Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utposten. Nr 1 /2012. Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) Årgång 2, utgåva 1. jan 2012. Särskilt intressanta artiklar: I det här numret:"

Transkript

1 Sektion Gullmarsplan Skolklubben (26:02) För dig som arbetar i grundskolorna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta Norrmalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Södermalm och Östermalm. Nr 1 /2012 Årgång 2, utgåva 1 jan 2012 Särskilt intressanta artiklar: Kallelse årsmötet Verksamhetsberättelse Valberedningens förslag Hur man når Kommunal! I det här numret: Kallelse årsmötet 1 Verksamhets- Berättelse Här hittar du oss. 6 Valberedningens förslag 6

2 Sida 2 Verksamhetsberättelse 2011 för skolklubben sektion 26 Klubbstyrelsen har under året bestått av Ordförande Ingvar Jordås Barnskötare Vantör Ordinarie ledamöter i styrelsen Barnskötare Skarpnäck Ingrid Lundgren Kokerska Vantör Roger Jonsson Vaktmästare Farsta Sewenyana Kiwanuka Barnskötare Norrmalm Ingvar Jordås Adjungerade till styrelsen har, sen beslut om att skolklubben 27:02 ska gå upp i vår skolklubb (genomfördes 1 april), i början av året varit Mauricio Rojas, Margot Jonsson, Eva Torvaldsson och Håkan Brodén. Under hösten har Håkan Brodén kvarvarit som adjungerad och Helene Larsson dessutom tillkommit. Suppleanter i styrelsen (i nedanstående ordning) Berit Sundell Skolmåltidsbiträde Enskede Carina Fagerström-Hedström Barnskötare Skarpnäck Årsmötet den 26 januari Årsmötet ägde rum tisdag den 26 januari med start kl på KMC Gullmarsplan. Ordförande för mötet var Helene Zallin. På mötet valdes styrelse. Vidare utsåg årsmötet följande valberedning: Eva Svedberg Barnskötare Skarpabyskolan Haddy Bojang Barnskötare Bagarmossens skola På årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen för 2010 och fastställdes klubbens budget och ekonomiska principer för Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft 8 klubbstyrelsemöten. På konstituerande mötet 11 februari utsågs: Övergripande förhandlingsansvarig, Ordförande, budgetansvarig: Ingvar Jordås Övergripande vice förhandlingsansvarig, vice ordförande: Sekreterare: Ingrid Lundgren AO-ansvarig: Studieansvarig: Eva Torvaldsson/Håkan Brodén Attesträtt: Ingvar Jordås och Efter Eva Torvaldson sade nej till facklig tid (april -11) och återgick till arbetet påskolan på heltid utsågs Håkan Brodén till studieansvarig. Den utvidgade styrelsen (med adjungerade) hade inför sammanslagning av klubb 27:02 och klubb 26:02 planeringsdagar den 8-9 mars. En mer traditionell styrelseplanering ägde rum på Birka Paradise sept. Sammanslagningen av skolklubb 27:02 och 26:02 Styrelsen i sektion 27 tillskrev avdelningsstyrelsen i december 2010 om att slippa sin skolklubb 27:02 och att det istället skulle bildas en sektion av skolklubbarna på Utbildningsförvaltningen. Efter en diskussion inom avdelningen beslutade avdelningsstyrelsen 8 februari 2011 att medlemmar i skolklubben 27:02 skulle flyttas över till skolklubben 26:02 senast 31 mars och att skolklubben 27:02 skulle läggas ned. Denna förändring var ingen förändring som skolklubben 26:02 bett om. Klubbens uppfattning var att det då inte skulle göras några förändringar, vare sig sektionsbildning eller klubbsammanslagning. När beslutet väl var fattat gjordes ansträngningar för att genomföra förändringen på bästa sätt för medlemmarna. En anledning till att årets verksamhet kostat mer pengar än vad som varit budgeterat. 2

3 Sida 3 Verksamhetsberättelse 2011 Lokal Skolklubben har under året varit i lokalen på Hantverkargatan 3J med övriga skolklubbarna. Hantverkargatan 3J Vintern Arbetsplatsombud (ao) December 2011 var vi 78 arbetsplatsombud. Under året har vi haft 8 arbetsplatsombudsmöten på dagtid. Från och med hösten har man kunnat välja om man vill gå på förmiddagen eller på eftermiddagen. På aomötena tar vi upp aktuella frågor och olika teman inom ramen för förbundsmaterialet Arbeta rätt. Alla ao har fördjupat sina kunskaper i att ha koll på att anställningsavtalen är korrekta och i hur man driver arbetsmiljöfrågor i samverkansgruppen. Det saknas fortfarande ao på några arbetsplatser, men på de flesta skolenheter finns det minst ett ao. Medlemsmöten Skolklubben har förutom årsmötet 26 januari haft ett nomineringsmöte den 9 november. Då nominerades till ordinarie och suppleanter i klubbstyrelsen och skolklubbens verksamhetsplan för 2012 antogs. Till valberedningen fyllnadsvaldes: Birgitta Asmund skolmåltidsbiträde Eriksdalsskolan Anders Eriksson barnskötare Karlbergsskolan Danuta Kobialka elevassistent Engelbrektsskolan Olika uppdrag i utbildningsförvaltningen Förvaltningsgruppen Ingvar Jordås, ersättare Håkan Brodén Övergripande Grundskola Ingvar Jordås Övergripande personal och arbetsmiljö HSO-samordning Ritningsgranskning Huvudskyddsombud (HSO) Ingvar Jordås,, Håkan Brodén, Helene Larsson. Samordning med de andra skolklubbarna Flytten till nya lokalerna, så att vi alla sitter tillsammans, och förändringar i gymnasieklubben har gjort att vi nu i stor utsträckning fungerar som ett Kommunal på förvaltningen september hade vi en planeringsresa med övriga klubbar för att samordna arbetet i stora förhandlingsorganisationen på Utbildningsförvaltningen. 3

4 Årgång 2, utgåva 1 Verksamhetsberättelse 2011 Medlemsantal December 2010 var vi 591 medlemmar. Genom sammanslagning med klubb 27:02 blev vi i april 555 medlemmar fler. I december 2011 uppgår antalet medlemmar till Sammanlagt en realökning med 4 medlemmar. Löneförhandlingar Våra lokala förhandlingar med rektorerna ägde rum under april och första hälften av maj. De nya lönebeloppen som gällde från 1 april 2011 kom på juni-lönen och det retroaktiva för perioden april maj betalades ut till midsommar på samma lön. Vi förhandlade för alla våra medlemmar med berörda rektorer enligt samma modell som tidigare. Vi kallar till förhandling inne på utbildningsförvaltningen centralt och våra ombud deltar i förhandlingarna. Medlemmarna får innan förhandlingarna möjlighet att fylla i ett papper som underlag till förhandlingarna. Det finns fortfarande mycket vi inte är nöjda med men vi kan ändå notera vissa framgångar vad gäller nivån. Vi lyckades bättre på utbildningsförvaltningen än vad de flesta inom stadsdelsförvaltningarna klarade hem i sina förhandlingar. Medellönen för tillsvidareanställda inom Utbildningsförvaltningen i arbete i vår skolklubb har ökat med ca 504 kr och ligger nu på knappt kr. Besparingar Under året hade vi några MBL-förhandlingar om besparingar. Klubben har på olika sätt arbetat mot besparingarna och hjälpt de medlemmar som blivit drabbade. Ingen tillsvidareanställd har blivit av med sitt arbete på grund av nedskärningar. Namninsamling för mer resurser till fritidshemmen I slutet av november startade vi en namninsamling tillsammans med Lärarförbundet för 10 % mer pengar till fritidshemmen. Namninsamlingen pågår till sista februari Systematiskt arbetsmiljöarbete Med anledning av domen mot en barnskötare i den tragiska olyckan i Sundbyskolan har vi speciellt krävt att varje skola, systematiskt ska arbete med arbetsmiljöfrågor för fritidshemspersonalen. Stöd vid Rehabilitering och stöd till långtidssjukskrivna En stor del av årets arbete för oss i klubben har varit att vara med vid rehabiliterings- processen inom staden, hjälpa och kontrollera att arbetsgivaren följer policys, lagar och avtal. Stödja och ge hjälp till våra medlemmar som av olika anledningar inte kan klara sina nuvarande arbetsuppgifter. De nya Sjukförsäkringslagen har också bidragit till tidskrävande arbetsuppgifter, där vi stödjer och vägleder medlemmarna som är för sjuka för arbete, att ompröva och överklaga försäkringskassans beslut när de blir utförsäkrade och inte får ersättning från försäkringskassan. Dessa medlemmar hamnar också i rehabiliteringsprocessen hos arbetsgivaren. 4

5 Verksamhetsberättelse 2011 Klubbstyrelsens slutord Det har varit ett intensivt år för skolklubben. Först sammanslagningen skolklubb 26:02 och 27:02 sen intensiva löneförhandlingarna under april/maj. Vi har arbetat med att ta fram nya gemensamma rutiner för nya storklubben och dragit nytta av tidigare arbete och erfarenheter. Vi ser en styrka i att vi blivit fler. Vi har under året fortsatt lärt oss mer om hur utbildningsförvaltningen fungerar och flyttat fram våra positioner i olika sammanhang för att kräva förbättringar och få ett större inflytande. Samarbetet med de andra två skolklubbarna har förbättrats avsevärt och vi kan nu med fog påstå att vi uppträder som ett Kommunal på utbildningsförvaltningen. Vi har utvecklat våra egna arbetsplatsombudsmöten och försökt förmedla fackliga kunskaper och verktyg samt haft tid för att diskutera den egna arbetsplatsens problem och glädjeämnen. Mötena har varit relativt välbesökta. Från och med hösten har man kunnat välja på att gå på förmiddag eller eftermiddag. Styrelsen vill särskilt tacka arbetsplatsombuden för det arbete de utför på skolorna som i större utsträckning blivit mer konkret vad gäller kontrollera anställningar med mera. Det finns mycket kvar att arbeta med vad gäller förbättringar i bemanning, få en bättre arbetsmiljö. Vi har ställt krav i budgetsammanhang centralt och börjat en namninsamling och ställt krav att det speciellt bedrivs ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för fritidshemmen. Det är viktigt för oss att fortsätta arbeta för förbättringar och värva fler medlemmar till facket. Tillsammans är vi starka. Styrelsen ( f r å n v ä n s t e r i b i l d ) : Ingrid Lundgren, Ingvar Jordås, Roge r Jonsson, Carina Fagerström -Hedström, Håkan Brodén (adjungerad),, Se we Kiwanuka, Berit Sundell, Helene Larsson (adjungerad) 5

6 Årgång 2, utgåva 1 Sida 6 Valberedningens förslag till årsmötet Ordförande 2 år: Ingvar Jordås. Ordinarie ledamot 2 år (2 st): Håkan Brodén, Mauricio Rojas. Övriga Nominerade: Helene Larsson, Ingrid Lundgren, Roger Jonsson, Carina Fagerström Hedström. Suppleanter 1 år (5 st): Helene Larsson, Ingrid Lundgren, Roger Jonsson, Viktor Hemlin, Berit Sundell. Övriga Nominerade: Håkan Brodén, Carina Fagerström Hedström, Mauricio Rojas. E. Valberedningen har varit: Eva Svedberg Barnskötare Skarpabyskolan (sammankallande) Haddy Bojang Barnskötare Bagarmossens skola Anders Eriksson Barnskötare Karlbergsskolan Birgitta Asmund Skolmåltidsbitr Eriksdalsskolan Danuta Kobilanka Elevassistent Engelbrektsskolan Nu har ni fått information om vilka som är valbara på årsmötet som är den 31 januari 2012, kom dit och tyck till och var med och påverka. STOCKHOLMS LÄN Sektion 26 Skolklubben Ny e-postadress: Skolklubben finns på Hantverkargatan Vi finns på Hantverkargatan 3J på Kungsholmen. Ring innan besök, många gånger är vi inte här. Skolklubben sektion 26 Tel: Skriv i! Skriv till oss och berätta något som hänt på jobbet som du tycker att fler borde få läsa om. Kommunal, sektion 26 skolklubben Telefon: Box , Stockholm Fax: Besöksadress: Hantverkargatan 3 J Mejl: 6

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27

Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 MEDLEMSCENTER SKÄRHOLMEN Kommunal STOCKHOLMS LÄN SEKTION 27 Sektion 27 omfattar förvaltningarna Östermalm, Södermalm, Älvsjö, Hägersten-Liljeholmen, Skärholmen, Social- Arbetsmarknadsförvaltningen. hemsida

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 1 april 2014 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan

Kommunal sektion 26. Välkommen till demokratiafton. Festival Kommunal blev en fest. Café för daglediga. KMC Gullmarsplan Kommunal sektion 26 KMC Gullmarsplan Besöksadress:Gullmarsvägen 29 Telefon 08-508 46 240 Sektion 26 omfattar stadsdelarna Hammarby- Skarpnäck,Farsta,Vantör,Enskede-Årsta,Katarina-Sofia och Norrmalm,Care

Läs mer

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan

Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Medlemsinfo för ST inom Försäkringskassan Innehåll: - Avtal 2013 - Aktuella frågor för förhandling och samverkan - Summering av Hänt i veckan - Interna aktiviteter på gång - Mejladress till förbundet AVTAL

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost

OMMUNAL Sektion Syd. Till Personalrum eller anslagstavla. Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Tidningen finns också digitalt på http://www.kommunal.se/kommunal/ Avdelningar/Ost Till Personalrum eller anslagstavla K OMMUNAL Sektion Syd 2015-05-10 NR 4 ÅRG 24 Innehåll: Sida: Utökad bemanning 2 Fritidsförsäkringen

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01

FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 FACKFÖRBUNDET ST Avdelning 221 Sektion 01 Dagordning vid årsmötet med Fackförbundet ST avd 221, sektion 01 Onsdagen den 18 mars 2015 kl 15.30, undervisningshuset sal F 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötet

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde

Verksamhetsberättelse. Verkstadsklubben. Volvo Skövde Verksamhetsberättelse 2011 Verkstadsklubben Volvo Skövde Dagordning Dagordning vid årsmötet med Verkstadsklubben, Volvo i Skövde Onsdagen den 29 februari 2012 klockan 16.00 Söderport, F-fabriken. 1. Årsmötets

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2012 inför årsmötet 2013 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: www.hgfnorrmalm.se 2 Årsmöte

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 ST inom Migrationsverket Sektion Väst VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för ST inom Migrationsverket, Sektion Väst, för tiden 2014-03-01 2014-12-31. Årsmötet ägde rum den 28 februari 2014

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17

ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 ST inom Arbetsförmedlingen Protokoll nr 4 Avdelningsstyrelsen 2010-05-17 Sammanträde Avdelningsstyrelsen Tid 2010-04-27-28 Plats Fackförbundet ST, Stockholm Närvarande Lars-Erik Backström, Mats Hildingsson,

Läs mer

ST har lämnat yrkanden

ST har lämnat yrkanden VÄ NYTT Information till ST- Försäkringskassans medlemmar i Västra Götaland/Halland Nr 5/2010 2010-06-18 ST har lämnat yrkanden ST.s förhandlingsorganisation har nu lämnat över sina krav till arbetsgivarverket

Läs mer