Möte med Välfärdsberedningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möte med Välfärdsberedningen"

Transkript

1 ANTECKNINGAR (2) Välfärdsberedningen Möte med Välfärdsberedningen Plats Mörbylånga, Kommunkontoret , kl Deltagare Inger Bergman (M), ordförande Eva Folkesdotter-Paradis (M) Günter Ruchatz (M) Jan Nilsson (FP) Sigrid Fredriksson (MP) Johan Sigvardsson ( C ) Jonas Everbrand, Mörbylånga Bostads AB Jeanette Lindh (KD) Rolf Berger (S) Tord Rosenkvist (S) Rena Seidova (S) Ylva Bengtsson (V) Ritva Persson, sekreterare Anna Lindquist, verksamhetschef för Vård och Omsorg 1. Besök Jonas Everbrand Jonas Everbrand informerade om förutsättningarna för den flygel på Alungården, som Välfärdsberedningen har fått i uppdrag att utreda. Den är på totalt 275 kvadratmeter. Det är stora gemensamma ytor och 2 stora + 4 mindre lägenheter. De 2 stora lägenheterna har en yta av 44 kvadratmeter/st och kommer att kosta ca 5 700:- per månad i hyra. De fyra mindre lägenheterna har en yta av 35 kvadratmeter/st och kommer att kosta ca 3 500: :- per månad i hyra. Jonas fick i uppdrag att före nästa möte med Välfärdsberedningen den 19 mars ta fram kostnader för: a) Trygghetsboende b) Försäljning c) Rivning 2. Besök Anna Lindquist Biståndshandläggarna, som ofta träffar de gamla, har uppfattningen att de flesta vill bo hemma så länge som möjligt. Med utvecklad teknik kommer detta att vara möjligt ännu mer i framtiden. Anna bedömer att det inte finns behov av fler lägenheter i Alungården. De som söker boende får platser. Det är ingen kö till demensboende. Just nu har vi 2 st lediga service-lägenheter som står tomma. Vi har haft fler men de har då gått ut på den allmänna marknaden + att psykiatrin har en. Dessa lägenheter biståndsbedömds inte längre! Det är svårt att få de uthyrda, dels för att de ligger i Södra Möckleby och dels för att hyran

2 (2) är väldigt dyr 6134:- för en 3:a och ca 1000:- i el. De flesta vill bo på Äppelboendet i Färjestaden. Trygghetsboende vill många ha men även det i Färjestaden. Våren 2011 öppnades Alungården tillfälligt eftersom det fanns flera sjuka som var färdigbehandlade på sjukhuset och som därefter fick bo på Alungården en kort tid. Det är sällan sådant händer och Anna bedömer, att det finns andra ställen där sjuka kan vistas i stället för att vi ska ha lokaler, som står tomma långa tider. Kommunen bedriver uppsökande verksamhet bland de som är 85 år och äldre för att informera om vilka möjligheter och rättigheter de gamla har. 3. Marknadsundersökning Resultatet av marknadsundersökningen för södra Öland bland personer som är 60 år och äldre hade skickats till mötesdeltagarna före mötet. Undersökningen diskuterades. Se bilaga. 4. Nästa möte Nästa möte äger rum onsdagen den 19 mars. Då kommer vi att bjuda in Södra Möckleby Sockenförening. Inger Bergman Ordf Ritva Persson Sekr

3 1(6) Välfärdsberedningen Sammanställning marknadsundersökning Marknadsundersökningen har gjorts bland personer som är 60 år och äldre och som bor på södra Öland. Vi har fått in 210 svar. De flesta har varit tydliga och angett en ort/boende och en summa. Några har skrivit långa kommentarer utan att egentligen svara på våra frågor. Se övriga kommentarer. Frågorna vi ställde var: Var/hur vill Du bo när Du inte längre vill bo hemma? Lägenhet Trygghetsb Äldreb Färjestaden/Kalmar 17 Degerhamn/S:a Möckleby Grönhögen/Ventlinge 7 2 Mörbylånga 6 2 Södra Öland 3 Alungården 49 Lindero/Rönningegården 4 Färjestaden 2 Mörbylånga/Kastlösa 3 Degerhamn/S:a Möckleby 6 Grönhögen 3 Södra Öland 3 Lägenhet 9 Trygghetsboende 23 Äldreboende 5 Sjukhem/ålderdomshem 9 Hemma 23 Vet ej/inget svar 44 Hur mycket kan Du tänka dig att betala per månad för trygghetsboende? 2 000:- eller mindre : : : : : :- eller mer 10 c:\users\annohl\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fqeazna3\sammanställning marknadsundersökning vbr docx Mörbylånga kommun Postadress Mörbylånga Webbplats Besöksadress Trollhättevägen 4 E-post Telefon vx Fax Organisationsnr Bankgiro

4 2(6) Vet ej/inget svar/billigt 126 Kommentarer var/hur vill du bo när du inte längre vill bo hemma. De som ger ett tydligt svar har jag inte tagit med: Om jag inte kan bo hemma trygghetsboende eller service Jag vill bo i kommunens lägenheter på Alunvägen, därefter Alungården Trygghetsboende på södra Öland men allra helst där jag bor nu tills döden inträffar Lätthanterlig lägenhet om 3 4 rum med tillgång till service i Kalmar/Mörbylånga Jag vill helst bo hemma = Degerhamn/S:a Möckleby. Det beror på om jag är ensam. Vilka alternativ finns? Att kunna välja är viktigt. Vickleby-litet enplanshus med täppa o uteplats, ägt och drivet av kommunen, kommunal tillsyn. Jag vill bo i närheten av service så som vård, transport och affärer. Mera centralt. Marklägenhet med uteplats. Om jag skulle kunna bo som det beskrivs nedan och om det också finns kulturella aktiviteter då kan det vara i Mörbylånga kommun annars i Kalmar. Seniorboende eventuellt trygghetsboende det beror på utformningen mindre tätort med närhet till service helt beroende på var mina barn bor då Någon form av kollektivt boende, ev en egen lägenhet och gemensam matsal och gemensam tvättstuga etc Gemensamt med andra äldre men eget rum o dusch, matsal och fritidssysslor Bo i närheten av mina barn i en lägenhet troligen i Stockholm Jag vill bo i närheten av affär och service Vet ej. Alungården är nedlagd. Kan bli Carema eller Attendo Care om Rönningegården säljs, vilket är troligt Absolut inget vinstdrivande företag. Lever min man och han bor kvar hemma vill jag bo i Degerhamn. Är jag ensam vill jag bo i Färjestaden, Kalmar, Härnösand eller någonstans där något av mina barn bor S:a Möckleby och absolut inte hos Carema eller något annat vinstdrivande skumraskföretag. Tänk på att varje gång det införs en s k valfrihet innebär det i värsta fall att man måste välja att flytta långt bort från sin invanda miljö Jag kan tänka mig att bo i kollektiv, där var och en hjälps åt med det man klarar. Viktigt att vara behövd så jag kommer att verka för att behövas. I en liten by i Provence eller? Då vill jag bo i ett kollektiv, där vi har våra egna små ettor med badrum och ev kokvrå. I övrigt har vi gemensamma utrymmen som kök, matsal, vardagsrum, TV-rum, rim för motion och meditation och ateljé för skapande verksamhet som måleri, skulptur, vävning t ex. Ev kan vi själva turas om i grupper med matlagning, helst på Sydöland. Det ska finnas valfrihet. Jag är mycket kritisk till denna dåliga enkät! Vilka beslut går att fatta på dessa 2 frågor? Känns som ett hastverk. Gör en bättre enkät nästa gång! Arbetstid och analystid går åt av våra skattemedel undermåligt.

5 3(6) Jag vill bo i Kastlösa. Hoppas att ni bygger äldreboende. Ni har ju tomter, så jag har väntat länge. Hoppas att ni bygger i år. Hela södra Öland ska leva. Hur länge jag kan/vill bo hemma beror väldigt mycket på vilken hjälp jag kan få med de saker jag inte själv klarar av och hur mycket det kostar att få hjälp. Jag kommer att flytta från kommunen under mars månad. Inte troligt att vi bor kvar, om man tillåter att de gigantiska vindkraftverken byggs. Vi kom ju hit till det speciella alvaret, fåglarna och tystnaden. Viktigt för mig närmare sjukvård, tandvård mm. Bor man i stillhet och tystnad på landet är det svårt att tänka sig att bo i en högljudd och trafikerad bygd mm. Jag kommer att flytta från Mörbylånga om dom bygger vindkraftverken i Albrunna. Där jag slipper se vindkraftverk men kvar på ön. Jag vill bo på boende skött av vinstdrivande företag. Inte störas av infraljud från vindkraftverken. Frågan går inte att besvara. Saknar bakgrund, syfte och alternativ. Frågorna går inte att besvara. Jag saknar syfte och mening med undersökningen. Jag hoppas och utgår ifrån att undersökningen inte används som något underlag inför beslut av något slag. Kan jag få återkomma när den tiden kommer. Jag är bara 81 år och medsänder en kopia av mitt hälsokort. Vad är alternativen era alltså?

6 4(6) Kommentarer hur mycket kan du tänka dig att betala per månad för trygghetsboende. De som ger ett tydligt svar har jag inte tagit med: Rimlig betalning då jag vill behålla mitt hus Beror på vilken service som ingår. Upp till :- om det är skäligt men det beror ju på hur min ekonomi ser ut då. Svårt att säga idag. Hur stor blir pensionen? Hur hög blir hyreskostnaden? Kan man få bostadsbidrag? Låg pension lägre hyra, hög pension högre hyra Om ni menar boende förutom hyran 1000:-/månad. För eventuellt boende i Grönhögen med hyra ca 5000:- Vad är trygghetsboende? Hade varit bra om ni hade informerat om detta. Eventuell hyra högst 5000:-/mån Jag är osäker på hur pensionen kommer att bli. 3500:- i hyra, 2000:- för maten, presentera faktiska kostnader. Vi som bor där är inga idioter. Jag har ingen aning. Har ingen hög pension men en tredjedel av den alltså ca 3000:-. Att det finns lite kvar på min pension att leva för. Hoppas pensionen räcker. Pengar inget problem. Det beror på min ekonomi. Det beror väl på vad jag får i pension och hur mycket hjälp jag får % av pensionen inklusive mat & service. En normal hyra. 1/3 av pensionen. Mycket dålig fråga, vet ej vad sådant kostar nu. Kan det vara en fråga för Välfärdsberedningen? Då jag snart är 100 år har jag inte så stora planer. Att uttrycka en månadskostnad per månad för trygghetsboende år innan aktuell tid kan man inte rimligen göra. Med nuvarande pensionssystem så är den frågan omöjlig att svara på. Det beror i så fall på bostadsbidragets storlek. Menar ni utöver hyra? Då kan jag tänka mig 1000:-, men jag har egentligen ingen uppfattning om vad det ska kosta och vad som ingår. Svårt att veta idag då jag inte tror det blir aktuellt än på några år. Hur utvecklar sig hyrespriserna? Hur stor är bostaden? Vet ej! Pension sänks varor och tjänster blir dyrare. Fattighus = möjligt Rimlig del av pensionen. %-andel. Det beror på vad jag har råd med och har jag inte det får jag ta snälltåget till himlen. Det beror på vad som ingår i månadskostnaden. Jag behöver mer info. Därefter kan jag bedöma vad jag har råd med per månad. Det beror på vad som ingår utöver hyra t ex mat städning mm. Det går inte att svara på så som ni formulerat det Inte mer än jag betalar idag. Tyrgghetsboende = vet ej. I min bostad nu vet jag vad det kostar. Ska man betala för trygghet i Sverige? Förstår inte vad ni menar. Det beror väl på vilken ort och typ av boende ni menar för att kunna besvara frågan. Kom igen med svarsalternativ. Detta är uruselt.

7 5(6) Svårt att säga. Låg pension ca 6500:-/mån räcker inte långt. Har ej bostadsbidrag eller annan hjälp. Denna fråga måste lösas senare. Jag ser inget skäl till att jag skulle vilja ha social samvaro med människor bara för att de tillhör min åldersgrupp. Så länge jag är klar i huvudet håller jag själv kontakt med släkt och vänner. Blir jag dement vill jag ha någon som håller mig i handen hela tiden och blir jag sjuk då vill jag bara ha morfin och alvedon inget mer. Jag är inte intresserad av trygghetsbostad. Den bostaden har jag redan. Gör den trygg med hemtjänst och hemsjukvård. Vad ingår i ett trygghetsboende förutom rum/lägenhet? Hur stort är det? Eftersom jag inte vet hur stor min pension blir och om pensionssystemet funkar så kan jag inte svara på frågan. Det är nödvändigt att veta vad som ingår i ett trygghetsboende för att kunna svara på frågan. Pensionssystemets vara eller inte vara måste också vara klarlagt. Ingen aning men vi kan i nödfall tänka oss att göra om vårt nuvarande uthyrningsföretag, Svalgården, till ett kooperativt äldreboende med plats för 6 par. Beroende på kvalitet. Vid god kvalitet är jag beredd att betala en hel del mera. Det beror helt på läge, storlek och utförande. Svår fråga. Med pension på strax över 7 000:-/månad har man inte råd med lyxboende utan hellre enkelt och praktiskt. Marknadsmässig hyra Jättesvår fråga. Vill betala så mycket jag kan. Måste ha pengar över för övriga omkostnader. Enkelt boende och låg kostnad. Så mycket som behövs beroende om jag är ensam eller med man/fru Gängse hyressättning. Vad vet man om 10 år? Konstig fråga. Så lite som möjligt. Kommer inte att bli aktuellt eftersom jag är idag 82 år. Min pension är knappt :- så inte för höga avgifter. Social samvaro måste byggas hela livet. Det skapar man villkorslöst i den grupp man tillhör, typ studentboende när det fungerar som bäst. Jag kan max betala 50% av lönen i hyra. Orkar jag klippa gräs eller rensa ogräs så vill jag göra det. Absolut inte sitta still och titta på. Betalningen måste ju vara rimlig i förhållande till pensionen. Jag vill hyra, inte köpa. Min pension är 6000:-/månad, så hyran kan ju inte vara hög. En omöjlig fråga att besvara. Det beror väl på vad man själv satsar och vad som ingår. För övrigt vill jag passa på att säga att Äppelvägen är ett helt underbart boende för gamla människor rena drömmen. Fantastiskt planerat och lätt kan de ta sig ut i naturen, vilket är livsviktigt som jag ser det. Pengar betydelselöst. Jag vill bo hemma så länge som möjligt, sen SÄBO. Det beror på hur mycket ni kommer att sänka pensionen men ungefär det jag har idag. Trygghetsboende låter väldigt bra. Vad jag kan tänka mig att betala beror ju mycket på vad jag får behålla av min ynka pension när skatten är dragen. Pensionen ökar ju inte med åren, vilket boendekostnaderna och andra utgifter gör som bekant. Jag tror att många i min ålder kan tänka sig trygghetsboende men har inte råd. I stället bor man kvar i sin många gånger för stora fastighet, som man inte har råd att underhålla och en tomt som

8 6(6) växer igen. Små lägenheter i markplan med liten uteplats är idealiskt, om man också har någon form av gemensamhetslokaler. Jag är själv född -41 och börjar känna mig i behov av något annat boende. Vill gärna bo kvar på södra Öland under förutsättning att det är någonstans där det finns någon service. Om man inte kan eller bör köra bil går det inte att bo på södra Öland. Bygg ett service-boende centralt för alla ölandspensionärer. Hyreslägenhet med atrium, gym, pool, restaurang + eventuell övernattningslägenhet för gäster. (atrium=centralt uterum med bassäng sekreterarens kommentar) Kostnaden som jag kan tänka mig beror även på vad som ingår i boendet. Behöver mer konkret information. Hyra eller bostadsrätt? Kan tänka mig sälja huset och köpa nåt som passar oss eller mig eller. Vilken fråga! Hur ska man tänka? Hur stor är lägenheten? Vilken standard? Vad innebär trygghetsboende? Hemtjänst? Sjuksköterska att kalla? Vi vet inget om olika hyror Många som jag har pratat med som har fått ett sådant här brev kan inte svara på grund av dålig information. Jag betalar vad det kostar. Fler uppgifter krävs för svar. Har ni tänkt vård + kvadratmeter = pris? Går inte att besvara. Saknar alternativ. Hur tänkte ni här egentligen? Saknar någon person att kontakta angående enkäten. Förhoppningsvis dröjer det 20 år tills jag har behov av äldreboende. Omöjligt att tycka något nu. Är det Alungården det gäller behövs en bättre undersökning och utredning. Frågorna går inte att besvara. Jag saknar syfte och mening med undersökningen. Jag hoppas och utgår ifrån att undersökningen inte används som något underlag inför beslut av något slag.

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN

UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN RAPPORT UTREDNING AV TRYGGHETSBOENDE I STRÄNGNÄS KOMMUN 2014-03-14 Uppdrag: 252824, Fokusgrupper Trygghetsboende Titel på rapport: Datum: 2014-03-14 Medverkande Utredning av trygghetsboende i Strängnäs

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 88 600 vill ha egen. 59 900 bostäder behövs. 33 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 88 6 vill ha egen bostad men saknar det idag 59 9 bostäder

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF?

SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT. Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT Hur upplever seniorerna sitt boende i dag och i framtiden, vad säger politikerna och vad tycker SPF? SID 2 SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SENIORERNAS BOSTADSRAPPORT SID 3 INNEHÅLL

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 19 800 vill ha egen. 13 300 bostäder behövs. 12 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 19 8 vill ha egen bostad men saknar det idag 13 3 bostäder

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

hitta rätt i omsorgsdjungeln

hitta rätt i omsorgsdjungeln hitta rätt i omsorgsdjungeln en bilaga till veteranen låt oss guida dig! Börjar du fundera på vilken hjälp du eller någon anhörig behöver, ser du behov av avlastning eller äldreboende inom en inte allt

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Hur vill vi bo när vi blir äldre temadag 2014-01-16

Hur vill vi bo när vi blir äldre temadag 2014-01-16 Hur vill vi bo när vi blir äldre temadag 2014-01-16 Pia Wårdsäter, ordförande utskottet arbete och omsorg, hälsar välkommen och berättar om dagen. Projektledare: Susanne Ivarsson och Anna Hedqvist, Processtöd,

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Mitt framtida boende

Mitt framtida boende FoU-Södertörns Skriftserie nr 103/11 Mitt framtida boende - tankar och funderingar från ungdomar med funktionsnedsättning. Charlotte Fagerstedt Förord Den här rapporten tar sin utgångspunkt i ungdomars

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar.

Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden. Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Nordanstigs kommun Omsorgs- och Lärandenämnden Redovisning av enkät gällande hur vill invånare i Nordanstigs kommun bo på äldre dar. Redovisning av enkätundersökning i projektet Bo bra på äldre dar. Nordanstigs

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer