Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb 1954-2004"

Transkript

1

2 Fotografierna i jubileumsskriften är till stor del privata. Layout och produktion: Reklambyrån NP Tryck: JMS Direct AB 2004

3 Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Innehåll: Starten De 21 chartermedlemmarna... 6 Geografi och Kultur... 7 Som ringar på vattnet... 8 Våra lokaler under åren Föredrag i klubben Noterade evenemang Brännande aktuellt Klubbens engagemang Distriktsguvernör från Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Jubileer Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb tackar Belimo AB och BNH Nya Hembutikerna AB för ekonomiskt stöd till jubileumsskriften

4 Materialet till jubileumsskriften är hämtat från tidigare jubileumsskrifter, protokoll, tidningsartiklar, minnesanteckningar mm som producerats under åren. Den enskilde författaren har fått ange tonen i respektive kapitel, vilket gör att texten varierar på ett personligt och trevligt sätt beroende på vem som författat kapitlet. Vissa partier är mer omsorgsfullt beskrivna än andra. Det beror på i vilket sammanhang den presenterats från början, var det från ett veckobrev, en jubileumsskrift eller enbart en protokollmarkering? Jubileumsskriften vill visa mångfalden av aktiviteter samt idéer för att stärka klubbens sammanhållning.

5 3 Klubbens standar formgavs av Arne Jones och skildrar det växande samhället Stockholm Brännkyrka. Bilden finns också på den presentationsskrift som togs fram 1979 (bilden ovan). Charterfesten den 14 december 1954 blev den officiella födelsedagen för Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb, men klubben hade dessförinnan fungerat stadgeenligt under ett par månader. Det började med att en begränsad skara samlades i respektive hem. Försäljningschef Holger Rossholm är den som närmast skall ha äran av att verksamheten kom igång. Han fick snabbt stöd av överingenjör Stig Jacobsson och de besökte gemensamt rektor Gustav Lindberg och så rullade det hela vidare. Lämpliga personer tillfrågades och snart var skaran de 21 första, ostraffbara! Starten 1954 Klubben hade sitt första sammanträde den 21 september 1954 under Gustav Lind bergs ord fö ran de skap. Han blev den för ste presidenten, Erik Goldkuhl valdes till 1:e vice pre si dent, Gustav Collini till 2:e vice president, Holger Rossholm se kre - te ra re, Ivar Sundvik vice se kre te ra re, Lennart Eliasson skatt mäs ta re och Stig Jacobsson klubb mäs ta re. Årsavgiften fastställdes till 80 kro nor och Len nart Eliasson fick i uppdrag att för klub bens räkning öppna post gi ro kon to. Det första veckobrevet är daterat den 9 oktober Charterfestligheterna i Bränn-

6 inbjöds till charterfest. I programmet kan man läsa om klädseln: Högtidsdräkt med rotaryknapp men utan ordnar. Vid festen delades ut ett sångblad med Rotarysången på. kyrka läroverk i närvaro av 29 medlemmar jämte 20 fruar inleddes med Brudmarsch från Sörmland i arrangemang av Lennart Lundin. Sedan följde Barcarole ur operan Hoffmans äventyr av Offenbach samt en Menuett av Purcell. Guvernör Ture Ström höll högtidstalet. Charterbrevet överlämnades med en ordförandeklubba från fadderklubben Stockholm-Söder genom dess President K G Ljungdahl. Därefter framfördes Serenata av Toselli på fiol och piano. Supén intogs i Läroverkets skrivsal och bestod av sandwichtårta, kall kalkon à la Maison, ostbricka samt avslutades med kaffe avec. Dryckerna som serverades var en cocktail som inledning, Cardinal Rouge till kalkonen och vid dansen, som avslutade kvällen, kunde man njuta av förfriskningar. Hela kalaset kostade 27 kr/pers.

7 5 Gratulanter från hela landet hörde av sig och ville lyckönska den nystartade klubben. Ovan: Till den nya medlemmen i Rotaryfamiljen skaldade Kumla Rotaryklubb genom Söderlindh och Henriksson. Ludvika Rotaryklubb skickade en hälsning och lyckönskningar till klubben på eget tryckt kort.

8 6 De 21 chartermedlemmarna var: Kyrkoherde Gustav Collini Stadsfi skal Lennart Eliasson Konsulent Bertil Gillqvist Överläkare Erik Godkuhl Direktör Nils Gäbel Direktör Bror Hansson Direktör C.F. Jacobsson Överingenjör Stig Jacobsson Bildhuggare Arne Jones Doktor Edi Kaspár Bokhandlare Stig Larsson Rektor Gustaf Lindberg Köpman Sture Lindberg Direktör Olof Lundberg Konstnär Torsten Renqvist Skomakarmästare Axel Ring Försäljningschef Holger Rossholm Författare Arne Sand Apotekare C.G.Skarstedt Chefredaktör Ivar Sundvik Direktör Åke Tygård Protokoll från konstituerande styrelsemöte 21 september 1954.

9 7 Vy över klubbens geografiska omfattning: Norra delen av Hägerstens församling med Essingeleden E4 Vinterviken, Hägerstens gård, Klubbacken samt stadsdelen Mälarhöjden. Geografi och Kultur På det första protokollförda sammanträdet fastställdes grundlag och stadgar. Klubbens namn blev Rotaryklubben Stockholm Brännkyrka. Klubben skulle geografiskt omfatta Brännkyrka församling utom Årsta kyrkobokföringsdistrikt. Så småningom delades församlingen och klubbens nuvarande område täcker Hägersten och Brännkyrka församlingar. Första sammanträdet Konstnärerna Arne Jones och Torsten Renqvist fick redan på första sammanträdet i uppdrag att komma med förslag till klubbflagga. Flaggan pryder idag alltid vårt bord sedan Arne Jones blev färdig med sin komposition Bilden har blivit en symbol för Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb och den pryder även vår välkomstskrift, som delas ut till nya medlemmar samt besökare från när och fjärran som gästar vår klubb. Den syns även på denna jubileumsskrifts omslag.

10 8 Som ringar på vattnet... Kan en bättre bild symbolisera Rotarys framväxt och utbredande över världen? Det synes vara adekvat även om vi betraktar vårt eget distrikt, vår egen stad rullade en ring ut från Söder mot Brännkyrka, som en gång låg långt borta från den stora staden. Kvällsmöte lunchmöte Den centrala samlingspunkten för klubbar i Rotary är ett möte med någon aktivitet samt att träffa sina kamrater. Alla föredrag refereras i veckobrev och de har inte minst ett historiskt värde. Redan vid ett av de första sammanträdena togs en fråga upp som återkommit under åren; sammanträdestiden beslöt man att ha enbart kvällssammanträden. När beslutet kom om ändring framgår inte, men någon gång före 1956 lär det ha varit och från 1960 träffas klubbmedlemmarna enbart för lunchsammanträden. Många flitiga pennor har refererat från lunchmötena och de intressanta föredragen. En liten lustig notering angående de tidiga pro to kol len är att de har en lätt ka rak tär av medicinska rap por ter, för uppe i vänst ra hörnet av En glad kvartettt vid lunchmötet på Rosengården hösten Fr v. Lars Åkesson, Gösta Aldener, Gunnar Dalgren och Rolf Flogfält.

11 9 Det första veckobrevet i klubbens historia protokollsbladen kan man läsa : Dr Edi Kaspár Stu re par ken 7. Det var när läkaren Edi Kaspár hade se kret e- ra rens viktiga uppgift. Veckobreven via e-post Veckobreven är klubbens historia. Från veckosammanträdena skrivs ett referat av föredraget, det brukar vara den viktigaste delen av veckobrevet. Få föreningar torde ha en mer omfattande dokumentation om sin verksamhet än Rotaryklubbarna. Veckobreven berättar åtskilligt om klubbens inriktning och liv och innehåller mycket mer än vad den mest entusiastiske studiecirkelmedlem skulle orka med; men så är också Rotary vårt lands största folkbildningsorganisation nota bene utan statsbidrag. En av klubbens flitigaste medlemmar, Ulf Lindewall, har sagt: Ibland är veckobreven bättre än föredragen. T.o.m växlade veckobrevsskrivandet mellan följande medlem-

12 10 Även distriktsguvernörens månadsbrev har stor betydelse för informationen till klubbarna och medlemmarna. Här är ett månadsbrev från då Klas Skogholm från Stockholm Högalid var DG. Idag distribueras guvernörens månadsbrev endast via internet och det är upp till varje klubb att se till att alla delges månadsbrevets innehåll. mar: Lennart Blom, Vidar Ekström- Ahlby, Lars Engström, Bengt Göransson, Bertil Gillqvist, Edi Kaspár och Bengt Sjöberg. Flygvapnets pressofficer Gösta Norrbohm introducerade begreppet Präntare, när han 1963 började skriva veckobrev med assistans av Lennart Edström. Från 1967 har Bengt Göransson i huvudsak svarat för breven med hjälp av Axel Isaksson. Veckobreven skrevs under de första 25 åren på stencil och postades senast varje fredag. Ulla Engström, som var Gösta Aldeners sekreterare på Solbergaskolan svarade för denna service. Hon avtackades den 28 mars 1989 och blev då klubbens första kvinnliga PHF. (PHF= Paul Harris Fellow, en hedersutnämning till minne av Rotarys grundare Paul Harris. Den delas ut till någon som gjort en speciell insats för klubben.) Veckobreven distribueras via e-post till i dagsläget (2004) 24 av klubbens 38 medlemmar. Övriga får papperskopior som skickas som vanlig post , introducerades de elektroniska breven. Claire Forchheimer skrev veckobreven på en bärbar dator direkt vid mötena. Samtidigt med att datorn gjorde sitt intåg i klubben lades klubbens hemsida upp på internet. Idag har Svensk Rotaryservice (SRS) tagit fram en gemensam lösning för alla klubbar och behovet av en egen hemsida bedöms inte längre så stort. På webben kan man läsa om de olika klubbarnas mötestider, program, kontaktpersoner mm. Även distriktet har en hemsida, där distriktsguvernörens program, aktiviteter, kommittéer mm finns. Här finns också guvernörens månadsbrev, som idag endast presenteras på detta sätt. Klubbens samtliga veckobrev, omkring 2.400, från de gångna 50 åren, finns samlade i 17 klotband i Riksarkivet i Arninge, där Sveriges Rotaryarkiv förvaras. Två band av styrelseprotokollen finns också där.

13 11 Under de första åren höll man till i Samlingen i Västertorps centrum. Även idag används samlingslokalen av föreningar. Bilden ovan med Nisse Lilja är tagen 2004 och är manipulerad för att få en antydan om hur det kan ha sett ut på 50-talet. Våra lokaler under åren De första två åren fram till den 7 augusti 1956 höll klubben till i Samlingen, en lokal i Västertorps centrum. Från Samlingen gick flytten 1981 till Västberga Värdshus. De hade trånga men trivsamma lokaler och det var hur man än ställde bord och stolar aldrig långt till väggarna. Under de åren var närvaron mycket hög. Därefter blev Rosengården klubbens hemvist fram till 1989, då Twin Tower Hotell fick äran att inhysa klubben. Men när hotellchefen och rotarybrodern sedan 1989, Sten Agri, lämnade sin tjänst och ersattes av en som inte hade lika varma känslor för Rotary, var klubben åter hemlös och det var dags att fundera på flyttning igen till andra lokaler. Rotarymedlemmen Axel Isaksson, som då var knuten till Sandvik i Västberga, berättade, att vid större internationella mässor som Hannover och Düsseldorf, anordnades ett Rotarysammanträde inom mässans område, som en service till gästande rotarianer. Stockholmsmässan lockade och möjligheten att flytta till en möteslokal i anslutning till den undersöktes. Älvsjö Gård som tillhör Stockholmsmässan låg nära och bra till, men där fanns ingen möjlighet att få lunch serverad. Flytten gick istället till Royal Star Hotel den 1 juli I samband med det invaldes dåvarande hotelldirektör Ulf Stenberg i klubben. Idén att ha sammanträdena i anslutning till mässan har visat sig vara mycket positivt och utvecklande för klubben.

14 12 Rotarybrodern Lennart Eliasson var drivfjädern bakom den uppmärksammade Rättegången, som gick i klubbens regi. En viktig del av trevnaden i Rotary är föredragen på våra träffar. Det är en idag nästan bortglömd meddelandeform i dagens snabba informationssamhälle. Men förmånen att få lyssna till kunniga personer som brinner för ett speciellt ämne, besitter en speciell kunskap och begåvning, som har kännedom om rättigheter och skyldigheter för oss i samhället osv. finns kvar och vi skall vara måna om Föredrag i klubben den möjligheten. Den ger oss inblick i mycket. Under årens lopp har många föredragshållare passerat revy. Under de första tio åren fick klubben vitsordet programserien torde vara enastående i svensk Rotary. Programmakarna har under åren fortsatt att anstränga sig för att få en bra blandning av föredragshållare. Dels har man tagit dem ute från fältet, generaler, am-

15 bassadörer, företagare, tidningsfolk, idrottsmänniskor, konstkännare, politiker och dels har man engagerat egna medlemmar som har intressanta äventyr och händelser att förmedla. Ämnena har varit av alla slag t.ex: fåglar, sömn, esperanto, familjerättsspörsmål, glaskonst, tungmetall, bilism, utrikespolitiska rapporter, reseintryck, synpunkter på dagens samhälle, Globen, sjukvården, trafikproblemen, u-båtstrafiken, samhällsproblem, AIDS-faran m.m. Rotarybrodern Lennart Eliasson höll offentligt föredrag om polis och allmänhet och inspirerade till ledare i tidningar. Han var också drivfjädern bakom en fingerad rättegång i klubbens regi, som blev en fin publikframgång i Samlingen. Konst och kultur har förekommit flitigt på föredragslistan. Klubbmedlemmen Lennart Rodhes konst sågs på plats i Svenska Handelsbankens Lennart Rodhes bild Äventyret talet. Bilden är beskuren. 13 huvudkontor och i Dagens Nyheters hus. Övriga föredragshållare skäms inte heller för sig: Pianisten Inger Wikström, skådespelarna Olof Thunberg och Ingvar Kjellson, Johannes Norrby, Michael Meschke (pratade marionetteater), grundaren av Vår Teater i Hägerstensåsen en vallfärdsort för barnteaterns vänner från hela världen Elsa Olenius, KG Gardell berättade om orientalisk konst från egen samling, Jan von Konow höll flera föredrag om heraldik och klubbmedlemmen Lennart Blom har berättat om utsmyckningen av våra tunnelbanestationer. En viktig del av programverksamheten är att ta del av rotaryinformation och att få lyssna på de ungdomar som har varit i andra länder, i Rotarys regi, eller utbytesstudenter i Sverige. De utländska ungdomarnas snabbt förvärvade kunskaper i svenska har ofta imponerat.

16 gästade världspresidenten Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb. Händelsen uppmärksammades i lokalpressen. Noterade evenemang Ett par märkliga evenemang i klubbens regi måste nämnas. Den 26 februari 1956 lyckades någon locka den världsberömda artisten och multimamman Josephine Baker till Västertorps folkskolas fritidshall för att berätta om sina skyddslingar, de tolv adoptivbarnen med olika hudfärg. Hon bad om ringa förhandsreklam, ändå kom 650 personer som lyssnade och greps. En annan höjdpunkt var konserten i Uppenbarelsekyrkan med Inger Wikström, den berömda pianisten som är vår dotter genom pappa Herbert, och vår egen medlem Carl de Garaguly. Det blev en oförglömlig kväll för den stora lyssnarskaran. Behållningen gick till inköp av Lennart Rodhes bonad Korset, som numera finns att skåda och beundra i Brännkyrka kyrka. I juni 1980 besökte världspresidenten, amerikanen James L. Bomar Jr klubben tillsammans med sin hustru Edith. Paret ville särskilt studera åldringsvården i Stockholm. Bengt Göransson då åldringsvårdsdirektör i staden fick i uppgift att arrangera besöket, som avslutades med lunch tillsammans med klubben. Världspresidenten berättade i tidningsintervjun att Rotarys främsta uppgift är att öka förståelsen mellan länder i världen och det gör man mera konkret genom att samla in pengar och medverka i en lång rad understödsprojekt, främst i utvecklingsländerna. Pengarna går till att bekämpa analfabetismen, undernäringen och andra lokala häl-

17 15 Fr v Bengt Göransson, Martin Nyqvist, världspresienten James L. Bomar Jr, Edith Bomar, Herbert Wikström och Gösta Sandberg. Foto: Tomas Oneborg soproblem. I oktober 1979 satsades det t e x på att vaccinera sex miljoner filippinska barn samt tre miljoner mot mässling i Guatemala, Malawi och Sydindien. Den andra huvuduppgiften är utbildning, fortsatte världspresidenten i intervjun. Under 1980 delades det ut kompletta universitetsstipendier, vart och ett motsvarande dollar. Rotary har också ett internationellt utbytesprogram som gör det möjligt för studerande att skaffa sig vidgade erfarenheter genom besök i främmande länder. Som en extra knorr kan nämnas, att världspresidenten inte bara besökte klubben av en händelse utan också för att besöka gamle arbetskamraten Gösta Sandberg, som varit skattmästare i Rotarys internationella centralorganisation. Brännande aktuellt Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb har inte bara arbetat utåt. Diskussionerna inom klubben har varit många och intressanta. Det talades redan 1955 om att bostadssituationen i Stockholm var skrämmande. I augusti 1956 läser man i veckobrevet att det också fanns parkeringsproblem vid Västberga värdshus. Kom sedan inte och säg att historien upprepar sig! En av våra mest brännande debatter som kom att engagera hela distriktet, var den om rasfrågan. Året var 1961 och klubben gick ut med en skrivelse till alla klubbar inom dåvarande distrikt 134. Skrivelsen handlade om lämpligheten av att till Rotary Internationals sekretariat i USA ställa följande frågor: 1. Är det sant, att inom vissa områ-

18 16 den färgade icke kan bli medlemmar i rotaryklubb? 2. Om så är förhållandet, hur kan detta förenas med Rotarys grundlag? Allt för många ställde sig negativa för att det skulle bli någon framstöt. Det blev en besvikelse inte bara för många inom klubben utan även utanför. Aktuella händelser har också stått på programmet informerades klubben om konsekvensen av att gå över till högertrafik och 1968 om studentrevoltens problematik och om narkotika, som på den tiden var något nytt. Under 70-talet dominerade det nya Stockholms län och storlandstinget, vars högste ansvarige organisatör var Gunnar Hjerne, medlem i klubben från begynnelsen. Även energifrågor som naturgas, olja, kärnkraft, och vattenkraft har belysts. I början på 80-talet diskuterades kvinnoprästfrågan. Brevet om rasdiskriminering inom Rotary skickades ut till alla klubbar inom dåvararande distrikt 134. Svar kom från de flesta klubbar som Mora, Sundbyberg, Falun, Örebro, Norrtälje, stockholmsklubbarna, Arboga, Katrineholm, Visby, Spånga, Nyköping, Solna, Vingåker, Västerås m fl.

19 17 Damlaget vid KM Fr v. en medlem från Wermdö golfklubb, Iréne Boman och Solveig Klaussen. Klubbens engagemang Klubben träffas inte bara under lunchtid utan några gånger varje år gör man studiebesök på kvällstid. Under åren har det blivit åtskilliga besök på företag, institutioner och arbetsplatser som Sandvik, Ericsson, F18, Liljeholmens kabelverk, Helios, S:t Eriksmässan, Polishuset, Solberga sjukhus, Storkyrkan, där för övrigt professor Gotthard Anér spelade för klubben, Italienska institutet och Honeywell AB. Golf Inom Rotary spelar även golfen en stor roll för gemenskapen. Det verkliga lyftet för golfen inom klubben blev 1989 när vårt KM började spelas på Wermdö Golfbana, föredömligt arrangerat av Sten Bohman. Prisbordet på Iréne och Stens altan kunden mäta sig med vilken tour-tävling som helst. Fr v. Nils Melin, Axel Isaksson, Lars Reuter, Roland Sjöö och Lennart Stadigh på Wermdö Golf & Country Club 1993.

20 18 Intresset för golf har ökat genom åren. Störst deltagande var det 2002 med 15 deltagare, varav 3 kvinnor. Satsning på ungdomar Som en röd tråd genom genom alla åren går klubbens intresse för ungdomen. I början av klubbens existens anordnades en uppsatstävling för ungdom upp till 19 år. Tävlingen arrangerades i samarbete med Brännkyrka ungdomsgård. Första priset var en flygresa till valfri plats inom Sverige plus 50 kronor i fickpengar och det erövades av Gunilla Hjerthner. Ett av många fadderbarn som fått hjälp till utbildning av Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb är Lydia från SOS Children s Villages in Kenya Under hösten 1956 anordnades tonårsträffar med klubbmedlemmar som programinslag. Resultatet av dessa står det inte något om i handlingarna; men vi hoppas dock att detta goda försök kanske kan få efterföljare. Klubben har generöst delat ut stipendier under åren till studerande ungdomar vid Brännkyrka gymnasium samt Västertorps och Västberga gymnasier. Genom Lars Engströms donation våren 1957 möjliggjordes det för två ungdomar, att göra lärorika resor. En av Lennart Rodhes elever vid Konstakademien, Jan Dahlin, fick glädjen av ett stipendium på kronor. Klubben har även skänkt pengar till internationella läger och studenthem. Klubben har vid flera tillfällen varit sponsor för utländska utbytesstudenter, främst från USA. Det har blivit många utbyten under åren. Under 1997 hade klubben ansvar för Kelly Blanchard från Illinois. Hon bodde hos familjen Rydmark i Hägersten. I utbyte var Axel Rydmark ett år i USA och läste på High School. GSE-utbyte I augusti 1999 var klubben värd under en vecka för ett GSE-utbyte i vårt distrikt med fyra deltagare och en ledare från Alabama, USA. Lennart Blom var ansvarig för programmet som bl.a. innefattade besök hos SL och RFSU. Gästerna från Alabama bodde i rotaryfamiljer och det var ett ömsesidigt utbyte av seder, traditioner, kulturer och klimat. I samband med gruppens avresa anordnade distriktet

21 anordnade klubben en körsångskonsert med Kjell Lönnå och Sundsvalls Kammarkör. På bilden överlämnar rotarymedlemmen Jan Björks dotter Karin tackblommor till körledaren Kjell Lönnå. ett avskedsparty som Nacka RK stod för. Klubben ställer alltid upp när det gäller att ta hand om GSE-ungdomar som kommer till distriktet. Senast i maj 2004 när fyra ungdomar och en ledare från Arkansas gästade distriktet och klubben, fick de både se det internationella företaget Ericsson i Kista och besöka Stockholmsmässan Men, vi skall inte glömma våra fadderbarn. Det började med ett barn i Österrike och fortsatte med en indisk pojke. Under de första åren gick vår gubbe en sparbössa som var Olle Lundbergs skapelse och gåva till klubben och som bockade och tackade för alla de enkronor, som tryggade våra skyddslingars morgondag. PolioPlus Polio-plusengagemanget dök upp första gången i december 1986 och fortfarande idag, år 2004, är det ett aktuellt mål för Rotary att utrota polion helt från jorden. För att få in pengar för Polio Plus -86 arbetade Axel Isaksson, Nisse Lilja, Björn Jonsson, Kurt Könberg och Nils Melin på att anordna en konsert med Kjell Lönnå i Berwaldhallen. Den gick av stapeln den 6 september 1987 med pompa och ståt. Nettot blev :- kr och elva medlemmar i klubben utsågs till värdigheten PHF vid en högtidlighet den 16 februari Genom bidrag till Rotary Foundation har klubben gjort det möjligt för många ungdomar till förkovran och internationell utblick och insikt. I det

22 20 Arbetsgruppen, som ordnade den praktfulla satsningen för Polio Plus. Fr v Axel Isaksson, Nils Melin, Björn Jonsson samt Nisse Lilja. sammanhanget kan nämnas en poäng. För att klubben en gång skulle bli 100-procentig bidragsgivare, lånade Edi Kaspár (under något av de första åren) privat ut den nödvändiga summan. Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb har även hjälpt till med annat än pengagåvor. En insamling till ett flyktingläger utanför Hamburg fick en flygande eller skall vi säga gående? start genom att Axel Ring ställde 14 par skor till förfogande och under minnesrika Ungerndagar öppnades både plånböcker och hjärtan. Men inte bara ungdomar och flyktingläger har gynnats av rotaryklubbens givmildhet. Ett evenemang för pensionärer den 26 februari 1958 är värt ett särskilt omnämnande. Gästerna fick vara med om ett biobesök på Alcazar, kaffesamkväm och gåvoutdelning i Älvsjö församlingshem. I veckobrevet läser vi att Sture Lindberg fick ett särskilt tack för denna, för de gamla, så trivsamma kväll. Vänklubb En dråplig händelse från de tidigare åren i klubbens historia är när klubben skulle skaffa sig en vänortsklubb. Blickarna gick mot Mariehamn. Man bjöd mer eller mindre sig sjäv till den åländska huvudstaden och fick ett vänligt svar att klubben visst var välkommen. Men klubben var redan vänortsklubb med Lidingö. Några nya försök att hitta en vänortsklubb har sedan inte gjorts. Kvinnliga medlemmar Rotary International tog beslut om att välja in kvinnliga medlemmar år Vägen dit var lång och svår. Våra första kvinnliga medlemmar Claire Forchheimer och Ann Katrin Villner invaldes den 9 juni Presentationsskrift Seden att överlämna och ta emot ett klubbstandar hör samman med Rotary. Sedan 1979 finns det i klubben en presentation av klubben som delas ut till gäster. Skriften, som berättar om hur klubben bildades och en hel del historik om området som klubbens upptagningsområde omfattar, kan man också ha med sig och överlämna vid besök i en annan klubb. Texten finns både på svenska och engelska och togs fram av Nisse Lilja och Gösta Aldener.

23 21 Under en rotaryresa till norra Italien njuter fr.v. sittande Nisse Lilja, Barbro Lilja, Gerhard Lexner, Kerstin Englund, Mary-Anne Berlind, Lennart Stadigh, Claire Forchheimer och stående Lennart Blom. Vinprovning Tisdagen den 22 mars 1994 samlades ett 25-tal medlemmar med fruar för vinprovning på Villa Fridhem i Hägersten. Lennart Blom som var kvällens initiativtagare började med att berätta om att det var här, endast c: a 100 meter från Villa Fridhem som Bellmans berömda källa låg. Vi kom sedan till själva vinprovningen som bestod av två vita viner som skulle passa till den utsökt goda laxen som serverades senare. Den här provningen blev upptakten till flera provningar på Villa Fridhem, men deltagarantalet minskade så att i skrivande stund, 10 år senare, är det bara 8-9 som fortfarande träffas och provar viner. Den här lilla gruppen har också gjort två vinresor, en till Frankrike (Alsace och Bourgogne) samt en till Italien. Vid båda resorna ingick också besök i en Rotaryklubb. Vinintresset i klubben håller i sig och varje sammanträde under 2004 har ett vinlotteri anordnats. Ett 400 år gammalt olivträd på vingården Col D Orcia.

24 22 Inkommande presidenten Axel Isaksson och deckarförfattaren Jan Mårtensson var glada över ett trevligt program på Stockholmsmässan som inbringade kronor till klubbens barnfond. Hans Dahl möter en skotsk Rotarybroder på Inner Wheelkongressen på Stockholmsmässan. Stockholmsmässan Klubben har på senare år haft ett fruktbart samarbete med Stockholmsmässan. Det första sammanträdet där, var den 6 juli 1996 i samband med Sveriges Papper och Cellulosa Industris (SPCI) kongress. (Stockholm Djurgården RK var medarrangör). Sammanträdet organiserades av en arbetsgrupp under ledning av dåvarande presidenten Thomas Kylberg. Det blev ett trevligt sammanträde med 47 gäster från många länder och ett intressant föredrag The Forest Industry in the new Europa av Marie Schrewelius-Arvidsson. Samarbetet med Djurgården har sedan fortsatt och denna mässa återkommer vart tredje år. Vårt hopp till en fortsättning på lunchsammanträden på Stockholmsmässan ledde till att informationschefen på Stockholmsmässan, Jack Herodes, valdes in i klubben i no-

25 23 Klubbens president Claire Forchheimer var värd för det stora rotarymötet under Inner Wheel-kongressen. vember Hans medlemskap har vidgat samarbetet med Stockholmsmässan. Bland lyckade arrangemang kan nämnas ett lunchmöte i samband med Inner Wheels världskongress den 19 maj Då avhölls det största rotarymötet i klubbens historia på Stockholmsmässan! Cirka 170 gästande rotarianer från världens alla hörn besökte mötet. Föredragshållaren Jan Mårtensson, fd. ambassadör och författare, höll ett underhållande tal. Klubbens första kvinnliga president Claire Forchheimer ( ) var värd för detta stora rotarymöte under Inner Wheel-kongressen. Vårt fjärde rotarymöte i samarbete med Antikmässan och Stockholmsmässan år 2004 blev det mest uppskattade. Det lockade över 200 deltagare. Då förnöjde deckarförfattaren Jan Mårtensson mässans publik genom att ikläda sig antikhandlare Johan Kristian Homan från Köpmangatan. Han gav sin syn på vissa fynd som kunde ses på årets Antikmässa. Efteråt kunde man köpa hans böcker och han skrev gärna en dedikation. Vid årets evenemang förenades verkligen nytta med nöje, eftersom Stockholm Brännkyrka Rotaryklubbs barnfond kunde ta emot kronor. Ett bidrag, som kommer att ge fler barn med mindre goda förutsättningar, möjlighet till ett drägligare liv. Det var trångt och kultiverat på Antikmässan.

26 24 Gerd och Björn Jonsson hälsar på inkommande RI-presidenten Jim Lacy och hans hustru Claudine. Februari 1998 på Guvernörsskolan i Anaheim i Californien. Distriktsguvernör från Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Björn Jonsson blev vår förste Distriktsguvernör Den nya distriktsguvernörens klubb får alltid i uppgift att anordna President Elect Training Seminar (PETS) och distriktskonferens. PETS är utbildning för de blivande presidenterna, sekreterarna och skattmästarna i respektive klubbar. Konferensen gick av stapeln i Ericssons konferensanläggning i Älvsjö. Hans Dahl, som då var president, utsåg tillsammans med Björn Jonsson, ett antal arbetsgrupper för att organisera dessa evenemang. För att finansiera arrangemangen gav klubben ut en distriktstidning. Den forne tidningsmannen Nisse Lilja var den drivande kraften. Med diverse skribenter från klubben och med stor hjälp från Ida Hane Sahlin från Nynäshamns RK blev tidningen

27 25 Distriktstidningen under Björn Jonssons tid som distriktsgruvernör blev startskottet till klubbens nya projekt Barnfonden. mycket lyckad och gav ett överskott med drygt kronor. Distriktskonferensen avslutades med en bankett på van der Nootska palatset. Stämningen var hög, maten utmärkt och när storbandet, med en av klubbens medlemmar i orkestern, Christer Johansson på klarinett, spelade upp blev det fullt på dansgolvet! Barnfonden Nisse Lilja föreslog, att överskottet från distriktstidningen skulle användas för att starta en Barnfond och detta blev också klubbens beslut. Klubben hade nu ett nytt stort eget projekt och det första styrelsesammanträdet ägde rum den 24 augusti Att sittande klubbpresident alltid väljs som ordförande innebär ett klart samband mellan Barnfonden och klubben. Fondens styrelse är enligt stadgarna helt självständig och alla beslut som rör fondens förvaltning sker inom fondstyrelsen. Den 25 februari 2003 utsågs idégivaren och upphovsmannen till klubbens barnfond, Nisse Lilja, till hedersordförande i stiftelsen. Fondens kapital är idag cirka kronor. Fondens intäkter kommer dels från evenemang t.ex. Antikmässan och dels genom gåvor från de enskilda medlemmarna. Vid varje större högtidsdag som någon i klubben firar, tilldelas den som uppvaktas ett Barnfondsdiplom, som verifierar att jubilaren fått pengar insatta i Barnfonden i sitt namn. Ett uppskattat initiativ i klubben!

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb. 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år 1964-2004 Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 1964-2004 INLEDNING Det är nu 40 år sedan Göteborg Kungsporten Rotaryklubb bildades och med anledning av det har denna

Läs mer

Lions Club Ekenäs. 50 år

Lions Club Ekenäs. 50 år Lions Club Ekenäs 50 år Lions Club Ekenäs Tryckplats: Ekenäs Tryckeri 2008 Presidentens förord Lions Club Ekenäs firar 50-årsjubileum i oktober 2008. Björn Björkvall, lektor i religion och filosofi vid

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år

Göteborg 2011. Bladet. Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd. Jubileumsnummer. 25 år Göteborg 2011 Bladet Världsvid vänskap - Global kompetens - Lokalt stöd Jubileumsnummer 25 år SWEA i ett nötskal eller vad man svarar på frågan om vad SWEA är: SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med ungefär 7

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008

Svensk. Druid-Tidning. Alla Helgonsdag. Skogskyrkogården i Stockholm. Svensk Druid-Tidning. Nr 9 november 2008. 74 årgången. Nr 9 november 2008 Svensk Druid-Tidning 74 årgången Alla Helgonsdag Skogskyrkogården i Stockholm 1 Foto: Göran Lindgren Tankar om de yttersta tingen Omslaget och sidan 2 i novembernumret visar två stämningsfyllda bilder

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Hässlöbladet Nr 1-2013 Information till medlemmar i F1 Kamratförening F1:s nedläggningsceremoni den 30 juni 1983 Årsmöte den 18 april 2013 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare artikel Kallelse till årsmöten

Läs mer

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND

Tempel Riddaren. Nya hemsidan. HSM:s Nyårshälsning sid 4. Furan 50 år. sid 2. sid 9 ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND Tempel Riddaren ORGAN FÖR TEMPEL RIDDARE ORDEN I SVERIGE OCH FINLAND ÅRGÅNG 93 NR 1 2012 Nya hemsidan sid 2 HSM:s Nyårshälsning sid 4 Furan 50 år sid 9 NY HEMSIDA FÖR STOR TEMPLET - SVERIGE OCH FINLAND

Läs mer

50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009

50 år. Sollentuna Rotaryklubb 1959-2009 Sollentuna Rotaryklubb 50 år 1959-2009 Turebergs Torg igår och idag. Mycket har förändrats i Sollentuna på 50 år, men vissa spår finns kvar. Där Östrings ekiperingsbutik låg 1959, huserar SEB idag. Taxibilarnas

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag LEKMAN i KYRKAN 1 2010 Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag Ansvarig utgivare Anders Nordberg Nygårdsvägen 32 554 74 Jönköping cagnordberg@hotmail.com Redaktör

Läs mer

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte

Kulturturné. Gärdslösa på Ölands östra sida - platsen för 2012 års distriktsårsmöte Kulturturné Även i år arrangerar IOGT-NTO-distriktet en kulturturné i länet i samarbete med NBV. Denna gång med Västerviksgruppen Twin Pix Twin Pix består att två tjejer, 11 och 13 år, som förutom att

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

SWEA -bladet. Wien SWEA WIEN 10 ÅR. Swedish Women s Educational Association International. årsgång 10, nr 1/2008

SWEA -bladet. Wien SWEA WIEN 10 ÅR. Swedish Women s Educational Association International. årsgång 10, nr 1/2008 årsgång 10, nr 1/2008 SWEA -bladet Swedish Women s Educational Association International Wien SWEA WIEN 10 ÅR SWEA årsgång 10, nr 1/2008 SWEA -bladet Swedish Women s Educational Association International

Läs mer

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm

-bladet. Innehåll: Nr 1/2014 Stockholm -bladet Innehåll: Välkommen - till ett nytt SWEA-blad Att komma hem - hur är det? Regionen SWEA ProfS - yrkesnätet Sverigemiddagen Årsmötet - nya styrelsen Hemsidan Temagrupperna Möt SWEA ART Nr 1/2014

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360

Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 Guvernörens Månadsbrev Distrikt 2360 DG Rosmarie Gäcke Herbst nr 5 november 2011 You are a ROTARIAN I can trust you! Så inledde RI Presidentens representant Michael F Webb sitt anförande vid Distriktskonferensen,

Läs mer

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar

Kommande möten. Medlemsblad febr/mars 2008. Bröder i loge nr 73 Tre Länkar Medlemsblad febr/mars 2008 Bröder i loge nr 73 Tre Länkar En ny arbetstermin tar sin början, med nya bröder på de flesta ämbetsmannastolar. Jag vill inleda med att tacka för det förtroende Ni givit mig

Läs mer

Appell. Framgång x2 i Tälje Mäns våld mot kvinnor På gång i IOGT-NTO 100-årsfirande nykterist. 100 procent nykterhet

Appell. Framgång x2 i Tälje Mäns våld mot kvinnor På gång i IOGT-NTO 100-årsfirande nykterist. 100 procent nykterhet Appell 100 procent nykterhet Utges av IOGT-NTO i Stockholms län www.iogt.se/stockholm Framgång x2 i Tälje Mäns våld mot kvinnor På gång i IOGT-NTO 100-årsfirande nykterist TJUGOHUNDRAÅTTA / ETTAN / APELL

Läs mer

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden

Forum. Nr 2 2004. Maria Masoomi Årets Yrkeskvinna 2004. BPW Sweden BPW Sweden YRKES- KVINNORS RIKSFÖRBUND Forum Nr 2 2004 Årets Yrkeskvinna 2004 Maria Masoomi tillsammans med krögaren Erik Lallerstedt och förbundsordförande ORDFÖRANDE, 08-661 37 81 0708-444 732, ul.blom@chello.se

Läs mer

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014

Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Y s Men International Region Sverige Verksamhetsberättelse 2013-2014 Regionkonferens 6 7 september 2014 i Västerås Rörelsens motto: - Att erkänna det ansvar som följer med varje rättighet - Västerås Y's

Läs mer

Nu tar vi tag i framtiden

Nu tar vi tag i framtiden Nr 1 2009 Nu tar vi tag i framtiden Forskaren Tove Axelsson-Sohlberg (bilden till vänster) har tillsammans med Åke Lindgren sammanställt boken Nykterhet i rörelse, som bland annat visar att nykterheten

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008

Innehåll. Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening Nr 4 år 2008 Innehåll Fristadstorget i Eskilstuna tidigt 1910-tal. Fotograf okänd Föreningsinformation...2 Ordföranden har ordet...3 Textilier

Läs mer

Guvernörens Månadsbrev

Guvernörens Månadsbrev Guvernörens Månadsbrev DG Margareta Magnusson nr 9 Mars 2008 Distrikt 2360 Att vara distriktsguvernör ett spännande uppdrag. Så många utmaningar, så många möjligheter. Nyligen hemkommen från att ha bevistat

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR

MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3. TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden FALLSKÄRMSJÄGARNA LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING JUBILERAR FÖR ALLA SOM VILL VETA MER OM LIVREGEMENTETS HUSARER TORSBY Minnet av flygkrasch vid Röjden MALI 01 Utmaning för 32 underrättelsebataljonen & K 3 2014 FALLSKÄRMSJÄGARNA det svenska elitförbandet skapades

Läs mer

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen

Vem får din röst i höst? Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen. Alma ställer politikerna mot väggen En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 30 Juni 2010 Britt Rydh tog chansen att bli omgjord Se förvandlingen På Körsbärsvägen är det lätt att trivas Aktiviteterna är många och trevliga

Läs mer

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm.

POSTTIDNING B. Returadress: Box 114, 182 05 Djursholm. Sidan 12 Nummer 17 Förra numrets vinnare! Här är lösningen på korsordet i Blomstergårdar nr 16. Vi har dragit fyra vinnare som vi skickat matkuponger till. Grattis! 1:a pris Monica Käcke, Stockholm. 2:a

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2010 Riksföreningen Sverigekontakt Årsmöte 2010 i Göteborg Riksföreningen Sverigekontakt hälsar sina medlemmar välkomna till årsmöte i

Läs mer