Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19"

Transkript

1 g n i n s i v Årsredo 2008 idor 9, 144 s / r n D

2 Innehåll Förord 7 Offentlig diplomati Att sätta Sverige på kartan och skapa relationer med omvärlden 8 Strategiska utgångspunkter i verksamheten 8 Sammanfattning av resultatredovisning Ett år av offentlig diplomati på sex kontinenter 10 Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande 19 Information och presentation: Öka kännedom och intresse för Sverige 20 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 20 Presentationer utomlands 24 Public relations 27 Kommunikation och marknadsföring 28 SI som ett kompetenscentrum inom offentlig diplomati 31 Tabell 1 34 Utbyte och samarbete: Att skapa relationer med omvärlden 36 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 36 Stipendier 38 Nätverksbyggande och alumnverksamhet 39 Svenskundervisning 40 Tabeller Samarbete inom Östersjöregionen 50 Samarbete inom Östersjöregionen Bidra till ett fördjupat utbildningssamarbete 50 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 50 Kommunikation och evenemang 52 Bidrag och stöd till institutionssamarbete 53 Stipendier 55 Nätverksbyggande och alumnverksamhet 56 Tabeller Samarbete inom Östersjöregionen Främja samarbetet med framtidens ledare 64 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 64 Program 65 Kommunikation och evenemang 65 Nätverk och alumnverksamhet 66 Reformsamarbete i Östeuropa för stärkt demokrati och öppenhet 69 Reformsamarbete i Östeuropa för stärkt demokrati och öppenhet 70 Utbyte och samarbete i Östeuropa: Stärka öppenhet och demokrati genom utbyte inom kultur och samhälle 70 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 70 Projekt 71 Rese- och projektstöd 73

3 Kommunikation 74 Tabell Utbyte och samarbete i Östeuropa: Stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring där Sverige har ett särskilt kunnande 76 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 76 Stipendier 77 Besök av journalister och experter 78 Uppdrag från myndigheter och organisationer 78 Tabeller Internationellt utvecklingssamarbete för öppenhet och demokrati 85 Utbyte och samarbete med ODA-länder: Främja utveckling genom kunskapsöverföring 86 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 86 Program 88 Projekt 89 Rese- och projektstöd 90 Besök av journalister och experter 90 Stipendier och alumnverksamhet 90 Uppdrag från myndigheter och organisationer 92 Tabeller Utbildningspolitik förstärkning av svensk utbildnings internationella konkurrenskraft 101 Information och presentation av högre utbildning: Öka intresset för studier i Sverige 102 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 102 Kommunikation och utvärdering 103 Evenemang 104 Samråd och samarbete 104 Utbyte och samarbete inom högre utbildning: Öka intresset för det svenska språket 105 Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse 105 Svenskundervisning 106 Stipendier 106 Tabeller Organisationsstyrning 111 Organisationsstyrning 112 Uppföljnings- och utvärderingssystem 112 Kompetensförsörjning 116 Förvaltning 117 Ekonomiska sammanställningar 121 Ekonomiska sammanställningar 122 Finansiell redovisning 125

4 Tabellförteckning Sverigefrämjande 1 Projekt och presentationer kostnader tkr samt antal projekt per ämnesområde och land 34 2 Stipendier antal ansökningar och beviljade 43 3 Gäststipendieprogrammet antal utnyttjade stipendier per land, ämnesområde och kön, totalkostnad 43 4 Bilaterala läsårsstipendier (utländska) antal utnyttjade stipendier per land, ämnesområde och kön, totalkostnad 44 5 Svenskundervisning kostnad i kr, antal institutioner, antal studerande, antal lektorer, antal stipendier per land 44 Östersjöregionen 6 Institutionssamarbete antal ansökningar och beviljade 58 7 Akademiska projekt antal utnyttjade projektbidrag per svenskt lärosäte och land, totalkostnad 58 8 Gymnasieskolan projekt antal utnyttjade projektbidrag per skola och land, totalkostnad 59 9 Vuxenutbildning projekt antal utnyttjade projektbidrag per utbildningsanordnare och land, totalkostnad Akademiska projekt antal utnyttjade projektbidrag per ämnesområde och land Gymnasieskolan projekt antal utnyttjade projektbidrag per ämnesområde och land Vuxenutbildning projekt antal utnyttjade projektbidrag per ämnesområde och land Stipendier antal ansökningar och beviljade Akademiska stipendier antal utnyttjade per land, ämnesområde och kön, totalkostnad Vuxenutbildning stipendier antal utnyttjade per land, ämnesområde och kön, totalkostnad 63 Östeuropa 16 Projekt och resebidrag kostnader och ämnesområde per land Journalist- och expertbesök antal personer, kostnader per ämnesområde och land Stipendieprogram antal ansökningar och beviljade Gäststipendieprogrammet antal utnyttjade stipendier per land, ämnesområde och kön, totalkostnad Mindre fältstudier i Balkan, Södra Kaukasus, Östeuropa antal utnyttjade stipendier per land, ämnesområde och kön, totalkostnad (avser svenskar) 81

5 ODA-länder 21 Expertutbyte kostnader tkr och ämnesområde per land/region Journalistbesök antal personer och ämnesområden Stipendieprogram antal ansökningar och beviljade Gäststipendieprogrammet antal utnyttjade stipendier per land, ämnesområde och kön, totalkostnad Bilaterala stipendier Kina antal utnyttjade stipendier per land, ämnesområde och kön, totalkostnad 98 Utbildningspolitik 26 Stipendieprogram antal ansökningar och beviljade College of Europe-stipendier antal utnyttjade per land, ämnesområde och kön, totalkostnad North2North-stipendier antal utnyttjade per land, ämnesområde och kön, totalkostnad 108 Förklaring av inledande analyser För varje verksamhetsmål inleds beskrivningen med en analys av måluppfyllelsen utifrån de mål och rapporteringskrav som fastställts i regleringsbrevet för budgetåret 2008 avseende Svenska institutet. Analysen inleds med en faktaruta med en kort summering av hur många personer SI:s aktiviteter inom området har nått och huruvida aktiviteterna påverkat deras uppfattning av Sverige eller de budskap som aktiviteten avsåg att förmedla. Utöver här angivna siffror har vi nått en stor andel människor genom förfrågningar, möten och andra kontakter. Statistikuppgifter kring antal nådda gäller till 98 % utländska målgrupper. Samtliga procentuppgifter som presenteras baseras på resultat från enkät- och/eller intervjuundersökningar, som genomförts i samband med insatser SI genomfört. Sådana studier har inte gjorts vid samtliga insatser. Vid de mätningar vi genomfört har vi dock strävat efter att säkerställa representativitet, validitet och reliabilitet, vilket gör resultatet relevant för vår verksamhet i stort. De inledande analyserna avslutas med en kort sammanfattning av måluppfyllelsen i fetare text, för ökad tydlighet.

6

7 Förord 2008 framstår som året då vi fick det slutgiltiga beviset på att världen blivit en. Alla länder sveptes med i den finansiella krisen eftersom ekonomierna blivit oupplösligt sammanflätade. För Sverige är det viktigt att vår politiska agenda får genomslag från frihandel till stopp för människohandel. För det krävs att vi är kända i omvärlden och att man lyssnar på oss. Varje dag tas hundratusentals beslut runt om i världen, inom den kommersiella eller kulturella sfären, där bilden av Sverige spelar en roll, där de associationer Sverige ger, mer eller mindre medvetet, är en del av beslutsfattandet. Omvärldens intresse och förtroende för Sverige är av avgörande betydelse. Ett litet, internationellt beroende land som Sverige behöver globala nätverk. Det är därför Svenska institutet (SI) finns till. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, samhälle, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Inte bara Sverige utan allt fler länder satsar allt mer på att sprida en intresseväckande bild av sig själva och på att kommunicera direkt med medborgarna i andra länder. Public diplomacy och nation branding är de engelska uttrycken för denna verksamhet. Under 2008 har vi lanserat en rad nya projekt för att presentera Sverige och bygga nätverk. Dessa kompletterar det SI redan gör inom information, Sverigepresentation, svenskundervisning, kulturutbyte, stipendieförmedling och mycket annat. SI är en liten aktör på ett stort internationellt fält. Försöker vi göra allt överallt kommer vi att misslyckas. Därför koncentrerar vi oss på några utvalda teman och på vissa geografiska områden där vi tror att genomslaget kan få effekt. Resultatet för 2008 visar också på att SI har kommit en bra bit på väg. Svenska institutet har under 2008 skapat över 10 miljoner kontakter genom egna kanaler i form av evenemang, skrifter och webbplatser, 500 miljoner exponeringstillfällen har skapats i utländska medier och över personer har deltagit i SI:s utbyten med internationella nyckelpersoner. Att under ett år skapa över 510 miljoner internationella kontakter och exponeringstillfällen för Sverige har stor betydelse för omvärldens Sverigebild och för att skapa försättningar för att bygga samarbeten, nätverk och långsiktiga relationer med nyckelpersoner. Det har också betydelse för att lyfta upp de värderingar Sverige prioriterar internationellt, inte minst inom ramen för utvecklingssamarbetet, som demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen samt klimat och miljö. I slutet av 2008 lade regeringens Globaliseringsråd fram rapporten Sverige i världen med en rad förslag till att stärka Sverigebilden. SI stöder Globaliseringsrådets förslag. Särskilt viktigt är att regeringen under 2009 gör det möjligt att bedriva en effektiv verksamhet i Indien och Kina och att SI får möjligheter att satsa i arabvärlden. Olle Wästberg Generaldirektör 7

8 Offentlig diplomati Att sätta Sverige på kartan och skapa relationer med omvärlden Svenska institutet bedriver sin verksamhet inom ramen för offentlig diplomati, vilket innefattar att analysera, informera, påverka och främja relationer och samarbeten med människor, organisationer och företag i andra länder. Genom strategisk kommunikation och relationsskapande verksamhet ska omvärldens kännedom och förtroende för Sverige öka och en positiv miljö skapas för förverkligande av Sveriges internationella målsättningar. Arbetet med den övergripande Sverigebilden och samverkan med svenska och utländska samarbetsparter är av särskild vikt. Globaliseringen innebär att världen krymper och att traditionella gränser suddas ut av ökad rörlighet av människor, kapital, idéer och kunskap. Nästan all information finns tillgänglig och allt mer av produktionen är rörlig. Utvecklingen har långtgående effekter för Sverige och förutsättningarna för Sveriges framtida utveckling, säkerhet och välfärd. Överallt ökar länder sina ansträngningar att synas på världsscenen och bygga långsiktiga relationer med omvärlden. Konkurrensen om uppmärksamhet och kontakter blir allt skarpare. Om Sverige ger omedelbara, relevanta och positiva associationer blir det lättare för svensk internationell politik att få genomslag, för svenska företag att göra affärer och för svensk kultur att nå spridning. Det blir enklare för Sverige att aktivt delta i det internationella samarbetet och föra en dialog med omvärlden om framtidens möjligheter och utmaningar. För SI:s del är uppgiften tydlig: SI ska sätta Sverige på kartan och skapa intresse och förtroende för vårt land. En sådan bas skapar förutsättning för Sverige att etablera samarbeten och långsiktiga relationer med omvärlden inom både Sverigefrämjandet och utvecklingssamarbetet. Att världen krymper och globaliseringen i snabb takt utvecklas innebär också att konflikter och förtryck i andra delar av världen i allt högre grad påverkar oss. För Sveriges utrikespolitik blir hela världen ett närområde och behovet av dialog, utbyte och kunskap med nya samarbetsparter ökar. Även här är den offentliga diplomatin som SI representerar, ett effektivt verktyg för att möta dessa utmaningar. SI bidrar till att det internationella samarbetet ökar och till att sprida svensk syn på demokrati, öppenhet och jämställdhet till nya samarbetsländer. Strategiska utgångspunkter i verksamheten För att skapa förutsättningar för en tydlig och stark Sverigebild utomlands och därmed nå ut och skapa starka relationer med omvärlden, har en gemensam plattform för kommunikation om Sverige utvecklats inom ramen för samarbetet i Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Fokus ligger på Sverige som ett utvecklingsinriktat land på människors och miljöns villkor ett progressivt land som kännetecknas av nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet. Den gemensamma plattformen berör också i hög grad utvecklingssamarbetet, då arbetet med Sverigebilden går hand i hand med dialogskapande verksamhet, kunskapsöverföring och ömsesidiga relationer med omvärlden. Många av de svenska profilfrågorna och kompetenserna inom samarbetet, som till exempel demokrati, yttrandefrihet och hållbar utveckling, är också några av de mest särskiljande och goodwillskapande frågorna i arbetet med att sätta Sverige på kartan. 8

9 Fokusområden För att underlätta en gemensam prioritering i val av verksamhetsprojekt har SI etablerat fyra fokusområden. De är ett praktiskt sätt att koppla institutets verksamhet till Sverigebilden, utvecklingssamarbetet och till aktuella fenomen och områden där Sverige just nu har en intressant styrka eller erfarenhet. Kultur: Ny kreativitet banbrytande upplevelseindustri och samtida kultur Samhälle: Öppenhet jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans Vetenskap: Gränslös utveckling gränslandet mellan vetenskap, teknologi och kultur Miljö: Hållbarhet miljö, utveckling och balans Målgrupper Svenska institutet riktar sig i första hand till en global målgrupp som värderingsmässigt känner samhörighet med och intresse för en progressiv världsbild och det som Sverige står för internationellt. Det rör sig om personer som har inflytande i sina olika miljöer och sammanhang. De är ofta opinionsbildare och föregångare och är i sin egenskap av förändringsagenter relevanta inom både Sverigefrämjandet och utvecklingssamarbetet. På ett övergripande plan kan denna progressiva målgrupp beskrivas som nyfikna, medvetna och drivande personer som har, eller identifierar sig med, en grundläggande tro på framtiden. Det är modiga och förändringsbenägna individer som vågar tänka nytt, bryta konventioner och gå före. Men det är samtidigt en ansvarsfull och globalt medveten grupp, som värderar utveckling i social och ekologisk balans liksom vikten av att samarbeta och vara öppen mot omvärlden för att tillsammans kunna ta tillvara framtidens möjligheter. Den progressiva målgruppen förekommer oftast i mer kreativa och toleranta miljöer. De är uppkopplade och finns över hela världen, i alla länder och samhällsklasser främst i städer men till viss del också på landsbygden. Även media har en särställning som målgrupp på grund av deras betydelse för att nå ut och få genomslag för det som SI vill lyfta fram. Geografiska prioriteringar För att få institutets verksamhet mer slagkraftig och för att kunna arbeta mer långsiktigt samlar SI insatserna till områden som regeringen prioriterar och där möjligheten att få effekt bedöms som störst. SI prioriterar inom det internationella Sverigefrämjandet tolv världsstäder (Tokyo, Shanghai, Peking, Mumbai, São Paulo, Los Angeles, New York, Washington DC, London, Paris, Berlin och Moskva) som har en särskild tyngd inom media, kulturliv, upplevelseindustri och näringsliv. SI ska vara där det händer. Det är traditionellt också på dessa ställen som det svenska kultur- och samhällslivet liksom näringslivet vill verka. Utöver detta finns en geografisk prioritering inom det relationskapande arbetet i Sveriges strategiska närområde i östra Östersjöregionen (Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland). Genom att arbeta långsiktigt och mer prioriterat vill vi öka möjligheterna: att nå våra mål att bygga upp ett effektivt samarbete med lokala samarbetsparter att bygga upp kunskaper om de lokala målgrupperna och följa deras bild och kännedom om Sverige och om demokrati och öppenhet att i ökad utsträckning följa upp, utvärdera och visa på konkreta resultat. Det finns ett särskilt behov av att öka ansträngningarna för att skapa kännedom om Sverige på de asiatiska tillväxtmarknaderna (Kina, Japan och Indien) där kunskapen om vårt land är som minst och där svenska företag och representanter för kultur- och utbildningsliv därför har den största 9

10 utmaningen att etablera sig. Det är också här som Sveriges goodwill är minst. Låg kännedom hänger intimt ihop med lågt förtroende och ett lågt intresse. Arbetet med SI:s geografiska prioriteringar inom utvecklingssamarbetet går vidare med fokus på Västafrika (Burkina Faso, Ghana, Mali och Senegal), Östafrika (Etiopen, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda), Asien (Indien och Kina), Mellanöstern och Östeuropa (Balkan, Georgien, Ukraina, Vitryssland och Turkiet). Utöver den mer proaktiva verksamheten som koncentreras till dessa områden fortsätter SI att erbjuda basservice (Sverigeinformation i tryckt och elektronisk form, ambassadservice som mindre utställningar, filmvisningar, resebidrag, stipendier o.s.v.) till ett större antal länder. Sammanfattning av resultatredovisning Ett år av offentlig diplomati på sex kontinenter Globaliseringen gör de nio målsättningarna som specificeras i SI:s regleringsbrev viktigare än någonsin. SI befinner sig i stark utveckling för att möta den nya tidens krav och utmaningar. Under 2008 har SI därför varit präglat av ett fortsatt intensivt utvecklingsarbete. Målet har varit att SI i högre grad ska vara analys- och strategistyrt och tydligare prioritera och samverka för att möta den nya tidens utmaningar och möjligheter. Samordningen mellan kommunikation, evenemang, studie- och mediebesök, programverksamhet, kulturutbyte, stipendier och svenskundervisning har varit tydligare än tidigare. SI har haft en utarbetad strategi med tydliga ämnesprioriteringar, målgrupper och länder där behovet och genomslaget bedöms som störst. Detta har också lett till att arbetet under 2008 har bedrivits mer fokuserat än någonsin tidigare allt för att på bästa sätt kunna bidra till att Sverige kan nå sina internationella målsättningar och möta globaliseringens möjligheter och utmaningar. Övergripande resultat 2008 Under 2008 har Svenska institutets verksamhet sammanlagt nått ut till ett stort antal människor i omvärlden genom: Direkta utbyten: cirka personer (stipendier, utbytesprogram, svenskundervisning etc.) Egna kanaler: cirka 10,3 miljoner utländska kontakter/besök (digital och tryckt kommunikation, evenemang etc.) Andra kanaler: drygt 500 miljoner kontakter/exponeringstillfällen (utländska medier). Uppdelat på SI:s olika verksamheter: Evenemang: evenemang har nått ut till drygt en miljon besökare. Kommunikation: Drygt 8,3 miljoner besök och 37 miljoner sidvisningar har skett på SI:s webbplatser och andra digitala tjänster (inkl. Second Life) och drygt trycksaker/informationsmaterial har distribuerats vilket beräknas ha nått ut till över personer. Under året har 36 nya titlar getts ut på sammanlagt tio språk. Media: 63 utländska journalister har bjudits in till Sverige, vilket tillsammans med de evenemang som SI arrangerat eller stött, har skapat drygt medieinslag. Medieinslag har haft en räckvidd på sammanlagt över 500 miljoner enskilda kontakter/exponeringstillfällen, motsvarande ett annonsvärde på över 115 miljoner kr (kalkylen är exklusive alla inslag i etermedia). För beräkning av exponeringstillfälle, se vidare tabell i avsnitt Organisationsstyrning. Genom mer djupgående utbyten med prioriterade nyckelpersoner: Studiebesök: 193 experter/nyckelpersoner har bjudits in till Sverige inom ramen för SI:s studiebesöksprogram. 10

11 Stipendier och alumnverksamhet: utländska nyckelpersoner har deltagit i SI:s stipendieprogram samt minst tidigare studenter/stipendiater har blivit medlemmar i SI:s alumnverksamhet. Ledarskapsprogram: 63 unga ledande nyckelpersoner har deltagit i SI:s olika exklusiva ledarskapsprogram. Utbyten och bidrag: Genom bidrag har SI stött 347 projekt med utländska (och svenska) samarbetsaktörer. Svenskundervisning: studerande, varav drygt utanför Norden, har fått stöd att studera svenska på över 207 institutioner i 40 länder. 45 lektorer vid 44 universitet i 23 länder har fått stöd. 225 personer har deltagit i SI:s kursverksamhet i Paris samt 37 på SI:s webbkurs. Genom SI:s aktivteter 2008 har: 90 % av målgrupperna fått en djupare och mer positiv bild av Sverige och av Sverige som samarbetspart, 94 % av målgrupperna, och 73 % av samarbetsparterna, har uppskattat att de genom den aktuella aktiviteten fått ökad kunskap, intresse och kapacitet att driva frågor som rör öppenhet och demokrati (inom utvecklingssamarbetet), 91 % varit nöjda med/positiva till SI:s tjänster. Av de målgrupper och samarbetsparter som deltagit i någon av SI:s relationsskapande aktiviteter (stipendier, utbytesprogram eller svenskundervisning) har: 78 % uppskattat att de etablerat Sverigerelationer/nätverk som de avser utveckla och behålla, 93 % uppskattat att de kommer att ha framtida aktiva relationer/nätverk med betydelse för öppenhet och demokrati (inom utvecklingssamarbetet), (För uppgifter om hur procentuppgifterna tagits fram, se vidare kapitlet om Organisationsstyrning) I den uppskattade summeringen över SI:s räckvidd under 2008 är det viktigt att dels förklara vad som räknas som en kontakt eller ett exponeringstillfälle och dels skilja på de olika typer av kontakter och utbyten som SI arbetar med. En kontakt är ett tillfälle där ett evenemang, en artikel i en tidning, en skrift o.s.v. möter en person. Det kan också vara när någon gör ett besök på en webbplats eller deltar i någon form av utbyte. En person kan under året nås av flera kontakter, inte minst via SI:s mediearbete. SI:s möten och kontakter med omvärlden varierar i intensitet, både vad det gäller i nedlagda resurser och i hur nära kontakten kan anses vara. Kontakter och exponeringstillfällen via externa kanaler som till exempel via olika massmedier är den form som kan anses ha störst räckvidd men samtidigt ha lägst intensitet. Kontakter via egna kanaler som till exempel via SI:s digitala kanaler och egna trycksaker, har en något högre intensitet då de kräver mer resurser och då SI och Sverige blir tydligare som avsändare. De som tar del av dessa tjänster kan också antas lägga mer tid på att ta till sig det som lyfts fram. I den sista formen av kontakter, de som skapas i ett närmare utbyte till exempel via SI:s stipendieprogram, studiebesöksprogram, andra utbytesprogram och i svenskundervisningen är den typ av kontakt som präglas av högst intensitet. Personerna lägger ner mer tid, ibland flera år och de besöker eller bor ofta i Sverige under en tid. Denna form av kontakter är också de mest resurskrävande, både i form av pengar och i den tid som läggs ner för att etablera dem. Det är också viktigt att de personer som ingår i denna verksamhet är rätt personer och därför är urvalet av extra stor vikt. SI:s samarbetspart inom omvärldsbevakning inom media, Cision, räknar med att cirka 15 % av de mediala exponeringstillfällena leder till att en person också läser och tar till sig informationen i en artikel. Detta ger för drygt 500 miljoner exponeringstillfällen cirka 76 miljoner läsare. Om man räknar ihop detta med det uppskattade antalet besökare/läsare i SI:s egna kanaler samt SI:s närmare utbyte så landar man uppskattningsvis på att Svenska institutet har nått cirka 86 miljoner personer i sin verksamhet under Att under ett år nå 86 miljoner människor utomlands har stor betydelse för omvärldens Sverigebild det har också stor betydelse för att skapa försättningar för att bygga samarbeten, nätverk 11

12 och långsiktiga relationer med nyckelpersoner. I en värld med nästan 7 miljarder människor kan detta trots allt tyckas vara en marginell siffra, speciellt i skenet av det informationsbrus som präglar människors liv idag och med tanke på att stora viktiga geografiska områden lämnas mer obearbetade än andra. Det finns en stor potential att öka Sveriges röst och närvaro i omvärlden och en utökad satsning skulle med stor säkerhet betala sig själv, både på kortare och längre sikt, då omvärldens kännedom, intresse och förtroende har betydelse och får genomslag inom en lång rad områden som är viktiga för Sverige. Ett uppbyggt intresse och förtroende verkar dessutom över tiden, liksom uppbyggda relationer är livslånga investeringar. Men det är desto viktigare att prioritera, att samverka med andra svenska internationella aktörer och att nå rätt personer med de insatser som genomförs. 510 miljoner kontakter har dessutom en multiplicerande effekt, både över tid och i räckvidd. Idéer, information, upplevelser som förmedlas via ett evenemang, en pressartikel eller ett utbyte, stannar inte enbart hos mottagaren utan förs vidare in i dessa personers nätverk, både på kort och på lång sikt. Att skapa ringar på vattnet för Sverige, svenska värderingar och kompetenser på rätt platser och inom rätt nätverk blir därmed av avgörande betydelse. Svenska institutets insatser har under 2008 också i högre grad än tidigare varit inriktade mot SI:s prioriterade målgrupper opinionsbildare, beslutsfattare, experter samt generellt mot nyfikna, medvetna och tongivande föregångare. De tematiska prioriteringarna har vidare hjälpt organisationen att fokusera. Betoningen har liksom tidigare legat på att lyfta fram det samtida Sverige och svenska värderingar/kompetenser genom att visa på ny svensk kreativitet och samtida kultur. Kulturupplevelser är ofta en bra utgångspunkt för att nå människor i andra länder. Det ger en bred och särskiljande bild som engagerar och skapar intresse. Kultur är också ett effektivt medel för att visa på svenska värderingar och kompetenser inom SI:s övriga fokusområden. Utöver detta har öppenhetsfrågor (som jämställdhet, yttrandefrihet och tolerans) varit i fortsatt stort fokus särskilt inom utvecklingssamarbetet, liksom vetenskap (utbildning, forskning och innovationsfrågor) inom den relationsskapande verksamheten. Svenskt miljötänkande och hållbarhetsfrågor har varit en viktigare del av SI:s verksamhet än någonsin tidigare vilket kommer att bli än tydligare under Den geografiska prioriteringen av verksamheten har lett till en ökad geografisk koncentration av SI:s verksamhet. Även här finns det dock ytterligare steg att ta. Inte minst SI:s Sverigebildsstudier visar på ett tydligt behov av att ytterligare öka insatserna i strategiskt allt viktigare regioner som Asien och Mellanöstern där kunskapen om Sverige är liten och intresset och förtroendet därmed svagt. Knappa resurser hämmar SI:s potential att stötta Sveriges närvaro i dessa viktiga områden där också behovet att öka Sveriges kännedom, förtroende och nätverk är som störst. Utvecklingen av SI:s strategiska kommunikation (evenemang utomlands, digital och tryckt kommunikation, medieservice o.s.v.) har under de senaste åren varit mycket stark med en översyn av SI:s aktiviteter och en tydlig samordning, konceptionalisering och webbcentrering av verksamheten. Viktiga steg i denna process har varit en ökad målgruppsfokusering, mer interaktivitet i den digitala kommunikationen, ökad samordning med utlandsmyndigheterna, prioritering av nya digitala sociala medier samt en prioritering av arbetet mot utländska media. Utvecklingen av SI:s relationsskapande verksamheten (stipendier, utbytesprogram, svenskundervisning o.s.v.) fortsatte under året med en tydlig samordning av aktiviteterna samt genom att flytta fokus från att se stipendier, utbyte och svenskundervisning isolerat utan istället att koppla dessa insatser till de övergripande relationsskapande målen och den strategiska kommunikationen. Samordningen av stipendieverksamheten har utvecklats inom ramen för ett attraktivt gemensamt nätverk och en webbaserad community för internationella studenter och stipendiater. Inte minst har ett viktigt steg tagits under året genom utvecklingen av en ny typ av ledarskapsprogram som utgör ett helt nytt sätt att arbeta med inriktning mot unga ledare med fokus på att skapa långsiktiga relationer med framtidens ledare och förändringsagenter i strategiskt viktiga regioner. SI:s satsning på analysverksamhet har bidragit till att institutet idag har en tydligare expertroll i frågor som rör Sverigebilden och offentlig diplomati. Under året har en rad kvalitativa och kvantitativa Sverigebilds- och målgruppsstudier genomförts, inte minst i SI:s prioriterade världs- 12

13 städer och i Mellanöstern. SI är en resurs för regeringen och för svenska samarbetsparter inom många områden och institutet lägger därför ner stor möda på att nå rätt målgrupper av opinionsbildare, beslutsfattare, experter samt en intresserad publik med resultaten av sin analys och omvärldsbevakning. SI:s roll som ett kompetenscentrum har också stärkts med ett utvecklat utbud av kurser och kommunikation. SI har en nära och omfattande samverkan med andra statliga nyckelaktörer inom Sverigefrämjandet och utvecklingssamarbetet. Inte minst i SI:s roll visavi de svenska utlandsmyndigheterna har en ny verksamhetsplaneringsprocess utvecklats som i högre grad involverar de prioriterade utlandsmyndigheterna i ett tidigare skeende. Målet har här varit att nå synergieffekter, kunna arbeta mer långsiktigt och få större genomslagskraft för gemensamma insatser. SI har haft mest dialog, erfarenhetsutbyte och samarbete med prioriterade myndigheter men erbjuder fortfarande en betydande basservice till samtliga utlandsmyndigheter. Samverkan med samarbetsparter i Sverige och utomlands har varit fortsatt intensiv, inte minst i kultur- och samhällslivet och utbildningssektorn. Inom det kulturpolitiska området sker löpande kontakter med institutioner, myndigheter och aktörer. Samarbetet med de utsända svenska kulturråden är mycket värdefullt. Majoriteten av dessa är stationerade på SI:s prioriterade utlandsmyndigheter. Under året har också etablerats en tydligare samverkan med näringslivet genom det nya managementprogrammet inom vilket SI samarbetar med några av Sveriges främsta företag. Under 2008 har Svenska institutet arbetat med att stärka uppföljning och utvärdering av insatserna. Att arbeta systematiskt med uppföljning och utvärdering är viktigt för att kunna utvecklas och uppfylla uppdragen och under året lanserades ett enhetligt uppföljnings- och utvärderingssystem. Slutsatserna inför 2009 är dock att det finns ytterligare steg att ta inom ramen för planering och utförande av SI:s verksamhet. Under 2009 ska SI fortsätta att utveckla intern samordning och effektivisering genom tydligare internkommunikation, projektprocesser och gemensamma mätbara mål och uppföljningsrutiner. Den övergripande måluppfyllelsen av SI:s verksamhet bedöms under 2008 ha varit mycket god. Trots en stark utvecklingstakt och en utifrån uppdragets karaktär begränsad budget har en mycket bred verksamhet kunna genomföras genom ett stort antal aktiviteter utspridda i en majoritet av världens länder på alla sex bebodda kontinenter. Några exempel på verksamhet som bedrivits inom ramen för SI:s nio utrikespolitiska och utbildningspolitiska mål: Inom Utrikes- och säkerhetspolitik och verksamhetsgrenen Information och presentation med målsättningen att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och svensk kultur i andra länder har SI under 2008 arrangerat eller stött drygt evenemang som skapat uppmärksamhet för Sverige inom kultur, samhälle, vetenskap och miljöfrågor. Sammanlagt har dessa nått drygt besökare. Under året har betoningen tematiskt legat på svenska hållbarhetsfrågor och ny svensk kreativitet med presentationer och information inom mode, design, film och populärmusik. Inom ramen för fokusområdet Ny kreativitet har SI under 2008 bedrivit en rad aktiviteter. Ett par exempel är populära musikevenemang i São Paulo (Invasão Sueca) och Peking (Take Me to Sweden). I London, Japan, Kina och Brasilien har SI presenterat svensk dans (SweDance) och utställningen Bergman The Man Who Asked Hard Questions som visades i Los Angeles, Washington DC, San Francisco och i Prag. SI:s filmverksamhet nådde under året cirka besökare i 57 länder med drygt 900 visningar. Inom fokusområdet Hållbarhet har satsningen Facing the Future Sustatinability the Swedish Way tagit form och presenterats i Shanghai. Den lyfter fram Sveriges kompetens inom CSR, stadsplanering, energi, design, vatten- och miljöfrågor genom utställningar, seminarier, skrifter, faktablad, journalistbesök och information på Sweden.se. I Hongkong, Kiev, Haag och Bogotá arrangerade SI jämställdhetsseminarier som en del i fokusområdet Öppenhet och i S:t Petersburg visades utställningen Raoul Wallenberg One Man 13

14 Can Make a Difference. Utställningen Quality of Life inom fokusområdet Gränslös utveckling, som visades i Washington DC, Kiev, Auckland och Tokyo, presenterar svenska uppfinningar. I utställningen ingick också Virtu-Real, som möjliggör för utställningsbesökarna att ha direktkontakt med besökare i den virtuella världen Second Life. Under 2008 har mer än personer besökt Svenska institutet i Paris (Centre culturel suédois) som fungerar som en attraktiv mötesplats i Paris och nav för SI:s verksamhet i Frankrike. Tyngdpunkten i verksamheten har under året legat på konst, foto, installationer, litteratur, musik och scenkonst samt barn- och ungdomskultur. Utöver verksamhet i det egna kulturhuset har SI, genom både egna projekt och samarbeten, medverkat i att presentera Sverige och svensk kultur till över personer runt om i Frankrike. En viktig del av SI:s uppdrag är att genomföra medieaktiviteter, som pressträffar och journalistbesök. Under 2008 har SI haft 45 journalister på besök i Sverige vilket, tillsammans med medial uppmärksamheten för SI-projekt, renderat fler än 616 medieinslag som beräknas ha renderat minst 362 miljoner exponeringstillfällen. Cirka bilder/filmer har laddats ner från SI:s webbtjänster som riktar sig till media. Teman för besöken har varit mode, design, musik, film, hållbarhet och svensk livsstil. Därutöver anordnades tolv studiebesök med sammanlagt 126 experter. Hösten 2008 lanserades även Sweden Channel som fungerar som en nyhetsbyrå med rörliga bilder och ger utländska media och bloggare tillgång till oredigerat rörligt bildmaterial om Sverige och svenska företeelser. Svenska institutet har haft drygt 8,6 miljoner varav minst 6,9 miljoner utländska besök på webbplatser och digitala tjänster som finansieras inom verksamhetsgrenen och distribuerat drygt trycksaker som beräknas ha nått minst personer. SI driver Sveriges officiella webbplats Sweden.se där besökarna hittar aktuell information och interaktiva presentationer av Sverige inom många olika aktuella områden. Under 2008 har fokus bland annat legat på musik, mode och att öka interaktiviteten. Portalen ligger i framkant av utvecklingen i jämförelse med andra länders landsportaler och utnämndes under året till Sveriges 12:e bästa webbplats av Internet World. Den virtuella svenska ambassaden i Second Life har utvecklats vidare och SI har genom den erbjudit kurser i svenska, virtuella evenemang och utställningar. Under året har SI tagit fram ett omfattande tryckt material i form av skrifter och foldrar på många olika språk, dels i syfte att stödja våra större satsningar, dels för att förse dem som söker information om Sverige med material inte minst via de svenska ambassaderna. För att lyfta svensk hållbarhet och miljökunnande och som en del av SI:s övergripande hållbarhetsprojekt publicerades skriften Facing the Future Sustainability the Swedish Way, på engelska och kinesiska. Inom kulturområdet gavs skriften Film in Sweden Fired by Passion ut på engelska för att möta en stor efterfrågan och för att samverka med SI:s omfattande filmverksamhet. Inom verksamhetsgrenen Utbyte och samarbete med målsättningen att öka utbytet och fördjupa relationerna mellan institutioner och enskilda i Sverige och motparter i andra länder har SI profilerat sin roll som kontaktskapare och kunskapsförmedlare genom en ökad satsning på relationsskapande aktiviteter i form av alumnnätverk, Sverigeseminarier, konferenser och mässor. SI har därigenom kunnat ge utbytet inom högre utbildning och forskning en tydligare Sverigeprofil. Genom stipendier och alumnverksamhet har SI under 2008 erbjudit 192 nyckelpersoner deltagande i SI:s stipendieprogram samt minst tidigare studenter/stipendiater att bli medlemmar i SI:s alumnverksamhet. SI har under året lanserat varumärket Swedish Institute Scholarship Programs och inlett ett arbete i syfte att förfina urvalet av stipendiater och i framtiden mer aktivt kunna prioritera masterstudenter med ledarskapspotential och forskare som tillför Sverige kopplingar till världsledande forskningsnätverk. Utöver att träffsäkerheten förbättrats i urvalet av personer, inlemmas stipendiaterna i ett långsiktigt internationellt alumnnätverk, Swedish Institute Network for Future Global Leaders. Under året har en stor satsning gjorts på nätverksbyggande och alumnverksamhet för utländska studenter i Sverige. En ny digital community, SwedenInTouch.se, kommer framöver att fungera som kärnan i nätverksarbetet. 14

15 Inom svenskundervisningen har SI förmedlat åtta nya lektorer och gett fortsatt stöd till ytterligare 15, samt gett stöd till mer än svenskstuderande på över 205 institutioner i 40 länder samt 37 via webbkurser och 225 svenskstuderande på SI i Paris. I många länder fungerar dessa institutioner som centra för Sverigeaktiviteter och Sverigekunskap. Inom verksamhetsgrenen Samarbete inom Östersjöregionen, i enlighet med dess första målsättning att med Sveriges intresse som utgångspunkt och med fortsatt nytta för samarbetsländerna bidra till att skapa ett ömsesidigt fördjupat utbildnings- och forskningssamarbete inom ramen för Visbyprogrammet har SI bidragit till att fördjupa utbildnings- och forskningssamarbete genom stöd till 178 utvalda samarbetsprojekt mellan svenska universitet och deras motparter i samarbets länderna. SI har därutöver förmedlat 354 stipendier och genom sex kontaktseminarier i de tre prioriterade länderna Vitryssland, Ukraina och Ryssland fördjupat relationerna med 350 nyckelpersoner. I enlighet med verksamhetsgrenens andra målsättning att genom ett ledarskapsprogram riktat till framtida ledare inom näringsliv och offentlig sektor främja samarbetet mellan Sverige och Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland har SI vidareutvecklat sitt managementprogram. Det vänder sig till framtida ledare inom näringsliv och offentlig sektor och SI erbjöd under nyckelpersoner möjlighet att delta i programmet och samarbetade med 18 svenska organisationer och företag. 14 deltagare uppgav att programmet, redan sex månader efter dess avslutande, hade resulterat i nya affärsmöjligheter. För att uppfylla sitt uppdrag inom Reformsamarbetet med Östeuropa och verksamhetsgrenen Utbyte och samarbete i Östeuropa med målsättningen att bidra till att stärka öppenhet och demokratiska strukturer samt att främja en demokratisk kultur genom utbyte och samarbete inom kultur och samhällsområdet har SI genom bidrag skapat förutsättning för 36 projekt med drygt 200 svenska och 283 utländska samarbetsparter. SI-evenemang, med fokus på ämnen som demokrati, yttrandefrihet, hållbarhet, jämställdhet och kultur, har nått cirka personer. SI:s aktiviteter har bidragit till att skapa över 96 medieinslag som sammantaget nått ut till fler än 9,6 miljoner läsare. Antalet sidvisningar på den ryska versionen av Sweden.se har under året uppgått till cirka egna projekt med kultur- och samhällsfokus, med besökare och 134 medieinslag, genomfördes i Vitryssland utöver de evenemang som skapats av de samarbetsparter som fått stöd av SI. Under året avslutades även Swizhe, ett flerårigt kulturprojekt som syftat till att stimulera nytänkande och öppenhet i Ukraina. I Georgien, som inte prioriterats tidigare, genomfördes uppstartsaktiviteter inför kommande år. I projektet Black/North Seas har SI gett stöd till en kulturfestival som stödjer demokratisk samhällsutveckling runt Svarta havet. Inom verksamhetsgrenens andra målsättning att främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i samarbetsländerna genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt genom expertutbyte och studiebesök inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande har SI förmedlat 26 stipendier. Genom studiebesök och mediebesök har 48 nyckelpersoner fått en djupare inblick i det svenska samhället inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande. Inom Internationellt utvecklingssamarbete och verksamhetsgrenen Utbyte och samarbete med ODA-länder med målsättningen att främja öppenhet och en demokratisk, ekonomisk och social utveckling i utvecklingsländer genom att stödja erfarenhets- och kunskapsöverföring till forskare och studerande på högre nivåer samt till högre befattningshavare, experter och unga ledare inom områden där Sverige har ett särskilt kunnande har SI gett stöd till 40 projekt med 216 svenska och nära 468 utländska samarbetsparter. SI har under året arrangerat medie- och studiebesök för 37 nyckelpersoner inom områden som demokrati, yttrandefrihet och jämställdhet. Därutöver har SI möjliggjort för 128 stipendiater att studera i Sverige och arrangerat fyra evenemang runt frågor som jämställdhet, barnsäkert och yttrandefrihet som nått sammantaget cirka besökare. 15

16 Ett ledarskapsprogram för 21 unga opinionsbildare från Mellanöstern och Nordafrika lanserades under året med syfte att bidra till att öka unga opinionsbildares möjligheter att driva öppenhetsoch yttrandefrihetsfrågor, både genom stärkt ledarskap och genom att använda det senaste inom nya sociala media. För sitt uppdrag inom Utbildningspolitik och verksamhetsgrenen Information och presentation av högre utbildning med målsättningen att öka kunskaperna om och intresset för högre utbildning i Sverige hos studenter i utlandet har SI genom fem studentmässor nått cirka studenter med information om svensk utbildning. Besökarantalet på Studyinsweden.se har under 2008 ökat kraftigt till drygt 1,7 miljoner besök och SI har sammanlagt spritt cirka trycksaker till målgruppen. Ökningen gäller i stort sett samtliga länder och kan sägas spegla ett generellt stigande intresse för att studera i Sverige. Tillsammans med samrådsgruppen för internationell marknadsföring av svenska universitet drog SI igång ett gemensamt projekt för att öka Sveriges synlighet som studienation, med fokus på viktiga länder som Kina, Indien och Ryssland. Portalen Studyinsweden.se, som samlar all information om Sverige som studienation, har kompletterats med en kinesisk version och filmade intervjuer med utländska studenter i Sverige. Inom verksamhetsgrenen Utbyte och samarbete inom högre utbildning med målsättning att öka kunskaperna om och intresset för Sverige genom stöd till undervisning i svenska och om Sverige på högskolenivå i andra länder har SI förmedlat sju nya lektorer samt gett fortsatt stöd till ytterligare 15. Det innebär att totalt 206 universitet i 40 länder under året erbjöd kurser i svenska språket, om svensk litteratur/kultur och om det svenska samhället. 16

17 17

18

19 Utrikes- och säkerhetspolitik ett mer fokuserat Sverigefrämjande Information och presentation: Öka kännedom och intresse för Sverige 20 Utbyte och samarbete: Att skapa relationer med omvärlden 36 Samarbete inom Östersjöregionen 50 Samarbete inom Östersjöregionen Bidra till ett fördjupat utbildningssamarbete 50 Samarbete inom Östersjöregionen Främja samarbetet med framtidens ledare 64 19

20 Information och presentation: Öka kännedom och intresse för Sverige Kostnader tkr Mål: Att öka kunskaperna om och intresset för det svenska samhället och svensk kultur i andra länder. Övergripande kommentar och analys av måluppfyllelse Genom drygt evenemang utställningar, musikprojekt, filmvisningar o.s.v. har SI under 2008 nått drygt personer i omvärlden, haft drygt 6,9 miljoner utländska besök på webbplatser och digitala tjänster och distribuerat drygt trycksaker som beräknas ha nått fler än läsare. 33 nya titlar har under året getts ut på tio språk. Under 2008 har SI haft 171 journalister och experter på besök i Sverige vilket, tillsammans med medial uppmärksamheten för SI-projekt resulterat i fler än 616 medieinslag, vilka beräknas ha renderat över 360 miljoner exponeringstillfällen och uppskattas motsvara ett annonsvärde på mer än 30 mkr. Genom deltagande i en SI-aktivitet har 80 % av målgruppen fått en djupare och mer positiv bild av Sverige inom områden som svensk kultur, miljö, vetenskap och samhälle. Det SI:s aktiviteter i högsta grad bidragit till är att öka intresset för svenska hållbarhetsfrågor. 85 % av målgruppen och samarbetsparter gav SI:s aktiviteter mycket gott betyg (nöjda/mycket nöjda/positiva). Utöver här angivna siffror har vi nått en stor andel människor genom förfrågningar, möten och andra löpande kontakter. Samtliga siffror ligger över eller mycket över satta mål. SI:s verksamhet inom den strategiska kommunikationen om Sverige utomlands är unik med kombinationen av dels proaktiva koncept och presentationer som skapar intresse för Sverige lokalt på många olika platser runt om i världen, och dels ett aktivt mediearbete och en omfattande global informationsverksamhet i digital och tryckt form. Är kännedomen om Sverige hög och om Sverige ger omedelbara, relevanta och positiva associationer blir det lättare för Sveriges internationella politik att få genomslag, för svenska företag att göra affärer och för svensk kultur att nå spridning. SI:s specialuppdrag inom Sverigefrämjandet kan liknas vid att vara en förtrupp som tillsammans med utlandsmyndigheterna ska sätta Sverige på kartan. När kännedomen om och förtroendet för landet har ökat kan också andra främjandeaktörer arbeta mer effektivt med att locka investeringar, turister, talang, etc. Svenska institutet har som målsättning att konsekvent utgå från den gemensamma Sverigebildsplattform som utarbetats inom ramen för samarbetet inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). De presentationer och den kommunikation som under året har tagits fram följer också i hög grad de riktlinjer som strategin anger. Fokus har legat på Sverige som ett utvecklingsinriktat land på människors och miljöns villkor - ett progressivt land som kännetecknas av nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet. 20

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

Svenska institutet (SI) Budgetunderlag 2012-2014

Svenska institutet (SI) Budgetunderlag 2012-2014 Svenska institutet (SI) Budgetunderlag 2012-2014 Fastställd av SI:s generaldirektör 2011-03-01, dnr 552/2011 2 Innehållsförteckning Inledning Svenska institutets uppdrag 3 Övergripande utveckling av verksamheten

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Svenska Institutet (SI) Yrkesförberedande praktik

Svenska Institutet (SI) Yrkesförberedande praktik Svenska Institutet (SI) Yrkesförberedande praktik Adress: Svenska Institutet, Slottsbacken 10, 103 91 Stockholm Period: 1 september 2008 16 januari 2009, heltid, Handledare: MariAnne Walz, samordnare,

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2010. Dnr 498 / 2011, 96 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2010. Dnr 498 / 2011, 96 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2010. Dnr 498 / 2011, 96 sidor Innehåll. Inledning 03 Internationell samverkan 20 Internationellt bistånd 42 Integration och jämställdhet 58 Utbildning

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

Världen väntar! Stipendier för studier och forskning utomlands www.si.se

Världen väntar! Stipendier för studier och forskning utomlands www.si.se Världen väntar! Stipendier för studier och forskning utomlands www.si.se Svenska institutet (SI) har ett antal stipendieprogram som ger kvalificerade studenter möjlighet att studera och forska runt om

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2011. Dnr 2470/2012. 76 sidor.

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2011. Dnr 2470/2012. 76 sidor. För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2011. Dnr 2470/2012. 76 sidor. Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 10 Internationellt bistånd 28 Integration och jämställdhet 44 Utbildning

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift.

STINT är unikt genom att vara den enda aktör som har internationalisering av högre utbildning och forskning som enda uppgift. Strategi 2014 (1) Sammanfattning Ett paradigmskifte sker inom internationalisering av högre utbildning och forskning. Lärosäten över hela världen - också i vad som brukar kallas utvecklingsländer - konkurrerar

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Bilaga. Ett hjälpmedel att steg för steg skapa kommunikation som rör Sverige utifrån den gemensamma plattformen för Sverigebilden.

Bilaga. Ett hjälpmedel att steg för steg skapa kommunikation som rör Sverige utifrån den gemensamma plattformen för Sverigebilden. Bilaga Ett hjälpmedel att steg för steg skapa kommunikation som rör Sverige utifrån den gemensamma plattformen för Sverigebilden. En gemensam plattform ger fokuserad kommunikation Öppenhet När vi utgår

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Strategi för Svenska institutets verksamhet gällande samarbetet inom Östersjöregionen för perioden

Strategi för Svenska institutets verksamhet gällande samarbetet inom Östersjöregionen för perioden Strategi för Svenska institutets verksamhet gällande samarbetet inom Östersjöregionen för perioden 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 www.regeringen.se Omslag: UD-KOM Tryck: Elanders Grafisk

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Stöd till Migrationsverket för fortsatt arbete med Söderköpingsprocessen

Stöd till Migrationsverket för fortsatt arbete med Söderköpingsprocessen Protokoll 1 2010-11-02 UF2010/36062/EC (delvis) Utrikesdepartementet Stöd till Migrationsverket för fortsatt arbete med Söderköpingsprocessen 2 bilagor Ärendet Söderköpingsprocessen lanserades under det

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD

SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD K KULTURFÖRVALTNINGEN KULTURSTRATEGISKA AVDELNINGEN FÖRSLAG SID 1 (14) 2011-08-30 SAMRÅD OM: FÖRSLAG TILL KULTURSTÖD INLEDNING Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till system för kulturstöd.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun

Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun Kommunikationsprogram för Stenungsunds kommun 1 Innehåll Kommunikationsstrategi för Stenungsunds kommun... 1 Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Intressenter/målgrupper... 4 Kanaler... 5 Stenungsunds kommuns

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet

Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift. En rapport från Svenska institutet Sverigeintresserade studenter mer beredda betala avgift En rapport från Svenska institutet Innehåll Förord av generaldirektör Olle Wästberg s. 3 Om undersökningen s. 4 Sverigeintresserade studenter mer

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet 1 Dnr M2009/2125 Internationella styrgruppen Policy för Internationalisering Medicinska fakulteten vid Lunds universitet Modern medicinsk vetenskap är beroende av ny teknologi, ökat informationsutbyte

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016!

Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! 1 ( 6) Ansökan om! Långsiktigt kulturstrategiskt uppdrag för Nätverkstan från och med 2016! För några år sedan väcktes tanken av tjänstemän vid Västra Götalandsregionens kultursekretariat att Nätverkstan

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad

Kunskap för tillväxt. Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara för utlandsbaserad Kunskap för tillväxt Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att utvärdera och analysera svensk tillväxtpolitik samt att ansvara

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan - 2016-1 Inledning Hela Sverige ska leva Sjuhärad är kanske viktigare än någonsin. I och med en ny omvärld, nya utmaningar och nya möjligheter har vår organisation en mycket viktigt roll

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer