MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER"

Transkript

1 MAGASINET OM PROGRAMMET FÖR ENERGIEFFEKTIVA BYGGNADER MILJONPROGRAM BLIR MILJÖPROGRAM FORSKNINGSRESA MED TIDSNÖD VEM TAR ANSVAR FÖR STÖD OCH SUBVENTIONER? GODMORGON VISKAFORS skön ny luft med passivhusen 1

2 INLEDNING Bostäder och lokaler använder en tredjedel av all energi i Sverige. Att bygga och renovera mer energieffektivt är alltså nödvändigt för att vi ska nå våra klimatmål. Vi på Västra Götalandsregionen såg tidigt att det fanns en stor besparingspotential inom området. För miljön genom en effektivare energianvändning i bebyggelsen. Men även för plånboken genom lägre energikostnader under byggnadernas hela livstid. Vi såg att det fanns tekniska lösningar och praktiska exempel som visade att det var möjligt att bygga och renovera betydligt mer energieffektivt än vad normen kräver. Trots detta gick utvecklingen alltför långsamt. Därför instiftade vi år 2007 ett särskilt program för att stärka marknaden för energieffektiva byggnader. Programmet påbörjades 2008 och avslutas Totalt avsattes 24 miljoner kronor för att på olika sätt stimulera den västsvenska byggnadssektorn till att bygga mer energieffektivt. Idag har programmet pågått i nästan tre år. Vi har inom programmet initierat, drivit och delfinansierat ett 30-tal projekt. I projekten har vi samarbetat med kommuner, branschorganisationer, universitet, forskningsinstitut, byggbolag och stora fastighetsförvaltare. Men även med mikroföretag och privatpersoner som har valt att bygga energieffektivt. Genom projekten har vi samlat på oss en mängd erfarenheter och resultat. Med denna skrift vill vi dela med oss av våra kunskaper från de projekt vi medverkat i. Vi vill också visa resultaten från programmet och dess delmål. Under programperioden har marknadsutvecklingen varit positiv. Fler och fler bygger energieffektivt och det finns en ökad efterfrågan på kompetens inom området. Västra Götaland ses idag som en föregångsregion med många välbesökta demonstrationsprojekt. Samtidigt kvarstår flera utmaningar. Framför allt för att energieffektivisera det befintliga beståndet. Här krävs både politisk vilja och innovativa lösningar. Vi på Västra Götalandsregionen kommer därför att fortsätta arbeta för fler energieffektiva byggnader under 2011 och framgent. Vi önskar dig trevlig läsning! Välkommen att ta kontakt med oss för mer information och fortsatt dialog. Per Olov Blom Ordförande Miljönämnden, Västra Götalandsregionen Åsa Lindell Programansvarig Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen Miljönämndens program för energieffektiva byggnader är ett treårigt program ( ) som genom projektstöd, samverkan och aktiviteter ska stärka marknaden för energieffektiva byggnader i Västra Götaland. Programmet arbetar för att få fler i Västra Götaland att bygga och renovera energieffektivt. Redaktion: Projektledare: Lukas Åvall, WBL Reklambyrå, Art Director: Teddy Wagnborg Skribenter: Mia Olsson Broander m fl Fotografer: Magnus Cimmerbeck m fl 2

3 4. 8. innehåll Nya affärsmöjligheter för de som vågar 4 Passivhus live 7 Lätt att göra rätt i Kongahälla 8 Hållbar renovering kräver också subventioner 12 Från miljonprogram till miljöprogram 14 Viktigt samarbete inom Build with CaRe 18 Forskningsresa med feedback för framtiden 19 Utbildning och verktyg gäller på Passivhuscentrum 22 Sveriges 16 miljömål 23 Godmorgon Viskafors 24 Uppföljning av programmets mål och mätetal 28 Projekt och partners 33 Vad menas med energieffektiva hus? 34 Programrådet

4 NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR DE SOM VÅGAR Fredrik Kjellgren, arkitekt, Kjellgren Kaminsky Fyra företag av olika storlek, inriktning och karaktär, men med en sak gemensamt. Att utifrån lönsamhetskrav ta fram bästa möjliga lösningen för kunden, brukarna och miljön. På privat basis har vi alltid diskuterat miljöfrågor, men vi hade av någon anledning aldrig fört in vårt engagemang i jobbet. När vi startade eget för tre år sedan frågade vi oss varför. Vi bestämde oss för att satsa fullt ut och bli ledande aktörer inom hållbar arkitektur. Fredrik Kjellgren driver uppstickande arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky i Göteborg tillsammans med kollegan Joakim Kaminsky. På bara tre år har de hunnit bli rikligt uppskattade och belönade för sina byggnader och sitt angreppssätt. Invalda i European Business Award Det började med vinsten i tävlingen om Strandbaden i Falsterbo 2007, vinsten som fick dem att våga hoppa av från sina anställningar på Wingårdhs. Det var roligt. Där stod vi och en massa farbröder i 55-årsåldern. I september 2010 blev den unga arkitektbyrån i sällskap med 14 svenska börsnoterade företag invalda i European Business Award: ett slags Europamästerskap för näringslivet, där varje land skickar sin absoluta elit. Visst är tävlingsmomentet inspirerande, men det är inte det som driver oss i grunden. Vi gillar att lösa problem. För att lyckas gäller det att man är öppen för olika influenser och inte rädd att ta till sig andras kunskap. Utifrån det vill vi skapa poetisk arkitektur av god kvalitet. Ritar typhus för Emrahus Redan från start visste de två kompanjonerna att de antagit en stor utmaning. Via goda vännerna arkitekt Hans Eek och projektledare Anders Kyrkander på Passivhuscentrum lärde de sig allt om passivhustekniken. Snart inledde byrån ett samarbete för att rita passivhus för typhustillverkaren Emrahus i Skåne. Vi har hittills ritat närmare 20-talet kataloghus för dem och 2010 byggdes den första villan, cirkulära Villa Atrium i Borlänge, som blev klassad som Sveriges då tätaste passivhus. Men Kjellgren Kaminsky tänker inte bara i hustermer tog företaget kronor från sin vinst och startade Super Sustainable, en tankesmedja som samlar engagerade människor från hela världen för att undersöka, främja och utveckla hållbara designlösningar; allt från små prylar till stadsplanering. Samarbetet har bland annat resulterat i en superhållbar skyskrapa och en arkitektonisk vision av ett Super Sustainable Göteborg som bland annat på visas på Ekocentrum och Stadsmuseet i Göteborg. Samarbetsprojekt med Formasbidrag Vi är mycket för att jobba öppet och dela kunskap. Genom europeiska universitetsnätverket Leonardo tar vi emot arkitektstudenter som jobbar hos oss på halvårsbasis. Och så ska vi precis gå in i ett Formasfinansierat forskningsprojekt kring framtidens miljonprogram ihop med bland andra Älvstranden Utvecklings AB och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kjellgren Kaminsky jobbar kontextuellt byggnaden, föremålet eller stadsplanen ska ingå som en naturlig del i sammanhanget. Stort fokus läggs på att förstå utgångspunkten. Det händer ofta att vi får lösa saker som andra 4

5 gått bet på. Kanske är det för att vi tar reda på vad som är pudelns kärna och gärna frågar och tänker några varv till. Är akustiken det viktigaste för projektet så cirklar lösningen kring det. Är det att bygga billigt med passivhusstandard, får vi försöka lösa det. När det gäller att få ner byggkostnader på stora byggprojekt är Fredrik Kjellgren övertygad om att nyckeln är att förstå hur byggprocessen ser ut. Det kräver en stor initial investering i tid. Först då kan projektet i slutänden bli billigare än IKEA Boklok-konceptet, trots att det handlar om passivhus. Å andra sidan tycker jag att fixeringen kring själva byggkostnaden är överdriven. Man tänker aldrig så i andra sammanhang. Ingen köper ju en fond bara för att initialkostnaden är låg. REC Indovent tiodubblar 2005 tog 50-åriga företaget REC Indovent i Sisjön, söder om Göteborg det strategiska beslutet att förvärva företaget Temovex. I samband med detta rensade man också upp i den befintliga produktportföljen för att ytterligare fokusera sin verksamhet på energi- och miljölösningar. Det började egentligen fem år tidigare, år 2000, när Energimyndigheten arrangerade en tävling om bästa värmeväxlaren och vi vann, berättar VD Göran Floman. När passivhusen sedan byggdes i Lindås 2001 var vår värmeväxlare det givna valet. Resan hade börjat på allvar. REC Indovent startade 1954 som en agentur för industrislang och säljer förutom sina energi- och ventilationslösningar specialstål och gjutgods. Idag står energi och ventilation för drygt 60 % av omsättningen. Företaget har gått från ett kapacitetstak på 400 ventilationsaggregat per år till Det är en tiodubbling av produktionskapaciteten sedan Men intäkterna har inte tiodubblats än. Vi tror och har länge trott på passivhustekniken och en ökad efterfrågan. Men det krävs ett regelverk för att marknaden för lågenergihus och passivhus ska sätta fart. Politikerna måste få upp ögonen för vikten av långtgående incitament. Så länge det inte finns krävs det en stark medvetenhet och förmåga att ställa krav hos beställarna. Bidra till export De senaste fem åren har REC Indovent byggt upp en dominerande ställning på marknaden och varit med i många prestigeprojekt såväl i Sverige som utomlands; totalt närmare passivhusbostäder, däribland Villa Atrium i Borlänge och stora flerbostadsprojekt (nybyggnation och renovering av passivhus däribland Brogården i Alingsås) och det första passivhuset i Japan (ett äldreboende i Nagano 2006), passivparhus i Norge och plushuset Villa Åkarp i Skåne. Faktum är att vi levererade ventilation till världens första passivhus som byggdes i Darmstadt i Tyskland (1991). Vi har många utländska intressenter som har kontaktat oss och en färdig exportstrategi. Vi är alltså redo. Men innan vi ska kunna bidra till svensk exportindustri måste vi bygga upp en kritisk massa på hemmaplan. Beprövad teknik, nya funktioner Spetsprodukten för lågenergi- och passivhus, ventilationsaggregatet REC Temovex, bygger på beprövad gammal teknik. Den har tre styrkor som gör den unik, berättar försäljningschef Claes Jäderholm. Det första är användarvänligheten och det minimala underhållet som krävs (det finns inga rörliga delar och ingen risk för fukt eller lukt). Den andra är produktens fläktar med marknadens lägsta effekt (SP 2010). Tredje styrkan är de 30-talet funktioner i styrsystemet som är anpassade till lågenergi- och passivhus. REC Indovent har fokuserat på enkla och praktiska funktioner, som exempelvis att aggregatet går ner i luftväxlingshastighet när de boende är bortresta. Payoffen för investeringen handlar om energibesparing, komfort och hälsa. I pengar ligger den på 12 år, konstaterar Claes Jäderholm. VärsåsVillan under 40 kwh/kvm/år REC Indovent svarade även för leverans av ventilationen för typhustillverkaren VärsåsVillans första passivhus, Villa Toro i Lidköping Grunden var ett kataloghus (Rönnebo) där vissa delar ritades om. Vi gjorde Villa Toro på förfrågan. Många kunder har börjat efterfråga passivhus och vi har förprojekterat ett antal projekt. Sedan väljer de flesta att gå på energieffektiva lösningar och inte följa hela passivhustanken, berättar Christer Hjälm som är teknisk utvecklingsledare på VärsåsVillan. Det var i samband med byggnationen av Villa Toro 2007 som VärsåsVillan började fokusera på att bygga energieffektivt igen. Energieffektivitet var ingen direkt nyhet för oss. Vi tillverkade energieffektiva hus redan på 80-talet, i samband med förra energikrisen. Idag ligger alla Värsås- Villans byggda och projekterade hus i södra Sverige på ett energibehov under 55 kwh/kvm/år. Och många en bra bit under 40 kwh/kvm/år, säger Christer Hjälm. uuu Med beräknings- och CD-program optimerar Kjellgren Kaminsky projektets arbetsprocess och energieffektivitet redan från designstadiet. Här Villa Atrium, Borlänge. 5

6 Villa Toro, VärsåsVillan med ventilation från REC Indovent Prefabricerade passivhus VärsåsVillan ligger i kurortssamhället Lundsbrunn och är en av de tio största aktörerna på villamarknaden (ca 100 villor/år) och störst på fritidshusmarknaden (ca 110 hus/år). Idag kan kunden utgå från alla standardhus i VärsåsVillans villasortiment och få det anpassat till passivhusstandard. Företaget, som är årsbarn med REC Indovent och startade 1954, är en av få prefabricerande producenter med ett sådant erbjudande. De flesta passivhusen som byggs görs annars i gruppbebyggelse. Ett passivhus kräver mer förprojektering än ett traditionellt hus. Det ställer krav på att vi som experter kan styra slutprodukten till något riktigt bra vad gäller teknik, ekonomi, arkitektur med mera åt slutkunden. Vill skapa efterfrågan på enkelhet Idag läggs stora pengar på utsmyckningen av ett hus. För att få fler att bygga passivhus ser Christer Hjälm att branschen måste sluta tänka traditionellt, och försöker skapa efterfrågan på hus där energieffektiviteten och funktionen sätts i centrum. I det enkla finns många gånger både det sköna och det prisvärda. Kan man förflytta fokuset på traditionella exteriöra och interiöra lösningar, kan man istället från en lägre prisbild på samma yta få samma månadskostnad och mycket bra boendekvaliteter. Det kräver att man tänker arkitektoniskt och konstruktionsmässigt på ett nytt sätt, med minimering och effektivisering. Christer Hjälm ser positivt på framtiden: Vi har kompetensen och många nya värdefulla kontakter som gör att vi är med på arenan när energireglerna alltmer skärps. Vi prioriterar miljövänliga val både på produktsidan och hela vägen i produktionsoch projekteringskedjan. Att passivhus sedan har begränsningar i arkitekturen för att klara värmekomforten ser vi inte som något hinder. Istället ger det en möjlighet till nytänkande, med många nya infallsvinklar som vi inte avslöjar nu. NCC med öppna kort För NCC är energieffektiv byggnation numera en självklarhet tog företaget fram ett koncept för lågenergihus med passivhusstandard. Efter ett antal projekt med hållbar renovering sjösatte vi dessutom året efter, 2009, ett helhetskoncept för hållbar renovering, berättar Magnus Simonsson som är Affärschef Hus på NCC Construction i Göteborg. Konceptet tar hänsyn till att varje kund, fastighet och område har sina unika förutsättningar. Samverkan är nyckelordet för att projektet ska gå i land: Varje hus är unikt. Och varje projekt måste inledas med en analys av huset, önskvärda åtgärder och beroende på avkastningskraven om de energisparande åtgärderna är lönsamma eller inte. Det kräver samarbete mellan utförare och byggherre och helt öppna kort. Här måste projektet vara i fokus och inte var och ens egen vinning. I ett partnerskap utvecklar NCC tillsammans med byggherren ett relevant paket av åtgärder som vid genomförandet ska skapa lönsamma synergieffekter mellan renovering, energieffektivisering och underhållsåtgärder. Synergieffekter en förutsättning För många som har en begränsad ekonomi är synergieffekterna själva förutsättningen för att renoveringen över huvud taget ska kunna genomföras, berättar Magnus Simonsson. En långsiktig helhetskalkyl tas fram gällande åtgärder som minskar drift och underhåll. Man tittar även på hur stor energibesparing som kan göras och inte minst vilka förutsättningar som finns för hyreshöjande åtgärder. Det handlar också om att göra genomförandet så effektivt som möjligt, med minimalt med störningar för hyresgästen, säger Magnus Simonsson. Nyckel till miljömålen Energieffektiv renovering skiljer sig mycket från energieffektiv nybyggnation. Dels kräver den detektivarbete initialt och inbegriper både energirenovering och vanligt underhåll. Dels kräver den samverkan och total öppenhet från start. Magnus Simonsson: Det är ett bra sätt att arbeta på. Här får kunden tillgång till vår bygg- och energikompetens i ett tidigt skede. Tillsammans kan vi tidigt minimera risker och avgöra om renoveringen är ekonomisk eller inte är inte 2. Det är 3. Magnus Simonsson är övertygad om att de energieffektiva renoveringarna är nyckeln till att Sverige ska klara de nationella miljömålen Riksdagen satt upp för De flesta kåkarna finns ju redan. Det är ju bara en bråkdel som byggs nytt. Den stora effekten får vi om vi koncentrerar oss på att gå in och rusta upp Sveriges befintliga bestånd energieffektivt. Ä 6

7 passivhus live För andra året i rad öppnar ett tiotal energieffektiva hus i Västra Götaland sina dörrar två dagar i november. Passivhusdagarna är ett tillfälle för allmänhet och bransch att lära mer om tekniken och träffa de som bor i husen. Östra Tjuvsundsberget, flerbostadshus i Kungshamn Under Passivhusdagarna kan den som vill kliva in och möta boende som gjort energismarta boendeval, men också lära mer om leverantörerna. Det är Västra Götalandsregionens miljönämnd som i samarbete med Passivhuscentrum står som arrangör, inom ramen för EU-projektet Build with CaRe. Dagarna är ett utmärkt sätt att inspirera privatpersoner till en mer energieffektiv livsstil och bana väg för branschen. De boende berättar ju direkt från verkligheten när det gäller ekonomi och komfort. Och så får man se hur husen fungerar i praktiken. Det ställs många bra och viktiga frågor under de här dagarna, berättar projektledare Gunilla Fransson Bangura. Givande rundturer Under Passivhusdagarna bjuder arrangören in till kostnadsfria rundturer med buss, visning och ibland föreläsning på de olika objekten. På bussarna blandas fackfolk med studenter och privatpersoner gick en av turerna till renoverade 70-talshuset Villa Kanndalen på Öckerö, Bottnevägens passivradhus i Torslanda och Hamnhuset på Norra Älvstranden. En annan till Passivhuscentrum i Alingsås, via Brogården och Eksluttningen i Alingsås och slutligen till Pumpkällehagen i Viskafors. Många hörde av sig efteråt och tackade. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus år Sedan dess har allt fler länder anslutit sig, bland annat Sverige. Dagarna har varit mycket uppskattade! Besökarna är allt från husägare som står i begrepp att förändra sitt boende till rent fackfolk. De flesta är från Västra Götalandsregionen, men vi har även besökare från övriga landet och utlandet. Kommunen nyckelspelare Förutom Pumpkällehagen som drar mycket folk tack vare stort engagemang från kommunen och Viskaforshem, så vill många veta mer om hur man bygger sitt eget passivhus. När det gäller att bygga eget energieffektivt finns det ett stort behov att lära mer. Här får den intresserade all information samlad och slipper leta efter expertisen. Det är också intressant att se hur mycket man kan göra runt de här dagarna. Varje kommun avgör hur stor uppmärksamhet och vilken effekt evenemanget får. Passivhusdagarna 2010 bjöd på flera nyheter. Gunilla Fransson Bangura: Dels finns det nya spännande hus att besöka och nya inslag på rundturerna. Vi har också utvecklat hemsidan med objektsblad inklusive fakta kring husens energivärden, materialval och leverantörer. Hemsidan är för övrigt inte slut bara för att Passivhusdagarna stängs. Den förmedlar kunskap, inspiration och kontakter året om! Ä 7

8 BILD: METROARKITEKTER I GÖTEBORG NÄSTA GENERATIONS BYGGNADER Att gå från lågenergihus till aktiva hus hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i Kongalätt att göra rätt i Kongahälla I Kungälv håller den nya stadsdelen Kongahälla på att ta form. Den har en utpräglad energi- och miljöprofil och en sällan skådad ambitionsnivå. Inte minst på grund av en engagerad kommun. Vi säger och tycker att vi som individer ska leva på ett för miljön långsiktigt hållbart sätt. Men vi gör något helt annat. De meningarna kan man läsa i kvalitetsprogrammet för Kungälvs nya stadsdel Kongahälla. Och faktum är att de varit något av en utgångspunkt för hela områdets planering. Det måste bli lätt att göra rätt, och det har varit grundtanken för Kongahälla, säger Henrik Haglund, projektledare samt mark- och exploateringschef på Kungälvs kommun. STORT FÖR KUNGÄLV Med 900 bostäder och en stor handelsanläggning är Kongahälla Kungälvs största byggprojekt på länge. Man planerar för byggstart 2011 och ett bostadsområde med en blandning av bostads- och hyresrätter som ska passa såväl pensionärer som par utan barn, ensamstående och familjer. Ett område som blir en integrerad del av det Kungälv som redan finns. Också på andra sätt har Kungälvs kommun tagit ett helhetsgrepp. Inte nog med att man planerar för nästa generations energieffektiva byggnader och tänker lösa energifrågan med förnybar energi. I planerna ingår en grön och levande stadsmiljö med system som gör det enkelt för den enskilde att leva resurshushållande. Det handlar om alltifrån lättillgängliga miljörum för avfallshantering och trafiklösningar som gynnar gångtrafikanter och cyklister till en helhetssyn på material och byggande. En hållbar stadsutveckling handlar visserligen om städer som befinner sig inom ramarna för vad naturens resurser tål och som ger minimerad klimatpåverkan. Men minst lika viktigt är den sociala och ekonomiska dimensionen av hållbarhetsbegreppet, det vill säga att städer utvecklas för att stärka livskvaliteten och den sociala sammanhållningen hos dem som lever i staden, säger Henrik Haglund. 8

9 BILD: METROARKITEKTER I GÖTEBORG hälla? är ett projekt inom Västra Götalandsregionens program för energieffektivt byggande, finansierat av Västra Götalandsregionen, det europeiska partnerskapet Build with CaRe och Kungälvs kommun. Målet är att i ett första steg sänka energianvändningen i bostäderna med 40 % (jämfört med dagens byggnorm, det vill säga maximalt 66 kwh/kvm och år). För att ta reda på vad som krävs för att ta ytterligare steg mot passivhus/nollenergihus/aktiva hus har Kungälvs kommun tillsammans med Sveriges Tekniska Institut, SP, studerat vilka förutsättningar som krävs, både vad gäller byggnadsteknik och energisystem, för att uppnå energiproducerande hus i Kongahälla. Samverkan är nyckeln till att få ett sådant här projekt att fungera, menar Henrik Haglund. Redan i programstadiet beskrev kommunen de kvaliteter och funktioner som ska känneteckna den nya stadsdelen. Det framgick klart och tydligt vilken ambitionsnivå och avsikt projektet har. Kongahälla har sedan utvecklats i samverkan med de fyra byggherrarna KF Fastigheter, Riksbyggen, Kungälvsbostäder och Förbo samt deras respektive arkitekter. EN MER VARIERAD STADSDEL Också arkitekterna har jobbat i grupp. Representanter från de olika bostadsbolagens arkitektkontor har enats till exempel om att vägen till en miljö- och klimatmedveten livsstil fjärmar sig från den homogena och rationella arkitektur som kännetecknar många bostadsområden av idag. Kongahälla ska bli 9 en stadsdel med mer variation och komplexitet. En blandning av byggnadstyper och skala ska bidra till en känsla av modern småstad, och man vill förstärka det kungälvska också genom gårdsfasader i trä. Den lägre bebyggelsen är vald också eftersom man vill ha solbelysning på gårdar och fasader. Faktum är att hela kvartersstrukturen förändrats efter solstudier. En gemensam rygg mot norr gör att byggnaderna skyddar de inre gårdarna från yttre störningar. Mot söder och in mot Bäckparken utrustas fasaderna med balkonger i varierande storlek och placering. Vissa hus ska få sedumtak och en del av fasaderna in mot parken kläs i grönska, så att parken ska kännas större. I gestalningsprogrammet talas också om toleranta mötesplatser i det offentliga rummet och om uuu

10 Här ska det nya området växa fram strövgator anpassade för gångtrafikanter och cyklister snarare än för bilar. VISUALISERING FÖR KUNGÄLVSBORNA När vi är på besök i Kungälv pågår en utställning av detaljplanen på biblioteket i Mimers hus. Här kan Kungälvsborna studera hur det här stora byggprojektet kommer att växa fram. Lisa Ström, energiansvarig för Kongahälla, konstaterar: Det är intressant att ha ett så brett samarbete som vi har i det här projektet, även om olika parter naturligtvis har olika utgångspunkter. Bostadsbolagen har till exempel olika sätt att tänka beroende på om de ska förvalta fastigheten eller inte. Hon berättar om planer på härvärme istället för närvärme: om att Sveriges Tekniska Institut, SP, har gjort en förundersökning om en solelanläggning på den planerade handelsanläggningens tak. Hon berättar om ett samarbete med Kungälv Energi, som kan leverera förnybar fjärrvärme från solfångaranläggningar och biobränsle. Om vikten av att visualisera energianvändning, så att det blir enkelt för enskilda användare att mäta sin förbrukning. Kungälvs kommun uppmuntrar också fastighetsägarna att göra livet lätt för Kongahällaborna: bostadsbolagen rekommenderas till exempel att erbjuda fri anslutning till bilpool under det första boendeåret. Och handelsanläggningens fastighetsägare rekommenderas att erbjuda laddningsstationer för elfordon. Men än återstår många byggstenar innan Kongahälla är färdigbyggt. I skrivande stund funderar Kungälvs kommun på hur man ska införliva resultaten från studien: Att gå från lågenergihus till aktiva hus hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i Kongahälla? Ä 10

11 BILD: METROARKITEKTER I GÖTEBORG Utveckling av den nya stadsdelen Kongahälla, Kungälv Lisa Ström, energiansvarig för Kongahälla 11

12 hållbar renovering kräver också subventioner Ska vi nå våra miljömål räcker det inte att våra nybyggnationer görs energisnåla. Allt som byggs om idag måste också göras energieffektivt. Men det ställer höga krav på byggindustrin och gemene man. Tidigare har fokus inom energieffektiv renovering rört flerbostadshus. Men nu ökar intresset för att göra sitt eget hus energieffektivt. Få i branschen vet vad som krävs. Och få husägare är beredda att lägga pengarna för att börja rätt: med en vettig undersökning av husets konstruktioner, material, täthet, fukthalt, radonhalt och värmebehov. Istället finns risken att man utför enstaka åtgärder och målar in sig i ett hörn. Huset som ett system Ola Henriksson, vd på Energieffektiva Hus, har utfört renoveringen av Villa Kanndalen på Öckerö ett tidstypiskt 70-talshus som före renoveringen drogs med sprickor i fasaden, dåligt tak och fönster som läckte energi. Projektet startade med en grundlig undersökning som resulterade i en plan hur renoveringen behövde utföras som helhet och i detalj. Renoveringen måste göras utifrån ett systemtänk. Slutprislappen för varje renovering beror sedan helt på fastighetens skick, så den varierar kraftigt. Men i fallet Villa Kanndalen låg extrakostnaden (jämfört med en traditionell renovering) för isolering och energieffektiva fönster på kronor. En investering som kan räknas hem på sikt eftersom den medför både lägre driftskostnad och ökad komfort och därmed ett högre marknadsvärde. Ett nytt tak, helt utifrån passivhustekniken, byggdes ovanpå det gamla. Väggarna i den gamla vindens fasad tätades med fuktavvisande diffusionsöppen folie. Krypgrunden tilläggsisolerades och elradiatorerna byttes ut mot en ventilationsanläggning med värmeväxling. Efter renoveringen sjönk Villa Kanndalens årliga energiförbrukning från 162 till 49 kwh/kvm. Startkostnad en bromskloss Ett av huvudmålen med den här typen av renoveringar är att energibehovet, och därmed kostnaden ska bli lägre. Värt att tänka på är att lågenergianpassningen ökar fastighetens marknadsvärde. 12

13 Frågan är bara hur många som kommer dit. En inledande undersökning och plan för renoveringen kan i runda slängar hamna mellan och kronor. Det är en hög startkostnad för en privatperson, tycker Ola Henriksson. Två barriärer för småhusägarna att ta sig igenom alltså, innan man fått något gjort på huset över huvud taget. Sedan gäller det att hitta kunniga hantverkare och leverantörer, eller övertyga de man redan har att anamma den nya tekniken. Ola Henrikssons förslag är subventioner för inledningsskedet och mallar som stöd för genomförandet. Det måste till ett ekonomiskt incitament. Det finns en uppsjö av hus som snart behöver åtgärdas. En regional mall för undersöknings- och planeringsfasen skulle tillföra värdefull kompetens och säkerställa väsentligt högre kvalitet och lägre kostnad för varje enskild renovering. Ä Västra Götalandsregionen har samarbetat med Energieffektiva Hus för att sprida erfarenheterna från projektet 13

14 från miljonprogram till miljöprogram Ing-Marie Odegren, VD Alingsåshem Att utveckla och förmedla nya angreppssätt och ny teknik vid renovering av miljonprogramshus är målet för forskningsprojektet Milparena, som fokuserar på de energislukande lägenheterna i miljonprogrammet. Kombinerar man energieffektivisering med social upprustning finns det stora samhällsekonomiska vinster att göra. Miljonprogramsområdena är en tacksam arena för energieffektivisering. De hus som byggdes för att råda bot på bostadsbristen har förhållandevis stora värmebehov. När de nu är i behov av renovering är det ett gyllene tillfälle att samtidigt göra dem mer energieffektiva. Det är ju en chans som kommer tillbaka först om år. Det här är något som forskningsprojektet Milparena (= Miljonprogramsarena) tagit fasta på. Det är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Chalmers, SP Energiteknik och sex kommunala bostadsbolag i västsverige. Ett stort antal forskare och experter på energieffektivisering är involverade och målet är att hitta nya lösningar för hur man kan minska energianvändningen i ett befintligt hus. Renoveringar handlar inte bara om att underhålla. De handlar om att skapa mervärde, hävdar Alingsåshems VD Ing-Marie Odegren. Brogården, som tillhör Alingsåshems bestånd, är ett bra exempel. Området byggdes och var precis som många andra miljonprogramsområden i Sverige i stort behov av både renovering och energieffektivisering. Inför ombyggnationen gjorde Alingsåshem ett grundligt planeringsarbete och tänkte lika mycket på den sociala hållbarheten som den miljömässiga. MER ÄN TEKNIK Att energieffektivisera miljonprogramsområden är långt ifrån bara en fråga om teknik, säger Ing-Marie Odegren. Det är en ledningsfråga! Man måste tänka visionärt och ta hänsyn både till samhällsutvecklingen och till de människor som bor i varje enskilt område. I Brogården har man överträffat byggnormen både vad gäller tillgänglighet och energieffektivitet. Drygt hälften av lägenheterna har handikappanpassats så att äldre hyresgäster kan bo kvar längre i området. Det finns undersökningar som visar att gamla som bor kvar med stöd i sin lägenhet kostar samhället 14

15 Energieffektiv renovering, Brogården i Alingsås Bengt Josefsson, förvaltningschef Alingsåshem kr per år, att jämföra med de som flyttar till ett särskilt boende och kostar kr om året. Det är den typen av långsiktiga överväganden man måste göra inför den här typen av renoveringar, säger Ing- Marie Odegren. Brogårdens förvaltningschef Bengt Josefsson berättar att man försökte ta tillvara de tillgångar som fanns i området och bygga bort det man upplevde som brister. De tydliga gårdsbildningarna och entréerna mot gårdarna fick vara kvar. Däremot såg man till att ge de torftiga entréerna skärmtak och belysning och bytte ut det porösa fasadmaterialet i sten mot keramiska plattor som bättre står emot försurningen. Dessutom bytte man ut de indragna balkongerna mot utanpåliggande och byggde därmed bort de köldbryggor som tidigare uppstod på grund av att balkongen stod på samma bottenplatta som lägenhetsgolven. Kök och badrum byttes också ut, liksom alla ytskikt. Att Brogården bestod mest av tvåor och treor ansågs också vara en begränsning. Därför byggde man ihop en del lägenheter och har nu fler familjer bland hyresgästerna. täta klimatskal i brogården Den dåliga ljudisoleringen i lägenheterna försvann av sig själv när man byggde om husen till passivhus, som i praktiken betyder tjocka, både värme- och ljudisolerande väggar. Eftersom man byggde täta klimatskal och nu använder värmeväxlare för ventilationsluften, kan värmen i rumsluften utnyttjas för att värma den 15 kalla inkommande luften. Under de allra flesta dagar på året hålls innetemperaturen uppe tack vare den värme som genereras av hushållsapparater, belysning och de boende själva. De dagar på året då det är kallt finns ett litet fjärrvärmeuppvärmt värmeelement i värmeväxlaren att ta till. Hur är det då att bo i ett passivhus? Carina Corriere, som är engagerad i hyresgästföreningen och har bott på Brogården sedan 1993, tycker att skillnaden känns mer än den syns: Det är en helt annan luft i lägenheten sedan huset blev ett passivhus. Det blir aldrig instängt på samma sätt som det kunde bli förr: när vi kom hem från flera veckors semester i somras var luften i lägenheten lika bra som vanligt. uuu

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär.

Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Information från Isover 2-2009 Energieffektiva hus Det finns en mängd olika begrepp för byggnader som drar mindre energi än vi hittills vant oss vid. Vi förklarar vad de olika begreppen innebär. Läs mer

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi Energieffektivisera! En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Det råder stor framtidstro inom kärnkraftsindustrin. Under de närmaste åren ska exempelvis tio miljarder

Läs mer

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN

BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN BROGÅRDEN MED FOKUS PÅ FRAMTIDEN HEJ, Fastighetsägare till ett miljonprogramsområde har en komplex uppgift framför sig när de skall föra sina hus in i framtiden. Där måste vi alla bidra så gott vi kan.

Läs mer

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen

forum#3 Äga och hyra på samma gång Bekvämt och energisnålt Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN Den stora utmaningen forum#3 E t t m a g a s i n f r å n B o v e r k e t s B y g g k o s t n a d s f o r u m m a j 2 0 0 7 Bekvämt och energisnålt i Karlstad Äga och hyra på samma gång Kooperativt boende SOM EN BY PÅ HÖJDEN

Läs mer

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Boverket Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

ELDA INTE FÖR KRÅKORNA. Fem forskningsperspektiv: varför går det så långsamt att energieffektivisera i svenska miljonprogramsområden?

ELDA INTE FÖR KRÅKORNA. Fem forskningsperspektiv: varför går det så långsamt att energieffektivisera i svenska miljonprogramsområden? ELDA INTE FÖR KRÅKORNA Fem forskningsperspektiv: varför går det så långsamt att energieffektivisera i svenska miljonprogramsområden? 20 mars 2013 (OBS!!! Utkast citera ej) Samverkan för energieffektivisering

Läs mer

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem

Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem Årsredovisning 2012 AB Alingsåshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse 22 Ekonomi 24 Förslag till årsstämman 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Kartor

Läs mer

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda

Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Vinnovaprojekt dnr 201201898 Strategier för innovativ och hållbar renovering av flerbostadshus sammanfattad agenda Magnus Everitt, Rolf Kling, VVS Företagen Marie Hult, Gustav Malm, Stefan Nordh, White

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD

HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD HÅLLBAR OCH RESURSSNÅL OMBYGGNAD Inventering och behov av forskning SIM MB - Sustainability Innovation & Management in Building FÖRORD Forskargruppen SIMB på Högskolan i Halmstad har sedan 8 år bedrivit

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR

BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR BYGG & FASTIGHET / ARTIKLAR SÅ VILL GÖTEBORGARNA BO 36 % av göteborgarna går i flyttankar. Det som lockar är närhet till grönområden och ett centralt läge nära butiker. Det visar en ny undersökning som

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR

RÄTT ARVODE. Bo bättre TJÄNA PÅ. Elda inte för kråkorna. Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna TÄVLINGAR b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 3 2009 det föreningen behöver veta RÄTT ARVODE Stor undersökning: Så mycket får bostadsrättsstyrelserna Elda inte för kråkorna TEMA

Läs mer

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE

5TIPS OM MILJÖVÄNLIGT BYGGANDE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS NY REDESIGN NU MED ETT SNYGGARE YTTRE, INTRESSANTARE INRE OCH EN VÄL STRUKTURERAD HELHET DESIGNMEDIAPLANETS HÅLLBAR Nr 3 / Februari 2009

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÅLLBAR STADSUTVECKLING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 10 HÅLLBAR STADSUTVECKLING 3STEG SAMVERKAN FÖR HÅLLBARHET Lena

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

Från normhus till passivhus

Från normhus till passivhus Från normhus till passivhus Utökade krav på organisation och framställning för hus 1 i Kallebäck From standard house to passive house Extended demands on the organization and the development of hus 1 in

Läs mer

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp

Magasinet. Arkitekt. mot strömmen. Extreme make over av energislukare. Superdatorer i forskningens tjänst. Klimatsmart teknik ger hopp E n t i d n i n g f ö r s c h n e i d e r e l e c t r i c s k u n d e r Magasinet n u m m e r 1 / 2 0 1 0 Extreme make over av energislukare Superdatorer i forskningens tjänst ELECTRIC MAGASINET Pär Holmgren:

Läs mer

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus

15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från Samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt

15 förslag. för att få fart på energieffektiviseringen. befintliga flerbostadshus. rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus rapport från samhällsbyggnadssektorns energieffektiviseringsprojekt Innehåll Sammanfattning och förslag till åtgärder...

Läs mer