huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor"

Transkript

1 huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor VerksamhetsberÄttelse 2011

2

3 stockholm står starkt det går Bra för Stockholm och huvudstadsregionen. I Stockholm och Uppsala län bor var fjärde svensk. Här skapas en tredjedel av förädlingsvärdet i svensk ekonomi. 40 procent av den ekonomiska tillväxten kommer ifrån regionen och en ännu större andel av befolkningstillväxten. Mer än hälften av de direkta statsskatterna betalas av invånare och företag i huvudstadsregionen. Det går också bra för Stockholms Handelskammare slogs medlemsrekord. Nu är vi 2410 medlemmar av alla storlekar som är med och verkar för att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Vi har aldrig varit så många sedan Uppsvenska Handelskammaren och Stockholms Handelskammare gick ihop Stockholms Handelskammare finns till för regionens företagare och företag. Men vi finns också där som partner till politiken och det allmänna. Vi har under året bedrivit en uppskattad och omfattande verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Handelskammarens vision är att huvudstadsregionen ska vara en tillväxtregion som drar till sig företagande, kompetens och kreativitet från hela världen. Den ska vara en motor i svensk ekonomi, världsledande i vissa nischer och erbjuda det bästa klimatet för mänsklig utveckling. Vi är en kraft som hjälper regionen att få ny kraft. Stockholm, maj 2012 maria rankka vd stockholms HandelsKammare huvudstadsregionen ska vara en en motor i svensk ekonomi, världsledande i vissa nischer och erbjuda det bästa klimatet för mänsklig utveckling.

4 Välkommen till Stockholms Handelskammare stockholms handelskammare är en ideell förening som bildades 1902 i syfte att verka för näringslivets intressen i regionen och att företräda näringslivet i förhållande till det allmänna. Under 110 år har Stockholms Handelskammare haft förmåga att anpassa sin verksamhet efter förändrade omvärldsförhållanden och har på så sätt varit en central aktör i regionen, som ofta satt agendan och påverkat i viktiga frågor. Målet nu som då är att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Handelskammarens huvuduppgifter är att arbeta med policy- och opinionsfrågor utifrån medlemmarnas intressen, att erbjuda medlemmarna nätverk och kontakter samt att fylla en viktig, och delvis lagstadgad roll, som oberoende tredje part. Stockholms Handelskammare ska se till regionens näringsklimat, till intresset att göra bättre affärer och till att praktiskt underlätta handel. Handelskammaren är både en think tank och en do tank. Inför 2011 fattade Stockholms Handelskammares styrelse beslut som innebar att verksamheten skulle koncentreras till huvuduppgifterna, att medlemsfokuset skulle öka, att organisationen skulle moderniseras och effektiviseras både med avseende på bemanning och stödsystem samt att Handelskammarhuset i Stockholm skulle renoveras. Detta omstruktureringsarbete har präglat 2011 och kommer även prägla Styrelsen beslutade också tillsammans med fullmäktige att påverkansarbetet skulle bedrivas utifrån tre fokusområden: huvudstadsregionen som tillväxtmotor kunskapsstaden Efter decennier av tröghet och vankelmod har det äntligen börjat hända saker med vår eftersatta fysiska infrastruktur. Citybanan och norra länken byggs och beslut har fattats om förbifart stockholm. Peje emilsson, kreab gavin anderson, ordförande stockholms handelskammare UrBanisEring och globaliseringens möjligheter

5 opinion och PåVerkan För en starkare tillväxtmotor stockholms handelskammare är en viktig påverkare och agendasättare i frågor som rör regionens utveckling. Vi ägnar mycket kraft åt att ur ett globalt perspektiv visa på vikten av att det går bra för huvudstadsregionen och de svenska storstäderna för att det också ska gå bra för hela Sverige. Vi försöker överbrygga den motsättning som ibland målas upp mellan växande urbana områden och land. Handelskammaren har en policyoch analysavdelning med egen kapacitet att ta fram beslutsunderlag och analyser för att kunna driva opinion kring kunskapsstaden, tillväxt samt urbaniseringens och globaliseringens möjligheter. Handelskammarens kunskap inom exempelvis infrastruktur, bostäder och skatteutjämningsfrågor efterfrågas ofta av beslutsfattare och andra intressenter. Handelskammaren det ska vara lätt att flytta till och bo i stockholm. där är den stora utmaningen bostäderna. yvonne berglund, Villa talliden ab, Vice ordförande och kassaförvaltare i stockholms handelskammares styrelse.

6 arbetar ofta också ihop med andra aktörer för att få större effekt av opinionsarbetet. Under året har vi arbetat med frågor som: Bostadsbristen och möjligheten att frigöra fler bostäder för uthyrning i andra hand Kompetensförsörjning med anledning av att det kommer saknas cirka tiotusentals högskoleutbildade i huvudstadsregionen år Utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik där tunnelbana till Nacka och Täby är två viktiga investeringar. Arlandas möjlighet att utvecklas med fler direktlinjer och ett nytt miljötillstånd De svenska välfärdsföretagens potential att växa och exportera Filantropi och stadens attraktivitet Entreprenörers tillgång till öppna data från det offentliga Opinionsbildning och påverkan sker genom konkreta aktiviteter så som seminarier, nätverkande och ny kunskap i form av rapporter och analyser. Några konkreta exempel på aktiviteter under 2011 är rapporter som Bygg tunnelbana till Norrort om utbyggnad av tunnelbana till bland annat Täby och Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad om hur vi frigör drygt bostadstillfällen i regionen. Handelskammaren har också återkommande aktiviteter som Stockholmsbarometern där den regionala konjunkturen presenteras varje kvartal i syfte att synliggöra näringsklimatet. Handelskammaren bjuder också i kraft av sitt nätverk in till seminarier. Förra året fick regionala beslutsfattare tillsammans med medlemmar möjligheten att gemensamt diskutera alternativa finansieringsmodeller. Även välfärdsföretagandet lyftes i fyra frukostseminarier för att belysa sjukvårdssektorn framtid och branschens potential i huvudstadsregionen. individklimatet är en ständig utmaning och stockholmsregionen, en globalt liten spelare, behöver använda sig av styrkan från hela regionen. vi har ett fantastiskt utbud men behöver knytas ihop mer med effektivare kommunikationer. ann-christin norrström, länsförsäkringar, ordförande handelskammaren i uppsala

7

8

9 mötesplatsen För affärer och kontakter lokala, nationella och internationella mötesplatser Stockholms Handelskammare har 17 lokala handelskamrar i Stockholms- och Uppsala län. Genom medlemsmöten, mässor och studiebesök kan deltagarna skapa kontakter och nätverka med andra företag. Många lokala handelskamrar ordnar nu sina medlemsmöten i samverkan med andra, till exempel kommunen eller Företagarna. Lokalt för man också dialog med beslutsfattare och påverkar företags- och individklimat. De lokala handelskamrarna är organiserade i fyra delregioner: Uppland, Nordväst, Ost och Södertörn. Stockholms Handelskammare är också en del av ett globalt nät av handelskamrar. I Sverige finns det elva handelskamrar, från norr till söder. Dessutom finns det svenska handelskamrar i över 40 länder runtom i världen. handelskammarluncher och inspirationsluncher Handelskammarluncherna är viktiga mötesplatser för våra medlemmar. Under 2011 anordnades sex luncher med talare som bland andra Percy Barnevik, Klas Eklund och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I Uppsala hölls åtta inspirationsluncher bland annat på temat Gränslöst ledarskap, Det levande varumärket och Säljande kommunikation. handelskammarens nätverk går verkligen på djupet och har ett genomtänkt syfte och mål. detta skapar ett mervärde för mig. anna kullendorff, newsec ab, nätverksledare unga affärskvinnor

10 handelskammarens rekordtillväxt Stockholms Handelskammare har växt och under året slagit medlemsrekordet från 2006 då Stockholms och Uppsalas Handelskammare slogs ihop. Handelskammaren hade vid årets slut 2410 medlemmar. Ett nytt nätverk Stockholms Handelskammare har 17 nätverksgrupper som riktar sig till alla de cirka anställda i företag som är medlemmar i Stockholms Handelskammare. Att delta i en eller flera nätverksgrupper är en populär och kostnadsfri medlemsförmån. Under 2011 har ett nytt nätverk startats: Nätverk Modernt Ledarskap. Under 2011 planerades även för två nya nätverk som kommer starta under 2012; nätverket Författare och skribent och Next generation real estate. handelskammarexpo rekord i affärsmöjligheter Den populära företagsmässan HandelskammarExpo drog fullt hus med flera hundra besökare och omkring 50 utställande företag från många olika branscher. Expot växer för varje gång med lång väntelista till utställarplatserna. I utvärderingarna ser vi att träffarna ger resultat. Varje utställare fick i genomsnitt 2,7 möjliga affärer under dagen och 75 procent av utställarna angav att de fått fler än sju nya affärskontakter. tullfrågor och världshandel Ett av Handelskammarens större evenemang är Tulldagen, som under 2010 samlade över 400 deltagare och utställare. Ett annat är Världshandelsdagen, som lockade över 200 personer. Under Världshandelsdagen 2011 firades Export Hermes 30-årsjubileum och fondens pris delades ut till IT-företaget Hansoft AB och det ekovänliga klädföretaget Klättermusen AB. Bland huvudtalarna fanns handelsminister Ewa Björling och ambassadör Lars Danielsson. det är självklart för oss att använda handelskammarens nätverk för att stärka vårt eget. michael wolf, swedbank, ledamot i stockholms handelskammares styrelse

11 en betrodd tredjepart tredjepartstjänsterna ger Handelskammaren en unik position bland näringslivsorganisationer. Tjänsterna utgörs av handelsdokument, källkodsdeponering, besiktningsmän samt internationell tvistlösning och medling visa Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC. Handelskam- maren är också en av huvudmännen Institutet mot mutor (IMM). ata-carneter Handelskamrarna i Sverige och världen spelar en viktig praktisk roll i exportsammanhang. Det är handelskamrarna som utfärdar handelsdokument som till exempel ursprungsintyg och ATA-carneter. I Sverige är det Stockholms Handelskammare som har huvudansvaret för denna verksamhet. källkodsdeponering Stockholms Handelskammare erbjuder, i egenskap av oberoende part, företag att förvara källkod i relation till en köpare och säljare. Deponeringsavtalen är framtagna i samarbete med Sveriges främsta avtalsjurister. Stockholms Handelskammare har i dag över 300 kunder som använder sig av deponeringsavtal och deponerar koden till programvara.

12 effektiv tvistlösning För näringslivet näringslivets BEhov av effektiv tvistlösning har ökat och samtidigt som vi ser en globalisering av juridiska tjänster. SCC, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, möter detta behov och denna förändring genom att erbjuda skiljeförfarande i världsklass för företag i Sverige och internationellt. Den tvistlösning som SCC erbjuder bygger på avtalsfrihet, flexibilitet och effektivitet. 199 skiljemål EllEr 25,5 miljarder sek Varje år handlägger Handelskammarens skiljedomsinstitut, SCC, runt 200 tvister. Under 2011 inkom 199 nya ärenden och vid varje given tidpunkt är runt 150 ärenden aktiva. Ungefär hälften av dem är tvister mellan två svenska parter. Den andra hälften är internationella ärenden, dvs. minst ett av företagen kommer från ett annat land. Fördelat på världsdel så kommer en absolut majoritet, 78 procent, av tvisterna från europeiska parter. Under 2011 avgjordes 198 mål som sammanlagt rörde nästan 2,9 miljarder euro, dvs. nästan 25,5 miljarder kronor. ökad kännedom om stockholm Sverige och Stockholm har en lång tradition av privat tvistlösning och ett starkt förtroende. SCC arbetar aktivt tillsammans med skiljedomsstockholm har länge haft en ambition att inte bara följa den internationella utvecklingen utan även att vara med och leda den. annette magnusson, generalsekreterare scc

13 branschen för att öka kunskapen om fördelarna med att välja att lösa sina tvister i Sverige och enligt SCCreglerna. Under 2011 har SCC arbetat med att synliggöra svensk tvistlösning på konferenser i Sverige och internationellt bland annat Paris, London, New York, Moskva, Hongkong och Washington D C. Samarbete med andra skiljedomsorganisationer är en viktig del av SCC:s verksamhet och under året har vi till exempel samarbetat med Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) och UNCITRAL. Två större konferenser har hållits i Stockholm. Året började med en branschkväll för skiljedomsbranschen som samlade 160 personer där Annette Magnusson presenterade sin vision för SCC och för Sverige som skiljedomsland. I juni hölls en stor internationell konferens om Energy Charter Treaty ett samarrangemang mellan SCC, Energy Charter Secretariat och Världsbankens tvistlösningsorgan ICSID. SCC:s nyhetsbrev, som har cirka prenumeranter runt om i världen, har getts ut elva gånger under året på engelska, ryska och kinesiska. Genom hemsidan som också finns på fyra språk, sprider vi nyheter och kunskap till viktiga aktörer. SCC har även författat ett antal debattartiklar som publicerats i bland annat DI. UtBildning och kunskapsutbyte Utbildning är viktigt i alla kunskapsintensiva branscher. SCC stöttar utbildning på en rad olika sätt. Under året har den tredje omgången av Skiljemannautbildningen avslutats, en utbildning för danskar i internationell skiljedomsrätt har hållits och SCC har medverkat vid masterutbildningen i skiljedomsrätt och specialkursen i skiljedomsrätt vid Stockholms universitet. nätverk av viktiga ambassadörer SCC:s nätverk Swedish Women in Arbitration Network (SWAN) och Young Arbitrators Stockholm (YAS) samlar tillsammans nära 500 advokater med intresse för skiljeförfarande. SWAN har bland annat hållit ett antal inspirationsluncher och en framgångsrik paneldebatt på temat Do s and Don ts in Arbitration. YAS har hållit årsmöte, Skiljemannadagen som samlade 100 praktiker och några seminarium. YAS har också inlett ett samarbete med yngreföreningarna i Malmö och Göteborg. scc har under de senaste 35 åren förvaltat sitt förtroende väl genom att bland annat utveckla arbetet i mål som främst rört öst- och västeuropa, kina och Usa, att utbilda skiljemän samt betona internationellt samarbete och kunskapsutbyte. johan gernandt, Vinge, ordförande scc

14 ekonomi och organisation Ekonomi i korthet Under 2011 uppgick Stockholms Handelskammares samlade intäkter till 83 mkr (89 mkr). Juridiska tjänster samt intygs- och carnetavgifter svarade för cirka 36 % av intäkterna (37 %). Arrangemang och kursavgifter för 18 % (20 %) samt medlemsavgifter för 14 % (12 %). Resterande intäkter kommer främst från hyror och finansnetto. Resultatet i koncernen landade på minus 9 mkr (0 mkr) efter omstruktureringskostnader om 11 mkr. Stockholms Handelskammares egna kapital uppgick per 31 december 2011 till 343 mkr (352 mkr). Organisation Stockholms Handelskammare har cirka medlemsföretag från Stockholm och Uppsala län. Medlemsföretagen väljer årligen ledamöter till fullmäktige bestående av 100 företagare. Fullmäktigeledamöter väljs på tre år och utser styrelsen som består av 12 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs också för tre år i taget. Handelskammarens kansli leds av en verkställande direktör och bestod 2011 av följande avdelningar: (Föregående år inom parantes) Administration, med ansvar för ekonomi, HR, kontorsservice, och IT. Christine rydberg Analys och policy, med ansvar för att bland annat utveckla Handelskammarens ståndpunkter. Fredrik Johansson Kommunikation, med ansvar för Handelskammarens samlade kommunikation. andreas åström Medlem och marknad, med ansvar för att sköta medlemskontakter, värvning och nätverk. johan treschow SCC, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som arbetar med medling och skiljeförfarande i Sverige och internationellt. anette magnusson Regionkontoret i Uppsala, med ansvar för att göra Uppsala län till en bättre plats för företagen. mats lindquist

15 styrelsen 2011 Peje Emilsson Ordförande Kreab Gavin Anderson Pär Boman Vice Ordförande Svenska Handelsbanken AB Yvonne Berglund Vice Ordförande och Kassaförvaltare Villa Talliden AB Johan Karlström Skanska AB Peter Kopelman Kopelman Consulting AB Solweig Lindéll Sohlberg Mäklarhuset Nordström Partners AB Martin Nicklasson Nicklasson Life Science AB Ann-Christin Norrström Länsförsäkringar Uppsala Birgitta Stymne Göransson Memira Holding AB P-O Söderberg Söderberg & Partners AB Eva Swartz Grimaldi Stiftelsen Natur och Kultur MiCHael Wolf Swedbank AB

16 stockholms handelskammare Västra trädgårdsgatan 9 box stockholm telefon: twitter.com/#!/sthlmchamber

Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året 2012 1

Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året 2012 1 retvb12 Verksamhetsberättelse från Stockholms Handelskammare Året 2012 1 BilDen Bilden Blir blir film! film! 1. Ladda ner gratis appen Aurasma och öppna 1. Ladda ner gratis appen Aurasma. den. Sök (genom

Läs mer

Grattis stockholmare!

Grattis stockholmare! Grattis stockholmare! VB13 1 Det här är vi Handelskammaren är en borgmästare för huvudstadsregionen. Hos oss möts man över gränserna, diskuterar och hittar lösningar på regionens utmaningar. Tillsammans

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 2014 rankas Stockholm högre än städer som Berlin och Los Angeles.

Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 2014 rankas Stockholm högre än städer som Berlin och Los Angeles. Handelskammarens 2 000 medlems företag har en halv miljon anställda. Full fart i hamnarna Stockholms Handelskammares verksamhetsberättelse I City of Opportunity 201 rankas Stockholm högre än städer som

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council

Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina. Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Kina möjligheternas marknad. Nätverksbyggande i affärerna med Kina Elisabet Söderström, vd Sweden-China Trade Council Trafikbild i Peking februari -04 - det har blivit värre.. Utvecklingen går västerut

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Skiljemannautbildningen 2013-2014

Skiljemannautbildningen 2013-2014 Skiljemannautbildningen 2013-2014 -VI UPPREPAR SUCCÉERNA FRÅN 2006, 2008 OCH 2010 Skiljemannautbildningen 2013-2014 Swedish Arbitration Association (SAA) anordnar på nytt, i samarbete med Stockholms Handelskammares

Läs mer

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit

Kosmopolit Advisory Board. Kosmopolit Kosmopolit Advisory Board Kosmopolit 1 Projekt Kosmopolit är regeringens satsning för att ta tillvara på utlandsföddas unika kompetens för att öka utrikeshandeln, skapa fler jobb och högre tillväxt. Vill

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren

Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut KS-2010/303. att ingå ny avtalsperiod med Stockholm Business Alliance åren Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Stockholm Business Alliance, underlag för avtalsbeslut 2011-2015 KS-2010/303 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential

Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential AGENDA KRONOBERG Tillgänglighet och kompetens förverkligar Kronobergs potential Kronoberg är en stark exportregion med stor potential. Växjö är på väg att nå 100.000 invånare och Kronoberg kan växa samman

Läs mer

Välkommen till Företagsgruppen Liljeholmens Årsmöte 2016! Varmt välkomna önskar Företagsgruppen! , grillkvällar och härliga smakupplevelser.

Välkommen till Företagsgruppen Liljeholmens Årsmöte 2016! Varmt välkomna önskar Företagsgruppen! , grillkvällar och härliga smakupplevelser. Välkommen till Företagsgruppen Liljeholmens Årsmöte 2016! Program: Jan Lindgren, ordförande i Företagsgruppen Liljeholmen. Berättar om vad som händer i Företagsgruppen och utmaningarna för 2016., grillkvällar

Läs mer

Mikael Johansson 2013-02-22

Mikael Johansson 2013-02-22 SÄKERHETSBRANSCHEN Principprogram Styrdokument Mikael Johansson 2013-02-22 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Verksamhetsidé... 3 3. Vision... 3 4. Värdestrategi... 3 5. Branschorganisationens fokusområden...

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT

Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT Bli medlem! Nätverk för dig som arbetar med Kvalitet i IT CallCenter Institute Support Services Institute ITQ Nordic Institute Medlemsfolder ITQ har funnits sedan 1997 och är ett inspirerande och kompetenshöjande

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN

STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN STADGAR FÖR STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE OCH HANDELSKAMMARFÖRENINGEN I STOCKHOLMS OCH UPPSALA LÄN Antagna den 29 december 1916 Av Kungl. Maj:t fastställda den 2 november 1917 Med sedemera vidtagna ändringar

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret

Medlemmar. VÄSTSVENSKA Kemi- och Materialklustret Medlemmar Vi vill. Utveckla och stärka samarbetet mellan aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga. Initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Styrka Klustrets

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

FASTIGHETSDAGARNA 2016

FASTIGHETSDAGARNA 2016 v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har glädjen att välkomna dig till Fastighetsdagarna 2016 - Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid Fastighetsdagarna i Stockholm är en konferens för

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014

Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Verksamhetsplan för Sveriges Hamnar 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Sveriges Hamnars vision... 1 Verksamhetsidé... 2 Omvärldsförutsättningar... 2 Sveriges Hamnars förutsättningar... 2 Kortsiktiga

Läs mer

Fö retagarna Huddinge

Fö retagarna Huddinge Företagarna i Huddinge verkar för goda kontakter mellan företagen, kommunen, näringslivet och övriga delar av samhället. Vårt motto är att det ska vara enkelt att driva företag! Fö retagarna Huddinge Verksamhetsplan

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014

Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Förslag till verksamhetsplan för Klimataktion Stockholm 2014 Klimataktion Stockholms verksamhet utgår från riksorganisationen Klimataktions plattform, stadgar och beslut fattade av dess årsmöte. Verksamhetsplanen

Läs mer

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent

Våra partnerorganisationer. #WelcomeTalent Våra partnerorganisationer Korta vägen Korta vägen är ett initiativ från arbetsförmedlingen och svenska universitet, där Stockholms Universitet är en av deras samarbetspartners. Syftet är att hjälpa utländska

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015

BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK. 11 november 2015 BUSINESS SWEDEN JOHANNEBERG SCIENCE PARK 11 november 2015 MARKNADSÖVERSIKT AUGUSTI 2015 (3 GGR / ÅR - PRENUMERATION) Svensk Export 2014: 1.745 MRD kr maskinindustri, elektro/tele, fordon, papper, kemi

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson

Tillväxtkommuner visar vägen. Gunnar Johnson Tillväxtkommuner visar vägen Gunnar Johnson Kommunens roll för tillväxt allt viktigare Globalisering, digitalisering, urbanisering Tjänste- och servicenäringarna växer Mer specialiserad arbetsmarknad Mer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik

Urban tillväxt. i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik. En hörnsten i Socialdemokraternas nya. ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten h i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Urban tillväxt En hörnsten i Socialdemokraternas nya ekonomiska politik Tommy Waidelich, Ekonomisk-politisk talesman Helene Hellmark

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården

Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Verksamhetsberättelse 2016 Tillsammans För Bagaregården Styrelsen för Tillsammans För Bagaregården avger härmed följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 12 mars 2016 till 31 december

Läs mer

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016

Verksamhetsplan. Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 Verksamhetsplan Företagarna Västerbotten Service AB, 10-02-2016 1 1. Inledning Denna verksamhetsplan för 2016 är ett styrande dokument för Företagarna Västerbotten Service AB. Fokus ligger på att utveckla

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB

Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Bli medlem i marknadsförings& destinationsutvecklingpaket DESTINATION LÄCKÖ-KINNEKULLE AB Destination Läckö-Kinnekulle AB Destination Läckö-Kinnekulle AB har mångårig kunskap, erfarenhet och bred kompetens

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016

DAGARNA INBJUDAN FASTIGHETS INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 INBJUDAN FASTIGHETS DAGARNA INVESTERING UTVECKLING FÖRVALTNING ELITE HOTEL MARINA TOWER 18 19 JANUARI 2016 Ett toppnivåmöte med fokus på vår omvärld och branschens framtid v FASTIGHETSDAGARNA 2016 Vi har

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Ledamot i avdelningsstyrelse

Ledamot i avdelningsstyrelse Ledamot i avdelningsstyrelse Inledning Du som är avdelningsstyrelseledamot är en idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar vid ett årsmöte. Tillsammans med de andra i styrelsen leder, samordnar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vi firar REVES 10-års jubileum. Den 8-9 september i Östersund

Vi firar REVES 10-års jubileum. Den 8-9 september i Östersund Vi firar REVES 10-års jubileum Välkomna till ett Kunskapsseminarium om Social Ekonomi Den 8-9 september i Östersund I samarbete med Välkommen till ett Kunskapsseminarium om Social Ekonomi i samband med

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Engagemang, nyfikenhet och tillsammans det är nyckeln till framgång! Huddinge fortsätter att växa i snabb takt. Huddinge är - och ska vara en utvecklingskommun som erbjuder ett rikt

Läs mer