Gräslöken från A till Ö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gräslöken från A till Ö"

Transkript

1 Gräslöken från A till Ö 53 Gräslöken HSB 53 Gräslöken är det fullständiga namnet på vår bostadsrättsförening (Brf). Föreningen byggdes och omfattar de 77 röda tvåvåningshusen vid Gräslöksgatan, Kamomillgatan och Fänkålsgatan. Dessutom ingår fem servicehus som bl. a inrymmer tvättstugor och fritidslokaler. Lägenhetsfördelning: 1 rum och kök 62 st 43 kvm 2 rum och kök 370 st 63 kvm 3 rum och kök 338 st 78 kvm 5 rum och kök 62 st 101 kvm Summa: 832 st kvm Parkeringsplatser: 291 st Kallgarage och motorvärmare: 782 st P- plats med motorvärmare: Husvagnsplatser: 370 st 10 st Altaner Altanhäckar sköts av föreningen. Altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Vid varje form av förändring av altanen skall förvaltaren kontaktas som ger

2 information av detaljerade regler, förutsättningar och avtalstecknande. Det finns även möjlighet till utbyggd altan. Antenner/paraboler Antenner/paraboler får inte sättas upp inom bostadsområdet. Avflyttning Anmälan om överlåtelse (försäljning) ska göras till Upplands Boservice. Om du hyr garage, P- plats eller kallförråd ska nycklar återlämnas senast avflyttningsdagen. Detsamma gäller eventuella andra nycklar och kort du löst ut (t.ex. bastunyckel och motionskort), dessa nycklar och kort ska lämnas i brevinkastet vid viceexpeditionen. Alla lägenhets nycklar ska lämnas in till Swesafe. Avgifter (hyror) I en bostadsrättsförening betalar Du en årsavgift som normalt kallas hyra. Hur hög årsavgiften skall vara bestäms av styrelsen i vår bostadsrättsförening. Årsavgiften (hyran) betalas månadsvis och skall vara betald sista vardagen i månaden innan. Avgiftsavier delas ut tre i taget inför varje kvartal. Bredband Föreningen är bredbandsavsluten till Comhem AB och Tele2 AB. Det innebär att Du kan beställa digital- TV, Internet anslutning med varierande hastighet samt anslutning till IP- telefoni. Container för grovsopor Container för grovsopor finns alldeles söder om garagen på Kamomillgatan. Lägenhetsnyckeln passar i låset på lilla grinden. Där finns container för brännbart och icke brännbart material. Dessutom finns två

3 burar för elektronikskrot. Till elektronikskrot räknas allt som har en sladd ansluten oavsett om enheten varit ansluten till nätet eller om den varit batteriansluten. NOTERA att kylskåp, frys och spis inte räknas till grovsopor. Här är varje boende ansvarig för att dessa fraktas till kommunens återvinningsstation. Ett tips; när nytt kylskåp, frys eller spis köps, så se till att det försäljningsstället även tar hand om den gamla utrustningen. På containerplatsen får under inga villkor miljöfarligt avfall lämnas, som t.ex. färg, bilbatterier lysrör, kylskåp, frysar, spisar m.m. Cykelpump I anslutning till servicehus 1 finns cykelpump, Strömbrytare startar pumpen. Cykelrum Cykelrum finns i de hus som har tio lägenheter. Därutöver finns cykelrum invid entréerna till husen samt i vissa garagelängor. Nyckel till cykelrummen i garagelängorna kan lösas ut mot en mindre kostnad vid vicevärdsexpeditionen, Servicehus 3. Fel i lägenheten Stopp i avlopp Kontakta av föreningen anlitat företag. Telefonnummer finns på anslagstavlan i respektive hus samt hemsidan. Notera att stopp i avlopp som tillhör lägenheten, dvs. alla avloppsrör i lägenheten och ut till huvudstammen, bekostas av lägenhetsinnehavaren. Övriga fel Från Upplands Boservice kan Du få hjälp med reparationer. Du får

4 betala för tjänsten. Upplands Boservice har VVS- reparatörer, snickare och elektriker anställda. Vid akuta fel, efter ordinarie arbetstid, ringer Du jourhavande reparatör. (Obs! Jouravgift) Akuta fel är sådana fel som innebär risk för omedelbar skada för fastigheten. Telefonnummer finns på anslagstavlan i respektive hus samt hemsidan. Föreningslokal Lokal för sammankomster finns att hyra i Servicehus 4. Bokning gör du via föreningens hemsida. Föreningsstämma (årsmöte) Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Det är vår egen riksdag där alla bostadsrättsinnehavare har rösträtt. Stämman har tre huvudsakliga uppgifter: 1. Granska hur styrelsen har förvaltat föreningen under året. Det sker genom att man tar ställning till den årsredovisning som styrelsen presenterar och till revisorernas yttrande över årsredovisningen. 2. Välja styrelse (se Styrelse) 3. Ta ställning till eventuella motioner från bostadsrättshavare (se Motioner). Stämman skall hållas senast den 30 juni varje år. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen före december månads utgång. Alla bostadsrättsinnehavare får kallelse till stämman. Förmögenhetsvärde Specifikation över lägenhets förmögenhetsvärde får Du i brevlådan inför deklarationen. Förråd

5 Lägenhetsförråd finns i bostadshusen. Dessutom finns kallförråd att hyra i garagelängorna. Kallförråden fördelas enligt kölista. Fyll i en köblankett, finns på hemsidan, på viceexpeditionen och i tvättstugan Servicehus 3, och lämna denna på vicevärdsexpeditionen alternativt till förvaltaren. Förvaltningstjänster Ekonomisk och fastighetsförvaltning sköts på entreprenad. Vicevärd/ förvaltare sköter föreningens allmänna administration, även detta sker via entreprenad. För aktuella kontaktadresser se föreningens hemsida eller i Grannskapsbladet. Grannskapsbladet Grannskapsbladet är Brf Gräslökens egen tidning som delas ut till alla boende 4-6 gånger per år. I Grannskapsbladet hittar du aktuell information om vad som sker i vår bostadsrättsförening. Grillning Grillning med kol och briketter i direkt anslutning till byggnaderna, dvs. altaner, balkonger och loftgångar, är förbjudet efter rekommendation av brandmyndigheten. Grillning får ske på behörigt avstånd från byggnaderna men tänk på att ta hänsyn till grannarna när det gäller vindriktning mm. Tänk på att Du hålls ansvarig för eventuella skador som grillningen orsakar som t.ex. en brand. Gräslöken Fritid Gräslöken Fritid är samlingsnamnet på den studie- och fritidsverksamheten som bedrivs i vår förening. Läs mer i medföljande insticksblad, Grannskapsbladet samt på föreningens hemsida. Kom ihåg att lämna tillbaka eventuella utlösta nycklar/ kort/ taggar vid avflyttning.

6 Hemförsäkring Kontrollera att hemförsäkringen ger ett gott skydd vid de skador som Du enligt stadgarna ansvara för. Som bostadsrättsinnehavare ska Du ha en hemförsäkring. Bostadsrättsförening har tecknad en bostadsrättsförsäkring som ingår i månadsavgiften som bostadsrättsinnehavare betalar. Hemsida Föreningen har egen hemsida på Internet www- uppsala.hsb.se/53grasloken. Hundar Hundar får inte rastas inom området förutom speciellt anvisade platser. Det hunden lämnar efter sig skall tas om hand och läggas i hundbajstunnorna i en väl tillsluten plastpåse. Påsarna får absolut inte läggas i de papperskorgar som finns uppsatta inom området. Husvagnsplatser På Gräslöksgatan finns särskilda uppställningsplatser för husvagnar. Platserna fördelas enligt kölista. Fyll i en köblankett, finns på hemsidan, på vicevärdsexpeditionen och i tvättstugan Servicehus 3 och lämna denna på vicevärdsexpeditionen alternativt till förvaltaren. Häckar Alla häckar inom området, inklusive altanhäckarna, är föreningens egendom och får på inga villkor tas bort av enskild medlem utan skriftlig tillstånd från styrelsen. Häck utanför altan är obligatorisk. Information/Media För informationen till Brf Gräslöken medlemmar svarar vår hemsida

7 och Grannskapsbladet. Inre underhåll och inre fond Som bostadsrättsinnehavare ansvarar Du enligt bostadsrättslagen för lägenhets inre underhåll. Varje månad avsätts en liten del av din årsavgift (hyra) till inre fonden. Fonden hör till lägenheten och får användas av bostadsrättsinnehavaren för att bekosta t.ex. målning, tapetsering, byte av spis, kyl/frys etc. Om Du vill ta ut pengar ur fonden använder Du Dig av blanketten som finns på föreningens hemsida, på vicevärdsexpeditionen eller tvättstugan Servicehus 3. Du ska kunna styrka att Du haft kostnaderna, exempelvis att Du köpt målarfärg, tapeter etc. Du kan inte få ut pengar för eget arbete. Hur mycket pengar Du har på Din inre fond står på specifikation som medföljer avgiftsavierna varje kvartal. Kabel- TV Brf. Gräslöken har kabel- TV från Comhem AB. Föreningen bekostar ett basutbud. Om Du vill ha fler kanaler, kontakta Comhem AB. Katter Om Du har katt ska den hållas under uppsikt utomhus, helst kopplad. Tänk på att lösspringande katter är ett sanitärt problem på lekplatserna samt för många grannar. Källsortering Källsortering är infört inom föreningen med olika fraktioner. Information om detta finner Du på vår hemsida samt vid respektive återvinningsstation. Köksfläkt Endast kolfilterfläkt eller spiskåpa utan fläkt får installeras. Ta kontakt med förvaltaren före installation.

8 Markiser Om Du vill sätta upp markis eller vindskydd skall dessa vara lodrätt randiga och färgerna tegelrött samt grått skall ingå. Motioner Har Du ett förslag på förbättring i vår bostadsförening? Då skall Du skriva en motion till föreningsstämman (se Föreningsstämma). En motion behöver inte vara skriven på något formellt vis, men den ska innehålla ett förslag som stämman kan rösta ja eller nej till. Den skall också vara undertecknad med namn och adress. Stämman skall hållas senast 30 juni varje år. Motioner skall vara inlämnade till styrelsen före december månads utgång. Motorcykelgarage Motorcykelgarage finns att hyra på Kamomillgatan. Kontakta förvaltaren. Ordningsregler Föreningen har ordningsregler som de boende har skyldighet att känna till samt rätta sig efter. Parkeringsregler Inom bostads- och garageområdet gäller förbud mot parkering av motorfordon längre än tio minuter. Som motorfordon räknas även moped och motorcykel. Du får stå längre än tio minuter bara om Du håller på och lastar och lossar men då ska aktivitet verkligen pågå vid bilen. Om Du tar längre paus än tio minuter i lastningsarbetet finns risken för P- bot. P- platser och garage Inom området finns avgiftsbelagda p- platser. Kallgarage med

9 motorvärmaruttag samt motorvärmarplatser finns att hyra på Gräslöksgatan, Kamomillgatan och Fänkålsgatan. Platserna fördelas enligt kölista. Fyll i en köblankett, finns på hemsidan, på vicevärdsexpeditionen alternativt till förvaltaren. Obs! Du får ta ut max 500 watt ur eluttagen i garage och på motorvärmarplatser. Det innebär att Du kan värma motorn men som regel inte kupén. Vid överbelastning går huvudsäkringen. Styrelse I en bostadsrättsförening är styrelsen områdets ŕegering. Styrelsen ansvarar för föreningens förvaltning. Brf Gräslökens styrelse består av nio ledamöter och tre suppleanter. En ledamot, samt en personlig suppleant till denne, är utsedd av HSB Uppsala. De övriga ledamöterna är utsedda bland bostadsrättshavarna och väljs på föreningsstämman. Att vara styrelseledamot är ett förtroendeuppdrag. Städning Städning i trapphusen, tvättstugor och övriga allmänna utrymmen utförs på entreprenad. Torktumlare Om Du installerar en torktumlare i Din lägenhet ska den vara utrustad med kondensor. Tumlaren får inte anslutas till lägenhetens ventilation. Trapphus Cyklar, barnvagnar och andra personliga tillhörigheter får inte förvaras i trapphusen. Trapphusdörrar Trapphusdörrarna hålls låsta kl Dörrarna skall hållas stängda

10 och får inte ställas upp. Tvättstugor Tvättstugor finns i varje servicehus. Till varje lägenhet hör 2 st taggar Smart Chip. Var noga med att de finns i lägenheten när Du flyttar in. Taggarna har information om just Din lägenhet och är alltså personliga. Kontakta annars föregående ägare. Kostnaden för användandet av tvättmaskinerna belastar nästkommande hyresavi. En beskrivning för att använda tvättmaskinerna finns i varje tvättstuga. OBS! Tvättmedel och ev sköljmedel tillförs automatiskt till tvättmaskinen. I våra tvättstugor har vi mjukt vatten. Låssystem Föreningen har låssystem ASSA 2002, vilket innebär att huvudnyckel inte finns. Nya nycklar kan köpas hos Swesafe. Uthyrning av lägenhet (andrahandsupplåtelse) Om Du vill hyra ut din lägenhet (så kallad andrahandsupplåtelse) måste Du ha tillstånd av styrelsen. Lämna in Din ansökan i god tid. Otillåten andrahandsuthyrning kan medföra att Du sägs upp för avflyttning från lägenheten. Information om ansökningsblanketter för andrahandsupplåtelse kan Du få på hemsidan, vicevärdsexpeditionen och i tvättstugan i servicehus 3. Blanketten kan lämnas på vicevärdsexpeditionen eller till förvaltaren. Ventilation Brf. Gräslöken har mekanisk frånluftsventilation. Frisk luft sugs in i lägenheterna, i första hand genom vädringsfönster, i andra hand genom brevinkast och andra otätheter. Utsug av luft sker genom ventiler som sitter under spiskåpan i köket och uppe vid taket i badrummet. För att upprätthålla god ventilation kan Du då och då ta

11 ut och diska ventilationsdonet. Du får inte ändra donets inställning. När Du tar ut ventilationsdonet kan Du sticka in handen i ventilationskanalen och plocka ut dammtussarna. Vicevärdsexpedition Vicevärdsexpeditionen finns i servicehus 3, Kamomillgatan 34. Tel , E- post Besökstider: varannan torsdag jämna veckor kl. 18:00-20:00. Föreningens vicevärd/förvaltare kan du kontakta via telefon, e- post eller genom att lämna ett meddelande i postlådan vid vicevärdsexpeditionen i Servicehus 3. Förvaltarens arbetstider är måndag- fredag kl. 8:00-16:00. Aktuell kontaktinformation till förvaltaren finns på föreningens hemsida samt Grannskapsbladet.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar.

Det finns även möjlighet för utbyggd altan. Kontakta vicevärden för regler och förutsättningar. Altaner Altanhäckar sköts av föreningen, men altanstaket är bostadsrättsinnehavarens ansvar. Om du vill sätta upp ett staket ska det vara vitt, ljusgrått (se pergola på gården mellan Sibyllegatan och Norrlandsgatan)

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen.

För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand måste bostadsrättsinnehavaren få tillstånd av styrelsen. 1 Brf Hammarby Strand 2013-01-10 Vad är en bostadsrättsförening? En kooperativ bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som äger en eller flera fastigheter. Den som flyttar in i en lägenhet med bostadsrätt

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15

Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Brf Husby Basinformation 2015 Stockholm 2015-06-15 Välkommen till vår bostadsrättsförening! Bostadsrättsföreningen Husby nr 1 är en ekonomisk förening som tillhör HSBrörelsen, där vi bildar en egen ekonomisk

Läs mer

Information från A - Ö

Information från A - Ö Information från A - Ö Furusundsgatan 13 2012 / 2013 Autogiro (A) Avgift (B) Avlopp (B) Bostadsrättstillägg (B) Kontakta SBC om du vill betala avgiften till föreningen eller hyran automatiskt, via autogiro

Läs mer

B r f R u n r i s t a r e n

B r f R u n r i s t a r e n B r f R u n r i s t a r e n Välkommen som boende i vår bostadsrättsförening. I föreningen finns 12 bostadshus med totalt 321 lägenheter. Husen byggdes 1971-72 och bostadsrättsföreningen bildades 1977.

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sjöberg

Bostadsrättsföreningen Sjöberg Informationsblad med trivsel- och ordningsregler för Dig som bor i Bostadsrättsföreningen Sjöberg Uppdaterad mars 2015 Brf Sjöberg 1 Innehållsförteckning Styrelsens och fritidskommitténs ledamöter 3 Förvaltare/fastighetsskötare

Läs mer

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9)

Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett 1 (9) TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen Skvadronen Ett Styrelsen för Brf Skvadronen Ett vill önska dig välkommen som boende och medlem. Vi

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6

Att bo i en bostadsrätt 1. Föreningens arbete 2. Lägenheten 3. Gemensamma lokaler och utrustning 4. Sopor och returpapper 5. Förvaring och parkering 6 Innehållsförteckning Avsnitt Att bo i en bostadsrätt 1 Föreningens arbete 2 Lägenheten 3 Gemensamma lokaler och utrustning 4 Sopor och returpapper 5 Förvaring och parkering 6 Systematiskt Brandskyddsarbete

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GREV TURE 1 HUSGUIDE Uppdaterad mars 2012 BRF Grev Ture 1 Innehållsförteckning Fakta om huset... 3 Reparation och ombyggnad samt yttre och inre underhåll..... 3 Försäkringar och

Läs mer

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan.

Att spara i Lägenhetspärmen. Senast uppdaterad 2015-05-25. Brf Vintunnan. Fårbetesvägen, Linköping. Styrdokument. Läs mer på www.vintunnan. Brf Vintunnan Fårbetesvägen, Linköping Styrdokument Läs mer på www.vintunnan.com 1 (13) Innehållsförteckning Autogiro, E-faktura... 3 Avstängning vatten... 3 Biltvätt... 3 Brandsläckare... 3 Brandvarnare...

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Informationsblad Brf. Körsbäret

Informationsblad Brf. Körsbäret John Ericssonsgatan 15 112 22 Stockholm Informationsblad Brf. Körsbäret Här följer information som är viktig att känna till som bostadsrättsinnehavare i Brf. Körsbäret. Vi har försökt göra informationen

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26

Brf Räntaregård. Rev: 2011 10 26 Rev: Innehåll Brf Räntaregård Att bo i bostadsrätt... 5 Rättigheter och skyldigheter... 5 Vem ansvarar för vad?... 5 Underhållsplan... 5 Andelstal och månadsavgift... 5 Styrelse... 5 Valberedning... 6

Läs mer