Bråkiga politiker och euforiska marknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bråkiga politiker och euforiska marknader"

Transkript

1 Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska budgetbråket i kongressen som ledde till att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. Ledande indikatorer fortsätter dock att visa på återhämtning, men hårddata har inte hängt med lika starkt ännu. Centralbankerna fortsätter därmed den expansiva penningpolitiken i oförminskad styrka, vilket fortsätter att smörja de finansiella marknaderna. Dyra aktier efter börsuppgång? Det är framför allt aktiemarknaderna i USA, Japan och Europa som har stått för de stora uppgångarna i år. Tillväxtländernas börser har samtidigt stått och stampat. Det har även lett till stora skillnader i värderingen på de olika börserna. Men värderingsskillnaderna ger inga tydliga för- eller nackdelar för någon enskild börs. Starka börser lyfter avkastningen för Skandia Liv: Under det tredje kvartalet uppgick avkastningen i Skandias livportfölj till 1,8 procent, och under årets första nio månader summerar avkastningen till 4,0 procent. Samtidigt har solvensgraden ökat, vilket ger möjlighet till stor flexibilitet i förvaltningen. Börsutveckling 1 oktober till 6 november i svenska kronor Nordamerika 6,5% Sverige 0,4% Europa 5,6% Ryssland 3,8% Asien Japan 1,3% 4,8% Afrika 4,5% Sydamerika 1,9% Australien 8,4% Världen 5,8% Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/världsdel inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Bråkiga politiker och euforiska marknader Hösten har dominerats av politiska låsningar. I USA resulterade budgetbråket i kongressen i att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. I Tyskland har det varit nyval, men bildandet av ny regering har dragit ut på tiden. Ledande indikatorer fortsätter dock att visa på återhämtning, men hårddata har inte hängt med lika starkt ännu. Centralbankerna fortsätter därmed den expansiva penningpolitiken i oförminskad styrka, vilket fortsätter att smörja de finansiella marknaderna. Den politiska osäkerheten har varit betydande under hösten inte minst i USA där budgetbråket i kongressen resulterade i att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. Men trots att bråket om skuldtaket riskerar att sätta krokben för den amerikanska återhämtningen syns få spår av oro på de finansiella marknaderna. De senaste åren har vi varit vana att se kompromisser i sista stund. Så blev det även denna gång. Nu har tidsfristen förlängts till början av februari nästa år. Den minst dåliga lösningen har blivit att kortsiktigt skjuta problemen framför sig och hoppas på en bättre kompromiss innan USA riskerar att slå i skuldtaket nästa gång. Återkommande blockeringar Regler med begränsningar för hur mycket staten får låna är i grunden en sund princip. Långsiktigt är det inte hållbart att skulderna fortsätter att öka i dagens höga takt. Det är politikerna överens om. Det behövs en långsiktig konsolideringsplan med en kombination av skatte- och socialförsäkringsreformer för att få bukt på problemen. Men det är just lösningen som republikaner och demokrater har diametralt olika syn på och det har lett till återkommande blockeringar i kongressen. Insatsen är hög. Utbliven kompromiss leder till inställda betalningar och förmodligen sänkt kreditbetyg, vilket skulle kunna ge stora negativa återverkningar på den amerikanska återhämtningen. men marknaderna tar bråket med ro Att USA kan komma undan med nuvarande situation kan tyckas märklig. Knappt något annat land som riskerar betalningsinställelser kan räkna med samma gäspning från marknadsaktörerna jämför bara med Grekland, Irland eller valfri tillväxtmarknadsekonomi. Förklaringen är att USA som världens största ekonomi fortfarande betraktas som en säker hamn om det skulle uppstå stor marknadsturbulens. Med en stor och likvid obligationsmarknad kommer USA paradoxalt nog inte att få några större problem med att få finansiering av utländska investerare trots stora skulder och nedgraderat kreditbetyg. Alternativa säkra hamnar är helt enkelt för få och för små för att rymma alla investerare som söker skydd på ett stormigt marknadshav. Avsaknad av disciplinerande marknadsreaktioner bidrar dock dessvärre till att det politiska dödläget består. Det är därför stor risk att cirkusen med budget- och skuldtaksbråk åter kommer på turné strax efter årsskiftet. Hur stor effekt budgetkrisen fått på den amerikanska ekonomin är inte helt klart. Statistikrapportering har försenats något till följd av stängda myndigheter. Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex har dock inte påverkats nämnvärt av debaclet utan de ligger fortfarande kvar på relativt höga nivåer. Jobbtillväxten har däremot under hösten sjunkit till per månad jämfört med knappt i snitt under det första halvåret. Arbetsmarknadsutvecklingen har därmed inte varit imponerande och det är något som den amerikanska cen USA: Budget Utfall och prognos, miljarder dollar Budget, prognos Budget, utfall Source: Reuters EcoWin, US Financial Management Service 2

3 tralbanken Fed håller ett vakande öga på. Det är dock värt att poängtera att den amerikanska ekonomin ändå fortsatt att återhämta sig i gradvis men stadig takt under hela 2013 trots stark finanspolitisk motvind och rådande politisk osäkerhet. Budgetunderskottet har också minskat mer än väntat under året, mycket tack vare bättre konjunktur och högre skatteintäkter när allt fler får jobb. Fed en curlingförälder Den finanspolitiska osäkerheten har dock med största sannolikhet påverkat Fed, som fortsatt att köpa obligationer i oförminskad omfattning under hösten. Knäckfrågan är naturligtvis när Fed ska börja trappa ned på köpen. Fed fortsätter att hålla den penningpolitiska gasen hårt nedtryckt ytterligare ett tag och det har bidragit till att marknadsräntor fallit tillbaka under hösten och börsen fortsatt att gå starkt. Vi har tidigare räknat med att det skulle inledas innan årsskiftet, men nu är det troligt att Fed avvaktar till mars för att undvika att nedtrappningen sammafaller med förnyat budgetbråk. Fed fortsätter därmed att hålla den penningpolitiska gasen hårt nedtryckt ytterligare ett tag och det har bidragit till att marknadsräntor fallit tillbaka under hösten och börsen fortsatt att gå starkt. Likt en curlingförälder fortsätter Fed att sopa undan eventuella hinder för den ekonomiska återhämtningen, och de finansiella marknaderna tackar och tar emot. Ny tysk regering dröjer I Tyskland har det under hösten varit nyval, men bildandet av ny regering har dragit ut på tiden. Den mest troliga lösningen är en storkoalition mellan Merkels kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SDP, men det är först framåt jul som en formell regering förväntas kunna ta över. Nu sker hårda förhandlingar mellan partierna. Det är troligt att SDP får igenom något av sina krav för att gå med på att sätta sig i samma regering som CDU. Högst på önskelistan står minimilöner och därefter följer ökad satsning på infrastruktur. Även om detta väntas vara mer eller mindre budgetneutralt kan en sådan politik ändå vara något tillväxtfrämjande för tysk ekonomi. Medan tyska politiker är upptagna med inrikespolitiska förhandlingar får övriga Europa snällt vänta tills en handlingskraftig tysk regering är på plats. Det betyder att arbetet med eurointegrationen fortsätter att vara i ett vakuum ytterligare några månader. Under hösten har det dock fortsatt komma tecknen på att euroområdet håller på att bottna ur och resa sig ur recessionen. Men det är en långsam process. Störst förändringar åt det positiva hållet står de sydeuropeiska krisländerna för, där reformtakten är högst och minskning av budgetunderskotten sker snabbast. Det sker förvisso med kniven på strupen, men bidrar till att långsamt ombalansera euroområdet. Stresstester kan visa sårbarhet De underliggande problemen med för stora skulder hos såväl stater som banker i euroområdet kvarstår dock. Till våren ska det göras en omfattande genomgång av bankernas tillgångar och skulder samt genomföras stresstester. För att resultatet ska vara trovärdigt och jämförbart mellan länder har riktlinjer redan börjat dras upp. Genomgången kommer med högsta sannolikhet att visa att nytt kapital behöver tillföras och skulder skrivas ned. I dagsläget är det oklart hur stora summor det handlar om och varifrån de nya pengarna ska komma. Det är dock sannolikt att bankernas aktie- och obligationsägare kommer att få vara med och betala en större nota än tidigare. Även om resultatet av genomgången ligger en bit fram i tiden är detta något som kan bekymra investerare och bidra till förnyad marknadsoro. Även om euroområdet är på väg åt rätt håll behövs sannolikt ytterligare stimulans för att stötta ekonomin i rätt riktning. Även om euroområdet är på väg åt rätt håll behövs sannolikt ytterligare stimulans för att stötta ekonomin i rätt riktning. Det är därför troligt att ECB sänker styrräntan ytterligare innan årsskiftet och möjligen också lanserar fler extraordinära åtgärder. Riksbanken i ett vänta-och-se-läge I Sverige fortsätter konjunktursignalerna att vara mixade. Framåtblickande indikatorer för såväl hushåll som industri visar på fortsatt återhämtning, men när det kommer till hårda data som faktisk produktion har utfallen varit något svagare än väntat. Arbetsmarknadsstatistiken har å andra sidan fortsatt att stärkas och den brukar vara en mer tillförlitlig källa för hur aktiviteten utvecklas snarare än orderingång och industriproduktion, som tenderar att vara mycket volatila. Förutsättningarna för starkare tillväxt finns dock på plats framför allt när det gäller hushållens konsumtion som stöttas av såväl skattesänkningar, låga räntor som god 3

4 Sammantaget betyder det att Riksbanken fortsätter att befinna sig i ett vänta-och-se-läge. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken ska börja höja reporäntan under tredje kvartalet nästa år. förmögenhetsutveckling. Men de kommande månaderna behöver vi se mer bekräftelse på bättre aktivitet för att prognoserna ska hålla. För Riksbanken har utvecklingen under hösten inte inneburit några större förändringar av bilden. Men det faktum att inflationen fortfarande ligger kvar runt en procent har ändå fått Riksbanken att på marginalen sänka reporäntebanan. Samtidigt kvarstår oron över hushållens höga skuldsättning. Under hösten har bostadspriserna åter börjat stiga och kredittillväxten visar också tecken på att öka igen. De verktyg som diskuteras för att lägga band på den utvecklingen är starkare amorteringskultur och ökade kapitalkrav för bankerna. Här råder dock fortfarande osäkerhet om när Finansinspektionen kommer att implementera sådana åtgärder samt vilken effekt de kan tänkas få. Sammantaget betyder det att Riksbanken fortsätter att befinna sig i ett vänta-och-se-läge. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken ska börja höja reporäntan under tredje kvartalet nästa år. Men för att det ska ske behöver ekonomin visa en konkret återhämtning och inflationen bör också vara på väg upp. Att inflationen temporärt avviker från inflationsmålet kan tolereras. Men när denna period med låg och dämpad inflation nu är rätt utdragen blir det mer besvärande för Riksbanken Stigande svenska bostadspriser 12 mån procentuell förändring resp index Bostadspriser, HOX komposit index (höger) Utlåning till hushåll (vänster) Source: Reuters EcoWin Heidi Elmér Chefekonom 4

5 FINANSIELLA MARKNADER Dyra aktier efter börsuppgång? 2013 har än så länge varit ett kluvet börsår. Medan aktiemarknaderna i USA, Japan och Europa har gått som tåget, har tillväxtländernas börser stått och stampat. Det har även lett till stora skillnader i hur värderingen på de olika börserna ser ut. Men vad säger värderingarna egentligen, och vad kan vi dra för slutsatser? I år är det börserna i Nordamerika, Västeuropa och Japan som har stått för de största uppgångarna. I USA och Europa har börserna stigit med procent och Japan är årets börsvinnare med en uppgång på omkring 40 procent i lokal valuta. I USA noteras börsindexen dessutom på den högsta nivån någonsin. I takt med att aktiekurserna har stigit, har även värderingarna ökat. För närvarande är värderingarna, baserat på p/e-tal för nästa års förväntade vinster, på de amerikanska och europeiska aktiemarknaderna omkring 9 11 procent högre än snittet för de senaste 10 åren 1. Aktier har helt enkelt blivit dyrare. Vad säger värderingarna? Något förenklat kan man säga att låga värderingar signalerar förväntningar om att företagens vinster ska minska eller att stor osäkerhet omger ett företag eller en aktiemarknad. Det sistnämnda är en av förklaringarna till att t.ex. ryska aktier generellt sett värderas lägre än motsvarande företag i de flesta andra länder. Omvänt brukar höga värderingar vara ett tecken på att bolagens vinster förväntas öka. Och det är just vad som förväntas just nu. Låt oss ta den amerikanska börsen som exempel. I år förväntas bolagens vinster öka med drygt 5 procent, vilket är något mer än Men nästa år bedöms vinsterna öka med 11 procent ett rejält vinstlyft 2. När investerare förväntar sig att företagen ska göra större vinster, är de beredda att betala ett högre pris, vilket driver upp aktiekurserna. Och när aktiekurserna ökar mer än vad vinsterna förväntas göra, stiger värderingarna. Brist på alternativ, anledning till stigande värderingar Årets börsuppgång bygger dock inte i första hand på höjda vinstprognoser. Istället är det penningpolitiska stimulanser som ligger bakom börslyftet. Centralbankernas lågräntepolitik i kombination med omfattande kvantitativa lättna- Intresset för obligationer som investering har minskat. Även råvaror och hedgefonder har haft det tufft under senare tid der har tryckt ned obligationsräntorna och därmed minskat den potentiella avkastningen på obligationer. Följden är att intresset för obligationer som investering har minskat. Även råvaror och hedgefonder har haft det tufft under senare tid. När alternativen till aktiemarknaden blir färre leder det till ökat intresse för aktieplaceringar, vilket driver upp börskurserna. Lägst värderingar på tillväxtmarknader Det är dock inte alla aktiemarknader som har hängt med i årets börsuppgång. Index över tillväxtmarknadernas samlade börser har nätt och jämnt tagit sig över nollstrecket i 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov USA Japan Europa Total avkastning Procent, 2013, SEK Sverige Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg, MSCI 1 Källa: Morgan Stanley Asia/GEM:s Strategy november Källa Bloomberg

6 år att jämföra med en uppgång på 22 procent för de utvecklade ländernas börser. Och det är bland tillväxtländernas börser som vi hittar de lägsta värderingarna. Här uppgår det genomsnittligt p/e-talet till 10,6. Det är en bra bit lägre än snittet bland de utvecklade länderna på 14,5. Trots det förväntas vinsttillväxten bland tillväxtländernas företag vara något högre än snittet bland företagen i de utvecklade länderna 3. Om förväntningarna på företagens vinster infrias, skapar det goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, men om vinstlyftet dröjer kommer det med stor sannolikhet att leda till en nedgång. Men faktum är att värderingarna på tillväxtländernas börser är i nivå med snittet för de senaste tio åren. De traditionellt lägre värderingarna på tillväxtmarknadernas börser förklaras till stor del av att risknivån på dessa börser bedöms som högre inte minst politiska risker tenderar att hålla nere värderingarna. Det är alltså inte billigare att investera i tillväxtmarknadsaktier nu än vad det har varit historiskt. Vad blir slutsatsen? Att avgöra vad som är en rimlig värdering är svårt. Konjunkturläge, ränteläge och en rad andra faktorer påverkar vad som är rimligt. Att en aktie värderas i linje med sitt historiska genomsnitt behöver således inte betyda att värderingen är rimlig om t.ex. konjunkturläget utmärker sig som särskilt positivt eller negativt. I dagsläget ser konjunkturen i både USA och Europa ut att gå mot ljusning. Det ökar sannolikheten för att vinstprognoserna ska infrias. Vidare förväntas penningpolitiken vara fortsatt expansiv ytterligare ett bra tag. Ett sådant läge motiverar högre värderingar på aktier, vilket också historiskt har varit fallet under perioder med förväntad vinstökning. Mot den bakgrunden ser dagens värderingar på börserna i dessa länder inte särskilt ansträngda ut. Det är dock viktigt att väga in att risken för bakslag ökar i takt med att värderingarna stiger. Om förväntningarna på företagens vinster infrias, skapar det goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, men om vinstlyftet dröjer kommer det med stor sannolikhet att leda till en nedgång. Att värderingarna på tillväxtländernas börser inte har stigit på samma sätt som på börserna i USA och Europa i år beror till stor del på att oron kring dessa länder har ökat under året. Orsaken till oron varierar från land till land. Det största orosmolnet i år har varit att minskade amerikanska stimulanser kommer leda till kapitalutflöden med allvarliga konsekvenser för vissa av länderna. Så länge den här oron består är det svårt att föreställa sig högre värderingar på tillväxtländernas börser. Det betyder dock inte att börserna inte kan gå upp. Precis som för de utvecklade ländernas börser finns goda förutsättningar för stigande börser om företagen når upp till vinstprognoserna. Signaler om ekonomiska reformer i de länder där behovet är som störst, skulle sannolikt ge lite extra draghjälp åt aktiemarknaden. Sammanfattningsvis speglar värderingarna på världens aktiemarknader det rådande ekonomiska klimatet ganska bra, och ger för närvarande inga tydliga för- eller nackdelar för någon enskild börs. Värderingen på en aktie eller börs är en viktig aspekt att väga in i ett investeringsbeslut, men är långt ifrån den enda. Det finns två saker som kan vara värt att ha i åtanke när man tittar på värderingar. Dels ändras värderingarna så gott som dagligen i takt med att börsen går upp och ned. Dessutom ska man vara försiktig med tolkningen av värderingar som sticker ut som mycket höga eller låga det finns oftast en anledning. Johan Lundqvist 3 Källa: Bloomberg

7 PENSIONSSPARANDE Premiepensionen där hela Sverige fondsparar Det borde knappast ha undgått någon att premiepensionen varit mycket omdebatterad det senaste året. En statlig utredning har lett till en debatt som ytterst handlat om dess vara eller icke vara. Låg aktivitet bland spararna, dålig avkastning och risk för stor spridning i utfallet finns bland argumenten emot det nuvarande systemet. Här tittar vi närmare på argumenten och ser vilka förändringar som troligen är på gång. Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen, dvs. den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen och påverkas i huvudsak av hur företaget Sverige utvecklas och förvaltas delvis av AP-fonderna. I premiepensionsdelen har alla möjlighet att själva välja fonder och ansvarar för utfallet i framtiden. Premiepensionen är ett relativt nytt tillskott till pensionspyramiden, som ska utgöra din totala lön i framtiden, vilket i sin tur gör den viktigare att fokusera på ju yngre du är. Privat Få gör aktiva val En siffra som brukar lyftas fram är att endast två procent väljer fonder när de får sin första inbetalning till systemet. Det stämmer visserligen, men är varken anmärkningsvärt eller speciellt oroande. Den första inbetalningen kommer för många i samband med första extrajobbet, och det är inte konstigt att man inte lägger någon större energi på hur Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen och påverkas i huvudsak av hur företaget Sverige utvecklas. Tjänstepension Allmän pension Avkastningen bättre än alternativet Premiepensionen lanserades i slutet av år Med tanke på att systemet är så pass ungt och redan varit med om flera turbulenta perioder på de finansiella marknaderna, inte minst den senaste finanskrisen, är det inte konstigt om avkastningen blivit lidande. Men trots detta har 99 procent av spararna haft en positiv utveckling. Och jämför man med hur inkomstutvecklingen i landet varit under samma period så har avkastningen varit bättre. Alternativet till att ha en fonderad premiepension hade nämligen varit att låta pengarna gå in till inkomstpensionen istället och den påverkas av just den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. PP den lilla inbetalningen ska förvaltas. Då är det intressantare att titta på hur många som totalt i systemet har gjort aktiva val och då är det faktiskt mer än hälften som gjort ett eget val. Det som däremot kan vara ett potentiellt bekymmer är de som initialt har gjort ett aktivt val men sedan inte gjort justeringar under flera år. Här kan riskprofilen ha blivit helt fel. Ta till exempel någon som hoppar av aktiemarknaden helt och hållet mitt i en finanskris och sedan aldrig hoppar på det tåget igen. Alternativkostnaden för detta kan bli mycket hög. Hög risk i förvalsalternativet För den som väljer att inte göra ett eget val finns ett statligt förval genom fonden AP7 Såfa som är en global aktiefond med låg avgift. Fonden tar hög risk genom belåning så att du får avkastningen på ett globalt aktieindex multiplicerat med 1,5. Med andra ord: om marknaden går upp tio procent ett år så avkastar fonden 15 procent, medan om marknaden går ned tio procent så blir avkastningen istället 7

8 minus 15 procent. Spararen kan alltså förvänta sig att värdet kan variera kraftigt från ett år till ett annat i denna fond. Risken i fonden kommer sedan att trappas av ju närmare pensionen man kommer och fortsätta minskas under utbetalningsperioden. Detta sker genom att pengarna delvis placeras om till en korträntefond med låg risk. Räkna dock med att värdet på kapitalet och storleken på utbetalningarna kommer att fortsätta variera ganska kraftigt många år efter att pensionen börjat utbetalas. Tittar man på hur det ser ut i kollektivavtalen som bland annat ger rätt till tjänstepension och omfattar 9 av 10 anställda i Sverige så är traditionell försäkring med garantier uteslutande förval. Den potentiella avkastningen blir i teorin högre med detta förval jämfört med en annan global aktiefond, men den förhöjda risken med hävstången ökar samtidigt risken för negativa överraskningar för den som har oturen att gå i pension vid fel tillfälle. Alternativt förval Tittar man på hur det ser ut i kollektivavtalen som bland annat ger rätt till tjänstepension och omfattar 9 av 10 anställda i Sverige så är traditionell försäkring med garantier uteslutande förval. I flera fall finns även krav på att hälften av pengarna från ett aktivt val ska placeras i traditionell försäkring. Idag finns den sparformen i statlig regi att välja för utbetalning, men inte alls under spartiden där enbart fonder erbjuds. Jag tycker att det är en svaghet att inte den största sparformen vi har för pension och långsiktigt sparande i det här landet ens är valbar. Den har flera förtjänster utöver att det finns en garanti i botten, särskilt på så sätt att den kan ge okomplicerad tillgång till alternativa investeringar som direktägda fastigheter, onoterade aktier och infrastruktur. Premiepensionen blir kvar Det perfekta pensionssystemet är inte uppfunnet ännu och premiepensionen är inget undantag. Om jag tillåts att spekulera ser jag ett antal förändringar komma som följd av utredningen: 1. Premiepensionen läggs inte ned utan kommer att finnas kvar. Det är helt orealistiskt att tänka sig en nedläggning i dagsläget. 2. För den som valt att inte välja fonder själv blir det ingen förändring alls. AP7 Såfa kommer fortsatt att vara förvalet. 3. Den som gjort ett aktivt val men inte gjort några byten på några år kommer att behöva bekräfta att den är nöjd med sitt val. Det blir ett bra tillfälle att se över sin riskprofil. 4. Dagens mer än 800 fonder som finns att välja på kommer bli väsentligt färre, troligen genom tak för avgifter och/eller risknivå. 5. Traditionell försäkring för utbetalning läggs ned i statlig regi men inga privata alternativ upphandlas. Kunder som efterfrågar detta hänvisas till AP7 Såfa och får räkna med större variationer i utbetalningarna från ett år till ett annat. PS. Är du nyfiken på helheten i just din pensionspyramid kan jag rekommendera Minpension.se som är ett samarbete mellan statliga myndigheter och försäkringsbolag. Mattias Munter Pensionsekonom 8

9 PLACERA Starka börser lyfter avkastningen för Skandia Liv Under det tredje kvartalet uppgick avkastningen i Skandias livportfölj till 1,8 procent, och under årets första nio månader summerar avkastningen till 4,0 procent. Samtidigt har solvensgraden ökat, vilket ger möjlighet till stor flexibilitet i förvaltningen. Hittills under 2013 är det aktier som har stått för den bästa utvecklingen bland de tillgångsslag som Skandia Liv har i portföljen. Närmare en tredjedel av innehaven består av aktier, och tillsammans med investeringar i t.ex. infrastruktur, onoterade innehav och fastigheter uppgår andelen så kallade risktillgångar till 63 procent av det samlade portföljvärdet en historiskt hög siffra. Det var framför allt den starka utvecklingen på aktiemarknaden, i synnerhet på den svenska börsen, som bidrog till avkastningen under tredje kvartalet. Med även våra investeringar i infrastruktur och krediter utvecklades väl. Vi har nu en stor andel risktillgångar i portföljen. Det möjliggörs av vår mycket starka finansiella ställning. Solvensgraden är uppe på 167 procent, vilket ger oss stor handlingsfrihet att placera pengar, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia. Ingen aktieportfölj En avkastning på 1,8 procent under ett kvartal när vissa börser gick upp med tvåsiffriga tal kan kanske tyckas lågt. Hans Sterte betonar dock att livportföljen inte är en aktieportfölj och att målsättningen är att skapa stabilitet i avkastningen. Även om det var våra aktieinnehav som stod för den största delen av avkastning under förra kvartalet, så är det viktigt att betona att en livportfölj inte är en aktieportfölj. Vi vill kunna skapa värdetillväxt även när börsen faller är ett bra exempel på det, då bland annat våra investeringar i onoterade bolag, infrastruktur och fastigheter bidrog till en totalavkastning på drygt 3 procent samtidigt som Stockholmsbörsen föll med över 13 procent. Budgetbråk och stimulansoro ändrar inte portföljsammansättningen De frågor som har stått i fokus under året är när den amerikanska centralbanken, Fed, ska minska på sina penningpolitiska stimulanser samt det politiska budgetbråket i USA. Fed meddelade i september att stimulanserna behålls ytterligare ett tag och med bara timmar kvar innan USA skulle slå i skuldtaket lyckades politikerna enas om en tillfällig uppgörelse. Hur har de senaste månadernas osäkerhet påverkat portföljförvaltningen? Vi har inte gjort några taktiska förändringar i portföljsammansättningen på grund av den senaste tidens händelser. Jag tycker att marknaden har tagit den amerikanska skuldfrågan med ro. Varken aktie- eller räntemarknaden har reagerat särskilt starkt. Vad som har hänt nu är att de amerikanska politikerna har skjutit skuldfrågan framför sig ett kvartal. Man har köpt tid. Det här hämmar tillväxten och försvårar för Fed. Jag tror att centralbanken kommer att fortsätta med sina stimulanser till dess att skuldfrågan är löst, säger Hans Sterte och fortsätter: Portföljens risktillgångar bör fortsätta att utvecklas väl så länge den globala penningpolitiken fortsätter att vara så pass stimulerande som den för närvarande är. I takt med att den globala konjunkturen stärks kommer det dock vara nödvändigt att snart börja reducera dessa kraftiga stimulanser, och då får vi tillbaka ett mer osäkert läge i marknaden igen. Och det är i sådana lägen som vikten att ha en välbalanserad portfölj med stor spridning mellan olika tillgångsslag är som störst. Snabb avkastningsfakta* Kvartal 3 1,8 % Senaste 12 månader 5,6 % Genomsnittlig avkastning senaste 10 åren * Totalavkastning ska inte förväxlas med återbäringsränta. 6,5 % per år För mer information om livportföljen, se sid 12. Johan Lundqvist 9

10 PLACERA Sex nya fonder i Skandias sortiment Skandias målsättning är att erbjuda marknadens bästa fonder till dig som kund. För att lyckas med det ser vi kontinuerligt över fondsortimentet, vilket med jämna mellanrum resulterar i att vi byter ut befintliga fonder och tar in nya. I våras lanserade vi sex nya fonder och nu är det dags för sex till. Den här gången har vi särskilt fokus på nya tillväxtmarknadsfonder. Ny Rysslandsfond i exklusivt samarbete: Prosperity Russia Prosperity är en av de mest framgångsrika fondförvaltarna på den ryska aktiemarknaden. Företagets fonder riktar sig framförallt mot kapitalstarka, institutionella investerare, men genom ett samarbete mellan Skandia och Prosperity görs nu fonden Prosperity Russia tillgänglig för Skandias kunder. En central anledning till Prosperitys framgångar är att förvaltarna fångar bredden på den ryska aktiemarknaden. En förhållandevis stor andel av portföljvärdet investeras i mindre bolag och i aktier som inte ingår i de stora ryska börsindexen. En hörnsten i förvaltningen är ett långsiktigt och aktivt ägande i de bolag som Prosperity investerar i. Genom sitt aktiva ägande kan förvaltarna påverka kostnadseffektiviseringar, strategiförbättringar och utdelningspolicy i bolagen. Skandia Fonder startar ny fond: Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Tillväxtmarknadsfond är en nystartad fond som förvaltas av Lazard Asset Management. Förvaltarna bakom fonden har arbetat tillsammans sedan 2009 och deras avkastning har under de senaste tre åren varit högre än jämförelseindex under varje år både i stigande och sjunkande marknader. I den här fonden ligger allt fokus på valet av aktier. Det innebär att förvaltarna fäster mindre vikt vid i vilka länder som företagen de investerar i ligger. Den geografiska exponeringen i fonden är därmed en konsekvens av förvaltarnas aktieval, och kan skilja sig från jämförelseindexet. Totalt investerar förvaltarna i omkring aktier på tillväxtländernas börser. En betydande del av portföljen kan även investeras i bolag som inte ingår i jämförelseindexet, vilket ger stora friheter i investeringsprocessen. Nya marknader: Schroder Frontier Markets I Schroder Frontier Markets investerar förvaltaren på aktiemarknaderna i de tillväxtmarknader som klassificeras som Frontier Markets t.ex. i Nigeria, Kenya och Vietnam. Dessa aktiemarknader är mindre till storleken och har lägre omsättning än börserna i traditionella tillväxtmarknadsländer. Sedan Schroder startade sin fond den 1 januari 2011, har den slagit sitt jämförelseindex med över 20 procent, vilket gör den till en av de absolut bästa inom kategorin. En viktig förklaring till fondens starka avkastning är förvaltarnas lokala närvaro. Schroder Frontier Markets förvaltas av ett team på åtta personer som är utspridda i regionen. Det är särskilt viktigt i frontier markets-länderna då finansmarknaderna i många av länderna är förhållandevis outvecklade. Ny passivt förvaltad fond: Skandia Global Exponering Skandia Global Exponering är en passivt förvaltad indexnära fond. Det som skiljer Skandia Global Exponering mot de flesta indexfonder är att fonden inte investerar i bolag som strider mot Skandia Fonders etiska policy. Det är alltså inte en regelrätt indexfond då vissa av de bolag som ingår i index inte finns med i fondportföljen. Därför förväntas avkastningen bli mycket snarlik index, men mindre avvikelser kommer att förekomma. Fondens jämförelseindex är MSCI World, som består av samtliga utvecklade länders börser. Inga tillväxtmarknader ingår alltså i index. 10

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet

Marknadsbrev. En årsavkastnin på två månader. mars 2013. Marknaden i korthet Marknadsbrev mars 2013 En årsavkastnin på två månader Under årets första månader steg den svenska börsen drygt 8 procent. Det motsvarar ungefär en årsavkastning på två månader. Och faktum är att den svenska

Läs mer

Börshumöret håller i sig

Börshumöret håller i sig Marknadsbrev april 215 Börshumöret håller i sig Trög start på året för konjunkturen. 215 har börjat i motvind för världens största ekonomier USA och Kina i takt med att merparten av konjunkturstatistiken

Läs mer

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar

Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Konjunkturutsikter 3 Varmare konjunkturväder, men isbergen finns kvar Utsikterna visar relativt vackert konjunkturväder det närmaste året. Fortsatt mycket expansiv global penningpolitik som helhet, pragmatiska

Läs mer

Blir 2011 också ett bra börsår?

Blir 2011 också ett bra börsår? Marknadsbrev januari 2011 Blir 2011 också ett bra börsår? Förra året var ett riktigt bra börsår (för de flesta börser) och en hel del fonder gick otroligt bra, inte minst Thailandfonder. Den stora frågan

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev!

Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! maj 2009 Välkommen tillbaka till Skandias marknadsbrev! Förra marknadsbrevet blev mycket uppskattat av våra kunder. Den här månaden har vi samlat en ny laddning färska analyser och tips från några av marknadens

Läs mer

"Köp till sillen och sälj till kräftorna"?

Köp till sillen och sälj till kräftorna? juni "Köp till sillen och sälj till kräftorna"? Då var den här, sommaren. På midsommarafton dukas det upp med färskpotatis och sill över hela landet. Vi går förvisso mot mörkare tider redan då, men sommaren,

Läs mer

Lu net före rapportstormen

Lu net före rapportstormen Marknadsbrev september 2010 Lu net före rapportstormen September har varit en tämligen lugn börsmånad. Börsen har pekat stadigt uppåt och tråkiga ekonomiska nyheter har vi till stor del sluppit under månaden.

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2.

Innehåll. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, Nyckelfakta 2. Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2009 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Gamla Liv) driver traditionell

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Experten: Därför påverkas världen av valet i USA EKONOMI. Valet är inte bara en fråga för USA. Hela världen berörs av presidentvalet den 6 november. Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank, berättar

Läs mer

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa?

September 2014. Strategirapport. - Bättre Draghi Europa? September 2014 Strategirapport - Bättre Draghi Europa? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar 7 Globalt 8 USA 10 Europa 12 Sverige

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015

Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Erik Penser Bankaktiebolag Investeringsstrategier Juni 2015 Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg, utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster AKTIER ALLOKERING EP ALFA Centralbankerna

Läs mer

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012:

Marknadsbrev. Försikti a fondaffärer i april. maj 2012. Fondstatistik april 2012: Marknadsbrev maj 2012 Försikti a fondaffärer i april April är över för den här gången och för Stockholmsbörsens del blev det en hel del svängningar. Under årets tre första månader såg vi rusning till aktiefonder,

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012

Private Banking. Så utvecklas börsåret 2012 Så utvecklas börsåret 2012 BÖRSEN. Fjolårets kräftgång gör att börsen kan stiga med mellan 10-20 procent under 2012, förutsatt att två orosmoln lättar. Den bedömningen gör Hannes Bernéus, aktiemäklare

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst

Investment Outlook. Utsikter för ljus finanshöst Investment Outlook Utsikter för ljus finanshöst PRIVATE BANKING INVESTMENT STRATEGY SEPTEMBER 2014 Investment Outlook Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Tema: Fortsatt börs- och konjunkturuppgång

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Aktiemäklaren: Så här går börsen 2013 Betydligt enklare med schablonbeskattat sparande BÖRSEN. En lågt värderad börs och många bolag med starka balansräkningar. Det är några anledningar till varför aktiemäklaren

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Satsa på alternativa placeringar

Satsa på alternativa placeringar Krönika Portföljen i centrum Läs Andrée Lundins krönika sidan 9 Företagarförbundets Camilla Littorin Ett blomstrande Holland är förebilden Efter Riksdagsvalet finns det mycket att göra för att gynna företagsklimatet.

Läs mer