huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor"

Transkript

1 huvudstadsregionen Är sveriges tillväxtmotor VerksamhetsberÄttelse 2011

2

3 stockholm står starkt det går Bra för Stockholm och huvudstadsregionen. I Stockholm och Uppsala län bor var fjärde svensk. Här skapas en tredjedel av förädlingsvärdet i svensk ekonomi. 40 procent av den ekonomiska tillväxten kommer ifrån regionen och en ännu större andel av befolkningstillväxten. Mer än hälften av de direkta statsskatterna betalas av invånare och företag i huvudstadsregionen. Det går också bra för Stockholms Handelskammare slogs medlemsrekord. Nu är vi 2410 medlemmar av alla storlekar som är med och verkar för att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Vi har aldrig varit så många sedan Uppsvenska Handelskammaren och Stockholms Handelskammare gick ihop Stockholms Handelskammare finns till för regionens företagare och företag. Men vi finns också där som partner till politiken och det allmänna. Vi har under året bedrivit en uppskattad och omfattande verksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Handelskammarens vision är att huvudstadsregionen ska vara en tillväxtregion som drar till sig företagande, kompetens och kreativitet från hela världen. Den ska vara en motor i svensk ekonomi, världsledande i vissa nischer och erbjuda det bästa klimatet för mänsklig utveckling. Vi är en kraft som hjälper regionen att få ny kraft. Stockholm, maj 2012 maria rankka vd stockholms HandelsKammare huvudstadsregionen ska vara en en motor i svensk ekonomi, världsledande i vissa nischer och erbjuda det bästa klimatet för mänsklig utveckling.

4 Välkommen till Stockholms Handelskammare stockholms handelskammare är en ideell förening som bildades 1902 i syfte att verka för näringslivets intressen i regionen och att företräda näringslivet i förhållande till det allmänna. Under 110 år har Stockholms Handelskammare haft förmåga att anpassa sin verksamhet efter förändrade omvärldsförhållanden och har på så sätt varit en central aktör i regionen, som ofta satt agendan och påverkat i viktiga frågor. Målet nu som då är att göra huvudstadsregionen till en bättre plats för företag och företagare. Handelskammarens huvuduppgifter är att arbeta med policy- och opinionsfrågor utifrån medlemmarnas intressen, att erbjuda medlemmarna nätverk och kontakter samt att fylla en viktig, och delvis lagstadgad roll, som oberoende tredje part. Stockholms Handelskammare ska se till regionens näringsklimat, till intresset att göra bättre affärer och till att praktiskt underlätta handel. Handelskammaren är både en think tank och en do tank. Inför 2011 fattade Stockholms Handelskammares styrelse beslut som innebar att verksamheten skulle koncentreras till huvuduppgifterna, att medlemsfokuset skulle öka, att organisationen skulle moderniseras och effektiviseras både med avseende på bemanning och stödsystem samt att Handelskammarhuset i Stockholm skulle renoveras. Detta omstruktureringsarbete har präglat 2011 och kommer även prägla Styrelsen beslutade också tillsammans med fullmäktige att påverkansarbetet skulle bedrivas utifrån tre fokusområden: huvudstadsregionen som tillväxtmotor kunskapsstaden Efter decennier av tröghet och vankelmod har det äntligen börjat hända saker med vår eftersatta fysiska infrastruktur. Citybanan och norra länken byggs och beslut har fattats om förbifart stockholm. Peje emilsson, kreab gavin anderson, ordförande stockholms handelskammare UrBanisEring och globaliseringens möjligheter

5 opinion och PåVerkan För en starkare tillväxtmotor stockholms handelskammare är en viktig påverkare och agendasättare i frågor som rör regionens utveckling. Vi ägnar mycket kraft åt att ur ett globalt perspektiv visa på vikten av att det går bra för huvudstadsregionen och de svenska storstäderna för att det också ska gå bra för hela Sverige. Vi försöker överbrygga den motsättning som ibland målas upp mellan växande urbana områden och land. Handelskammaren har en policyoch analysavdelning med egen kapacitet att ta fram beslutsunderlag och analyser för att kunna driva opinion kring kunskapsstaden, tillväxt samt urbaniseringens och globaliseringens möjligheter. Handelskammarens kunskap inom exempelvis infrastruktur, bostäder och skatteutjämningsfrågor efterfrågas ofta av beslutsfattare och andra intressenter. Handelskammaren det ska vara lätt att flytta till och bo i stockholm. där är den stora utmaningen bostäderna. yvonne berglund, Villa talliden ab, Vice ordförande och kassaförvaltare i stockholms handelskammares styrelse.

6 arbetar ofta också ihop med andra aktörer för att få större effekt av opinionsarbetet. Under året har vi arbetat med frågor som: Bostadsbristen och möjligheten att frigöra fler bostäder för uthyrning i andra hand Kompetensförsörjning med anledning av att det kommer saknas cirka tiotusentals högskoleutbildade i huvudstadsregionen år Utbyggnaden av kapacitetsstark kollektivtrafik där tunnelbana till Nacka och Täby är två viktiga investeringar. Arlandas möjlighet att utvecklas med fler direktlinjer och ett nytt miljötillstånd De svenska välfärdsföretagens potential att växa och exportera Filantropi och stadens attraktivitet Entreprenörers tillgång till öppna data från det offentliga Opinionsbildning och påverkan sker genom konkreta aktiviteter så som seminarier, nätverkande och ny kunskap i form av rapporter och analyser. Några konkreta exempel på aktiviteter under 2011 är rapporter som Bygg tunnelbana till Norrort om utbyggnad av tunnelbana till bland annat Täby och Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad om hur vi frigör drygt bostadstillfällen i regionen. Handelskammaren har också återkommande aktiviteter som Stockholmsbarometern där den regionala konjunkturen presenteras varje kvartal i syfte att synliggöra näringsklimatet. Handelskammaren bjuder också i kraft av sitt nätverk in till seminarier. Förra året fick regionala beslutsfattare tillsammans med medlemmar möjligheten att gemensamt diskutera alternativa finansieringsmodeller. Även välfärdsföretagandet lyftes i fyra frukostseminarier för att belysa sjukvårdssektorn framtid och branschens potential i huvudstadsregionen. individklimatet är en ständig utmaning och stockholmsregionen, en globalt liten spelare, behöver använda sig av styrkan från hela regionen. vi har ett fantastiskt utbud men behöver knytas ihop mer med effektivare kommunikationer. ann-christin norrström, länsförsäkringar, ordförande handelskammaren i uppsala

7

8

9 mötesplatsen För affärer och kontakter lokala, nationella och internationella mötesplatser Stockholms Handelskammare har 17 lokala handelskamrar i Stockholms- och Uppsala län. Genom medlemsmöten, mässor och studiebesök kan deltagarna skapa kontakter och nätverka med andra företag. Många lokala handelskamrar ordnar nu sina medlemsmöten i samverkan med andra, till exempel kommunen eller Företagarna. Lokalt för man också dialog med beslutsfattare och påverkar företags- och individklimat. De lokala handelskamrarna är organiserade i fyra delregioner: Uppland, Nordväst, Ost och Södertörn. Stockholms Handelskammare är också en del av ett globalt nät av handelskamrar. I Sverige finns det elva handelskamrar, från norr till söder. Dessutom finns det svenska handelskamrar i över 40 länder runtom i världen. handelskammarluncher och inspirationsluncher Handelskammarluncherna är viktiga mötesplatser för våra medlemmar. Under 2011 anordnades sex luncher med talare som bland andra Percy Barnevik, Klas Eklund och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström. I Uppsala hölls åtta inspirationsluncher bland annat på temat Gränslöst ledarskap, Det levande varumärket och Säljande kommunikation. handelskammarens nätverk går verkligen på djupet och har ett genomtänkt syfte och mål. detta skapar ett mervärde för mig. anna kullendorff, newsec ab, nätverksledare unga affärskvinnor

10 handelskammarens rekordtillväxt Stockholms Handelskammare har växt och under året slagit medlemsrekordet från 2006 då Stockholms och Uppsalas Handelskammare slogs ihop. Handelskammaren hade vid årets slut 2410 medlemmar. Ett nytt nätverk Stockholms Handelskammare har 17 nätverksgrupper som riktar sig till alla de cirka anställda i företag som är medlemmar i Stockholms Handelskammare. Att delta i en eller flera nätverksgrupper är en populär och kostnadsfri medlemsförmån. Under 2011 har ett nytt nätverk startats: Nätverk Modernt Ledarskap. Under 2011 planerades även för två nya nätverk som kommer starta under 2012; nätverket Författare och skribent och Next generation real estate. handelskammarexpo rekord i affärsmöjligheter Den populära företagsmässan HandelskammarExpo drog fullt hus med flera hundra besökare och omkring 50 utställande företag från många olika branscher. Expot växer för varje gång med lång väntelista till utställarplatserna. I utvärderingarna ser vi att träffarna ger resultat. Varje utställare fick i genomsnitt 2,7 möjliga affärer under dagen och 75 procent av utställarna angav att de fått fler än sju nya affärskontakter. tullfrågor och världshandel Ett av Handelskammarens större evenemang är Tulldagen, som under 2010 samlade över 400 deltagare och utställare. Ett annat är Världshandelsdagen, som lockade över 200 personer. Under Världshandelsdagen 2011 firades Export Hermes 30-årsjubileum och fondens pris delades ut till IT-företaget Hansoft AB och det ekovänliga klädföretaget Klättermusen AB. Bland huvudtalarna fanns handelsminister Ewa Björling och ambassadör Lars Danielsson. det är självklart för oss att använda handelskammarens nätverk för att stärka vårt eget. michael wolf, swedbank, ledamot i stockholms handelskammares styrelse

11 en betrodd tredjepart tredjepartstjänsterna ger Handelskammaren en unik position bland näringslivsorganisationer. Tjänsterna utgörs av handelsdokument, källkodsdeponering, besiktningsmän samt internationell tvistlösning och medling visa Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, SCC. Handelskam- maren är också en av huvudmännen Institutet mot mutor (IMM). ata-carneter Handelskamrarna i Sverige och världen spelar en viktig praktisk roll i exportsammanhang. Det är handelskamrarna som utfärdar handelsdokument som till exempel ursprungsintyg och ATA-carneter. I Sverige är det Stockholms Handelskammare som har huvudansvaret för denna verksamhet. källkodsdeponering Stockholms Handelskammare erbjuder, i egenskap av oberoende part, företag att förvara källkod i relation till en köpare och säljare. Deponeringsavtalen är framtagna i samarbete med Sveriges främsta avtalsjurister. Stockholms Handelskammare har i dag över 300 kunder som använder sig av deponeringsavtal och deponerar koden till programvara.

12 effektiv tvistlösning För näringslivet näringslivets BEhov av effektiv tvistlösning har ökat och samtidigt som vi ser en globalisering av juridiska tjänster. SCC, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, möter detta behov och denna förändring genom att erbjuda skiljeförfarande i världsklass för företag i Sverige och internationellt. Den tvistlösning som SCC erbjuder bygger på avtalsfrihet, flexibilitet och effektivitet. 199 skiljemål EllEr 25,5 miljarder sek Varje år handlägger Handelskammarens skiljedomsinstitut, SCC, runt 200 tvister. Under 2011 inkom 199 nya ärenden och vid varje given tidpunkt är runt 150 ärenden aktiva. Ungefär hälften av dem är tvister mellan två svenska parter. Den andra hälften är internationella ärenden, dvs. minst ett av företagen kommer från ett annat land. Fördelat på världsdel så kommer en absolut majoritet, 78 procent, av tvisterna från europeiska parter. Under 2011 avgjordes 198 mål som sammanlagt rörde nästan 2,9 miljarder euro, dvs. nästan 25,5 miljarder kronor. ökad kännedom om stockholm Sverige och Stockholm har en lång tradition av privat tvistlösning och ett starkt förtroende. SCC arbetar aktivt tillsammans med skiljedomsstockholm har länge haft en ambition att inte bara följa den internationella utvecklingen utan även att vara med och leda den. annette magnusson, generalsekreterare scc

13 branschen för att öka kunskapen om fördelarna med att välja att lösa sina tvister i Sverige och enligt SCCreglerna. Under 2011 har SCC arbetat med att synliggöra svensk tvistlösning på konferenser i Sverige och internationellt bland annat Paris, London, New York, Moskva, Hongkong och Washington D C. Samarbete med andra skiljedomsorganisationer är en viktig del av SCC:s verksamhet och under året har vi till exempel samarbetat med Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) och UNCITRAL. Två större konferenser har hållits i Stockholm. Året började med en branschkväll för skiljedomsbranschen som samlade 160 personer där Annette Magnusson presenterade sin vision för SCC och för Sverige som skiljedomsland. I juni hölls en stor internationell konferens om Energy Charter Treaty ett samarrangemang mellan SCC, Energy Charter Secretariat och Världsbankens tvistlösningsorgan ICSID. SCC:s nyhetsbrev, som har cirka prenumeranter runt om i världen, har getts ut elva gånger under året på engelska, ryska och kinesiska. Genom hemsidan som också finns på fyra språk, sprider vi nyheter och kunskap till viktiga aktörer. SCC har även författat ett antal debattartiklar som publicerats i bland annat DI. UtBildning och kunskapsutbyte Utbildning är viktigt i alla kunskapsintensiva branscher. SCC stöttar utbildning på en rad olika sätt. Under året har den tredje omgången av Skiljemannautbildningen avslutats, en utbildning för danskar i internationell skiljedomsrätt har hållits och SCC har medverkat vid masterutbildningen i skiljedomsrätt och specialkursen i skiljedomsrätt vid Stockholms universitet. nätverk av viktiga ambassadörer SCC:s nätverk Swedish Women in Arbitration Network (SWAN) och Young Arbitrators Stockholm (YAS) samlar tillsammans nära 500 advokater med intresse för skiljeförfarande. SWAN har bland annat hållit ett antal inspirationsluncher och en framgångsrik paneldebatt på temat Do s and Don ts in Arbitration. YAS har hållit årsmöte, Skiljemannadagen som samlade 100 praktiker och några seminarium. YAS har också inlett ett samarbete med yngreföreningarna i Malmö och Göteborg. scc har under de senaste 35 åren förvaltat sitt förtroende väl genom att bland annat utveckla arbetet i mål som främst rört öst- och västeuropa, kina och Usa, att utbilda skiljemän samt betona internationellt samarbete och kunskapsutbyte. johan gernandt, Vinge, ordförande scc

14 ekonomi och organisation Ekonomi i korthet Under 2011 uppgick Stockholms Handelskammares samlade intäkter till 83 mkr (89 mkr). Juridiska tjänster samt intygs- och carnetavgifter svarade för cirka 36 % av intäkterna (37 %). Arrangemang och kursavgifter för 18 % (20 %) samt medlemsavgifter för 14 % (12 %). Resterande intäkter kommer främst från hyror och finansnetto. Resultatet i koncernen landade på minus 9 mkr (0 mkr) efter omstruktureringskostnader om 11 mkr. Stockholms Handelskammares egna kapital uppgick per 31 december 2011 till 343 mkr (352 mkr). Organisation Stockholms Handelskammare har cirka medlemsföretag från Stockholm och Uppsala län. Medlemsföretagen väljer årligen ledamöter till fullmäktige bestående av 100 företagare. Fullmäktigeledamöter väljs på tre år och utser styrelsen som består av 12 ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs också för tre år i taget. Handelskammarens kansli leds av en verkställande direktör och bestod 2011 av följande avdelningar: (Föregående år inom parantes) Administration, med ansvar för ekonomi, HR, kontorsservice, och IT. Christine rydberg Analys och policy, med ansvar för att bland annat utveckla Handelskammarens ståndpunkter. Fredrik Johansson Kommunikation, med ansvar för Handelskammarens samlade kommunikation. andreas åström Medlem och marknad, med ansvar för att sköta medlemskontakter, värvning och nätverk. johan treschow SCC, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som arbetar med medling och skiljeförfarande i Sverige och internationellt. anette magnusson Regionkontoret i Uppsala, med ansvar för att göra Uppsala län till en bättre plats för företagen. mats lindquist

15 styrelsen 2011 Peje Emilsson Ordförande Kreab Gavin Anderson Pär Boman Vice Ordförande Svenska Handelsbanken AB Yvonne Berglund Vice Ordförande och Kassaförvaltare Villa Talliden AB Johan Karlström Skanska AB Peter Kopelman Kopelman Consulting AB Solweig Lindéll Sohlberg Mäklarhuset Nordström Partners AB Martin Nicklasson Nicklasson Life Science AB Ann-Christin Norrström Länsförsäkringar Uppsala Birgitta Stymne Göransson Memira Holding AB P-O Söderberg Söderberg & Partners AB Eva Swartz Grimaldi Stiftelsen Natur och Kultur MiCHael Wolf Swedbank AB

16 stockholms handelskammare Västra trädgårdsgatan 9 box stockholm telefon: twitter.com/#!/sthlmchamber

SENASTE NYTT PÅ WEBBEN: CHAMBER.SE

SENASTE NYTT PÅ WEBBEN: CHAMBER.SE handelskammartidningen 05 2012 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala fredrik reinfeldt i stor intervju om stockholm bostadsbrist storstadskonkurrens Statsministern tåghaveriet därför är de

Läs mer

handelskammartidningen

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 handelskammartidningen 01 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala bygg ett till stockholm lösningen på bostadskrisen: lätta på restriktionerna så ska arlanda

Läs mer

WWW.ÄLKOMMEN TILL NYA CHAMBER.SE

WWW.ÄLKOMMEN TILL NYA CHAMBER.SE VINNARE AV GULD- BLADET 2013 HANDELSKAMMARTIDNINGEN 03 2013 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN STOCKHOLM-UPPSALA FRAMTIDENS STOCKHOLM NYA T-BANEKARTAN GER 350 000 BOSTÄDER SÅ KLARAR ELECTROLUX KRISERNA UPPÅT

Läs mer

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala borgmästaren

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala borgmästaren handelskammartidningen 02 2013 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala borgmästaren finansministern i stor intervju om stockholm varning för växtvärk kommunerna klarar inte kraven succé för

Läs mer

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012

Människorna Företagen Staden. Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Människorna Företagen Staden Stockholms Handelskammares Framtidsprogram 2012 Med huvudstadsregionen mot framtiden 2012 är det hundratio år sedan Stockholms Handelskammare grundades. Det ger perspektiv

Läs mer

SENASTE NYTT PÅ CHAMBER.SE

SENASTE NYTT PÅ CHAMBER.SE vinnare av guldbladet 2013 och 2014 handelskammartidningen 01 2015 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala kommunerna i unik enkät: så kan bostadskrisen lösas fritt inträde på museer kulturministern

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten

handelskammartidningen stockholm är en av världens bästa städer men här är... hoten handelskammartidningen STHLM 04 2012 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIonen stockholm-uppsala hoten BOSTadsbrist 1 2 kompetensbrist 3 byråkrati Befolkningstakten kräver att det byggs lika många bostäder som

Läs mer

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet

handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet vinnare av guldbladet 2013 och 2014 handelskammartidningen 04 2014 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala stockholm efter maktskiftet så påverkas huvudstaden av valresultatet operans vd tar

Läs mer

I sydsvenska företags intresse

I sydsvenska företags intresse Årsredovisning 2013 I sydsvenska företags intresse Vi påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Vi stöder affärer genom service inom internationell

Läs mer

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event

Leif Johansson, Xrayfoto AB. LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event Leif Johansson, Xrayfoto AB LUND SAMVERKAN 2.0 -Turism, möten och event 1 INNEHÅLL SIDA Sverige - Besöksnäringen i Sverige 3 - Besöksnäringen i Skåne 3 Marknader 3 - Mötesindustrin i Sverige 4 Vad genererar

Läs mer

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning

Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning NR C 82 MARS 2015 RAPPORT Förutsättningar för ett regionalt nätverk för klimatanpassning Philip Thörn, Susanna Roth & Johan Strandberg Författare: Philip Thörn, Susanna Roth, Johan Strandberg Medel från:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

handelskammartidningen

handelskammartidningen Har du gott om tid? Kolla hur många bostadssymboler som gömmer sig på den här sidan. Svaret hittar du på sidan 3. handelskammartidningen 01 2013 EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala 15 000

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR

Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR BASAAR PROJECT BALTIC SEA ASIA AGENDA FOR REGIONS IN A GLOBALIZING WORLD Kinesiska investeringar i Östersjöregionen SLUTRAPPORT INOM CENTRAL BALTIC-PROJEKTET BASAAR Stockholms stad, Uppsala kommun och

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg södra storgatan

Läs mer

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden

handelskammartidningen vinnare av guldbladet 2013 och SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden vinnare av guldbladet 2013 och handelskammartidningen EN TIDNING OM HUVUDSTADSREGIONEN stockholm-uppsala SLAGET OM STOCKHOLM sju valfrågor som avgör framtiden Det är du som avgör Stockholms framtid Den

Läs mer

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar

KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE. Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 1 KPMG SVERIGE Vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar Hållbarhetsredovisning 2011/2012 2 KPMG Hållbarhetsredovisning 2012 Om redovisningen 2013 fyller KPMG 90

Läs mer

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige

årsrapport stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige årsrapport 2009 stockholm norrlandsgatan 21 box 1711 111 87 stockholm, sverige göteborg östra hamngatan 16 box 2235 403 14 göteborg, sverige malmö södergatan 22 box 4291 203 14 malmö, sverige helsingborg

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

NÄRINGSLIVET i VÄSBY.

NÄRINGSLIVET i VÄSBY. BILAGAN NÄRINGSLIVET i VÄSBY. NR 4 2011 UTGES AV UPPLANDS VÄSBY PROMOTION ENKLARE REGLER FÖR FÖRETAGEN Sid 2 LIVET SOM FÖRETAGARE Hur är det att vara företagare? Vi har frågat Leif Hellström, Ywonne Jonsson

Läs mer