Lyckebybladet nr 2, 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lyckebybladet nr 2, 2015"

Transkript

1 Lyckebybladet nr 2, 2015 SOMMARINFO! Föreningsstämman Nu är årets ordinarie föreningsstämma avklarad och vi tackar de medlemmar som var närvarande på stämman. På stämman togs nya stadgar. De nya stadgarna har HSB:s normalstadgar som grund, men har anpassats till vår förening. Förslaget till dessa stadgar har delats ut till samtliga lägenheter i samband med kallelsen till extra föreningsstämma 14 februari De nya stadgarna kommer också att läggas upp på hemsidan så snart de har undertecknats av HSB Stockholm och registrerats hos Patent- & Registreringsverket. I de nya stadgarna finns inskrivet att föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet vid andrahandsuthyrningar. Prisbasbeloppet är kr för Ny styrelse Den nya styrelsen har konstituerat sig enligt följande: Björn Mårdh, ledamot, ordförande Stefan Petersson, ledamot, vice ordförande Ulla Jägerheim, ledamot Katarina Göcgören, ledamot, sekreterare Marga Sjöström, ledamot, ekonomiansvarig Roger Björck, suppleant Milan Lasic, suppleant Therése Jensen Carlén och Robert Montgomery har avgått. Städdagen Vi tackar alla som deltog i städdagen. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sköta vårt område. Det blir väldigt dyrt att lägga ut allting på t ex HSB.

2 -2 - Lägenhetsbesiktningen Lägenhetsbesiktningen är nu utförd och styrelsen har skickat ut ett brev till samtliga. Med brevet finns själva besiktningsprotokollet. I de fall anmärkningar finns har vi uppmanat er att åtgärda dessa senast 31 augusti Vattenskadorna i föreningen är onormalt höga. Det beror bl a på att många bad- och duschrum fortfarande är i originalutförande samt felaktigt utförda renoveringar i vissa fall. Styrelsen ville därför få en uppfattning om hur många lägenheter som kan befaras ligga i farozonen, d v s där fukt har uppmätts. I och med det delade ansvaret innebär en vattenskada även kostnader för föreningen, d v s för alla boende trots att många har skött underhållet och renoverat sina badrum. Vi har även skyhöga självrisker för vattenskador som beror på bristande tätskikt. Självrisken ligger på 2 basbelopp, vilket innebär kr i dagsläget. Föreningen kan alltså i princip aldrig utnyttja försäkringen vid vattenskador som uppstår på grund av bristande tätskikt. Vi hoppas att vi i och med att vi nu kontinuerligt kommer att genomföra besiktningar av lägenheterna också kan få ner självrisken framöver. I detta sammanhang vill vi också påpeka att vi boende är skyldiga att se till att av styrelsen anlitade firmor kommer in i bostäderna och kan utföra sitt arbete. Den som förhindrar tillträde till lägenheten kan sägas upp och lägenheten tvångsförsäljas. Vi i styrelsen har deltagit i olika av HSB arrangerade föreläsningar och då kommit i kontakt med andra HSB föreningar. Det har då framkommit att många har som högst ett basbelopp som självrisk. Flera föreningar har även ett halvt basbelopp. Det är styrelsens målsättning att framöver förhandla fram en lägre självrisk, men då måste antalet vattenskador minska. Köksfläkt/ventilation Som vanligt kommer vi att beställa nya filter till hösten varför vi ber er alla att som mellanrengöring dammsuga de båda filterkassetterna enligt instruktioner som ligger på hemsidan. Filterkassetterna kommer att bytas en gång per år framöver. Ni som inte har hämtat ut nya filter gör det omgående! STÖRNINGSJOUR Som vi tidigare har informerat om så har vi nu ett avtal med Bevakningsassistans, dit man kan ringa om man upplever att man är störd. Tel nr Våra hus är tyvärr väldigt lyhörda och t ex musikanläggningens bas tränger igenom så att det hörs flera lägenheter bort. Vi är tydliga i våra ordningsregler/trivselregler med vad som gäller i föreningen. Alla boende är skyldiga att känna till dessa regler och följa dem. Tänk också på att vissa aktiviteter kan vara störande för närboende även på dagtid. Ordnings- /trivselreglerna finns på vår hemsida,

3 - 3 - Vi känner att det är motiverat att den som stör ska få betala utryckningskostnaden om störningsjouren bedömer att det är en störning. Det handlar om ca kr. Det kan röra sig om ett högre belopp om besöket tar lång tid. I samband med detta ber vi er som hyr ut era bostäder i andra hand att informera era andrahandshyresgäster om föreningens regler. Om andrahandshyresgästen inte följer ordningsreglerna kan föreningen begära att ni säger upp vederbörande. Målningen av vårt område WinWin Design är nu i full gång med att måla resten av vårt område. Vi vill nu åter poängtera att ni MÅSTE ta bort eller flytta samtliga växter som klättrar på fasaderna samt klippa växter som står för nära för att målarna enkelt ska komma åt att måla. Målarna vill ha fritt 2 meter från fasaden så det gäller att rensa och klippa. Växter ska för övrigt inte planteras närmare än 50 cm från husfasaden. Som alla säkert känner till så är alla altaner och uteplatser i hela området den boende ansvar och dessa kommer alltså inte att målas eller laseras vid ommålningen. Det är den boendes ansvar att dessa tillbyggnader sköts och underhålls ordentligt så att vårt fina område ser fint och fräscht ut. Vi måste själva flytta bort möbler och annat från uteplatser och balkonger så att ingenting står i vägen för målarna. Det är också viktigt att skruva ner allting som sitter på fasaden, även husnumret. I de fall sådana arbeten inte är utförda när målarna kommer, så kommer den boende att debiteras kostnaden. Skötsel av våra grönytor Vi måste be att flera hjälps åt att t ex klippa gräsmattorna på våra allmänna ytor. Som det nu är så blir gräset ibland så högt på vissa ställen att det knappast går att klippa ens med motorgräsklippare. De grönytor där det syns väldigt väl när skötseln är eftersatt är de man passerar när man går genom området, t ex gräsytorna på gård 3. Det är i princip samma personer som klipper gräsytorna här och vi måste försöka bättra oss. Även de som bor på övre planet bör hjälpa till med allmänna ytor. Alla har ju glädje av om området ser fint ut. Man kan ju tänka som så att man klipper de ytor runt det egna huset som man ser från egna fönster. Turas vi om blir det inte så betungande. Föreningen kommer att gallra träd i området mot slutet av sommaren. HSB Mark- & Trädgård samt en arborist har varit ute och gått igenom området med styrelsen. Vi har fått in vissa önskemål och sedan har vi fått synpunkter och förslag från HSB.

4 - 4 - Anmäl mailadress Är du nyinflyttad och har en mailadress, anmäl den på hemsidan, så får du Lyckebybladet till den i fortsättningen. Sena betalningar av månadsavgifter, garage och p-platshyror Det förekommer ganska ofta att flera boende är sena med betalningarna av månadsavgifter, garageoch p-platshyror. Detta innebär en kostnad för föreningen så fort inkassobolaget kopplas in och skickar ut påminnelser/betalningsförelägganden. Kostnaderna drabbar alltså samtliga boende. Vi har noterat att samma personer ofta återkommer. I detta sammanhang vill styrelsen påpeka att vi kommer att bli hårdare när det gäller sena betalningar. När samma person förekommer månad efter månad kan vi säga upp vederbörande till avflyttning. Det är inte acceptabelt att övriga boende ska få extra kostnader p g a att några inte betalar förrän inkassobolaget har börjat arbeta. När det gäller p-platser kan föreningen omedelbart säga upp platsen när betalning inte inkommit i tid. Det känns tråkigt, men eftersom vi har noterat att samma personer återkommer med sena betalningar, så ser vi ingen annan utväg än att strama upp hanteringen. Parkering i området Fortfarande gäller att gästparkeringarna är till för Brf Lyckebys korttidsgäster och inga andra. Det vi vill uppnå är att endast Brf Lyckebys korttidsgäster använder gästparkeringarna. Inga boende eller bilar som nyttjas av boende i föreningen ska stå på gästparkeringarna. Inte heller gäster till villor eller andra bostadsrättsföreningar i närliggande områden. Parkeringsbolaget kommer att kontakta de bilägare, vars bilar kontinuerligt står på våra gästparkeringar. Efter denna kontakt kommer dessa bilar att bötfällas. Det finns möjlighet att få ett speciellt parkeringstillstånd om man har gäster som stannar t ex en vecka. Ring styrelsetelefonen om ni behöver ett sådant tillstånd. För närvarande är det kö till både parkeringsplatser och garage. Nu får inga boende en andra parkeringsplats förrän kön till första plats är tom. Vi kommer att följa upp hur kösituationen utvecklar sig. Eventuellt kan det bli aktuellt att säga upp den tredje platsen för de hushåll som har tre platser, men vi avvaktar ytterligare en tid. Styrelsen kommer också att stöta på kommunen angåene parkeringsreglerna i området. Det kanske skulle räcka med p-förbud på gatan en natt per vecka. SORTERING AV MATAVFALL OCH REGLER FÖR SOPHANTERINGEN Styrelsen har beslutat att vi startar upp sortering av matavfall från och med 9 juni Våra kostnader för sophanteringen hade blivit dyrare per år om vi inte anslutit oss till denna sortering.

5 - 5 - Den 2 och 4 juni kommer SRV ut till föreningen kl och går runt på gårdarna och informerar. Vi kommer då att kontakta alla boende så att så många som möjligt får information om vad som gäller. För övrigt ser det ganska sorgligt ut i soprummen. TIDNINGAR, KARTONGER, GLAS O FLASKOR T EX ska slängas vid Djurgårdsplan och inte i våra soprum eller kärl. Vi har också ett grovsoprum, där man kan slänga elektriska artiklar, mindre möbler, disk- och tvättmaskiner etc Då ringer man styrelsetelefonen, och bestämmer en tid då grovsoprummet låses upp. Vi kommer att ha ett kärl för icke brännbart avfall i grovsoprummet och tömning av det får vi betala extra för. OBServera att vi inte får slänga kyl- och frys i grovsoprummet, utan då får man antingen ombesörja borttransport själv eller ringa SRV och be om en separat hämtning och även betala för det. Vi ber att alla boende tänker på att endast slänga väl förslutna påsar, som inte läcker vätska, kattsand och annat, som geggar ner sopkärlen och sprider dålig lukt. SRV påminner också om att man inte får slänga metall, t ex konservburkar i några sopkärl. Dessa ska transporteras till närmaste återvinningscentral. Vi får betala extra för alla sopor som slängs på felaktigt sätt och det innebär i sin tur ökade kostnader och höjda månadsavgifter. Det finns återvinningsstationer vid Djurgårdsvägen och vid Coop och ICA Maxi bland annat. TELEFONNUMMER BRA ATT KÄNNA TILL: Servicecenter, inkl. FELANMÄLAN Växel Till sist önskar vi er alla en skön sommar! Styrelsen https://www.facebook.com/groups/ / Obs! Ni har väl sett att Brf Lyckeby nu också finns på Facebook. Sök på Brf Lyckeby eller ovanstående länk och säg till att du vill vara med i gruppen så släpper vi in dig.

Lyckebybladet nr 3, 2014

Lyckebybladet nr 3, 2014 Lyckebybladet nr 3, 2014 HÖSTINFO Hösten är här och snart är det dags för vår höststäddag närmare bestämt helgen den 25/26 oktober. Som tidigare år är lördagen huvudstäddag och då bjuder vi också på grillad

Läs mer

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby

Brf Lyckeby. Välkommen till Brf Lyckeby Brf Lyckeby Välkommen till Brf Lyckeby Detta är ett informationshäfte som lämnas till alla nyinflyttade i vår förening. Läs igenom och spara häftet då det kan komma till användning när det uppstår frågor

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Brf Hyttans Boendemapp

Brf Hyttans Boendemapp Brf Hyttans Boendemapp Innehållsförteckning Välkommen till Brf Hyttan 1. Om att bo i en bostadsrättslägenhet 2. Om att bo i Hyttan Stadgar 3. Miljö och säkerhet, trivsel 4. Min lägenhet/kontrakt/övrigt

Läs mer

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30.

Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna av föreningens medlemmar på extra föreningsstämma 2011-09-30. Bra att veta för dig som är medlem i Brf Kamelian 2 Uppdaterad av styrelsen 2015-01-14 Informationen finns också på vår hemsida www.kamelian2.se Utöver dessa regler finns Stadgar för Kamelian 2 antagna

Läs mer

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER

VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENBROTTET 1 INFORMATIONSMATERIAL OCH TRIVSELREGLER VÄLKOMMEN Hjärtligt välkommen till bostadsrättsföreningen Stenbrottet 1 Styrelsen i föreningen har i detta häfte sammanställt

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01

Matrosbladet. Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 Matrosbladet Brf Matrosen Nr 3 2015-02-01 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Vi i styrelsen hoppas att ni hade en lugn och fridfull jul- och nyårshelg, även om den redan känns långt borta. Vi går nu mot ljusare och

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång:

Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: 1 Juli 2011 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Att bo i bostadsrätt: Vad gäller för våra tomter? Vem gör vad i styrelsen? Vicevärdstjänsten är obemannad Gott att grilla! Föreningens ekonomi

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15

Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Kallelse till årsstämma i Brf. Barkassen 15 Tid: 2015 05 21 kl 18:30 Plats: Helmia. Gå in via stora entren 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Val av protokollförare 4. Upprättande av förteckning

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11

ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN. Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 ORDNINGSREGLER FÖR BRF BÅTSMANNEN Beslutade vid årsstämma 2011-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar för ordningen 1 För vem gäller reglerna 1 Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 1 Har Du frågor? 1

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö

LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö LINKÖPINGSHUS 34 FRÅN A TILL Ö I detta informationsblad har vi sammanställt information som rör vår bostadsrättsförening. Om du har frågor eller förslag till förbättringar av informationsbladet är du alltid

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Trivselregler. för oss som bor i HSB brf Ovala Parken. Ordning och trivsel

Trivselregler. för oss som bor i HSB brf Ovala Parken. Ordning och trivsel 1(14) Godkända styrelse 20121017_rev20130407 Trivselregler för oss som bor i HSB brf Ovala Parken Allmänna regler för vår bostadsrättsförening och för varje enskild bostadsrättshavare regleras i bostadsrättslagen

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen

Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen 1 Allmänt regeldokument för bostadsrättsföreningen Trollbacken, Umeå Originaldokumentet beslutades av styrelsen den 11 juni 2007. Därefter har det uppdaterats och kompletterats genom tillkommande beslut

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer