VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 ESBO SEGELFÖRENING r.f. PB 150, Esbo Finland VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen s Nämnder och kommittéer s Medlemmar s Båtar s Styrelsemöten, föreningsmöten, klubbverksamhet s Ekonomisk översikt s Avgifter s Junior- och lättbåtsverksamhet s Pentala s Amiralshamnen s Kappsegling s Kölbåtsnämnden s Sjösäkerhet s Slutord s. 10 Bilagor 1. Interna tävlingar 2. Vandringspris och kappseglingsjetonger 3. Utmärkelser och förtjänsttecken 1

2 1. STYRELSEN 2013 Kommodor I vicekommodor II vicekommodor Sekreterare Ekonom Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleanter Lauri Tukiainen Freyr Riska Mark Musgrove Viveca Mentzer-Ekholm Claes Forsén Karl Lindfors Lars Ingvall Kim Weber Stefan Sandås Johan Bäckström Antti Järvi Peter Köhler Martin Baltscheffsky Bengt Rostedt Dick Wikström 2. NÄMNDER OCH FUNKTIONÄRER 2013 Kappseglingsnämnden Ordförande: Jan Kolster Claes Forsén, Pontus Karlemo, Tore Kindstedt, Bettina Lemström, Pekka Mattila, Rabbe Sjöblom, Tuomas Tenkanen och Teddy Weber Juniornämnden Ordförande: Bettina Lemström Erica Bäckström, Antti Järvi, Mikaela Kolster, Ville Laine och Mikael Winqvist Juniorledare Träningsschef: Erica Bäckström Lynn Bäckström, Anton Eklund, Mikaela Kolster, Axel Mesterton, Nikolas Sanila, Salla Paajanen, Sam Stenman, Heidi Tenkanen, Karin Tukiainen och Saara Tukiainen. Sjösäkerhetsnämnden Ordförande: Lasse Ingvall Magnus Forsén, Pekka Hohtari, Kaj Mattsson, Henrik Vilén, Jonas Vilén, Henrik Wegelius, Niklas Wärnhjelm och Peter Öström Kölbåtsnämnden Ordförande: Freyr Riska Tom Finell, Claes Forsén, Magnus Forsén, Lars Ingvall, Joakim Kurtén, Joakim Majander, Pekka Mattila, Nils Rostedt och Teddy Weber Isjaktsnämnden Ordförande: Bengt Enoksson Mikael Enoksson, Tore Kindstedt och Maje Welin Förtjänstteckenkommittén Ordförande: Rabbe Sjöblom Britt-Marie Lindroos och Bettina Lemström Amiralshamnskommittén Ordförande: Stefan Sandås Johan Bäckström, Jonas Geust, Karl Lindfors, Rauno Nyblom, Henrik Vilén och Kaj Öström 2

3 Pentalakommittén Ordförande: Mark Musgrove Finn Eriksson, Marianne Mattsson och Rabbe Sjöblom Webb-team Erica Bäckström, Jonas Geust, Lasse Ingvall, Jan Kolster, Viveca Mentzer-Ekholm och Mark Musgrove. (Som teknisk rådgivare anlitas Bamce Fabricius, TekFix.) Kansliet, medlems- och båtregistret etc. Peter Holm ESF-Info Eva Sandås Arkivarie Rabbe Sjöblom 3. MEDLEMMAR 2013 Medlemsantalet i slutet av 2013 var enligt registret 831 (10 hedersmedlemmar, 8 inkallade ständiga medlemmar, 177 ständiga medlemmar, 337 årsmedlemmar, 70 familjemedlemmar, 44 yngre seniormedlemmar och 185 juniormedlemmar). År 2013 intogs 34 juniorer och 11 årsmedlemmar. År 2013 utnämndes tre hedersmedlemmar; Marina Donner, Krister Ahlström och Tuomas Tenkanen. Inskrivna juniorer Michael von Schanz, Lenni Rumpunen, Oliver Lund, Olivia Honkanen, Benjamin Blom, Frank Behm, Ines Karlemo, Ada Kinnula, Johan Mattlin, Rufus Strandell, Catarina Korkman, Richard Diesen, Thomas Sjöblom, Akseli Sirko, Konrad Harms, Botho Klemetz, Eddie Berglund (återinskriven), William Nilsson, Oscar Kinnala, Melinda Viljanen, Otto Baltscheffsky, Niklas Beck, Mico Moghissi (utskriven samma år), Jonny Moghissi (utskriven samma år), Sofia Slotte, Veikko Kivisaari, Daniel Givoni, Leevi Tarjanne, Wilhelm Nyman, Kira Lindroos, Sara Ståhlberg, Albin Bäck, Alva Kolster och Kevin Kolster. Inskrivna seniorer Ilpo Leiniälä, Hannu Juvonen, Tuija Siimes, Veijo Rajala (återinskriven), Annika Nyman, Robi Gripenberg, Clara Wilkman, Anders Nordman (återinskriven), Max Karsten, Tim Williams och Jesper Ingström. Avlidna Till styrelsens kännedom har kommit att följande medlemmar i ESF avled år 2013: Per Donner f död , Ebba-Stina Olin f död , Carl-Gustav Rosenberg f död , Nils-Eric Majander f.1936 död och Ulrika Rotkirch,f död Avgått 43 medlemmar har avgått, några på egen begäran medan andra har utskrivits på grund av obetalda årsavgifter. 4. BÅTAR Den fanns det totalt 272 inskrivna båtar. 129 kölbåtar, 1 Multihull, , 2 E-jolle, 1 470, 25 Laser, 25 Optimist, 1 Tornado, 5 Zoom8, 1 bräde och 9 DN-isjakt; sammanlagt 213 segelbåtar. Motorbåtarnas antal var 59 ESF:s egna båtar: Aili Hanell, 7 Optimistjollar, 5 Zoom8, 3 gummimotorbåtar och 2 räddningsjollar. 3

4 5. STYRELSEMÖTEN, FÖRENINGSMÖTEN, KLUBBVERKSAMHET Styrelsen sammanträdde tio gånger. De av styrelsen tillsatta nämnderna och kommittéerna har skött sina respektive uppgifter. I årsmötet den 22 mars 2013 på Vikingaborg deltog 38 medlemmar och i middagen efteråt 24 medlemmar. Höstmötet hölls den 13 november på Vikingaborg med 67 vuxna och c 20 juniorer/yngre seniorer. I middagen deltog ett trettiotal personer. Kappseglingsprogram och kalender fastställdes så långt möjligt, med reservation för ändringar. Styrelsen för 2014 fastslogs. Ny i styrelsen är Mikael Winqvist. Antti Järvi valdes hösten 2012 för sista året av Tuomas Tenkanens mandat. Han valdes nu för tre år på eget mandat. I tur att avgå var Karl Lindfors. Kräftskivan på Paven i augusti hölls i anslutning till övriga fester i samband med Pavens 100-årsjubileum. 120 personer deltog i kräftskivan, som sent omsider slutade med dans till musik av duo Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski). 6. EKONOMISK ÖVERSIKT Intäkterna från medlemsavgifterna var euro, vilket är en liten ökning från föregående år (2012: ). Intäkterna från båtavgifterna var euro (2012: ). Intäkterna från tränings- och lägerverksamheten ökade till euro(2012: ). Personalkostnaderna ökade till euro (2012: ). Understöd har erhållits från Ministeri P.J. Hynnisen taidesäätiö, Thure Galléns stiftelse, Esbo stad, Aktia och Esbo Segelförenings Understödsförening r.f. Restaurangen på Paven har varit uthyrd. Föreningen är momsregistrerad för denna del av föreningens verksamhet. Efter årsskiftet har styrelsen även fattat beslut om att verksamheten kring Harrys Paviljong görs momspliktig. Likviditeten har under året varit god. 7. AVGIFTER 2013 Medlemsavgifter Inskrivningsavgift Årlig medlemsavgift Senior Maka/make/sambo Yngre senior Junior 0 40 Båtavgift (för registerhållning, besiktning etc.) Kölbåtar och registrerade motorbåtar 25 Jollar 0 Extra besiktningsavgift på 20 euro betalas om besiktningen sker på annan plats eller tid än standard. ESF-nyckel, pant 40 Sommaravgifter Tröskelavgift för ny medlems första båt Två gånger brygghyran Brygghyra för kölbåt 50 + (bredd x 79 ) + (LOA x 11.5 ) Båt som använder båtkran (606, folkbåt) 200 Brygghyra på Pentala för 606:or 100 Engångsavgift för båtkran 30 4

5 Lättbåt, jolle, snurrebåt, enbart trailer 25 Tillfällig båtplats för i ESF inskriven båt per dygn 5 Straffsats för oskött nattvaktstur 200 Vinteravgifter Tröskelavgift för ny medlems första båt Två gånger vinteravgiften Kölbåt, 606, trailerbåt, snurra ,4 /m 2 (LxB) (vid okända mått används 5x2 m) Enbart trailer 50 Enbart mast 50 Årsavgifter Hyra för lagerutrymme i gamla koppin 50 Hyra för lagerutrymme i skjulet vid porten 25 Avgifter för icke-esf-medlemmar Sjösättningsramp per gång 20 Mastkran per gång 20 Båtkran per gång 50 Tillfällig båtplats per dygn 10 Påminnelse om obetald faktura per gång 10 Påminnelseavgiften har inte kunnat debiteras på grund av brister i faktureringsprogrammet. Obetalda fakturor innebär en onödig utgiftspost för föreningen. Tidigare fakturor skall vara betalda innan medlemmar kan anmäla sig till nya evenemang som t.ex. juniorträning och -läger, sjösättning och båtlyft. Rabatter beviljas inte på grund av en medlems aktivitet i föreningen, för i det frivilliga arbetet hjälper alla till i mån av möjlighet. Faktureringen gjordes enligt följande Januari 2013 Medlemsavgifter April 2013 Brygghyra för kölbåt April 2013 Båt som använder kran April 2013 Båt-/register-/besiktningsavgift Maj 2013 Sommaravgift lättbåt, jolle, snurra, enbart trailer Oktober 2013 Vinteravgifterna 8. JUNIOR- OCH LÄTTBÅTSVERKSAMHET År 2013 seglade och bekantade sig fler juniorer än någonsin tidigare med vår verksamhet. Våra jolleseglare klarade sig ypperligt i kappseglingar och mästerskap såväl i Finland som utomlands. Den aktiva och framgångsrika juniorverksamheten noterades också av Segling och båtsport i Finland, som på sitt förbundsmöte utsåg ESF till årets juniorförening Juniorerna har, liksom åren innan, erbjudits ledd fysikträning fyra gånger i veckan under vinterhalvåret. Konditionsträningsgruppen för vuxna som startades hösten 2012 fortsatte också. Vid årsskiftet packades förutom optimistjollar denna gång också 9 stycken Zoom8-jollar på vinterturné-ekipaget. Vinterseglarna tränade och deltog under vintern och våren i regattor i Sverige, Spanien och Italien. Seglingssäsongen i hemmavattnen började i slutet av april och fortsatte in i oktober. Seglingskurserna och flera träningsgrupper var så gott som fullsatta och glädjande många nya seglare vågade sig med i onsdagsseglingarna. Under sommaren ordnade vi fem stycken en veckas seglingskurser för juniorer, tävlingsläger för aktivt tränande och tävlande juniorer, ett öppet regionläger dagarna innan Valkyrian Cup och för fjärde gången internationella träningskliniken Baltic Opti Clinic. I maj gästades vi av nästan hundra lågstadieelever från Mårtensbro skola och Mattbergsskolan. Senare på sommaren hade vi Sökö Sommarö FBK:s ungdomsavdelning på besök för femte året i rad. 5

6 Juniorverksamheten fick sin efterlängtade samlingsplats när Harrys Paviljong blev färdig i juli. Harrys klarade strålande fint sitt eldprov som bas för Baltic Opti Clinic och lag-fm i optimistjolle som ESF arrangerade i september. Säsongen 2013 utmärks även av Zoom8-gruppen som dominerade klassen nationellt samtidigt som seglarna erövrade mästerskapsmedaljer i såväl VM, EM och NM. Sammanlagt omkring 90 juniorer deltog i träningsgruppernas verksamhet och seglingskurserna på Paven. Juniorhappeningen i maj och hösttalkot i Amiralshamnen var välbesökta. Därtill har juniornämnden ordnat talkon vid Harrys Paviljong. Juniorernas säsongavslutning firades på Sökö-Sommarö Brankis i november med ett femtiotal deltagare. Säsongen inrymde även övrigt program så som juniorbowling inför höstmötet, simhallsövning med Kantvikin Purjehtijat och första föräldraträffen på Harrys. Totalt tio ESF-tränare, ledare och hjälpledare var under året engagerade i föreningens träningsverksamhet under ledning av träningschefen Erica Bäckström. På försommaren ordnades Laser Masters-träningar för ett tiotal deltagare i samarbete med klassförbundet. Masters-träningen, som i år leddes av Heidi Tenkanen, är redan en tradition bland de lite äldre Laserseglarna. 9. PENTALA År 2013 var ett speciellt år på Paven. Ett år då många milstolpar nåddes och planerna som man ruvat på så länge gick i lås. Vi hade en ovanligt tidig säsongstart på Paven då den mittersta pontonen, som sjunkit i höststormarna, bärgades i april. Arbetet tog tre dagar i anspråk och gjordes från isen runtomkring pontonen. Dykare, pumpar, muntra hurrarop, diamantborr modell större och motorsåg med långt bett var bara en liten del av det hela. Först borrades 110 mm hål i alla 6 sektioner på pontonen. Dykare assisterade under isen. Sedan sänktes rör ner i varje hål och tätades. Via rören fördes sedan smalare pumpslangar in i pontonens 6 kammare och pumparna startades. Samtidigt sågades en vak som var större än pontonen upp och hela härligheten pumpades tom. Det var mäktigt att se pontonen flyta upp. Vi tackar alla som deltog i insatsstyrkan, men speciellt Oa Sjöberg som funderat ut hur det hela skulle gå till och ställde upp med material och maskiner. Sedan fortsatte säsongen som vanligt med Pentalakommitténs vårmöte då Paven dekorerades med pokaler och flaggor inför säsongen. Krögaren Masse (Mathias Kumlin) bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. Arbetsgruppen avec firade beach-öppning med iståndsättning av bryggor och bojar, vattenpåsättning samt allmän städning av området och stranden. Restaureringen av Paven fortsatte med övre våningens och vindens fönster. De renoverades under vintern och sattes tillbaks på plats, redo för de följande 100 åren. Harrys Paviljong byggdes i huvudsak under hösten 2012 och våren Invigningen gick av stapeln lördagen den 20 juli i samband med Valkyrian Cup. Trygve Ahlströms Olympiajolle, som Krister Ahlström låtit renovera, seglade från Lill-Aisarn till Harrys brygga. Stämningen var god och Glen Qvarnström underhöll juniorer och föräldrar med dragspelsmusik. Som socker på toppen uruppförde han Pentalavalsen som han skrivit för detta tillfälle. Man kan lyssna och se honom spela Pentalavalsen på YouTube. Efter invigningen var Marina Donner och Krister Ahlström med familjer inbjudna på middag på Paven. Paven fyllde 100 år lördagen den och firades i dagarna tre. Fredag kväll 9.8 bjöds 118 personer och representanter för samfund som genom åren hjälpt till med att hålla Paven i gång på middag. Stämningen stod högt i tak, speciellt då Benny Törnroos bjöd på musik och roliga historier. På lördag seglades Pavens Mästerskap med 606 på Aisar-fjärden och lördagkväll bänkade sig 120 personer till kräftskiva. Den slutade sent om sider med dans till duo Tom&Harry (Tom Karlemo och Harri Raudaskoski). På söndagen seglades traditionsenlig Pentala Runt med påföljande laxsoppa. Säsongen avslutades i september med Pentalakommitténs höstmöte då flaggor och pokaler städas undan för vintern. Krögaren Masse bjöd på traditionell ärtsoppa med punsch. Arbetsgruppen samlades i oktober till beach-avslutning då vatten och avlopp stängs och bryggorna görs klara för vintern. 6

7 I slutet av oktober gjordes sedan en insats för att förbättra innersta pontonbron vars yttersta sektion läckte ordentligt. Locket skars upp, sektionen tömdes, tätades och fylldes med hård styrox varefter hålet armerades och ett nytt lock göts. Bryggan guppade sedan vackert i höstsolens sken. 10. AMIRALSHAMNEN Under året gjordes normalt underhållsarbete. På våren ordnades igen ett mycket lyckat talko med aktivt deltagande av medlemmarna, vilket är viktigt för att kunna hålla hamnen i skick. Uppsnyggningen av området som pågått de senaste åren fortsatte och resulterade i en välfylld skräpcontainer. Juniornämnden ordnade den redan traditionella juniorhappeningen och talkon i Amiralshamnen. Servicehusens utsida fick ny färg på de mest utsatta ytorna. Målningsarbetet utfördes både på Amiralshamnskommitténs och juniorernas vårtalko. En tredjedel av alla bojförankringar inspekterades och åtgärdades under våren. Likaså reparerades den elkabel som tog skada av de kraftiga variationerna i vattenstånd under vintern med kabeln infrusen i isen. Det fanns några outhyrda platser på bryggorna medan landområdet var relativt välanvänt för vinterförvaring. 11. KAPPSEGLING 11.1 Tävlingar arrangerade av ESF Öppna tävlingar 25.5 Grand Opening SLAM Hogland Race (KLV, EMK, EPS, ESF) RRegatta 12mR, 8mr, 6mR, 5m, 5.5m Valkyrian Cup Optimist Lag-FM Pentala Lys Regatta 31.8 Orc Aktia Pentala Race Interna tävlingar Onsdagssegling, alla klasser. 7.8 Aktia-onsdagssegling. 5.8 Pentala Runt (ingen Mamm- och pappsegling pga juniortävling i Åbo) 21.9 Grande Finale 11.2 Medlemmarnas tävlingsresultat 2013 Kölbåtar Grand Opening Stora LYS Lilla LYS Hogland Race Orc 2 LYS 1 1:a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 2:a Joakim Majander Troy, 5:a Andreas Weber S-tronic 1:a Freyr Riska Skärflickan 4:e Andreas och Peter Weber S-tronic 4:e Pekka Rapeli Imppu B ÅF Offshore Race (f.d. Gotland runt) SRS DH A 3:e Benjamin och Markus Nilsson Lilyan Baltic Ofshore Week (FM) ORC 2 2:a Team Finell FinnFUN, 8:e Andreas Weber S-tronic 7

8 Helsinki-Tallinn Race 12 båtar från ESF deltog i Helsinki-Tallinn Race i augusti.2013 LYS 1 LYS 3 LYS 4-6 Orc Club 2 ORC Club företagsbåtar Pentala Lys Regatta Rysskär-Pentala Race 24.8 Stora LYS Lilla LYS 4:e Anders Nordström Xanta Maria, 7:e Nils Rostedt Xelina 6:e Klaus Linderborg Freja 6:e Freyr Riska Skärflickan 3:e Tom Finell FinnFUN, 9:e Andreas Weber S-tronic, 10:e N. Gordin Solbåten 1:a Tom Finell, FinnFUN, 3:e Andreas Weber S-tronic 1:a Tom Finell Finn FUN; 2:a Andreas Weber S-tronic, 3:e Joakim Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B, 6:e Nils Rostedt Xelina 1:a Magnus Forsén Sabrina; 2:a Freyr Riska Skärflickan, 3:e Petri Tuominen Cosette Pentala RWYC Challenge 25.8 Stora LYS 1:a Andreas Weber S-tronic, 2:a Tom Finell FinnFUN, 4:e Joakim Majander Troy, 5:e Pekka Rapeli Imppu B Lilla LYS 1:a Magnus Forsén Sabrina, 2:a Freyr Riska Skärflickan DH 1:a Tom Finell & Niklas Wärnhjelm FinnFUN Orc Aktia Pentala Race 31.8 Orc 1 Orc 2 2:a Joakim Majander Troy 1:a Tom Finell FinnFUN; 4:e Andreas och Peter Weber S-tronic; 5:e Ariel Gordin Solbåten Syysseilaus YLEiskilpailu :a Niklas Wärnhjelm FinnFUN, 6:e Pekka Rapeli Imppu B Syysseilaus :a Tom Finell FinnFUN, 8:e Ariel Gordin Solbåten, 9:e Andreas o Peter Weber S-tronic ProSailor LYS-ranking Stora klassen 3:e Tom Finell FinnFUN (110) Lilla klassen Freyr Riska Skärflickan bästa ESF:are på 20 plats (106) ProSailor Offshore ranking ORC1 (ingen ESFare) ORC2 3:e Tom Finell FinnFUN ( ) Lättbåtar, 606 och DN-isjakt Valkyrian Cup Optimist Zoom8 Optimist FM Optimist lag-fm 2:a Adele Järvi 4:e Lucas Karlemo 5:e Lilli Tukiainen 1:a Emilia Winqvist 4:e Anton Eklund 5:e Saara Tukiainen 6:e Victor Mesterton 1:a Jakob Eklund 7:e Lucas Karlemo 2:a, Jakob Eklund, Lucas Karlemo, Adele Järvi, Nuutti Laine, Lilli Tukiainen 8

9 Optimist rankingserien 1:a Jakob Eklund Zoom8 FM 1:a Emilia Winqvist 2:a Anton Eklund 5:e Saara Tukiainen 6:e Sam Stenman Zoom8 rankingserien 1:a Anton Eklund 2:a Saara Tukiainen 6:e Victor Mesterton Zoom8 NM Flickor 2:a Emilia Winqvist Pojkar 1:a Anton Eklund 7:e Victor Mesterton Zoom8 EM Flickor 3:e Emilia Winqvist 8:e Saara Tukiainen Pojkar 7:e Victor Mesterton 8:e Anton Eklund Zoom8 VM Flickor 2:a Saara Tukiainen Pojkar 5:e Sam Stenman Zoom8 Eurocupserien Flickor Laser Radial EM VM Pojkar EM för unga under 19 år VM för unga under 19 år ISAF Youth Sailing World Championship 1:a Emilia Winqvist 2:a Saara Tukiainen 1:a Sam Stenman 3:e Anton Eklund 7:e Victor Mesterton 5:e Tuula Tenkanen, 10:e Heidi Tenkanen 2:a Tuula Tenkanen 4:e Monika Mikkola 1:a Monika Mikkola 3:e Monika Mikkola Laser Masters Masters kortbaneklassmästerskap SSS Masters FM Nagu Laser standard Laser Radial 2:a Tore Kindstedt 9:e Martin Baltsheffsky 1:a Tore Kindstedt, 3:e Nils Lagerström FM 5:e Patrick Blom, ESF /Kasimir Johansson, NJK 606 ranking 7:e Robert Segercrantz 9:e Patrick Blom DN-isjakt DN-isjakt FM DN-isjakt ranking 1:a Bengt Enoksson 2:a Bengt Enoksson 12. KÖLBÅTSNÄMNDEN Föreningens kappseglande kölbåtar var igen berömligt aktiva fast en liten nedgång kan skönjas i onsdagsdeltagandet. Efter tre år av ökande båtantal i onsdagsseglingen minskade antalet deltagare en aning 2013, trots att vi har fått ett antal nya båtar i föreningen. Detta kan till en del förklaras med den ändrade klassindelningen - många båtar som tidigare seglade i lilla klassen var inte väldigt motiverade att tävla mot proffsen i stora klassen. 9

10 Några saker oroar medan andra väcker förhoppningar. Att antalet båtar minskat drastiskt i öppna tävlingar är inte positivt var man tvungen att inhibera tävlingar p.g.a. det låga deltagarantalet. Dessutom har man varit tvungen att slopa tävlingar då det inte funnits arrangörer. Vi på ESF kan nog ändå vara stolta över att vi hade en relativt aktiv kölbåtsflotta 2013 (se resultatförteckningen i avsnitt 11). Våra långfärdsseglare har varit och hälsat på Östersjön runt. Familjen Majander seglade till Köpenhamn och hem via Göta kanal medan Pippi och Stefan Sandås besökte Riga. Det tycks inte vara någon match att segla långa sträckor med dagens fina båtar. Också kölbåtsseglarna har fått njuta av Harrys Pavíljong, t.ex. Grande Finale avslutades med BBQ på Harrys terrass. Som Off Season-verksamhet ordnade kölbåtsnämnden en resa, den här gången till flygplansmuseet i Tallinn. Med på resan i januari var 22 ESF:are. Onsdagsträffar med bastu i Amiralshamnen ordnades sporadiskt. På försommaren gjordes en eskadersegling till Porkala Marin med fem deltagande båtar. Nämnvärt är det stora antalet barn och ungdomar, hela 11 stycken! 13. SJÖSÄKERHET Sjösäkerhetsnämnden bestod av 9 personer och besiktningarna skedde enligt beprövat mönster. Skrovbesiktning gjordes i Amiralshamnen 20.4, 4.5 samt 5.5. Under året skrov- och grundbesiktigades 30 båtar. Årsbesiktningar gjordes under tiden i Amiralshamnen och på Paven. Båtar upptagna på annat ställe än i Amiralshamnen besiktigades enligt överenskommelse med besiktningsmännen. 14. SLUTORD Tack vare den storartade donationen från Krister Ahlström och Marina Donner för att hedra Harry Ahlströms minne har vi sett Harrys Paviljong växa fram på Pentala. Invigningen sommaren 2013 blev en oförglömlig upplevelse, liksom också Lag-FM i Optimistjolle i septembersol med Harrys som centrum! Redan denna första sommar har Paviljongen varit i flitig användning vid träning, tävlingar och sitsar. ESF utsågs av Segling och Båtsport i Finland r.f. till årets juniorförening Tuula Tenkanen valdes till årets seglare och Monika Mikkola till årets juniorseglare. Ett strålande resultat av den målinriktade satsning som görs av hela föreningen, speciellt juniorkommittén och juniorledarna samt inte minst chefstränaren! Ett varmt tack till alla som på olika sätt stöder föreningens verksamhet! Styrelsen, mars

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT

AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT AKTIA VISA PLATINUM EXKLUSIVT OCH BEKVÄMT Aktia Visa Platinum är ett kort för dig som uppskattar hög kvalitet och marknadens högsta servicenivå. Förutom kortets vanliga egenskaper får du: Priority Pass

Läs mer

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi

2/2007. April ESF - INFO. ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi April 2/2007 ESF - INFO ESBO SEGELFÖRENING r.f. www.esbosegelforening.fi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 2. Innehållsförteckning Sid 2. Kommodorsspalten Sid 3. Amiralhamsspalten Sid 5. Aktia-spalten Sid 6. Juniorspalten

Läs mer

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015

1. Kappseglingar. 2. Onsdagssegling VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ESBO SEGELFÖRENING 2015 1. Kappseglingar Exakta uppgifter om tävlingarna läggs in på kalendern efter hand. (Se www.esbosegelforening.fi/kalendern) 24 25.1 DN-isjakt, rankingsegling

Läs mer

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande

Ledare. Innehåll. UKF:s nya ordförande Ledare Innehåll UKF:s nya ordförande 3 Anslagstavlan 4 Nya seglare ute på Ekoln 6 Juniorer sopar banan på Höstlövet 7 Skridskoseglingsminne 8 Från Sverigecup i Finn... 10... till Finn Gold Cup i USA 11

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2010 NJK:s höstregatta, Aktia Cup..s. 5 NJK deltog i Atlantic Round...s. 6 Program för Jubileumsåret...s. 11 Vem är mästarnas mästare?...s. 13 1861-2011 150 ÅR NJK

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj.

Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj. Nyländska Jaktklubbens Medlemsblad 4/2006 Talko på Björkholmen den 31 maj. Det vackra vädret lockade arbetsvilliga medlemmar att städa upp på Björkholmen inför den nya säsongen. Drumsö FBK ställde traditionsenligt

Läs mer

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År

Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012. Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10. God Jul och Gott Nytt År Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2012 Höstmöte med kommodorsbyte... s. 4 Seglargalan... s. 7 Kajholmen... s. 10 God Jul och Gott Nytt År Nyländska Jaktklubben Kommodoren har ordet NJK:s kansli:

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Ett nytt år 2007! Julhelgen är överstökad och det bjöds som vanligt på julkaffe och brasa i klubbhuset på juldagen. Vårt jubileumsår 2006 är också överstökat. Jubileet firades med

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013

God Jul och Gott Nytt År! Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013 Nyländska Jaktklubbens medlemstidning 5/2013 God Jul och Gott Nytt År! i detta nummer: 4 NJK:s nya webbplats 5 NJK:s höstmöte 10 Seglargalan 14 FO-Racing Team 18 Kajholmens hösttalko Detta är sista numret

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014

På Läns. E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p. Kallelse till årsmöte 2014! Vårnumret mars 2014 E t t i n f o r m a t i o n s b r e v f r å n N o r r t ä l j e S e g e l s ä l l s k a p Vårnumret mars 2014 På Läns Kallelse till årsmöte 2014! Onsdagen den 19 mars i Sparbankens konferenslokal 1 tr,

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 Innehåll Styrelsens verksamhetsberättelse 3 Funktionärer 4 Avgifter 5 Hamn 6-7 Jolle 8 Kölbåt 9-11 Lustholmen/Nöje 12-15 Motorbåt/Marknadsföring 12-15 Varv 16 Balansrapport 17

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

Verksamhet och seglingsprogram 2013

Verksamhet och seglingsprogram 2013 Verksamhet och seglingsprogram 2013 Deltagare i verksamhetsplaneringen Junior: Ville-Veikko Laukkanen (Pia Grönblom) MRC: Kimmo Kääriä (Juha Haanperä) Klassiker: Mika Väisänen Gråtrutar: Rolf Kokkola Sport:

Läs mer

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

Contender i en klass för sig. Kaparen och Onsala Montessoriskola i gemensam profil. Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2012 Årgång 50

Contender i en klass för sig. Kaparen och Onsala Montessoriskola i gemensam profil. Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2012 Årgång 50 Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2012 Årgång 50 Foto: Stefan Shaft Contender i en klass för sig Kaparen och Onsala Montessoriskola i gemensam profil Denna utgåva av Kaparbladet är producerad i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Historik och matrikel

Historik och matrikel Borgå Navigationsklubb rf:s jubileumspublikation 1958 2008 Historik och matrikel 1 Denna publikation har sammanställts med hjälp av följande medlemmar samt övriga personer: Redaktion: Rabbe Lutz Marina

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla

Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström. Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla. Hattmakareg. 12 45144 Uddevalla SSVÄ styrelse Ansvar Namn Adress Postadress Mailadress o telefon Ordförande Göran Bäckström Rörviksvägen 40 45177 Uddevalla goran@finanskompetens.se 0705-567323 0522-86955 Sekreterare Ragnar Davidsson

Läs mer

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN KMK. september 2008

KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN KMK. september 2008 KUNGLIGA MOTORBÅT KLUBBEN KMK nyttnr 3 september 2008 1 Credentia En kvällstur med båten? I Älmsta är det lätt att känna sig hemma. Närheten till havet, naturen och Väddö kanal ger semesterkänsla året

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen

ÅRSMÖTE 2002. i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00. Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen ÅRSMÖTE 2002 i klubbhuset lördagen den 19 januari kl. 15.00 Välkommen! Ljunghusens Golfklubb Styrelsen www.ljgk.se info@ljgk.se Ljungentelegrafen nr 6 2001 Klubbtidning för Ljunghusens Golfklubb Kinells

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

EuroCup för 29er i Gottskär - Mitten - Foto: regatta.nu

EuroCup för 29er i Gottskär - Mitten - Foto: regatta.nu Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 3 År 2006 Årgång 45 Bilden: EuroCup för 29er i Gottskär - Mitten - Foto: regatta.nu Silver i junior-em - Sid 2 - Solkraft på Mönster - Sid 12 - Världens seglare vill

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer