Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet."

Transkript

1 1/9 BESLUT Dnr: 10/00120 (460/10) SAKEN Fuskbyggarna, TV4, , program om en byggentreprenör; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet och bestämmelsen om respekt för privatlivet. PROGRAMMET Programmet var en del av en serie som handlade om familjer som drabbats av fuskande och oseriösa hantverkare med felkonstruerade byggen som följd. I det aktuella programmet berättade paret A och B om det som hänt då byggare C byggt ett lösvirkeshus åt dem år I inledningen av programmet sa programledarna att paret A och B anlitade en hantverkare som byggde ett hus fullt av allvarliga fel och som riskerade att rasa. En programledare sa att hantverkaren är hotfull, har näringsförbud och är dömd för grova brott. Programledaren berättade att paret köpte tomten av företaget LVS som företräddes av C som också var den som byggde huset hos paret. Programledaren sa att paret inte visste att C:s historia rymde både konkurser och brott. Han hade dömts för bokföringsbrott innan han började bygga hos paret, och efter bygget gjorde ekobrottspoliser ett nytt tillslag hos honom och han satt häktad två månader misstänkt för nya bokföringsbrott. Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 2/9 Familjens tvättstuga visades och följande dialog utspelades mellan programledaren och B: - Men här har man ju brutit tätskiktet. Jag ser ju, jag är ju rätt inne i gipsväggen här ju. - Ja, ja och där blåser det kallt kan jag säga. - Ja, här blåser det kallt. Därefter visades bilder från garaget och programledaren sa: Taket i garaget, som också är golvet i badrummet, bärs upp av tre limträbalkar. Men när garageporten inte passade fick C tänka om. Bland annat sades följande mellan programledaren och A och B: - Han har karvat i dem för att han skulle få plats med garageporten. - Då förlorar ju den sin bärighet. - Javisst. - Är han konstruktören? - Ja, ja. A visade en bit well-papp och sa att det var det närmaste en konstruktionsritning de kunde komma på bygget. Programledare konstaterade att konstruktionen med limträbalkar gjort att en vägg i badrummet hade sjunkit och att det därför blivit sättningar. Programledaren sa att de stora sprickorna i badrummet innebar att även tätskiktet måste ha spruckit. Paret berättade att de inte blivit kallade till byggsamrådet med kommunen eftersom C utgav sig för att vara byggherre för att hålla dem undan. En kvinna på kommunen sa att han hade uppgivit att han var byggherre och att det kunde dröja innan de fick upp att det var någon annan, och att de gjort vad de kunnat i förhållande till den information de haft. Programledaren berättade att familjen skulle betala C när han blev klar med de olika momenten men att familjen tyckte att det verkade som om han hade problem med pengar. B berättade om ett tillfälle när hon inte ville ge C pengar eftersom hon ansåg att arbetet inte var klart. Hon sa då till C att banken sagt nej, men C ringde då själv till banken och tog reda på sanningen. Hon berättade att han därefter hade hotat henne att stänga bygget och att han blev vansinnig varje gång hon ifrågasatte någonting. I programmet framkom att bygget blev godkänt av en besiktningsman fyra månader efter att det ursprungligen skulle ha varit klart. Familjen sa att extremt få saker från den avslutande slutbesiktningen blivit åtgärdat. Programledare sa att C gjorde sig oanträffbar för familjen som tvingades bo i ett hus fullt av fel. Därefter hade C:s bolag gått i konkurs och familjen hade tvingats till en ekonomisk uppgörelse med konkursförvaltaren. Familjen hade därefter tvistat med försäkringsbolag och betalat så mycket pengar till jurister att de inte hade några pengar kvar för att kunna färdigställa huset.

3 3/9 En byggexpert från Villaägarnas riksförbund påpekade att det fanns sprickor i fasaden som innebar risk för rötskador, och programledaren sa att det inte fanns någon luftspalt mellan ytskiktet och isoleringen eftersom putsen lagts direkt på isoleringen och att det innebar risk för att huset i framtiden riskerade att drabbas av mycket stora skador när fukten inte kunde ventileras bort. De allvarligaste felen som experten hittade var att husets konstruktion var för klent, att ventilationen var mycket dålig, att badrummet hade skadade fuktspärrar och bakfall, att rör var dragna på ett felaktigt sätt, att putsen saknade luftspalt och att viktiga ritningar saknades. En del av programmets koncept var att programföretaget hjälpte familjen med att åtgärda en del av de fel som fanns i huset. I det här fallet skulle badrummet rivas och göras om. I samband med det upptäcktes att bjälklaget i garaget som låg under badrummet var tvunget att stöttas och pumpas upp. En byggnadsarbetare visade var man skulle ha haft en pelare, men sa att det inte gick eftersom det var en carport där. Han pekade på en träbalk och sa att det var livsfarligt och en riktig konstruktionsmiss. När byggnadsarbetarna började riva badrummet upptäckte de att det inte fanns något tätskikt i badrumsväggarna. De sa också att det fanns en dold cistern där det inte heller fanns någon tät botten eller tätskikt bakom. Han sa att detta var det värsta han någonsin sett. Programledaren besökte därefter ytterligare en person som hade erfarenhet av C. Han hade köpt sitt hus av en husfabrik som anvisade C som entreprenör. Mannen sa att han slutat betala och slängt ut C då det snabbt visat sig att han monterat taket fel. Mannen sa att C var en lurendrejare. Av programmet framgick att C var dömd till fängelse i två och ett halvt år för grov ekonomisk brottslighet och därför hade näringsförbud i Sverige. Han var också dömd för övergrepp i rättssak efter att ha hotat ett vittne så att hon skulle ta tillbaka sitt vittnesmål. Programmet uppgav att vittnen sett C köra en exklusiv Mercedes som var registrerad i Schweiz och att det fanns en byggfirma som var registrerad på honom i det schweiziska företagsregistret, men att de varken hade hittat C eller hans byggfirma där. Programledaren hade fått tag i ett telefonnummer till C och utgav sig för att vara kunder som ville bygga ett hus. De stämde träff med C, men när mötet skulle äga rum kom han dock inte. Programledarna hade i stället fått reda på att han befann sig i hovrätten i ett skattebrottsmål. Därefter visades ett klipp med B där hon sa: Man borde stoppa in honom och göra tillvaron säker för alla. Programledaren och fotografen sprang i fatt C efter hovrättsförhandlingen. C svarade på programledarens frågor om byggnationen och sa att problemen berott på att A och B blandat sig i och förhindrat och försinkat bygget. Han berättade att B hade vägrat att släppa in någon i huset på grund av psykiska problem när de ville göra en neutral besiktning av huset. Han berättade också att han hade näringsförbud och därför

4 4/9 hade en firma i Schweiz. Han ansåg att han var en skicklig byggare med 45 års erfarenhet. Han ansåg att det inte fanns någon grund för anklagelserna om skattebrott i hovrättsförhandlingarna han just kommit ut från. När A och B fick titta på bilderna från intervjun med C sa de bland annat, Det är så typiskt C. Han är så självsäker och De här lögnerna, hur lätt han har att hitta svar när han blir liksom ställd mot väggen här. och Jag vet precis vad han hänvisar till. De skulle göra någon efterbesiktning. De skulle gå in och hämta en cementsäck som låg i vårt garage och Så det hade inte ett dugg med besiktningen att göra och I och med att han är som han är. Så tycker jag att det är lite obehagligt, för man vet inte liksom, jag tycker man borde stoppa in honom och göra tillvaron säker för alla. I eftertexten till programmet stod bland annat: C är idag folkbokförd i Polen. ANMÄLAN Anmälaren är C, den person som pekats ut som fuskbyggare i programmet. Han anser att programmet pekat ut honom på ett sätt som innebär förtal och att programmet sårat honom och hans familj. Han anser vidare att programmet är felaktigt på i huvudsak följande punkter. Han var inte företrädare för det aktuella byggföretaget vid tidpunkten för byggnationen. Enligt en dom från tingsrätten ansågs han vara bolagets företrädare först den 16 februari I programmet påstås att ett badrum saknar våtrumssäkring vilket inte stämmer. De hantverkare som rev badrummet i programmet har skrivit ett dokument där det står att remsor och tätskikt fanns i golvvinklar och att manschetter på alla rörgenomföringar och brunnar fanns, men att något ytterligare tätskikt inte fanns. Detta är felaktigt. Det borttagna tätskiktet syns i programmet. Det är de gröna remsor som tydligt syns i bild. Våtrumssäkringen uppfyllde de krav som gällde då badrummet byggdes. Anmälaren har bifogat ett undertecknat kvalitetsdokument. Han menar att tätskikt har rollats och penslats på tre gånger i båda badrummen och i tvättstugan upp till kakelkanten. I programmet tittade vidare en besiktningsman bakom en skjutdörr och anmärkte på att det bara var kartonggips. Enligt norm för våtrum användes denna gipssort fram till juni 2008 i badrum. Detta har villaägarnas rådgivning bekräftat för honom. Vid tidpunkten för byggnationen fanns det inte heller krav på tätskikt vid den inbyggda vattencisternen. I programmet visas uppbrutna väggar i en tvättstuga där en bergvärmeanläggning flyttats. Det är A och B själva som ansvarat för detta och det är gjort 5-6 månader efter slutbesiktning när A och B flyttade pannan till ett angränsande rum. Anmälaren har bifogat dokument där det bland annat framgår att LVS betalat en del av en faktura avseende en värmepump men att A och B tagit över betalningsansvaret för resterande del. I programmet anklagas C för att limträbalkar gröpts ur.

5 5/9 Konstruktionen med limträbalkar var provisorisk och lades in som bäring i taket när A och B bytt ut de två tidigare garageportarna mot en större på 5 meter. En slutlig lösning på uppbärningen skulle göras då bostadsdelen var klar eftersom A och B behövde använda garaget som möbelmagasin. Limträbalkarna var helt intakta när A och B flyttade in sina möbler i garaget och därefter har endast de och en firma som hette Garageportexperten varit där. Han har inte haft tillträde till garaget. Det påstås felaktigt att det inte funnits konstruktionsritningar. Det finns, men familjen har inte fått tillgång till dem eftersom det var ett påtryckningsmedel för att få betalt. Ritningar är inlämnade till Ekerö byggnadsnämnd som underlag för bygglovet. I programmet sade A och B att extremt få saker från besiktningen var åtgärdade. Det stämmer inte då 95 % av punkterna är åtgärdade. Anmälaren har bifogat ett besiktningsprotokoll med anteckningar som markerar vilka punkter som åtgärdats. LVS har nekats tillträde till fastigheten efter avslutad entreprenad. Det är en lögn att kunden har sökt LVS utan resultat. Han har varit tillgänglig hela tiden, däremot har han inte fått tillträde till huset för att åtgärda felen. När programmet sändes var han inte dömd i någon domstol. Hovrätten hade inte förkunna sin dom och inte heller Högsta domstolen. Han är inte folkbokförd i Polen som sägs i programmet. Han är folkbokförd i Schweiz. PROGRAMFÖRETAGETS YTTRANDE TV4 anser inte att programmet strider mot kravet på saklighet och framhåller att en grundlig saklighetskontroll har gjorts innan sändningsdagen. TV4 anför följande i fråga om anmälarens invändningar. C som företrädare för Lösvirkesspecialisten C har på plats lett bygget för LVS. C har även varit den som gentemot kommunen i ett inledande skede företrätt LVS som byggherre. C har vidare varit den som företrätt LVS på besiktningar. C är också konstaterad faktisk företrädare för LVS av hovrätten. Tätskikt i badrummet Det kvalitetsdokument anmälaren bifogat är bristfälligt ifyllt. Uppgift om hur mycket tätskikt som är använt saknas. Produktionsbolagets hantverkare konstaterade att tätskiktet var mycket bristfälligt. Brister gällande badrummets våtrumssäkring konstateras vidare i intyg om kontroll av våtrum, Anticimex besiktning, rapport om läckageskada och utlåtande från kvalitetsansvarig. Det som konstaterades, filmades och framställdes i programmet angående det skadade husets badrum är korrekt information. Utlåtande från AK-konsult visar brister i golvbrunnarna. Utlåtandet kommer från en utredning som visar på mycket omfattande skador på våtrummen. Varken Boverkets regler eller

6 6/9 branschstandard har använts vid byggandet av husets våtutrymmen. Brister i tvättstugan C menar i anmälan att beställarna, A och B, har tagit över arbetena i tvättstugan och därmed själva bär ansvar för brister i detta utrymme. Vissa delar av entreprenaden har A och B tagit över. Men inte de delar som i programmet omnämns som bristfälliga. Eftersom underentreprenörer till LVS inte fick betalt av C vägrade de slutföra sina åtaganden. A och B betalade då dessa direkt för att få huset klart. Dokument från Nordisk Film som producerat programserien gällande besiktning av våtrum, Anticimex besiktning, utlåtande från kvalitetsansvarig och slutbesiktning visar på brister i tvättstugan. Det kan inte anses att beställningen av värmepump eller offerten om inredning i tvättstugan visar på att C i egenskap av byggentreprenör för husets uppförande är utan ansvar för bristerna i tvättstugan. Justeringar som gjordes i tvättstugan beror på att det fanns brister i grundplattan. Bland annat låg inte rör där de skulle. Därmed behövde värmepumpen flyttas. Bristerna i plattan var C:s ansvar. Brister i garagets konstruktion Den bristfälliga konstruktionen i garaget kunde inte finnas med i besiktningen eftersom denna endast var en okulär besiktning, vilket slutbesiktningar är. Den konstruktion LVS hade byggt bakom gips uppdagades först när för programmet anlitade hantverkare öppnade upp och frilade bjälkarna. Tillträde till fastigheten samt åtgärdade besiktningsanmärkningar Entreprenaden blev godkänd men hade många brister. Efter besiktningen uppdagades brister som varit dolda. Ingen oberoende besiktning bekräftar de noteringar på besiktningsprotokollen som anmälaren anser visar att punkterna är åtgärdade. Enligt uppgift från A och B hade C tillträde till fastigheten, men eftersom familjen bodde i huset var hantverkarna tvungna att meddela sin ankomst i förväg. Det uppstod ett par tillfällen när detta inte gjordes. Detta hindrade dock inte möjligheten att slutföra entreprenaden. Programmets redaktion bedömer dessa uppgifter som trovärdiga. Den omständigheten att A och B i ett senare skede under 2007 eventuellt inte ville att C skulle fortsätta att jobba med deras hus förändrar inte sakfrågan angående att bygget under C:s ledning uppförts med stora brister. Konstruktionsritningar TV4 har bifogat ett intyg från arkitekten som ritat bygglovsritningen där det framgår att arkitekten inte tagit fram några konstruktionsritningar. C:s folkbokföringsadress Vid tidpunkten för sändningen var C enligt uppgift i personrapport från InfoTorg registrerad som utvandrad till en adress i Polen.

7 7/9 Brister i fasaden Fasaden hade brister vad det gäller appliceringen av bruket. TV4 har bifogat ett protokoll från en fasadbesiktning där det bland annat framgår att arbetet inte utförts enligt tillverkarens anvisningar eftersom putstjockleken var felaktig och ytputsen var felaktigt utförd och att rörelsefogar saknades. Anmälarens påtalande av felaktigheter innan sändning Den dokumentation C hänvisar till som bevis för hans försök att få bemöta kritiken i programmet är daterat två dagar före programmets sändningsdatum. Produktionsbolaget har dock inte fått dessa mejl då adressen är felaktig. Programmets producent intygar att redaktionen mellan 19 oktober 2009 och mitten av mars 2010 på olika sätt har försökt att komma i kontakt med C för att ge honom möjlighet att bemöta kritiken angående hur det aktuella bygget har skötts. Rekommenderat brev har också skickats till C. Att döma av de mejl C hänvisar till har han intresserat sig för frågan mycket kort inpå sändningsdatum trots att han har haft god tid på sig att bemöta kritiken som framkommer i programmet. En intervju görs med C och finns med i programmet. I den intervjun säger han att han inte hade hand om byggnationen. Som svar på frågan om skeva konstruktioner och att det inte fanns några konstruktionsritningar svarade han att det föranletts av kundens inblandning. Båda dessa uttalanden styrker den kritik mot C som framförs i programmet. Respekt för privatlivet TV4 anser inte att programmet strider mot bestämmelsen om respekt för den enskildes privatliv och anför som stöd för det följande. Enligt tidigare praxis är omfattning och art av det som kritiseras i tv-program av betydelse för bedömning av allmänintresset. Likaså har allmänintresset vägts mot den roll identifierbara personer har och om andra drabbas eller riskerar att drabbas. C förekommer i programmet med namn, och bild och får kritik i sin roll som företagare. Det aktuella programmets form hör hemma inom undersökande journalistik och konsumentjournalistik. Inom dessa båda journalistiska former ingår att undersöka oegentligheter och att upplysa konsumenter om bättre och sämre produkter och tjänster. Allmänintresset är av vikt i denna typ av journalistik. Kritiken av C i sin roll som byggentreprenör handlar om att han har utövat verksamhet som drabbat en familj både ekonomiskt och med risk för ras i deras hus. C är dömd för att ha skött sitt företagande på ett olagligt sätt. Brotten har gett påföljden fängelse. Svea hovrätt har konstaterat upprepade skattebrott och övergrepp i rättssak, vilket stöder det som berättas om C i det aktuella programmet. Med beaktande av art och omfattning av det som kritiseras, samt med beaktande av de faror på grund av de grava konstruktionsfelen som berättas om i det aktuella programmet anser TV4 att allmänintresset ger skäl för publicering av uppgifterna om C. TV4 anser att kritiken är inom gränsen för vad som är rimligt

8 8/9 inom denna typ av journalistik, grävande journalistik och konsumentjournalistik. TV4 anser därmed att framställningen i programmet inte strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. AKTUELLA BESTÄMMELSER För TV4 gäller inte något krav på opartiskhet. TV4 ska utöva sändningsrätten sakligt. TV4 ska före sändning av program så noggrant som omständigheterna medger kontrollera sakuppgifter i programmet (10 i sändningstillståndet). Kravet på saklighet innebär främst att uppgifter som är av betydelse för framställningen ska vara korrekta och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas. TV4 ska vidare respektera den enskildes privatliv i programverksamheten om inte ett oavvisligt allmänt intresse kräver annat. Bestämmelsen är avsedd att ge skydd för den personliga integriteten. Den tillämpas även i fall med namnpublicering vid brott eller misstanke om brott (12 i sändningstillståndet). GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING Saklighet Ansvar för fel och brister i byggnationen Granskningsnämnden konstaterar att paret och C var av olika uppfattning i fråga om ansvaret för och utförandet av olika delar av byggnationen. Sådana oklarheter kan ytterst endast prövas av allmän domstol. Det ankommer inte på granskningsnämnden att vid bedömningen av om programmet strider mot bestämmelsen om saklighet göra en rättslig bedömning av frågor om vem som enligt parternas avtal bär ansvaret för eventuella fel som uppstått vid uppförandet av byggnaden och om dessa utgör fel i rättslig bemärkelse, dvs. om felen avviker från vad som avtalats eller från vad som i övrigt kan anses gälla. För TV4 gäller inte något krav på opartiskhet. Det förhållandet att programmet ensidigt utgick från parets uppfattning i frågan om ansvar för vad som uppgavs utgöra fel och att C framställdes i en negativ dager innebär därför inte i sig att det kan anses strida mot de bestämmelser som gäller för TV4:s programverksamhet. Sammanfattningsvis kan sägas att de saklighetsinvändningar som C har fört fram och som rör byggnationen och ansvaret för denna enligt nämndens uppfattning i huvudsak är hänförliga till att programmet utformats med utgångspunkt från parets uppfattning och till de privaträttsliga oklarheter som förefaller råda i fråga om ansvar och resultatet av olika byggmoment.

9 9/9 C som företrädare för LVS Granskningsnämnden konstaterar att hovrätten i en dom fastställt att C varit faktisk företrädare för LVS. Det framgår av programmet att det är företaget LVS som var entreprenör och att C var dess företrädare och den som familjen hade kontakt med. Granskningsnämnden anser därför inte att det är felaktigt att påstå att C är hantverkaren som byggt familjens hus. De brott C dömts för Granskningsnämnden konstaterar att när programmet sändes hade hovrätten meddelat en dom där C dömts för flera fall av bokföringsbrott och grovt skattebrott samt övergrepp i rättssak. Granskningsnämnden anser inte att det är osakligt att redogöra för brotten trots att domen överklagats och därför inte vunnit laga kraft då programmet sändes. Övrigt Granskningsnämnden anser inte heller att anmälarens övriga invändningar innebär att programmet strider mot kravet på saklighet. Respekt för privatlivet Granskningsnämnden konstaterar att programmet i hög grad fokuserade på C, som visades med namn och bild. Det lämnades konkreta uppgifter om honom som var av intrångskaraktär. Uppgifterna hade dock en stark koppling till hans yrkesverksamhet, som var föremål för granskning i programmet. Publiceringen får därför anses försvarlig. Granskningsnämnden anser därför att programmet inte strider mot bestämmelsen om respekt för privatlivet. Detta beslut har fattats av Kerstin Calissendorff, Jan-Erik Billinger, Jesper Strömbäck, Annika Åhnberg, Henrik Jermsten och Arash Mokhtari efter föredragning av Anna Dingertz. På granskningsnämndens vägnar Kerstin Calissendorff Anna Dingertz Detta är en elektronisk kopia av beslutet. Namnunderskrifter finns på originalhandlingen som förvaras hos myndigheten.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet.

Programmet och trailern frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kravet på saklighet eller bestämmelsen om respekt för privatlivet. 1/22 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/00827 och 1127 SAKEN Fuskbyggarna, TV4, 2013-04-04, program om en lägenhetsrenovering och säsongstrailer för Fuskbyggarna, TV4, 2013-03-07; fråga om saklighet och respekt

Läs mer

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet

Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet 1/10 BESLUT 2014-10-27 Dnr: 14/00829 SAKEN Plus, SVT1, 2014-03-13, inslag om en bostadsaffär; fråga om opartiskhet, saklighet och genmäle samt intrång i privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet 1/11 BESLUT 2011-05-30 Dnr: 10/01378 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-29, inslag om Göteborg Energi AB; fråga om opartiskhet och saklighet samt respekt för privatlivet BESLUT Inslaget kritiseras

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/19 BESLUT SB 187/10 2010-03-22 Dnr: 713 och 923/09-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2009-06-03, inslag om FlyMe; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/17 BESLUT 2014-03-31 Dnr: 13/02646 SAKEN Kalla fakta Avslag till varje pris och TV4Nyheterna, TV4, 2013-11-10, program om LSS; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Programmet Kalla fakta

Läs mer

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet

Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet 1/15 BESLUT 2011-05-16 Dnr: 10/00193 SAKEN Blekingenytt, SVT1, 2010-06-07, 06-09--11, kl. 19.15, inslag om ett krogföretag i Ronneby; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet 1/8 BESLUT 2013-06-24 Dnr: 13/00674 och 758 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-03-04 och 03-22, kl. 19.30, inslag om en friskoleentreprenör; fråga om opartiskhet, saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen

Läs mer

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-03-04 Dnr: 12/02235 SAKEN Plus, SVT1, 2012-10-18, inslag om en bostadsrättslägenhet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot

Läs mer

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias.

Rapport-inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på opartiskhet. Uppdrag granskning frias. 1/9 BESLUT 2011-04-04 Dnr: 10/00514-524, 532, 562, 566 och 587 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2010-09-01 och Rapport, kl. 19.30, SVT1, 2010-09-01, program om euro-orphans och inslag om RUT-avdraget; fråga

Läs mer

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet

Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/03716 SAKEN Rapport, SVT1, 2011-09-30, kl. 19.30, inslag om franchisetagare; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet. 1/19 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/00588 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2013-03-06, program om Leksands kommun; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet

Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet 1/5 BESLUT 2013-10-28 Dnr: 13/01275 SAKEN Rapport, SVT1, 2013-05-20, kl. 19.30 och Aktuellt, SVT2, 2013-05-20, inslag om en rättegång; fråga om saklighet och respekt för privatlivet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet

Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet 1/14 BESLUT SB 114/07 2007-02-21 Dnr: 661/06-20 SAKEN Uppdrag granskning, SVT1, 2006-06-06, inslag om datoriserad journalföring; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet

TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet 1/7 BESLUT 2014-12-08 Dnr: 14/01579 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2014-06-02, kl. 19.00 och 22.00, inslag om en misstänkt finanshärva; fråga om saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. BYGGA NYTT HUS För dig som ska bygga ny villa eller nytt fritidshus Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2013-05-07 Diarienummer 1363-4455/2011 Makarna NN Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser 1. Boverket riktar ingen kritik

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

Årsbok 2013 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2013 Fastighetsmäklarinspektionens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare i Sverige måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Detta gäller dock inte för den som är advokat och inte heller för fastighetsmäklare

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

Checklista för dig som anlitar hantverkare

Checklista för dig som anlitar hantverkare Checklista för dig som anlitar hantverkare Villaägarnas Riksförbund 2013 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer