VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, Esbo Finland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen s Nämnder och kommittéer s Medlemmar s Båtar s Styrelsemöten, föreningsmöten, klubbverksamhet s Ekonomisk översikt s Avgifter s Junior- och lättbåtsverksamhet s Pentala s Amiralshamnen s Kappsegling s Kölbåtsnämnden s Sjösäkerhet s Slutord s. 10 Bilagor 1. Interna tävlingar 2. Vandringspris och kappseglingsjetonger 3. Utmärkelser och förtjänsttecken 1

2 1. STYRELSEN 2013 Kommodor I vicekommodor II vicekommodor Sekreterare Ekonom Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleanter Lauri Tukiainen Freyr Riska Mark Musgrove Viveca Mentzer-Ekholm Claes Forsén Karl Lindfors Lars Ingvall Kim Weber Stefan Sandås Johan Bäckström Antti Järvi Peter Köhler Martin Baltscheffsky Bengt Rostedt Dick Wikström 2. NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 2013 Kappseglingsnämnden Ordförande: Jan Kolster Claes Forsén, Pontus Karlemo, Tore Kindstedt, Bettina Lemström, Pekka Mattila, Rabbe Sjöblom, Tuomas Tenkanen och Teddy Weber Juniornämnden Ordförande: Bettina Lemström Erica Bäckström, Antti Järvi, Mikaela Kolster, Ville Laine och Mikael Winqvist Juniorledare Träningsschef: Erica Bäckström Lynn Bäckström, Anton Eklund, Mikaela Kolster, Axel Mesterton, Nikolas Sanila, Salla Paajanen, Sam Stenman, Heidi Tenkanen, Karin Tukiainen och Saara Tukiainen. Sjösäkerhetsnämnden Ordförande: Lasse Ingvall Magnus Forsén, Pekka Hohtari, Kaj Mattsson, Henrik Vilén, Jonas Vilén, Henrik Wegelius, Niklas Wärnhjelm och Peter Öström Kölbåtsnämnden Ordförande: Freyr Riska Tom Finell, Claes Forsén, Magnus Forsén, Lars Ingvall, Joakim Kurtén, Joakim Majander, Pekka Mattila, Nils Rostedt och Teddy Weber Isjaktsnämnden Ordförande: Bengt Enoksson Mikael Enoksson, Tore Kindstedt och Maje Welin Förtjänstteckenkommittén Ordförande: Rabbe Sjöblom Britt-Marie Lindroos och Bettina Lemström Amiralshamnskommittén Ordförande: Stefan Sandås Johan Bäckström, Jonas Geust, Karl Lindfors, Rauno Nyblom, Henrik Vilén och Kaj Öström 2

3 Pentalakommittén Ordförande: Mark Musgrove Finn Eriksson, Marianne Mattsson och Rabbe Sjöblom Webb-team Erica Bäckström, Jonas Geust, Lasse Ingvall, Jan Kolster, Viveca Mentzer-Ekholm och Mark Musgrove. (Som teknisk rådgivare anlitas Bamce Fabricius, TekFix.) Kansliet, medlems- och båtregistret etc. Peter Holm ESF-Info Eva Sandås Arkivarie Rabbe Sjöblom 3. MEDLEMMAR 2013 Medlemsantalet i slutet av 2013 var enligt registret 831 (10 hedersmedlemmar, 8 inkallade ständiga medlemmar, 177 ständiga medlemmar, 337 årsmedlemmar, 70 familjemedlemmar, 44 yngre seniormedlemmar och 185 juniormedlemmar). År 2013 intogs 34 juniorer och 11 årsmedlemmar. År 2013 utnämndes tre hedersmedlemmar; Marina Donner, Krister Ahlström och Tuomas Tenkanen. Inskrivna juniorer Michael von Schanz, Lenni Rumpunen, Oliver Lund, Olivia Honkanen, Benjamin Blom, Frank Behm, Ines Karlemo, Ada Kinnula, Johan Mattlin, Rufus Strandell, Catarina Korkman, Richard Diesen, Thomas Sjöblom, Akseli Sirko, Konrad Harms, Botho Klemetz, Eddie Berglund (återinskriven), William Nilsson, Oscar Kinnala, Melinda Viljanen, Otto Baltscheffsky, Niklas Beck, Mico Moghissi (utskriven samma år), Jonny Moghissi (utskriven samma år), Sofia Slotte, Veikko Kivisaari, Daniel Givoni, Leevi Tarjanne, Wilhelm Nyman, Kira Lindroos, Sara Ståhlberg, Albin Bäck, Alva Kolster och Kevin Kolster. Inskrivna seniorer Ilpo Leiniälä, Hannu Juvonen, Tuija Siimes, Veijo Rajala (återinskriven), Annika Nyman, Robi Gripenberg, Clara Wilkman, Anders Nordman (återinskriven), Max Karsten, Tim Williams och Jesper Ingström. Avlidna Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar i ESF avled år 2013: Per Donner f död , Ebba-Stina Olin f död , Carl-Gustav Rosenberg f död , Nils-Eric Majander f.1936 död och Ulrika Rotkirch,f död Avgått 43 medlemmar har avgått, några på egen begäran medan andra har utskrivits på grund av obetalda årsavgifter. 4. BÅTAR Den fanns det totalt 272 inskrivna båtar. 129 kölbåtar, 1 Multihull, , 2 E-jolle, 1 470, 25 Laser, 25 Optimist, 1 Tornado, 5 Zoom8, 1 bräde och 9 DN-isjakt; sammanlagt 213 segelbåtar. Motorbåtarnas antal var 59 ESF:s egna båtar: Aili Hanell, 7 Optimistjollar, 5 Zoom8, 3 gummimotorbåtar och 2 räddningsjollar. 3

4 5. STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, KLUBBVERKSAMHET Styrelsen sammanträdde tio gånger. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna har skött sina respektive uppgifter. I årsmötet den 22 mars 2013 på Vikingaborg deltog 38 medlemmar och i middagen efteråt 24 medlemmar. Höstmötet hölls den 13 november på Vikingaborg med 67 vuxna och c 20 juniorer/yngre seniorer. I middagen deltog ett trettiotal personer. Kappseglingsprogram och kalender fastställdes så långt möjligt, med reservation för ändringar. Styrelsen för 2014 fastslogs. Ny i styrelsen är Mikael Winqvist. Antti Järvi valdes hösten 2012 för sista året av Tuomas Tenkanens mandat. Han valdes nu för tre år på eget mandat. I tur att avgå var Karl Lindfors. Kräftskivan på Paven i augusti hölls i anslutning till övriga fester i samband med Pavens 100-årsjubileum. 120 personer deltog i kräftskivan, som sent omsider slutade med dans till musik av duo Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski). 6. EKONOMISK ÖVERSIKT Intäkterna från medlemsavgifterna var euro, vilket är en liten ökning från föregående år (2012: ). Intäkterna från båtavgifterna var euro (2012: ). Intäkterna från tränings- och lägerverksamheten ökade till euro(2012: ). Personalkostnaderna ökade till euro (2012: ). Understöd har erhållits från Ministeri P.J. Hynnisen taidesäätiö, Thure Galléns stiftelse, Esbo stad, Aktia och Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. Restaurangen på Paven har varit uthyrd. Föreningen är momsregistrerad för denna del av föreningens verksamhet. Efter årsskiftet har styrelsen även fattat beslut om att verksamheten kring Harrys Paviljong görs momspliktig. Likviditeten har under året varit god. 7. AVGIFTER 2013 Medlemsavgifter Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift Senior Maka/make/sambo Yngre senior Junior 0 40 Båtavgift (för registerhållning, besiktning etc.) Kölbåtar och registrerade motorbåtar 25 Jollar 0 Extra besiktningsavgift på 20 euro betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard. ESF-nyckel, pant 40 Sommaravgifter Tröskelavgift för ny medlems första båt Två gånger brygghyran Brygghyra för kölbåt 50 + (bredd x 79 ) + (LOA x 11.5 ) Båt som använder båtkran (606, folkbåt) 200 Brygghyra på Pentala för 606:or 100 Engångsavgift för båtkran 30 4

5 Lättbåt, jolle, snurrebåt, enbart trailer 25 Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn 5 Straffsats för oskött nattvaktstur 200 Vinteravgifter Tröskelavgift för ny medlems första båt Två gånger vinteravgiften Kölbåt, 606, trailerbåt, snurra ,4 /m 2 (LxB) (vid okända mått används 5x2 m) Enbart trailer 50 Enbart mast 50 Årsavgifter Hyra för lagerutrymme i gamla koppin 50 Hyra för lagerutrymme i skjulet vid porten 25 Avgifter för icke-esf-medlemmar Sjösättningsramp per gång 20 Mastkran per gång 20 Båtkran per gång 50 Tillfällig båtplats per dygn 10 Påminnelse om obetald faktura per gång 10 Påminnelseavgiften har inte kunnat debiteras på grund av brister i faktureringsprogrammet. Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen. Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av en medlems aktivitet i föreningen, för i det frivilliga arbetet hjälper alla till i mån av möjlighet. Faktureringen gjordes enligt följande Januari 2013 Medlemsavgifter April 2013 Brygghyra för kölbåt April 2013 Båt som använder kran April 2013 Båt-/register-/besiktningsavgift Maj 2013 Sommaravgift lättbåt, jolle, snurra, enbart trailer Oktober 2013 Vinteravgifterna 8. JUNIOR- OCH LÄTTBÅTSVERKSAMHET År 2013 seglade och bekantade sig fler juniorer än någonsin tidigare med vår verksamhet. Våra jolleseglare klarade sig ypperligt i kappseglingar och mästerskap såväl i Finland som utomlands. Den aktiva och framgångsrika juniorverksamheten noterades också av Segling och båtsport i Finland, som på sitt förbundsmöte utsåg ESF till årets juniorförening Juniorerna har, liksom åren innan, erbjudits ledd fysikträning fyra gånger i veckan under vinterhalvåret. Konditionsträningsgruppen för vuxna som startades hösten 2012 fortsatte också. Vid årsskiftet packades förutom optimistjollar denna gång också 9 stycken Zoom8-jollar på vinterturné-ekipaget. Vinterseglarna tränade och deltog under vintern och våren i regattor i Sverige, Spanien och Italien. Seglingssäsongen i hemmavattnen började i slutet av april och fortsatte in i oktober. Seglingskurserna och flera träningsgrupper var så gott som fullsatta och glädjande många nya seglare vågade sig med i onsdagsseglingarna. Under sommaren ordnade vi fem stycken en veckas seglingskurser för juniorer, tävlingsläger för aktivt tränande och tävlande juniorer, ett öppet regionläger dagarna innan Valkyrian Cup och för fjärde gången internationella träningskliniken Baltic Opti Clinic. I maj gästades vi av nästan hundra lågstadieelever från Mårtensbro skola och Mattbergsskolan. Senare på sommaren hade vi Sökö Sommarö FBK:s ungdomsavdelning på besök för femte året i rad. 5

6 Juniorverksamheten fick sin efterlängtade samlingsplats när Harrys Paviljong blev färdig i juli. Harrys klarade strålande fint sitt eldprov som bas för Baltic Opti Clinic och lag-fm i optimistjolle som ESF arrangerade i september. Säsongen 2013 utmärks även av Zoom8-gruppen som dominerade klassen nationellt samtidigt som seglarna erövrade mästerskapsmedaljer i såväl VM, EM och NM. Sammanlagt omkring 90 juniorer deltog i träningsgruppernas verksamhet och seglingskurserna på Paven. Juniorhappeningen i maj och hösttalkot i Amiralshamnen var välbesökta. Därtill har juniornämnden ordnat talkon vid Harrys Paviljong. Juniorernas säsongavslutning firades på Sökö-Sommarö Brankis i november med ett femtiotal deltagare. Säsongen inrymde även övrigt program så som juniorbowling inför höstmötet, simhallsövning med Kantvikin Purjehtijat och första föräldraträffen på Harrys. Totalt tio ESF-tränare, ledare och hjälpledare var under året engagerade i föreningens träningsverksamhet under ledning av träningschefen Erica Bäckström. På försommaren ordnades Laser Masters-träningar för ett tiotal deltagare i samarbete med klassförbundet. Masters-träningen, som i år leddes av Heidi Tenkanen, är redan en tradition bland de lite äldre Laserseglarna. 9. PENTALA År 2013 var ett speciellt år på Paven. Ett år då många milstolpar nåddes och planerna som man ruvat på så länge gick i lås. Vi hade en ovanligt tidig säsongstart på Paven då den mittersta pontonen, som sjunkit i höststormarna, bärgades i april. Arbetet tog tre dagar i anspråk och gjordes från isen runtomkring pontonen. Dykare, pumpar, muntra hurrarop, diamantborr modell större och motorsåg med långt bett var bara en liten del av det hela. Först borrades 110 mm hål i alla 6 sektioner på pontonen. Dykare assisterade under isen. Sedan sänktes rör ner i varje hål och tätades. Via rören fördes sedan smalare pumpslangar in i pontonens 6 kammare och pumparna startades. Samtidigt sågades en vak som var större än pontonen upp och hela härligheten pumpades tom. Det var mäktigt att se pontonen flyta upp. Vi tackar alla som deltog i insatsstyrkan, men speciellt Oa Sjöberg som funderat ut hur det hela skulle gå till och ställde upp med material och maskiner. Sedan fortsatte säsongen som vanligt med Pentalakommitténs vårmöte då Paven dekorerades med pokaler och flaggor inför säsongen. Krögaren Masse (Mathias Kumlin) bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. Arbetsgruppen avec firade beach-öppning med iståndsättning av bryggor och bojar, vattenpåsättning samt allmän städning av området och stranden. Restaureringen av Paven fortsatte med övre våningens och vindens fönster. De renoverades under vintern och sattes tillbaks på plats, redo för de följande 100 åren. Harrys Paviljong byggdes i huvudsak under hösten 2012 och våren Invigningen gick av stapeln lördagen den 20 juli i samband med Valkyrian Cup. Trygve Ahlströms Olympiajolle, som Krister Ahlström låtit renovera, seglade från Lill-Aisarn till Harrys brygga. Stämningen var god och Glen Qvarnström underhöll juniorer och föräldrar med dragspelsmusik. Som socker på toppen uruppförde han Pentalavalsen som han skrivit för detta tillfälle. Man kan lyssna och se honom spela Pentalavalsen på YouTube. Efter invigningen var Marina Donner och Krister Ahlström med familjer inbjudna på middag på Paven. Paven fyllde 100 år lördagen den och firades i dagarna tre. Fredag kväll 9.8 bjöds 118 personer och representanter för samfund som genom åren hjälpt till med att hålla Paven i gång på middag. Stämningen stod högt i tak, speciellt då Benny Törnroos bjöd på musik och roliga historier. På lördag seglades Pavens Mästerskap med 606 på Aisar-fjärden och lördagkväll bänkade sig 120 personer till kräftskiva. Den slutade sent om sider med dans till duo Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski). På söndagen seglades traditionsenlig Pentala Runt med påföljande laxsoppa. Säsongen avslutades i september med Pentalakommitténs höstmöte då flaggor och pokaler städas undan för vintern. Krögaren Masse bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. Arbetsgruppen samlades i oktober till beach-avslutning då vatten och avlopp stängs och bryggorna görs klara för vintern. 6

7 I slutet av oktober gjordes sedan en insats för att förbättra innersta pontonbron vars yttersta sektion läckte ordentligt. Locket skars upp, sektionen tömdes, tätades och fylldes med hård styrox varefter hålet armerades och ett nytt lock göts. Bryggan guppade sedan vackert i höstsolens sken. 10. AMIRALSHAMNEN Under året gjordes normalt underhållsarbete. På våren ordnades igen ett mycket lyckat talko med aktivt deltagande av medlemmarna, vilket är viktigt för att kunna hålla hamnen i skick. Uppsnyggningen av området som pågått de senaste åren fortsatte och resulterade i en välfylld skräpcontainer. Juniornämnden ordnade den redan traditionella juniorhappeningen och talkon i Amiralshamnen. Servicehusens utsida fick ny färg på de mest utsatta ytorna. Målningsarbetet utfördes både på Amiralshamnskommitténs och juniorernas vårtalko. En tredjedel av alla bojförankringar inspekterades och åtgärdades under våren. Likaså reparerades den elkabel som tog skada av de kraftiga variationerna i vattenstånd under vintern med kabeln infrusen i isen. Det fanns några outhyrda platser på bryggorna medan landområdet var relativt välanvänt för vinterförvaring. 11. KAPPSEGLING 11.1 Tävlingar arrangerade av ESF Öppna tävlingar 25.5 Grand Opening SLAM Hogland Race (KLV, EMK, EPS, ESF) RRegatta 12mR, 8mr, 6mR, 5m, 5.5m Valkyrian Cup Optimist Lag-FM Pentala Lys Regatta 31.8 Orc Aktia Pentala Race Interna tävlingar Onsdagssegling, alla klasser. 7.8 Aktia-onsdagssegling. 5.8 Pentala Runt (ingen Mamm- och pappsegling pga juniortävling i Åbo) 21.9 Grande Finale 11.2 Medlemmarnas tävlingsresultat 2013 Kölbåtar Grand Opening Stora LYS Lilla LYS Hogland Race Orc 2 LYS 1 1:a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 2:a Joakim Majander Troy, 5:a Andreas Weber S-tronic 1:a Freyr Riska Skärflickan 4:e Andreas och Peter Weber S-tronic 4:e Pekka Rapeli Imppu B ÅF Offshore Race (f.d. Gotland runt) SRS DH A 3:e Benjamin och Markus Nilsson Lilyan Baltic Ofshore Week (FM) ORC 2 2:a Team Finell FinnFUN, 8:e Andreas Weber S-tronic 7

8 Helsinki-Tallinn Race 12 båtar från ESF deltog i Helsinki-Tallinn Race i augusti.2013 LYS 1 LYS 3 LYS 4-6 Orc Club 2 ORC Club företagsbåtar Pentala Lys Regatta Rysskär-Pentala Race 24.8 Stora LYS Lilla LYS 4:e Anders Nordström Xanta Maria, 7:e Nils Rostedt Xelina 6:e Klaus Linderborg Freja 6:e Freyr Riska Skärflickan 3:e Tom Finell FinnFUN, 9:e Andreas Weber S-tronic, 10:e N. Gordin Solbåten 1:a Tom Finell, FinnFUN, 3:e Andreas Weber S-tronic 1:a Tom Finell Finn FUN; 2:a Andreas Weber S-tronic, 3:e Joakim Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B, 6:e Nils Rostedt Xelina 1:a Magnus Forsén Sabrina; 2:a Freyr Riska Skärflickan, 3:e Petri Tuominen Cosette Pentala RWYC Challenge 25.8 Stora LYS 1:a Andreas Weber S-tronic, 2:a Tom Finell FinnFUN, 4:e Joakim Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B Lilla LYS 1:a Magnus Forsén Sabrina, 2:a Freyr Riska Skärflickan DH 1:a Tom Finell & Niklas Wärnhjelm FinnFUN Orc Aktia Pentala Race 31.8 Orc 1 Orc 2 2:a Joakim Majander Troy 1:a Tom Finell FinnFUN; 4:e Andreas och Peter Weber S-tronic; 5:e Ariel Gordin Solbåten Syysseilaus YLEiskilpailu :a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 6:e Pekka Rapeli Imppu B Syysseilaus :a Tom Finell FinnFUN, 8:e Ariel Gordin Solbåten, 9:e Andreas o Peter Weber S-tronic ProSailor LYS-ranking Stora klassen 3:e Tom Finell FinnFUN (110) Lilla klassen Freyr Riska Skärflickan bästa ESF:are på 20 plats (106) ProSailor Offshore ranking ORC1 (ingen ESFare) ORC2 3:e Tom Finell FinnFUN ( ) Lättbåtar, 606 och DN-isjakt Valkyrian Cup Optimist Zoom8 Optimist FM Optimist lag-fm 2:a Adele Järvi 4:e Lucas Karlemo 5:e Lilli Tukiainen 1:a Emilia Winqvist 4:e Anton Eklund 5:e Saara Tukiainen 6:e Victor Mesterton 1:a Jakob Eklund 7:e Lucas Karlemo 2:a, Jakob Eklund, Lucas Karlemo, Adele Järvi, Nuutti Laine, Lilli Tukiainen 8

9 Optimist rankingserien 1:a Jakob Eklund Zoom8 FM 1:a Emilia Winqvist 2:a Anton Eklund 5:e Saara Tukiainen 6:e Sam Stenman Zoom8 rankingserien 1:a Anton Eklund 2:a Saara Tukiainen 6:e Victor Mesterton Zoom8 NM Flickor 2:a Emilia Winqvist Pojkar 1:a Anton Eklund 7:e Victor Mesterton Zoom8 EM Flickor 3:e Emilia Winqvist 8:e Saara Tukiainen Pojkar 7:e Victor Mesterton 8:e Anton Eklund Zoom8 VM Flickor 2:a Saara Tukiainen Pojkar 5:e Sam Stenman Zoom8 Eurocupserien Flickor Laser Radial EM VM Pojkar EM för unga under 19 år VM för unga under 19 år ISAF Youth Sailing World Championship 1:a Emilia Winqvist 2:a Saara Tukiainen 1:a Sam Stenman 3:e Anton Eklund 7:e Victor Mesterton 5:e Tuula Tenkanen, 10:e Heidi Tenkanen 2:a Tuula Tenkanen 4:e Monika Mikkola 1:a Monika Mikkola 3:e Monika Mikkola Laser Masters Masters kortbaneklassmästerskap SSS Masters FM Nagu Laser standard Laser Radial 2:a Tore Kindstedt 9:e Martin Baltsheffsky 1:a Tore Kindstedt, 3:e Nils Lagerström FM 5:e Patrick Blom, ESF /Kasimir Johansson, NJK 606 ranking 7:e Robert Segercrantz 9:e Patrick Blom DN-isjakt DN-isjakt FM DN-isjakt ranking 1:a Bengt Enoksson 2:a Bengt Enoksson 12. KÖLBÅTSNÄMNDEN Föreningens kappseglande kölbåtar var igen berömligt aktiva fast en liten nedgång kan skönjas i onsdagsdeltagandet. Efter tre år av ökande båtantal i onsdagsseglingen minskade antalet deltagare en aning 2013, trots att vi har fått ett antal nya båtar i föreningen. Detta kan till en del förklaras med den ändrade klassindelningen - många båtar som tidigare seglade i lilla klassen var inte väldigt motiverade att tävla mot proffsen i stora klassen. 9

10 Några saker oroar medan andra väcker förhoppningar. Att antalet båtar minskat drastiskt i öppna tävlingar är inte positivt var man tvungen att inhibera tävlingar p.g.a. det låga deltagarantalet. Dessutom har man varit tvungen att slopa tävlingar då det inte funnits arrangörer. Vi på ESF kan nog ändå vara stolta över att vi hade en relativt aktiv kölbåtsflotta 2013 (se resultatförteckningen i avsnitt 11). Våra långfärdsseglare har varit och hälsat på Östersjön runt. Familjen Majander seglade till Köpenhamn och hem via Göta kanal medan Pippi och Stefan Sandås besökte Riga. Det tycks inte vara någon match att segla långa sträckor med dagens fina båtar. Också kölbåtsseglarna har fått njuta av Harrys Pavíljong, t.ex. Grande Finale avslutades med BBQ på Harrys terrass. Som Off Season-verksamhet ordnade kölbåtsnämnden en resa, den här gången till flygplansmuseet i Tallinn. Med på resan i januari var 22 ESF:are. Onsdagsträffar med bastu i Amiralshamnen ordnades sporadiskt. På försommaren gjordes en eskadersegling till Porkala Marin med fem deltagande båtar. Nämnvärt är det stora antalet barn och ungdomar, hela 11 stycken! 13. SJÖSÄKERHET Sjösäkerhetsnämnden bestod av 9 personer och besiktningarna skedde enligt beprövat mönster. Skrovbesiktning gjordes i Amiralshamnen 20.4, 4.5 samt 5.5. Under året skrov- och grundbesiktigades 30 båtar. Årsbesiktningar gjordes under tiden i Amiralshamnen och på Paven. Båtar upptagna på annat ställe än i Amiralshamnen besiktigades enligt överenskommelse med besiktningsmännen. 14. SLUTORD Tack vare den storartade donationen från Krister Ahlström och Marina Donner för att hedra Harry Ahlströms minne har vi sett Harrys Paviljong växa fram på Pentala. Invigningen sommaren 2013 blev en oförglömlig upplevelse, liksom också Lag-FM i Optimistjolle i septembersol med Harrys som centrum! Redan denna första sommar har Paviljongen varit i flitig användning vid träning, tävlingar och sitsar. ESF utsågs av Segling och Båtsport i Finland r.f. till årets juniorförening Tuula Tenkanen valdes till årets seglare och Monika Mikkola till årets juniorseglare. Ett strålande resultat av den målinriktade satsning som görs av hela föreningen, speciellt juniorkommittén och juniorledarna samt inte minst chefstränaren! Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet! Styrelsen, mars

ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo

ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, 02321 Esbo VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011... 1 1. STYRELSEN ÅR 2011... 2 2. NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER ÅR 2011... 2 3. MEDLEMMAR... 3 4. BÅTAR...

Läs mer

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

Nr 3/2012, september ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

Nr 3/2012, september ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Nr 3/2012, september ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi INNEHÅLL Sid. 3 Höstmöte 30.11.12 Kanslist sökes Sid. 4 ESF på Facebook JNoM Sid. 5 Sommaren 2012 i bilder Sid. 6-7 ESF vinterträning

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

Nr 4/2011, december ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi. Utdrag ur DONATIONSBREV Harrys Paviljong.

Nr 4/2011, december ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi. Utdrag ur DONATIONSBREV Harrys Paviljong. Nr 4/2011, december ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Utdrag ur DONATIONSBREV Harrys Paviljong. Vi, Krister Ahlström och Marina Donner, vill hedra vår fars minne genom att från

Läs mer

Esbo Segelförening r.f. Vårinfo 2015. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi

Esbo Segelförening r.f. Vårinfo 2015. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi Esbo Segelförening r.f. Vårinfo 2015 Utgivare Esbo Segelförening r.f. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi Tel. 045-1227621 Kansli Tel. 09-888 6923 Paven kansli@esbosegelforening.fi Ansvarig utgivare

Läs mer

ESF:s höstmöte den 24 november 2010 kl 18.00 i Sökö-sällskapets föreningshus, Sökö strandväg 74

ESF:s höstmöte den 24 november 2010 kl 18.00 i Sökö-sällskapets föreningshus, Sökö strandväg 74 Nr 3/2010, september ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi ESF:s höstmöte den 24 november 2010 kl 18.00 i Sökö-sällskapets föreningshus, Sökö strandväg 74 Stadgeenliga ärenden. Utdelning

Läs mer

Nr 1/2012, mars ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

Nr 1/2012, mars ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Nr 1/2012, mars ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Namnet Vejde kunde komma från det blåa däcket, men det gör det inte. Från början var däcket vitt. Läs mer om båtnamn på sidan 12.

Läs mer

Det lönar sig att. På Aktıa t.o.m.

Det lönar sig att. På Aktıa t.o.m. Det lönar sig att PÅ RÄTT STÄLLE. På Aktıa t.o.m. AVKASTNING P.A. Aktia Bank erbjuder flera bra alternativ för att sköta om och öka din förmögenhet. Erbjudandet gäller då du kombinerar depositionen med

Läs mer

ESF-INFO nr 2/2012, maj Esbo Segelförening r.f. Årsinfo

ESF-INFO nr 2/2012, maj Esbo Segelförening r.f. Årsinfo ESF-INFO nr 2/2012, maj Esbo Segelförening r.f. Årsinfo 09-8886923 www.paven.fi Esbo Segelförening r.f. Årsinfo 2012 ESF-INFO nr 2/2012 Utgivare Esbo Segelförening r.f. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stort tack till Sten Rydgren, som har donerat ett antal prispokaler till ESF!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stort tack till Sten Rydgren, som har donerat ett antal prispokaler till ESF! INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 3 Kommodorsspalten Sid. 4 Höstmötet Hedersmedlemskap och förtjänsttecken Prisutdelning Verksamhetsplan och budget Styrelsen år 2009 Sid. 6 Aktia-annonsen Sid. 7 Juniorspalten

Läs mer

Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8

Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 Nr 1/2009, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s vårmöte fredagen den 20 mars 2009 kl. 18.30 i Vikingaborg, Sommarövägen 8 På mötet behandlas stadgeenliga

Läs mer

Välkommen till ESF:s vårmöte. Fredagen den 14 mars 2008 kl 18.30. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen)

Välkommen till ESF:s vårmöte. Fredagen den 14 mars 2008 kl 18.30. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Nr 1/2008, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s vårmöte Fredagen den 14 mars 2008 kl 18.30 På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Esbo Segelförening r~f~ Höstinfo 2014

Esbo Segelförening r~f~ Höstinfo 2014 Esbo Segelförening r~f~ Höstinfo 2014 INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE ESF:s höstmöte måndagen den 24 november 2014 kl 18.30 på Vikingaborg, Sommarövägen 8 På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Utdelning av pris

Läs mer

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi April 2/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2. Innehållsförteckning Sid 2. Kommodorsspalten Sid 3. Amiralhamsspalten Sid 5. Aktia-spalten Sid 6. Juniorspalten

Läs mer

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där 32 spelare deltog.

Dessutom ordnade vi Åländska Mästerskapen i bordtennis i april där 32 spelare deltog. Ifk Mariehamn Bordtennis r.f. Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelse och Verksamhetsgranskare Följande personer har varit medlemmar i Ifk Mariehamn Bordtennis r.f.:s styrelse 2014-2015 : Harry Lindqvist

Läs mer

Årsmöte på Varvet 17 november 2012

Årsmöte på Varvet 17 november 2012 Årsmöte på Varvet 17 november 2012 1. Årsmötets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande Att mötet utlysts på behörigt sätt godkänds. 3. Val

Läs mer

Nr 2/2008, maj ESF - INFO. ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi. Tuula seglar mot OS

Nr 2/2008, maj ESF - INFO. ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi. Tuula seglar mot OS Nr 2/2008, maj ESF - INFO ESBO SEGELFORENING r.f. www.esbosegelfoening.fi Tuula seglar mot OS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2 Kommodorsspalten Sid 3 Juniorspalten Sid 4 Seglingskurser för juniorer Sid 5 Amiralshamnsspalten

Läs mer

Välkommen till ESF:s höstmöte. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Onsdagen den 21 november 2007 kl. 18.

Välkommen till ESF:s höstmöte. På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Onsdagen den 21 november 2007 kl. 18. Oktober 3/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Välkommen till ESF:s höstmöte På Handelsgillet, Kaserngatan 23, innergården Donatorskabinettet (3 våningen) Onsdagen den 21 november

Läs mer

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige

Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Vinterturné 2015 Opti tränings- och tävlingsturné till Spanien-Italien-Sverige Målsättningen för turnén är att börja den finska tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet,

Läs mer

Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet!

Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet! Hur går det till att börja segla i Hjuviks Båtklubb? Information Segling är en fantastiskt rolig sport som passar hela familjen, man kan segla hela livet! Det finns en mängd jollar och båtar att välja

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Ordföranden har ordet oktober 2012

Ordföranden har ordet oktober 2012 Ordföranden har ordet oktober 2012 SM i Nynäshamn 28-31 juli 2012 Foto: Johan Forsman SVENSKA MÄSTERSKAPEN 2012 Årets SM seglades i Nynäshamn 28-31 juli. Det var Nynäshamns Segelsällskap som arrangerade

Läs mer

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år

JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år JFBK årsberättelse 2005 1935-2005 70år Möten och resor Styrelsen har haft sex möten under året. Vårmötet hölls den 8 mars och höstmötet som var planerat till den 22 november sköts upp till den 20 december

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 Inledning Målsättningen är att fortsättningsvis stärka klubbens ekonomi genom att hitta nya och genom att säkra och utveckla de kommersiella intäkterna, samtidigt som man fortfarande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Välkommen till ESF:s vårmöte På Vikingaborg, Sommarövägen 8

Välkommen till ESF:s vårmöte På Vikingaborg, Sommarövägen 8 Nr 1/2010, februari ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi VälkommentillESF:svårmöte PåVikingaborg,Sommarövägen8 Onsdagenden24mars2010kl.18.00 Påmötetbehandlasstadgeenligaärenden. Utdelningavjetonger,långfärdsteckenochförtjänstmärke.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Inbjuder till 44:e årsmötet Måndag den 26 Mars 2012 Kl 19.00 Lokal: Malmfältens Folkhögskola Vi bjuder på fika Varmt välkomna! 2 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING 44:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden:

SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: SSJ SEGLINGSNÄMNDENS REDOGÖRELSE FÖR SÄSONGEN 2013. Följande ordinarie medlemmar har medverkat i seglingsnämnden: Klaus Mönkkönen Svante Lindvall Sverre Sandås Guy Kronholm Ralf Wenman ordf. sekr. Lördagen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR OXELÖSUNDS SEGELSÄLLSKAP Inledning Denna verksamhetsplan är ett komplement till OXSS stadgar och anger riktlinjer för klubben och de olika sektionernas verksamhet. Avsikten med

Läs mer

Nr 3/2008, september ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

Nr 3/2008, september ESF-INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Nr 3/2008, september ESF-INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi Innehåll Sid 2 Kommodorsspalten Sid 3 Inbjudan till höstmöte Sid 4 Aktia-reklam till ESF:are Sid 5 OS i Quingdao Sid 6 Restaurang

Läs mer

Esbo Segelförening r.f. Höstinfo 2013

Esbo Segelförening r.f. Höstinfo 2013 Esbo Segelförening r.f. Höstinfo 2013 Utgivare Esbo Segelförening r.f. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi Tel. 045-1227621 Kansli Tel. 09-888 6923 Paven kansli@esbosegelforening.fi Ansvarig utgivare

Läs mer

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl.

STÖDET r.f. Styrelsen omvaldes i sin helhet och representerar geografiskt hela Svenskfinland rätt väl. ÅRSBERÄTTELSE 2012 Sjuttiofjärde verksamhetsåret Den egentliga verksamhetens resultat visade ifjol ett överskott mest på grund av en uppdatering av ersättningar Finlands svenska manssångarförbund och föreningen

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

Segelsällskapet i Jakobstad r.f.

Segelsällskapet i Jakobstad r.f. Segelsällskapet i Jakobstad r.f. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTET TIDPUNKT: 26 november 2013 PLATS: segelpaviljongen, Smultrongrundet Närvarande: 24 medlemmar 1. Mötets öppnande Kommodor Klas-Åke Lund hälsade

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013-2014 Svenska DN-isjaktsällskapet Styrelsens sammansättning STYRELSE Ordförande: Kassör: Sekreterare: Nationssekreterare: Ledamot: Ledamot: Patrik Stenberg Gunnar Strömberg Dag

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse

Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Svenska Finnjolleförbundets verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse för perioden från årsmötet i Lerkil 2014 till årsmötet i Falun 2015 Solstaregattan 31 maj 2015 i Karlstad. Ulf Bjuréus / SWE 66 in

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig

Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten Utbildning, Träningsansvarig, Projektansvarig Verksamhetsberättelse Arboga GK Juniorverksamheten 2016 Juniorkommittén 2016 Ronny Strand Peter Thelin Petra Sjöberg Benny Garman Stefan Ryberg Magnus Norgren Ordförande Sammankallande Utbildning, Träningsansvarig,

Läs mer

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5)

Välkommen till LJS! Medlemsbrev Mars 2010 1 ( 5) Medlemsbrev Mars 2010 Välkommen till LJS! Vintern har haft sitt fasta grepp om Roxen i flera månader, men nu har isen äntligen rämnat och seglingssäsongen 2010 närmar sig. Vi hälsar alla seglare välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2010 23.1.2011

JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2010 23.1.2011 JS-PU PRISUTDELNING FÖR ÅR 2010 23.1.2011 1 A. KLASSMÄRKEN: Stormästarklass (0): --- Mästarklass (0): --- Guld (1): Silver (1): Axel Kola Brons (5): André Backlund, Jakob Nordman, Jonas Palmroos, Kaj Smeds,

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam

Ordförande har ordet. SWE 6, Björn Allansson och SWE 11, Daniel Birgmark i hård kamp under söndagens Sola Cup. Foto: Torsten Jarnstam Ordförande har ordet Hej alla Finnjolleseglare i Sverige! När nu seglingssäsongen 2010 sjunger på sista versen och vi i Karlstad precis genomfört avslutningen för årets Sverige Cup, vill jag summera Svensk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F.

PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. VASSBUKEN 1/ 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE! SOMMARENS PROGRAM! PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. PUF PORKALA UNGDOMSFÖRENING R.F. Styrelsen 2011-12 Telefon: ORDFÖRANDE: Patrick Eriksson 0500 447 147 Westendvägen

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Ordföranden har ordet december 2011

Ordföranden har ordet december 2011 Ordföranden har ordet december 2011 SWE 11, Daniel Birgmark rundar upp under medaljracet EM i Helsingfors 2011 Tonny Nyrén Finnjolletrimmaren i Karlstad! Foto: Erik Åberg Foto: Torsten Jarnstam När en

Läs mer

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f.

HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. HEMBYGDENS VÄNNER I ALBERGA r.f. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 ADMINISTRATION OCH EKONOMI STYRELSEN Vid höstmötet 8.11.2012 valdes följande styrelse och den konstituerade sig 8.1.2013 enligt följande:

Läs mer

SBF för föreningen. Vad allt erbjuder vi våra medlemsföreningar?

SBF för föreningen. Vad allt erbjuder vi våra medlemsföreningar? TILLSAMMANS PÅ SJÖN SBF för föreningen Vad allt erbjuder vi våra medlemsföreningar? INTRESSEBEVAKNING Vi befrämjar det finländska båtlivets och förenings- och tävlingsverksamhetens intressen i nationella

Läs mer

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA

SOMMARPROGRAM SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA SOMMARPROGRAM 2015 SJÖSCOUTKÅREN VIKINGARNA Innehållsförteckning Kårchefens hälsning 4 Vikingarnas organisation 2015 5 Seglingssäsongens kalender 6 Segelsäsongsöppning (21 maj) 7 Seglingssäsongens seglatser

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2012

M-båtsförbundets årsmöte 2012 Protokoll 2012-11-25 M-båtsförbundets årsmöte 2012 Innan mötet öppnas informerar nästa års SM arrangörer om SM i Uppsala 2013. Tävlingarna går av stapeln 4-6 juli. Ankomst och registrering sker den 2a

Läs mer

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna 2013-2016. 1.2 Vid tävlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom

Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom Verksamhetsberättelse 2013 ÅGK Elit och Ungdom 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Elit... 3 Elitjuniorer... 4 Juniorer och Miniorer... 5 Knattar... 6 Stipendier... 6 Kommittén... 6 2 Inledning Det har

Läs mer

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008

Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Medlemsbrev Mars 2009 Start vid LJS regionkval för Optimist 2008 Välkommen till LJS! Äntligen närmar sig seglingssäsongen 2009! Vi hälsar alla seglare välkomna till LJS och massor med segling. Under 2009

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Bråvikens Segelsällskap. Presentation för medlemmar

Bråvikens Segelsällskap. Presentation för medlemmar Presentation för medlemmar 2016-05-19 1 Organisation Sällskapet är uppdelat på ett flertal sektioner med egna styrelser Snedskärssektionen Varvsektionen Juniorsektionen Fastighetssektionen Kappseglingssektionen

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Mål satta till 2017 1. Utbilda instruktörer som aktivt instruerar och vägleder aktiva och kommande lyftare med utvecklande och resultatförbättrande metodik. 2. Ambitionen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Allmänt OXSS styrelse har under verksamhetsåret bestått av nedanstående ledamöter och haft 11 protokollförda styrelsemöten. Det har under verksamhetsåret inte påkallats eller

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Juniorseminarium Seglarträffen 2014

Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Seglarträffen 2014 Juniorseminarium Agenda När? Vad? Vem? 10.00-10.30 SSF Seglarskola & Gå På Vatten Theres 10.30-11.00 Ekonomi, Idrottslyft och andra bidrag Emelie 11.00-11.30 Junioraktiviteter

Läs mer

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006

OPTIMISTJOLLE SÄSONGEN 2006 Båtmässa Hollandsförläger Öckerö Regelkurs med Tom Easter Regatta Holland Upptaktsläger Team Östergötland Ostcupar LJS MTSS NSS WSK BRSS LJS Träningar inför Ostcup med Team Östergötland LJS Cup Vår/Höst

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige

ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige ESF vinterturné 2016 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien-Holland-Sverige Målsättningen för turnén är att inleda tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet, att

Läs mer

Efter regn kommer sol...

Efter regn kommer sol... Internet: http://hem2.passagen.se/cahls Adress; C Ahlström, Ranehedsv. 138, 444 65 Jörlanda, Tel. 0303-56256, Pg 4812975-3 Mars 2000 Efter regn kommer sol... Jo, nog har vintern varit lång, även om det

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

GK Engelholmsgymnasterna

GK Engelholmsgymnasterna GK Engelholmsgymnasterna Årsbokslut för räkenskapsåret 2014-07-01-2015-06-30 Styrelsen för GK Engelholmsgymnasterna avger härmed följande årsbokslut Innehåll Verksamhetsberättelse 2 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

ESF vinterturné 2017 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien- Sverige

ESF vinterturné 2017 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien- Sverige ESF vinterturné 2017 Opti tränings- och tävlingsturné Spanien-Italien- Sverige Målsättningen för turnén är att inleda tränings- och tävlingssäsongen innan kvalserien sätter i gång i hemlandet, att öka

Läs mer

Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*.

Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*. Verksamhetsberättelse 2014-2015 Styrelsen för Norrbottens Seglarförbund får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2014-10-01 2015-08-31*. Styrelsen Styrelsen har under året bestått av: Jenny

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2009 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens 15:e verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2009. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing i

Läs mer

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008

Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Årsberättelse för Ekerö Båtklubb - verksamhetsåret 2008 Innehåll Sid. Fakta om klubben 1 Verksamheten 2 Funktionärer 6 Fakta om klubben Medlemmar Seniorer: 421 (423) Juniorer: 36 (42) Hedersmedlemmar:

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Varvsektionen. Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt! För varvsektionen Daniel Johansson, ordf

Varvsektionen. Sen ses vi igen till våren både på Herstaberg och vid den nya bryggan. Härligt! För varvsektionen Daniel Johansson, ordf GLIMTEN hösten 2012 Återigen höst och årets båtsäsong är över. De flesta har nu sina båtar torrsatta. Inte blev årets säsong vädermässigt vad vi hoppades på. Men trots allt så finns det en del glädjeämnen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsens sammansättning Ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamöter: Jan Ekberg Robert Lind Inge Hjelm Eva Krusén Jan Wetenius Anders Holtryd, suppleant Sören Karlsson, suppleant

Läs mer

OPTIMIST FM ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST FM ESF Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST FM ESF 7-10. 8. 2014 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER - 2016. 1.2 Vid tävlingen tillämpas de nationella FM reglerna för Optimist. 1.3 De internationella klassreglerna

Läs mer

Esbo Segelförening r.f. Årsbok 2016

Esbo Segelförening r.f. Årsbok 2016 Esbo Segelförening r.f. Årsbok 2016 ESBO SEGELFÖRENING r.f. ÅRSBOK 2016 110 år 1906 2016 Utgivare Årsbokskommitté Pärmbild Ombrytning Esbo Segelförening r.f. PB 150, 02321 Esbo www.esbosegelforening.fi

Läs mer

Bråvikens Segelsällskap. Presentation för medlemmar

Bråvikens Segelsällskap. Presentation för medlemmar Presentation för medlemmar 2017-06-01 1 Organisation Sällskapet är uppdelat på ett flertal sektioner med egna styrelser Snedskärssektionen Varvsektionen Juniorsektionen Fastighetssektionen Kappseglingssektionen

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vårt verksamhetsår 2014, föreningens 105:e, är till ända. Vi kan summera ett mellanår utan större tävlingar eller särskilt minnesvärda händelser. Det har dock varit ett år med

Läs mer

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012

Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Styrelsen för Mässföreningen Trianon får härmed avlägga Verksamhets- och förvaltningsberättelse för 2012 Mässföreningen TRIANON VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Sida 2(7) Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Läs mer

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac

St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac St nr Debutant Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 oo Sebastian Jansson Botkyrka Mk Saab Fullföljt Fullföljt Fullföljt St nr Juniorer Klubb Bil Anmälare Omg 1 Omg 2 Omg 3 Total Final / Plac 2 Marcus Svärd

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap

Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Styrelsemöte Torshälla Segelsällskap Datum: Måndagen den 8 juni 2015, klockan 18:30 20:30 Plats: Mälbybasen, Torshälla Ordförande: Niklas Kvartsén 1-6 Per Tillman 7-11 Sekreterare: Malai Bierfeldt Justerare:

Läs mer

Mötesantecknigar vid Höstmöte i Enduro. Scandic Billingen, Skövde 2011-11-12

Mötesantecknigar vid Höstmöte i Enduro. Scandic Billingen, Skövde 2011-11-12 Mötesantecknigar vid Höstmöte i Enduro Scandic Billingen, Skövde 2011-11-12 Inledning Mötet inleddes av en föreläsning i säkerhet med Hugo Mellander. Endurosektionen presenterades med dess medhjälpare.

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé

Sommarprogram 2014. Ett tack till NSS sponsorer. SM Neptunkryssare SM Rival 22 Trosa Arkö Classic 2014. StjärneXpressen. Matsson Arkö Rib TreCé Ett tack till NSS sponsorer StjärneXpressen Skeppa Marin Rejmes Matsson Arkö Rib TreCé SEB Norrköping Jobmeal Dahllöf & Roxner Alvar Båtar Ekbacken Cramo Sommarprogram 2014 SM Neptunkryssare SM Rival 22

Läs mer

Ordförande har ordet februari 2011

Ordförande har ordet februari 2011 Ordförande har ordet februari 2011 Hej alla Finnjolleseglare! Vinter, snö och kallt längtar du också efter att få starta säsongen 2011? En bild från en torsdagssegling i Karlstad 2010 kanske piggar upp

Läs mer