LEDARSKAP OCH REKRYTERING ATT VARA LEDARE? Rollen som föredöme Att påverka Att ständigt jaga talanger DEN GODE LEDAREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARSKAP OCH REKRYTERING ATT VARA LEDARE? Rollen som föredöme Att påverka Att ständigt jaga talanger DEN GODE LEDAREN"

Transkript

1 LEDARSKAP OCH REKRYTERING Rollen som föredöme Att påverka Att ständigt jaga talanger ATT VARA LEDARE? ROLLEN SOM FÖREDÖME REKRYTERING BESLUTSFATTARE COACH ATT PÅVERKA BYGGA FÖRETAGSKULTUR MED STOLTHET EMPATI OMTANKE BRY SIG OM DELEGERA ANSVAR/BEFOGENHETER VISA MOD INFORMERA/KOMMUNICERA LYSSNA FÅ IGÅNG DIALOG - MEDARBETARE VÄXER SJÄLVFÖRTROENDE RESPEKT FÖR ANDRA UPPMÄRKSAMMA GE BERÖM/KRITIK TYDLIGHET MÅLINRIKTAD ELDSJÄL LÄRANDE DELA MED SIG AV ALLT MAN KAN HELHETSSYN GÅ FÖRST I MOTVIND SYNLIG BJUDA PÅ SIG SJÄLV REPRESENTERA UTÅT BALANS ARBETE-PRIVATLIV NÄTVERKARE STORYTELLER ETIK/MORAL DEN GODE LEDAREN LENNART KOSKINEN EMPATI GILLA MÄNNISKOR OMTANKE RESPEKT ANSVAR TA OCH GE TILLIT ÄKTA RELATIONER KUNNA HANTERA PROBLEM OCH KONFLIKTER SJÄLVKÄNNEDOM EGEN ETIK BOTTNA I SIG SJÄLV * GENOM ATT LÄRA KÄNNA SIG SJÄLV VÅGA BJUDA PÅ SIG SJÄLV BLIR MAN BÄTTRE PÅ ATT TA HAND OM / FÖRSTÅ OCH HANTERA ANDRA * TILLIT MÅSTE VARA ÖMSESIDIG

2 VAD KÄNNETECKNAR EN FRAMGÅNGSRIK LEDARE? * ETT HÖGT ANGAGEMANG BRYR SIG OM -MEDARBETARE -KUNDER * KAN AFFÄREN / BRANSCHEN - MYCKET ERFARENHET OCH GODA RESULTAT * SYSTEMATIK KREATIVITET OCH VISIONER * FATTAR BESLUT NÄSA FÖR RÄTT UTVECKLING * FÖREDÖME FÖR SINA MEDARBETARE I ALLT! * SKAPAR EN MILJÖ I FÖRETAGET - GENOM ATT INFORMERA / KOMMUNICERA MED MEDARBETARE /KUNDER. ÖPPENHET - EMPOWER MEDARBETARE - ENGAGEMANG / MOTIVATION - ANSVAR / BEFOGENHETER - DELAKTIGHET / MENINGSFULLHET *HAR KARISMA UTSTRÅLNING OCH KARAKTÄR - HAR KUL DRIVKRAFT GILLAR KONKURRENS - INTEGRITET VÄLJER RÄTT MEDARBETARE -HÖG MORAL -LIVSKVALITET LEDARSKAPETS GRUND att kunna påverka! HELHETSSYN SYSTEMTÄNKANDE FÖRSTÅ KAN VILL KASAM KÄNSLA AV SAMMANHANG BEGRIPLIGHET FÖRSTÅ PROBLEMET PROBLEMLÖSNING LÄGESUPPFATTNING HANTERBARHET KAN KLARA AV HANDLING MENINGSFULLHET VIKTIGT FÖR MIG BESLUTSFÖRMÅGA PRIORITERING / OMPRIORITERING HANDLINGSUTRYMME CORPORATE LONGITUDE - TANKELEDARSKAP LEDARSKAP IDENTITET ENERGI 1. FRIVILLIG ORGANISATION - SÖKER SIG FOLK TILL DITT FÖRETAG? LEIF EDVINSSON 2. KOMFORTZON - 3% ENTREPRENÖRER - MÅNGA RÄDDA / VÅGAR EJ ÅR - VAD STÅR DET PÅ VISITKORTET 3. LEDA KOMPLEXA, SOCIALA PROCESSER - STORY TELLING, KAOS ORGANISATIONER - DOFT, ARENA, MÖTESPLATS - BRAINSTILLING ISTÄLLET FÖR BRAINSTORMING 4. NÄTVERKET - HUR MÅNGA INTERNT CONTRA EXTERNT - INSOURCA KUNSKAP / KOMPETENS - ATTRAHERA OCH HYRA UT 5. MENINGSFULLHET - SAMMANHANG KOMPETENSFÖRSÄKRING - KASAM KÄNSLA AV SAMMANHANG 6. LONGITUD LEDARSKAP - TIDSFLÖDET / RYTMEN VIKTIGARE ÄN KASSAFLÖDET

3 EN STARK FÖRETAGSKULTUR BASERAS PÅ * HUR VI SJÄLVA UPPTRÄDER OCH AGERAR * DEN MILJÖ VI SKAPAR I FÖRETAGET * LEDNINGENS ENGAGEMANG OCH UPPTRÄDANDE SOM FÖREDÖME OCH EXEMPEL INSPIRATÖR * VÄRDERINGAR OCH ATTITYDER * HJÄLTAR * RITUALER OCH HISTORIK * SYSTEM AV INFORMELLA REGLER SOM STYR / FORMAR VÅRT BETEENDE * GER MEDARBETARE STOLTHET TILLHÖRIGHET BLIR EN DEL AV FÖRETAGET EN STARK KULTUR GÖR FÖRETAGET SJÄLVGÅENDE SJU VIKTIGA SÄTT ATT BYGGA KULTUR FÖR LEDARE * HÄLSA MED ÖGONKONTAKT, LEENDE OCH NAMN! * LETA STÄNDIGT TALANGER * GE BERÖM TIMING / VISKA * FRÅGA ANDRA OM DERAS UPPFATTNING * LÄR UT NÄR TILLFÄLLE BJUDS * UTMANA MEDARBETARE * SKAPA ENGAGEMANG / MOTIVATION VALERIE OBERLE VIKTEN AV EMOTIONELL KOMPETENS * BÄTTRE FÖRSTÅELSE FÖR EGNA KÄNSLOR * FÖRSTÅ HUR ANDRA KÄNNER DET * HANTERA EGNA KÄNSLOR * PÅVERKA HUR ANDRA KÄNNER DET * ANVÄNDA SIG AV KÄNSLOMÄSSIG KUNSKAP I BESLUTS FATTANDE - INTUITION

4 EQ EQ EMOTIONELL KOMPETENS MARGARETA SJÖLUND - ÄR EJ PERSONLIGHET MER GENETISKT BETINGAT EQ ÄR MÄTBART TAKTIK ATT ANVÄNDA SIN KOMPETENS 133 FRÅGOR 5 x VIKTIGA DELAR * INTRAPERSONAL = SJÄLVKÄNNEDOM / SJÄLVFÖRTROENDE TA BESLUT OBEROENDE * INTER PERSONAL = HUR UPPLEVS JAG IHOP MED ANDRA MÄNNISKOR KUNNA SÄLJA SOCIALA RELATIONER / EMPATI NÄRHET / GE OCH TA * ADAPTABILITY = ANPASSBARHET / FLEXIBILITET /FÖRÄNDRINGSBENÄGENHET KÄNSLOR TANKAR BETEENDE * STRESS MANAMGEMENT = STRESSTÅLIGHET / TOLERANS EJ BRÄNNAS UT IMPULSKONTROLL MÄNGD AV FÖRVÄNTNINGAR HANTERA NEGATIVA SITUATIONER * GENERAL MOOD = HUR MÅR JAG? VÄLBEFINNADE / BALANS OPTIMISM / HARMONI ATT LEDA KUNSKAPSFÖRETAG * EN STARK FÖRETAGSKULTUR BASERAD PÅ - GEMENSAMMA VÄRDERINGAR / VISIONER - KUNDORIENTERING KUNDFOKUS * EN ORGANISATION SOM BRYR SIG - OMTANKE, EMPATI, EMPOWERMENT * STIMULERANDE LÄRMILJÖ - PERSONLIG VÄXT BERÖM FEED BACK - INDIVIDUALITET / SJÄLVSTÄNDIGHET - KREATIVITET INNOVATION * LEDARE VISIONÄR SYNLIG - HÖGT TILL TAK LÄRA AV FEL - BJUDER PÅ SIG SJÄLV - HÖGT EQ SOCIAL KOMPETENS - FÖREDÖME DELAR MED SIG - INGA HEMLIGHETER ATT LEDA KUNSKAPSINTENSIV VERKSAMHET * MAXIMALT UTNYTTJA KUNDRELATIONER + KOMPETENS GENOM LÄRANDE OCH NÄTVERK * NYA SOCIALA KONTRAKT MELLAN - ÄGARE LEDNING ANSTÄLLDA KUNDER - NÄTVERK SAMVERKAN PARTNERING - ÖPPENHET FÖRTROENDE TILLIT * VÄRDE OCH VISIONSBASERAT LEDARSKAP - STOLTHET I FÖRETAGET - ALLT UTGÅR FRÅN KUND * ETT LEDARSKAP MED GENUINT INTRESSE - FÖR MEDARBETARE OCH DERAS FAMILJER -EMPATI ATT BRY SIG OM OMTANKE - EQ HELHET SOCIAL KOMPETENS

5 VAD KÄNNETECKNAR EN KUNSKAPSARBETARE? * VÄLUTBILDAD FÖRSTÅR VAD LÄRANDET BETYDER - FÖR SITT EGET MARKNADSVÄRDE - SOM DRIVKRAFT / MOTIVATOR FÖR UTVECKLING * FÖRSTÅR ATT BYGGA NÄTVERK OCH ANVÄNDA DET FÖR - ATT SÖKA JOBB - FÖR INFORMATION OCH ERFARENHETSUTBYTE - FÖR ATT BYGGA KOMPETENS * LYHÖRD FÖR FÖRÄNDRINGAR LOJAL MOT SIG SJÄLV * SÖKER / KRÄVER UTMANANDE ARBETSUPPGIFTER, PÅFYLLNING AV KUNSKAPER OCH NÄTVERKSBYGGANDE * VILL ARBETA MED LEDARE OCH CHEF SOM ÄR ETT FÖREDÖME, PLUS MED KOMPETENTA KOLLEGOR VI BLIR ALLA KUNSKAPSARBETARE! KUNSKAPSUTVECKLING * KUNSKAP EN OÄNDLIG RESURS - TAR ÖVER FRÅN KAPITAL * TVÅ TYPER AV KUNSKAP - EXPLICIT -ERFARENHETSBANK - INFORMATION DATA - TYST KUNSKAP ATT DELA MED SIG AV ( ALDRIG MISTA ) KRÄVER - FÖRTROENDE, TILLIT, TID - PERSONLIGA RELATIONER - SOCIAL GEMENSKAP / MILJÖ - GRUPPTILLHÖRIGHET LYCKAS EN - LYCKAS ALLA * DELAD KUNSKAP NY OCH UTVECKLANDE KUNSKAP NY ANVÄNDNING AV KUNSKAP * BYGGER PÅ ATT VÅGA VISA OSÄKERHET ÖPPENHET HUMOR SKRATT-LEK DE SJU LIVSOMRÅDENA / LIVSMÖDORNA * FAMILJEN * EKONOMI * MENTALA * SOCIALA * ARBETE * ANDLIGT ETIK MORALISKT HUR FINNS BALANS MELLAN DESSA? SÄTT MÅL FÖR VARDERA OMRÅDET! * FRITID / FYSISKT

6 ATT SKAPA EN UTVECKLANDE MILJÖ I FÖRETAGET * CHEFER LEDER VERKSAMHET GENOM - COACHING TRÄNING FÖRÄNDRING - FÖREGÅR MED GOTT EXEMPEL, FÖREDÖME! - GER FEEDBACK ( DAGLIGEN ). BERÖM OCH KRITIK * MEDARBETARE UTFÖR SERVICE OCH TJÄNSTER. AFFÄRER -MED FOKUS PÅDETALJER -VÄRDSKAP - ATT STÄNDIGT ÖVERTRÄFFA KUNDENS FÖRVÄNTNINGAR ÖVERRASKA POSITIVT! - ÄLSKA REKLAMATIONER! * KRÄVER EN MILJÖ DÄR - MEDARBETARE MOTIVERAS OCH ENGAGERAS SAMT FÅR TA ANSVAR - MEDARBETARE HAR FULL INFORMATION OCH FÅR UTBILDNING + KUNSKAPER ATT KUNNA SKÖTA KUNDER / GÖRA AFFÄRER OCH BLI PROBLEMLÖSARE - BRA STÖDSYSTEM MED IT ETC - FRÄMST AV ALLT EN STARK FÖRETAGSKULTUR DÄR MEDARBETARE KÄNNER STOLTHET OCH MENINGSFULLHET! 5 X FÖR... ATT LYSSNA OCH FÖRÄNDRA FÖRÄNDRINGSTRAPPAN FÖRKLARA FÖRSTÅ LYSSNA MOTSTÅND PROBLEM MÖJLIGHETER FÖRSVARA FÖRKASTA ( AUTOMATISKT NEJ! ) FÖRÄNDRA * SOM CHEF LYSSNA FÖRST PÅ KUND / MEDARBETARE OCH VÄNTA MED EGNA FÖRSLAG / LÖSNINGAR ( ÄVEN OM DU VET BÄST! ) * SE MÖJLIGHETER I ATT ANDRA TÄNKER ANNORLUNDA * HÖJDEN AV FÖRSÄLJNING / FÖRANKRING ÄR ATT FÅ KUNDEN / MEDARBETAREN ATT KOMMA UPP MED DIN IDÉ / LÖSNING Pixie Formula Disney Kompetensutveckling + Kommu- -nikation + Omsorg = Stolthet E-learning Medarbetare Värdskap Aktiviteter Företaget Storytelling Kunddatabas Känna igen Prioritera Förbereda Feedback Beröm Visa uppskattning Ger självgående medarbetare

7 MODELL FÖR VÅRT GEMENSAMMA ANSVAR ANPASSNINGSBARA LEDARE FÖREDÖME TYDLIGA MÅL O FÖRVÄNTNINGAR- vi kan göra det INVOLVERA vad tycker du? STÖD O VERKTYG vad behöver du? hur kan jag hjälpa? FEEDBACK/COACHING detta ser jag? ATT MÄTA detta fungerar eller rätta till GEMENSAMT ANSVAR vi gör det tillsammans FÖRSTÄRKA OCH BELÖNA det fungerar POSITIVA O NEGATIVA KONSEKVENSER väx med jobbet eller flytta MODELL UTARBETAD AV VALERIE OCH SPENCER OBERLE VIKTIGT VID REKRYTERING AV UNGA, VÄLUTBILDADE UNGDOMAR * FÖRETAGETS MAMN OCH VARUMÄRKE - VIKTIGT ATT FÖRETAGET SYNS / IMAGE - ATT DET FINNS EN INTERNATIONELL PRÄGEL - FLASHIGT KONTOR / MORDERNA ARBETSREDSKAP * ARBETSUPPGIFTER - TRAINEE / INTRODUKTION / MENTOR ( HÖG CHEF ) - VARIERANDE ARBETSUPPGIFTER - TIDIGT KOMMA FRAM OCH VISA UPP SIG / SYNAS * SOCIALT FÖRETAGSKULTUR / MILJÖ - SOCIAL INTRODUKTION GEMENSKAP / KAMRATSKAP - KUL PÅ JOBBET - FLEXIBILITET - JÄMN KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING * ERSÄTTNING - BEGYNNELSELÖN VIKTIG TROTS ALLT - KARRIÄRSMÖJLIGHETER ( EX. HUR SNABBT BLIR MAN CHEF / LEDARE? ) REKRYTERA OCH BEHÅLLA MEDARBETARE * AVSEVÄRD ÖKAD FLEXIBILITET! PROBLEM - ATT KOMBINERA ARBETE OCH PRIVATLIV - DÅLIGA KOMMUNIKATIONER - ANPASSAR OSS EJ TILL UNGDOMARS KRAV - GRYTHYTTAN 7 AV 47 KVAR EFTER 5 ÅR FLEXIBLARE ARBETSTIDER % FAST % DELTID - BEROENDE AV ÅLDER / FAMILJESITUATION - ARBETA 5 10 DAGAR DAGAR LEDIGT SE TILL ATT MAN HAR MER KUL PÅ JOBBET / ÖKAD VARIATION / FLER JOBBUPPGIFTER -SÄSONG VINTER SOMMAR -2 4 TIM JOBB FÖRETAGSKLIMAT / IMAGE TRIVSEL PÅ ARBETSPLATS PLATSCHEF SOM FÖREDÖME

8 ATT UTVECKLA OCH BEHÅLLA UNGA VÄLUTBILDADE MEDARBETARE ERSÄTTNINGSFORMER HÅRDA OCH MJUKA ERBJUDANDE MED ÖKAD PRIORITET FÖR DE SENARE SE BILD MENTORSKAP HELHETSSYN MENTOR NÄRA MAKTEN PLANERAD UTVECKLING UTVECKLA / BEHÅLLA UTVECKLING INDIVIDUALITET ATT SES OCH SYNAS ERKÄNNANDE / ANSVAR FRIHET / INDIVIDUELL LÖN DELAKTIGHET DEL I VÄRDESKAPANDE RÖRLIGHET UTVECKLINGSTRAPPA FÖR CHEFER SPECIALISTKARRIÄR FRÅN YRKESARBETARE TILL CHEF PÅ MELLANNIVÅ ÖKAD VALFRIHET PRÖVA SIG FRAM NYA UTMANINGAR MÖJLIGHET FÖR FÖRETAGET ATT BEHÅLLA MEDARBETARE VIKTIGA STRATEGIER * FOKUS PÅ MEDARBETARE OCH SERVICE FÖR PERSONAL * EN FÖRETAGSKULTUR DÄR MAN BRYR SIG - KICK OFF / PERSONALTRÄFFAR FIRAR FRAMGÅNGAR - INVOLVERAR FAMILJ / PARTNERS - KAMRATSKAP / GEMENSKAP STÄLLER UPP FÖR VARANDRA * FÖRETAGETS IMAGE - STOLTHET ATT ARBETA DÄR - MEDARBETARE SOM FÖRETAGETS VIKTIGASTE TILLGÅNG * KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING - UTVECKLINGTRAPPA CHEFER / SPECIALISTER /... - KOMPETENSFÖRSÄKRING * SPECIELL UPPMÄRKSAMHET PÅ MEDARBETARE SOM BÄR UPP AFFÄREN / KULTUREN/ÖPPENHET OCH SNABB KONFLIKTLÖSNING - INFORMATION KOMMUNIKATION * OMVÄNDER SNABBT MISSNÖJDA KUNDER TILL NÖJDA / FÖRTJUSTA KUNDER / GÄSTER VAD SKAPAR FRAMGÅNGSRIKA MEDARBETARE? * INFORMATION KOMMUNIKATION - ATT TIDIGT FÅ VETA VAD SOM HÄNDER - SKAPAR KREATIVITET DELAKTIGHET * UTBILDNING KUNSKAPER KOMPETENS - TRÄNA TRÄNA TRÄNA * EN STARK KULTUR SOM SKAPAR - ENGAGERADE MILJÖ / STOLTHET - DELAKTIGHET * ETT LEDARSKAP SOM - FRIGÖR KRAFT HOS MEDARBETARE - UTVECKLAR MEDARBETARNAS POTENTIAL - KLARA FOKUSERADE STRATEGIER - DELEGERAR, GER ANSVAR / BEFOGENHETER - LITAR PÅ MEDARBETARE * FÖRSTÅR ATT SÄTTA KUNDEN I CENTRUM -FOKUSERAR PÅKUNDVÄRDE - KÄNSLA FÖR DETALJER - BYGGER KUNDRELATIONER - FRÄMSTA DRIVKRAFT ÄR NÖJDA KUNDER

9 FRAMTIDENS ERSÄTTNINGSFORMER * HÅRDA DELAR - LÖN OCH LÖNEUTVECKLING - TANTIEM / BONUS UTAN TAK / BELÖNINGAR / VINSTANDEL - AKTIER, FONDER, OPTIONER * MJUKA PARAMETRAR ( INDIVIDANPASSADE ARBETSTID / LEDIGHET ) - STYRA SIN ARBETSTID DISTANSARBETE, ETC - TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN, BARNLEDIGHET -KOMPETENSUTVECKLING - UTVECKLINGSTRAPPA ( MINA MÖJLIGHETER I FRAMTIDEN!) - KOMPETENSFÖRSÄKRAN (SKANDIA), ALTERNATIVA KARRIÄRER -HÄLSA - FRISKVÅRD / TRÄNINGSKORT, SJUKFÖRSÄKRING (SKANDIA / WASA) - BARNPASSNING - DAGIS PÅ JOBBET, ARBETSRUM MED BARN ( VID KRIS KUNNA TA MED) -TJÄNSTEN - TJÄNSTEBIL, ALTERNATIVA ARBETSPLATSER VID ANDRA SÄSONGER, - MENTOR / TRÄFFA HÖGA CHEFER / INTELEKTUELL RÅDGIVNING - PLANERAD UTVECKLING - VARDAGTJÄNSTER -SE SEPARAT BILD VARDAGSTJÄNSTER DYKER UPP FLER OCH FLER FÖRETAG SOM ERBJUDER TJÄNSTER FÖR HYRESGÄSTER / MEDARBETARE - HEMFRID AB - FACILITY MANAGEMENT - JC, SERCO, COOR, SODEXHO, DALKIA, ISS... KAN OMFATTA OMRÅDEN SOM - STÄDNING - SKJORTTVÄTT - FINANSIELL RÅDGIVNING - KÖPRABATTER - HJÄLP MED SERVICE - BESIKTNING AV BIL, KÖP AV BILJETTER BILTVÄTT - PÅ KONTORET ELLER I FASTIGHETSOMRÅDET - FRISÖR, NAPRAPAT, SJUKGYMNAST, LÄKARE - BANK, RESEBYRÅ, ANNAN SERVICE - MATLEVERANSER / TAKE OUT HMR HOME MEAL REPLACEMENT - PIZZA LEVERANS, SALLADER, CATERING T R A I N E E RESE- OCH TURISTINDUSTRIEN UTVECKLINGSTRAPPA MENTORSKAP EKONOMI ATT LEDA SERVICEPERSONAL LAGAR & AVTAL 5 ST BASPROGRAM/SHR 2-4 DAGAR/ST 3 DAGAR 1-3 ÅR SUPERVISOR NIVÅ MAFÖ/ STRATEGI RETORIK SERVICE ACADEMY FÖRETAGS- SERVICE ACADEMY INTERNT INDIV. SEMINA- RIUM UNGA CHEFER 3-5 X SEM 9-15 DAG LEDARSKAP TEAM AFF.UTV. MAFÖ/CRM KUND SERVICE ACADEMY CHEFS- & LEDAR UTVECKLINGS- PROGRAM 4-5 x SEM DAG UNGA CHEFER CHEFER PÅ MELLANNIVÅ ÄGARE IFL HÖGRE LEDARSKAPS- PROGRAM OPL/FL/EXEC MBA 6 SEM C:A 30 DAGAR IFL FÖRETAGS- LEDNING STYRELSE TOPEX ALTERNATIVT CORNELL ROSEN HAAG IMD INSEAD HARVARD HOTELLDIREKTÖRER

ETT FRAMTIDSSCENARIO. Vad händer i världen? PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I RESE- OCH TURISTINDUSTRIN

ETT FRAMTIDSSCENARIO. Vad händer i världen? PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I RESE- OCH TURISTINDUSTRIN PROFESSIONELLT FÖRETAGANDE I RESE- OCH TURISTINDUSTRIN Ett framtidsscenario och trender Att göra affärer, mafö o kundorientering Rese- och turistindustrin Hotellmarknaden Revenue o yield management Kunddatabasen

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Sammanställning av de stora arken:

Sammanställning av de stora arken: Sammanställning av de stora arken: Hur uppmuntras nyfikenhet? Genom egen nyfikenhet uppmuntras andras nyfikenhet Positivt bemötande och reflektion Att ställa frågor Att någon ser mig Att vara väl förberedd

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor:

143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 143 kvinnliga ledare ger sina 3 bästa råd till chefskollegor: 1 1 - Lyssna på dem du jobbar med! 2 - Var dig själv! 3 - Glöm inte att du har ett liv utanför jobbet! Odla din familj OCH dina personliga

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004

KONTENTAN. En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 KONTENTAN 184 En bra idé + Himmel Helvete tur och retur av Bengt Renander 4/2004 214 Her place at the table av Deborah Kolb, Judith Williams & Carol Frohlinger 14/2005 Har hon fått jobbet bara för att

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Bra respektive dåliga ledaregenskaper utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv Sara Nilsson Handledare: Anna-Lena Erixon PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 hp 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer