VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, Esbo Finland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen s Nämnder och kommittéer s Medlemmar s Båtar s Styrelsemöten, föreningsmöten, klubbverksamhet s Ekonomisk översikt s Avgifter s Junior- och lättbåtsverksamhet s Pentala s Amiralshamnen s Kappsegling s Kölbåtsnämnden s Sjösäkerhet s Slutord s. 10 Bilagor 1. Interna tävlingar 2. Vandringspris och kappseglingsjetonger 3. Utmärkelser och förtjänsttecken 1

2 1. STYRELSEN 2013 Kommodor I vicekommodor II vicekommodor Sekreterare Ekonom Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleanter Lauri Tukiainen Freyr Riska Mark Musgrove Viveca Mentzer-Ekholm Claes Forsén Karl Lindfors Lars Ingvall Kim Weber Stefan Sandås Johan Bäckström Antti Järvi Peter Köhler Martin Baltscheffsky Bengt Rostedt Dick Wikström 2. NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 2013 Kappseglingsnämnden Ordförande: Jan Kolster Claes Forsén, Pontus Karlemo, Tore Kindstedt, Bettina Lemström, Pekka Mattila, Rabbe Sjöblom, Tuomas Tenkanen och Teddy Weber Juniornämnden Ordförande: Bettina Lemström Erica Bäckström, Antti Järvi, Mikaela Kolster, Ville Laine och Mikael Winqvist Juniorledare Träningsschef: Erica Bäckström Lynn Bäckström, Anton Eklund, Mikaela Kolster, Axel Mesterton, Nikolas Sanila, Salla Paajanen, Sam Stenman, Heidi Tenkanen, Karin Tukiainen och Saara Tukiainen. Sjösäkerhetsnämnden Ordförande: Lasse Ingvall Magnus Forsén, Pekka Hohtari, Kaj Mattsson, Henrik Vilén, Jonas Vilén, Henrik Wegelius, Niklas Wärnhjelm och Peter Öström Kölbåtsnämnden Ordförande: Freyr Riska Tom Finell, Claes Forsén, Magnus Forsén, Lars Ingvall, Joakim Kurtén, Joakim Majander, Pekka Mattila, Nils Rostedt och Teddy Weber Isjaktsnämnden Ordförande: Bengt Enoksson Mikael Enoksson, Tore Kindstedt och Maje Welin Förtjänstteckenkommittén Ordförande: Rabbe Sjöblom Britt-Marie Lindroos och Bettina Lemström Amiralshamnskommittén Ordförande: Stefan Sandås Johan Bäckström, Jonas Geust, Karl Lindfors, Rauno Nyblom, Henrik Vilén och Kaj Öström 2

3 Pentalakommittén Ordförande: Mark Musgrove Finn Eriksson, Marianne Mattsson och Rabbe Sjöblom Webb-team Erica Bäckström, Jonas Geust, Lasse Ingvall, Jan Kolster, Viveca Mentzer-Ekholm och Mark Musgrove. (Som teknisk rådgivare anlitas Bamce Fabricius, TekFix.) Kansliet, medlems- och båtregistret etc. Peter Holm ESF-Info Eva Sandås Arkivarie Rabbe Sjöblom 3. MEDLEMMAR 2013 Medlemsantalet i slutet av 2013 var enligt registret 831 (10 hedersmedlemmar, 8 inkallade ständiga medlemmar, 177 ständiga medlemmar, 337 årsmedlemmar, 70 familjemedlemmar, 44 yngre seniormedlemmar och 185 juniormedlemmar). År 2013 intogs 34 juniorer och 11 årsmedlemmar. År 2013 utnämndes tre hedersmedlemmar; Marina Donner, Krister Ahlström och Tuomas Tenkanen. Inskrivna juniorer Michael von Schanz, Lenni Rumpunen, Oliver Lund, Olivia Honkanen, Benjamin Blom, Frank Behm, Ines Karlemo, Ada Kinnula, Johan Mattlin, Rufus Strandell, Catarina Korkman, Richard Diesen, Thomas Sjöblom, Akseli Sirko, Konrad Harms, Botho Klemetz, Eddie Berglund (återinskriven), William Nilsson, Oscar Kinnala, Melinda Viljanen, Otto Baltscheffsky, Niklas Beck, Mico Moghissi (utskriven samma år), Jonny Moghissi (utskriven samma år), Sofia Slotte, Veikko Kivisaari, Daniel Givoni, Leevi Tarjanne, Wilhelm Nyman, Kira Lindroos, Sara Ståhlberg, Albin Bäck, Alva Kolster och Kevin Kolster. Inskrivna seniorer Ilpo Leiniälä, Hannu Juvonen, Tuija Siimes, Veijo Rajala (återinskriven), Annika Nyman, Robi Gripenberg, Clara Wilkman, Anders Nordman (återinskriven), Max Karsten, Tim Williams och Jesper Ingström. Avlidna Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar i ESF avled år 2013: Per Donner f död , Ebba-Stina Olin f död , Carl-Gustav Rosenberg f död , Nils-Eric Majander f.1936 död och Ulrika Rotkirch,f död Avgått 43 medlemmar har avgått, några på egen begäran medan andra har utskrivits på grund av obetalda årsavgifter. 4. BÅTAR Den fanns det totalt 272 inskrivna båtar. 129 kölbåtar, 1 Multihull, , 2 E-jolle, 1 470, 25 Laser, 25 Optimist, 1 Tornado, 5 Zoom8, 1 bräde och 9 DN-isjakt; sammanlagt 213 segelbåtar. Motorbåtarnas antal var 59 ESF:s egna båtar: Aili Hanell, 7 Optimistjollar, 5 Zoom8, 3 gummimotorbåtar och 2 räddningsjollar. 3

4 5. STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, KLUBBVERKSAMHET Styrelsen sammanträdde tio gånger. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna har skött sina respektive uppgifter. I årsmötet den 22 mars 2013 på Vikingaborg deltog 38 medlemmar och i middagen efteråt 24 medlemmar. Höstmötet hölls den 13 november på Vikingaborg med 67 vuxna och c 20 juniorer/yngre seniorer. I middagen deltog ett trettiotal personer. Kappseglingsprogram och kalender fastställdes så långt möjligt, med reservation för ändringar. Styrelsen för 2014 fastslogs. Ny i styrelsen är Mikael Winqvist. Antti Järvi valdes hösten 2012 för sista året av Tuomas Tenkanens mandat. Han valdes nu för tre år på eget mandat. I tur att avgå var Karl Lindfors. Kräftskivan på Paven i augusti hölls i anslutning till övriga fester i samband med Pavens 100-årsjubileum. 120 personer deltog i kräftskivan, som sent omsider slutade med dans till musik av duo Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski). 6. EKONOMISK ÖVERSIKT Intäkterna från medlemsavgifterna var euro, vilket är en liten ökning från föregående år (2012: ). Intäkterna från båtavgifterna var euro (2012: ). Intäkterna från tränings- och lägerverksamheten ökade till euro(2012: ). Personalkostnaderna ökade till euro (2012: ). Understöd har erhållits från Ministeri P.J. Hynnisen taidesäätiö, Thure Galléns stiftelse, Esbo stad, Aktia och Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. Restaurangen på Paven har varit uthyrd. Föreningen är momsregistrerad för denna del av föreningens verksamhet. Efter årsskiftet har styrelsen även fattat beslut om att verksamheten kring Harrys Paviljong görs momspliktig. Likviditeten har under året varit god. 7. AVGIFTER 2013 Medlemsavgifter Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift Senior Maka/make/sambo Yngre senior Junior 0 40 Båtavgift (för registerhållning, besiktning etc.) Kölbåtar och registrerade motorbåtar 25 Jollar 0 Extra besiktningsavgift på 20 euro betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard. ESF-nyckel, pant 40 Sommaravgifter Tröskelavgift för ny medlems första båt Två gånger brygghyran Brygghyra för kölbåt 50 + (bredd x 79 ) + (LOA x 11.5 ) Båt som använder båtkran (606, folkbåt) 200 Brygghyra på Pentala för 606:or 100 Engångsavgift för båtkran 30 4

5 Lättbåt, jolle, snurrebåt, enbart trailer 25 Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn 5 Straffsats för oskött nattvaktstur 200 Vinteravgifter Tröskelavgift för ny medlems första båt Två gånger vinteravgiften Kölbåt, 606, trailerbåt, snurra ,4 /m 2 (LxB) (vid okända mått används 5x2 m) Enbart trailer 50 Enbart mast 50 Årsavgifter Hyra för lagerutrymme i gamla koppin 50 Hyra för lagerutrymme i skjulet vid porten 25 Avgifter för icke-esf-medlemmar Sjösättningsramp per gång 20 Mastkran per gång 20 Båtkran per gång 50 Tillfällig båtplats per dygn 10 Påminnelse om obetald faktura per gång 10 Påminnelseavgiften har inte kunnat debiteras på grund av brister i faktureringsprogrammet. Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen. Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av en medlems aktivitet i föreningen, för i det frivilliga arbetet hjälper alla till i mån av möjlighet. Faktureringen gjordes enligt följande Januari 2013 Medlemsavgifter April 2013 Brygghyra för kölbåt April 2013 Båt som använder kran April 2013 Båt-/register-/besiktningsavgift Maj 2013 Sommaravgift lättbåt, jolle, snurra, enbart trailer Oktober 2013 Vinteravgifterna 8. JUNIOR- OCH LÄTTBÅTSVERKSAMHET År 2013 seglade och bekantade sig fler juniorer än någonsin tidigare med vår verksamhet. Våra jolleseglare klarade sig ypperligt i kappseglingar och mästerskap såväl i Finland som utomlands. Den aktiva och framgångsrika juniorverksamheten noterades också av Segling och båtsport i Finland, som på sitt förbundsmöte utsåg ESF till årets juniorförening Juniorerna har, liksom åren innan, erbjudits ledd fysikträning fyra gånger i veckan under vinterhalvåret. Konditionsträningsgruppen för vuxna som startades hösten 2012 fortsatte också. Vid årsskiftet packades förutom optimistjollar denna gång också 9 stycken Zoom8-jollar på vinterturné-ekipaget. Vinterseglarna tränade och deltog under vintern och våren i regattor i Sverige, Spanien och Italien. Seglingssäsongen i hemmavattnen började i slutet av april och fortsatte in i oktober. Seglingskurserna och flera träningsgrupper var så gott som fullsatta och glädjande många nya seglare vågade sig med i onsdagsseglingarna. Under sommaren ordnade vi fem stycken en veckas seglingskurser för juniorer, tävlingsläger för aktivt tränande och tävlande juniorer, ett öppet regionläger dagarna innan Valkyrian Cup och för fjärde gången internationella träningskliniken Baltic Opti Clinic. I maj gästades vi av nästan hundra lågstadieelever från Mårtensbro skola och Mattbergsskolan. Senare på sommaren hade vi Sökö Sommarö FBK:s ungdomsavdelning på besök för femte året i rad. 5

6 Juniorverksamheten fick sin efterlängtade samlingsplats när Harrys Paviljong blev färdig i juli. Harrys klarade strålande fint sitt eldprov som bas för Baltic Opti Clinic och lag-fm i optimistjolle som ESF arrangerade i september. Säsongen 2013 utmärks även av Zoom8-gruppen som dominerade klassen nationellt samtidigt som seglarna erövrade mästerskapsmedaljer i såväl VM, EM och NM. Sammanlagt omkring 90 juniorer deltog i träningsgruppernas verksamhet och seglingskurserna på Paven. Juniorhappeningen i maj och hösttalkot i Amiralshamnen var välbesökta. Därtill har juniornämnden ordnat talkon vid Harrys Paviljong. Juniorernas säsongavslutning firades på Sökö-Sommarö Brankis i november med ett femtiotal deltagare. Säsongen inrymde även övrigt program så som juniorbowling inför höstmötet, simhallsövning med Kantvikin Purjehtijat och första föräldraträffen på Harrys. Totalt tio ESF-tränare, ledare och hjälpledare var under året engagerade i föreningens träningsverksamhet under ledning av träningschefen Erica Bäckström. På försommaren ordnades Laser Masters-träningar för ett tiotal deltagare i samarbete med klassförbundet. Masters-träningen, som i år leddes av Heidi Tenkanen, är redan en tradition bland de lite äldre Laserseglarna. 9. PENTALA År 2013 var ett speciellt år på Paven. Ett år då många milstolpar nåddes och planerna som man ruvat på så länge gick i lås. Vi hade en ovanligt tidig säsongstart på Paven då den mittersta pontonen, som sjunkit i höststormarna, bärgades i april. Arbetet tog tre dagar i anspråk och gjordes från isen runtomkring pontonen. Dykare, pumpar, muntra hurrarop, diamantborr modell större och motorsåg med långt bett var bara en liten del av det hela. Först borrades 110 mm hål i alla 6 sektioner på pontonen. Dykare assisterade under isen. Sedan sänktes rör ner i varje hål och tätades. Via rören fördes sedan smalare pumpslangar in i pontonens 6 kammare och pumparna startades. Samtidigt sågades en vak som var större än pontonen upp och hela härligheten pumpades tom. Det var mäktigt att se pontonen flyta upp. Vi tackar alla som deltog i insatsstyrkan, men speciellt Oa Sjöberg som funderat ut hur det hela skulle gå till och ställde upp med material och maskiner. Sedan fortsatte säsongen som vanligt med Pentalakommitténs vårmöte då Paven dekorerades med pokaler och flaggor inför säsongen. Krögaren Masse (Mathias Kumlin) bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. Arbetsgruppen avec firade beach-öppning med iståndsättning av bryggor och bojar, vattenpåsättning samt allmän städning av området och stranden. Restaureringen av Paven fortsatte med övre våningens och vindens fönster. De renoverades under vintern och sattes tillbaks på plats, redo för de följande 100 åren. Harrys Paviljong byggdes i huvudsak under hösten 2012 och våren Invigningen gick av stapeln lördagen den 20 juli i samband med Valkyrian Cup. Trygve Ahlströms Olympiajolle, som Krister Ahlström låtit renovera, seglade från Lill-Aisarn till Harrys brygga. Stämningen var god och Glen Qvarnström underhöll juniorer och föräldrar med dragspelsmusik. Som socker på toppen uruppförde han Pentalavalsen som han skrivit för detta tillfälle. Man kan lyssna och se honom spela Pentalavalsen på YouTube. Efter invigningen var Marina Donner och Krister Ahlström med familjer inbjudna på middag på Paven. Paven fyllde 100 år lördagen den och firades i dagarna tre. Fredag kväll 9.8 bjöds 118 personer och representanter för samfund som genom åren hjälpt till med att hålla Paven i gång på middag. Stämningen stod högt i tak, speciellt då Benny Törnroos bjöd på musik och roliga historier. På lördag seglades Pavens Mästerskap med 606 på Aisar-fjärden och lördagkväll bänkade sig 120 personer till kräftskiva. Den slutade sent om sider med dans till duo Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski). På söndagen seglades traditionsenlig Pentala Runt med påföljande laxsoppa. Säsongen avslutades i september med Pentalakommitténs höstmöte då flaggor och pokaler städas undan för vintern. Krögaren Masse bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. Arbetsgruppen samlades i oktober till beach-avslutning då vatten och avlopp stängs och bryggorna görs klara för vintern. 6

7 I slutet av oktober gjordes sedan en insats för att förbättra innersta pontonbron vars yttersta sektion läckte ordentligt. Locket skars upp, sektionen tömdes, tätades och fylldes med hård styrox varefter hålet armerades och ett nytt lock göts. Bryggan guppade sedan vackert i höstsolens sken. 10. AMIRALSHAMNEN Under året gjordes normalt underhållsarbete. På våren ordnades igen ett mycket lyckat talko med aktivt deltagande av medlemmarna, vilket är viktigt för att kunna hålla hamnen i skick. Uppsnyggningen av området som pågått de senaste åren fortsatte och resulterade i en välfylld skräpcontainer. Juniornämnden ordnade den redan traditionella juniorhappeningen och talkon i Amiralshamnen. Servicehusens utsida fick ny färg på de mest utsatta ytorna. Målningsarbetet utfördes både på Amiralshamnskommitténs och juniorernas vårtalko. En tredjedel av alla bojförankringar inspekterades och åtgärdades under våren. Likaså reparerades den elkabel som tog skada av de kraftiga variationerna i vattenstånd under vintern med kabeln infrusen i isen. Det fanns några outhyrda platser på bryggorna medan landområdet var relativt välanvänt för vinterförvaring. 11. KAPPSEGLING 11.1 Tävlingar arrangerade av ESF Öppna tävlingar 25.5 Grand Opening SLAM Hogland Race (KLV, EMK, EPS, ESF) RRegatta 12mR, 8mr, 6mR, 5m, 5.5m Valkyrian Cup Optimist Lag-FM Pentala Lys Regatta 31.8 Orc Aktia Pentala Race Interna tävlingar Onsdagssegling, alla klasser. 7.8 Aktia-onsdagssegling. 5.8 Pentala Runt (ingen Mamm- och pappsegling pga juniortävling i Åbo) 21.9 Grande Finale 11.2 Medlemmarnas tävlingsresultat 2013 Kölbåtar Grand Opening Stora LYS Lilla LYS Hogland Race Orc 2 LYS 1 1:a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 2:a Joakim Majander Troy, 5:a Andreas Weber S-tronic 1:a Freyr Riska Skärflickan 4:e Andreas och Peter Weber S-tronic 4:e Pekka Rapeli Imppu B ÅF Offshore Race (f.d. Gotland runt) SRS DH A 3:e Benjamin och Markus Nilsson Lilyan Baltic Ofshore Week (FM) ORC 2 2:a Team Finell FinnFUN, 8:e Andreas Weber S-tronic 7

8 Helsinki-Tallinn Race 12 båtar från ESF deltog i Helsinki-Tallinn Race i augusti.2013 LYS 1 LYS 3 LYS 4-6 Orc Club 2 ORC Club företagsbåtar Pentala Lys Regatta Rysskär-Pentala Race 24.8 Stora LYS Lilla LYS 4:e Anders Nordström Xanta Maria, 7:e Nils Rostedt Xelina 6:e Klaus Linderborg Freja 6:e Freyr Riska Skärflickan 3:e Tom Finell FinnFUN, 9:e Andreas Weber S-tronic, 10:e N. Gordin Solbåten 1:a Tom Finell, FinnFUN, 3:e Andreas Weber S-tronic 1:a Tom Finell Finn FUN; 2:a Andreas Weber S-tronic, 3:e Joakim Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B, 6:e Nils Rostedt Xelina 1:a Magnus Forsén Sabrina; 2:a Freyr Riska Skärflickan, 3:e Petri Tuominen Cosette Pentala RWYC Challenge 25.8 Stora LYS 1:a Andreas Weber S-tronic, 2:a Tom Finell FinnFUN, 4:e Joakim Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B Lilla LYS 1:a Magnus Forsén Sabrina, 2:a Freyr Riska Skärflickan DH 1:a Tom Finell & Niklas Wärnhjelm FinnFUN Orc Aktia Pentala Race 31.8 Orc 1 Orc 2 2:a Joakim Majander Troy 1:a Tom Finell FinnFUN; 4:e Andreas och Peter Weber S-tronic; 5:e Ariel Gordin Solbåten Syysseilaus YLEiskilpailu :a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 6:e Pekka Rapeli Imppu B Syysseilaus :a Tom Finell FinnFUN, 8:e Ariel Gordin Solbåten, 9:e Andreas o Peter Weber S-tronic ProSailor LYS-ranking Stora klassen 3:e Tom Finell FinnFUN (110) Lilla klassen Freyr Riska Skärflickan bästa ESF:are på 20 plats (106) ProSailor Offshore ranking ORC1 (ingen ESFare) ORC2 3:e Tom Finell FinnFUN ( ) Lättbåtar, 606 och DN-isjakt Valkyrian Cup Optimist Zoom8 Optimist FM Optimist lag-fm 2:a Adele Järvi 4:e Lucas Karlemo 5:e Lilli Tukiainen 1:a Emilia Winqvist 4:e Anton Eklund 5:e Saara Tukiainen 6:e Victor Mesterton 1:a Jakob Eklund 7:e Lucas Karlemo 2:a, Jakob Eklund, Lucas Karlemo, Adele Järvi, Nuutti Laine, Lilli Tukiainen 8

9 Optimist rankingserien 1:a Jakob Eklund Zoom8 FM 1:a Emilia Winqvist 2:a Anton Eklund 5:e Saara Tukiainen 6:e Sam Stenman Zoom8 rankingserien 1:a Anton Eklund 2:a Saara Tukiainen 6:e Victor Mesterton Zoom8 NM Flickor 2:a Emilia Winqvist Pojkar 1:a Anton Eklund 7:e Victor Mesterton Zoom8 EM Flickor 3:e Emilia Winqvist 8:e Saara Tukiainen Pojkar 7:e Victor Mesterton 8:e Anton Eklund Zoom8 VM Flickor 2:a Saara Tukiainen Pojkar 5:e Sam Stenman Zoom8 Eurocupserien Flickor Laser Radial EM VM Pojkar EM för unga under 19 år VM för unga under 19 år ISAF Youth Sailing World Championship 1:a Emilia Winqvist 2:a Saara Tukiainen 1:a Sam Stenman 3:e Anton Eklund 7:e Victor Mesterton 5:e Tuula Tenkanen, 10:e Heidi Tenkanen 2:a Tuula Tenkanen 4:e Monika Mikkola 1:a Monika Mikkola 3:e Monika Mikkola Laser Masters Masters kortbaneklassmästerskap SSS Masters FM Nagu Laser standard Laser Radial 2:a Tore Kindstedt 9:e Martin Baltsheffsky 1:a Tore Kindstedt, 3:e Nils Lagerström FM 5:e Patrick Blom, ESF /Kasimir Johansson, NJK 606 ranking 7:e Robert Segercrantz 9:e Patrick Blom DN-isjakt DN-isjakt FM DN-isjakt ranking 1:a Bengt Enoksson 2:a Bengt Enoksson 12. KÖLBÅTSNÄMNDEN Föreningens kappseglande kölbåtar var igen berömligt aktiva fast en liten nedgång kan skönjas i onsdagsdeltagandet. Efter tre år av ökande båtantal i onsdagsseglingen minskade antalet deltagare en aning 2013, trots att vi har fått ett antal nya båtar i föreningen. Detta kan till en del förklaras med den ändrade klassindelningen - många båtar som tidigare seglade i lilla klassen var inte väldigt motiverade att tävla mot proffsen i stora klassen. 9

10 Några saker oroar medan andra väcker förhoppningar. Att antalet båtar minskat drastiskt i öppna tävlingar är inte positivt var man tvungen att inhibera tävlingar p.g.a. det låga deltagarantalet. Dessutom har man varit tvungen att slopa tävlingar då det inte funnits arrangörer. Vi på ESF kan nog ändå vara stolta över att vi hade en relativt aktiv kölbåtsflotta 2013 (se resultatförteckningen i avsnitt 11). Våra långfärdsseglare har varit och hälsat på Östersjön runt. Familjen Majander seglade till Köpenhamn och hem via Göta kanal medan Pippi och Stefan Sandås besökte Riga. Det tycks inte vara någon match att segla långa sträckor med dagens fina båtar. Också kölbåtsseglarna har fått njuta av Harrys Pavíljong, t.ex. Grande Finale avslutades med BBQ på Harrys terrass. Som Off Season-verksamhet ordnade kölbåtsnämnden en resa, den här gången till flygplansmuseet i Tallinn. Med på resan i januari var 22 ESF:are. Onsdagsträffar med bastu i Amiralshamnen ordnades sporadiskt. På försommaren gjordes en eskadersegling till Porkala Marin med fem deltagande båtar. Nämnvärt är det stora antalet barn och ungdomar, hela 11 stycken! 13. SJÖSÄKERHET Sjösäkerhetsnämnden bestod av 9 personer och besiktningarna skedde enligt beprövat mönster. Skrovbesiktning gjordes i Amiralshamnen 20.4, 4.5 samt 5.5. Under året skrov- och grundbesiktigades 30 båtar. Årsbesiktningar gjordes under tiden i Amiralshamnen och på Paven. Båtar upptagna på annat ställe än i Amiralshamnen besiktigades enligt överenskommelse med besiktningsmännen. 14. SLUTORD Tack vare den storartade donationen från Krister Ahlström och Marina Donner för att hedra Harry Ahlströms minne har vi sett Harrys Paviljong växa fram på Pentala. Invigningen sommaren 2013 blev en oförglömlig upplevelse, liksom också Lag-FM i Optimistjolle i septembersol med Harrys som centrum! Redan denna första sommar har Paviljongen varit i flitig användning vid träning, tävlingar och sitsar. ESF utsågs av Segling och Båtsport i Finland r.f. till årets juniorförening Tuula Tenkanen valdes till årets seglare och Monika Mikkola till årets juniorseglare. Ett strålande resultat av den målinriktade satsning som görs av hela föreningen, speciellt juniorkommittén och juniorledarna samt inte minst chefstränaren! Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet! Styrelsen, mars

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

Nr 1/2012, mars ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

Nr 1/2012, mars ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Nr 1/2012, mars ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Namnet Vejde kunde komma från det blåa däcket, men det gör det inte. Från början var däcket vitt. Läs mer om båtnamn på sidan 12.

Läs mer

ESF-INFO nr 2/2012, maj Esbo Segelförening r.f. Årsinfo

ESF-INFO nr 2/2012, maj Esbo Segelförening r.f. Årsinfo ESF-INFO nr 2/2012, maj Esbo Segelförening r.f. Årsinfo 09-8886923 www.paven.fi Esbo Segelförening r.f. Årsinfo 2012 ESF-INFO nr 2/2012 Utgivare Esbo Segelförening r.f. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi

Läs mer

Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8

Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 Nr 1/2009, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 På mötet behandlas stadgeenliga

Läs mer

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi April 2/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2. Innehållsförteckning Sid 2. Kommodorsspalten Sid 3. Amiralhamsspalten Sid 5. Aktia-spalten Sid 6. Juniorspalten

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Nr 2/2008, maj ESF - INFO. ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi. Tuula seglar mot OS

Nr 2/2008, maj ESF - INFO. ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi. Tuula seglar mot OS Nr 2/2008, maj ESF - INFO ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi Tuula seglar mot OS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2 Kommodorsspalten Sid 3 Juniorspalten Sid 4 Seglingskurser för juniorer Sid 5 Amiralshamnsspalten

Läs mer

Välkommen till ESF:s vårmöte På Vikingaborg, Sommarövägen 8

Välkommen till ESF:s vårmöte På Vikingaborg, Sommarövägen 8 Nr 1/2010, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi VälkommentillESF:svårmöte PåVikingaborg,Sommarövägen8 Onsdagenden24mars2010kl.18.00 Påmötetbehandlasstadgeenligaärenden. Utdelningavjetonger,långfärdsteckenochförtjänstmärke.

Läs mer

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Målsättningen för turnén är att börja den finska tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet,

Läs mer

Esbo Segelförening r.f. Höstinfo 2013

Esbo Segelförening r.f. Höstinfo 2013 Esbo Segelförening r.f. Höstinfo 2013 Utgivare Esbo Segelförening r.f. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi Tel. 045-1227621 Kansli Tel. 09-888 6923 Paven kansli@esbosegelforening.fi Ansvarig utgivare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

Nr 3/2008, september ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

Nr 3/2008, september ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Nr 3/2008, september ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Innehåll Sid 2 Kommodorsspalten Sid 3 Inbjudan till höstmöte Sid 4 Aktia-reklam till ESF:are Sid 5 OS i Quingdao Sid 6 Restaurang

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant.

Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Kent Källström. Richard Holm med Mattias Ottevi som suppleant. Styrelse Smålands Seglarförbund (SDSF) har under året haft följande styrelse: Christer Stenholm Stig Langner Kent Källström Pontus Tinnert Patrik Schander Jan Furemo Magnus Arnebjörk ordförande. ledam,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

Välkommen till Nyköpings Segelsällskap

Välkommen till Nyköpings Segelsällskap Välkommen till Nyköpings Segelsällskap Segelsällskapet är Nyköpings äldsta ideella förening. Det bildades redan 1889 och är en förening för båtägare och båtar av alla slag. Om NySS en sammanfattning Segelsällskapet

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA SOMMARPROGRAM 2015 SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA Innehållsförteckning Kårchefens hälsning 4 Vikingarnas organisation 2015 5 Seglingssäsongens kalender 6 Segelsäsongsöppning (21 maj) 7 Seglingssäsongens seglatser

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vårt verksamhetsår 2014, föreningens 105:e, är till ända. Vi kan summera ett mellanår utan större tävlingar eller särskilt minnesvärda händelser. Det har dock varit ett år med

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002/2003

Verksamhetsberättelse 2002/2003 Verksamhetsberättelse 2002/2003 Issituationen Värtan frös till jul med fin is, men efter trettonhelgen låg snön sedan i flera veckor innan det blev åkbart igen. De flesta isjakterna och aktiviteterna utgår

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 VÄSTRA SALTVIKS FRIVILLIGA BRAND OCH RÄDDNINGSKÅR RF 75 år för din trygghet AVGIVEN VID VÅRMÖTET DEN 17.04.2010 VERKSAMHETS BERÄT TELSE VÄSTRA SALTVIKS FBK 2009 Denna årsberättelse

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2012 Medlemsbrev Mars 2012 Välkommen till LJS! Våren känns tidig i år och seglingssäsongen 2012 närmar sig snabbare än vanligt. Vi hälsar alla seglare välkomna till Linköpings Jolleseglarklubb och till massor

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern PIREN nr 71 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Linköpings Jolleseglarklubb LJS

Linköpings Jolleseglarklubb LJS Linköpings Jolleseglarklubb LJS 1(2) Årsmöte 2009 Protokoll Tid: Söndagen den 22 november 2009 kl 16:00 Plats: Rydsskolan, Linköping Närvarande: 28 medlemmar 1. Fråga om mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2009 Kappsegling: Stockholm cup 2009 Datum: Arrangör: Klasser: 1. Regler 1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E

NORTH EUROPEAN SAILING LEAGUE H T T P : / / W W W. N E S L. S E 2012 H T T P : / / W W W. N E S L. S E GRAND PRIZE HELT NY RANGE ROVER EVOQUE PRESTATION OCH TUR I KOMBINATION VINNER. ALLA KAN VINNA! VINSTEN AVSER 1 ÅRS FRITT ANVÄNDANDE AV BILEN NESL KONCEPTET Seglingsvärlden

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar

SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar Säsongen 2013 SEGLARSKOLA V. 32 13 barn som genomförde kurs på grön nybörjarnivå och fick seglarmärket i brons samt SSF diplom. 5 ledare och många föräldrar jobbade under denna fantastiska vecka. GRÖN

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 1 (5) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE ENDURO NR 6-2014 2014-09-20 (12.00) - 2014-09-21 (12.00) Deltagare SVEMO Robert Svensson Patricia Eneroth Sammankallande Ledamot Per Lennerman Gäster Anders Lindén 1 MÖTETS

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2009

Verksamhetsplan för ÅSS 2009 Verksamhetsplan för ÅSS 2009 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation

Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Svenska Brottningsförbundet Swedish Wrestling Federation Fédération Suédoise de Lutte Rapport från Fristilslandslaget tävling och träningsläger i Järvenpää Finland. Fredagen den 14 juni reste fristilslandslaget

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

SÄKERHETSPLAN. för. ESBO SEGELFÖRENING r.f.

SÄKERHETSPLAN. för. ESBO SEGELFÖRENING r.f. SÄKERHETSPLAN för ESBO SEGELFÖRENING r.f. SÄKERHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING r.f. 1. Inledning 2. Föreningens skyddsorganisation 3. Amiralshamnens säkerhetsplan 3.1. Beskrivning av Amiralshamnsområdet

Läs mer

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet.

Inbjudan. Allsvenskan segling är en serie deltävlingar för inbjudna klubbar anslutna till Svenska Seglarförbundet. Inbjudan Tävling: Datum: Arrangör: Allsvenskan segling Deltävling 1: 22 24 maj, Saltsjöbaden Deltävling 2: 14 16 augusti, Malmö Deltävling 3: 28 30 augusti, Grötö Svenska Seglarförbundet, SSF, i samarbete

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18 Foto: Lars G Karlsson ÅRSMÖTE 2014-02-18 Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag sid 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 7 KALLELSE Välkommen till årsmöte

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2010-01-01 Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 Prot. Dag Ort Sida 2009:01 2009-02-02 Burs 2 4 2009:02 2009-08-23 Burs 5 7 2009:03 2009-12-13 Visby

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Ystads Segelsällskap

Ystads Segelsällskap Ystads Segelsällskap Protokoll från styrelsemöte 2013-08-19 Närvarande: Håkan Håkansson, Göran Lawesson, Allan Waktmar, Eric Lundgren, Heléne Ohsbeck, Pontus Johnsson och Ola Tedin 1) Mötets öppnande och

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 5 9/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Citroën AX Sport Antal startande: 2 1.12,47 1.12,54 1.12,47 1.13,48 1.12,91

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår

Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår Kårstyrelsemöte Torslanda Sjöscoutkår 8 september 2015 i Gården, möte nr 4 2015 Närvarande Björn Åsander Daniel Sundqvist Johan Strauss Anna-Lena Åsander Annie Skarin Jenny Ekengren Åsa Nordström Tomas

Läs mer

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015

Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Kalmar GK, Junior Kick Off 2015 Alla hälsades välkomna utanför klubbhuset. Pierre delade in samtliga juniorer i respektive träningsgrupp. Jacob och Jacob tog hand om Golfkul Spel och lek Eva och Håkan

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2012

Forsgårdens Golfklubb 2012 Forsgårdens Golfklubb 2012 Styrelsemöte 2012-04-16 Närvarande Pigge Lindén (PL) Arthur Andersson (AA) Lennart Löfberg (LL) Elisabeth Schumacher (ES) Annika Harrysson (AH) Torleif Thomsen (TT) Pierre Reinler

Läs mer

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012

Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Trä ningshändbok KSSS Optimistsegling / Zoom 8 Ränä ngen, Djursholm 2012 Version 2012-03-21 Vi i KSSS tränar och tävlar i segling i olika båtklasser och på den nivå vi själva väljer, från nybörjare till

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2010 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 16:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2010. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2001/2002

Verksamhetsberättelse 2001/2002 Verksamhetsberättelse 2001/2002 Issituationen I mitten av januari frös Värtan till och låg två veckor med dålig is delvis snötäckt. Fysingen hade ingen seglingsbar is alls, men Mälaren kunde utnyttjas

Läs mer

Verksamhetsplan för ÅSS 2015

Verksamhetsplan för ÅSS 2015 Verksamhetsplan för ÅSS 2015 ÅSS Stadgar inleds i 3 med sällskapets syfte (A): Sällskapets syfte är att främja segel- och motorbåtssporten, att sprida kunskap i gott sjömansskap, att väcka och vidmakthålla

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖSTERGÖTLANDS SCHACKFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/8 2013 31/7 2014 Styrelsen för Östergötlands Schackförbund lämnar följande berättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse: Ordförande: Ingvar Carlsson

Läs mer