LÄNSNYTT. Livskris och halsfluss vanliga före psoriasis Fumarsyra - gammalt läkemedel till heders igen? PSO:s julutflykt med eldfest.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSNYTT. Livskris och halsfluss vanliga före psoriasis Fumarsyra - gammalt läkemedel till heders igen? PSO:s julutflykt med eldfest."

Transkript

1 LÄNSNYTT Årgång 28 Nr Livskris och halsfluss vanliga före psoriasis Fumarsyra - gammalt läkemedel till heders igen? PSO:s julutflykt med eldfest 1

2 LINDH & PARTNERS GBG Tänk om LEOFEB05 ORG.NR det var så enkelt Går du omkring och besväras av dina psoriasisfläckar? Fjällande fläckar som kliar och stör, inte minst kosmetiskt? Har du en känsla av att vilja krypa ur obehaget? Behandling av psoriasis utvecklas ständigt. Ge inte upp kampen mot fläckarna. Det finns hjälp att få. Gå in på så får du veta mer. Tel INFORMATION OM PSORIASIS OCH ANDRA RÖDA HUDFLÄCKAR 2

3 I väntans tider! När detta skrivs den 16/ har PSO fortfarande inte fått något slutligt besked från landstinget om storleken på nästa års bidrag för driften av våra behandlingsanläggningar. Under alla mina år som aktiv i länsavdelningen har jag aldrig varit med om en liknande situation. De sista årens umgänge med landstinget har varit komplicerat. Ibland verkar det som om vår motpart fått politiska direktiv att drastiskt skära ned på den avancerade närsjukvård vi bedriver för kroniskt hudsjuka. Motpartens kunskaper om vår verksamhet har dock ibland också varit påfallande låg. Först ifrågasatte man om vi överhuvudtaget hade ett gällande vårdavtal med landstinget. När det stod klart att det fanns ett i högsta grad gällande vårdavtal sedan 32 år, så sade man upp det från och med år Sedan påstod man att det fanns överkapacitet vid våra behandlingsanläggningar och att PSO därför borde avveckla någon av de mindre anläggningarna i Norrtälje eller Nynäshamn. I slutet av 1990 talet gick antalet behandlingar upp vid våra anläggningar från cirka , som anläggningarna är projekterade för, till som mest Den främsta orsaken till uppgången var att landstinget då halverade sin egen hudsjukvård. Nu har vår verksamhet stabiliserats kring behandlingar, eller cirka fem tusen patienter. Trots den mycket större volymen patienter har våra behandlingsanläggningar oförändrat antal årsanställda. Vid andra tillfällen har vi fått höra att vården av psoriasissjuka drog för mycket pengar i förhållande till andra grupper av kroniskt hudsjuka. Vi påpekade då att psoriasis faktiskt är en spridd och allvarlig folksjukdom, som påverkar hela kroppen d v s inte bara huden och lederna. Dessutom behandlar vi en rad andra kroniska hudsjukdomar. Nästa påstående från landstinget var att det snart skulle komma nya effektiva behandlingsmetoder, som helt kommer att förändra vården av psoriatiker och andra grupper av kroniskt hudsjuka. Visst kommer det fortlöpande nya mediciner och behandlingsmetoder, bl a biologiska läkemedel. Men dessa mediciner, som är extremt dyra, är främst avsedda för de allra svårast sjuka och fungerar inte heller för alla. Biverkningsrapporterna är dessutom många och i vissa fall allvarliga. Med hjälp av landets främsta dermatologiska expertis kunde vi därför påvisa för landstinget att standardbehandlingen för de flesta kroniskt hudsjuka för överskådlig tid fortsatt skulle bli traditionell, främst UVB ljus i kombination med moderna effektiva salvor. En ny idé togs då upp av landstingets förhandlare som innebar att behandlingen av atopiker och andra diagnoser än psoriasis ev skulle kunna överlåtas till andra vårdgivare. Ljusbehandling etc av t ex atopiker är oftare förknippad med mer hastigt påkommande problem än vid behandling av psoriasis. Successivt har dock PSO:s anläggningar byggt upp stor kompetens och erfarenhet av hur vård av atopiker kan utföras på ett säkert, effektivt och billigt sätt. Att flytta denna behandling till andra vårdgivare är självfallet möjligt, men inget vårdalternativ torde vara lika billigt för landstinget! Samtliga av oss kända möjliga vårdgivare har dessutom bara tidsbeställd vård på dagtid. De ersättningsnivåer som landstinget nu föreslagit PSO för verksamheten år 2006 innebär en höjning av anslaget med 2,2%, Eftersom landstinget inte beviljat någon förhöjning av driftbidraget under åren innebär detta en höjning med cirka 0,5% per år och att landstinget, jämfört med löpande kostnadsutveckling i den egna verksamheten, sänkt driftbidraget till PSO med %. Skulle tjänstemännens förslag gå igenom så måste PSO förmodligen lägga ned en större anläggning. Då är det ett faktum att hyresavtalet för vår modernaste anläggning i Sundbyberg går ut först. Vid denna anläggning utfördes behandlingar år Sammanlagt behandlades 663 personer med 33 olika diagnoser. 153 av patienterna kom år 2004 för första gången till anläggningen. Detta innebär att i genomsnitt omsätts hela patientstocken på cirka fyra år. Är Landstingets negativa behandling en del i en avvecklingsplan? Mot ovanstående bakgrund och den radikalt negativa behandling som landstinget gett PSO:s verksamhet budgetmässigt under de senaste tre åren, är det inte svårt tolka det hela som ett uttryck för att landstinget inte fortsatt välkomnar vår patientkooperativa vård, vars tillkomst och utveckling man tidigare mycket aktivt stött. En vård som i olika kvalitetsgranskningar ges toppbetyg. 3 PSO Länsnytt medlemsorgan för Psoriasisföreningen i Stockholms län Adress: Sockenvägen 370, Enskede Tel: /31/32 Fax: Hemsida: Ansvarig utgivare: Lars Ettarp Redaktion: Tommy Gullberg, Britt-Marie Johansson, Bo Lindner, Maria Hultström-Ferm, Monica Sedell Foto omslag: Skördefest på Öland. Tryck: Federativ Tryckeri ab PSO Länsnytt utkommer med 4 nummer/år i en upplaga på exemplar. Redaktionen tar gärna emot material till tidningen. Publicering i mån av plats. Viss redigering kan ske. Manusstopp för nästa nummer är 18 november. I en folkrörelsedriven vård som vår med stort engagemang av förtroendevalda och extremt liten administration, är det inte möjligt att bedriva en seriös verksamhet, utan en långsiktig planeringshorisont. PSO har inte heller vare sig resurser eller ork att, som varit fallet de sista åren, sitta i ändlösa förhandlingar och diskussioner med olika grupper från landstingets beställarkontor - grupper som inte haft mandat att slutföra någonting. En nedläggning av en stor behandlingsanläggning innebär att en stor grupp patienter de facto ställs utan fungerande vårdalternativ. Detta är ett dubbelt nederlag för PSO, både i egenskap av vårdgivare och intresseförening för de kroniskt hudsjuka. Om en nedläggning av vår anläggning i Sundbyberg tvingas fram och en långsiktig överenskommelse uteblir, bör styrelsen därför sammankalla ett extra årsmöte i länsföreningen för att diskutera en ev avveckling av hela vårt engagemang som vårdgivare. Vännen Lars Ettarp

4 Temadagar om psoriasis PSO ordnar varje år en vidareutbildning för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fotterapeuter inom hudsjukvården. Årets upplaga av Temadagar om Psoriasis hade lockat sammanlagt 130 personer från hela landet som under två dagar fick lära sig mer om bl a psoriasisartrit, olika typer av systembehandling, malignt melanom och psoriasis vid graviditet. Förutom PSO-kändisar som Anders Ljungberg, Birgitta Wilson Claréus, Anders Johannesson och Erik Borglund, fick åhörarna detta år Anders Ljungberg föreläser på Temadagarna Mingel runt utställarna i pausen även stifta bekantsskap med föreläsare som Kerstin Mannerqvist från Smittskyddsinstitutet, Anna Rudin, reumatolog från Sahlgrenska, Margareta Frohm Nilsson från Karolinska och Carl Swartling från Akademiska i Uppsala. Bytet av lokal från Clarion på Söder till Royal Viking vid Centralen verkar ha varit synnerligen uppskattat av alla som kom resandes. Internationella Psoriasisdagen 29 oktober Den 29 oktober firas för andra gången den internationella psoriasisdagen med jippon världen över. Eftersom den 29 infaller på en lördag kommer firande att spridas över veckan. I Stockholm träffas Expertgruppen för psoriasis för ett symposium fredagen den 28 oktober. PSO i Stockholms län kommer att anordna en offentlig föreläsning om psoriasis den 25 oktober. Behandlingsanläggningarna och lokalföreningarna kommer bland annat att fira med att bjuda sina besökare på dryck och tilltugg. Styrelserepresentanter kommer också att finnas ute på anläggningarna för att informera, svara på frågor och värva medlemmar. De åtta utställarna från bl a Leo, Wyeth, Weber och Serono som trängdes på det begränsade utrymmet var också nöjda. -Vilken skillnad från läkarstämman - här är alla så nyfikna och frågvisa, som en av dem uttryckte det. Monica Sedell Stanna till i receptionen! Alla måste nu stanna i receptionen på behandlingsanläggningarna för att checka in - även de som har frikort. Vid årsskiftet måste PSO:s anläggningar börja arbeta enligt landstingets direktiv vad det gäller patientregistrering vid betalning. Till viss del kommer anläggningarna att köra igång på prov med systemet redan under hösten. Det innebär bland annat att alla patienter blir tvungna att stanna upp i receptionen och registrera sig. Ingen kommer att kunna gå förbi disken genom att bara vifta med frikortet. Numret måste nämligen registreras i kassan. 4

5 Q-light - lampan som INTE botar psoriasis Q-light Foto: Existensmaximum Länsnytt skrev förra våren om Q- light, en ny typ av färg- och ljusbehandling som till avsevärd kostnad påstods hjälpa mot förutom psoriasis även eksem, reumatism, brännskador, smärtor i allmänhet, idrottsskador, utbrändhet, mag- och tarmproblem, allergier, depressioner, nervositet, sömnproblem, migrän, hormonstörningar, matsmältningsproblem och acne. Ingen effekt på psoriasis Såväl den schweiziska tillverkaren p & b som den svenska distributören Existensmaximum försökte med hjälp av imponerande EU-certifikat övertyga om att detta var en absolut seriös produkt. Det håller de dermatologer Länsnytt talat med definitivt inte håller med om. Enligt dem har vanligt synligt ljus, vilket det här är frågan om, ingen som helst effekt på psoriasis. Effekten på atopiskt eksem är också omtvistad. Anmälan från PSO PSO i Stockholm län valde därför att gå vidare och göra en anmälan till Läkemedelsverket som i sin tur kontaktade sin schweiziska motsvarighet. I somras kom beskedet att företaget p & b gått med på att stoppa all tillverkning av Q-light i syfte att behandla psoriasis och att man dessutom tvingats ändra sin marknadsföring. Allmän pånyttfödelse Lampan finns kvar och saluförs fortfarande, men marknadsförs nu i mer allmänna ordalag som bra för sårläkning, stärkande, upprätthållande av immunförsvaret och allmän pånyttfödelse. Man är som synes även mycket försiktig med att nämna eksem. -Det är upprörande att man försöker slå mynt av kroniskt sjuka människor på det här viset, säger PSO.s ordförande Lars Ettarp, som dock är nöjd med att företagets marknadsföring mot psoriatiker och atopiker stoppats. Monica Sedell Lättöppnade förpackningar på Skansen Att tampas med vissa förpackningar kan vara knepigt för en ung person med full styka i händerna. Att det är betydligt besvärligare när man har värk, är svag eller kanske har psoriasis på händerna säger sig självt. Reumatikerförbundet, Handikappförbundens Samarbetsorgan, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund och Sveriges Konsumentråd har gått samman i ett landsomfattande projekt för att utmana förpackningsindustrin. Målet är att få marknaden att erbjuda konsumenterna förpackningar som man lätt kan öppna, dosera och återförsluta på egen hand. Tillsammans driver man också frågan kring en märkning av lättöppnade förpackningar. Medlemmarna i de fem organisationerna arbetar med att väcka opinion och sätta press på producenterna. Psoriasisförbundet är med i den nystartade referensgruppen och arbetar bl a med att sprida information om projektet Som ett led i informationsoch opinionsarbetet fanns projektet Lättöppnade förpackningar på plats på Skansen den 18 september då alla med MedMerakort kunde gå in gratis. Skansenbesökarna fick då möjlighet att mäta sin handstyrka, utvärdera förpackningar med mera. En utmaning för förpackningsindustrin? 5

6 Samband psoriasis och hjärt-kärlsjukdomar Nyblivna medicine doktor Lotus Mallbris Att stress förvärrar psoriasis kommer knappast som en nyhet för många psoriatiker. Nu visar en färsk studie att stark stress i form av en livskris även har en stor betydelse för själva sjukdomsutbrottet. Riksdagen har beslutat om en ny lag om läkemedelsförteckning som trädde i kraft den 1 juli Lagen innebär att Apoteket ska inrätta en förteckning, ett så kallat personregister, med uppgifter om de läkemedel du hämtat ut på recept på apotek de senaste 15 månaderna. Registreringen är obligatorisk, men för att din läkare eller en farmaceut på Apoteket ska få tillgång till uppgifterna krävs ditt samtycke. Om du inte kan lämna samtycke kan din läkare ändå få tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen, om det är nödvändigt för att du skall få den vård eller behandling som krävs. Länsnytt har tidigare berättat om den unika studie som, under ledning av professor Mona Ståhle, pågår vid Karolinska institutet. I den följer man psoriatiker från sjukdomens debut livet igenom i syfte att finna faktorer som skiljer sig mellan patienter med olika typer av psoriasis och friska kontrollpersoner. Ny doktorsavhandling De första resultaten från denna studie presenteras nu i en ny doktorsavhandling Studies of phenotype at onset and of associated cardovascular morbidity. Författaren Lotus Mallbris är läkare på KS och på PSO Kungsholmen. Flera syften med avhandlingen Syftet med avhandlingen har varit att studera olika typer av psoriasis vid sjukdomsutbrottet för att utforska förmodade utlösande faktorer, samt Personregister på Apoteket Insamlingen av data börjar den 1 juli 2005 och målsättningen är att förteckningen ska börja användas vid årsskiftet 2005/2006. Det kommer att registreras vem som tagit del av informationen och när. Läkemedelsförteckningen innehåller ditt namn och personnummer samt uppgifter om inköpsdag, vara, mängd och dosering. Alla uppgifter i läkemedelsförteckningen raderas 15 månader efter det de har registrerats. Enligt lagen får läkemedelsförteckningen endast användas för följande ändamål: Åstadkomma en säker framtida förskrivning av recept Bereda vård eller behandling Komplettera patientjournaler Underlätta den bedömning som skall genomföras innan ett läkemedel lämnas ut från Apoteket att undersöka dödligheten i hjärtkärlsjukdomar vid psoriasis. I avhandlingen visas att så kallad guttat psoriasis främst drabbar yngre personer, ofta i samband med en nyligen genomgången infektion, företrädesvis en streptokockinfektion. Vad gäller plackpsoriasis uppger hela 46 procent av patienterna att de upp till två månader före sjukdomsutbrottet genomgått en livskris (exempelvis skilsmässa, nära anhörigs död eller arbetslöshet). Vidare fann man att risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom ökade med 50 procent jämfört med normalbefolkningen vid svår psoriasis. Risken ökade i proportion till hur många gånger man legat inne på sjukhus för sin psoriasis. För psoriatiker med lätt till medelsvår psoriasis som aldrig behövt sluten vård för sin sjukdom finns ingen ökad risk. Monica Sedell Underlätta din användning av läkemedel. Apoteket AB ansvarar för läkemedelsförteckningen. Som patient har du rätt till korrigering av felaktiga uppgifter och rätt till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med lagen om läkemedelsförteckning. All personal inom hälso- och sjukvården och vid apotek har tystnadsplikt om innehållet i läkemedelsförteckningen. Under 2006 kommer du att kunna få tillgång till förteckningen via internet. För att ingen obehörig ska kunna ta del av innehållet kommer en säker inloggning att krävas. Du kommer även att kunna få utdrag från registret från ditt apotek. 6

7 Fumarsyra - nygammalt läkemedel mot psoriasis Trots att få svenska psoriatiker känner till fumarsyra så har medlet funnits sedan 60-talet. Faktum är att det är Tysklands mest använda systematiska behandling vid svår till medelsvår psoriasis. I Sverige är det dock nästan helt okänt. Det kan komma att ändras eftersom Anders Ljungberg, biträdande överläkare på Karolinska universtitetssjukhuset i Solna och läkare på PSO, håller på med en klinisk läkemedelsstudie, en del i ett större projekt som pågår i sex olika länder. Kommer från växtriket Fumarsyra kommer från växtriket och förekommer i fumáriaväxter, vallmoväxter som t ex jordrök, löjtnantshjärta och nunneört. Förändringar i citronsyracykeln Det var 1959 som en tysk kemist och psoriatiker fick idén att psoraisis berodde på förändringar i citronsyracykeln (kroppens energimotor ). Han experimenterade på sig själv och noterade att hans psoriasis blev bättre när han åt salter av fumarsyra. Från början sålde varje apotek sin egen blandning och det var först 1994 som ett schweiziskt bolag registrerade en fast komposition. Numera har man också lagt hypotesen om citronsyracykeln åt sidan och tror sig veta att huvudeffekten kommer av en blockering av genpromotorn NF-kB. NF-kB förmedlar signaler från cellytan in till cellkärnan där det produceras olika proteiner, som i sin tur initierar och bibehåller inflammationen vid psoriasis. Produkt med färre biverkningar Orsaken till det nyväckta intresset för fumarsyra är att man upptäckt att de vanligaste biverkningarna som förekommer (magknip, illamående, diarré) bara är kopplade till tre av de fyra ingående substanserna. De tre har dessutom visat sig vara overksamma! Genom att koncentrera sig på den verksamma substansen hoppas man nu få fram en ny produkt som går under arbetsnamnet BG-12. Anders Ljungberg är försiktigt positiv och säger att det är ett bra preparat. Man har inte sett några tecken på att BG-12 ger lever-, njur- eller fosterskador, att det krockar med andra läkemedel eller orsakar cancer. Effektmässigt är det jämförbart med Anders Ljungberg Methotrexate, men biverkningspanoramat är mer gynnsamt. Sannolikt kommer priset att dock att bli betydligt högre. Förskrivning på licens Anders Ljungberg säger vidare att ansökan för registrering av BG-12 är insända nu i maj 2005 i Tyskland, och företaget hoppas att läkemedlet blir tillgängligt på den svenska marknaden Möjligen kan preparatet redan under 2006 bli tillgängligt att förskrivas av hudläkare på s k licens (speciell ansökan hos Läkemedelsverket i Uppsala). Monica Sedell Studie om Raptiva på PSO Ett antal PSO-patienter kommer under hösten bli tillfrågade om de vill ingå i en studie med det biologiska läkemedlet Raptiva. Det är läkarna Anders Ljungberg och Toomas Talme som kommer att hålla i studien på PSO:s anläggning i Sundbyberg. Avsikten med studien, som ska omfatta 500 patienter i Norden och 300 i Sverige, är att undersöka hur pass effektivt Raptiva är på något längre sikt. Studien kommer att pågå under två år. Raptiva är redan godkänt och ingår i läkemedelsförmånerna. Det är inte vilka patienter som helst som kan komma ifråga för denna studie. Det rör sig om dem med medelsvår till svår kronisk plackpsoriasis som av olika anledningar inte svarar på eller kan få vanlig systembehandling. Raptiva ges med en injektion under huden en gång i veckan. En årsförbrukning kostar kronor per patient. 7

8 Gå på artritcirkel i höst! Har du psoriasis eller psoriasisartrit? Vill du veta mer om din sjukdom, om friskvård och vilka möjligheter du har? Vill du hitta stöd och gemenskap i en grupp som verkligen förstår vad du talar om? I höst startar PSO ännu en studiecirkel i Att leva med psoriasisartrit. Att leva med psoriasisartrit börjar 27 oktober 2005 och kommer bland annat ta upp sjukdomskunskap, smärta, friskvård, hjälpmedel och patientens rättigheter. Inbjudna gästföreläsare kommer att medverka under en eller ett par av träffarna och vi hoppas även kunna ordna ett studiebesök. Cirkeln är en möjlighet att lära sig mer om sjukdomen, om vilka möjligheter och rättigheter till vård som finns och vad man kan göra för att må så bra som möjligt. Den är också en chans att få träffa andra i samma situation. Det blir fem träffar på kvällstid på torsdagar. Vi träffas på PSO:s kansli i Enskede. Dessvärre är lokalen inte handikappanpassad - den är en trappa ned. Kommunikationerna är dock goda då kansliet ligger ca 75 m från T-banestation Sockenplan. Cirkeln är kostnadsfri och enbart för medlemmar. Vill du anmäla dig eller vill du veta mer? Ring, skriv eller e-posta till PSO i Stockholms län, Sockenvägen 370, Enskede. tel , e-post Deltagare i vårens artritcirkel Läkarträff för psoriatiker och anhöriga Är du nybliven patient eller medlem? Vill du veta mer om din sjukdom? Kom och träffa hudläkare Birigtta Wilson Clareus. Tisdag den 8 november kl Lokal: PSO:s kansli, Sockenvägen 370. Anmälan till PSO:s kansli, Läkarträffen är öppen för icke-medlemmar. Observera att samlingslokalen endast nås via en trappa. Vattengympa Fredagen den 30 september startar vattengymnastiken på Svedmyrabadet. Träningen börjar kl och kostnaden är 300 kr. Ring och anmäl dig till Karin Bergqvist på PSO:s lördagsbad Sedan den 17 september är lördagsbadet på PSOs anläggning i Enskede åter igång efter sommaruppehållet. Mellan får alla PSOs medlemmar komma med sina familjer och nöjesbada i den varma saltvattenbassängen i det gamla skolbadet. Observera att alla ska vara ute klockan och att det inte pågår någon behandling på lördagar! Har du flyttat? Kom ihåg att meddela PSO:s kansli Ring , 31, 32 eller skicka e-post Den 8 oktober och den 5 november är lördagsbadet stängt. Sista baddagen före jul är den 17 december. 8

9 Lokalavdelningarna Nynäshamn Problem med tillgänglighet Hyresvärden har byggt om utanför behandlingsanläggningen så att det inte längre finns någon tillfart till rampen där alla leveranser till anläggningen förr skedde. Transportörerna ställer nu pallar med varor på trottoaren utanför anläggningen. Inte heller fungerar handikapp-transporter till anläggningen. Värden har flera gånger utlovat att ordna tillfarten men ingenting har hänt. Lokalföreningens styrelse fortsätter att arbeta med problemet och hoppas kunna få till en lösning. Norrrtälje Viltbord till sjöss Söndagen den 16 oktober serveras viltbord inklusive dryck (öl eller vin) ombord på Viking Lines färja. Båten avgår kl från Kapellskär och anslutande buss går 8.15 från bussstationen i Norrtälje. Vi är tillbaka i Norrtälje vid ca Kostnad 100 kr per person för medlemmar, icke medlemmar 200 kr. Anmälan senast den fredagen 7 oktober till PSO-anläggningen Stockholmsvägen 21, tel Begränsat antal platser - först till kvarn gäller. Södertälje 25-årsjubileum Den 27 oktober kl håller lokalföreningen i Södertälje tillsammans med behandlingsanläggningen Öppet hus för personal från vårdcentraler. 28 oktober firar vi 25-årsjubileumet samt internationella PSO-dagen med att bjuda vårdbesökare på frukt och någon dryck. Lokalföreningens styrelse kommer även att finnas på plats för att svara på frågor och värva medlemmar till PSO. Lördagen 29 oktober samlas redan anmälda deltagare vid anläggningen i Södertälje för att ta bussen till Stockholm och bese MAMMA MIA. Lokalavdelningen bjuder deltagarna på en enklare förtäring innan avfärd. Samling Personalnytt Till hösten har det blivit några personalförändringar på PSO:s anläggningar. anställts. Tina som för flera år sedan arbetade på Södertäljeanläggningen, har senast arbetat som skolsköterska. I Södertälje vikarierar Lilian Gutung för Karin Gunnarsson. Lilian som är undersköterska kommer närmast från SOS Alarm. Britt-Marie Sjöström I Norrtälje har Britt-Marie Sjöström gått in som vikarie för Patricia Engfelt, som är studieledig. Britt-Marie är välkänd för de flesta som går på Tina Jonsén anläggningen eftersom hon redan har ett förflutet inom PSO. Hon sitter också i lokalföreningens styrelse. Ny föreståndare på Kungsholmen efter Inger Hedlund, som gått i pension, är Helén Nordlander, tidigare biträdande föreståndare. Eva Yazar har gått upp som ny biträdande föreståndare. Istället har Tina Jonsén Lilian Gutung 9

10 Nationell TV- och radiokampanj om psoriasis I september genomförde läkemedelsbolaget Leo Pharma en kampanj riktad mot allmänheten för att sprida kunskap och information om psoriasis. Under vecka 38 och 39 gjorde man reklam i radio och tv i syfte att skapa intresse för att besöka hemsidan På hemsidan finns information om psoriasis och andra rodnande hudfläckar som inte vill försvinna och man beskriver också olika typer av psoriasis. Man går även igenom de olika behandlingsalternativ som finns. Lyssna till ditt läkemedel på Fass.se Nu blir läkemedelsinformationen på internetsajten Fass.se mer lätttillgänglig. Med hjälp av syntetiskt tal kan man få informationen uppläst. -Det innebär bättre tillgänglighet för personer med nedsatt syn och för landets drygt dyslektiker, säger apotekare Per Manell, chef för Fassverksamheten vid Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Felstavningar fungerar Ytterligare en förbättring av Fass.se är att det numera går att stava fel när man söker på ett läkemedelsnamn, men ändå få ett korrekt svar. - Fass.se klarar att hitta ett läkemedel även om man inte vet exakt hur det stavas, förklarar Per Manell. Källa: LIF Avgift för varje behandling Vilka patientavgifter ska man betala när man exempelvis får fotvård, har sitt läkarbesök och tar ljusbehandling samma dag? Enligt landstingets expert på vårdavgifter utgår då tre avgifter: Fotvård 70 kr, läkarbesök 140 kr och sjukvårdande behandling 35/70 kr. Enligt landstingets regler kan man ibland slippa någon patientavgift. Det skulle kunna vara när läkaren beordrar exempelvis en salvstrumpa som läggs som en följd av och direkt efter läkarmottagningen. I normalfallet måste man erlägga flera patientavgifter. Att efter läkarbesöket ta sin ordinarie ljusbehandling ger ingen avgiftsbefrielse. Mer än ett sjukresekort? Har du fler sjukresekort? Det kan bli missförstånd och trassel. Se till att få alla kort som inte används eller har tappats bort spärrade. Kontakta PSOs kansli tel Varningstriangeln försvann den 1 juli Läkemedelsverket har beslutat att ta bort den röda varningstriangeln på läkemedelsförpackningar. De anser att det nuvarande systemet kan invagga den som tar ett läkemdeel i falsk trygghet. Patientens förtroende för läkaren viktigt Patientens förtroende för läkaren avgör om de kommer att följa den givna ordinationen eller ej. Det visar en ny studie från USA. Patienter som har ett stort förtroende för sin läkare är mer benägna att göra som läkaren säger och ta sina mediciner, även om medicinerna är kostsamma. Patienter som har ett lägre förtroende för sina läkare eller som har depressionsliknande symptom är mindre angelägna att göra som doktorn vill. Källa: Dagens Medicin Undantag från trängselskatt för människor med funktionshinder 3:e januari 2006 börjar försöket med trängselskatt i Stockholm. Den kommer att gälla för alla, oavsett var i Sverige man bor. Från och med 1:a september i år kan den som har ett parkeringstillstånd för funktionshindrade ansöka om undantag från trängselskatt. Ansökan görs hos Skatteverket. Till skillnad från parkeringstillstånd är undantaget knutet till fordonet och inte till person. Har man tillgång till fler än ett fordon så måste man bestämma sig för vilken bil som ska vara undantagen. Varje gång ett fordon passerar en betalstation på vardagar mellan kl och registreras det för trängselskatt. Det kommer inget inbetalningskort utan fordonsägaren ansvarar själv för att skatten finns inbetald på Vägverkets konto inom fem dagar efter passage. Läs mer på 10

11 Nytt forskningscentrum för alternativmedicin på Karolinska Institutet En privat donation på 5,5 miljoner USD motsvarande cirka 43 miljoner svenska kronor - gör att Karolinska Institutet bygger upp ett helt nytt forskningscentrum där alternativa behandlingsformer ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Målet är att centret ska starta under En av de största donationerna Det är amerikanen Bernard Osher och hans svenska hustru Barbro Osher som donerar pengarna. Bernard Osher är en pensionerad före detta affärsman med starkt intresse för alternativ medicin, särskilt traditionell kinesisk medicin. Hustrun Barbro Osher är generalkonsul i San Francisco. Donationen är en av de största privata donationerna i Karolinska Institutets historia. Vetenskaplig utvärdering Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade, medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste det först ske en strikt vetenskaplig utvärdering av alternativa behandlingsfomer, som till exempel akupunktur, healing, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, massageterapi, kostterapi och - inom den psykologiska sfären - sådant som avslapppning, meditation, hypnos och olika psykoterapier. Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer. - Det finns ett stort intresse bland allmänheten för alternativa behandlingsmetoder och det konsumeras i dag stora resurser utan att någon vet om behandlingen leder till positiva resultat eller ej. Vi behöver därför utvärdera dessa behandlingsmetoder på samma sätt som vi prövar nya behandlingar inom evidensbaserad medicin och sålla bort det som inte är effektivt och integrera det som som är bra, säger prorektor Hans Forssberg. Dessutom behöver våra studenter lära sig mer om det vi kommer att kalla integrativ medicin både om positiva och negativa resultat. Nytt nätverk Det nya centret blir i form av ett nätverk där forskare från KIs alla institutioner kan medverka. Centret ska ledas av en professor i integrativ medicin. Tjänsten är ännu inte tillsatt. - Donationen visar att det är möjligt att få betydande ekonomiskt stöd för angelägna områden vid sidan om de traditionella finansieringskällorna. Det ger hopp inför kommande fundraisingkampanj, säger universitetsdirektör Rune Fransson. Projektgruppen för det nya centret består av Martin Ingvar (ordförande) och Kristina Alexandersson, professorer vid institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för klinisk neurofysiologi respektive sektionen för personskadeprevention, Mats Lekander, forskare vid samma institution, sektionen för psykologi, Torbjörn Åkerstedt, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för stressforskning och Torkel Falkenberg, forskare vid samma institution, avdelningen för internationell hälsa samt Karin Harms- Ringdahl, professor vid institutionen Neurotec, sektionen för sjukgymnastik. Källa: Karolinska Institutet 11

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Psoriasisföreningens mottagningar. Specialistvård nära dig!

Psoriasisföreningens mottagningar. Specialistvård nära dig! Psoriasisföreningens mottagningar Specialistvård nära dig! Psoriasisföreningen är en ideell förening som driver sex öppenvårds mot tagningar i Stockholms län. Vi vill göra det enklare för dig som har psoriasis

Läs mer

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet

Temadagen Direktsändning till 20 orter i landet Varmt välkomna hit. Jag heter Tina Norgren och ska vara er moderator under dagen. Jag är också ordförande i länsavdelningen och vice förbundsordförande. Haft psoriasis sedan jag var 9 år, prövat många

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt

Psoriasis. En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis En systemsjukdom som påverkar livet på många sätt Psoriasis och psoriasisartrit Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som inte bara drabbar huden och lederna utan även andra organ i kroppen.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet

Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Akuten och omvärlden ett förbättringsprojekt i samarbete mellan Landstinget i Värmland och Karlstads universitet Carina Bååth, Klinisk Lektor och Maria Larsson, Docent Institutionen för hälsovetenskaper

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Att få alla byggstenar

Att få alla byggstenar NORRLAND Att få alla byggstenar Psoriasisförbundet i Västerbotten anordnade i februari en utbildningshelg på Medlefors folkhögskola. Under några år har Psoriasisförbunden i Västerbotten och Norrbotten

Läs mer

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet

Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet 1/6 BESLUT 2016-03-07 Dnr: 15/03197 SAKEN Plus, SVT1, 2015-09-17, inslag om en dusch; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer?

Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Hur kan de som har LSS-stöd bestämma mer? Författare: Kristina Bromark, utvecklingsledare Enheten för välfärd och FoU-stöd, funktionshinder Tfn: 0727-41 54 25 E-post: kristina.bromark@regionuppsala.se

Läs mer

Du som vill veta mer om psoriasis och psoriasisartrit kom på utbildning!

Du som vill veta mer om psoriasis och psoriasisartrit kom på utbildning! 2013-08-12 OBS! Programmet är preliminärt. Du som vill veta mer om psoriasis och psoriasisartrit kom på utbildning! Psoriasisförbundet i Västerbotten och Norrbotten anordnar gemensamt en utbildning, kurs

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten

Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten Utbildningsdag 30 mars 2010 Sundsvall Omvårdnad av demenssjuka i hemtjänsten - för hela hemtjänstpersonalen, enhetschefer och biståndsbedömare inom äldreomsorgen Finurliga tips och knep i vårdtagarens

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Diabetesinstitutet AB

Diabetesinstitutet AB Diabetesinstitutet AB Kurser i diabetesvård Information Diabetesinstitutet tillhandahåller utbildningar i form av kurser och seminarier i egen regi och erbjuder även uppdragsutbildningar för genomförande

Läs mer

Att leva med Inkontinens

Att leva med Inkontinens Att leva med Inkontinens Att leva med inkontinens Det är viktigt att söka hjälp och inte lida i det tysta Under lång tid bar Kerstin Järneberg på en hemlighet. Till sist tog hon mod till sig och sökte

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning Innehåll Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk prövning?

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

Att leva med MS multipel skleros

Att leva med MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv Charlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm

Sår 2016. några av våra talare. Datum och plats: 24 25 maj 2015, Stockholm Sår 2016 kunskap utveckling inspiration Fördjupa dina kunskaper för att bättre tolka olika typer av sår Lär dig att välja rätt förband till rätt sår! Svårläkta sår vad gör du när såren inte läker? Diabetessår

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK

2013-10-04. Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 TILLÄMPNING AV LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN PÅ APOTEK 1 Läkemedelsförmånen Samhället subventionerar kostnader för läkemedel och vissa andra varor på recept,

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program

Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program Psoriasisfo rbundets va rdpolitiska program 2015-2017 Idag finns det oacceptabelt stora skillnader i den vård och behandling som landets psoriasispatienter får

Läs mer

bra sätt får vi en turboeffekt.

bra sätt får vi en turboeffekt. Vårt varumärke exponeras för mängder av opinionsbildare, som i sin tur påverkar ett antal vanliga användare. Om vi visar oss på ett bra sätt får vi en turboeffekt. Nu-gruppen 2009, utdrag ur utställarintervju

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall

Läkemedel. Matts Engvall. Specialist i allmänmedicin Matts Engvall 1 Läkemedel Några tankar om läkemedel, om den specifika och den ospecifika effekten, om att pröva ett läkemedel, om biverkningar och om utprovningen av rätt dos. Matts Engvall Specialist i allmänmedicin

Läs mer

BESLUT. Datum 2009-02-11

BESLUT. Datum 2009-02-11 BESLUT 1 (5) Datum 2009-02-11 Vår beteckning SÖKANDE WYETH AB Box 1822 171 24 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?!

Nja, man vet inte riktigt hur lång tid det tar men om en stund är det nog din tur! Hur mår du? Vill du ha en tablett eller nåt?! $.87(1 AKUTEN Introduktion: Det här dramat handlar om mannen som låg vid Betesdadammen och väntade på att få hjälp ned i en bassäng. Det var nämligen så att när vattnet kom i rörelse så hade vattnet en

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta.

Information. till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta. Information till dig som behandlas med Risperdal eller långtidsverkande Risperdal Consta www.schizofreni.se Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom

Läs mer

Företrädare: Anna-Lena Jüllig

Företrädare: Anna-Lena Jüllig BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-12-21 Vår beteckning 968/2004 SÖKANDE Serono Nordic AB Box 1803 171 21 Solna Företrädare: Anna-Lena Jüllig SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Vikingen nr 3 2005 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2005 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta i huvud, buk och bröst

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

Tilla ggsrapport fo r barn och unga

Tilla ggsrapport fo r barn och unga Tilla ggsrapport fo r barn och unga 25 mars 2014 Vad berättar barn för Bris om hur de mår? Hur har barn det i Sverige? Jag har skilda föräldrar och vill så gärna bo hos min pappa. Mamma har ensam vårdnad

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Du har en produkt som får oss att må bra

Du har en produkt som får oss att må bra Du har en produkt som får oss att må bra Bra mat för människan Nyckeln till din merförsäljning Allt fler svenskar intresserar sig för en kosthållning vars inverkan på kroppens blodsockernivå är så minimal

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

Välkommen till Vidarkliniken

Välkommen till Vidarkliniken Välkommen till Vidarkliniken Information till patienter Dagrehabilitering VIDARKLINIKEN E N U N I K K O M B I N AT I O N AV S K O L M E D I C I N OCH ANTROPOSOFISK LÄKEKONST Välkommen till Vidarklinikens

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig

Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Tar du hand om någon som är sjuk? Låt oss få ta hand om dig Givande och självklart Men oj, så slitsamt ibland De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det helt självklart att hjälpa

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom

HND-centrum. DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom HND-centrum DANDERYDS SJUKHUS Sveriges första integrerade centrum för personer med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom Hjärtsjukdom, njursjukdom och diabetes (HND) är tre stora kroniska folksjukdomar

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie

SATS. Swedish Alzheimer Treatment Study. Unik svensk studie SATS Swedish Alzheimer Treatment Study Unik svensk studie SATS-studien imponerar på världens forskare symtomatisk behandling vid Alzheimers sjukdom ger effekt. Den svenska SATS-studien är unik i världen.

Läs mer