Nordisk Nätverkskonferens i Malmö En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Nätverkskonferens i Malmö 2013. En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete"

Transkript

1 En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete Nordisk Nätverkskonferens i Malmö 2013 Arrangör: Nätverksgruppen i Rosengård

2 Välkommen till Nordisk Nätverkskonferens 2013! Det är med stor stolthet som vi hälsar er välkomna till den åttonde Nordiska Nätverkskonferensen den 30 maj till den första juni 2013 med temat: En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete. Den här gången hålls den i Malmö och vi inom Nätverksgruppen i Rosengård står som arrangörer. I detta häfte hoppas vi du ska hitta mycket av den information du behöver de närmaste dagarna. Tveka inte att fråga oss annars! Vänliga hälsningar från Nätverksgruppen i Rosengård Bo Nerlund, Johan Holm och Margarita Kroumova-Hasoun It is with great pride that we welcome you to the 8th Nordic Network Conference with the theme: A multitude of voices - to develop dialogues and reflections in networking. This time in Malmö and organized by the Networkgroup in Rosengård. In this pamphlet, we hope you will find much of the information you need in the coming days. Do not hesitate to ask us otherwise! Sincerely, The Networkgroup in Rosengård Bo Nerlund, Johan Holm and Margarita Kroumova-Hasoun

3 Program Torsdag 30/ Möjlighet till mingel och tapas på Scandic för tidigt anlända. Mingelmusik med David Sarosi och Panak Hashemian. Nätverksgruppen i Rosengård finns på plats. Fredag 31/ Incheckning konferensen. Scandic hotell Triangeln, plan 3, utanför Svansjön Invigning Fika Föreläsning 1. Johan Klebeck/Gunnar Forsberg Workshops grupp A Lunch Föreläsning 2. Mark Hopfenbeck Föreläsning 3. Jaakko Seikkula Fika Workshop B Middag, musik och underhållning. Lördag 1/ Föreläsning 4. Nätverkskompaniet och Jaakko Seikkula Fika Workshops grupp C Workshops grupp D Lunch Föreläsning 5. Tom Arnkil Fika Avslutning i form av panelsamtal. Lars Mogensen tillsammans med föreläsare.

4 Workshops och paneldiskussioner Utbildning i att ta upp oron - på längden eller tvären? (B) Psykolog Anna Kock, socialarbetare Gunda Öman, socialarbetare Eivor Österlund Holmqvist, forskningsprofessor Tom Arnkil, Bo Nerlund, Nätverksgruppen Rosengård En två timmar lång workshop som syftar till att få ett erfarenhetsutbyte kring olika angreppssätt vad gäller utbildning. Vi diskuterar metoden där tvärsektoriella/mångprofessionella utbildas och sedan lär vidare. Men också varianten med skräddarsydda kurser för en yrkeskategori/arbetsgemenskap. Utbildningen i tidig intervention enligt den modell av Ta upp oron som utvecklats på Institutet för hälsa och välfärd i Finland är en utbildning i två steg. Först låter kommunen utbilda utbildare som sedan i sin tur utbildar anställda inom kommunen. Sammanlagt har Institutet för hälsa och välfärd låtit utbilda cirka 900 utbildare som i sin tur utbildat tusentals människor. Modellen har nu exporterats till Norge och Sverige där utbildarutbildning har genomförts i Oslo bydelen Søndre Nordstrand , Kristiansand 2011 och Oslo bydelen Nordstrand Två personer från Sverige som deltog i utbildarutbildningen i Søndre Nordstrand har fört modellen vidare till Malmö. Att tillsammans upptäcka möjligheter (A4) Ellen Gustafsson, Marianne Engström, Maria Gustavsson & Anders Jogstam, Stockholm Workshopen handlar om att erbjuda en arena för samverkan mellan de privata och de professionella. Att tillsammans upptäcka möjligheter via Nätverksmöten inom Mellanvården BUP Stockholms Läns Landsting. Ju större vårdtyngd desto fler professionella inblandade. Erfarenhetsutbyte och dialog kring ett ökat fokus på barnet och dess svårigheter samt de små och bräckliga nätverk dessa familjer har. En boks tillkomst - från idé till att beskriva med ord (C1) Nätverkskompaniet, Västerås Workshopens utgångspunkt är Nätverkskompaniets nyutgivna bok om nätverksmöten och de olika processer som skrivandet innefattar. Metodprocess teoriprocess och skrivprocess. Att observera sig själv och sitt eget arbete parallellt med deltagande observationer av nätverksmöten utifrån teoretiska och metodiska perspektiv.

5 Workshops och paneldiskussioner En introduktion av Odinprojektet med hjälp av rollspel (C2) Mark Hopfenbeck, Norge En fortsättning från tidigare storföreläsning. En introduktion av Odinprojektet (öppna dialoger i nätverksmöten) i Valdres med hjälp av ett verkligt case ur ROP (Rus-og samtidigt Psykisk lidelse). Vi belyser det genom ett rollspel i form av nätverksmöte. Om systematisk utprovning och utveckling av öppna dialoger i nätverksmöten för människor med missbruk och psykiskt lidande Öppna dialoger i nätverksmöten (D4) Ulla Rosengren & Lina Kristensen, Norge En presentation av hur man arbetar med Öppna dialoger i nätverksmöte i området Ahus. Det handlar om öppna dialoger i nätverksmöten från Akershus universitetssjukhus och om nätverksarbete på en distriktspsykiatriskt avdelning. Flipovermetoden - för förändringar i ungdomars vardag (D3) Eivind Finseraas, Ungdomsenheten i Trondheim, Norge Flipovermetoden är en egenutvecklad nätverksbaserad metod för förändringar i ungdomars vardag och deras nätverk. Workshopen har sin utgångspunkt i det som är viktigast för ungdomen att ändra på. Ungdomen sätter samman sitt eget nätverkslag som söker lösningar på ungdomens premisser. Framtidsdialogen film om samverkansprojekt i klass 6 (C4) Björn Holst, Maria Bark, & Erik Hjort, Norrköping Hur kan metoder ur den dialogiska nätverkspraktiken användas inom skolan? En workshop om ett arbete med att förändra förväntningarna på sitt eget liv. Ett samverkansprojekt på Ljuraskolan mellan barn, föräldrar, skola och socialtjänst blev en film om att regissera framtiden. Projektet är ett exempel på hur man med lagom skillnad i ett system kan skapa ett möte där en dialog kan uppstå.

6 Workshops och paneldiskussioner Hur kan vi göra vanliga nätverksmöten lagom ovanliga? (D5) Pia Sandqvist & Teresa Zenker, Perrongen, Uppsala Hur kan man utveckla ett nätverksarbete som sker återkommande under lång period? Workshopen använder sig av metoden vattentrappan. Hur mycket kan man förprata utan att förlora processen? Hur kan vi behålla ett icke-vetande fast vi vet? Metoder för att få till kreativa möten, vad blir lagom ovanligt? Balans mellan trygghet och utmaning. Och konsten att stanna i hopplöshet. Resursmöte samordning och nytänkande (C3) Marinela Milakovic & Veronica Persson & Christine Ekdahl, Ystad I Ystad använder man sig av en form av nätverksarbete som man kallar för resusmöten. Dessa används när många aktörer är inblandade och när samordning eller nytänkande behövs. På workshopen kommer man att presentera Resursmöten med en film och lyfta fram mötesformens goda exempel. SAX att arbeta systemiskt i ickesystemiska organisationer (D1) Anna Krentze & Johnny Jakobsson Nätverkslaget, Gävle En workshop med starka influenser av Bo Vinnerljung, John Hattie och Scott D Millers forskning om betydelsen av barns fungerande skolgång oavsett problematik och förklaringsmodell en satsning på en serie nätverksmöten på skolans arena. Familjerådslag - att ändra socialtjänstens roll i människors liv (A2) Monica Malmqvist & Ewa Näslund, Höör Både Monica och Ewa har 18 års erfarenhet av familjerådsslag. Ewa är Sveriges representant i det europeiska nätverket för familjerådsslag. Workshopen handlar om familjerådsslagsarbetet i Höör och är ett samtal om rollfördelningen mellan systemvärlden och livsvärlden.

7 Workshops och paneldiskussioner Från vision till verklighet och fortsatt stabil verksamhet (A3) Nätverksgruppen i Rosengård; Eva Sundberg, enhetschef, Johan Holm nätverksledare, Karin S Andersen, processledare Om Nätverksgruppens utvecklingsarbete under 18 år: verksamhet, förankring, spridning och framgångsfaktorer. Tankar kring nätverksarbetets överlevnad och utveckling (A1) Johan Klefbäck & Gunnar Forsberg, Nordiska Nätverksprojektet, Stockholm Centrala teman från intervjuer med 16 aktiva nätverkslag inom socialtjänst, barn och vuxenpsykiatri inom Sverige samt Ryssland och Israel. Nätverksmöte i familjehemsvård - det tredelade föräldraskapet (D2) Mats Larsson & Bo Söderqvist Nätverkslaget, Gävle Ett nätverksmöte i familjehemsvård är ett möte med det tredelade föräldraskapet, där ett gott samarbete ofta är avgörande. Det handlar om starka möten som inneburit förändring för barnet och dess nätverk. Det ställs ofta många och vanliga frågor som splittrar nätverket runt barnet. Varför kan jag inte bo kvar hemma? När får jag flytta hem? Vem kan jag lita på? Vad är en bra fråga på ett nätverksmöte? (A5) Olga Evsteshina & Vasanta Romanova, Moskva Olga och Vasanta har arbetat med nätverksterapi i 10 år och har varit metodtränare i många år i Moskva och andra delar av Ryssland. De arbetar som psykologer vid socialt rehabiliteringscenter för minderåriga. Workshopen handlar om hur en bra fråga på ett nätverksmöte leder deltagarna till dialog, till att se situationen på ett nytt sätt och till att se nya möjligheter. Detta är ett av de viktiga verktygen för nätverksledare och för det reflekterande teamet. Bra synpunkter från nätverkslaget hjälper mötesdeltagarna ställa bra frågor till varandra och under workshopen diskuterar vi därför gemensamt vad som är en bra fråga och hur man kan utveckla frågan så den blir ännu bättre. Obs! Denna workshop är på engelska.

8 Plenumföreläsningar Nätverksmöten som en kroppslig dans med varandra Jaakko Seikkula När vi föds till världen, har vi en medfödd kapacitet till att förhålla oss dialogiskt. Vi föds in i dialogiska relationer, färdiga från första början att svara på varandra och ta initiativ till varandra för att få svar. Från första början formas livet in till en ömsesidig interaktion, som en dans, i vilken vi deltar med hela vår kropp, inkluderande gester, tal med varandra, blickar, det osynliga nervsystem, spegelneuroner, med allt. Detta är så omfattande att alla de relationer som vi upplever konstruerar oss som människor. Vi är uppbyggda av relationer. Möten med familjer och socialt nätverk tar bästa nytta av denna relationella verklighet därför att stämmorna i vårt liv är närvarande både med oss som inre röster och som reella möten med människor. I mitt plenumföredrag kommer jag att beskriva grundaspekter om det relationella, intersubjektiva verkligheten, dess betydelse till nätverksarbete samt om det forskningsprojekt, som vi har startat i universitet i Jyväskylä. Bakgrund: Jaakko Seikkula är grundutbildad som psykolog och arbetar som professor i psykoterapi i universitet i Jyväskylä. Han har en lång klinisk erfarenhet i Torneå i Finland där han var med i gruppen som initierade Öppen Dialog behandlingssystem. Han är också inblandad i många andra forsknings- och utvecklingsprojekt t.ex. i Norge, USA, och Argentina. Det senaste är ett projekt som heter Relational Mind in Event of Change in Multiactor Therapeutic Dialogues med fem andra universitet i Europa., Reflektioner om överlevnad och utveckling för det sociala nätverksarbetet Johan Klebeck och Gunnar Forsberg Johan Klebeck och Gunnar Forsberg har gjort intervjuer med 16 nätverkslag inom socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri. Två av lagen är verksamma i Ryssland respektive Israel och samtliga nätverkslag är aktiva idag. Några började på 1980-talet, andra för två år sedan. På sin föreläsning fokuserar de på de intervjuade nätverkslagens tankar och erfarenheter. Men de talar också om hur deras egna förväntningar såg ut innan de intervjuade nätverkslagen. Och dessutom - hur har det gått för dem som de utbildat? De vill jämföra hur det organisatoriska sammanhanget bär fram olika nätverkslag. Hur har metodiken utvecklats? När är nätverksmöten en bra metod när fungerar det dåligt? Vart är lagen på väg vad vill de utveckla? Bakgrund: Gunnar Forsberg är socionom och leg psykoterapeut. Deltog i att utveckla socialt nätverksarbete i Botkyrka sedan slutet av 1970-talet och var en i gruppen som utvecklade Krismottagningen för Barns Nätverk i Fittja, Botkyrka. Medförfattare till boken Nätverksterapi - teori och praktik, Carlssons 1985 och som en av två huvudförfattare till Nätverksboken, Liber Har tillsammans med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt de senaste 25 åren varit med och hållit utbildningar. Lärare och handledare vid utbildningarna i familjeterapi vid St Lukas Institutet / Ersta-Sköndal Högskola i Stockholm. Bakgrund: Johan Klefbeck är leg psykolog och leg psykoterapeut. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat Nettverk och ekologi (ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbetet med barn ) tillsammans med Terje Ogden. Han har även medverkat i olika projekt om nätverksarbete inom Sverige och Norden, exempelvis som utbildare och handledare i nätverksarbete med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt samt i ett Sidaprojekt i Moskva

9 Plenumföreläsningar Dialog och reflektioner kring nätverksmöten och mötesprocessen Nätverkskompaniet & Jaakko Seikkula Jaakko Seikkulas och Nätverkskompaniets vägar korsades för första gången i mitten av 90-talet, i dag närmare 20 år senare möts de i ett dialogiskt samtal kring nätverksmöten och mötesprocessen. En dialog med röster som ser tillbaka, är i nuet och besöker framtiden. Bakgrund: Nätverkskompaniet består av Karin Hedberg-Eriksson Maria Källberg, Barbro Tenerz och Maria Ström. Samtliga är socionomer/leg. psykoterapeuter med familj- och nätverksinriktning samt handledarutbildade. Nätverkskompaniet har en lång och omfattande klinisk erfarenhet av nätverksmöten sedan slutet av 80-talet. Den största och viktigaste inspirationskällan är deras arbetsvardag vid Nätverkscentrum i Västerås, där de förbereder och leder nätverksmöten. Nätverkskompaniet har utbildat och handlett många nätverkslag runt om i Sverige. I sökandet efter dialogismens kärna i relationell praxis Tom Arnkil Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil skrev en bok om dialogisk praxis som översattes till italienska, där de försökte att inte enbart hålla fast vid den nordiska kontexten. De självklara professionella resurserna och även villkoren för nätverksarbete som finns i den nordiska välfärdsstaten är snarare ett undantag än regel. Målet var också att omfatta ett bredare omfång av praxis än de psykosociala tjänster man tidigare hade skrivit om. De försökte diskutera inte bara nätverksmöten (och öppna samtal eller framtidsdialoger i dessa), men också sammanträden mellan få, kanske bara två människor och även vardagliga möten utanför professionella kontexter. Utmaningen var, med andra ord, att se den dialogiska kärnan mera klart. Det som kanske ligger vid hjärtat av all dialogisk praxis, är ovillkorlig respekten för den andras annanhet. Hur det sker och vilka former den tar, varierar från praxis till praxis. Men där finns kanske några grundelement som gör dialoger dialogiska? Bakgrund: Tom Arnkil är professor i socialpolitik vid Helsingfors Universitet och forskningsprofessor vid THL Institutet för välfärd och hälsa, där han leder en forskningsgrupp som fokuserar på nätverksarbete och på att utveckla metoder vid dialog. Centrala forskningsområden är mångprofessionella nätverk i barn-, ungdoms- och familjeorienterat arbete samt nätverksarbete med långtidsarbetslösa. Tom Erik Arnkil med kolleger har utvecklat metoder för förbättrad dialog mellan expertsystem och klienter.

10 Plenumföreläsningar ODIN för alla Mark Hopfenbeck Föreläsningen handlar om erfarenheter av manualisering av Open Dialogues I Network meetings (ODIN) I Valdres har man arbetat i över 10 år med utveckling och implementering av nätverksmöten och öppna samtal. Det har resulterat i flera rapporter och en bok, Åpne samtaler i nettverksmøter - En veileder (Vigrestad og Hellandshølen 2012). Samtidigt önskar man att flera ska kunna använda nätverksmetodiken i sitt arbete. I det sammanhanget fick Valdres medel från till att utarbeta en kortfattad enkel och strukturerad manual/handbok och ett kvalitetssäkrinwgsschema. Handboken och kvalitetssäkringen är i en pilotfas under våren 2013 och presentationen kommer att inrikta sig på ODIN - modellen och de erfarenheter vi har gjort hittills med försöket. Bakgrund: Mark Hopfenbeck är socialantropolog, kulturgeograf och ekolog. Han arbetar vid Karlstads Universitet med utvecklingen av en teori om the experiential ecology of emotional exchange networks baserat på hans forskning om det emotionella samspelet i nätverksmöten. Han är vidare anställd vid högskolan i Gjövik som programansvarig för vidareutbildningen i nätverksmöten och relationskompetens. De senaste fem åren har han varit medlem av en grupp som samarbetat med Jaakko Seikkula och som arrangerar ett årligt seminarium om öppna samtal i nätverksmöten på ön Lesvos i Hellas. Moderator - panelsamtal Lars Mogensen Lars journalistiska arbete kretsar kring samhällsfrågor, filosofi och livsåskådning i Filosofiska rummet, P1-morgon och Tendens i Sveriges Radio P1. Han har också skrivit för tidningar som Vi, Sydsvenskan, Lärarnas Tidning, ATL, Vitalt Vetande och ICA-kuriren samt jobbat för SVT som programledare i Temalördag och reporter i serien Mohammeds Taxi om integrationsfrågor i Europa. Lars kommer att moderera ett panelsamtal med plenumföreläsare och konferensdeltagare.

8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013

8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013 8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013 En betraktelse ur Norrköpings perspektiv Vi bär det med oss Vi ritar en karta och börjar pricka in städer och personer som vi minns, som gjorde ett avtryck i oss denna

Läs mer

Rapport från Banyuls 2011

Rapport från Banyuls 2011 Rapport från Banyuls 2011 BUSS Centrum, Erik Hjorth, Maria Bark, Björn Holst Europeiskt erfarenhetsutbyte för nätverkslag 17-22 maj 2011 deltog BUSS-teamet i en konferens i Banyuls-sur-mer, Frankrike.

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm Nätverks- och områdesarbete, 7,5 högskole ögskolepoäng oäng Inledning Vid olika

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad Sektorbaserat servicesystem och människans vardag Sektor A Sektor B Sektor C Enhet A1 Enhet

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap. Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti

Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap. Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti "Hur talar man så att det hos den andra uppstår en vilja att lyssna och hur lyssnar man, så att det hos den andra

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 24 juni 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB

Utbildningar för. Familjehem. Arrangerade av Gryning Vård AB Utbildningar för Familjehem Arrangerade av Gryning Vård AB Hösten 2012 våren 2013 Innehåll UTBILDNINGAR En mötesplats för familje- och jourhem... sid 3 Kulturmöten och kulturkrockar barnuppfostran i olika

Läs mer

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till

Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till Röda Korsets Center för torterade flyktingar fyller 25 år och inbjuder till 17:e Nordiska Konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar Medkänsla och arbetsglädje i en värld av grymhet

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SW2228, Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning mot familjeterapi och nätverksarbete, 45,0 högskolepoäng Basic Psychotherapeutical Course in Family and

Läs mer

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Chef i socialtjänsten

Chef i socialtjänsten inspiration Därför stannar personalen hos oss så blir du en attraktiv arbetsgivare! Från virus till vi-rus! Så skapar du bättre teamkänsla på jobbet Rollen som chef hur hanterar du motstridiga förväntningar,

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

AVENYMODELLEN. En presentation. 09-11-02 Södra Avenyn

AVENYMODELLEN. En presentation. 09-11-02 Södra Avenyn AVENYMODELLEN En presentation 1 VERKSAMHETSIDÉ Vi står för nytänkande inom psykiatri Det innebär: hög tillgänglighet, respekt för klienten, snabb behandling och snabb rehabilitering. Därför myntade vi

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären

Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Specialistkurs i: Organisationspsykologisk konsultationsmetodik med fokus på utveckla Relational Coordination samarbete på tvären Centrum för Organisationspsykologi erbjuder den 9 14 augusti (eftermiddagen

Läs mer

Den andliga sökarens arbete med sig själv

Den andliga sökarens arbete med sig själv 15-18 augusti 2013 Kurs i Varnhem 13-16 augusti 2015 Den andliga sökarens arbete med sig själv Del 2 13-16 augusti 2015 DEN ANDLIGA SÖKARENS ARBETE MED SIG SJÄLV anordnar åter en kurs i Varnhem med titeln

Läs mer

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne

Den sockersjuke Värmlänningen 11 12 september 2014 Sunne Fotograf: Herman Hamnqvist Till: Verksamhetschef/Huvudman och läkemedelskommitté. Kopia av inbjudan skickas till målgrupp angiven i inbjudan. Juni 2014 Inbjudan till terapiinriktad utbildning Den sockersjuke

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE?

TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? INBJUDAN Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad INBJUDER TILL KONFERENS I VADSTENA 10-11 NOVEMBER 2011 PLATS: STARBY HOTELL TEMA: INNEHÅLLET I DEN RÄTTSPSYKIATRISKA OMVÅRDNADEN VAD ÄR DET VÅRDANDE? Dags

Läs mer

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Välkomna! Till lärandeseminarium 2 om första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa Tema- barn med koncentrationssvårigheter, barn som tänker annorlunda Lycksele 17.1 2012 Umeå 3.2 2012

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014

Nätverksträff. För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna. Östersund, 26-27 November 2014 Nätverksträff För politiker och tjänstemän i Klimatkommunerna Östersund, 26-27 November 2014 Välkomna till Östersund! Hej! Hösten är här, och med den har klimatarbetet åter tagit fart efter sommarens vila.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna!

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Ale, Alingsås, Bergsjön, Härryda, Kortedala, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund 1 BAKGRUND Svårigheter för unga att etablera sig på

Läs mer

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping

20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping 20-års jubileum Flyktingmedicinskt centrum fyller 20 år och inbjuder till en konferensdag kring ämnet Exil och Existens 4 maj 2006 i Linköping Flyktingmedicinskt centrum (FMC):s historia har påverkats

Läs mer

Handledarutbildning 2013-2014

Handledarutbildning 2013-2014 Handledarutbildning 2013-2014 Kursplan Praktisk information Utbildningen har två grenar 1) Handledning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) på relationell grund 2) Handledning i kognitivt-relationellt

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

- Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. 2015-07-27 Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn. Innovativa arbetsformer för socialtjänsten - Att skapa ökad delaktighet för ensamkommande barn.

Läs mer

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö

Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö NätRoms 24:e konferens 7-8 november 2013 Tema Delaktighet Plats: Växjö, Best Western Hotel Royal Corner Datum: 7 8 november 2013 Anmälan: Fyll i webbformulär på NätRoms

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012

KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 I samarbete erbjuder för andra gången: KURS I PERSONLIG UTVECKLING/PSYKODRAMA I GREKLAND, SEPTEMBER 2012 Välkommen till en upplevelserik vecka i den grekiska byn Kardamili. Kursen vänder sig till dig som

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Familjehems- sekreterare 2014

Familjehems- sekreterare 2014 Familjehems- sekreterare 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 mars 2014 VÅRA TALARE Skolfam Rikard Tordön Nationell samordnare Sveriges Kommuner & Landsting Hampus Allerstrand Förbundsjurist

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Personalstrategiska nyckeltal

Personalstrategiska nyckeltal Personalstrategiska nyckeltal inom vården Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2010 TALARE Stockholms universitet Olle Högberg Landstinget i Jönköpings län Anna Coreback universitetssjukhuset

Läs mer

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL

Familjehemsdagar VÄLKOMMEN TILL 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL VÄLKOMMEN TILL Familjehemsdagar 6-7 OKTOBER I SUNDSVALL Under Familjehemsdagarna tar vi del av varandras erfarenheter och berikar oss med ny kunskap från intressanta föreläsningar. Du är varmt välkommen!

Läs mer

Motiverande samtal. Mål

Motiverande samtal. Mål Varför behöver vi en samtalsmetod i tandvården? Det kommer fortfarande in patienter på våra kliniker med destruerade tänder och stödjevävnader, trots att orsakerna till tandsjukdomarna karies, parodontit

Läs mer

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r

20 nov. i Umeå a Pihl Self Management Stefan Hyttfors m N m u E tid är dåtidf!ramtdienä? u d r Ä! r ä h r 20 nov. i Umeå Emma Pihl Self Management Stefan Hyttfors Nutid är dåtid! Framtiden är här! Är du? När ledarskapet och HR-arbetet behöver inspireras Ibland gör den sig påmind idétorkan. Plötsligt sinar

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck!

Varmt välkommen till Göteborg på fullspäckad seminariehelg med fokus på sprint/häck! Varmt välkommen till Sedan 1980-talet har Håkan Andersson, Bengt-Erik (Benke) Blomkvist, Ulf Karlsson och Kenth Olsson utvecklat och påverkat svensk sprint/häck. Deras arbete har renderat framgångar och

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Brukares erfarenheter av nätverksterapi En studie av hur nätverksterapi upplevs av klienter med långvarig kontakt med socialtjänsten

Brukares erfarenheter av nätverksterapi En studie av hur nätverksterapi upplevs av klienter med långvarig kontakt med socialtjänsten Erik Hjorth Nätverk- och familjeterapi Utbildning i systemisk psykoterapi, 45 Hp Handledare: Astrid Hultkrantz-Jeppson Examinator: Ulf Hammare Brukares erfarenheter av nätverksterapi En studie av hur nätverksterapi

Läs mer

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN

Photo: Jon Mihkkal Inga. Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Photo: Jon Mihkkal Inga Photo: Kristoffer Unga Pirak INBJUDAN Branschdagar i Östersund/Staare Fredag-Lördag 22-23:e maj 2015 2015-04-15 Varmt välkommen till Sameslöjdstiftelsens Sámi Duodji branschdagar

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Program 7 12 oktober

Program 7 12 oktober Program 7 12 oktober En vecka om psykiska olikheter, lika rättigheter Blekinges psykiatrivecka är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk (o)hälsa. I hela Blekinge arrangeras kulturarrangemang

Läs mer

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015.

KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. KROPPSFUNKTION är en festival på c.off, den 17-19 september 2015. Festivalen KROPPSFUNKTION handlar om språk, koreografi och rörelse, där olika funktioner och variationer tar plats. Festivalen vill ställa

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien

Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Jordanien Wise Mind AB erbjuder en utbildning i Acceptance and Commitment Therapy, ACT Jordanien 4-12 januari 2014 Jordanien som är en av de mest välmående arabländerna, är känt för sin gästvänlighet, uråldrig historia,

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer