Årsredovisning. Central Siberian. Plateau. West. Siberian u n t. Plain KAZAKHSTAN. U r a l M. S i. b e r. i a. V e. r k h o. g e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Central Siberian. Plateau. West. Siberian u n t. Plain KAZAKHSTAN. U r a l M. S i. b e r. i a. V e. r k h o. g e."

Transkript

1 a i y Årsredovisning 2009 N S i b e r i a n L o w l a n Wrangel Island V e Yenisey SEA Danube Lake Ladoga Lake Onega Arkhangel'sk St Petersburg TALLINN ESTONIA Yaroslavl' Perm' LATVIA Nizhniy RIGA Novgorod LITHUANIA MOSCOW Kazan' Ryazan' VILNIUS Ufa Tula MINSK ND Penza Samara BELARUS Saratov SAW Orenburg KIEV Voronezh OVAKIA UKRAINE Volgograd LAVA MOLDOVA Rostov-na-Donu BUDAPEST CHISINAU (KISHINEV) Astrakhan' ARY ROMANIA BELGRADE BUCHAREST 5642 ERBIA BLACK SEA Elbrus BULGARIA SOFIA GEORGIA CA SKOPJE TBILISI Volga CASPIA Kama 1895 n Ob Ishim Irtysh West Lake Zaysan KAZAKHSTAN Lake Aral Balkhash Sea Almaty (Alma-Ata) UZBEKISTAN 7439 BISHKEK Pik Pobedy KYRGYZSTAN Irtysh Ob 4506 Belukha Yenisey Central Siberian Lower Tunguska Plateau R U S S I A N F E D E R A T I O N Siberian u n t U r a l M s o Yekaterinburg Chelyabinsk Plain Omsk ASTANA ARCTIC CIRCLE Barnaul Tomsk Novosibirsk Krasnoyarsk Irkutsk Lake Baikal (1637 m) Lena Amur Lena r k h o a n s k R a n Vladivostok Aldan g e Dzhugdzhur Range Khabarovsk SEA OF OKHOTSK Sakhalin Kolyma K o Kuril Islands l y m a 4750 Klyuchevskaya Sopka g R a n e Koryak Range Commander Islands ARCTIC CIRCLE Bering Strait

2 Kontakt Investor relations- och mediekontakt: Mathias Pedersen Chief Financial Offi cer Besöksadress: Kungsgatan 30, Stockholm Postadress: Box Stockholm Vi välkomnar dina åsikter Hur kan vi förbättra vår fi nansiella rapportering, vår service till aktieägare eller vår hemsida? Skicka gärna dina förslag till Finansiell information och kalender Månatliga substansvärderapporter femte arbetsdagen efter varje månadsslut Årsstämma i Stockholm den 28 april 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 den 11 maj 2010 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 den 20 aug 2010 Delårsrapport 1 januari 30 sept 2010 den 11 nov 2010 Årsredovisningen, andra fi nansiella rapporter och information samt pressmeddelanden fi nns tillgängliga på Aktieägare och andra intresserade kan registrera sig på hemsidan för att få rapporter och pressreleaser från East Capital Explorer skickade direkt till sin e-postadress. Den tryckta årsredovisningen skickas till de aktieägare som har meddelat East Capital Explorer att de önskar få tryckt fi nansiell information från bolaget. Adressändring Adressändring för fysiska personer som är registrerade som svenska medborgare görs automatiskt av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC). Notera att aktieägare som har valt att inte få sina adresser uppdaterade automatiskt, själva måste meddela sitt kontoförande institut. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat ska meddela förvaltaren snarast möjligt om förändringar av namn, adress eller kontonummer. Andra aktieägare måste meddela förändringar av adress eller kontonummer till Euroclear Sweden AB (f.d. VPC). Telefonnummer: , e-post: Ytterligare information om vår investeringsregion För mer information om utvecklingen och aktuella händelser i vår investeringsregion är du välkommen att besöka vår förvaltare East Capitals hemsida för nyheter, analyser och marknadskommentarer, Årsstämma 2010 Årsstämman för East Capital Explorer AB (publ) kommer att hållas i Stockholm kl onsdagen den 28 april 2010 i Konserthuset (Grünewaldsalen). Ingång från Kungsgatan 43. Program 12:30 Registreringen för årsstämman öppnar 13:00 Seminarium om Östeuropa med representanter från vår förvaltare, East Capital 14:00 Gästföreläsning med äventyraren Ola Skinnarmo om hans upplevelser från färden genom Nordostpassagen sommaren 2009, en expedition som sponsrades av East Capital 14:30 Kaffepaus 15:00 Årsstämman börjar Deltagande Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall: Vara införd i av Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) förd aktiebok inte senare än torsdagen den 22 april 2010 och ha meddelat bolaget sin avsikt att delta senast kl torsdagen den 22 april 2010 Anmälan kan göras: På hemsidan: Genom att skriva till: East Capital Explorer Årsstämma Box Stockholm Per telefon till: Vid anmälan, uppge namn, person-/organisationsnummer, adress, telefon dagtid, e-postadress, antal aktier samt eventuella närvarande biträden (högst två). Vänligen notera att aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade tillfälligt måste omregistrera sina aktier till sitt eget namn. Sådan omregistrering skall vara genomförd hos Euroclear Sweden AB (f.d. VPC) senast torsdagen den 22 april Aktieägare måste underrätta sina förvaltare i god tid före detta datum.

3 OM EAST CAPITAL EXPLORER Detta är East Capital Explorer 4 VD har ordet 6 OM ÖSTEUROPA Utvecklingen i Östeuropa 9 Förvaltaren har ordet 14 Om förvaltaren: East Capital 15 Om East Capital Explorer VÅR PORTFÖLJ Vår portfölj den 31 december East Capital Bering Russia Fund 18 East Capital Bering Ukraine Fund 20 East Capital Bering Balkan Fund 22 East Capital Bering Central Asia Fund 24 East Capital Bering New Europe Fund 26 East Capital Power Utilities Fund 28 East Capital Special Opportunities Fund 30 East Capital (Lux) Eastern European Fund 32 East Capital Russian Property Fund 34 Melon Fashion Group 36 TEO 38 Om Östeuropa BOLAGSSTYRNING Ordföranden har ordet 41 Bolagsstyrningsstruktur 42 Så här investerar vi 43 Ledning 47 Styrelse 48 Riskhantering 50 Företagsansvar 54 Avgifter 56 East Capital Explorer-aktien 58 Styrelsens rapport om intern kontroll 60 ÅRET I SIFFROR Förvaltningsberättelse 63 Resultat- och balansräkningar, kassafl ödesanalyser 65 Noter 70 Nyckeltal 88 Revisionsberättelse 90 Vår portfölj Bolagsstyrning East Capital Explorer AB Årsredovisning Året i siffror

4 Detta är East Capital Explorer I november 2007 noterades East Capital Explorer på NASDAQ OMX Stockholm. Därmed gjorde vi en unik portfölj med svåråtkomliga investeringar i Östeuropa lättillgänglig för alla investerare. Vår affärsidé och målsättning: Vår affärsidé är att erbjuda våra aktieägare exponering mot en unik portfölj av investeringar i onoterade och noterade företag på annars svåråtkomliga delar av de Östeuropeiska marknaderna. Detta sker främst genom investeringar i East Capitals speciella fondprodukter, som East Capitals Bering-fonder och East Capitals private equity-fonder. Vi gör även direktinvesteringar i utvalda företag. Vår målsättning är att uppnå en långsiktig värdetillväxt för våra aktieägare. Då tillväxtmarknader ofta är förenade med hög risk bör investeringar i dessa alltid göras med ett långsiktigt perspektiv. Vår strategi: Vår strategi är att investera främst i de sektorer som gynnas av de långsiktiga utvecklingstrenderna i regionen, som exempelvis anpassningen mot EU och processen att komma ikapp Västeuropa. Exempel på sektorer som utgör intressanta investeringsmöjligheter på lång sikt är kraft, detaljhandel och konsumentvaror samt fastighets- och fi nanssektorerna. Vår utdelningspolicy East Capital Explorer avser inte att lämna någon utdelning, även om styrelsen förbehåller sig rätten att föreslå detta. Vinster kommer i stället att återinvesteras enligt investeringspolicyn. Denna utdelningspolicy ger uttryck för uppfattningen att det bästa sättet för oss att skapa en stark investeringsbas i de regioner där vi arbetar och generera långsiktigt värde för våra aktieägare är genom fortsatt återinvestering av vårt kapital. East Capital Explorer-aktien erbjuder tillträde till: En dynamisk region: som omfattar nästan 29 länder och 450 miljoner invånare fördelade över 12 tidszoner. En erfaren förvaltare: East Capital Explorers investeringsverksamhet förvaltas av East Capital som är en av de största investerarna med fokus på den här regionen och som har lokal närvaro, ett brett nätverk och 13 års erfarenhet. Se sidan 15 för mer information om vår förvaltare. En väldiversifi erad portfölj: Vi investerar främst genom East Capitals private equity-fonder och semi-public equity-fonder. I slutet av 2009 erbjöd vår portfölj exponering mot cirka 400 företag i många branscher. Se sidan 17 för mer information om vår portfölj. Attraktiva sektorer: East Capital Explorer fokuserar på de sektorer som bedömts ha de långsiktigt bästa tillväxtförutsättningarna och utveckling i regionen. Förvaltare: East Capital % av East Capital Explorers substansvärde den 31 december ,7% 2,1% 10,3% 6,1% 4,9% 21,5% 11,5% 3,4% 3,0% 2,6% Utfäst kapital EUR 40m* East Capital Bering Russia Fund East Capital Bering Ukraine Fund East Capital Bering Balkan Fund East Capital Bering Central Asia Fund East Capital Bering New Europe Fund East Capital Power Utilities Fund East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MFG TEO East Capital Russian Property Fund * Den 31 december 2009 uppgick likvida medel och obligationer till 88 MEUR, motsvarande 26% av substansvärdet. Av dessa hade 38,5 MEUR utfästs till East Capital Russian Property Fund. Vid årsskiftet hade fonden inte gjort några investeringar men 1,5 MEUR hade betalats in till fonden, varav 0,4 MEUR hade använts för att täcka kostnader. 4 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

5 Top 10 innehav i East Capital Explorer: summan av direkta och indirekta investeringar* 31 december 2009 Bolag % av NAV Värde av det totala innehavet, EURm Land Typ av bolag Bolagets börsvärde, EUR m East Capital Explorer investerat genom TEO 3,8 12,8 Litauen Telekom 568 Direct investment East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Fondul Proprietatea 3,3 11,2 Rumänien Investmentbolag 999 East Capital Special Opportunities Fund East Capital Bering Balkan Fund Om East Capital Explorer Melon Fashion Group 3,0 10,4 Ryssland Modekedja Onoterat Direct investment TGK-7 1,8 5,9 Ryssland Kraftproduktion 952 East Capital Power Utilities Fund East Capital Bering Russia Fund Bank CenterCredit 1,7 5,7 Kazakstan Bank & Finans 565 East Capital Bering Central Asia Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Sollers 1,7 5,6 Ryssland Bilindustri 344 East Capital Special Opportunities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MRSK Holding 1,6 5,6 Ryssland Holdingbolag i kraftsektorn East Capital Power Utilities Fund East Capital Bering Russia Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund RusHydro 1,4 4,6 Ryssland Vattenkraft East Capital Power Utilities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MRSK Center Volga Region 1,3 4,3 Ryssland Kraftdistribution 617 East Capital Power Utilities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund MRSK Center 1,3 4,3 Ryssland Kraftdistribution 838 East Capital Power Utilities Fund East Capital (Lux) Eastern European Fund Total top 10 21,0 71 * Räknat som om East Capital Explorer AB hade direktägt sin andel av respektive innehav i fondinvesteringarna. Sektorfördelning, % Landsfördelning, % Investeringsfördelning, % Kraft 30,1 10,0 Bank och Finans 6,5 Detaljhandel 6,5 Investmentbolag 6,0 Telekom 4,9 Metall 4,6 Verkstad 4,6 Bygg och Byggmaterial 4,3 Olja och Gas 4,3 Konsumentvaror 18,1 Övriga sektorer Ryssland 54,9 7,8 Rumänien 5,9 Ukraina 5,5 Litauen 4,9 Kazakstan 4,0 Polen 3,4 Serbien 3,3 Georgien 2,5 Turkiet 1,4 Slovenien 6,3 Övriga länder Noterade 58,9 Onoterade 11,8 Likvida tillgångar* 29,3 * Inkluderar likvida medel och obligationer om 88 MEUR samt likvida medel i underliggande fonder den 31 december I SIFFROR 31 december (EUR) Summa Substansvärde 341MEUR (3 499 MSEK) Börsvärde 232 MEUR (2 378 MSEK) Summa likvida medel och kortsiktiga placeringar 88 MEUR Utfäst kapital 39 MEUR Tillgängligt kapital 49 MEUR Per aktie 9,61 (98,60 SEK) 6,53 (67 SEK) 2,47 Utfäst kapital 1,09 Tillgängligt kapital 1,39 Väsentliga händelser under 2009 Mars 35 MEUR investerades i den nystartade East Capital Special Opportunities Fund Mars april Mandatet att återköpa aktier utnyttjades. Totalt återköptes egna aktier för 3,3 MEUR Maj Ytterligare investering om 10 MEUR i East Capital Bering Central Asia Fund och 5 MEUR i East Capital Bering New Europe Fund. 15 MEUR placerades i ett nytt obligationsmandat som syftar till att skapa högre avkastning på likvida medel. Ytterligare placeringar på 21 MEUR gjordes till obligationsmandatet under 2009 September Ytterligare investering om 20 MEUR i East Capital Bering Russia Fund och 10 MEUR i East Capital Bering Balkan Fund Oktober Direktinvestering i TEO LT East Capital Explorer AB Årsredovisning

6 VD har ordet Bästa sättet för East Capital Explorer att tillföra värde är att göra för våra aktieägare vad de inte kan göra själva, nämligen att investera i private equity, fastigheter och unika direktinvesteringar i vår investeringsregion. Det är inom dessa områden som vår förvaltares kunskap och nätverk utgör en avgörande konkurrensfördel. Gert Tiivas VD 2009 blev ett bra år för vårt bolag. Efter ett år när fokus låg på att behålla vår likviditet medan nedgången på de fi nansiella marknaderna fortgick, investerade vi igen med full fart under Vi började året med nästan 71% av vårt substansvärde i likvida medel och avslutade året med omvända proportioner, då 71% var investerat och 29% låg i kassan. Under året har vi, via våra fondinvesteringar, kunnat utöka portföljens exponering mot fl era nya innehav som förvärvades till krisliknande värderingar. Detta innebär att denna investeringsårgång har stor potential för värdetillväxt. De fl esta av de investeringar vi gjorde under 2007 och 2008 har också utvecklats väl. Vi är mycket nöjda med att vi i en så djup kris bara har förlorat ett av våra ca 400 portföljinnehav i de fonder som vi investerat i, och att detta inte hade någon stor påverkan på East Capital Explorers substansvärde. Därtill har endast en Som VD och aktieägare är jag nöjd med att East Capital Explorer-aktien återhämtat sig väl från sin lägsta nivå under krisen och att den under 2009 steg med 67%. Rabatten mot substansvärdet hade också minskat från den högsta nivån på 55% till ca 30%. handfull av företagen i fonderna behövt ytterligare kapitaltillskott. Vårt substansvärde utvecklades väl under 2009 och steg med 29%. Vid slutet av januari 2010 steg substansvärdet till över 100 SEK, den nivå där bolaget startade. Substansvärdet ökade inte lika mycket som marknadsindex, vilket främst beror på att vi under året satt på en stor kassa. På sätt och vis straffades vi för vår betydande kassa, men likväl var det att föredra framför alternativet att inte ha kapital att investera när värderingarna var så attraktiva. Vi vet också att värderingarna för private equity innehav inte justeras lika fort som börskurserna. Som VD och aktieägare är jag nöjd med att East Capital Explorer-aktien återhämtat sig väl från sin lägsta nivå under krisen och att den under 2009 steg med 67%. Rabatten mot substansvärdet hade också minskat från den högsta nivån på 55% till ca 30%. Detta är fortfarande inte en tillfredsställande nivå och att minska rabatten ytterligare förblir ett av våra viktigaste mål. För att visa att vi menar detta har styrelsen beslutat att återigen utnyttja möjligheten att köpa tillbaka aktier. När detta skrivs har aktien stigit med över 100% jämfört med de lägsta nivåerna och rabatten har minskat till 20%. Om vi ser till hur våra investeringar utvecklades, hade East Capital Power Utilities Fund ett väldigt bra år i både absolut och relativ bemärkelse. Eftersom detta är vår klart största fondinvestering, är vi mycket nöjda med att förvaltarteamet har levererat en god avkastning och också bevisat sin förmåga att välja rätt aktier. Vid utgången av januari 2010 var fondens substansvärde tillbaka i nivå med den vid fondens lansering för två år sedan och vi ser potential för ytterligare värdetillväxt i takt med att kraftsektorn fortsätter att reformeras och omstruktureras. East Capital Special Opportunities Fund, som lanserades före sommaren, fi ck en bra start. Förvaltarteamet har satt samman en spännande portfölj med betydande utvecklingspotential då investeringarna är gjorda till mycket attraktiva priser. Att starta en ny fond i början av 2009 var ingen lätt uppgift, så vi vill berömma förvaltaren för det mod de visade när många andra investerare valde att vara fortsatt avvaktande. TEO, vår andra direktinvestering, har utvecklats väl, då vi investerade på en attraktiv prisnivå när de fl esta investerare fortfarande var 6 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

7 skeptiska till Baltikum. Hittills har TEO motstått fi nanskrisen väl, och på senare tid har de baltiska marknaderna upplevt en stark återhämtning. Rädslan för en kollaps har ersatts av nyfunnen optimism. Vissa av East Capitals Beringfonder har utvecklats mindre väl under Eftersom uppgången i de östeuropeiska marknaderna började med de största och mest välkända företagen och bara gradvis har spritt sig till mindre likvida papper, har fonder som har som strategi att investera i små och mycket små företag liksom på omogna marknader, utvecklats långsammare. Vi är övertygade om att fonderna kommer ikapp eftersom vi tycker att de företag som ingår i portföljerna är starka. Det betyder inte att vi är nöjda med situationen: avkastningen måste öka de närmaste åren för att investeringsstrategierna ska göra rätt för sig. East Capital Russian Property Fund har ännu inte börjat investera. Detta har lett till frågor om vi fortfarande tror på den här sektorn och om vi tänker fullfölja vårt åtagande mot fonden. Svaret på båda frågorna är: Ja! Den ryska fastighetsmarknaden har i princip varit stängd i ett år. Köpares och säljares prisförväntningar har stått långt från varandra och det har inte gått att fi nansiera affärer. På sista tiden har förväntningsgapet krympt eftersom säljarna nu insett hur verkligheten ser ut. Dessutom har bankerna kommit tillbaka till marknaden, åtminstone för låntagare med hög kvalitet. Hyresnivåerna faller inte lika snabbt längre och det är lättare att analysera vilken intäktspotential fastigheter har. Detta gör att investeringsteamet nu anser att läget för att gå in på marknaden är bättre. Vi räknar med att snart få se aktivitet i den här fonden. Om man tittar på vad som fi nns i vår portfölj vid årsskiftet, märker man att en större andel än förväntat har investerats i noterade företag. Det hänger samman med hur marknaderna har sett ut: När vi i början av 2009 beslöt att börja investera igen, gick det fortast att gå genom fonder som huvudsakligen investerar i noterade företag. Detta innebar att vi snabbt kunde öka vår exponering mot marknaden när marknaderna för private equity och fastigheter ännu inte fungerade. Fokus i Bering-fonderna, som utgör en stor del av vår portfölj, ligger på små och mycket små företag. Så även om många av dessa företag i formellt hänseende är noterade, är de i verkligheten inte likvida och är därmed svåra att komma över för de fl esta investerare. I framtiden skulle vi vilja ha en ännu högre andel unika investeringar, och vårt mål är att sätta huvuddelen av vår återstående kassa i arbete inom private equity, fastigheter och direktinvesteringar. Det sätt vi främst kommer att göra detta på, är alltjämt genom att investera via East Capitals fonder eftersom dessa ger diversifi ering och andra fördelar. När vi är fullinvesterade, något som kommer att inträffa under 2010, räknar vi med att portföljen innehåller många fl er verkligt unika investeringar. Vi håller fast vid vår strategi: att ge tillgång till unika investeringar i Östeuropa. Men vi måste mer än tidigare fokusera på hur vi tillför värde till våra aktieägare och hur vi tydligt kommunicerar detta. Bästa sättet att tillföra värde är att göra för våra aktieägare vad de inte utan svårighet kan göra själva, nämligen att göra investeringar i private equity, fastigheter och unika direktinvesteringar. Det här är I framtiden skulle vi vilja ha en ännu högre andel unika investeringar, och vårt mål är att sätta huvuddelen av vår återstående kassa i arbete inom private equity, fastigheter och direktinvesteringar. områden där vår förvaltares kunskap och nätverk är en klar konkurrensfördel, och vi måste tillsammans utnyttja detta på bästa sätt. Ett bra exempel är ett projekt som vi arbetat med under det senaste halvåret och som meddelades i januari Vårt joint venture med Intrum Justitia och East Capital Financials Fund kommer att förvärva portföljer med förfallna konsumentlån i Ryssland. Det här är en väldigt spännande ny satsning eftersom vi kommer att etablera oss i ett marknadssegment som knappt existerar idag. Marknaden för konsumentlån har varit relativt liten och portföljerna med förfallna lån har huvudsakligen hanterats av varje långivare och inte alltid med de metoder som tillämpas i mer utvecklade marknader. Vi räknar med att marknaden kommer att växa en hel del, eftersom fl er långivare kommer att vilja lägga ut denna verksamhet på andra. Vi ser också att ägarna kompletterar varandra på ett bra sätt och det här är en styrka som kommer att innebära att vi blir det första västföretaget att bygga upp en stark verksamhet på området. Att vi nu återigen fokuserar på verkligt unika investeringar är också den bästa medicinen mot den substansvärdesrabatt som plågar många investmentbolag. Bara när vi tydligt och klart visar att vi tillför ett värde som är större än våra rörelsekostnader (inklusive förvaltningsavgifter) förtjänar vi att handlas på nivåer över substansvärdet. Förutom att investera mer i verkligt unika projekt måste vi också generera god avkastning över tiden. Vår tilltro till att detta skall lyckas, bygger bland annat på att förvaltaren har ett gediget anseende grundat på fondernas resultat under lång tid. Vi måste nu tillsammans visa att vi kan nå samma resultat med East Capital Explorers portfölj. Vi har under 2009 lagt fokus vid att arbeta på ett sätt som ökar marknadens förtroende för vad vi gör. Vi har tagit steg för att öka öppenheten i våra kvartalsrapporter för att därmed ge investerarna den information de har förväntat sig. Vi är väl medvetna om de intressekonfl ikter som fi nns och som andra kan uppfatta fi nns mellan East Capital Explorer och East Capital och vi har lagt stor vikt vid att hantera dessa frågor på ett korrekt sätt. Styrelsen och valberedningen har vidtagit ytterligare steg för att öka förtroendet och för att kommunicera till marknaden att vårt bolag sköts för alla aktieägares bästa. Till slut vill jag säga att vi måste vara ödmjuka och tålmodiga. På samma sätt som omvandlingen i Östeuropa tar tid, kommer det att ta tid för East Capital Explorer att ge hög avkastning. När allt kommer omkring är vårt bolag bara tre år gammalt och under den korta tiden har vi framgångsrikt tagit oss igenom en av de värsta fi nanskriserna i historien. Vi kommer med fortsatt tålamod att fortsätta vårt arbete: investera det återstående kapitalet, arbeta med våra gjorda investeringar och föra en öppen dialog med våra aktieägare. Vi tror fortfarande på vår affärsmodell och på vårt erbjudande. Östeuropa kommer att fortsätta växa och överraska positivt. Vi på East Capital Explorer är tillsammans med vår förvaltare väl positionerade att leverera god långsiktig avkastning till våra aktieägare. Stockholm i mars 2010 Gert Tiivas VD Om East Capital Explorer East Capital Explorer AB Årsredovisning

8 02 Om Östeuropa Utvecklingen i Östeuropa 9 Förvaltaren har ordet 14 Om förvaltaren: East Capital 15 8 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

9 Utvecklingen i Östeuropa Tillväxten i Östeuropa föll ytterligare under 2009 och kommer att ligga under den historiska trenden och vara lägre än i andra tillväxtregioner under 2010, men bör ändå överraska positivt jämfört med de låga förväntningarna. Marcus Svedberg, Chefsekonom, East Capital Början på en ny normal period? Under 2009 upplevde de fl esta länder i Östeuropa en ekonomisk nedgång av ett slag som knappt tidigare skådats, samtidigt som starka uppgångar kännetecknade aktiemarknaderna. Det kan därför verka något långsökt att, efter ett av de mest dramatiska åren sedan omvandlingsprocessen påbörjades, hävda att Östeuropa håller på att normaliseras. En av de viktigaste förändringarna i regionen under 2009 var att de makroekonomiska obalanserna minskade, framför allt sjönk den höga infl ationen med åtföljande höga räntor och även de stora negativa handelsbalanserna. Återhämtningen, som allmänt började under andra halvåret 2009 från en låg bas, beror bland annat på lageruppbyggnad och ekonomiska stimulanser. Men det fi nns också skäl att tro att regionen nu har lagt grunden för en period med mer normal och uthållig utveckling, som bör komma efter den nuvarande återhämtningsperioden. Denna normala utveckling bygger inte främst på den låga baseffekten och krediter, utan mer på låg infl ation, låga positiva realräntor och en kombination av ökad inhemsk efterfrågan och export. De fl esta länderna i regionen håller fortfarande på att återhämta sig och den situationen kommer inte att ändras under första halvåret 2010, utan länderna kommer in i den här nya perioden successivt under andra halvåret. Utvecklingen kommer att skilja sig avsevärt mellan länderna i regionen. För de länder som drabbats hårdast som Lettland, Ukraina och andra som fått internationellt stöd, blir återhämtningsperioden längre och kan vara till långt in i Omvärldsfaktorer Bland de risker som Östeuropa står inför, har omvärldsriskerna blivit viktigare under året. När väl de interna återfi nansieringsproblemen hade lättat och de viktigaste strukturella fallgroparna hade undvikits, fl yttades fokus till faktorer bortom de inhemska ekonomierna. Den största risken för att regionen skall kunna återhämta sig är att återhämtningen i den globala ekonomin stannar upp. Under andra halvåret 2009 återhämtade sig den globala ekonomin överraskande starkt med positiv påverkan på ekonomierna i Östeuropa, vilket tydligt visade att vår region på intet sätt är frikopplad från resten av världen. Det fi nns fortfarande ett antal osäkerheter i det globala ekonomiska och fi nansiella systemet som kan innebära att återhämtningen bromsar in eller till och med stannar av, även om det visat sig att systemet har klarat av chocker som Dubai och Grekland någorlunda bra. Andra omvärldsfaktorer som kan påverka Östeuropa och som också innebär en hög grad av osäkerhet, hänger samman med råvarupriser och infl ation. Kina har varit en motor i världsekonomin under det senaste året och det fi nns en liten risk att landet tappar fart, något som skulle kunna få en negativ påverkan på den globala återhämtningen. Råvarupriser Basscenariot för råvaror i allmänhet och för olja i synnerhet är att de kommer att ligga kvar på nuvarande medelhöga nivå något år framåt. Ett fortsatt oljepris på nivån USD per fat skulle leda till att andra ekonomiska faktorer blir viktigare, men stora avvikelser från denna nivå, både uppåt och nedåt, skulle innebära en utveckling som mer drivs av råvarupriserna. Vad beträffar infl ationen har nationalekonomer grupperat sig i två läger, de som oroar sig för infl ation och de som oroar sig för defl ation. Den första gruppen oroar sig för att stimulansåtgärder och billiga krediter kommer att fi nnas kvar för länge, vilket kan leda till nya bubblor under återhämtningen, medan den andra gruppen är orolig för att det låga kapacitetsutnyttjandet kan göra att återhämtningen går långsamt. Vi tror mest på att infl ationen kommer att ta fart under Om Östeuropa East Capital Explorer AB Årsredovisning

10 BNP-tillväxt, % 15 andra halvåret 2010, men varken mer eller snabbare än vad marknaden redan räknar med. Det fi nns också en liten möjlighet att infl ations- och defl ationstryck kan balansera ut varandra och därigenom skapa en mycket gynnsam miljö med låg infl ation och låga räntor, medan ekonomin tar fart. Den ekonomiska återhämtningen i Östeuropa Tillväxten i Östeuropa föll ytterligare under 2009 och kommer att ligga under den historiska trenden och vara lägre än i andra tillväxtregioner under 2010, men bör ändå överraska positivt jämfört med de låga förväntningarna. Skillnaden mellan olika länder i regionen är dock stor. De två största länderna i Östeuropa, Ryssland och Turkiet, har lyckats hantera sina ekonomier på egen hand och har därför inga väsentliga begränsningar på inhemsk efterfrågan för framtiden. Ryssland är kanske det bästa exemplet eftersom man där kunde använda sina stora reserver för att skapa ett av de relativt sett största stimulanspaketen i världen. Vi tror att den ryska tillväxten kommer att bli en positiv överraskning. Tillväxtprognoserna började revideras upp mot slutet av 2009 beroende på återuppbyggnad av lager, en låg baseffekt, ett stort stimulansprogram samt stödet från ett högt och stabilt oljepris. Turkiet lyckades med att hantera nedgången på egen hand trots mängder av rykten och förhandlingar med IMF. Tillväxten föll starkt under 2009, men man räknar med en snabb återhämtning under Infl ation Turkiet och Ryssland har tidigare dragits med hög infl ation och höga räntor. Den turkiska räntan var bland de högsta i världen, medan Ryssland har haft höga nominella men negativa reala räntor. Båda länderna har fått se infl ationen minska avsevärt under 2009, Turkiet mest under första halvåret och Ryssland under det andra, och räntorna har följt med ned. Infl ationen minskar fortfarande i Ryssland och man kan räkna med att räntorna tas ned ett par gånger till innan trenden vänder någon gång under andra halvan av Det ser därför ut som om båda länderna kommer att vara nere på en infl ationstakt kring 5% mot slutet av 2010 med en reporänta omkring 7%, något som skulle innebära en mer normal situation för tillväxtländer. Återhämtning från olika utgångspunkter Många mindre ekonomier i regionen har fått hjälp av IMF, och de länderna kommer inte att kunna stimulera efterfrågan på samma sätt som andra länder eftersom IMF-avtalen kräver fi nanspolitisk åtstramning. Några av de länder i regionen som drabbats hårdast, som Lettland och Ukraina, har sett sina ekonomier krympa med tvåsiffriga procenttal under 2009 och nedgången har först nu bromsat in. Återhämtningen är både mer osäker och långsammare än i resten av regionen. Länder som Estland, Litauen och Ukraina kan dock få en viss tillväxt under Några av ekonomierna i Centraleuropa, som Polen och Tjeckien, fi ck tidigt draghjälp från återhämtningen i Tyskland och Västeuropa som var snabbare än väntat, och hade inte heller särskilt stora obalanser vid början av krisen. Polen var det enda landet i EU som inte hade någon defi nitionsmässig recession, och har blivit något av ett föredöme för framtiden. Ungern och Slovakien har drabbats hårdare av krisen men alla de fyra centraleuropeiska länderna borde uppnå en viss tillväxt under 2010, möjligen med undantag för Ungern. Från dessa ekonomier kan vi dock knappast förvänta oss några större överraskningar. Länderna i Sydosteuropa, Centralasien och Kaukasus har inte fått mycket uppmärksamhet under 2009 och de lär inte heller komma i rampljuset under första delen av Även om ett antal av dessa ekonomier har fått hjälp av IMF, är situationen bättre än vad man tidigare trott, och man kan räkna med tillväxt i dessa länder under Vissa av de ekonomier som bygger på naturresurser som Azerbajdzjan, Kazakstan och Turkmenistan, borde komma tillbaka till en tillväxtsituation snabbare, om råvarupriserna förblir höga och stabila, medan återhämtningen för några av de fattigaste ekonomierna som E Azerbajdzjan Uzbekistan Turkmenistan Albanien Tadzjikistan Kirgizistan Polen Vitryssland Makedonien Kazakstan Serbien Tjeckien Montenegro Bosnien Georgien Bulgarien Slovakien Turkiet Kroatien Genomsnitt Ungern Moldavien Rumänien Slovenien Ryssland Ukraina Estland Litauen Armenien Lettland 2010P -20 Källa: Bloomberg 10 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

11 Om Östeuropa är beroende av pengar från utlandet, främst Moldavien, Armenien, Kirgizistan och Tadzjikistan, kommer att gå långsammare. Förvånansvärt lite politisk spänning 2009 måste ha varit ett stressfyllt år för politiker i Östeuropa. De såg tillväxten kollapsa och arbetslösheten stiga snabbt medan valutorna var under starkt tryck. Detta kunde ha resulterat i utbrett missnöje bland befolkningen, men det har varit mycket få allmänna protester och de fl esta regeringar har fått sitta kvar. Visserligen har få nya reformer genomförts på sista tiden, men samtidigt har politikerna motstått frestelsen att upphäva tidigare reformer. Överlag har det varit anmärkningsvärt begränsad politisk turbulens i regionen under de senaste arton månaderna, vilket tyder på att systemet kan hantera chocker överraskande väl. Det fi nns förstås ingen garanti för att det politiska landskapet kommer att fortsätta vara lugnt. Presidentvalen i Rumänien och Ukraina i slutet av förra året innebar att IMF och EU temporärt höll inne sina fi nansieringsprogram. Det är problematiskt men inte av avgörande betydelse eftersom de nya presidenterna förväntas stärka sin makt i respektive parlament och återuppta samarbetet med de internationella fi nansiella institutionerna. De största utmaningarna fi nns antagligen i Ukraina, men situationen lär bli bättre när risken för politisk maktkamp och spänning minskar. Ett antal mindre länder leds av stora och bräckliga koalitionsregeringar som kan få svårt att hålla ihop när de fi nansiella åtstramningarna börjar bita. De största ekonomierna är, intressant nog, de med störst politisk stabilitet. Ryssland, Turkiet och Polen har starka och relativt populära regeringar som inte har något parlamentsval under 2010 att ta hänsyn till. Det stabila läget kan naturligtvis ändras av ett antal möjliga externa eller inhemska chocker. Den djupt liggande politiska kampen i Turkiet skulle till exempel kunna blossa upp på ett sätt som inte kan kontrolleras, men ett sådant scenario är inte troligt; den troligaste utvecklingen är att den nuvarande regeringen sitter kvar under hela Återhämtningen i marknaderna Värderingarna i Östeuropa låg trots stora uppgångar under 2009 kvar på lägre nivå än vad som gällde både för utvecklade marknader och de viktigaste tillväxtmarknaderna runt världen. Vi räknar samtidigt med att vinsterna ökar på grund av både kostnadsbesparingar och omsättningsökningar. Man förväntar sig att investerarna fortsätter att fokusera på de största och mest likvida marknaderna, det vill säga Ryssland, Turkiet och Polen, men de mindre marknaderna kan också få en del uppmärksamhet under andra halvan av Mot slutet av 2009 började företagen i regionen ta in nytt kapital genom börsnoteringar samt från de lokala och internationella kreditmarknaderna. Man räknar med att denna trend kommer att ta ytterligare fart under Ryssland och OSS Regionens marknader förväntas allmänt utvecklas väl under 2010 i och med att tillväxten och konvergensprocessen återgår till det normala, men de är också känsliga för större chocker i det globala fi nanssystemet. Banksystemet i regionen har börjat stabiliseras efter ett svårt år med ökande kreditförluster och stora avsättningar. Den negativa trenden har stoppats och East Capital Explorer AB Årsredovisning

12 bankerna har blivit hjälpta av de stora räntenedgångarna även om någon större nyutlåning ännu inte kan noteras. Mot bakgrund av förväntningarna om stabila råvarupriser räknar man med att Ryssland kommer att utvecklas väl vad beträffar både ekonomisk återhämtning och företagens resultat. Ryssland kan också överraska med snabbt fallande infl ationstakt. Infl ationen kan falla till så låga nivåer som 5-6% under 2010 och detta kan innebära fl er räntesänkningar. I en sådan miljö bör det gå bra för branscher som är inriktade på den inhemska marknaden och aktier i sådana företag bör utvecklas väl. Man räknar med att Ryssland kommer att ha den högsta tillväxten i resultatnivå bland BRICländerna under Turkiet Turkiet lyckades klara krisen väl på grund av sin erfarenhet från föregående kriser; bankerna hade stort eget kapital och gav inte lån i utländsk valuta i någon större utsträckning, något som skedde i många andra länder i regionen. Marknaden, som domineras av fi nansiella företag, började gå upp i början av 2009 på grund av snabba och stora räntesäkningar på över räntepunkter. Även om utvecklingen för bankerna kanske var lite väl snabb under första halvan av 2009 fi nns det efter en korrigering i slutet av 2009 fortfarande en möjlighet till fortsatt uppgång under Denna möjlighet gäller även industriföretag som mycket snabbt anpassade sig till den nya verkligheten. Balkan Marknaderna på Balkan var bland de hårdast drabbade av krisen vad beträffar kursutvecklingen. Detta berodde på att utländska investerare och vissa lokala investerare med hög skuldsättning drog sig ur marknaderna. Ekonomierna på Balkan utvecklades på olika sätt, men inte sämre än i andra delar av Östeuropa. Vid årets slut låg vissa marknader fortfarande mer än 80% under toppnivåerna. Vi menar att nedgången har varit orimligt stor, men det kan ta tid innan investerarna kommer tillbaka till dessa marknader. Baltikum De baltiska marknaderna är lite annorlunda eftersom problemen i de underliggande ekonomierna är större samtidigt som investerarna visade förnyat intresse, åtminstone tillfälligt, under andra halvåret 2009 efter det att Telia- Sonera lagt ett bud på de återstående aktierna i de lokala teleoperatörerna. Ett mer uthålligt intresse för Baltikum borde komma så snart som investerarna blivit övertygade om att den ekonomiska återhämtningen är väl underbyggd. Utvecklingen framåt Om 2009 var ett år då ekonomierna krympte, så kommer 2010 att vara ett återhämtningsår för Östeuropa. Återhämtningen tog faktiskt sin början redan under andra halvan av 2009 även om utvecklingen mellan olika länder starkt skiljer sig åt. Återhämtningen kommer framför allt att vara exportdriven, men den inhemska efterfrågan kommer allteftersom att bli en viktigare faktor för tillväxten, särskilt i de större ekonomierna. Finansmarknaderna, särskilt i de större ekonomierna, började vända upp redan under första halvåret 2009 när man förutsåg en ekonomisk återhämtning. De största marknaderna i regionen borde kunna fortsätta att utvecklas bättre på grund av ett antal faktorer: den ekonomiska tillväxten blir starkare än tidigare förväntat, företagens vinster ökar starkt, värderingarna är attraktiva och infl ation och räntor är låga. Intresset för småbolag och för mindre marknader borde gradvis komma tillbaka under I ökande grad är riskerna för återhämtningen omvärldsrelaterade, men dessa risker kan inte ignoreras eftersom de kan påverka regionen genom fi nansiella förbindelser och gränsöverskridande handel. Den globala återhämtningen är fortfarande bräcklig och mycket kan utvecklas åt fel håll; allt detta gör att det är svårt att göra prognoser. Men oavsett utvecklingen på kort sikt ser utvecklingen på medellång sikt bättre och bättre ut för tillväxtregioner som Östeuropa. Problemen med återfi nansieringen har lättat och de strukturella skuldproblem som många utvecklade länder brottas med, fi nns inte på samma sätt i Östeuropa. Utveckling på de finansiella marknaderna, % 150% 100% % 0% 32,9% 82,1% 75,2% 56,3% 46,6% 38,3% 128,6% 102,5% -72,4% -54,5% -57,3% -62,8% -74,7% -57,7% -83,1% -63,1% -50% Tjeckien -100% Polen Kazakstan Rumänien Ungern Ukraina Turkiet Ryssland Källa: Bloomberg 12 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

13 Eglé Fredriksson, medlem av portföljförvaltningsteamet på East Capital, besöker en av BMB Munais oljekällor nära den kaspiska kuststaden, Aktau. Källan är meter djup och producerar 600 fat per dag vid ett naturligt fl öde av olja. Totalt producerar företaget fat per dag och har reserver på fat oljeekvivalenter. BMB Munai är ett av innehaven i East Capital Bering Central Asia Fund. Om Östeuropa East Capital Explorer AB Årsredovisning

14 Förvaltaren har ordet Peter Elam Håkansson, ordförande för förvaltaren, East Capital Ibland får vi frågan vad vi beklagat mest under våra år som investerare. Det självklara svaret är att vi beklagar att vi inte hade mer kapital att investera under den ryska krisen Ett decennium senare, efter 2008 års kris, har vi en liknande marknadssituation, men när krisen kom den här gången hade East Capital Explorer massor med kapital att investera var ett extraordinärt år för Östeuropa. I början av året var den allmänna inställningen till regionen kanske sämre än någon annan gång sedan omvandlingsprocessen började. Men under våren ändrades stämningen. Några av de största frågetecknen besvarades på lokal, regional alternativt global nivå, och detta fi ck till följd att valutor, aktier och råvaror började stiga. Fortfarande var inställningen till regionen dyster, men när fokus så småningom fl yttades till fundamenta, blev investerare och analytiker mer optimistiska. Den här positiva förfl yttningen förstärktes under andra halvåret av att den ekonomiska återhämtningen blev starkare än väntat. Som en följd av detta kunde aktiemarknaderna i regionen notera mycket stora kursuppgångar från låga nivåer. Utvecklingen i Ryssland under 2009 är kanske den bästa illustrationen på hur stämningen ändrats under året. I januari prissattes den ryska marknaden som om den stod på randen till en kollaps. Vid slutet av december hade RTS-indexet ökat med 113%. Begränsade skuldproblem i Östeuropa Vi har aldrig förlorat vår övertygelse att Östeuropa är ett attraktivt investeringsområde. Vi insåg att läget i många av ekonomierna var svårt, men höll inte med om den allmänna uppfattningen att regionen hade strukturella problem. Det vanligaste missförståndet som plågade Östeuropa under 2009, var att skuldsättningen är strukturellt för hög, medan alla objektiva indikatorer (statsskuld, företagsskuldsättning och privatskulder) tydligt visar motsatsen - att huvuddelen av ekonomierna i Östeuropa faktiskt har ganska låg skuldsättning. Företagsbesök är nyckeln till goda resultat Mer än någonsin var 2009 ett år när det var viktigt att vara nära företagen och besöka dem regelbundet. East Capitals portföljförvaltare och analytikerteam ökade antalet företagsbesök kraftigt och under 2009 träffade vi så många som företag! Att själva träffa dessa företag är kärnan i vårt investeringsarbete och under 2009 lönade sig detta verkligen. Vår breda dagligt handlade Östeuropafond utvecklades rekordstora 32 procentenheter bättre än MSCI Emerging Europe-indexet. Det här var också till fördel för aktieägarna i East Capital Explorer, eftersom fonden ingår i Explorers portfölj. 50 procentenheter bättre än index Den största investeringen i East Capital Explorers portfölj är den i East Capital Power Utilities Fund. Kraftsektorn är en sektor som är stadd i snabb förändring och fonden investerar i alla delar av den: kraftgenerering, transmission, distribution, försäljning och underhåll var ett bra år för sektorn eftersom reformprocessen i Ryssland fortgick och sektorindex steg med 127%. Förvaltarteamet hade ett mycket aktivt år med ett stort antal företagsbesök och lyckades nå en enastående utveckling under året på 177%, dvs. 50 procentenheter bättre än index. En särskild fond för att tillvarata möjligheter Ibland får vi frågan vad vi beklagat mest från våra år som investerare. Det självklara svaret är att vi beklagar att vi inte hade mer kapital att investera under den ryska krisen De investeringsmöjligheter vi såg åren efter krisen 1998 var kolossala. Tyvärr var den kassa vi hade för investeringar i våra fonder då ganska begränsad. Ett decennium senare, efter 2008 års kris, har vi en liknande marknadssituation, och när krisen kom den här gången hade East Capital Explorer massor med kapital. För att tillvarata de unika möjligheter som uppstod i den här situationen, lanserade vi East Capital Special Opportunities Fund i maj. Förvaltarteamet fi ck möjligheten att göra precis det som vi inte kunde göra 1998, nämligen investera i bra företag till krisvärderingar. Efter ett intensivt 14 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

15 arbete under andra halvåret är denna fond nu fullinvesterad och vi är stolta över vår portfölj. East Capital Explorer är fondens största investerare, och vi är övertygade om att det här kommer att bli en bra affär för aktieägarna. Utvidgningen av EU fortsätter Vid slutet av året fi ck vi också anledning att återuppta ett av våra viktigaste investeringsteman, nämligen EU-utvidgningen. De fl esta av länderna på västra Balkan gjorde framsteg i vägen mot EU, och det var mycket tillfredsställande att få avsluta året med att Serbien lämnade in sin inträdesansökan till EU i Stockholm. Marknaderna på Balkan reagerade dock inte på de goda nyheterna så mycket som vi hade förväntat oss. Av det skälet ökade vi East Capital Explorers exponering mot regionen genom att göra en tilläggsinvestering i East Capital Bering Balkan Fund. Därtill ökade East Capital Special Opportunities Fund sina investeringar i denna region. Det kommande året Under 2010 räknar vi med att ekonomierna i vår region fortsätter sin återhämtning. Vi tror att detta kommer att leda till fortsatta värdeuppgångar. De fl esta marknaderna är billiga i ett internationellt perspektiv och ligger fortfarande långt under de nivåer de stod på före krisen. Politiskt tror vi att året kommer att vara stabilt med undantag för Turkiet och Ukraina, som båda dras med förhållandevis hög politisk risk. De övergripande riskerna för våra marknader utgörs även fortsättningsvis av externa faktorer. Skuldsituationen i en del länder i eurozonen och en eventuell nedkylning av den kinesiska ekonomin är två faktorer som investerare i vår region kommer att följa noggrant. Vi är övertygade om att våra marknader på lång sikt kommer att fortsätta utvecklas väl i absoluta tal men även relativt, eftersom de även fortsättningsvis förväntas utvecklas bättre än mer utvecklade marknader. Som långsiktiga investerare är vi stolta över att vi i december 2009 kunde konstatera att vår Rysslandsfond var decenniets bästa reglerade fond globalt. Det är nästan otroligt med tanke på den hårda konkurrensen med nära reglerade fonder i världen! Fonden har visat viss volatilitet under sin livstid, men sett över tid har utvecklingen varit stabilt god. Det här är ytterligare ett positivt bevis på att det lönar sig att vara en långsiktig investerare i East Capitals universum! Peter Elam Håkansson East Capitals partners på besök i Riga i Lettland. Från vänster: Albin Rosengren, Aivaras Abromavicius, Peter Elam Håkansson, Jacob Grapengiesser, Justas Pipinis, Karine Hirn och Kestutis Sasnauskas. Om förvaltaren: East Capital East Capital grundades 1997 av personer som hade ett gemensamt intresse för de östeuropeiska marknaderna och som var övertygade om att det fanns investeringsmöjligheter, som öppnats genom en omdaning av regionen som medfört fungerande och mer stabila marknader. Genom att kombinera kunskap om makroekonomi, marknad och politik med information som erhålls vid personliga besök och möten i regionen går East Capitals förvaltare fortlöpande igenom och analyserar de viktigaste utvecklingstrenderna. Förvaltarteamen lägger mycket tid på att resa i regionen, på att validera investeringsteman, på att välja ut de företag som har störst potential att öka i värde och, slutligen, på att bestämma vilka fi nansiella instrument som passar bäst för respektive investering. Den 31 december 2009 förvaltade East Capital tillgångar för 3,3 miljarder EUR och är därmed en av de största oberoende kapitalförvaltarna i världen med specialisering på Östeuropa. East Capital förvaltar åtta public equity-fonder, sju semi-public equity-fonder samt tre private equity-fonder. Ett antal av fonderna har fått många utmärkelser inklusive Lipper Fund Awards och Golden Star Awards från Dagens Industri och Morningstar. De som ingår i East Capitals förvaltarteam (varav många personer kommer från de länder där de investerar) har erfarenhet från regionen och det nätverk som är nyckeln till att identifi era investeringsmöjligheter; särskilt gäller detta företag som ligger i mindre utvecklade delar av regionen. East Capitals förvaltarteam är kända för att vara fokuserade, ha en lokal närvaro och för att resa mycket, vilket bidrar till att behålla och skapa nya kontakter, något som ger en viktig konkurrensfördel. East Capital har 150 anställda av 28 olika nationaliteter, som arbetar i ett antal förvaltarteam med sammanlagt 39 professionella investerare. East Capital har åtta kontor på olika ställen i världen. För mer information om East Capital är Du välkommen att besöka East Capitals hemsida, Om Östeuropa East Capital Explorer AB Årsredovisning

16 03 Vår portfölj Vår portfölj den 31 december East Capital Bering Russia Fund 18 East Capital Bering Ukraine Fund 20 East Capital Bering Balkan Fund 22 East Capital Bering Central Asia Fund 24 East Capital Bering New Europe Fund 26 East Capital Power Utilities Fund 28 East Capital Special Opportunities Fund 30 East Capital (Lux) Eastern European Fund 32 East Capital Russian Property Fund 34 Melon Fashion Group 36 TEO East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

17 Vår portfölj den 31 december 2009 East Capital Explorers portfölj består av investeringar i East Capitals fonder, direktinvesteringar samt kortfristiga placeringar. Den 31 december 2009 uppgick det totala substansvärdet till 341 MEUR, vilket motsvarar 9,61 EUR per aktie. Antal andelar Anskaffningsvärde TEUR Verkligt värde 31 dec 2008 TEUR Verkligt värde 31 dec 2009 TEUR Förändring verkligt värde 2009, % 1 Substansvärde/ aktie EUR % av portföljen Fondinvesteringar East Capital Bering Russia Fund ,0 0,93 9,7 East Capital Bering Ukraine Fund ,6 0,20 2,1 East Capital Bering Balkan Fund ,6 0,99 10,3 East Capital Bering Central Asia Fund ,1 0,59 6,1 East Capital Bering New Europe Fund ,9 0,47 4,9 East Capital Power Utilities Fund ,8 2,07 21,5 East Capital Special Opportunities Fund ,3 1,11 11,5 East Capital Russian Property Fund n/a 0,03 0,3 East Capital (Lux) Eastern European Fund (EUR) ,2 0,32 3,4 Totalt fondinvesteringar ,3 6,71 69,9 Direktinvesteringar MFG (OAO Melon Fashion Group) ,6 0,29 3,0 TEO LT, AB ,2 0,25 2,6 Totalt direktinvesteringar ,9 0,54 5,6 Vår portfölj Kortfristiga placeringar Kortfristiga placeringar ,05 11,0 Likvida medel ,42 14,7 Totalt kortfristiga placeringar ,47 25,7 Totalt portföljen ,73 101,2 Netto övriga tillgångar och skulder ,11-1,2 Substansvärde (NAV) ,8 9,61 100,0 1 Förändring verkligt värde avser avkastning på faktiskt investerade belopp under respektive period. 2 En ytterligare investering i fonden på 20 MEUR, motsvarande nyutgivna andelar, gjordes i oktober En ytterligare investering i fonden på 10 MEUR, motsvarande nyutgivna andelar, gjordes i oktober En ytterligare investering i fonden på 10 MEUR, motsvarande nyutgivna andelar, gjordes i juni En ytterligare investering i fonden på 5 MEUR motsvarande nyutgivna andelar, gjordes i juni East Capital Special Opportunities Fund startades under andra kvartalet Den 1 juli 2009 hade hela det utfästa beloppet på 35 MEUR betalats in till fonden MEUR har utfästs till East Capital Russian Property Fund. Hittills har fonden inte gjort några investeringar. Totalt har inbetalningar om 1,5 MEUR gjorts till fonden, varav 0,4 MEUR hade använts för att täcka kostnader i fonden. Återstående 38,5 MEUR hålls fortfarande i kortfristiga placeringar. East Capital Explorer AB Årsredovisning

18 East Capital Bering Russia Fund Jacob Grapengiesser Partner och medlem av portföljförvaltningsteamet, East Capital Resultatet 2009 för East Capital Bering Russia Fund blev en värdeökning om 44% mätt i EUR, betydligt lägre än index för stora och medelstora företag på de ryska marknaderna. Skälet till detta är att fonden till största delen omfattar mindre ryska företag. Under 2009 skedde ingen uppvärdering av dessa, och de förblev värderade till nedtryckta nivåer. Vissa aktier till och med föll ytterligare under året. Det största bidraget till resultatet kom från Kuzbassrazrezugol som ökade i värde med 309%. Företaget har tidigare använt sig av transferpriser för att minska sina vinster och har på så sätt i praktiken fl yttat större delen av vinsterna till företag utanför Ryssland som kontrollerats av närstående till huvudägaren. Det fanns en förväntan om att företaget skulle upphöra med detta och i stället behålla vinsterna i det noterade företaget. Situationen blev klarare efter ett möte mellan företagets ordförande och förvaltaren, där företaget meddelade att man hade upphört med detta förfarande under tredje kvartalet, och att det hade inneburit en betydande ökning av nettoresultatet. Ett annat stort bidrag gav Veropharm, en tillverkare av generiska läkemedel, som ökade i värde med 179%. Högre priser på importerade läkemedel bidrog till att företaget kunde öka sin marknadsandel under året. När detta skrivs, har den problemtyngda majoritetsägaren, Pharmacy Chain 36.6, säkrat ett kapitaltillskott som borde lösa företagets svåra skuldbörda. Vissa investerare har varit oroliga att Veropharm skulle ta över vissa skulder från Pharmacy Chain 36.6, men detta verkar nu mycket mindre troligt. Det här kan vara en händelse som påverkar aktien positivt under Läs mer om Verofarm på sidan 31. Det största negativa bidraget kom från tre onoterade innehav: Nova Liniya, en ukrainsk gör-det-själv-kedja som gick ned 3% under året, Cantik, ett fastighetsföretag som sjönk med 40% och Elko, en lettisk elektronikgrossist som gick ned med 60%. Tillsammans sänkte dessa tre innehav fondens resultat under 2009 med 15 procentenheter. Inget av de 120 företagen i portföljen har gått i konkurs under året, men det kanske mest problematiska innehavet, Russian Cinema Holdings, föll med 78%. Detta företag hade betydande problem med sitt rörelsekapital, men dessa har nu lösts genom en nyemission. Fondfakta Fondens syfte Fondens syfte är att uppnå långsiktig värdeökning genom investeringar i noterade och onoterade företag i Ryssland och forna Sovjetunionen. Fonden kan även investera i företag som exporterar till, eller investerar i, Ryssland eller länderna i forna Sovjetunionen. Fondens startdatum: 1 juni 2004 Risk: Hög Volatilitet: 37% Alfa: 85% Avgifter: 2% förvaltningsavgift, 20% resultatbaserad avgift ISIN-kod: KYG Bloomberg: BERINGF KY Jämförelseindex: RTS2 Index Fondens utveckling sedan East Capital Explorers första investering Substansvärde (EUR) nov-07 jan-08 Högvattenmärke 1:a investeringen mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 East Capital Bering Russia Fund Substansvärde (EUR) Högvattenmärke 2:a investeringen sep Sedan start av fonden i juni 2004 East Capital Bering Russia Fund, EUR +44% +143% RTS2 Index, EUR % +71% East Capital Explorers andel av fonden den 31 december 2009: 34% 1 RTS 2 Index Omfattar 78 bolag med mer begränsad handel på RTS. Omfattar således inte de största eller mest handlade företagen. nov-09 jan-10 RTS2 Index (EUR) 2:a investeringen East Capital Explorers investering i fonden Investeringsdatum Antal andelar Anskaffningsvärde (MEUR) Verkligt värde 31 dec 2008 (MEUR) Verkligt värde 31 dec 2009 (MEUR) Värdeförändring 2009 Värdeförändring sedan investeringen 1 december ,6 7,4 10,7 44% -55% 1 oktober ,0-22,4 12% 12% Summa investerat ,6 7,4 33,1 21%* -24% * Verkligt värde vid årets slut jämfört med värdet vid årets början, justerat för tilläggsinvesteringar under året. 18 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

19 Belon Ett exempel på ett företag i East Capital Bering Russia Fund Belon producerar koks, vilket tillsammans med järnmalm utgör en av komponenterna i ståltillverkning. Företaget producerar för närvarande 5,1 miljoner ton per år, men säger sig komma att öka produktionen till 7,2 miljoner ton under Detta gör företaget till den sjunde största producenten av koks i Ryssland. Kokspriset har ökat starkt på grund av ökad efterfrågan från Kina, och den internationella prisnivån är nu ca 200 USD per ton, och förväntas enligt analytiker att öka till 250 USD per ton. Belon kan inte tillgodogöra sig den internationella prisnivån eftersom transportkostnaderna till hamn är höga, men borde kunna ta ut ca 120 USD per ton. Tillgången på koks i världen är begränsad och även reserverna är begränsade, något som teoretiskt borde hålla uppe priserna på en någorlunda hög nivå, förutsatt att Kina fortsätter att öka sin stålproduktion. Företaget kontrolleras till 83% av Magnitogorsk Steel, som har bekräftat att köp av koks från Belon kommer att ske till marknadsmässiga villkor. Vad beträffar värdet så beräknar man att företaget handlas till ett verksamhetsvärde som är 2,3 gånger Ebitda för 2010 och 1,6 gånger Ebitda för 2011 eller i termer av P/E-tal 2,8 och 1,7 för 2010 respektive Liknande företag på andra marknader handlas enligt beräkningar till verksamhetsvärden som är 7,8 gånger Ebitda och på P/E-tal som är 17,1 för Fakta om investeringen: East Capitals första investering: 2009 East Capital Bering Russia Funds innehav i företaget: 0,7% (härutöver ägs ytterligare 0,4% genom East Capital Special Opportunities Fund) Läs mer om Belon på: Vår portfölj LANDSFÖRDELNING, % Ryssland 81,9 SEKTORFÖRDELNING, % Metall 20,4 10,1 Kazakstan 6,4 Ukraina 1,5 Baltikum 13,2 Bank och Finans 12,2 Verkstad 10,1 Transport 7,3 Bygg och Byggmaterial 6,0 Konsumentvaror 5,7 Kraft 5,4 Olja och Gas 4,7 Detaljhandel 15,0 Övriga sektorer Tio största innehaven i fonden den 31 december 2009 Bolag Andel av portföljen Utveckling, Land Sektor 31 dec, % %* Bank CenterCredit 9,7 12,1 43 Kazakstan Bank och Finans Fesco 9,2 12,0 21 Ryssland Transport Kuzbassrazrezugol 8,7 3,5 309 Ryssland Metall Neftekamsk Auto Plant 5,3-7 Ryssland Verkstad Nova Liniya 4,5 9,6-33 Ukraina Detaljhandel Korshunovsky GOK 4,4 3,8 84 Ryssland Metall Ostankinsky Molochny 3,5 2,2 95 Ryssland Konsumentvaror Bamtonnelstroy 3,5 1,3 227 Ryssland Bygg och Byggmaterial Belon 3, Ryssland Metall Veropharm 3,3-179 Ryssland Läkemedel 10 största innehav (% av portföljen) Onoterade innehav (% av portföljen) Totalt antal innehav 55,5 8,2 120 * Avkastning på fondens innehav i bolaget under 2009, med hänsyn till fondens alla köp och försäljningar East Capital Explorer AB Årsredovisning

20 East Capital Bering Ukraine Fund Aivaras Abromavicius Partner och medlem av portföljförvaltningsteamet, East Capital Det gångna året var ett ytterst svårt år för Ukraina, då de ekonomiska problemen förvärrades av politiskt kaos. Under årets första kvartal tappade fonden en fjärdedel av sitt värde men den gick trots detta bättre än PFTS-indexet som är vårt jämförelseindex. Alla likvida aktier i vår portfölj föll: kraftföretaget Centerenergo föll med 38%, Dragon-Ukrainian Properties & Development (DUPD) tappade 25% och ståltillverkaren Zaporizhstal föll med 50%. För att återspegla den ekonomiska verkligheten gjordes nedskrivningar på de onoterade innehaven. Under perioden gick fonden också ur sina innehav i Ukrsotsbank och Rodovid Bank, som hade tappat mer än femtio procent av sina respektive värden under perioden. Aktiemarknaden återhämtade sig något under andra kvartalet, men det medförde inga stora vinster för fonden, eftersom andelen onoterade och illikvida innehav är så stor. Bland de noterade innehaven gick energi- och jordbrukssektorerna bra: det ukrainska kraftföretaget Centrenergo steg med 100%, och jordbruksföretaget Creative Group steg med 150%. Vi tog under kvartalet hem vinster i det jordbruksindustriella holdingföretaget Astarta och minskade vår exponering mot DUPD och XXI Century Investment, två fastighetsföretag, efter deras snabba kursökning som främst berodde på en mer positiv stämning på marknaden. Tredje kvartalet 2009 medförde också en stark uppgång på den ukrainska börsen på grund av att den globala oron minskade och att råvarupriserna steg. Fondens noterade innehav steg kraftigt under kvartalet. Men med hänsyn till att kurserna stigit snabbare än utvecklingen i den reala ekonomin, har värdet på våra onoterade innehav inte omvärderats i samma utsträckning, eftersom de värderas med utgångspunkt från fundamentala faktorer och inte utifrån stämningen på marknaden. Årets sista kvartal blev förhållandevis volatilt och påverkades av upptakten till presidentvalet i början av 2010, trots en svagt uppåtgående trend på börsen. Under kvartalet gjordes en extern värdering av det största onoterade innehavet, gör-det-själv-kedjan Nova Liniya, som resulterade i ett 16% högre värde, eftersom företagets utsikter förbättrats i takt med att den allmänna ekonomin stabiliserats. Även för Cantik, det fastighetsutvecklingsföretag som kontrolleras av East Capital-fonder, resulterade en extern värdering i en värdeökning, i detta fall med 26%. De bakomliggande skälen för denna uppvärdering var att uthyrningen i det köpcentrum som håller på att byggas, blivit bättre än man tidigare trott, och att hyrorna från befi ntliga detaljhandelsytor ökat. Bland nya namn i fondens portfölj märks Stirol, en tillverkare av gödningsmedel, och Darnitsa som är den i volym mätt största läkemedelstillverkaren i Ukraina. Fonden investerade också i stora ukrainska företag som Ukrnafta och Ukrtelecom, som förväntades utvecklas bättre än andra bolag. Fondfakta Fondens syfte Fondens syfte är att uppnå långsiktig värdeökning genom investeringar i noterade och onoterade företag i Ukraina. Fonden kan även investera i företag som har betydande handel med, eller exponering mot, Ukraina eller andra länder i det forna Sovjetunionen. Fondens startdatum: 1 augusti 2005 Risk: Hög Volatilitet: 29% Alfa: -29% Avgifter: 2% förvaltningsavgift, 20% resultatbaserad avgift ISIN-kod: KYG Bloomberg: BERINGU KY Jämförelseindex: PFTS Index Fondens utveckling sedan East Capital Explorers första investering Substansvärde (EUR) nov-07 jan-08 Högvattenmärke mar-08 maj-08 jul-08 sep-08 nov-08 jan-09 mar-09 maj-09 jul-09 East Capital Bering Ukraine Fund Substansvärde (EUR) sep-09 nov-09 jan-10 PFTS Index (EUR) 2009 Sedan start av fonden i maj 2004 East Capital Bering Ukraine Fund, EUR -8,3% -29% PFTS Index, EUR 1 +78% -4,7% East Capital Explorers andel av fonden den 31 december 2009: 12% 1 PFTS index är ett ukrainskt aktiendex som omfattar de tjugo största bolagen som är noterade på Kievbörsen. East Capital Explorers investering i fonden Investeringsdatum Antal andelar Anskaffningsvärde (MEUR) Verkligt värde 31 dec 2008 (MEUR) Verkligt värde 31 dec 2009 (MEUR) Värdeförändring 2009 Värdeförändring sedan investeringen 1 januari ,4 7,7 7,1-8,3% -71% 20 East Capital Explorer AB Årsredovisning 2009

Årsredovisning. Central Siberian. Plateau. West. Siberian u n t. Plain KAZAKHSTAN. U r a l M. S i. b e r. i a. V e. r k h o. g e.

Årsredovisning. Central Siberian. Plateau. West. Siberian u n t. Plain KAZAKHSTAN. U r a l M. S i. b e r. i a. V e. r k h o. g e. a i y Årsredovisning 2009 N S i b e r i a n L o w l a n Wrangel Island V e Yenisey SEA Danube Lake Ladoga Lake Onega Arkhangel'sk St Petersburg TALLINN ESTONIA Yaroslavl' Perm' LATVIA Nizhniy RIGA Novgorod

Läs mer

East Capital Explorer AB

East Capital Explorer AB ner I. Komsomolets Island October Revolution Island Bol'shevik Island LAPTEV SEA New Siberian Islands Anjou Islands EAST Kotel'nyy Island SIBERIAN Lake Taymyr Lyakhov Islands Novaya Sibir' Island SEA y

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2012

East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX) är

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Måndagen 27 april 2009

Handlingar inför årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Måndagen 27 april 2009 a i y Handlingar inför årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) Måndagen 27 april 2009 N t h S i b e r i a n L o w l a n d Wrangel Island V e Lake Lake Onega Ladoga St Petersburg TALLINN ESTONIA Yaroslavl'

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B. Årsredovisning 2008

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B. Årsredovisning 2008 E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B Årsredovisning 2008 Kontakt Investor relations- och mediekontakt: Louise Hedberg, Chef kommunikation/ir 08-505 97 720 louise.hedberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) asnoyarsk Irkutsk Lake Baikal (1637 m) Lena Amur Aldan Dzhugdzhur Range SEA OF OKHOTSK Sakhalin K o l y 4750 Kronotskaya Sopka Koryak

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2009 a i y Delårsrapport 1 januari 30 juni w e N Taymyr Peninsula N o r t h S i b e r i a n L o w l a n d Gulf of Yana Wrangel Island V e BALTIC SEA Arkhangel'sk Lake Lake Onega Ladoga St Petersburg TALLINN

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

East Capital Explorer AB Q1 2008

East Capital Explorer AB Q1 2008 k Yenisey Lower Tunguska Central Siberian Krasnoyarsk Plateau Lake Baikal (637 m) Lena Amur Lena r k h o y a n s k R a n Aldan g e Dzhugdzhur Range Kolyma SEA OF OKHOTSK K o l y m a 4750 Kronotskaya Sopka

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2012

East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2012 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer (ECEX) är

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 a i y Bokslutskommuniké w e N Taymyr Peninsula N o r t h S i b e r i a n L o w l a n d Gulf of Yana Wrangel Island V e Yenisey BALTIC SEA Arkhangel'sk Lake Lake Onega Ladoga St Petersburg TALLINN ESTONIA

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011 Substansvärdet per aktie uppgick den 31 mars 2011 till 12,07 EUR (11,73 EUR den 31 mars 2010 1 ). Det totala substansvärdet uppgick

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

East Capital Explorer investmentbolag med fokus på Östeuropa

East Capital Explorer investmentbolag med fokus på Östeuropa East Capital Explorer investmentbolag med fokus på Östeuropa Charlotte Åsberg, Oktober 2012 2 Agenda East Capital Explorer Strategi & fokus Tre investeringscase Portfölj & portföljutveckling Möjligheter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari 30 juni Delårsrapport 1 januari 30 juni Substansvärdet per aktie uppgick den 30 juni till 10,97 EUR (11,00 EUR den 30 juni 2010 1 ). Det totala substansvärdet uppgick till 382 MEUR

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

East Capital Explorer AB Q2 2008

East Capital Explorer AB Q2 2008 k Yenisey Lower Tunguska C e n t r a l S i b e r i a n P l a t e a u Lake Baikal (637 m) Lena Amur Lena r k h o y a n s k R a n F E D E R A T I O N Krasnoyarsk Irkutsk Aldan g e Dzhugdzhur Range Kolyma

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B

E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B E A S T C A P I T A L E X P L O R E R A B Årsredovisning 2007 Kontakt Kalender Årsstämma 2008 Investor relations- och mediekontakt: Louise Hedberg Chef kommunikation/ir 08-505 97 720 louise.hedberg@eastcapitalexplorer.com

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Informationsbroschyr för. East Capitals fonder. Maj 2010. East Capital Informationsbroschyr

Informationsbroschyr för. East Capitals fonder. Maj 2010. East Capital Informationsbroschyr Informationsbroschyr för East Capitals fonder Maj 2010 E East Capital Informationsbroschyr 1 Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East Capital Baltikumfonden 4 East Capital Östeuropafonden 5 East Capital

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,3 MSEK (17,8) Substansvärdet 30 september 248 kronor Substansvärdet 8 november

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Strategi under december

Strategi under december Strategi under december Återhämtning efter svag inledning December inleddes som bekant mycket svagt på aktiemarknaderna världen över, för att trots allt sluta positivt. Europa STOXX 600 kom att gå upp

Läs mer

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016

Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Välkommen till presentation av delårsrapport januari mars 2016 Stefan Alexandersson, CEO Pia-Lena Olofsson, CFO Collector Bank i korthet Innovativ digital nischbank Stark organisk tillväxt med hög lönsamhet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders

Standardavvikelse: 13,01% avkastat 12,52 %, Midas 4,72 % och en tre månaders Tellus Midas Strategi under november Marknadsbrev November 2015 September215 2015 I I korthet: Avkastning Avkastning november: MIDAS MIDAS 0,71% 5,93% Bekräftelse av starkt säsongsmönster STOXX600 2,65%

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB PRIVATE EQUITY

Halvårsrapport Coeli Private Equity 2006 AB PRIVATE EQUITY Halvårsrapport 29 Coeli Private Equity 26 AB PRIVATE EQUITY COELI PRIVATE EQUITY 26 AB DELÅRSRAPPORT COELI PRIVATE EQUITY 26 AB (PUBL), ORG. NR. 556698829 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Coeli Private Equity

Läs mer

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008 PRESSMEDDELANDE Stockholm, 18 mars 2008 Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008 East Capital Explorer AB (publ) offentliggör härmed kallelse till årsstämma den 21 april

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror

Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror www.handelsbanken.se/certifikat RÅVARUCERTIFIKAT INDEX Det har aldrig varit så enkelt att placera i råvaror SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 15 NOVEMBER 2009 Marknadsläget just nu Låg skuldsättning gör att tillväxtekonomierna

Läs mer

S Delårsrapport Januari Juni 2003

S Delårsrapport Januari Juni 2003 S 2003 Delårsrapport Januari Juni 2003 Delårsrapport Resultatet efter finansiella poster uppgick till 28,1 MSEK (19,4) Substansvärdet den 30 juni var 152 kronor (270) Substansvärdet den 18 augusti är 167

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 6 Marknadskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Läs mer

East Capital Explorer offering the best of Eastern Europe

East Capital Explorer offering the best of Eastern Europe East Capital Explorer offering the best of Eastern Europe Oktober 2012 2 Agenda East Capital Explorer Strategi & fokus Portfölj & portföljutveckling Möjligheter & utmaningar East Capital ledande kapitalförvaltare

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08%

Strategi under juli. Månadsbrev Juli 2012 I korthet: Avkastning juli: MIDAS 0,68% STOXX600 4,00% SSVX90 0,08% Strategi under juli Vinsterna höll och så gjorde börsen Vi skrev i det förra månadsbrevet att värderingarna generellt sett var mycket attraktiva förutsatt att förväntningarna på halvårsvinsterna infriades.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Händelser under kvartalet Substansvärdet (NAV) per aktie uppgick den 31 december 2012 till 9,10 EUR (8,69 EUR) 1. Det totala substansvärdet uppgick till 301

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2009

Delårsrapport Januari - september 2009 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2009-11-13, Nr 6 Delårsrapport Januari - september 2009 Nettoresultatet efter skatt uppgick till 152,7 MSEK (387,5) Nettoresultatet efter skatt per aktie uppgick till

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

XACT Bull XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL XACT XACT Bear MARKNADSFÖRINGSMATERIAL Innehållsförteckning Fonder med hävstång...3 Fondernas placeringsstrategi...4 Hävstång...4 Daglig ombalansering...4 Fonderna skapar sin hävstång i terminsmarknaden...5

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring

Valbara fonder i Folksam Fondförsäkring Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary II AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary II AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2013

East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Dividing Range East Capital Explorer Årsredovisning 2013 Great Sandy Desert AUSTRALIA Great Victoria Lake Eyre Desert Lake Gairdner Det här är East Capital Explorer East Capital Explorer är ett svenskt

Läs mer

Halvårsberättelse 2015

Halvårsberättelse 2015 Halvårsberättelse 2015 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Viktig information Historisk avkastning

Läs mer

Strategi under september

Strategi under september Strategi under september Don t worry be happy I takt med insikt att den systematiska risken i Europa minskat dramatiskt, låga förväntningar, generellt låga värderingar och en utbombad banksektor fortsatte

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 23 februari 2016 Bokslutskommuniké 2015 Telefonkonferens den 23 februari 2016 Portföljens utveckling 2015 Portföljbolagen 2015 Investeringsverksamheten Fokus 2016 Sammanfattning 2 Portföljens utveckling 2015 3 Förändring

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Halvårsrapport avseende. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) januari - juni 2010

Halvårsrapport avseende. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) januari - juni 2010 1 Halvårsrapport avseende Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) januari - juni 2010 Kraftig omsättningsökning, nettointäkterna uppgick till 3.292 (828) TSEK Resultat efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012

Spiltan på Alternativa aktiemarknaden. Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan på Alternativa aktiemarknaden Alternativa Bolagsdag 12 September 2012 Spiltan Historik 1986 Aktiesparklubb med 40 000 kr och 40 medlemmar 1997 Professionellt investmentbolag med fokus på onoterade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2010

East Capital Explorer Årsredovisning 2010 East Capital Explorer Årsredovisning 2010 Kontakt Investor relations- och mediekontakt: Mathias Pedersen Chief Financial Officer 08-505 977 48 mathias.pedersen@eastcapitalexplorer.com Besöksadress: Kungsgatan

Läs mer

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Delårsrapport januari september 2013 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2013 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning av perioden Årets första nio månader har genererat intäkter på TSEK 2.488 (2.585). Handelsintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari september 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Erforderliga tillstånd för att förvärva Pepins Nordic

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i East Capital Explorer AB (publ) asnoyarsk Irkutsk Lake Baikal (1637 m) Lena Amur Aldan Dzhugdzhur Range SEA OF OKHOTSK Sakhalin K o l y 4750 Kronotskaya Sopka Koryak

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12%

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2012. I korthet: Avkastning maj: MIDAS -3,45% STOXX600-7,21% SSVX90 0,12% Månadsbrev Maj 2012 Strategi under maj Politisk och finansiell instabilitet Rekylen som startade i april på aktiemarknaderna tilltog i omfattning under maj. Politisk oro inför nyvalet i Grekland med dess

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Stabil avkastning i turbulent omvärld Andra AP fonden redovisade en total avkastning på 4,8 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2017. Fondens avkastning

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015

Bokslutskommuniké Telefonkonferens den 20 februari 2015 Bokslutskommuniké 2014 Telefonkonferens den 20 februari 2015 Portföljens utveckling 2014 Portföljbolagen 2014 Investeringsverksamheten Fokus 2015 Sammanfattning 2 Förändring Bures substansvärde per aktie

Läs mer