Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 04 Svenska Frisbeesportförbundet

2 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Aros Wood Cutters Disc Golf Club Brunna Frisbee Disc Carnegie Ultimate Sport Club Eskilstuna DGC Frisbeeklubben 60 Frisbeesport Eslöv Färila IF Haninge Frisbee Club Hoting Disc Golf Club Husums Discgolf Hörnefors DGK Ideella Föreningen Habo Frisbee Järva Discgolf Club Karlstad Frisbeesportklubb Karnas Disc KFUM Linköping Frisbee KFUM Örebro Frisbee SFMSC Kiruna DGK Linköpings UFS Motala FF Norrköpings DGK Onsala DGK Raging Seagulls DC Skellefteå Discgolf Slottsskogens DGC Stenungsunds Frisbee Club Stockholm Syndromes UFC Söderhamns Frisbeegolfklubb Södertörns FK Viksjöfors IF Värnamo Frisbee Club Uppsala Frisbee Disc Älmhult Discgolfklubb Östersunds FC Alingsås Discgolf Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Bålsta FK Dala Frisbeegolfklubb E6 Frisbeeklubb Frisbeeföreningen Östra Hisingen Frövi GF Frisbee Gefle Frisbee Disc Club Helsingborgs FK Husbygårdsskolans IF Hässleholm FF Härnösands Disc Golf Club IK Ymer Frisbee John Bauer Frisbee Golf Kalmar Frisbee Klarälvens DGC Visättra Discsport KFUM Jönköping Ultimate KFUM Norrköpings Frisbeeklubb Kristinehamns Frisbeeklubb Luleå Discgolf Förening Mönsterås Frisbee Förening Oddjobs Frisbee Falköping Piteå Discgolf Sigtuna Frisbeeklubb Skogshyddans Frisbee Stenungsunds DGC Spinndisc Frisbee Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb Sundsvalls FF Umeå Disc Golf Club Vrenninge Frisbeegolf Wästerviks Individuella Frisbee Team Åkersberga Frisbeeklubb Sammanlagt 69 röster Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

3 Distriktsförbund Svenska Frisbeesportförbundet Nordsvenska Frisbeesportdistriktet Västsvenska Frisbeesportdistriktet Östsvenska Frisbeesportdistriktet Sydsvenska Frisbeesportdistriktet Sammanlagt 4 röster Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret Årsmöte Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte avhölls den mars 04 på Scandic Grand Central, Stockholm. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Ekonomiansvarig Ledamot, allround Ledamot, discgolf Ledamot, discgolf Ledamot, ultimate Ledamot Ledamot Anne Bakken Jonathan Brandtberg Conny Thunberg Johan Robertson Suzan Edvardsson John Hall Martin Carlsson Anders Dahlén Joel Högberg Styrelsemöten Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 04 haft 9 protokollförda förbundsmöten, varav ett årsmöte. 5 januari Telefonmöte februari Stockholm mars Stockholm Årsmöte mars Stockholm Konstituerande möte 6 april Stockholm maj Telefonmöte 6 september Örebro november Telefonmöte 5-6 november Stockholm Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

4 Valberedning Har bestått av Josef Carlsson, Uppsala, Peter Fredriksson, Örebro och Pontus Welin, Linköping Verksamhetsrevisorer För verksamhetsåret 04 valdes Jörgen Sundberg, Kungsängen, och Mats Huldt, Skutskär Disciplinnämnd Ann Marcus Pedersen, Göteborg, Johan Josjö, Stockholm och Thomas Lindell, Tyresö Sportchef Erik Thelin, Färila Licenser Svenska Frisbeesportförbundet har under 04 haft totalt 05 licensierade spelare, vilken är en ökning jämfört med 0. Förbundskansliet Förbundskansliets arbete har inriktat sig på att ge medlemmarna och klubbarna service. Det samma gäller för arbetet som riktat sig till förbundsstyrelsen och disciplinutskotten. Det har också handlat om att ge information till andra förbund, närvara på träffar arrangerade av bland annat Riksidrottsförbundet, utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat arbete med Idrott Online och de dagliga kontorsuppgifterna. Förbundskansliet flyttade i april sina lokaler från Kviberg till Gullbergs Strandgata 6 D i Göteborg. Idrottslyftet En möjlighet för Svenska Frisbeesportförbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där rekrytering, behålla medlemmar och utbildning ligger med som två starka kriterier. Under 04 sjösattes alla projekt och i stort sett hela potten som avsattes från Riksidrottsförbundet gjordes åt. Förbundsstyrelsen har verksamhetsåret 04 arbetat med bland annat Verksamhetsplanen Det Nya Huset där rekrytering inom alla discipliner har diskuterats. Intern kommunikation förbundsstyrelse Projektanställning med klubbutveckling, se separat rapport på sidan fem. Arbetet med att fortsätta påverka klubbar för att ansluta sig till en Online som resulterat i att allt fler anslutit sig. 4 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

5 Utbildning En tränarutbildning i ultimate har arrangerats och genomförts i Örebro Discgolfinstruktörer har utbildats vid tre tillfällen på tre olika orter och en elitutvecklingshelg har arrangerats i Göteborg för discgolf. Discgolf har också haft en samling riktad till tjejer med tjejer i Norrköping Elitstöd Under 04 fick SFF : - tilldelat i elitstöd, samma som för 0. Vi fick däremot inte något tillskott inom det Riktade Stödet från RF Elit på grund av de statliga nedskärningarna. För Discgolf så handlade det återigen en del om Ragna Bygde. Hon följde upp sitt fina 0 med att under 04 vinna Pro Mixed Doubles i par med Will Schusterick samt komma på en tredjeplats på PDGA-VM. Det inleddes även planer på att arbeta med ett mentorssystem där rutinerade seniorer skulle ge vägledning åt juniorer, för att kunna förmedla vidare de små detaljerna som har skapat de världsspelare som Sverige har producerat tidigare. Den satsningen kommer fortgå under 05. Inom Ultimaten lades en hel del krut på satsningarna inför lags-vm. Trots bra prestationer under ett regnsjukt mästerskap så kom förhoppningarna om framskjutna placeringar i stil med WUCC-0 på skam. Viktigt att Ultimaten får med sig de lärdomar som drogs under mästerskapen och lyckas förvalta både dem samt utnyttja den kunskap som nu byggts upp under ett antal år. Ett arbete inleddes även för att få fram en mer komplett träningsmanual till Ultimaten, där övningarna ska finnas både i pappersform men även förevisade på Youtube för bästa effekt. Erik Thelin Sportchef Projektanställning Under det gångna året har Peter Fredriksson arbetat med att stötta de svenska frisbeeföreningarna i deras dagliga verksamhet. De områden som Peter framförallt har arbetat med har varit rekrytering, hjälp med att hitta rätt bland och få tillgång till de stöd som finns tillgängliga för svenska idrottsföreningar. Arbetstiden har varit utlagd, vilket har inneburit att Peter vissa månader har arbetat mer, andra månader mindre. Peter har mestadels fått förfrågningar om hjälp och stöd från discgolfande föreningar, och enklare själv kunnat upptäcka behov i dessa då Peter också varit aktiv som spelare på de svenska tävlingarna. Det har varit svårare att få kontakt med allround- och ultimateföreningar, hos vilka Peter har betydligt färre kontakter och ingångar. Som en viktig del i Peters arbete med att främja föreningarnas rekryteringsarbete har han fortsatt att utbilda instruktörer i discgolf. Inom discgolfen fanns det då han påbörjade sin anställning endast någon enstaka förening som bedrev organiserad träningsverksamhet i discgolf. Idag, efter 0 genomförda instruktörsutbildningar och mer än 00 utbildade instruktörer, är det åtminstone 0-5 föreningar, med geografisk spridning över landet, som har organiserade träningstillfällen. Regelbundna träningar tror Peter är en av byggstenarna till att öka bredden och få fler aktiva 5 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

6 juniorer i svensk discgolf. Lägg till det ett par års återkommande juniorläger, där deltagarantalet har varit stadigt med ca 0 juniorer varje år och där har vi en av orsakerna till att vi idag har fler juniorer än på länge som vågar och vill vara med och tävla och syns i statistiken. På årets SM deltog juniorer, jämfört med åren innan då det varit mellan 8 och 4 deltagare i juniorklasserna. Peters förhoppning har varit att kunna stötta motsvarande positiva utveckling även i svensk allround och svensk ultimate, genom att få igång kontinuerliga ledarutbildningstillfällen. Med fler utbildade ledare är det hans förhoppning att fler föreningar får verktyg för och vågar ta initiativ till rekryteringsverksamhet. En förhoppning och tanke som också delas av Riksidrottsförbundet, att döma av de stöd och resurser som finns tillgängliga för oss i specialidrottsförbunden. Ett material för tränarutbildning steg i ultimate frisbee arbetades under året fram tillsammans med Björn Nordin från KFUM Örebro Frisbee, med ett tidigare och mer omfattande utbildningsmaterial som grund. Under hösten genomförde sedan Björn tillsammans med Anton Lööv, också han från KFUM Örebro Frisbee, ett första utbildningstillfälle. Förhoppningen är nu att Björn och Anton tillsammans med UU vill och kan fortsätta bjuda in till utbildningstillfällen och utbilda fler ultimatetränare. I mångt och mycket har Peter lagt upp sitt arbete och sin fördelning av arbetstid utifrån de förfrågningarna om stöd och hjälp kommit in. Nedan följer en genomgång månad för månad, med kortare beskrivningar över vad Peter har arbetat med under verksamhetsåret 04. Löpande också svarat på frågor över mail och telefon, samt försökt hålla kontakten med de föreningar som tidigare har stöttats. Januari 04 Planering av rekryteringsprojekt via idrottslyftet tillsammans med Björn Nordin från KFUM Örebro Frisbees ultimate-verksamhet. Får igång Björn Nordin från KFUM Örebro Frisbee med att jobba fram ett enklare och mer begränsat material till tränarutbildning steg i ultimate. Tanken är en utbildning som ska kunna genomföras under en dag och kompletteras med SISUs grundläggande ledarutbildning Plattformen. Bakgrunden till det är att vi de senaste åren haft en alltför klen rekrytering till ultimaten i Sverige och för att få stöd från respektive regionala idrottsförbund genom idrottslyftet skolsamverkan blir det vanligare att det ställs krav på föreningarna att ha utbildade ledare. Det handlar också om trovärdighet gentemot föräldrarna i den allt hårdare konkurrensen om deras barns val av fritidssysselsättningar. Den ledarutbildning som finns sedan tidigare är betydligt mer omfattande och tog tre dagar att genomföra, något som kan ha bidragit till att den bara genomfördes en gång. Förhoppningen är att med hjälp av en ledarutbildning ge stöd och inspiration till föreningarna att våga och vilja börja jobba med rekrytering och ungdomsverksamhet. Och därefter bygga på med innehållet från den tidigare utbildningen i ytterligare steg, kompletterade med SISUs grundtränarutbildningar. Februari 04 Planering inför juniorläger i discgolf, första helgen i maj, samt planering inför uppföljningsträff för utbildade discgolfinstruktörer. Inledande kontakt via mail och telefon med initiativtagare till en frisbeesportförening i Fagersta. Mars 04 6 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

7 Bjuder in till juniorläger i discgolf kombinerat med uppföljningsträff för utbildade discgolfinstruktörer. Mailen börjar komma in med frågor kring lägret, boende, resekostnader mm. Intresset för att komma är stort. Bjuder in till instruktörsutbildning i discgolf, i Örebro dagen innan juniorlägret och instruktörsträffen. Fortsatt kontakt med Fagersta, vilket leder till ett besök i Fagersta där både bildandemöte samt konstituerande möte hålls. Fagersta Frisbeesportförening bildas och får en bra start där god kontakt med Fagersta kommun senare under våren leder till att en kortare skolbana anläggs. April 04 Fortsatt administration kring instruktörsutbildningen, juniorlägret och instruktörsträffen. Förbundets tjejsatsning, samt Team Discsport bjuds in till lägret och responsen är positiv. Föreningsbesök i Karlstad där frisbeesportklubben står utan kandidater till styrelsen och sittande styrelse därför inte har kallat till årsmöte. Når fram till föreningen och sittande styrelse bjuder veckan efter in till årsmöte där en ny styrelse väljs, samt enklare arbetsgrupper bildas. Maj 04 Genomförande av instruktörsutbildning i discgolf i Örebro, där åtta nya instruktörer från fyra olika föreningar utbildas. Genomförande av juniorläger i discgolf, kombinerat med instruktörsträff och läger för förbundets tjejsatsning, givetvis i strålande solsken. Totalt 46 deltagare. Föreningsbesök i Falun, där klubbens bangrupp har bett om assistans och en genomgång av discgolfbanan. Passar även på att prata SISU, Idrottslyftet och LOK-stöd med klubbens ordförande som också var på plats. Önskemål om ytterligare ett besök uttrycktes, där mer tid kunde ägnas åt Idrott Online och praktiskt genomförande av rapportering av LOK-stöd samt Idrottslyftsansökningar. Juni 04 Föreningsbesök i Kristinehamn, där spelare både från Kristinehamn och Karlstad introduceras till några av allroundens grenar, TRC, MTA, samt DDC. Studiebesök på discgolfbanan i St Hans backar i Lund med guidning av initiativtagaren Joakim Dahlén. Samtal kring rekrytering och anläggning av främre tees på banan för att underlätta för nybörjare. Rätt tankar finns så orkar Joakim och Spinndisc bara genomföra de projekt de har satt upp så kommer discgolfen att ha riktigt bra förutsättningar att växa i Lund. Föreningsbesök i Landskrona. Genomgång med ordföranden om några av funktionerna i Idrott Online, bland annat LOK-stöd och Idrottslyftsfunktionerna. Samt genomförande av ett uppskattat träningspass tillsammans med klubbens medlemmar. Landskrona har sedan dess vuxit som förening och har idag närmare 0 medlemmar. Önskemål om ett återbesök till våren har uttryckts. Besök i Vadstena och samtal med Klas Thörn (initiativtagare till discgolfbanan i Vadstena) om bildande av förening. Klas vill dock avvakta tills de är fler som nyttjar banan och tillsammans kan driva en förening. Föreningsbesök i Motala i samband med den officiella invigningen av discgolfbanan på Bondebacka. Stort intresse i Motala för den nya idrotten i stan och ett långsiktigt tänk från initiativtagarna till föreningen borgar för en bra stabil framtid för frisbeesporten i Motala. Planering och genomförande av instruktörsutbildning i discgolf i Norrköping, där femton nya instruktörer från tre olika föreningar utbildas. Juli 04 7 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

8 Mail- och telefonkontakter, men mestadels semester. Augusti 04 All fokus på SM i discgolf, som ansvarig TD. September 04 Mail- och telefonkontakter. Gör klart med datum och inbjudan för genomförande av en första steg tränarutbildning i ultimate. Oktober 04 Bistår Stefan Angergård med administrativa uppgifter inför tjejläger i ultimate i Örebro. Sjukskriven större delen av månaden. November 04 Projektanställningen har upphört, men timmar kvarstår som Peter Fredriksson fått betalt för men inte har arbetat. Kommer överens med styrelsen att arbeta av den tiden under 05. December 04 Förfrågan om hjälp med att rädda Origotouren, en regional discgolftour i Gävleborg och Dalarna, som ser ut att inte bli av 05 på grund av brist på engagemang. Januari 05 Lyckas med att skapa engagemang och diskussion kring Origotouren och en tävlingsledning med representanter från deltagande föreningar bildas. Peter Fredriksson Projektanställd Allroundutskottets verksamhetsberättelse, 04 8 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

9 Bemanning och ansvarsområden Johan Eriksson, sammankallande och grenansvarig DDC Thomas Jonasson, grenansvarig SCF, längd och allround discgolf Peter Henriksson, grenansvarig SCF, längd och allround discgolf Mattias Sandkvist, grenansvarig SCF, längd och allround discgolf Peter Karlsson, grenansvarig discathon Stefan Karlsson, grenansvarig fristil Dieter Johansson, grenansvarig DDC Thomas Lindell, grenansvarig DDC Kommunikation Grenen Allround har kommunicerats vid AU möten och vid tävlingar. Tävlingsverksamhet Allround i sitt fulla format (7 delgrenar) har tävlats i under SM och Sydkampen samt en del lokala (KM, DM, med flera) tävlingar. Vid ytterligare en nationell tävling har Allround i miniformat (-grenar) genomförts; Höstkastet Budget 04 allround Total budget kr Åtgjorda medel Landslag 700 kr Utbildning, rekrytering och tävling 400 kr Administration kr Double Disc Court 04 9 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

10 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar DDC Dieter Johansson Thomas Lindell Johan Eriksson Ansvarig SM DDC-U Kommunikation DDC-U har dels haft egna telefonmöten samt fysiska möten i samband med tävlingar, samt deltagit i de möten som hållits inom AU i Svenska Frisbeesportförbundet. Framförallt har det gällt planering av säsongen, rankingfrågor samt fördelning av ansvar i samband med SM och övriga tävlingar. Tävlingsverksamhet Årets SM spelades under SM-veckan -4 juli i Borås med deltagande par varav ett damlag. Humör, väder och planer var på topp och när röken skingrats så stod ett välbekant par kvar som segrare. Dieter Johansson/Niclas Bergehamn Anders Johnsson/Mattias Franzén Stefan Karlsson/Thomas Palmér Värnamo FC Linköping UFS Linköping UFS Svenska DDC-touren Årets DDC-tour utökades från fem till sex tävlingar. Detta för att fler vill arrangera tävlingar samt att vi vill få så många deltagare på touren som möjligt. Det totala deltagarantalet utökades nu till 9. Förutom SM i Borås, så tävlades det i Värnamo, Kalmar, Uppsala, Linköping och den nya DDCorten Hässleholm. Alla deltävlingar räknades med i touren med en fallande poängskala för de tio bästa paren i respektive deltävling från, 0, 8, 7, 6 osv. Dieter Johansson vann årets tour trots att Stefan Karlsson och Thomas Palmér från Linköping vann de fyra deltävlingar som de deltog i. Dieter Johansson Thomas Palmér och Stefan Karlsson Johan Eriksson Värnamo FC Linköping UFS Linköping UFS Double Trouble, Uppsala Stefan Karlsson/Thomas Palmér Dieter Johansson/Niclas Bergehamn Stefan Andersson/Sten Hermodsson Linköping UFS Värnamo FC Uppsala FdK Sommarkastet, Värnamo 0 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04 Poäng

11 Stefan Karlsson/Thomas Palmér Johan Eriksson/Thomas Lindell Anders Johnsson/Mattias Franzén Linköping UFS Haninge FC Linköping UFS Sydkampen, Hässleholm Dieter Johansson/Mike Beckmann Johan Eriksson/Johan Josjö Jonas Bengtsson/Von Segebaaden Värnamo FC Haninge FC/Uppsala FdK Södertörns FK/Brunna FdK Lufs Masters, Linköping Stefan Karlsson/Thomas Palmér Anders Johnsson/Mattias Franzén Johan Josjö/Stefan Palm Linköping UFS Linköping UFS Uppsala FdK Höstkastet, Kalmar Stefan Karlsson/Thomas Palmér Anders Johnsson/Mattias Franzén Dieter Johansson/Mike Beckmann Linköping UFS Linköping UFS Värnamo FC Internationellt AU skickade under sommaren fyra DDC-spelare till Forli i Italien för att sprida budskapet i Europa. De italienska spelarna, både damer och herrar, som bestod av nio lag instruerades under en helg med mycket gott resultat. Det finns gott hopp om att DDC-sporten lever vidare i Italien och vi kommer naturligtvis att hålla kontakten med dem. Övriga frågor Under den gångna säsongen har vi tillsammans med övriga spelare diskuterat hur många deltävlingar som ska räknas in i slutresultatet. Hittills så har vi räknat in samtliga sex deltävlingar, men en del spelare vill att vi sänker antalet till t.ex. fyra, eftersom alla inte har en praktisk möjlighet att delta vid varje tillfälle. DDC-U skapade i första hand touren för att öka antalet DDC-spelare och därför avser vi att behålla nuvarande system. Vi tror att om alla deltävlingar räknas in i slutresultatet så kommer vi att ha fler deltagare på respektive tävling än om man under säsongen får räkna bort några resultat. Vi har även startat ett arbete med att göra en del förändringar i förbundets tävlingsprotokoll för Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

12 DDC. Säsongen 05 Inför tävlingssäsongen 05 så har vi infört nya baskrav på tourtävlingsarrangörerna för att öka standarden på våra tävlingar. Tävlingsschemat färdigställs i slutet av januari och vi är inte främmande för att utöka deltävlingarna till fler än sex stycken. Det är också en målsättning att vi ska försöka få in ett större antal tävlingar innan VM än vi hade inför VM 0. Förutom VM i Sverige, så är i nuläget är endast SM i Sundsvall och Sommarkastet i Värnamo klara arrangörer. Vi har dock gott hopp om att det blir minst lika många deltävlingar som under 04. Thomas Lindell Discathon 04 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar discathon Peter Karlsson Ansvarig SM Peter Karlsson Johan Robertson Kommunikation Grenen discathon har kommunicerats vid olika tillfällen. Främst vid AU:s träffar och telefonmöten, men även i samband med tävlingarna. Tävlingsverksamhet SM Säsongens största nationella mästerskap avgjordes i samband med den uppmärksammade SMveckan -4 juli i Borås. Vinsten med att ingå i denna är på flera plan. Fler personer tar sig nyfiket till tävlingen och vi får synas och åka lite snålskjuts i sammanhang där andra etablerade större sporter finns med. I vanlig ordning fick vi lite sändningstid av SVT och glädjande nog var det bland annat starten i discathonfinalen för klassen som kablades ut i etern. Årets bana var unik på ett sätt då man kunde se deltagarnas samtliga kast längs banan då den gick i en mycket öppen miljö runt ett idrottsfält. Detta till trots så innehöll den enligt regelboken lämpligt antal portar liksom variation och längd även om det optimala bland annat ur estetisk synpunkt vore att få tävla i en betydligt mer parklik omgivning. Hur som helst så skrevs det discathonhistoria då det blev den jämnaste SM-finalen någonsin, med de fyra första inom tio sekunder!! Återigen blev det ett guld till Mike Beckmann som med två sekunder marginal vann före Peter Karlsson efter att Niclas Bergehamn varit i knapp ledning, men missat sista målkastet. (Toppduon tog sig till final som sista spelare och även då skiljde två sekunder!) Även en inte fullt lika jämn juniorfinal genomfördes vilket dock ändå är kul att få uppleva. Vi Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

13 behöver ju yngre som är beredda att kuta på mellan alla pilar och portar! Bra Anton (som hade nått långt i open!) Albin och Fabian. Junior Anton Kappling Albin Lindblad Fabian Lindblad Linköping UFS Kalmar FK Kalmar FK Tid Mike Beckman Peter Karlsson Niclas Bergehamn Värnamo FC Kalmar FK Värnamo FC Tid (5.56) 5.7 (5.58) 5.9 (5.9) 5.5 Dam Annelie André Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping KFUM Norrköping Tid US OPEN 04 har ju inget officiellt globalt mästerskap, men US är väl det närmaste man kan komma. Denna gång erbjöds kampen om jänkarnas titlar i Fredericksburg, Virginia. Flera svenskar var på plats, men endast en kom till start i discathon. Alla vet vi Jonathan Brandtbergs kapacitet och vi var nog många som kände att Jonathan ville ta revansch efter medaljmissen vid SM. Han tog nu redan i första försöksrundan kommandot och presterade bästa tid av alla. I semifinalen bättrades denna på med ytterligare sekunder, och i finalen blev tiden mitt emellan dessa med ett silver just efter evigt unge Conrad Damon. Även om guldet var nära fick Jonathan bevisat att han tillhör yppersta eliten då han bland annat nu slog regerande VM-tvåan Tomas Cole i finalen. Kul, välförtjänt och säkert inspirerande inför VM på hemmaplan 05. Conrad Damon Jonathan Brandtberg Tomas Cole Land USA Sverige USA Tid (6.50) (6.9) 6.04 (6.) (6.09) 6.4 (6.56) (6.) 6.6 Övrigt tävlande Ett nytt glädjande initiativ är allroundtävlingen Sydkampen i Hässleholm som erbjöd grenen med några startande. Hoppas det kan bli en tradition! Naturligtvis har det tävlats discathon även på lägre nivåer under året som gått. Exempel på detta är bland annat de distrikt- och klubbmästerskap som hållits. Naturligtvis har det tävlats discathon på lägre nivåer under året som gått. Exempel på detta är bland annat de distrikt- och klubbmästerskap som hållits. Tack för 04! Peter Karlsson Fristil 04 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

14 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar fristil: Stefan Karlsson, Linköping Kommunikation Grenen fristil har kommunicerats vid AU möten, via Facebook grupper och vid tävlingar. Seednings- o domar-frågor har diskuterats under respektive tävling där samtliga involverade har fått utrymme att uttrycka sin åsikt. AU har som sig bör alltid haft sista ordet. Tävlingsverksamhet SM avgjordes i samband med SM-veckan i Borås, vecka 7. Svenska Mästare blev Andreas Jaderyd/Mike Beckmann, knappt före Joakim Arveskär/Jan Ekman. Andreas Jaderyd/Mike Beckman Joakim Arveskär/Jan Ekman Niclas Bergehamn/Dieter Johansson Linköping UFS/Värnamo FC Linköping UFS Värnamo FC Junior open Fabian Lindblad/Anton Lindblad Kalmar FK Freestyle Players Associations (FPA) VM avgjordes 0 juli - augusti i Medellin, Colombia. Tyvärr deltog inga svenska spelare vid VM 04. par Arthur Coddington / Jake Gauthier Paul Kenny/Ryan Young Florian Hess/Alex Leist Land USA USA Tyskland trippel Paul Kenny/James Wiseman/Daniel O Neill Jake Gauthier/Matt Gauthier/Arthur Coddington Larry Imperiale/Randy Silvey/Bill Wright Land USA USA USA Dam par Ilka Simon/Bianca Strunz Lisa Hunrichs/Lori Daniels Emma Kahle/ Bethany Sanchez Land Tyskland USA USA Mixed Lisa Hunrichs /Matt Gauthier Eleonora Imazio / Fabio Sanna Lori Daniels/Jake Gauthier Land USA Italien USA 04 European Freestyle (EFO) avgjordes -5 maj i Rom, Italien. Detta var det första EM som var öppen (EFO) för icke-européer, vilket kommer att vara formatet 4 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

15 vartannat år framöver. Inga svenska spelare deltog. par Land Balu Major/Fabio Senna Ungern/Italien Tom Leitner / Marco Prati USA/Italien Claudio Collera/Andrea Dini USA Trippel Land Florian Hess/Christian Lamrad/Alex Leist Tyskland Andrea Dini/Marco Prati/Claudio Collera Italien Balu Major/Fabio Senna/Fabio Nizzo Ungern/Italien Mixed Land Eleonora Imazio / Fabio Sanna Italien Judith Hess/Florian Hess Tyskland Anna Bragagnolo/Emanuele Faustini Tjeckien/Italien Dam Land Judith Hess/Ilka Simon Tyskland Lina Dittrich/Nadine Klos Tyskland Anna Bragagnolo/ Eleonora Imazio Tjeckien/Italien Landslag Under 04 var ingen svensk tävlande på internationella tävlingar för Sverige Stefan Karlsson Längd 04 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar Längd: Thomas Jonasson Kommunikation Grenen Längd har kommunicerats vid AU möten och vid tävlingar. Tävlingsverksamhet Svenska Mästerskapen avgjordes i samband med tävlingen SM-veckan i Borås -4 juli Tävlingsverksamhet SM avgjordes i samband med SM-veckan i Borås den 4 juli. 5 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

16 Victor Johansen Anton Lindh Carl Ulvinen Onsala DGC Härnösands DG FK 60 Dam Niloofar Mosavar Rahmani Caroline Whitworth Anneli André KFUM Norrköping Slottsskogens DGC KFUM Norrköping Herrjunior Kaj Larsson Anton Kappling Stefan Löwenmark Härnösands DG KFUM Linköping IK Ymer Frisbee Sydkampen - juli, Hässleholm Henrik Hagman Mike Beckmann David Ewald Helsingsbog FK Värnamo FC Helsingsbog FK Thomas Jonasson SCF 04 Bemanning och ansvarsområden Grenansvar SCF: Thomas Jonasson Kommunikation Grenen Self Caught Flights (SCF) har kommunicerats vid AU möten och vid tävlingar. Tävlingsverksamhet SM avgjordes i samband med tävlingen SM-veckan i Borås, -4 juli. Mike Beckmann Niclas Bergehamn Mattias Hultqvist Värnamo FC Värnamo FC Värnamo FC Herrjunior Anton Kappling Fabian Lindblad Albin Lindblad KFUM Linköping Kalmar FK Kalmar FK 6 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

17 Sydkampen - juli, Hässleholm Jonas Bengtsson Södertörns FK Johan Stensmar Hässleholm FF David Ewald Helsingborg FK Höstkastet 0 september, Kalmar Thomas Jonasson Södertörns FK Mikael Zewgren Bogus Jonas Bengtsson Södertörns FK Herrjunior Albin Lindblad Kalmar FK Fabian Lindblad Kalmar FK Thomas Jonasson Precision 04 Bemanning och ansvarsområden Ansvarig SM: Värnamo Kommunikation Precision har varit en del i telefonmöten samt fysiska möten i samband med tävlingar, samt deltagit i de möten som hållits inom AU i Svenska Frisbeesportförbundet. Framförallt har det gällt planering av säsongen samt fördelning av ansvar i samband med SM och övriga tävlingar. Tävlingsverksamhet SM i samband med SM-veckan -4 juli, Borås. Årets SM lockade 5 deltagare i open, juniorer samt damer Jonas Bengtsson Södertörns FK Thomas Jonasson Södertörns FK Mike Beckmann Värnamo FC Dam Annelie André KFUM Norrköping Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping 7 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

18 Herrjunior Anton Kappling KFUM Linköping Albin Lindblad Kalmar FK Fabian Lindblad Kalmar FK Säsongen 05 Inför tävlingssäsongen 05 så har vi pratat om att ha precision som extragren vid ett antal DDC tävlingar. Klart är att vi tävlar i precision vid sommarkastet i Värnamo i juni. Johan Eriksson 8 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

19 Discgolfutskottets verksamhetsberättelse 04 Bemanning och ansvarsområden Följande personer har under 04 varit aktiva i Discgolfutskottet. Vi har valt att inte utse ansvarsområden för en del av de nytillsatta, utan arbetar där vi kan och vill istället. Nytt är att Christer Köhler har tagit över som PDGA-koordinator efter Jonas Grundén, och Mattias Nilsson har tagit på sig rollen som tävlingsansvarig. Namn Ansvar Hemort Peter Bygde Stockholm Jonas Grundén Göteborg William Gummesson Helsingborg FK Richard Kilander Elitutveckling Göteborg Pontus Welin Linköping Mats-Åker Öberg Landslagskapten Stockholm Christer Köhler PDGA koordinator Göteborg Mattias Nilsson Tävlingsansvarig Västervik Martin Rasch Linköping Kenth Lindqvist Piteå Kommunikation Discgolfutskottet har kommunicerat löpande via google groups, mail, telefon, telefonmöten och fysiska möten. Våra åsikter och beslut har kommunicerats via frisbeesport.se, discgolfresultat,se, discgolfsweden.se/forum, mail, telefon och person till person. Utbildning Peter Fredriksson och Karin Magnholt har under året genomfört ett flertal instruktionsutbildningar. Budget 04 discgolf Total budget kr Åtgjorda medel Landslag 000 kr Utbildning, rekrytering och tävling kr Administration 00 kr 9 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

20 Tävlingsverksamhet EM spelades i Genève, Schweiz den 8-4 augusti. Sverige skickade en trupp på spelare och en juniorledare, Stefan Swärd. Totalt tog vi fyra medaljer. De bästa svenskarna i respektive klasser: 0 Emil Dahlgren Johannes Högberg Tomas Rosenqvist Dam 4 Camilla Jernberg 5 Jessika Edvardsson Master Peter Bygde Christer Köhler 5 Mats Strömgren Herrjunior Albin Lindberg 4 Anton Kappling 5 David Swärd Grandmaster Peter Wickström 6 Per Gylle Individuella SM hölls på Brickebergs Discgolfbana och Hästhagens Discgolfbana i Örebro, den 5-7 september. 80 spelare deltog. Jesper Lundmark Skellefteå DG Emil Dahlgren FK 60 Patrik Berglund FK 60 Dam Camilla Jernberg FK 60 Jessika Edvardsson Alingsås DG Niloofar Mosavar Rahmani KFUM Norrköping Herrjunior Anton Kappling KFUM Linköping Emil Snällfot Skellefteå DG Leo Thorén Stenungsunds DGC 0 Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 04

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2010 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla Frisbeeförening Bollnäs

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet

Verksamhetsberättelse. Svenska Frisbeesportförbundet Verksamhetsberättelse 2011 Svenska Frisbeesportförbundet Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet Akka UC Alingsås Discgolf Klubb Aros Wood Cutters Disc Golf Club Blåkulla FF Bollnäs Overall Guts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET 2007 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet AC Marcelinds Alingsås Discgolf Klubb Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee Disc

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET 2008 Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet AKKA Frisbeeförening Alingsås Discgolf Klubb Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap Brunna Frisbee

Läs mer

Vi har från att ha varit ganska offensiva i användandet av hashtags efter feedback reducerat antalet och även blivit mer specifika.

Vi har från att ha varit ganska offensiva i användandet av hashtags efter feedback reducerat antalet och även blivit mer specifika. Events och sociala medier 2014 Ultimate Sweden på Facebook ökade från 506 till 643 likes under året. Det har gjorts över 400 poster varav drygt 160 uppdateringar och bilder genererades i samband MY mässan

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Allmänt Arrende för Lars Hansgården har betalts även detta år för att vi har Rolfs Kulle-banan där. Antal medlemmar den 31 december 2013 var 79. Av dessa betalade 73 medlemsavgiften

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning... 3 1.1.6 Arbetsgrupper...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

Events och sociala medier

Events och sociala medier Events och sociala medier Under året medverkade SFF och samarbetsklubbar (Stockholm Syndromes, Sigtuna och Uppsala) vid två stora ungdomevents. MY mässan 3 6 januari Martin Carlsson och Elliott Bavarian

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015

Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Stocksunds Curlingklubb Klubbaktiviteter säsongen 2014-2015 Medlemstider Vardagsspel dagtid Tisdagar och Torsdagar 9-12 Måndagar 19.30-23, Onsdagar 19.30-23, Vardagsspel kvällar OBS v49-v51 start kl 20.00

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella

Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella 1(4) Mötesprotokoll fört vid Gävle-Dala Curlingförbunds Årsmöte Den 6-7 maj 2011 på Viking Line Cinderella Närvarande: Klubbrepresentanter Ann Andersson Christer Olofsson Monika Mabergs Per-Olof Jansson

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå.

Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Norrbottens Handbollförbund Protokoll vid Norrbotten handbollförbunds styrelsemöte nr 6, 14 december 2014 i Luleå. Närvarande: Monica Johansson Förbundsordförande Sara Lundberg, (Sekreterare) Carola Skalman

Läs mer

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek

Tidsplan. 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion. 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Tidsplan 14:00 17:00 Info ifrån kommittén Grupparbeten Redovisning grupparbeten Allmän diskussion 17:30 och framåt Mingel Mat Fri lek Vilka är vi i kommittén? Kontaktperson Klubb Roll Agneta Kindholm Hålta

Läs mer

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com

TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com SVENSKA MÄSTERSKAPEN TYNGDLYFTNING 1-2 Juli-2013, Halmstad Aréna, Hall C, Växjövägen 11, Halmstad Mer info: www.tyngdlyftning.com Måndag 1:a - Tisdag 2:a juli 2013 Tävlingsstart 11:00 båda dagarna Entré:

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014

Protokoll Nr 7, 83-101, 2014 Protokoll från styrelsemöte i Svenska Jujutsufederationen Tid: 2014-05-25, kl. 10.00-15.00. Plats: Färs och Frosta Sparbank Arena, Lund. Närvarande: Jesper Kedjevåg ordförande Nico Christoforidis kassör

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund

Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1. Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund 1 Kalmar Läns Södra Nya Skytteförbund Årsredovisning för verksamhetsåret 2013 Styrelsens redovisning omfattar verksamhetsberättelse sida 2-3 förvaltningsberättelse med resultaträkning och balansräkning

Läs mer

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

Föregående protokoll är justerat och godkänt. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 12 februari 2015, telefonmöte. Närvarande (de i fetstil på plats i Öresunds kontor/stockholm): Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

SBBF On tour 2013 varför?

SBBF On tour 2013 varför? SBBF On tour 2013 varför? SBBF:s styrelse och personal vill: Informera om SBBF:s arbete, roll och planer inom olika verksamhetsområden kopplat till vår Vision och verksamhetsplan Lyssna och ta del av föreningarnas

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 5-2013 2013-10-01 (20.30-22.30) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande 1 MÖTETS

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013

Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Kontaktuppgifter Fairtrade City, juli 2013 Alingsås: Askersund: Avesta: Borås: Botkyrka: Boxholm: Eda: Emmaboda: Maria Thyrell, Kommunikatör Alingsås Kommun Maria.Thyrell@alingsas.se Tel: 0322-61 71 85

Läs mer

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi?

Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé för LDF? Vad är vårt ändamål? Varför finns vi? För vems skull finns vi? Vad erbjuder vi? Vilka värden skapar vi? Verksamhetsidé: I Luleå DF bedriver vi discgolf och övrig discsport tillsammans

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Svenska truppen till Paralympics i London 2012

Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Svenska truppen till Paralympics i London 2012 Sveriges Paralympiska Kommitté har gjort sin slutgiltiga uttagning av truppen till Paralympics. Truppen består av 58 idrottare som kommer att tävla i totalt

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31

STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 STYRELSENS SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN 2002-01-01 2002-12-31 Till Årets förening valdes Värnamo VBA som i år dominerat SM-tävlingarna för flickor 15,17 och 19. Två SM-guld och ett SM-silver och flera

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN

WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN WSKA World Shotokan Championship 22-23 September 2007/ BYDGOSZCZ POLEN Fredagen den 21 September åkte en stor svensk trupp med buss och båt till Polen för att delta på Shotokan VM. Truppen bestod av: Juniorer:

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011

Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 verksamhetsberättelse Sida 1(10) Handläggare FS Svenska Cheerleaderförbundets Verksamhetsberättelse 2010-2011 Sida 2(10) Innehållsförteckning 1 Formalia... 3 1.1 Organisation... 3 1.1.1 Medlemmar... 3

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn

Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Dokumentation Nätverkande konferens för distriktsstyrelserna 27-29 september 2013 Malmö/Köpenhamn Deltagare Ilkka Räisänen, Thomas Rydberg, Helene Andersson, Nina Olsson,Patrick Edgren, Albin Andersson

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland

VIKTIGA TELEFONNUMMER. Div 1 Södra. Div 4 Småland Östergötland. Div 2 Småland Östergötland. Div 3 Småland Östergötland VIKTIGA TELEFONNUMMER Svenska Curlingförbundet www.curling.se telefon 08-683 30 16, 15 fax 08-604 70 78 Jönköping CC Faktureringsadress: e-post: kontakt@jonkopingcurling.se Hemsida: www.jonkopingcurling.se

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Hemsidan: http://kkeskima.se/

Hemsidan: http://kkeskima.se/ Eskimå-bladet Nr 31 151015 Hej allihopa, nu kommer höst utgåvan av Eskimå-bladet. Info från ordföranden: Sommarens aktiviteter på Karlskrona Skärgårdsfest blev succéer, både på Fisktorget med Drakbåtsfestivalen

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013

Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Verksamhetsberättelse för arbetsåret juli 2012 - juni 2013 Verksamhetsberättelse Västergötlands Skidförbund För tiden 1/7 2012-30/6 2013 Hej skidvänner! Medans barmarkssäsongen pågår som bäst arrangerades

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer