Bråkiga politiker och euforiska marknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bråkiga politiker och euforiska marknader"

Transkript

1 Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska budgetbråket i kongressen som ledde till att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. Ledande indikatorer fortsätter dock att visa på återhämtning, men hårddata har inte hängt med lika starkt ännu. Centralbankerna fortsätter därmed den expansiva penningpolitiken i oförminskad styrka, vilket fortsätter att smörja de finansiella marknaderna. Dyra aktier efter börsuppgång? Det är framför allt aktiemarknaderna i USA, Japan och Europa som har stått för de stora uppgångarna i år. Tillväxtländernas börser har samtidigt stått och stampat. Det har även lett till stora skillnader i värderingen på de olika börserna. Men värderingsskillnaderna ger inga tydliga för- eller nackdelar för någon enskild börs. Starka börser lyfter avkastningen för Skandia Liv: Under det tredje kvartalet uppgick avkastningen i Skandias livportfölj till 1,8 procent, och under årets första nio månader summerar avkastningen till 4,0 procent. Samtidigt har solvensgraden ökat, vilket ger möjlighet till stor flexibilitet i förvaltningen. Börsutveckling 1 oktober till 6 november i svenska kronor Nordamerika 6,5% Sverige 0,4% Europa 5,6% Ryssland 3,8% Asien Japan 1,3% 4,8% Afrika 4,5% Sydamerika 1,9% Australien 8,4% Världen 5,8% Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/världsdel inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Bråkiga politiker och euforiska marknader Hösten har dominerats av politiska låsningar. I USA resulterade budgetbråket i kongressen i att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. I Tyskland har det varit nyval, men bildandet av ny regering har dragit ut på tiden. Ledande indikatorer fortsätter dock att visa på återhämtning, men hårddata har inte hängt med lika starkt ännu. Centralbankerna fortsätter därmed den expansiva penningpolitiken i oförminskad styrka, vilket fortsätter att smörja de finansiella marknaderna. Den politiska osäkerheten har varit betydande under hösten inte minst i USA där budgetbråket i kongressen resulterade i att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. Men trots att bråket om skuldtaket riskerar att sätta krokben för den amerikanska återhämtningen syns få spår av oro på de finansiella marknaderna. De senaste åren har vi varit vana att se kompromisser i sista stund. Så blev det även denna gång. Nu har tidsfristen förlängts till början av februari nästa år. Den minst dåliga lösningen har blivit att kortsiktigt skjuta problemen framför sig och hoppas på en bättre kompromiss innan USA riskerar att slå i skuldtaket nästa gång. Återkommande blockeringar Regler med begränsningar för hur mycket staten får låna är i grunden en sund princip. Långsiktigt är det inte hållbart att skulderna fortsätter att öka i dagens höga takt. Det är politikerna överens om. Det behövs en långsiktig konsolideringsplan med en kombination av skatte- och socialförsäkringsreformer för att få bukt på problemen. Men det är just lösningen som republikaner och demokrater har diametralt olika syn på och det har lett till återkommande blockeringar i kongressen. Insatsen är hög. Utbliven kompromiss leder till inställda betalningar och förmodligen sänkt kreditbetyg, vilket skulle kunna ge stora negativa återverkningar på den amerikanska återhämtningen. men marknaderna tar bråket med ro Att USA kan komma undan med nuvarande situation kan tyckas märklig. Knappt något annat land som riskerar betalningsinställelser kan räkna med samma gäspning från marknadsaktörerna jämför bara med Grekland, Irland eller valfri tillväxtmarknadsekonomi. Förklaringen är att USA som världens största ekonomi fortfarande betraktas som en säker hamn om det skulle uppstå stor marknadsturbulens. Med en stor och likvid obligationsmarknad kommer USA paradoxalt nog inte att få några större problem med att få finansiering av utländska investerare trots stora skulder och nedgraderat kreditbetyg. Alternativa säkra hamnar är helt enkelt för få och för små för att rymma alla investerare som söker skydd på ett stormigt marknadshav. Avsaknad av disciplinerande marknadsreaktioner bidrar dock dessvärre till att det politiska dödläget består. Det är därför stor risk att cirkusen med budget- och skuldtaksbråk åter kommer på turné strax efter årsskiftet. Hur stor effekt budgetkrisen fått på den amerikanska ekonomin är inte helt klart. Statistikrapportering har försenats något till följd av stängda myndigheter. Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex har dock inte påverkats nämnvärt av debaclet utan de ligger fortfarande kvar på relativt höga nivåer. Jobbtillväxten har däremot under hösten sjunkit till per månad jämfört med knappt i snitt under det första halvåret. Arbetsmarknadsutvecklingen har därmed inte varit imponerande och det är något som den amerikanska cen USA: Budget Utfall och prognos, miljarder dollar Budget, prognos Budget, utfall Source: Reuters EcoWin, US Financial Management Service 2

3 tralbanken Fed håller ett vakande öga på. Det är dock värt att poängtera att den amerikanska ekonomin ändå fortsatt att återhämta sig i gradvis men stadig takt under hela 2013 trots stark finanspolitisk motvind och rådande politisk osäkerhet. Budgetunderskottet har också minskat mer än väntat under året, mycket tack vare bättre konjunktur och högre skatteintäkter när allt fler får jobb. Fed en curlingförälder Den finanspolitiska osäkerheten har dock med största sannolikhet påverkat Fed, som fortsatt att köpa obligationer i oförminskad omfattning under hösten. Knäckfrågan är naturligtvis när Fed ska börja trappa ned på köpen. Fed fortsätter att hålla den penningpolitiska gasen hårt nedtryckt ytterligare ett tag och det har bidragit till att marknadsräntor fallit tillbaka under hösten och börsen fortsatt att gå starkt. Vi har tidigare räknat med att det skulle inledas innan årsskiftet, men nu är det troligt att Fed avvaktar till mars för att undvika att nedtrappningen sammafaller med förnyat budgetbråk. Fed fortsätter därmed att hålla den penningpolitiska gasen hårt nedtryckt ytterligare ett tag och det har bidragit till att marknadsräntor fallit tillbaka under hösten och börsen fortsatt att gå starkt. Likt en curlingförälder fortsätter Fed att sopa undan eventuella hinder för den ekonomiska återhämtningen, och de finansiella marknaderna tackar och tar emot. Ny tysk regering dröjer I Tyskland har det under hösten varit nyval, men bildandet av ny regering har dragit ut på tiden. Den mest troliga lösningen är en storkoalition mellan Merkels kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SDP, men det är först framåt jul som en formell regering förväntas kunna ta över. Nu sker hårda förhandlingar mellan partierna. Det är troligt att SDP får igenom något av sina krav för att gå med på att sätta sig i samma regering som CDU. Högst på önskelistan står minimilöner och därefter följer ökad satsning på infrastruktur. Även om detta väntas vara mer eller mindre budgetneutralt kan en sådan politik ändå vara något tillväxtfrämjande för tysk ekonomi. Medan tyska politiker är upptagna med inrikespolitiska förhandlingar får övriga Europa snällt vänta tills en handlingskraftig tysk regering är på plats. Det betyder att arbetet med eurointegrationen fortsätter att vara i ett vakuum ytterligare några månader. Under hösten har det dock fortsatt komma tecknen på att euroområdet håller på att bottna ur och resa sig ur recessionen. Men det är en långsam process. Störst förändringar åt det positiva hållet står de sydeuropeiska krisländerna för, där reformtakten är högst och minskning av budgetunderskotten sker snabbast. Det sker förvisso med kniven på strupen, men bidrar till att långsamt ombalansera euroområdet. Stresstester kan visa sårbarhet De underliggande problemen med för stora skulder hos såväl stater som banker i euroområdet kvarstår dock. Till våren ska det göras en omfattande genomgång av bankernas tillgångar och skulder samt genomföras stresstester. För att resultatet ska vara trovärdigt och jämförbart mellan länder har riktlinjer redan börjat dras upp. Genomgången kommer med högsta sannolikhet att visa att nytt kapital behöver tillföras och skulder skrivas ned. I dagsläget är det oklart hur stora summor det handlar om och varifrån de nya pengarna ska komma. Det är dock sannolikt att bankernas aktie- och obligationsägare kommer att få vara med och betala en större nota än tidigare. Även om resultatet av genomgången ligger en bit fram i tiden är detta något som kan bekymra investerare och bidra till förnyad marknadsoro. Även om euroområdet är på väg åt rätt håll behövs sannolikt ytterligare stimulans för att stötta ekonomin i rätt riktning. Även om euroområdet är på väg åt rätt håll behövs sannolikt ytterligare stimulans för att stötta ekonomin i rätt riktning. Det är därför troligt att ECB sänker styrräntan ytterligare innan årsskiftet och möjligen också lanserar fler extraordinära åtgärder. Riksbanken i ett vänta-och-se-läge I Sverige fortsätter konjunktursignalerna att vara mixade. Framåtblickande indikatorer för såväl hushåll som industri visar på fortsatt återhämtning, men när det kommer till hårda data som faktisk produktion har utfallen varit något svagare än väntat. Arbetsmarknadsstatistiken har å andra sidan fortsatt att stärkas och den brukar vara en mer tillförlitlig källa för hur aktiviteten utvecklas snarare än orderingång och industriproduktion, som tenderar att vara mycket volatila. Förutsättningarna för starkare tillväxt finns dock på plats framför allt när det gäller hushållens konsumtion som stöttas av såväl skattesänkningar, låga räntor som god 3

4 Sammantaget betyder det att Riksbanken fortsätter att befinna sig i ett vänta-och-se-läge. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken ska börja höja reporäntan under tredje kvartalet nästa år. förmögenhetsutveckling. Men de kommande månaderna behöver vi se mer bekräftelse på bättre aktivitet för att prognoserna ska hålla. För Riksbanken har utvecklingen under hösten inte inneburit några större förändringar av bilden. Men det faktum att inflationen fortfarande ligger kvar runt en procent har ändå fått Riksbanken att på marginalen sänka reporäntebanan. Samtidigt kvarstår oron över hushållens höga skuldsättning. Under hösten har bostadspriserna åter börjat stiga och kredittillväxten visar också tecken på att öka igen. De verktyg som diskuteras för att lägga band på den utvecklingen är starkare amorteringskultur och ökade kapitalkrav för bankerna. Här råder dock fortfarande osäkerhet om när Finansinspektionen kommer att implementera sådana åtgärder samt vilken effekt de kan tänkas få. Sammantaget betyder det att Riksbanken fortsätter att befinna sig i ett vänta-och-se-läge. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken ska börja höja reporäntan under tredje kvartalet nästa år. Men för att det ska ske behöver ekonomin visa en konkret återhämtning och inflationen bör också vara på väg upp. Att inflationen temporärt avviker från inflationsmålet kan tolereras. Men när denna period med låg och dämpad inflation nu är rätt utdragen blir det mer besvärande för Riksbanken Stigande svenska bostadspriser 12 mån procentuell förändring resp index Bostadspriser, HOX komposit index (höger) Utlåning till hushåll (vänster) Source: Reuters EcoWin Heidi Elmér Chefekonom 4

5 FINANSIELLA MARKNADER Dyra aktier efter börsuppgång? 2013 har än så länge varit ett kluvet börsår. Medan aktiemarknaderna i USA, Japan och Europa har gått som tåget, har tillväxtländernas börser stått och stampat. Det har även lett till stora skillnader i hur värderingen på de olika börserna ser ut. Men vad säger värderingarna egentligen, och vad kan vi dra för slutsatser? I år är det börserna i Nordamerika, Västeuropa och Japan som har stått för de största uppgångarna. I USA och Europa har börserna stigit med procent och Japan är årets börsvinnare med en uppgång på omkring 40 procent i lokal valuta. I USA noteras börsindexen dessutom på den högsta nivån någonsin. I takt med att aktiekurserna har stigit, har även värderingarna ökat. För närvarande är värderingarna, baserat på p/e-tal för nästa års förväntade vinster, på de amerikanska och europeiska aktiemarknaderna omkring 9 11 procent högre än snittet för de senaste 10 åren 1. Aktier har helt enkelt blivit dyrare. Vad säger värderingarna? Något förenklat kan man säga att låga värderingar signalerar förväntningar om att företagens vinster ska minska eller att stor osäkerhet omger ett företag eller en aktiemarknad. Det sistnämnda är en av förklaringarna till att t.ex. ryska aktier generellt sett värderas lägre än motsvarande företag i de flesta andra länder. Omvänt brukar höga värderingar vara ett tecken på att bolagens vinster förväntas öka. Och det är just vad som förväntas just nu. Låt oss ta den amerikanska börsen som exempel. I år förväntas bolagens vinster öka med drygt 5 procent, vilket är något mer än Men nästa år bedöms vinsterna öka med 11 procent ett rejält vinstlyft 2. När investerare förväntar sig att företagen ska göra större vinster, är de beredda att betala ett högre pris, vilket driver upp aktiekurserna. Och när aktiekurserna ökar mer än vad vinsterna förväntas göra, stiger värderingarna. Brist på alternativ, anledning till stigande värderingar Årets börsuppgång bygger dock inte i första hand på höjda vinstprognoser. Istället är det penningpolitiska stimulanser som ligger bakom börslyftet. Centralbankernas lågräntepolitik i kombination med omfattande kvantitativa lättna- Intresset för obligationer som investering har minskat. Även råvaror och hedgefonder har haft det tufft under senare tid der har tryckt ned obligationsräntorna och därmed minskat den potentiella avkastningen på obligationer. Följden är att intresset för obligationer som investering har minskat. Även råvaror och hedgefonder har haft det tufft under senare tid. När alternativen till aktiemarknaden blir färre leder det till ökat intresse för aktieplaceringar, vilket driver upp börskurserna. Lägst värderingar på tillväxtmarknader Det är dock inte alla aktiemarknader som har hängt med i årets börsuppgång. Index över tillväxtmarknadernas samlade börser har nätt och jämnt tagit sig över nollstrecket i 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov USA Japan Europa Total avkastning Procent, 2013, SEK Sverige Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg, MSCI 1 Källa: Morgan Stanley Asia/GEM:s Strategy november Källa Bloomberg

6 år att jämföra med en uppgång på 22 procent för de utvecklade ländernas börser. Och det är bland tillväxtländernas börser som vi hittar de lägsta värderingarna. Här uppgår det genomsnittligt p/e-talet till 10,6. Det är en bra bit lägre än snittet bland de utvecklade länderna på 14,5. Trots det förväntas vinsttillväxten bland tillväxtländernas företag vara något högre än snittet bland företagen i de utvecklade länderna 3. Om förväntningarna på företagens vinster infrias, skapar det goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, men om vinstlyftet dröjer kommer det med stor sannolikhet att leda till en nedgång. Men faktum är att värderingarna på tillväxtländernas börser är i nivå med snittet för de senaste tio åren. De traditionellt lägre värderingarna på tillväxtmarknadernas börser förklaras till stor del av att risknivån på dessa börser bedöms som högre inte minst politiska risker tenderar att hålla nere värderingarna. Det är alltså inte billigare att investera i tillväxtmarknadsaktier nu än vad det har varit historiskt. Vad blir slutsatsen? Att avgöra vad som är en rimlig värdering är svårt. Konjunkturläge, ränteläge och en rad andra faktorer påverkar vad som är rimligt. Att en aktie värderas i linje med sitt historiska genomsnitt behöver således inte betyda att värderingen är rimlig om t.ex. konjunkturläget utmärker sig som särskilt positivt eller negativt. I dagsläget ser konjunkturen i både USA och Europa ut att gå mot ljusning. Det ökar sannolikheten för att vinstprognoserna ska infrias. Vidare förväntas penningpolitiken vara fortsatt expansiv ytterligare ett bra tag. Ett sådant läge motiverar högre värderingar på aktier, vilket också historiskt har varit fallet under perioder med förväntad vinstökning. Mot den bakgrunden ser dagens värderingar på börserna i dessa länder inte särskilt ansträngda ut. Det är dock viktigt att väga in att risken för bakslag ökar i takt med att värderingarna stiger. Om förväntningarna på företagens vinster infrias, skapar det goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, men om vinstlyftet dröjer kommer det med stor sannolikhet att leda till en nedgång. Att värderingarna på tillväxtländernas börser inte har stigit på samma sätt som på börserna i USA och Europa i år beror till stor del på att oron kring dessa länder har ökat under året. Orsaken till oron varierar från land till land. Det största orosmolnet i år har varit att minskade amerikanska stimulanser kommer leda till kapitalutflöden med allvarliga konsekvenser för vissa av länderna. Så länge den här oron består är det svårt att föreställa sig högre värderingar på tillväxtländernas börser. Det betyder dock inte att börserna inte kan gå upp. Precis som för de utvecklade ländernas börser finns goda förutsättningar för stigande börser om företagen når upp till vinstprognoserna. Signaler om ekonomiska reformer i de länder där behovet är som störst, skulle sannolikt ge lite extra draghjälp åt aktiemarknaden. Sammanfattningsvis speglar värderingarna på världens aktiemarknader det rådande ekonomiska klimatet ganska bra, och ger för närvarande inga tydliga för- eller nackdelar för någon enskild börs. Värderingen på en aktie eller börs är en viktig aspekt att väga in i ett investeringsbeslut, men är långt ifrån den enda. Det finns två saker som kan vara värt att ha i åtanke när man tittar på värderingar. Dels ändras värderingarna så gott som dagligen i takt med att börsen går upp och ned. Dessutom ska man vara försiktig med tolkningen av värderingar som sticker ut som mycket höga eller låga det finns oftast en anledning. Johan Lundqvist 3 Källa: Bloomberg

7 PENSIONSSPARANDE Premiepensionen där hela Sverige fondsparar Det borde knappast ha undgått någon att premiepensionen varit mycket omdebatterad det senaste året. En statlig utredning har lett till en debatt som ytterst handlat om dess vara eller icke vara. Låg aktivitet bland spararna, dålig avkastning och risk för stor spridning i utfallet finns bland argumenten emot det nuvarande systemet. Här tittar vi närmare på argumenten och ser vilka förändringar som troligen är på gång. Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen, dvs. den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen och påverkas i huvudsak av hur företaget Sverige utvecklas och förvaltas delvis av AP-fonderna. I premiepensionsdelen har alla möjlighet att själva välja fonder och ansvarar för utfallet i framtiden. Premiepensionen är ett relativt nytt tillskott till pensionspyramiden, som ska utgöra din totala lön i framtiden, vilket i sin tur gör den viktigare att fokusera på ju yngre du är. Privat Få gör aktiva val En siffra som brukar lyftas fram är att endast två procent väljer fonder när de får sin första inbetalning till systemet. Det stämmer visserligen, men är varken anmärkningsvärt eller speciellt oroande. Den första inbetalningen kommer för många i samband med första extrajobbet, och det är inte konstigt att man inte lägger någon större energi på hur Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen och påverkas i huvudsak av hur företaget Sverige utvecklas. Tjänstepension Allmän pension Avkastningen bättre än alternativet Premiepensionen lanserades i slutet av år Med tanke på att systemet är så pass ungt och redan varit med om flera turbulenta perioder på de finansiella marknaderna, inte minst den senaste finanskrisen, är det inte konstigt om avkastningen blivit lidande. Men trots detta har 99 procent av spararna haft en positiv utveckling. Och jämför man med hur inkomstutvecklingen i landet varit under samma period så har avkastningen varit bättre. Alternativet till att ha en fonderad premiepension hade nämligen varit att låta pengarna gå in till inkomstpensionen istället och den påverkas av just den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. PP den lilla inbetalningen ska förvaltas. Då är det intressantare att titta på hur många som totalt i systemet har gjort aktiva val och då är det faktiskt mer än hälften som gjort ett eget val. Det som däremot kan vara ett potentiellt bekymmer är de som initialt har gjort ett aktivt val men sedan inte gjort justeringar under flera år. Här kan riskprofilen ha blivit helt fel. Ta till exempel någon som hoppar av aktiemarknaden helt och hållet mitt i en finanskris och sedan aldrig hoppar på det tåget igen. Alternativkostnaden för detta kan bli mycket hög. Hög risk i förvalsalternativet För den som väljer att inte göra ett eget val finns ett statligt förval genom fonden AP7 Såfa som är en global aktiefond med låg avgift. Fonden tar hög risk genom belåning så att du får avkastningen på ett globalt aktieindex multiplicerat med 1,5. Med andra ord: om marknaden går upp tio procent ett år så avkastar fonden 15 procent, medan om marknaden går ned tio procent så blir avkastningen istället 7

8 minus 15 procent. Spararen kan alltså förvänta sig att värdet kan variera kraftigt från ett år till ett annat i denna fond. Risken i fonden kommer sedan att trappas av ju närmare pensionen man kommer och fortsätta minskas under utbetalningsperioden. Detta sker genom att pengarna delvis placeras om till en korträntefond med låg risk. Räkna dock med att värdet på kapitalet och storleken på utbetalningarna kommer att fortsätta variera ganska kraftigt många år efter att pensionen börjat utbetalas. Tittar man på hur det ser ut i kollektivavtalen som bland annat ger rätt till tjänstepension och omfattar 9 av 10 anställda i Sverige så är traditionell försäkring med garantier uteslutande förval. Den potentiella avkastningen blir i teorin högre med detta förval jämfört med en annan global aktiefond, men den förhöjda risken med hävstången ökar samtidigt risken för negativa överraskningar för den som har oturen att gå i pension vid fel tillfälle. Alternativt förval Tittar man på hur det ser ut i kollektivavtalen som bland annat ger rätt till tjänstepension och omfattar 9 av 10 anställda i Sverige så är traditionell försäkring med garantier uteslutande förval. I flera fall finns även krav på att hälften av pengarna från ett aktivt val ska placeras i traditionell försäkring. Idag finns den sparformen i statlig regi att välja för utbetalning, men inte alls under spartiden där enbart fonder erbjuds. Jag tycker att det är en svaghet att inte den största sparformen vi har för pension och långsiktigt sparande i det här landet ens är valbar. Den har flera förtjänster utöver att det finns en garanti i botten, särskilt på så sätt att den kan ge okomplicerad tillgång till alternativa investeringar som direktägda fastigheter, onoterade aktier och infrastruktur. Premiepensionen blir kvar Det perfekta pensionssystemet är inte uppfunnet ännu och premiepensionen är inget undantag. Om jag tillåts att spekulera ser jag ett antal förändringar komma som följd av utredningen: 1. Premiepensionen läggs inte ned utan kommer att finnas kvar. Det är helt orealistiskt att tänka sig en nedläggning i dagsläget. 2. För den som valt att inte välja fonder själv blir det ingen förändring alls. AP7 Såfa kommer fortsatt att vara förvalet. 3. Den som gjort ett aktivt val men inte gjort några byten på några år kommer att behöva bekräfta att den är nöjd med sitt val. Det blir ett bra tillfälle att se över sin riskprofil. 4. Dagens mer än 800 fonder som finns att välja på kommer bli väsentligt färre, troligen genom tak för avgifter och/eller risknivå. 5. Traditionell försäkring för utbetalning läggs ned i statlig regi men inga privata alternativ upphandlas. Kunder som efterfrågar detta hänvisas till AP7 Såfa och får räkna med större variationer i utbetalningarna från ett år till ett annat. PS. Är du nyfiken på helheten i just din pensionspyramid kan jag rekommendera Minpension.se som är ett samarbete mellan statliga myndigheter och försäkringsbolag. Mattias Munter Pensionsekonom 8

9 PLACERA Starka börser lyfter avkastningen för Skandia Liv Under det tredje kvartalet uppgick avkastningen i Skandias livportfölj till 1,8 procent, och under årets första nio månader summerar avkastningen till 4,0 procent. Samtidigt har solvensgraden ökat, vilket ger möjlighet till stor flexibilitet i förvaltningen. Hittills under 2013 är det aktier som har stått för den bästa utvecklingen bland de tillgångsslag som Skandia Liv har i portföljen. Närmare en tredjedel av innehaven består av aktier, och tillsammans med investeringar i t.ex. infrastruktur, onoterade innehav och fastigheter uppgår andelen så kallade risktillgångar till 63 procent av det samlade portföljvärdet en historiskt hög siffra. Det var framför allt den starka utvecklingen på aktiemarknaden, i synnerhet på den svenska börsen, som bidrog till avkastningen under tredje kvartalet. Med även våra investeringar i infrastruktur och krediter utvecklades väl. Vi har nu en stor andel risktillgångar i portföljen. Det möjliggörs av vår mycket starka finansiella ställning. Solvensgraden är uppe på 167 procent, vilket ger oss stor handlingsfrihet att placera pengar, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia. Ingen aktieportfölj En avkastning på 1,8 procent under ett kvartal när vissa börser gick upp med tvåsiffriga tal kan kanske tyckas lågt. Hans Sterte betonar dock att livportföljen inte är en aktieportfölj och att målsättningen är att skapa stabilitet i avkastningen. Även om det var våra aktieinnehav som stod för den största delen av avkastning under förra kvartalet, så är det viktigt att betona att en livportfölj inte är en aktieportfölj. Vi vill kunna skapa värdetillväxt även när börsen faller är ett bra exempel på det, då bland annat våra investeringar i onoterade bolag, infrastruktur och fastigheter bidrog till en totalavkastning på drygt 3 procent samtidigt som Stockholmsbörsen föll med över 13 procent. Budgetbråk och stimulansoro ändrar inte portföljsammansättningen De frågor som har stått i fokus under året är när den amerikanska centralbanken, Fed, ska minska på sina penningpolitiska stimulanser samt det politiska budgetbråket i USA. Fed meddelade i september att stimulanserna behålls ytterligare ett tag och med bara timmar kvar innan USA skulle slå i skuldtaket lyckades politikerna enas om en tillfällig uppgörelse. Hur har de senaste månadernas osäkerhet påverkat portföljförvaltningen? Vi har inte gjort några taktiska förändringar i portföljsammansättningen på grund av den senaste tidens händelser. Jag tycker att marknaden har tagit den amerikanska skuldfrågan med ro. Varken aktie- eller räntemarknaden har reagerat särskilt starkt. Vad som har hänt nu är att de amerikanska politikerna har skjutit skuldfrågan framför sig ett kvartal. Man har köpt tid. Det här hämmar tillväxten och försvårar för Fed. Jag tror att centralbanken kommer att fortsätta med sina stimulanser till dess att skuldfrågan är löst, säger Hans Sterte och fortsätter: Portföljens risktillgångar bör fortsätta att utvecklas väl så länge den globala penningpolitiken fortsätter att vara så pass stimulerande som den för närvarande är. I takt med att den globala konjunkturen stärks kommer det dock vara nödvändigt att snart börja reducera dessa kraftiga stimulanser, och då får vi tillbaka ett mer osäkert läge i marknaden igen. Och det är i sådana lägen som vikten att ha en välbalanserad portfölj med stor spridning mellan olika tillgångsslag är som störst. Snabb avkastningsfakta* Kvartal 3 1,8 % Senaste 12 månader 5,6 % Genomsnittlig avkastning senaste 10 åren * Totalavkastning ska inte förväxlas med återbäringsränta. 6,5 % per år För mer information om livportföljen, se sid 12. Johan Lundqvist 9

10 PLACERA Sex nya fonder i Skandias sortiment Skandias målsättning är att erbjuda marknadens bästa fonder till dig som kund. För att lyckas med det ser vi kontinuerligt över fondsortimentet, vilket med jämna mellanrum resulterar i att vi byter ut befintliga fonder och tar in nya. I våras lanserade vi sex nya fonder och nu är det dags för sex till. Den här gången har vi särskilt fokus på nya tillväxtmarknadsfonder. Ny Rysslandsfond i exklusivt samarbete: Prosperity Russia Prosperity är en av de mest framgångsrika fondförvaltarna på den ryska aktiemarknaden. Företagets fonder riktar sig framförallt mot kapitalstarka, institutionella investerare, men genom ett samarbete mellan Skandia och Prosperity görs nu fonden Prosperity Russia tillgänglig för Skandias kunder. En central anledning till Prosperitys framgångar är att förvaltarna fångar bredden på den ryska aktiemarknaden. En förhållandevis stor andel av portföljvärdet investeras i mindre bolag och i aktier som inte ingår i de stora ryska börsindexen. En hörnsten i förvaltningen är ett långsiktigt och aktivt ägande i de bolag som Prosperity investerar i. Genom sitt aktiva ägande kan förvaltarna påverka kostnadseffektiviseringar, strategiförbättringar och utdelningspolicy i bolagen. Skandia Fonder startar ny fond: Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Tillväxtmarknadsfond är en nystartad fond som förvaltas av Lazard Asset Management. Förvaltarna bakom fonden har arbetat tillsammans sedan 2009 och deras avkastning har under de senaste tre åren varit högre än jämförelseindex under varje år både i stigande och sjunkande marknader. I den här fonden ligger allt fokus på valet av aktier. Det innebär att förvaltarna fäster mindre vikt vid i vilka länder som företagen de investerar i ligger. Den geografiska exponeringen i fonden är därmed en konsekvens av förvaltarnas aktieval, och kan skilja sig från jämförelseindexet. Totalt investerar förvaltarna i omkring aktier på tillväxtländernas börser. En betydande del av portföljen kan även investeras i bolag som inte ingår i jämförelseindexet, vilket ger stora friheter i investeringsprocessen. Nya marknader: Schroder Frontier Markets I Schroder Frontier Markets investerar förvaltaren på aktiemarknaderna i de tillväxtmarknader som klassificeras som Frontier Markets t.ex. i Nigeria, Kenya och Vietnam. Dessa aktiemarknader är mindre till storleken och har lägre omsättning än börserna i traditionella tillväxtmarknadsländer. Sedan Schroder startade sin fond den 1 januari 2011, har den slagit sitt jämförelseindex med över 20 procent, vilket gör den till en av de absolut bästa inom kategorin. En viktig förklaring till fondens starka avkastning är förvaltarnas lokala närvaro. Schroder Frontier Markets förvaltas av ett team på åtta personer som är utspridda i regionen. Det är särskilt viktigt i frontier markets-länderna då finansmarknaderna i många av länderna är förhållandevis outvecklade. Ny passivt förvaltad fond: Skandia Global Exponering Skandia Global Exponering är en passivt förvaltad indexnära fond. Det som skiljer Skandia Global Exponering mot de flesta indexfonder är att fonden inte investerar i bolag som strider mot Skandia Fonders etiska policy. Det är alltså inte en regelrätt indexfond då vissa av de bolag som ingår i index inte finns med i fondportföljen. Därför förväntas avkastningen bli mycket snarlik index, men mindre avvikelser kommer att förekomma. Fondens jämförelseindex är MSCI World, som består av samtliga utvecklade länders börser. Inga tillväxtmarknader ingår alltså i index. 10

11 Ny fond som kompletterar utbudet av svenska aktiefonder: Carnegie Swedish Small Cap I Carnegie Swedish Small Cap investerar förvaltaren i de minsta bolagen på börsen. Dessutom kan förvaltaren investera upp till 10 procent av portföljinnehavet i onoterade bolag för att kunna fånga företag med större tillväxtpotential. Filosofin bygger på att investera i svenska småbolag som bedöms gynnas av långsiktiga tillväxtteman, såsom t.ex. ökad konsumtion i tillväxtregionerna, åldrande befolkning och ökad dataanvändning. Fondens förvaltade kapital är förhållandevis litet vilket gör att förvaltaren kan vara mer flexibel och i större utsträckning investera i de allra minsta bolagen på den svenska marknaden. Förvaltningsresultaten har varit goda då fonden har gett högre avkastning än snittet bland svenska småbolagsfonder under de senaste åren. Historiskt har fonden haft något större svängningar i avkastningen jämfört med genomsnittsfonden och har gynnats mer i stigande aktiemarknader. Ytterligare alternativ bland alternativa fonder: JP Morgan Systematic Alpha JP Morgan Systematic Alpha tillhör kategorin alternativa fonder och strävar efter att efterlikna internationella hedgefonders genomsnittliga avkastning. Förvaltningen bygger på att utnyttja de speciella beteendemönster på de finansiella marknaderna som skapar en betydande del av avkastningen i traditionella hedgefonder. Det handlar ofta om statistiskt etablerade samband som hedgefondförvaltare utnyttjar för att skapa avkastning. Genom att använda olika strategier baserade på finansiella derivat kan fonden fånga upp en stor del av dessa beteendemönster, och på så sätt efterlikna ett flertal konventionella hedgefondstrategier. Genom den passiva förvaltningstekniken undviker förvaltarna samtidigt en del av de risker som påverkar värdet på enskilda värdepapper, t.ex. aktier, vilket gör att fondens risknivå är lägre än i en genomsnittlig traditionell hedgefond som investerar efter en snarlik strategi. Syftet med JP Morgan Systematic Alpha är att skapa jämn och stabil avkastning. Det är dock ingen garanti för positiv avkastning då fonden kan utvecklas negativt i perioder. Vidare är målsättningen att avkastningen ska ha förhållandevis lågt samband med utvecklingen på aktie- och räntemarknaden och på så sätt öka riskspridningen i en balanserad sparportfölj. Investeringshorisonten bör vara 3 5 år. Nya fonder Prosperity Russia Skandia Tillväxtmarknadsfond Schroder Frontier Markets Skandia Global Exponering Carnegie Swedish Small Cap JP Morgan Systematic Alpha Risk Hög Hög Hög Hög Hög Medel Om vår fondanalysprocess Bakom de fonder som vi erbjuder på vår plattform med utvärderade fonder ligger ett stort analysarbete. Ett omfattande globalt utbud ska reduceras till ett hundratal fonder som vi erbjuder våra kunder. Ett naturligt första steg blir därför att filtrera bort fonder som är så lika att de är att betrakta som dubbletter. Nästa steg är att begränsa vår sökning till fonder som uppfyller våra administrativa krav, t.ex. att de är tillräckligt stora och att våra kunder kan handla med fonderna dagligen. Sedan kommer vi till avkastningen. Här kräver vi att förvaltarna har visat sig skickliga på både tre och fem års sikt. Efter dessa gallringar har listan över potentiella fonder minskat betydligt. Av dessa utgallrade fonder tar vi analysen av avkastningen ett steg längre. Det räcker inte bara med att ha haft hög avkastning. Vi vill se hur förvaltarna har presterat i olika marknadsklimat för att få en indikation på deras skicklighet över tiden. Efter den här granskningen väljer vi ut en handfull fondbolag (antalet varierar från gång till gång) som har klarat våra krav bäst och dessa träffar vi på plats och följer upp ännu närmare. Sedan väljer vi den som vi anser har bäst förutsättningar för att ge hög avkastning i framtiden. Den här processen ligger bakom de fonder som vi har beskrivit ovan, och det borgar för hög kvalitet i vårt fonderbjudande till dig som kund. Skandia Investment Center 11

12 Skandia Liv i siffror september 2013 Garantiränta I den traditionella förvaltningen växer försäkringarnas garanterade värde med en ränta på 1,25 % för nytecknade försäkringar före skatt och avgifter. Återbärin sränta 5 % från och med 1 maj 2013 Genomsnittlig ränta historiskt: 5 år : 3,5 % 10 år : 4,2 % 15 år : 6,2 % Försäkringens värde växer bland annat med återbäringsräntan. Nivån på räntan beror på det verkliga utfallet i kapitalavkastningen. Om avkastningen på tillgångarna överstiger den garanterade nivån bildas ett överskott på försäkringarna. Överskottet är dock inte garanterat utan kan variera över tiden fram till dess att pengarna utbetalats. Solvens rad : 167 % Solvensgrad historiskt: : 166 % : 163 % Aktuell solvensgrad anger marknadsvärdet på Skandia Livs totala tillgångar jämfört med det värde vi har garanterat våra försäkringstagare. Förvaltat kapital : MSEK Detta är värdet på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Portföljens fördelnin : 8,0% 0,5% 0,5% 4,0% Totalavkastnin : 4,0 % ( jan sep) Så här fun erar sparande i traditionell förvaltnin Försäkringens totala värde kallas för försäkringskapital. Kapitalets storlek speglar utvecklingen på Skandia Livs tillgångar. Det kan både öka och minska över tiden, främst beroende på avkastningen på tillgångarna. Om försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet har försäkringen ett preliminärt fördelat överskott. Den totala utbetalningen du får från försäkringen kan aldrig bli mindre än det garanterade avtalade beloppet. Kollektiv konsoliderin s rad : 110 % 8,5% 3,1% 3,8% 35,6% ,0% ,9% 7,4% 1,0% 10,0% 1,7% 0,0% 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Kollektiv konsolideringsgrad anger relationen mellan marknadsvärdet på Skandia Livs till gångar och det totala kapital som fördelas till försäkringstagarna. Måttet används för att få en uppfattning om bolaget preliminärt fördelat mer överskott än vad som mot svarar tillgångarnas verkliga värde. Här visas kollektiv konsolideringsgrad enligt retrospektivmetoden. Sv nominella obligationer Realobligationer Hedgefonder Fastigheter Infrastruktur Onoterade bolag Svenska aktier Nordamerikanska aktier Europeiska aktier Pacific aktier Aktier i tillväxtmarknader Affärsstrategiska tillgångar Råvaror Låneportfölj Övriga kreditinvesteringar 12

13 Marknadsnoteringar Aktieindex MSCI TR (utveckling i svenska kronor) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 1,41% 22,13% 23,49% 103,48% Norden 3,83% 22,90% 20,67% 63,35% Europa 5,22% 23,63% 21,57% 41,17% USA 6,88% 23,56% 49,09% 71,09% Japan 2,97% 28,58% 20,61% 13,09% Brasilien 2,89% -8,39% -30,84% 32,13% Ryssland 2,48% 3,37% -6,08% 67,00% Indien 6,95% -2,88% -28,62% 44,51% Kina 2,45% 3,73% -8,33% 57,36% Världsindex 5,65% 19,55% 27,57% 53,96% Tillväxtmarknader 3,01% 1,55% -6,34% 61,69% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 6,53 1,64% -2,56% -1,34% -15,49% EURSEK 8,79 0,88% 2,73% -5,26% -12,40% GBPSEK 10,47 1,32% -2,06% -2,18% -15,37% EURUSD 1,35-0,74% 5,44% -3,98% 3,64% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 93,4-9,38% 9,01% 7,51% 42,99% Olja (Brent Crude, 1st future) 105,3-3,97% -2,23% 19,54% 70,24% Guld (Spot) 1 311,8-0,86% -22,15% -5,87% 77,19% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken 1,00 0,0-25,0 0,0-275,0 ECB 0,50 0,0-25,0-50,0-325,0 Fed 0,25 0,0 0,0 0,0-75,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige 2 år 1,04-7,0 30,5-33,2-174,8 USA 2 år 0,30-4,0 2,8-6,6-103,8 Tyskland 2 år 0,14-2,0 14,9-77,4-237,3 Sverige 10 år 2,37-13,0 94,0-33,7-130,8 USA 10 år 2,67 4,3 98,6 13,9-103,2 Tyskland 10 år 1,74-6,0 31,5-67,4-202, Statsobligationsräntor, 10 år 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige Tyskland USA Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg, MSCI Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 13

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Marknadsbrev oktober 2013 Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Konjunkturutsikter: I det här numret går vi igenom huvuddragen i vår senaste konjunkturrapport. Den globala

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Sverige 9,6% Europa 6,5%

Sverige 9,6% Europa 6,5% Marknadsbrev augusti 2013 Starkare konjunktursignaler Under sommaren har vi fått allt fler besked om att de gröna skotten i världsekonomin har vuxit sig starkare. I USA börjar det bli dags för Fed att

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

Bättre konjunktur men ingen överfart

Bättre konjunktur men ingen överfart Marknadsbrev mars 2014 Bättre konjunktur men ingen överfart Ny konjunkturprognos Konjunkturen får allt bättre vind i seglen med stöd av fortsatt låga räntor. Vi räknar med ett cykliskt uppsving, men det

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Konjunkturen tuffar på trots geopolitiska risker

Konjunkturen tuffar på trots geopolitiska risker Marknadsbrev april 2014 Konjunkturen tuffar på trots geopolitiska risker Geopolitiska risker lurar. Den globala konjunkturen ser ut att kunna fortsätta återhämta sig trots att nya geopolitiska risker dykt

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Fem år med nollräntor and counting

Fem år med nollräntor and counting Marknadsbrev december 2013 Fem år med nollräntor and counting Fem år med nollräntor and counting. Ultralätt och okonventionell penningpolitik har varit nödvändigt för att förhindra en kollaps för de finansiella

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Nya stimulanser på väg

Nya stimulanser på väg 1/5 Makroanalys januari 2015 We will do what we must to raise inflation and inflation expectations as fast as possible. MARIO DRAGHI (ECB), 2014-11-21 Nya stimulanser på väg De europeiska ekonomierna fortsätter

Läs mer

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2014-02-12 kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar december 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling december 2012 Portföljutveckling 2012 Portföljförändringar Konkurrentjämförelse

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu

Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012. Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Utvärdering Alfaförvaltning Sjunde AP-fonden Mars 2012 Agenta 08-402 16 80 www.agenta.nu Inledning På aggregerad nivå är aktiv förvaltning ett nollsummespel, d v s den enes vinst är den andres förlust

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan.

räntor och hårt pressade obligationsräntor gör att kapitalet söker SSVX90 0,29% sig längre ut på riskskalan. Tellus Midas Strategi under mars Marknadsbrev Mars 2015 I korthet: Avkastning I korthet: november: MIDASAvkastning mars 0,71% STOXX600 MIDAS -3,41% 1,71% Styrkan i aktiemarknaden höll i sig och Midas noterade

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar november 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling november Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Minusränta och börsrekord

Minusränta och börsrekord Marknadsbrev mars 2015 Minusränta och börsrekord Minusränta och förbättrad konjunktur. Den globala trenden med räntesänkningar fortsätter. Riksbankens sänkning av reporäntan till negativa nivåer innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

VECKOBREV v.41 okt-14

VECKOBREV v.41 okt-14 0 0,001 Makro Veckan som gått Bankföreningen har kommit med en amorteringsrekommendation för bolån för att uppnå en sund amorteringskultur. 1000 Föreningen rekommenderar att alla nya lån med en belåningsgrad

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV JUNI, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Juni blev ingen behaglig start på sommaren. Greklandsoron intensifierades då landet i början av månaden fick anstånd med en återbetalning till IMF. Under

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson

Den finansiella krisen. 2009-02-05 Mattias Persson Den finansiella krisen 29-2-5 Mattias Persson Ted-spread och Basis spread (räntepunkter) USA Euroområdet 5 45 Ted-spread, USD Basis spread, USD 4 35 3 25 2 15 5 jan-7 apr-7 jul-7 okt-7 jan-8 apr-8 jul-8

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

VECKOBREV v.20 maj-13

VECKOBREV v.20 maj-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Finansutskottet riktar viss kritik mot Riksbanken och menar att de hade kunnat bedriva en något mer expansiv politik de senaste åren. Utskottets utredning aktualiserar

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

VECKOBREV v.45 nov-14

VECKOBREV v.45 nov-14 0 0,001 Makro Veckan Vid månadens som gått ECB möte lämnades som väntat styrräntan oförändrad på 0,05 procent. Mario Draghi sade på den efterföljande presskonferensen att hela ECB-rådet är helt eniga om

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

VECKOBREV v.48 nov-13

VECKOBREV v.48 nov-13 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro I en rapport om den finansiella stabiliteten konstaterar Riksbanken att det svenska banksystemet är robust men att dess storlek och koncentration kan utgöra problem på

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Penningpolitiskt beslut

Penningpolitiskt beslut Penningpolitiskt beslut Februari 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Morgan Stanley 13 februari 2015 Låga räntor ger stöd åt inflationsuppgången Beredskap för mer Konjunktur och inflation

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014

Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 Hushållens riskindex Nummer 6 23 september 2014 SBAB:s finansiella riskindex visar, med hjälp av ett stresstest, hur känsliga svenska hushålls finanser är för ovälkomna förändringar på aktie-, bostads-

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer