Utvärdering av skotertrafiken i Hemavan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av skotertrafiken i Hemavan"

Transkript

1 Utvärdering av skotertrafiken i Hemavan Svar från enkät Totalt fick vi in 54 enkäter via vår webbaserade enkät eller via pappersblankett., 28 st, visar svaren från de som angett att deras bostadsort är Hemavan Med övriga avses svaren från besökare, fritidshusägare samt boende utanför Hemavan. Frågorna i enkäten är graderade från 1-4. Där motsvarar 1 dåligt och 4 är bra. I diagrammen är 1-2 markerade med rött och 3-4 markerade med grönt. Vit färg representerar de som inte har någon uppfattning eller de som inte har svarat på frågan. Tycker du att kommunen även nästa säsong ska fortsätta med försöket?

2 Hålls de rådande reglerna om hastighet? Hålls de rådande reglerna om körtiderna? Finns det tillräcklig mycket skoterparkeringar? Finns det tillräckligt mycket avställningsplatser för släpvagnar?

3 Finns det tillräckligt med informationsmaterial i området? Är det tillräcklig med skyltning utmed spåren? Hur är de generella reglerna? Hur följs de generella reglerna?

4 Hur har körning på vägarna fungerat? Lassovägen Skidspåret Skogsvägen Björkvägen

5 Skjutbanevägen Ava vägen Vintervägen Bodéns väg

6 Hur har trafiken vid överfarten till Vintervägen fungerat? Hur har trafiken vid överfarten till Per Ers väg fungerat? Följs förbudet att det endast är överfart för tankning? (till Statoil) Hur var skyltningen om rådande regler för överfarten?

7 Hur fungerar det med parkeringen nedanför bostadshusen? Hur upplever du skotertrafiken i vinter i förhållande till tidigare år? Synpunkter från boende i Hemavan Då jag anser skoterturism vara en av vår framtids största inkomster hoppas jag att kommunen har viljan och ambitionen att föra denna sak vidare. Mycket jobb och utveckling inom detta område kommer att krävas och kan bli bättre, framför allt att hitta ett sätt för markägare och övriga nyttjare av skoterleder att bli eniga om en framtida lösning. Vi måste ha styrd skotertrafik men som fungerar för ortsbefolkningen. Besökande har ofta skotrar på släp och är lite lättare att hänvisa till de (otillräckliga) parkeringar som finns. Vi bor fast och längst in på lassovägen, har inget skotersläp och under större delen av april då bar väg till skoterleden ca 400m vilket inte fungerar alls. Den bästa och säkraste vägen är över rolands äng och då kommer vi rakt på skoterleden vilket påverkar buller, miljö, sträcka avsevärt. Att långsamt puttra ut den vägen måste vara det smartaste alternativet för de som bor närmast ängen mitt emot stockstugan. Att som fastboende bli fråntagen möjligheten att ta sig till skoterled är inte ok, det är därför vi bor här och visst vill vi uppmuntra fler att bo fast i Hemavan? Kan man inte nyttja marken bättre vid flygplatskurvan för bättre skoterparkeringar för besökande? Större skyltar, sms avgift eller swisch för led avgift? Ja, byn måste anpassas efter skotertrafiken lite mer. De behöver leder som de får ta annars gör de sig egna leder. I år har skoteråkare kört och parkerat på icaparkeringen via berglundvägen/avavägen från sjön avan och skoterleden. De puttrar inte direkt fram utan det går undan. Avan är det väl dessutom skoterförbud på, haha, den är varje år vältrampad av skotrar! Regeln om att inga

8 passagerare får åka efter väg och över väg följs inte - farligt ju. Med pulkor, ungar, bobbar mm över vägen/efter vägar. Polissak men ändå. När man går efter gångvägen blir man ofta omkörd där av skoterekipage. Känns som vilda västern ibland. Där ska man inte behöva akta sig för sånt. Jag vet inte hur man ska informera om var de får åka, för bryr de sig inte, så vad göra?? Detta initiativ var bra från kommunen tycker jag men är bara toppen på isberget. Skotertrafiken behöver organiseras ännu mer. För varje vinter ökar skoterkörandet iom att fler turister kommer hit. De vill köra skoter för att handla, äta, bada, åka skidor (japp, jag har sett skotrar med skidor som åkt till centrumbacken) osv. Lycka till! Mycket olämpligt att tillåta skoterkörning inom tättbebyggt område. Skyltningar och regler respekteras ej. Snöskotrar passar ej på gator bland bilar och fotgängare och påspädning av avgaser, problem för allergiker. Skotertrafiken är ännu värre sedan det blev tillåtet att köra på vägarna också. Skyltningen är jättedålig, att tro ett någon som oftast kör fortare än 20 km/tim ska kunna läsa text som är ungefär 2 mm hög är inte annat är naivt. Skyltmaterialet är väldigt oprofessionellt utformat. Det finns fortfarande inga skyltar om tomgångskörningsförbud, varken vid infarter efter vägen, skoterlederna eller vid Statoil och Ica. Det som var avsett av vara parkering nedanför Jörgen Jönsson var inte alls skyltat. Det var en del som parkerade bakom Birgittas uthus, och där ville hon, vad jag minns, inte ha någon parkering. Många har parkerat på Statoil och ätit och handlat på Ica/Fica. Den första regeln om att man inte får köra över vägen om det inte är snö på vägen, den regeln är omöjlig att följa. I så fall skulle man få sluta korsa vägen redan soliga dagar i februari. Se för övrigt hur asfalten ser ut vid överfarterna. /// Sammanfattning: Mycket bättre och mer professionell skyltning och information behövs för att ge skoterfolket möjlighet att göra rätt och ge oss närboende rimlig ljud- coh avgasmiljö. I samband med sport- och påsklov kan det gärna stå någon och dela ut skoterkartor och ge information om vad som gäller. Se till att de som hyr ut skotrar och lägenheter informerar sina gäster. Vi har sett folk som kommit från skoteruthyraren och kört på gång- och cykelbanan till Statoil. /// Det bör nog vara riktiga skyltar, inte inplastade papper som sitter på en träpinne i snödrivan, om det ska funka hela säsongen. /// Enkäten är dåligt utformad, det hade varit bättre om det funnits plats för kommentarer vid varje avsnitt. Nu ska man hoppa tillbaka för att se vad det var man skulle kommentera. Vi måste bli bättre på att informera kartor måste tas fram, skyltar som sitter året om. det behövs även att vi underhåller lederna innan snön kommer röjer och planerar, jag vet att mycket hänger på att vi får till allmänna skoterleder. Luddiga regler vad gäller på allmänna leder är det barmarksförbud? och får man köra även fast man inte har fiskerätt. Det finns för många egna tolkningar. Även hos Länsstyrelsen. Det är även viktigt att trafikverket kommer med skyltar så biltrafiken blir uppmärksam att det finns skotrar som korsar vägen under vissa tider på året. Underlättar det inte om vi tar bort det generella skoterförbudet i Hemavan? Jag tror försöket är ett bra steg mot bättre ordning, och andra alternativ är sämre. Dock måste skyltning längs leder och vid skoterinfarter bli mycket bättre, också så att tillfälliga gäster vet vad som gäller. Jag tror att det skulle gå att lätta på förbudet,främst för byborna. Sen skulle det nog även kunna göras mindre förbud för övriga också.som ni sa på mötet så ingår skotertrafiken i infrastrukturen och då är det ju viktigt att det underlättas möjligheten att ta sig fram med skoter även i Hemavan. Ju fler förbud leder till fler regelbrott och irritationer. Jag såg också att enl. reglerna fick man inte köra på vägkanten eller i diket om asfalten är framme,den regeln förkortar skotersäsongen för oss fast

9 boende massor,det känns helt galet.vägkanten/diket ner till reningsverket har varit fint pistat spår,skulle inte det då vara lagligt att köra där????? I utvärderingen skulle jag önska fler svarsalternativ samt en rad för skriftligt svar.jag må ju vara trög men,när det skrevs ut bland annat på kommunens hemsida,dagstidningar etc om förbuden som trädde i kraft för bla renarnas skull och barmarksförbudet.gäller det även fast boende?vissa har tolkat att alla boende väster om odlingsgränsen får köra till skoterföret är kaputt,vissa har tolkat som det är bara de med fiskrätt som får köra.tar tacksamt emot svar på mina frågor. Det blir alldeles för mycket buller inom byn, inte en tyst minut då man är bofast en liten bit ovanför byn/ Statoil. På Per Ers väg körs det skoter hela vägen, både av bofast och de som är stugägare eller hyr ut sina stugor. De som har fritidshus eller hyr ut sina fritidshus måste veta vilka regler som gäller för skoterkörning. De som kör skoter från Per Ers vägs övre del kör ner till Statoil och använder den överfarten. Det körs även skoter på vägen ner mot Hemavan Fjällstation. Bra att försöka sätta upp regler utifrån sunt förnuft. Fortsätt så:) Behövs en skylt som säger att man får köra skoter MEN bara till fastighet som man bor i, äger. besöker eller hyr. Alltså inte förbudsskylt och inte den blå skoterledsskylten. Något mittemellan. Störst problem har varit att många korsar E12 på åtskilliga förbjudna platser, t.ex Stockstugan, söder om Lassovägen, vid Sibylla, samt att passagerare ofta har suttit kvar på skotern vid passage av vägen. Flera gånger har skotrar körts i skidområdet från gamla skjutbanan och via Kungsleden. Vid minst två tillfällen har Polisen bötfällt dessa. Förarna har klagat på dålig skyltning från Fjällkedjans och campingens område. Trafiken som skulle gå från Skidspåret ut på leden har i stor utsträckning gått norrut längs Skogsvägen och korsat E12 vid Stockstugan, troligen mest beroende på att den tänkta utfarten från Skidspåret ger en lång omväg till leden vid älven. Det Behövs bättre skyltning,kanske lite större informasjontavlor på vissa platser.nedanför Statoil v.berglundsvägen skulle man kanske efter leden har snävat in/kanske gjort en del svängar för att hålla ned farten.det körs en hel del på avan nedanför Berglundsvägen,så där hjälper det inte bara med skyltning. Bättre skyltning och en skoterkarta som även innefattar lederna på jofjället, norra Storfjället och mot Tärnaby. Det är för dåligt skyltat. För små och svårlästaskyltar. De borde sitta större skyltar och fler på alla ställen där leder kommer in i Hemavan. Det är problem med att skotrar struntat i stopplikten, höll på krocka med 2 skotrar som körde med hög fart över tängvattsvägen fast det sitter skyltar där. Även ve statoilöverfarten är det vanligt att de kör över utan att stann eller kommer upp och ställer sig på gång och cykelvägen och struntar fullkomligt över att de nästan kör på gångtrafikanterna. Stora stoppskyltar och fyll upp alla överfarter så att en skoterlängd är i samma höjd som vägen. Det borde finnas STORA skyltar(inte inplastade a3/a4:or)som är lätta att läsa och placerade vid alla ledinfarter till Hemavan. Även ska det skyltas om tomgångskörningsförbudet vid macken och sibylla (även vid bilparkeringarna kring köpcentrumet!)det brister även när det gäller information från de som hyr ut skotrar, de borde ha krav om att informerar om lokala regler när de hyr ut! Men måste va bättre sammråd med markägare.bor på Berglundsvägen o min tomt har blivit parkering för framför allt norrmän som ska handla på systembolaget,ica känns meningslöst att vara

10 ledig o vara polis,det har skapat iritaton o massa bråk ja nästan handgemäng.så jag undrar om man inte måste tillomed inhängna vissa områden? Samt en undran om statoil ligger rätt plaserad svar nej,om statoil skulle ligga tex nere vid flyget skulle 75% av problemen försvinna.är glad o posetiv till turism o utvecklingen men det här med skotertrafik på gård o tomt blivit ett psykiskt problem Det är samma problem som vanligt,för mycket trafik till Statoil,i princip parkering där för att äta och handla,full skotertrafik över avan,hela avan fungerar som ett skoterstråk,hastighetsbestämmelser följs inte.skoterkörning längs E12,på gång- och cykelvägar,parkering av skotrar runt ICA. Fler poliskontroller och oanmälda då en del av våra vänner från vårt västra grannland inte förstår eller helt sonika ger f-n i att respektera gällande regelverk tex med skoterkörning i Naturreservatet eller free ride över odlad mark. Sedan måste vi få fram medel för att höja kvaliteten på leder. Levi i Finland är ett föredöme. Utsiktsvägen SP# kan liknas med en skoterled, usel förbuds-skyltning och respekteras inte! Det råder anarki därför att det ej finns efterföljning av regler eller påföljder, ingen kontroll. Dömt att misslyckas. Trafikfarligt med överfart till Statoil. Gång och cykelbanan mellan Vintervägen och Gatuköket används som skoterled. E12:an västra delen mot norrliften används som racerbana. Kontroll av dom regler som finns fungerar ej. Synpunkter från övriga Sätt upp större skyltar med mindre text. Skicka ut information till stugägare via papper. Även stugägare i Tärnaby då leder i Hemavan med omnejd även används av dem. Ja det ska forstätt men det ska ske ännu mera så som sms tjänst vid vissa punketer så det ska bli lättare att bidra till ledserna, korsning skoterled vid flyget, Statoil, till jofjället och till Kungsleden. Svisch ska också finnas på dessa skyltar... stora plåt skyltar som i skidbacken i rött så det ej går att missa.. inga träskyltar nerstoppade i snön som ramlar när det töar lite.. vet ej hur många jag rätat till... Det ska bli lätta för kunden, vissa går ej in på staoil utan tankar med kort och norrmännen tänker ej på att betala via internet.. blir för bökigt. Karta som stäcker sig från Virisen till övest i Tärnasjön...där förbudsområderna syns tydligt 1 sida så man lätta kan ta upp den på fjället A4 med regler på baksidan... Det är bra att det framgår var det är tillåtet att köra och var det är förbjudet. Det körs fortfarande där det inte är tillåtet. Men det är lättare att styra. Hastighet 20km/h som allmän hastighet längs skotertråk är för låg. Svårt att köra så sakta, särskilt med pulka. Bättre med 30 och nedsättning till 20 vid kritiska punkter. 30km/h längs älven under transport in mot byn är för låg. Bör vara 40 och nedsatt till m innan korsningar. Som det är nu bryter många mot de regler som är satta då de inte upplevs relevant utformade. Det behövs tankplats nedanför E12 så att inte alla skotrar behöver köra upp till macken och orsaka kaos. Skoterstråken i Hemavan har inte preparerats utan sett ut som en tvättbräda hela säsongen. Effektpipor på skotrar bör förbjudas och kontrolleras av polis längs skoterstråk. Tiden för tillåtelse att köra skoter bör varieras efter hur mycket snö det finns kvar med några dagar. Exempelvis ville många denna period köra skoter några dagar efter skoterförbudet då vädret och skoterföret var bra.

11 Jag tycker det har blivit mer ordning på skoter körandet. Viktigt att man fortsätter att satsa på skoter turismen då den ökar. en diskussion/ersättning till markägare som tillåter skoterkörning på deras mark. Bättre skyltning för att ta sig till allmänna skoterleder. Dåligt av kommunen att bara köra på med olika förslag utan att grunda dessa hos markägarna först. Att man kan välja att åka snöskoter, längdåkning och utförsåkning centralt är ett mycket stort plus för området och är en stark bidragande orsak till att Hemavan är så populärt. Mycket bra utformat där alla intressen kan samsas. Det är synd att ingen skoterparkering kunde göras vid/ovanför pistmaskinsgaraget som det var föreslaget, hade gjort stor nytta för alla som kör skoter till/från områden Hyllan (SP3). Hoppas att det går att lösa till ett annat år. Som fritidsboende, utan skoter, i området Kungsvägen så upplever vi att det som inte fungerar som det ska är följande: 1. Av- och pålastning av skotrar sker oftast inne bland hus och bilar. 2. Ständig parkering av skotrar framför det egna boendet i stället för på anvisade P-platser, sker dagligen! 3. Parkering av släp på vanliga P-platser för bilar och inte på anvisade parkeringar för släp! Jag är även oroad för att det skall behövas en kollision mellan skoter/bil/människa innan folk begriper att man skall följa anvisningarna. Det har även förekommit släpar som inte varit låsta med handbromsen och som lätt kunnat rulla in i parkerade bilar. Det förekommer en hel del skoterkörning inom det förbjudna området. Bland annat efter vägarna. Dagligen under lovtid på Vårstigen, höstvägen och Utsiktsvägen. Dessutom körs det en del på skidgatorna. Det som skulle tydliggöras är att utöver det aktuella tillståndet så är det inte tillåtet att dagligen köra till och från sin bostadsrätt på t.ex. Carls Väg, Adolfs Väg m.fl. Förr eller senare kommer en kollision med bil, eller ännu värre lekande barn att skadas. Här krävs mer och tydligare uplysning från kommunen. Skoter är en naturligdel av fjällturismen tror det är viktigt med mötesplatser mellan skidåkare och skoter så familjer kan mötas enkelt för tex lunch fika. Basen i Hemavan har hårt tryck så varför inte utreda en väg där gamla banvagnsspåret gick avlastar enormt och skapar naturliga mötesplatser Skotertrafiken är omfattande och reglerna följs dåligt tycker jag. Bullret är högt och stanken är trängande efter skotrarnas avgaser. Jag åker gärna till Hemavan för skidåkning men störs av skoterarna som annars har hela fjällen sm lekstuga. Varför måste de också förpesta skidorten? De riktigt stora skidorterna som Sälen, Åre, Vemdalen, mm. har ju inte skotrar överallt och om skotrarna tar över Hemavan också, då åker jag lika gärna någon annanstans och spenderar mina pengar. Hälsar Erssons i Umeå Förbättra ytterligare för skoterkörningen.

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Finansiering av skoterleder

Finansiering av skoterleder Finansiering av skoterleder R 2010:24 Kartläggning av befintliga finansieringssystem i Sverige Anna Grundén, Turismforskningsinstitutet ETOUR RAPPORTSERIEN Omslagsfoto: Peter Fredman Sammanfattning Skoteråkning

Läs mer

Rapport Projektarbete

Rapport Projektarbete Rapport Projektarbete Elbilen Nolaskolan 2010-2011 Mattias Sjöberg Nv3a 3/3-2011 Helen Forsgren SAMMANFATTNING Den globala uppvärmingen är en stor fråga runt om i världen. Vad finns det för lösningar på

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Nacka Strand enkät januari 2013

Nacka Strand enkät januari 2013 Nacka Strand enkät januari 2013 Procent Antal Arbetsplats i Nacka Strand 23,9% 89 Boende i Nacka Strand 51,6% 192 Elev i Nacka Strand 1,6% 6 Annat (t ex boende i angränsande område, besökande etc) 17,7%

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Styr och ställ - en kundundersökning

Styr och ställ - en kundundersökning Styr och ställ - en kundundersökning 1525983 Teresia Schullström November 2012 Styr och ställ kundundersökning om undersökningen Undersökningen genomfördes under 5-18 november 2012 genom ett utskick till

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi.

Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Sten Orsvärn Triathloncoaching www.informagi.se +46 707 147 146 sten@informagi. Din första Ironman Tankar och tips kring planering och genomförande Bakgrund Efter att ha genomfört tolv tävlingar på Ironmandistans, ett otal kortare triathlontävlingar och flera ultramarathon har jag

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Månadens fråga sept -13. Standardrapport

Månadens fråga sept -13. Standardrapport Månadens fråga sept -13 Standardrapport Procen Antal t Ja, det är inte ekonomiskt motiverat att fortsätta bygga ut nätet i de få områden som saknar 11,2% 210 täckning. Ja, därför att: 1,6% 29 Nej, satsa

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer