huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor"

Transkript

1 huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor VerksamhetsberÄttelse 2011

2

3 stockholm står starkt det går Bra för Stockholm och huvudstadsregionen. I Stockholm och Uppsala län bor var fjärde svensk. Här skapas en tredjedel av förädlingsvärdet i svensk ekonomi. 40 procent av den ekonomiska tillväxten kommer ifrån regionen och en ännu större andel av befolkningstillväxten. Mer än hälften av de direkta statsskatterna betalas av invånare och företag i huvudstadsregionen. Det går också bra för Stockholms Handelskammare slogs medlemsrekord. Nu är vi 2410 medlemmar av alla storlekar som är med och verkar för att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Vi har aldrig varit så många sedan Uppsvenska Handelskammaren och Stockholms Handelskammare gick ihop Stockholms Handelskammare finns till för regionens företagare och företag. Men vi finns också där som partner till politiken och det allmänna. Vi har under året bedrivit en uppskattad och omfattande verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Handelskammarens vision är att huvudstadsregionen ska vara en tillväxtregion som drar till sig företagande, kompetens och kreativitet från hela världen. Den ska vara en motor i svensk ekonomi, världsledande i vissa nischer och erbjuda det bästa klimatet för mänsklig utveckling. Vi är en kraft som hjälper regionen att få ny kraft. Stockholm, maj 2012 maria rankka vd stockholms HandelsKammare huvudstadsregionen ska vara en en motor i svensk ekonomi, världsledande i vissa nischer och erbjuda det bästa klimatet för mänsklig utveckling.

4 Välkommen till Stockholms Handelskammare stockholms handelskammare är en ideell förening som bildades 1902 i syfte att verka för näringslivets intressen i regionen och att företräda näringslivet i förhållande till det allmänna. Under 110 år har Stockholms Handelskammare haft förmåga att anpassa sin verksamhet efter förändrade omvärldsförhållanden och har på så sätt varit en central aktör i regionen, som ofta satt agendan och påverkat i viktiga frågor. Målet nu som då är att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Handelskammarens huvuduppgifter är att arbeta med policy- och opinionsfrågor utifrån medlemmarnas intressen, att erbjuda medlemmarna nätverk och kontakter samt att fylla en viktig, och delvis lagstadgad roll, som oberoende tredje part. Stockholms Handelskammare ska se till regionens näringsklimat, till intresset att göra bättre affärer och till att praktiskt underlätta handel. Handelskammaren är både en think tank och en do tank. Inför 2011 fattade Stockholms Handelskammares styrelse beslut som innebar att verksamheten skulle koncentreras till huvuduppgifterna, att medlemsfokuset skulle öka, att organisationen skulle moderniseras och effektiviseras både med avseende på bemanning och stödsystem samt att Handelskammarhuset i Stockholm skulle renoveras. Detta omstruktureringsarbete har präglat 2011 och kommer även prägla Styrelsen beslutade också tillsammans med fullmäktige att påverkansarbetet skulle bedrivas utifrån tre fokusområden: huvudstadsregionen som tillväxtmotor kunskapsstaden Efter decennier av tröghet och vankelmod har det äntligen börjat hända saker med vår eftersatta fysiska infrastruktur. Citybanan och norra länken byggs och beslut har fattats om förbifart stockholm. Peje emilsson, kreab gavin anderson, ordförande stockholms handelskammare UrBanisEring och globaliseringens möjligheter

5 opinion och PåVerkan För en starkare tillväxtmotor stockholms handelskammare är en viktig påverkare och agendasättare i frågor som rör regionens utveckling. Vi ägnar mycket kraft åt att ur ett globalt perspektiv visa på vikten av att det går bra för huvudstadsregionen och de svenska storstäderna för att det också ska gå bra för hela Sverige. Vi försöker överbrygga den motsättning som ibland målas upp mellan växande urbana områden och land. Handelskammaren har en policyoch analysavdelning med egen kapacitet att ta fram beslutsunderlag och analyser för att kunna driva opinion kring kunskapsstaden, tillväxt samt urbaniseringens och globaliseringens möjligheter. Handelskammarens kunskap inom exempelvis infrastruktur, bostäder och skatteutjämningsfrågor efterfrågas ofta av beslutsfattare och andra intressenter. Handelskammaren det ska vara lätt att flytta till och bo i stockholm. där är den stora utmaningen bostäderna. yvonne berglund, Villa talliden ab, Vice ordförande och kassaförvaltare i stockholms handelskammares styrelse.

6 arbetar ofta också ihop med andra aktörer för att få större effekt av opinionsarbetet. Under året har vi arbetat med frågor som: Bostadsbristen och möjligheten att frigöra fler bostäder för uthyrning i andra hand Kompetensförsörjning med anledning av att det kommer saknas cirka tiotusentals högskoleutbildade i huvudstadsregionen år Utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik där tunnelbana till Nacka och Täby är två viktiga investeringar. Arlandas möjlighet att utvecklas med fler direktlinjer och ett nytt miljötillstånd De svenska välfärdsföretagens potential att växa och exportera Filantropi och stadens attraktivitet Entreprenörers tillgång till öppna data från det offentliga Opinionsbildning och påverkan sker genom konkreta aktiviteter så som seminarier, nätverkande och ny kunskap i form av rapporter och analyser. Några konkreta exempel på aktiviteter under 2011 är rapporter som Bygg tunnelbana till Norrort om utbyggnad av tunnelbana till bland annat Täby och Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad om hur vi frigör drygt bostadstillfällen i regionen. Handelskammaren har också återkommande aktiviteter som Stockholmsbarometern där den regionala konjunkturen presenteras varje kvartal i syfte att synliggöra näringsklimatet. Handelskammaren bjuder också i kraft av sitt nätverk in till seminarier. Förra året fick regionala beslutsfattare tillsammans med medlemmar möjligheten att gemensamt diskutera alternativa finansieringsmodeller. Även välfärdsföretagandet lyftes i fyra frukostseminarier för att belysa sjukvårdssektorn framtid och branschens potential i huvudstadsregionen. individklimatet är en ständig utmaning och stockholmsregionen, en globalt liten spelare, behöver använda sig av styrkan från hela regionen. vi har ett fantastiskt utbud men behöver knytas ihop mer med effektivare kommunikationer. ann-christin norrström, länsförsäkringar, ordförande handelskammaren i uppsala

7

8

9 mötesplatsen För affärer och kontakter lokala, nationella och internationella mötesplatser Stockholms Handelskammare har 17 lokala handelskamrar i Stockholms- och Uppsala län. Genom medlemsmöten, mässor och studiebesök kan deltagarna skapa kontakter och nätverka med andra företag. Många lokala handelskamrar ordnar nu sina medlemsmöten i samverkan med andra, till exempel kommunen eller Företagarna. Lokalt för man också dialog med beslutsfattare och påverkar företags- och individklimat. De lokala handelskamrarna är organiserade i fyra delregioner: Uppland, Nordväst, Ost och Södertörn. Stockholms Handelskammare är också en del av ett globalt nät av handelskamrar. I Sverige finns det elva handelskamrar, från norr till söder. Dessutom finns det svenska handelskamrar i över 40 länder runtom i världen. handelskammarluncher och inspirationsluncher Handelskammarluncherna är viktiga mötesplatser för våra medlemmar. Under 2011 anordnades sex luncher med talare som bland andra Percy Barnevik, Klas Eklund och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I Uppsala hölls åtta inspirationsluncher bland annat på temat Gränslöst ledarskap, Det levande varumärket och Säljande kommunikation. handelskammarens nätverk går verkligen på djupet och har ett genomtänkt syfte och mål. detta skapar ett mervärde för mig. anna kullendorff, newsec ab, nätverksledare unga affärskvinnor

10 handelskammarens rekordtillväxt Stockholms Handelskammare har växt och under året slagit medlemsrekordet från 2006 då Stockholms och Uppsalas Handelskammare slogs ihop. Handelskammaren hade vid årets slut 2410 medlemmar. Ett nytt nätverk Stockholms Handelskammare har 17 nätverksgrupper som riktar sig till alla de cirka anställda i företag som är medlemmar i Stockholms Handelskammare. Att delta i en eller flera nätverksgrupper är en populär och kostnadsfri medlemsförmån. Under 2011 har ett nytt nätverk startats: Nätverk Modernt Ledarskap. Under 2011 planerades även för två nya nätverk som kommer starta under 2012; nätverket Författare och skribent och Next generation real estate. handelskammarexpo rekord i affärsmöjligheter Den populära företagsmässan HandelskammarExpo drog fullt hus med flera hundra besökare och omkring 50 utställande företag från många olika branscher. Expot växer för varje gång med lång väntelista till utställarplatserna. I utvärderingarna ser vi att träffarna ger resultat. Varje utställare fick i genomsnitt 2,7 möjliga affärer under dagen och 75 procent av utställarna angav att de fått fler än sju nya affärskontakter. tullfrågor och världshandel Ett av Handelskammarens större evenemang är Tulldagen, som under 2010 samlade över 400 deltagare och utställare. Ett annat är Världshandelsdagen, som lockade över 200 personer. Under Världshandelsdagen 2011 firades Export Hermes 30-årsjubileum och fondens pris delades ut till IT-företaget Hansoft AB och det ekovänliga klädföretaget Klättermusen AB. Bland huvudtalarna fanns handelsminister Ewa Björling och ambassadör Lars Danielsson. det är självklart för oss att använda handelskammarens nätverk för att stärka vårt eget. michael wolf, swedbank, ledamot i stockholms handelskammares styrelse

11 en betrodd tredjepart tredjepartstjänsterna ger Handelskammaren en unik position bland näringslivsorganisationer. Tjänsterna utgörs av handelsdokument, källkodsdeponering, besiktningsmän samt internationell tvistlösning och medling visa Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC. Handelskam- maren är också en av huvudmännen Institutet mot mutor (IMM). ata-carneter Handelskamrarna i Sverige och världen spelar en viktig praktisk roll i exportsammanhang. Det är handelskamrarna som utfärdar handelsdokument som till exempel ursprungsintyg och ATA-carneter. I Sverige är det Stockholms Handelskammare som har huvudansvaret för denna verksamhet. källkodsdeponering Stockholms Handelskammare erbjuder, i egenskap av oberoende part, företag att förvara källkod i relation till en köpare och säljare. Deponeringsavtalen är framtagna i samarbete med Sveriges främsta avtalsjurister. Stockholms Handelskammare har i dag över 300 kunder som använder sig av deponeringsavtal och deponerar koden till programvara.

12 effektiv tvistlösning För näringslivet näringslivets BEhov av effektiv tvistlösning har ökat och samtidigt som vi ser en globalisering av juridiska tjänster. SCC, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, möter detta behov och denna förändring genom att erbjuda skiljeförfarande i världsklass för företag i Sverige och internationellt. Den tvistlösning som SCC erbjuder bygger på avtalsfrihet, flexibilitet och effektivitet. 199 skiljemål EllEr 25,5 miljarder sek Varje år handlägger Handelskammarens skiljedomsinstitut, SCC, runt 200 tvister. Under 2011 inkom 199 nya ärenden och vid varje given tidpunkt är runt 150 ärenden aktiva. Ungefär hälften av dem är tvister mellan två svenska parter. Den andra hälften är internationella ärenden, dvs. minst ett av företagen kommer från ett annat land. Fördelat på världsdel så kommer en absolut majoritet, 78 procent, av tvisterna från europeiska parter. Under 2011 avgjordes 198 mål som sammanlagt rörde nästan 2,9 miljarder euro, dvs. nästan 25,5 miljarder kronor. ökad kännedom om stockholm Sverige och Stockholm har en lång tradition av privat tvistlösning och ett starkt förtroende. SCC arbetar aktivt tillsammans med skiljedomsstockholm har länge haft en ambition att inte bara följa den internationella utvecklingen utan även att vara med och leda den. annette magnusson, generalsekreterare scc

13 branschen för att öka kunskapen om fördelarna med att välja att lösa sina tvister i Sverige och enligt SCCreglerna. Under 2011 har SCC arbetat med att synliggöra svensk tvistlösning på konferenser i Sverige och internationellt bland annat Paris, London, New York, Moskva, Hongkong och Washington D C. Samarbete med andra skiljedomsorganisationer är en viktig del av SCC:s verksamhet och under året har vi till exempel samarbetat med Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) och UNCITRAL. Två större konferenser har hållits i Stockholm. Året började med en branschkväll för skiljedomsbranschen som samlade 160 personer där Annette Magnusson presenterade sin vision för SCC och för Sverige som skiljedomsland. I juni hölls en stor internationell konferens om Energy Charter Treaty ett samarrangemang mellan SCC, Energy Charter Secretariat och Världsbankens tvistlösningsorgan ICSID. SCC:s nyhetsbrev, som har cirka prenumeranter runt om i världen, har getts ut elva gånger under året på engelska, ryska och kinesiska. Genom hemsidan som också finns på fyra språk, sprider vi nyheter och kunskap till viktiga aktörer. SCC har även författat ett antal debattartiklar som publicerats i bland annat DI. UtBildning och kunskapsutbyte Utbildning är viktigt i alla kunskapsintensiva branscher. SCC stöttar utbildning på en rad olika sätt. Under året har den tredje omgången av Skiljemannautbildningen avslutats, en utbildning för danskar i internationell skiljedomsrätt har hållits och SCC har medverkat vid masterutbildningen i skiljedomsrätt och specialkursen i skiljedomsrätt vid Stockholms universitet. nätverk av viktiga ambassadörer SCC:s nätverk Swedish Women in Arbitration Network (SWAN) och Young Arbitrators Stockholm (YAS) samlar tillsammans nära 500 advokater med intresse för skiljeförfarande. SWAN har bland annat hållit ett antal inspirationsluncher och en framgångsrik paneldebatt på temat Do s and Don ts in Arbitration. YAS har hållit årsmöte, Skiljemannadagen som samlade 100 praktiker och några seminarium. YAS har också inlett ett samarbete med yngreföreningarna i Malmö och Göteborg. scc har under de senaste 35 åren förvaltat sitt förtroende väl genom att bland annat utveckla arbetet i mål som främst rört öst- och västeuropa, kina och Usa, att utbilda skiljemän samt betona internationellt samarbete och kunskapsutbyte. johan gernandt, Vinge, ordförande scc

14 ekonomi och organisation Ekonomi i korthet Under 2011 uppgick Stockholms Handelskammares samlade intäkter till 83 mkr (89 mkr). Juridiska tjänster samt intygs- och carnetavgifter svarade för cirka 36 % av intäkterna (37 %). Arrangemang och kursavgifter för 18 % (20 %) samt medlemsavgifter för 14 % (12 %). Resterande intäkter kommer främst från hyror och finansnetto. Resultatet i koncernen landade på minus 9 mkr (0 mkr) efter omstruktureringskostnader om 11 mkr. Stockholms Handelskammares egna kapital uppgick per 31 december 2011 till 343 mkr (352 mkr). Organisation Stockholms Handelskammare har cirka medlemsföretag från Stockholm och Uppsala län. Medlemsföretagen väljer årligen ledamöter till fullmäktige bestående av 100 företagare. Fullmäktigeledamöter väljs på tre år och utser styrelsen som består av 12 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs också för tre år i taget. Handelskammarens kansli leds av en verkställande direktör och bestod 2011 av följande avdelningar: (Föregående år inom parantes) Administration, med ansvar för ekonomi, HR, kontorsservice, och IT. Christine rydberg Analys och policy, med ansvar för att bland annat utveckla Handelskammarens ståndpunkter. Fredrik Johansson Kommunikation, med ansvar för Handelskammarens samlade kommunikation. andreas åström Medlem och marknad, med ansvar för att sköta medlemskontakter, värvning och nätverk. johan treschow SCC, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som arbetar med medling och skiljeförfarande i Sverige och internationellt. anette magnusson Regionkontoret i Uppsala, med ansvar för att göra Uppsala län till en bättre plats för företagen. mats lindquist

15 styrelsen 2011 Peje Emilsson Ordförande Kreab Gavin Anderson Pär Boman Vice Ordförande Svenska Handelsbanken AB Yvonne Berglund Vice Ordförande och Kassaförvaltare Villa Talliden AB Johan Karlström Skanska AB Peter Kopelman Kopelman Consulting AB Solweig Lindéll Sohlberg Mäklarhuset Nordström Partners AB Martin Nicklasson Nicklasson Life Science AB Ann-Christin Norrström Länsförsäkringar Uppsala Birgitta Stymne Göransson Memira Holding AB P-O Söderberg Söderberg & Partners AB Eva Swartz Grimaldi Stiftelsen Natur och Kultur MiCHael Wolf Swedbank AB

16 stockholms handelskammare Västra trädgårdsgatan 9 box stockholm telefon: twitter.com/#!/sthlmchamber

Grattis stockholmare!

Grattis stockholmare! Grattis stockholmare! VB13 1 Det här är vi Handelskammaren är en borgmästare för huvudstadsregionen. Hos oss möts man över gränserna, diskuterar och hittar lösningar på regionens utmaningar. Tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 2014 rankas Stockholm högre än städer som Berlin och Los Angeles.

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 2014 rankas Stockholm högre än städer som Berlin och Los Angeles. Handelskammarens 2 000 medlems företag har en halv miljon anställda. Full fart i hamnarna Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 201 rankas Stockholm högre än städer som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige

Den gränslösa regionen. vision för Sydsverige Den gränslösa regionen vision för Sydsverige Foto: Urszula Striner Vi gör Sydsverige till en bättre plats för företagen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren är en fristående och privat näringslivsorganisation

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse. för. Sweden - Bangladesh Business Council Årsredovisning och Verksamhetsberättelse för Sweden - Bangladesh Business Council Org.nr. 802463-6683 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 SBBC Sweden- Bangladesh Business Council

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Stockholm Connectivity Study

Stockholm Connectivity Study Stockholm Connectivity Study Analys av utvalda företag och myndigheters långväga internationella resande Satsa ll Stockholms Länsstyrelse september Bakgrund Razormind tog under fram ett av de underlag

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31)

Aktiespararna Sundsvall. 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) Aktiespararna Sundsvall 2008 års verksamhetsberättelse (2007-11-23 2008-12-31) 2008 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Sammanfattning av året Ett mycket intensivt verksamhetsår

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM

Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision och Verksamhetsidé Luftfartsmuseum på Arlanda PM Vision Att i bred samverkan bygga ett nytt Nationellt Civilt Luftfartsmuseum av internationell toppklass; som håller högsta kulturella kvalitet,

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22)

Aktiespararna Sundsvall. 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) Aktiespararna Sundsvall 2007 års verksamhetsberättelse (2006-11-30 2007-11-22) 2007 års verksamhetsberättelse för lokalavdelning 414 Sundsvall Allmänt Sundsvall lokalavdelning är en av Sveriges Aktiesparares

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

SÄKERHETSBRANSCHEN. Frågor&Svar. Informationsdokument. Per Edsmar 2013-02-22

SÄKERHETSBRANSCHEN. Frågor&Svar. Informationsdokument. Per Edsmar 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Frågor&Svar Informationsdokument Per Edsmar 2013-02-22 Frågor och svar i detta dokument ska förklara och skapa förståelse för varför, när och hur vi, Swelarm och Sweguard, nu bildar

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Experter på försäljning av nybyggda bostäder

Experter på försäljning av nybyggda bostäder Experter på försäljning av nybyggda bostäder Svensk Nyproduktion En separat del av Svenska Mäklarhuset VD Lars Björkstrand Välkommen till din externa säljorganisation Låt oss börja med det viktigaste:

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft

SWECARE FOUNDATION. Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft SWECARE FOUNDATION Förenar svensk hälsooch sjukvårdssektor för stärkt internationell export och konkurrenskraft 1 SWECARE Stiftelsen Swecare skall genom samverkan främja tillväxt, ökad internationell konkurrenskraft

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

STADGAR för VVS-Fabrikanternas Råd

STADGAR för VVS-Fabrikanternas Råd STADGAR för VVS-Fabrikanternas Råd 1 Ändamål VVS-Fabrikanternas Råd som är en branschförening för företag inom VVS- och VA-branschen har som ändamål att företräda och tillvarata medlemmarnas och branschens

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ett arbete skapat för dig som kandidat. Uppdrag: Övergripande Mål (syfte):

RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Målet med denna uppdragsbeskrivning: Ett arbete skapat för dig som kandidat. Uppdrag: Övergripande Mål (syfte): RMS (Roll, Mål & Sammanhang) Uppdrag: VD Övergripande Mål (syfte): Att leda och utveckla Handelskammaren Mälardalen i syfte att ständigt öka medlemmarnas nytta och nöjdhet samt bidra till regionens tillväxt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium

Enskede Gårds Gymnasium. Blackebergs gymnasium UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Hantverkargatan 2F Box 22049 104 22 Stockholm Tel 08-508 33 000 www.stockholm.se/utbildning epost: registrator@utbildning.stockholm.se Nästa: Kina Praktik i Kina För att ge eleverna

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer