Medierna och arbetskraftsinvandringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medierna och arbetskraftsinvandringen"

Transkript

1 Timbro Medieinstitut Maj 2014 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Metod 4 2. Från blåbärsskogen till LO- borgen 5 Färre fall av missbruk av reformen skildras 5 LO och S protesterar 5 Regeringen framställs som motvillig 6 MP good cop - M bad cop 6 Positiv mediebild 7 Vi behöver dem 8 De behöver oss 8 Medier köper LO:s bild 8 De frågor som inte ställs 9 Få invandrare intervjuas 9 3. Kvantitativa resultat Några händelser av betydelse under perioden Arbetskraftsinvandring i Sverige Bilaga: Medierna köper LO:s bild, underlag Bilaga: Positiva röster Källor 19 Dagens Nyheter 19 Göteborgs- posten 20 Svenska Dagbladet 20 Sveriges radio 21 Sveriges Television 22 Sydsvenskan 22 2

3 1. Inledning Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008, och gav Sverige ett av de mest liberala systemen i världen. Mediernas sätt att beskriva reformen är centralt för hur resultatet uppfattas. Så hur ser den bilden ut? TMI undersökte detta i sex medier för perioden mars mars 2013 och fann ett stort antal artiklar som beskrev olika fall där arbetskraftsinvandringen lett till att människor utnyttjats. Däremot återfanns inte en enda artikel som beskrev den nytta som arbetskraftsinvandring skapat åt företag och andra arbetsgivare, eller för den delen den nytta som ett jobb skapar för den hitflyttade arbetstagaren. Detta är en uppföljning av den rapporten, med avsikt att se om mediebilden förändrats. Rapporten har tagits fram av Carolin Dahlman. Slutsatser Mediers rapportering av arbetskraftsinvandringen handlar nu mer om den politiska debatten. Fortfarande är rapporteringen ensidig och fokuserad på den problemformulering som framförallt LO står för, det vill säga att dagens system leder till utnyttjande av utsatta människor samt utgör ett hot mot LO- medlemmars jobb. Förra undersökningen visade att medier fokuserade på berättelser om t ex bärplockare som utnyttjats. Den typen av berättelser förekommer fortfarande men har inte en lika framträdande roll i mediebilden. I takt med att frågan har blivit mera politisk har medierna även rapporterat om bemötanden till kritikerna av arbetskraftinvandringen. Flera positiva röster syns i de sammanhangen, framförallt forskare och representanter från näringslivet som kommenterar LO:s syn. Utgångspunkten för rapporteringen är dock nästan alltid att arbetskraftinvandringen kritiseras, och den positiva betydelse som arbetskraftsinvandring har för svenska företags kompetensförsörjning får ingen dominerande plats i medierna. Arbetskraftsinvandrarna själva syns enbart ett fåtal gånger. Fortfarande saknas en kritisk granskning av de problem som begränsad arbetskraftinvandring skulle innebära för svenska företag inom exempelvis it- och 3

4 teknikbranscher. Under undersökningsperioden har vi i de sex undersökta medierna inte funnit ett enda exempel på att de som vill begränsa arbetskraftsinvandringen fått kritiska frågor om vad deras förslag skulle betyda för näringslivet. Diskussionen mellan alliansregeringen och miljöpartiet om förändringar i regelverket har rönt viss rapportering. Här framställs miljöpartiet konsekvent som förespråkare av liberala regler, medan regeringen framställs som förespråkare för en mer restriktiv hållning. När medier rapporterar om alliansens ståndpunkter handlar frågan mer om öppenhet och migration, än om nyttan för Sverige med arbetskraftsinvandring. Metod Analysen omfattar sex olika mediers rapportering om arbetskraftsinvandring under perioden 7 mars mars I studien ingår Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs- Posten, Sveriges Radio Ekot och Sveriges Television riksnyheter. Det handlar om 138 artiklar och inslag, som för tidningarna har hittats i Mediearkivet under sökordet arbetskraftsinvandr*, och för SR Ekot och SVT Nyheter i respektive medieföretags sökmotor på och I dessa två fall handlar det om de inslag som är sökbara på webben. TMI vill understryka att det kan finnas inslag under mätperioden som sänts av de två public service- företagen, men som inte hittas via webbplatsernas sökmotorer. Sökningen är en uppföljning av en liknande rapport för samma sökperiod och sökord året innan (http://timbro.se/pdf/ TMI_arbetskraftsinvandring.pdf). 4

5 2. Från blåbärsskogen till LO- borgen Färre fall av missbruk av reformen skildras Till skillnad från förra mätperioden har medierna på nyhetsplats inte skildrat lika många skandaler. Fokus ligger inte längre på specifika fall där arbetstagare farit illa. Några case finns dock i materialet (totalt 16 publiceringar): Dagens Nyheter skriver en rad artiklar om ett hemtjänstföretag i Stockholm som lurat ett antal personer, 1 och i samma tidning skriver man i augusti att Flyktingar ges arbetstillstånd till låtsasjobb, angående att många från Syrien kommer hit på arbetstillstånd och snart därpå söker asyl. Denna nyhet aviseras på tidningens förstasida. 2 SvD skriver tre artiklar om att en lagmiss gjort att det är tillåtet att sälja arbetserbjudanden. Bland annat beskrivs ett case där en turkisk medborgare hade fått ett falskt avtal, utfärdat i syfte att lura Migrationsverket. 3 SVT sänder ett inslag om en man som köpt ett arbetstillstånd som visade sig falskt. 4 I nästan en tredjedel av publiceringarna har ordet utnyttja använts i någon form, även om detta inte längre är knutet till enskilda händelser. LO och S protesterar Frågan har under 2013 förflyttats från enskilda nyhetshändelser till LO och Socialdemokraterna som enskilt och tillsammans gjort utspel som medierna rapporterat om. LO släppte en rapport i maj 2013 och positionerade sig därmed som motståndare till nuvarande system och försvarare av svenska (och utländska) arbetares intressen. I december anordnade S och LO en gemensam presskonferens med ett tiopunktsprogram, där man menade att svenska löner och kollektivavtal ska gälla i Sverige. Huvudargumentet som lyfts i medierna är att vi behöver värna svenskarnas jobb. Thorwaldsson kommenterar exempelvis: Ja, vi har arbetslösa och många av dem är LO- medlemmar och vi slåss för att våra medlemmar ska få ett arbete. 5 Ett annat argument handlar om de skandaler som skett. Enligt LO har resultatet av reformen inte blivit minskat svartjobb som regeringen hoppades. Utan att arbetare utnyttjas i 1 DN 5 maj 2 DN 20 aug 3 SvD 7 maj 4 SVT 15 dec 5 GP 30 maj 5

6 slavliknande förhållanden med usla löner och farlig arbetsmiljö. 6 Kommunal ordnade ett seminarium i oktober, vilket uppmärksammades på SvD Näringsliv. Fokus låg då inte på att skydda förbundets egna medlemmar, utan på att skydda bärplockarna. Och i en partiledardebatt säger Löfven: Tycker du, Annie Lööf att det är ett bra system att människor luras hit? 7 Totalt skriver medierna om LO och S ett tjugotal gånger under året. Regeringen framställs som motvillig Regeringen framställs i förhållande till kritikerna från LO och S som motsträviga. Samtidigt blir bilden att man lyssnat till LO och Socialdemokraterna och därmed presenterar nya regler (något man gjorde i september). Sydsvenskan: Motvilligt har även regeringen tvingats inse att reformen skapat problem. Efter LO:s utspel igår lovade migrationsminister Tobias Billström (M) att i närtid komma med förslag för att förhindra att människor utnyttjas. 8 SvD: Kritiken fick Miljöpartiet att kräva åtgärder och regeringen tvingades in i förhandlingar. 9 Ekot: Nu har vi sett att det finns en del arbetsgivare som försöker missbruka systemet och därför tänker vi återkomma i närtid från regeringen tillsammans med Miljöpartiet med förslag till förändringar som kommer ge myndigheter bättre verktyg att hantera det här missbruket, säger Billström. 10 Ekot: Arbetskraftsinvandringen har fått hård kritik för att leda till utnyttjande av många av de som kommer hit och jobbar. Idag presenterar regeringen och Miljöpartiet nya regler på området. 11 MP good cop - M bad cop Regeringens samarbete med Miljöpartiet i migrationsfrågor, som banade väg för fortsatt arbetskraftsinvandring, beskrivs ofta under året. Även här framställs regeringen och främst M som bakåtsträvare, medan MP framställs som de som trycker på för öppenhet och humanism. 6 Sydsvenskan 30 maj 7 SVT 6 maj 8 Sydsvenskan 30 maj 9 SvD 7 sep 10 Ekot 29 maj 11 Ekot 6 sep 6

7 GP: I helgen bjöd MP oväntat in till samtal på partiledarnivå, eftersom förtroendet för Billström är rekordlågt och han tidigare har sagt nej till regeländringar så att fler barn och sjuka ska få uppehållstillstånd, en hjärtefråga för MP. 12 SvD: Miljöpartiet har i det närmaste ställt ultimatum på regeringen för att få igenom den mjukare skrivningen. 13 DN: Tobias Billström har länge stretat emot. 14 Tobias Billström beskrivs ofta i ofördelaktig dager i medierna. Kritiken framförs ofta i en raljant ton. Angående sitt uttalande om att det inte är blonda och blåögda damer som gömmer papperslösa, skriver till exempel den politiske krönikören Olle Lönnaeus nedlåtande i Sydsvenskan att Tobias Billström svarade med en formel han fått av Fredrik Reinfeldt. 15 Positiv mediebild När TMI analyserade mediebilden av arbetskraftsinvandring under perioden fann vi inte ett enda fördjupande exempel på en beskrivning av den nytta som arbetskraftinvandring skapar åt företag och andra arbetsgivare, eller för den delen den nytta som ett jobb skapar för den hitflyttade arbetstagaren. Denna bild har nu ändrats, och drygt 20 artiklar innehåller argument för reformen (se bilaga). Att det kommit fram positiva nyheter kan bero på att systemet mött större motstånd under , vilket då gör att det finns en konflikt som medierna kan skriva om. Facket och Socialdemokraternas ställningstagande har därmed öppnat för att andra aktörer får utrymme att kommentera. De positiva argumenten som kommer fram i tidningar, radio och TV faller inom två kategorier: reformen är bra för Sverige vs reformen är bra för arbetstagarna (se citat i bilaga). 12 GP 26 mars 13 SvD 11 april 14 DN 5 maj 15 Sydsvenskan 22 mars 7

8 Vi behöver dem I klippen och inslagen kommer ett antal personer till tals som menar att Sverige av olika skäl behöver systemet med arbetskraftsinvandring. De som kommenterar ur detta perspektiv är dock sällan politiker, utan i stället företagare eller representanter för sådana, forskare och journalister. Dessutom kommer argumenten ofta långt in i artiklar och inslag, det vill säga de minskar därmed i betydelse. De behöver oss Överlag ger artiklarna om arbetskraftsinvandringen i stället en bild av att systemet är ett av flera sätt för människor som behöver en fristad att få komma till Sverige. Möjligen hänger det samman med att arbetskraftsinvandringen beskrivs som en del av regeringens samarbete med Miljöpartiet i migrationsfrågor. Politikernas argument för reformen handlar om solidaritet och öppenhet snarare än arbetsmarknadsintressen, vilket sätter arbetskraftsinvandringen i denna kontext. Likaså blir kritiken mot LO och Socialdemokraterna en fråga om huruvida dessa vill hjälpa eller inte. Annie Lööf kritiserar exempelvis i en partiledardebatt Socialdemokraternas motstånd att Solidariteten ska begränsas till svenska arbetare på bekostnad av utländska, vilket Sydsvenskan skriver om. 16 SVT citerar Jan Björklund som i sitt Almedalstal säger att Det har aldrig varit den svenska modellen att resa murar mot dem som vill arbeta i vårt land. 17 Medier köper LO:s bild S och LO:s utspel tycks även ha lett till att media skildrat arbetskraftsinvandringen i enlighet med deras analys (se bilaga för exempel). Dels skriver man ofta ut vad LO påstår i sin rapport med tillägget enligt LO eller LO hävdar, utan att granska siffrorna eller låta någon bemöta dem i sak. Dels skriver tidningarnas journalister faktabetonat på ett sätt som rimmar med LO:s analys, utan att reflektera över om det är korrekt eller inte, eller kan tolkas annorlunda. Ett av de perspektiv som förmedlas är att arbetskraftsinvandringen främst handlar om låglönejobb. Dock glömmer medierna att de som har lågelönejobben oftast får tidsmässigt korta tillstånd för att exempelvis plocka bär över en sommar. En titt på helårstillstånd, alternativt situationen i februari blir helt annorlunda än i juli. 16 Sydsvenskan 16 jan 17 SVT 5 juli 8

9 Man skriver också vid flera tillfällen att det skett en ökning. Men den som tittar på siffror från Migrationsverket ser att antalet nya tillstånd för arbetskraftsinvandrare har legat stabilt mellan och personer sedan Under 2013 minskade antalet. 18 Medierna är också fokuserade på de fall där reformen missbrukats, trots att detta inte är regel utan undantag. Enligt Svenskt Näringslivs genomgång handlar de stora skandalerna om främst ett par företag. 7 av bärplockare och 34 av 270 skogs- och lantbruksarbetare har under 2012 inte fått arbetsvillkor enligt vad som föreskrivs. 19 De frågor som inte ställs Genomgående följer medierna mönstret att man låter någon komma till tals med anledning av ett utspel eller liknande, och sedan låter man motståndaren kommentera. Sällan ställer reportrarna självständiga frågor, där man använder den forskning eller alternativa statistik som finns för att ifrågasätta parternas åsikter och fakta. De argument som förs fram om att Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att näringslivet ska kunna hitta personal och att välfärden ska säkras på sikt, förvandlas inte i något fall till en fråga till LO och S. De får inga kritiska frågor om sina utspel alls. I stället låter man de politiska förespråkarna få ge sin bild, och då de sällan talar om det positiva värdet av arbetskraftsinvandring utan i stället om den svåra frågan med att vissa utnyttjas på arbetsmarknaden blir den övergripande bilden negativ och fokuserad på missförhållanden. Få invandrare intervjuas Arbetskraftsinvandrarna kommer själva sällan till tals, utan debatten förs om dem, snarare än med dem. Fackförbund och politiker för deras talan, medan de själva finns med på bild från blåbärsskogen. Ett undantag är ett reportage i SVT från december 2013 där några personer som invandrat för arbete intervjuas Migrationsverket 19 kring- arbetskraftsinvandring- fran- tredje- land_ html 20 SVT 15 dec 9

10 3. Kvantitativa resultat Det totala materialet rör 138 publiceringar, men 53 publiceringar som inte fokuserar på frågan om arbetskraftsinvandringen har vi lagt mindre vikt vid. De bortprioriterade publiceringarna rör saker som Sverigedemokraterna (i stort), arbetskraftsinvandringen på 60- talet, andra länders syn på arbetskraftsinvandring, alternativt i huvudsak handlat om migration och integration. 89 publiceringar har kategoriserats enligt följande (vissa klipp hamnar i två kategorier): LO eller S Case Mp + regeringen Mp + S Arbetsmarknad & Ekonomi Om att LO släpper en rapport eller S gör utspel, alternativt att någon kommenterar den syn LO och S har på arbetskraftsinvandring. Fall där människor arbetskraftsinvandrat. Handlar i 15 fall om negativa händelser och i 2 fall om personer med positiva berättelser. (ett inslag innehåller en av varje) Om samarbetet mellan regeringen och MP. Stridigheter eller överenskommelser. Om relationen mellan MP och S, i huvudsak om frågan huruvida man ska kunna enas i en eventuell rödgrön regering med tanke på olika syn på arbetskraftsinvandring. Om svensk arbetsmarknad eller det ekonomiska läget. Kan handla om en forskningsrapport eller om arbetslöshet

11 4. Några händelser av betydelse under perioden 13 mars Jonas Hassen Khemiri skriver ett öppet brev till Beatrice Ask om Reva 29 maj LO släpper rapporten Fusk och utnyttjande om avregleringen av arbetskraftsinvandringen. September Thailändska bärplockare protesterade i Hällnäs. 3 oktober Tragedin utanför Lampedusa, följd av ytterligare två olyckor Egypten/Lampedusa. 21 oktober Kommunal ordnar seminarium om bärplockarnas villkor. 27 november S och LO pressträff i Fruängen, Löfven lovar riva upp Lex Laval om S bildar regering efter valet. 17 december Svenskt Näringsliv släpper en rapport om bärplockare och skogsarbetare. 11

12 5. Arbetskraftsinvandring i Sverige Historik 1954 De nordiska länderna slöt en överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad t Ett stort antal finländare kom till Sverige Invandringsstopp förutom från nordbor Slutet 70- t Arbetskraftsinvandringen upphörde 2008 Ny svensk lag om arbetskraftsinvandring Mars 2011 Migrationspolitisk överenskommelse mellan Mp och regeringen Januari 2012 Kraven skärptes något Sommar 2012 Mp och regeringen finner en kompromiss för papperslösa Sept 2013 Förslag om ytterligare skärpta krav Antal nya tillstånd för arbetstagare: Medarbetare inom jordbruk, trädgård och skogsbruk får oftast tillstånd för några månader. De vanligaste yrkena och medborgarskapen 2013: 22 (Tabellen visar bara de som hamnat högst på listan. Detta är samtliga tillstånd som utfärdats, oavsett längd.) pdf 22 tånd Work+permits+granted+2013.pdf 12

13 6. Bilaga: Medierna köper LO:s bild, underlag 1. SvD 15/4: Reportern: Tanken med regeringens reform om arbetskraftsinvandring var att underlätta för specialister inom bristyrken att ta sig till Sverige för att arbeta, men statistik från Migrationsverket visar att två tredjedelar av tillstånden som utfärdats gäller enkla jobb, främst inom städ- och restaurangbranschen. 2. Sydsvenskan 24/4: Reportern: Förhoppningen bakom 2008 års reform var att Sverige skulle locka specialister och yrkesgrupper som vi har brist på. Och de har blivit något fler, men fortfarande är det de lågkvalificerade yrkena, såsom städare, servicepersonal och säsongsarbetare, som är dominerande bland arbetskraftsinvandrare. Den mest typiska arbetskraftsinvandraren är även i dag en thailändsk bärplockare. Det är också i den här gruppen som flest missförhållanden har upptäckts, som för de uppmärksammade trädplanterarna från Kamerun. 3. SvD 7/5: Reportern: Allt fler röster höjs nu mot reformen om arbetskraftsinvandring som infördes DN 29/5: Reportern: Resultatet är att två av tre arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES idag återfinns i branscher där Sverige inte lider av någon allmän arbetskraftsbrist, till exempel i gatukök, pizzerior, krogar samt städföretag. För städare, köks- och restaurangpersonal råder tvärtom en mycket stor konkurrens om jobben på den svenska arbetsmarknaden. Den enskilt största yrkesgruppen är förvisso dataspecialister, de flesta från Indien. Men sammantaget gäller bara runt en tredjedel av tillstånden specialistjobb, där Sverige har det mesta av sin konstaterade arbetskraftsbrist. I flera LO- yrken och i bärplockningsbranschen har problemen varit stora med arbetsgivare som tagit betalt för arbetserbjudanden, inte betalat de utlovade lönerna och på andra sätt utnyttjat det faktum att arbetskraftsinvandraren för att uppnå ett permanent uppehållstillstånd behöver arbeta fyra år med tillfälligt arbetstillstånd. 5. SVT 29/5: Reportern: Sedan det lättades på reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige år 2008 har allt fler arbetstillstånd beviljats. Men med dem har även utnyttjandet av nyanlända ökat. De dåliga arbetsförhållandena drabbar många fler än bärplockare. Allra mest ökar beviljande av arbetstillstånd just inom LO:s yrkesområden. Reglerna missbrukas av många svenska arbetsgivare, som tar chansen att tjäna extra pengar på försäljning av arbetstillstånd. 13

14 6. Ekot 29/5: Reportern: Det var 2008 som de nya reglerna kring arbetskraftsinvandring infördes som i praktiken innebär att det inte längre är behovet av arbetskraft inom olika branscher som avgör vem som ska komma hit och jobba (dvs ingen förklaring om det verkliga syftet med reformen. I reportaget får LO frågan om de anser att arbetskraftsinvandringen tar jobb från svenskar.) 7. Ekot 29/5: Reportern: Arbetskraftsinvandringen har ökat kraftigt de senaste åren. 8. DN 30/5: Reportern: Migrationsministern avfärdar helt att de många fall av missbruk av arbetstillståndssystemet som konstaterats -. skulle vara effekter av arbetstillståndsreformen. Faktaruta: Arbetstillståndsreformen från 2008 innebär att varje arbetsgivare själv avgör om verksamheten behöver rekrytera från länder utanför EU/EES. En konsekvens av detta är att två tredjedelar av de arbetstillstånd som i dag beviljas utomeuropeiska invandrare gäller relativt okvalificerade arbeten i branscher med stor konkurrens om jobben. Detta försvårar enligt LO både för invandrare och andra grupper som redan finns i landet, men som saknar arbete och i dag försörjs av samhället. Det innebär också att den nya arbetskraftsinvandraren har svårt att hitta en alternativ arbetsplats och därför kan fastna hos en arbetsgivare som missbrukar situationen genom att betala för låg lön eller kräva för många arbetade timmar. 9. G- P 30/5: Regeringen och MP får bemöta LO- rapporten. 10. G- P 30/5: En rådgivare på Almi får bemöta LO- rapporten 11. G- P 30/5: Reportern: Förhoppningen var att locka kvalificerade personer från länder utanför EU. Men efter fem år är två tredjedelar thailändska bärplockare eller i andra lågkvalificerade yrken, som städare och kökspersonal. 12. Sydsvenskan 30/5: Reportern: Motvilligt har även regeringen tvingats inse att reformen skapat problem. 13. Ekot 6/9: Reportern: Arbetskraftsinvandringen har fått hård kritik för att leda till utnyttjande av många av de som kommer hit och jobbar. Idag presenterar regeringen 14. Ekot 6/9: Reportern: Det är snart fem år sedan som Sverige införde vad OECD kallar ett av västvärldens mest öppna länder för arbetskraftsinvandring. Under de här åren har det många gånger rapporterats om slavliknande kontrakt, och människor som lurats hit av oseriösa arbetsgivare. (ska nog inte stå länder men detta är korrekt citerat) 14

15 15. DN 7/9: Ingress: Regeringen och Miljöpartiet vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att stävja missbruk och utnyttjande av människor. I texten: Arbetskraftsinvandringslagen, som hör till världens mest generösa, klubbades igenom av allianspartierna och MP. 16. SvD 7/9: Reportern: En del personer har hamnat i en utpressningssituation när arbetsgivaren hotar med sparken och därmed indraget arbetstillstånd. 17. G- P 7/9: Ingress: Regeringen och Miljöpartiet vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att motverka slavlöner och missbruk av systemet. 18. Ekot 17/10: Migrationsverket uppges vara kritiska till regeringens och MP:s nya regler. Återigen nämns missbruk. 19. Ekot 20/10: Om att Billström vill stoppa missbruk av reglerna med nya regler. LO intervjuas. 20. SVT 4/12: Löfven intervjuas av Mats Knutson. Får bara ledande fråga (Om parterna säger att det inte finns utrymme för arbetskraftsinvandring, då ska det inte ske någon?) inte frågor om t.ex. behov av kompetens. 21. DN 15/12 (x3): Urban Bäckström ryter till mot LO och S. 22. SVT 16/12: Reportern: Antalet ansökningar ökar stadigt. 23. SvD 18/12: Reformen förklaras med: Det är nästan exakt fem år sedan reformen om arbetskraftsinvandring infördes i Sverige och arbetsgivarna för möjlighet att avgöra om de vill anställa utländsk arbetskraft. (Det vill säga inget om att reformen infördes pga behov för Sverige.) Vad som fattas: 1. Självständigt framtagna och tolkade fakta från t.ex. Migrationsverket 2. Kritiska frågor till LO och S om vad som händer med framtidens välfärd om vi inte har reformen. 3. Djupare förklaringar om varför reformen infördes. 15

16 7. Bilaga: Positiva röster 1. Ekot 22/3: Reportern: Det är alltså frågan om arbetskraftsinvandring som är viktig för Svenskt Näringsliv. 2. GP 23/3: Reportern: Men Bäckström hävdar att en återgång till det fackliga vetot skulle försvåra kompetensförsörjningen i företagen. 3. Sydsvenskan 24/4: Men Sveriges åldrande befolkning behöver folk som är villiga att flytta hit för att arbeta, menar Eskil Wadensjö liksom de flesta svenska politiker. - Om den svenska arbetsmarknaden ska stå sig stark i framtiden är det viktigt att vi blir bättre på att ta emot människor från andra länder SVT 6/5: Björklund säger: Det har aldrig varit den svenska modellen att resa murar mot dem som vill arbeta i vårt land. (apropå S och LO) 5. GP 10/5: Ingress: Arbetskraftsinvandringen från Östeuropa har inte frestat på svensk ekonomi ett dugg. Sanningen är den att svensk ekonomi varken påverkats negativt eller positivt av arbetskraftsinvandringen. Skatteinkomsterna har förvisso inte ökat. Men inte heller de offentliga utgifterna, säger Joakim Ruist. 6. DN 26/5: Ingress: Duktiga ingenjörer, säljare och hantverkare är de luckor som svenska arbetsgivare har svårast att fylla, bekräftar Manpowers nya rapport om arbetskraftsbrist världen över. Koncern- vd Jeff Joerres vittnar om skärpt internationell kamp om toppförmågorna. - Hela Sverige och varje enskild kommun har ett ansvar för att tillsammans med myndigheter och näringsliv i mer organiserade samarbeten göra sig så attraktiva som möjligt för att kunna locka utländska talanger och nya verksamheter, tycker Jeff Joerres, global vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower Group. 7. GP 31/5: Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, sågar LO:s förslag om begränsning av arbetskraftsinvandring. Så få kommer ändå hit och Sverige är ingen magnet för länder utanför Europa. 8. DN 19/8: Rubrik: Invandring bra för ekonomin i rubrik. Intervju med Cecilia Malmström. Ingress: Invandring till Europa är bra för ekonomin, trots dagens arbetslöshet. På många håll skriker företagen efter utbildad arbetskraft som saknas inom det egna landet. Därför är det lönsamt att ta emot människor utifrån, menar EU- kommissionären Cecilia Malmström. 16

17 9. SvD: 24/8: Cervenka: att ett stort antal länder i väst kommer att behöva en massiv arbetskraftsinvandring om inte välfärdssystemen ska kollapsa. 10. SVT 9/10: Reinfeldt intervjuas med anledning av Lampedusa. Sverige är faktiskt ett exempel på att det finns breda legala möjligheter. Dessutom bör det återspegla ett Europa som behöver arbetskraft. Vi har åldrande befolkningar, vi har bara 25 procent av världens tillväxt som produceras i Europa men vi har 50 procent av välfärdskostnaderna. Det är inte en hållbar ekvation om vi inte får in fler på arbetsmarknaden. 11. SVT 15/12: Om att unga flyttar från småstäderna. Björn Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), instämmer i oron. Det är jättetufft, vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 12. SVT 15/12: Persisk restaurangägare: Nästa gång han behöver anställa kockar med den rätta känslan skulle han få problem. Jag kanske vill öppna en ny restaurang och då måste jag få tag i kompetens från Iran. Är det svårt, så går det inte att expandera. 13. SVT 16/12: Elisabeth Svantesson: Vi säger ja till alla som kan komma hit och försörja sig själva. 14. GP 16/12: Björn Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), instämmer i oron: Vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 15. SvD 16/12: Citat: Björn Sundström, SKL: Vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 16. DN 16/12: Björn Sundström, Sveriges kommuner och landsting (SKL) instämmer i oron. Det är jättetufft, vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 17. DN 17/12: Ingress: IT- branschen drar mest nytta av arbetskraftsinvandringen. I artikeln: För om Sverige, och Stockholm, ska vara konkurrenskraftigt i den globala ekonomins snabba utveckling är det viktigt att vårda reformen om arbetskraftsinvandringen, anser Stockholms handelskammare. 18. GP 2/1: Ingress: IT- branschen drar stor nytta av arbetskraftsinvandring. På mjukvaru- tillverkaren Mecel i Göteborg jobbar de båda I artikeln: Enligt företagets vd underlättar generösa regler för arbetskraftsinvandring för näringslivet i jakten på ingenjörer med rätt kompetens. 17

18 19. GP 18/1: Reportern: Sverige tjänade på att öppna dörrarna för rumäner och bulgarer. Det visar ny forskning 20. SvD 8/2: Intervjuat företag: Om vi inte har möjlighet att låta våra kolleger i Indien komma hit förlorar vi affärer. Sysselsättningen i Sverige kommer att påverkar om reglerna för arbetskraftsinvandring blir hårdare. 21. DN 28/2: Johan Schück: Fri rörlighet och öppna gränser inom EU lönar sig ekonomiskt. Sverige vinner på att ta emot arbetskraft från Östeuropa. visar att skatteinkomsterna har ökat, till följd av arbetskraftsinvandringen från Östeuropa. 18

19 8. Källor Dagens Nyheter Nr Datum Rubrik MP redo att hoppa av samarbete MP kräver snabbt besked annars bryts samarbetet Miljöpartiet hårt pressat av väljarnas missnöje Hittade romansen i Norge Så tycker partierna Regeringen sträcker ut handen till Miljöpartiet Försvaret vill inte ge tolkar jobb Vill inte anställa tolkar Tyska kvinnor blev hembiträden i Sverige Lars vägrar flytta från sitt hem Fler barn får lättare att stanna i Sverige Hassan utnyttjades av hemtjänsten Om det stämmer häver vi avtalet Sverige kan locka med god välfärd LO vill hejda jobbinvandring Samstämmigt nej till LO:s krav TPS Vårdteam utreds efter DN:s artiklar Skarp kritik efter DN:s avslöjande Invandring bra för ekonomin Flyktingar ges arbetstillstånd till låtsasjobb Jobbtillstånd ny väg för flyktingar Twitter. Reaktioner på DN:s artikel Billström vill att EU tar emot fler syrier Skärpta regler ett tandlöst förslag Röda korset: För få lagliga vägar till EU Bemötandet av flyktingar splittrar EU och regeringar Frågorna Reinfeldt undvek i sitt tal på partistämman DN:s politikbloggare Viktor Barth- Kron är på plats Vårdföretag i konkurs med 4,7 miljoner i skuld Jimmie Åkesson är partiets guldgosse De ska bli framtidens spelutvecklare Nederlaget kan få Moderaterna att skärpa sin rättspolitik Attacken mot LO: de fiskar i grumligt vatten Svenskt Näringsliv angriper LO och S 19

Världens öppnaste land

Världens öppnaste land Världens öppnaste land arbetskraftsinvandring efter reformen 2008 Migrationspolitiken ger sällan de resultat som politikerna önskar och förväntar sig. Pieter Bevelander Henrik Emilsson, Karin Magnusson

Läs mer

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia

Läs mer

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman

Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande. Mars 2014. Carolin Dahlman Hur skapas jobb? Analys av hur SVT skildrar jobbskapande Mars 2014 Carolin Dahlman 1 Om författaren Carolin Dahlman är fri skribent och författare. Hon har på Timbro tidigare givit ut böckerna Fri som

Läs mer

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft

Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS) Bemanningsföretagens roll i rekryteringen av utländsk arbetskraft - En del av det nordiska forskningsprojektet Labour migrants from

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar

Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Perspektiven som försvann- när medier rapporterar om tidsbegränsade anställningar Januari 2015 Erik O. Thyselius 1. Inledning s. 3 1.2 Syfte s. 3 1.3 Metod och material s. 3 1.4 Avgränsning s. 3 2. Resultat

Läs mer

Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II. Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011?

Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II. Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011? Swedwatch rapport #43 MORS LILLA OLLE II Hur gick det för blåbärsplockarna sommaren 2011? Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...4 3. Syfte och metod...4 4. De dubbla systemen...5 4.1. Migrationsverkets

Läs mer

Frihet med förhinder

Frihet med förhinder Frihet med förhinder Frihet med förhinder In- och utvandring i vår tid MARIA RANKKA Timbro Tidigare utkomna Pejlingar: Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4 Nr 5 Nr 6 Nr 7 Nr 8 Nr 9 Nr 10 Nr 11 Nr 12 Nr 13 Nr 14 Nr 15

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

En arbetsmarknad för alla

En arbetsmarknad för alla En arbetsmarknad för alla Så kan integrationen förbättras Fredrik Segerfeldt, Migro En arbetsmarknad för alla Så kan integrationen förbättras Fredrik Segerfeldt, Migro 2013 Omslag & Layout: Jonas Lovéus

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd

MARS 2015. Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd MARS 2015 Kartläggning av underliggande orsaker till Migrationsverkets långa handläggningstider avseende arbetstillstånd Författare: Karin Ekenger Förord Reformen av regelverket för arbetskraftsinvandring

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007

Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN... 4 DEN

Läs mer

Toppen på en isbergssallad

Toppen på en isbergssallad Toppen på en isbergssallad En rapport om kollektivavtalskonflikten i Göteborg april 2007 1 INNEHÅLL INLEDNING...3 BAKGRUND...4 LÖNER OCH VILLKOR FÖR DE FATTIGA RIDDARNA I RESTAURANGBRANSCHEN...4 DEN SVENSKA

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna

Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 2010-08-18 Valet 2010: Att debattera mot Sverigedemokraterna Argumentationsunderlag som stöd inför debatter med Sverigedemokraterna Socialdemokraterna 115 60 Stockholm T: 08-700 2600

Läs mer

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism

Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism 246 Kapitel 10 Finanskriser och politisk extremism Världen har på senare år skakats av en stor finanskris vars följder fortfarande märks i världsekonomin.

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter?

Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas huvudfråga. Vilka olikheter i retoriken? Likheter? Johannes Karlsson Linköpings Universitet Uppsats, 7.5 HP Statsvetenskap 2, HT 2013 Handledare: Ester Andreasson Den politiska retoriken mellan Sveriges två största politiska partier i två val och partiernas

Läs mer

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga

2009-10-21 Stockholm. Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2009-10-21 Stockholm Framtidskraft som försummas En granskning som visar att regeringen sviker unga 2 (36) 3 (36) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 2 Ungdomarna och jobben...

Läs mer

Fakta och argument inför valet 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. Ordning och reda. Om en hotad arbetsmarknadsmodell

Fakta och argument inför valet 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. Ordning och reda. Om en hotad arbetsmarknadsmodell Fakta och argument inför valet 2010 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport Ordning och reda Om en hotad arbetsmarknadsmodell Bakgrund alla värnar den svenska modellen På morgonen den 17

Läs mer

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal

Strategisk plan. för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Strategisk plan för de arbetsmarknadspolitiska frågorna i Kommunal Arbetet med de arbetsmarknadspolitiska frågorna ska utgå från ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv och vila på Kommunals

Läs mer