Årsredovisning. Central Siberian. Plateau. West. Siberian u n t. Plain KAZAKHSTAN. U r a l M. S i. b e r. i a. V e. r k h o. g e.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Central Siberian. Plateau. West. Siberian u n t. Plain KAZAKHSTAN. U r a l M. S i. b e r. i a. V e. r k h o. g e."

Transkript

1 a i y Årsredovisning 2009 N S i b e r i a n L o w l a n Wrangel Island V e Yenisey SEA Danube Lake Ladoga Lake Onega Arkhangel'sk St Petersburg TALLINN ESTONIA Yaroslavl' Perm' LATVIA Nizhniy RIGA Novgorod LITHUANIA MOSCOW Kazan' Ryazan' VILNIUS Ufa Tula MINSK ND Penza Samara BELARUS Saratov SAW Orenburg KIEV Voronezh OVAKIA UKRAINE Volgograd LAVA MOLDOVA Rostov-na-Donu BUDAPEST CHISINAU (KISHINEV) Astrakhan' ARY ROMANIA BELGRADE BUCHAREST 5642 ERBIA BLACK SEA Elbrus BULGARIA SOFIA GEORGIA CA SKOPJE TBILISI Volga CASPIA Kama 1895 n Ob Ishim Irtysh West Lake Zaysan KAZAKHSTAN Lake Aral Balkhash Sea Almaty (Alma-Ata) UZBEKISTAN 7439 BISHKEK Pik Pobedy KYRGYZSTAN Irtysh Ob 4506 Belukha Yenisey Central Siberian Lower Tunguska Plateau R U S S I A N F E D E R A T I O N Siberian u n t U r a l M s o Yekaterinburg Chelyabinsk Plain Omsk ASTANA ARCTIC CIRCLE Barnaul Tomsk Novosibirsk Krasnoyarsk Irkutsk Lake Baikal (1637 m) Lena Amur Lena r k h o a n s k R a n Vladivostok Aldan g e Dzhugdzhur Range Khabarovsk SEA OF OKHOTSK Sakhalin Kolyma K o Kuril Islands l y m a 4750 Klyuchevskaya Sopka g R a n e Koryak Range Commander Islands ARCTIC CIRCLE Bering Strait

2 Kontakt Investor relations- och mediekontakt: Mathias Pedersen Chief Financial Offi cer Besöksadress: Kungsgatan 30, Stockholm Postadress: Box Stockholm Vi välkomnar dina åsikter Hur kan vi förbättra vår fi nansiella rapportering, vår service till aktieägare eller vår hemsida? Skicka gärna dina förslag till Finansiell information och kalender Månatliga substansvärderapporter femte arbetsdagen efter varje månadsslut Årsstämma i Stockholm den 28 april 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 den 11 maj 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 den 20 aug 2010 Delårsrapport 1 januari 30 sept 2010 den 11 nov 2010 Årsredovisningen, andra fi nansiella rapporter och information samt pressmeddelanden fi nns tillgängliga på Aktieägare och andra intresserade kan registrera sig på hemsidan för att få rapporter och pressreleaser från East Capital Explorer skickade direkt till sin e-postadress. Den tryckta årsredovisningen skickas till de aktieägare som har meddelat East Capital Explorer att de önskar få tryckt fi nansiell information från bolaget. Adressändring Adressändring för fysiska personer som är registrerade som svenska medborgare görs automatiskt av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC). Notera att aktieägare som har valt att inte få sina adresser uppdaterade automatiskt, själva måste meddela sitt kontoförande institut. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska meddela förvaltaren snarast möjligt om förändringar av namn, adress eller kontonummer. Andra aktieägare måste meddela förändringar av adress eller kontonummer till Euroclear Sweden AB (f.d. VPC). Telefonnummer: , e-post: Ytterligare information om vår investeringsregion För mer information om utvecklingen och aktuella händelser i vår investeringsregion är du välkommen att besöka vår förvaltare East Capitals hemsida för nyheter, analyser och marknadskommentarer, Årsstämma 2010 Årsstämman för East Capital Explorer AB (publ) kommer att hållas i Stockholm kl onsdagen den 28 april 2010 i Konserthuset (Grünewaldsalen). Ingång från Kungsgatan 43. Program 12:30 Registreringen för årsstämman öppnar 13:00 Seminarium om Östeuropa med representanter från vår förvaltare, East Capital 14:00 Gästföreläsning med äventyraren Ola Skinnarmo om hans upplevelser från färden genom Nordostpassagen sommaren 2009, en expedition som sponsrades av East Capital 14:30 Kaffepaus 15:00 Årsstämman börjar Deltagande Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall: Vara införd i av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förd aktiebok inte senare än torsdagen den 22 april 2010 och ha meddelat bolaget sin avsikt att delta senast kl torsdagen den 22 april 2010 Anmälan kan göras: På hemsidan: Genom att skriva till: East Capital Explorer Årsstämma Box Stockholm Per telefon till: Vid anmälan, uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon dagtid, e-postadress, antal aktier samt eventuella närvarande biträden (högst två). Vänligen notera att aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade tillfälligt måste omregistrera sina aktier till sitt eget namn. Sådan omregistrering skall vara genomförd hos Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) senast torsdagen den 22 april Aktieägare måste underrätta sina förvaltare i god tid före detta datum.

3 OM EAST CAPITAL EXPLORER Detta är East Capital Explorer 4 VD har ordet 6 OM ÖSTEUROPA Utvecklingen i Östeuropa 9 Förvaltaren har ordet 14 Om förvaltaren: East Capital 15 Om East Capital Explorer VÅR PORTFÖLJ Vår portfölj den 31 december East Capital Bering Russia Fund 18 East Capital Bering Ukraine Fund 20 East Capital Bering Balkan Fund 22 East Capital Bering Central Asia Fund 24 East Capital Bering New Europe Fund 26 East Capital Power Utilities Fund 28 East Capital Special Opportunities Fund 30 East Capital (Lux) Eastern European Fund 32 East Capital Russian Property Fund 34 Melon Fashion Group 36 TEO 38 Om Östeuropa BOLAGSSTYRNING Ordföranden har ordet 41 Bolagsstyrningsstruktur 42 Så här investerar vi 43 Ledning 47 Styrelse 48 Riskhantering 50 Företagsansvar 54 Avgifter 56 East Capital Explorer-aktien 58 Styrelsens rapport om intern kontroll 60 ÅRET I SIFFROR Förvaltningsberättelse 63 Resultat- och balansräkningar, kassafl ödesanalyser 65 Noter 70 Nyckeltal 88 Revisionsberättelse 90 Vår portfölj Bolagsstyrning East Capital Explorer AB Årsredovisning Året i siffror

4 Detta är East Capital Explorer I november 2007 noterades East Capital Explorer på NASDAQ OMX Stockholm. Därmed gjorde vi en unik portfölj med svåråtkomliga investeringar i Östeuropa lättillgänglig för alla investerare. Vår affärsidé och målsättning: Vår affärsidé är att erbjuda våra aktieägare exponering mot en unik portfölj av investeringar i onoterade och noterade företag på annars svåråtkomliga delar av de Östeuropeiska marknaderna. Detta sker främst genom investeringar i East Capitals speciella fondprodukter, som East Capitals Bering-fonder och East Capitals private equity-fonder. Vi gör även direktinvesteringar i utvalda företag. Vår målsättning är att uppnå en långsiktig värdetillväxt för våra aktieägare. Då tillväxtmarknader ofta är förenade med hög risk bör investeringar i dessa alltid göras med ett långsiktigt perspektiv. Vår strategi: Vår strategi är att investera främst i de sektorer som gynnas av de långsiktiga utvecklingstrenderna i regionen, som exempelvis anpassningen mot EU och processen att komma ikapp Västeuropa. Exempel på sektorer som utgör intressanta investeringsmöjligheter på lång sikt är kraft, detaljhandel och konsumentvaror samt fastighets- och fi nanssektorerna. Vår utdelningspolicy East Capital Explorer avser inte att lämna någon utdelning, även om styrelsen förbehåller sig rätten att föreslå detta. Vinster kommer i stället att återinvesteras enligt investeringspolicyn. Denna utdelningspolicy ger uttryck för uppfattningen att det bästa sättet för oss att skapa en stark investeringsbas i de regioner där vi arbetar och generera långsiktigt värde för våra aktieägare är genom fortsatt återinvestering av vårt kapital. East Capital Explorer-aktien erbjuder tillträde till: En dynamisk region: som omfattar nästan 29 länder och 450 miljoner invånare fördelade över 12 tidszoner. En erfaren förvaltare: East Capital Explorers investeringsverksamhet förvaltas av East Capital som är en av de största investerarna med fokus på den här regionen och som har lokal närvaro, ett brett nätverk och 13 års erfarenhet. Se sidan 15 för mer information om vår förvaltare. En väldiversifi erad portfölj: Vi investerar främst genom East Capitals private equity-fonder och semi-public equity-fonder. I slutet av 2009 erbjöd vår portfölj exponering mot cirka 400 företag i många branscher. Se sidan 17 för mer information om vår portfölj. Attraktiva sektorer: East Capital Explorer fokuserar på de sektorer som bedömts ha de långsiktigt bästa tillväxtförutsättningarna och utveckling i regionen. Förvaltare: East Capital % av East Capital Explorers substansvärde den 31 december ,7% 2,1% 10,3% 6,1% 4,9% 21,5% 11,5% 3,4% 3,0% 2,6% Utfäst kapital EUR 40m* East Capital Bering Russia Fund East Capital Bering Ukraine Fund East Capital Bering Balkan Fund East Capital Bering Central Asia Fund East Capital Bering New Europe Fund East Capital Power Utilities Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MFG TEO East Capital Russian Property Fund * Den 31 december 2009 uppgick likvida medel och obligationer till 88 MEUR, motsvarande 26% av substansvärdet. Av dessa hade 38,5 MEUR utfästs till East Capital Russian Property Fund. Vid årsskiftet hade fonden inte gjort några investeringar men 1,5 MEUR hade betalats in till fonden, varav 0,4 MEUR hade använts för att täcka kostnader. 4 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

5 Top 10 innehav i East Capital Explorer: summan av direkta och indirekta investeringar* 31 december 2009 Bolag % av NAV Värde av det totala innehavet, EURm Land Typ av bolag Bolagets börsvärde, EUR m East Capital Explorer investerat genom TEO 3,8 12,8 Litauen Telekom 568 Direct investment East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Fondul Proprietatea 3,3 11,2 Rumänien Investmentbolag 999 East Capital Special Opportunities Fund East Capital Bering Balkan Fund Om East Capital Explorer Melon Fashion Group 3,0 10,4 Ryssland Modekedja Onoterat Direct investment TGK-7 1,8 5,9 Ryssland Kraftproduktion 952 East Capital Power Utilities Fund East Capital Bering Russia Fund Bank CenterCredit 1,7 5,7 Kazakstan Bank & Finans 565 East Capital Bering Central Asia Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Sollers 1,7 5,6 Ryssland Bilindustri 344 East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MRSK Holding 1,6 5,6 Ryssland Holdingbolag i kraftsektorn East Capital Power Utilities Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund RusHydro 1,4 4,6 Ryssland Vattenkraft East Capital Power Utilities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MRSK Center Volga Region 1,3 4,3 Ryssland Kraftdistribution 617 East Capital Power Utilities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MRSK Center 1,3 4,3 Ryssland Kraftdistribution 838 East Capital Power Utilities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Total top 10 21,0 71 * Räknat som om East Capital Explorer AB hade direktägt sin andel av respektive innehav i fondinvesteringarna. Sektorfördelning, % Landsfördelning, % Investeringsfördelning, % Kraft 30,1 10,0 Bank och Finans 6,5 Detaljhandel 6,5 Investmentbolag 6,0 Telekom 4,9 Metall 4,6 Verkstad 4,6 Bygg och Byggmaterial 4,3 Olja och Gas 4,3 Konsumentvaror 18,1 Övriga sektorer Ryssland 54,9 7,8 Rumänien 5,9 Ukraina 5,5 Litauen 4,9 Kazakstan 4,0 Polen 3,4 Serbien 3,3 Georgien 2,5 Turkiet 1,4 Slovenien 6,3 Övriga länder Noterade 58,9 Onoterade 11,8 Likvida tillgångar* 29,3 * Inkluderar likvida medel och obligationer om 88 MEUR samt likvida medel i underliggande fonder den 31 december I SIFFROR 31 december (EUR) Summa Substansvärde 341MEUR (3 499 MSEK) Börsvärde 232 MEUR (2 378 MSEK) Summa likvida medel och kortsiktiga placeringar 88 MEUR Utfäst kapital 39 MEUR Tillgängligt kapital 49 MEUR Per aktie 9,61 (98,60 SEK) 6,53 (67 SEK) 2,47 Utfäst kapital 1,09 Tillgängligt kapital 1,39 Väsentliga händelser under 2009 Mars 35 MEUR investerades i den nystartade East Capital Special Opportunities Fund Mars april Mandatet att återköpa aktier utnyttjades. Totalt återköptes egna aktier för 3,3 MEUR Maj Ytterligare investering om 10 MEUR i East Capital Bering Central Asia Fund och 5 MEUR i East Capital Bering New Europe Fund. 15 MEUR placerades i ett nytt obligationsmandat som syftar till att skapa högre avkastning på likvida medel. Ytterligare placeringar på 21 MEUR gjordes till obligationsmandatet under 2009 September Ytterligare investering om 20 MEUR i East Capital Bering Russia Fund och 10 MEUR i East Capital Bering Balkan Fund Oktober Direktinvestering i TEO LT East Capital Explorer AB Årsredovisning

6 VD har ordet Bästa sättet för East Capital Explorer att tillföra värde är att göra för våra aktieägare vad de inte kan göra själva, nämligen att investera i private equity, fastigheter och unika direktinvesteringar i vår investeringsregion. Det är inom dessa områden som vår förvaltares kunskap och nätverk utgör en avgörande konkurrensfördel. Gert Tiivas VD 2009 blev ett bra år för vårt bolag. Efter ett år när fokus låg på att behålla vår likviditet medan nedgången på de fi nansiella marknaderna fortgick, investerade vi igen med full fart under Vi började året med nästan 71% av vårt substansvärde i likvida medel och avslutade året med omvända proportioner, då 71% var investerat och 29% låg i kassan. Under året har vi, via våra fondinvesteringar, kunnat utöka portföljens exponering mot fl era nya innehav som förvärvades till krisliknande värderingar. Detta innebär att denna investeringsårgång har stor potential för värdetillväxt. De fl esta av de investeringar vi gjorde under 2007 och 2008 har också utvecklats väl. Vi är mycket nöjda med att vi i en så djup kris bara har förlorat ett av våra ca 400 portföljinnehav i de fonder som vi investerat i, och att detta inte hade någon stor påverkan på East Capital Explorers substansvärde. Därtill har endast en Som VD och aktieägare är jag nöjd med att East Capital Explorer-aktien återhämtat sig väl från sin lägsta nivå under krisen och att den under 2009 steg med 67%. Rabatten mot substansvärdet hade också minskat från den högsta nivån på 55% till ca 30%. handfull av företagen i fonderna behövt ytterligare kapitaltillskott. Vårt substansvärde utvecklades väl under 2009 och steg med 29%. Vid slutet av januari 2010 steg substansvärdet till över 100 SEK, den nivå där bolaget startade. Substansvärdet ökade inte lika mycket som marknadsindex, vilket främst beror på att vi under året satt på en stor kassa. På sätt och vis straffades vi för vår betydande kassa, men likväl var det att föredra framför alternativet att inte ha kapital att investera när värderingarna var så attraktiva. Vi vet också att värderingarna för private equity innehav inte justeras lika fort som börskurserna. Som VD och aktieägare är jag nöjd med att East Capital Explorer-aktien återhämtat sig väl från sin lägsta nivå under krisen och att den under 2009 steg med 67%. Rabatten mot substansvärdet hade också minskat från den högsta nivån på 55% till ca 30%. Detta är fortfarande inte en tillfredsställande nivå och att minska rabatten ytterligare förblir ett av våra viktigaste mål. För att visa att vi menar detta har styrelsen beslutat att återigen utnyttja möjligheten att köpa tillbaka aktier. När detta skrivs har aktien stigit med över 100% jämfört med de lägsta nivåerna och rabatten har minskat till 20%. Om vi ser till hur våra investeringar utvecklades, hade East Capital Power Utilities Fund ett väldigt bra år i både absolut och relativ bemärkelse. Eftersom detta är vår klart största fondinvestering, är vi mycket nöjda med att förvaltarteamet har levererat en god avkastning och också bevisat sin förmåga att välja rätt aktier. Vid utgången av januari 2010 var fondens substansvärde tillbaka i nivå med den vid fondens lansering för två år sedan och vi ser potential för ytterligare värdetillväxt i takt med att kraftsektorn fortsätter att reformeras och omstruktureras. East Capital Special Opportunities Fund, som lanserades före sommaren, fi ck en bra start. Förvaltarteamet har satt samman en spännande portfölj med betydande utvecklingspotential då investeringarna är gjorda till mycket attraktiva priser. Att starta en ny fond i början av 2009 var ingen lätt uppgift, så vi vill berömma förvaltaren för det mod de visade när många andra investerare valde att vara fortsatt avvaktande. TEO, vår andra direktinvestering, har utvecklats väl, då vi investerade på en attraktiv prisnivå när de fl esta investerare fortfarande var 6 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

7 skeptiska till Baltikum. Hittills har TEO motstått fi nanskrisen väl, och på senare tid har de baltiska marknaderna upplevt en stark återhämtning. Rädslan för en kollaps har ersatts av nyfunnen optimism. Vissa av East Capitals Beringfonder har utvecklats mindre väl under Eftersom uppgången i de östeuropeiska marknaderna började med de största och mest välkända företagen och bara gradvis har spritt sig till mindre likvida papper, har fonder som har som strategi att investera i små och mycket små företag liksom på omogna marknader, utvecklats långsammare. Vi är övertygade om att fonderna kommer ikapp eftersom vi tycker att de företag som ingår i portföljerna är starka. Det betyder inte att vi är nöjda med situationen: avkastningen måste öka de närmaste åren för att investeringsstrategierna ska göra rätt för sig. East Capital Russian Property Fund har ännu inte börjat investera. Detta har lett till frågor om vi fortfarande tror på den här sektorn och om vi tänker fullfölja vårt åtagande mot fonden. Svaret på båda frågorna är: Ja! Den ryska fastighetsmarknaden har i princip varit stängd i ett år. Köpares och säljares prisförväntningar har stått långt från varandra och det har inte gått att fi nansiera affärer. På sista tiden har förväntningsgapet krympt eftersom säljarna nu insett hur verkligheten ser ut. Dessutom har bankerna kommit tillbaka till marknaden, åtminstone för låntagare med hög kvalitet. Hyresnivåerna faller inte lika snabbt längre och det är lättare att analysera vilken intäktspotential fastigheter har. Detta gör att investeringsteamet nu anser att läget för att gå in på marknaden är bättre. Vi räknar med att snart få se aktivitet i den här fonden. Om man tittar på vad som fi nns i vår portfölj vid årsskiftet, märker man att en större andel än förväntat har investerats i noterade företag. Det hänger samman med hur marknaderna har sett ut: När vi i början av 2009 beslöt att börja investera igen, gick det fortast att gå genom fonder som huvudsakligen investerar i noterade företag. Detta innebar att vi snabbt kunde öka vår exponering mot marknaden när marknaderna för private equity och fastigheter ännu inte fungerade. Fokus i Bering-fonderna, som utgör en stor del av vår portfölj, ligger på små och mycket små företag. Så även om många av dessa företag i formellt hänseende är noterade, är de i verkligheten inte likvida och är därmed svåra att komma över för de fl esta investerare. I framtiden skulle vi vilja ha en ännu högre andel unika investeringar, och vårt mål är att sätta huvuddelen av vår återstående kassa i arbete inom private equity, fastigheter och direktinvesteringar. Det sätt vi främst kommer att göra detta på, är alltjämt genom att investera via East Capitals fonder eftersom dessa ger diversifi ering och andra fördelar. När vi är fullinvesterade, något som kommer att inträffa under 2010, räknar vi med att portföljen innehåller många fl er verkligt unika investeringar. Vi håller fast vid vår strategi: att ge tillgång till unika investeringar i Östeuropa. Men vi måste mer än tidigare fokusera på hur vi tillför värde till våra aktieägare och hur vi tydligt kommunicerar detta. Bästa sättet att tillföra värde är att göra för våra aktieägare vad de inte utan svårighet kan göra själva, nämligen att göra investeringar i private equity, fastigheter och unika direktinvesteringar. Det här är I framtiden skulle vi vilja ha en ännu högre andel unika investeringar, och vårt mål är att sätta huvuddelen av vår återstående kassa i arbete inom private equity, fastigheter och direktinvesteringar. områden där vår förvaltares kunskap och nätverk är en klar konkurrensfördel, och vi måste tillsammans utnyttja detta på bästa sätt. Ett bra exempel är ett projekt som vi arbetat med under det senaste halvåret och som meddelades i januari Vårt joint venture med Intrum Justitia och East Capital Financials Fund kommer att förvärva portföljer med förfallna konsumentlån i Ryssland. Det här är en väldigt spännande ny satsning eftersom vi kommer att etablera oss i ett marknadssegment som knappt existerar idag. Marknaden för konsumentlån har varit relativt liten och portföljerna med förfallna lån har huvudsakligen hanterats av varje långivare och inte alltid med de metoder som tillämpas i mer utvecklade marknader. Vi räknar med att marknaden kommer att växa en hel del, eftersom fl er långivare kommer att vilja lägga ut denna verksamhet på andra. Vi ser också att ägarna kompletterar varandra på ett bra sätt och det här är en styrka som kommer att innebära att vi blir det första västföretaget att bygga upp en stark verksamhet på området. Att vi nu återigen fokuserar på verkligt unika investeringar är också den bästa medicinen mot den substansvärdesrabatt som plågar många investmentbolag. Bara när vi tydligt och klart visar att vi tillför ett värde som är större än våra rörelsekostnader (inklusive förvaltningsavgifter) förtjänar vi att handlas på nivåer över substansvärdet. Förutom att investera mer i verkligt unika projekt måste vi också generera god avkastning över tiden. Vår tilltro till att detta skall lyckas, bygger bland annat på att förvaltaren har ett gediget anseende grundat på fondernas resultat under lång tid. Vi måste nu tillsammans visa att vi kan nå samma resultat med East Capital Explorers portfölj. Vi har under 2009 lagt fokus vid att arbeta på ett sätt som ökar marknadens förtroende för vad vi gör. Vi har tagit steg för att öka öppenheten i våra kvartalsrapporter för att därmed ge investerarna den information de har förväntat sig. Vi är väl medvetna om de intressekonfl ikter som fi nns och som andra kan uppfatta fi nns mellan East Capital Explorer och East Capital och vi har lagt stor vikt vid att hantera dessa frågor på ett korrekt sätt. Styrelsen och valberedningen har vidtagit ytterligare steg för att öka förtroendet och för att kommunicera till marknaden att vårt bolag sköts för alla aktieägares bästa. Till slut vill jag säga att vi måste vara ödmjuka och tålmodiga. På samma sätt som omvandlingen i Östeuropa tar tid, kommer det att ta tid för East Capital Explorer att ge hög avkastning. När allt kommer omkring är vårt bolag bara tre år gammalt och under den korta tiden har vi framgångsrikt tagit oss igenom en av de värsta fi nanskriserna i historien. Vi kommer med fortsatt tålamod att fortsätta vårt arbete: investera det återstående kapitalet, arbeta med våra gjorda investeringar och föra en öppen dialog med våra aktieägare. Vi tror fortfarande på vår affärsmodell och på vårt erbjudande. Östeuropa kommer att fortsätta växa och överraska positivt. Vi på East Capital Explorer är tillsammans med vår förvaltare väl positionerade att leverera god långsiktig avkastning till våra aktieägare. Stockholm i mars 2010 Gert Tiivas VD Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB Årsredovisning

8 02 Om Östeuropa Utvecklingen i Östeuropa 9 Förvaltaren har ordet 14 Om förvaltaren: East Capital 15 8 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

9 Utvecklingen i Östeuropa Tillväxten i Östeuropa föll ytterligare under 2009 och kommer att ligga under den historiska trenden och vara lägre än i andra tillväxtregioner under 2010, men bör ändå överraska positivt jämfört med de låga förväntningarna. Marcus Svedberg, Chefsekonom, East Capital Början på en ny normal period? Under 2009 upplevde de fl esta länder i Östeuropa en ekonomisk nedgång av ett slag som knappt tidigare skådats, samtidigt som starka uppgångar kännetecknade aktiemarknaderna. Det kan därför verka något långsökt att, efter ett av de mest dramatiska åren sedan omvandlingsprocessen påbörjades, hävda att Östeuropa håller på att normaliseras. En av de viktigaste förändringarna i regionen under 2009 var att de makroekonomiska obalanserna minskade, framför allt sjönk den höga infl ationen med åtföljande höga räntor och även de stora negativa handelsbalanserna. Återhämtningen, som allmänt började under andra halvåret 2009 från en låg bas, beror bland annat på lageruppbyggnad och ekonomiska stimulanser. Men det fi nns också skäl att tro att regionen nu har lagt grunden för en period med mer normal och uthållig utveckling, som bör komma efter den nuvarande återhämtningsperioden. Denna normala utveckling bygger inte främst på den låga baseffekten och krediter, utan mer på låg infl ation, låga positiva realräntor och en kombination av ökad inhemsk efterfrågan och export. De fl esta länderna i regionen håller fortfarande på att återhämta sig och den situationen kommer inte att ändras under första halvåret 2010, utan länderna kommer in i den här nya perioden successivt under andra halvåret. Utvecklingen kommer att skilja sig avsevärt mellan länderna i regionen. För de länder som drabbats hårdast som Lettland, Ukraina och andra som fått internationellt stöd, blir återhämtningsperioden längre och kan vara till långt in i Omvärldsfaktorer Bland de risker som Östeuropa står inför, har omvärldsriskerna blivit viktigare under året. När väl de interna återfi nansieringsproblemen hade lättat och de viktigaste strukturella fallgroparna hade undvikits, fl yttades fokus till faktorer bortom de inhemska ekonomierna. Den största risken för att regionen skall kunna återhämta sig är att återhämtningen i den globala ekonomin stannar upp. Under andra halvåret 2009 återhämtade sig den globala ekonomin överraskande starkt med positiv påverkan på ekonomierna i Östeuropa, vilket tydligt visade att vår region på intet sätt är frikopplad från resten av världen. Det fi nns fortfarande ett antal osäkerheter i det globala ekonomiska och fi nansiella systemet som kan innebära att återhämtningen bromsar in eller till och med stannar av, även om det visat sig att systemet har klarat av chocker som Dubai och Grekland någorlunda bra. Andra omvärldsfaktorer som kan påverka Östeuropa och som också innebär en hög grad av osäkerhet, hänger samman med råvarupriser och infl ation. Kina har varit en motor i världsekonomin under det senaste året och det fi nns en liten risk att landet tappar fart, något som skulle kunna få en negativ påverkan på den globala återhämtningen. Råvarupriser Basscenariot för råvaror i allmänhet och för olja i synnerhet är att de kommer att ligga kvar på nuvarande medelhöga nivå något år framåt. Ett fortsatt oljepris på nivån USD per fat skulle leda till att andra ekonomiska faktorer blir viktigare, men stora avvikelser från denna nivå, både uppåt och nedåt, skulle innebära en utveckling som mer drivs av råvarupriserna. Vad beträffar infl ationen har nationalekonomer grupperat sig i två läger, de som oroar sig för infl ation och de som oroar sig för defl ation. Den första gruppen oroar sig för att stimulansåtgärder och billiga krediter kommer att fi nnas kvar för länge, vilket kan leda till nya bubblor under återhämtningen, medan den andra gruppen är orolig för att det låga kapacitetsutnyttjandet kan göra att återhämtningen går långsamt. Vi tror mest på att infl ationen kommer att ta fart under Om Östeuropa East Capital Explorer AB Årsredovisning

10 BNP-tillväxt, % 15 andra halvåret 2010, men varken mer eller snabbare än vad marknaden redan räknar med. Det fi nns också en liten möjlighet att infl ations- och defl ationstryck kan balansera ut varandra och därigenom skapa en mycket gynnsam miljö med låg infl ation och låga räntor, medan ekonomin tar fart. Den ekonomiska återhämtningen i Östeuropa Tillväxten i Östeuropa föll ytterligare under 2009 och kommer att ligga under den historiska trenden och vara lägre än i andra tillväxtregioner under 2010, men bör ändå överraska positivt jämfört med de låga förväntningarna. Skillnaden mellan olika länder i regionen är dock stor. De två största länderna i Östeuropa, Ryssland och Turkiet, har lyckats hantera sina ekonomier på egen hand och har därför inga väsentliga begränsningar på inhemsk efterfrågan för framtiden. Ryssland är kanske det bästa exemplet eftersom man där kunde använda sina stora reserver för att skapa ett av de relativt sett största stimulanspaketen i världen. Vi tror att den ryska tillväxten kommer att bli en positiv överraskning. Tillväxtprognoserna började revideras upp mot slutet av 2009 beroende på återuppbyggnad av lager, en låg baseffekt, ett stort stimulansprogram samt stödet från ett högt och stabilt oljepris. Turkiet lyckades med att hantera nedgången på egen hand trots mängder av rykten och förhandlingar med IMF. Tillväxten föll starkt under 2009, men man räknar med en snabb återhämtning under Infl ation Turkiet och Ryssland har tidigare dragits med hög infl ation och höga räntor. Den turkiska räntan var bland de högsta i världen, medan Ryssland har haft höga nominella men negativa reala räntor. Båda länderna har fått se infl ationen minska avsevärt under 2009, Turkiet mest under första halvåret och Ryssland under det andra, och räntorna har följt med ned. Infl ationen minskar fortfarande i Ryssland och man kan räkna med att räntorna tas ned ett par gånger till innan trenden vänder någon gång under andra halvan av Det ser därför ut som om båda länderna kommer att vara nere på en infl ationstakt kring 5% mot slutet av 2010 med en reporänta omkring 7%, något som skulle innebära en mer normal situation för tillväxtländer. Återhämtning från olika utgångspunkter Många mindre ekonomier i regionen har fått hjälp av IMF, och de länderna kommer inte att kunna stimulera efterfrågan på samma sätt som andra länder eftersom IMF-avtalen kräver fi nanspolitisk åtstramning. Några av de länder i regionen som drabbats hårdast, som Lettland och Ukraina, har sett sina ekonomier krympa med tvåsiffriga procenttal under 2009 och nedgången har först nu bromsat in. Återhämtningen är både mer osäker och långsammare än i resten av regionen. Länder som Estland, Litauen och Ukraina kan dock få en viss tillväxt under Några av ekonomierna i Centraleuropa, som Polen och Tjeckien, fi ck tidigt draghjälp från återhämtningen i Tyskland och Västeuropa som var snabbare än väntat, och hade inte heller särskilt stora obalanser vid början av krisen. Polen var det enda landet i EU som inte hade någon defi nitionsmässig recession, och har blivit något av ett föredöme för framtiden. Ungern och Slovakien har drabbats hårdare av krisen men alla de fyra centraleuropeiska länderna borde uppnå en viss tillväxt under 2010, möjligen med undantag för Ungern. Från dessa ekonomier kan vi dock knappast förvänta oss några större överraskningar. Länderna i Sydosteuropa, Centralasien och Kaukasus har inte fått mycket uppmärksamhet under 2009 och de lär inte heller komma i rampljuset under första delen av Även om ett antal av dessa ekonomier har fått hjälp av IMF, är situationen bättre än vad man tidigare trott, och man kan räkna med tillväxt i dessa länder under Vissa av de ekonomier som bygger på naturresurser som Azerbajdzjan, Kazakstan och Turkmenistan, borde komma tillbaka till en tillväxtsituation snabbare, om råvarupriserna förblir höga och stabila, medan återhämtningen för några av de fattigaste ekonomierna som E Azerbajdzjan Uzbekistan Turkmenistan Albanien Tadzjikistan Kirgizistan Polen Vitryssland Makedonien Kazakstan Serbien Tjeckien Montenegro Bosnien Georgien Bulgarien Slovakien Turkiet Kroatien Genomsnitt Ungern Moldavien Rumänien Slovenien Ryssland Ukraina Estland Litauen Armenien Lettland 2010P -20 Källa: Bloomberg 10 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B Årsredovisning 2007 Kontakt Kalender Årsstämma 2008 Investor relations- och mediekontakt: Louise Hedberg Chef kommunikation/ir 08-505 97 720 louise.hedberg@eastcapitalexplorer.com

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2014

East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer Årsredovisning 2014 East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt investeringsbolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget etablerades 2007 med det specifika syftet

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2013

East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) asnoyarsk Irkutsk Lake Baikal (1637 m) Lena Amur Aldan Dzhugdzhur Range SEA OF OKHOTSK Sakhalin K o l y 4750 Kronotskaya Sopka Koryak

Läs mer

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk TEMA: ÖSTEUROPA AV AGNETHA JÖNSSON Investera i stora möjligheter men hög risk Trots kraftiga svängningar på börserna kan en investering i Östeuropa minska den totala risken i en portfölj. Här berättar

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

9 Årsredo 8 visning 3

9 Årsredo 8 visning 3 Årsredovisning 98 3 BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma hålles onsdagen den 24 mars 1999 kl 17.30 i Berwaldhallen, Strandvägen 69, Stockholm. ANMÄLAN Aktieägare som vill delta i stämman måste den 12 mars

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport

Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport Vostok Nafta Investment Ltd Niomånadersrapport 2008 Periodens resultat blev 296,16 miljoner US-dollar (MUSD) (103,89 för perioden 1 januari 2007 30 september 2007). Resultat per aktie blev under perioden

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Risker i det finansiella systemet

Risker i det finansiella systemet Risker i det finansiella systemet november 29 1 november 29 innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Finansinspektionens expertpanel 7 Det makroekonomiska läget 11 Banker och värdepappersbolag 17 Försäkringsbolag

Läs mer

Andra AP-fonden 2008/2009

Andra AP-fonden 2008/2009 Andra AP-fonden 2008/2009 ANDRA AP-FONDEN 2008/2009 1 Eva Halvarsson VD, sid 6-7 Detta är Andra-AP fonden Innehåll: 4-5 Mål och resultat 6-7 VD har ordet 8 Pensionssystemet 9-12 Vår roll i pensionssystemet

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 4 DATUM: 2009-09-02 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18

innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Investor årsredovisning 1999 innehåll Året i korthet 2 Historik 4 Aktieägarservice 6 Investors ordförande 10 VD har ordet 11 Koncernöversikt 13 Affärsverksamheten 18 Risker och riskkontroll 21 Investoraktien

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Global Konjunktur- och Strukturrapport

Global Konjunktur- och Strukturrapport Global Konjunktur- och Strukturrapport Författad av Cecilia Hermansson 18 mars 2010 Global återhämtning fortskrider likväl står världsekonomin inför stora strukturella utmaningar Den globala ekonomin är

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer