Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner"

Transkript

1

2 Er arbetsmiljö vårt ansvar Välkommen till en kunnig och pålitlig partner När jag startade verksamheten 1989 städade jag på egen hand, sju dagar i veckan och i stort sett all min vakna tid. Jag gick in för att ge kunderna en service som överträffade deras förväntningar. Redan från början var personligt engagemang viktigt. Detta gäller fortfarande. Att kunderna känner förtroende för oss är inte bara viktigt, det utgör själva grunden i vårt företag. Vi ägnar därför mycket tid åt att bygga nära och långsiktiga relationer. Idag har företaget med dotterbolag 230 anställda och omsätter ca 93 miljoner kronor. Hur går det till att göra ett bra jobb i städbranschen? Det är självklart för oss att alla våra anställda är kompetenta och vill utföra sitt arbete väl. Vår personal är erfaren och tränad i att se vad som kan förbättras och göras mer kostnadseffektivt för kunden. Dessutom har vi en egen kvalitetsombudsman som kontrollerar att våra tjänster håller vad de lovar. Kontrollarbetet leder till ständiga förbättringar. Arbetsplatsservice (Facility Service) Efterhand som kunderna efterfrågat annat än städning har vi utvecklat fler tjänster. Vi kan idag erbjuda ett brett utbud av tjänster, t ex uthyrning och skötsel av entrémattor, kaffe- och vattenautomater, återvinningstjänster och gardinservice. Vi sköter även trädgårdsrabatter, klipper gräsmattor, bemannar receptioner, utför enklare reparationsarbeten och skottar snö. Vi är alltid beredda att lösa kundens behov och menar att en enda leverantör räcker. Att anlita Effekt är enkelt. Svanenmärkt Effekt blev landets första Svanenmärkta städbolag enligt den nya normen (2.3). Effekt är ett modernt företag som erbjuder mycket mer än bara städning till rätt pris, med utlovad hög kvalitet och ögon och öron öppna för kundens behov. VD och grundare 2

3 Affärsidé Modern Facility Service Organisation Miljötänkande Kvalitet & uppföljning Kultur & värderingar Personal & kompetens Våra arbetsmetoder Referenser Styrelse Om bolaget 3

4 4

5 Affärsidé Vi ska leverera servicetjänster med hög kvalitet och flexibilitet till medelstora och stora företag och därmed bli en naturlig samarbetspartner. Vi tillgodoser kundens behov genom att Arbeta med mätbara mål för kvalitet, miljö och ekonomi Utföra avtalade tjänster metodiskt och miljöanpassat Kontinuerlig utbildning av personalen Utveckla relationer med kunder och leverantörer Verka för respekt och jämställdhet Vara en attraktiv arbetsgivare 5

6 Modern Facility Service Vi förenklar din vardag Effekt har utvecklats från att enbart vara ett städbolag till att leverera mängder av tjänster. Utvecklingen har drivits fram av kundernas behov. Till de företag som anlitar oss kan vi idag inte bara erbjuda städning utan även annan skötsel. Helst ska det knappt märkas att städning och skötsel av en lokal äger rum samtidigt som den ordinarie verksamheten pågår. Arbetsplatsservice inom företag (Facility Service på engelska) efterfrågas alltmer. Eftersom vår städpersonal ändå finns på plats ligger det nära till hands att de utbildas att också sköta andra sysslor åt våra kunder. För den som städar åtta timmar per dag på samma ställe blir snart sagt varje kvadratcentimeter yta bekant. Städare lär sig snabbt att byta glödlampor, fylla på och rengöra kaffeautomater, fylla på varuautomater eller sitta i receptionen nattetid. Några exempel på tjänster vi sköter idag är växtservice, trädgårdsskötsel, kafeteria, kaffeservice, varuautomater, vattenautomater, vakt, personalbutik, restaurang, entrémattor, gardinservice, återvinning (till exempel papper, batterier, lysrör, sekretesskärl), påfyllning av förbrukningsmaterial, lampbyten, receptionister, vaktmästare, sandning och snöskottning. Genom samordning av tjänster finns pengar att spara. Krånglet minskar och flexibiliteten ökar. Vår styrka är att hela tiden tänka nytt, förbättra och utveckla. Nöjda kunder tenderar att anlita oss för allt fler tjänster. Vi är lätta att få tag på och komma till tals med. Vår organisation är platt med korta beslutsvägar. För kunden är det lätt att inse fördelen med att ha en leverantör istället för 5-10 stycken. Vi samarbetar med de bästa För att garantera hög kvalitet på våra kringtjänster är våra samarbetspartners experter på sina respektive tjänster. Entrémattor Berendsen och Herr Entrématta. Entrémattan stoppar smutsen redan i dörren och skapar en bättre miljö i lokalerna mellan städtillfällena. Vi levererar även mattor med kundens logotyp. Mattbyte enligt önskemål. 6

7 Modern Facility Service Avfallshantering Att vara miljömedveten ska vara enkelt och bekvämt. Vi analyserar materialflöden och utrustar efter behov kontor och arbetsplatser. Vi har ett brett urval produkter anpassade för kontor, bland annat designade möbler, praktiska behållare, funktionella kärl och tydliga skyltar. Vi kan även ta hand om farligt avfall genom SEKA miljöteknik AB som är ett dotterbolag till Hans Andersson Recycling Stockholm AB. Gardin- och tvättservice Vi erbjuder ett heltäckande servicekoncept där vi tar ner, tvättar och sätter upp gardiner. Vi levererar även nya gardiner och kan laga och ändra de nuvarande. Vi hämtar och lämnar all sorts tvätt. Vår samarbetspartner är KTI Sverige AB som varit verksam i branchen sedan början av 1980-talet. Kaffeautomater Tillsammans med Scanomat erbjuder vi ett heltäckande servicekoncept inom kaffehantering. Scanomat levererar maskiner och kaffe och ser till att utrustningen fungerar. Effekt håller rent och byter kaffe, eftersom vi ändå är i lokalerna. Vi erbjuder kompletta serviceavtal med hygienservice och övrig skötsel av kaffeutrustningen. Vattenmaskiner Tillsammans med Escova AB erbjuder vi kylt naturellt och kolsyrat vatten. Servicekonceptet är heltäckande, med serviceavtal, hygienservice och övrig skötsel av vattenutrustningen. Tvättservice När tjänster köps från Effekt är priset detsamma som om den hämtas direkt från någon av våra samarbetspartners. Fördelen med att köpa tjänsten från oss är att antalet leverantörer blir lägre. 7

8 8

9 Organisation Om företaget Effekt har sitt kontor på Östra Bangatan 2 i Arlandastad och sysselsätter med dotterbolag 230 personer. Företaget utför idag framför allt städning inom den privata sektorn, huvudsakligen i Mälardalen, i Stockholms och Uppsala län. Kunderna finns inom alla segment, bland annat inom produktionsanläggningar, flygterminaler, skolor, kontor, fastigheter och centrumanläggningar. Årsomsättningen med dotterbolag uppgår till 93 mkr. Företaget städar idag kvm och ansvarar för över kvm trädgårdsarbete. Allt detta är fördelat på 300 objekt. Resurser För större uppdrag har vi alltid en driftsorganisation på plats. Vår platsansvarige finns då tillgänglig under den tid vi utför vårt uppdrag. Våra resurser gör att vi kan säkerställa att nystarter, reklamationer och extrabeställningar utförs snabbt och effektivt. Vår driftsorganisation förfogar över specialister inom golvvård, fönsterputs, sanering, gardintvätt och utomhustjänster. Organisation Platt organisation Vår platta organisation ger korta beslutsvägar. Tack vare ett minimum av byråkrati kan vi snabbt vara på plats och hjälpa kunderna att lösa deras problem. Det är enkelt att få tag i oss och vi ställer alltid upp. 9

10 10

11 Miljötänkande Vår miljöpolicy Genom att omsorgsfullt välja leverantörer och utrustning levererar Effekt tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi har låg förbrukning av kemikalier och satsar på återanvändning och återvinning av maskiner, produkter och emballage som används i vår verksamhet. Ledningsgruppen upprättar, säkerställer och uppdaterar miljöpolicyn en gång per år. Effekt arbetar enligt miljö- och kvalitetscertifiering ISO , ISO Er arbetsmiljö vårt ansvar Människor vistas idag i genomsnitt 90% av sin tid inomhus. Barn är känsligare för olika miljöfaktorer, därför är det särskilt viktigt att värna om de miljöer barn vistas i. En god arbetsmiljö är viktig för trivsel och hälsa. Inomhusluftens kvalitet beror på en mängd olika faktorer där underhåll och städning är mycket viktiga delar. Genom städningen bortförs eller minskas olika föroreningar som kan påverka luftens kvalitet. Med ökade krav på arbetsmiljö och yttre miljö krävs personal med specialisering och stora yrkeskunskaper. Våra kunder ställer krav på oss gällande allt från grundbehandling till dagligt underhåll av golv. Vår miljösyn Vi strävar efter att endast använda kemiska produkter och förbrukningsmaterial som är miljömärkta enligt Svanen eller liknande kriterier. Trots att de sanitets- och rengöringsprodukter vi använder är relativt ofarliga för miljön, försöker vi ändå minska utsläppen till avloppsvattnet eftersom de ingående ämnena riskerar att bidra till problem med övergödning. Detta gör vi för miljön Vi använder bilar med minst miljöklass 2005 miljömärkta produkter återvinningssystem på kontoret SITA hämtar plastförpackningar doseringsutrustning för kemikalier städklara moppar för torr- eller fuktmoppning 11

12 12 Miljötänkande

13 Miljötänkande Sveriges första Svanenmärkta städföretag I och med att människor blir mer miljömedvetna förändras synen på företagens påverkan på miljön. Miljömedvetenheten har lett till nya krav på företag. Vi vill ta vara på vårt eget och kundernas intresse för miljö och använder därför produkter och utför tjänster som påverkar miljön så lite som möjligt. Effekt är landets första Svanenmärkta städföretag enligt den då nya normen 2.0. (idag 2.3) Genom vår miljöpolicy garanteras våra kunder hög miljömedvetenhet. Certifierad enligt ISO Ett ISO 9001-certifikat visar att ledningssystemet är certifierat enligt en välkänd och global standard. Genom att certifikatet är utfärdat av ett oberoende certifieringsorgan kan våra kunder tryggt förlita sig på att vi har den kapacitet och kunskap som utlovas och att vårt kundfokus ständigt förbättras. Certifierad enligt ISO Genom ISO säkerställer vi att vår organisation lever upp till vår miljöpolicy och till att Svanenmärkningens kriterier uppfylls i verksamheten. Miljötänk från A till Ö Vi vill vara en kraft för omställning till ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Därför väljer vi i första hand av miljömärkta produkter samt prioriterar medlemmar i nätverket Köp Miljömärkt. Vi säkerställer korrekt dosering av rengöringsmedel, vi använder bilar med lägre koldioxidutsläpp. Vi avfallssorterar och har ett ständigt engagemang för kundens miljöarbete. Vi följer gällande miljölagstiftning och genomför handlingsplaner för ständiga förbättringar och för att förebygga föroreningar på kort och lång sikt. Denna miljöpolicy utgör ett åtagande för samtliga chefer och anställda. 13

14 Kvalitet & uppföljning Driftschef med lång branscherfarenhet Nic Wallonius är driftschef på Effekt och Upplands-Bro lokalvård sedan Han har trettio års erfarenhet av serviceyrken, varav nitton år med lokalvård. Nic har arbetar i både små och stora företag som arbetsledare, regionchef och lokalvårdsansvarig. Vad gör en driftschef? Jag har ett övergripande ansvar för all drift som utförs i företaget. Fungerar som en projektledare som ser till att arbetsledarna gör sitt jobb och löser kundens problem. Här har jag nytta av min långa erfarenhet. De flesta saker som dyker upp har jag stött på tidigare. Vad har du för styrkor? Jag är lösningsfokuserad. Dyker ett problem upp ska det vara löst en halvtimme senare. Jag dröjer vi inte med att lösa problem. Är också rak i min kommunikation. Jag säger alltid min uppfattning, även när jag exempelvis tycker att vi gjort ett dåligt jobb. En annan styrka är förstås min långa erfarenhet. Tycker om att ge service, det ligger en tillfredsställelse i det. Kunderna ska känna att de kan lita på mina besked. Många i branschen lovar guld och gröna skogar och sedan händer inte särskilt mycket. Jag vill hjälpa kunderna att lösa deras problem. Vill kunden ha en tavla på väggen ordnar vi det. Hur vill du beskriva Effekt? Företaget befinner sig i en expansionsfas. Vi växer och får nya kunder. Detta medför att vi skärper rutiner och system för att bäst kunna serva våra kunder. Samtidigt som företaget växer har vi många gamla kunder som varit med länge, vilket ger en solid grund att stå på. Långa, trygga affärsrelationer innebär att färre problem uppstår. Effekt är en leveranssäker leverantör som dessutom klarar multitjänster. Just leveransen är viktig; vi säljer inga produkter utan levererar tjänster. Genom en gedigen organisation och erfarna arbetsledare kan kunderna lita på att vi levererar. Kunderna kan fokusera på sin kärnverksamhet medan vi tar hand om det runtomkring. Vår kvalitetspolicy Effekt levererar flexibla servicetjänster av hög kvalitet till medelstora och stora företag samt utgör en naturlig samarbetspartner och är en attraktiv arbetsgivare. Genom stort engagemang och yrkeskicklighet samt servicevilja hos våra anställda uppnår vi tillsammans med leverantörer och kunder överenskommen kvalitet. Vi ställer samma krav på leverantörer som på oss själva. Genom vårt ledningssystem ELU arbetar vi systematiskt, utvärderar våra insatser och reflekterar i nya banor kring verksamhet och resultat. Vår organisation genomsyras av strävan efter ständiga förbättringar. Denna kvalitetspolicy utgör ett åtagande församtliga chefer och anställda att uppfylla kundkraven. 14

15 Kvalitet & uppföljning Kvalitetsombudsmannen För att kontrollera kundnöjdheten och kvaliteten har vi inrättat en särskild tjänst som kvalitets- och kundvårdsansvarig kvalitetsombudsman. Den ansvarige besöker er regelbundet och gör en dokumenterad kvalitetskontroll. Vi erbjuder er alltid att följa med på vår genomgång av kvaliteten i lokalerna. Efter många år som kvalitets- och kundansvarig har Leena Kainulainen överlämnat stafettpinnen till Diana Gumussoy. Leena finns kvar i organisationen och tituleras numera kvalitetschef. Hon arbetar fortsatt med kvalitetsuppföljningar, internkvalitet och kundkontakter. Genom sin omfattande erfarenhet och sitt stora kunnande är Leena efterfrågad utanför företaget. Hon hyrs därför ut som kvalitetskontrollant till andra företag. Diana Gumussoy har gått som lärling hos Leena en längre tid och är idag självgående. Leena Kainulainen Diana Gumussoy är företagets ansikte utåt. I rollen som kvalitets- och kundansvarig är hon den som mest träffar kunderna. Som kvalitetsombudsman försöker hon vara fristående, varken på kundens eller företagets sida. Hennes främsta uppgift är att kontrollera att Effekt levererar det som står i arbetsbeskrivningen, vilket i sin tur bygger på avtalet mellan kunden och Effekt. Diana beskriver sig själv som en bra lyssnare; Jag tar mig tid att sitta ner och fika med kunden. Arbetet handlar mycket om psykologi. Jag är både pedant och dammallergiker, vilket betyder att det också privat är viktigt för mig att det är rent och så dammfritt som möjligt. Det är alltid det första jag kontrollerar och lägger märke till när jag kommer in i en ny lokal, om där är rent och dammfritt! Normalt besöker Diana kundens städobjekt fyra gånger per år. Ett besök tar allt från 15 minuter till tre timmar. Hon berättar för kunden vad hon ser. Större problem tas upp direkt, mindre frågor tar hon upp med driftledningen. Lösningar och åtgärder dokumenteras och följs upp internt på drifts- och utvecklingsmöten. Kundnöjdheten mäts och kan redovisas fortlöpande både per kund och för samtliga kunder. Kunderna märker att de kan lita på vad kvalitetsombuds-mannen säger och att hennes förslag får gehör hos Effekt. 15

16 Kultur och värderingar Vår företagskultur Ett varmt och välkomnande klimat ska prägla och genomsyra hela företaget, både mellan medarbetare och gentemot kunder. Det ska präglas av stil, omtanke och respekt för varandra. Alla ska känna att de har ett personligt ansvar, att de är delaktiga och att de kan påverka sin egen arbetssituation. Arbetet ska präglas av önskan att vidareutveckla, av nytänkande och av framåtanda. Vi ska ha ett aktivt ledarskap med tilltro till våra medarbetare och deras resurser. Den aktive ledaren stimulerar och stödjer nytänkande och utveckling som kan gagna kunderna och vår verksamhet. Ledaren uppmuntrar men sätter också gränser. Konflikter som uppstår hanteras med gott omdöme. VÅRA VÄRDERINGAR

17 Kultur och värderingar 17

18 Personal & kompetens Kompetens ett nyckelord i vår verksamhet Engagerade driftledare är nyckelpersoner i vår verksamhet. Rekryteringen sker via ett bemanningsföretag och samtliga våra gruppoch driftsledare har lång erfarenhet. Det utgör en garanti för högsta möjliga kvalitet. Nyanställda ges en introduktion samt en yrkesteknisk basutbildning. Detta är en förberedande utbildning som leder till ett yrkesbevis (SRY) utfärdat av Sveriges Rengöringstekniska förbund (SRTF). Inför varje nytt uppdrag introduceras personalen av en driftsledare, vilka alla är utbildade städinstruktörer. För att spara pengar åt kunderna tränas personalen att åtgärda småfel som upptäcks samt att föreslå förbättringar i stort som smått. Som städföretag har vi funnits i närmare 25 år och driftsledningen har över 35 års erfarenhet av städ- och rengöringsbranschen. Styrelse och ägare har också gedigen kunskap och lång erfarenhet av att leda och utveckla företag. Denna kompetens skapar förutsättningar för att växa och bli ett ledande företag inom servicetjänster. Kort sagt, vi kan leverera! Personal Till vår glädje är det inte bara våra kunder som stannar länge i företaget, utan även vår personal. Vår personal har kollektivavtal och bra villkor. Alla anställda ges en grundutbildning i städning och får möjlighet att fortbilda sig. Fortbildning ges både inom yrkeskompetensen, t ex trappstädning, och inom helt andra områden. Städpersonal som arbetar i offentlig miljö lär sig hjärt- och lungräddning. I centrumanläggningar utbildas våra städare också till kundvärdar för att kunna hjälpa kunder tillrätta. All vår personal på fältet bär företagsprofilerade arbetskläder och företagets ID-kort så att kunden lätt kan se vilka vi är. 18

19 Personal & kompetens Vår erfarenhet och identitet Ett sätt att beskriva ett företags kompetens är att tala om vilka kunder de har. Bland våra uppdragsgivare finns Marabou, Beckers, Sigtuna Humanistiska Läroverk, Fastighets AB Förvaltaren med flera. Många kunder har varit med oss sedan starten 1989, vilket vi tycker är ett bra betyg. Vid utförandet av specialstädning såsom golvvård, storstädning, flyttstädning, byggstädning och sanering krävs stor erfarenhet och kunnande av vår personal. Viktigt är också ett gott samarbete med beställaren och dennes personal för att allt ska fungera väl från början till slut. 19

20 20

21 Våra arbetsmetoder Vårt städsystem er trygghet Vi använder oss av ett speciellt rengörings- och städprogram för att säkerställa att bästa metoder och material används för att uppnå rätt kvalitet vid rengöring av olika lokaler, interiörer och exteriörer. 1. Arbetsbeskrivningar Arbetsbeskrivningar görs för samtliga lokaltyper och innehåller behovsnivå för regelbunden rengöring städfrekvens efter behov och krav metodbeskrivningar anpassade till typen av lokaler 2. Utrustning och kemikalier Instruktioner för rengöringsprodukter, finns för alla material i golv, väggar och tak samt omfattar användningsområde typ styrka mängd dosering varuinformation miljödeklarationer inklusive avfallshantering säkerhetsföreskrifter för användning och förvaring 3. Rengöringsfrekvensen och behovsnivå Rengöringsfrekvensen och behovsnivån fastställs i samarbete med kunden. Den ska vara anpassad efter utnyttjandegrad och säsong med instruktioner för olika områden som till exempel golv, väggar, gardiner, textila mattor och fönster. 21

22 Våra arbetsmetoder Rengöring satt i system För torr- respektive fuktmoppning av golv används moppar med reglerbara, ergonomiska skaft. Använda moppar tvättas och impregneras i särskilda tvättmaskiner. I syfte att minska transporterna installeras, om så är möjligt, tvättmaskiner hos kunden. När vi dammar använder vi mikrotrasor utan kemikalier. För större ytor används städmaskiner, till exempel för kontorsytor på över 2000 kvadratmeter. Med tanke på miljön kan vissa maskiner återvinna vattnet med hjälp av reningsfilter, som då använder vattnet två gånger innan det byts ut. Kunderna rekommenderas att låta polera golven. Smutsen får då svårare att fastna, vilket gör golven mer lättstädade. Vi tar gärna totalansvar för golven, det vill säga håller dem polerade, rena och snygga. Kunder som väljer denna tjänst slipper så kallad grov golvvård, som kräver att samtliga möbler flyttas. Det är tillräckligt om de ytor som beträds behandlas regelbundet. Vi använder oftast rengöringsprodukter från Nilfisk-Advance och JohnsonDiversey. Båda fabrikaten har heltäckande koncept med produkter både för plast- och linoleumgolv samt produkter som ger en hållbar grundbehandling för stengolv. Så länge kunderna är nöjda håller vi oss till dessa båda fabrikat. Det hindrar inte att vi kontinuerligt testar nya produkter på marknaden. Vi är alltid öppna för att ändra våra standardval när bättre produkter lanseras. Miljön är väsentlig vid våra val av städsystem. För att samordna transporter till arbetsplatserna köper vi alla förbrukningsprodukter från endast en grossist, MSB Center AB. För att minimera miljöpåverkande bilkörning transporteras rengöringsmedel i koncentrerad form till arbetsplatserna, för att där spädas ut med vatten. Vårt städsystem ger kunderna mervärde i form av extratjänster som är enkla för städpersonalen att utföra när de ändå går runt på arbetsplatserna. Till exempel har städarna alltid med sig glödlampor på sina vagnar. Om en lampa på en toalett är trasig upptäcker städaren det och kan byta lampan istället för att en vaktmästare behöver tillkallas. Allt för att spara pengar åt kunderna. Städning kräver bra utrustning och effektiva, miljövänliga förbrukningsprodukter. Det krävs även medvetenhet om att städning måste kontrolleras med ögonen. Duktiga städare lär sig att förutom att moppa golv, dammtorka, ta bort fläckar, torka handtag, väggar och dörrar att med blicken skanna miljöerna vi har ansvar för. För att ett kontorsrum ska vara städat krävs till exempel att bord och stolar står rätt placerade och att gardinerna hänger rakt. Vi lär våra städare att det inte bara ska vara städat utan att det också ska se städat ut det är en del av städningens psykologi. 22

23 23

24 24 Referenser

25 Referenser Vi tycker att bredden är jättebra Becker Industrial Coatings AB tillverkar industrifärg. I 15 år har företaget haft städavtal med oss. Grundavtalet omfattar städning av kontor, matsal, pausrum och en övernattningslägenhet. Därutöver köps i stor omfattning specialstädning. I fabriken finns mycket brandfarligt material. Myndigheter och försäkringsbolag håller därför ständigt ett vakande öga på verksamheten. Kaj Gustavsson, Beckers För oss är det viktigt att kunna visa att vi städar på ett säkert sätt och att risken för olyckor är liten. Effekt är certifierade och förstår att det måste vara ordning och reda hos oss. Det är inte många städfirmor som åtar sig eller klarar av fabriksstädning. Effekt Svenska AB städar fabriksgolv, dammsuger kanaler, kabelstråk och rörgator, rengör cisterner och byter filter i aggregat. Andra tjänster är storstädning, fönsterputsning, gräsklippning, skötsel av trädgårdsrabatter samt sandning vintertid kom det stora mängder snö och Beckers blev oroliga för sättningar i fabrikstaket. Fem man från Effekt skottade snö i två veckor och avvärjde faran. Städpersonal bemannar ibland vaktkuren vid fabriksentrén, diskar i köket och rycker vid personalbrist in i serveringen. Effekt Svenska AB sköter även enklare fastighetsreparationer. Vi tar till exempel ner gamla anslagstavlor och sätter upp nya, byter trälister runt dörrar, sätter in nya golvsocklar, spacklar och målar mindre väggpartier. Bara fantasin sätter gränser för vilka tjänster vi kan leverera. Kaj Gustavsson, Beckers... Vi tycker att bredden är jättebra. Effekt tar hand om det som tidigare köptes av sex olika leverantörer. Vi ringer en person, gruppledaren: Kan du komma hit, vi har problem och han har aldrig sagt nej utan kommer direkt. 25

26 Referenser PEAB Bostad AB tillhör sedan 2008 kundkretsen. PEAB Bostad AB är stor byggare av bostäder i Uppsala, Sigtuna och Märsta. I samtliga färdigbyggda bostäder sköter Effekt såväl byggstäd som slutstäd. Byggstäd är borttagande av grovt damm, sopor, papper etc. som blir efter en byggnation. Slutstäd innebär att färdigställa bostäderna för försäljning och inflyttning. Effekt Svenska AB städar även alla manskapsbodar som används i byggprojekten. PEAB Bostad AB bygger nya områden per år. I villaområden är rutinen att tidigt lägga gräsmattor och sätta buskar och träd. Effekt klipper gräset, rensar ogräs och sköter trädgårdarna tills köparna flyttar in. Samarbetet fungerar utmärkt i vått och torrt. Ska jag sätta betyg blir det fem av fem möjliga. Stefan Alatalo regionchef, PEAB Bostad AB. Samarbetet fungerar utmärkt Leo Ruokokoski: Så länge ingen klagar är det rent och snyggt. Tystnaden är bästa måttstocken. Fastighetschefen på Sigtuna Humanistiska Läroverk har sitt eget sätt att mäta kvaliteten på städtjänster. Hittills har tystnad rått rörande städningen på den anrika internatskolan, Sveriges äldsta, där Effekt städar sedan många år. Stor flexibilitet krävs och därför har Effekt varje dag en gruppledare på plats. Leo Ruokokoski fastighetschef, Sigtuna Humanistiska Läroverk. Tystnaden bästa måttstocken 26

27 Referenser Effekt tog över efter missnöje Sigtunahem sade upp avtalet med ett annat städföretag på grund av kraftigt missnöje. Effekt Svenska AB tillfrågades om vi akut kunde ta över, vilket vi gärna gjorde. Numera städar Effekt trapphus, tvättstugor och vissa lokaler i Sigtunahems hela fastighetsbestånd på lägenheter. Vi gör regelbundet kundenkäter med våra hyresgäster. Sedan Effekt tog över har det blivit stora förändringar. De boende ger jättebra betyg, säger boservicechefen på Sigtunahem. Sören Lindqvist Boservicechef, Sigtunahem. 27

28 Styrelse Effekt har en dynamisk styrelse med bred kunskapsbas. Styrelsemedlemmarna har gemensamt beslutat att arbeta för en långsiktig och lönsam tillväxt, utan att göra avkall på kvalitet och löftesprecision. Visionen för verksamhetens utveckling är tydlig, dessutom djupt förankrad i hela organisationen. Samtliga styrelsemedlemmar tar aktivt del i bolagets utveckling och deltar även i marknadsaktiviteter. En styrelse som sitter på läktaren bromsar bara företagets utveckling. Vår uppgift är inte primärt att kritisera, utan att vara VD och ägare behjälpliga med kreativ problemlösning och nya affärsmöjligheter. Ordförande Sverker Littorin är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, VD i Pharmera Group som distribuerar läkemedel runt om i världen, framförallt till utvecklingsländer, styrelseordförande i Medlearn AB som utbildar undersköterskor och tandsköterskor, ordförande i finansföretaget Capensor AB. vice ordförande i Danderyds kommunstyrelse, fd ordförande i Olivia AB, ett av Sveriges största bolag för personliga assistenter med anställda och fd ordförande i Samtrans AB, en av de ledande transportörerna av äldre och funktionshindrade i landet. Ledamöter Johan Gustafson är Senior Partner på Infosphere AB och arbetar med tillväxtstrategier över hela Europa. Sture Karlsson är VD för Cresensus AB. Rådgivning inom Facility management. Tidigare inköpschef och VD för FM-bolaget inom TetraPak. Kinna Brundin är VD och grundare av Coleo och expert på marknadskommunikation. Marknadschef Sune Dahlberg har 35 års erfarenhet av städbranschen, bl a som chef hos ISS och Sodexho. Och i spetsen för alla har vi bolagets VD och primus motor Elias Melki. 28

29 Om bolaget Nyckeltal 2013 Antal anställda 116 st Omsättning 79,3 Mkr Omsättning per anställd 684 TKr Tillväxt 30 % Summa tillgångar 29,4 Mkr Personalkostnad 53,9 % Soliditet 45 % Kassalikviditet 165 % Vinstmarginal 7,3 % Nationaliteter 42 olika Nyckeltal st 61,1 Mkr 477 Tkr 17 % 25,3 Mkr 72,9 % 40 % 144 % 8,6 % 48 olika Nyckeltal st 52,4 Mkr 440 Tkr 11 % 21,5 Mkr 76,5 % 33 % 142 % 6,4 % 46 olika (Statestiken för nyckeltalen gäller endast moderbolaget) Organisationsnummer Arbetsområde Storstockholm och Uppsala län Länssäte Stockholms län Kommunsäte Sigtuna Försäkringsbolag Länsförsäkringar i Stockholm Revisor RIM AB, Hans Wallerström Bank Danske Bank Bankgiro E-post Hemsida Telefonnummer, Vx Fax Besöks/postadress Östra Bangatan 2, Arlandastad Dotterbolag Upplands-Bro Lokalvård AB Organisationsnummer Effekt är medlem i 29

30 30 Egna anteckningar

31 31

32 Med samlade resurser kan vi erbjuda mer Därför väljer fler och fler Effekt Vi kontrollerar att de tjänster som levererats motsvarar eller överträffar det som avtalats. Om det behövs är en driftledare snabbt på plats hos Er. Effektiva avtalsmöten Före ett avtalsmöte går vi igenom felanmälningar, avvikelserapporter och kvalitetskontroller sedan föregående möte. Vår kvalitetsombudsman rapporterar och kundens synpunkter diskuteras. Vi redovisar de extratjänster som utförts och diskuterar kommande behov av extrainsatser. Vi följer upp de FS-tjänster som kunden avtalat, som entrémattor, kaffe- och vattenservice, gardinservice etc. Revisionsrapporter Vid varje årsskifte redovisas föregående års utförda extrabeställningar. Kvalitetsutfallet redovisas grafiskt för varje objekt. Miljöredovisning lämnas, med uppgifter om de kemikalier som förbrukats under året. Tillgänglighet För ökad tillgänglighet och snabbare insatser har alla driftledare utrustats med smartphones där SMS, MMS, E-post och mötesbokningar via Outlook hanteras snabbt och enkelt. Vi förenklar er vardag och ger er trygghet! Östra Bangatan Arlandastad Tel Fax

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS. Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa ANNONS Rena tjänster Distribueras i DI mars 2007 Intervjun: Unga entreprenörer i städtoppen» Sid 4 Alla vinnare när seriösa företag anlitas Framtidens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG

HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG RENGÖR & ING HYGIEN TEMA: LEDARSKAP ATT DRIVA FÖRETAG MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 6.2014 VI BYGGER UPP KRAFT Vänner! I skrivande stund

Läs mer

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad

Vivida Assistans årsredovisning. Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad 2011 Vivida Assistans årsredovisning Året i korthet Framtiden är vår tid Gasell för tredje året i rad B VIVIDA ASSISTANS ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen till vår årsredovisning för 2011 Trevlig läsning!

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Rent spel. magasin. vagabond i hjärtat. jobb med ansvar. med Casinot som arbetsplats. n När banken har stängt startar jobbet för Alex.

Rent spel. magasin. vagabond i hjärtat. jobb med ansvar. med Casinot som arbetsplats. n När banken har stängt startar jobbet för Alex. magasin Rent spel med Casinot som arbetsplats Goda grannar n Lantmännens tips gav ny kund. vagabond i hjärtat n Maria ser Städkedjan till att förverkliga sina drömmar. jobb med ansvar n När banken har

Läs mer

Coor är med och driver utvecklingen

Coor är med och driver utvecklingen Nr 2 Oktober 2009 Ledare - Staffan Ebenfelt Coor är med och driver utvecklingen En bra serviceleverantör måste ligga i framkant av utvecklingen. Det är nödvändigt för att kunna förstå kundernas utmaningar

Läs mer

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen.

Jørgens uppdrag. nya. Hela denna bilaga är en annons från ISS Facility Services. Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. 3 7 Foto: Johan Alp Nye styrelseordföranden Leif Östling blev överraskad. Foto: T Busch-Christensen Ilona Baranyai. Karriär i servicebranchen. Foto: T Busch-Christensen Jørgens uppdrag nya Jørgen Lindegaard

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn K0001N Kvalitetsutveckling, grundkurs Datum 2013-03-11 Material Kursexaminator Rapport (Kvalitetsarbete i praktiken) Erik Lovén Betygsgränser Poäng

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag.

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara

MILJARD- Skapa en ny gård Lyckad totalomvandling Tips och inspiration Prylar för gården. TEMA:Förvaltning pengar att spara b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor NR 2 2008 det föreningen behöver veta MILJARD- Kostnad vattenskador största hotet mot föreningarna l Upptäck l Undvik l Åtgärda Dessutom: reglerna

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 3: E-bok Så fungerar eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070 594 36 20 Hemsidor:

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

M Ä N N I S K O R N A

M Ä N N I S K O R N A MÄNNISKORNA BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB 2005 1 2 3 Det är en årsberättelse. Och en slags historia om relationer. Den handlar om ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag: Byggnadsfi rman Ernst Rosén.

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

HYGIEN STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2.

HYGIEN STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2. RENGÖR & ING HYGIEN MEDLEMSTIDNING FÖR STÄDBRANSCHEN SVERIGE OCH ALMEGA SERVICEENTREPRENÖRERNA ÅRGÅNG 4 PRIS SEK 80 # 2.2014 STORNUMMER: LIVSMEDELSHYGIEN Rena rulltrappor rullar bättre JUMA STEP 100 RULLTRAPPSRENGÖRARE

Läs mer

Städservice. Introduktion. och Hemservice

Städservice. Introduktion. och Hemservice Städservice Introduktion och Hemservice Innehåll Välkommen till städservice och hemservice! 1 Ditt nya jobb 2 Den första tiden 2 Ansvar för introduktionen 3 Det handlar om din anställning 4 Kollektivavtalet

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman

Carema Care. Kvalitetsbokslut 2011 2012. kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Foto: Nathan Grossman Carema Care Kvalitetsbokslut 2011 2012 kvalitet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning Foto: Nathan Grossman Carema Cares kvalitetsbokslut innefattar år 2011 samt första halvåret 2012 Foto där inte

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer