VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se"

Transkript

1 VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Anne-Li Nilsson Norrbottens Läns Landsting Länsteknik Johan Erixon Sogeti Åke Karlberg Sogeti Anna-Greta Brodin Länschef Primärvården NLL Per Pohjanen Överläkare Norrbottens Läns Landsting Zingmark Karin FoU-enheten Norrbottens Läns Landsting Samt ett fortlöpande mycket välfungerande samarbete med LANDSTINGETS INFORMATIONSENHET Lätt att göra rätt med VIS - en ISO-baserad IKT-lösning med patienten i centrum BILD 1

2 Hipp hipp hurra, PS Kröyer 1888 En av nordens mest älskade tavlor men vad hände sedan..? Våren 2010 erhåller VIS (Vårdens Informations System) Vitalisstipendiet med motiveringen För framsynt tänkande och användning av vårdgivarens styrinformation med stark involvering av alla aktörer i utvecklingsarbetet, inte minst ledningen, där VIS främjar och stärker patientsäkerheten och vårdens kvalité. Hur långt vill eller kan du förändra dig själv? Målbild? Värdegrund? Aktör och inte ett offer! BILD 2 Lätt att göra rätt med VIS - en ISO-baserad IKT-lösning med patienten i centrum

3 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION EN NY VÅRDMODELL KONSOLIDERAS Varför 4F3H4HEALTH? Input till den generiska processmodellen utgör; HÄLSOFÖRHÅLLANDET. Detta öppnar för ett informationsflöde med många dimensioner. Översatt till en vårdsituation kommer vårdens tolkning på något sätt att involvera FÖRTROGENHET, FAKTA, FUNKTION och FÄRDIGHET (4F). Målet är HÄLSA levererat med HJÄRNA, HJÄRTA och HÄNDER (4H). 4F3H4HEALTH Lätt att göra rätt med VIS - en ISO-baserad IKT-lösning med patienten i centrum VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap BILD 3

4 Lär av dina misstag och delge andra dina erfarenheter i ett samarbete bland många aktörer Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

5 Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur Dagens system genererar ca filer och 4000 mappar enbart i en av landstingets divisioner. Stuprör med organisationen i centrum Riskbedömning? Hur ser det ut om vi istället sätter patienten i centrum? Målbild? Värdegrund? Lätt att göra rätt med VIS - en ISO-baserad IKT-lösning med patienten i centrum

6 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION EGENSKAPER SOM DOKUMENTMALLARNA SKALL UPPFYLLA: Lätt att göra rätt med VIS en ISO VIS baserad - En praktisk IKT-lösning tillämpning med av patienten förbättringskunskap i centrum BILD 6

7 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION EN NY VÅRDMODELL KONSOLIDERAS INFORMATIONSTEKNIK MED PATIENTEN I CENTRUM UTIFRÅN VÅRDENS BEHOV KUNSKAPSSTYRNING: EBM. Mäta bevis relevanta för risk och nytta av behandlingar (inkl. avsaknad av beh). FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP: Metoder att mäta resultat kopplat till metoder att analysera variation. BESLUTSSTÖD: Stödja korrekt beslutsfattande främst genom databearbetning av stora informationsmängder VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap BILD 7 Lätt att göra rätt med VIS - en ISO-baserad IKT-lösning med patienten i centrum

8 Koppling mellan VIS och CeHIS? BILD 8 Lätt att göra rätt med VIS - en IKT-lösning och ISO-standardiserad vårdmodell

9 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. Processbaserat vårdflödesstöd med många ingångar VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap BILD 9 Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

10 Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur

11 Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur

12 Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur

13 Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur A00 Kolera, koppla koder Diagnos: A00 Befattni Speciali Icke-kirurgisk: ng tet Rutiner Kirurgisk: Rutin Kolera vaccin Rutin åtgärd kolera Läkemedel: Vårdfor m Nyckelo rd Provtagning: MT prod: Spara Avbryt Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

14 Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur EXEMPEL METADATA BEFATTNING: INDEXERAS VIA AID-KODER Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

15 Processtänket måste stödjas och stuprörstänket måste bort. Nationell Informationsstruktur EXEMPEL METADATA SPECIALITET: INDEXERAS VIA SOCIALSTYRELSENS KODPLAN Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

16 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION. NULÄGE Episerver. AKUTA HJÄRTAN NLL: 43 SIDOR SOM SKALL SKROLLAS. NAVIGERING EJ MÖJLIG I NUVARANDE FORMAT. Lätt att göra rätt med VIS en VIS ISO - baserad En praktisk IKT-lösning tillämpning med av förbättringskunskap patienten i centrum BILD 16

17 VISION, MÅLBILD OCH VÄRDEGRUND: ÖKAD PATIENTSÄKERHET OCH SÄKER KOMMUNIKATION. VISningsläge AKUTA HJÄRTAN NLL VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap BILD 17 Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

18 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. Processbaserat vårdflödesstöd med många ingångar Dokumentmall ICD (ICF) Diagnos/utredning Akuta hjärtan NLL VIS - En praktisk tillämpning av förbättringskunskap BILD 18 Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

19 Patientsäkerhet; Att undvika vårdskada. Processbaserat vårdflödesstöd med många ingångar Dokumentmall KVÅ utredning Akuta hjärtan NLL Lätt att göra rätt med VIS en ISO VIS baserad - En praktisk IKT-lösning tillämpning med patienten av förbättringskunskap i centrum BILD 19

20 Lär av dina misstag och delge andra dina erfarenheter i ett samarbete där alla är aktörer Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum

21 Patientsäkerhet via processbaserat vårdflödesstöd enl nationell standard Styrande dokumentation idag Redovisande dokumentation igår Styrande dokumentation i VIS Redovisande dokumentation imorgon OPRATIVA BESLUTS- STÖD Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum BILD 21

22 VIS Verksamhetens Informations System NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING vis.nll.se Tackar för er uppmärksamhet! VIS-projektet via Per Pohjanen Lätt att göra rätt med VIS en ISO baserad IKT-lösning med patienten i centrum BILD 22

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården?

Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Patientsäkerhetslagen Vad betyder den för dig och vården? Ny lag för säker vård Alldeles för många patienter drabbas av onödiga vårdskador - vårdskador som hade kunnat förhindras med ett effektivare patientsäkerhetsarbete.

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR

En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR En patientförsäkring för alla VILKA VI ÄR OCH VAD VI GÖR MED FOKUS PÅ KUNDEN Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är ett rikstäckande försäkrings bolag som har till huvuduppgift att försäkra

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se

Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Agneta Calleberg Förvaltningsjurist Telefon 690 67 14 agneta.lonnemo-calleberg@pan.sll.se Patientsäkerhetslagen (2010:659) Bakgrund och framtid Klagomålsinstanser Patientnämnden Socialstyrelsen (klagomål

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Vägledning och funktionella krav

Vägledning och funktionella krav Vägledning och funktionella krav Tove Engvall 13-05-31 05 1(136) INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT... 6 1. INLEDNING... 7 1.1 FGS:ERNAS ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 8 1.2 LÄSANVISNING... 8 1.3 FÖRKORTNINGAR... 9 2.

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education The Agency s projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Centralisering med patienten i centrum

Centralisering med patienten i centrum Rapport 2013:3 Centralisering med patienten i centrum Vårdanalys utvärdering av patientperspektivet i rikssjukvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga

Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Vänd dig hit! Guide för kommuner och landsting att kartlägga och utveckla sin första linjeverksamhet för psykisk hälsa hos barn och unga Innehåll Förord... 3 Kapitel 1: Introduktion... 5 Kapitel 2: Vad

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer. För god vård och omsorg Handbok för utveckling av indikatorer För god vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer