chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer Webbanalys! &! insikter! Sökmarknadsföring! &! SEO! PPC Annonsering! &! AdWords!"

Transkript

1 Webbanalys! &! insikter!! Digital strategi! Sökmarknadsföring! &! SEO! Sociala medier! &! content marketing! PPC Annonsering! &! AdWords! chrismor(mer.se TWITTER: chris_mor(mer

2 1. Sökmotorn

3

4

5 Fokusområden 1. Kort om sökmotorn 2. Besökarens resa 3. Sökordsanalys 4. NyF innehåll och verktyg 5. Mappa innehåll 6. Case 7. Fria övningar/frågor

6 1. Sökmotorn

7

8 Läs text.

9 Sökmotorer är i princip knappt läskunniga.

10 Och de behöver kunna läsa först..

11 ..så af man kan bygga vidare

12 och börja ranka

13 ÖVNING

14 Lägg (ll En rubrik (ll ar(keln (rubrik med huvudtema(sökord) I på 5-8 ord, samt ingress som beskriver ar(keln med sökord I (12-25 ord). Sedumtak hur gör man sedumtak? När man gör sedumtak är det vik(gt af ha med dessa steg så af du inte får mossa enbart istället för blommor på dif tak.

15 Lägg (ll En rubrik (H1) (ll ar(keln med huvudtema (sökord i) samt en mellanrubrik med huvudtema i. AF göra sedumtak är läf när man vet hur Xxxxx 5 steg (ll dif sedumtak xxxx

16 Lägg (ll Se (ll af sökordet finns med I VARJE stycke samt I början och slutet, SAMT 2-3 synonymer.

17 Lägg (ll Markera I blåf I texten där du kan länka (ll annat relevant innehåll

18 DeFa är grundstrukturen I SEO för innehåll.

19 Det som saknas är. Brainstorma sökord/sökbergepp Sökordsresearch I Google Sökordsresearch i nyckelordsplaneraren Mappning I Excel Bevaka rankning

20 2. Besökarens resa

21

22

23 TraFen Jag söker bref och letar inte ejer ngt specifikt SÖKTERMER Utbildning LÅG HÖG Vikten av af erbjuda en specifik landningssida

24 TraFen Jag söker bref och letar inte ejer ngt specifikt SÖKTERMER Utbildning LÅG Jag överväger olika alterna(v KY utbildning HÖG Vikten av af erbjuda en specifik landningssida

25 TraFen Jag söker bref och letar inte ejer ngt specifikt SÖKTERMER Utbildning LÅG Jag överväger olika alterna(v KY utbildning Jag har en mer specifik önskan/fråga KY utbildning onlinemarknadsföring HÖG Vikten av af erbjuda en specifik landningssida

26 TraFen Jag söker bref och letar inte ejer ngt specifikt SÖKTERMER Utbildning LÅG Jag överväger olika alterna(v KY utbildning Jag har en mer specifik önskan/fråga KY utbildning onlinemarknadsföring Jag vet precis vilket alterna(v/ modell/produkt som är relevant för mig. Jag måste bara hifa räf sida. KY utbildning onlinemarknadsföring Medieinstitutet HÖG Vikten av af erbjuda en specifik landningssida

27 TraFen Jag söker bref och letar inte ejer ngt specifikt SÖKTERMER Utbildning LÅG Jag överväger olika alterna(v KY utbildning Jag har en mer specifik önskan/fråga KY utbildning onlinemarknadsföring Jag vet precis vilket alterna(v/ modell/produkt som är relevant för mig. Jag måste bara hifa räf sida. KY utbildning onlinemarknadsföring Medieinstitutet HÖG Vikten av af erbjuda en specifik landningssida

28 Alla sidor på din webbplats bör ha ef syje och är en väg in från sökmotorn

29 Många op(merar startsidan för alla vik(ga söktermer

30 Op(mera alla sidor med olika syjen

31 Op(mera alla sidor med 1-2 sökord

32 3. Sökordsanalys Sökordsanalysen är nyckeln (ll af förstå sin kunds ejerfrågan 10/21/

33 Ska vi skriva YH utbildning eller Yrkeshögskola? Eller båda? 10/21/

34 Ska vi skriva YH utbildning eller Yrkeshögskola? Eller båda? Hur söker målgruppen? 10/21/

35 Väljer vi fel sökord blir det ingen effekt! integra(on.se 10/21/

36 Fikonspråk Vad säger ni och vad säger målgruppen? LIA? Eller Prak(k?

37 Fikonspråk Vad säger ni och vad säger målgruppen? LIA? Eller Prak(k?

38 KÖP NU!!!

39 KÖP NU!!! Moped

40 KÖP NU!!! Moped Moppe

41 KÖP NU!!! Moped Moppe Eu moped

42 KÖP NU!!! Moped Moppe Eu moped Scooter

43 KÖP NU!!! Moped Moppe Eu moped Scooter Skoter

44 KÖP NU!!! Moped Moppe Eu moped Scooter Skoter Vespa

45 Verktyg: Google Keyword Planner 10/21/

46 KÖP MOPED NU!!!

47 KÖP MOPED NU!!! Köpa Moped Köpa Rosa Moped Köpa Rosa Moped online Retro moped Köpa retro moped TMS Retro TMS Retro moped

48 Verktyg: Google Keyword Planner 10/21/

49 KÖP RETRO MOPED NU!!!

50 KÖP RETRO MOPED NU!!! Bygg Sökordskluster

51 KÖP TMS RETRO MOPED NU!!! Bygg Sökordskluster Välj sökord ejer relevans och sökvolym

52 KÖP TMS RETRO MOPED NU!!! Bygg Sökordskluster Välj sökord ejer relevans och sökvolym Välj sökord ejer landningssidans syje

53 Hur ser konkurrensen ut? 10/21/

54 ÖVNING

55 Skriv 2 nyhetsar(klar och.. HiFa bra sökord Välj dina sökord (ll dessa Se (ll af använda SEO- strukturen på texterna

56 Op(mera för din passion.

57 10/21/

58 4. Skapa nyf och unikt innehåll 10/21/

59 Skapa nyf innehåll ur ef SEO- perspek(v Jobba u(från in skapa innehåll som är ejerfrågat

60 Skapa nyf innehåll ur ef SEO- perspek(v Jobba u(från in skapa innehåll som är ejerfrågat Använd omvärldsbevakning (lyssna)

61 Skapa nyf innehåll ur ef SEO- perspek(v Jobba u(från in skapa innehåll som är ejerfrågat Använd omvärldsbevakning (lyssna) Var uppmärksam på trender och snackisar

62 Skapa nyf innehåll ur ef SEO- perspek(v Jobba u(från in skapa innehåll som är ejerfrågat Använd omvärldsbevakning (lyssna) Var uppmärksam på trender och snackisar Skapa innehåll med tanke på sök (sökarens avsikt)

63 Skapa nyf innehåll ur ef SEO- perspek(v Jobba u(från in skapa innehåll som är ejerfrågat Använd omvärldsbevakning (lyssna) Var uppmärksam på trender och snackisar Skapa innehåll med tanke på sök (sökarens avsikt) Välj sökord ejer trafikvolym och relevans

64 Tips för af hifa nya sökord Sökord som är intressanta ur:

65 Tips för af hifa nya sökord Sökord som är intressanta ur: Trafikgenereringsaspekt

66 Tips för af hifa nya sökord Sökord som är intressanta ur: Trafikgenereringsaspekt Varumärkesaspekt: nega(va / posi(va

67 Tips för af hifa nya sökord Sökord som är intressanta ur: Trafikgenereringsaspekt Varumärkesaspekt: nega(va / posi(va Posi(onerings- och konkurrensaspekt

68 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av:

69 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen

70 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen Konkurrenter

71 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen Konkurrenter Kundtjänst

72 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen Konkurrenter Kundtjänst Gra(s sökordsverktyg

73 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen Konkurrenter Kundtjänst Gra(s sökordsverktyg Google Autocomplete

74 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen Konkurrenter Kundtjänst Gra(s sökordsverktyg Google Autocomplete Google Adwords

75 Tips för af hifa nya sökord Ta hjälp av: Sta(s(k och den interna sökfunk(onen Konkurrenter Kundtjänst Gra(s sökordsverktyg Google Autocomplete Google Adwords Workshops

76 Tips för af hifa nya sökord: Workshop med kund

77 Tips för af hifa nya sökord: Google autocomplete

78 Tips för af hifa nya sökord: Relaterade sökningar

79 Tips för af hifa nya sökord: Interna sökningar

80 Utvärdera intresse Verktyg: Google Trender hfps://www.google.com/trends/

81 10/21/

82 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

83 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

84 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

85 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

86 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

87 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

88 Sökordsplaneraren (Google Keyword Planner)

89 Keyword Planner

90 Konkurrentanalys

91 Konkurrentanalys Vilka rankar top 10?

92 Konkurrentanalys Vilka rankar top 10? Vilka har gjort en sökordsanalys?

93 Konkurrentanalys Vilka rankar top 10? Vilka har gjort en sökordsanalys? Vilka har köpt annonser på utvalda sökord?

94 Konkurrentanalys Vilka rankar top 10? Vilka har gjort en sökordsanalys? Vilka har köpt annonser på utvalda sökord? Fungerar det för dem?

95 5. Mappa landningsidor 10/21/

96 5. Mappa landningsidor 10/21/

97 5. Mappa landningsidor The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again. 10/21/

98 Exempel på arbetsdokument 10/21/

99 ÖVNING

100 Process Brainstorma Öppna upp Excel Mata in I Google Suggest Kopiera resultat (ll Excel Kopiera alla nyckelord (ll Nyckelordsplaneraren och skriva volymerna I Excel PRIORITERA nyckelord Välj domännamn och url struktur Skriv (tel och beskrivning

101 On- page processen Skriv brödtext med budskap Skriv en rubrik med nyckelordet I Se (ll af nyckelordet finns I början på 1:a stycket, och I sista paragrafen Skriv mellanrubrik med nyckelordet I Op(mera alla andra delar av sidan (bilder, länkar ut, kolla url:n) Se (ll af minst 3-5 synonymer finns med I texten

102

103

104

105

106

107

108

109

110 La cul de web?

111

112

113 LÄNKAR

114 Nytga länkar af testa på Innehåll (hifa innehåll) (hifa nyckelord och (utvärdera rankning) home (hifa trends och innehåll)

115 Nytga länkar af testa på Google länkar (hifa trender) hfps://adwords.google.com/um/iden(ty?dst %3D/ko/KeywordPlanner/ Home&hl=sv_SE&ltmpl=signin&passive=0&ski pvpage=true (hifa nyckelord) (utvärdera trafiken)

116

117 Skriv om din passion.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du?

Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Introduktion till sökmotoroptimering (SEO) Du finns på nätet, men syns du? Vem är Håkan Liljeqvist? Håkan Liljeqvist, Kreejt AB, www.hakanliljeqvist.se, @hakanliljeqvist, hakan.liljeqvist@kreejt.se Jobbat

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14

En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14 En kväll om hur du bör tänka när det gäller att etablera dig och lyckas på internet. Rådde Gård 2014-05-14 The easiest way to get visible online Kvällens agenda Varför skall jag vara online? Bygga hemsida

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra

Utöka din verksamhet med AdWords. Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Utöka din verksamhet med AdWords Följ våra tips och se ditt AdWords-konto blomstra Välkommen till handledningen Utöka din verksamhet med AdWords. Här får du information om hur du får de bästa resultaten

Läs mer

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com

Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1. Grundläggande om sökordsoptimering. Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Grundläggande om sökordsoptimering Sida 1 Grundläggande om sökordsoptimering Marcus Österberg, marcus@webbfunktion.com Sida 2 Innehåll: Ordlista... 3 Varför sökordsoptimering... 4 Viktiga faktorer inom

Läs mer

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8

http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 http://www.youtube.com/watch?v=jpenfwiqdx8 1 Sökmotoroptimering SEO En introduktion för webbredaktörer 2 Agenda Var är vi på väg? Hur fungerar sökmotorer? Hur går det till när jag söker? Hur hänger det

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier

Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier ! Case Studies för! SMB & Entreprenörer! Digitala Strategier SMB IT Företag Buyer Persona & Plattform Case: Buyer Persona & Plattform Beskrivning Lumagate ville öka trafiken 1ll sin hemsida och letade

Läs mer

Har du topplaceringar i Sökmotorerna?

Har du topplaceringar i Sökmotorerna? Har du topplaceringar i Sökmotorerna? Om inte så har dina konkurrenter det! Kalle Blohm MediaAnalys kalle.blohm@mediaanalys.se 0480-780837 Agendan för morgonen Metoder och strategier för att bli framgångsrik

Läs mer

Lathund för hemsidan 3.0

Lathund för hemsidan 3.0 Lathund för hemsidan 3.0 Användarmanual för föreningar Senast uppdaterad 2012-03-05 Innehållsförteckning sida 1. Lagar och regler på internet 2 2. Tips och råd 3 3. Vanliga frågor och svar 3 4. Bakgrund

Läs mer

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete

Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Hur jag skapar en webbplats värd 90 000 kr/år på 49 dagar med endast 10 timmars arbete Använd SEO Systemet och skapa webbplatser som kan ge dig 90 000 kr per år så snabbt som möjligt. Denna specialrapport

Läs mer

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll

Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Guide - intranät 2013 Sida 1 (18) 2013-08-01 Stockholms stads intranät Riktlinjer för att skapa bra innehåll Vårt intranät är ett gemensamt arbetsverktyg som används av samtliga förvaltningar. Alla medarbetare

Läs mer

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar

En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut. vad folk söker. vad de hittar En rapport om hur sökningar runt försäkringar ser ut vad folk söker vad de hittar Innehåll Introduktion... 3 Om rapporten... 3 Searcher Intent Modelling och Carretera... 3 Termer... 4 Nyckelpåverkare...

Läs mer

Marketing Automation! En lathund!

Marketing Automation! En lathund! Marketing Automation! En lathund! Inledning Kampen om kunder är idag tuffare än någonsin. Tack vare internet har kundens möjligheter a6 skaffa sig kunskap och beslutsunderlag fly6as mer och mer -ll kundens

Läs mer

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring

Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Sökmotorsoptimering Från nyckelord till relevant innehåll Fem företags SEO-praktik i förändring Författare: Linda Pettersson Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-14 Handledare: Tomas Lindroth DEGREE

Läs mer