Barnomsorg. Kontakt. Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon alt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnomsorg. Kontakt. Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon 0141-22 55 29 alt. therese.jensen@motala.se"

Transkript

1 Kontakt Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon alt. Handläggare, Anne-Charlotte Tillgren Telefon alt. Årsfakturor, Käthe Fischer Telefon alt. Postadress: Motala kommun Bildningsförvaltningen Motala Telefon nr växeln: Information till vårdnadshavare Barnomsorg Besöksadress: Långbackagatan 1, plan 3 Om du vill besöka oss, boka gärna tid innan. Utgiven och tryckt Framtagen, tryckt och utgiven av Motala kommun/bildningsförvaltningen. Reviderad

2

3 Dagbarnvårdargruppen Söder Hos oss är barnen hemma när de är borta. Vi är fem dagbarnvårdare med lång erfarenhet, som fortfarande upplever att vi har förmånen att ha ett av de bästa jobb man kan tänka sig. Vi arbetar både i våra egna hem, tre dagar per vecka, med en mindre grupp barn och gemensamt i en grupplokal två dagar per vecka. Glädje, spontanitet, lärande och trygghet kännetecknar varje dag tillsammans med barnen. Vi bor alla i egna hus med tillgång till trädgård och i nära anslutning till någon form av naturområde. Det bidrar säkert till varför vi alla tycker det är viktigt att vara utomhus varje dag för att leka, upptäcka naturen och lära tillsammans med barnen. Hos oss finns det många tillfällen till lek, planerade aktiviteter, stunder med sagor och sånger men också möjligheter till lugn och ro. De barn som behöver sova en stund under dagen gör det. Vi serverar hemlagad husmanskost vid frukost, lunch och mellanmål. Ibland är också barnen delaktiga i matlagningen, allt utifrån deras intresse och förmåga. För oss är samarbetet med barnens föräldrar mycket viktigt. Givetvis träffas vi när barnet hämtas och lämnas hos oss men vi har också utvecklingssamtal och någon gång under året en gemensam aktivitet. Vi finns på adresserna: Grankullavägen, Skördevägen, Åkersholmsvägen, Fogdegatan och Ribbingsforsgatan. Vår grupplokal är Kamrersbostaden, Föreningsgatan 3 Gruppledare är: Ann-Britt Ross, tel Dagbarnvårdargruppen Söder ingår i enhet Fålehagen med Lena Ljungblad som förskolechef. Hon kan nås på tel , e-adress: Barnomsorg Ansökan, placering och uppsägning Plats i förskoleverksamhet i Motala kommun, gäller i den omfattning som anges i lagstiftningen. Detta innebär att omsorg tillhandahålls under den tid då vårdnadshavare/sambo arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Genom särskild lagstiftning föreligger dessutom rätt till barnomsorg för barn med behov av särskilt stöd med beslut enligt skollagen. När du vill ha plats hos oss på förskola eller i familjedaghem fyller du i en ansökningsblankett. Denna finner du på kommunens hemsida - motala.se. Det går också bra att beställa blankett per telefon eller via e-post, se sista sidan. Ansökan lämnas senast 4 månader innan plats önskas. Barnet skall vara fyllt ett år vid önskad placeringsstart (Du kan ansöka om plats tidigare, men kö och datum räknas tidigast 4 månader före det datum man önskar att barnet ska börja i barnomsorgen.) Plats för kortare tid än 2 månader kan inte erhållas (undantag fritidshem). Kön prioriteras enligt följande - efter ködatum: 1. Femåringar till plats på önskad förskola eller familjedaghem inom tillhörighetsområde fr o m hösten det år barnet fyller 5 år. 2. Syskonförtur d.v.s. yngre syskon erhåller plats vid samma förskola som det äldre syskonet vid mån av plats. 3. Ålder/ könsfördelning i barngruppen. 4. Övriga. Kötid / Placering När du anmäler ditt barn till barnomsorgen får barnet ett ködatum. Ködatumet är detsamma som anmälningsdatum och kan aldrig vara tidigare än 4 månader före önskat placeringsdatum. När ansökan har mottagits får du en köbekräftelse. Blir du erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med något av de önskemål som angivits på ansökan, kan du oavsett om du accepterar erbjudandet eller ej, välja att stå kvar i kö för omplacering. Du köar då till dina önskemål enligt tidigare och du behåller ditt ursprungliga ködatum. Blir du erbjuden något av dina önskemål som du har angivit och tackar ja eller nej, kvarstår du inte i kön.

4 Om flera barn har samma ködatum går äldst barn först, dock skall syskon som har samma ködatum beredas plats samtidigt. Någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma ställe finns inte. I god tid före planerad placering på förskola eller familjedaghem får du ett erbjudande om plats. Vissa bilagor som inkomstuppgift och schemablankett ska skickas med. Barnets tillsynsbehov Om tillsynsbehovet * för barn ett till fem år i förskola/familjedaghem ändras på grund av vårdnadshavarens arbetslöshet eller ändrade sysselsättningstider ska skriftlig ändring lämnas till förvaltningskontoret omgående. Glöm inte att även inkomstblanketten skall fyllas i vid upp- eller nedgång vid 15 timmar. Vid ändring av tillsynsbehov Ändring av tillsynsbehovet ska ske om möjligt en månad innan det ska börja att gälla. Avser ändringen föräldraledighet för yngre syskon så ska ändring av tillsynsbehovet ske två månader innan. 15 timmar per vecka, 3 timmar per dag eller 5 timmar 3 dagar ska börja att gälla direkt vid föräldraledigheten. Tillsynsbehovs-/ inkomstblankett finns på respektive förskola, familjedaghem, förvaltningskontor eller på vår hemsida - motala.se. Ändring av tillsynsbehovet ska ske en månad innan det ska börja att gälla. Det görs vid permanent förändring av barnets vistelsetid. Ledigheter som lov, semester och andra längre ledigheter ska inte räknas med vid beräkning av barnets genomsnittliga vistelsetid per vecka. Tillfälliga schemaändringar av tillsynsbehovet kan göras i samråd med personalen utan att detta behöver meddelas verksamhetskontoret. Kvittning av tid är inte tillåtet. Respektive förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har rätt att begära in intyg från föräldrars/vårdnadshavares arbetsgivare för kontroll av beställd tid. *) Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och studietid samt tillhörande restider. Sjukskrivning och graviditetspenning Vårdnadshavare som blir sjukskrivna eller får graviditetspenning har rätt att behålla sin plats med de antal timmar som de hade innan. Arbetssökande som är sjukskrivna gäller 15 timmars regeln. Vid längre sjukperiod, krävs särskild prövning av förvaltningskontoret. Dagbarnvårdargruppen Norra Vi är samlade i en grupp bestående av 5 dagbarnvårdare varav de flesta har arbetat i yrket i många år. Arbetet ger oss mycket glädje genom barnens kreativitet och spontanitet. Vårt viktigaste mål är att barn och föräldrar trivs med oss och vår verksamhet. Gemensamt för oss är att vi tycker om att vara ute mycket. Vi besöker olika lekparker och är ute i skogen. Det stimulerar barnens grovmotorik och förståelsen för natur och miljö. Färg och form, rita och måla är också en viktig del av barnens vardag. Att ta del av det vardagliga arbetet i hemmiljö och att äta god hemlagad mat är också sådant som är berikande. Vi träffas två gånger i veckan i grupplokalen Kamrersbostaden där delar vi upp oss i mindre grupper under förmiddagen för att tillgodose varje barns behov. Språkligt arbete med barnen lägger vi stor vikt vid. Vår uppgift är att ge alla barn en god omsorg och omvårdnad samt goda möjligheter till lärande. Vi har olika kunskap och intressen som kommer barnen till del. Vi använder våra olika intressen för att ge barnen bästa möjliga utveckling. Det kan vara sång och musik, pussla och pyssla, språk och natur. Föräldrakontakterna är mycket viktiga. Därför erbjuder vi varje år utvecklingssamtal utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Ritha Ekman är gruppledare för gruppen och bor på Bergsättersvägen. Jessica Åresjö bor på Styvingevägen. Pamela Liljedahl bor på Bergtallsgatan. Hilkka Paananen bor på Vänsterkroken och Siv Andersson på Timmermansgatan. Ekonomipersonal i grupplokalen är Ange-Britt Karlsson Dagbarnvårdargrupp Norra ingår i enhet Bergsätter med Marie Stråhlin som förskolechef. Hon nås på telnr alt.

5 Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 12 år. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Samtidigt ska den pedagogiska omsorgen vara organiserat så att det gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Familjedaghem för barn - ett till fem år På familjedaghem (pedagogisk omsorg) erbjuds barnomsorg i hemmiljö med naturliga aktiviteter, där verksamheten lägger tonvikten på lek och utevistelse. En liten barngrupp med i genomsitt fem till sju barn i blandade åldrar, vanligtvis från ett till fem år. Ett bra samarbete med varje enskild familj är en av grundpelarna i verksamheten. Varje dagbarnvårdare lägger själv upp och planerar sin verksamhet. Förskolans läroplan (lpfö98) är vägledande. Där finns stora möjligheter att vara flexibel, att anpassa sig efter den aktuella barngruppens behov och intressen. Dagbarnvårdarna är indelade i områdesgrupper med en gruppledare i varje grupp. Gruppledaren har till uppgift att leda och samordna. Varje grupp träffas minst en gång i veckan i grupplokalen. Detta ger möjlighet till fler kamratkontakter och organiserade gruppaktiviteter och förutsättning för ett väl fungerande vikariesystem.. Grupplokal Kamrersbostaden, Tfn: Rektor: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Rektor: Marie Stråhlin, Tfn: E-post: Vikariesystem Dagbarnvårdaren har 40 timmars arbetsvecka. Vilket innebär att dagbarnvårdarna får lediga dagar. Vid olika ledigheter finns inom varje grupp ett väl fungerande vikariesystem. Ett planerat vikariesystem ger trygghet för både barn, föräldrar samt dagbarnvårdare. Föräldralediga och aktivt arbetssökande, inskrivna på arbetsförmedlingen Alla barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon erbjuds plats på förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Erbjudandet som gäller i förskolan är; fem dagar i veckan, tre timmar per dag, för- eller eftermiddag, ej frukost eller lunch. Alternativt tre dagar i veckan, fem timmar per dag. Förskolan lägger fast schema terminsvis. Öppettider Öppettiderna är beroende på den service som efterfrågas, dock längst 12 timmar per dag helgfri måndag - fredag. Öppning sker tidigast från kl och stängs senast kl 18:30. Semesterstängt Verksamheten är till största delen stängd under juli månad, förutom vid fem sommaröppna förskolor. Finns behov av barnomsorg på grund av arbete under juli månad ska anmälan om detta göras skriftligen på en särskilt utskickad blankett senast under april månad. Blanketten finns på förskolan eller på kommunens hemsida - motala.se Avgift/ Faktura Föräldrar/sambo med barn i barnomsorgen är skyldig att skriftligen lämna in uppgifter om sin inkomst, då avgiften bestäms av hushållets* gemensamma bruttoinkomst per månad. Denna blankett skall lämnas när du erbjuds en barnomsorgsplats samt vid förändrad inkomst. Lämnas inte någon skriftlig inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. Avgiften ändras vid nästkommande månadsskifte. Samkörning av inkomstuppgifter Kommunen samkör inlämnade inkomstuppgifter med din redovisade inkomst till skatteverket. Detta sker minst en gång per år. En avstämningsfaktura skickas då ut med rättelser om för hög eller för låg inbetalning angående barnomsorgsavgifter. Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgiften med berörda myndigheter.

6 Vid gemensam vårdnad Vid gemensam vårdnad sänds avgiften till den adress där barnet är folkbokfört. Detta hushålls avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad bildar underlag för fakturan. Vårdnadshavarna får sedan komma överens om hur avgiften ska fördelas dem emellan. Om den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört inte har behov av plats på förskola, familjedaghem, fritidshem eller om hushållet saknar avgiftsgrundande inkomst skickas faktura istället till den andra vårdnadshavaren. Detta hushålls avgiftsgrundande inkomst bildar då underlag för fakturan. Avgift tas ut från och med placeringsdatum (inskolningsdatum). Avgiften betalas per månad, 12 månader per år, och det sker ingen reducering under semester, sjukdagar eller andra ledigheter. Avgiften avser innevarande månad. Om betalning uteblir eller betalas in för sent Om en faktura är obetald skickas en påminnelse till kunden ca 7 dagar efter fakturans förfallodag. Är fakturan fortfarande obetald efter påminnelse, kommer krav (inklusive kravavgift för närvarande på 160:- samt räntekostnader enligt räntelagen) att skickas till kunden ca 14 dagar efter fakturans förfallodag. Efter två obetalda fakturor skickas varsel om uppsägning. Kommunen har rätt att säga upp placeringen från och med kommande månadsskifte. Om platsen sagts upp på grund av obetalda avgifter kan ny placering inte bli aktuell igen förrän hela skulden har betalats. *) Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta, lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i samkönade relationer och är folkbokförda på samma adress. Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar Alla barn erbjuds plats i förskola från höstterminen det år de fyller tre år och omfattar 525 timmar per år. Från 1 september till 31 maj (med ledighet över jul i 14 dagar). Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Tre timmar per dag, lunch serveras inte. Alternativt, tre dagar i veckan, fem timmar /dag. Förskolan lägger fast schema terminsvis. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom nuvarande organisation. De barn som redan har plats i förskola eller pedagogisk omsorg får behovet av plats tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats. Om man önskar byta omsorgsform måste en ny ansökan göras. Ingen syskonförtur gäller. Förskolan Stjärnan/ Borensberg Vi har 19 platser Vår adress är Husbyvägen 27, Borensberg Tfn Föreståndare: Marie Folkeson E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi har en kristen profil! I vår verksamhet satsar vi på rörelse, musik, utevistelse och den fria leken. Läs mer på motala.se/stjarnan Förskolan Pärlan Vi har 14 platser Vår adress är Råssnäskyrkan, Motala Råssnäsvägen 14 Föreståndare: Britt-Marie Westin Tfn /58283 E-post: Vi vill att alla barn skall känna sig älskade,värdefulla och respekterade Förskolan genomsyras av vår kristna profil. Vi har en liten grupp där personaltätheten är hög. Vår ambition är att varje barn skall ha roligt på förskolan och vi ser leken som viktig för lärandet. Vi arbetar med musiskt lärande, barns olika språk i bild, rörelse och drama. Läs mer på motala.se/parlan Förskolan Lilla Emilia Vi har plats för 20 barn Vår adress är Mariebergsgatan 2, Motala Rektor: Riitta Paananen Tfn: , Förskolan Lilla Emilia Förskolan är belägen i samma lokaler som Fria InterMiliaskolan med F-9 och fritidsverksamhet med närhet till vatten och skog. Vi sätter utveckling i centrum och arbetar efter Reggio Emilia filosofins tankar. Läs mer på motala.se/emilia

7 Förskolan Ängeln Vi har plats för 25 barn Vår adress är Charlottenborgskyrkan, Motala Strandvägen 80, Tfn: Föreståndare: Britt-Marie Westin Tfn el E-post: Verksamheten bygger på en kristen grund där varje människas lika värde är utgångspunkten. Vår verksamhet präglas också av utevistelse, sång och musik. Trygghet Omtanke - Respekt! Läs mer på motala.se/angeln Förskolan Klockarbacken Vi har plats för ca 22 barn Vår adress är Axénvägen 11, Nykyrka, Motala Föreståndare: Jenny Bengtsson Tfn E-post: Hos oss finns trivsel och glädje i både lek och lärande! Vi är en föräldrakooperativ förskola som håller till i ett härligt stort hus med fin trädgård. Där är hälsan viktig för oss! Läs mer på motala.se/klockarbacken Förskolan Krubban (Motala församling) Vi har plats för ca 20 barn Vår adress är Sjögatan 9, Motala Föreståndare: Britt-Marie Westin Tfn el E-post: Den kristna grundsynen genomsyrar vår verksamhet! Vi vill att förskolan ska vara en plats där alla känner sej trygga, sedda och älskade. Att utveckla och respektera varje enskild individ. Läs mer på motala.se/krubban Skolbarnsomsorg/ fritidshem Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet i skolan som vänder sig till barn från sex till tolv år (längst till den 1:a augusti det år barnet börjar år 7) i behov av omsorg utöver skola/förskoleklass. För barn tio till tolv år (skolår 4-6) erbjuds fritidshem från skoldagens slut till kl 17:00. Lovplacering erbjuds de barn som endast behöver tillsyn under lov- och studiedagar från kl. 08:00-17:00. Avgift, se taxa. Blankett finns på hemsidan motala.se eller kan beställas på telefon eller e-post (se sista sida). För barn placerade i fritidshem ska tillsynsbehovet endast meddelas fritidspersonalen. Undantag för arbetssökande vid fritidsplacering Föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till fritidsplacering. Undantag finns för arbetssökande som ska på möte eller utbildning på Arbetsförmedlingen. Då finns möjligheten att ta ut 5 dagar per månad för en avgift av 50:- per dag. Dessa möten eller utbildningar ska styrkas med intyg från Arbetsförmedlingen. Barn i behov av särskilt stöd Plats kan erbjudas utifrån barnets eget behov; fysiska, psykiska eller andra skäl enligt skollagen 8:e kap 7. Prövning görs efter framställan från förälder. Öppna Förskolan Vi erbjuder öppen förskola i Borensberg och på Öppna förskolan Galaxen. Hit kan föräldrar och barn komma för att umgås, leka och knyta kontakter m.m. Information om personuppgiftslagen Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om barnomsorg administreras av Bildningsförvaltningen. Genom att lämna in ansökan medges att uppgifterna får behandlas, så länge barnet är inskriven i barnomsorgen. Uppgifterna är offentliga. Det innebär att förälder eller någon annan kan få utdrag ur vårt dataregister. Registret används också för att ta fram statistik som Statistiska Centralbyrån begär in. (Se även baksidan av ansökningsblanketten för barnomsorg). Tystnadsplikt Som anställd inom förskoleverksamhet omfattas man av sekretesslagens bestämmelser 7 kap. 9. Sekretesslagen innehåller bestämmelser för att skydda olika intressen. Det innebär att den som lämnar sitt barn ska vara trygg med att inga känsliga uppgifter berättas för utomstående.

8 Uppsägning Uppsägning av plats sker endast när barnet slutar (ej omplacering ). Uppsägningstiden är 2 månader från det att blanketten kommer förvaltningskontoret tillhanda. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Uppsägning görs skriftligen på särskild blankett som bl a finns på kommunens hemsida - motala.se Regler för uppsägning av plats Om en plats sägs upp och återplacering sker inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dess månader. Det är alltså inte möjligt att säga upp sin plats under till exempel sommarlovet för att därmed undvika barnomsorgsavgift. Ovanstående gäller inte uppsägning som görs på grund av arbetslöshet. För vårdnadshavare som blir arbetslösa avslutas debiteringen vid nästkommande månadsskifte efter att blankett för uppsägning av skolbarnomsorg inkommit. Avgifter Maxtaxan omfattar förskola och familjedaghem för barn ett till fem år samt fritidshemstaxa för barn sex till tolv år enligt nedanstående. Yngsta barnet räknas alltid som första barn. Förskola och familjedaghem - barn ett till fem år Enhetstaxa Maxtak 1:a barnet 3 % kr 2:a barnet 2 % 840 kr 3:e barnet 1 % 420 kr av bruttoinkomsten per månad 4.barnet eller fler Avgiftsfritt Förskola, familjedaghem och allmän förskola för barn tre till fem år Den allmänna förskolan för barn vid åldern tre, fyra- och fem är kostnadsfri - 15 timmar per vecka under perioden 1/9-31/5. För tillsyn utöver de 15 avgiftsfria timmarna per vecka betalar man 75% av den avgift man annars skulle ha betalat. Denna avgift gäller under tiden 1 september 31 maj. Övrig tid på året betalas hel avgift. Fritidshem, för barn sex till tolv år Enhetstaxa Maxtak 1:a barnet 2 % 840 kr 2:a barnet 1% 420 kr 3:e barnet 1% 420 kr av bruttoinkomsten/månad 4.barnet eller fler Avgiftsfritt Förskolan Klockrike Vår adress är Klockrike skola, Klockrike Förskolechef: Eva Stigberg Tfn E-post: För oss är tryggheten viktigt! Den lärande leken är viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar med familjegrupper som ett pedagogiskt verktyg för att skapa nära relation till varje barn. Familjegruppen är basen vid samlingar, språklek och vid måltider. Andra aktiviteter, såsom naturgrupp, skapande och rörelse, arbetar vi tillsammans i åldersgrupper. Läs mer på motala.se/klockrike Förskolan Österstad Vår adress är Kastbergav. 1, Motala Förskolechef: Eva Stigberg Tfn , E-post: Vi satsar på en trygg, lekfull och kreativ miljö! Förskolan och Österstads skola finns i samma byggnad. Förskolan har en kulturprofil. Läs mer på motala.se/osterstad Extern verksamhet Förskolan Barnens Verkstad Vi har plats för ca 33 barn Vår adress är Trollbergsg. 1, Motala Föreståndare: Lena Johansson Tfn: , kontor E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Glädje och gemenskap! Som förskola är vårt mål att sätta barnet i centrum i enlighet med Maria Montessoris pedagogik. Vi stimulerar barnens naturliga utveckling i individens egen takt. Läs mer på motala.se/barnens_verkstad

9 Förskolan Eken/ Borensberg Vi har tre avdelningar Vår adress är Skolgatan 9, Borensberg Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på naturen! Verksamheten på de två avdelningarna bygger på barnens lek och naturen. Alla barn ska vistas ute någon stund varje dag. Läs mer på motala.se/eken Förskolan Skogslyckan / Tjällmo Vår adress är Yxhultsv. 9, Tjällmo Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn E-post: Vi satsar på leken! Barnen leker och lär för livet, såväl ute som inne i vår skolskog, på vår stora gård eller inomhus. Läs mer på motala.se/skogslyckan Förskolan Fornåsa Vi har fem avdelningar Vår adress är Hycklingev. 3, Fornåsa Förskolechef: Eva Stigberg, Tfn E-post: Exempel 1 Avgiftsgrundande inkomst: kr/mån. tre barn samtliga inom förskolan: Avgift barn 1: 900 kr, barn 2: 600 kr, barn 3: 300 kr eller sammanlagt kr/månad. Exempel 2 Avgiftsgrundande inkomst kr/mån. tre barn varav en i förskolan och två på fritidshem: Avgift barn 1: kr (maxtak), barn 2: 420 kr (maxtak), barn 3: 420 kr (maxtak) Fritidshem, för barn sex till tolv år vid lov och studiedagar Lovtaxa 1 barn 1 % 420 kr 2 barn 1,5% 630 kr 3 barn 2 % 840 kr 4 barn eller fler Avgiftsfritt Omsorg på obekväm arbetstid Motala erbjuder kvällsöppen omsorg på tre förskolor för barn t o m 12års ålder, vars föräldrar arbetar kvällstid. Dessa förskolor är: Förskolan Agneshög (väster). En avdelning håller öppet till när behov finns. Förskolan Myran (Charlottenborg). En avdelning håller öppet till när behov finns. Förskolan Rödluvan (Borensberg). En avdelning håller öppet till när behov finns. Ytterligare information kan du läsa om i kommunens anvisningar för omsorg på obekväm arbetstid. Dessa hittar du på motala.se alternativt att du kontaktar handläggare för utskick. För oss är den lärande leken viktig Vi har en öppen planlösning som underlättar samarbetet mellan avdelningarna. Vi prioriterar leken, språket och utevistelsen i vårt arbete. Vår avdelning för 5-åringar ligger i anslutning till Fornåsa skola. Läs mer på motala.se/fornasa

10 Förskolan Agneshög Vi har sju avdelningar Vår adress är Agneshögs Gård, Motala Förskolechef: Carina Ekholm Tfn: E-post: Vi satsar på språket, leken, kreativiteten och mångfalden! Förskolan omfattar sex avdelningar, alla med olika inriktningar, ex. natur, rörelse, musik, sagor och Reggio Emilia inriktning. Vi har en särskild småbarnsavdelning för 1-3 åringar.. Läs mer på motala.se/agneshog Förskolan Gustavsvik Vi har fyra avdelningar Vår adress är Mariebergsg. 2, Motala Förskolechef: Carina Ekholm Tfn: E-post: Vi satsar på språket, leken, kreativiteten och mångfalden! Förskolan består av fyra avdelningar med verksamhet där vi bl.a. satsar på leken. Utemiljön är väldigt viktig för oss och vi har en stor, härlig och inspirerande gård. Läs mer på motala.se/gustavsvik Förskolan Nykyrka Vi har en och en halv avdelning Vår adress är Nykyrka, Motala Förskolechef: Marie Stråhlin Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Utevistelsen är viktig för oss! För oss är det mycket viktigt att vistas i naturen där vi bl.a. bygger kojor, har motorikbanor och naturrutor. Läs mer på motala.se/nykyrka Förskolan Rödluvan/ Borensberg Vi har fyra avdelningar. Vår adress är Hjortstigen 5, Borensberg Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn: E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på leken! Lek, språk och empati är centrala begrepp i förskolans verksamhet. Även de närliggande naturområdena utgör en viktig del av barnens vardag i förskolan. Läs mer på motala.se/rodluvan Förskolan Dansäter/ Borensberg Vår adress är Falkgatan 3, Borensberg Förskolechef: Eva Stigberg Tfn , E-post: Vi satsar på upplevelser och lek i naturen! Verksamheten bygger på barnens lek i naturen. Alla barn ska vistas ute någon stund varje dag. Läs mer på motala.se/dansater Förskolan Näktergalen/ Borensberg Vår adress är Näktergalsvägen 16, Borensberg Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn: , E-post: Närhet till skog och natur Här får barnen möjligheter att utveckla sina positiva förmågor, att ta hand om och bry sig om varandra. Vår verksamhet är så mycket som möjligt förlagd i naturen, i vår fina omgivning med alla dess möjligheter. Läs mer på motala.se/naktergalen

11 Förskolan Kärrbacken Vår adress är Häggatan 4, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Vi har roligt tillsammans både i lek och lärande aktiviteter! De två avdelningarna arbetar tillsamman för att ge barnen en mångsidig, trygg och utvecklande förskoletid där lärande genom lek är viktigt. Läs mer på motala.se/karrbacken Förskolan Slottsgränd Vi har en avdelning Vår adress är Slottsgränd 7, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Glädje och gemenskap den viktigaste grunden för ett lustfullt lärande! Arbetslaget föräldrasamverkan pedagogisk medvetenhet är verksamhetens tre hörnstenar. Läs mer på motala.se/slottsgrand Förskolan Godegård Vi har en och en halv avdelning Vår adress är Godegård, Motala Förskolechef: Marie Stråhlin Tfn E-post: Vi satsar på natur och miljö! Hos oss är naturen och vistelser utomhus en naturlig del i vår verksamhet. Tillsammans klättrar vi i Höga bergen, går till Ekorrskogen, leker i Varggropen och rensar bäcken.. Läs mer på motala.se/godegard Förskolan Solsätter Vi har fyra avdelningar Vår adress är Svalgången 49, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på leken! Förskolans arbetssätt präglas av mångsidighet men med betoning på utomhuspedagogik, språkliga och motoriska aktiviteter. Läs mer på motala.se/solsatter Förskolan Strömmen Vår adress är Strandvägen 18, Motala Förskolechef: Karin Wik Tfn E-post: Reggio-Emilia-inspirerad verksamhet för barn 1-5 år På förskolan finns två hemvister med blandade åldrar. Den inspirerande ateljén ger stora möjligheter till skapande verksamhet av olika slag, och den öppna piazzan möjliggör möten, aktiviteter och lek. Från köket serveras hemlagad mat. Läs mer på motala.se/strommen Förskolan Vättern Vi har tre avdelningar Vår adress är Ulaxgatan 57, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på leken! Genom att främja barnens lärande genom lek får de många möjligheter att utveckla sin fantasi och inlevelseförmåga. Förskolan arbetar team- inriktat. Läs mer på motala.se/vattern

12 Förskolan Ekparken Vi har tre avdelningar Vår adress är Kråkrisvägen 1, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på språket! Sång och musik är stående inslag i verksamheten. Vi följer även naturens skiftningar genom bl.a. egna odlingar och naturupplevelser. Läs mer på motala.se/ekparken Förskolan Varv Vi har en avdelning Vår adress är förskolan i Varv, Motala Förskolechef: Karin Wik Tfn Handläggare: Therese Jensen Tfn Hälsan är viktig för oss! Lusten att lära och helhetstänkande är viktigt, därför arbetar vi tematiskt. Enhetens profil har en hälsoinriktning som heter Ökad livskvalitet. Läs mer på motala.se/varv Förskolan Sagomossen Vi har sju avdelningar Vår adress är Prinsgatan 30-32, Motala Förskolechef: Catarina Engström Tfn: E-post: I sagans värld! I sagans värld hämtar vi inspiration till vårt arbete för att stimulera barnens utveckling. Läs mer på motala.se/sagomossen Förskolan Rödbäcken Vi har en avdelning Vår adress är Nunnestigen 2, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Vi satsar på leken! Viktigast för oss är glada, trygga barn som lär och utvecklas genom leken. Vårt motto är rör på kroppen så fastnar det i knoppen. Läs mer på motala.se/rodbacken Förskolan Fågelsta förskola Vår adress är Västra Stenbyvägen 5, Motala Förskolechef: Karin Wik Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Hälsan är viktig för oss! Förskolan finns i samma byggnad som Fågelsta skola. Enhetens profil har en hälsoinriktning som heter Ökad livskvalitet. Läs mer på motala.se/fagelsta Förskolan Götgatan Vi har en avdelning Vår adress är Götgatan 28, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad Tfn E-post: Hos oss finns glädje, trygghet, lek och lärande! Förskolans verksamhet kännetecknas av ett lugnt arbetstempo med olika aktiviteter. Den intilliggande skogen är en viktig del av verksamheten. Läs mer på motala.se/gotgatan

13 Förskolan Parken Vi har tre avdelningar Vår adress är Duvedalsg. 17, Motala Förskolechef: Carina Berger Svensson, Tfn E-post: Vi satsar på naturen! Gamla Folkparken är en centralt belägen förskola men med närhet till parkområde och skog. Läs mer på motala.se/folkparken Förskolan Myran Vi har fyra avdelningar Vår adress är Lustigkullev. 46, Motala Förskolechef: Karin Wik, Tfn E-post: Vi satsar på trygghet! Den kulturella mångfalden ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och förståelse för olikheter i samhället. Vi värnar om alla människors lika värde. Läs mer på motala.se/myran Förskolan Lustigkulle Vi har fyra avdelningar Vår adress är Lustigkullev. 23, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på naturen! Förskolans fina utemiljö inspirerar barnen till utforskande nyfikenhet och lek. Att lära genom lek är ett viktigt förhållningssätt för oss. Läs mer på motala.se/lustigkulle Förskolan Trollsländan Vi har tre och en halv avdelning Vår adress är Rådmansgatan 17, Motala Förskolechef: Catarina Engström, Tel: E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på leken! Hos oss sätter vi nyfikenheten och tryggheten i centrum och tycker det är viktigt att barnen minns sin förskoletid med glädje. Läs mer på motala.se/trollslandan Förskolan Smedsby Vi har en avdelning Vår adress är Illersjövägen 32, Motala Förskolechef: Marie Stråhlin Tel E-post: Handläggare: Therese Jensen, Tfn Vi vill ta till vara på barnens kompetenser! Förskolan liksom skolan arbetar med en utomhusprofil. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga på vår förskola. Detta uppnår vi genom en lugn miljö och erfaren, välutbildad personal. Läs mer på motala.se/smedsby Förskolan Charlottenborg Vår adress är Lustigkullev. 46, Motala Förskolechef: Karin Wik, Tfn E-post:

14 Förskolan Karlslund Vi har tre avdelningar Vår adress är Borenhultsg. 64, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson, Tfn E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på naturen! Närheten till sjön Boren och till skogsområden ger goda möjligheter att arbeta med vår miljö. Förskolan och skolan finns i samma hus. Läs mer på motala.se/karlslund Förskolan Björkelund Vår adress är Björkelundsv. 4, Motala Förskolechef: Carina Berger Svensson, Tfn E-post: Vi satsar på leken! På förskolan arbetar de två avdelningarna tillsammans med bl.a. rörelselekar, språkträning och olika teman i verksamheten. Läs mer på motala.se/bjorkelund Förskolan Bråstorp Vår adress är Gnejsv. 12, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson Tfn: E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på leken! Vi tar tillvara barnens kompetens oavsett ålder, intressen och behov. Här finns möjlighet till rörelse, naturupplevelser i en inspirerande inom- och utomhusmiljö. Läs mer på motala.se/brastorp Förskolan Skogsgläntan Vår adress är Granitv. 61, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson Tfn: E-post: Trivsel och god kamratskap! Här finns omtanke som känns och erfarenhet som märks. Med en gemensam värdegrund skapar vi en trygg och säker förskola och ger baskunskaper för livet. Läs mer på motala.se/skogsglantan Förskolan Syréngatan Vår adress är Syreng. 9, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson, Tfn E-post: Gammal och ung under samma tak! I förskolans verksamhet ingår ett nära samarbete med pensionärer. Varje dag äter de lunch i förskolans matsal. Livslångt lärande genom lek är viktigt. Läs mer på motala.se/syrengatan Förskolan Bergsätter Vi har fyra avdelningar Vår adress är Bergsättersv. 20, Motala Förskolechef: Carina Berger Svensson Tfn E-post: Vi satsar på natur och kultur! Inom förskolan arbetar de fyra avdelningarna. med olika inriktningar. Gemensamt är vissa aktiviteter och den något vildvuxna gården som främjar fantasin och motoriken. Läs mer på motala.se/bergsatter

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Fastställd av: Kultur- och bildningsnämnden Datum: 2015-11-03 Ansvarig för revidering: Kultur- och bildningsnämnden Ansvarig tjänsteman: Förskolechef

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Maxtaxa och regler. för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 130604 Maxtaxa och regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Välkommen till Bildningsförvaltningens verksamhet. Här kan du läsa om taxa och regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN

KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I ESKILSTUNA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Dnr BUN/2010:159 Barnomsorgsenheten Monica Winbladh, 016-710 54 57 1 (8) KÖ- OCH AVGIFTSREGLER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning

¹ Med vårdnadshavare avses i reglementet förälder eller vårdnadshavare enligt skollagens skrivning Hej, förälder! Vi vill börja med att hälsa ditt barn och dig välkommen till oss, vi hoppas att ni ska trivas och att ditt barn ska uppleva härliga år tillsammans med nya kompisar och våra medarbetare.

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Välkommen till. Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun 130822 Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun Information om riktlinjer, regler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar Regler och tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - Information till föräldrar Nivå: Utbildningsnämnden Antagen: Av utbildningsnämnden 2012-12-12 Reviderad: Giltig

Läs mer

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare

Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Styrdokument, regler 2015-02-18 Dnr UBN/2014:229 Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorg, inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid. - Information till vårdnadshavare Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Katrineholms kommuns författningssamling Nr 4.12 Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-21, 86 Ändring av kommunfullmäktige 2001-11-19, 181 (införande av maxtaxa) Ändring av kommunfullmäktige 2003-02-24,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG

RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 1 RIKTLINJER 2004-11-25 fastställda av Dnr: 158/2004 barn- och utbildningsnämnden Reviderad 20131007 RIKTLINJER FÖR ANMÄLAN, PLACERING OCH AVGIFTSUTTAG INOM FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG ANMÄLAN

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem. Tillämpningsföreskrifter och avgifter. gällande förskoleverksamhet och fritidshem

Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem. Tillämpningsföreskrifter och avgifter. gällande förskoleverksamhet och fritidshem Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Tillämpningsföreskrifter och avgifter gällande förskoleverksamhet och fritidshem INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Föräldrasamverkan 4 Organisation 4 Stöd till

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

TAXA OCH TILLÄMPNING

TAXA OCH TILLÄMPNING BARNOMSORG TAXA OCH TILLÄMPNING Gäller från 2009-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 40 1 BARNOMSORGSTAXA Taxan gäller från 2009-01-01. Avgiften betalas 12 månader om året. FÖRSKOLEVERKSAMHET/FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2016-02-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Erik Edwardsson Castor UN.2016.8

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Gällande från och med 2009-11-01

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Gällande från och med 2009-11-01 Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Gällande från och med 2009-11-01 2 INNEHÅLL Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 SKOLBARNSOMSORG... 3 Rätt till

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2015-0610, 67 Gäller från 2015-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns.

Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Uppdaterad 2014-11-01 Gäller från och med 2015-02-01 Regler för förskola och fritidshem på Lingbygdens friskola Reglerna utgår från Ljungby kommuns. Ljungby kommun och friskolan erbjuder plats i förskola

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2015-05-19 Fastställd: BON 2015-06-16 68 Gäller för: Bildning- och omsorgsnämnden Dokumentansvarig: Helen Petersson Reviderad: Dnr : BON2015/196 Regler och avgifter för förskola, fritidshem

Läs mer

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.)

Regler för personalkooperativet Filurens förskola (Här utöver gäller Sjöbo kommuns regler för förskoleverksamheten.) Villkor för att erhålla plats 1. Förskoleverksamhet erbjuds till barn som fyllt 1 år vars vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar. 2. Förskoleverksamhet erbjuds till barn 1-5 år vars vårdnadshavare

Läs mer

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk

Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk 2011-12-29 Regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med den 1 januari 2012 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 E-post:

Läs mer

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 173 Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden Diarienummer: BUN/2016:496-640 Ersätter: Gäller fr o m: 2017-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: för placering i barnomsorg i Strängnäs kommun

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning 3 Föräldrasamverkan 4 Organisation 4 Stöd till verksamhet och föräldrar 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Inledning 3 Föräldrasamverkan 4 Organisation 4 Stöd till verksamhet och föräldrar 4 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Föräldrasamverkan 4 Organisation 4 Stöd till verksamhet och föräldrar 4 Förskoleverksamhet 5 Förskola 5 Pedagogisk omsorg 5 Allmän förskola 5 Ansökan om plats 5 Platsgaranti

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år

Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Regler och avgifter Regler och avgifter för pedagogisk verksamhet för barn 1-13 år Fastställd av kommunfullmäktige den 23 februari 2016, 18 att gälla från och med den 1 april 2016 Tierps kommun 815 80

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Styrdokument 1 (5) 2014-05-12 Fastställd: Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-16 55 Gäller för: Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig: Reviderad: Dnr : BUN2014/60-4 Regler och avgifter för förskola,

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun

Författningssamling i Borlänge kommun Författningssamling i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 - senast reviderad 2017-06-13 Metadata om dokumentet

Läs mer

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx

Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx STORFORS KOMMUN Bilaga 1 Välfärdsnämndens protokoll 2014-06-17 98 Regler och taxor för förskola/skolbarnsomsorg i Storfors kommun gällande fr.o.m. 2014-xx-xx 2 KOMMUNAL FÖRSKOLA/SKOLBARNSOMSORG Storfors

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01

Barn- och ungdomsnämnden. Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 Barn- och ungdomsnämnden Regler Förskola och Skolbarnsomsorg 2007-07-01 2 I N N E H Å L L sid HAPARANDA STADS FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG 3 RÄTT TILL PLATS 4 Barn till förvärvsarbetande och

Läs mer

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30.

Barnomsorg erbjuds efter behov helgfri måndag-fredag 06:30-18:30. 1(7) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gäller fr.o.m. 2012-09-01 Dnr 2012/2 REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM DEFINITIONER Med barnomsorg menas förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Dnr 2015/183

Dnr 2015/183 2016-03-11 Dnr 2015/183 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2016-04-01 Skollagen (2010:800) 8 kapitlet innehåller bestämmelse om förskolan: 3 Barn som är bosatta i Sverige och

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun (Gäller fr o m 1 juni 2010) SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun (Gäller fr o m 1 juni 2010) SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun 2010-04-29 (Gäller fr o m 1 juni 2010) SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET...3 VEM REGLERNA GÄLLER...3 ÖPPETTIDER...3

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010.

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. 1(7) Sektorn för utbildning och kultur PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2(7) Innehåll: Rätt till

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Reviderad 2012-11-30 1 Ansökan Senast 4 månader innan platsbehov

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Riktlinjer. för. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Österåkers kommun

Riktlinjer. för. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Österåkers kommun Reviderad i Förskolenämnden 2010 10 12 Reviderad i Utbildningsnämnden 2010 10 14 Riktlinjer för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Österåkers kommun 1 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen Nedanstående avgifter gäller från och med 2010-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Dokumenttyp: Riktlinjer UN-2017/49 Diarienummer: UN-2017/49 Beslutande nämn: Utbildningsnämnden Beslutsdatum: 2017-02-13 Giltighetstid:

Läs mer

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg 1 (7) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 112, med ändring 2007-09-10, 134, 2011-09-12, 166 samt den 16 januari 2012 14, 2012-05-07 6 samt 2013-05-13 13 Föreskrifter för förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15

RIKTLINJE. Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben. Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Riktlinjer och köregler inom förskolan och fritidshem/klubben Antagen av utbildningsnämnden 2014-05-15 Ändringar införda till och med UN, 2014:28 Innehållsförteckning Riktlinjer... 2 Olika former av förskola

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och

Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i olika former för barn i åldern 1 12/13 år, i den omfattning som behövs

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun

Riktlinjer och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sara Larsson, 0531-526014 sara.larsson@bengtsfors.se RIKTLINJER Antagen av Kommunstyrelsen Rev 72/15 Rev 175/15 Rev 277/15 Rev 283/16 Rev 302/16 1(7) Riktlinjer och avgifter för

Läs mer

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet För ytterligare information, ta kontakt med ansvarig verksamhetschef. Förskoleverksamhet Josefine Pettersson, förskolechef, skolbarnomsorg i Åkullsjön,

Läs mer

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-04-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler för s förskolor och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsregler för förskola/familjedaghem Barn- och utbildningsnämnden är huvudman

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2017-08-29 1(10) Utbildningsförvaltningen utbildning@almhult.se Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslut i utbildningsnämnden 2017-09-20 Gäller från och med 2017-10-01 2017-08-29 2(10)

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Fotograf: Stefan Svensson Den här broschyren innehåller informationen som vi tror att du som vårdnadshavare tycker är värdefull. Vi hoppas ni ska trivas hos oss!

Läs mer