Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb 1954-2004"

Transkript

1

2 Fotografierna i jubileumsskriften är till stor del privata. Layout och produktion: Reklambyrån NP Tryck: JMS Direct AB 2004

3 Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Innehåll: Starten De 21 chartermedlemmarna... 6 Geografi och Kultur... 7 Som ringar på vattnet... 8 Våra lokaler under åren Föredrag i klubben Noterade evenemang Brännande aktuellt Klubbens engagemang Distriktsguvernör från Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Jubileer Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb tackar Belimo AB och BNH Nya Hembutikerna AB för ekonomiskt stöd till jubileumsskriften

4 Materialet till jubileumsskriften är hämtat från tidigare jubileumsskrifter, protokoll, tidningsartiklar, minnesanteckningar mm som producerats under åren. Den enskilde författaren har fått ange tonen i respektive kapitel, vilket gör att texten varierar på ett personligt och trevligt sätt beroende på vem som författat kapitlet. Vissa partier är mer omsorgsfullt beskrivna än andra. Det beror på i vilket sammanhang den presenterats från början, var det från ett veckobrev, en jubileumsskrift eller enbart en protokollmarkering? Jubileumsskriften vill visa mångfalden av aktiviteter samt idéer för att stärka klubbens sammanhållning.

5 3 Klubbens standar formgavs av Arne Jones och skildrar det växande samhället Stockholm Brännkyrka. Bilden finns också på den presentationsskrift som togs fram 1979 (bilden ovan). Charterfesten den 14 december 1954 blev den officiella födelsedagen för Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb, men klubben hade dessförinnan fungerat stadgeenligt under ett par månader. Det började med att en begränsad skara samlades i respektive hem. Försäljningschef Holger Rossholm är den som närmast skall ha äran av att verksamheten kom igång. Han fick snabbt stöd av överingenjör Stig Jacobsson och de besökte gemensamt rektor Gustav Lindberg och så rullade det hela vidare. Lämpliga personer tillfrågades och snart var skaran de 21 första, ostraffbara! Starten 1954 Klubben hade sitt första sammanträde den 21 september 1954 under Gustav Lind bergs ord fö ran de skap. Han blev den för ste presidenten, Erik Goldkuhl valdes till 1:e vice pre si dent, Gustav Collini till 2:e vice president, Holger Rossholm se kre - te ra re, Ivar Sundvik vice se kre te ra re, Lennart Eliasson skatt mäs ta re och Stig Jacobsson klubb mäs ta re. Årsavgiften fastställdes till 80 kro nor och Len nart Eliasson fick i uppdrag att för klub bens räkning öppna post gi ro kon to. Det första veckobrevet är daterat den 9 oktober Charterfestligheterna i Bränn-

6 inbjöds till charterfest. I programmet kan man läsa om klädseln: Högtidsdräkt med rotaryknapp men utan ordnar. Vid festen delades ut ett sångblad med Rotarysången på. kyrka läroverk i närvaro av 29 medlemmar jämte 20 fruar inleddes med Brudmarsch från Sörmland i arrangemang av Lennart Lundin. Sedan följde Barcarole ur operan Hoffmans äventyr av Offenbach samt en Menuett av Purcell. Guvernör Ture Ström höll högtidstalet. Charterbrevet överlämnades med en ordförandeklubba från fadderklubben Stockholm-Söder genom dess President K G Ljungdahl. Därefter framfördes Serenata av Toselli på fiol och piano. Supén intogs i Läroverkets skrivsal och bestod av sandwichtårta, kall kalkon à la Maison, ostbricka samt avslutades med kaffe avec. Dryckerna som serverades var en cocktail som inledning, Cardinal Rouge till kalkonen och vid dansen, som avslutade kvällen, kunde man njuta av förfriskningar. Hela kalaset kostade 27 kr/pers.

7 5 Gratulanter från hela landet hörde av sig och ville lyckönska den nystartade klubben. Ovan: Till den nya medlemmen i Rotaryfamiljen skaldade Kumla Rotaryklubb genom Söderlindh och Henriksson. Ludvika Rotaryklubb skickade en hälsning och lyckönskningar till klubben på eget tryckt kort.

8 6 De 21 chartermedlemmarna var: Kyrkoherde Gustav Collini Stadsfi skal Lennart Eliasson Konsulent Bertil Gillqvist Överläkare Erik Godkuhl Direktör Nils Gäbel Direktör Bror Hansson Direktör C.F. Jacobsson Överingenjör Stig Jacobsson Bildhuggare Arne Jones Doktor Edi Kaspár Bokhandlare Stig Larsson Rektor Gustaf Lindberg Köpman Sture Lindberg Direktör Olof Lundberg Konstnär Torsten Renqvist Skomakarmästare Axel Ring Försäljningschef Holger Rossholm Författare Arne Sand Apotekare C.G.Skarstedt Chefredaktör Ivar Sundvik Direktör Åke Tygård Protokoll från konstituerande styrelsemöte 21 september 1954.

9 7 Vy över klubbens geografiska omfattning: Norra delen av Hägerstens församling med Essingeleden E4 Vinterviken, Hägerstens gård, Klubbacken samt stadsdelen Mälarhöjden. Geografi och Kultur På det första protokollförda sammanträdet fastställdes grundlag och stadgar. Klubbens namn blev Rotaryklubben Stockholm Brännkyrka. Klubben skulle geografiskt omfatta Brännkyrka församling utom Årsta kyrkobokföringsdistrikt. Så småningom delades församlingen och klubbens nuvarande område täcker Hägersten och Brännkyrka församlingar. Första sammanträdet Konstnärerna Arne Jones och Torsten Renqvist fick redan på första sammanträdet i uppdrag att komma med förslag till klubbflagga. Flaggan pryder idag alltid vårt bord sedan Arne Jones blev färdig med sin komposition Bilden har blivit en symbol för Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb och den pryder även vår välkomstskrift, som delas ut till nya medlemmar samt besökare från när och fjärran som gästar vår klubb. Den syns även på denna jubileumsskrifts omslag.

10 8 Som ringar på vattnet... Kan en bättre bild symbolisera Rotarys framväxt och utbredande över världen? Det synes vara adekvat även om vi betraktar vårt eget distrikt, vår egen stad rullade en ring ut från Söder mot Brännkyrka, som en gång låg långt borta från den stora staden. Kvällsmöte lunchmöte Den centrala samlingspunkten för klubbar i Rotary är ett möte med någon aktivitet samt att träffa sina kamrater. Alla föredrag refereras i veckobrev och de har inte minst ett historiskt värde. Redan vid ett av de första sammanträdena togs en fråga upp som återkommit under åren; sammanträdestiden beslöt man att ha enbart kvällssammanträden. När beslutet kom om ändring framgår inte, men någon gång före 1956 lär det ha varit och från 1960 träffas klubbmedlemmarna enbart för lunchsammanträden. Många flitiga pennor har refererat från lunchmötena och de intressanta föredragen. En liten lustig notering angående de tidiga pro to kol len är att de har en lätt ka rak tär av medicinska rap por ter, för uppe i vänst ra hörnet av En glad kvartettt vid lunchmötet på Rosengården hösten Fr v. Lars Åkesson, Gösta Aldener, Gunnar Dalgren och Rolf Flogfält.

11 9 Det första veckobrevet i klubbens historia protokollsbladen kan man läsa : Dr Edi Kaspár Stu re par ken 7. Det var när läkaren Edi Kaspár hade se kret e- ra rens viktiga uppgift. Veckobreven via e-post Veckobreven är klubbens historia. Från veckosammanträdena skrivs ett referat av föredraget, det brukar vara den viktigaste delen av veckobrevet. Få föreningar torde ha en mer omfattande dokumentation om sin verksamhet än Rotaryklubbarna. Veckobreven berättar åtskilligt om klubbens inriktning och liv och innehåller mycket mer än vad den mest entusiastiske studiecirkelmedlem skulle orka med; men så är också Rotary vårt lands största folkbildningsorganisation nota bene utan statsbidrag. En av klubbens flitigaste medlemmar, Ulf Lindewall, har sagt: Ibland är veckobreven bättre än föredragen. T.o.m växlade veckobrevsskrivandet mellan följande medlem-

12 10 Även distriktsguvernörens månadsbrev har stor betydelse för informationen till klubbarna och medlemmarna. Här är ett månadsbrev från då Klas Skogholm från Stockholm Högalid var DG. Idag distribueras guvernörens månadsbrev endast via internet och det är upp till varje klubb att se till att alla delges månadsbrevets innehåll. mar: Lennart Blom, Vidar Ekström- Ahlby, Lars Engström, Bengt Göransson, Bertil Gillqvist, Edi Kaspár och Bengt Sjöberg. Flygvapnets pressofficer Gösta Norrbohm introducerade begreppet Präntare, när han 1963 började skriva veckobrev med assistans av Lennart Edström. Från 1967 har Bengt Göransson i huvudsak svarat för breven med hjälp av Axel Isaksson. Veckobreven skrevs under de första 25 åren på stencil och postades senast varje fredag. Ulla Engström, som var Gösta Aldeners sekreterare på Solbergaskolan svarade för denna service. Hon avtackades den 28 mars 1989 och blev då klubbens första kvinnliga PHF. (PHF= Paul Harris Fellow, en hedersutnämning till minne av Rotarys grundare Paul Harris. Den delas ut till någon som gjort en speciell insats för klubben.) Veckobreven distribueras via e-post till i dagsläget (2004) 24 av klubbens 38 medlemmar. Övriga får papperskopior som skickas som vanlig post , introducerades de elektroniska breven. Claire Forchheimer skrev veckobreven på en bärbar dator direkt vid mötena. Samtidigt med att datorn gjorde sitt intåg i klubben lades klubbens hemsida upp på internet. Idag har Svensk Rotaryservice (SRS) tagit fram en gemensam lösning för alla klubbar och behovet av en egen hemsida bedöms inte längre så stort. På webben kan man läsa om de olika klubbarnas mötestider, program, kontaktpersoner mm. Även distriktet har en hemsida, där distriktsguvernörens program, aktiviteter, kommittéer mm finns. Här finns också guvernörens månadsbrev, som idag endast presenteras på detta sätt. Klubbens samtliga veckobrev, omkring 2.400, från de gångna 50 åren, finns samlade i 17 klotband i Riksarkivet i Arninge, där Sveriges Rotaryarkiv förvaras. Två band av styrelseprotokollen finns också där.

13 11 Under de första åren höll man till i Samlingen i Västertorps centrum. Även idag används samlingslokalen av föreningar. Bilden ovan med Nisse Lilja är tagen 2004 och är manipulerad för att få en antydan om hur det kan ha sett ut på 50-talet. Våra lokaler under åren De första två åren fram till den 7 augusti 1956 höll klubben till i Samlingen, en lokal i Västertorps centrum. Från Samlingen gick flytten 1981 till Västberga Värdshus. De hade trånga men trivsamma lokaler och det var hur man än ställde bord och stolar aldrig långt till väggarna. Under de åren var närvaron mycket hög. Därefter blev Rosengården klubbens hemvist fram till 1989, då Twin Tower Hotell fick äran att inhysa klubben. Men när hotellchefen och rotarybrodern sedan 1989, Sten Agri, lämnade sin tjänst och ersattes av en som inte hade lika varma känslor för Rotary, var klubben åter hemlös och det var dags att fundera på flyttning igen till andra lokaler. Rotarymedlemmen Axel Isaksson, som då var knuten till Sandvik i Västberga, berättade, att vid större internationella mässor som Hannover och Düsseldorf, anordnades ett Rotarysammanträde inom mässans område, som en service till gästande rotarianer. Stockholmsmässan lockade och möjligheten att flytta till en möteslokal i anslutning till den undersöktes. Älvsjö Gård som tillhör Stockholmsmässan låg nära och bra till, men där fanns ingen möjlighet att få lunch serverad. Flytten gick istället till Royal Star Hotel den 1 juli I samband med det invaldes dåvarande hotelldirektör Ulf Stenberg i klubben. Idén att ha sammanträdena i anslutning till mässan har visat sig vara mycket positivt och utvecklande för klubben.

14 12 Rotarybrodern Lennart Eliasson var drivfjädern bakom den uppmärksammade Rättegången, som gick i klubbens regi. En viktig del av trevnaden i Rotary är föredragen på våra träffar. Det är en idag nästan bortglömd meddelandeform i dagens snabba informationssamhälle. Men förmånen att få lyssna till kunniga personer som brinner för ett speciellt ämne, besitter en speciell kunskap och begåvning, som har kännedom om rättigheter och skyldigheter för oss i samhället osv. finns kvar och vi skall vara måna om Föredrag i klubben den möjligheten. Den ger oss inblick i mycket. Under årens lopp har många föredragshållare passerat revy. Under de första tio åren fick klubben vitsordet programserien torde vara enastående i svensk Rotary. Programmakarna har under åren fortsatt att anstränga sig för att få en bra blandning av föredragshållare. Dels har man tagit dem ute från fältet, generaler, am-

15 bassadörer, företagare, tidningsfolk, idrottsmänniskor, konstkännare, politiker och dels har man engagerat egna medlemmar som har intressanta äventyr och händelser att förmedla. Ämnena har varit av alla slag t.ex: fåglar, sömn, esperanto, familjerättsspörsmål, glaskonst, tungmetall, bilism, utrikespolitiska rapporter, reseintryck, synpunkter på dagens samhälle, Globen, sjukvården, trafikproblemen, u-båtstrafiken, samhällsproblem, AIDS-faran m.m. Rotarybrodern Lennart Eliasson höll offentligt föredrag om polis och allmänhet och inspirerade till ledare i tidningar. Han var också drivfjädern bakom en fingerad rättegång i klubbens regi, som blev en fin publikframgång i Samlingen. Konst och kultur har förekommit flitigt på föredragslistan. Klubbmedlemmen Lennart Rodhes konst sågs på plats i Svenska Handelsbankens Lennart Rodhes bild Äventyret talet. Bilden är beskuren. 13 huvudkontor och i Dagens Nyheters hus. Övriga föredragshållare skäms inte heller för sig: Pianisten Inger Wikström, skådespelarna Olof Thunberg och Ingvar Kjellson, Johannes Norrby, Michael Meschke (pratade marionetteater), grundaren av Vår Teater i Hägerstensåsen en vallfärdsort för barnteaterns vänner från hela världen Elsa Olenius, KG Gardell berättade om orientalisk konst från egen samling, Jan von Konow höll flera föredrag om heraldik och klubbmedlemmen Lennart Blom har berättat om utsmyckningen av våra tunnelbanestationer. En viktig del av programverksamheten är att ta del av rotaryinformation och att få lyssna på de ungdomar som har varit i andra länder, i Rotarys regi, eller utbytesstudenter i Sverige. De utländska ungdomarnas snabbt förvärvade kunskaper i svenska har ofta imponerat.

16 gästade världspresidenten Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb. Händelsen uppmärksammades i lokalpressen. Noterade evenemang Ett par märkliga evenemang i klubbens regi måste nämnas. Den 26 februari 1956 lyckades någon locka den världsberömda artisten och multimamman Josephine Baker till Västertorps folkskolas fritidshall för att berätta om sina skyddslingar, de tolv adoptivbarnen med olika hudfärg. Hon bad om ringa förhandsreklam, ändå kom 650 personer som lyssnade och greps. En annan höjdpunkt var konserten i Uppenbarelsekyrkan med Inger Wikström, den berömda pianisten som är vår dotter genom pappa Herbert, och vår egen medlem Carl de Garaguly. Det blev en oförglömlig kväll för den stora lyssnarskaran. Behållningen gick till inköp av Lennart Rodhes bonad Korset, som numera finns att skåda och beundra i Brännkyrka kyrka. I juni 1980 besökte världspresidenten, amerikanen James L. Bomar Jr klubben tillsammans med sin hustru Edith. Paret ville särskilt studera åldringsvården i Stockholm. Bengt Göransson då åldringsvårdsdirektör i staden fick i uppgift att arrangera besöket, som avslutades med lunch tillsammans med klubben. Världspresidenten berättade i tidningsintervjun att Rotarys främsta uppgift är att öka förståelsen mellan länder i världen och det gör man mera konkret genom att samla in pengar och medverka i en lång rad understödsprojekt, främst i utvecklingsländerna. Pengarna går till att bekämpa analfabetismen, undernäringen och andra lokala häl-

17 15 Fr v Bengt Göransson, Martin Nyqvist, världspresienten James L. Bomar Jr, Edith Bomar, Herbert Wikström och Gösta Sandberg. Foto: Tomas Oneborg soproblem. I oktober 1979 satsades det t e x på att vaccinera sex miljoner filippinska barn samt tre miljoner mot mässling i Guatemala, Malawi och Sydindien. Den andra huvuduppgiften är utbildning, fortsatte världspresidenten i intervjun. Under 1980 delades det ut kompletta universitetsstipendier, vart och ett motsvarande dollar. Rotary har också ett internationellt utbytesprogram som gör det möjligt för studerande att skaffa sig vidgade erfarenheter genom besök i främmande länder. Som en extra knorr kan nämnas, att världspresidenten inte bara besökte klubben av en händelse utan också för att besöka gamle arbetskamraten Gösta Sandberg, som varit skattmästare i Rotarys internationella centralorganisation. Brännande aktuellt Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb har inte bara arbetat utåt. Diskussionerna inom klubben har varit många och intressanta. Det talades redan 1955 om att bostadssituationen i Stockholm var skrämmande. I augusti 1956 läser man i veckobrevet att det också fanns parkeringsproblem vid Västberga värdshus. Kom sedan inte och säg att historien upprepar sig! En av våra mest brännande debatter som kom att engagera hela distriktet, var den om rasfrågan. Året var 1961 och klubben gick ut med en skrivelse till alla klubbar inom dåvarande distrikt 134. Skrivelsen handlade om lämpligheten av att till Rotary Internationals sekretariat i USA ställa följande frågor: 1. Är det sant, att inom vissa områ-

18 16 den färgade icke kan bli medlemmar i rotaryklubb? 2. Om så är förhållandet, hur kan detta förenas med Rotarys grundlag? Allt för många ställde sig negativa för att det skulle bli någon framstöt. Det blev en besvikelse inte bara för många inom klubben utan även utanför. Aktuella händelser har också stått på programmet informerades klubben om konsekvensen av att gå över till högertrafik och 1968 om studentrevoltens problematik och om narkotika, som på den tiden var något nytt. Under 70-talet dominerade det nya Stockholms län och storlandstinget, vars högste ansvarige organisatör var Gunnar Hjerne, medlem i klubben från begynnelsen. Även energifrågor som naturgas, olja, kärnkraft, och vattenkraft har belysts. I början på 80-talet diskuterades kvinnoprästfrågan. Brevet om rasdiskriminering inom Rotary skickades ut till alla klubbar inom dåvararande distrikt 134. Svar kom från de flesta klubbar som Mora, Sundbyberg, Falun, Örebro, Norrtälje, stockholmsklubbarna, Arboga, Katrineholm, Visby, Spånga, Nyköping, Solna, Vingåker, Västerås m fl.

19 17 Damlaget vid KM Fr v. en medlem från Wermdö golfklubb, Iréne Boman och Solveig Klaussen. Klubbens engagemang Klubben träffas inte bara under lunchtid utan några gånger varje år gör man studiebesök på kvällstid. Under åren har det blivit åtskilliga besök på företag, institutioner och arbetsplatser som Sandvik, Ericsson, F18, Liljeholmens kabelverk, Helios, S:t Eriksmässan, Polishuset, Solberga sjukhus, Storkyrkan, där för övrigt professor Gotthard Anér spelade för klubben, Italienska institutet och Honeywell AB. Golf Inom Rotary spelar även golfen en stor roll för gemenskapen. Det verkliga lyftet för golfen inom klubben blev 1989 när vårt KM började spelas på Wermdö Golfbana, föredömligt arrangerat av Sten Bohman. Prisbordet på Iréne och Stens altan kunden mäta sig med vilken tour-tävling som helst. Fr v. Nils Melin, Axel Isaksson, Lars Reuter, Roland Sjöö och Lennart Stadigh på Wermdö Golf & Country Club 1993.

20 18 Intresset för golf har ökat genom åren. Störst deltagande var det 2002 med 15 deltagare, varav 3 kvinnor. Satsning på ungdomar Som en röd tråd genom genom alla åren går klubbens intresse för ungdomen. I början av klubbens existens anordnades en uppsatstävling för ungdom upp till 19 år. Tävlingen arrangerades i samarbete med Brännkyrka ungdomsgård. Första priset var en flygresa till valfri plats inom Sverige plus 50 kronor i fickpengar och det erövades av Gunilla Hjerthner. Ett av många fadderbarn som fått hjälp till utbildning av Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb är Lydia från SOS Children s Villages in Kenya Under hösten 1956 anordnades tonårsträffar med klubbmedlemmar som programinslag. Resultatet av dessa står det inte något om i handlingarna; men vi hoppas dock att detta goda försök kanske kan få efterföljare. Klubben har generöst delat ut stipendier under åren till studerande ungdomar vid Brännkyrka gymnasium samt Västertorps och Västberga gymnasier. Genom Lars Engströms donation våren 1957 möjliggjordes det för två ungdomar, att göra lärorika resor. En av Lennart Rodhes elever vid Konstakademien, Jan Dahlin, fick glädjen av ett stipendium på kronor. Klubben har även skänkt pengar till internationella läger och studenthem. Klubben har vid flera tillfällen varit sponsor för utländska utbytesstudenter, främst från USA. Det har blivit många utbyten under åren. Under 1997 hade klubben ansvar för Kelly Blanchard från Illinois. Hon bodde hos familjen Rydmark i Hägersten. I utbyte var Axel Rydmark ett år i USA och läste på High School. GSE-utbyte I augusti 1999 var klubben värd under en vecka för ett GSE-utbyte i vårt distrikt med fyra deltagare och en ledare från Alabama, USA. Lennart Blom var ansvarig för programmet som bl.a. innefattade besök hos SL och RFSU. Gästerna från Alabama bodde i rotaryfamiljer och det var ett ömsesidigt utbyte av seder, traditioner, kulturer och klimat. I samband med gruppens avresa anordnade distriktet

21 anordnade klubben en körsångskonsert med Kjell Lönnå och Sundsvalls Kammarkör. På bilden överlämnar rotarymedlemmen Jan Björks dotter Karin tackblommor till körledaren Kjell Lönnå. ett avskedsparty som Nacka RK stod för. Klubben ställer alltid upp när det gäller att ta hand om GSE-ungdomar som kommer till distriktet. Senast i maj 2004 när fyra ungdomar och en ledare från Arkansas gästade distriktet och klubben, fick de både se det internationella företaget Ericsson i Kista och besöka Stockholmsmässan Men, vi skall inte glömma våra fadderbarn. Det började med ett barn i Österrike och fortsatte med en indisk pojke. Under de första åren gick vår gubbe en sparbössa som var Olle Lundbergs skapelse och gåva till klubben och som bockade och tackade för alla de enkronor, som tryggade våra skyddslingars morgondag. PolioPlus Polio-plusengagemanget dök upp första gången i december 1986 och fortfarande idag, år 2004, är det ett aktuellt mål för Rotary att utrota polion helt från jorden. För att få in pengar för Polio Plus -86 arbetade Axel Isaksson, Nisse Lilja, Björn Jonsson, Kurt Könberg och Nils Melin på att anordna en konsert med Kjell Lönnå i Berwaldhallen. Den gick av stapeln den 6 september 1987 med pompa och ståt. Nettot blev :- kr och elva medlemmar i klubben utsågs till värdigheten PHF vid en högtidlighet den 16 februari Genom bidrag till Rotary Foundation har klubben gjort det möjligt för många ungdomar till förkovran och internationell utblick och insikt. I det

22 20 Arbetsgruppen, som ordnade den praktfulla satsningen för Polio Plus. Fr v Axel Isaksson, Nils Melin, Björn Jonsson samt Nisse Lilja. sammanhanget kan nämnas en poäng. För att klubben en gång skulle bli 100-procentig bidragsgivare, lånade Edi Kaspár (under något av de första åren) privat ut den nödvändiga summan. Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb har även hjälpt till med annat än pengagåvor. En insamling till ett flyktingläger utanför Hamburg fick en flygande eller skall vi säga gående? start genom att Axel Ring ställde 14 par skor till förfogande och under minnesrika Ungerndagar öppnades både plånböcker och hjärtan. Men inte bara ungdomar och flyktingläger har gynnats av rotaryklubbens givmildhet. Ett evenemang för pensionärer den 26 februari 1958 är värt ett särskilt omnämnande. Gästerna fick vara med om ett biobesök på Alcazar, kaffesamkväm och gåvoutdelning i Älvsjö församlingshem. I veckobrevet läser vi att Sture Lindberg fick ett särskilt tack för denna, för de gamla, så trivsamma kväll. Vänklubb En dråplig händelse från de tidigare åren i klubbens historia är när klubben skulle skaffa sig en vänortsklubb. Blickarna gick mot Mariehamn. Man bjöd mer eller mindre sig sjäv till den åländska huvudstaden och fick ett vänligt svar att klubben visst var välkommen. Men klubben var redan vänortsklubb med Lidingö. Några nya försök att hitta en vänortsklubb har sedan inte gjorts. Kvinnliga medlemmar Rotary International tog beslut om att välja in kvinnliga medlemmar år Vägen dit var lång och svår. Våra första kvinnliga medlemmar Claire Forchheimer och Ann Katrin Villner invaldes den 9 juni Presentationsskrift Seden att överlämna och ta emot ett klubbstandar hör samman med Rotary. Sedan 1979 finns det i klubben en presentation av klubben som delas ut till gäster. Skriften, som berättar om hur klubben bildades och en hel del historik om området som klubbens upptagningsområde omfattar, kan man också ha med sig och överlämna vid besök i en annan klubb. Texten finns både på svenska och engelska och togs fram av Nisse Lilja och Gösta Aldener.

23 21 Under en rotaryresa till norra Italien njuter fr.v. sittande Nisse Lilja, Barbro Lilja, Gerhard Lexner, Kerstin Englund, Mary-Anne Berlind, Lennart Stadigh, Claire Forchheimer och stående Lennart Blom. Vinprovning Tisdagen den 22 mars 1994 samlades ett 25-tal medlemmar med fruar för vinprovning på Villa Fridhem i Hägersten. Lennart Blom som var kvällens initiativtagare började med att berätta om att det var här, endast c: a 100 meter från Villa Fridhem som Bellmans berömda källa låg. Vi kom sedan till själva vinprovningen som bestod av två vita viner som skulle passa till den utsökt goda laxen som serverades senare. Den här provningen blev upptakten till flera provningar på Villa Fridhem, men deltagarantalet minskade så att i skrivande stund, 10 år senare, är det bara 8-9 som fortfarande träffas och provar viner. Den här lilla gruppen har också gjort två vinresor, en till Frankrike (Alsace och Bourgogne) samt en till Italien. Vid båda resorna ingick också besök i en Rotaryklubb. Vinintresset i klubben håller i sig och varje sammanträde under 2004 har ett vinlotteri anordnats. Ett 400 år gammalt olivträd på vingården Col D Orcia.

24 22 Inkommande presidenten Axel Isaksson och deckarförfattaren Jan Mårtensson var glada över ett trevligt program på Stockholmsmässan som inbringade kronor till klubbens barnfond. Hans Dahl möter en skotsk Rotarybroder på Inner Wheelkongressen på Stockholmsmässan. Stockholmsmässan Klubben har på senare år haft ett fruktbart samarbete med Stockholmsmässan. Det första sammanträdet där, var den 6 juli 1996 i samband med Sveriges Papper och Cellulosa Industris (SPCI) kongress. (Stockholm Djurgården RK var medarrangör). Sammanträdet organiserades av en arbetsgrupp under ledning av dåvarande presidenten Thomas Kylberg. Det blev ett trevligt sammanträde med 47 gäster från många länder och ett intressant föredrag The Forest Industry in the new Europa av Marie Schrewelius-Arvidsson. Samarbetet med Djurgården har sedan fortsatt och denna mässa återkommer vart tredje år. Vårt hopp till en fortsättning på lunchsammanträden på Stockholmsmässan ledde till att informationschefen på Stockholmsmässan, Jack Herodes, valdes in i klubben i no-

25 23 Klubbens president Claire Forchheimer var värd för det stora rotarymötet under Inner Wheel-kongressen. vember Hans medlemskap har vidgat samarbetet med Stockholmsmässan. Bland lyckade arrangemang kan nämnas ett lunchmöte i samband med Inner Wheels världskongress den 19 maj Då avhölls det största rotarymötet i klubbens historia på Stockholmsmässan! Cirka 170 gästande rotarianer från världens alla hörn besökte mötet. Föredragshållaren Jan Mårtensson, fd. ambassadör och författare, höll ett underhållande tal. Klubbens första kvinnliga president Claire Forchheimer ( ) var värd för detta stora rotarymöte under Inner Wheel-kongressen. Vårt fjärde rotarymöte i samarbete med Antikmässan och Stockholmsmässan år 2004 blev det mest uppskattade. Det lockade över 200 deltagare. Då förnöjde deckarförfattaren Jan Mårtensson mässans publik genom att ikläda sig antikhandlare Johan Kristian Homan från Köpmangatan. Han gav sin syn på vissa fynd som kunde ses på årets Antikmässa. Efteråt kunde man köpa hans böcker och han skrev gärna en dedikation. Vid årets evenemang förenades verkligen nytta med nöje, eftersom Stockholm Brännkyrka Rotaryklubbs barnfond kunde ta emot kronor. Ett bidrag, som kommer att ge fler barn med mindre goda förutsättningar, möjlighet till ett drägligare liv. Det var trångt och kultiverat på Antikmässan.

26 24 Gerd och Björn Jonsson hälsar på inkommande RI-presidenten Jim Lacy och hans hustru Claudine. Februari 1998 på Guvernörsskolan i Anaheim i Californien. Distriktsguvernör från Stockholm Brännkyrka Rotaryklubb Björn Jonsson blev vår förste Distriktsguvernör Den nya distriktsguvernörens klubb får alltid i uppgift att anordna President Elect Training Seminar (PETS) och distriktskonferens. PETS är utbildning för de blivande presidenterna, sekreterarna och skattmästarna i respektive klubbar. Konferensen gick av stapeln i Ericssons konferensanläggning i Älvsjö. Hans Dahl, som då var president, utsåg tillsammans med Björn Jonsson, ett antal arbetsgrupper för att organisera dessa evenemang. För att finansiera arrangemangen gav klubben ut en distriktstidning. Den forne tidningsmannen Nisse Lilja var den drivande kraften. Med diverse skribenter från klubben och med stor hjälp från Ida Hane Sahlin från Nynäshamns RK blev tidningen

27 25 Distriktstidningen under Björn Jonssons tid som distriktsgruvernör blev startskottet till klubbens nya projekt Barnfonden. mycket lyckad och gav ett överskott med drygt kronor. Distriktskonferensen avslutades med en bankett på van der Nootska palatset. Stämningen var hög, maten utmärkt och när storbandet, med en av klubbens medlemmar i orkestern, Christer Johansson på klarinett, spelade upp blev det fullt på dansgolvet! Barnfonden Nisse Lilja föreslog, att överskottet från distriktstidningen skulle användas för att starta en Barnfond och detta blev också klubbens beslut. Klubben hade nu ett nytt stort eget projekt och det första styrelsesammanträdet ägde rum den 24 augusti Att sittande klubbpresident alltid väljs som ordförande innebär ett klart samband mellan Barnfonden och klubben. Fondens styrelse är enligt stadgarna helt självständig och alla beslut som rör fondens förvaltning sker inom fondstyrelsen. Den 25 februari 2003 utsågs idégivaren och upphovsmannen till klubbens barnfond, Nisse Lilja, till hedersordförande i stiftelsen. Fondens kapital är idag cirka kronor. Fondens intäkter kommer dels från evenemang t.ex. Antikmässan och dels genom gåvor från de enskilda medlemmarna. Vid varje större högtidsdag som någon i klubben firar, tilldelas den som uppvaktas ett Barnfondsdiplom, som verifierar att jubilaren fått pengar insatta i Barnfonden i sitt namn. Ett uppskattat initiativ i klubben!

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola

Firandet inleddes med välkomstdrink samt mingelmusik av elever från Upplands Väsby kommunala musikskola 1 Rotary Upplands Väsby Bredden Jubileumsfirande 20 år, åren 1995-2015 Kvällen den 19 maj 2015 Penthouse Scandic Infra City. President Thomas Murray hälsade samtliga gäster hjärtligt välkomna till jubileumsfirandet,

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör.

Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. 1 Verksamhetsrapport för året 2014-15 Distrikt 2330 Inledning Verksamhetsåret 2014-15 är tillända och jag avger min rapport för året som Distriktsguvernör. RI presidentens tema RI president detta år har

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB

STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB STADGAR FÖR GÖTEBORG HISINGENS ROTARYKLUBB Distrikt 2360 Stiftad 1955 Dessa stadgar ersätter de stadgar som tidigare gällt för Göteborg Hisingens Rotaryklubb. 1 Utöver vad som är stadgat i Enhetlig grundlag

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb

Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Till dig som är nyfiken på vad ett medlemskap i Rotary kan ge. En introduktion till Rotary och Göteborg Kronhuset Rotaryklubb Detta är Rotary Rotary är en internationell

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Rotary International District 2410

Rotary International District 2410 Rotary International District 2410 Distriktskonferens Strand Hotell Borgholm 23-24 oktober 2010 Text: Ulla Strümpel Bild: Kerstin Berggren Rotary International District 2410 Distriktskonferens 23-24 oktober

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

PROTOKOLL. KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014. Serie A1A. Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. PROTOKOLL Serie A1A KMH:s styrelse 2014:01 Sammanträdesdag den 14 februari 2014 Närvarande styrelseledamöter: Anmält förhinder: Övriga närvarande: Sture Carlsson, ordförande Cecilia Rydinger Alin, rektor

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska!

Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Toronto Kalendern Kära Sweor, Mars 2011 Nu har planeringen för vårt nya Swea- år börjat, och vi är jätte entusiastiska! Vi har många skojiga och intressanta evenemang på gång. Jag hoppas att det finns

Läs mer

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet

Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Diskussionsfrågor: Distriktssamrådet Överväg följande diskussionsfrågor innan du deltar i distriktssamrådet. Studiepass om att hålla föredrag Hur förbereder du dig inför en presentation? Vilka tips kan

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta

Lions Club Bålsta. En liten cell i en världsomspännande organisation. Org.-nr 817000-9222. Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Lions Club Bålsta En liten cell i en världsomspännande organisation Org.-nr 817000-9222 Postadress Lions Club Bålsta Skvadronvägen 2 746 52 Bålsta Bankgiro 579-2957 Swish 1234 26 09 80 E-post balsta.lions@balsta.lions.se

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet.

4. Val av justerare Per-Eric Peje Josefsson LC Bålsta valdes till justerare för mötet. 1. Mötets öppnade Mötet öppnades av DG Stig Lundqvist som hälsade alla välkomna till Tierp. 2. Val av ordförande att leda mötet Stig Lundqvist valdes till ordförande för mötet. 3. Val av sekreterare DS

Läs mer

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna

VÅR LOKALFÖRENING. Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Verksamhetsberättelse 2014 för Rädda Barnens lokalförening i Sollentuna Styrelsen för lokalföreningen i Sollentuna får härmed avge följande rapport för verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under året bestått

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik.

Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Protokoll fört vid sammanträde med SKAIS och FAS måndagen den 3 februari 2014 kl. 10.15 på Ekumeniska Centret, Alvik. Närvarande FAS: Maud Cajdert, Hillevi Jönsson, Inga-Lena Fredrixon, Roland Stahre,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend

2013-01-17. Årets tema: Be A Friend 2013-01-17 ÖREBRO IWC D 234 International Inner Wheel Sweden Månadsbrev 7-8 Verksamhetsåret 2012-2013 Årets tema: Be A Friend President: Margareta Worge Sekreterare: Lisbeth Wiker God fortsättning på det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21

Verksamhetsberättelse 2005. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2006-03-21 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen 1 Inledning Föreningen bildades /konstituerades den 1 april

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders

Sunside: repetitionslokal för Sunsiders 1959 Jan 10 Kingside, Gunnar Lundqvist m fl (50) 15 Konserthuset, Lasse Åhman, Lars-Johan Norrby, Rune Carlsson(15) 18 Teknis, Anders Josephsson (46) 21 Handels (76) 22 Orkestertävling 25 Teknis, Bernt

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING PROTOKOLL 1(5) PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING Tid 10 oktober, 2003 Plats: Närvarande: Svenska Läkarsällskapet Stockholm Bo Nordenskjöld Gunnar Westman Anna Jonsson Hans Svensson

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015

Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Stockholm Nordost Nyhetsbrev Mars 2015 Hej! Nu är vi ordentligt igång med det nya verksamhetsåret. Februari inleddes med ett besök på Överjärva gård där ettt 15-tal personer fick ta del av utvecklingen

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius

Närvarande från styrelsen: Hans Kinn, Anette Johansson, Bengt-Olof Brandt, Leif Jönsson, Göran Svensson, Lars Carlborg, Laila Lindgren, Håkan Obbarius När- Antal varande röster Bollnäs 3 3 Edsbyn 0 0 Gävle 0 0 Hofors 1 2 Hudiksvall 0 0 Järvsö 2 2 Ljusdal 0 0 Ockelbo 2 2 Sandviken 0 0 Skutskär 0 0 Söderhamn 1 2 Valbo 0 0 Styrelsen 7 0 9+7 11 Protokoll

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1 / 2004

PROTOKOLL Nr 1 / 2004 1 ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET PROTOKOLL Nr 1 / 2004 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 14 februari 2004 Plats Norsjö Hotell, Norsjö Närvarande: Per Persson Ordförande Barbro

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Sidan 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 november 2009 Sammanträde 5/2009 Närvarande: Hans Björke (ordf.), Karin Jeppsson, Bertil Lindström, Thomas Ohlsson, Gunilla Carlsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30

till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 KALLELSE till Kristianstads Zontaklubb Medlemsmöte onsdagen 8 oktober 2014 kl. 18.30 Plats: Samling på Rådhuset, därefter Grand Hotel. OBS! Styrelsen påminner vänligen om beslutet att öka mötesavgiften

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare

Bo Nilsö, SACT, sammanhållande och sekreterare SACT och SAASDC arrangerade 2013-03-02-03 Squaredans-seminariet 2013. Detta är seminariegruppens rapport om planering, genomförande, innehåll, feedback och kommentarer för vårt arbete. Bakgrund Squaredansseminariet

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande

... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande ... och välkommen till Sörmland. Katrineholms-Kuriren önskar alla turister och sörmlänningar en riktig varm oc skön sommar, med avkopplande sommarläsning och många turisttips! vålitömmen! KftTRtNrffoUttS

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2012-05-22 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00. Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen.

Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Den 24e oktober är det Världspolio- dagen. Rotary har en stor del i arbetet för att utrota polio genom vårt projekt PolioPlus. Därför är Världspoliodagen ett utmärkt tillfälle att göra aktiviteter för

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24

Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Industrihistoriska föreningen I Västerås Protokoll från styrelsemötet 2011-02-24 Plats: Skallbergets Servicehus kl 16:00-18:00 Närvarande: Styrelseledamöterna Sören Bååth (Ordföranmde) Hans Stackegård

Läs mer

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7

Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson Ola Svensson från 7 Protokoll fört vid Postens Idrottsförbund Styrelsemöte i Borlänge 2008-02-08 Närvarande: Gunilla Karlbom, Monica Hjerp, Christer Antman, Stig Davidsson, Sune Liljedahl, Per Johansson Christer Gunnarsson

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Club 100-träff i Stockholm 111218

Club 100-träff i Stockholm 111218 Club 100-träff i Stockholm 111218 Ovanstående datum hölls Club100s näst största möte någonsin efter årsmötet i Rättvik 2010. Hela 30 medlemmar, aspiranter och andra resglada dök upp (i Rättvik var vi 34).

Läs mer

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb

Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Stadgar för Kalmar Rotaryklubb Paragraf Sida 1 Val av styrelse och revisorer 1 2 Styrelse 1 3 Styrelsens åligganden 1 4 Övriga tjänster utanför styrelsen 2 5 Möten 2 6 Medlemsavgifter 2 7 Omröstning 3

Läs mer

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem

Minnesanteckningar från 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem 2014-05-04 1 (10) 25-årsjubileet i samband med årsmötet den 5 april 2014 i Örnsköldsviks församlingshem Kallelse och information Annons i ÖA och i sjukhusets intranät m.m. Via Doris Hultdin vid sjukhuskansliet

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat. N Ä R V A R A N D E: Ordinarie ledamöter : Tjänstgörande suppleanter: Övriga suppleanter: Adjungerade ledamöter: Övriga närvarande: Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Skärgårdsstiftelsen

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad.

1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande Anne-Christine Lind Hammarström förklarade distriktsstämman öppnad. Protokoll fört vid SPF Jönköpingsdistriktets distriktsstämma i Torghuset, Smålandsstenar, den 14 april 2015 kl. 10.00 11.30 Närvarande: ca 180 personer 1 Distriktsstämmans öppnande Distriktsordförande

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling.

Nr 1 januari 2012. Övermästaren har ordet. Mina Bröder! sin känsla för Odd Fellow och ökar faktiskt också upplevelsen av avkoppling. Övermästaren har ordet Mina Bröder! Välkomna till ett nytt givande år i Odd Fellow och vår Loge 106 Tre Kronor! Vi har hunnit med ett möte hittills, den 12 januari. Det var ett vanligt möte med lite olika

Läs mer

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund.

INBJUDAN. - Information och nyheter från Boverket med frågestund. INBJUDAN Nu är det dags igen, kom och lyssna och lär när Sveriges VVS-inspektörer håller sitt årliga tekniska informationsmöte i samarbete med VVS Tekniska Föreningen på Forum konferensanläggning den 13-15

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer