Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå"

Transkript

1 UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist för utbildning på avancerad nivå Sista ansökningsdag 15 februari 2012, kl Frågor om utlysningen besvaras av Olle Vogel, programansvarig, Mats Waltré, Administrativa frågor besvaras av Birgitta Olsson, projektadministratör, För teknisk support kontakta eller Lena Nilsson, KK-stiftelsen högskolornas forskningsfinansiär

2 UTLYSNING 2 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Vem kan söka? 3 Vad ska pengarna användas till? 3 Näringslivets deltagande 4 Ekonomiska förutsättningar 4 Formella krav 5 Bedömning 5 Ansökan 5 Tidplan och beslut 6

3 UTLYSNING 3 Bakgrund KK-stiftelsen finansierar kompetensutveckling för näringslivet. Kompetensutveckling ska vara på avancerad nivå. Utbildningar på avancerad nivå kräver forskningsnärhet avseende både kunskapsinnehåll och pedagogisk/didaktisk kompetens. Lärosäten och deras forskningsgrupper är i huvudsak kunniga inom forskningsfronten, vilket präglar utbildningarna på avancerad nivå. Samtidigt behövs en kunskap om utvecklingsfronten, dvs. hur utveckling av produkter, tjänster och processer sker och var denna utveckling befinner sig. Näringslivet har här en ledande kompetens och därför en viktig roll att fylla i studenternas utbildning. Personer i ledande ställning med djupa kunskaper i utvecklingsarbetet ska kunna adjungeras till lärosätena. Syfte och mål Syftet med programmet är att stärka näringslivsrelevansen för utbildningar på avancerad nivå. Programmet ska bidra till ökad kompetens i näringslivet genom att skapa möjligheter att rekrytera FoU-chefer eller specialister från näringslivet inom dynamiska utvecklingsområden som är viktiga för både den industriella och den vetenskapliga utvecklingen. Målet är att utveckla och genomföra näringslivsinriktad utbildning på avancerad nivå. Framtagna utbildningar ska integreras i lärosätets ordinarie utbildningsverksamhet. Vem kan söka? Endast Sveriges nya lärosäten lärosäte med examensrättigheter på lägst masternivå inom föreslaget kompetensområde kan ansöka. Utlysningen riktar sig till lärosätet. Lärosätet söker medel för att, tillsammans med näringslivet, finansiera en anställning vid lärosätet. Rekrytering ska följa lärosätets anställningsordning för adjungerade befattningar. Sökande ska vara en person på strategisk nivå vid högskolan med ansvar för utbildning. Vad ska pengarna användas till? KK-stiftelsens medel får endast användas till att finansiera adjungerade befattningar enligt ansökan. Ansökan kan omfatta flera befattningar inom samma utbildningsområde. Personen ska anställas på minst 20 % vid högskolan och maximalt 50 %. Kursutveckling och undervisning ska utgöra anställningarnas huvudsakliga verksamhet. Personer som kan rekryteras FoU-chefer eller specialister från näringslivet som kan tillföra kunskap om utvecklingsfronten inom ett för högskolan viktigt område. Finansierad tid 1-3 år

4 UTLYSNING 4 Näringslivets deltagande Med näringslivet avser KK-stiftelsen privat näringsliv. Företagen ska ha verksamhet i Sverige med en omfattning och inriktning som möjliggör samarbete med aktuellt lärosäte. Respektive företag ska medverka i att ta fram ansökan genom att redogöra för sin medverkan, insatser, behov och nytta av projektet. I ansökan ska framgå hur den sökta befattningen förväntas bidra till företagets och branschens utveckling. Ekonomiska förutsättningar KK-stiftelsens delfinansiering Näringslivets bidrag KK stiftelsens bidrag Lärosätets bidrag Adjungeringens kostnad 0-50 % 50 % 0-50 % Högskolan kan välja att söka delfinansiering endast från stiftelsen om högskolan avser att finansiera 50 % eller mer av anställningen. Finansieringen beräknas utifrån nedanstående beräkningsunderlag. 1. Lön för heltid plus 50 % pålägg för att täcka lönebikostnader (arbetsgivaravgifter, pensioner, försäkringar m.m.). 2. Omkostnadskonto för till exempel resor och direkta projektomkostnader, max kronor/år per anställning. 3. Overhead max 40 % av direkta lönekostnader. Lärosätet och medverkande företag ska komma överens om fördelningen av de kostnader som inte täcks av KK-stiftelsens bidrag. Observera att Kostnader som är upparbetade före KK-stiftelsens beslut inte godtas. Om ekonomi- eller personbindning finns mellan ingående företag, mellan företag och högskola eller mellan företag och enskild anställd vid lärosätet ska detta anges. Specificera till exempel aktieägande, styrelseposter eller anställning/konsult och IPRavtal oavsett storlek.

5 UTLYSNING 5 Formella krav Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma i fråga för KK-stiftelsens bedömning: Projektet ska ligga i linje med utlysningens övergripande mål och inriktning. Ansökan ska undertecknas av rektor eller prefekt/motsvarande samt projektledare. Ansökan ska avse adjungering av en eller flera personer enligt ovanstående. Kursutveckling och undervisning ska utgöra anställningarnas huvudsakliga verksamhet. Närvaro fordras både vid lärosätet och hos medverkande företag. Medverkande företag ska yttra sig över kompetensområdets betydelse. Bedömning Beslut om medel fattas av stiftelsens vd. Ansökan kommer att behandlas av en extern beredningsgrupp. Gruppen bedömer utbildningsmiljön där befattningen är tänkt att placeras utifrån följande aspekter: Befattningens betydelse för näringslivets utvecklingsbehov Befattningens bidrag till utvecklingen av utbildningsmiljön Befattningens bidrag till förnyelse av lärosätets utbildning Hur befattningen kompletterar och samspelar med forskarutbildning och forskningen vid lärosätet Ansökan KK-stiftelsen använder ett elektroniskt ansökningsförfarande. För att kunna lämna in en ansökan måste den sökande skapa ett användarkonto. Sedan juni 2011 har stiftelsen en ny ansökningsportal, vilket innebär att alla måste skapa ett nytt användarkonto. Ansökningshandlingarna består av elektroniska blankettsidor och ett antal bilagor som laddas upp elektroniskt. För två av bilagorna ska särskilda mallar användas. Mallarna kan laddas ned från stiftelsens webbplats, Ansökan skrivs med fördel på svenska. Utöver blankettsidorna ska ansökan innehålla fyra bilagor.

6 UTLYSNING 6 Ansökans utformning De första två bilagorna bör disponeras enligt följande: 1. Plan för tillsättning av befattning inkl. tidplan (max 2 sidor). 2. Den för befattningen aktuella utbildningsmiljön (max 5 sidor) 2.1. Presentera den aktuella utbildningsmiljöns verksamhet och huvudsakliga resultat under de senaste 3 5 åren samt planer för kommande 3-5 år Presentera insatserna för den nya befattningen, beskriv hur den ska samspela med och komplettera existerande utbildning vid lärosätet. De samverkande företagens insatser, behov och förväntade nytta av den aktuella befattningen ska framgå. För de övriga två bilagorna ska särskilda mallar användas. Mallarna kan laddas ned från 3. Projektbudget (bilagemall) 4. Signaturer (bilagemall) Ansökan ska undertecknas av rektor eller prefekt/motsvarande samt projektledare. Ansökningar som saknar underskrifter behandlas inte. Information om teknisk support finns på KK-stiftelsens webbplats. Tidplan och beslut Ansökan ska ha inkommit till KK-stiftelsen senast den 15 februari 2012, kl 15:00. KK-stiftelsen fattar beslut om finansiering av projekt senast den 1 juni 2012.

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

IT i Högre Utbildning 14

IT i Högre Utbildning 14 Sida 1 (10) UTLYSNING IT i Högre Utbildning 14 KK-stiftelsen inbjuder pågående eller tidigare KK-satsningar inom programmen Forskningsprofil, Profil+, KK-miljö eller Företagsforskarskolor att ansöka om

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå:

1 *Nyttan kan (enligt stiftelsens policydokument) bestå: Stiftelsen för Strategisk Forskning utlyser rambidrag för forskning inom Programvaruintensiva system I syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft vad gäller utformningen av programvaruintensiva system utlyses

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26

Dnr: MIUN 2013/1282. Mittuniversitetets anställningsordning. Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 Dnr: MIUN 2013/1282 Mittuniversitetets anställningsordning Fastställd av Mittuniversitetets styrelse 2013-08-26 INNEHÅLL ALLMÄNT 2 ANSTÄLLNINGSORDNING 4 REKRYTERINGSPOLITIKENS MÅL 4 STRATEGI FÖR REKRYTERING

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016

Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 1 Kungliga Tekniska Högskolan, KTH Dnr K0926-2015 Stockholms läns landsting, SLL Denna ansökningsomgång är avslutad. Utlysning av projektmedel för: Hälsa, Medicin och Teknik, HMT 2016 Anvisningar för ansökan

Läs mer

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312)

Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 1 Försvarsmakten, FMV, Saab AB, Volvo Aero Corporation NFFP5 2009-2012 Utlysning nr 1 (ver8, 090312) 2 1. Inbjudan Härmed inbjuds industri, forskningsinstitut, högskolor och universitet att inkomma med

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak

Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak Projektstöd till forskning om alkohol, narkotika och tobak I den under hösten 2008 avlämnade forskningspolitiska propositionen 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation föreslås för FAS vidkommande

Läs mer

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande.

Med detta som bakgrund utlyser vi nu ett finansieringsstöd för socialt företagande. ANSÖKNINGSGUIDE Finansieringsstöd för socialt företagande i Göteborgs Stad Bakgrund (BRG) ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. BRG bidrar till att

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare

Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare 1 Version: 4, 2015-08-20 Principer för ansökan om anslag från FORSS guide för sökanden och granskare OBS: Denna guide rör principer för anslagsansökningar till FORSS. Det är inte en handledning i hur man

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Anställningsordning vid Högskolan i Skövde Nuvarande anställningsordning gäller från och med 2013-03-01 och är beslutad av styrelsen. Rektor har 2013-11-15 beslutat om vissa ändringar i anställningsordningen

Läs mer