Nordisk Nätverkskonferens i Malmö En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Nätverkskonferens i Malmö 2013. En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete"

Transkript

1 En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete Nordisk Nätverkskonferens i Malmö 2013 Arrangör: Nätverksgruppen i Rosengård

2 Välkommen till Nordisk Nätverkskonferens 2013! Det är med stor stolthet som vi hälsar er välkomna till den åttonde Nordiska Nätverkskonferensen den 30 maj till den första juni 2013 med temat: En mångfald av röster - att utveckla dialoger och reflektioner i nätverksarbete. Den här gången hålls den i Malmö och vi inom Nätverksgruppen i Rosengård står som arrangörer. I detta häfte hoppas vi du ska hitta mycket av den information du behöver de närmaste dagarna. Tveka inte att fråga oss annars! Vänliga hälsningar från Nätverksgruppen i Rosengård Bo Nerlund, Johan Holm och Margarita Kroumova-Hasoun It is with great pride that we welcome you to the 8th Nordic Network Conference with the theme: A multitude of voices - to develop dialogues and reflections in networking. This time in Malmö and organized by the Networkgroup in Rosengård. In this pamphlet, we hope you will find much of the information you need in the coming days. Do not hesitate to ask us otherwise! Sincerely, The Networkgroup in Rosengård Bo Nerlund, Johan Holm and Margarita Kroumova-Hasoun

3 Program Torsdag 30/ Möjlighet till mingel och tapas på Scandic för tidigt anlända. Mingelmusik med David Sarosi och Panak Hashemian. Nätverksgruppen i Rosengård finns på plats. Fredag 31/ Incheckning konferensen. Scandic hotell Triangeln, plan 3, utanför Svansjön Invigning Fika Föreläsning 1. Johan Klebeck/Gunnar Forsberg Workshops grupp A Lunch Föreläsning 2. Mark Hopfenbeck Föreläsning 3. Jaakko Seikkula Fika Workshop B Middag, musik och underhållning. Lördag 1/ Föreläsning 4. Nätverkskompaniet och Jaakko Seikkula Fika Workshops grupp C Workshops grupp D Lunch Föreläsning 5. Tom Arnkil Fika Avslutning i form av panelsamtal. Lars Mogensen tillsammans med föreläsare.

4 Workshops och paneldiskussioner Utbildning i att ta upp oron - på längden eller tvären? (B) Psykolog Anna Kock, socialarbetare Gunda Öman, socialarbetare Eivor Österlund Holmqvist, forskningsprofessor Tom Arnkil, Bo Nerlund, Nätverksgruppen Rosengård En två timmar lång workshop som syftar till att få ett erfarenhetsutbyte kring olika angreppssätt vad gäller utbildning. Vi diskuterar metoden där tvärsektoriella/mångprofessionella utbildas och sedan lär vidare. Men också varianten med skräddarsydda kurser för en yrkeskategori/arbetsgemenskap. Utbildningen i tidig intervention enligt den modell av Ta upp oron som utvecklats på Institutet för hälsa och välfärd i Finland är en utbildning i två steg. Först låter kommunen utbilda utbildare som sedan i sin tur utbildar anställda inom kommunen. Sammanlagt har Institutet för hälsa och välfärd låtit utbilda cirka 900 utbildare som i sin tur utbildat tusentals människor. Modellen har nu exporterats till Norge och Sverige där utbildarutbildning har genomförts i Oslo bydelen Søndre Nordstrand , Kristiansand 2011 och Oslo bydelen Nordstrand Två personer från Sverige som deltog i utbildarutbildningen i Søndre Nordstrand har fört modellen vidare till Malmö. Att tillsammans upptäcka möjligheter (A4) Ellen Gustafsson, Marianne Engström, Maria Gustavsson & Anders Jogstam, Stockholm Workshopen handlar om att erbjuda en arena för samverkan mellan de privata och de professionella. Att tillsammans upptäcka möjligheter via Nätverksmöten inom Mellanvården BUP Stockholms Läns Landsting. Ju större vårdtyngd desto fler professionella inblandade. Erfarenhetsutbyte och dialog kring ett ökat fokus på barnet och dess svårigheter samt de små och bräckliga nätverk dessa familjer har. En boks tillkomst - från idé till att beskriva med ord (C1) Nätverkskompaniet, Västerås Workshopens utgångspunkt är Nätverkskompaniets nyutgivna bok om nätverksmöten och de olika processer som skrivandet innefattar. Metodprocess teoriprocess och skrivprocess. Att observera sig själv och sitt eget arbete parallellt med deltagande observationer av nätverksmöten utifrån teoretiska och metodiska perspektiv.

5 Workshops och paneldiskussioner En introduktion av Odinprojektet med hjälp av rollspel (C2) Mark Hopfenbeck, Norge En fortsättning från tidigare storföreläsning. En introduktion av Odinprojektet (öppna dialoger i nätverksmöten) i Valdres med hjälp av ett verkligt case ur ROP (Rus-og samtidigt Psykisk lidelse). Vi belyser det genom ett rollspel i form av nätverksmöte. Om systematisk utprovning och utveckling av öppna dialoger i nätverksmöten för människor med missbruk och psykiskt lidande Öppna dialoger i nätverksmöten (D4) Ulla Rosengren & Lina Kristensen, Norge En presentation av hur man arbetar med Öppna dialoger i nätverksmöte i området Ahus. Det handlar om öppna dialoger i nätverksmöten från Akershus universitetssjukhus och om nätverksarbete på en distriktspsykiatriskt avdelning. Flipovermetoden - för förändringar i ungdomars vardag (D3) Eivind Finseraas, Ungdomsenheten i Trondheim, Norge Flipovermetoden är en egenutvecklad nätverksbaserad metod för förändringar i ungdomars vardag och deras nätverk. Workshopen har sin utgångspunkt i det som är viktigast för ungdomen att ändra på. Ungdomen sätter samman sitt eget nätverkslag som söker lösningar på ungdomens premisser. Framtidsdialogen film om samverkansprojekt i klass 6 (C4) Björn Holst, Maria Bark, & Erik Hjort, Norrköping Hur kan metoder ur den dialogiska nätverkspraktiken användas inom skolan? En workshop om ett arbete med att förändra förväntningarna på sitt eget liv. Ett samverkansprojekt på Ljuraskolan mellan barn, föräldrar, skola och socialtjänst blev en film om att regissera framtiden. Projektet är ett exempel på hur man med lagom skillnad i ett system kan skapa ett möte där en dialog kan uppstå.

6 Workshops och paneldiskussioner Hur kan vi göra vanliga nätverksmöten lagom ovanliga? (D5) Pia Sandqvist & Teresa Zenker, Perrongen, Uppsala Hur kan man utveckla ett nätverksarbete som sker återkommande under lång period? Workshopen använder sig av metoden vattentrappan. Hur mycket kan man förprata utan att förlora processen? Hur kan vi behålla ett icke-vetande fast vi vet? Metoder för att få till kreativa möten, vad blir lagom ovanligt? Balans mellan trygghet och utmaning. Och konsten att stanna i hopplöshet. Resursmöte samordning och nytänkande (C3) Marinela Milakovic & Veronica Persson & Christine Ekdahl, Ystad I Ystad använder man sig av en form av nätverksarbete som man kallar för resusmöten. Dessa används när många aktörer är inblandade och när samordning eller nytänkande behövs. På workshopen kommer man att presentera Resursmöten med en film och lyfta fram mötesformens goda exempel. SAX att arbeta systemiskt i ickesystemiska organisationer (D1) Anna Krentze & Johnny Jakobsson Nätverkslaget, Gävle En workshop med starka influenser av Bo Vinnerljung, John Hattie och Scott D Millers forskning om betydelsen av barns fungerande skolgång oavsett problematik och förklaringsmodell en satsning på en serie nätverksmöten på skolans arena. Familjerådslag - att ändra socialtjänstens roll i människors liv (A2) Monica Malmqvist & Ewa Näslund, Höör Både Monica och Ewa har 18 års erfarenhet av familjerådsslag. Ewa är Sveriges representant i det europeiska nätverket för familjerådsslag. Workshopen handlar om familjerådsslagsarbetet i Höör och är ett samtal om rollfördelningen mellan systemvärlden och livsvärlden.

7 Workshops och paneldiskussioner Från vision till verklighet och fortsatt stabil verksamhet (A3) Nätverksgruppen i Rosengård; Eva Sundberg, enhetschef, Johan Holm nätverksledare, Karin S Andersen, processledare Om Nätverksgruppens utvecklingsarbete under 18 år: verksamhet, förankring, spridning och framgångsfaktorer. Tankar kring nätverksarbetets överlevnad och utveckling (A1) Johan Klefbäck & Gunnar Forsberg, Nordiska Nätverksprojektet, Stockholm Centrala teman från intervjuer med 16 aktiva nätverkslag inom socialtjänst, barn och vuxenpsykiatri inom Sverige samt Ryssland och Israel. Nätverksmöte i familjehemsvård - det tredelade föräldraskapet (D2) Mats Larsson & Bo Söderqvist Nätverkslaget, Gävle Ett nätverksmöte i familjehemsvård är ett möte med det tredelade föräldraskapet, där ett gott samarbete ofta är avgörande. Det handlar om starka möten som inneburit förändring för barnet och dess nätverk. Det ställs ofta många och vanliga frågor som splittrar nätverket runt barnet. Varför kan jag inte bo kvar hemma? När får jag flytta hem? Vem kan jag lita på? Vad är en bra fråga på ett nätverksmöte? (A5) Olga Evsteshina & Vasanta Romanova, Moskva Olga och Vasanta har arbetat med nätverksterapi i 10 år och har varit metodtränare i många år i Moskva och andra delar av Ryssland. De arbetar som psykologer vid socialt rehabiliteringscenter för minderåriga. Workshopen handlar om hur en bra fråga på ett nätverksmöte leder deltagarna till dialog, till att se situationen på ett nytt sätt och till att se nya möjligheter. Detta är ett av de viktiga verktygen för nätverksledare och för det reflekterande teamet. Bra synpunkter från nätverkslaget hjälper mötesdeltagarna ställa bra frågor till varandra och under workshopen diskuterar vi därför gemensamt vad som är en bra fråga och hur man kan utveckla frågan så den blir ännu bättre. Obs! Denna workshop är på engelska.

8 Plenumföreläsningar Nätverksmöten som en kroppslig dans med varandra Jaakko Seikkula När vi föds till världen, har vi en medfödd kapacitet till att förhålla oss dialogiskt. Vi föds in i dialogiska relationer, färdiga från första början att svara på varandra och ta initiativ till varandra för att få svar. Från första början formas livet in till en ömsesidig interaktion, som en dans, i vilken vi deltar med hela vår kropp, inkluderande gester, tal med varandra, blickar, det osynliga nervsystem, spegelneuroner, med allt. Detta är så omfattande att alla de relationer som vi upplever konstruerar oss som människor. Vi är uppbyggda av relationer. Möten med familjer och socialt nätverk tar bästa nytta av denna relationella verklighet därför att stämmorna i vårt liv är närvarande både med oss som inre röster och som reella möten med människor. I mitt plenumföredrag kommer jag att beskriva grundaspekter om det relationella, intersubjektiva verkligheten, dess betydelse till nätverksarbete samt om det forskningsprojekt, som vi har startat i universitet i Jyväskylä. Bakgrund: Jaakko Seikkula är grundutbildad som psykolog och arbetar som professor i psykoterapi i universitet i Jyväskylä. Han har en lång klinisk erfarenhet i Torneå i Finland där han var med i gruppen som initierade Öppen Dialog behandlingssystem. Han är också inblandad i många andra forsknings- och utvecklingsprojekt t.ex. i Norge, USA, och Argentina. Det senaste är ett projekt som heter Relational Mind in Event of Change in Multiactor Therapeutic Dialogues med fem andra universitet i Europa., Reflektioner om överlevnad och utveckling för det sociala nätverksarbetet Johan Klebeck och Gunnar Forsberg Johan Klebeck och Gunnar Forsberg har gjort intervjuer med 16 nätverkslag inom socialtjänst, barn- och vuxenpsykiatri. Två av lagen är verksamma i Ryssland respektive Israel och samtliga nätverkslag är aktiva idag. Några började på 1980-talet, andra för två år sedan. På sin föreläsning fokuserar de på de intervjuade nätverkslagens tankar och erfarenheter. Men de talar också om hur deras egna förväntningar såg ut innan de intervjuade nätverkslagen. Och dessutom - hur har det gått för dem som de utbildat? De vill jämföra hur det organisatoriska sammanhanget bär fram olika nätverkslag. Hur har metodiken utvecklats? När är nätverksmöten en bra metod när fungerar det dåligt? Vart är lagen på väg vad vill de utveckla? Bakgrund: Gunnar Forsberg är socionom och leg psykoterapeut. Deltog i att utveckla socialt nätverksarbete i Botkyrka sedan slutet av 1970-talet och var en i gruppen som utvecklade Krismottagningen för Barns Nätverk i Fittja, Botkyrka. Medförfattare till boken Nätverksterapi - teori och praktik, Carlssons 1985 och som en av två huvudförfattare till Nätverksboken, Liber Har tillsammans med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt de senaste 25 åren varit med och hållit utbildningar. Lärare och handledare vid utbildningarna i familjeterapi vid St Lukas Institutet / Ersta-Sköndal Högskola i Stockholm. Bakgrund: Johan Klefbeck är leg psykolog och leg psykoterapeut. Han har skrivit ett flertal böcker, bland annat Nettverk och ekologi (ekologiskt perspektiv på barns utveckling och nätverksterapeutiska metoder i behandlingsarbetet med barn ) tillsammans med Terje Ogden. Han har även medverkat i olika projekt om nätverksarbete inom Sverige och Norden, exempelvis som utbildare och handledare i nätverksarbete med kollegorna i Nordiska Nätverksprojekt samt i ett Sidaprojekt i Moskva

9 Plenumföreläsningar Dialog och reflektioner kring nätverksmöten och mötesprocessen Nätverkskompaniet & Jaakko Seikkula Jaakko Seikkulas och Nätverkskompaniets vägar korsades för första gången i mitten av 90-talet, i dag närmare 20 år senare möts de i ett dialogiskt samtal kring nätverksmöten och mötesprocessen. En dialog med röster som ser tillbaka, är i nuet och besöker framtiden. Bakgrund: Nätverkskompaniet består av Karin Hedberg-Eriksson Maria Källberg, Barbro Tenerz och Maria Ström. Samtliga är socionomer/leg. psykoterapeuter med familj- och nätverksinriktning samt handledarutbildade. Nätverkskompaniet har en lång och omfattande klinisk erfarenhet av nätverksmöten sedan slutet av 80-talet. Den största och viktigaste inspirationskällan är deras arbetsvardag vid Nätverkscentrum i Västerås, där de förbereder och leder nätverksmöten. Nätverkskompaniet har utbildat och handlett många nätverkslag runt om i Sverige. I sökandet efter dialogismens kärna i relationell praxis Tom Arnkil Jaakko Seikkula och Tom Erik Arnkil skrev en bok om dialogisk praxis som översattes till italienska, där de försökte att inte enbart hålla fast vid den nordiska kontexten. De självklara professionella resurserna och även villkoren för nätverksarbete som finns i den nordiska välfärdsstaten är snarare ett undantag än regel. Målet var också att omfatta ett bredare omfång av praxis än de psykosociala tjänster man tidigare hade skrivit om. De försökte diskutera inte bara nätverksmöten (och öppna samtal eller framtidsdialoger i dessa), men också sammanträden mellan få, kanske bara två människor och även vardagliga möten utanför professionella kontexter. Utmaningen var, med andra ord, att se den dialogiska kärnan mera klart. Det som kanske ligger vid hjärtat av all dialogisk praxis, är ovillkorlig respekten för den andras annanhet. Hur det sker och vilka former den tar, varierar från praxis till praxis. Men där finns kanske några grundelement som gör dialoger dialogiska? Bakgrund: Tom Arnkil är professor i socialpolitik vid Helsingfors Universitet och forskningsprofessor vid THL Institutet för välfärd och hälsa, där han leder en forskningsgrupp som fokuserar på nätverksarbete och på att utveckla metoder vid dialog. Centrala forskningsområden är mångprofessionella nätverk i barn-, ungdoms- och familjeorienterat arbete samt nätverksarbete med långtidsarbetslösa. Tom Erik Arnkil med kolleger har utvecklat metoder för förbättrad dialog mellan expertsystem och klienter.

10 Plenumföreläsningar ODIN för alla Mark Hopfenbeck Föreläsningen handlar om erfarenheter av manualisering av Open Dialogues I Network meetings (ODIN) I Valdres har man arbetat i över 10 år med utveckling och implementering av nätverksmöten och öppna samtal. Det har resulterat i flera rapporter och en bok, Åpne samtaler i nettverksmøter - En veileder (Vigrestad og Hellandshølen 2012). Samtidigt önskar man att flera ska kunna använda nätverksmetodiken i sitt arbete. I det sammanhanget fick Valdres medel från till att utarbeta en kortfattad enkel och strukturerad manual/handbok och ett kvalitetssäkrinwgsschema. Handboken och kvalitetssäkringen är i en pilotfas under våren 2013 och presentationen kommer att inrikta sig på ODIN - modellen och de erfarenheter vi har gjort hittills med försöket. Bakgrund: Mark Hopfenbeck är socialantropolog, kulturgeograf och ekolog. Han arbetar vid Karlstads Universitet med utvecklingen av en teori om the experiential ecology of emotional exchange networks baserat på hans forskning om det emotionella samspelet i nätverksmöten. Han är vidare anställd vid högskolan i Gjövik som programansvarig för vidareutbildningen i nätverksmöten och relationskompetens. De senaste fem åren har han varit medlem av en grupp som samarbetat med Jaakko Seikkula och som arrangerar ett årligt seminarium om öppna samtal i nätverksmöten på ön Lesvos i Hellas. Moderator - panelsamtal Lars Mogensen Lars journalistiska arbete kretsar kring samhällsfrågor, filosofi och livsåskådning i Filosofiska rummet, P1-morgon och Tendens i Sveriges Radio P1. Han har också skrivit för tidningar som Vi, Sydsvenskan, Lärarnas Tidning, ATL, Vitalt Vetande och ICA-kuriren samt jobbat för SVT som programledare i Temalördag och reporter i serien Mohammeds Taxi om integrationsfrågor i Europa. Lars kommer att moderera ett panelsamtal med plenumföreläsare och konferensdeltagare.

Malmö stad SoF Öster, BoF Öppenvård Familjebasens Nätverksgrupp

Malmö stad SoF Öster, BoF Öppenvård Familjebasens Nätverksgrupp Malmö stad SoF Öster, BoF Öppenvård Familjebasens Nätverksgrupp Målgrupp Kursen vänder sig till dig som har några års yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete och kanske även har kunskaper i systemiskt

Läs mer

8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013

8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013 8:e Nordiska Nätverkskonferensen 2013 En betraktelse ur Norrköpings perspektiv Vi bär det med oss Vi ritar en karta och börjar pricka in städer och personer som vi minns, som gjorde ett avtryck i oss denna

Läs mer

FRAMTIDSDIALOGER MED UNGA

FRAMTIDSDIALOGER MED UNGA FRAMTIDSDIALOGER MED UNGA MED FRAMTIDSDIALOGER KAN VI BYGGA NÄTVERK OCH BEMÖTA UNGDOMAR 1 eivor österlund LITTERATUR Tom Arnkil, Esa Eriksson, Robert Arnkil Dialogisk utveckling av kommunernas service

Läs mer

Rapport från Banyuls 2011

Rapport från Banyuls 2011 Rapport från Banyuls 2011 BUSS Centrum, Erik Hjorth, Maria Bark, Björn Holst Europeiskt erfarenhetsutbyte för nätverkslag 17-22 maj 2011 deltog BUSS-teamet i en konferens i Banyuls-sur-mer, Frankrike.

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE

NÅGRA AV KONFERENSENS TALARE Familjehem 2017 kunskap utveckling inspiration Handledning hur kan du som handledare använda dig själv som arbetsredskap på bästa sätt? Familjehemsutredning vad vill vi veta om familjerna och hur bör vi

Läs mer

Förändringskonceptens bakgrund

Förändringskonceptens bakgrund Förändringskonceptens bakgrund De 11 Förändringskoncepten baseras på empirisk forskning (evidens) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i barndomen, samt om av vad som fungerar i termer

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm

Konsten att mötas. Programblad. En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier februari 2017 i Stockholm Programblad Konsten att mötas En utbildning i antirasism, öppenhet och mångfaldsstrategier 11-12 februari 2017 i Stockholm Arrangeras av Sveriges Konstföreningar i samarbete med Riksutställningar Program

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning. Program Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning Program Innehåll Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna

Läs mer

Samarbete för Trygghet. Kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete

Samarbete för Trygghet. Kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete Samarbete för Trygghet Kompetensutvecklingsprogram för socialtjänstens barnskyddsarbete Härmed bjuder vi in Göteborgsregionens stadsdelar och kranskommuner till ett samarbete för kompetensutveckling i

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

50 år KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS. Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016

50 år KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS. Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016 50 år 2016 KÄRLEKSKAMP OCH MÄNSKLIG EXISTENS Studiedagar på konserthuset i Gävle 25 27 maj 2016 Onsdag 25 maj 09:00 10:15 Registrering och fika 10:15 10:45 Invigning 10:45 12:00 Kamp eller kreativ dialog.

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Nätverks- och områdesarbete 7,5 högskolepoäng, Vt 2015 Stockholm Nätverks- och områdesarbete, 7,5 högskole ögskolepoäng oäng Inledning Vid olika

Läs mer

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM

FOMS. M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! 1 8-2 0 M A R S 2 0 1 5 RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM FOMS RIKSKONFERENS 2015 PÅ VISION I STOCKHOLM M ö j l i g h e t t i l l Ve rklighet! Konferensen hålls på VISION, Kungsgatan 28 i Stockholm. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med

Läs mer

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet

Förord. Linköping 9 april 2013. Doris Nilsson Docent i psykologi Linköpings Universitet Förord Den här boken vill förmedla vikten av att våga se och bemöta det potentiella våld som barn och ungdomar kan vara utsatta för. Det gäller både det våld ett barn kan bevittna samt egen våldsutsatthet.

Läs mer

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad

SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår. 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad SABIR- en samarbetsmodell som stöd för personalen när oro uppstår 8.5.2012 Eivor Söderström, Helsingfors stad Sektorbaserat servicesystem och människans vardag Sektor A Sektor B Sektor C Enhet A1 Enhet

Läs mer

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015

PROGRAM. Minnen från Sundsgården 2013. Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 PROGRAM Minnen från Sundsgården 2013 Familjekurs på Sundsgårdens Folkhögskola Helsingborg, 26 juli 31 juli 2015 För familjer med barn med CI, Baha, hörapparat eller mellanöreimplantat. Söndag den 26 juli

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Samverkan - på vems villkor?

Samverkan - på vems villkor? Samverkan - på vems villkor? Utbilningsdag om våld i nära relationer och myndighetssamverkan med fokus på individen i centrum Den 4 mars 2011 i Lund för mellersta Skåne Inledning Göran Tunhammar Hans Nordin

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik

LIKA men OLIKA LIKA SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014. Svenska förbundet för Specialpedagogik SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS STADIONMÄSSAN I MALMÖ, 13-14 NOVEMBER 2014 LIKA men OLIKA LIKA Svenska förbundet för Specialpedagogik ARRANGÖR: SÖDRA SVERIGES FÖRENING FÖR SPECIALPEDAGOGIK Torsdag 13 november

Läs mer

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13

Centrala Älvstaden. Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 Centrala Älvstaden Slutrapport till delegationen för Hållbara städer 2012-11-13 sammanfattning Vision Älvstaden, antagen av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2011. Se bilaga. Vision Älvstaden

Läs mer

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare.

Läs rapporterna och diskuterar inom er verksamhet. Seminariet bygger på dialogen mellan delatagare. Förvaltningschefer (eller motsvarande) i sjulän inbjuder till Dialogseminarium kring EBH rapporterna om ledrörlighet och om smärta Tid: 13 juni 2014 kl. 9:30 15.00 Plats: Hälsa och habilitering, Kungsgärdets

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten

Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Gå 4 betala för 3! Hot, våld och missbruk för dig inom socialtjänsten Våldets mekanismer vad utlöser ett våldsbeteende? Hedersrelaterat våld vart går gränsen för våld i olika kulturer? Missbruksproblematik

Läs mer

BARNSMÄRTOMBUDSUTBILDNING

BARNSMÄRTOMBUDSUTBILDNING inbjuder till BARNSMÄRTOMBUDSUTBILDNING Tid: 26 27 januari 2012 Plats: Villa Fridhem, Kolmården, Norrköping. Svensk barnsmärtförening har glädjen att inbjuda till två dagars utbildning inom ämnet Barn

Läs mer

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Högskolan Kristianstad bjuder in förskolans lärare och ledare till en föreläsningsserie med rubriken: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad kan det betyda i ett förskoleperspektiv? Förskolans

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

Professionalisering av ett yrkesfält processen, förhoppningarna, utmaningarna Staffan Höjer Mötesplats funktionshinder 16 november 2010 Dagens program Vad är professionalisering Varför professionalisera

Läs mer

På lika villkor- för lärande och likabehandling

På lika villkor- för lärande och likabehandling På lika villkor- för lärande och likabehandling Skolan främjar och förebygger Välkommen till en konferens för dig som är utbildningschef, skolledare eller skolpolitiker i Fyrbodal! HOTELL BOHUSGÅRDEN,

Läs mer

Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland

Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland Nordisk Scoutkonferens 17-20.5.2012, Åbo Finland Plats: Kongresscentrum hotell Linnasmäki (se: www.linnasmaki.fi/svenska) PRELIMINÄRT PROGRAM FÖR DISKUSSION UNDER NSK MÖTET I OSLO 3-4.92011 torsdag 17.5

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion - NCS - Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningsplan, aktivitetsplan 10.45 Föreläsning,

Läs mer

Leva i ögonblicket i nättverksdialoger. Jaakko Seikkula Tromsso 10.6.2009 Landskonferanse 2009

Leva i ögonblicket i nättverksdialoger. Jaakko Seikkula Tromsso 10.6.2009 Landskonferanse 2009 Leva i ögonblicket i nättverksdialoger Jaakko Seikkula Tromsso 10.6.2009 Landskonferanse 2009 LITERATURTIPS Seikkula, J. & Arnkil TE (2007). Sociale nettverk i dialog. Oslo: Universitetsforlaget. Whitaker,

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård.

Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Konferensen riktar sig till tjänstemän och politiker inom socialtjänsten, skola och hälso- och sjukvård. Antalet platser är begränsade och sista anmälningsdag är fredagen den 14 februari. Anmälan är bindande

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Förstasamtal på BUP en källa som grumlas i onödan?

Förstasamtal på BUP en källa som grumlas i onödan? Förstasamtal på BUP en källa som grumlas i onödan? Familjeterapikongressen i Ystad 17-18 oktober 2013 Monica Hartzell, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, dr i medicinsk vetenskap

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna!

Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Mellan Rum tillsammans öppnar vi dörrarna! Ale, Alingsås, Bergsjön, Härryda, Kortedala, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund 1 BAKGRUND Svårigheter för unga att etablera sig på

Läs mer

SkolFam Stockholm. Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog. The Capital of Scandinavia

SkolFam Stockholm. Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog. The Capital of Scandinavia SkolFam Stockholm Eva Lindström projektledare Anders Mäkitalo psykolog Mait Svanström specialpedagog The Capital of Scandinavia Vad är SkolFam? Skolsatsning inom familjehemsvården Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Utvecklingsarbete som inspirerar

Utvecklingsarbete som inspirerar Utvecklingsarbete som inspirerar Exempel från Malmö Stad i samarbete med Malmö Högskola Åsa Ljunggren Ansvariga för forskningscirkeln Cirkelledare Åsa Ljunggren f.d. utvecklingssamordnare Malmö Stad, fil.

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn

Mänskliga rättigheter i högre utbildning. Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Mänskliga rättigheter i högre utbildning Konferens om mänskliga rättigheter, våld i nära relationer, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn Stockholm 19-20 september ADRESS Box 7703 103 95 Stockholm BESÖKSADRESS

Läs mer

Glädje och utmaningar

Glädje och utmaningar Glädje och utmaningar Att vara småbarnsförälder idag - Projektet: Stöd till föräldrar med förskolebarn Angered, Göteborg socionom, med.dr Uppdragsgivare: Angereds SDN (Elly Samuelsson) Projektledare: Christina

Läs mer

Single session. Konferens. Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt. Make the best out of one session

Single session. Konferens. Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt. Make the best out of one session Single session Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt Make the best out of one session Konferens Malmö 4-5 september 2013 Single session Att göra det enda samtalet så effektivt som möjligt

Läs mer

Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap. Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti

Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap. Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti Från frånvaro till närvaro-dialog som redskap Vasa 10.4 2014 Britt-Helen Tuomela-Holti "Hur talar man så att det hos den andra uppstår en vilja att lyssna och hur lyssnar man, så att det hos den andra

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Den Sockersjuke Värmlänningen

Den Sockersjuke Värmlänningen Fotograf: Herman Hamnqvist Till Verksamhetschefen och Läkemedelskommittén. Februari 2015 Kopia av inbjudan skickas till den målgrupp som är angiven i inbjudan. Inbjudan till terapiinriktad utbildning!

Läs mer

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender

oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender oktober 2016 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige nyheter och trender Loka Brunn 28-29 november 2016 Hej! Välkommen till årets Diabetesdagar i Mellansverige!

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010

Nya tider för upphandling med tillgänglighet i fokus! Konferens den 24 november 2010 Konferens Välkommen till en nordisk heldagskonferens i Göteborg onsdagen. Arrangörer för konferensen är Västra Götalandsregionen, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap och Handikappförbundens samarbetsorganisation

Läs mer

Nya synsätt och arbetssätt

Nya synsätt och arbetssätt KONFERENS 2 MAJ 2012 Nya synsätt och arbetssätt för att skapa ett demensboende som ger nöjda boenden, anhöriga och personal ANMÄLAN E-post hb@kkskaraborg.se Telefon 0733 26 27 23 Sista anmälningsdag 25

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Forskningscirkeln en metod för kunskapsbildning

Forskningscirkeln en metod för kunskapsbildning Forskningscirkeln en metod för kunskapsbildning Forskning för ömsesidig kunskapsbildning 30 mars 2012 Fia Andersson, Stockholms universitet & Högskolan på Gotland Gunilla Larsson, Botkyrka kommun En väg

Läs mer

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni

Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Värdig vardag en konferens om riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni Konferens den 7/10 2011 arrangerad av RSMH, Schizofreniförbundet och Socialpsykiatriskt forum Varför är denna konferens

Läs mer

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER EGEHEM UTBILDAR KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER KONFERENSER & WORKSHOPS KURSER ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR EGEHEM ERBJUDER ETT UTBUD AV UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. DU FÅR TA DEL AV DET SENASTE INOM FORSKNING OCH

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer Den 13 mars 2013 För er som arbetar i Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla, Perstorp, Tomelilla,

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Välkommen till den femte nationella konferensen

Välkommen till den femte nationella konferensen Första konferensen, Stockholm 2000: De osynliga banen Andra konferensen, Stockholm, 2003: Att synliggöra de osynliga barnen Tredje konferensen, Skellefteå, 2006: Familjeintervention Fjärde konferensen,

Läs mer

Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens

Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens Nyutexaminerade sjuksköterskors självskattade kompetens En studie vid 11 svenska lärosäten 2012 Ann Gardulf Eva Johansson Marianne Carlsson Christel Bahtsevani Ann-Charlotte Egmar Jan Florin Gunilla Johansson

Läs mer

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation

Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Kreativ, meningsfull och konstruktiv kommunikation Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 2 maj 2012 På konferensen presenteras nya synsätt och arbetssätt inom demensvården. Det unika

Läs mer

Samarbete på Nordkalotten: Dialog och netverksperspektiv. Jaakko Seikkula Tromsso 10.6.2009 Landskonferanse 2009

Samarbete på Nordkalotten: Dialog och netverksperspektiv. Jaakko Seikkula Tromsso 10.6.2009 Landskonferanse 2009 Samarbete på Nordkalotten: Dialog och netverksperspektiv Jaakko Seikkula Tromsso 10.6.2009 Landskonferanse 2009 Nätverksorientationens historia Reflekterande prosesser i familjesamtal 1980 talet Gemensamma

Läs mer

Studieplan. HÖGSKOLAN Institutet för hälsovetenskaper Kristianstad

Studieplan. HÖGSKOLAN Institutet för hälsovetenskaper Kristianstad HÖGSKOLAN Institutet för hälsovetenskaper Kristianstad Studieplan SOS810 Kurs 2 delkurs 1, 2 och 3 1.Socialpedagogiskt arbete, 10 p 2.Individ- och familjeomsorg. Socialt utsatta barn, ungdomar och familjer,

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08

PROTOKOLL. Landstingets kansli 2014-04-01 FU 2/2014 Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Tisdagen den 1 april 2014 kl.13.15

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Delatighet och inflytande i ett skolutvecklingsprojekt

Delatighet och inflytande i ett skolutvecklingsprojekt Delatighet och inflytande i ett skolutvecklingsprojekt Katarina Sipos Stockholms universitet katarina.sipos@edu.su.se Maud Baumgarten Stockholms universitet maud.baumgarten@edu.su.se Christina Grönvik

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer