Barnomsorg. Kontakt. Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon alt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barnomsorg. Kontakt. Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon 0141-22 55 29 alt. therese.jensen@motala.se"

Transkript

1 Kontakt Handläggare och fakturor, Therése Jensen Telefon alt. Handläggare, Anne-Charlotte Tillgren Telefon alt. Årsfakturor, Käthe Fischer Telefon alt. Postadress: Motala kommun Bildningsförvaltningen Motala Telefon nr växeln: Information till vårdnadshavare Barnomsorg Besöksadress: Långbackagatan 1, plan 3 Om du vill besöka oss, boka gärna tid innan. Utgiven och tryckt Framtagen, tryckt och utgiven av Motala kommun/bildningsförvaltningen. Reviderad

2

3 Dagbarnvårdargruppen Söder Hos oss är barnen hemma när de är borta. Vi är fem dagbarnvårdare med lång erfarenhet, som fortfarande upplever att vi har förmånen att ha ett av de bästa jobb man kan tänka sig. Vi arbetar både i våra egna hem, tre dagar per vecka, med en mindre grupp barn och gemensamt i en grupplokal två dagar per vecka. Glädje, spontanitet, lärande och trygghet kännetecknar varje dag tillsammans med barnen. Vi bor alla i egna hus med tillgång till trädgård och i nära anslutning till någon form av naturområde. Det bidrar säkert till varför vi alla tycker det är viktigt att vara utomhus varje dag för att leka, upptäcka naturen och lära tillsammans med barnen. Hos oss finns det många tillfällen till lek, planerade aktiviteter, stunder med sagor och sånger men också möjligheter till lugn och ro. De barn som behöver sova en stund under dagen gör det. Vi serverar hemlagad husmanskost vid frukost, lunch och mellanmål. Ibland är också barnen delaktiga i matlagningen, allt utifrån deras intresse och förmåga. För oss är samarbetet med barnens föräldrar mycket viktigt. Givetvis träffas vi när barnet hämtas och lämnas hos oss men vi har också utvecklingssamtal och någon gång under året en gemensam aktivitet. Vi finns på adresserna: Grankullavägen, Skördevägen, Åkersholmsvägen, Fogdegatan och Ribbingsforsgatan. Vår grupplokal är Kamrersbostaden, Föreningsgatan 3 Gruppledare är: Ann-Britt Ross, tel Dagbarnvårdargruppen Söder ingår i enhet Fålehagen med Lena Ljungblad som förskolechef. Hon kan nås på tel , e-adress: Barnomsorg Ansökan, placering och uppsägning Plats i förskoleverksamhet i Motala kommun, gäller i den omfattning som anges i lagstiftningen. Detta innebär att omsorg tillhandahålls under den tid då vårdnadshavare/sambo arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. Genom särskild lagstiftning föreligger dessutom rätt till barnomsorg för barn med behov av särskilt stöd med beslut enligt skollagen. När du vill ha plats hos oss på förskola eller i familjedaghem fyller du i en ansökningsblankett. Denna finner du på kommunens hemsida - motala.se. Det går också bra att beställa blankett per telefon eller via e-post, se sista sidan. Ansökan lämnas senast 4 månader innan plats önskas. Barnet skall vara fyllt ett år vid önskad placeringsstart (Du kan ansöka om plats tidigare, men kö och datum räknas tidigast 4 månader före det datum man önskar att barnet ska börja i barnomsorgen.) Plats för kortare tid än 2 månader kan inte erhållas (undantag fritidshem). Kön prioriteras enligt följande - efter ködatum: 1. Femåringar till plats på önskad förskola eller familjedaghem inom tillhörighetsområde fr o m hösten det år barnet fyller 5 år. 2. Syskonförtur d.v.s. yngre syskon erhåller plats vid samma förskola som det äldre syskonet vid mån av plats. 3. Ålder/ könsfördelning i barngruppen. 4. Övriga. Kötid / Placering När du anmäler ditt barn till barnomsorgen får barnet ett ködatum. Ködatumet är detsamma som anmälningsdatum och kan aldrig vara tidigare än 4 månader före önskat placeringsdatum. När ansökan har mottagits får du en köbekräftelse. Blir du erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med något av de önskemål som angivits på ansökan, kan du oavsett om du accepterar erbjudandet eller ej, välja att stå kvar i kö för omplacering. Du köar då till dina önskemål enligt tidigare och du behåller ditt ursprungliga ködatum. Blir du erbjuden något av dina önskemål som du har angivit och tackar ja eller nej, kvarstår du inte i kön.

4 Om flera barn har samma ködatum går äldst barn först, dock skall syskon som har samma ködatum beredas plats samtidigt. Någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma ställe finns inte. I god tid före planerad placering på förskola eller familjedaghem får du ett erbjudande om plats. Vissa bilagor som inkomstuppgift och schemablankett ska skickas med. Barnets tillsynsbehov Om tillsynsbehovet * för barn ett till fem år i förskola/familjedaghem ändras på grund av vårdnadshavarens arbetslöshet eller ändrade sysselsättningstider ska skriftlig ändring lämnas till förvaltningskontoret omgående. Glöm inte att även inkomstblanketten skall fyllas i vid upp- eller nedgång vid 15 timmar. Vid ändring av tillsynsbehov Ändring av tillsynsbehovet ska ske om möjligt en månad innan det ska börja att gälla. Avser ändringen föräldraledighet för yngre syskon så ska ändring av tillsynsbehovet ske två månader innan. 15 timmar per vecka, 3 timmar per dag eller 5 timmar 3 dagar ska börja att gälla direkt vid föräldraledigheten. Tillsynsbehovs-/ inkomstblankett finns på respektive förskola, familjedaghem, förvaltningskontor eller på vår hemsida - motala.se. Ändring av tillsynsbehovet ska ske en månad innan det ska börja att gälla. Det görs vid permanent förändring av barnets vistelsetid. Ledigheter som lov, semester och andra längre ledigheter ska inte räknas med vid beräkning av barnets genomsnittliga vistelsetid per vecka. Tillfälliga schemaändringar av tillsynsbehovet kan göras i samråd med personalen utan att detta behöver meddelas verksamhetskontoret. Kvittning av tid är inte tillåtet. Respektive förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har rätt att begära in intyg från föräldrars/vårdnadshavares arbetsgivare för kontroll av beställd tid. *) Med tillsynsbehov avses vårdnadshavares arbets- och studietid samt tillhörande restider. Sjukskrivning och graviditetspenning Vårdnadshavare som blir sjukskrivna eller får graviditetspenning har rätt att behålla sin plats med de antal timmar som de hade innan. Arbetssökande som är sjukskrivna gäller 15 timmars regeln. Vid längre sjukperiod, krävs särskild prövning av förvaltningskontoret. Dagbarnvårdargruppen Norra Vi är samlade i en grupp bestående av 5 dagbarnvårdare varav de flesta har arbetat i yrket i många år. Arbetet ger oss mycket glädje genom barnens kreativitet och spontanitet. Vårt viktigaste mål är att barn och föräldrar trivs med oss och vår verksamhet. Gemensamt för oss är att vi tycker om att vara ute mycket. Vi besöker olika lekparker och är ute i skogen. Det stimulerar barnens grovmotorik och förståelsen för natur och miljö. Färg och form, rita och måla är också en viktig del av barnens vardag. Att ta del av det vardagliga arbetet i hemmiljö och att äta god hemlagad mat är också sådant som är berikande. Vi träffas två gånger i veckan i grupplokalen Kamrersbostaden där delar vi upp oss i mindre grupper under förmiddagen för att tillgodose varje barns behov. Språkligt arbete med barnen lägger vi stor vikt vid. Vår uppgift är att ge alla barn en god omsorg och omvårdnad samt goda möjligheter till lärande. Vi har olika kunskap och intressen som kommer barnen till del. Vi använder våra olika intressen för att ge barnen bästa möjliga utveckling. Det kan vara sång och musik, pussla och pyssla, språk och natur. Föräldrakontakterna är mycket viktiga. Därför erbjuder vi varje år utvecklingssamtal utöver den dagliga kontakten vid lämning och hämtning. Ritha Ekman är gruppledare för gruppen och bor på Bergsättersvägen. Jessica Åresjö bor på Styvingevägen. Pamela Liljedahl bor på Bergtallsgatan. Hilkka Paananen bor på Vänsterkroken och Siv Andersson på Timmermansgatan. Ekonomipersonal i grupplokalen är Ange-Britt Karlsson Dagbarnvårdargrupp Norra ingår i enhet Bergsätter med Marie Stråhlin som förskolechef. Hon nås på telnr alt.

5 Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg kan till exempel vara pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i anordnarens hem eller olika flerfamiljslösningar. Barnen som går i pedagogisk omsorg är i åldrarna 1 till och med 12 år. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Samtidigt ska den pedagogiska omsorgen vara organiserat så att det gör det möjligt för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera. Familjedaghem för barn - ett till fem år På familjedaghem (pedagogisk omsorg) erbjuds barnomsorg i hemmiljö med naturliga aktiviteter, där verksamheten lägger tonvikten på lek och utevistelse. En liten barngrupp med i genomsitt fem till sju barn i blandade åldrar, vanligtvis från ett till fem år. Ett bra samarbete med varje enskild familj är en av grundpelarna i verksamheten. Varje dagbarnvårdare lägger själv upp och planerar sin verksamhet. Förskolans läroplan (lpfö98) är vägledande. Där finns stora möjligheter att vara flexibel, att anpassa sig efter den aktuella barngruppens behov och intressen. Dagbarnvårdarna är indelade i områdesgrupper med en gruppledare i varje grupp. Gruppledaren har till uppgift att leda och samordna. Varje grupp träffas minst en gång i veckan i grupplokalen. Detta ger möjlighet till fler kamratkontakter och organiserade gruppaktiviteter och förutsättning för ett väl fungerande vikariesystem.. Grupplokal Kamrersbostaden, Tfn: Rektor: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Rektor: Marie Stråhlin, Tfn: E-post: Vikariesystem Dagbarnvårdaren har 40 timmars arbetsvecka. Vilket innebär att dagbarnvårdarna får lediga dagar. Vid olika ledigheter finns inom varje grupp ett väl fungerande vikariesystem. Ett planerat vikariesystem ger trygghet för både barn, föräldrar samt dagbarnvårdare. Föräldralediga och aktivt arbetssökande, inskrivna på arbetsförmedlingen Alla barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga med yngre syskon erbjuds plats på förskola eller pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka. Erbjudandet som gäller i förskolan är; fem dagar i veckan, tre timmar per dag, för- eller eftermiddag, ej frukost eller lunch. Alternativt tre dagar i veckan, fem timmar per dag. Förskolan lägger fast schema terminsvis. Öppettider Öppettiderna är beroende på den service som efterfrågas, dock längst 12 timmar per dag helgfri måndag - fredag. Öppning sker tidigast från kl och stängs senast kl 18:30. Semesterstängt Verksamheten är till största delen stängd under juli månad, förutom vid fem sommaröppna förskolor. Finns behov av barnomsorg på grund av arbete under juli månad ska anmälan om detta göras skriftligen på en särskilt utskickad blankett senast under april månad. Blanketten finns på förskolan eller på kommunens hemsida - motala.se Avgift/ Faktura Föräldrar/sambo med barn i barnomsorgen är skyldig att skriftligen lämna in uppgifter om sin inkomst, då avgiften bestäms av hushållets* gemensamma bruttoinkomst per månad. Denna blankett skall lämnas när du erbjuds en barnomsorgsplats samt vid förändrad inkomst. Lämnas inte någon skriftlig inkomstuppgift debiteras högsta avgift enligt maxtaxan. Avgiften ändras vid nästkommande månadsskifte. Samkörning av inkomstuppgifter Kommunen samkör inlämnade inkomstuppgifter med din redovisade inkomst till skatteverket. Detta sker minst en gång per år. En avstämningsfaktura skickas då ut med rättelser om för hög eller för låg inbetalning angående barnomsorgsavgifter. Kommunen har rätt att kontrollera inkomstuppgiften med berörda myndigheter.

6 Vid gemensam vårdnad Vid gemensam vårdnad sänds avgiften till den adress där barnet är folkbokfört. Detta hushålls avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad bildar underlag för fakturan. Vårdnadshavarna får sedan komma överens om hur avgiften ska fördelas dem emellan. Om den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört inte har behov av plats på förskola, familjedaghem, fritidshem eller om hushållet saknar avgiftsgrundande inkomst skickas faktura istället till den andra vårdnadshavaren. Detta hushålls avgiftsgrundande inkomst bildar då underlag för fakturan. Avgift tas ut från och med placeringsdatum (inskolningsdatum). Avgiften betalas per månad, 12 månader per år, och det sker ingen reducering under semester, sjukdagar eller andra ledigheter. Avgiften avser innevarande månad. Om betalning uteblir eller betalas in för sent Om en faktura är obetald skickas en påminnelse till kunden ca 7 dagar efter fakturans förfallodag. Är fakturan fortfarande obetald efter påminnelse, kommer krav (inklusive kravavgift för närvarande på 160:- samt räntekostnader enligt räntelagen) att skickas till kunden ca 14 dagar efter fakturans förfallodag. Efter två obetalda fakturor skickas varsel om uppsägning. Kommunen har rätt att säga upp placeringen från och med kommande månadsskifte. Om platsen sagts upp på grund av obetalda avgifter kan ny placering inte bli aktuell igen förrän hela skulden har betalats. *) Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som utan att vara gifta, lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i samkönade relationer och är folkbokförda på samma adress. Allmän förskola för tre-, fyra- och femåringar Alla barn erbjuds plats i förskola från höstterminen det år de fyller tre år och omfattar 525 timmar per år. Från 1 september till 31 maj (med ledighet över jul i 14 dagar). Verksamheten är frivillig och avgiftsfri. Tre timmar per dag, lunch serveras inte. Alternativt, tre dagar i veckan, fem timmar /dag. Förskolan lägger fast schema terminsvis. Den allmänna förskolan är inte någon särskild form av förskola utan bedrivs inom nuvarande organisation. De barn som redan har plats i förskola eller pedagogisk omsorg får behovet av plats tillgodosett inom ordinarie tillsynstid och förskoleplats. Om man önskar byta omsorgsform måste en ny ansökan göras. Ingen syskonförtur gäller. Förskolan Stjärnan/ Borensberg Vi har 19 platser Vår adress är Husbyvägen 27, Borensberg Tfn Föreståndare: Marie Folkeson E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi har en kristen profil! I vår verksamhet satsar vi på rörelse, musik, utevistelse och den fria leken. Läs mer på motala.se/stjarnan Förskolan Pärlan Vi har 14 platser Vår adress är Råssnäskyrkan, Motala Råssnäsvägen 14 Föreståndare: Britt-Marie Westin Tfn /58283 E-post: Vi vill att alla barn skall känna sig älskade,värdefulla och respekterade Förskolan genomsyras av vår kristna profil. Vi har en liten grupp där personaltätheten är hög. Vår ambition är att varje barn skall ha roligt på förskolan och vi ser leken som viktig för lärandet. Vi arbetar med musiskt lärande, barns olika språk i bild, rörelse och drama. Läs mer på motala.se/parlan Förskolan Lilla Emilia Vi har plats för 20 barn Vår adress är Mariebergsgatan 2, Motala Rektor: Riitta Paananen Tfn: , Förskolan Lilla Emilia Förskolan är belägen i samma lokaler som Fria InterMiliaskolan med F-9 och fritidsverksamhet med närhet till vatten och skog. Vi sätter utveckling i centrum och arbetar efter Reggio Emilia filosofins tankar. Läs mer på motala.se/emilia

7 Förskolan Ängeln Vi har plats för 25 barn Vår adress är Charlottenborgskyrkan, Motala Strandvägen 80, Tfn: Föreståndare: Britt-Marie Westin Tfn el E-post: Verksamheten bygger på en kristen grund där varje människas lika värde är utgångspunkten. Vår verksamhet präglas också av utevistelse, sång och musik. Trygghet Omtanke - Respekt! Läs mer på motala.se/angeln Förskolan Klockarbacken Vi har plats för ca 22 barn Vår adress är Axénvägen 11, Nykyrka, Motala Föreståndare: Jenny Bengtsson Tfn E-post: Hos oss finns trivsel och glädje i både lek och lärande! Vi är en föräldrakooperativ förskola som håller till i ett härligt stort hus med fin trädgård. Där är hälsan viktig för oss! Läs mer på motala.se/klockarbacken Förskolan Krubban (Motala församling) Vi har plats för ca 20 barn Vår adress är Sjögatan 9, Motala Föreståndare: Britt-Marie Westin Tfn el E-post: Den kristna grundsynen genomsyrar vår verksamhet! Vi vill att förskolan ska vara en plats där alla känner sej trygga, sedda och älskade. Att utveckla och respektera varje enskild individ. Läs mer på motala.se/krubban Skolbarnsomsorg/ fritidshem Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet i skolan som vänder sig till barn från sex till tolv år (längst till den 1:a augusti det år barnet börjar år 7) i behov av omsorg utöver skola/förskoleklass. För barn tio till tolv år (skolår 4-6) erbjuds fritidshem från skoldagens slut till kl 17:00. Lovplacering erbjuds de barn som endast behöver tillsyn under lov- och studiedagar från kl. 08:00-17:00. Avgift, se taxa. Blankett finns på hemsidan motala.se eller kan beställas på telefon eller e-post (se sista sida). För barn placerade i fritidshem ska tillsynsbehovet endast meddelas fritidspersonalen. Undantag för arbetssökande vid fritidsplacering Föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till fritidsplacering. Undantag finns för arbetssökande som ska på möte eller utbildning på Arbetsförmedlingen. Då finns möjligheten att ta ut 5 dagar per månad för en avgift av 50:- per dag. Dessa möten eller utbildningar ska styrkas med intyg från Arbetsförmedlingen. Barn i behov av särskilt stöd Plats kan erbjudas utifrån barnets eget behov; fysiska, psykiska eller andra skäl enligt skollagen 8:e kap 7. Prövning görs efter framställan från förälder. Öppna Förskolan Vi erbjuder öppen förskola i Borensberg och på Öppna förskolan Galaxen. Hit kan föräldrar och barn komma för att umgås, leka och knyta kontakter m.m. Information om personuppgiftslagen Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om barnomsorg administreras av Bildningsförvaltningen. Genom att lämna in ansökan medges att uppgifterna får behandlas, så länge barnet är inskriven i barnomsorgen. Uppgifterna är offentliga. Det innebär att förälder eller någon annan kan få utdrag ur vårt dataregister. Registret används också för att ta fram statistik som Statistiska Centralbyrån begär in. (Se även baksidan av ansökningsblanketten för barnomsorg). Tystnadsplikt Som anställd inom förskoleverksamhet omfattas man av sekretesslagens bestämmelser 7 kap. 9. Sekretesslagen innehåller bestämmelser för att skydda olika intressen. Det innebär att den som lämnar sitt barn ska vara trygg med att inga känsliga uppgifter berättas för utomstående.

8 Uppsägning Uppsägning av plats sker endast när barnet slutar (ej omplacering ). Uppsägningstiden är 2 månader från det att blanketten kommer förvaltningskontoret tillhanda. Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Uppsägning görs skriftligen på särskild blankett som bl a finns på kommunens hemsida - motala.se Regler för uppsägning av plats Om en plats sägs upp och återplacering sker inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dess månader. Det är alltså inte möjligt att säga upp sin plats under till exempel sommarlovet för att därmed undvika barnomsorgsavgift. Ovanstående gäller inte uppsägning som görs på grund av arbetslöshet. För vårdnadshavare som blir arbetslösa avslutas debiteringen vid nästkommande månadsskifte efter att blankett för uppsägning av skolbarnomsorg inkommit. Avgifter Maxtaxan omfattar förskola och familjedaghem för barn ett till fem år samt fritidshemstaxa för barn sex till tolv år enligt nedanstående. Yngsta barnet räknas alltid som första barn. Förskola och familjedaghem - barn ett till fem år Enhetstaxa Maxtak 1:a barnet 3 % kr 2:a barnet 2 % 840 kr 3:e barnet 1 % 420 kr av bruttoinkomsten per månad 4.barnet eller fler Avgiftsfritt Förskola, familjedaghem och allmän förskola för barn tre till fem år Den allmänna förskolan för barn vid åldern tre, fyra- och fem är kostnadsfri - 15 timmar per vecka under perioden 1/9-31/5. För tillsyn utöver de 15 avgiftsfria timmarna per vecka betalar man 75% av den avgift man annars skulle ha betalat. Denna avgift gäller under tiden 1 september 31 maj. Övrig tid på året betalas hel avgift. Fritidshem, för barn sex till tolv år Enhetstaxa Maxtak 1:a barnet 2 % 840 kr 2:a barnet 1% 420 kr 3:e barnet 1% 420 kr av bruttoinkomsten/månad 4.barnet eller fler Avgiftsfritt Förskolan Klockrike Vår adress är Klockrike skola, Klockrike Förskolechef: Eva Stigberg Tfn E-post: För oss är tryggheten viktigt! Den lärande leken är viktig del av vår verksamhet. Vi arbetar med familjegrupper som ett pedagogiskt verktyg för att skapa nära relation till varje barn. Familjegruppen är basen vid samlingar, språklek och vid måltider. Andra aktiviteter, såsom naturgrupp, skapande och rörelse, arbetar vi tillsammans i åldersgrupper. Läs mer på motala.se/klockrike Förskolan Österstad Vår adress är Kastbergav. 1, Motala Förskolechef: Eva Stigberg Tfn , E-post: Vi satsar på en trygg, lekfull och kreativ miljö! Förskolan och Österstads skola finns i samma byggnad. Förskolan har en kulturprofil. Läs mer på motala.se/osterstad Extern verksamhet Förskolan Barnens Verkstad Vi har plats för ca 33 barn Vår adress är Trollbergsg. 1, Motala Föreståndare: Lena Johansson Tfn: , kontor E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Glädje och gemenskap! Som förskola är vårt mål att sätta barnet i centrum i enlighet med Maria Montessoris pedagogik. Vi stimulerar barnens naturliga utveckling i individens egen takt. Läs mer på motala.se/barnens_verkstad

9 Förskolan Eken/ Borensberg Vi har tre avdelningar Vår adress är Skolgatan 9, Borensberg Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på naturen! Verksamheten på de två avdelningarna bygger på barnens lek och naturen. Alla barn ska vistas ute någon stund varje dag. Läs mer på motala.se/eken Förskolan Skogslyckan / Tjällmo Vår adress är Yxhultsv. 9, Tjällmo Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn E-post: Vi satsar på leken! Barnen leker och lär för livet, såväl ute som inne i vår skolskog, på vår stora gård eller inomhus. Läs mer på motala.se/skogslyckan Förskolan Fornåsa Vi har fem avdelningar Vår adress är Hycklingev. 3, Fornåsa Förskolechef: Eva Stigberg, Tfn E-post: Exempel 1 Avgiftsgrundande inkomst: kr/mån. tre barn samtliga inom förskolan: Avgift barn 1: 900 kr, barn 2: 600 kr, barn 3: 300 kr eller sammanlagt kr/månad. Exempel 2 Avgiftsgrundande inkomst kr/mån. tre barn varav en i förskolan och två på fritidshem: Avgift barn 1: kr (maxtak), barn 2: 420 kr (maxtak), barn 3: 420 kr (maxtak) Fritidshem, för barn sex till tolv år vid lov och studiedagar Lovtaxa 1 barn 1 % 420 kr 2 barn 1,5% 630 kr 3 barn 2 % 840 kr 4 barn eller fler Avgiftsfritt Omsorg på obekväm arbetstid Motala erbjuder kvällsöppen omsorg på tre förskolor för barn t o m 12års ålder, vars föräldrar arbetar kvällstid. Dessa förskolor är: Förskolan Agneshög (väster). En avdelning håller öppet till när behov finns. Förskolan Myran (Charlottenborg). En avdelning håller öppet till när behov finns. Förskolan Rödluvan (Borensberg). En avdelning håller öppet till när behov finns. Ytterligare information kan du läsa om i kommunens anvisningar för omsorg på obekväm arbetstid. Dessa hittar du på motala.se alternativt att du kontaktar handläggare för utskick. För oss är den lärande leken viktig Vi har en öppen planlösning som underlättar samarbetet mellan avdelningarna. Vi prioriterar leken, språket och utevistelsen i vårt arbete. Vår avdelning för 5-åringar ligger i anslutning till Fornåsa skola. Läs mer på motala.se/fornasa

10 Förskolan Agneshög Vi har sju avdelningar Vår adress är Agneshögs Gård, Motala Förskolechef: Carina Ekholm Tfn: E-post: Vi satsar på språket, leken, kreativiteten och mångfalden! Förskolan omfattar sex avdelningar, alla med olika inriktningar, ex. natur, rörelse, musik, sagor och Reggio Emilia inriktning. Vi har en särskild småbarnsavdelning för 1-3 åringar.. Läs mer på motala.se/agneshog Förskolan Gustavsvik Vi har fyra avdelningar Vår adress är Mariebergsg. 2, Motala Förskolechef: Carina Ekholm Tfn: E-post: Vi satsar på språket, leken, kreativiteten och mångfalden! Förskolan består av fyra avdelningar med verksamhet där vi bl.a. satsar på leken. Utemiljön är väldigt viktig för oss och vi har en stor, härlig och inspirerande gård. Läs mer på motala.se/gustavsvik Förskolan Nykyrka Vi har en och en halv avdelning Vår adress är Nykyrka, Motala Förskolechef: Marie Stråhlin Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Utevistelsen är viktig för oss! För oss är det mycket viktigt att vistas i naturen där vi bl.a. bygger kojor, har motorikbanor och naturrutor. Läs mer på motala.se/nykyrka Förskolan Rödluvan/ Borensberg Vi har fyra avdelningar. Vår adress är Hjortstigen 5, Borensberg Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn: E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på leken! Lek, språk och empati är centrala begrepp i förskolans verksamhet. Även de närliggande naturområdena utgör en viktig del av barnens vardag i förskolan. Läs mer på motala.se/rodluvan Förskolan Dansäter/ Borensberg Vår adress är Falkgatan 3, Borensberg Förskolechef: Eva Stigberg Tfn , E-post: Vi satsar på upplevelser och lek i naturen! Verksamheten bygger på barnens lek i naturen. Alla barn ska vistas ute någon stund varje dag. Läs mer på motala.se/dansater Förskolan Näktergalen/ Borensberg Vår adress är Näktergalsvägen 16, Borensberg Förskolechef: Anna-Lena Mauritzen Gustafsson Tfn: , E-post: Närhet till skog och natur Här får barnen möjligheter att utveckla sina positiva förmågor, att ta hand om och bry sig om varandra. Vår verksamhet är så mycket som möjligt förlagd i naturen, i vår fina omgivning med alla dess möjligheter. Läs mer på motala.se/naktergalen

11 Förskolan Kärrbacken Vår adress är Häggatan 4, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Vi har roligt tillsammans både i lek och lärande aktiviteter! De två avdelningarna arbetar tillsamman för att ge barnen en mångsidig, trygg och utvecklande förskoletid där lärande genom lek är viktigt. Läs mer på motala.se/karrbacken Förskolan Slottsgränd Vi har en avdelning Vår adress är Slottsgränd 7, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Glädje och gemenskap den viktigaste grunden för ett lustfullt lärande! Arbetslaget föräldrasamverkan pedagogisk medvetenhet är verksamhetens tre hörnstenar. Läs mer på motala.se/slottsgrand Förskolan Godegård Vi har en och en halv avdelning Vår adress är Godegård, Motala Förskolechef: Marie Stråhlin Tfn E-post: Vi satsar på natur och miljö! Hos oss är naturen och vistelser utomhus en naturlig del i vår verksamhet. Tillsammans klättrar vi i Höga bergen, går till Ekorrskogen, leker i Varggropen och rensar bäcken.. Läs mer på motala.se/godegard Förskolan Solsätter Vi har fyra avdelningar Vår adress är Svalgången 49, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på leken! Förskolans arbetssätt präglas av mångsidighet men med betoning på utomhuspedagogik, språkliga och motoriska aktiviteter. Läs mer på motala.se/solsatter Förskolan Strömmen Vår adress är Strandvägen 18, Motala Förskolechef: Karin Wik Tfn E-post: Reggio-Emilia-inspirerad verksamhet för barn 1-5 år På förskolan finns två hemvister med blandade åldrar. Den inspirerande ateljén ger stora möjligheter till skapande verksamhet av olika slag, och den öppna piazzan möjliggör möten, aktiviteter och lek. Från köket serveras hemlagad mat. Läs mer på motala.se/strommen Förskolan Vättern Vi har tre avdelningar Vår adress är Ulaxgatan 57, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på leken! Genom att främja barnens lärande genom lek får de många möjligheter att utveckla sin fantasi och inlevelseförmåga. Förskolan arbetar team- inriktat. Läs mer på motala.se/vattern

12 Förskolan Ekparken Vi har tre avdelningar Vår adress är Kråkrisvägen 1, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på språket! Sång och musik är stående inslag i verksamheten. Vi följer även naturens skiftningar genom bl.a. egna odlingar och naturupplevelser. Läs mer på motala.se/ekparken Förskolan Varv Vi har en avdelning Vår adress är förskolan i Varv, Motala Förskolechef: Karin Wik Tfn Handläggare: Therese Jensen Tfn Hälsan är viktig för oss! Lusten att lära och helhetstänkande är viktigt, därför arbetar vi tematiskt. Enhetens profil har en hälsoinriktning som heter Ökad livskvalitet. Läs mer på motala.se/varv Förskolan Sagomossen Vi har sju avdelningar Vår adress är Prinsgatan 30-32, Motala Förskolechef: Catarina Engström Tfn: E-post: I sagans värld! I sagans värld hämtar vi inspiration till vårt arbete för att stimulera barnens utveckling. Läs mer på motala.se/sagomossen Förskolan Rödbäcken Vi har en avdelning Vår adress är Nunnestigen 2, Motala Förskolechef: Jan Engarås Tfn E-post: Vi satsar på leken! Viktigast för oss är glada, trygga barn som lär och utvecklas genom leken. Vårt motto är rör på kroppen så fastnar det i knoppen. Läs mer på motala.se/rodbacken Förskolan Fågelsta förskola Vår adress är Västra Stenbyvägen 5, Motala Förskolechef: Karin Wik Tfn E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Hälsan är viktig för oss! Förskolan finns i samma byggnad som Fågelsta skola. Enhetens profil har en hälsoinriktning som heter Ökad livskvalitet. Läs mer på motala.se/fagelsta Förskolan Götgatan Vi har en avdelning Vår adress är Götgatan 28, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad Tfn E-post: Hos oss finns glädje, trygghet, lek och lärande! Förskolans verksamhet kännetecknas av ett lugnt arbetstempo med olika aktiviteter. Den intilliggande skogen är en viktig del av verksamheten. Läs mer på motala.se/gotgatan

13 Förskolan Parken Vi har tre avdelningar Vår adress är Duvedalsg. 17, Motala Förskolechef: Carina Berger Svensson, Tfn E-post: Vi satsar på naturen! Gamla Folkparken är en centralt belägen förskola men med närhet till parkområde och skog. Läs mer på motala.se/folkparken Förskolan Myran Vi har fyra avdelningar Vår adress är Lustigkullev. 46, Motala Förskolechef: Karin Wik, Tfn E-post: Vi satsar på trygghet! Den kulturella mångfalden ger barnen möjligheter att grundlägga respekt och förståelse för olikheter i samhället. Vi värnar om alla människors lika värde. Läs mer på motala.se/myran Förskolan Lustigkulle Vi har fyra avdelningar Vår adress är Lustigkullev. 23, Motala Förskolechef: Lena Ljungblad, Tfn E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på naturen! Förskolans fina utemiljö inspirerar barnen till utforskande nyfikenhet och lek. Att lära genom lek är ett viktigt förhållningssätt för oss. Läs mer på motala.se/lustigkulle Förskolan Trollsländan Vi har tre och en halv avdelning Vår adress är Rådmansgatan 17, Motala Förskolechef: Catarina Engström, Tel: E-post: Handläggare: Therese Jensen Tfn Vi satsar på leken! Hos oss sätter vi nyfikenheten och tryggheten i centrum och tycker det är viktigt att barnen minns sin förskoletid med glädje. Läs mer på motala.se/trollslandan Förskolan Smedsby Vi har en avdelning Vår adress är Illersjövägen 32, Motala Förskolechef: Marie Stråhlin Tel E-post: Handläggare: Therese Jensen, Tfn Vi vill ta till vara på barnens kompetenser! Förskolan liksom skolan arbetar med en utomhusprofil. Vi vill att alla barn ska känna sig trygga på vår förskola. Detta uppnår vi genom en lugn miljö och erfaren, välutbildad personal. Läs mer på motala.se/smedsby Förskolan Charlottenborg Vår adress är Lustigkullev. 46, Motala Förskolechef: Karin Wik, Tfn E-post:

14 Förskolan Karlslund Vi har tre avdelningar Vår adress är Borenhultsg. 64, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson, Tfn E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på naturen! Närheten till sjön Boren och till skogsområden ger goda möjligheter att arbeta med vår miljö. Förskolan och skolan finns i samma hus. Läs mer på motala.se/karlslund Förskolan Björkelund Vår adress är Björkelundsv. 4, Motala Förskolechef: Carina Berger Svensson, Tfn E-post: Vi satsar på leken! På förskolan arbetar de två avdelningarna tillsammans med bl.a. rörelselekar, språkträning och olika teman i verksamheten. Läs mer på motala.se/bjorkelund Förskolan Bråstorp Vår adress är Gnejsv. 12, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson Tfn: E-post: Handläggare: Anne-Charlotte Tillgren, Tfn Vi satsar på leken! Vi tar tillvara barnens kompetens oavsett ålder, intressen och behov. Här finns möjlighet till rörelse, naturupplevelser i en inspirerande inom- och utomhusmiljö. Läs mer på motala.se/brastorp Förskolan Skogsgläntan Vår adress är Granitv. 61, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson Tfn: E-post: Trivsel och god kamratskap! Här finns omtanke som känns och erfarenhet som märks. Med en gemensam värdegrund skapar vi en trygg och säker förskola och ger baskunskaper för livet. Läs mer på motala.se/skogsglantan Förskolan Syréngatan Vår adress är Syreng. 9, Motala Förskolechef: Eva-Lott Petersson, Tfn E-post: Gammal och ung under samma tak! I förskolans verksamhet ingår ett nära samarbete med pensionärer. Varje dag äter de lunch i förskolans matsal. Livslångt lärande genom lek är viktigt. Läs mer på motala.se/syrengatan Förskolan Bergsätter Vi har fyra avdelningar Vår adress är Bergsättersv. 20, Motala Förskolechef: Carina Berger Svensson Tfn E-post: Vi satsar på natur och kultur! Inom förskolan arbetar de fyra avdelningarna. med olika inriktningar. Gemensamt är vissa aktiviteter och den något vildvuxna gården som främjar fantasin och motoriken. Läs mer på motala.se/bergsatter

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Riktlinjer kommunala förskolor

Riktlinjer kommunala förskolor Dnr 2015/BUN 0042 Riktlinjer kommunala förskolor Gällande från 1 juli 2015 Barn -och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun / 2015-07-01 2 (31) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer (Gäller från och med 2014-01-01) Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Yvonne Karlsson Utvecklingsledare/Chef Förskolan, Barn

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun

Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun Välkommen till förskoleverksamheten i Lindesbergs kommun I den här skriften får du information om - vilka regler som gäller för förskoleverksamheten i kommunen - vilka regler och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Webbplatsen halmstad.se

Webbplatsen halmstad.se Webbplatsen halmstad.se På www.halmstad.se kan du gå in under Förskola & skola och hitta det mesta av den information du behöver veta. Du kan hitta de olika förskolornas webbsidor, skolornas webbsidor,

Läs mer

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag?

Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Vad är förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, lovverksamhet och vårdnadsbidrag? Förskola erbjuds barn från ett år till dess de börjar förskoleklass eller grundskola/grundsärskola.

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem

Töreboda. Bra att veta. om regler och avgifter för förskola och fritidshem Töreboda Bra att veta om regler och avgifter för förskola och fritidshem Innehållsförteckning Inledning 3 Verksamhetsformer 3 Vem har rätt till placering 4 Barn med behov av särskilt stöd 5 Regler för

Läs mer

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01

Regler och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller från 2015-09-01 Regler och avgifter Datum 2015-08-20 Referens Sida 1(8) Skolförvaltningen Antagna av kommunfullmäktige 2013-05-30 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-16 Regler och avgifter för förskoleverksamhet och

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2 Innehållsförteckning Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun... 5 Mål och styrning... 5 Sekretess... 5 Barnomsorg... 5 Förskola 1-5

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:...

Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg. i Smedjebackens kommun. Gäller från januari 2011. Förskola / pedagogisk omsorg: ... Adress:... Förskola / pedagogisk omsorg:... Adress:... Telefonnummer:... Rektor:... Telefonnummer:... Välkommen till Förskola/pedagogisk omsorg i Smedjebackens kommun Ansv. för inskolningen:... Smedjebackens kommun

Läs mer

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun

Gullspång. Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun Gullspång Bra att veta om regler och avgifter för förskolan i Gullspångs kommun VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer