Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 04 Svenska Frisbeesportförbundet

2 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Aros Wood Cutters Disc Golf Club Brunna Frisbee Disc Carnegie Ultimate Sport Club Eskilstuna DGC Frisbeeklubben 60 Frisbeesport Eslöv Färila IF Haninge Frisbee Club Hoting Disc Golf Club Husums Discgolf Hörnefors DGK Ideella Föreningen Habo Frisbee Järva Discgolf Club Karlstad Frisbeesportklubb Karnas Disc KFUM Linköping Frisbee KFUM Örebro Frisbee SFMSC Kiruna DGK Linköpings UFS Motala FF Norrköpings DGK Onsala DGK Raging Seagulls DC Skellefteå Discgolf Slottsskogens DGC Stenungsunds Frisbee Club Stockholm Syndromes UFC Söderhamns Frisbeegolfklubb Södertörns FK Viksjöfors IF Värnamo Frisbee Club Uppsala Frisbee Disc Älmhult Discgolfklubb Östersunds FC Alingsås Discgolf Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Bålsta FK Dala Frisbeegolfklubb E6 Frisbeeklubb Frisbeeföreningen Östra Hisingen Frövi GF Frisbee Gefle Frisbee Disc Club Helsingborgs FK Husbygårdsskolans IF Hässleholm FF Härnösands Disc Golf Club IK Ymer Frisbee John Bauer Frisbee Golf Kalmar Frisbee Klarälvens DGC Visättra Discsport KFUM Jönköping Ultimate KFUM Norrköpings Frisbeeklubb Kristinehamns Frisbeeklubb Luleå Discgolf Förening Mönsterås Frisbee Förening Oddjobs Frisbee Falköping Piteå Discgolf Sigtuna Frisbeeklubb Skogshyddans Frisbee Stenungsunds DGC Spinndisc Frisbee Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb Sundsvalls FF Umeå Disc Golf Club Vrenninge Frisbeegolf Wästerviks Individuella Frisbee Team Åkersberga Frisbeeklubb Sammanlagt 69 röster Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

3 Distriktsförbund Svenska Frisbeesportförbundet Nordsvenska Frisbeesportdistriktet Västsvenska Frisbeesportdistriktet Östsvenska Frisbeesportdistriktet Sydsvenska Frisbeesportdistriktet Sammanlagt 4 röster Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret Årsmöte Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte avhölls den mars 04 på Scandic Grand Central, Stockholm. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Ledamot, allround Ledamot, discgolf Ledamot, discgolf Ledamot, ultimate Ledamot Ledamot Anne Bakken Jonathan Brandtberg Conny Thunberg Johan Robertson Suzan Edvardsson John Hall Martin Carlsson Anders Dahlén Joel Högberg Styrelsemöten Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 04 haft 9 protokollförda förbundsmöten, varav ett årsmöte. 5 januari Telefonmöte februari Stockholm mars Stockholm Årsmöte mars Stockholm Konstituerande möte 6 april Stockholm maj Telefonmöte 6 september Örebro november Telefonmöte 5-6 november Stockholm Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

4 Valberedning Har bestått av Josef Carlsson, Uppsala, Peter Fredriksson, Örebro och Pontus Welin, Linköping Verksamhetsrevisorer För verksamhetsåret 04 valdes Jörgen Sundberg, Kungsängen, och Mats Huldt, Skutskär Disciplinnämnd Ann Marcus Pedersen, Göteborg, Johan Josjö, Stockholm och Thomas Lindell, Tyresö Sportchef Erik Thelin, Färila Licenser Svenska Frisbeesportförbundet har under 04 haft totalt 05 licensierade spelare, vilken är en ökning jämfört med 0. Förbundskansliet Förbundskansliets arbete har inriktat sig på att ge medlemmarna och klubbarna service. Det samma gäller för arbetet som riktat sig till förbundsstyrelsen och disciplinutskotten. Det har också handlat om att ge information till andra förbund, närvara på träffar arrangerade av bland annat Riksidrottsförbundet, utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat arbete med Idrott Online och de dagliga kontorsuppgifterna. Förbundskansliet flyttade i april sina lokaler från Kviberg till Gullbergs Strandgata 6 D i Göteborg. Idrottslyftet En möjlighet för Svenska Frisbeesportförbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där rekrytering, behålla medlemmar och utbildning ligger med som två starka kriterier. Under 04 sjösattes alla projekt och i stort sett hela potten som avsattes från Riksidrottsförbundet gjordes åt. Förbundsstyrelsen har verksamhetsåret 04 arbetat med bland annat Verksamhetsplanen Det Nya Huset där rekrytering inom alla discipliner har diskuterats. Intern kommunikation förbundsstyrelse Projektanställning med klubbutveckling, se separat rapport på sidan fem. Arbetet med att fortsätta påverka klubbar för att ansluta sig till en Online som resulterat i att allt fler anslutit sig. 4 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

5 Utbildning En tränarutbildning i ultimate har arrangerats och genomförts i Örebro Discgolfinstruktörer har utbildats vid tre tillfällen på tre olika orter och en elitutvecklingshelg har arrangerats i Göteborg för discgolf. Discgolf har också haft en samling riktad till tjejer med tjejer i Norrköping Elitstöd Under 04 fick SFF : - tilldelat i elitstöd, samma som för 0. Vi fick däremot inte något tillskott inom det Riktade Stödet från RF Elit på grund av de statliga nedskärningarna. För Discgolf så handlade det återigen en del om Ragna Bygde. Hon följde upp sitt fina 0 med att under 04 vinna Pro Mixed Doubles i par med Will Schusterick samt komma på en tredjeplats på PDGA-VM. Det inleddes även planer på att arbeta med ett mentorssystem där rutinerade seniorer skulle ge vägledning åt juniorer, för att kunna förmedla vidare de små detaljerna som har skapat de världsspelare som Sverige har producerat tidigare. Den satsningen kommer fortgå under 05. Inom Ultimaten lades en hel del krut på satsningarna inför lags-vm. Trots bra prestationer under ett regnsjukt mästerskap så kom förhoppningarna om framskjutna placeringar i stil med WUCC-0 på skam. Viktigt att Ultimaten får med sig de lärdomar som drogs under mästerskapen och lyckas förvalta både dem samt utnyttja den kunskap som nu byggts upp under ett antal år. Ett arbete inleddes även för att få fram en mer komplett träningsmanual till Ultimaten, där övningarna ska finnas både i pappersform men även förevisade på Youtube för bästa effekt. Erik Thelin Sportchef Projektanställning Under det gångna året har Peter Fredriksson arbetat med att stötta de svenska frisbeeföreningarna i deras dagliga verksamhet. De områden som Peter framförallt har arbetat med har varit rekrytering, hjälp med att hitta rätt bland och få tillgång till de stöd som finns tillgängliga för svenska idrottsföreningar. Arbetstiden har varit utlagd, vilket har inneburit att Peter vissa månader har arbetat mer, andra månader mindre. Peter har mestadels fått förfrågningar om hjälp och stöd från discgolfande föreningar, och enklare själv kunnat upptäcka behov i dessa då Peter också varit aktiv som spelare på de svenska tävlingarna. Det har varit svårare att få kontakt med allround- och ultimateföreningar, hos vilka Peter har betydligt färre kontakter och ingångar. Som en viktig del i Peters arbete med att främja föreningarnas rekryteringsarbete har han fortsatt att utbilda instruktörer i discgolf. Inom discgolfen fanns det då han påbörjade sin anställning endast någon enstaka förening som bedrev organiserad träningsverksamhet i discgolf. Idag, efter 0 genomförda instruktörsutbildningar och mer än 00 utbildade instruktörer, är det åtminstone 0-5 föreningar, med geografisk spridning över landet, som har organiserade träningstillfällen. Regelbundna träningar tror Peter är en av byggstenarna till att öka bredden och få fler aktiva 5 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

6 juniorer i svensk discgolf. Lägg till det ett par års återkommande juniorläger, där deltagarantalet har varit stadigt med ca 0 juniorer varje år och där har vi en av orsakerna till att vi idag har fler juniorer än på länge som vågar och vill vara med och tävla och syns i statistiken. På årets SM deltog juniorer, jämfört med åren innan då det varit mellan 8 och 4 deltagare i juniorklasserna. Peters förhoppning har varit att kunna stötta motsvarande positiva utveckling även i svensk allround och svensk ultimate, genom att få igång kontinuerliga ledarutbildningstillfällen. Med fler utbildade ledare är det hans förhoppning att fler föreningar får verktyg för och vågar ta initiativ till rekryteringsverksamhet. En förhoppning och tanke som också delas av Riksidrottsförbundet, att döma av de stöd och resurser som finns tillgängliga för oss i specialidrottsförbunden. Ett material för tränarutbildning steg i ultimate frisbee arbetades under året fram tillsammans med Björn Nordin från KFUM Örebro Frisbee, med ett tidigare och mer omfattande utbildningsmaterial som grund. Under hösten genomförde sedan Björn tillsammans med Anton Lööv, också han från KFUM Örebro Frisbee, ett första utbildningstillfälle. Förhoppningen är nu att Björn och Anton tillsammans med UU vill och kan fortsätta bjuda in till utbildningstillfällen och utbilda fler ultimatetränare. I mångt och mycket har Peter lagt upp sitt arbete och sin fördelning av arbetstid utifrån de förfrågningarna om stöd och hjälp kommit in. Nedan följer en genomgång månad för månad, med kortare beskrivningar över vad Peter har arbetat med under verksamhetsåret 04. Löpande också svarat på frågor över mail och telefon, samt försökt hålla kontakten med de föreningar som tidigare har stöttats. Januari 04 Planering av rekryteringsprojekt via idrottslyftet tillsammans med Björn Nordin från KFUM Örebro Frisbees ultimate-verksamhet. Får igång Björn Nordin från KFUM Örebro Frisbee med att jobba fram ett enklare och mer begränsat material till tränarutbildning steg i ultimate. Tanken är en utbildning som ska kunna genomföras under en dag och kompletteras med SISUs grundläggande ledarutbildning Plattformen. Bakgrunden till det är att vi de senaste åren haft en alltför klen rekrytering till ultimaten i Sverige och för att få stöd från respektive regionala idrottsförbund genom idrottslyftet skolsamverkan blir det vanligare att det ställs krav på föreningarna att ha utbildade ledare. Det handlar också om trovärdighet gentemot föräldrarna i den allt hårdare konkurrensen om deras barns val av fritidssysselsättningar. Den ledarutbildning som finns sedan tidigare är betydligt mer omfattande och tog tre dagar att genomföra, något som kan ha bidragit till att den bara genomfördes en gång. Förhoppningen är att med hjälp av en ledarutbildning ge stöd och inspiration till föreningarna att våga och vilja börja jobba med rekrytering och ungdomsverksamhet. Och därefter bygga på med innehållet från den tidigare utbildningen i ytterligare steg, kompletterade med SISUs grundtränarutbildningar. Februari 04 Planering inför juniorläger i discgolf, första helgen i maj, samt planering inför uppföljningsträff för utbildade discgolfinstruktörer. Inledande kontakt via mail och telefon med initiativtagare till en frisbeesportförening i Fagersta. Mars 04 6 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

7 Bjuder in till juniorläger i discgolf kombinerat med uppföljningsträff för utbildade discgolfinstruktörer. Mailen börjar komma in med frågor kring lägret, boende, resekostnader mm. Intresset för att komma är stort. Bjuder in till instruktörsutbildning i discgolf, i Örebro dagen innan juniorlägret och instruktörsträffen. Fortsatt kontakt med Fagersta, vilket leder till ett besök i Fagersta där både bildandemöte samt konstituerande möte hålls. Fagersta Frisbeesportförening bildas och får en bra start där god kontakt med Fagersta kommun senare under våren leder till att en kortare skolbana anläggs. April 04 Fortsatt administration kring instruktörsutbildningen, juniorlägret och instruktörsträffen. Förbundets tjejsatsning, samt Team Discsport bjuds in till lägret och responsen är positiv. Föreningsbesök i Karlstad där frisbeesportklubben står utan kandidater till styrelsen och sittande styrelse därför inte har kallat till årsmöte. Når fram till föreningen och sittande styrelse bjuder veckan efter in till årsmöte där en ny styrelse väljs, samt enklare arbetsgrupper bildas. Maj 04 Genomförande av instruktörsutbildning i discgolf i Örebro, där åtta nya instruktörer från fyra olika föreningar utbildas. Genomförande av juniorläger i discgolf, kombinerat med instruktörsträff och läger för förbundets tjejsatsning, givetvis i strålande solsken. Totalt 46 deltagare. Föreningsbesök i Falun, där klubbens bangrupp har bett om assistans och en genomgång av discgolfbanan. Passar även på att prata SISU, Idrottslyftet och LOK-stöd med klubbens ordförande som också var på plats. Önskemål om ytterligare ett besök uttrycktes, där mer tid kunde ägnas åt Idrott Online och praktiskt genomförande av rapportering av LOK-stöd samt Idrottslyftsansökningar. Juni 04 Föreningsbesök i Kristinehamn, där spelare både från Kristinehamn och Karlstad introduceras till några av allroundens grenar, TRC, MTA, samt DDC. Studiebesök på discgolfbanan i St Hans backar i Lund med guidning av initiativtagaren Joakim Dahlén. Samtal kring rekrytering och anläggning av främre tees på banan för att underlätta för nybörjare. Rätt tankar finns så orkar Joakim och Spinndisc bara genomföra de projekt de har satt upp så kommer discgolfen att ha riktigt bra förutsättningar att växa i Lund. Föreningsbesök i Landskrona. Genomgång med ordföranden om några av funktionerna i Idrott Online, bland annat LOK-stöd och Idrottslyftsfunktionerna. Samt genomförande av ett uppskattat träningspass tillsammans med klubbens medlemmar. Landskrona har sedan dess vuxit som förening och har idag närmare 0 medlemmar. Önskemål om ett återbesök till våren har uttryckts. Besök i Vadstena och samtal med Klas Thörn (initiativtagare till discgolfbanan i Vadstena) om bildande av förening. Klas vill dock avvakta tills de är fler som nyttjar banan och tillsammans kan driva en förening. Föreningsbesök i Motala i samband med den officiella invigningen av discgolfbanan på Bondebacka. Stort intresse i Motala för den nya idrotten i stan och ett långsiktigt tänk från initiativtagarna till föreningen borgar för en bra stabil framtid för frisbeesporten i Motala. Planering och genomförande av instruktörsutbildning i discgolf i Norrköping, där femton nya instruktörer från tre olika föreningar utbildas. Juli 04 7 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

8 Mail- och telefonkontakter, men mestadels semester. Augusti 04 All fokus på SM i discgolf, som ansvarig TD. September 04 Mail- och telefonkontakter. Gör klart med datum och inbjudan för genomförande av en första steg tränarutbildning i ultimate. Oktober 04 Bistår Stefan Angergård med administrativa uppgifter inför tjejläger i ultimate i Örebro. Sjukskriven större delen av månaden. November 04 Projektanställningen har upphört, men timmar kvarstår som Peter Fredriksson fått betalt för men inte har arbetat. Kommer överens med styrelsen att arbeta av den tiden under 05. December 04 Förfrågan om hjälp med att rädda Origotouren, en regional discgolftour i Gävleborg och Dalarna, som ser ut att inte bli av 05 på grund av brist på engagemang. Januari 05 Lyckas med att skapa engagemang och diskussion kring Origotouren och en tävlingsledning med representanter från deltagande föreningar bildas. Peter Fredriksson Projektanställd Allroundutskottets verksamhetsberättelse, 04 8 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

9 Bemanning och ansvarsområden Johan Eriksson, sammankallande och grenansvarig DDC Thomas Jonasson, grenansvarig SCF, längd och allround discgolf Peter Henriksson, grenansvarig SCF, längd och allround discgolf Mattias Sandkvist, grenansvarig SCF, längd och allround discgolf Peter Karlsson, grenansvarig discathon Stefan Karlsson, grenansvarig fristil Dieter Johansson, grenansvarig DDC Thomas Lindell, grenansvarig DDC Kommunikation Grenen Allround har kommunicerats vid AU möten och vid tävlingar. Tävlingsverksamhet Allround i sitt fulla format (7 delgrenar) har tävlats i under SM och Sydkampen samt en del lokala (KM, DM, med flera) tävlingar. Vid ytterligare en nationell tävling har Allround i miniformat (-grenar) genomförts; Höstkastet Budget 04 allround Total budget kr Åtgjorda medel Landslag 700 kr Utbildning, rekrytering och tävling 400 kr Administration kr Double Disc Court 04 9 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

10 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar DDC Dieter Johansson Thomas Lindell Johan Eriksson Ansvarig SM DDC-U Kommunikation DDC-U har dels haft egna telefonmöten samt fysiska möten i samband med tävlingar, samt deltagit i de möten som hållits inom AU i Svenska Frisbeesportförbundet. Framförallt har det gällt planering av säsongen, rankingfrågor samt fördelning av ansvar i samband med SM och övriga tävlingar. Tävlingsverksamhet Årets SM spelades under SM-veckan -4 juli i Borås med deltagande par varav ett damlag. Humör, väder och planer var på topp och när röken skingrats så stod ett välbekant par kvar som segrare. Dieter Johansson/Niclas Bergehamn Anders Johnsson/Mattias Franzén Stefan Karlsson/Thomas Palmér Värnamo FC Linköping UFS Linköping UFS Svenska DDC-touren Årets DDC-tour utökades från fem till sex tävlingar. Detta för att fler vill arrangera tävlingar samt att vi vill få så många deltagare på touren som möjligt. Det totala deltagarantalet utökades nu till 9. Förutom SM i Borås, så tävlades det i Värnamo, Kalmar, Uppsala, Linköping och den nya DDCorten Hässleholm. Alla deltävlingar räknades med i touren med en fallande poängskala för de tio bästa paren i respektive deltävling från, 0, 8, 7, 6 osv. Dieter Johansson vann årets tour trots att Stefan Karlsson och Thomas Palmér från Linköping vann de fyra deltävlingar som de deltog i. Dieter Johansson Thomas Palmér och Stefan Karlsson Johan Eriksson Värnamo FC Linköping UFS Linköping UFS Double Trouble, Uppsala Stefan Karlsson/Thomas Palmér Dieter Johansson/Niclas Bergehamn Stefan Andersson/Sten Hermodsson Linköping UFS Värnamo FC Uppsala FdK Sommarkastet, Värnamo 0 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04 Poäng

11 Stefan Karlsson/Thomas Palmér Johan Eriksson/Thomas Lindell Anders Johnsson/Mattias Franzén Linköping UFS Haninge FC Linköping UFS Sydkampen, Hässleholm Dieter Johansson/Mike Beckmann Johan Eriksson/Johan Josjö Jonas Bengtsson/Von Segebaaden Värnamo FC Haninge FC/Uppsala FdK Södertörns FK/Brunna FdK Lufs Masters, Linköping Stefan Karlsson/Thomas Palmér Anders Johnsson/Mattias Franzén Johan Josjö/Stefan Palm Linköping UFS Linköping UFS Uppsala FdK Höstkastet, Kalmar Stefan Karlsson/Thomas Palmér Anders Johnsson/Mattias Franzén Dieter Johansson/Mike Beckmann Linköping UFS Linköping UFS Värnamo FC Internationellt AU skickade under sommaren fyra DDC-spelare till Forli i Italien för att sprida budskapet i Europa. De italienska spelarna, både damer och herrar, som bestod av nio lag instruerades under en helg med mycket gott resultat. Det finns gott hopp om att DDC-sporten lever vidare i Italien och vi kommer naturligtvis att hålla kontakten med dem. Övriga frågor Under den gångna säsongen har vi tillsammans med övriga spelare diskuterat hur många deltävlingar som ska räknas in i slutresultatet. Hittills så har vi räknat in samtliga sex deltävlingar, men en del spelare vill att vi sänker antalet till t.ex. fyra, eftersom alla inte har en praktisk möjlighet att delta vid varje tillfälle. DDC-U skapade i första hand touren för att öka antalet DDC-spelare och därför avser vi att behålla nuvarande system. Vi tror att om alla deltävlingar räknas in i slutresultatet så kommer vi att ha fler deltagare på respektive tävling än om man under säsongen får räkna bort några resultat. Vi har även startat ett arbete med att göra en del förändringar i förbundets tävlingsprotokoll för Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

12 DDC. Säsongen 05 Inför tävlingssäsongen 05 så har vi infört nya baskrav på tourtävlingsarrangörerna för att öka standarden på våra tävlingar. Tävlingsschemat färdigställs i slutet av januari och vi är inte främmande för att utöka deltävlingarna till fler än sex stycken. Det är också en målsättning att vi ska försöka få in ett större antal tävlingar innan VM än vi hade inför VM 0. Förutom VM i Sverige, så är i nuläget är endast SM i Sundsvall och Sommarkastet i Värnamo klara arrangörer. Vi har dock gott hopp om att det blir minst lika många deltävlingar som under 04. Thomas Lindell Discathon 04 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar discathon Peter Karlsson Ansvarig SM Peter Karlsson Johan Robertson Kommunikation Grenen discathon har kommunicerats vid olika tillfällen. Främst vid AU:s träffar och telefonmöten, men även i samband med tävlingarna. Tävlingsverksamhet SM Säsongens största nationella mästerskap avgjordes i samband med den uppmärksammade SMveckan -4 juli i Borås. Vinsten med att ingå i denna är på flera plan. Fler personer tar sig nyfiket till tävlingen och vi får synas och åka lite snålskjuts i sammanhang där andra etablerade större sporter finns med. I vanlig ordning fick vi lite sändningstid av SVT och glädjande nog var det bland annat starten i discathonfinalen för klassen som kablades ut i etern. Årets bana var unik på ett sätt då man kunde se deltagarnas samtliga kast längs banan då den gick i en mycket öppen miljö runt ett idrottsfält. Detta till trots så innehöll den enligt regelboken lämpligt antal portar liksom variation och längd även om det optimala bland annat ur estetisk synpunkt vore att få tävla i en betydligt mer parklik omgivning. Hur som helst så skrevs det discathonhistoria då det blev den jämnaste SM-finalen någonsin, med de fyra första inom tio sekunder!! Återigen blev det ett guld till Mike Beckmann som med två sekunder marginal vann före Peter Karlsson efter att Niclas Bergehamn varit i knapp ledning, men missat sista målkastet. (Toppduon tog sig till final som sista spelare och även då skiljde två sekunder!) Även en inte fullt lika jämn juniorfinal genomfördes vilket dock ändå är kul att få uppleva. Vi Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

13 behöver ju yngre som är beredda att kuta på mellan alla pilar och portar! Bra Anton (som hade nått långt i open!) Albin och Fabian. Junior Anton Kappling Albin Lindblad Fabian Lindblad Linköping UFS Kalmar FK Kalmar FK Tid Mike Beckman Peter Karlsson Niclas Bergehamn Värnamo FC Kalmar FK Värnamo FC Tid (5.56) 5.7 (5.58) 5.9 (5.9) 5.5 Dam Annelie André Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping KFUM Norrköping Tid US OPEN 04 har ju inget officiellt globalt mästerskap, men US är väl det närmaste man kan komma. Denna gång erbjöds kampen om jänkarnas titlar i Fredericksburg, Virginia. Flera svenskar var på plats, men endast en kom till start i discathon. Alla vet vi Jonathan Brandtbergs kapacitet och vi var nog många som kände att Jonathan ville ta revansch efter medaljmissen vid SM. Han tog nu redan i första försöksrundan kommandot och presterade bästa tid av alla. I semifinalen bättrades denna på med ytterligare sekunder, och i finalen blev tiden mitt emellan dessa med ett silver just efter evigt unge Conrad Damon. Även om guldet var nära fick Jonathan bevisat att han tillhör yppersta eliten då han bland annat nu slog regerande VM-tvåan Tomas Cole i finalen. Kul, välförtjänt och säkert inspirerande inför VM på hemmaplan 05. Conrad Damon Jonathan Brandtberg Tomas Cole Land USA Sverige USA Tid (6.50) (6.9) 6.04 (6.) (6.09) 6.4 (6.56) (6.) 6.6 Övrigt tävlande Ett nytt glädjande initiativ är allroundtävlingen Sydkampen i Hässleholm som erbjöd grenen med några startande. Hoppas det kan bli en tradition! Naturligtvis har det tävlats discathon även på lägre nivåer under året som gått. Exempel på detta är bland annat de distrikt- och klubbmästerskap som hållits. Naturligtvis har det tävlats discathon på lägre nivåer under året som gått. Exempel på detta är bland annat de distrikt- och klubbmästerskap som hållits. Tack för 04! Peter Karlsson Fristil 04 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

14 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar fristil: Stefan Karlsson, Linköping Kommunikation Grenen fristil har kommunicerats vid AU möten, via Facebook grupper och vid tävlingar. Seednings- o domar-frågor har diskuterats under respektive tävling där samtliga involverade har fått utrymme att uttrycka sin åsikt. AU har som sig bör alltid haft sista ordet. Tävlingsverksamhet SM avgjordes i samband med SM-veckan i Borås, vecka 7. Svenska Mästare blev Andreas Jaderyd/Mike Beckmann, knappt före Joakim Arveskär/Jan Ekman. Andreas Jaderyd/Mike Beckman Joakim Arveskär/Jan Ekman Niclas Bergehamn/Dieter Johansson Linköping UFS/Värnamo FC Linköping UFS Värnamo FC Junior open Fabian Lindblad/Anton Lindblad Kalmar FK Freestyle Players Associations (FPA) VM avgjordes 0 juli - augusti i Medellin, Colombia. Tyvärr deltog inga svenska spelare vid VM 04. par Arthur Coddington / Jake Gauthier Paul Kenny/Ryan Young Florian Hess/Alex Leist Land USA USA Tyskland trippel Paul Kenny/James Wiseman/Daniel O Neill Jake Gauthier/Matt Gauthier/Arthur Coddington Larry Imperiale/Randy Silvey/Bill Wright Land USA USA USA Dam par Ilka Simon/Bianca Strunz Lisa Hunrichs/Lori Daniels Emma Kahle/ Bethany Sanchez Land Tyskland USA USA Mixed Lisa Hunrichs /Matt Gauthier Eleonora Imazio / Fabio Sanna Lori Daniels/Jake Gauthier Land USA Italien USA 04 European Freestyle (EFO) avgjordes -5 maj i Rom, Italien. Detta var det första EM som var öppen (EFO) för icke-européer, vilket kommer att vara formatet 4 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

15 vartannat år framöver. Inga svenska spelare deltog. par Land Balu Major/Fabio Senna Ungern/Italien Tom Leitner / Marco Prati USA/Italien Claudio Collera/Andrea Dini USA Trippel Land Florian Hess/Christian Lamrad/Alex Leist Tyskland Andrea Dini/Marco Prati/Claudio Collera Italien Balu Major/Fabio Senna/Fabio Nizzo Ungern/Italien Mixed Land Eleonora Imazio / Fabio Sanna Italien Judith Hess/Florian Hess Tyskland Anna Bragagnolo/Emanuele Faustini Tjeckien/Italien Dam Land Judith Hess/Ilka Simon Tyskland Lina Dittrich/Nadine Klos Tyskland Anna Bragagnolo/ Eleonora Imazio Tjeckien/Italien Landslag Under 04 var ingen svensk tävlande på internationella tävlingar för Sverige Stefan Karlsson Längd 04 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar Längd: Thomas Jonasson Kommunikation Grenen Längd har kommunicerats vid AU möten och vid tävlingar. Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen avgjordes i samband med tävlingen SM-veckan i Borås -4 juli Tävlingsverksamhet SM avgjordes i samband med SM-veckan i Borås den 4 juli. 5 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

16 Victor Johansen Anton Lindh Carl Ulvinen Onsala DGC Härnösands DG FK 60 Dam Niloofar Mosavar Rahmani Caroline Whitworth Anneli André KFUM Norrköping Slottsskogens DGC KFUM Norrköping Herrjunior Kaj Larsson Anton Kappling Stefan Löwenmark Härnösands DG KFUM Linköping IK Ymer Frisbee Sydkampen - juli, Hässleholm Henrik Hagman Mike Beckmann David Ewald Helsingsbog FK Värnamo FC Helsingsbog FK Thomas Jonasson SCF 04 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar SCF: Thomas Jonasson Kommunikation Grenen Self Caught Flights (SCF) har kommunicerats vid AU möten och vid tävlingar. Tävlingsverksamhet SM avgjordes i samband med tävlingen SM-veckan i Borås, -4 juli. Mike Beckmann Niclas Bergehamn Mattias Hultqvist Värnamo FC Värnamo FC Värnamo FC Herrjunior Anton Kappling Fabian Lindblad Albin Lindblad KFUM Linköping Kalmar FK Kalmar FK 6 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

17 Sydkampen - juli, Hässleholm Jonas Bengtsson Södertörns FK Johan Stensmar Hässleholm FF David Ewald Helsingborg FK Höstkastet 0 september, Kalmar Thomas Jonasson Södertörns FK Mikael Zewgren Bogus Jonas Bengtsson Södertörns FK Herrjunior Albin Lindblad Kalmar FK Fabian Lindblad Kalmar FK Thomas Jonasson Precision 04 Bemanning och ansvarsområden Ansvarig SM: Värnamo Kommunikation Precision har varit en del i telefonmöten samt fysiska möten i samband med tävlingar, samt deltagit i de möten som hållits inom AU i Svenska Frisbeesportförbundet. Framförallt har det gällt planering av säsongen samt fördelning av ansvar i samband med SM och övriga tävlingar. Tävlingsverksamhet SM i samband med SM-veckan -4 juli, Borås. Årets SM lockade 5 deltagare i open, juniorer samt damer Jonas Bengtsson Södertörns FK Thomas Jonasson Södertörns FK Mike Beckmann Värnamo FC Dam Annelie André KFUM Norrköping Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping 7 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

18 Herrjunior Anton Kappling KFUM Linköping Albin Lindblad Kalmar FK Fabian Lindblad Kalmar FK Säsongen 05 Inför tävlingssäsongen 05 så har vi pratat om att ha precision som extragren vid ett antal DDC tävlingar. Klart är att vi tävlar i precision vid sommarkastet i Värnamo i juni. Johan Eriksson 8 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

19 Discgolfutskottets verksamhetsberättelse 04 Bemanning och ansvarsområden Följande personer har under 04 varit aktiva i Discgolfutskottet. Vi har valt att inte utse ansvarsområden för en del av de nytillsatta, utan arbetar där vi kan och vill istället. Nytt är att Christer Köhler har tagit över som PDGA-koordinator efter Jonas Grundén, och Mattias Nilsson har tagit på sig rollen som tävlingsansvarig. Namn Ansvar Hemort Peter Bygde Stockholm Jonas Grundén Göteborg William Gummesson Helsingborg FK Richard Kilander Elitutveckling Göteborg Pontus Welin Linköping Mats-Åker Öberg Landslagskapten Stockholm Christer Köhler PDGA koordinator Göteborg Mattias Nilsson Tävlingsansvarig Västervik Martin Rasch Linköping Kenth Lindqvist Piteå Kommunikation Discgolfutskottet har kommunicerat löpande via google groups, mail, telefon, telefonmöten och fysiska möten. Våra åsikter och beslut har kommunicerats via frisbeesport.se, discgolfresultat,se, discgolfsweden.se/forum, mail, telefon och person till person. Utbildning Peter Fredriksson och Karin Magnholt har under året genomfört ett flertal instruktionsutbildningar. Budget 04 discgolf Total budget kr Åtgjorda medel Landslag 000 kr Utbildning, rekrytering och tävling kr Administration 00 kr 9 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

20 Tävlingsverksamhet EM spelades i Genève, Schweiz den 8-4 augusti. Sverige skickade en trupp på spelare och en juniorledare, Stefan Swärd. Totalt tog vi fyra medaljer. De bästa svenskarna i respektive klasser: 0 Emil Dahlgren Johannes Högberg Tomas Rosenqvist Dam 4 Camilla Jernberg 5 Jessika Edvardsson Master Peter Bygde Christer Köhler 5 Mats Strömgren Herrjunior Albin Lindberg 4 Anton Kappling 5 David Swärd Grandmaster Peter Wickström 6 Per Gylle Individuella SM hölls på Brickebergs Discgolfbana och Hästhagens Discgolfbana i Örebro, den 5-7 september. 80 spelare deltog. Jesper Lundmark Skellefteå DG Emil Dahlgren FK 60 Patrik Berglund FK 60 Dam Camilla Jernberg FK 60 Jessika Edvardsson Alingsås DG Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping Herrjunior Anton Kappling KFUM Linköping Emil Snällfot Skellefteå DG Leo Thorén Stenungsunds DGC 0 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla Frisbeeförening Bollnäs

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 21-211 Innehåll 4 6 6 1 Förbundsordföranden & FÖRBUNDSDIREKTÖREN har ordet FÖRBUNDSSTYRELSEN 21-211 ssf ORGANISATION 21-211 Alpint historiska pallplatser och spänande nyheter 14 Längd

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2014 Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 KFUM Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 1 Ordföranden har

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 08 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDETS ORGANISATION Årsmöte Valberedning Styrelse Revisorer Ansvarsnämnden Kansli Kommittéer Svenska Simförbundet organiserar simidrotten i Sverige.

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV

FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA VID SKÅNES FRIIDROTTSFÖRBUNDS ÅRSMÖTE MÅNDAGEN DEN 3 MARS 2014, KL 18.30 LOKAL: BEST WESTERN HOTEL STENSSON, ESLÖV 1. Upprop av ombud, fullmaktsgranskning

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna samt

Läs mer

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5

Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Svenska Friidrottsförbundets Årsberättelse 2003 Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Från Generalsekreterarens horisont 5 Styrelsens berättelse 6 Styrelsen 6 Förbundsmötet 6 EM i friidrott 2006

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Jennie Ekström, EM 2009, Reykjavik Omslag: Anna Seth, Special Olympics European Summer Games 2010, Polen. Innehållsförteckning KOMMENTARER 4-7 VERKSAMHETEN 8-21 IDROTTERNA 22-31 ORGANISATIONEN

Läs mer

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 www.jarfallasim.org 1 Innehåll 1 Årsmöte... 4 1.1 Dagordning... 4 2 Klubben... 5 2.1 Inledning... 5 2.2 Styrelsen... 5 2.3 Nya stadgar... 5 2.4 Hedersmedlemmar...

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Verksamhetsberättelse 2012 Central Administration Under 2012 avhölls Svenska Brottningsförbundets årsmöte i Falkenberg

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis

Överraskad och stolt Arrangemang Idrott Framöver. Organisation, anläggningar mm Avslutningsvis Årsberättelse 2008 www.ifgota.se Ordförande har ordet Överraskad och stolt Ett år har nu gått sen jag tog på mig uppgiften som ordförande i IF Göta Karlstad. Det har varit ett givande år på många sätt.

Läs mer

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1

Årsberättelse. 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Årsberättelse 2013 2013 arrangerades inomhus-em i friidrott i Göteborg. Sverige tog 6 medaljer. 1 Svensk Friidrott Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Telefon: 010-476 53 30 Fax: 08-724 68 61 E-post: info@friidrott.se

Läs mer

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen

På framsidan Eliten vi aldrig ser på pallen Svenska Karateförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Karate Bläddra i dem, ladda hem eller beställ våra kataloger gratis på www.sbisport.se/shop SBI Sport AB Staffanstorpsvägen 115. 232 61 ARLÖV Tel: 040

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-2011

Verksamhetsberättelse 2010-2011 Verksamhetsberättelse 2010-2011 Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång Inledning I samband med förbundsmötet i mars 2010 reviderades den framtidsplan som antogs 2008, dock utan att ändra

Läs mer

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning SVENSKA SIMFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2011 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SVENSKA SIMFÖRBUNDET Svenska Simförbundets uppgift, vision och värdegrund Svenska Simförbundet organiserar

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2013/2014 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm

Innehållsförteckning. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm Innehållsförteckning Sida Välkommen... 4 Program... 5 Röstlängd... 6 Föredragningslista... 7 Deltagarlista... 8 Verksamhetsberättelse 2010-2011... 10 Granskningsrapport... 52 Fakta och statistik från 2010...

Läs mer

2014 Verksamhetsberättelse

2014 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse Innehållsförteckning Ordföranden har ordet 3 Idrottens organisation 4 Styrelse, projektgrupper och kansli 2014 5 Verksamhetsplan för Tennis Stockholm 2015 6 Policy i olika frågor

Läs mer

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15

FOLKSPORTEN. Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 FOLKSPORTEN Svensk Innebandys verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014/15 INNEHÅLL INNEHÅLL Svensk Innebandys verksamhetsberättelse 2014/15 Organisation s. 4-7 Förord Fokusområden Styrelsen Förbundskansliet

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 2009 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer