Medierna och arbetskraftsinvandringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medierna och arbetskraftsinvandringen"

Transkript

1 Timbro Medieinstitut Maj 2014 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Metod 4 2. Från blåbärsskogen till LO- borgen 5 Färre fall av missbruk av reformen skildras 5 LO och S protesterar 5 Regeringen framställs som motvillig 6 MP good cop - M bad cop 6 Positiv mediebild 7 Vi behöver dem 8 De behöver oss 8 Medier köper LO:s bild 8 De frågor som inte ställs 9 Få invandrare intervjuas 9 3. Kvantitativa resultat Några händelser av betydelse under perioden Arbetskraftsinvandring i Sverige Bilaga: Medierna köper LO:s bild, underlag Bilaga: Positiva röster Källor 19 Dagens Nyheter 19 Göteborgs- posten 20 Svenska Dagbladet 20 Sveriges radio 21 Sveriges Television 22 Sydsvenskan 22 2

3 1. Inledning Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008, och gav Sverige ett av de mest liberala systemen i världen. Mediernas sätt att beskriva reformen är centralt för hur resultatet uppfattas. Så hur ser den bilden ut? TMI undersökte detta i sex medier för perioden mars mars 2013 och fann ett stort antal artiklar som beskrev olika fall där arbetskraftsinvandringen lett till att människor utnyttjats. Däremot återfanns inte en enda artikel som beskrev den nytta som arbetskraftsinvandring skapat åt företag och andra arbetsgivare, eller för den delen den nytta som ett jobb skapar för den hitflyttade arbetstagaren. Detta är en uppföljning av den rapporten, med avsikt att se om mediebilden förändrats. Rapporten har tagits fram av Carolin Dahlman. Slutsatser Mediers rapportering av arbetskraftsinvandringen handlar nu mer om den politiska debatten. Fortfarande är rapporteringen ensidig och fokuserad på den problemformulering som framförallt LO står för, det vill säga att dagens system leder till utnyttjande av utsatta människor samt utgör ett hot mot LO- medlemmars jobb. Förra undersökningen visade att medier fokuserade på berättelser om t ex bärplockare som utnyttjats. Den typen av berättelser förekommer fortfarande men har inte en lika framträdande roll i mediebilden. I takt med att frågan har blivit mera politisk har medierna även rapporterat om bemötanden till kritikerna av arbetskraftinvandringen. Flera positiva röster syns i de sammanhangen, framförallt forskare och representanter från näringslivet som kommenterar LO:s syn. Utgångspunkten för rapporteringen är dock nästan alltid att arbetskraftinvandringen kritiseras, och den positiva betydelse som arbetskraftsinvandring har för svenska företags kompetensförsörjning får ingen dominerande plats i medierna. Arbetskraftsinvandrarna själva syns enbart ett fåtal gånger. Fortfarande saknas en kritisk granskning av de problem som begränsad arbetskraftinvandring skulle innebära för svenska företag inom exempelvis it- och 3

4 teknikbranscher. Under undersökningsperioden har vi i de sex undersökta medierna inte funnit ett enda exempel på att de som vill begränsa arbetskraftsinvandringen fått kritiska frågor om vad deras förslag skulle betyda för näringslivet. Diskussionen mellan alliansregeringen och miljöpartiet om förändringar i regelverket har rönt viss rapportering. Här framställs miljöpartiet konsekvent som förespråkare av liberala regler, medan regeringen framställs som förespråkare för en mer restriktiv hållning. När medier rapporterar om alliansens ståndpunkter handlar frågan mer om öppenhet och migration, än om nyttan för Sverige med arbetskraftsinvandring. Metod Analysen omfattar sex olika mediers rapportering om arbetskraftsinvandring under perioden 7 mars mars I studien ingår Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Göteborgs- Posten, Sveriges Radio Ekot och Sveriges Television riksnyheter. Det handlar om 138 artiklar och inslag, som för tidningarna har hittats i Mediearkivet under sökordet arbetskraftsinvandr*, och för SR Ekot och SVT Nyheter i respektive medieföretags sökmotor på och I dessa två fall handlar det om de inslag som är sökbara på webben. TMI vill understryka att det kan finnas inslag under mätperioden som sänts av de två public service- företagen, men som inte hittas via webbplatsernas sökmotorer. Sökningen är en uppföljning av en liknande rapport för samma sökperiod och sökord året innan (http://timbro.se/pdf/ TMI_arbetskraftsinvandring.pdf). 4

5 2. Från blåbärsskogen till LO- borgen Färre fall av missbruk av reformen skildras Till skillnad från förra mätperioden har medierna på nyhetsplats inte skildrat lika många skandaler. Fokus ligger inte längre på specifika fall där arbetstagare farit illa. Några case finns dock i materialet (totalt 16 publiceringar): Dagens Nyheter skriver en rad artiklar om ett hemtjänstföretag i Stockholm som lurat ett antal personer, 1 och i samma tidning skriver man i augusti att Flyktingar ges arbetstillstånd till låtsasjobb, angående att många från Syrien kommer hit på arbetstillstånd och snart därpå söker asyl. Denna nyhet aviseras på tidningens förstasida. 2 SvD skriver tre artiklar om att en lagmiss gjort att det är tillåtet att sälja arbetserbjudanden. Bland annat beskrivs ett case där en turkisk medborgare hade fått ett falskt avtal, utfärdat i syfte att lura Migrationsverket. 3 SVT sänder ett inslag om en man som köpt ett arbetstillstånd som visade sig falskt. 4 I nästan en tredjedel av publiceringarna har ordet utnyttja använts i någon form, även om detta inte längre är knutet till enskilda händelser. LO och S protesterar Frågan har under 2013 förflyttats från enskilda nyhetshändelser till LO och Socialdemokraterna som enskilt och tillsammans gjort utspel som medierna rapporterat om. LO släppte en rapport i maj 2013 och positionerade sig därmed som motståndare till nuvarande system och försvarare av svenska (och utländska) arbetares intressen. I december anordnade S och LO en gemensam presskonferens med ett tiopunktsprogram, där man menade att svenska löner och kollektivavtal ska gälla i Sverige. Huvudargumentet som lyfts i medierna är att vi behöver värna svenskarnas jobb. Thorwaldsson kommenterar exempelvis: Ja, vi har arbetslösa och många av dem är LO- medlemmar och vi slåss för att våra medlemmar ska få ett arbete. 5 Ett annat argument handlar om de skandaler som skett. Enligt LO har resultatet av reformen inte blivit minskat svartjobb som regeringen hoppades. Utan att arbetare utnyttjas i 1 DN 5 maj 2 DN 20 aug 3 SvD 7 maj 4 SVT 15 dec 5 GP 30 maj 5

6 slavliknande förhållanden med usla löner och farlig arbetsmiljö. 6 Kommunal ordnade ett seminarium i oktober, vilket uppmärksammades på SvD Näringsliv. Fokus låg då inte på att skydda förbundets egna medlemmar, utan på att skydda bärplockarna. Och i en partiledardebatt säger Löfven: Tycker du, Annie Lööf att det är ett bra system att människor luras hit? 7 Totalt skriver medierna om LO och S ett tjugotal gånger under året. Regeringen framställs som motvillig Regeringen framställs i förhållande till kritikerna från LO och S som motsträviga. Samtidigt blir bilden att man lyssnat till LO och Socialdemokraterna och därmed presenterar nya regler (något man gjorde i september). Sydsvenskan: Motvilligt har även regeringen tvingats inse att reformen skapat problem. Efter LO:s utspel igår lovade migrationsminister Tobias Billström (M) att i närtid komma med förslag för att förhindra att människor utnyttjas. 8 SvD: Kritiken fick Miljöpartiet att kräva åtgärder och regeringen tvingades in i förhandlingar. 9 Ekot: Nu har vi sett att det finns en del arbetsgivare som försöker missbruka systemet och därför tänker vi återkomma i närtid från regeringen tillsammans med Miljöpartiet med förslag till förändringar som kommer ge myndigheter bättre verktyg att hantera det här missbruket, säger Billström. 10 Ekot: Arbetskraftsinvandringen har fått hård kritik för att leda till utnyttjande av många av de som kommer hit och jobbar. Idag presenterar regeringen och Miljöpartiet nya regler på området. 11 MP good cop - M bad cop Regeringens samarbete med Miljöpartiet i migrationsfrågor, som banade väg för fortsatt arbetskraftsinvandring, beskrivs ofta under året. Även här framställs regeringen och främst M som bakåtsträvare, medan MP framställs som de som trycker på för öppenhet och humanism. 6 Sydsvenskan 30 maj 7 SVT 6 maj 8 Sydsvenskan 30 maj 9 SvD 7 sep 10 Ekot 29 maj 11 Ekot 6 sep 6

7 GP: I helgen bjöd MP oväntat in till samtal på partiledarnivå, eftersom förtroendet för Billström är rekordlågt och han tidigare har sagt nej till regeländringar så att fler barn och sjuka ska få uppehållstillstånd, en hjärtefråga för MP. 12 SvD: Miljöpartiet har i det närmaste ställt ultimatum på regeringen för att få igenom den mjukare skrivningen. 13 DN: Tobias Billström har länge stretat emot. 14 Tobias Billström beskrivs ofta i ofördelaktig dager i medierna. Kritiken framförs ofta i en raljant ton. Angående sitt uttalande om att det inte är blonda och blåögda damer som gömmer papperslösa, skriver till exempel den politiske krönikören Olle Lönnaeus nedlåtande i Sydsvenskan att Tobias Billström svarade med en formel han fått av Fredrik Reinfeldt. 15 Positiv mediebild När TMI analyserade mediebilden av arbetskraftsinvandring under perioden fann vi inte ett enda fördjupande exempel på en beskrivning av den nytta som arbetskraftinvandring skapar åt företag och andra arbetsgivare, eller för den delen den nytta som ett jobb skapar för den hitflyttade arbetstagaren. Denna bild har nu ändrats, och drygt 20 artiklar innehåller argument för reformen (se bilaga). Att det kommit fram positiva nyheter kan bero på att systemet mött större motstånd under , vilket då gör att det finns en konflikt som medierna kan skriva om. Facket och Socialdemokraternas ställningstagande har därmed öppnat för att andra aktörer får utrymme att kommentera. De positiva argumenten som kommer fram i tidningar, radio och TV faller inom två kategorier: reformen är bra för Sverige vs reformen är bra för arbetstagarna (se citat i bilaga). 12 GP 26 mars 13 SvD 11 april 14 DN 5 maj 15 Sydsvenskan 22 mars 7

8 Vi behöver dem I klippen och inslagen kommer ett antal personer till tals som menar att Sverige av olika skäl behöver systemet med arbetskraftsinvandring. De som kommenterar ur detta perspektiv är dock sällan politiker, utan i stället företagare eller representanter för sådana, forskare och journalister. Dessutom kommer argumenten ofta långt in i artiklar och inslag, det vill säga de minskar därmed i betydelse. De behöver oss Överlag ger artiklarna om arbetskraftsinvandringen i stället en bild av att systemet är ett av flera sätt för människor som behöver en fristad att få komma till Sverige. Möjligen hänger det samman med att arbetskraftsinvandringen beskrivs som en del av regeringens samarbete med Miljöpartiet i migrationsfrågor. Politikernas argument för reformen handlar om solidaritet och öppenhet snarare än arbetsmarknadsintressen, vilket sätter arbetskraftsinvandringen i denna kontext. Likaså blir kritiken mot LO och Socialdemokraterna en fråga om huruvida dessa vill hjälpa eller inte. Annie Lööf kritiserar exempelvis i en partiledardebatt Socialdemokraternas motstånd att Solidariteten ska begränsas till svenska arbetare på bekostnad av utländska, vilket Sydsvenskan skriver om. 16 SVT citerar Jan Björklund som i sitt Almedalstal säger att Det har aldrig varit den svenska modellen att resa murar mot dem som vill arbeta i vårt land. 17 Medier köper LO:s bild S och LO:s utspel tycks även ha lett till att media skildrat arbetskraftsinvandringen i enlighet med deras analys (se bilaga för exempel). Dels skriver man ofta ut vad LO påstår i sin rapport med tillägget enligt LO eller LO hävdar, utan att granska siffrorna eller låta någon bemöta dem i sak. Dels skriver tidningarnas journalister faktabetonat på ett sätt som rimmar med LO:s analys, utan att reflektera över om det är korrekt eller inte, eller kan tolkas annorlunda. Ett av de perspektiv som förmedlas är att arbetskraftsinvandringen främst handlar om låglönejobb. Dock glömmer medierna att de som har lågelönejobben oftast får tidsmässigt korta tillstånd för att exempelvis plocka bär över en sommar. En titt på helårstillstånd, alternativt situationen i februari blir helt annorlunda än i juli. 16 Sydsvenskan 16 jan 17 SVT 5 juli 8

9 Man skriver också vid flera tillfällen att det skett en ökning. Men den som tittar på siffror från Migrationsverket ser att antalet nya tillstånd för arbetskraftsinvandrare har legat stabilt mellan och personer sedan Under 2013 minskade antalet. 18 Medierna är också fokuserade på de fall där reformen missbrukats, trots att detta inte är regel utan undantag. Enligt Svenskt Näringslivs genomgång handlar de stora skandalerna om främst ett par företag. 7 av bärplockare och 34 av 270 skogs- och lantbruksarbetare har under 2012 inte fått arbetsvillkor enligt vad som föreskrivs. 19 De frågor som inte ställs Genomgående följer medierna mönstret att man låter någon komma till tals med anledning av ett utspel eller liknande, och sedan låter man motståndaren kommentera. Sällan ställer reportrarna självständiga frågor, där man använder den forskning eller alternativa statistik som finns för att ifrågasätta parternas åsikter och fakta. De argument som förs fram om att Sverige behöver arbetskraftsinvandring för att näringslivet ska kunna hitta personal och att välfärden ska säkras på sikt, förvandlas inte i något fall till en fråga till LO och S. De får inga kritiska frågor om sina utspel alls. I stället låter man de politiska förespråkarna få ge sin bild, och då de sällan talar om det positiva värdet av arbetskraftsinvandring utan i stället om den svåra frågan med att vissa utnyttjas på arbetsmarknaden blir den övergripande bilden negativ och fokuserad på missförhållanden. Få invandrare intervjuas Arbetskraftsinvandrarna kommer själva sällan till tals, utan debatten förs om dem, snarare än med dem. Fackförbund och politiker för deras talan, medan de själva finns med på bild från blåbärsskogen. Ett undantag är ett reportage i SVT från december 2013 där några personer som invandrat för arbete intervjuas Migrationsverket 19 kring- arbetskraftsinvandring- fran- tredje- land_ html 20 SVT 15 dec 9

10 3. Kvantitativa resultat Det totala materialet rör 138 publiceringar, men 53 publiceringar som inte fokuserar på frågan om arbetskraftsinvandringen har vi lagt mindre vikt vid. De bortprioriterade publiceringarna rör saker som Sverigedemokraterna (i stort), arbetskraftsinvandringen på 60- talet, andra länders syn på arbetskraftsinvandring, alternativt i huvudsak handlat om migration och integration. 89 publiceringar har kategoriserats enligt följande (vissa klipp hamnar i två kategorier): LO eller S Case Mp + regeringen Mp + S Arbetsmarknad & Ekonomi Om att LO släpper en rapport eller S gör utspel, alternativt att någon kommenterar den syn LO och S har på arbetskraftsinvandring. Fall där människor arbetskraftsinvandrat. Handlar i 15 fall om negativa händelser och i 2 fall om personer med positiva berättelser. (ett inslag innehåller en av varje) Om samarbetet mellan regeringen och MP. Stridigheter eller överenskommelser. Om relationen mellan MP och S, i huvudsak om frågan huruvida man ska kunna enas i en eventuell rödgrön regering med tanke på olika syn på arbetskraftsinvandring. Om svensk arbetsmarknad eller det ekonomiska läget. Kan handla om en forskningsrapport eller om arbetslöshet

11 4. Några händelser av betydelse under perioden 13 mars Jonas Hassen Khemiri skriver ett öppet brev till Beatrice Ask om Reva 29 maj LO släpper rapporten Fusk och utnyttjande om avregleringen av arbetskraftsinvandringen. September Thailändska bärplockare protesterade i Hällnäs. 3 oktober Tragedin utanför Lampedusa, följd av ytterligare två olyckor Egypten/Lampedusa. 21 oktober Kommunal ordnar seminarium om bärplockarnas villkor. 27 november S och LO pressträff i Fruängen, Löfven lovar riva upp Lex Laval om S bildar regering efter valet. 17 december Svenskt Näringsliv släpper en rapport om bärplockare och skogsarbetare. 11

12 5. Arbetskraftsinvandring i Sverige Historik 1954 De nordiska länderna slöt en överenskommelse om en gemensam nordisk arbetsmarknad t Ett stort antal finländare kom till Sverige Invandringsstopp förutom från nordbor Slutet 70- t Arbetskraftsinvandringen upphörde 2008 Ny svensk lag om arbetskraftsinvandring Mars 2011 Migrationspolitisk överenskommelse mellan Mp och regeringen Januari 2012 Kraven skärptes något Sommar 2012 Mp och regeringen finner en kompromiss för papperslösa Sept 2013 Förslag om ytterligare skärpta krav Antal nya tillstånd för arbetstagare: Medarbetare inom jordbruk, trädgård och skogsbruk får oftast tillstånd för några månader. De vanligaste yrkena och medborgarskapen 2013: 22 (Tabellen visar bara de som hamnat högst på listan. Detta är samtliga tillstånd som utfärdats, oavsett längd.) pdf 22 tånd Work+permits+granted+2013.pdf 12

13 6. Bilaga: Medierna köper LO:s bild, underlag 1. SvD 15/4: Reportern: Tanken med regeringens reform om arbetskraftsinvandring var att underlätta för specialister inom bristyrken att ta sig till Sverige för att arbeta, men statistik från Migrationsverket visar att två tredjedelar av tillstånden som utfärdats gäller enkla jobb, främst inom städ- och restaurangbranschen. 2. Sydsvenskan 24/4: Reportern: Förhoppningen bakom 2008 års reform var att Sverige skulle locka specialister och yrkesgrupper som vi har brist på. Och de har blivit något fler, men fortfarande är det de lågkvalificerade yrkena, såsom städare, servicepersonal och säsongsarbetare, som är dominerande bland arbetskraftsinvandrare. Den mest typiska arbetskraftsinvandraren är även i dag en thailändsk bärplockare. Det är också i den här gruppen som flest missförhållanden har upptäckts, som för de uppmärksammade trädplanterarna från Kamerun. 3. SvD 7/5: Reportern: Allt fler röster höjs nu mot reformen om arbetskraftsinvandring som infördes DN 29/5: Reportern: Resultatet är att två av tre arbetstillstånd för arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU/EES idag återfinns i branscher där Sverige inte lider av någon allmän arbetskraftsbrist, till exempel i gatukök, pizzerior, krogar samt städföretag. För städare, köks- och restaurangpersonal råder tvärtom en mycket stor konkurrens om jobben på den svenska arbetsmarknaden. Den enskilt största yrkesgruppen är förvisso dataspecialister, de flesta från Indien. Men sammantaget gäller bara runt en tredjedel av tillstånden specialistjobb, där Sverige har det mesta av sin konstaterade arbetskraftsbrist. I flera LO- yrken och i bärplockningsbranschen har problemen varit stora med arbetsgivare som tagit betalt för arbetserbjudanden, inte betalat de utlovade lönerna och på andra sätt utnyttjat det faktum att arbetskraftsinvandraren för att uppnå ett permanent uppehållstillstånd behöver arbeta fyra år med tillfälligt arbetstillstånd. 5. SVT 29/5: Reportern: Sedan det lättades på reglerna för arbetskraftsinvandring till Sverige år 2008 har allt fler arbetstillstånd beviljats. Men med dem har även utnyttjandet av nyanlända ökat. De dåliga arbetsförhållandena drabbar många fler än bärplockare. Allra mest ökar beviljande av arbetstillstånd just inom LO:s yrkesområden. Reglerna missbrukas av många svenska arbetsgivare, som tar chansen att tjäna extra pengar på försäljning av arbetstillstånd. 13

14 6. Ekot 29/5: Reportern: Det var 2008 som de nya reglerna kring arbetskraftsinvandring infördes som i praktiken innebär att det inte längre är behovet av arbetskraft inom olika branscher som avgör vem som ska komma hit och jobba (dvs ingen förklaring om det verkliga syftet med reformen. I reportaget får LO frågan om de anser att arbetskraftsinvandringen tar jobb från svenskar.) 7. Ekot 29/5: Reportern: Arbetskraftsinvandringen har ökat kraftigt de senaste åren. 8. DN 30/5: Reportern: Migrationsministern avfärdar helt att de många fall av missbruk av arbetstillståndssystemet som konstaterats -. skulle vara effekter av arbetstillståndsreformen. Faktaruta: Arbetstillståndsreformen från 2008 innebär att varje arbetsgivare själv avgör om verksamheten behöver rekrytera från länder utanför EU/EES. En konsekvens av detta är att två tredjedelar av de arbetstillstånd som i dag beviljas utomeuropeiska invandrare gäller relativt okvalificerade arbeten i branscher med stor konkurrens om jobben. Detta försvårar enligt LO både för invandrare och andra grupper som redan finns i landet, men som saknar arbete och i dag försörjs av samhället. Det innebär också att den nya arbetskraftsinvandraren har svårt att hitta en alternativ arbetsplats och därför kan fastna hos en arbetsgivare som missbrukar situationen genom att betala för låg lön eller kräva för många arbetade timmar. 9. G- P 30/5: Regeringen och MP får bemöta LO- rapporten. 10. G- P 30/5: En rådgivare på Almi får bemöta LO- rapporten 11. G- P 30/5: Reportern: Förhoppningen var att locka kvalificerade personer från länder utanför EU. Men efter fem år är två tredjedelar thailändska bärplockare eller i andra lågkvalificerade yrken, som städare och kökspersonal. 12. Sydsvenskan 30/5: Reportern: Motvilligt har även regeringen tvingats inse att reformen skapat problem. 13. Ekot 6/9: Reportern: Arbetskraftsinvandringen har fått hård kritik för att leda till utnyttjande av många av de som kommer hit och jobbar. Idag presenterar regeringen 14. Ekot 6/9: Reportern: Det är snart fem år sedan som Sverige införde vad OECD kallar ett av västvärldens mest öppna länder för arbetskraftsinvandring. Under de här åren har det många gånger rapporterats om slavliknande kontrakt, och människor som lurats hit av oseriösa arbetsgivare. (ska nog inte stå länder men detta är korrekt citerat) 14

15 15. DN 7/9: Ingress: Regeringen och Miljöpartiet vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att stävja missbruk och utnyttjande av människor. I texten: Arbetskraftsinvandringslagen, som hör till världens mest generösa, klubbades igenom av allianspartierna och MP. 16. SvD 7/9: Reportern: En del personer har hamnat i en utpressningssituation när arbetsgivaren hotar med sparken och därmed indraget arbetstillstånd. 17. G- P 7/9: Ingress: Regeringen och Miljöpartiet vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring för att motverka slavlöner och missbruk av systemet. 18. Ekot 17/10: Migrationsverket uppges vara kritiska till regeringens och MP:s nya regler. Återigen nämns missbruk. 19. Ekot 20/10: Om att Billström vill stoppa missbruk av reglerna med nya regler. LO intervjuas. 20. SVT 4/12: Löfven intervjuas av Mats Knutson. Får bara ledande fråga (Om parterna säger att det inte finns utrymme för arbetskraftsinvandring, då ska det inte ske någon?) inte frågor om t.ex. behov av kompetens. 21. DN 15/12 (x3): Urban Bäckström ryter till mot LO och S. 22. SVT 16/12: Reportern: Antalet ansökningar ökar stadigt. 23. SvD 18/12: Reformen förklaras med: Det är nästan exakt fem år sedan reformen om arbetskraftsinvandring infördes i Sverige och arbetsgivarna för möjlighet att avgöra om de vill anställa utländsk arbetskraft. (Det vill säga inget om att reformen infördes pga behov för Sverige.) Vad som fattas: 1. Självständigt framtagna och tolkade fakta från t.ex. Migrationsverket 2. Kritiska frågor till LO och S om vad som händer med framtidens välfärd om vi inte har reformen. 3. Djupare förklaringar om varför reformen infördes. 15

16 7. Bilaga: Positiva röster 1. Ekot 22/3: Reportern: Det är alltså frågan om arbetskraftsinvandring som är viktig för Svenskt Näringsliv. 2. GP 23/3: Reportern: Men Bäckström hävdar att en återgång till det fackliga vetot skulle försvåra kompetensförsörjningen i företagen. 3. Sydsvenskan 24/4: Men Sveriges åldrande befolkning behöver folk som är villiga att flytta hit för att arbeta, menar Eskil Wadensjö liksom de flesta svenska politiker. - Om den svenska arbetsmarknaden ska stå sig stark i framtiden är det viktigt att vi blir bättre på att ta emot människor från andra länder SVT 6/5: Björklund säger: Det har aldrig varit den svenska modellen att resa murar mot dem som vill arbeta i vårt land. (apropå S och LO) 5. GP 10/5: Ingress: Arbetskraftsinvandringen från Östeuropa har inte frestat på svensk ekonomi ett dugg. Sanningen är den att svensk ekonomi varken påverkats negativt eller positivt av arbetskraftsinvandringen. Skatteinkomsterna har förvisso inte ökat. Men inte heller de offentliga utgifterna, säger Joakim Ruist. 6. DN 26/5: Ingress: Duktiga ingenjörer, säljare och hantverkare är de luckor som svenska arbetsgivare har svårast att fylla, bekräftar Manpowers nya rapport om arbetskraftsbrist världen över. Koncern- vd Jeff Joerres vittnar om skärpt internationell kamp om toppförmågorna. - Hela Sverige och varje enskild kommun har ett ansvar för att tillsammans med myndigheter och näringsliv i mer organiserade samarbeten göra sig så attraktiva som möjligt för att kunna locka utländska talanger och nya verksamheter, tycker Jeff Joerres, global vd för bemannings- och rekryteringsföretaget Manpower Group. 7. GP 31/5: Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, sågar LO:s förslag om begränsning av arbetskraftsinvandring. Så få kommer ändå hit och Sverige är ingen magnet för länder utanför Europa. 8. DN 19/8: Rubrik: Invandring bra för ekonomin i rubrik. Intervju med Cecilia Malmström. Ingress: Invandring till Europa är bra för ekonomin, trots dagens arbetslöshet. På många håll skriker företagen efter utbildad arbetskraft som saknas inom det egna landet. Därför är det lönsamt att ta emot människor utifrån, menar EU- kommissionären Cecilia Malmström. 16

17 9. SvD: 24/8: Cervenka: att ett stort antal länder i väst kommer att behöva en massiv arbetskraftsinvandring om inte välfärdssystemen ska kollapsa. 10. SVT 9/10: Reinfeldt intervjuas med anledning av Lampedusa. Sverige är faktiskt ett exempel på att det finns breda legala möjligheter. Dessutom bör det återspegla ett Europa som behöver arbetskraft. Vi har åldrande befolkningar, vi har bara 25 procent av världens tillväxt som produceras i Europa men vi har 50 procent av välfärdskostnaderna. Det är inte en hållbar ekvation om vi inte får in fler på arbetsmarknaden. 11. SVT 15/12: Om att unga flyttar från småstäderna. Björn Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), instämmer i oron. Det är jättetufft, vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 12. SVT 15/12: Persisk restaurangägare: Nästa gång han behöver anställa kockar med den rätta känslan skulle han få problem. Jag kanske vill öppna en ny restaurang och då måste jag få tag i kompetens från Iran. Är det svårt, så går det inte att expandera. 13. SVT 16/12: Elisabeth Svantesson: Vi säger ja till alla som kan komma hit och försörja sig själva. 14. GP 16/12: Björn Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), instämmer i oron: Vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 15. SvD 16/12: Citat: Björn Sundström, SKL: Vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 16. DN 16/12: Björn Sundström, Sveriges kommuner och landsting (SKL) instämmer i oron. Det är jättetufft, vi kommer att behöva mer arbetskraftsinvandring för att lösa det här. 17. DN 17/12: Ingress: IT- branschen drar mest nytta av arbetskraftsinvandringen. I artikeln: För om Sverige, och Stockholm, ska vara konkurrenskraftigt i den globala ekonomins snabba utveckling är det viktigt att vårda reformen om arbetskraftsinvandringen, anser Stockholms handelskammare. 18. GP 2/1: Ingress: IT- branschen drar stor nytta av arbetskraftsinvandring. På mjukvaru- tillverkaren Mecel i Göteborg jobbar de båda I artikeln: Enligt företagets vd underlättar generösa regler för arbetskraftsinvandring för näringslivet i jakten på ingenjörer med rätt kompetens. 17

18 19. GP 18/1: Reportern: Sverige tjänade på att öppna dörrarna för rumäner och bulgarer. Det visar ny forskning 20. SvD 8/2: Intervjuat företag: Om vi inte har möjlighet att låta våra kolleger i Indien komma hit förlorar vi affärer. Sysselsättningen i Sverige kommer att påverkar om reglerna för arbetskraftsinvandring blir hårdare. 21. DN 28/2: Johan Schück: Fri rörlighet och öppna gränser inom EU lönar sig ekonomiskt. Sverige vinner på att ta emot arbetskraft från Östeuropa. visar att skatteinkomsterna har ökat, till följd av arbetskraftsinvandringen från Östeuropa. 18

19 8. Källor Dagens Nyheter Nr Datum Rubrik MP redo att hoppa av samarbete MP kräver snabbt besked annars bryts samarbetet Miljöpartiet hårt pressat av väljarnas missnöje Hittade romansen i Norge Så tycker partierna Regeringen sträcker ut handen till Miljöpartiet Försvaret vill inte ge tolkar jobb Vill inte anställa tolkar Tyska kvinnor blev hembiträden i Sverige Lars vägrar flytta från sitt hem Fler barn får lättare att stanna i Sverige Hassan utnyttjades av hemtjänsten Om det stämmer häver vi avtalet Sverige kan locka med god välfärd LO vill hejda jobbinvandring Samstämmigt nej till LO:s krav TPS Vårdteam utreds efter DN:s artiklar Skarp kritik efter DN:s avslöjande Invandring bra för ekonomin Flyktingar ges arbetstillstånd till låtsasjobb Jobbtillstånd ny väg för flyktingar Twitter. Reaktioner på DN:s artikel Billström vill att EU tar emot fler syrier Skärpta regler ett tandlöst förslag Röda korset: För få lagliga vägar till EU Bemötandet av flyktingar splittrar EU och regeringar Frågorna Reinfeldt undvek i sitt tal på partistämman DN:s politikbloggare Viktor Barth- Kron är på plats Vårdföretag i konkurs med 4,7 miljoner i skuld Jimmie Åkesson är partiets guldgosse De ska bli framtidens spelutvecklare Nederlaget kan få Moderaterna att skärpa sin rättspolitik Attacken mot LO: de fiskar i grumligt vatten Svenskt Näringsliv angriper LO och S 19

20 Bakgrund Småstäderna töms på ungdomar Långa väntetider på utländsk kompetens Inget stöd för brittiska krav från övriga EU Året när en ny bild av Sverige spreds över vägen Ewa Stenberg: Väljare tvingas köpa grisen i säcken Knäckfrågorna som S och MP måste enas om Ewa Stenberg: SD växer trots att allt fler svenskar säger ja till invandring S och MP går samman om läslyft för eleverna Invandring från öst lönsamt för Sverige Det gäller att hålla i och hålla ut Göteborgs- posten Nr Datum Rubrik Bäckström oroas av fackligt veto Oenigt om tolkskydd Noll kontakt mellan MP och regeringen Svensk ekonom sågar Cameron Språket en barriär Regeringen och Miljöpartiet kallsinniga till LO:s krav LO:s förslag skulle innebära flera skärpningar Svårt vrida klockan tillbaka Ekonom sågar LO- förslag Vilken kostym gäller nästa år? De kinesiska arbetarna bli en riksdagsfråga Grekbyn som blev svensk Skärpta regler lämnar invandrare i sticket Åkesson utmanar Löfven Ungdomar flyr småstäderna Invandring stridsfråga inför valet Svårt att komma in på arbetsmarknaden De är en vinst för Sverige Svenska Dagbladet Nr Datum Rubrik Afghanska tolkar kan få grönt ljus 20

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2013:1 ARBETSKRAFTS INVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN Arbetskraftsinvandringen är avgörande för Stockholmsjobben Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande

Läs mer

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN

Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Partienkät STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 INFÖR VALET: PARTIERNA OM ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN Fem frågor om arbetskraftsinvandring till riksdagspartierna Arbetskraftsinvandringsreformen som trädde

Läs mer

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER

TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER Lektion 18 SCIC 31/01/2014 TEMA: SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA RÄTTIGHETER A. Aktuell debatt om arbetskraftsinvandring (http://www.riksdagen.se/sv/debatter-- beslut/ovriga-debatter/ovrigt/ovrigdebatt/?did=h0c120130214ad&doctype=ad#pos=36)

Läs mer

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet

ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB. Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet ÖPPENHET ÖVER GRÄNSERNA GER FLER JOBB Socialdemokraterna säger go home Nya Moderaterna säger gå till jobbet Inledning Jobben är Nya Moderaternas viktigaste fråga. Sedan alliansregeringen fick väljarnas

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration

Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 8 Migration Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2014 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:2 ARBETSKRAFTSINVANDRINGEN ÄR AVGÖRANDE FÖR STOCKHOLMSJOBBEN 2 Ständig brist på kompetent arbetskraft Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer

Läs mer

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Migrationen en överblick Umeå den 18 januari Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Migrationen en överblick Umeå den 18 januari 2017 Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Olika typer av migration Arbete (anställning, starta företag) Studier Familjeskäl

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Moderaternas lägsta stöd Kampen om tredje platsen i svensk politik är viktig, inte minst för MP och SD men också för vilken regering vi kommer att ha 2014. Miljöpartiet

Läs mer

Intervju med Anna Kinberg Batra i SVT Agenda angående EU:s flyktingavtal med Turket och lägre ingångslöner för nyanlända.

Intervju med Anna Kinberg Batra i SVT Agenda angående EU:s flyktingavtal med Turket och lägre ingångslöner för nyanlända. Sida 1 av 10 Och strax om oenigheten inom Alliansen om lägre ingångslöner. Men först ikväll om EU:s avtal med Turket om flyktingarna. Det har ju börjat gälla från och med idag. Och målet med avtalet, det

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013

Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Väljaropinion i samarbete med Metro Januari 2013 Sverige är på väg åt fel håll För första gången menar fler att Sverige är på väg åt fel håll än de som menar att landet är på rätt väg. Detta samtidigt

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Journalister Rubrik inte som andra

Journalister Rubrik inte som andra er Rubrik inte som andra Underrubrik Författare en undersökning av de svenska journalisternas inställning till jobbet, ekonomin timbro och framtiden Månad 1X Andreas Ericson och Torbjörn Sjöström timbro

Läs mer

Lönesänkarpartiet moderaterna

Lönesänkarpartiet moderaterna Lönesänkarpartiet moderaterna En granskning av moderaternas politik för otrygga jobb -Byggnads agerande är en skamfläck för hela LO. Här har ett skolbygge upphandlats enligt alla konstens regler. Fredrik

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten!

Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Det poli)ska läget Opinionsundersökningar i samhällsdebatten! Ebba Busch Thor vann debatten! n= 558! 11 okt 2015!! Ebba Busch Thor (KD)! 19%! Jan Björklund (FP)! Jimmie Åkesson (SD)! 15%! 16%! Anna Kinberg

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum

TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Lektion 26 SCIC 28/03/2014 TEMA: RÄTTVISA OCH MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER: Schengen, asyl, visum Besök mellan 10:00 11:00 av... Ur mitt brev till Catrine: Mina frågor: A. Rädda barnen kritiska till asylregler

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Västnytt, SVT1, 2014-02-04, kl. 7.10, 19.15 och kl. 21.45, inslag om gästarbetare från Kamerun; fråga om opartiskhet och saklighet

Västnytt, SVT1, 2014-02-04, kl. 7.10, 19.15 och kl. 21.45, inslag om gästarbetare från Kamerun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2014-05-26 Dnr: 14/00430 SAKEN Västnytt, SVT1, 2014-02-04, kl. 7.10, 19.15 och kl. 21.45, inslag om gästarbetare från Kamerun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kl. 7.10 fälls.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar

BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar BLÅBÄRSPLOCKNING I SVERIGE Frågor och Svar Sammanställt av Swedwatch i augusti 2013 Hur är blåbärsplockningen i Sverige organiserad? Den kommersiella bärplockningen är uppdelad på två system. I det ena

Läs mer

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014

SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet 2014 SVT:s vallokalsundersökning Riksdagsvalet Sveriges Televisions vallokalsundersökning bygger på enkätsvar från väljare vid vallokaler och förtida röstningslokaler. Resultaten är ovägda. Valu är SVT:s återkommande

Läs mer

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land

Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land www.svensktnaringsliv.se DECEMBER 2013 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 ANDREAS BRORYD BJÖRN GLAD Utmaningar kring regelverket för arbetskraftsinvandring från tredje land Arkitektkopia

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75

Kommittédirektiv. Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Dir. 2015:75 Kommittédirektiv Åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden Dir. 2015:75 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska undersöka

Läs mer

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010

Invandrares företagande. Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Invandrares företagande Sammanställning från Företagarna oktober 2010 Rapport från Företagarna oktober 2010 Bakgrund Företagarna har i denna skrift gjort en sammanställning av aktuell statistik vad gäller

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Novus Group International AB Sid 1/5

Novus Group International AB Sid 1/5 Rapport: Flyktinglag Kund: SVT Undersökningen är genomförd 16 17 Mars 2016 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1019 intervjuer av bland svenska

Läs mer

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar

- Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar Valet 2010 Partiledarna inför slutspurten, vecka 33 - Mona Sahlin får nu störst publicitet - Mona Sahlin dominerar återigen sin grupp stort och dominansen ökar - MP får bara 4% av all publicitet - Jimmie

Läs mer

Timbro Medieinstitut April 2014. Arbetslösheten och företagen i Ekot och Studio Ett

Timbro Medieinstitut April 2014. Arbetslösheten och företagen i Ekot och Studio Ett Timbro Medieinstitut April 2014 Arbetslösheten och företagen i Ekot och Studio Ett Innehåll 1. Slutsatser... 3 2. Metod... 3 3. Innehållet i bevakningen... 4 Arbetslösheten i siffror 4 Livet som arbetslös

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2016-03-10 Erik Ageberg Ju2016/01307/L7 Utkast till lagrådsremiss: Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Företagarna

Läs mer

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07

Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07 SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MEDIERNA GUNNAR SANDELIN OM SVERIGEDEMOKRATERNA OCH MEDIERNA Hög invandring och mångkulturella ideal hotar välfärdsstaten Publicerad: 2009-12-07, Uppdaterad: 2009-12-07 Invandringens

Läs mer

Flyktingmottagande och integration i Sverige

Flyktingmottagande och integration i Sverige 1(5) Åsa Odin Ekman +46-725292448 asa.odinekman@tco.se PM till NFS Klicka här för att ange klardatum. Flyktingmottagande och integration i Sverige Sverige såg under 2015, i likhet med flera andra europeiska

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Det politiska läget Juni 2016

Det politiska läget Juni 2016 Det politiska läget Juni 2016 Sverige är på fel väg Tycker du att Sverige idag är på rätt eller fel väg? * Frågan har tidigare också ställts i följande form: Rent allmänt, tycker du att utvecklingen i

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro Juni 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro Juni Statsman och förtroende För första gången är det fler som vill ta en öl, eller motsvarande, med Stefan Löfven än Fredrik Reinfeldt. Det är förstås ingen viktig

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Utbildningsdepartementet. Behöver Sverige invandrad arbetskraft? Globaliseringsrådet

Utbildningsdepartementet. Behöver Sverige invandrad arbetskraft? Globaliseringsrådet Utbildningsdepartementet Globaliseringsrådet 2008-02-26 Behöver Sverige invandrad arbetskraft? Diskussionen var stundtals het under Globaliseringsrådets konferens på temat arbetskraftsinvandring när olika

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN

36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN 36 000 programmerare i Stockholms län STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS 2014:3 PROGRAMMERARE VANLIGASTE YRKET I STOCKHOLMSREGIONEN Stockholm behöver fler programmerare Tjänstesektorn växer i Sverige. Allra

Läs mer

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK

Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK Äldrefrågor på undantag igen! UPPFÖLJNING AV PRO-RAPPORTEN ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG I SVENSK POLITIK ÄLDREFRÅGOR PÅ UNDANTAG IGEN! 3 Innehåll. 1. Förord...4 2. Inledning...5 3. Äldrefrågorna i partierna...6

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG

FÖRTROENDEBAROMETER 2017 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG FÖRTROENDEBAROMETER 17 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 17-04-06 Medieakademins förtroendebarometer 17 q Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Polariserade politiska debatter om migration

Polariserade politiska debatter om migration Polariserade politiska debatter om migration Positioneringar och attityder i tv-sända valdebatter Karin Hagren Idevall Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet Material Medium och datum Debattämne

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Är det partiledarna som avgör valet?

Är det partiledarna som avgör valet? Är det partiledarna som avgör valet? 2013-07-02 Väljarnas drivkrafter 2 En av de mest seglivade myterna inom väljarforskningen är föreställningarna om stora och växande effekter av partiledare. Moderna

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring

Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2975 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Sänkta trösklar för arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Rätten att söka skydd

Rätten att söka skydd Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2974 av Johanna Jönsson m.fl. (C) Rätten att söka skydd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna rätten

Läs mer

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent

Sammanfattning 2017:7 Figur Antal asylsökande i förhållande till befolkningen , procent Sammanfattning Sverige har haft en betydande invandring sedan 2000. Samtidigt har nyanlända svårt att etablera sig på arbetsmarknaden i Sverige. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Läs mer

Ring P1, , inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet

Ring P1, , inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2016-04-18 Dnr: 15/03392 SAKEN Ring P1, 2015-12-09, inslag med ett lyssnarsamtal; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget kritiseras men frias. Granskningsnämnden anser att det brister

Läs mer

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga

Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga MAJ 2014 Trösklar och trampoliner Företagare om turordningsreglerna, visstid och arbetsgivaravgiften för unga Författare: Patrik Karlsson Innehåll Bakgrund... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Företagens

Läs mer

Lathund olika typer av texter

Lathund olika typer av texter Lathund olika typer av texter - Repetition inför Nationella Proven i svenska - Brev Alla brev innehåller vissa formella detaljer. Datum och ort är en sådan detalj, i handskrivna brev brukar datum och ort

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

En stad tre verkligheter

En stad tre verkligheter Uppsats i Historia1, Delkurs 1 Högskolan Dalarna, VT 2010 En stad tre verkligheter En uppsats om Sundsvallspressens bevakning av den stora strejken 1909 Rickard Björling Innehåll 1. Inledning. s. 2 1.1

Läs mer

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat

Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat Medierna och riksdagsvalet sambandet mellan publicitet och valresultat En delrapport från TNS Sifo Om undersökningen Analysperiod: 13 januari 18 juni 2014 Medieurval: SR Ekot 16:45, SVT Rapport 19:30,

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR

OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR OM FÖRSKJUTNINGAR I VÅRA VÄRDERINGAR ULRIKA ANDERSSON, DOCENT/UNDERSÖKNINGSLEDARE www.som.gu.se Ett oberoende undersökningsinstitut i forskningens tjänst www.som.gu.se Politiskt intresse bland skåningar

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Policy Brief. Arbetskraft från hela världen Hur blev det med 2008 års reform? Inledning 2015:9

Policy Brief. Arbetskraft från hela världen Hur blev det med 2008 års reform? Inledning 2015:9 Policy Brief 2015:9 Arbetskraft från hela världen Hur blev det med 2008 års reform? En ny lagstiftning för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU infördes i Sverige år 2008 av dåvarande Alliansregeringen

Läs mer

--------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

--------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014

Resultat. Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna. Oktober 2014 Resultat Förtroendet för regeringen och de politiska företrädarna Oktober Om undersökningen Undersökningens genomfördes i Demoskops slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa internetpanel, OnlinePanelen.

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016

Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den 13 januari 2016 Arbetsmarknaden och sociala risker: då, nu och i framtiden Umeå den Institutet för social forskning, Stockholms universitet Långsiktiga utvecklingsmönster 1 Befolkningsförändring och arbetskraftsdeltagande

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27

2007-11-15. Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutet 2007-11-15 Justitiedepartementet Migrationsenheten Remissyttrande Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring, Ds 2007:27 Immigrant-institutets yttrande om utredningen

Läs mer

Rapport: Sverigedemokraterna 2017

Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Rapport: Sverigedemokraterna 2017 Undersökningen har genomförts på Novus eget initiativ. Undersökningen genomfördes som en webundersökning i Novus Sverigepanel med 1011 intervjuer på ett riksrepresentativt

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer