Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb 1954-2004"

Transkript

1

2 Fotografierna i jubileumsskriften är till stor del privata. Layout och produktion: Reklambyrån NP Tryck: JMS Direct AB 2004

3 Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Innehåll: Starten De 21 chartermedlemmarna... 6 Geografi och Kultur... 7 Som ringar på vattnet... 8 Våra lokaler under åren Föredrag i klubben Noterade evenemang Brännande aktuellt Klubbens engagemang Distriktsguvernör från Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Jubileer Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb tackar Belimo AB och BNH Nya Hembutikerna AB för ekonomiskt stöd till jubileumsskriften

4 Materialet till jubileumsskriften är hämtat från tidigare jubileumsskrifter, protokoll, tidningsartiklar, minnesanteckningar mm som producerats under åren. Den enskilde författaren har fått ange tonen i respektive kapitel, vilket gör att texten varierar på ett personligt och trevligt sätt beroende på vem som författat kapitlet. Vissa partier är mer omsorgsfullt beskrivna än andra. Det beror på i vilket sammanhang den presenterats från början, var det från ett veckobrev, en jubileumsskrift eller enbart en protokollmarkering? Jubileumsskriften vill visa mångfalden av aktiviteter samt idéer för att stärka klubbens sammanhållning.

5 3 Klubbens standar formgavs av Arne Jones och skildrar det växande samhället Stockholm Brännkyrka. Bilden finns också på den presentationsskrift som togs fram 1979 (bilden ovan). Charterfesten den 14 december 1954 blev den officiella födelsedagen för Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb, men klubben hade dessförinnan fungerat stadgeenligt under ett par månader. Det började med att en begränsad skara samlades i respektive hem. Försäljningschef Holger Rossholm är den som närmast skall ha äran av att verksamheten kom igång. Han fick snabbt stöd av överingenjör Stig Jacobsson och de besökte gemensamt rektor Gustav Lindberg och så rullade det hela vidare. Lämpliga personer tillfrågades och snart var skaran de 21 första, ostraffbara! Starten 1954 Klubben hade sitt första sammanträde den 21 september 1954 under Gustav Lind bergs ord fö ran de skap. Han blev den för ste presidenten, Erik Goldkuhl valdes till 1:e vice pre si dent, Gustav Collini till 2:e vice president, Holger Rossholm se kre - te ra re, Ivar Sundvik vice se kre te ra re, Lennart Eliasson skatt mäs ta re och Stig Jacobsson klubb mäs ta re. Årsavgiften fastställdes till 80 kro nor och Len nart Eliasson fick i uppdrag att för klub bens räkning öppna post gi ro kon to. Det första veckobrevet är daterat den 9 oktober Charterfestligheterna i Bränn-

6 inbjöds till charterfest. I programmet kan man läsa om klädseln: Högtidsdräkt med rotaryknapp men utan ordnar. Vid festen delades ut ett sångblad med Rotarysången på. kyrka läroverk i närvaro av 29 medlemmar jämte 20 fruar inleddes med Brudmarsch från Sörmland i arrangemang av Lennart Lundin. Sedan följde Barcarole ur operan Hoffmans äventyr av Offenbach samt en Menuett av Purcell. Guvernör Ture Ström höll högtidstalet. Charterbrevet överlämnades med en ordförandeklubba från fadderklubben Stockholm-Söder genom dess President K G Ljungdahl. Därefter framfördes Serenata av Toselli på fiol och piano. Supén intogs i Läroverkets skrivsal och bestod av sandwichtårta, kall kalkon à la Maison, ostbricka samt avslutades med kaffe avec. Dryckerna som serverades var en cocktail som inledning, Cardinal Rouge till kalkonen och vid dansen, som avslutade kvällen, kunde man njuta av förfriskningar. Hela kalaset kostade 27 kr/pers.

7 5 Gratulanter från hela landet hörde av sig och ville lyckönska den nystartade klubben. Ovan: Till den nya medlemmen i Rotaryfamiljen skaldade Kumla Rotaryklubb genom Söderlindh och Henriksson. Ludvika Rotaryklubb skickade en hälsning och lyckönskningar till klubben på eget tryckt kort.

8 6 De 21 chartermedlemmarna var: Kyrkoherde Gustav Collini Stadsfi skal Lennart Eliasson Konsulent Bertil Gillqvist Överläkare Erik Godkuhl Direktör Nils Gäbel Direktör Bror Hansson Direktör C.F. Jacobsson Överingenjör Stig Jacobsson Bildhuggare Arne Jones Doktor Edi Kaspár Bokhandlare Stig Larsson Rektor Gustaf Lindberg Köpman Sture Lindberg Direktör Olof Lundberg Konstnär Torsten Renqvist Skomakarmästare Axel Ring Försäljningschef Holger Rossholm Författare Arne Sand Apotekare C.G.Skarstedt Chefredaktör Ivar Sundvik Direktör Åke Tygård Protokoll från konstituerande styrelsemöte 21 september 1954.

9 7 Vy över klubbens geografiska omfattning: Norra delen av Hägerstens församling med Essingeleden E4 Vinterviken, Hägerstens gård, Klubbacken samt stadsdelen Mälarhöjden. Geografi och Kultur På det första protokollförda sammanträdet fastställdes grundlag och stadgar. Klubbens namn blev Rotaryklubben Stockholm Brännkyrka. Klubben skulle geografiskt omfatta Brännkyrka församling utom Årsta kyrkobokföringsdistrikt. Så småningom delades församlingen och klubbens nuvarande område täcker Hägersten och Brännkyrka församlingar. Första sammanträdet Konstnärerna Arne Jones och Torsten Renqvist fick redan på första sammanträdet i uppdrag att komma med förslag till klubbflagga. Flaggan pryder idag alltid vårt bord sedan Arne Jones blev färdig med sin komposition Bilden har blivit en symbol för Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb och den pryder även vår välkomstskrift, som delas ut till nya medlemmar samt besökare från när och fjärran som gästar vår klubb. Den syns även på denna jubileumsskrifts omslag.

10 8 Som ringar på vattnet... Kan en bättre bild symbolisera Rotarys framväxt och utbredande över världen? Det synes vara adekvat även om vi betraktar vårt eget distrikt, vår egen stad rullade en ring ut från Söder mot Brännkyrka, som en gång låg långt borta från den stora staden. Kvällsmöte lunchmöte Den centrala samlingspunkten för klubbar i Rotary är ett möte med någon aktivitet samt att träffa sina kamrater. Alla föredrag refereras i veckobrev och de har inte minst ett historiskt värde. Redan vid ett av de första sammanträdena togs en fråga upp som återkommit under åren; sammanträdestiden beslöt man att ha enbart kvällssammanträden. När beslutet kom om ändring framgår inte, men någon gång före 1956 lär det ha varit och från 1960 träffas klubbmedlemmarna enbart för lunchsammanträden. Många flitiga pennor har refererat från lunchmötena och de intressanta föredragen. En liten lustig notering angående de tidiga pro to kol len är att de har en lätt ka rak tär av medicinska rap por ter, för uppe i vänst ra hörnet av En glad kvartettt vid lunchmötet på Rosengården hösten Fr v. Lars Åkesson, Gösta Aldener, Gunnar Dalgren och Rolf Flogfält.

11 9 Det första veckobrevet i klubbens historia protokollsbladen kan man läsa : Dr Edi Kaspár Stu re par ken 7. Det var när läkaren Edi Kaspár hade se kret e- ra rens viktiga uppgift. Veckobreven via e-post Veckobreven är klubbens historia. Från veckosammanträdena skrivs ett referat av föredraget, det brukar vara den viktigaste delen av veckobrevet. Få föreningar torde ha en mer omfattande dokumentation om sin verksamhet än Rotaryklubbarna. Veckobreven berättar åtskilligt om klubbens inriktning och liv och innehåller mycket mer än vad den mest entusiastiske studiecirkelmedlem skulle orka med; men så är också Rotary vårt lands största folkbildningsorganisation nota bene utan statsbidrag. En av klubbens flitigaste medlemmar, Ulf Lindewall, har sagt: Ibland är veckobreven bättre än föredragen. T.o.m växlade veckobrevsskrivandet mellan följande medlem-

12 10 Även distriktsguvernörens månadsbrev har stor betydelse för informationen till klubbarna och medlemmarna. Här är ett månadsbrev från då Klas Skogholm från Stockholm Högalid var DG. Idag distribueras guvernörens månadsbrev endast via internet och det är upp till varje klubb att se till att alla delges månadsbrevets innehåll. mar: Lennart Blom, Vidar Ekström- Ahlby, Lars Engström, Bengt Göransson, Bertil Gillqvist, Edi Kaspár och Bengt Sjöberg. Flygvapnets pressofficer Gösta Norrbohm introducerade begreppet Präntare, när han 1963 började skriva veckobrev med assistans av Lennart Edström. Från 1967 har Bengt Göransson i huvudsak svarat för breven med hjälp av Axel Isaksson. Veckobreven skrevs under de första 25 åren på stencil och postades senast varje fredag. Ulla Engström, som var Gösta Aldeners sekreterare på Solbergaskolan svarade för denna service. Hon avtackades den 28 mars 1989 och blev då klubbens första kvinnliga PHF. (PHF= Paul Harris Fellow, en hedersutnämning till minne av Rotarys grundare Paul Harris. Den delas ut till någon som gjort en speciell insats för klubben.) Veckobreven distribueras via e-post till i dagsläget (2004) 24 av klubbens 38 medlemmar. Övriga får papperskopior som skickas som vanlig post , introducerades de elektroniska breven. Claire Forchheimer skrev veckobreven på en bärbar dator direkt vid mötena. Samtidigt med att datorn gjorde sitt intåg i klubben lades klubbens hemsida upp på internet. Idag har Svensk Rotaryservice (SRS) tagit fram en gemensam lösning för alla klubbar och behovet av en egen hemsida bedöms inte längre så stort. På webben kan man läsa om de olika klubbarnas mötestider, program, kontaktpersoner mm. Även distriktet har en hemsida, där distriktsguvernörens program, aktiviteter, kommittéer mm finns. Här finns också guvernörens månadsbrev, som idag endast presenteras på detta sätt. Klubbens samtliga veckobrev, omkring 2.400, från de gångna 50 åren, finns samlade i 17 klotband i Riksarkivet i Arninge, där Sveriges Rotaryarkiv förvaras. Två band av styrelseprotokollen finns också där.

13 11 Under de första åren höll man till i Samlingen i Västertorps centrum. Även idag används samlingslokalen av föreningar. Bilden ovan med Nisse Lilja är tagen 2004 och är manipulerad för att få en antydan om hur det kan ha sett ut på 50-talet. Våra lokaler under åren De första två åren fram till den 7 augusti 1956 höll klubben till i Samlingen, en lokal i Västertorps centrum. Från Samlingen gick flytten 1981 till Västberga Värdshus. De hade trånga men trivsamma lokaler och det var hur man än ställde bord och stolar aldrig långt till väggarna. Under de åren var närvaron mycket hög. Därefter blev Rosengården klubbens hemvist fram till 1989, då Twin Tower Hotell fick äran att inhysa klubben. Men när hotellchefen och rotarybrodern sedan 1989, Sten Agri, lämnade sin tjänst och ersattes av en som inte hade lika varma känslor för Rotary, var klubben åter hemlös och det var dags att fundera på flyttning igen till andra lokaler. Rotarymedlemmen Axel Isaksson, som då var knuten till Sandvik i Västberga, berättade, att vid större internationella mässor som Hannover och Düsseldorf, anordnades ett Rotarysammanträde inom mässans område, som en service till gästande rotarianer. Stockholmsmässan lockade och möjligheten att flytta till en möteslokal i anslutning till den undersöktes. Älvsjö Gård som tillhör Stockholmsmässan låg nära och bra till, men där fanns ingen möjlighet att få lunch serverad. Flytten gick istället till Royal Star Hotel den 1 juli I samband med det invaldes dåvarande hotelldirektör Ulf Stenberg i klubben. Idén att ha sammanträdena i anslutning till mässan har visat sig vara mycket positivt och utvecklande för klubben.

14 12 Rotarybrodern Lennart Eliasson var drivfjädern bakom den uppmärksammade Rättegången, som gick i klubbens regi. En viktig del av trevnaden i Rotary är föredragen på våra träffar. Det är en idag nästan bortglömd meddelandeform i dagens snabba informationssamhälle. Men förmånen att få lyssna till kunniga personer som brinner för ett speciellt ämne, besitter en speciell kunskap och begåvning, som har kännedom om rättigheter och skyldigheter för oss i samhället osv. finns kvar och vi skall vara måna om Föredrag i klubben den möjligheten. Den ger oss inblick i mycket. Under årens lopp har många föredragshållare passerat revy. Under de första tio åren fick klubben vitsordet programserien torde vara enastående i svensk Rotary. Programmakarna har under åren fortsatt att anstränga sig för att få en bra blandning av föredragshållare. Dels har man tagit dem ute från fältet, generaler, am-

15 bassadörer, företagare, tidningsfolk, idrottsmänniskor, konstkännare, politiker och dels har man engagerat egna medlemmar som har intressanta äventyr och händelser att förmedla. Ämnena har varit av alla slag t.ex: fåglar, sömn, esperanto, familjerättsspörsmål, glaskonst, tungmetall, bilism, utrikespolitiska rapporter, reseintryck, synpunkter på dagens samhälle, Globen, sjukvården, trafikproblemen, u-båtstrafiken, samhällsproblem, AIDS-faran m.m. Rotarybrodern Lennart Eliasson höll offentligt föredrag om polis och allmänhet och inspirerade till ledare i tidningar. Han var också drivfjädern bakom en fingerad rättegång i klubbens regi, som blev en fin publikframgång i Samlingen. Konst och kultur har förekommit flitigt på föredragslistan. Klubbmedlemmen Lennart Rodhes konst sågs på plats i Svenska Handelsbankens Lennart Rodhes bild Äventyret talet. Bilden är beskuren. 13 huvudkontor och i Dagens Nyheters hus. Övriga föredragshållare skäms inte heller för sig: Pianisten Inger Wikström, skådespelarna Olof Thunberg och Ingvar Kjellson, Johannes Norrby, Michael Meschke (pratade marionetteater), grundaren av Vår Teater i Hägerstensåsen en vallfärdsort för barnteaterns vänner från hela världen Elsa Olenius, KG Gardell berättade om orientalisk konst från egen samling, Jan von Konow höll flera föredrag om heraldik och klubbmedlemmen Lennart Blom har berättat om utsmyckningen av våra tunnelbanestationer. En viktig del av programverksamheten är att ta del av rotaryinformation och att få lyssna på de ungdomar som har varit i andra länder, i Rotarys regi, eller utbytesstudenter i Sverige. De utländska ungdomarnas snabbt förvärvade kunskaper i svenska har ofta imponerat.

16 gästade världspresidenten Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb. Händelsen uppmärksammades i lokalpressen. Noterade evenemang Ett par märkliga evenemang i klubbens regi måste nämnas. Den 26 februari 1956 lyckades någon locka den världsberömda artisten och multimamman Josephine Baker till Västertorps folkskolas fritidshall för att berätta om sina skyddslingar, de tolv adoptivbarnen med olika hudfärg. Hon bad om ringa förhandsreklam, ändå kom 650 personer som lyssnade och greps. En annan höjdpunkt var konserten i Uppenbarelsekyrkan med Inger Wikström, den berömda pianisten som är vår dotter genom pappa Herbert, och vår egen medlem Carl de Garaguly. Det blev en oförglömlig kväll för den stora lyssnarskaran. Behållningen gick till inköp av Lennart Rodhes bonad Korset, som numera finns att skåda och beundra i Brännkyrka kyrka. I juni 1980 besökte världspresidenten, amerikanen James L. Bomar Jr klubben tillsammans med sin hustru Edith. Paret ville särskilt studera åldringsvården i Stockholm. Bengt Göransson då åldringsvårdsdirektör i staden fick i uppgift att arrangera besöket, som avslutades med lunch tillsammans med klubben. Världspresidenten berättade i tidningsintervjun att Rotarys främsta uppgift är att öka förståelsen mellan länder i världen och det gör man mera konkret genom att samla in pengar och medverka i en lång rad understödsprojekt, främst i utvecklingsländerna. Pengarna går till att bekämpa analfabetismen, undernäringen och andra lokala häl-

17 15 Fr v Bengt Göransson, Martin Nyqvist, världspresienten James L. Bomar Jr, Edith Bomar, Herbert Wikström och Gösta Sandberg. Foto: Tomas Oneborg soproblem. I oktober 1979 satsades det t e x på att vaccinera sex miljoner filippinska barn samt tre miljoner mot mässling i Guatemala, Malawi och Sydindien. Den andra huvuduppgiften är utbildning, fortsatte världspresidenten i intervjun. Under 1980 delades det ut kompletta universitetsstipendier, vart och ett motsvarande dollar. Rotary har också ett internationellt utbytesprogram som gör det möjligt för studerande att skaffa sig vidgade erfarenheter genom besök i främmande länder. Som en extra knorr kan nämnas, att världspresidenten inte bara besökte klubben av en händelse utan också för att besöka gamle arbetskamraten Gösta Sandberg, som varit skattmästare i Rotarys internationella centralorganisation. Brännande aktuellt Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb har inte bara arbetat utåt. Diskussionerna inom klubben har varit många och intressanta. Det talades redan 1955 om att bostadssituationen i Stockholm var skrämmande. I augusti 1956 läser man i veckobrevet att det också fanns parkeringsproblem vid Västberga värdshus. Kom sedan inte och säg att historien upprepar sig! En av våra mest brännande debatter som kom att engagera hela distriktet, var den om rasfrågan. Året var 1961 och klubben gick ut med en skrivelse till alla klubbar inom dåvarande distrikt 134. Skrivelsen handlade om lämpligheten av att till Rotary Internationals sekretariat i USA ställa följande frågor: 1. Är det sant, att inom vissa områ-

18 16 den färgade icke kan bli medlemmar i rotaryklubb? 2. Om så är förhållandet, hur kan detta förenas med Rotarys grundlag? Allt för många ställde sig negativa för att det skulle bli någon framstöt. Det blev en besvikelse inte bara för många inom klubben utan även utanför. Aktuella händelser har också stått på programmet informerades klubben om konsekvensen av att gå över till högertrafik och 1968 om studentrevoltens problematik och om narkotika, som på den tiden var något nytt. Under 70-talet dominerade det nya Stockholms län och storlandstinget, vars högste ansvarige organisatör var Gunnar Hjerne, medlem i klubben från begynnelsen. Även energifrågor som naturgas, olja, kärnkraft, och vattenkraft har belysts. I början på 80-talet diskuterades kvinnoprästfrågan. Brevet om rasdiskriminering inom Rotary skickades ut till alla klubbar inom dåvararande distrikt 134. Svar kom från de flesta klubbar som Mora, Sundbyberg, Falun, Örebro, Norrtälje, stockholmsklubbarna, Arboga, Katrineholm, Visby, Spånga, Nyköping, Solna, Vingåker, Västerås m fl.

19 17 Damlaget vid KM Fr v. en medlem från Wermdö golfklubb, Iréne Boman och Solveig Klaussen. Klubbens engagemang Klubben träffas inte bara under lunchtid utan några gånger varje år gör man studiebesök på kvällstid. Under åren har det blivit åtskilliga besök på företag, institutioner och arbetsplatser som Sandvik, Ericsson, F18, Liljeholmens kabelverk, Helios, S:t Eriksmässan, Polishuset, Solberga sjukhus, Storkyrkan, där för övrigt professor Gotthard Anér spelade för klubben, Italienska institutet och Honeywell AB. Golf Inom Rotary spelar även golfen en stor roll för gemenskapen. Det verkliga lyftet för golfen inom klubben blev 1989 när vårt KM började spelas på Wermdö Golfbana, föredömligt arrangerat av Sten Bohman. Prisbordet på Iréne och Stens altan kunden mäta sig med vilken tour-tävling som helst. Fr v. Nils Melin, Axel Isaksson, Lars Reuter, Roland Sjöö och Lennart Stadigh på Wermdö Golf & Country Club 1993.

20 18 Intresset för golf har ökat genom åren. Störst deltagande var det 2002 med 15 deltagare, varav 3 kvinnor. Satsning på ungdomar Som en röd tråd genom genom alla åren går klubbens intresse för ungdomen. I början av klubbens existens anordnades en uppsatstävling för ungdom upp till 19 år. Tävlingen arrangerades i samarbete med Brännkyrka ungdomsgård. Första priset var en flygresa till valfri plats inom Sverige plus 50 kronor i fickpengar och det erövades av Gunilla Hjerthner. Ett av många fadderbarn som fått hjälp till utbildning av Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb är Lydia från SOS Children s Villages in Kenya Under hösten 1956 anordnades tonårsträffar med klubbmedlemmar som programinslag. Resultatet av dessa står det inte något om i handlingarna; men vi hoppas dock att detta goda försök kanske kan få efterföljare. Klubben har generöst delat ut stipendier under åren till studerande ungdomar vid Brännkyrka gymnasium samt Västertorps och Västberga gymnasier. Genom Lars Engströms donation våren 1957 möjliggjordes det för två ungdomar, att göra lärorika resor. En av Lennart Rodhes elever vid Konstakademien, Jan Dahlin, fick glädjen av ett stipendium på kronor. Klubben har även skänkt pengar till internationella läger och studenthem. Klubben har vid flera tillfällen varit sponsor för utländska utbytesstudenter, främst från USA. Det har blivit många utbyten under åren. Under 1997 hade klubben ansvar för Kelly Blanchard från Illinois. Hon bodde hos familjen Rydmark i Hägersten. I utbyte var Axel Rydmark ett år i USA och läste på High School. GSE-utbyte I augusti 1999 var klubben värd under en vecka för ett GSE-utbyte i vårt distrikt med fyra deltagare och en ledare från Alabama, USA. Lennart Blom var ansvarig för programmet som bl.a. innefattade besök hos SL och RFSU. Gästerna från Alabama bodde i rotaryfamiljer och det var ett ömsesidigt utbyte av seder, traditioner, kulturer och klimat. I samband med gruppens avresa anordnade distriktet

21 anordnade klubben en körsångskonsert med Kjell Lönnå och Sundsvalls Kammarkör. På bilden överlämnar rotarymedlemmen Jan Björks dotter Karin tackblommor till körledaren Kjell Lönnå. ett avskedsparty som Nacka RK stod för. Klubben ställer alltid upp när det gäller att ta hand om GSE-ungdomar som kommer till distriktet. Senast i maj 2004 när fyra ungdomar och en ledare från Arkansas gästade distriktet och klubben, fick de både se det internationella företaget Ericsson i Kista och besöka Stockholmsmässan Men, vi skall inte glömma våra fadderbarn. Det började med ett barn i Österrike och fortsatte med en indisk pojke. Under de första åren gick vår gubbe en sparbössa som var Olle Lundbergs skapelse och gåva till klubben och som bockade och tackade för alla de enkronor, som tryggade våra skyddslingars morgondag. PolioPlus Polio-plusengagemanget dök upp första gången i december 1986 och fortfarande idag, år 2004, är det ett aktuellt mål för Rotary att utrota polion helt från jorden. För att få in pengar för Polio Plus -86 arbetade Axel Isaksson, Nisse Lilja, Björn Jonsson, Kurt Könberg och Nils Melin på att anordna en konsert med Kjell Lönnå i Berwaldhallen. Den gick av stapeln den 6 september 1987 med pompa och ståt. Nettot blev :- kr och elva medlemmar i klubben utsågs till värdigheten PHF vid en högtidlighet den 16 februari Genom bidrag till Rotary Foundation har klubben gjort det möjligt för många ungdomar till förkovran och internationell utblick och insikt. I det

22 20 Arbetsgruppen, som ordnade den praktfulla satsningen för Polio Plus. Fr v Axel Isaksson, Nils Melin, Björn Jonsson samt Nisse Lilja. sammanhanget kan nämnas en poäng. För att klubben en gång skulle bli 100-procentig bidragsgivare, lånade Edi Kaspár (under något av de första åren) privat ut den nödvändiga summan. Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb har även hjälpt till med annat än pengagåvor. En insamling till ett flyktingläger utanför Hamburg fick en flygande eller skall vi säga gående? start genom att Axel Ring ställde 14 par skor till förfogande och under minnesrika Ungerndagar öppnades både plånböcker och hjärtan. Men inte bara ungdomar och flyktingläger har gynnats av rotaryklubbens givmildhet. Ett evenemang för pensionärer den 26 februari 1958 är värt ett särskilt omnämnande. Gästerna fick vara med om ett biobesök på Alcazar, kaffesamkväm och gåvoutdelning i Älvsjö församlingshem. I veckobrevet läser vi att Sture Lindberg fick ett särskilt tack för denna, för de gamla, så trivsamma kväll. Vänklubb En dråplig händelse från de tidigare åren i klubbens historia är när klubben skulle skaffa sig en vänortsklubb. Blickarna gick mot Mariehamn. Man bjöd mer eller mindre sig sjäv till den åländska huvudstaden och fick ett vänligt svar att klubben visst var välkommen. Men klubben var redan vänortsklubb med Lidingö. Några nya försök att hitta en vänortsklubb har sedan inte gjorts. Kvinnliga medlemmar Rotary International tog beslut om att välja in kvinnliga medlemmar år Vägen dit var lång och svår. Våra första kvinnliga medlemmar Claire Forchheimer och Ann Katrin Villner invaldes den 9 juni Presentationsskrift Seden att överlämna och ta emot ett klubbstandar hör samman med Rotary. Sedan 1979 finns det i klubben en presentation av klubben som delas ut till gäster. Skriften, som berättar om hur klubben bildades och en hel del historik om området som klubbens upptagningsområde omfattar, kan man också ha med sig och överlämna vid besök i en annan klubb. Texten finns både på svenska och engelska och togs fram av Nisse Lilja och Gösta Aldener.

23 21 Under en rotaryresa till norra Italien njuter fr.v. sittande Nisse Lilja, Barbro Lilja, Gerhard Lexner, Kerstin Englund, Mary-Anne Berlind, Lennart Stadigh, Claire Forchheimer och stående Lennart Blom. Vinprovning Tisdagen den 22 mars 1994 samlades ett 25-tal medlemmar med fruar för vinprovning på Villa Fridhem i Hägersten. Lennart Blom som var kvällens initiativtagare började med att berätta om att det var här, endast c: a 100 meter från Villa Fridhem som Bellmans berömda källa låg. Vi kom sedan till själva vinprovningen som bestod av två vita viner som skulle passa till den utsökt goda laxen som serverades senare. Den här provningen blev upptakten till flera provningar på Villa Fridhem, men deltagarantalet minskade så att i skrivande stund, 10 år senare, är det bara 8-9 som fortfarande träffas och provar viner. Den här lilla gruppen har också gjort två vinresor, en till Frankrike (Alsace och Bourgogne) samt en till Italien. Vid båda resorna ingick också besök i en Rotaryklubb. Vinintresset i klubben håller i sig och varje sammanträde under 2004 har ett vinlotteri anordnats. Ett 400 år gammalt olivträd på vingården Col D Orcia.

24 22 Inkommande presidenten Axel Isaksson och deckarförfattaren Jan Mårtensson var glada över ett trevligt program på Stockholmsmässan som inbringade kronor till klubbens barnfond. Hans Dahl möter en skotsk Rotarybroder på Inner Wheelkongressen på Stockholmsmässan. Stockholmsmässan Klubben har på senare år haft ett fruktbart samarbete med Stockholmsmässan. Det första sammanträdet där, var den 6 juli 1996 i samband med Sveriges Papper och Cellulosa Industris (SPCI) kongress. (Stockholm Djurgården RK var medarrangör). Sammanträdet organiserades av en arbetsgrupp under ledning av dåvarande presidenten Thomas Kylberg. Det blev ett trevligt sammanträde med 47 gäster från många länder och ett intressant föredrag The Forest Industry in the new Europa av Marie Schrewelius-Arvidsson. Samarbetet med Djurgården har sedan fortsatt och denna mässa återkommer vart tredje år. Vårt hopp till en fortsättning på lunchsammanträden på Stockholmsmässan ledde till att informationschefen på Stockholmsmässan, Jack Herodes, valdes in i klubben i no-

25 23 Klubbens president Claire Forchheimer var värd för det stora rotarymötet under Inner Wheel-kongressen. vember Hans medlemskap har vidgat samarbetet med Stockholmsmässan. Bland lyckade arrangemang kan nämnas ett lunchmöte i samband med Inner Wheels världskongress den 19 maj Då avhölls det största rotarymötet i klubbens historia på Stockholmsmässan! Cirka 170 gästande rotarianer från världens alla hörn besökte mötet. Föredragshållaren Jan Mårtensson, fd. ambassadör och författare, höll ett underhållande tal. Klubbens första kvinnliga president Claire Forchheimer ( ) var värd för detta stora rotarymöte under Inner Wheel-kongressen. Vårt fjärde rotarymöte i samarbete med Antikmässan och Stockholmsmässan år 2004 blev det mest uppskattade. Det lockade över 200 deltagare. Då förnöjde deckarförfattaren Jan Mårtensson mässans publik genom att ikläda sig antikhandlare Johan Kristian Homan från Köpmangatan. Han gav sin syn på vissa fynd som kunde ses på årets Antikmässa. Efteråt kunde man köpa hans böcker och han skrev gärna en dedikation. Vid årets evenemang förenades verkligen nytta med nöje, eftersom Stockholm Brännkyrka Rotaryklubbs barnfond kunde ta emot kronor. Ett bidrag, som kommer att ge fler barn med mindre goda förutsättningar, möjlighet till ett drägligare liv. Det var trångt och kultiverat på Antikmässan.

26 24 Gerd och Björn Jonsson hälsar på inkommande RI-presidenten Jim Lacy och hans hustru Claudine. Februari 1998 på Guvernörsskolan i Anaheim i Californien. Distriktsguvernör från Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Björn Jonsson blev vår förste Distriktsguvernör Den nya distriktsguvernörens klubb får alltid i uppgift att anordna President Elect Training Seminar (PETS) och distriktskonferens. PETS är utbildning för de blivande presidenterna, sekreterarna och skattmästarna i respektive klubbar. Konferensen gick av stapeln i Ericssons konferensanläggning i Älvsjö. Hans Dahl, som då var president, utsåg tillsammans med Björn Jonsson, ett antal arbetsgrupper för att organisera dessa evenemang. För att finansiera arrangemangen gav klubben ut en distriktstidning. Den forne tidningsmannen Nisse Lilja var den drivande kraften. Med diverse skribenter från klubben och med stor hjälp från Ida Hane Sahlin från Nynäshamns RK blev tidningen

27 25 Distriktstidningen under Björn Jonssons tid som distriktsgruvernör blev startskottet till klubbens nya projekt Barnfonden. mycket lyckad och gav ett överskott med drygt kronor. Distriktskonferensen avslutades med en bankett på van der Nootska palatset. Stämningen var hög, maten utmärkt och när storbandet, med en av klubbens medlemmar i orkestern, Christer Johansson på klarinett, spelade upp blev det fullt på dansgolvet! Barnfonden Nisse Lilja föreslog, att överskottet från distriktstidningen skulle användas för att starta en Barnfond och detta blev också klubbens beslut. Klubben hade nu ett nytt stort eget projekt och det första styrelsesammanträdet ägde rum den 24 augusti Att sittande klubbpresident alltid väljs som ordförande innebär ett klart samband mellan Barnfonden och klubben. Fondens styrelse är enligt stadgarna helt självständig och alla beslut som rör fondens förvaltning sker inom fondstyrelsen. Den 25 februari 2003 utsågs idégivaren och upphovsmannen till klubbens barnfond, Nisse Lilja, till hedersordförande i stiftelsen. Fondens kapital är idag cirka kronor. Fondens intäkter kommer dels från evenemang t.ex. Antikmässan och dels genom gåvor från de enskilda medlemmarna. Vid varje större högtidsdag som någon i klubben firar, tilldelas den som uppvaktas ett Barnfondsdiplom, som verifierar att jubilaren fått pengar insatta i Barnfonden i sitt namn. Ett uppskattat initiativ i klubben!

Rotary President Elect Training Seminar, PETS

Rotary President Elect Training Seminar, PETS Guvernörens månadsbrev nr 8 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust, månadsskiftet februari-mars 2016 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om februari samt information om vad som är på gång

Läs mer

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb

Sollentuna-Tureberg rotaryklubb Sollentuna-Tureberg rotaryklubb 35-års jubileum den 4 juni 2013 Av PDG John Örtengren Klubbens familjeträd Stockholms rk chartrad 1926-02-20 Nr 1 Stockholms norra rk 1954-06-24 Nr 8 Solna rk 1956-02-15

Läs mer

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK

Lars Olof Nilsson DG Nacka RK Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson DG 2016-2017 Nacka RK 23 februari 1905 i Chicago...möttes 4 herrar Lokala projekt De första lokala projekten genomfördes av Rotaryklubben i Chicago1907. Man köpte en ny

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360

Guvernörens månadsbrev nr Distrikt Till alla medlemmar i distrikt 2360 Guvernörens månadsbrev nr 9 2016-2017 Distrikt 236 0 Orust april 2017 Till alla medlemmar i distrikt 2360 Här kommer lite om mars och april samt information om vad som är på gång framöver. Rotary President

Läs mer

Den 18 februari träffades några gamla JTK-medlemmar på lokal i Jakobsberg för att fira Mr JTK, Lars Morén!

Den 18 februari träffades några gamla JTK-medlemmar på lokal i Jakobsberg för att fira Mr JTK, Lars Morén! Lasse Morén 90 år! Den 18 februari träffades några gamla JTK-medlemmar på lokal i Jakobsberg för att fira Mr JTK, Lars Morén! Lars, eller Lasse, som han helst lystrar till, är nämligen den person som från

Läs mer

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10

GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Distrikt 2380 SERVCE ABOVE SELF GUVERNÖRENS MÅNADSBREV mars/april 2017, nr 9/10 Rotarykamrater! Tiden går fort och det är mycket som händer. Det är fullt med aktiviteter i klubbarna runt om i distriktet.

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28

Rotary Foundation: Översikt. Rotary Foundation seminarium Hans Johansson /28 Rotary Foundation: Översikt Rotary Foundation seminarium Hans Johansson 2015-11-14/28 The Rotary Foundation är fristående men har lagrådet gemensamt med Rotary International TITLE 2 Rotary Foundation ger

Läs mer

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet

Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet Malltavlor och lite annat smått och gott. Mallresning är en gammal tradition för att ära brudparet 1883 Margareta Maggi Lind s farmors föräldrars Bröllopstavla 1914 Adolf Eriksson Lima och Anna Jonsdotter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Holmiadagen 2013 Det klappar

Holmiadagen 2013 Det klappar Holmiadagen 2013 Det klappar En gång är ingen gång, två gånger är en vana och tre gånger är en tradition, enligt ett bevingat uttryck. Kanske utbildning är på väg att bli tradition i vår loge. För två

Läs mer

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer.

Arkiv: 1202 Linköping Filbyter Rotaryklubb Plats: 14. Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2. Volym nummer. Årsmötesprotokoll A 1 1 1982 2000 Serien i arkivkartong. Protokoll för år 1983 saknas. I denna volymen ingår även: A:1 2001-2007, A:2 1984-2007, A:3, A:4, B:1 och B:2. 2001 2007 Ingår i volym A1:1. 2 2009

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Välkommen till årets PETS i Nacka!

Välkommen till årets PETS i Nacka! ROTARY INTERNATIONAL Distrikt 2370 Lars Olof Nilsson Guvernör 2016-2017 KALLELSE med SLUTLIGT PROGRAM President Elect Training Seminar (PETS), Distriktssamråd och Distriktsfondens budgetmöte Välkommen

Läs mer

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010

Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den 9-10 mars 2010 Luftfartsverkets pensionärsförening Arlanda-Bromma Org.nr:80 2413-1685 Pg: 408345-7 www.lfvpensionarer.se Protokoll fört vid LFV:s pensionärsförening Arlanda-Bromma årsmöte ombord på Birka Paradise den

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål

Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Rotary Internationals Strategiska Fokusområden och Mål Stödja och stärka klubbarna Främja innovation och flexibilitet i klubbarna Uppmuntra klubbarna att delta i aktiviteter inom olika tjänstegrenar Främja

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden.

LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. LP Norrtälje Rolf Hammarberg önskade alla välkomna till Norrtälje Han berättade om Roslagens Huvudstad Norrtälje och dess historia genom århundraden. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Musikkår

Rune Larsson VÅR HEMBYGD. Kolbäcks Musikkår Rune Larsson VÅR HEMBYGD Kolbäcks Musikkår Bilden på omslaget är från Kolbäcks Musikkårs spelning i Godtemplarlokalen 1952. Foto Gustaf Åhman. Nedre r: Tage Pettersson, Bertil Strömbäck. Stig Larsson,

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009-2010

Verksamhetsberättelse 2009-2010 Verksamhetsberättelse 2009-2010 Sollentuna-Tureberg Rotaryklubb Inför årsmötet 14 dec 2010 Styrelsen Helena, Bengt, Marie Valberedning Marie Hillström Tillträdande President + PR/kommunikation Claes-Göran

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05

Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Kongress Senast uppdaterad 2010-01-05 Förbundet håller kongress vartannat år och då medverkar föreningarna med sina ombud. - Kongress 10 11 april 2010 - Extrakongress 2009 - Kongressen 2008 artikel och

Läs mer

John Ajvide Lindqvist

John Ajvide Lindqvist STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS LITTERATURPRIS 2008 TILLDELAS John Ajvide Lindqvist»För ett författarskap som rymmer ett mästerligt berättande och en känsla för skräckens och inbillningens djupa krafter« Foto:

Läs mer

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet

FRISKVÅRD. Motionera Mera-lotteriet FRISKVÅRD Motionera Mera-lotteriet Årets motionslotteri har nu avslutats och vinnarna har lottats fram. Alla vinnare har meddelats särskilt. Dorthy Hallqvist heter vinnaren av resan i föreningens reseprogram.

Läs mer

SUMMERING. Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer.

SUMMERING. Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer. Leg läkare Sonny Schelin SUMMERING Slå ett slag för prostatan 2009-2012 Golftävling- till förmån för Sonny Schelins arbete med prostatacancer. Under fyra år har Nybro Rotaryklubb tillsammans med Möre Golfklubb

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Medlemsbrev december 2013

Medlemsbrev december 2013 Sid 1 av 5 Medlemsbrev december 2013 JAZZSUFIERN Jan Allan En epikuré ger sin syn på livets goda. Jazzlegenden Jan Allan minns sitt femtiotal. Liggande hemma hittar Jan en mängd bilder han fotograferat

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 1 augusti 2015 Rya 08:00 - Törning / Törning 31,7 27 56 TÖRNING, Håkan Golfklubb 8,4 7 48 TÖRNING, Eva Golfklubb 23,3 20 - Bäckbom / Bäckbom 21,8 19 48 BÄCKBOM, Catrin Golfklubb 22,1 20 56 BÄCKBOM, Patrik Golfklubb +0,3-1

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

Kopia av protokollet

Kopia av protokollet Kopia av protokollet SE-SAM Protokoll nr 4/2014 Protokoll fört vid det 32:a årsmötet med SE-SAM, Swedish Senior Airmen, på Tekniska Museet i Stockholm 2014-04-07 kl 1100-1150. Närvarande: 48 medlemmar

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

Anmälan gör du senast den 6 februari till klubbmästaren Helena Östling, ,

Anmälan gör du senast den 6 februari till klubbmästaren Helena Östling, , : Göteborg Norra IWC Månadsbrev nr 7-8 Distrikt 236 20 januari 2018 President Else Vestlund Sekreterare Ann Robertzon Årets motto: LEAVE A LASTING LEGACY International Inner Wheel President Kapila Gupta,

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl

Plats och tid: Vara församlingshem kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2011-05-12 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-22.15 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-11 Utses

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 2011 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation:

WCP programmet och World s Children s Prize Foundation: Senaste uppdatering av aktivitetsplanen: 2016-12-21 1 Strategi för Mariefred Rotaryklubbs WCP, World s Children Prize projekt Vision: Att inleda ett samarbete mellan WCP, World s Children s Prize Foundation

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012

PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 2012 PRO Karlskoga Södra Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande / studieorganisatör Vice ordförande / pressombud Kassör Sekreterare Styrelseledamot / medlemsvärvare

Läs mer

Mariestads. Pensionärsförening

Mariestads. Pensionärsförening Mariestads Pensionärsförening 70 År 1944-2014 HISTORIK avseende Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad, 70 år 17 mars 2014. Inledning I år, 2014 fyller Mariestads pensionärsförening, PRO Mariestad,

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011

Virestads Hembygdsförening. http://nya.hembygd.se/virestad. Arkiv 2011 Arkiv 2011 Verksamhetsberättelse 2011 för Virestads Hembygdsförening Styrelsen: Ordförande Harry Eriksson, Sedingehult Vice Ordförande Magnus Björkman, Kvarnatorp Kassör Ingvar Johansson Virestad Sekreterare/

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat.

1 Sammanträdets öppnande Ordföranden önskar alla välkomna och en god fortsättning på det nya året och förklarar mötet öppnat. PROTOKOLL Sörmländska Folkdansringen Distriktstyrelsen Sörmländska Folkdansringen Sammanträde 2007-1 Tid 20 januari 2007 Plats Nyköping Närvarande Pierre Marklund, via telefon Ann-Sofie Svensson Agneta

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

förutsättningarna var de bästa.

förutsättningarna var de bästa. Ordförande har ordet - juni 2016 Vi har nyss genomfört vår kamratförenings 80-årsjubileum. Förväntningarna var högt ställda och förberedelserna började tidigt under hösten 2015. Tanken var att göra många

Läs mer

Västlands Hembygdsförening

Västlands Hembygdsförening Västlands Hembygdsförening Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen 2013 Ordinarie ledamöter Carl-Bertil Wallin Ordförande Inger Lind Sekreterare Peter Mattsson Kassör Gunnel Eriksson Vice sekreterare Vice

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr:

P R E S I D I U M. Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1. Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: P R E S I D I U M Lions Club, Hudiksvall, distrikt: 101 GD, Zon 1 Klubben bildades den 9 maj 1952, som 37:e klubb. Internationellt nr: 18 425 1948 bildades första lionsklubben i Europa, LC Stockholm den

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013)

Medlemsblad. Bästa medlemmar! Nr 3 Årg. 22 (2013) Medlemsblad Nr 3 Årg. 22 (2013) Bästa medlemmar! Våren blev sen, kall och efterlängtad. Trots mångas misströstan infann den sig till slut, som alltid. Måndagen den 22:e april blev vi guidade på den nybyggda

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ireortens Biodlarförenings årsmöte 2013 Plats: Ire Naturskola Närvarande: Stig Boklund Bengt Eriksson Mogens Vedel Åke Månsson Lars Nilsson Nils-Erik Svensson Göran Åstrand Anna Erlandsson

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1953-1954 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Träningsmatch, Hästveda - Christian 4-5. 1953-10-01 Johansson Per Nilsson Arne, Christian 1 1953-10-01 Persson

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK.

Dessutom erbjöd sig 8 Rotarymedlemmar att bidra med mellan 500 och 1.500 SEK vardera, vilket blev summa 6.000 SEK. Välgörenhetskonserten i Mariefreds Kyrka med saxofonisten Johan Stengård och Magnus Ludwigsson vid flygeln, som den 2 juni 2014 arrangerades av Mariefred Rotaryklubb och Mariefreds Församling, inbringade

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2013

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2013 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2013 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2013 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Revisorer

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar.

Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. 1990 Distriktet firar 25 årsjubileum i samband med Årsmötet i Vetlanda. Medlemsantalet var 11847 från 52 föreningar. Föreningarnas reseverksamhet var 357 resdagar. 351 studiecirklar hade genomförts. 1991

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum

Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum 1 Chartermedlem Hugo Kellers tal vid Kalmar Norra Rotaryklubbs 40-årsjubileum Kalmar Norra RK 1971-2011 Fru President, Rotaryvänner och gäster! Den 17 maj i år var det exakt 40 år sen ett organisationssammanträde

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Kungsbacka City Rotaryklubb

Kungsbacka City Rotaryklubb Kungsbacka City Rotaryklubb Månadsbrev september 2016 Så har september tagit slut även i år. Det har gått riktigt snabbt i år eftersom sommaren stannade så länge. De senaste dagarna har ändå hösten kommit

Läs mer

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014

PRO Vivalla-Lundby. Verksamhetsberättelse. 1 januari 31 december 2014 PRO Vivalla-Lundby Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Verksamhetsberättelse 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare Studieorganisatör Ledamot Ledamot Ledamot Revisorer

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec.

Brödrabrev. Födelsedagar: Broder Lars Kjellberg 70 år 23 aug Broder Lars Westermark 96 år 22 sep Broder Nils Warnebro 91 år 6 dec. RT S:T ERIK AV TEMPELRIDDARE ORDEN UPPSALA Brödrabrev September 2010 Nr 4 Årgång 19 Efter denna fina sommar fortsätter vi vår verksamhet. IG (1) tis. 7 sep kl. 19.00 Gäster kommer på besök. Hans Sverredal

Läs mer

Dybecks Folkdansgille

Dybecks Folkdansgille Nättidningen Dyningen Nr. 2-2007 Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille Box 2060, 731 02 Köping e-post: dybeck@folkdansringen.se hemsida: www.folkdansringen.se/dybeck Medlemstidning för Dybecks Folkdansgille

Läs mer