LÄNSNYTT. Livskris och halsfluss vanliga före psoriasis Fumarsyra - gammalt läkemedel till heders igen? PSO:s julutflykt med eldfest.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄNSNYTT. Livskris och halsfluss vanliga före psoriasis Fumarsyra - gammalt läkemedel till heders igen? PSO:s julutflykt med eldfest."

Transkript

1 LÄNSNYTT Årgång 28 Nr Livskris och halsfluss vanliga före psoriasis Fumarsyra - gammalt läkemedel till heders igen? PSO:s julutflykt med eldfest 1

2 LINDH & PARTNERS GBG Tänk om LEOFEB05 ORG.NR det var så enkelt Går du omkring och besväras av dina psoriasisfläckar? Fjällande fläckar som kliar och stör, inte minst kosmetiskt? Har du en känsla av att vilja krypa ur obehaget? Behandling av psoriasis utvecklas ständigt. Ge inte upp kampen mot fläckarna. Det finns hjälp att få. Gå in på så får du veta mer. Tel INFORMATION OM PSORIASIS OCH ANDRA RÖDA HUDFLÄCKAR 2

3 I väntans tider! När detta skrivs den 16/ har PSO fortfarande inte fått något slutligt besked från landstinget om storleken på nästa års bidrag för driften av våra behandlingsanläggningar. Under alla mina år som aktiv i länsavdelningen har jag aldrig varit med om en liknande situation. De sista årens umgänge med landstinget har varit komplicerat. Ibland verkar det som om vår motpart fått politiska direktiv att drastiskt skära ned på den avancerade närsjukvård vi bedriver för kroniskt hudsjuka. Motpartens kunskaper om vår verksamhet har dock ibland också varit påfallande låg. Först ifrågasatte man om vi överhuvudtaget hade ett gällande vårdavtal med landstinget. När det stod klart att det fanns ett i högsta grad gällande vårdavtal sedan 32 år, så sade man upp det från och med år Sedan påstod man att det fanns överkapacitet vid våra behandlingsanläggningar och att PSO därför borde avveckla någon av de mindre anläggningarna i Norrtälje eller Nynäshamn. I slutet av 1990 talet gick antalet behandlingar upp vid våra anläggningar från cirka , som anläggningarna är projekterade för, till som mest Den främsta orsaken till uppgången var att landstinget då halverade sin egen hudsjukvård. Nu har vår verksamhet stabiliserats kring behandlingar, eller cirka fem tusen patienter. Trots den mycket större volymen patienter har våra behandlingsanläggningar oförändrat antal årsanställda. Vid andra tillfällen har vi fått höra att vården av psoriasissjuka drog för mycket pengar i förhållande till andra grupper av kroniskt hudsjuka. Vi påpekade då att psoriasis faktiskt är en spridd och allvarlig folksjukdom, som påverkar hela kroppen d v s inte bara huden och lederna. Dessutom behandlar vi en rad andra kroniska hudsjukdomar. Nästa påstående från landstinget var att det snart skulle komma nya effektiva behandlingsmetoder, som helt kommer att förändra vården av psoriatiker och andra grupper av kroniskt hudsjuka. Visst kommer det fortlöpande nya mediciner och behandlingsmetoder, bl a biologiska läkemedel. Men dessa mediciner, som är extremt dyra, är främst avsedda för de allra svårast sjuka och fungerar inte heller för alla. Biverkningsrapporterna är dessutom många och i vissa fall allvarliga. Med hjälp av landets främsta dermatologiska expertis kunde vi därför påvisa för landstinget att standardbehandlingen för de flesta kroniskt hudsjuka för överskådlig tid fortsatt skulle bli traditionell, främst UVB ljus i kombination med moderna effektiva salvor. En ny idé togs då upp av landstingets förhandlare som innebar att behandlingen av atopiker och andra diagnoser än psoriasis ev skulle kunna överlåtas till andra vårdgivare. Ljusbehandling etc av t ex atopiker är oftare förknippad med mer hastigt påkommande problem än vid behandling av psoriasis. Successivt har dock PSO:s anläggningar byggt upp stor kompetens och erfarenhet av hur vård av atopiker kan utföras på ett säkert, effektivt och billigt sätt. Att flytta denna behandling till andra vårdgivare är självfallet möjligt, men inget vårdalternativ torde vara lika billigt för landstinget! Samtliga av oss kända möjliga vårdgivare har dessutom bara tidsbeställd vård på dagtid. De ersättningsnivåer som landstinget nu föreslagit PSO för verksamheten år 2006 innebär en höjning av anslaget med 2,2%, Eftersom landstinget inte beviljat någon förhöjning av driftbidraget under åren innebär detta en höjning med cirka 0,5% per år och att landstinget, jämfört med löpande kostnadsutveckling i den egna verksamheten, sänkt driftbidraget till PSO med %. Skulle tjänstemännens förslag gå igenom så måste PSO förmodligen lägga ned en större anläggning. Då är det ett faktum att hyresavtalet för vår modernaste anläggning i Sundbyberg går ut först. Vid denna anläggning utfördes behandlingar år Sammanlagt behandlades 663 personer med 33 olika diagnoser. 153 av patienterna kom år 2004 för första gången till anläggningen. Detta innebär att i genomsnitt omsätts hela patientstocken på cirka fyra år. Är Landstingets negativa behandling en del i en avvecklingsplan? Mot ovanstående bakgrund och den radikalt negativa behandling som landstinget gett PSO:s verksamhet budgetmässigt under de senaste tre åren, är det inte svårt tolka det hela som ett uttryck för att landstinget inte fortsatt välkomnar vår patientkooperativa vård, vars tillkomst och utveckling man tidigare mycket aktivt stött. En vård som i olika kvalitetsgranskningar ges toppbetyg. 3 PSO Länsnytt medlemsorgan för Psoriasisföreningen i Stockholms län Adress: Sockenvägen 370, Enskede Tel: /31/32 Fax: Hemsida: Ansvarig utgivare: Lars Ettarp Redaktion: Tommy Gullberg, Britt-Marie Johansson, Bo Lindner, Maria Hultström-Ferm, Monica Sedell Foto omslag: Skördefest på Öland. Tryck: Federativ Tryckeri ab PSO Länsnytt utkommer med 4 nummer/år i en upplaga på exemplar. Redaktionen tar gärna emot material till tidningen. Publicering i mån av plats. Viss redigering kan ske. Manusstopp för nästa nummer är 18 november. I en folkrörelsedriven vård som vår med stort engagemang av förtroendevalda och extremt liten administration, är det inte möjligt att bedriva en seriös verksamhet, utan en långsiktig planeringshorisont. PSO har inte heller vare sig resurser eller ork att, som varit fallet de sista åren, sitta i ändlösa förhandlingar och diskussioner med olika grupper från landstingets beställarkontor - grupper som inte haft mandat att slutföra någonting. En nedläggning av en stor behandlingsanläggning innebär att en stor grupp patienter de facto ställs utan fungerande vårdalternativ. Detta är ett dubbelt nederlag för PSO, både i egenskap av vårdgivare och intresseförening för de kroniskt hudsjuka. Om en nedläggning av vår anläggning i Sundbyberg tvingas fram och en långsiktig överenskommelse uteblir, bör styrelsen därför sammankalla ett extra årsmöte i länsföreningen för att diskutera en ev avveckling av hela vårt engagemang som vårdgivare. Vännen Lars Ettarp

4 Temadagar om psoriasis PSO ordnar varje år en vidareutbildning för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fotterapeuter inom hudsjukvården. Årets upplaga av Temadagar om Psoriasis hade lockat sammanlagt 130 personer från hela landet som under två dagar fick lära sig mer om bl a psoriasisartrit, olika typer av systembehandling, malignt melanom och psoriasis vid graviditet. Förutom PSO-kändisar som Anders Ljungberg, Birgitta Wilson Claréus, Anders Johannesson och Erik Borglund, fick åhörarna detta år Anders Ljungberg föreläser på Temadagarna Mingel runt utställarna i pausen även stifta bekantsskap med föreläsare som Kerstin Mannerqvist från Smittskyddsinstitutet, Anna Rudin, reumatolog från Sahlgrenska, Margareta Frohm Nilsson från Karolinska och Carl Swartling från Akademiska i Uppsala. Bytet av lokal från Clarion på Söder till Royal Viking vid Centralen verkar ha varit synnerligen uppskattat av alla som kom resandes. Internationella Psoriasisdagen 29 oktober Den 29 oktober firas för andra gången den internationella psoriasisdagen med jippon världen över. Eftersom den 29 infaller på en lördag kommer firande att spridas över veckan. I Stockholm träffas Expertgruppen för psoriasis för ett symposium fredagen den 28 oktober. PSO i Stockholms län kommer att anordna en offentlig föreläsning om psoriasis den 25 oktober. Behandlingsanläggningarna och lokalföreningarna kommer bland annat att fira med att bjuda sina besökare på dryck och tilltugg. Styrelserepresentanter kommer också att finnas ute på anläggningarna för att informera, svara på frågor och värva medlemmar. De åtta utställarna från bl a Leo, Wyeth, Weber och Serono som trängdes på det begränsade utrymmet var också nöjda. -Vilken skillnad från läkarstämman - här är alla så nyfikna och frågvisa, som en av dem uttryckte det. Monica Sedell Stanna till i receptionen! Alla måste nu stanna i receptionen på behandlingsanläggningarna för att checka in - även de som har frikort. Vid årsskiftet måste PSO:s anläggningar börja arbeta enligt landstingets direktiv vad det gäller patientregistrering vid betalning. Till viss del kommer anläggningarna att köra igång på prov med systemet redan under hösten. Det innebär bland annat att alla patienter blir tvungna att stanna upp i receptionen och registrera sig. Ingen kommer att kunna gå förbi disken genom att bara vifta med frikortet. Numret måste nämligen registreras i kassan. 4

5 Q-light - lampan som INTE botar psoriasis Q-light Foto: Existensmaximum Länsnytt skrev förra våren om Q- light, en ny typ av färg- och ljusbehandling som till avsevärd kostnad påstods hjälpa mot förutom psoriasis även eksem, reumatism, brännskador, smärtor i allmänhet, idrottsskador, utbrändhet, mag- och tarmproblem, allergier, depressioner, nervositet, sömnproblem, migrän, hormonstörningar, matsmältningsproblem och acne. Ingen effekt på psoriasis Såväl den schweiziska tillverkaren p & b som den svenska distributören Existensmaximum försökte med hjälp av imponerande EU-certifikat övertyga om att detta var en absolut seriös produkt. Det håller de dermatologer Länsnytt talat med definitivt inte håller med om. Enligt dem har vanligt synligt ljus, vilket det här är frågan om, ingen som helst effekt på psoriasis. Effekten på atopiskt eksem är också omtvistad. Anmälan från PSO PSO i Stockholm län valde därför att gå vidare och göra en anmälan till Läkemedelsverket som i sin tur kontaktade sin schweiziska motsvarighet. I somras kom beskedet att företaget p & b gått med på att stoppa all tillverkning av Q-light i syfte att behandla psoriasis och att man dessutom tvingats ändra sin marknadsföring. Allmän pånyttfödelse Lampan finns kvar och saluförs fortfarande, men marknadsförs nu i mer allmänna ordalag som bra för sårläkning, stärkande, upprätthållande av immunförsvaret och allmän pånyttfödelse. Man är som synes även mycket försiktig med att nämna eksem. -Det är upprörande att man försöker slå mynt av kroniskt sjuka människor på det här viset, säger PSO.s ordförande Lars Ettarp, som dock är nöjd med att företagets marknadsföring mot psoriatiker och atopiker stoppats. Monica Sedell Lättöppnade förpackningar på Skansen Att tampas med vissa förpackningar kan vara knepigt för en ung person med full styka i händerna. Att det är betydligt besvärligare när man har värk, är svag eller kanske har psoriasis på händerna säger sig självt. Reumatikerförbundet, Handikappförbundens Samarbetsorgan, Pensionärernas Riksorganisation, Sveriges Pensionärsförbund och Sveriges Konsumentråd har gått samman i ett landsomfattande projekt för att utmana förpackningsindustrin. Målet är att få marknaden att erbjuda konsumenterna förpackningar som man lätt kan öppna, dosera och återförsluta på egen hand. Tillsammans driver man också frågan kring en märkning av lättöppnade förpackningar. Medlemmarna i de fem organisationerna arbetar med att väcka opinion och sätta press på producenterna. Psoriasisförbundet är med i den nystartade referensgruppen och arbetar bl a med att sprida information om projektet Som ett led i informationsoch opinionsarbetet fanns projektet Lättöppnade förpackningar på plats på Skansen den 18 september då alla med MedMerakort kunde gå in gratis. Skansenbesökarna fick då möjlighet att mäta sin handstyrka, utvärdera förpackningar med mera. En utmaning för förpackningsindustrin? 5

6 Samband psoriasis och hjärt-kärlsjukdomar Nyblivna medicine doktor Lotus Mallbris Att stress förvärrar psoriasis kommer knappast som en nyhet för många psoriatiker. Nu visar en färsk studie att stark stress i form av en livskris även har en stor betydelse för själva sjukdomsutbrottet. Riksdagen har beslutat om en ny lag om läkemedelsförteckning som trädde i kraft den 1 juli Lagen innebär att Apoteket ska inrätta en förteckning, ett så kallat personregister, med uppgifter om de läkemedel du hämtat ut på recept på apotek de senaste 15 månaderna. Registreringen är obligatorisk, men för att din läkare eller en farmaceut på Apoteket ska få tillgång till uppgifterna krävs ditt samtycke. Om du inte kan lämna samtycke kan din läkare ändå få tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen, om det är nödvändigt för att du skall få den vård eller behandling som krävs. Länsnytt har tidigare berättat om den unika studie som, under ledning av professor Mona Ståhle, pågår vid Karolinska institutet. I den följer man psoriatiker från sjukdomens debut livet igenom i syfte att finna faktorer som skiljer sig mellan patienter med olika typer av psoriasis och friska kontrollpersoner. Ny doktorsavhandling De första resultaten från denna studie presenteras nu i en ny doktorsavhandling Studies of phenotype at onset and of associated cardovascular morbidity. Författaren Lotus Mallbris är läkare på KS och på PSO Kungsholmen. Flera syften med avhandlingen Syftet med avhandlingen har varit att studera olika typer av psoriasis vid sjukdomsutbrottet för att utforska förmodade utlösande faktorer, samt Personregister på Apoteket Insamlingen av data börjar den 1 juli 2005 och målsättningen är att förteckningen ska börja användas vid årsskiftet 2005/2006. Det kommer att registreras vem som tagit del av informationen och när. Läkemedelsförteckningen innehåller ditt namn och personnummer samt uppgifter om inköpsdag, vara, mängd och dosering. Alla uppgifter i läkemedelsförteckningen raderas 15 månader efter det de har registrerats. Enligt lagen får läkemedelsförteckningen endast användas för följande ändamål: Åstadkomma en säker framtida förskrivning av recept Bereda vård eller behandling Komplettera patientjournaler Underlätta den bedömning som skall genomföras innan ett läkemedel lämnas ut från Apoteket att undersöka dödligheten i hjärtkärlsjukdomar vid psoriasis. I avhandlingen visas att så kallad guttat psoriasis främst drabbar yngre personer, ofta i samband med en nyligen genomgången infektion, företrädesvis en streptokockinfektion. Vad gäller plackpsoriasis uppger hela 46 procent av patienterna att de upp till två månader före sjukdomsutbrottet genomgått en livskris (exempelvis skilsmässa, nära anhörigs död eller arbetslöshet). Vidare fann man att risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom ökade med 50 procent jämfört med normalbefolkningen vid svår psoriasis. Risken ökade i proportion till hur många gånger man legat inne på sjukhus för sin psoriasis. För psoriatiker med lätt till medelsvår psoriasis som aldrig behövt sluten vård för sin sjukdom finns ingen ökad risk. Monica Sedell Underlätta din användning av läkemedel. Apoteket AB ansvarar för läkemedelsförteckningen. Som patient har du rätt till korrigering av felaktiga uppgifter och rätt till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med lagen om läkemedelsförteckning. All personal inom hälso- och sjukvården och vid apotek har tystnadsplikt om innehållet i läkemedelsförteckningen. Under 2006 kommer du att kunna få tillgång till förteckningen via internet. För att ingen obehörig ska kunna ta del av innehållet kommer en säker inloggning att krävas. Du kommer även att kunna få utdrag från registret från ditt apotek. 6

7 Fumarsyra - nygammalt läkemedel mot psoriasis Trots att få svenska psoriatiker känner till fumarsyra så har medlet funnits sedan 60-talet. Faktum är att det är Tysklands mest använda systematiska behandling vid svår till medelsvår psoriasis. I Sverige är det dock nästan helt okänt. Det kan komma att ändras eftersom Anders Ljungberg, biträdande överläkare på Karolinska universtitetssjukhuset i Solna och läkare på PSO, håller på med en klinisk läkemedelsstudie, en del i ett större projekt som pågår i sex olika länder. Kommer från växtriket Fumarsyra kommer från växtriket och förekommer i fumáriaväxter, vallmoväxter som t ex jordrök, löjtnantshjärta och nunneört. Förändringar i citronsyracykeln Det var 1959 som en tysk kemist och psoriatiker fick idén att psoraisis berodde på förändringar i citronsyracykeln (kroppens energimotor ). Han experimenterade på sig själv och noterade att hans psoriasis blev bättre när han åt salter av fumarsyra. Från början sålde varje apotek sin egen blandning och det var först 1994 som ett schweiziskt bolag registrerade en fast komposition. Numera har man också lagt hypotesen om citronsyracykeln åt sidan och tror sig veta att huvudeffekten kommer av en blockering av genpromotorn NF-kB. NF-kB förmedlar signaler från cellytan in till cellkärnan där det produceras olika proteiner, som i sin tur initierar och bibehåller inflammationen vid psoriasis. Produkt med färre biverkningar Orsaken till det nyväckta intresset för fumarsyra är att man upptäckt att de vanligaste biverkningarna som förekommer (magknip, illamående, diarré) bara är kopplade till tre av de fyra ingående substanserna. De tre har dessutom visat sig vara overksamma! Genom att koncentrera sig på den verksamma substansen hoppas man nu få fram en ny produkt som går under arbetsnamnet BG-12. Anders Ljungberg är försiktigt positiv och säger att det är ett bra preparat. Man har inte sett några tecken på att BG-12 ger lever-, njur- eller fosterskador, att det krockar med andra läkemedel eller orsakar cancer. Effektmässigt är det jämförbart med Anders Ljungberg Methotrexate, men biverkningspanoramat är mer gynnsamt. Sannolikt kommer priset att dock att bli betydligt högre. Förskrivning på licens Anders Ljungberg säger vidare att ansökan för registrering av BG-12 är insända nu i maj 2005 i Tyskland, och företaget hoppas att läkemedlet blir tillgängligt på den svenska marknaden Möjligen kan preparatet redan under 2006 bli tillgängligt att förskrivas av hudläkare på s k licens (speciell ansökan hos Läkemedelsverket i Uppsala). Monica Sedell Studie om Raptiva på PSO Ett antal PSO-patienter kommer under hösten bli tillfrågade om de vill ingå i en studie med det biologiska läkemedlet Raptiva. Det är läkarna Anders Ljungberg och Toomas Talme som kommer att hålla i studien på PSO:s anläggning i Sundbyberg. Avsikten med studien, som ska omfatta 500 patienter i Norden och 300 i Sverige, är att undersöka hur pass effektivt Raptiva är på något längre sikt. Studien kommer att pågå under två år. Raptiva är redan godkänt och ingår i läkemedelsförmånerna. Det är inte vilka patienter som helst som kan komma ifråga för denna studie. Det rör sig om dem med medelsvår till svår kronisk plackpsoriasis som av olika anledningar inte svarar på eller kan få vanlig systembehandling. Raptiva ges med en injektion under huden en gång i veckan. En årsförbrukning kostar kronor per patient. 7

8 Gå på artritcirkel i höst! Har du psoriasis eller psoriasisartrit? Vill du veta mer om din sjukdom, om friskvård och vilka möjligheter du har? Vill du hitta stöd och gemenskap i en grupp som verkligen förstår vad du talar om? I höst startar PSO ännu en studiecirkel i Att leva med psoriasisartrit. Att leva med psoriasisartrit börjar 27 oktober 2005 och kommer bland annat ta upp sjukdomskunskap, smärta, friskvård, hjälpmedel och patientens rättigheter. Inbjudna gästföreläsare kommer att medverka under en eller ett par av träffarna och vi hoppas även kunna ordna ett studiebesök. Cirkeln är en möjlighet att lära sig mer om sjukdomen, om vilka möjligheter och rättigheter till vård som finns och vad man kan göra för att må så bra som möjligt. Den är också en chans att få träffa andra i samma situation. Det blir fem träffar på kvällstid på torsdagar. Vi träffas på PSO:s kansli i Enskede. Dessvärre är lokalen inte handikappanpassad - den är en trappa ned. Kommunikationerna är dock goda då kansliet ligger ca 75 m från T-banestation Sockenplan. Cirkeln är kostnadsfri och enbart för medlemmar. Vill du anmäla dig eller vill du veta mer? Ring, skriv eller e-posta till PSO i Stockholms län, Sockenvägen 370, Enskede. tel , e-post Deltagare i vårens artritcirkel Läkarträff för psoriatiker och anhöriga Är du nybliven patient eller medlem? Vill du veta mer om din sjukdom? Kom och träffa hudläkare Birigtta Wilson Clareus. Tisdag den 8 november kl Lokal: PSO:s kansli, Sockenvägen 370. Anmälan till PSO:s kansli, Läkarträffen är öppen för icke-medlemmar. Observera att samlingslokalen endast nås via en trappa. Vattengympa Fredagen den 30 september startar vattengymnastiken på Svedmyrabadet. Träningen börjar kl och kostnaden är 300 kr. Ring och anmäl dig till Karin Bergqvist på PSO:s lördagsbad Sedan den 17 september är lördagsbadet på PSOs anläggning i Enskede åter igång efter sommaruppehållet. Mellan får alla PSOs medlemmar komma med sina familjer och nöjesbada i den varma saltvattenbassängen i det gamla skolbadet. Observera att alla ska vara ute klockan och att det inte pågår någon behandling på lördagar! Har du flyttat? Kom ihåg att meddela PSO:s kansli Ring , 31, 32 eller skicka e-post Den 8 oktober och den 5 november är lördagsbadet stängt. Sista baddagen före jul är den 17 december. 8

9 Lokalavdelningarna Nynäshamn Problem med tillgänglighet Hyresvärden har byggt om utanför behandlingsanläggningen så att det inte längre finns någon tillfart till rampen där alla leveranser till anläggningen förr skedde. Transportörerna ställer nu pallar med varor på trottoaren utanför anläggningen. Inte heller fungerar handikapp-transporter till anläggningen. Värden har flera gånger utlovat att ordna tillfarten men ingenting har hänt. Lokalföreningens styrelse fortsätter att arbeta med problemet och hoppas kunna få till en lösning. Norrrtälje Viltbord till sjöss Söndagen den 16 oktober serveras viltbord inklusive dryck (öl eller vin) ombord på Viking Lines färja. Båten avgår kl från Kapellskär och anslutande buss går 8.15 från bussstationen i Norrtälje. Vi är tillbaka i Norrtälje vid ca Kostnad 100 kr per person för medlemmar, icke medlemmar 200 kr. Anmälan senast den fredagen 7 oktober till PSO-anläggningen Stockholmsvägen 21, tel Begränsat antal platser - först till kvarn gäller. Södertälje 25-årsjubileum Den 27 oktober kl håller lokalföreningen i Södertälje tillsammans med behandlingsanläggningen Öppet hus för personal från vårdcentraler. 28 oktober firar vi 25-årsjubileumet samt internationella PSO-dagen med att bjuda vårdbesökare på frukt och någon dryck. Lokalföreningens styrelse kommer även att finnas på plats för att svara på frågor och värva medlemmar till PSO. Lördagen 29 oktober samlas redan anmälda deltagare vid anläggningen i Södertälje för att ta bussen till Stockholm och bese MAMMA MIA. Lokalavdelningen bjuder deltagarna på en enklare förtäring innan avfärd. Samling Personalnytt Till hösten har det blivit några personalförändringar på PSO:s anläggningar. anställts. Tina som för flera år sedan arbetade på Södertäljeanläggningen, har senast arbetat som skolsköterska. I Södertälje vikarierar Lilian Gutung för Karin Gunnarsson. Lilian som är undersköterska kommer närmast från SOS Alarm. Britt-Marie Sjöström I Norrtälje har Britt-Marie Sjöström gått in som vikarie för Patricia Engfelt, som är studieledig. Britt-Marie är välkänd för de flesta som går på Tina Jonsén anläggningen eftersom hon redan har ett förflutet inom PSO. Hon sitter också i lokalföreningens styrelse. Ny föreståndare på Kungsholmen efter Inger Hedlund, som gått i pension, är Helén Nordlander, tidigare biträdande föreståndare. Eva Yazar har gått upp som ny biträdande föreståndare. Istället har Tina Jonsén Lilian Gutung 9

10 Nationell TV- och radiokampanj om psoriasis I september genomförde läkemedelsbolaget Leo Pharma en kampanj riktad mot allmänheten för att sprida kunskap och information om psoriasis. Under vecka 38 och 39 gjorde man reklam i radio och tv i syfte att skapa intresse för att besöka hemsidan På hemsidan finns information om psoriasis och andra rodnande hudfläckar som inte vill försvinna och man beskriver också olika typer av psoriasis. Man går även igenom de olika behandlingsalternativ som finns. Lyssna till ditt läkemedel på Fass.se Nu blir läkemedelsinformationen på internetsajten Fass.se mer lätttillgänglig. Med hjälp av syntetiskt tal kan man få informationen uppläst. -Det innebär bättre tillgänglighet för personer med nedsatt syn och för landets drygt dyslektiker, säger apotekare Per Manell, chef för Fassverksamheten vid Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Felstavningar fungerar Ytterligare en förbättring av Fass.se är att det numera går att stava fel när man söker på ett läkemedelsnamn, men ändå få ett korrekt svar. - Fass.se klarar att hitta ett läkemedel även om man inte vet exakt hur det stavas, förklarar Per Manell. Källa: LIF Avgift för varje behandling Vilka patientavgifter ska man betala när man exempelvis får fotvård, har sitt läkarbesök och tar ljusbehandling samma dag? Enligt landstingets expert på vårdavgifter utgår då tre avgifter: Fotvård 70 kr, läkarbesök 140 kr och sjukvårdande behandling 35/70 kr. Enligt landstingets regler kan man ibland slippa någon patientavgift. Det skulle kunna vara när läkaren beordrar exempelvis en salvstrumpa som läggs som en följd av och direkt efter läkarmottagningen. I normalfallet måste man erlägga flera patientavgifter. Att efter läkarbesöket ta sin ordinarie ljusbehandling ger ingen avgiftsbefrielse. Mer än ett sjukresekort? Har du fler sjukresekort? Det kan bli missförstånd och trassel. Se till att få alla kort som inte används eller har tappats bort spärrade. Kontakta PSOs kansli tel Varningstriangeln försvann den 1 juli Läkemedelsverket har beslutat att ta bort den röda varningstriangeln på läkemedelsförpackningar. De anser att det nuvarande systemet kan invagga den som tar ett läkemdeel i falsk trygghet. Patientens förtroende för läkaren viktigt Patientens förtroende för läkaren avgör om de kommer att följa den givna ordinationen eller ej. Det visar en ny studie från USA. Patienter som har ett stort förtroende för sin läkare är mer benägna att göra som läkaren säger och ta sina mediciner, även om medicinerna är kostsamma. Patienter som har ett lägre förtroende för sina läkare eller som har depressionsliknande symptom är mindre angelägna att göra som doktorn vill. Källa: Dagens Medicin Undantag från trängselskatt för människor med funktionshinder 3:e januari 2006 börjar försöket med trängselskatt i Stockholm. Den kommer att gälla för alla, oavsett var i Sverige man bor. Från och med 1:a september i år kan den som har ett parkeringstillstånd för funktionshindrade ansöka om undantag från trängselskatt. Ansökan görs hos Skatteverket. Till skillnad från parkeringstillstånd är undantaget knutet till fordonet och inte till person. Har man tillgång till fler än ett fordon så måste man bestämma sig för vilken bil som ska vara undantagen. Varje gång ett fordon passerar en betalstation på vardagar mellan kl och registreras det för trängselskatt. Det kommer inget inbetalningskort utan fordonsägaren ansvarar själv för att skatten finns inbetald på Vägverkets konto inom fem dagar efter passage. Läs mer på 10

11 Nytt forskningscentrum för alternativmedicin på Karolinska Institutet En privat donation på 5,5 miljoner USD motsvarande cirka 43 miljoner svenska kronor - gör att Karolinska Institutet bygger upp ett helt nytt forskningscentrum där alternativa behandlingsformer ska utvärderas på ett vetenskapligt sätt. Målet är att centret ska starta under En av de största donationerna Det är amerikanen Bernard Osher och hans svenska hustru Barbro Osher som donerar pengarna. Bernard Osher är en pensionerad före detta affärsman med starkt intresse för alternativ medicin, särskilt traditionell kinesisk medicin. Hustrun Barbro Osher är generalkonsul i San Francisco. Donationen är en av de största privata donationerna i Karolinska Institutets historia. Vetenskaplig utvärdering Integrativ medicin innebär att alternativa behandlingsformer integreras i den västerländska, naturvetenskapligt baserade, medicinen. För att en sådan integrering ska kunna ske måste det först ske en strikt vetenskaplig utvärdering av alternativa behandlingsfomer, som till exempel akupunktur, healing, örtmedicin, naprapati, kiropraktik, massageterapi, kostterapi och - inom den psykologiska sfären - sådant som avslapppning, meditation, hypnos och olika psykoterapier. Även livsstilsfaktorers betydelse för hälsan ska utvärderas, till exempel betydelsen av sömn, stress, matvanor, sexuella och sociala relationer. - Det finns ett stort intresse bland allmänheten för alternativa behandlingsmetoder och det konsumeras i dag stora resurser utan att någon vet om behandlingen leder till positiva resultat eller ej. Vi behöver därför utvärdera dessa behandlingsmetoder på samma sätt som vi prövar nya behandlingar inom evidensbaserad medicin och sålla bort det som inte är effektivt och integrera det som som är bra, säger prorektor Hans Forssberg. Dessutom behöver våra studenter lära sig mer om det vi kommer att kalla integrativ medicin både om positiva och negativa resultat. Nytt nätverk Det nya centret blir i form av ett nätverk där forskare från KIs alla institutioner kan medverka. Centret ska ledas av en professor i integrativ medicin. Tjänsten är ännu inte tillsatt. - Donationen visar att det är möjligt att få betydande ekonomiskt stöd för angelägna områden vid sidan om de traditionella finansieringskällorna. Det ger hopp inför kommande fundraisingkampanj, säger universitetsdirektör Rune Fransson. Projektgruppen för det nya centret består av Martin Ingvar (ordförande) och Kristina Alexandersson, professorer vid institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för klinisk neurofysiologi respektive sektionen för personskadeprevention, Mats Lekander, forskare vid samma institution, sektionen för psykologi, Torbjörn Åkerstedt, professor vid institutionen för folkhälsovetenskap, avdelningen för stressforskning och Torkel Falkenberg, forskare vid samma institution, avdelningen för internationell hälsa samt Karin Harms- Ringdahl, professor vid institutionen Neurotec, sektionen för sjukgymnastik. Källa: Karolinska Institutet 11

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom

Psoriasis - en ärftlig folksjukdom Oh no...vember! Säga vad man vill men november är bannemej ingen rolig månad! Vissa månader skulle man faktiskt kunna stryka från kalenderåret och november är en av dom. Men smaken är som baken så klart!

Läs mer

Program Årsmöte 25/4 2013

Program Årsmöte 25/4 2013 Årsberättelse 2012 Program Årsmöte 25/4 2013 17.00 Introduktion 17.10 Föreläsning: Längtan och möjligheter - självkänsla, självtillit och självförtroende Föreläsare: Richard Rejsjö, diakon 18.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Att leva med. Huntingtons sjukdom

Att leva med. Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Att leva med Huntingtons sjukdom Jag fokuserar på att leva det liv vi har just nu Mattias Markström var 28 år och nyutbildad skogsvetare när han testade sig för Huntingtons

Läs mer

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri!

Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Vad Varje Cancerpatient Behöver Veta. Genom Guds nåd lever jag och är cancerfri! Hej, det här är Chris från Chris Beat Cancer. I dag har jag ett väldigt speciellt videoklipp till er. Jag blir ofta kontaktad

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom 2015

Stress & utmattningssyndrom 2015 inspiration inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Arbetsrelaterad stress lär dig mer om rehabiliterings processen! Traumatisk stress när systemet går ur funktion Datum och plats:

Läs mer

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo

Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Köp av receptbelagda läkemedel från osäkra källor på internet Läkemedelsverket i samarbete med TNS Sifo Mars 2015 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

JUBILEUMSSKRIFT. för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007. framtagen av Berit Melin,

JUBILEUMSSKRIFT. för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007. framtagen av Berit Melin, JUBILEUMSSKRIFT för PSORIASISFÖRBUNDET SÖRMLANDS LÄN 27/11-1967 2007 framtagen av Berit Melin, 1967-68 Den 27/11 1967 bildades PSO Södermanland (Avd. 12) vid ett allmänt möte på Hotell Smeden i Eskilstuna.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011. Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011.

ÅRSBERÄTTELSE 2011. Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011. ÅRSBERÄTTELSE 2011 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2011. FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 31 december 2011 uppgick

Läs mer

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare

I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Erbjudande om behandling inom vetenskaplig studie Ni har möjlighet att delta i en studie där internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (KBT) prövas för att

Läs mer

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02

Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Verksamhetsplan för Psoriasisförbundet i Norrbottens län 2010 Senast reviderad: 2010-03-02 Psoriasisförbundet utgörs av dess medlemmar. En del medlemmar är engagerade i styrelsearbete, andra engagerar

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 10 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2014 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé

Läs mer

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården

Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Kreativt, meningsfullt och konstruktivt arbete i demensvården Välkommen till konferensen Demens och välbefinnande den 11 oktober 2012 Det unika med konferensen är att föreläsarna förmedlar såväl det senaste

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå

Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Referat från SFPO:s utbildningsdagar 8-9 maj 2014, Umeå Gick av stapeln i Umeå och det var runt 50 deltagare som lyssnade på mycket intressanta och bra föreläsare. Vi tackade även av Elenor Granström från

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll

NEPI Nätverk för läkemedelsepidemiologi. 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 10 påståenden kring kunskapsstöd a2 ta ställning 5ll 1. En säker, effek5v och kostnadseffek5v läkemedelsbehandling förutsä2er a2 pa5enten vet vilka läkemedel han/hon ska ta varje dag, och ändamålet med

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Den här skriften berättar kort om psykisk sjukdom och om hur det kan visa sig. Du får också veta hur du själv kan få stöd när mamma eller

Läs mer

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis

Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Min dag med Gunnel Eriksson den trädgårdsintresserade undersköterskan som har varit distriktsmästarinna i bordtennis Gunnel 59 år är uppväxt i Fromheden och bor nu i hus i Norsjö. Hon är utbildad undersköterska

Läs mer

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna.

NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby. Läkemedelsförmånsnämnden avslår ansökan om att Elidel 1%, kräm ska få ingå i läkemedelsförmånerna. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-05-28 Vår beteckning 245/2004 SÖKANDE NOVARTIS SVERIGE AB Box 1150 183 11 Täby Företrädare: Benny Eriksson SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP

Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Fakta om Palmoplantar pustolus PPP Palmoplantar pustulos, PPP, är en sjukdom som yttrar sig som blåsor på handflator och fotsulor. Man insjuknar vanligen i 30 50 års ålder men undantag finns. PPP är vanligare

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Socialförvaltningens grundsyn

Socialförvaltningens grundsyn Strandvägen Strandvägen Vårdboende Strandvägen erbjuder tillfälligt boende för dig med omfattande behov av vård, omsorg, stöd och service. Vi arbetar utifrån kontaktmannaskap. Det innebär att din kontaktman

Läs mer

Willefonden. Wilhelm Foundation

Willefonden. Wilhelm Foundation Wilhelm Foundation Willefonden Utomlands kallar vi Willefonden för Wilhelm Foundation För att Willefonden ska kunna hjälpa barnen med odiagnostiserade hjärnsjukdomar behöver vi visa upp och berätta om

Läs mer

Information till dig som får Raptiva

Information till dig som får Raptiva McBride Information till dig som får Raptiva Serono Nordic AB, Box 1803, 171 21 Solna. Tel 08-562 445 00. EN PATIENTINFORMATION INNEHÅLL Psoriasis är en vanlig sjukdom........................ 2 Vad är

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården

Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården De 10 först anmälda erhåller boken Perspektiv på onkologisk vård av Maria Hellbom och Bibbi Thomé. Gå 4 betala för 3! Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Cancerrelaterad smärta symtomkontroll

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

Telefonrådgivning för sjuksköterskor Är ni flera från arbetsplatsen som vill gå kontakta oss för grupprabatt! Telefonrådgivning för sjuksköterskor i hälso- och sjukvården Medicinsk lagstiftning och egenvårdsråd vad bör du tänka på? Smärta

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Information till barn

Information till barn Information till barn Du ska snart operera dina halsmandlar. Om du är bättre förberedd kommer du att må bättre före, under och efter din operation Därför är det viktigt att du läser denna information tillsammans

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel; LVFS 2009:6 Utkom

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg

VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE VITAFLO SCANDINAVIA AB BOX 53063 400 14 Göteborg Företrädare: Anders Bergström SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FÖRENINGSVERKSAMHET Årsberättelse 2013 ÅRSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Psoriasisföreningen i Stockholms län får härmed avge följande årsberättelse för år 2013. FÖRENINGSVERKSAMHET MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014

TEXT HELENA MIRSCH FOTO MARIA ÅSÉN VÅRDFOKUS. NUMMER ETT 2014 Arvidsjaur. Inte långt från polcirkeln är ambitionen stor att ge högklassig vård, trots svåra villkor. Men det var här hela vårdcentralen polisanmäldes för svartkassa. Trots att de bara ville att invånarna

Läs mer

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk

När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Folderserie TA BARN PÅ ALLVAR Vad du kan behöva veta När din mamma eller pappa är psykiskt sjuk Svenska Föreningen för Psykisk Hälsa in mamma eller pappa är psykisksjh07.indd 1 2007-09-10 16:44:51 MAMMA

Läs mer

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare

Måndag 12 februari. Tid Ämne Talare Måndag 12 februari Tid Ämne Talare 09.00-09.45 Registrering Vänligen kom inte i sista stund! 09.50-10.00 Seminariet öppnas Ej klar 10.00-10.40 Hela människan - en holistisk syn på patienten Vad är en holistisk

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik

Apotek Hjärtat. Bollnäs 121017. Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist. Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Bollnäs 121017 Monica Eriksson leg. Apotekare Farmacispecialist Apotek Hjärtat Sjukhuset Örnsköldsvik Apotek Hjärtat Sveriges största privata apotekskedja Omregleringen 8 februari 2010:

Läs mer

Tipspromenad om finnar

Tipspromenad om finnar Tipspromenad om finnar Rätt svar och kommentarer Fundera gärna hur du kan följa upp svaren, individuellt eller varför inte samarbeta med en lärarkollega och gå igenom rätta svaren och kommentera under

Läs mer

Att leva med. psoriasis

Att leva med. psoriasis Att leva med psoriasis ATT LEVA MED PS ORIASIS Innehåll Vad är psoriasis? 4 Var kan man få psoriasis? 6 Olika former av psoriasis 7 Varför uppstår psoriasis? 8 Behandling av psoriasis 10 Psoriasisartrit

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten

Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Socialtjänsten Vårprogram för anhörigstödsverksamheten Extra fokus kommer vi under våren lägga på gruppen anhöriga till person med psykisk funktionsnedsättning. Detta gör vi med en serie föreläsningar,

Läs mer

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Stroke 2015. talare. Datum och plats: 22 23 april 2015, Stockholm. Erik Lundström, överläkare, neurologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stroke 2015 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stroke Fördjupa dig inom neglekt, apraxi och afasi Vad omfattar dolda funktionshinder och hur kan

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Medical Marijuana. Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober. Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Medical Marijuana Sverige mot narkotika Landskrona 1 oktober Kerstin Käll, överläkare, med.dr. Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping Cannabis sativa Innehåller över 60 olika cannabinoider,

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö

Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Riksföreningen psykoterapicentrum i Skåne Minnesanteckningar från Kick offdag 110827 på Psykologcentrum, S Förstadsg 13, Malmö Närvarande:, Ernst Dahlqvist, Christina Fredlund, Eva Malmberg, Kerstin Nilsson

Läs mer

Opererade bort. men smärtan

Opererade bort. men smärtan LÄGG IN ANNONS KÖP Välj & din SÄLJ ort JOBB Publicerad 17 jun 2015 10:00 Uppdaterad 22 jun 2015 08:57 För ökad kunskap. Monica Könberg hoppas att hon genom att berätta om endometrios kan bidra till att

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser

Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser Minnesanteckningar Volontärträff Farmacevter utan gränser Datum 20 oktober 2015 Plats; UMC, Bredgränd 7, Uppsala Närvarande; Sten Olsson, Jenni Falgén, Malin Olsen, Johanna Degerman, Yasmine Biladama,

Läs mer

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås

SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås SOMS-Konferens 15-17 oktober 2008 Scandic Plaza Borås För sjukgymnaster inom omsorg och habilitering Onsdag 15 oktober 11.30-12.00 Registrering 12.00-13.00 Lunch 13.00-13.30 Konferensen öppnas Inledning

Läs mer

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun

Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Hälsoföretag inom Ljusdals kommun Identifiering och förstudie om förutsättningar för företag inom området hälsa, må-bra, friskvårds- och rehabiliteringsföretag inom Ljusdals kommun Maria Sellberg

Läs mer

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen

Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Kosttilskud svenske erfaringer i forebyggelsesindsatsen Riksomfattande leverantörsförening för egenvårdsprodukter Svensk Egenvård är en leverantörsförening Medlemmar i Svensk Egenvård är leverantörer som

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare:

Långvarig smärta. 12 13 september 2011, Stockholm. Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Talare: Långvarig smärta Inspirerande och utvecklande dagar för dig som sjukgymnast! Aktuell forskning kring smärta och behandling Sambandet mellan fysiologi och psykologi Hur motivera patienten att bli mer aktiv

Läs mer

Ansök om ShopExpress och handla snabbare!

Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Ansök om ShopExpress och handla snabbare! Så här enkelt handlar du med ShopExpress För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering. Tag den scanner som lyser. Med scannern läser du själv

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

rosacea Information om ett vuxet problem

rosacea Information om ett vuxet problem rosacea Information om ett vuxet problem 1 RosaceA är den medicinska termen för ett antal hudsymptom som oftast uppträder hos personer över 30 år. (ej att förväxla med akne) Cirka Symptomen på rosacea

Läs mer

Apotekets råd om. Eksem

Apotekets råd om. Eksem Apotekets råd om Eksem Eksem är en inflammation i hudens övre lager, vilket orsakar klåda och rodnad av huden. Akut eksem känne tecknas av kliande, röd, svullen, vätskeblåsor. Bakterieinfektion kan tillstöta

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer