Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige"

Transkript

1 Robert Nordahl Partner T +46 (0) E Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige Vinstplaner, kostnader och överskott för perioden 2007 till 2012

2 Grant Thornton Sweden Corporate Finance Member of Grant Thornton International Finansiell jämförelse - icke statliga rikslotterier i Sverige Vinstplaner, kostnader och överskott för perioden 2007 till 2012 Grant Thornton Sweden AB P.O. Box 5756 SE Stockholm T +46 (0) F +46 (0) Bakgrund och uppdrag Novamedia PostkodLotteriet AB, org nr har uppdragit åt Grant Thornton Sweden AB (GT) att genomföra en finansiell jämförelse av icke statliga rikslotterier. Den finansiella jämförelsen bygger på officiell information från Lotteriinspektionen främst avseende lotteriåren 2011 och 2012, där viss del av informationen avseende 2012 avser preliminära siffror då samtliga aktörer ännu ej rapporterat in sina resultat. Därtill utgörs informationen av årsredovisningsinformation samt övrig offentligt tillgänglig information. Viss information i denna rapport baseras på information tillhandahållen från Novamedia PostkodLotteriet AB, om det inte är offentligt tillgänglig information så har detta noterats. Vi har inom ramen för detta uppdrag inte utfört någon granskning av det material som erhållits från offentliga källor eller från Novamedia PostkodLotteriet AB. Vår finansiella jämförelse baseras på ett antagande om att denna information är korrekt. Ansvarsbegränsning Grant Thornton fråntar sig ansvaret för förlust eller direkt och indirekt skada hänförlig till fel i statistik från Lotteriinspektionen eller annan erhållen information. Begränsningar och tillvägagångssätt Den finansiella jämförelsen är begränsad till icke statliga lotterier samt Spels lotteriverksamhet, det vill säga övriga spelbolag och privata aktörer såsom restaurangkasinon ingår inte i jämförelsen. Vidare har vi valt att fokusera på de stora icke statliga rikslotterierna då dessa är jämförbara med PostkodLotteriet. Icke statliga spel och lotterier består av rikslotterier, Bingo samt lokala och regionala lotterier. I ett första steg beskrivs den svenska lotterimarknaden. I nästa steg jämförs PostkodLotteriet med de tre, förutom PostkodLotteriet, största icke statliga rikslotterierna; Bingolotto, Miljonlotteriet samt Kombilotteriet. Jämförelsegruppen utgörs av de 4 stora rikslotterianordnarna som 2012 tillsammans representerar cirka 96% av en för icke statliga rikslotterier. Följande nyckeltal har jämförts för de utvalda icke statliga rikslotterierna: 1. Omsättning 2. Lottvinster (överskott till allmännyttig verksamhet) Grant Thornton Sweden AB är ett registrerat aktiebolag i Sverige. Organisationsnummer nr Hemvist: Stockholm.

3 Källförteckning Till grund för den finansiella jämförelsen har vi den samlade bild som erhållits genom att studera bland annat följande material liksom information från intervjuer med nedanstående personer: Årsredovisningar Årsredovisningar PostkodFöreningen åren Årsredovisningar Novamedia PostkodLotteriet AB åren Årsredovisning Förbundet 2009 och Miljonlotteriet i Norden AB åren Årsredovisning A-lotterierna, A-lotterierna Utvecklings AB och Folkrörelsernas Lotteribyrå Ekonomisk Förening åren Årsredovisning Folkspel i Sverige AB och Folkspel Partner i Sverige AB per Information från Lotteriinspektionen Information från Novamedia PostkodLotteriet AB PostkodLotteriet i korthet, Novamedia PostkodLotteriet AB "Annual Report 2012", Novamedia/Postcode Lotteries Övriga källor Finansiell databas: Bisnode-Infotorg Hemsidor: Tillhandahållen finansiell information rörande de fyra största icke statliga rikslotterierna, Lotteriinspektionen för åren 2005 till 2012 "Den svenska spelmarknaden 2011", Lotteriinspektionen "Spelmarknadens utveckling i Sverige och internationellt 2012", Lotteriinspektionen Intervju med Joel Kitti Junros, Handläggare, statistik och omvärldsanalys, Lotteriinspektionen 3

4 Sammanfattning Sammanfattning Den svenska lotterimarknaden Omsättningen på lotterimarknaden i Sverige 2012 uppgick preliminärt till 9 miljarder kronor. Av en på den svenska lotterimarknaden 2011 utbetalades 45% till spelarna i form av lottvinster. Enligt gällande speltillstånd från regeringen skall Spels lottvinster i förhållande till insatsernas värde högst uppgå till 49%. För de icke statliga rikslotterierna1 motsvarade lottvinsterna 41%. Lottvinster, kostnader samt överskott största icke statliga rikslotterier PostkodLotteriet har jämförts med de tre största icke statliga rikslotterierna; Bingolotto (Folkspel), Miljonlotteriet () samt Kombilotteriet (, tidigare A-lotterierna). PostkodLotteriet har haft en årlig stillväxt om 46% mellan Under motsvarande period har Miljonlotteriet och Kombilotteriet haft en årlig sökning om 5% medan Bingolotto har haft en sminskning uppgående till -7% per år. Enligt preliminära uppgifter som erhållits från Lotteriinspektionen uppgick lottvinster 2012 till MSEK för PostkodFöreningen, 377 MSEK för Folkspel, 253 MSEK för och 229 MSEK för. Uppgifter avseende överskott till allmännyttig verksamhet för 2012 per aktör finns ännu ej tillgänglig. Lotteriåret 2011 uppgick överskottet till 44% (228 MSEK) för, 32% (949 MSEK) för PostkodFöreningen, 23% (131 MSEK) för och 10% (118 MSEK) för Folkspel. PostkodLotteriet PostkodFöreningen, som arrangerar PostkodLotteriet med tillstånd från Lotteriinspektionen, är en ideell förening grundad 2003 med syfte att stödja ideell verksamhet. Konceptet PostkodLotteriet utvecklades inom Novamedia-koncernen i Holland 1989 och koncernen licensierar idag lotteriets produktkoncept till PostkodFöreningen. PostkodFöreningen har kontrakterat Novamedia PostkodLotteriet AB att ha operatörsansvar för PostkodLotteriets verksamhet i Sverige. Not: (1) Med rikslotteri avses ett lotteri som anordnas i mer än ett län. Lotterimarknaden i Sverige 2012 andel av brutto om MSEK Spel (endast lotterier) 41% Icke-statliga rikslotteriers utbetalda lottvinster fördelade per aktör 2011 MSEK Folkspel 416 Övriga 112 Lokala och regionala lotterier 1% Icke statliga rikslotterier 58% Postkodföreningen Icke statliga rikslotterianordnare i Sverige 2012 andel av brutto om MSEK 10% 11% Folkspel 18% Folkspel 118 Övriga 4% Övriga 54 Postkodföreningen 57% Icke-statliga rikslotteriers överskott fördelade per aktör 2011 MSEK Finansiell jämförelse icke statliga rikslotterier per aktör 2011 MSEK (% av intäkter) Postkodföreningen Folkspel Postkodföreningen 949 Omsättning Lottvinster % % % % % % % 51 10% % % % % Källa: Lotteriinspektionen Not: Observera att det kan förekomma vissa avrundningsdifferenser 4

5 Vegas V75 Triss Lotto PostkodLotteriet Oddset V64/V65/V86 Dagens Dubbel Vinnare, plats Keno MSEK Den svenska lotterimarknaden lotterimarknaden är en del av svenska spelmarknaden Omsättning spel och lotterier i Sverige 2012 Omsättningen på spelmarknaden i Sverige 2012 uppgick till 42,1 miljarder kronor, varav de statliga spelbolagen ATG, Spel inklusive Casino Cosmopol och Spels lotteriverksamhet representerade 84% av en, icke statliga spel och lotterier 13%, Bingo 2% och privata aktörer 1%. De olika kategoriernas andel av en på spelmarknaden i Sverige presenteras i cirkeldiagrammet ovan till vänster. Omsättningen på lotterimarknaden i Sverige 2012 uppgick till MSEK. Icke statliga rikslotterier representerade 58% av en, Spels lotteriverksamhet 41% och lokala och regionala lotterier 1%. en presenteras i cirkeldiagrammet ovan till höger. De största icke statliga rikslotterianordnarna är PostkodLotteriet (57% av icke statliga rikslotteriers ), Folkspel (18%), (11%) samt (10%). Fördelningen av de icke statliga rikslotteriernas samlade presenteras i cirkeldiagrammet nedan till vänster. Omsättningen för de 10 största spelformerna 2012 presenteras i stapeldiagrammet nedan. Observera att flertalet spelformer utgörs av andra spelformer än lotterier. Den smässigt största spelformen är Vegas, som är ett statligt ägt värdeautomatspel, med en om 7,3 miljarder kronor V75 är den näst största spelformen (4,6 miljarder kronor) och Triss den tredje största spelformen (3,3 miljarder kronor). Största spelformer i Sverige 2012 (brutto) Spelmarknaden i Sverige 2012 andel av om totalt MSEK spels lotteriverksamhet 9% Icke statliga rikslotterier 13% 11% 10% Folkspel 18% Bingo 2% Icke statliga rikslotterianordnare i Sverige 2012 andel av brutto om MSEK Övriga 4% Privata aktörer 1% Lokala och regionala lotterier 0,2% ATG och Spel 75% Postkodföreningen 57% Lotterimarknaden i Sverige 2012 andel av brutto om MSEK Spel (endast lotterier) 41% Lokala och regionala lotterier 1% Icke statliga rikslotterier 58% Not: (1) Med rikslotteri avses ett lotteri som anordnas i mer än ett län. Utvecklingen på Spelmarknaden år 2012, Lotteriinspektionen. 5

6 Den svenska lotterimarknaden lotterimarknaden är en del av svenska spelmarknaden Lottvinster per aktör 2012 Lottvinster per kategori 2012 presenteras i tabellen till höger. Uppgifter avseende kostnader och överskott per aktör 2012 fanns ej tillgängligt vid tidpunkten för avlämnandet av denna rapport. Av den totala en på lotterispelmarknaden i Sverige utbetalades 45% till spelarna i form av lottvinster. Enligt gällande speltillstånd från regeringen skall Spels lottvinster i förhållande till insatsernas värde högst uppgå till 49%. Andelen lottvinster uppgick till 41% för icke statliga rikslotterier och 43% för lokala och regionala lotterier. De icke statliga rikslotteriernas lottvinster uppgår totalt till MSEK 2012 (1). Lottvinsterna fördelar sig enligt den nedre tabellen, samt illustreras i cirkeldiagrammet. Lottvinster per kategori 2012 MSEK (% av intäkter) Omsättning Lottvinster Spel (endast lotterier) % Icke statliga rikslotterier % Lokala och regionala lotterier 68 43% Totalt/medel % Källa: Spelmarknadens utveckling 2012, Lotteriinspektionen Icke-statliga rikslotteriers utbetalda vinster fördelade per aktör 2012 MSEK (% av intäkter) Omsättning Lottvinster Lottvinster % Postkodföreningen % Folkspel (2) % % % Övriga % Total % Källa: Lotteriinspektionen Not: (2) Avser preliminära siffror som presenterats av Lotteriinspektionen Icke-statliga rikslotteriers utbetalda lottvinster fördelade per aktör 2012 MSEK 229 Övriga 114 Källa: Lotteriinspektionen. Not: (1) Avser prognostiserade lottvinster för 2012 då faktiska lottvinster ännu ej rapporterats in från samtliga aktörer 253 Folkspel 377 Postkodföreningen

7 MSEK En jämförelse mellan de största icke statliga rikslotterierna Omsättningsutveckling för de icke statliga aktörernas lotterier Icke statliga rikslotterier Bingolotto, Miljonlotteriet samt Kombilotteriet har valts ut som jämförelsegrupp till PostkodLotteriet. Dessa spelformer representerar de fyra största i kategorin icke statliga rikslotterier och de hade 2012 en total andel av en för icke statliga rikslotterier om 96,2%. Folkspel är anordnare av Bingolotto som lanserades 1991, Julkalendern, Sommarbingo, Sverigelotten och nummerspel på nätet. Folkspel är en ideell förening som bildades 1989 och har 69 riksorganisationer som medlemmar. Folkspel i Sverige AB ägs till 100% av Folkspel och har som uppgift att administrera Folkspels lotterier. som bildades i Sverige 1879 äger Miljonlotteriet. Miljonlotteriet startades 1964 och stödjer :s arbete mot våld, droger och alkohol bland ungdomar. (tidigare A-lotterierna) som anordnar Kombilotteriet ägs av Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). har bedrivit lotteriverksamhet sedan 1956 och Kombilotteriet startade PostkodFöreningen har 44 förmånstagare vilka arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för människor, djur och miljö. Folkspel,, och PostkodFöreningen innehar tillstånd från Lotteriinspektionen. Omsättningsutveckling per spelform Omsättningsutvecklingen per spelform för de fyra största icke statliga rikslotterierna framgår av grafen och tabellen till höger. Totalt har en i gruppen ökat med 14% årligen under perioden PostkodLotteriet har under perioden haft en kraftig tillväxt om 46% per år. Kombilotteriet och Miljonlotteriet har haft årliga sökningar om 5% under perioden Under samma period har Bingolotto haft en negativ sutveckling om -7% per år. Omsättningsutveckling per spelform MSEK CAGR PostkodLotteriet Utveckling n/a 268% 42% 32% 26% 12% 2% 46% Bingolotto Utveckling -15% -13% -27% -1% 0% 3% -3% -7% Miljonlotteriet Utveckling 8% 4% 11% -5% 10% 5% 3% 5% Kombilotteriet Utveckling 2% 5% 13% 4% -2% 1% 6% 5% Totalt Utveckling 8% 33% 11% 16% 16% 8% 2% 14% Källa: Statistiktabeller från Lotteriinspektionen "De smässigt största spelformerna, brutto i miljoner kronor" per Omsättningsutveckling per spelform Källa: Statistiktabeller från Lotteriinspektionen "De smässigt största spelformerna, brutto i miljoner kronor" per PostkodLotteriet Bingolotto Miljonlotteriet Kombilotteriet 7

8 En jämförelse mellan de största icke statliga rikslotterierna Fördelning lottvinster, kostnader samt överskott till allmännyttig verksamhet per aktör Lottvinster, kostnader samt överskott till allmännyttig verksamhet 2011 Uppgifter avseende kostnader och överskott från samtliga aktörer har ej rapporterats in för lotteriåret 2012 varmed information avseende lotteriåret 2011 presenteras. Lottvinster, kostnader samt överskott till allmännyttig verksamhet som andel av en per aktör för anordnarna av de fyra största icke statliga rikslotterierna 2011 framgår av cirkeldiagrammen till höger. Informationen är baserad på respektive aktörs inrapporterade siffror till Lotteriinspektionen och avser fördelning av. Lottvinster uppgår till 46% respektive 44% av en för och. För PostkodFöreningen uppgår lottvinster till 40% medan lottvinsterna för Folkspel uppgår till 36% av en. i förhållande till en uppgår till 54% för Folkspel, 33% för. För PostkodFöreningen och uppgår andelen till 28% respektive 10%. Andelen överskott till allmännyttig verksamhet varierar mellan 44% av en för och 10% för Folkspel. För PostkodFöreningen och är andelen 32% respektive 23%. De icke statliga rikslotteriernas förmånstagare PostkodFöreningens överskott gick år 2011 till 40 förmånstagare. De största förmånstagarna 2011 var Rädda Barnen, Världsnaturfonden WWF, Barncancerfonden och PostkodStiftelsen. Folkspels överskott går till de 69 riksorganisationer som är medlemmar, framförallt olika idrottsföreningar. Förmånstagare och ägare till är Socialdemokratiska arbetarpartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Hela överskottet från Miljonlotteriet tillfaller som arbetar mot våld, droger och alkohol bland ungdomar. Se appendix 1 för en tabell med underliggande data för lottvinster, kostnader samt överskott till allmännyttig verksamhet per aktör Fördelning lottvinster, kostnader samt överskott per aktör 2011 (1) PostkodFöreningen ( PostkodLotteriet) MSEK 32% 23% 33% % (Miljonlotteriet) MSEK 257 Lottvinster 40% Lottvinster 44% Folkspel (Bingolotto) MSEK 10% 54% 44% % Lottvinster 36% (Kombilotteriet) MSEK Lottvinster 46% Källa: Lotteriinspektionen. Not: (1) Avser respektive aktörs inrapporterade sifferunderlag till Lotteriinspektionen. Respektive lotteri som utgör huvuddelen av respektive aktörs verksamhet anges inom parantes. 8

9 En jämförelse mellan de största icke statliga rikslotterierna Flerårsöversikt Lottvinster, kostnader och överskott till allmännyttig verksamhet per aktör Lottvinster, kostnader samt överskott Lottvinster, kostnader samt överskott till allmännyttig verksamhet som andel av en per aktör för anordnarna av de fyra största icke statliga rikslotterierna framgår av stapeldiagrammen till höger. Informationen är baserad på respektive aktörs inrapporterade siffror till Lotteriinspektionen och avser fördelning av. Lottvinster har för under perioden i genomsnitt uppgått till 45% av en. har under perioden haft en andel lottvinster om i genomsnitt 44% av en, PostkodFöreningen 40% och Folkspel 38%. Utbetalda lottvinster ackumulerat fördelar sig enligt följande: PostkodFöreningen MSEK Folkspel MSEK MSEK 993 MSEK till allmännyttig verksamhet under perioden uppgick i genomsnitt till 32% av en för, 24% för, 24% för PostkodFöreningen och 19% för Folkspel. Jämfört med 2010 har överskott till allmännyttig verksamhet i förhållande till ökat med 82% för och 10% för PostkodFöreningen medan överskottens andel har minskat med 0,3% för. För Folkspel uppgår minskningen till 54%. till allmännyttig verksamhet ackumulerat fördelar sig enligt följande: PostkodFöreningen MSEK 2 Folkspel 871 MSEK 703 MSEK 610 MSEK Se appendix 3 för tabeller med underliggande data för överskott till allmännyttig verksamhet och utbetalda lottvinster Fördelning lottvinster, kostnader samt överskott per aktör (1) PostkodFöreningen ( PostkodLotteriet) (Miljonlotteriet) Folkspel (Bingolotto) (Kombilotteriet) Källa: Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har under perioden bytt datasystem varför vissa avvikelser kan förekomma jämfört med tidigare år. Not: (1) Avser respektive aktörs inrapporterade sifferunderlag till Lotteriinspektionen. Respektive lotteri som utgör huvuddelen av respektive aktörs verksamhet anges inom parantes. Not: (2) Enligt PostkodFöreningens årsredovisning har totalt MSEK betalats ut. Skillnaden mot Lotteriinspektionens uppgift beror på att föreningens räkenskapsår 2007 och det till Lotteriinspektionen inrapporterade förlängda lotteriåret ej sammanföll % 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lottvinster Lottvinster 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Lottvinster Lottvinster

10 Appendix Appendix 1 Nyckeltal Postkodföreningen MSEK (%) Omsättning Lottvinster % 40% 40% 40% 42% 42% Intjäning till förmånstagare % 22% 22% 29% 33% 35% Externa omkostnader % 31% 31% 28% 30% 28% Årets resultat Källa: Årsredovisning Postkodföreningen Not: (1) Differenser avseende och externa omkostnader enligt årsredovisningen och lottintäkter och kostnader som rapporterats till Lotteriinspektionen beror på att olika redovisningsprinciper har tillämpats. Finansiell jämförelse icke statliga rikslotterier per aktör 2011 MSEK (% av intäkter) Postkodföreningen Folkspel Omsättning Lottvinster % % % % % % % 51 10% % % % % Källa: Lotteriinspektionen Not: Observera att det kan förekomma vissa avrundningsdifferenser Externa omkostnader Postkodföreningen MSEK (%) Novamedia licens och drift (1) Novamedia omkostnader (1) Totalt Novamedia % 30% 29% 27% 29% 27% Tävlingsvinster i TV Bankavgifter Styrelsearvoden inkl. soc-avg 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 0,7 Ersättning till revisorer m.m. 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 Tillsynskostnader 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 Personalkostnader Totalt övriga kostnader % 1% 1% 1% 1% 1% Totalt % 31% 31% 28% 30% 28% Källa: Årsredovisning Postkodföreningen Not: (1) uppdelning mellan licens- och omkostnader beräknad utifrån gällande licensavgift

11 Appendix Appendix 2: PostkodLotteriet - Organisation och historik Novamedia-koncernen Den holländska Novamedia-koncernen etablerades Koncernens vision är att bidra till en bättre värld, genom att donera överskottet till ideella organisationer. Konceptet PostkodLotteriet utvecklades inom Novamedia-koncernen i Holland 1989 och koncernen licensierar idag lotteriets produktkoncept till Sverige, Holland och Storbritannien. Koncernen finansierar och står risken för etablering av lotteriet på nya marknader. Novamedia PostkodLotteriet AB Novamedia PostkodLotteriet AB har cirka 130 medarbetare i Sverige motsvarande 94 heltidstjänster. Novamedia PostkodLotteriet AB har PwC som revisorer. Novamedia-koncernen finansierade initialt de investeringar i PostkodFöreningen som behövdes för etableringen av ett nationellt lotteri samt står för lotteriernas affärsrisk genom en kapitaltäckningsgaranti. PostkodFöreningen PostkodFöreningen har till syfte att stödja ideell verksamhet genom att framförallt tillföra finansiella medel. För att uppnå detta arrangeras PostkodLotteriet som är ett icke statligt rikslotteri med erforderligt tillstånd från Lotteriinspektionen. Enligt lotteritillståndet ska 40% av en betalas ut till lottköparna i form av vinster. PostkodFöreningen grundades 2003 av Barncancerfonden, Rädda Barnen, Postkodstiftelsen och Världsnaturfonden WWF. Per 2012 har föreningen 44 medlemmar. PostkodFöreningen har inte någon egen personal och har kontrakterat Novamedia PostkodLotteriet AB att ha operatörsansvar för PostkodLotteriets verksamhet i Sverige. PostkodFöreningen har en egen oberoende styrelse och hade fram till räkenskapsåret 2009 Ernst & Young som revisorer. Från och med 2010 är KPMG revisorer åt föreningen. Organisationsschema Novamedia B.V Novamedia Services B.V Nederländerna Källa: Novamedia Holding B.V Postcode Lottery Ltd. England/Scotland Novamedia B.V Novamedia PostkodLotteriet AB PostkodFöreningen Operatörsansvar Novamedia Sverige AB (Vilande) 11

12 Appendix Appendix 2: PostkodLotteriet - Organisation och historik forts. Kostnadsstruktur Som beskrivits på föregående sida är Novamedia PostkodLotteriet AB kontrakterat av PostkodFöreningen att ha operatörsansvar för PostkodLotteriets verksamhet i Sverige. Som ersättning för detta fakturerar Novamedia PostkodLotteriet AB omkostnader och drift som betalas jämte licensavgiften för lotterikonceptet om 4,08% (1) av lotteriets. Totala externa omkostnader för PostkodFöreningen uppgick 2012 till 816 MSEK (2) motsvarande 28% av en uppgick total ersättning till Novamedia PostkodLotteriet AB till 782 MSEK (2), varav 147 MSEK (2) avsåg kostnader för licens och drift. Utöver ersättningen till Novamedia PostkodLotteriet AB hade PostkodFöreningen 2012 egna övriga kostnader i bolaget om 34 MSEK främst hänförliga till tävlingspriser i TV om 17 MSEK och bankavgifter om 15 MSEK. Novamedia PostkodLotteriet AB erhåller 4,08% i licensintäkt från PostkodFöreningen. Till Novamedia B.V i Holland betalas en licensavgift om 2,00% av PostkodLotteriets. Resterande 2,08% används för att betala managementavgift till Novamedia B.V, ersättning till VD, 20% av ledningsgruppens ersättning och egna driftskostnader som inte är direkt hänförliga till PostkodLotteriet exempelvis lokalkostnader och revisionskostnader. Managementavgiften som betalas ut av Novamedia PostkodLotteriet AB till Novamedia B.V avser ersättning för rådgivning samt utveckling av den svenska verksamheten framförallt inom marknadsföring och försäljning. Se appendix 1 för finansiella nyckeltal och en nedbrytning av externa omkostnader för PostkodFöreningen. Licens och driftskostnader PostkodLotteriet Management avgift Novamedia B.V Licensavgift Novamedia PostkodLotteriet AB Licens- och management avgift 4,08% Ersättning för fakturerade omkostnader för att bedriva lotteriverksamheten Intäkter från lottförsäljning PostkodFöreningen Not: (1) Kostnaden för PostkodFöreningen uppgår till 4,08% plus moms. Not: (2) Beloppet inkluderar moms som bolaget ej har möjlighet att göra avdrag för utan belastar resultaträkningen som en kostnad. 12

13 Appendix Appendix 3: Respektive aktörs underlag till Lotteriinspektionen Lottvinster, kostnader samt överskott per aktör (1) Postkodföreningen 2 MSEK (%) Omsättning Lottvinster % % n/a 3 n/a % % % % % % % % % % % % % % % Folkspel MSEK (%) Omsättning Lottvinster % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % MSEK (%) Omsättning Lottvinster MSEK (%) Omsättning Lottvinster % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 99 27% % 67 19% % % % 97 22% % % % % % % % 51 10% % Källa: Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har under perioden bytt datasystem varför vissa avvikelser kan förekomma jämfört med tidigare år. Grant Thornton reserverar sig för eventuella förändringar avseende de erhållna uppgifterna från Lotteriinspektionen då vissa omklassificeringar har gjorts under perioden avseende inrapporterade intäkter och kostnader. Informationen ovan baseras på de underlag som erhållits från Lotteriinspektionen per februari Not: (1) Avser respektive aktörs inrapporterade sifferunderlag till Lotteriinspektionen. Respektive lotteri som utgör huvuddelen av respektive aktörs verksamhet anges inom parantes. Not: (2) Enligt PostkodFöreningens årsredovisning har totalt MSEK betalats ut. Skillnaden mot Lotteriinspektionens uppgift beror på att föreningens räkenskapsår 2007 och det till Lotteriinspektionen inrapporterade förlängda lotteriåret ej sammanföll. Not: (3) Lottvinster och kostnader översteg en 2006 vilket resulterade i ett underskott detta år. Trots detta delades 61,4 MSEK ut till olika förmånstagare vilket motsvarade knappt 20% av en. 13

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden

Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden Preliminär sammanställning av den svenska spelmarknaden År 2009 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt 40,9 miljarder kronor. Det är en ökning med 1,1 miljarder kronor, eller 2,7 procent,

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning

Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Den svenska spelmarknaden 2011, preliminär sammanställning Enligt preliminära och uppskattade uppgifter beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 42 miljarder kronor. Det är en ökning

Läs mer

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen

Statistiktabeller från Lotteriinspektionen Tabell 1 - Omsättning på spel före utbetalda vinster, miljoner kronor Spelbolagen ATG 10502 10680 10177 10534 10776 10988 11278 11869 Svenska Spel inkl Poker 1) 13949 15557 17685 18813 19354 18664 19069

Läs mer

Preliminär sammanställning av svensk

Preliminär sammanställning av svensk Preliminär sammanställning av svensk SPELMARKNAD 2015 Innehållsförteckning Inledning 1 Nyckeltal 1 Preliminär statistik 1 Marknadsandelar 4 Spel på internet 7 Svenska Spel 8 ATG 9 Folkrörelsernas spel

Läs mer

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014

Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Den svenska spelmarknaden i siffror 2014 Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden vilket sker fortlöpande under året genom insamling av statistik.

Läs mer

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden

Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden Pressmeddelande Fortsatt minskning av den reglerade svenska spelmarknaden År 2014 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning (före utbetalda vinster) på 44,9 miljarder kronor.

Läs mer

Den svenska spelmarknaden 2010

Den svenska spelmarknaden 2010 Den svenska spelmarknaden 2010 Innehåll Brutto- och nettoomsättning... 4 Spelandets andel av hushållens inkomster... 5 Slutlig behållning... 6 Spelmarknadens aktörer... 7... 7... 7... 7... 7... 8 2) Bingo...

Läs mer

Den svenska spelmarknaden

Den svenska spelmarknaden Den svenska spelmarknaden 2011 Innehåll Förord...4 Den svenska spelmarknaden 2011...6 Nyckeltal...6 Brutto- och nettoomsättning...6 Tillväxt på den svenska spelmarknaden 2006-2011...7 Omsättning på spel

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2012 I SIFFROR Förord En av Lotteriinspektionens uppgifter är att följa utvecklingen på den svenska spelmarknaden. Vi har arbetat med att förbättra kvalitén och utöka, statistiken.

Läs mer

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR

DEN SVENSKA SPELMARKNADEN I SIFFROR DEN SVENSKA SPELMARKNADEN 2 013 I SIFFROR Förord... 1 Den svenska spelmarknaden 2013... 2 Bruttoomsättning...2 Nettoomsättning... 3 Marknadsandelar... 3 Omsättning före och efter utbetalda vinster... 4

Läs mer

Analys av Svenska Postkodlotteriet

Analys av Svenska Postkodlotteriet Analys av Svenska Postkodlotteriet Bakgrund och syfte Charity Rating arbetar med informationsspridning, analys och utvärdering av ideella organisationer. Vår målsättning är att bland givare öka engagemanget

Läs mer

MED OSS BLIR ALLA VINNARE

MED OSS BLIR ALLA VINNARE EnEN PRESENTATION MED OSS BLIR ALLA VINNARE Med oss blir alla vinnare All långsiktigt framgångsrik spelreglering kräver en ändamålsenlig tillståndsgivning och en effektiv tillsyn. I Sverige är det Lotteriinspektionen

Läs mer

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon

Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 23 juni 2016 Stockholm Center for Civil Society Studies Handelshögskolan

Läs mer

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5)

Diarienummer: 15Li7079. Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Anvisning för godkända och auktoriserade revisorer i rikslotterier 1(5) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Anvisningar för revisorer... 4 2.1 Omfattningen av granskningsåtgärderna... 4 2.2 Rapportering

Läs mer

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter

DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT 2006 Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter DELÅRSRESULTAT JAN-SEPT Bruttospelintäkterna uppgick till 14 513 MSEK (14 442), ökning med 0,5 procent. Nettospelintäkterna (bruttospelintäkter efter reducering med vinnarnas andel) uppgick till 6 412

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013

EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL I SVERIGE NOVUSUNDERSÖKNING NOVEMBER 2013 EN UNDERSÖKNING OM SPEL Lotteriinspektionen har i samarbete med Novus Sverigepanel gjort en undersökning representativ för Sveriges befolkning.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET ÅRSREDOVISNING STYRELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01 2014-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Svenska Baseboll och Softboll Förbundet (SBSF), bildat 1956,

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden

Omregleringen av den svenska spelmarknaden. Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden Omregleringen av den svenska spelmarknaden Allmänhetsstudie om kunskap och inställning till omregleringen av den svenska spelmarknaden 2016-06-30 Om undersökningen Utförts av analysföretaget United Minds

Läs mer

Allmänheten om spel

Allmänheten om spel - 2017 1 2016-10-xx Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Bakgrund Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer

Svensk spelmarknad. i behov av reformer den svenska spelmarknaden Svensk spelmarknad i behov av reformer Det behöver bli ordning och reda på spelmarknaden. Flera av de åtgärder den statliga spelutredningen presenterade den 15 december 2008 är

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011

Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen Delårsrapport januari september 2011 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

STYRELSEAKADEMIEN NORR. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för StyrelseAkademien Norr får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna

Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Drygt 3 av 4 svenskar har spelat de senaste 12 månaderna Utslagsfråga: När spelade du senast? 10 9 8 7 77% Män: 8, Kvinnor: 76%, 18-29 år: 66%, 30-49år: 8, 50-64 år: 8, 65+ år: 77% 6 5 4 37% 3 2 1 Senaste

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Holding

Årsredovisning 2014 GoodCause Holding Årsredovisning 2014 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över föreslagen vinstutdelning 4 Resultaträkning

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015

Årsredovisning 2014 2015 Årsredovisning 2014 2015 Juli 2014 Juni 2015 INNEHÅLL Ordförande har ordet.... 4 VD har ordet.... 5 Verksamhetsberättelse... 6 Folkspels produkter.... 8 Förvaltningsberättelse.... 12 Resultaträkning koncernen....

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING

ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING ALLMÄNHETEN OM SPEL UPPFÖLJANDE MÄTNING Kund: Lotteriinspektionen Kontakt: Joel KittiJunros Datum: 23 oktober, 2014 Annelie Önnerud Åström Tel: 08 535 25 829 Mobil: 0739 40 37 61 Annelie.astrom@novus.se

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615

MVV International Aktiebolag Org.nr 556395-5615 MVV International Aktiebolag ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för MVV International Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby.

Kalendarium 2011. Årsstämma 19 april. Delårsrapporter 2011. Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Årsredovisning 2010 Kalendarium 2011 Årsstämma 19 april Svenska Spels årsstämma hålls tisdagen den 19 april i Visby. Delårsrapporter 2011 januari mars 18 april januari juni 15 juli januari september 25

Läs mer

Spelregler Eurojackpot

Spelregler Eurojackpot Spelregler Eurojackpot Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Spelreglernas giltighetstid...3 1.3 Begrepp och definitioner...3 2 Allmänt om Eurojackpot... 4 3 Spelinlämning...

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016

Allmänheten om spel Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 - 2016 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Datum: 27 okt 2016 1 2016-10-xx Bakgrund är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98

Regeringens proposition 1996/97:98. Höjd lotteriskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. 1996/97:98 Regeringens proposition 1996/97:98 Höjd lotteriskatt Prop. 1996/97:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Finansdepartementet)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015

Allmänheten om spel - 2015. Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 - 2015 Kontakt: Joel Kitti Junros Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 26 okt 2015 1 Genomförande Metod: Webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel Målgrupp: Allmänheten i Sverige, 18-79 år, som

Läs mer

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009

VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 VD Meta Persdotters anförande på Svenska Spels bolagsstämma 15/4 2009 Jag heter Meta Persdotter och tog över ansvaret för Svenska Spel den 1 februari i år. Jag kommer att berätta om de viktigaste händelserna

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 2010-05-11 Delårsrapport januari mars 2010 Rapportperiod (januari-mars 2010) Nettoomsättningen minskade till 1 200 (1 406) KSEK Rörelseresultatet ökade till 1 085 (-2 061) KSEK Resultatet efter skatt ökade

Läs mer