Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner"

Transkript

1

2 Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in för att ge kunderna en service som överträffade deras förväntningar. Redan från början var personligt engagemang viktigt. Detta gäller fortfarande. Att kunderna känner förtroende för oss är inte bara viktigt, det utgör själva grunden i vårt företag. Vi ägnar därför mycket tid åt att bygga nära och långsiktiga relationer. Idag har företaget med dotterbolag 230 anställda och omsätter ca 93 miljoner kronor. Hur går det till att göra ett bra jobb i städbranschen? Det är självklart för oss att alla våra anställda är kompetenta och vill utföra sitt arbete väl. Vår personal är erfaren och tränad i att se vad som kan förbättras och göras mer kostnadseffektivt för kunden. Dessutom har vi en egen kvalitetsombudsman som kontrollerar att våra tjänster håller vad de lovar. Kontrollarbetet leder till ständiga förbättringar. Arbetsplatsservice (Facility Service) Efterhand som kunderna efterfrågat annat än städning har vi utvecklat fler tjänster. Vi kan idag erbjuda ett brett utbud av tjänster, t ex uthyrning och skötsel av entrémattor, kaffe- och vattenautomater, återvinningstjänster och gardinservice. Vi sköter även trädgårdsrabatter, klipper gräsmattor, bemannar receptioner, utför enklare reparationsarbeten och skottar snö. Vi är alltid beredda att lösa kundens behov och menar att en enda leverantör räcker. Att anlita Effekt är enkelt. Svanenmärkt Effekt blev landets första Svanenmärkta städbolag enligt den nya normen (2.3). Effekt är ett modernt företag som erbjuder mycket mer än bara städning till rätt pris, med utlovad hög kvalitet och ögon och öron öppna för kundens behov. VD och grundare 2

3 Affärsidé Modern Facility Service Organisation Miljötänkande Kvalitet & uppföljning Kultur & värderingar Personal & kompetens Våra arbetsmetoder Referenser Styrelse Om bolaget 3

4 4

5 Affärsidé Vi ska leverera servicetjänster med hög kvalitet och flexibilitet till medelstora och stora företag och därmed bli en naturlig samarbetspartner. Vi tillgodoser kundens behov genom att Arbeta med mätbara mål för kvalitet, miljö och ekonomi Utföra avtalade tjänster metodiskt och miljöanpassat Kontinuerlig utbildning av personalen Utveckla relationer med kunder och leverantörer Verka för respekt och jämställdhet Vara en attraktiv arbetsgivare 5

6 Modern Facility Service Vi förenklar din vardag Effekt har utvecklats från att enbart vara ett städbolag till att leverera mängder av tjänster. Utvecklingen har drivits fram av kundernas behov. Till de företag som anlitar oss kan vi idag inte bara erbjuda städning utan även annan skötsel. Helst ska det knappt märkas att städning och skötsel av en lokal äger rum samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår. Arbetsplatsservice inom företag (Facility Service på engelska) efterfrågas alltmer. Eftersom vår städpersonal ändå finns på plats ligger det nära till hands att de utbildas att också sköta andra sysslor åt våra kunder. För den som städar åtta timmar per dag på samma ställe blir snart sagt varje kvadratcentimeter yta bekant. Städare lär sig snabbt att byta glödlampor, fylla på och rengöra kaffeautomater, fylla på varuautomater eller sitta i receptionen nattetid. Några exempel på tjänster vi sköter idag är växtservice, trädgårdsskötsel, kafeteria, kaffeservice, varuautomater, vattenautomater, vakt, personalbutik, restaurang, entrémattor, gardinservice, återvinning (till exempel papper, batterier, lysrör, sekretesskärl), påfyllning av förbrukningsmaterial, lampbyten, receptionister, vaktmästare, sandning och snöskottning. Genom samordning av tjänster finns pengar att spara. Krånglet minskar och flexibiliteten ökar. Vår styrka är att hela tiden tänka nytt, förbättra och utveckla. Nöjda kunder tenderar att anlita oss för allt fler tjänster. Vi är lätta att få tag på och komma till tals med. Vår organisation är platt med korta beslutsvägar. För kunden är det lätt att inse fördelen med att ha en leverantör istället för 5-10 stycken. Vi samarbetar med de bästa För att garantera hög kvalitet på våra kringtjänster är våra samarbetspartners experter på sina respektive tjänster. Entrémattor Berendsen och Herr Entrématta. Entrémattan stoppar smutsen redan i dörren och skapar en bättre miljö i lokalerna mellan städtillfällena. Vi levererar även mattor med kundens logotyp. Mattbyte enligt önskemål. 6

7 Modern Facility Service Avfallshantering Att vara miljömedveten ska vara enkelt och bekvämt. Vi analyserar materialflöden och utrustar efter behov kontor och arbetsplatser. Vi har ett brett urval produkter anpassade för kontor, bland annat designade möbler, praktiska behållare, funktionella kärl och tydliga skyltar. Vi kan även ta hand om farligt avfall genom SEKA miljöteknik AB som är ett dotterbolag till Hans Andersson Recycling Stockholm AB. Gardin- och tvättservice Vi erbjuder ett heltäckande servicekoncept där vi tar ner, tvättar och sätter upp gardiner. Vi levererar även nya gardiner och kan laga och ändra de nuvarande. Vi hämtar och lämnar all sorts tvätt. Vår samarbetspartner är KTI Sverige AB som varit verksam i branchen sedan början av 1980-talet. Kaffeautomater Tillsammans med Scanomat erbjuder vi ett heltäckande servicekoncept inom kaffehantering. Scanomat levererar maskiner och kaffe och ser till att utrustningen fungerar. Effekt håller rent och byter kaffe, eftersom vi ändå är i lokalerna. Vi erbjuder kompletta serviceavtal med hygienservice och övrig skötsel av kaffeutrustningen. Vattenmaskiner Tillsammans med Escova AB erbjuder vi kylt naturellt och kolsyrat vatten. Servicekonceptet är heltäckande, med serviceavtal, hygienservice och övrig skötsel av vattenutrustningen. Tvättservice När tjänster köps från Effekt är priset detsamma som om den hämtas direkt från någon av våra samarbetspartners. Fördelen med att köpa tjänsten från oss är att antalet leverantörer blir lägre. 7

8 8

9 Organisation Om företaget Effekt har sitt kontor på Östra Bangatan 2 i Arlandastad och sysselsätter med dotterbolag 230 personer. Företaget utför idag framför allt städning inom den privata sektorn, huvudsakligen i Mälardalen, i Stockholms och Uppsala län. Kunderna finns inom alla segment, bland annat inom produktionsanläggningar, flygterminaler, skolor, kontor, fastigheter och centrumanläggningar. Årsomsättningen med dotterbolag uppgår till 93 mkr. Företaget städar idag kvm och ansvarar för över kvm trädgårdsarbete. Allt detta är fördelat på 300 objekt. Resurser För större uppdrag har vi alltid en driftsorganisation på plats. Vår platsansvarige finns då tillgänglig under den tid vi utför vårt uppdrag. Våra resurser gör att vi kan säkerställa att nystarter, reklamationer och extrabeställningar utförs snabbt och effektivt. Vår driftsorganisation förfogar över specialister inom golvvård, fönsterputs, sanering, gardintvätt och utomhustjänster. Organisation Platt organisation Vår platta organisation ger korta beslutsvägar. Tack vare ett minimum av byråkrati kan vi snabbt vara på plats och hjälpa kunderna att lösa deras problem. Det är enkelt att få tag i oss och vi ställer alltid upp. 9

10 10

11 Miljötänkande Vår miljöpolicy Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar Effekt tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har låg förbrukning av kemikalier och satsar på återanvändning och återvinning av maskiner, produkter och emballage som används i vår verksamhet. Ledningsgruppen upprättar, säkerställer och uppdaterar miljöpolicyn en gång per år. Effekt arbetar enligt miljö- och kvalitetscertifiering ISO , ISO Er arbetsmiljö vårt ansvar Människor vistas idag i genomsnitt 90% av sin tid inomhus. Barn är känsligare för olika miljöfaktorer, därför är det särskilt viktigt att värna om de miljöer barn vistas i. En god arbetsmiljö är viktig för trivsel och hälsa. Inomhusluftens kvalitet beror på en mängd olika faktorer där underhåll och städning är mycket viktiga delar. Genom städningen bortförs eller minskas olika föroreningar som kan påverka luftens kvalitet. Med ökade krav på arbetsmiljö och yttre miljö krävs personal med specialisering och stora yrkeskunskaper. Våra kunder ställer krav på oss gällande allt från grundbehandling till dagligt underhåll av golv. Vår miljösyn Vi strävar efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkta enligt Svanen eller liknande kriterier. Trots att de sanitets- och rengöringsprodukter vi använder är relativt ofarliga för miljön, försöker vi ändå minska utsläppen till avloppsvattnet eftersom de ingående ämnena riskerar att bidra till problem med övergödning. Detta gör vi för miljön Vi använder bilar med minst miljöklass 2005 miljömärkta produkter återvinningssystem på kontoret SITA hämtar plastförpackningar doseringsutrustning för kemikalier städklara moppar för torr- eller fuktmoppning 11

12 12 Miljötänkande

13 Miljötänkande Sveriges första Svanenmärkta städföretag I och med att människor blir mer miljömedvetna förändras synen på företagens påverkan på miljön. Miljömedvetenheten har lett till nya krav på företag. Vi vill ta vara på vårt eget och kundernas intresse för miljö och använder därför produkter och utför tjänster som påverkar miljön så lite som möjligt. Effekt är landets första Svanenmärkta städföretag enligt den då nya normen 2.0. (idag 2.3) Genom vår miljöpolicy garanteras våra kunder hög miljömedvetenhet. Certifierad enligt ISO Ett ISO 9001-certifikat visar att ledningssystemet är certifierat enligt en välkänd och global standard. Genom att certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan kan våra kunder tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som utlovas och att vårt kundfokus ständigt förbättras. Certifierad enligt ISO Genom ISO säkerställer vi att vår organisation lever upp till vår miljöpolicy och till att Svanenmärkningens kriterier uppfylls i verksamheten. Miljötänk från A till Ö Vi vill vara en kraft för omställning till ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Därför väljer vi i första hand av miljömärkta produkter samt prioriterar medlemmar i nätverket Köp Miljömärkt. Vi säkerställer korrekt dosering av rengöringsmedel, vi använder bilar med lägre koldioxidutsläpp. Vi avfallssorterar och har ett ständigt engagemang för kundens miljöarbete. Vi följer gällande miljölagstiftning och genomför handlingsplaner för ständiga förbättringar och för att förebygga föroreningar på kort och lång sikt. Denna miljöpolicy utgör ett åtagande för samtliga chefer och anställda. 13

14 Kvalitet & uppföljning Driftschef med lång branscherfarenhet Nic Wallonius är driftschef på Effekt och Upplands-Bro lokalvård sedan Han har trettio års erfarenhet av serviceyrken, varav nitton år med lokalvård. Nic har arbetar i både små och stora företag som arbetsledare, regionchef och lokalvårdsansvarig. Vad gör en driftschef? Jag har ett övergripande ansvar för all drift som utförs i företaget. Fungerar som en projektledare som ser till att arbetsledarna gör sitt jobb och löser kundens problem. Här har jag nytta av min långa erfarenhet. De flesta saker som dyker upp har jag stött på tidigare. Vad har du för styrkor? Jag är lösningsfokuserad. Dyker ett problem upp ska det vara löst en halvtimme senare. Jag dröjer vi inte med att lösa problem. Är också rak i min kommunikation. Jag säger alltid min uppfattning, även när jag exempelvis tycker att vi gjort ett dåligt jobb. En annan styrka är förstås min långa erfarenhet. Tycker om att ge service, det ligger en tillfredsställelse i det. Kunderna ska känna att de kan lita på mina besked. Många i branschen lovar guld och gröna skogar och sedan händer inte särskilt mycket. Jag vill hjälpa kunderna att lösa deras problem. Vill kunden ha en tavla på väggen ordnar vi det. Hur vill du beskriva Effekt? Företaget befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och får nya kunder. Detta medför att vi skärper rutiner och system för att bäst kunna serva våra kunder. Samtidigt som företaget växer har vi många gamla kunder som varit med länge, vilket ger en solid grund att stå på. Långa, trygga affärsrelationer innebär att färre problem uppstår. Effekt är en leveranssäker leverantör som dessutom klarar multitjänster. Just leveransen är viktig; vi säljer inga produkter utan levererar tjänster. Genom en gedigen organisation och erfarna arbetsledare kan kunderna lita på att vi levererar. Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi tar hand om det runtomkring. Vår kvalitetspolicy Effekt levererar flexibla servicetjänster av hög kvalitet till medelstora och stora företag samt utgör en naturlig samarbetspartner och är en attraktiv arbetsgivare. Genom stort engagemang och yrkeskicklighet samt servicevilja hos våra anställda uppnår vi tillsammans med leverantörer och kunder överenskommen kvalitet. Vi ställer samma krav på leverantörer som på oss själva. Genom vårt ledningssystem ELU arbetar vi systematiskt, utvärderar våra insatser och reflekterar i nya banor kring verksamhet och resultat. Vår organisation genomsyras av strävan efter ständiga förbättringar. Denna kvalitetspolicy utgör ett åtagande församtliga chefer och anställda att uppfylla kundkraven. 14

15 Kvalitet & uppföljning Kvalitetsombudsmannen För att kontrollera kundnöjdheten och kvaliteten har vi inrättat en särskild tjänst som kvalitets- och kundvårdsansvarig kvalitetsombudsman. Den ansvarige besöker er regelbundet och gör en dokumenterad kvalitetskontroll. Vi erbjuder er alltid att följa med på vår genomgång av kvaliteten i lokalerna. Efter många år som kvalitets- och kundansvarig har Leena Kainulainen överlämnat stafettpinnen till Diana Gumussoy. Leena finns kvar i organisationen och tituleras numera kvalitetschef. Hon arbetar fortsatt med kvalitetsuppföljningar, internkvalitet och kundkontakter. Genom sin omfattande erfarenhet och sitt stora kunnande är Leena efterfrågad utanför företaget. Hon hyrs därför ut som kvalitetskontrollant till andra företag. Diana Gumussoy har gått som lärling hos Leena en längre tid och är idag självgående. Leena Kainulainen Diana Gumussoy är företagets ansikte utåt. I rollen som kvalitets- och kundansvarig är hon den som mest träffar kunderna. Som kvalitetsombudsman försöker hon vara fristående, varken på kundens eller företagets sida. Hennes främsta uppgift är att kontrollera att Effekt levererar det som står i arbetsbeskrivningen, vilket i sin tur bygger på avtalet mellan kunden och Effekt. Diana beskriver sig själv som en bra lyssnare; Jag tar mig tid att sitta ner och fika med kunden. Arbetet handlar mycket om psykologi. Jag är både pedant och dammallergiker, vilket betyder att det också privat är viktigt för mig att det är rent och så dammfritt som möjligt. Det är alltid det första jag kontrollerar och lägger märke till när jag kommer in i en ny lokal, om där är rent och dammfritt! Normalt besöker Diana kundens städobjekt fyra gånger per år. Ett besök tar allt från 15 minuter till tre timmar. Hon berättar för kunden vad hon ser. Större problem tas upp direkt, mindre frågor tar hon upp med driftledningen. Lösningar och åtgärder dokumenteras och följs upp internt på drifts- och utvecklingsmöten. Kundnöjdheten mäts och kan redovisas fortlöpande både per kund och för samtliga kunder. Kunderna märker att de kan lita på vad kvalitetsombuds-mannen säger och att hennes förslag får gehör hos Effekt. 15

16 Kultur och värderingar Vår företagskultur Ett varmt och välkomnande klimat ska prägla och genomsyra hela företaget, både mellan medarbetare och gentemot kunder. Det ska präglas av stil, omtanke och respekt för varandra. Alla ska känna att de har ett personligt ansvar, att de är delaktiga och att de kan påverka sin egen arbetssituation. Arbetet ska präglas av önskan att vidareutveckla, av nytänkande och av framåtanda. Vi ska ha ett aktivt ledarskap med tilltro till våra medarbetare och deras resurser. Den aktive ledaren stimulerar och stödjer nytänkande och utveckling som kan gagna kunderna och vår verksamhet. Ledaren uppmuntrar men sätter också gränser. Konflikter som uppstår hanteras med gott omdöme. VÅRA VÄRDERINGAR

17 Kultur och värderingar 17

18 Personal & kompetens Kompetens ett nyckelord i vår verksamhet Engagerade driftledare är nyckelpersoner i vår verksamhet. Rekryteringen sker via ett bemanningsföretag och samtliga våra gruppoch driftsledare har lång erfarenhet. Det utgör en garanti för högsta möjliga kvalitet. Nyanställda ges en introduktion samt en yrkesteknisk basutbildning. Detta är en förberedande utbildning som leder till ett yrkesbevis (SRY) utfärdat av Sveriges Rengöringstekniska förbund (SRTF). Inför varje nytt uppdrag introduceras personalen av en driftsledare, vilka alla är utbildade städinstruktörer. För att spara pengar åt kunderna tränas personalen att åtgärda småfel som upptäcks samt att föreslå förbättringar i stort som smått. Som städföretag har vi funnits i närmare 25 år och driftsledningen har över 35 års erfarenhet av städ- och rengöringsbranschen. Styrelse och ägare har också gedigen kunskap och lång erfarenhet av att leda och utveckla företag. Denna kompetens skapar förutsättningar för att växa och bli ett ledande företag inom servicetjänster. Kort sagt, vi kan leverera! Personal Till vår glädje är det inte bara våra kunder som stannar länge i företaget, utan även vår personal. Vår personal har kollektivavtal och bra villkor. Alla anställda ges en grundutbildning i städning och får möjlighet att fortbilda sig. Fortbildning ges både inom yrkeskompetensen, t ex trappstädning, och inom helt andra områden. Städpersonal som arbetar i offentlig miljö lär sig hjärt- och lungräddning. I centrumanläggningar utbildas våra städare också till kundvärdar för att kunna hjälpa kunder tillrätta. All vår personal på fältet bär företagsprofilerade arbetskläder och företagets ID-kort så att kunden lätt kan se vilka vi är. 18

19 Personal & kompetens Vår erfarenhet och identitet Ett sätt att beskriva ett företags kompetens är att tala om vilka kunder de har. Bland våra uppdragsgivare finns Marabou, Beckers, Sigtuna Humanistiska Läroverk, Fastighets AB Förvaltaren med flera. Många kunder har varit med oss sedan starten 1989, vilket vi tycker är ett bra betyg. Vid utförandet av specialstädning såsom golvvård, storstädning, flyttstädning, byggstädning och sanering krävs stor erfarenhet och kunnande av vår personal. Viktigt är också ett gott samarbete med beställaren och dennes personal för att allt ska fungera väl från början till slut. 19

20 20

21 Våra arbetsmetoder Vårt städsystem er trygghet Vi använder oss av ett speciellt rengörings- och städprogram för att säkerställa att bästa metoder och material används för att uppnå rätt kvalitet vid rengöring av olika lokaler, interiörer och exteriörer. 1. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar görs för samtliga lokaltyper och innehåller behovsnivå för regelbunden rengöring städfrekvens efter behov och krav metodbeskrivningar anpassade till typen av lokaler 2. Utrustning och kemikalier Instruktioner för rengöringsprodukter, finns för alla material i golv, väggar och tak samt omfattar användningsområde typ styrka mängd dosering varuinformation miljödeklarationer inklusive avfallshantering säkerhetsföreskrifter för användning och förvaring 3. Rengöringsfrekvensen och behovsnivå Rengöringsfrekvensen och behovsnivån fastställs i samarbete med kunden. Den ska vara anpassad efter utnyttjandegrad och säsong med instruktioner för olika områden som till exempel golv, väggar, gardiner, textila mattor och fönster. 21

22 Våra arbetsmetoder Rengöring satt i system För torr- respektive fuktmoppning av golv används moppar med reglerbara, ergonomiska skaft. Använda moppar tvättas och impregneras i särskilda tvättmaskiner. I syfte att minska transporterna installeras, om så är möjligt, tvättmaskiner hos kunden. När vi dammar använder vi mikrotrasor utan kemikalier. För större ytor används städmaskiner, till exempel för kontorsytor på över 2000 kvadratmeter. Med tanke på miljön kan vissa maskiner återvinna vattnet med hjälp av reningsfilter, som då använder vattnet två gånger innan det byts ut. Kunderna rekommenderas att låta polera golven. Smutsen får då svårare att fastna, vilket gör golven mer lättstädade. Vi tar gärna totalansvar för golven, det vill säga håller dem polerade, rena och snygga. Kunder som väljer denna tjänst slipper så kallad grov golvvård, som kräver att samtliga möbler flyttas. Det är tillräckligt om de ytor som beträds behandlas regelbundet. Vi använder oftast rengöringsprodukter från Nilfisk-Advance och JohnsonDiversey. Båda fabrikaten har heltäckande koncept med produkter både för plast- och linoleumgolv samt produkter som ger en hållbar grundbehandling för stengolv. Så länge kunderna är nöjda håller vi oss till dessa båda fabrikat. Det hindrar inte att vi kontinuerligt testar nya produkter på marknaden. Vi är alltid öppna för att ändra våra standardval när bättre produkter lanseras. Miljön är väsentlig vid våra val av städsystem. För att samordna transporter till arbetsplatserna köper vi alla förbrukningsprodukter från endast en grossist, MSB Center AB. För att minimera miljöpåverkande bilkörning transporteras rengöringsmedel i koncentrerad form till arbetsplatserna, för att där spädas ut med vatten. Vårt städsystem ger kunderna mervärde i form av extratjänster som är enkla för städpersonalen att utföra när de ändå går runt på arbetsplatserna. Till exempel har städarna alltid med sig glödlampor på sina vagnar. Om en lampa på en toalett är trasig upptäcker städaren det och kan byta lampan istället för att en vaktmästare behöver tillkallas. Allt för att spara pengar åt kunderna. Städning kräver bra utrustning och effektiva, miljövänliga förbrukningsprodukter. Det krävs även medvetenhet om att städning måste kontrolleras med ögonen. Duktiga städare lär sig att förutom att moppa golv, dammtorka, ta bort fläckar, torka handtag, väggar och dörrar att med blicken skanna miljöerna vi har ansvar för. För att ett kontorsrum ska vara städat krävs till exempel att bord och stolar står rätt placerade och att gardinerna hänger rakt. Vi lär våra städare att det inte bara ska vara städat utan att det också ska se städat ut det är en del av städningens psykologi. 22

23 23

24 24 Referenser

25 Referenser Vi tycker att bredden är jättebra Becker Industrial Coatings AB tillverkar industrifärg. I 15 år har företaget haft städavtal med oss. Grundavtalet omfattar städning av kontor, matsal, pausrum och en övernattningslägenhet. Därutöver köps i stor omfattning specialstädning. I fabriken finns mycket brandfarligt material. Myndigheter och försäkringsbolag håller därför ständigt ett vakande öga på verksamheten. Kaj Gustavsson, Beckers För oss är det viktigt att kunna visa att vi städar på ett säkert sätt och att risken för olyckor är liten. Effekt är certifierade och förstår att det måste vara ordning och reda hos oss. Det är inte många städfirmor som åtar sig eller klarar av fabriksstädning. Effekt Svenska AB städar fabriksgolv, dammsuger kanaler, kabelstråk och rörgator, rengör cisterner och byter filter i aggregat. Andra tjänster är storstädning, fönsterputsning, gräsklippning, skötsel av trädgårdsrabatter samt sandning vintertid kom det stora mängder snö och Beckers blev oroliga för sättningar i fabrikstaket. Fem man från Effekt skottade snö i två veckor och avvärjde faran. Städpersonal bemannar ibland vaktkuren vid fabriksentrén, diskar i köket och rycker vid personalbrist in i serveringen. Effekt Svenska AB sköter även enklare fastighetsreparationer. Vi tar till exempel ner gamla anslagstavlor och sätter upp nya, byter trälister runt dörrar, sätter in nya golvsocklar, spacklar och målar mindre väggpartier. Bara fantasin sätter gränser för vilka tjänster vi kan leverera. Kaj Gustavsson, Beckers... Vi tycker att bredden är jättebra. Effekt tar hand om det som tidigare köptes av sex olika leverantörer. Vi ringer en person, gruppledaren: Kan du komma hit, vi har problem och han har aldrig sagt nej utan kommer direkt. 25

26 Referenser PEAB Bostad AB tillhör sedan 2008 kundkretsen. PEAB Bostad AB är stor byggare av bostäder i Uppsala, Sigtuna och Märsta. I samtliga färdigbyggda bostäder sköter Effekt såväl byggstäd som slutstäd. Byggstäd är borttagande av grovt damm, sopor, papper etc. som blir efter en byggnation. Slutstäd innebär att färdigställa bostäderna för försäljning och inflyttning. Effekt Svenska AB städar även alla manskapsbodar som används i byggprojekten. PEAB Bostad AB bygger nya områden per år. I villaområden är rutinen att tidigt lägga gräsmattor och sätta buskar och träd. Effekt klipper gräset, rensar ogräs och sköter trädgårdarna tills köparna flyttar in. Samarbetet fungerar utmärkt i vått och torrt. Ska jag sätta betyg blir det fem av fem möjliga. Stefan Alatalo regionchef, PEAB Bostad AB. Samarbetet fungerar utmärkt Leo Ruokokoski: Så länge ingen klagar är det rent och snyggt. Tystnaden är bästa måttstocken. Fastighetschefen på Sigtuna Humanistiska Läroverk har sitt eget sätt att mäta kvaliteten på städtjänster. Hittills har tystnad rått rörande städningen på den anrika internatskolan, Sveriges äldsta, där Effekt städar sedan många år. Stor flexibilitet krävs och därför har Effekt varje dag en gruppledare på plats. Leo Ruokokoski fastighetschef, Sigtuna Humanistiska Läroverk. Tystnaden bästa måttstocken 26

27 Referenser Effekt tog över efter missnöje Sigtunahem sade upp avtalet med ett annat städföretag på grund av kraftigt missnöje. Effekt Svenska AB tillfrågades om vi akut kunde ta över, vilket vi gärna gjorde. Numera städar Effekt trapphus, tvättstugor och vissa lokaler i Sigtunahems hela fastighetsbestånd på lägenheter. Vi gör regelbundet kundenkäter med våra hyresgäster. Sedan Effekt tog över har det blivit stora förändringar. De boende ger jättebra betyg, säger boservicechefen på Sigtunahem. Sören Lindqvist Boservicechef, Sigtunahem. 27

28 Styrelse Effekt har en dynamisk styrelse med bred kunskapsbas. Styrelsemedlemmarna har gemensamt beslutat att arbeta för en långsiktig och lönsam tillväxt, utan att göra avkall på kvalitet och löftesprecision. Visionen för verksamhetens utveckling är tydlig, dessutom djupt förankrad i hela organisationen. Samtliga styrelsemedlemmar tar aktivt del i bolagets utveckling och deltar även i marknadsaktiviteter. En styrelse som sitter på läktaren bromsar bara företagets utveckling. Vår uppgift är inte primärt att kritisera, utan att vara VD och ägare behjälpliga med kreativ problemlösning och nya affärsmöjligheter. Ordförande Sverker Littorin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, VD i Pharmera Group som distribuerar läkemedel runt om i världen, framförallt till utvecklingsländer, styrelseordförande i Medlearn AB som utbildar undersköterskor och tandsköterskor, ordförande i finansföretaget Capensor AB. vice ordförande i Danderyds kommunstyrelse, fd ordförande i Olivia AB, ett av Sveriges största bolag för personliga assistenter med anställda och fd ordförande i Samtrans AB, en av de ledande transportörerna av äldre och funktionshindrade i landet. Ledamöter Johan Gustafson är Senior Partner på Infosphere AB och arbetar med tillväxtstrategier över hela Europa. Sture Karlsson är VD för Cresensus AB. Rådgivning inom Facility management. Tidigare inköpschef och VD för FM-bolaget inom TetraPak. Kinna Brundin är VD och grundare av Coleo och expert på marknadskommunikation. Marknadschef Sune Dahlberg har 35 års erfarenhet av städbranschen, bl a som chef hos ISS och Sodexho. Och i spetsen för alla har vi bolagets VD och primus motor Elias Melki. 28

29 Om bolaget Nyckeltal 2013 Antal anställda 116 st Omsättning 79,3 Mkr Omsättning per anställd 684 TKr Tillväxt 30 % Summa tillgångar 29,4 Mkr Personalkostnad 53,9 % Soliditet 45 % Kassalikviditet 165 % Vinstmarginal 7,3 % Nationaliteter 42 olika Nyckeltal st 61,1 Mkr 477 Tkr 17 % 25,3 Mkr 72,9 % 40 % 144 % 8,6 % 48 olika Nyckeltal st 52,4 Mkr 440 Tkr 11 % 21,5 Mkr 76,5 % 33 % 142 % 6,4 % 46 olika (Statestiken för nyckeltalen gäller endast moderbolaget) Organisationsnummer Arbetsområde Storstockholm och Uppsala län Länssäte Stockholms län Kommunsäte Sigtuna Försäkringsbolag Länsförsäkringar i Stockholm Revisor RIM AB, Hans Wallerström Bank Danske Bank Bankgiro E-post Hemsida Telefonnummer, Vx Fax Besöks/postadress Östra Bangatan 2, Arlandastad Dotterbolag Upplands-Bro Lokalvård AB Organisationsnummer Effekt är medlem i 29

30 30 Egna anteckningar

31 31

32 Med samlade resurser kan vi erbjuda mer Därför väljer fler och fler Effekt Vi kontrollerar att de tjänster som levererats motsvarar eller överträffar det som avtalats. Om det behövs är en driftledare snabbt på plats hos Er. Effektiva avtalsmöten Före ett avtalsmöte går vi igenom felanmälningar, avvikelserapporter och kvalitetskontroller sedan föregående möte. Vår kvalitetsombudsman rapporterar och kundens synpunkter diskuteras. Vi redovisar de extratjänster som utförts och diskuterar kommande behov av extrainsatser. Vi följer upp de FS-tjänster som kunden avtalat, som entrémattor, kaffe- och vattenservice, gardinservice etc. Revisionsrapporter Vid varje årsskifte redovisas föregående års utförda extrabeställningar. Kvalitetsutfallet redovisas grafiskt för varje objekt. Miljöredovisning lämnas, med uppgifter om de kemikalier som förbrukats under året. Tillgänglighet För ökad tillgänglighet och snabbare insatser har alla driftledare utrustats med smartphones där SMS, MMS, E-post och mötesbokningar via Outlook hanteras snabbt och enkelt. Vi förenklar er vardag och ger er trygghet! Östra Bangatan Arlandastad Tel Fax

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag

Proffs på rengöring. Upplev skillnaden. Upplev Kärcher! Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Välkommen till ett av Stockholms största städföretag Familjeföretaget Stockholms Städsystem har sedan starten 1968 hållit rent och snyggt på företag runt om i Storstockholm. Idag är vi en av de största

Läs mer

Anpassad service - vår styrka!

Anpassad service - vår styrka! Anpassad service - vår styrka! En bekväm, komplett och flexibel lösning från en och samma leverantör! Ett flexibelt, företag med växande serviceutbud! Att städa professionellt är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569

Active Clean I Stockholm AB Frejgatan 12, 113 49 Stockholm, Telefon 08 746 67 71 Fax 08 779 43 10 Organisationsnummer 556494-8569 FÖRETAGSPRESENTATION Företaget Active Clean i Stockholm AB grundades 1994 med namnet Caledonian Städ AB. Nuvarande ägare övertog företaget i början av 2002. Namnet Caledonian städ AB ändrades till ACTIVE

Läs mer

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö

Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Hur Du får en effektiv och trivsam miljö Golven vill du ha strålande, dina fönster ska vara glasklara och att toaletten alltid är ren och fräsch är ett krav. Men det fungerar inte alltid som du vill, och

Läs mer

Kvalitetshandbok för medarbetare

Kvalitetshandbok för medarbetare Kvalitetshandbok för medarbetare Itri Städ i Stockholm AB Itri startades år 1987 som enskild firma och nuvarande aktiebolag bildades 1996. Vårt organisationsnummer är 556537-3635. Itri är ett lokalvårdsföretag,

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM!

VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! VÄLKOMMEN TILL ETT RENT HEM! HEMSTÄDNING AV MARIES PUTS & STÄD 14001 9001 OHSAS 18001 DETTA HITTAR DU I VÅR BROSCHYR! Innehåll FÖR EN ENKLARE VARDAG Privatstädning PRIVATSTÄDNING S.4 HEMSTÄDNING HUR GÅR

Läs mer

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård

Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Extratjänster Schemalägg ditt underhåll Storstädning Fönsterputsning Golvvård Storstädning Den vanliga städningen behöver kompletteras med storstädning någon gång om året. Storstädning kan omfatta ytor

Läs mer

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar.

Det här dokumentet är ett resultat av styrelse och föreningsbeslut som fattats genom åren och är ett komplement till föreningens stadgar. För att alla ska trivas.. Föreningen har sedan den bildades haft som policy att de boende genom egna arbetsinsatser ska bidra till att hålla kostnaden för underhåll på en låg nivå. Detta medför att samtliga

Läs mer

personligt engagemang!

personligt engagemang! och personligt engagemang Förtroendefulla samarbeten personligt engagemang! Städkonsult i Skaraborg AB Hammargatan 2, 541 45 Skövde Tel 0500 48 08 20 Fax 0500 48 22 90 Villagatan 1 1, 522 30 Tidaholm Tel

Läs mer

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef

Vi bidrar helt enkelt till en effektivare kärnverksamhet! Pia Radil Lokalvårdschef Lokalvårdservice Vår verksamhet genomsyras av lång erfarenhet med stark servicekultur. Undersökningar visar att vi erbjuder service på en högre nivå än vad vanliga städföretag gör. Vi nöjer oss inte med

Läs mer

God service ger nöjda kunder. Vi är professionella. Gör rätt val! Detta erbjuder vi på Dygnet Runt Städ

God service ger nöjda kunder. Vi är professionella. Gör rätt val! Detta erbjuder vi på Dygnet Runt Städ God service ger nöjda kunder Vi är professionella. Gör rätt val! Detta erbjuder vi på Dygnet Runt Städ Innehållsförteckning Sida 1.0 Inledning 1 2.0 Säkerhet, Ekonomi, Miljö & Engagemang 2 2.1 ID06 Behörighet

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Bygg Swed Totalentreprenad AB

Bygg Swed Totalentreprenad AB Bygg Swed Totalentreprenad AB NYBYGG, OMBYGGNAD, TILLBYGGNAD, RENOVERING Bygg Swed Totalentreprenad AB Org. No. 556844-1843 Vänortsringen 48 BG. No. 192-6146 195 30 Stockholm Email: info@byggswedten.com

Läs mer

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster

SYSTASIS. flexibla städ & lokalvårds lösningar. Service & Tjänster SYSTASIS flexibla städ & lokalvårds lösningar Service & Tjänster Genom personligt bemötande, noggrannhet och snabb service är vi ett väletablerat städföretag i Stockholm med över 30 års erfarenhet. SYSTASIS

Läs mer

Experterna på Mattservice. www.initial.se

Experterna på Mattservice. www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Varför ska du ha entrémattor? 80 % av all smuts kommer utifrån 5 % via luften 15 % bildas av människorna inne i byggnaden En matta är som en papperskorg Den fylls

Läs mer

plast- och linoleumgolv

plast- och linoleumgolv I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för nya Forbo plast- och linoleumgolv På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar

Läs mer

Några tankar kring ditt jobb!

Några tankar kring ditt jobb! Några tankar kring ditt jobb! Du är nu en betydelsefull medarbetare i ett serviceyrke som hela tiden utvecklas snabbt och där du kommer i kontakt med många människor. Städ yrket passar dig som vill arbeta

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

för en renare morgondag

för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Det enkla Skötselsystemet för alla golvmaterial Svanenmärkt skötselsystem. Rekommenderat av ledande golvtillverkare. Svensk rengörings kompetens sedan 1973 PLS verkar för

Läs mer

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag

I-VAX. maxitgolv i publik miljö. Skötselsystem för. för en renare morgondag I-VAX för en renare morgondag Skötselsystem för maxitgolv i publik miljö På ett naturligt vis Färre produkter enklare rutiner PLS verkar för enkla och kostnadseffektiva städmetoder. Vi arbetar med miljöbesparande

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4

Svanenmärkning av Tryckerier. Utbildningspaket till kriterieversion 4 Svanenmärkning av Tryckerier Utbildningspaket till kriterieversion 4 Varför finns Miljömärkningen Svanen? Samhället är inte hållbart Vår vision är ett hållbart samhälle Vårt syfte är att bidra till arbetet

Läs mer

Skötselanvisning LINOLEUM

Skötselanvisning LINOLEUM Skötselanvisning Allmän information Denna information gäller Linoleum i offentlig miljö Praktiska skötselråd för professionell städpersonal. För golv i bostäder finns separata detaljerade skötselråd. STOPPA

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Experterna på Mattservice www.initial.se

Experterna på Mattservice www.initial.se Experterna på Mattservice www.initial.se Initial är experter på Mattservice. Fokus på kvalitet, miljö och kundanpassade lösningar har gjort oss till ett marknadsledande företag som håller vad vi lovar.

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29

02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER. Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 02:2 STÄDANVISNING & FREKVENSER Lokalvårdstjänster för polismyndigheten i Gävleborgs län PVS-918-6875/12 2012-11-29 2 (5) 1. Städkvalitet Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

Läs mer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer

Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer MER ÄN BARA TVÄTT Tradition och kontinuitet har alltid varit viktigt för Göteborgs Tvätt. Numera drivs företaget av två generationer Jaldin sida vid sida, Kristofer och Lennart. Det bästa av två världar

Läs mer

Loggbok för YA-anställd

Loggbok för YA-anställd Loggbok för YA-anställd Serviceentreprenad Företag Anställd Handledare 1 Utgåva 1 Välkommen till utbildningsdelen i din yrkesintroduktionsanställning (YA) Som du säkert vet ska utbildningsdelen omfatta

Läs mer

Trion Tensid AB. Presentation av företaget

Trion Tensid AB. Presentation av företaget Trion Tensid AB Presentation av företaget Trion Tensid AB Svederusgatan 1-3, 754 50 Uppsala, Sweden. Tel: +46 (0) 18 15 61 90, Fax: + 46 (0) 18 69 66 27, email: info@trion.se, www.trion.se Trion Tensid

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret

Svenska AB. Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Kylt, naturellt och kolsyrat vatten på kontoret Med samlade resurser kan vi erbjuda mer 376 020 Info Ett gott vatten nära dig Obegränsad tillgång till kylt och kolsyrat vatten för 27 kr om dagen Kroppen

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Effekten. städ. Stockholmståg valde Effekt Svenska AB. Oktober 2013. En personaltidning om Effekt Svenska AB. Effekt Svenska AB Personaltidning 1

Effekten. städ. Stockholmståg valde Effekt Svenska AB. Oktober 2013. En personaltidning om Effekt Svenska AB. Effekt Svenska AB Personaltidning 1 Effekten städ En personaltidning om Effekt Svenska AB Oktober 2013 Stockholmståg valde Effekt Svenska AB Effekt Svenska AB Personaltidning 1 VD har ordet Vi har haft ett spännande år så här långt. Det

Läs mer

Plats för möten Hjärtat i din affär Vi är inget vanligt fastighetsbolag. Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där. Det är vår

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Prislista 2014. Privatkunder. Pris hemstädning

Prislista 2014. Privatkunder. Pris hemstädning Prislista 2014 Privatkunder Allmän information Priserna gäller från den 1 januari 2014 och inkluderar moms. Priserna är efter RUT-avdrag på 50 %. Serviceavgift tillkommer på 30 kr om kunden väljer pappersfaktura.

Läs mer

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister.

Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Behöver du hjälp med något annat? Tveka inte att höra av dig, vi ordnar det mesta! Vi kan hjälpa till med att importera, administrera och uppdatera distributionsregister. Är du hungrig? Vi kan leverera

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Rabatter Vi ger 5 % rabatt på alla våra städtjänster som utförs på en måndag eller tisdag.

Rabatter Vi ger 5 % rabatt på alla våra städtjänster som utförs på en måndag eller tisdag. Prislista 2014 Privatkunder Allmän information Priserna gäller från den 1 januari 2014 och inkluderar moms. Priserna är efter RUT-avdrag på 50 %. Serviceavgift tillkommer på 30 kr om kunden väljer pappersfaktura.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Lastbilsuthyrning. Städ- och hemservice. www.service-poolen.se. 040-631 11 23 info@service-poolen.se

Lastbilsuthyrning. Städ- och hemservice. www.service-poolen.se. 040-631 11 23 info@service-poolen.se Städ- och hemservice Lastbilsuthyrning Behöver du en lastbil för flytten? Eller har du behov av fraktutrymme för längre eller kortare perioder? Hos oss kan du hyra lastbilar för små och stora behov, B

Läs mer

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10

Kvalitetsmanual. EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543. Ansvarig Juris Neret. Senast reviderad: 2011-10-10 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB Org.nr: 556143-6543 Ansvarig Juris Neret Senast reviderad: 2011-10-10 1 Kvalitetsmanual EP-Service Kyl & Maskin AB INLEDNING Det är för oss på EP-Service helt

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- FÖRE STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION Det är viktigt att du som anlitar E-städ blir nöjd och får valuta för dina pengar. För att du ska känna dig trygg när du anlitar E-städ erbjuder vi fem dagars garanti. E-städs

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Storstädning enligt årsplanering

Storstädning enligt årsplanering 1 (5) Storstädning enligt årsplanering Golvunderhåll Damma och torka av ventiler väggar, skåp, möbler, lister, armaturer och element. Fönsterputs vartannat år på lågstadiet, högstadiet, gymnasiet Fönsterputs

Läs mer

Till dig som flyttar

Till dig som flyttar Till dig som flyttar Inför flytten... Visning av din lägenhet Du måste vara beredd på att visa din lägenhet för den person som får erbjudande om att flytta in efter dig, Vanligtvis tar personen kontakt

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR.

DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. DIN MEST KOMPLETTA LEVERANTÖR. VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD Att delta på mässor är en investering, och som med alla investeringar ska den naturligtvis ge resultat. Vi på L-Konsult Exhibition är specialister

Läs mer

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården.

HAMMARBY SJÖSTAD. Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad 1 280 kvm. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Möjlighet att hyra en unik lokal med bra takhöjd och bra inlastning från gården. Yta: 1 280 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Trikåfabriken 8 Sidan 1 (5) Om lokalen Mycket fin lokal på plan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1

Arbetsmiljöpolicy. Inom Praktikertjänstkoncernen 1 (5) ID-begrepp L17_1 1 (5) Arbetsmiljöpolicy Inom Praktikertjänstkoncernen Antagen vid styrelsemöte 31 januari 2014 2 (5) Innehåll 1 Arbetsmiljö 3 1.1 Ansvar... 3 1.2 Arbetsmiljömål... 3 1.3 Inköp... 3 1.4 Kompetens... 3 1.5

Läs mer

Systematiskt Miljöarbete

Systematiskt Miljöarbete 1. Verksamhetsberättelse Mediagården Grafisk Produktion AB är ett tryckeri och grafiskt produktionshus, verksamt i Höganäs i nordvästra Skåne sedan 1985. Mediagården har idag 9 anställda och en omsättning

Läs mer

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM:

Veckostädning GENERELLT GÖR VI FÖLJANDE I ALLA RUM: Veckostädning Den återkommande städningen kallas veckostädning. Tillsammans med oss är det Du som kund som bestämmer vilka rum i Din bostad som ska ingå och vad som ska göras. Normalt utför vi nedanstående

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE 2013

MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBERÄTTELSE 2013 MILJÖBUD.SE (Stockholms Miljöbud 838383 AB) Kammakargatan 68 111 24 Stockholm Tel 08-83 83 83 Fax 08-83 25 55 E-post: info@miljobud.se Internet: www.miljöbud.se Org nr: 556653-5000

Läs mer

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:02 ALLMÄN STÄDANVISNING Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INVENTARIER... 3 2. VÄGGAR OCH GARDINER... 3 3. GOLV

Läs mer

J u s t a d d w a t e r...

J u s t a d d w a t e r... Just add water... Malmstens företaget med vattenvana Simhallen en plats för motion, välbefinnande och gemensamma aktiviteter. Vår målsättning på Malmstens är att hjälpa våra kunder att skapa vackra, lönsamma

Läs mer

Den blåa röda tråden

Den blåa röda tråden Den blåa röda tråden Läget. Argentum växer. Vi växer snabbt dessutom. Det känns positivt. På många sätt. Det är stimulerande att arbeta i ett framgångsrikt företag. Ett företag som består av en intressant

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

- En presentation av Dipart

- En presentation av Dipart - En presentation av Dipart Om Dipart Vi är en grupp företag som sedan starten 1993 utvecklats till en stark aktör på Stockholms bygg-marknad. Vår verksamhet är uppdelad på följande sätt. -Dipart Entreprenad

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT

MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT MILJÖTEKNIK FÖR AFFÄRSUTVECKLING & EXPORT Sten Jeansson, VD Vilket golv tror du är miljövänligast? Energiåtgång / m² golv 22,9 kwh 11,2 kwh 26,9 kwh Plastgolv Linoleumgolv Trägolv Ser du det verkliga värdet?

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden.

ORD FRÅN VD. Organisationsarbetet med att anpassa personalen mot klienternas behov har påbörjats och kommer att fortsätta över tiden. ORD FRÅN VD Jag har fått styrelsens förtroende att som verkställande direktör leda företaget. Målet är att utveckla bolaget till en fullserviceförvaltning med inriktning på kvalitet för våra klienter.

Läs mer

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING

Allmänna Villkor 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION 2- INNAN STÄDNING 1- STÄDGARANTI / REKLAMATION För oss är det viktigt att Du som kund är nöjd och får valuta för pengarna. För att Du ska känna dig trygg när du beställer våra tjänster erbjuder vi en 5 dagars garanti. 5

Läs mer

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden

Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Sjunde AP-fonden 2014-01-31 Dnr 2014/8 Anbudsförfrågan lokalvård Sjunde AP-fonden Upphandlande myndighet Sjunde AP-fonden (org.nr 802406-2302) Upphandlingen Sjunde AP-fonden inbjuder leverantörer att lämna

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY. Grundkrav för utfärdande. av SRYs yrkesbevis

Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY. Grundkrav för utfärdande. av SRYs yrkesbevis Handledarutbildning/yrkesbevis utgåva 6 2009-10 SRY Grundkrav för utfärdande av SRYs yrkesbevis 1 Handledarutbildning 1. För att bli godkänd som handledare krävs följande: Genomfört godkänt prov för yrkesbevis.

Läs mer

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd

Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012-08-31 Bygg och miljökontoret Hälsoskydd 2012:2 Tillsyn av skolor Projektet är utfört av Bygg och miljökontoret, miljö- och hälsoskydd, Norrköpings Kommun. Ansvarig för denna rapport är Magdalena Hallberg,

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Allmänna villkor - 2015-09-28

Allmänna villkor - 2015-09-28 Allhjälpen i Umeå AB Orrvägen 10 904 20 Umeå Org nr: 556766-1177 Godkänd för F-Skatt Tel: 0738-41 95 67 (Dygnet Runt) E-post: info@allhjalpen.se 1. ALLMÄNT OCH DEFINITIONER Allmänna villkor - 2015-09-28

Läs mer

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS...

NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... NÄR DU ARBETAR FÖR OSS... Information till dig som utför arbete på uppdrag av Helsingborgshem HEJ ENTREPRENÖR! Vi hoppas att du känner dig välinformerad och trygg med de riktlinjer och förhållningssätt

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Karlavägen 58, Östermalm 130 kvm. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Ljus härlig lokal på andra våningen med högt i tak. Yta: 130 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ynglingen 10 Sidan 1 (5) Om lokalen Fantastiskt fin lokal på andra våningen med utsikt över Sibyllegatatan.

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

www.tergo.nu Bäste kund,

www.tergo.nu Bäste kund, Bäste kund, Olsson Cleaning Technology, med varumärket Tergo, har etablerat sig som en leverantör av städmaterial på den svenska och internationella marknaden. Från att ha tillverkat miljövänliga rengöringsprodukter

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn?

Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Till verksamhetschefer och upphandlare av städning i förskola/skola Varför behöver du som ansvarig veta mer om städning och städningens betydelse för allergiska barn? Under dagen går vi igenom vad astma

Läs mer

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER

ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER ALWAYS ON SITE FASTIGHETSFÖRVALTNING LOKALUTHYRNING FASTIGHETSUTVECKLING TRANSAKTIONER Vi förvaltar och utvecklar fastigheter som om de vore våra egna Joakim Orthén, VD, Nordic PM OM Nordic PM NORDIC

Läs mer