på uppdrag av DW Interactive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på uppdrag av DW Interactive"

Transkript

1 Undersökning åt 100 % Proffs på uppdrag av DW Interactive SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 200 personer om byggmaterialleveranser. Intervjuerna gjordes i. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under beteckningen S3MAR14. Ansvariga för undersökningen åt är Sofia Hultåker Hammarström och Daniel Sandström. SKOP, Hagagatan 1, Stockholm, telefon , e-post

2 Innehållsförteckning Metodbeskrivning... 3 Leverantörer av byggmaterial... 4 Problem med byggmaterial... 5 Materialleveranser... 9 Krav på leverantör...11 Byggjobbet...12 Tabeller...14 Listningar

3 Metodbeskrivning Frågeformulär Frågeformuläret inleddes med två öppna frågor och därpå följde frågor med huvudsakligen fasta svarsalternativ. Population Företag med SNI-kod och i Stockholms län. Urval Ett slumpmässigt urval av personer som arbetar på företag inom byggbranschen. Datainsamlingsmetod Undersökningen genomfördes som en telefonundersökning från SKOP:s intervjucentral i Stockholm. Datainsamlingsperiod Datainsamlingen genomfördes i. Svarsfrekvens och bortfall I urvalet ingick 254 personer. Totalt har 202 personer intervjuats, vilket ger en svarsfrekvens om 80 procent. Bortfallet består av 52 personer som inte ville medverka i undersökningen. 3

4 Leverantörer av byggmaterial SKOP inledde intervjun med att ställa den öppna frågan: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till?. De flesta intervjupersoner har svarat med någon eller några av de stora byggmaterialkedjorna Beijer och Fredells. Men ett fåtal har även nämnt 100% Proffs. Svaren finns redovisade i Listning 1. Därefter fick intervjupersonerna besvara frågan: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial?. De svaren finns redovisade i Listning 2. Service, kvalitet och pris är vanliga svar men många nämner också andra egenskaper som leveranstid och personalens kunskap och kompetens. 4

5 Problem med byggmaterial Leta efter material SKOP frågade: Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material?. En av tio (10 procent) svarar att de får leta efter eller flytta byggmaterial mer än 2 timmar per dag; Tabell 1. Ytterligare 30 procent letar eller flyttar byggmaterial mellan 1 och 2 timmar per dag. En majoritet (60 procent) gör det i mindre än 1 timmer per dag. % 70 Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material? Mindre än en timme 1-2 timmar Mer än 2 timmar Material i byggordning SKOP frågade: Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning?. Nästan alla intervjupersoner (92 procent) svarar att deras nuvarande leverantör av byggmaterial kan leverera i byggordning; Tabell 2. Problem med material på arbetsplatsen SKOP frågade: Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. En majoritet anger att de har platsbrist på arbetsplatserna (58 procent); Tabell 3. På andra plats kommer skador (39 procent). Därefter följer att det är oordning (29 procent) och stölder (15 procent). 6 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns redovisade i Tabell 3. 5

6 % Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning? Nej Ja % Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Stöld Skador Platsbrist Oordning Någon annat Arbetet stannar på byggarbetsplatsen SKOP frågade: Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist?. En av fem (19 procent) har svarat att arbetet stannar på byggarbetsplatsen minst varje vecka på grund av materialbrist, 3 procent svarar att det händer varje dag; Tabell 4. Ytterligare 14 procent svarar att arbetet stannar varje månad. En 6

7 tredjedel (34 procent) av intervjupersonerna svarar att arbetet aldrig stannar på grund av materialbrist. % Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist? Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Varför arbetet stannar SKOP frågade de intervjupersoner som svarat att bygget avstannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det ändrade förutsättningar, brist på kommunikation, försenade leveranser eller lång leveranstid?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. Tre av fyra (74 procent) av dem som har svarat att arbetet stannar på grund av materialbrist säger att det beror på ändrade förutsättningar; Tabell 5. På andra plats kommer brist på kommunikation (65 procent). Därefter följer försenade leveranser (51 procent) och långa leveranstider (39 procent). 7

8 % Om bygget stannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det... Flera svar fick anges. Ändrade förutsättningar Brist på kommunikation Försenade leveranser Lång leveranstid 8

9 Materialleveranser Komma på utsatt tid SKOP frågade: Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid?. Nästan alla (91 procent) svarar att deras materialleveranser brukar komma på utsatt tid; Tabell 6. % Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid? Nej Ja Avvikelse på leveranser SKOP frågade det fåtal intervjupersoner som inte brukar få materialleveranserna på utsatt tid: Ungefär hur stor avvikelse brukar ni få på materialleveranserna? De svaren finns redovisade i Tabell 7. Avisering innan leverans SKOP frågade: Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans?. Drygt två av fem (43 procent) får alltid en avisering innan leverans, ytterligare 26 procent får ofta en avisering; Tabell 8. En tiondel (12 procent) har svarat att de ibland får en avisering och 11 procent svarar att det är sällan. En av tio (9 procent) får aldrig en avisering innan leverans. 9

10 % Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans? Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 10

11 Krav på leverantör SKOP frågade: Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial?. Intervjupersonerna fick svara med flera svar. De flesta intervjupersoner vill att deras byggmaterialleverantör ska erbjuda allmän rådgivning (86 procent), hitta specialprodukter och agera bollplank för udda lösningar (85 procent vardera). Många tycker också att det är viktigt att leverantörer har monteringsanvisningar (78 procent). 13 procent har svarat med något annat alternativ, de svaren finns listade i Tabell 9. Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Kunna hitta specialprodukter Kunna agera bollplank för udda lösningar Allmän rådgivning Monteringsanvisningar Något annat % 11

12 Byggjobbet SKOP frågade: Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete?. En av sex (17 procent) tycker att byggjobbet är ett ensamt arbete; Tabell 10. SKOP frågade slutligen: Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor?. Drygt en av fyra (28 procent) skulle vilja ha en plats där de enkelt kan träffa branschkollegor; Tabell

13 % Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete? Nej Ja % Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor? Nej Ja 13

14 Tabeller 14

15 Tabell 1: Procent Ungefär hur lång tid per dag går åt till att leta efter och flytta material? Mindre än en timme timmar 30 Mer än 2 timmar 10 Antal svar 189 Grupptabell Andel som svarar Antal Mindre än en 1-2 timmar Mer än 2 timmar svar timme Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 15

16 Tabell 2: Procent Kan din/dina nuvarande leverantörer av byggmaterial leverera byggmaterialet i byggordning? Nej 8 Ja 92 Antal svar 189 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 16

17 Tabell 3: Procent Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Stöld 15 Skador 39 Platsbrist 58 Oordning 29 Något annat 6 Antal svar 202 Grupptabell Andel som svarar Antal Stöld Skador Platsbrist Oordning Något svar annat Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 17

18 Tabell 3: Vilket eller vilka av följande problem med byggmaterial har ni på era arbetsplatser? Flera svar fick anges. Precisering av annat svar. Fukt Det blir material över ibland Med grannar Sena leveranstider Det saknas saker ibland vid leverans Dåligt inplastat Att tänka på att skydda materialet från fuktskador Det är dyrt Förvaring Material inte vad som var förväntat Fattas material Felmätt Sena leveranser 18

19 Tabell 4: Procent Ungefär hur ofta stannar arbetet på en byggarbetsplats på grund av materialbrist? Varje dag 3 Varje vecka 16 Varje månad 14 Mer sällan 35 Aldrig 34 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Varje dag Varje Varje Mer Aldrig svar vecka månad sällan Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 19

20 Tabell 5: Procent Om bygget stannar, Vilken eller vilka är anledningarna till att arbetet avstannar? Är det Flera svar fick anges. Ändrade förutsättningar 74 Brist på kommunikation 65 Försenade leveranser 51 Lång leveranstid 39 Antal svar 133 Grupptabell Andel som svarar Antal Ändrade Brist på Försenade Lång svar förutsättningar kommunikation leveranser leveranstid Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig x x x x 0 Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 20

21 Tabell 6: Procent Brukar dina materialleveranser komma på utsatt tid? Nej 9 Ja 91 Antal svar 199 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 21

22 Tabell 7: Procent Om nej, Ungefär hur stor avvikelse brukar ni få på materialleveranserna? Mindre än 30 minuter 0 Mellan 30 minuter och en timme timmar timmar 7 Mer än 4 timmar 33 Antal svar 15 22

23 Tabell 8: Procent Ungefär hur ofta får du en avisering innan en leverans? Alltid 43 Ofta 26 Ibland 12 Sällan 11 Aldrig 9 Antal svar 197 Grupptabell Andel som svarar Antal Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 23

24 Tabell 9: Procent Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Kunna hitta specialprodukter 85 Kunna agera bollplank för udda 85 lösningar Allmän rådgivning 86 Monteringsanvisningar 78 Något annat 13 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Kunna Kunna agera Allmän Monteringsanvisningar Något svar hitta specialprodukter bollplank för udda lösningar rådgivning annat Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 24

25 Tabell 9: Vilket eller vilka av följande kunskapskrav vill du kunna ställa på din leverantör av byggmaterial? Flera svar fick anges. Precisering av annat svar. Vara bekanta med materialet Logistik Kalkylhjälp Bra och kunnig service Bra pris Återkoppling Räkna på materialåtgång och snabb återkoppling vid offerter Produktfakta, riskanalyser Hjälpa oss att skaffa rätt mängd material Personlig säljare, samma kontaktperson Support Ingenjörer Att de är kunniga inom bygg Miljöfrågor Att de köper in material med bra kvalitet, kunnig personal och att de har kunskap om lagerhantering Tidsanpassat Transport Pris Kunskap av produkter Kunskap om produkt Kunnig personal Stor kunskap Kompetens Materialkännedom Ha stor produktkunskap Att de har koll på kedjorna bakåt, vad gäller arbetsmiljö 25

26 Tabell 10: Procent Vad tycker du? Är byggjobbet ett ensamt arbete? Nej 83 Ja 17 Antal svar 201 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 26

27 Tabell 11: Procent Skulle du vilja ha en plats där du på ett enkelt sätt kan träffa branschkollegor? Nej 73 Ja 28 Antal svar 200 Grupptabell Andel som svarar Antal Nej Ja svar Tid att flytta material Mindre än en timme timmar Mer än 2 timmar Hur ofta stannar arbetet p.g.a. materialbrist Varje dag Varje vecka Varje månad Mer sällan Aldrig Leveranser kommer på utsatt tid Nej Ja Avisering innan leverans Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Byggjobbet ett ensamt arbete Nej Ja Fet stil: Signifikant skillnad inom gruppen (med 95% sannolikhet). 27

28 Listningar 28

29 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Woody XL-BYGG, Byggmax, Beijer, K-rauta Byggmax, Optimera, Fredells, 100% Proffs Fredells, Star, Bygg-Ole Beijer, Södermalms trä Weber, Asko Weber Woody, Swerock Bauhaus, Beijer, Byggmax XL-BYGG, Beijer, Byggmax XL-BYGG, Nordströms, Beijer Beijer Beijer, K-rauta, Eksjö, Fredells Trivells, Nordströms, Beijer Beijer Beijer, K-rauta, Byggmax Beijer, Weber, Danogips Bauhaus, Hornbach, XL-BYGG, Beijer Isocell Ekesiöö, Fredells, K-rauta, Byggmax Beijer, XL-BYGG Fredells, Bygg-Ole, Beijer Beijer, Byggmax K-rauta, XL-BYGG Beijer, Fredells Beijer, XL-BYGG Bygg-Ole, K-rauta, XL-BYGG Beijer, Nordströmsgruppen Fredells, Beijer Fredells, Nordströmsgruppen Beijer, Fredells, K-rauta, Bauhaus, Hornbach Södertälje Trä, Beijer Bygg, XL-BYGG Bandhagens handel, Nordströms trä K-rauta, XL-BYGG Beijer, Bygmax, Maxbo Ekoteam Bygg-Ole, Fredells, K-rauta, Beijer, Optimera, Vivo ominem XL-BYGG, Brädgårn, Byggmax Fredells, Nordströms, Beijer, Byggmax Fredells XL-Bygg, Byggma, 100 % Proffs Rukki, TGT Metal samba Bauhaus Nordströms trä, Fredells, Byggma Beijer, Bygg-Ole Weber, J-plock, CC Höganäs Enskede Trä, Bauhaus, K-rauta XL-BYGG, Beijer Bauhaus, K-rauta, Beijer 100 % Proffs, Nacka Trä, Södermalms Trä, XL- BYGG Bauhaus XL-BYGG, Beijer Optimera, XL-BYGG, LL trä Beijer, Byggmax, XL-BYGG Dala Trä, Beijer, Bauhaus XL-BYGG, Karl Hedin De flesta av vikt Weber, Höganäs Beijer, Byggma, Fredells K-rauta, Byggmax, Bauhaus, Södermalms Bygg Hornbach, K-rauta Skanska, andra betongleverantörer Bygg-Ole, Beijer, K-rauta, Byggmax, Kakelspecialisten Beijer, Fredells, Byggma, Flink, Tools Beijer, Woody, Södertörnsgruppen, Bygg-Ole XL-BYGG, Woody, Beijer, Optimera Bauhaus, Beijer, K-rauta, Byggma De flesta av betydelse Allihop av vikt XL-BYGG, K-rauta, Bauhaus Beijer, K-rauta, XL-BYGG Bauhaus Optimera, Bauhaus Färdbyggträ Bauhaus, XL-BYGG XL-BYGG, K-rauta, Bröderna Nordquist Strömex Fredells, Orminge Lindab Södermalms Trä, Ekersjö, Beijer Beijer Beijer, Byggmax Beijer, Byggmax Finja, Weber Byggma, Beijer, XL-BYGG Norgips, Schönox, Combimix 29

30 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Beijer, Byggma, Spångberg, Fredells Fredells, Nordströms, K-rauta XL-BYGG, Beijer, Södermalms Trä, Bygg-Ole, Nordströms Beijer, Södermalms Trä, Enskede Trä, Fredells Viacom Nordströms, K-rauta, XL-BYGG Rockwell, Gullfiber Beijer, XL-BYGG, Fredells 100 % Proffs Rockform, Peroc, Ecoform Stena Stål, Takprodukter Norden Fredells, Beijer, Flinks, Byggmax Beijer, XL-BYGG, Fredells K-rauta, Bauhaus, Weber, XL-BYGG, Fredells Fredells, Byggma, XL-BYGG, Nacka Trä Beijer, XL-BYGG, Bauhaus Weber, Knaus, Centro, Rockbull Marbodal, ST Fönster, Lindab Beijers, Optimera, XL-BYGG K-rauta, Bauhaus, Beijers Nacka Trä, Beijer, Daloc, Södermalms Trä, Nordströms Elektroskandia, Alfel, Bevego Nordströms, Södermalms Trä Fredells, Nordströms, Södermalms Trä, K-rauta, Flinks Trä K-rauta, XL-BYGG, Bauhaus, Fredells Beijers, Byggma, Fredells Ekesjö Trä, Konradsson, Bauhaus, Hornbach Fredells, Byggma, XL-BYGG XL-BYGG, Ekersjö, Bauhaus, Byggmax Optimera, XL-BYGG, Beijer, Bauhaus, Byggmax Beijer, XL-BYGG, K-rauta, Byggmax Städgrossist, Frösöns lack och lim Reder, Grabber Djursholm trä, K-rauta, Norrvikens trä Bygg-Ole Byggmax, Bygg-Ole, XL-BYGG, Bauhaus Bauhaus, Optimera, Beijer XL-BYGG, Optimera, Bauhaus, K-rauta K-rauta, Byggmax Fredells, Byggmax Bauhaus, XL-BYGG Bygg-Ole, Fredells, Byggmax Ahlsell Byggma, Byggmax Fredells Optimera, Karl Hedin, Bauhaus De flesta av vikt, ett femtiotal Fredells, Orminge Trä, Bauhaus Bauhaus, K-rauta, Beijer CL-BYGG, Enskede bygg De flesta av vikt Lindahl, Beijer Beijer, K-rauta Rockwool FSA, oläsligt Södermalms Trä, Beijer, Bauhaus XL-BYGG Beijer, XL-BYGG, Nordströms, 100 % Proffs, Brädgårn Bauhaus, XL-BYGG XL-Bygg, Beijer XL-BYGG, Nordströms trä Bauhaus, K-rauta Beijer, Karl Hedin Nordqvist, Ekersjö, Bygg-Ole, XL-BYGG XL-BYGG, Beijer, K-rauta, Bauhaus Ekesiöö, Beijer, XL-BYGG Pilkington, Värnamo glas, Fredells Nacka Trä, XL-BYGG, Fredells XL-BYGG, Södermalms Trä XL-BYGG, Nacka Trä, Ekesiöö Beijer, Södermalms Trä XL-BYGG, Beijer Leif Arvidsson, Nordvind K-rauta, Beijer, Bauhaus Beijer, K-rauta, Byggmax, Optimera, XL-BYGG K-rauta, Bauhaus K-rauta, Bauhaus Beijer, Fredells, Bygg-Ole Byggmax, Beijer Beijer, K-rauta, Byggmax K-rauta, Byggmax K-rauta, IKEA Fredells, Bauhaus Fredells, Bygg-Ole Beijer, 100 % Proffs Bauhaus, K-rauta 30

31 Listning 1: Vilka leverantörer av byggmaterial känner du till? Fredells Beijer, Fredells K-rauta, Byggmax K-rauta, XL-BYGG Husqvarna Fredells Fredells, K-rauta, 100 % Proffs, Nordströms Trä, Södermalms Trä Fredells Bauhaus, Fredells, K-rauta Byggma, XL-BYGG, 100 % Proffs Fredells, Bygg-Ole, Beijer Fredells, Bauhaus Gyproc, Beijer XL-BYGG, Nacka Trä, Byggmax Konradssons kakel Ahlsell, Södermalms Trä, Bauhaus, K-rauta Fredells, XL-BYGG XL-BYGG Grandins Bauhaus Beijer, Optimera, Byggma Byggmax, K-rauta K-rauta, Fredells Beijer, Bygg-Ole, XL-BYGG XL-BYGG Kontur, Plannja Beijer, Karl Hedin, Nysätra såg, Bergshamra såg Beijers, XL-BYGG, Bauhaus, Nordströms Trä Höganäs kakelcenter, Kakelspecialisten, Kakeldax, 31

32 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Service Att de har materialet hemma Kvalitet Pris och leveransnoggrannhet Pris Kvalitet och pris Kvalitet och leveranssäkerhet Kvalitet Pris och kvalitet Brett sortiment Service och sortiment Utbud Kompetens och kvalitet Närhet till projekten Bra kvalitet och pris Flexibilitet Kvalitet och pris Teknisk support Pris, kompetens, service Snabba leveranser, bra priser Generositet Personlig kontakt, kontaktperson Service Båtleverans, arbetar i skärgården Service och kvalitet Hjälpsamhet Service, pris Långsiktigt tänkande, förhållande leverantör och beställare Kunnighet Servicen Säker leverans Allt på lager Brett utbud, kompetens Snabb leveranstid Toppen, hög kvalitet Kunskap, pris, sortiment, kvalitet Service och bra pris Överlag bra service, säkert Personlig service och snabba leveranser Punktlighet av leveranser Priser Kunskap och pris Bra kommunikation Service och pris Priset Stort sortiment och bra priser Leveranstid och pris Kvaliteten och att de levererar i god tid Att de svarar fort i telefon när man ringder dem Att de har professionella byggare och inte en massa privatpersoner Servicenivån, det ska vara bra service Att de har grejerna och bra pris Billigt, bra service Personkontakten Service, bra priser Priser och samarbersförmåga Priset, service, kunskap Stort utbud och kompetens Kvalitet och service Priset Personliga säljare Punktlighet och säkerhet Relationen till försäljaren, priset Stort utbud, valmöjlighet Kvalitet Pris Stort utbud Pris, kvalitet Kvalitet Hålla tider Service Bra pris, kvalitet Leverans Snabb leverans Pris, leverans, säkerhet Smidiga, leverans i tid, bra pris Pris, leverans Leveransförmåga Snabb leverans, allt på lager Kvalitet Service Kvalitet Att de har materialet hemma, snabba leveranser Personlig service 32

33 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Bra, snabb och personlig service, kunnig personal Personlig kontakt Bra ordning Pris och kvalitet God lagerhållning Kvalitet Kvalitet, service Leveranstider, kvalitet Service Pris Kvalitet Utbud, pris, läge Bra sortiment och pris Kompetent personal Att det är bra kvalitet på materialet Kvalitet, pris och tillförlitlighet Bra kvalitet och att de ser till att material inte är fuktskadat Pris och miljö Att man får det material man beställt och snabb leverans Service Bra kvalitet och en leveranskapacitet som passar oss Pris och att det kommer rätt grejer, service Att jag får materialet snabbt Pris och service Service Service Kvalitet Service och priser Leverans, sortiment Sortiment Pris, Leverans Service, Material Kvalite Service Priset Priser, organiserade produkter Pris, kvalitet Pris, tillgänglighet Pris, kvalitet Service, kvalitet Rätt grejer till rätt ställe Tillgänglighet Att de har saker på hyllan när jag kommer dit Snabb service, bra priser Pålitlighet Snabb leverans Pålitlighet Bra sortiment Öppettider, kunskap hos personalen Service Stort utbud Personlig relation Att man får det man beställer, bra kvalitet Att det som beställs kommer i tid Kunskap hos personalen Punktlighet, bra produkter, bra pris Bra kvalitet, bra priser Att det mesta material finns att tillgå Att de har det material jag vill ha Kunskap och att de har kompetens, kompetens saknas ofta Sortiment Kvalitet, leverans Leverans, sortiment Kvalitet Sortiment Transport Service Kunskap Snabba leveranser Kunskap Stort utbud Personlig och smidig handläggning Kunskap, service Stort utbud Punktlighet Kunskap hos personalen Service och bra produkter Allt ska fungera Tillgänglighet Punktlighet, säkerhet Pris, kvalitet Leveranskapacitet, pris Kundbemötande Korta leveranstider Kunskap Tillit, pris Service 33

34 Listning 2: Vilka egenskaper värderar du högst hos en leverantör av byggmaterial? Kostnad, kvalitet Kvalitet, service Kvalitet Pålitlighet Service Att material levereras i tid Pris, kunskap, att leveranserna kommer i tid Stort utbud, bra rabatter och snabb, service Service Kvalitet och pris Bra kundservice och mycket material på lager Pris Bra kvalitet och bra kundbemötande Kvalitet och pris Miljöaspekten, att de har koll på hur materialet är tillverkat Service Service Att det mesta ska finnas på lager, då allt ska gå så snabbt som möjligt Sortering, så att man hittar snabbt Service och bra leveranssystem Kunskap Kvalitet Pris, kompetens Service Kvalitet Bra kundkontakt Tillgänglighet, stort utbud 34

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Svenska Vård februari 2015

Rapport till Svenska Vård februari 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 8 januari och 17. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015

Rapport till Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun februari 2015 Regionförbundet Uppsala län och Östhammars kommun SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 2.300 personer. Intervjuerna gjordes under januari och. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se

Rapport till Arbetsmarknadsnytt.se -research.se SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare på uppdrag av nyhetssajten Arbetsmarknadsnytt. Resultaten

Läs mer

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016

Rapport till Upphandlingsmyndigheten 29 april 2016 -research Rapport till Upphandlingsmyndigheten SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 25 och den intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015

Rapport till Svensk Veterinärtidning december 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 2 och 30. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under

Läs mer

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013

Rapport till Svenskt Näringsliv om nya 3:12-regler augusti 2013 -research SKOP har på uppdag av intervjuat ett urval av företagsledare i svenska privata företag med 20 till 99 anställda om regeringens förslag till nya 3:12-regler. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland mars/april 2009 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 6 mars till 26 mars med några kompletterande

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014

Rapport till SPF om vårdval 21 november 2014 om vårdval SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november 2014 intervjuades cirka 1.000 personer. På uppdrag av SPF ställdes

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under november- av SKOP -research ab December 12 SKOP har på uppdrag av och

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Nacka kommun

Rapport till Nacka kommun Nacka kommun 16 SKOP har på uppdrag av Nacka kommun intervjuat personer om olika klimatpåverkansfaktorer. Intervjuerna gjordes under maj och juni 16. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning.

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012

Rapport till Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten mars 2012 -research Fastighetsägarna och Industrigruppen Återvunnen Energi om konkurrens i fjärrvärmenäten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010

Rapport till Stoppakilometerskatten.se om kilometerskatt och höjd dieselskatt juni 2010 -research om kilometerskatt och höjd dieselskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 17 juni och 1 juli 2010 intervjuades drygt 700 företagare/företagsledare

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015

Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR om regelförenklingar december 2015 -research Rapport till Näringslivets Regelnämnd, NNR SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 3 och 9 intervjuades 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Kompletterande rapport 3 till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Detta är en rapport

Läs mer

Rapport till Svenska Vård mars 2016

Rapport till Svenska Vård mars 2016 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 100 socialchefer. Intervjuerna gjordes mellan den 10 februari och 9. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11.

Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S16JUN11. om Skellefteå-tidningen SKOP har på uppdrag av Skellefteå kommun intervjuat cirka 600 personer som bor i Skellefteå kommun. Intervjuerna gjordes mellan den 11 och 16. Undersökningens genomförande redovisas

Läs mer

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering

Kompetenscenter. Lean Wood Engineering Kompetenscenter Lean Wood Engineering Sälja till Bygghandeln Nya kompetens- och organisationskrav Jakob Rehme Dr. Jakob Rehme Marketing and Logistics Research Group Linköping University Lime AB Situation

Läs mer

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010

Rapport om hot om återinförd förmögenhetsskatt mars 2010 -research om hot om återinförd förmögenhetsskatt SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades drygt 600 företagare/företagsledare på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. om ny övervakning SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 18 januari och 4 februari 2007 intervjuades drygt 1.000

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 19 oktober 2015 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 19 oktober - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Företagen tror att räntehöjningarna när sig - Färre än tidigare tror på ytterligare räntesänkningar - Två av tre befarar att räntorna

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005

Rapport till Den Nya Välfärden om företagsklimatet januari/februari 2005 Rapport till om företagsklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 2 januari och 8 februari 25 intervjuades drygt 1.2 om hur de uppfattar

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. februari 2006 Rapport till om effekterna av halverade arbetsgivaravgifter m.m. SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (Företags-SKOP). I intervjuades drygt 600 företag i Företags-SKOP

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Skandinavisk opinion ab HQ Fonders sparbarometer juni/juli 2005 SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna ekonomiska undersökningar i hela Sverige bland personer som är 18 till 84 år. Mellan den 21

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet februari 2006 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades cirka 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet september 2011 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 5 och 9 intervjuades 600 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti 2010 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 och 25 intervjuades 1. personer om hur de

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet augusti/september 2011 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 22 augusti och 6 september 2011 intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan den 14

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet 28 september 2007 Rapport till om hur företagare/företagsledare ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I augusti 2007 intervjuades cirka 605 företagare/företagsledare

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016

SKOP-research. Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP-research Rapport till KAK om framkomlighet juli 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 10 juni och den 5 juli 2016 intervjuades

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet februari/mars 2012 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 16 februari och 4 mars 212 intervjuades cirka

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 30 november 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens löneförväntningar, 30 november 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 3 november 2 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Sjunkande löneförväntningar bland företagare/företagsledare - SKOP:s förväntansindex ligger i en nedåtriktad trend - Löneförväntningarna

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 22 januari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Stabila förväntningar om den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige - En majoritet av företagen räknar

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014

Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på företagarklimatet 5 mars 2014 Rapport till om hur svenskarna ser på företagarklimatet s 14 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 9 ruari och den 3 s 14 intervjuades 1.

Läs mer

AB Karl Hedin Förädling Takstolar. Företaget. Att tänka på för att ditt takprojekt ska bli lyckat

AB Karl Hedin Förädling Takstolar. Företaget. Att tänka på för att ditt takprojekt ska bli lyckat Takstolar AB Karl Hedin Förädling Takstolar Vår takstolsfabrik i Rättvik producerar takstolar efter våra kunders mått och önskemål. Vi tillverkar alla typer av takstolar: fackverk, ramverk, sax, pulpet

Läs mer

Retursystem Byggpall. Ett enkelt och effektivt branschgemensamt. kvalitetskontrollerade pallar av EUR-format.

Retursystem Byggpall. Ett enkelt och effektivt branschgemensamt. kvalitetskontrollerade pallar av EUR-format. Retursystem Byggpall Ett enkelt och effektivt branschgemensamt retursystem för kvalitetskontrollerade pallar av EUR-format. Ett hållbart pallsystem som är framtaget av och för svensk byggbransch. Medverkande

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm mars/april 2005 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 29 mars och 12 april intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Svaren redovisas

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 14 april 2015 - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen tror på snabbare genomsnittliga prisökningar i Sverige under det kommande året - Men en majoritet

Läs mer

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle

Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Opinionsundersökning om slutförvaring av använt kärnbränsle Telefonintervjuer i Uppsala län, Gävle kommun och Norrtälje kommun under december 2010 januari 2011 av SKOP SKOP har på uppdrag av intervjuat

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 18 maj kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 18 maj - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker - Stigande ränteförväntningar hos företagen - SKOP:s långa ränteindex på högsta nivån sedan april - Riksbanken har svårt att övertyga företagen

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset Vi levererar! Bränd lera är vackert, har en varm och härlig känsla samt en tidlöshet som förenar oss med historien. De senaste åren har kakel och klinker använts mer och mer för att skapa nya rum som terrasser,

Läs mer

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET

ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET CONTAINERKONCEPT FÖR FÖRNÖDENHETER UTE PÅ BYGGET ÖKA EFFEKTIVITETEN PÅ BYGGET INGA ONÖDIGA BYGGSTOPP MINSKA SVINNET VI FIXAR FORNODENHET SAMLA ALLT I EN CONTAINER Spara tid Färre byggstopp Minska svinnet

Läs mer

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013

Rapport till Scantech om politikers makt år 2013 -research Scantech om politikers makt SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 26 mars och 8 april 2013 intervjuades drygt 1.000 personer på

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm September 2001 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat cirka 500 av föreningens medlemmar. Intervjuerna gjordes under tiden 31 augusti till 10 september. Svaren redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Mar Jun apr 14. Apr maj 11. Okt 10. Jun 10. Feb. Aug 10 Ekonomi-SKOP, 25 s - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Företagen har fått mer att göra sedan början av året - Aktivitetsökningen har främst kommit i de större företagen - Många företag tror på ännu

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 11 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar 11 februari kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP Företagens pris- och inflationsförväntningar - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Sjunkande inflationsförväntningar i de svenska företagen - Nedåtriktad trend för uppfattningen om den genomsnittliga

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016

Rapport till Länsstyrelsen Västernorrland februari 2016 SKOP har på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under. Resultaten redovisas även i datafilen S5FEB16.xls,

Läs mer

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09

Mer, mindre eller oförändrat att göra nu jämfört med tre månader tidigare. Apr 10. Aug 10. Okt 09. Mar 10. Aug 09. Jun 10. Dec 09 Ekonomi-SKOP, tember - kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker - Fortsatt uppåtriktad trend för företagens aktivitet - Optimisterna dominerar klart över pessimisterna - Allt fler företag har mer att göra än

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09.

Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Undersökningen har i SKOP:s arkiv referensnummer S1AUG09. augusti 2009 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 27 juli och 23 augusti 2009 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1.

Läs mer

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar

Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar Bättre totalekonomi med kundanpassade lösningar 1 Bred kompetens och snabb service oavsett behov Tebeco är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och förnödenheter till ytbehandling, gjutning

Läs mer

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET

STOBY ERBJUDER DIG IDÉ, KUNSKAP & KVALITET ENTREPRENAD LEVERANS AV INDUSTRIFÄRG BALLINGSLÖV STOBY FLYGAREGATAN12GATA ATANAN STOBY VÄXJÖ STOBY HALMSTAD BUTIK & ENTREPRENAD BUTIK, ENTREPRENAD, INDUSTRI & HUVUDKONTOR OKVÄGEN 6 BALLINGSLÖV STOBY NÄSSELVÄGEN

Läs mer

MED SVENSKA FÖRETAGARE

MED SVENSKA FÖRETAGARE NNRs SKOP-UNDERSÖKNING SKOP-undersökning 2016 MED SVENSKA FÖRETAGARE Februari 2017 NNR Service AB, Stockholm, 2017 Om NNRs SKOP-undersökning Regelförbättring är en bred och komplex fråga som påverkas av

Läs mer

VÄ L k o m m e n t i L L

VÄ L k o m m e n t i L L VÄLkommen till välkommen! NACKA TRÄ, EN FLEXIBEL PARTNER MED HÖG FIXAR ATTITYD Ibland uppstår situationer som kräver andra lösningar än normalt. Vår storlek och vår inriktning på långsiktiga relationer

Läs mer

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 7 februari kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker

Ekonomi-SKOP Företagens ränteförväntningar, 7 februari kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Ekonomi-SKOP, 7 februari 217 - kommentar av SKOP:s docent Örjan Hultåker Efter 2 år med negativ reporäntan: - Företagen har inte trott på den uthålliga negativa reporäntan - Företagen har hela tiden legat

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012

Rapport till Ängelholms kommun om medarbetarundersökning år 2012 Rapport till Ängelholms kommun SKOP har på uppdrag av Ängelholms kommun genomfört en medarbetarundersökning bland kommunens medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen har i

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer