Query&Report. Sju fördelar med Query&Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Query&Report. Sju fördelar med Query&Report"

Transkript

1 Query&Report Query&Report är ett avancerat webbaserat program som gör det enkelt och roligt att skapa enkäter, utvärderingar, undersökningar och rapporter. Vill du också ställa frågor? Det är smart, helt enkelt. Query&Report är verktyget som ger dig snabba och exakta svar på de frågor du ställer för att kunna ta de riktiga besluten. Programmet förenklar utvärderingsarbetet och ger organisationen bättre förutsättningar när det gäller frågor kring personal, kunder, leverantörer och medlemmar. De tänkbara användningsområdena är många och vi förvånas ofta över våra kunders kreativitet. Kanske är det för att programmet är så enkelt att använda och den flexibla rapportgenereringen som bidrar till att företag, kommuner och organisationer använder Query&Report till mycket mer än de trott sig kunna, eller ha behov av, från början. Query&Report är ett webbaserat enkätoch utvärderingsprogram som hjälper dig att på ett enkelt sätt skapa frågeformulär. I programmet bestämmer du själv vilka frågetyper du vill ha, utseendet på din enkät och om du vill lägga till bilder och multimedia. Du kan rikta enkäten till en utvald grupp, anonyma eller spårbara, eller göra den öppen för alla. Svaren samlas automatiskt i en databas. Sedan behövs det bara ett par knapptryckningar och du har en snygg och överskådlig rapport, som dessutom alltid är aktuell eftersom de senaste siffrorna visas varje gång rapporten öppnas. Men vad innebär egentligen webbaserad? Jo, när du ska arbeta i Query&Report loggar du helt enkelt in i programmet från vilken dator som helst som har internetuppkoppling och webbläsare, exempelvis Internet Explorer. Webbaserad betyder helt enkelt att programmet installeras på en webbserver och därmed tilldelas en internet-adress. Sju fördelar med Query&Report Lätt att lära, enkelt att använda. Snabb, enkel och billig distribution. Publicera enkäten på din hemsida eller skicka ut den med e-post. Webbaserad enkät gör det enkelt för respondenterna att svara. Återanvändbara enkäter och frågemallar gör enkätutformningen snabbare ju mer du använder programmet. Svaren sammanställs automatiskt i en databas. Det finns justerbara analysmallar och en mängd olika tabeller och diagram för snygg presentation. Generera datatabeller från enkäter för överföring till andra program som Excel eller SPSS.

2 Enkätundersökningar - för framgång Varje strategiskt beslut i en organisation måste bygga på ett bra beslutsunderlag. För att veta vad kunderna tycker om företagets produkter eller service, personalens uppfattning om organisationen eller medborgarens uppfattning om politiska beslut måste vi ställa frågor och självklart få svar. Enkätundersökningar och utvärderingar är därför viktiga redskap för att en verksamhet ska kunna förbättras och utvecklas. Många användningsområden Med Query&Report skapar du snabbt frågeformulär för de flesta syften. Det kan vara en månatlig personalenkät, några frågor till kunder eller utgöra större undersökningar. Undersökningen kan genomföras som en snabbenkät på webbsidan men också som djuplodade undersökningar med en noga utvald målgrupp. Formuläret kan också fungera som mall och rapportgenerator vid undersökningar via telefon, exempelvis av callcenter i vitt skilda delar av landet eller världen. All information samlas på, en för dig, lättåtkomlig plats. Internet som medie Query&Report är ett helt webbaserat program, all hantering av systemet sker via en webbläsare, vilket ökar tillgängligheten för alla användare. Internet är det perfekta mediet för att skapa och distribuera enkäter med tanke på tillgängligheten och den minimala insats som krävs av användare och tillfrågade. Med Query&Report kan undersökningsresultaten snabbt ge feed-back till organisationen och stimulera till en positiv utveckling. Enkel export till andra program Query&Report ska vara så enkelt som möjligt att använda. Lika enkelt är det att exportera din undersökning och bearbeta den vidare i andra program. När du skapat en rapport är det bara att klicka på Exportera, längst ner på sidan, spara excelfilerna och importera dem till det program du önskar enligt dess instruktioner. Enkelt och smidigt Query&Report kan användas till: Kundundersökningar Studieutvärderingar Medlemsundersökningar Elevarbeten Attitydundersökningar Arbetsplatsutvärderingar Personalenkäter Webbplatsundersökningar Inregistrering av pappersenkäter Varumärkesstudier Uppföljning av ISO rutiner....och mycket mer. Bland våra kunder finns både liten som stor. Deras gemensamma nämnare är att de satsar på en kundorienterad och användarinriktad utveckling. De vill veta vad kunderna tycker, helt enkelt. Här är några som använder Query&Report: Svenska Miljöinstitutet, Trygghansa, Malmö högskola och stad. Tieto Enator, Strålfors, Helsingborgs stad, Codan, Stena Line, Växjö universitet och kommun, Karlstad universitet och kommun, Naturvårdsverket, Skolverket, Högskoleverket, Volvo, Stockholms läns landsting, VEAB, Vodafone Sverige, Södra Smålands kommuner och landsting, Kommunförbundet Stockholms län, Umeå Energi, Södra Kungliga Biblioteket, Fujitsu Siemens Computers, VS Vin & Sprit, Fryshuset, Lazzo Mediabyrå, Got Event, Duni, Q-Med, Assa, Sveriges Musik- och kulturskoleråd, Nordic Medpartner, Orsa kommun, Tribridge Inc, Sensus Studieföbund, Peugeot Sverige, Svenska FN-förbundet, Hässleholms kommun, Bayer CropScience AG, Svenska Röda korset

3 Skapa enkäter Det är enkelt att komponera en ny enkät i Query&Report. Du väljer vilken frågetyp du vill använda, till exempel kryssrutor, textfält eller matris. Sedan formulerar du frågan och fyller i eventuella svarsalternativ. Och frågan är klar. Du kan skapa egna mallar för olika typer av enkäter och frågor som du använder ofta. Du kan också kopiera en undersökning som gjorts tidigare. På så sätt kan du återanvända frågor från en tidigare enkät och behöver inte skriva in alla frågorna på nytt. Enkäter med känsligt innehåll kan du skydda från kopiering och därmed från obehöriga genom att helt enkelt markera dem som Ej kopieringsbara. Egen layout Med hjälp av bakgrundsfärger och olika typsnitt kan du själv designa din enkät. Sidhuvud och sidfot skapas i en htmleditor som gör det möjligt att lägga in bilder och helt fritt utforma utseendet. Olika funktioner Det finns ett flertal olika frågetyper att välja på; exempelvis vallistor, kryssrutor, textrutor, matriser och radioknappar. Val av frågetyp beror på vilken typ av information du vill få fram i rapporterna. Frågorna kan kompletteras med olika funktioner. Du kan lägga till bild- eller mediafil, du kan göra frågan obligatoriska att besvara. På vissa frågetyper kan du lägga till ett extra svarsalternativ där respondenten själv anger ett svar eller ett alternativ. Dessutom kan du låta respondenten hoppa vidare i enkäten till en annan fråga längre fram, beroende på vilket svarsalternativ han eller hon valde. Lätt att redigera Det går lätt att lägga in nya frågor och förändra de frågor som finns i den valda enkäten. Du kan ta bort frågor och ändra frågornas placering. Ändringar kan endast göras av den som har skapat enkäten eller av den som står angiven som projektledare för den aktuella enkäten. Förhandsgranskning Eftersom frågorna går att förhandsgranska har du hela tiden överblick på slutresultatet när du bygger din enkät. Först när du har låst enkäten kan inga ytterligare redigeringar göras, förutom mindre textförändringar som stavfel. Enkäten måste låsas innan den kan publiceras och/eller e-postas till respondenterna med uppmaning att besvara enkäten. Möjligheter Med Query&Report kan du: Skapa och redigera enkäter direkt i Webbläsaren. Skapa publika, respondent eller anonyma enkäter. Kopiera tidigare genomförda enkäter för att skapa nya. Skapa enkäter via olika typer av enkät- och frågemallar. Flera användare kan arbeta med samma enkät. Förhandsgranska enkäter. Möjlighet att ändra färger och typsnitt på enkäter. Skriva inledningstexten i en html-editor och utforma den som du vill. Skapa sidhuvud/sidfot i en html-editor och utforma den som du vill. Tvinga respondenterna att skriva ut enkätsvaren innan de skickar svaren. Tillåta respondenten att se och/eller redigera personuppgifter och respondentkategorier. Begränsa möjligheten att besvara en publik enkät från en och samma dator. Möjlighet att skriva ut enkäterna. Dessutom: Möjlighet att göra frågan obligatorisk att besvara. Möjlighet att lägga till ett öppet svarsalternativ på vissa frågetyper. Möjlighet att lägga till ett svarsalternativ, vilket respondenten kan markera om han/hon inte kan besvara frågan. Detta visas också i statistiken i rapporten. Olika frågetyper: Datum och tid Ja/Nej-val Kryssrutor Radioknappar Valbox Valbox, multipel Matris Matris, multipel Numeriskt fält Numerisk skala Numeriskt intervall, Numerisk, multipel Öppen fråga Textfält Hoppfunktion Popup-text Text Bild, ljud och video; till de flesta frågetyper kan du koppla bild, ljud eller video.

4 Publik enkät - öppen för alla Publik enkät innebär att man skapar en enkätlänk och länkar in den i en webbsida. Besökarna på webbsidan kan svara på enkäten om de vill och behöver inte logga in för att deltaga. Du bestämmer själv hur länge enkäten ska vara öppen och kan välja att antingen sätta tidsbegränsad öppettid eller att enkäten ska låsas efter ett visst antal svar. Eftersom du inte kan återöppna en stängd enkät, måste du ändra status på enkäten manuellt i programmet när du ska avsluta undersökningen. På så vis får du chansen att administrera enkäten ytterligare och kanske förlänga öppettiden om du inte är riktigt nöjd med resultaten. Trovärdig statistik En viktig funktion är möjligheten att ställa in hur du tillåter en dator att svara på enkäten. Denna funktion är av stor vikt i syfte att få ett så bra underlag som möjligt och säkra att inte samma person besvarar enkäten flera gånger. Du kan välja mellan att begränsa en dator till att svara endast en gång eller att svara endast en gång under en begränsad tid. Med begränsad tid är det möjligt att från samma dator, efter den utsatta tiden, gå in och besvara enkäten igen. Offentliga datorer på exempelvis bibliotek och internetcaféer kan således användas vid upprepade tillfällen för att svara på enkäten medan tidsfristen hindrar en och samma person från att snedvrida statistiken. Styra urval Du kan även skicka ut e-post till den målgrupp du vill ska besvara enkäten och därmed helt styra urvalet, trots att det är en publik enkät. Om du gör ett utskick för att be en målgrupp besvara enkäten kan systemet inte identifiera vem som har svarat. Den här enkätformen är alltså anonym så länge inte respondenten själv anger personinformation. Vill du inte ha en helt öppen enkät, väljer du respondentenkät som är öppen för ett urval. Respondentenkät - öppen för ett urval Respondentenkät innebär att man har en känd målgrupp som ska besvara enkäten. Personerna som ska svara, det vill säga respondenterna, importeras till en repondentdatabas och kan på olika sätt sökas och kopplas till nya enkäter. Respondenter som du vill ha med i undersökningen kan plockas direkt från respondentdatabasen, men även från tidigare enkäters respondentlistor. Använda Excel Du kan också ladda upp respondenter från till exempel en excelfil. Det underlättar om du har ett stort antal respondenter som ska läggas in. De kommer sedan att ingå i respondentdatabasen, där samtliga respondenter samlas. Det går att exportera alla respondenterna i en enkät till en lista i Excel, innehållande personuppgifter, kategorier och inloggningsuppgifter för den aktuella enkäten. Dessa uppgifter kan vara bra att ha om du vill distribuera enkäter på annat sätt än e-post. Du kan välja att att respondenten ska kunna redigera sina egna adressuppgifter och respondentkategorier. Därmed uppdateras ert register på samma gång som ni exempelvis gör en kundundersökning. Anonym eller inte Du kan välja att anonymisera respondentens svar. Då går det inte längre att avgöra vad varje enskild individ svarat, så länge de inte själva har uppgett personuppgifter i enkätsvaren. Du kan fortfarande avläsa vem som har eller inte har svarat. Skriv ut Eftersom minnet i bland är kort är det många som glömmer vad de svarat på enkäten, när de väl har rapporten framför sig. Därför kan du tvinga respondenten skriva ut enkäten innan svaret skickas in. På så sätt kan var och en arkivera sina svar. Med Query&Report är det enkelt att skapa och redigera enkäter direkt i Webbläsaren.

5 Datainsamling Med hjälp av den avancerade e- posthanteringen är det enkelt att ta kontakt med respondenterna. Via en e-postfunktion i programmet kan du meddela respondenterna att det finns en enkät som du vill att de ska besvara och samtidigt skicka med länken till enkäten. Följ meddelanden Du kan också skicka med ytterligare information till samtliga respondenter eller påminnelser till dem som inte har svarat på enkäten. Välj om du vill utelämna enkätlänken och/eller lösenorden i e-postmeddelandet, som kan skrivas i en html-editor. När e- postutskicket är gjort kan du se status på varje enskilt meddelande; om det är skickat, returnerat, eller omskickat till en annan adress. Kommer meddelandet i retur anges orsaken. Returnerade meddelanden kan redigeras och skickas på nytt. För att funktionen för returpost ska fungera måste ett pop3-konto knytas till applikationen. Du kan följa meddelanden för varje utskick och varje respondent. Administratören kan också administrera all returpost. Respondentdatabas Efter hand bygger du upp en egen respondentdatabas i Query&Report. Där lagras uppgifter om alla respondenter som deltar i enkäterna, förutsatt att de inte deltar anonymt. Det är projektledaren för enkäten som lägger in uppgifter i databasen och skapar deltagarprofiler. Respondenterna kan sorteras i olika grupper beroende på deras egenskaper och kategorier. Det gör det lättare att söka fram rätt målgrupp. När du skapar en enkät kan du välja att låta respondenten själv uppdatera sina personuppgifter och respondentkategorier. Respondenter som gör detta flaggas och man kan enkelt få ut en lista på dessa. Hjälpguide Respondenterna läggs in manuellt i databasen eller importeras via en tabbavgränsad txt-fil. I programmet finns en hjälpguide för hur filen ska se ut. Respondenter som importeras direkt till en enkät läggs även in i respondentdatabasen. Med tilläggsfunktionen QR-LDAP kan man importera respondenter direkt från sitt användarregister. Respondenterna kan ha två roller; vanlig respondent eller enkätmottagare. Enkätmottagaren kan inte besvara enkäten, men får alla utskick som görs. Möjligheter Query&Report har en avancerad respondentdatabas och e-posthantering som innebär: Automatisk överföring av respondenter från textfil. Möjlighet att koppla en respondent från en tidigare undersökning direkt till den aktuella. Möjlighet att sätta flera olika egenskaper och kategorier för varje enskild person. Detta för att lättare få fram rätt målgrupp och för utförligare rapporter. Möjlighet att exportera enkätens respondentlista, vilket innehåller personuppgifter, kategorier och inloggningsuppgifter till enkäten. Möjlighet att ta fram en lista på alla respondenter som ändrat sina personuppgifter. Automatiska e-postutskick med påminnelsefunktion. Välj att göra ett utskick med eller utan enkätlänk. Välj att skicka meddelandet till alla, endast till enkätmottagarna eller endast till respondenterna. Administratören kan välja att inte låta inloggningsuppgifterna medfölja i meddelandet. Kontinuerlig bevakning av svarsfrekvensen. Skapa e-postutskicken i en htmleditor och utforma dem som du vill. Möljighet att se status på samtliga utskick som gjorts, för alla respondenter i enkäten. Möjlighet att se status på samtliga utskick som gjorts till en enskild respondent. SMTP verifiering.

6 Informativa rapporter Med Query&Report kan du med hjälp av automatiserade, men samtidigt flexibla, funktioner sammanställa undersökningsmaterialet till en överskådlig rapport. De inkomna svaren redovisas i tabeller och du väljer i vilken redovisningsform uppgifterna ska presenteras. Välj mellan stapel-, cirkel-, summa- och plotdiagram samt histogram och korstabell. Du kan också välja att inte ha något diagram alls. När du redigerar presentationen kan du skriva en sammanfattning kopplad till varje enskild fråga. Välj om denna sammanfattning ska visas i rapporten eller inte. Dessutom kan du helt utesluta vissa frågor från rapporten. Delrapporter För att sortera ut en grupp enkäter kan du göra delrapporter i upp till tre nivåer. Varje nivå kan utgöra en respondentkategori eller en fråga i enkäten. För varje nivå kan du välja att se endast enstaka svarsalternativ, eller flera. Till exempel kan du göra ett urval på alla lärare (nivå 1) som arbetar i G län (nivå 2) och som svarat ja eller vet inte på fråga x (nivå 3). Färger och typsnitt Ett antal olika färgteman finns att välja mellan för din presentation. Därför kan du enkelt anpassa den till ditt övriga material eller helt enkelt välja ett färgtema som du själv föredrar. Vill du, kan du göra helt egna färgval. Även typsnitt är enkelt att välja för din presentation. Förhandsgranska Rapporten i sin helhet kan ses i en förhandsgranskning. Här visas alla frågor och svarsalternativ tillsammans med tabeller över det sammanställda resultatet från enkäten. Du kan se samtliga respondenters svar eller välja ut en specifik deltagares bidrag, om undersökningen inte gjorts anonym. Delegera Om du vill delegera vissa delar av rapporten till någon annan kan du ge personen rollen Rapportanvändare, vilket innebär tillgång till de delar av rapporten som behörighet ges. En rapportanvändare kan inte skapa nya enkäter eller rapporter, endast redigera befintliga rapporter. Ni kan exempelvis skapa en delrapport för alla respondenter på en viss avdelning, och göra en av dem till rapportanvändare för just den delrapporten. Rapportanvändaren kan då redigera och distribuera den till berörda personer på samma avdelning. Möjligheter Rapporterna är automatiserade och visar alltid de senaste siffrorna. Välj hur du vill presentera ditt resultat: Stapeldiagram Cirkeldiagram Summadiagram Plotdiagram Histogram Korsttabell Helt utan diagram Egen sammanfattning kan läggas till varje fråga och du väljer själv om den ska visas i rapporten Välj bort vissa frågor helt Skapa delrapporter i olika nivåer Delegera redigeringen av valda delar av rapporten till så kallade rapportanvändare Skapa standardinställningar för rapporterna Vid sidbrytning väljer du själv hur frågorna ska numreras Med Query&Report kan du med hjälp av automatiserade, men samtidigt flexibla, funktioner sammanställa undersökningsmaterialet till en överskådlig rapport.

7 Flödesschema Behörighet och säkerhet För att styra rättigheterna i systemet finns olika behörighetsnivåer i programmet. Vissa personer utses till administratörer och får därmed lägga in nya användare och skapa kategorier för att administrera olika typer av enkäter och respondenter. Skyddad enkät När du, som användare, har gjort en enkät är det bara du och de personer du ger tillgång till enkäten som får förändra den och hantera den på väg ut till respondenterna. Det är också du, och av dig utsedda personer, som jobbar vidare med redovisningen av enkätmaterialet i rapportform. Enkäter av känslig karaktär kan även skyddas från kopiering. Hjälp Hjälptexterna finns lättillgängliga där du behöver dem i programmet. Genom att klicka på hjälpknappen visas den aktuella hjälptexten för just den uppgift du arbetar med för tillfället. Den fullständiga manualen finns tillgänglig på svenska, tyska, engelska och franska under menyn Manual som en pdf-fil. Det finns också en snabbguide för en första genomgång men även för att friska upp minnet.

8 QR-LDAP - extra funktion som Plug-in Med tilläggsfunktionen QR-LDAP kan du koppla ihop användar- och enkätdeltagardatabasen med Actice Directory, eller någon annan LDAP-stödd användarkatalog. Personerna importeras från er katalog till Query&Report och uppdateras regelbundet, via automatik. Detta tar bort dubbel administrering, underlättar hantering och validering och ni kan skapa en användarmiljö med Single-sign-on. Synkronisera lösenord Konfigureringen görs via ett gränssnitt dit endast en användare i systemet har tillgång. I gränssnittet ställer du in sökvägar och inloggningsuppgifter till datakällan och sedan definierar du importkatalogerna, det vill säga varifrån användarna ska hämtas. Det går att definiera flera kataloger. Du kan ställa in att lösenorden ska synkroniseras vid importen, att ha endast Singel-sign-on, eller möjlighet att logga in i Query&Report även om användarverifieringen i datakällan inte är tillgänglig. Språkkoder Vid importen kan du låta programmet använda standardinställningarna och bara importera användarna rakt av. Du kan även skapa olika importregler. Exempelvis kan du tilldela respondenterna kategorier samtidigt som de importeras eller tilldela dem språkkoder. En importregel kan lyda Alla personer som har Sverige som land i sin adress får språkkod Svenska. Reglerna kan även varieras och finslipas. När alla inställningar är klara är det bara att logga in som vanligt i applikationen och importera. QR-MULTILANGUAGE - extra som Plug-in Med tilläggsfunktionen QR- Multilanguage kan du skapa multilingua enkäter, vilket innebär att exakt samma enkät kan publiceras på olika språk och alfabet samtidigt. Samma enkät kan alltså skapas på svenska, ryska och arabiska samtidigt. Enkät och rapportutskick kan också skapas på flera olika språk och enkätdeltagaren kan få ett e-postmeddelande på sitt språk. Hjälptexter, enkättexter och rapporttexter skapas även de på flera olika språk. Dessutom kan man skapa delrapporter för de olika språken enkäten besvarades på. Vilket språk som helst Tekniken som gör detta möjligt är att alla textfält i programmet stöder formatet utf- 8. Det innebär att du kan skriva text i programmet på vilket språk och alfabet som helst, bara du själv har det installerat i ditt operativsystem på datorn. Har man flera alfabet installerade kan man genom en enkel knapptryckning på datorn byta alfabet på tangentbordet. Sedan är det bara att börja skriva. Du väljer själv vilka respondentspråk som ska aktiveras i programmet. Hjälp-, enkät- och rapporttexter finns redan på svenska, tyska, engelska och franska. Alla andra språk du aktiverar översätter du själv via ett smidigt gränssnitt som mening för mening visar vad du ska översätta. När det är klart kan du förhandsgranska din text. Välj förstaspråk Därefter är det dags att skapa enkäterna. Välj vilka av de aktiverade språken din enkät ska innehålla och välj sedan förstaspråk. Det är detta språk du skapar enkäten på, för att sedan översätta till de andra. Du kan skapa hela enkäten på förstaspråket och sedan översätta den till ett språk i taget, fråga för fråga via ett smidigt gränssnitt, eller översätta en fråga i taget på samtliga språk samtidigt som du skapar enkäten. När enkäten är klar och översatt är det dags att publicera den. Om du vill distribuera enkäten via ett utskick kan du översätta utskicket till samtliga språk i enkäten, beroende på mottagarens språkkod. Oavsett om det är en respondent eller en publik enkät, kommer de personer som ska svara att kunna välja på vilket språk de vill besvara enkäten. Delrapport efter språk Du kan även skapa delrapporter för de språk enkäten besvarades på samt göra fler nivåer i din delrapport, precis som rapporter för enspråkiga enkäter. Kanske en rapport på alla som svarat på engelska (nivå 1) och som svarade Ja på fråga x (nivå 2) och Nej på fråga y (nivå 3). Precis som enkätutskicken kan man skapa flerspråkiga rapportutskick. Du kan formulera ett meddelande på varje språk enkäten innehöll. Beroende på respondentens språkkod, får de ett meddelande på motsvarande språk.

9 Kundkontakt - viktig del i vårt arbete Det var en stor undersökning, totalt hade vi 48 frågor. Då är det bekvämt att ha en webbrapport som uppdateras hela tiden när svaren kommer in. Stefka Dabijeva Bolagsverket Bolagsverket bytte till Query&Report Stefka Dabijeva är Statistiker hos Bolagsverket och berättar om sin verksamhet. Vår senaste externa undersökning riktades till 35 europeiska myndigheter som registrerar företag. Våra frågor handlade om villkoren för olika företagsregistreringar. Det var en stor undersökning, totalt hade vi 48 frågor. Då är det bekvämt att ha en webbrapport som uppdateras hela tiden när svaren kommer in, säger Stefka Dabijeva. Bolagsverket i Sundsvall hanterar huvudsakligen registreringen av nya företag och registerändringar för befintliga företag, tar emot årsredovisningar och registrerar företagsinteckningar. Bolagsverket använder Query&Report till både interna och externa undersökningar. Internt handlar det om årligen återkommande utvärderingar, från utvecklingssamtal till projektutvärdering och utveckling. Stefka Dabijeva sammanfattar fördelarna med Query&Report: Vi kan anpassa webbformuläret med våra färger och logotyp, dela upp frågorna i grupper med sidbrytningar, och även lägga in egen html-kod. Webbrapporten skapar vi på en gång och den uppdateras automatiskt med alla nya inkomna svar. När vi avslutar enkäten exporterar vi resultaten till ett annat statistisktverktyg för fördjupande analys, förklarar Stefka Dabijeva och avslutar: Om vi har frågor får vi snabbt hjälp via telefon eller e-post. Dock uppskattar jag mest att Artologik kontinuerligt utvecklar produkten med fler funktioner, som kunderna har efterfrågat, avslutar Stefka Dabijeva.

10 Generell programinformation, priser mm. Tekniska krav Samtliga Artologikprogram är utvecklade för Windows, men kan anpassas till andra operativsystem. Installera Webbservern måste uppfylla följande krav: Server: Windows 2000/Windows 2003 Webserverprogram: IIS 4 (eller senare), Apache Diskutrymme 100 Mb Databaser som kan användas är MS Access och MS SQL-server Hyra Det går också att hyra plats för programmen på vårt webbhotell och låta oss ansvara för driften. Kortaste hyrtiden är 6 månader. Storlekar Licensens storlek för Query&Report bygger på antalet samtidigt publicerade enkäter. Som publicerad enkät räknas enkät som är färdigkonstruerad och håller på att besvaras. Antalet respondenter i en enkät är obegränsat. Även antalet enkäter i konstruktionsfasen och rapportfasen är obegränsat. Light: Högst en enkät kan vara publicerad samtidigt. Den databas vi rekommenderar är MS Access. Standard: Högst tre enkäter kan vara publicerade samtidigt. Den databas vi rekommenderar är MS Access och MS SQLserver. Enterprise: Högst tio enkäter kan publiceras samtidigt. Extra enkäter kan köpas till Enterpriseversionen efter behov, säljs i 5-pack. Den databas vi rekommenderar är MS SQLserver. Priser Query&Report SEK EUR Light: Standard: Enterprise: Extra enkäter, 5-pack: Extraenkäter säljs endast till storleken Enterprise Tilläggsfunktioner/Plugins QR-LDAP SEK EUR Light: Standard: Enterprise: QR-Multilanguage Light: Standard: Enterprise: Serviceavtal, årsvis Light: Standard: Enterprise: Extrapack: Kostnad för hyra Uppläggningskostnaden för Query&Report är SEK/180 EUR. Att hyra innebär följande månadskostnad, inklusive fri telefonsupport och uppgradering: Hyresavtal SEK EUR Light: Standard: Enterprise: Extrapack: Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. Samtliga aktuella priser för våra tjänster och produkter se Support och garanti Även om alla produkter i Artologik är enkla att använda kan det uppstår frågor. Om du stöter på problem som rör ditt program kan du alltid söka svar i FAQ:n i vår webbaserade HelpDesk på När du köper ett Artologikprogram har du alltid 12 månaders garanti på programmet, räknat från fakturadagen, avseende utlovade programfunktioner. Detta innebär att du får hjälp med eventuella felaktigheter i programmen. Utöver detta kan du köpa serivceavtal där support och uppgradering ingår. Serviceavtalet löper årsvis. Serviceavtal Alltid tillgång till den senaste versionen Fri tillgång till vår telefonsupport Fri tillgång till Artologik Onlinesupport, interaktiv support via internet Fri hjälp via vår helpdesk inom ett arbetsdygn Funktionsgaranti för utlovade programfunktioner Uppbytesgaranti till större licens, betala endast mellanskillnad Vill du veta mer? Är du intresserad av en bredare utvärdering av programmen? Kontakta oss så lägger vi upp en egen webbplats till dig så att du kan prova produkterna i er organisation. På webbplatsen finns mer information om Artologik. Där kan du också prova demoversioner direkt. Självklart är du även välkommen att ringa, faxa eller skicka e-post direkt till oss på Artisan Global Media. Query&Report är testat mot följande databaser: MS Access, MS SQL Server och är förberett för Oracle och Postgre SQL. Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare Artisan Global Media, Vidéum, Växjö Tel: Fax: Internet: E-post: Försäljningskontor Oskarshamn Tel: Frankrike Tel: Tyskland Tel:

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Survey&Report. Sju fördelar med Survey&Report

Survey&Report. Sju fördelar med Survey&Report Survey&Report Survey&Report är ett avancerat webbaserat program som gör det enkelt och roligt att skapa enkäter för utvärderingar och undersökningar. Datainsamlingen görs effektivt direkt på din webbsida

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, april 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, april 2014 1 Innehållsförteckning Nya användarrättigheter... 3 Gör respondentenkät anonym som standard... 4 Kopiera en enkät från en enkäts statussida... 4 Skapa

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning Survey&Report gör det enklare än någonsin att genomföra professionella webbenkäter och undersökningar. Programmet erbjuder ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som innebär att

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk HelpDesk Artologik HelpDesk är verktyget för dig som vill ha ett enkelt och lätthanterligt program för support och ärendehantering. Med Artologik HelpDesk hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor.

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey

Kursvärderingsenkät i KI Survey 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 160203 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, september 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, september 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, september 2014 1 Innehållsförteckning Statistik... 3 Kräv byte av lösenord... 3 E-postbekräftelse till enkätägare när enkäten stängs... 4 Respondenters användarnamn

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, februari 2014

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, februari 2014 Artologik Survey&Report Nya funktioner, februari 2014 1 Innehåll Nytt tema: Symboler för färgblinda... 3 Lås teman... 3 Byt tema och andra designinställningar... 3 Anonyma respondentenkäter som standard...

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12

WebSurvey. Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar. version 2013-09-12 WebSurvey Snabbguide för webbaserade kursutvärderingar version 2013-09-12 Skapa webbaserade kursutvärderingar med Websurvey Logga in 3 Navigering 3 Använd generella kursenkäten 4 Skapa egen enkät 12 Frågetyper

Läs mer

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Nya funktioner i Survey&Report 4.1

Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Nya funktioner i Survey&Report 4.1 Oktober 2013 1. Nytt gränssnitt på startsidan... 2 2. Organisationer... 2 3. Menyändringar... 7 4. Mallar sidhuvuden och sidfötter... 7 5. Lägga till och importera respondenter...

Läs mer

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan.

Använda Limesurvey. Efter inloggning kommer du till startsidan för Limesurvey. Nedan visas en bild på de val som kan göras från startsidan. Skapa konto För att använda Limesurvey måste du ansöka om ett separat datakonto, d.v.s. det är inte samma användaruppgifter som ditt datakonto vid HiG. Ansökan görs genom att kontakta Mats Brenner alt.

Läs mer

Snabbguide för rektor/administratör

Snabbguide för rektor/administratör Snabbguide för rektor/administratör UTV5 är ett webbaserat utvärderingssystem, speciellt utvecklat för skola, från grundskola till komvux. UTV5 skiljer sig från traditionella webbenkätsverktyg, eftersom

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, oktober 2016 Artologik Survey&Report Nya funktioner, oktober 2016 1 Innehållsförteckning Enkäter... 3 Använd avvikande tema för enskilda frågor i enkäten... 3 Öppna svarsenkäten som matchar en viss fritext... 3 Rapporter...

Läs mer

Enkät- och analysverktyg

Enkät- och analysverktyg Enkät- och analysverktyg Be the first to know Skapa undersökningar, anmälningar och blanketter Kombinera webb-, mobil-, pekskärms- och pappersenkäter Analysera och bearbeta enkäter Enkät- och analysverktyg

Läs mer

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact

SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3. Allmänt om SurveyXact SurveyXact funktionsöversikt Version 6.3 Allmänt om SurveyXact Flexibelt, webbaserat system 100% webbaserat system Inga lokala installationer av mjukvara eller kostnader för hårdvara Åtkomst via Internet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOG IN 3 KONTOINFO 4 Inställningar 4 SKAPA UNDERSÖKNING 5 Skapa ny 6 Intern information 6 Frågeformulärets texter 6 Typ av undersökning 7 Öppen: 7 Generellt lösen: 7 ID/E-post: 7 Anonym

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation

BizWizard 3.0. Innehåll. Faxmodulen Användardokumentation BizWizard 3.0 Faxmodulen Användardokumentation Innehåll Bakgrund... 2 Inställningar... 2 Skapa en mall för ett faxmeddelande... 3 Redigering av Faxmall... 4 Skapa ett meddelande för fax... 5 Redigering

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, november 2015

Artologik Survey&Report. Nya funktioner, november 2015 Artologik Survey&Report Nya funktioner, november 2015 1 Innehållsförteckning Återvänd till senast besökta enkätsida... 3 Frågenumrering... 3 Klistra in svarsalternativ... 4 Frågor med sökbara svarsalternativ...

Läs mer

Lathund för Svenskt Näringsliv

Lathund för Svenskt Näringsliv Lathund för Svenskt Näringsliv OneDrive OneDrive... 3 Vad är fördelarna med OneDrive för dig som användare?... 3 Skapa OneDrive-konto... 4 Kom åt OneDrive på olika enheter... 6 Via appar på datorn... 6

Läs mer

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor

Manual till SKOLMILJÖ 2000. Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor Manual till SKOLMILJÖ 2000 Användarmanual för lokal administratör av arbetsmiljöenkäter för skolor INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKOLMILJÖ 2000 1. Inledning 3 Användarmanual för administration av undersökningar

Läs mer

Office 365. Vad är det?

Office 365. Vad är det? Office 365 Vad är det? Vad är Office 365? Om du sparar i Office 365 kommer du kunna fortsätta med ditt arbete var du än är så länge du har tillgång till en dator, en smartphone eller en surfplatta och

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB

Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen. Webbenkät utvecklad av Stilit AB Nordiskt frågeformulär om säkerhet på arbetsplatsen Webbenkät utvecklad av Stilit AB Bakgrund Detta dokument innehåller en snabb instruktion för att på ett enkelt sätt komma igång med NOSACQ-50 enkätundersökningen.

Läs mer

Hogia PA-analysator manual

Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator manual Hogia PA-analysator 1 1 INSTALLATION OCH KONFIGURATION 3 2 BYGGA EGNA ANALYSER 26 3 EDITERA ANALYSMALLAR 40 4 LOGOTYPE 42 5 FORMULÄRTEXT 43 6 IMPORTERA/EXPORT AV ANALYSMALL 44

Läs mer

Provverktyget i Fronter för lärare

Provverktyget i Fronter för lärare Provverktyget i Fronter för lärare Det här är en guide för att skapa ett prov i Fronter. Skapad: 2011-08-16 Innehåll Hur skapar jag ett prov i Fronter?... 3 IKT-pedagogiskt centrum... 20 2 Hur skapar jag

Läs mer

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem

EasySurveyor. Snabbguide. Skapa ny enkät. Webbenkätsystem EasySurveyor Webbenkätsystem Snabbguide För att komma igång snabbt och effektivt med EasySurveyor följer nu en guide med 6 enkla steg. Om man följer dessa kan man snabbt börja designa egna enkäter och

Läs mer

Version MANUAL ADMINISTRATÖR. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik

Version MANUAL ADMINISTRATÖR. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik Version 2016.5 MANUAL ADMINISTRATÖR - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 STARTA CAREPLUS SKOLA FRÅN PMO... 3 ELEVINLÄSNING... 4 PUBLIKA PORTALER...

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har programmet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Webbenkäter med Webropol 2.0

Webbenkäter med Webropol 2.0 Webbenkäter med Webropol 2.0 1 Med Webropol kan du skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Du kan också bygga in kontroller av obligatoriska frågor, hoppfrågor

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

MANUAL SKOLSKÖTERSKA. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik

MANUAL SKOLSKÖTERSKA. - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik MANUAL SKOLSKÖTERSKA - ett verktyg inför hälsosamtal och för sammanställning av hälsostatistik INNEHÅLL INLEDNING... 3 INSTRUKTION TILL ELEVEN/FÖRÄLDERN... 4 ELEVINLOGGNING... 4 STARTA CAREPLUS SKOLA FRÅN

Läs mer

Testsamling i Studentportalen

Testsamling i Studentportalen Guide Testsamling i Studentportalen I en testsamling kan du skapa automat- eller lärarrättade tester med olika slags frågor, t.ex. lucktext, flervalsfråga, enkät och spela in ljud. Du väljer själv om testet

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Visit. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Manual Artologik EZ-Visit Plug-in till EZbooking version 3.2 Manual Artologik EZbooking och EZ-Visit Till EZbooking, ditt webbaserade system för rums- och objektsbokning, kan du även ansluta olika typer

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Kom igång med... MultiMailer2007

Kom igång med... MultiMailer2007 Kom igång med... MultiMailer2007 Innehåll Allmänt... 3 Installation... 3 Från Internet...3 Från CD...4 Konfigurering av ditt e-postkonto... 5 Om du har en brandvägg...6 Sammanfattning...7 Snabbstart...

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg

Kom igång med din butik. 1. Skapa kategorier och produkter 2. Att göra en beställning i butiken 3. Övriga verktyg Kom igång med din butik Tack för att du har valt en butik hos Talex! Detta är en liten snabbguide som hjälper dig att komma igång med din butik. Den är skapad för att du snabbt ska få ett grepp om hur

Läs mer

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick.

Innehåll. WordWall låter dig som pedagog skapa övningar, aktiviteter och presentationer med några enkla klick. Wordwall innebär ett nytt sätt att arbeta interaktivt i klassrummet. Genom bara några klick skapar du interaktiva aktiviteter. Aktiviteterna kan sedan omvandlas och återanvändas på ett sätt som tidigare

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET

MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Sida 0 av 17 Version: 124 (EL) MANUAL TILL SKYLTSYSTEMET Beskrivning och instruktioner för Skyltsystemet. 2010-10-01 Jerntorget Sverige AB JERNTORGET SVERIGE AB BOX 256, 792 24 MORA TFN: 0250-141 00 FAX:

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8).

Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Beskrivning av nya Aquila 3 Nya Aquila använder senaste versionen av våra verktyg: UniPaaS 1.9 (tidigare Magic), samt Crystal Reports version 12 (idag kör ni på version 8). Aquila 3 är helt kompatibel

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter

Visma Klient. Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program. - verktyg för bättre kundvård. Visma Infoline. Ordning och reda. Arbeta med Klienter Visma Klient. Pris 1.990:- (frakt och moms tillkommer). Kopplar samman alla dina Visma Spcs-program Visma Klient - verktyg för bättre kundvård Visma Klient är i första hand avsett för revisorer och redovisningskonsulter

Läs mer

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning

GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning GEKAB Marking & Sign System - genvägen till en effektiv märkning www.gekab.se INNEHÅLL LOGGA IN SYSTEMET SKAPA SKYLTAR 5 - SKAPA NY SKYLT 6 - IMPORTERA FRÅN EXCEL 7 - LISTAN 8 SKAPA MÄRKE 9 - IMPORTERA

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret

Excel Online Version 1.0 Skolkontoret Excel Online Version 1.0 Skolkontoret 1 Innehåll Vad är Excel?... 3 Arbeta i Excel Online... 4 Logga in... 4 Skapa en Excel-fil via OneDrive... 4 Öppna en redan skapad Excel-fil i Excel Online... 4 Byt

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Artologik EZbooking är det användarvänliga bokningsprogrammet som hjälper er att få ordning på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt beläggningen på olika

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Administration 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Administration 1.x Page 2 of 24 Innehållsförteckning Byggnader... 3 Rum... 4 Rumsfunktioner... 5 Resurser... 6 Resursfuntioner... 6 Användare - detaljer... 7 Användare listan... 8 Roller... 9 Användargrupper...

Läs mer

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen

Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering och Rekryteringsmodulen Webbrekrytering finns inte i Hogia Personal för er som har löneprogrammet Hogia Lön. Webbrekryteringen ger dig möjlighet att själv på ett enkelt sätt bygga rekryteringsannonser

Läs mer

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg

Användarmanual för Exergo skattningsverktyg 1. Kontaktinformation... 2 1.1 Upphovsinformation... 2 1,2 Copywrite... 2 1.3 Version... 2 2. INLEDNING... 2 2.1 Omfattning och syfte... 2 2.2 Processöversikt... 3 3. Arbetsflöde för klientanvändare...

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer