Nordisk Nätverkskonferens i Malmö En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Nätverkskonferens i Malmö 2013. En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete"

Transkript

1 En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete Nordisk Nätverkskonferens i Malmö 2013 Arrangör: Nätverksgruppen i Rosengård

2 Välkommen till Nordisk Nätverkskonferens 2013! Det är med stor stolthet som vi hälsar er välkomna till den åttonde Nordiska Nätverkskonferensen den 30 maj till den första juni 2013 med temat: En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete. Den här gången hålls den i Malmö och vi inom Nätverksgruppen i Rosengård står som arrangörer. I detta häfte hoppas vi du ska hitta mycket av den information du behöver de närmaste dagarna. Tveka inte att fråga oss annars! Vänliga hälsningar från Nätverksgruppen i Rosengård Bo Nerlund, Johan Holm och Margarita Kroumova-Hasoun It is with great pride that we welcome you to the 8th Nordic Network Conference with the theme: A multitude of voices - to develop dialogues and reflections in networking. This time in Malmö and organized by the Networkgroup in Rosengård. In this pamphlet, we hope you will find much of the information you need in the coming days. Do not hesitate to ask us otherwise! Sincerely, The Networkgroup in Rosengård Bo Nerlund, Johan Holm and Margarita Kroumova-Hasoun

3 Program Torsdag 30/ Möjlighet till mingel och tapas på Scandic för tidigt anlända. Mingelmusik med David Sarosi och Panak Hashemian. Nätverksgruppen i Rosengård finns på plats. Fredag 31/ Incheckning konferensen. Scandic hotell Triangeln, plan 3, utanför Svansjön Invigning Fika Föreläsning 1. Johan Klebeck/Gunnar Forsberg Workshops grupp A Lunch Föreläsning 2. Mark Hopfenbeck Föreläsning 3. Jaakko Seikkula Fika Workshop B Middag, musik och underhållning. Lördag 1/ Föreläsning 4. Nätverkskompaniet och Jaakko Seikkula Fika Workshops grupp C Workshops grupp D Lunch Föreläsning 5. Tom Arnkil Fika Avslutning i form av panelsamtal. Lars Mogensen tillsammans med föreläsare.

4 Workshops och paneldiskussioner Utbildning i att ta upp oron - på längden eller tvären? (B) Psykolog Anna Kock, socialarbetare Gunda Öman, socialarbetare Eivor Österlund Holmqvist, forskningsprofessor Tom Arnkil, Bo Nerlund, Nätverksgruppen Rosengård En två timmar lång workshop som syftar till att få ett erfarenhetsutbyte kring olika angreppssätt vad gäller utbildning. Vi diskuterar metoden där tvärsektoriella/mångprofessionella utbildas och sedan lär vidare. Men också varianten med skräddarsydda kurser för en yrkeskategori/arbetsgemenskap. Utbildningen i tidig intervention enligt den modell av Ta upp oron som utvecklats på Institutet för hälsa och välfärd i Finland är en utbildning i två steg. Först låter kommunen utbilda utbildare som sedan i sin tur utbildar anställda inom kommunen. Sammanlagt har Institutet för hälsa och välfärd låtit utbilda cirka 900 utbildare som i sin tur utbildat tusentals människor. Modellen har nu exporterats till Norge och Sverige där utbildarutbildning har genomförts i Oslo bydelen Søndre Nordstrand , Kristiansand 2011 och Oslo bydelen Nordstrand Två personer från Sverige som deltog i utbildarutbildningen i Søndre Nordstrand har fört modellen vidare till Malmö. Att tillsammans upptäcka möjligheter (A4) Ellen Gustafsson, Marianne Engström, Maria Gustavsson & Anders Jogstam, Stockholm Workshopen handlar om att erbjuda en arena för samverkan mellan de privata och de professionella. Att tillsammans upptäcka möjligheter via Nätverksmöten inom Mellanvården BUP Stockholms Läns Landsting. Ju större vårdtyngd desto fler professionella inblandade. Erfarenhetsutbyte och dialog kring ett ökat fokus på barnet och dess svårigheter samt de små och bräckliga nätverk dessa familjer har. En boks tillkomst - från idé till att beskriva med ord (C1) Nätverkskompaniet, Västerås Workshopens utgångspunkt är Nätverkskompaniets nyutgivna bok om nätverksmöten och de olika processer som skrivandet innefattar. Metodprocess teoriprocess och skrivprocess. Att observera sig själv och sitt eget arbete parallellt med deltagande observationer av nätverksmöten utifrån teoretiska och metodiska perspektiv.

5 Workshops och paneldiskussioner En introduktion av Odinprojektet med hjälp av rollspel (C2) Mark Hopfenbeck, Norge En fortsättning från tidigare storföreläsning. En introduktion av Odinprojektet (öppna dialoger i nätverksmöten) i Valdres med hjälp av ett verkligt case ur ROP (Rus-og samtidigt Psykisk lidelse). Vi belyser det genom ett rollspel i form av nätverksmöte. Om systematisk utprovning och utveckling av öppna dialoger i nätverksmöten för människor med missbruk och psykiskt lidande Öppna dialoger i nätverksmöten (D4) Ulla Rosengren & Lina Kristensen, Norge En presentation av hur man arbetar med Öppna dialoger i nätverksmöte i området Ahus. Det handlar om öppna dialoger i nätverksmöten från Akershus universitetssjukhus och om nätverksarbete på en distriktspsykiatriskt avdelning. Flipovermetoden - för förändringar i ungdomars vardag (D3) Eivind Finseraas, Ungdomsenheten i Trondheim, Norge Flipovermetoden är en egenutvecklad nätverksbaserad metod för förändringar i ungdomars vardag och deras nätverk. Workshopen har sin utgångspunkt i det som är viktigast för ungdomen att ändra på. Ungdomen sätter samman sitt eget nätverkslag som söker lösningar på ungdomens premisser. Framtidsdialogen film om samverkansprojekt i klass 6 (C4) Björn Holst, Maria Bark, & Erik Hjort, Norrköping Hur kan metoder ur den dialogiska nätverkspraktiken användas inom skolan? En workshop om ett arbete med att förändra förväntningarna på sitt eget liv. Ett samverkansprojekt på Ljuraskolan mellan barn, föräldrar, skola och socialtjänst blev en film om att regissera framtiden. Projektet är ett exempel på hur man med lagom skillnad i ett system kan skapa ett möte där en dialog kan uppstå.

6 Workshops och paneldiskussioner Hur kan vi göra vanliga nätverksmöten lagom ovanliga? (D5) Pia Sandqvist & Teresa Zenker, Perrongen, Uppsala Hur kan man utveckla ett nätverksarbete som sker återkommande under lång period? Workshopen använder sig av metoden vattentrappan. Hur mycket kan man förprata utan att förlora processen? Hur kan vi behålla ett icke-vetande fast vi vet? Metoder för att få till kreativa möten, vad blir lagom ovanligt? Balans mellan trygghet och utmaning. Och konsten att stanna i hopplöshet. Resursmöte samordning och nytänkande (C3) Marinela Milakovic & Veronica Persson & Christine Ekdahl, Ystad I Ystad använder man sig av en form av nätverksarbete som man kallar för resusmöten. Dessa används när många aktörer är inblandade och när samordning eller nytänkande behövs. På workshopen kommer man att presentera Resursmöten med en film och lyfta fram mötesformens goda exempel. SAX att arbeta systemiskt i ickesystemiska organisationer (D1) Anna Krentze & Johnny Jakobsson Nätverkslaget, Gävle En workshop med starka influenser av Bo Vinnerljung, John Hattie och Scott D Millers forskning om betydelsen av barns fungerande skolgång oavsett problematik och förklaringsmodell en satsning på en serie nätverksmöten på skolans arena. Familjerådslag - att ändra socialtjänstens roll i människors liv (A2) Monica Malmqvist & Ewa Näslund, Höör Både Monica och Ewa har 18 års erfarenhet av familjerådsslag. Ewa är Sveriges representant i det europeiska nätverket för familjerådsslag. Workshopen handlar om familjerådsslagsarbetet i Höör och är ett samtal om rollfördelningen mellan systemvärlden och livsvärlden.

7 Workshops och paneldiskussioner Från vision till verklighet och fortsatt stabil verksamhet (A3) Nätverksgruppen i Rosengård; Eva Sundberg, enhetschef, Johan Holm nätverksledare, Karin S Andersen, processledare Om Nätverksgruppens utvecklingsarbete under 18 år: verksamhet, förankring, spridning och framgångsfaktorer. Tankar kring nätverksarbetets överlevnad och utveckling (A1) Johan Klefbäck & Gunnar Forsberg, Nordiska Nätverksprojektet, Stockholm Centrala teman från intervjuer med 16 aktiva nätverkslag inom socialtjänst, barn och vuxenpsykiatri inom Sverige samt Ryssland och Israel. Nätverksmöte i familjehemsvård - det tredelade föräldraskapet (D2) Mats Larsson & Bo Söderqvist Nätverkslaget, Gävle Ett nätverksmöte i familjehemsvård är ett möte med det tredelade föräldraskapet, där ett gott samarbete ofta är avgörande. Det handlar om starka möten som inneburit förändring för barnet och dess nätverk. Det ställs ofta många och vanliga frågor som splittrar nätverket runt barnet. Varför kan jag inte bo kvar hemma? När får jag flytta hem? Vem kan jag lita på? Vad är en bra fråga på ett nätverksmöte? (A5) Olga Evsteshina & Vasanta Romanova, Moskva Olga och Vasanta har arbetat med nätverksterapi i 10 år och har varit metodtränare i många år i Moskva och andra delar av Ryssland. De arbetar som psykologer vid socialt rehabiliteringscenter för minderåriga. Workshopen handlar om hur en bra fråga på ett nätverksmöte leder deltagarna till dialog, till att se situationen på ett nytt sätt och till att se nya möjligheter. Detta är ett av de viktiga verktygen för nätverksledare och för det reflekterande teamet. Bra synpunkter från nätverkslaget hjälper mötesdeltagarna ställa bra frågor till varandra och under workshopen diskuterar vi därför gemensamt vad som är en bra fråga och hur man kan utveckla frågan så den blir ännu bättre. Obs! Denna workshop är på engelska.

8 Plenumföreläsningar Nätverksmöten som en kroppslig dans med varandra Jaakko Seikkula När vi föds till världen, har vi en medfödd kapacitet till att förhålla oss dialogiskt. Vi föds in i dialogiska relationer, färdiga från första början att svara på varandra och ta initiativ till varandra för att få svar. Från första början formas livet in till en ömsesidig interaktion, som en dans, i vilken vi deltar med hela vår kropp, inkluderande gester, tal med varandra, blickar, det osynliga nervsystem, spegelneuroner, med allt. Detta är så omfattande att alla de relationer som vi upplever konstruerar oss som människor. Vi är uppbyggda av relationer. Möten med familjer och socialt nätverk tar bästa nytta av denna relationella verklighet därför att stämmorna i vårt liv är närvarande både med oss som inre röster och som reella möten med människor. I mitt plenumföredrag kommer jag att beskriva grundaspekter om det relationella, intersubjektiva verkligheten, dess betydelse till nätverksarbete samt om det forskningsprojekt, som vi har startat i universitet i Jyväskylä. Bakgrund: Jaakko Seikkula är grundutbildad som psykolog och arbetar som professor i psykoterapi i universitet i Jyväskylä. Han har en lång klinisk erfarenhet i Torneå i Finland där han var med i gruppen som initierade Öppen Dialog behandlingssystem. Han är också inblandad i många andra forsknings- och utvecklingsprojekt t.ex. i Norge, USA, och Argentina. Det senaste är ett projekt som heter Relational Mind in Event of Change in Multiactor Therapeutic Dialogues med fem andra universitet i Europa., Reflektioner om överlevnad och utveckling för det sociala nätverksarbetet Johan Klebeck och Gunnar Forsberg Johan Klebeck och Gunnar Forsberg har gjort intervjuer med 16 nätverkslag inom socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri. Två av lagen är verksamma i Ryssland respektive Israel och samtliga nätverkslag är aktiva idag. Några började på 1980-talet, andra för två år sedan. På sin föreläsning fokuserar de på de intervjuade nätverkslagens tankar och erfarenheter. Men de talar också om hur deras egna förväntningar såg ut innan de intervjuade nätverkslagen. Och dessutom - hur har det gått för dem som de utbildat? De vill jämföra hur det organisatoriska sammanhanget bär fram olika nätverkslag. Hur har metodiken utvecklats? När är nätverksmöten en bra metod när fungerar det dåligt? Vart är lagen på väg vad vill de utveckla? Bakgrund: Gunnar Forsberg är socionom och leg psykoterapeut. Deltog i att utveckla socialt nätverksarbete i Botkyrka sedan slutet av 1970-talet och var en i gruppen som utvecklade Krismottagningen för Barns Nätverk i Fittja, Botkyrka. Medförfattare till boken Nätverksterapi - teori och praktik, Carlssons 1985 och som en av två huvudförfattare till Nätverksboken, Liber Har tillsammans med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt de senaste 25 åren varit med och hållit utbildningar. Lärare och handledare vid utbildningarna i familjeterapi vid St Lukas Institutet / Ersta-Sköndal Högskola i Stockholm. Bakgrund: Johan Klefbeck är leg psykolog och leg psykoterapeut. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat Nettverk och ekologi (ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbetet med barn ) tillsammans med Terje Ogden. Han har även medverkat i olika projekt om nätverksarbete inom Sverige och Norden, exempelvis som utbildare och handledare i nätverksarbete med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt samt i ett Sidaprojekt i Moskva

9 Plenumföreläsningar Dialog och reflektioner kring nätverksmöten och mötesprocessen Nätverkskompaniet & Jaakko Seikkula Jaakko Seikkulas och Nätverkskompaniets vägar korsades för första gången i mitten av 90-talet, i dag närmare 20 år senare möts de i ett dialogiskt samtal kring nätverksmöten och mötesprocessen. En dialog med röster som ser tillbaka, är i nuet och besöker framtiden. Bakgrund: Nätverkskompaniet består av Karin Hedberg-Eriksson Maria Källberg, Barbro Tenerz och Maria Ström. Samtliga är socionomer/leg. psykoterapeuter med familj- och nätverksinriktning samt handledarutbildade. Nätverkskompaniet har en lång och omfattande klinisk erfarenhet av nätverksmöten sedan slutet av 80-talet. Den största och viktigaste inspirationskällan är deras arbetsvardag vid Nätverkscentrum i Västerås, där de förbereder och leder nätverksmöten. Nätverkskompaniet har utbildat och handlett många nätverkslag runt om i Sverige. I sökandet efter dialogismens kärna i relationell praxis Tom Arnkil Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil skrev en bok om dialogisk praxis som översattes till italienska, där de försökte att inte enbart hålla fast vid den nordiska kontexten. De självklara professionella resurserna och även villkoren för nätverksarbete som finns i den nordiska välfärdsstaten är snarare ett undantag än regel. Målet var också att omfatta ett bredare omfång av praxis än de psykosociala tjänster man tidigare hade skrivit om. De försökte diskutera inte bara nätverksmöten (och öppna samtal eller framtidsdialoger i dessa), men också sammanträden mellan få, kanske bara två människor och även vardagliga möten utanför professionella kontexter. Utmaningen var, med andra ord, att se den dialogiska kärnan mera klart. Det som kanske ligger vid hjärtat av all dialogisk praxis, är ovillkorlig respekten för den andras annanhet. Hur det sker och vilka former den tar, varierar från praxis till praxis. Men där finns kanske några grundelement som gör dialoger dialogiska? Bakgrund: Tom Arnkil är professor i socialpolitik vid Helsingfors Universitet och forskningsprofessor vid THL Institutet för välfärd och hälsa, där han leder en forskningsgrupp som fokuserar på nätverksarbete och på att utveckla metoder vid dialog. Centrala forskningsområden är mångprofessionella nätverk i barn-, ungdoms- och familjeorienterat arbete samt nätverksarbete med långtidsarbetslösa. Tom Erik Arnkil med kolleger har utvecklat metoder för förbättrad dialog mellan expertsystem och klienter.

10 Plenumföreläsningar ODIN för alla Mark Hopfenbeck Föreläsningen handlar om erfarenheter av manualisering av Open Dialogues I Network meetings (ODIN) I Valdres har man arbetat i över 10 år med utveckling och implementering av nätverksmöten och öppna samtal. Det har resulterat i flera rapporter och en bok, Åpne samtaler i nettverksmøter - En veileder (Vigrestad og Hellandshølen 2012). Samtidigt önskar man att flera ska kunna använda nätverksmetodiken i sitt arbete. I det sammanhanget fick Valdres medel från till att utarbeta en kortfattad enkel och strukturerad manual/handbok och ett kvalitetssäkrinwgsschema. Handboken och kvalitetssäkringen är i en pilotfas under våren 2013 och presentationen kommer att inrikta sig på ODIN - modellen och de erfarenheter vi har gjort hittills med försöket. Bakgrund: Mark Hopfenbeck är socialantropolog, kulturgeograf och ekolog. Han arbetar vid Karlstads Universitet med utvecklingen av en teori om the experiential ecology of emotional exchange networks baserat på hans forskning om det emotionella samspelet i nätverksmöten. Han är vidare anställd vid högskolan i Gjövik som programansvarig för vidareutbildningen i nätverksmöten och relationskompetens. De senaste fem åren har han varit medlem av en grupp som samarbetat med Jaakko Seikkula och som arrangerar ett årligt seminarium om öppna samtal i nätverksmöten på ön Lesvos i Hellas. Moderator - panelsamtal Lars Mogensen Lars journalistiska arbete kretsar kring samhällsfrågor, filosofi och livsåskådning i Filosofiska rummet, P1-morgon och Tendens i Sveriges Radio P1. Han har också skrivit för tidningar som Vi, Sydsvenskan, Lärarnas Tidning, ATL, Vitalt Vetande och ICA-kuriren samt jobbat för SVT som programledare i Temalördag och reporter i serien Mohammeds Taxi om integrationsfrågor i Europa. Lars kommer att moderera ett panelsamtal med plenumföreläsare och konferensdeltagare.

8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013

8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013 8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013 En betraktelse ur Norrköpings perspektiv Vi bär det med oss Vi ritar en karta och börjar pricka in städer och personer som vi minns, som gjorde ett avtryck i oss denna

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad!

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad! SFT Svensk Familjeterapi Nummer 3/2013 Södra Sveriges Familjeterapiförening bjuder in till Rikskongress i oktober. Välkommen till Ystad! Svensk Familjeterapi Nr 3 2013, årgång 24 Issn 100 3421 Utges av

Läs mer

Rapport från Banyuls 2011

Rapport från Banyuls 2011 Rapport från Banyuls 2011 BUSS Centrum, Erik Hjorth, Maria Bark, Björn Holst Europeiskt erfarenhetsutbyte för nätverkslag 17-22 maj 2011 deltog BUSS-teamet i en konferens i Banyuls-sur-mer, Frankrike.

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012

Konferensdokumentation. Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Konferensdokumentation Nationell konferens Barn som Anhöriga 2012 Stockholm 4 oktober 2012 Innehåll 1 Inledning 2-3 När mamma eller pappa dör 4 Internet, e-hjälp och sociala medier 5 Vad vill barn och

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen

Välkommen! resursglasögon. Din röst är viktig var med och bidra! Kort om lösningsfokus. Experiment med resursglasögonen attention Välkommen! Lösningsfokus är en viktig del i vårt sätt att arbeta inom Attention. Inte minst i våra projekt. Denna inlaga i tidningen Attention ges ut genom Fri-projektet* där lösningsfokus har

Läs mer

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale

Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Handbok för uppföljning med hjälp av ORS - Outcome Rating Scale och SRS - Session Rating Scale Systematisk uppföljning vid utredning, behandling, råd och stöd inom psykosocialt arbete Innehåll Förord 3

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Välkomna hit!

SFT Svensk. Familjeterapi Nummer. Välkomna hit! SFT Svensk Familjeterapi Nummer 2/2011 Välkomna hit! Svensk Familjeterapi Nr 2 2011, årgång 22 Issn 100 3421 Utges av Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT) Redaktör: Anita Blom af Ekenstam, Redaktör/layout:

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen

Författare: Christina Norman Sofia Vilén. Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Författare: Christina Norman Sofia Vilén Brukarrevision enligt Göteborgsmodellen Vi vill tacka: Henrik Ehrlington, (Brukarstödscentrum samt Brukarrevisionens arbetsutskott) Lena Johansson-G, (kvalitetssamordnare,

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa

Även äldre har ont i själen. goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven hos äldre med psykisk ohälsa Även äldre har ont i själen goda exempel på hur kommuner och landsting kan möta behoven

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer