Bråkiga politiker och euforiska marknader

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bråkiga politiker och euforiska marknader"

Transkript

1 Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska budgetbråket i kongressen som ledde till att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. Ledande indikatorer fortsätter dock att visa på återhämtning, men hårddata har inte hängt med lika starkt ännu. Centralbankerna fortsätter därmed den expansiva penningpolitiken i oförminskad styrka, vilket fortsätter att smörja de finansiella marknaderna. Dyra aktier efter börsuppgång? Det är framför allt aktiemarknaderna i USA, Japan och Europa som har stått för de stora uppgångarna i år. Tillväxtländernas börser har samtidigt stått och stampat. Det har även lett till stora skillnader i värderingen på de olika börserna. Men värderingsskillnaderna ger inga tydliga för- eller nackdelar för någon enskild börs. Starka börser lyfter avkastningen för Skandia Liv: Under det tredje kvartalet uppgick avkastningen i Skandias livportfölj till 1,8 procent, och under årets första nio månader summerar avkastningen till 4,0 procent. Samtidigt har solvensgraden ökat, vilket ger möjlighet till stor flexibilitet i förvaltningen. Börsutveckling 1 oktober till 6 november i svenska kronor Nordamerika 6,5% Sverige 0,4% Europa 5,6% Ryssland 3,8% Asien Japan 1,3% 4,8% Afrika 4,5% Sydamerika 1,9% Australien 8,4% Världen 5,8% Börsutveckling avser MSCI-index för respektive land/världsdel inklusive återinvesterade utdelningar omräknat till svenska kronor.

2 MAKROPERSPEKTIV Bråkiga politiker och euforiska marknader Hösten har dominerats av politiska låsningar. I USA resulterade budgetbråket i kongressen i att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. I Tyskland har det varit nyval, men bildandet av ny regering har dragit ut på tiden. Ledande indikatorer fortsätter dock att visa på återhämtning, men hårddata har inte hängt med lika starkt ännu. Centralbankerna fortsätter därmed den expansiva penningpolitiken i oförminskad styrka, vilket fortsätter att smörja de finansiella marknaderna. Den politiska osäkerheten har varit betydande under hösten inte minst i USA där budgetbråket i kongressen resulterade i att delar av statsförvaltningen fick stängas ned under ett par veckor. Men trots att bråket om skuldtaket riskerar att sätta krokben för den amerikanska återhämtningen syns få spår av oro på de finansiella marknaderna. De senaste åren har vi varit vana att se kompromisser i sista stund. Så blev det även denna gång. Nu har tidsfristen förlängts till början av februari nästa år. Den minst dåliga lösningen har blivit att kortsiktigt skjuta problemen framför sig och hoppas på en bättre kompromiss innan USA riskerar att slå i skuldtaket nästa gång. Återkommande blockeringar Regler med begränsningar för hur mycket staten får låna är i grunden en sund princip. Långsiktigt är det inte hållbart att skulderna fortsätter att öka i dagens höga takt. Det är politikerna överens om. Det behövs en långsiktig konsolideringsplan med en kombination av skatte- och socialförsäkringsreformer för att få bukt på problemen. Men det är just lösningen som republikaner och demokrater har diametralt olika syn på och det har lett till återkommande blockeringar i kongressen. Insatsen är hög. Utbliven kompromiss leder till inställda betalningar och förmodligen sänkt kreditbetyg, vilket skulle kunna ge stora negativa återverkningar på den amerikanska återhämtningen. men marknaderna tar bråket med ro Att USA kan komma undan med nuvarande situation kan tyckas märklig. Knappt något annat land som riskerar betalningsinställelser kan räkna med samma gäspning från marknadsaktörerna jämför bara med Grekland, Irland eller valfri tillväxtmarknadsekonomi. Förklaringen är att USA som världens största ekonomi fortfarande betraktas som en säker hamn om det skulle uppstå stor marknadsturbulens. Med en stor och likvid obligationsmarknad kommer USA paradoxalt nog inte att få några större problem med att få finansiering av utländska investerare trots stora skulder och nedgraderat kreditbetyg. Alternativa säkra hamnar är helt enkelt för få och för små för att rymma alla investerare som söker skydd på ett stormigt marknadshav. Avsaknad av disciplinerande marknadsreaktioner bidrar dock dessvärre till att det politiska dödläget består. Det är därför stor risk att cirkusen med budget- och skuldtaksbråk åter kommer på turné strax efter årsskiftet. Hur stor effekt budgetkrisen fått på den amerikanska ekonomin är inte helt klart. Statistikrapportering har försenats något till följd av stängda myndigheter. Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex har dock inte påverkats nämnvärt av debaclet utan de ligger fortfarande kvar på relativt höga nivåer. Jobbtillväxten har däremot under hösten sjunkit till per månad jämfört med knappt i snitt under det första halvåret. Arbetsmarknadsutvecklingen har därmed inte varit imponerande och det är något som den amerikanska cen USA: Budget Utfall och prognos, miljarder dollar Budget, prognos Budget, utfall Source: Reuters EcoWin, US Financial Management Service 2

3 tralbanken Fed håller ett vakande öga på. Det är dock värt att poängtera att den amerikanska ekonomin ändå fortsatt att återhämta sig i gradvis men stadig takt under hela 2013 trots stark finanspolitisk motvind och rådande politisk osäkerhet. Budgetunderskottet har också minskat mer än väntat under året, mycket tack vare bättre konjunktur och högre skatteintäkter när allt fler får jobb. Fed en curlingförälder Den finanspolitiska osäkerheten har dock med största sannolikhet påverkat Fed, som fortsatt att köpa obligationer i oförminskad omfattning under hösten. Knäckfrågan är naturligtvis när Fed ska börja trappa ned på köpen. Fed fortsätter att hålla den penningpolitiska gasen hårt nedtryckt ytterligare ett tag och det har bidragit till att marknadsräntor fallit tillbaka under hösten och börsen fortsatt att gå starkt. Vi har tidigare räknat med att det skulle inledas innan årsskiftet, men nu är det troligt att Fed avvaktar till mars för att undvika att nedtrappningen sammafaller med förnyat budgetbråk. Fed fortsätter därmed att hålla den penningpolitiska gasen hårt nedtryckt ytterligare ett tag och det har bidragit till att marknadsräntor fallit tillbaka under hösten och börsen fortsatt att gå starkt. Likt en curlingförälder fortsätter Fed att sopa undan eventuella hinder för den ekonomiska återhämtningen, och de finansiella marknaderna tackar och tar emot. Ny tysk regering dröjer I Tyskland har det under hösten varit nyval, men bildandet av ny regering har dragit ut på tiden. Den mest troliga lösningen är en storkoalition mellan Merkels kristdemokratiska CDU och socialdemokratiska SDP, men det är först framåt jul som en formell regering förväntas kunna ta över. Nu sker hårda förhandlingar mellan partierna. Det är troligt att SDP får igenom något av sina krav för att gå med på att sätta sig i samma regering som CDU. Högst på önskelistan står minimilöner och därefter följer ökad satsning på infrastruktur. Även om detta väntas vara mer eller mindre budgetneutralt kan en sådan politik ändå vara något tillväxtfrämjande för tysk ekonomi. Medan tyska politiker är upptagna med inrikespolitiska förhandlingar får övriga Europa snällt vänta tills en handlingskraftig tysk regering är på plats. Det betyder att arbetet med eurointegrationen fortsätter att vara i ett vakuum ytterligare några månader. Under hösten har det dock fortsatt komma tecknen på att euroområdet håller på att bottna ur och resa sig ur recessionen. Men det är en långsam process. Störst förändringar åt det positiva hållet står de sydeuropeiska krisländerna för, där reformtakten är högst och minskning av budgetunderskotten sker snabbast. Det sker förvisso med kniven på strupen, men bidrar till att långsamt ombalansera euroområdet. Stresstester kan visa sårbarhet De underliggande problemen med för stora skulder hos såväl stater som banker i euroområdet kvarstår dock. Till våren ska det göras en omfattande genomgång av bankernas tillgångar och skulder samt genomföras stresstester. För att resultatet ska vara trovärdigt och jämförbart mellan länder har riktlinjer redan börjat dras upp. Genomgången kommer med högsta sannolikhet att visa att nytt kapital behöver tillföras och skulder skrivas ned. I dagsläget är det oklart hur stora summor det handlar om och varifrån de nya pengarna ska komma. Det är dock sannolikt att bankernas aktie- och obligationsägare kommer att få vara med och betala en större nota än tidigare. Även om resultatet av genomgången ligger en bit fram i tiden är detta något som kan bekymra investerare och bidra till förnyad marknadsoro. Även om euroområdet är på väg åt rätt håll behövs sannolikt ytterligare stimulans för att stötta ekonomin i rätt riktning. Även om euroområdet är på väg åt rätt håll behövs sannolikt ytterligare stimulans för att stötta ekonomin i rätt riktning. Det är därför troligt att ECB sänker styrräntan ytterligare innan årsskiftet och möjligen också lanserar fler extraordinära åtgärder. Riksbanken i ett vänta-och-se-läge I Sverige fortsätter konjunktursignalerna att vara mixade. Framåtblickande indikatorer för såväl hushåll som industri visar på fortsatt återhämtning, men när det kommer till hårda data som faktisk produktion har utfallen varit något svagare än väntat. Arbetsmarknadsstatistiken har å andra sidan fortsatt att stärkas och den brukar vara en mer tillförlitlig källa för hur aktiviteten utvecklas snarare än orderingång och industriproduktion, som tenderar att vara mycket volatila. Förutsättningarna för starkare tillväxt finns dock på plats framför allt när det gäller hushållens konsumtion som stöttas av såväl skattesänkningar, låga räntor som god 3

4 Sammantaget betyder det att Riksbanken fortsätter att befinna sig i ett vänta-och-se-läge. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken ska börja höja reporäntan under tredje kvartalet nästa år. förmögenhetsutveckling. Men de kommande månaderna behöver vi se mer bekräftelse på bättre aktivitet för att prognoserna ska hålla. För Riksbanken har utvecklingen under hösten inte inneburit några större förändringar av bilden. Men det faktum att inflationen fortfarande ligger kvar runt en procent har ändå fått Riksbanken att på marginalen sänka reporäntebanan. Samtidigt kvarstår oron över hushållens höga skuldsättning. Under hösten har bostadspriserna åter börjat stiga och kredittillväxten visar också tecken på att öka igen. De verktyg som diskuteras för att lägga band på den utvecklingen är starkare amorteringskultur och ökade kapitalkrav för bankerna. Här råder dock fortfarande osäkerhet om när Finansinspektionen kommer att implementera sådana åtgärder samt vilken effekt de kan tänkas få. Sammantaget betyder det att Riksbanken fortsätter att befinna sig i ett vänta-och-se-läge. Vi räknar fortfarande med att Riksbanken ska börja höja reporäntan under tredje kvartalet nästa år. Men för att det ska ske behöver ekonomin visa en konkret återhämtning och inflationen bör också vara på väg upp. Att inflationen temporärt avviker från inflationsmålet kan tolereras. Men när denna period med låg och dämpad inflation nu är rätt utdragen blir det mer besvärande för Riksbanken Stigande svenska bostadspriser 12 mån procentuell förändring resp index Bostadspriser, HOX komposit index (höger) Utlåning till hushåll (vänster) Source: Reuters EcoWin Heidi Elmér Chefekonom 4

5 FINANSIELLA MARKNADER Dyra aktier efter börsuppgång? 2013 har än så länge varit ett kluvet börsår. Medan aktiemarknaderna i USA, Japan och Europa har gått som tåget, har tillväxtländernas börser stått och stampat. Det har även lett till stora skillnader i hur värderingen på de olika börserna ser ut. Men vad säger värderingarna egentligen, och vad kan vi dra för slutsatser? I år är det börserna i Nordamerika, Västeuropa och Japan som har stått för de största uppgångarna. I USA och Europa har börserna stigit med procent och Japan är årets börsvinnare med en uppgång på omkring 40 procent i lokal valuta. I USA noteras börsindexen dessutom på den högsta nivån någonsin. I takt med att aktiekurserna har stigit, har även värderingarna ökat. För närvarande är värderingarna, baserat på p/e-tal för nästa års förväntade vinster, på de amerikanska och europeiska aktiemarknaderna omkring 9 11 procent högre än snittet för de senaste 10 åren 1. Aktier har helt enkelt blivit dyrare. Vad säger värderingarna? Något förenklat kan man säga att låga värderingar signalerar förväntningar om att företagens vinster ska minska eller att stor osäkerhet omger ett företag eller en aktiemarknad. Det sistnämnda är en av förklaringarna till att t.ex. ryska aktier generellt sett värderas lägre än motsvarande företag i de flesta andra länder. Omvänt brukar höga värderingar vara ett tecken på att bolagens vinster förväntas öka. Och det är just vad som förväntas just nu. Låt oss ta den amerikanska börsen som exempel. I år förväntas bolagens vinster öka med drygt 5 procent, vilket är något mer än Men nästa år bedöms vinsterna öka med 11 procent ett rejält vinstlyft 2. När investerare förväntar sig att företagen ska göra större vinster, är de beredda att betala ett högre pris, vilket driver upp aktiekurserna. Och när aktiekurserna ökar mer än vad vinsterna förväntas göra, stiger värderingarna. Brist på alternativ, anledning till stigande värderingar Årets börsuppgång bygger dock inte i första hand på höjda vinstprognoser. Istället är det penningpolitiska stimulanser som ligger bakom börslyftet. Centralbankernas lågräntepolitik i kombination med omfattande kvantitativa lättna- Intresset för obligationer som investering har minskat. Även råvaror och hedgefonder har haft det tufft under senare tid der har tryckt ned obligationsräntorna och därmed minskat den potentiella avkastningen på obligationer. Följden är att intresset för obligationer som investering har minskat. Även råvaror och hedgefonder har haft det tufft under senare tid. När alternativen till aktiemarknaden blir färre leder det till ökat intresse för aktieplaceringar, vilket driver upp börskurserna. Lägst värderingar på tillväxtmarknader Det är dock inte alla aktiemarknader som har hängt med i årets börsuppgång. Index över tillväxtmarknadernas samlade börser har nätt och jämnt tagit sig över nollstrecket i 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov USA Japan Europa Total avkastning Procent, 2013, SEK Sverige Tillväxtmarknader Källa: Bloomberg, MSCI 1 Källa: Morgan Stanley Asia/GEM:s Strategy november Källa Bloomberg

6 år att jämföra med en uppgång på 22 procent för de utvecklade ländernas börser. Och det är bland tillväxtländernas börser som vi hittar de lägsta värderingarna. Här uppgår det genomsnittligt p/e-talet till 10,6. Det är en bra bit lägre än snittet bland de utvecklade länderna på 14,5. Trots det förväntas vinsttillväxten bland tillväxtländernas företag vara något högre än snittet bland företagen i de utvecklade länderna 3. Om förväntningarna på företagens vinster infrias, skapar det goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, men om vinstlyftet dröjer kommer det med stor sannolikhet att leda till en nedgång. Men faktum är att värderingarna på tillväxtländernas börser är i nivå med snittet för de senaste tio åren. De traditionellt lägre värderingarna på tillväxtmarknadernas börser förklaras till stor del av att risknivån på dessa börser bedöms som högre inte minst politiska risker tenderar att hålla nere värderingarna. Det är alltså inte billigare att investera i tillväxtmarknadsaktier nu än vad det har varit historiskt. Vad blir slutsatsen? Att avgöra vad som är en rimlig värdering är svårt. Konjunkturläge, ränteläge och en rad andra faktorer påverkar vad som är rimligt. Att en aktie värderas i linje med sitt historiska genomsnitt behöver således inte betyda att värderingen är rimlig om t.ex. konjunkturläget utmärker sig som särskilt positivt eller negativt. I dagsläget ser konjunkturen i både USA och Europa ut att gå mot ljusning. Det ökar sannolikheten för att vinstprognoserna ska infrias. Vidare förväntas penningpolitiken vara fortsatt expansiv ytterligare ett bra tag. Ett sådant läge motiverar högre värderingar på aktier, vilket också historiskt har varit fallet under perioder med förväntad vinstökning. Mot den bakgrunden ser dagens värderingar på börserna i dessa länder inte särskilt ansträngda ut. Det är dock viktigt att väga in att risken för bakslag ökar i takt med att värderingarna stiger. Om förväntningarna på företagens vinster infrias, skapar det goda förutsättningar för fortsatt stigande börser, men om vinstlyftet dröjer kommer det med stor sannolikhet att leda till en nedgång. Att värderingarna på tillväxtländernas börser inte har stigit på samma sätt som på börserna i USA och Europa i år beror till stor del på att oron kring dessa länder har ökat under året. Orsaken till oron varierar från land till land. Det största orosmolnet i år har varit att minskade amerikanska stimulanser kommer leda till kapitalutflöden med allvarliga konsekvenser för vissa av länderna. Så länge den här oron består är det svårt att föreställa sig högre värderingar på tillväxtländernas börser. Det betyder dock inte att börserna inte kan gå upp. Precis som för de utvecklade ländernas börser finns goda förutsättningar för stigande börser om företagen når upp till vinstprognoserna. Signaler om ekonomiska reformer i de länder där behovet är som störst, skulle sannolikt ge lite extra draghjälp åt aktiemarknaden. Sammanfattningsvis speglar värderingarna på världens aktiemarknader det rådande ekonomiska klimatet ganska bra, och ger för närvarande inga tydliga för- eller nackdelar för någon enskild börs. Värderingen på en aktie eller börs är en viktig aspekt att väga in i ett investeringsbeslut, men är långt ifrån den enda. Det finns två saker som kan vara värt att ha i åtanke när man tittar på värderingar. Dels ändras värderingarna så gott som dagligen i takt med att börsen går upp och ned. Dessutom ska man vara försiktig med tolkningen av värderingar som sticker ut som mycket höga eller låga det finns oftast en anledning. Johan Lundqvist 3 Källa: Bloomberg

7 PENSIONSSPARANDE Premiepensionen där hela Sverige fondsparar Det borde knappast ha undgått någon att premiepensionen varit mycket omdebatterad det senaste året. En statlig utredning har lett till en debatt som ytterst handlat om dess vara eller icke vara. Låg aktivitet bland spararna, dålig avkastning och risk för stor spridning i utfallet finns bland argumenten emot det nuvarande systemet. Här tittar vi närmare på argumenten och ser vilka förändringar som troligen är på gång. Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen, dvs. den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar för. Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen och påverkas i huvudsak av hur företaget Sverige utvecklas och förvaltas delvis av AP-fonderna. I premiepensionsdelen har alla möjlighet att själva välja fonder och ansvarar för utfallet i framtiden. Premiepensionen är ett relativt nytt tillskott till pensionspyramiden, som ska utgöra din totala lön i framtiden, vilket i sin tur gör den viktigare att fokusera på ju yngre du är. Privat Få gör aktiva val En siffra som brukar lyftas fram är att endast två procent väljer fonder när de får sin första inbetalning till systemet. Det stämmer visserligen, men är varken anmärkningsvärt eller speciellt oroande. Den första inbetalningen kommer för många i samband med första extrajobbet, och det är inte konstigt att man inte lägger någon större energi på hur Den stora delen av den allmänna pensionen utgörs av inkomstpensionen och påverkas i huvudsak av hur företaget Sverige utvecklas. Tjänstepension Allmän pension Avkastningen bättre än alternativet Premiepensionen lanserades i slutet av år Med tanke på att systemet är så pass ungt och redan varit med om flera turbulenta perioder på de finansiella marknaderna, inte minst den senaste finanskrisen, är det inte konstigt om avkastningen blivit lidande. Men trots detta har 99 procent av spararna haft en positiv utveckling. Och jämför man med hur inkomstutvecklingen i landet varit under samma period så har avkastningen varit bättre. Alternativet till att ha en fonderad premiepension hade nämligen varit att låta pengarna gå in till inkomstpensionen istället och den påverkas av just den allmänna inkomstutvecklingen i Sverige. PP den lilla inbetalningen ska förvaltas. Då är det intressantare att titta på hur många som totalt i systemet har gjort aktiva val och då är det faktiskt mer än hälften som gjort ett eget val. Det som däremot kan vara ett potentiellt bekymmer är de som initialt har gjort ett aktivt val men sedan inte gjort justeringar under flera år. Här kan riskprofilen ha blivit helt fel. Ta till exempel någon som hoppar av aktiemarknaden helt och hållet mitt i en finanskris och sedan aldrig hoppar på det tåget igen. Alternativkostnaden för detta kan bli mycket hög. Hög risk i förvalsalternativet För den som väljer att inte göra ett eget val finns ett statligt förval genom fonden AP7 Såfa som är en global aktiefond med låg avgift. Fonden tar hög risk genom belåning så att du får avkastningen på ett globalt aktieindex multiplicerat med 1,5. Med andra ord: om marknaden går upp tio procent ett år så avkastar fonden 15 procent, medan om marknaden går ned tio procent så blir avkastningen istället 7

8 minus 15 procent. Spararen kan alltså förvänta sig att värdet kan variera kraftigt från ett år till ett annat i denna fond. Risken i fonden kommer sedan att trappas av ju närmare pensionen man kommer och fortsätta minskas under utbetalningsperioden. Detta sker genom att pengarna delvis placeras om till en korträntefond med låg risk. Räkna dock med att värdet på kapitalet och storleken på utbetalningarna kommer att fortsätta variera ganska kraftigt många år efter att pensionen börjat utbetalas. Tittar man på hur det ser ut i kollektivavtalen som bland annat ger rätt till tjänstepension och omfattar 9 av 10 anställda i Sverige så är traditionell försäkring med garantier uteslutande förval. Den potentiella avkastningen blir i teorin högre med detta förval jämfört med en annan global aktiefond, men den förhöjda risken med hävstången ökar samtidigt risken för negativa överraskningar för den som har oturen att gå i pension vid fel tillfälle. Alternativt förval Tittar man på hur det ser ut i kollektivavtalen som bland annat ger rätt till tjänstepension och omfattar 9 av 10 anställda i Sverige så är traditionell försäkring med garantier uteslutande förval. I flera fall finns även krav på att hälften av pengarna från ett aktivt val ska placeras i traditionell försäkring. Idag finns den sparformen i statlig regi att välja för utbetalning, men inte alls under spartiden där enbart fonder erbjuds. Jag tycker att det är en svaghet att inte den största sparformen vi har för pension och långsiktigt sparande i det här landet ens är valbar. Den har flera förtjänster utöver att det finns en garanti i botten, särskilt på så sätt att den kan ge okomplicerad tillgång till alternativa investeringar som direktägda fastigheter, onoterade aktier och infrastruktur. Premiepensionen blir kvar Det perfekta pensionssystemet är inte uppfunnet ännu och premiepensionen är inget undantag. Om jag tillåts att spekulera ser jag ett antal förändringar komma som följd av utredningen: 1. Premiepensionen läggs inte ned utan kommer att finnas kvar. Det är helt orealistiskt att tänka sig en nedläggning i dagsläget. 2. För den som valt att inte välja fonder själv blir det ingen förändring alls. AP7 Såfa kommer fortsatt att vara förvalet. 3. Den som gjort ett aktivt val men inte gjort några byten på några år kommer att behöva bekräfta att den är nöjd med sitt val. Det blir ett bra tillfälle att se över sin riskprofil. 4. Dagens mer än 800 fonder som finns att välja på kommer bli väsentligt färre, troligen genom tak för avgifter och/eller risknivå. 5. Traditionell försäkring för utbetalning läggs ned i statlig regi men inga privata alternativ upphandlas. Kunder som efterfrågar detta hänvisas till AP7 Såfa och får räkna med större variationer i utbetalningarna från ett år till ett annat. PS. Är du nyfiken på helheten i just din pensionspyramid kan jag rekommendera Minpension.se som är ett samarbete mellan statliga myndigheter och försäkringsbolag. Mattias Munter Pensionsekonom 8

9 PLACERA Starka börser lyfter avkastningen för Skandia Liv Under det tredje kvartalet uppgick avkastningen i Skandias livportfölj till 1,8 procent, och under årets första nio månader summerar avkastningen till 4,0 procent. Samtidigt har solvensgraden ökat, vilket ger möjlighet till stor flexibilitet i förvaltningen. Hittills under 2013 är det aktier som har stått för den bästa utvecklingen bland de tillgångsslag som Skandia Liv har i portföljen. Närmare en tredjedel av innehaven består av aktier, och tillsammans med investeringar i t.ex. infrastruktur, onoterade innehav och fastigheter uppgår andelen så kallade risktillgångar till 63 procent av det samlade portföljvärdet en historiskt hög siffra. Det var framför allt den starka utvecklingen på aktiemarknaden, i synnerhet på den svenska börsen, som bidrog till avkastningen under tredje kvartalet. Med även våra investeringar i infrastruktur och krediter utvecklades väl. Vi har nu en stor andel risktillgångar i portföljen. Det möjliggörs av vår mycket starka finansiella ställning. Solvensgraden är uppe på 167 procent, vilket ger oss stor handlingsfrihet att placera pengar, säger Hans Sterte, kapitalförvaltningschef på Skandia. Ingen aktieportfölj En avkastning på 1,8 procent under ett kvartal när vissa börser gick upp med tvåsiffriga tal kan kanske tyckas lågt. Hans Sterte betonar dock att livportföljen inte är en aktieportfölj och att målsättningen är att skapa stabilitet i avkastningen. Även om det var våra aktieinnehav som stod för den största delen av avkastning under förra kvartalet, så är det viktigt att betona att en livportfölj inte är en aktieportfölj. Vi vill kunna skapa värdetillväxt även när börsen faller är ett bra exempel på det, då bland annat våra investeringar i onoterade bolag, infrastruktur och fastigheter bidrog till en totalavkastning på drygt 3 procent samtidigt som Stockholmsbörsen föll med över 13 procent. Budgetbråk och stimulansoro ändrar inte portföljsammansättningen De frågor som har stått i fokus under året är när den amerikanska centralbanken, Fed, ska minska på sina penningpolitiska stimulanser samt det politiska budgetbråket i USA. Fed meddelade i september att stimulanserna behålls ytterligare ett tag och med bara timmar kvar innan USA skulle slå i skuldtaket lyckades politikerna enas om en tillfällig uppgörelse. Hur har de senaste månadernas osäkerhet påverkat portföljförvaltningen? Vi har inte gjort några taktiska förändringar i portföljsammansättningen på grund av den senaste tidens händelser. Jag tycker att marknaden har tagit den amerikanska skuldfrågan med ro. Varken aktie- eller räntemarknaden har reagerat särskilt starkt. Vad som har hänt nu är att de amerikanska politikerna har skjutit skuldfrågan framför sig ett kvartal. Man har köpt tid. Det här hämmar tillväxten och försvårar för Fed. Jag tror att centralbanken kommer att fortsätta med sina stimulanser till dess att skuldfrågan är löst, säger Hans Sterte och fortsätter: Portföljens risktillgångar bör fortsätta att utvecklas väl så länge den globala penningpolitiken fortsätter att vara så pass stimulerande som den för närvarande är. I takt med att den globala konjunkturen stärks kommer det dock vara nödvändigt att snart börja reducera dessa kraftiga stimulanser, och då får vi tillbaka ett mer osäkert läge i marknaden igen. Och det är i sådana lägen som vikten att ha en välbalanserad portfölj med stor spridning mellan olika tillgångsslag är som störst. Snabb avkastningsfakta* Kvartal 3 1,8 % Senaste 12 månader 5,6 % Genomsnittlig avkastning senaste 10 åren * Totalavkastning ska inte förväxlas med återbäringsränta. 6,5 % per år För mer information om livportföljen, se sid 12. Johan Lundqvist 9

10 PLACERA Sex nya fonder i Skandias sortiment Skandias målsättning är att erbjuda marknadens bästa fonder till dig som kund. För att lyckas med det ser vi kontinuerligt över fondsortimentet, vilket med jämna mellanrum resulterar i att vi byter ut befintliga fonder och tar in nya. I våras lanserade vi sex nya fonder och nu är det dags för sex till. Den här gången har vi särskilt fokus på nya tillväxtmarknadsfonder. Ny Rysslandsfond i exklusivt samarbete: Prosperity Russia Prosperity är en av de mest framgångsrika fondförvaltarna på den ryska aktiemarknaden. Företagets fonder riktar sig framförallt mot kapitalstarka, institutionella investerare, men genom ett samarbete mellan Skandia och Prosperity görs nu fonden Prosperity Russia tillgänglig för Skandias kunder. En central anledning till Prosperitys framgångar är att förvaltarna fångar bredden på den ryska aktiemarknaden. En förhållandevis stor andel av portföljvärdet investeras i mindre bolag och i aktier som inte ingår i de stora ryska börsindexen. En hörnsten i förvaltningen är ett långsiktigt och aktivt ägande i de bolag som Prosperity investerar i. Genom sitt aktiva ägande kan förvaltarna påverka kostnadseffektiviseringar, strategiförbättringar och utdelningspolicy i bolagen. Skandia Fonder startar ny fond: Skandia Tillväxtmarknadsfond Skandia Tillväxtmarknadsfond är en nystartad fond som förvaltas av Lazard Asset Management. Förvaltarna bakom fonden har arbetat tillsammans sedan 2009 och deras avkastning har under de senaste tre åren varit högre än jämförelseindex under varje år både i stigande och sjunkande marknader. I den här fonden ligger allt fokus på valet av aktier. Det innebär att förvaltarna fäster mindre vikt vid i vilka länder som företagen de investerar i ligger. Den geografiska exponeringen i fonden är därmed en konsekvens av förvaltarnas aktieval, och kan skilja sig från jämförelseindexet. Totalt investerar förvaltarna i omkring aktier på tillväxtländernas börser. En betydande del av portföljen kan även investeras i bolag som inte ingår i jämförelseindexet, vilket ger stora friheter i investeringsprocessen. Nya marknader: Schroder Frontier Markets I Schroder Frontier Markets investerar förvaltaren på aktiemarknaderna i de tillväxtmarknader som klassificeras som Frontier Markets t.ex. i Nigeria, Kenya och Vietnam. Dessa aktiemarknader är mindre till storleken och har lägre omsättning än börserna i traditionella tillväxtmarknadsländer. Sedan Schroder startade sin fond den 1 januari 2011, har den slagit sitt jämförelseindex med över 20 procent, vilket gör den till en av de absolut bästa inom kategorin. En viktig förklaring till fondens starka avkastning är förvaltarnas lokala närvaro. Schroder Frontier Markets förvaltas av ett team på åtta personer som är utspridda i regionen. Det är särskilt viktigt i frontier markets-länderna då finansmarknaderna i många av länderna är förhållandevis outvecklade. Ny passivt förvaltad fond: Skandia Global Exponering Skandia Global Exponering är en passivt förvaltad indexnära fond. Det som skiljer Skandia Global Exponering mot de flesta indexfonder är att fonden inte investerar i bolag som strider mot Skandia Fonders etiska policy. Det är alltså inte en regelrätt indexfond då vissa av de bolag som ingår i index inte finns med i fondportföljen. Därför förväntas avkastningen bli mycket snarlik index, men mindre avvikelser kommer att förekomma. Fondens jämförelseindex är MSCI World, som består av samtliga utvecklade länders börser. Inga tillväxtmarknader ingår alltså i index. 10

11 Ny fond som kompletterar utbudet av svenska aktiefonder: Carnegie Swedish Small Cap I Carnegie Swedish Small Cap investerar förvaltaren i de minsta bolagen på börsen. Dessutom kan förvaltaren investera upp till 10 procent av portföljinnehavet i onoterade bolag för att kunna fånga företag med större tillväxtpotential. Filosofin bygger på att investera i svenska småbolag som bedöms gynnas av långsiktiga tillväxtteman, såsom t.ex. ökad konsumtion i tillväxtregionerna, åldrande befolkning och ökad dataanvändning. Fondens förvaltade kapital är förhållandevis litet vilket gör att förvaltaren kan vara mer flexibel och i större utsträckning investera i de allra minsta bolagen på den svenska marknaden. Förvaltningsresultaten har varit goda då fonden har gett högre avkastning än snittet bland svenska småbolagsfonder under de senaste åren. Historiskt har fonden haft något större svängningar i avkastningen jämfört med genomsnittsfonden och har gynnats mer i stigande aktiemarknader. Ytterligare alternativ bland alternativa fonder: JP Morgan Systematic Alpha JP Morgan Systematic Alpha tillhör kategorin alternativa fonder och strävar efter att efterlikna internationella hedgefonders genomsnittliga avkastning. Förvaltningen bygger på att utnyttja de speciella beteendemönster på de finansiella marknaderna som skapar en betydande del av avkastningen i traditionella hedgefonder. Det handlar ofta om statistiskt etablerade samband som hedgefondförvaltare utnyttjar för att skapa avkastning. Genom att använda olika strategier baserade på finansiella derivat kan fonden fånga upp en stor del av dessa beteendemönster, och på så sätt efterlikna ett flertal konventionella hedgefondstrategier. Genom den passiva förvaltningstekniken undviker förvaltarna samtidigt en del av de risker som påverkar värdet på enskilda värdepapper, t.ex. aktier, vilket gör att fondens risknivå är lägre än i en genomsnittlig traditionell hedgefond som investerar efter en snarlik strategi. Syftet med JP Morgan Systematic Alpha är att skapa jämn och stabil avkastning. Det är dock ingen garanti för positiv avkastning då fonden kan utvecklas negativt i perioder. Vidare är målsättningen att avkastningen ska ha förhållandevis lågt samband med utvecklingen på aktie- och räntemarknaden och på så sätt öka riskspridningen i en balanserad sparportfölj. Investeringshorisonten bör vara 3 5 år. Nya fonder Prosperity Russia Skandia Tillväxtmarknadsfond Schroder Frontier Markets Skandia Global Exponering Carnegie Swedish Small Cap JP Morgan Systematic Alpha Risk Hög Hög Hög Hög Hög Medel Om vår fondanalysprocess Bakom de fonder som vi erbjuder på vår plattform med utvärderade fonder ligger ett stort analysarbete. Ett omfattande globalt utbud ska reduceras till ett hundratal fonder som vi erbjuder våra kunder. Ett naturligt första steg blir därför att filtrera bort fonder som är så lika att de är att betrakta som dubbletter. Nästa steg är att begränsa vår sökning till fonder som uppfyller våra administrativa krav, t.ex. att de är tillräckligt stora och att våra kunder kan handla med fonderna dagligen. Sedan kommer vi till avkastningen. Här kräver vi att förvaltarna har visat sig skickliga på både tre och fem års sikt. Efter dessa gallringar har listan över potentiella fonder minskat betydligt. Av dessa utgallrade fonder tar vi analysen av avkastningen ett steg längre. Det räcker inte bara med att ha haft hög avkastning. Vi vill se hur förvaltarna har presterat i olika marknadsklimat för att få en indikation på deras skicklighet över tiden. Efter den här granskningen väljer vi ut en handfull fondbolag (antalet varierar från gång till gång) som har klarat våra krav bäst och dessa träffar vi på plats och följer upp ännu närmare. Sedan väljer vi den som vi anser har bäst förutsättningar för att ge hög avkastning i framtiden. Den här processen ligger bakom de fonder som vi har beskrivit ovan, och det borgar för hög kvalitet i vårt fonderbjudande till dig som kund. Skandia Investment Center 11

12 Skandia Liv i siffror september 2013 Garantiränta I den traditionella förvaltningen växer försäkringarnas garanterade värde med en ränta på 1,25 % för nytecknade försäkringar före skatt och avgifter. Återbärin sränta 5 % från och med 1 maj 2013 Genomsnittlig ränta historiskt: 5 år : 3,5 % 10 år : 4,2 % 15 år : 6,2 % Försäkringens värde växer bland annat med återbäringsräntan. Nivån på räntan beror på det verkliga utfallet i kapitalavkastningen. Om avkastningen på tillgångarna överstiger den garanterade nivån bildas ett överskott på försäkringarna. Överskottet är dock inte garanterat utan kan variera över tiden fram till dess att pengarna utbetalats. Solvens rad : 167 % Solvensgrad historiskt: : 166 % : 163 % Aktuell solvensgrad anger marknadsvärdet på Skandia Livs totala tillgångar jämfört med det värde vi har garanterat våra försäkringstagare. Förvaltat kapital : MSEK Detta är värdet på de tillgångar som förvaltas för försäkringstagarnas räkning. Portföljens fördelnin : 8,0% 0,5% 0,5% 4,0% Totalavkastnin : 4,0 % ( jan sep) Så här fun erar sparande i traditionell förvaltnin Försäkringens totala värde kallas för försäkringskapital. Kapitalets storlek speglar utvecklingen på Skandia Livs tillgångar. Det kan både öka och minska över tiden, främst beroende på avkastningen på tillgångarna. Om försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet har försäkringen ett preliminärt fördelat överskott. Den totala utbetalningen du får från försäkringen kan aldrig bli mindre än det garanterade avtalade beloppet. Kollektiv konsoliderin s rad : 110 % 8,5% 3,1% 3,8% 35,6% ,0% ,9% 7,4% 1,0% 10,0% 1,7% 0,0% 20 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Kollektiv konsolideringsgrad anger relationen mellan marknadsvärdet på Skandia Livs till gångar och det totala kapital som fördelas till försäkringstagarna. Måttet används för att få en uppfattning om bolaget preliminärt fördelat mer överskott än vad som mot svarar tillgångarnas verkliga värde. Här visas kollektiv konsolideringsgrad enligt retrospektivmetoden. Sv nominella obligationer Realobligationer Hedgefonder Fastigheter Infrastruktur Onoterade bolag Svenska aktier Nordamerikanska aktier Europeiska aktier Pacific aktier Aktier i tillväxtmarknader Affärsstrategiska tillgångar Råvaror Låneportfölj Övriga kreditinvesteringar 12

13 Marknadsnoteringar Aktieindex MSCI TR (utveckling i svenska kronor) 1 månad 1 år 3 år 5 år Sverige 1,41% 22,13% 23,49% 103,48% Norden 3,83% 22,90% 20,67% 63,35% Europa 5,22% 23,63% 21,57% 41,17% USA 6,88% 23,56% 49,09% 71,09% Japan 2,97% 28,58% 20,61% 13,09% Brasilien 2,89% -8,39% -30,84% 32,13% Ryssland 2,48% 3,37% -6,08% 67,00% Indien 6,95% -2,88% -28,62% 44,51% Kina 2,45% 3,73% -8,33% 57,36% Världsindex 5,65% 19,55% 27,57% 53,96% Tillväxtmarknader 3,01% 1,55% -6,34% 61,69% Valutor Nivå 1 månad 1 år 3 år 5 år USDSEK 6,53 1,64% -2,56% -1,34% -15,49% EURSEK 8,79 0,88% 2,73% -5,26% -12,40% GBPSEK 10,47 1,32% -2,06% -2,18% -15,37% EURUSD 1,35-0,74% 5,44% -3,98% 3,64% Råvaror Nivå (USD) 1 månad 1 år 3 år 5 år Olja (WTI Crude, 1st future) 93,4-9,38% 9,01% 7,51% 42,99% Olja (Brent Crude, 1st future) 105,3-3,97% -2,23% 19,54% 70,24% Guld (Spot) 1 311,8-0,86% -22,15% -5,87% 77,19% Styrräntor Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Riksbanken 1,00 0,0-25,0 0,0-275,0 ECB 0,50 0,0-25,0-50,0-325,0 Fed 0,25 0,0 0,0 0,0-75,0 Statsobligationer Nivå (%) 1 månad (bps) 1 år (bps) 3 år (bps) 5 år (bps) Sverige 2 år 1,04-7,0 30,5-33,2-174,8 USA 2 år 0,30-4,0 2,8-6,6-103,8 Tyskland 2 år 0,14-2,0 14,9-77,4-237,3 Sverige 10 år 2,37-13,0 94,0-33,7-130,8 USA 10 år 2,67 4,3 98,6 13,9-103,2 Tyskland 10 år 1,74-6,0 31,5-67,4-202, Statsobligationsräntor, 10 år 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Aktieindex (utveckling i svenska kronor) Sverige Tyskland USA Sverige Global (SEK) Tillväxtmarknader (SEK) nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 nov-08 maj-09 nov-09 maj-10 nov-10 maj-11 nov-11 maj-12 nov-12 maj-13 Källa: Bloomberg Källa: Bloomberg, MSCI Begränsning av ansvar: Informationen i denna publikation baseras på Skandias egna bedömningar vid tidpunkten för publicerandet samt på andra källor. Bedömningarna utgår från faktorer och uppgifter som kan visa sig vara oriktiga. Bedömningar och slutsatser som presenteras kan komma att ändras och det kan ske utan att Skandia distribuerar information om förändringen. Skandia ställer därför inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av den lämnade informationen. Den som tar del av informationen ska vara medveten om att den inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd. Det ankommer på användaren av informationen att själv värdera riktigheten, tillförlitligheten och fullständigheten av informationen. Information och åsikter som uttrycks i annonser från andra företag än Skandia är dessa företags egna och baseras på företagens egna bedömningar. Skandia ansvarar inte för innehållet i annonser och ställer inga garantier och gör inga utfästelser vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller fullständighet av lämnad information. Den som tar del av annonser ska vara medveten om att dessa inte innebär något erbjudande om köp eller försäljning av finansiella instrument, någon uppmaning till sådana transaktioner eller något råd från Skandias sida. Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka som minska i värde och det finns i ngen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Denna information är avsedd enbart för personer och företag med hemvist inom den europeiska unionen och det ekonomiska samarbetsområdet samt i Schweiz och således inte riktat till person hemmahörande i USA eller något annat land där tillgängliggörande på något sätt är begränsad. 13

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder

Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Marknadsbrev april 16 Piggare börser och nya centralbanksåtgärder Börsen tillbaka på ruta ett. På senare tid har de globala aktiemarknaderna återhämtat sig rejält från raset i början av året. Flera faktorer

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 633 mnkr. Det är en ökning med 40 mnkr sedan förra månaden, och 45% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Stor nervositet på börserna i februari

Stor nervositet på börserna i februari Marknadsbrev mars 16 Stor nervositet på börserna i februari Nervositet präglar börserna. Den turbulenta inledningen på året fortsatte i oförminskad styrka i februari. Efter en kraftig nedgång under första

Läs mer

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv

Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stockholm 2015-07-17 Jakob Carlsson, tel. 08-588 414 55 Sida 1(5) Nyckeltalsrapport kvartal 2 2015 Länsförsäkringar Liv Stabila nyckeltal i oroliga tider Resultatet per sista juni uppgick till 3,0 mdr.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Sverige 1,3% Europa 2,2%

Sverige 1,3% Europa 2,2% Marknadsbrev februari 2014 Stökiga börser trots ljusare tider Konjunkturen mot ljusare tider 2013 blev ett ganska mediokert tillväxtår för den globala konjunkturen. Utsikterna för 2014 ser dock betydligt

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2013 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 483 mnkr. Det är en minskning med 24 mnkr sedan förra månaden, och 70% av

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 853 mnkr. Det är en ökning med 136 mnkr sedan förra månaden, och 85% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

VECKOBREV v.44 okt-13

VECKOBREV v.44 okt-13 Veckan som gått 0 0,001 Makro 1000 Trots försiktigt positiva signaler från krisländerna i södra Europa kvarstår problemen med höga skuldnivåer och svag utveckling på arbetsmarknaderna. Detta i kombination

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Gott om utmaningar på agendan 2016

Gott om utmaningar på agendan 2016 Marknadsbrev december januari 21/216 Gott om utmaningar på agendan 216 Börsuppgången har (snart) pågått i fyra år. Värderingarna är högre än de varit historiskt, men räntorna är lägre och tillgången på

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar

Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Marknadsbrev oktober 2013 Varmare konjunkturväder ger fördel för aktier, men utmaningar finns kvar Konjunkturutsikter: I det här numret går vi igenom huvuddragen i vår senaste konjunkturrapport. Den globala

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder januari 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 525 mnkr.det är en ökning med 122 mnkr sedan förra månaden, 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Sverige 9,6% Europa 6,5%

Sverige 9,6% Europa 6,5% Marknadsbrev augusti 2013 Starkare konjunktursignaler Under sommaren har vi fått allt fler besked om att de gröna skotten i världsekonomin har vuxit sig starkare. I USA börjar det bli dags för Fed att

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Frågor och svar om Nya Trad

Frågor och svar om Nya Trad Frågor och svar om Nya Trad uppdaterade per den 18 februari 2013 1. Vad är det som kunderna kommer att erbjudas? Kunder som har Reflex pensionsförsäkringar (i steg 1) med traditionell förvaltning som inte

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB augusti 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 308 mnkr och stadens borgensåtagande var 3 mnkr för bolaget. Den totala

Läs mer

Månadsrapport januari 2010

Månadsrapport januari 2010 Månadsrapport januari 2010 Månadsrapporten innehåller beskrivning och analys av rådande marknadsläge, prognos för kommande månad samt aktuell fördelning i modellportföljen. Utifrån modellportföljen visas

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 2013 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem augusti 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 529 mnkr. Det är en ökning med 82 mnkr sedan förra månaden, och 88% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Roulette med spararnas pengar

Roulette med spararnas pengar Roulette med spararnas pengar Mattias Munter, 15 maj 2013 1 2013-05-14 Valfrihet inte alltid enkelt... Beslut om 1985 2012 Privat pensionssparande Ja Ja Förvaltningsform Nej Ja Val av allmän pension Nej

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Reflex Pensionsförsäkring Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Sverige 0,9% Europa 3,7%

Sverige 0,9% Europa 3,7% Marknadsbrev maj 2014 Storsatsning på nya fonder Tillväxt, deflation och börsyra. Den globala konjunkturen fortsätter att repa sig samtidigt som inflationen lyser med sin frånvaro. Det blir allt mer tydligt

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010

Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Finansiell månadsrapport S:t Erik Markutveckling AB oktober 2010 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 691 mnkr och stadens borgensåtagande var 1 mnkr för bolaget. Den totala skulden

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport september 2013 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2012 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 5 339 mnkr. Det är en ökning med 124 mnkr sedan förra månaden, och 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

VECKOBREV v.18 apr-15

VECKOBREV v.18 apr-15 0 0,001 Makro Veckan Något överraskande som gått meddelade Riksbanken under onsdagen att reporäntan lämnas oförändrad på -0,25 procent. Inflationen har börjat stiga, till viss del på grund av kronans försvagning,

Läs mer

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260 US Balanserad 2 1 1 sep-03 sep-04 sep-05 sep-06 sep-07 sep-08 sep-09 sep-10 sep-11 sep-12 US Balanserad 0, 5, 6,5% 3,5% 41,4% 0, 6, 8, 9, 61,6% Skillnad 0, -0,6% -1,6% -5,6% -20, Aktier 55% 5 5% 3 7 varav

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 2014 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder juli 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 4 829 mnkr. Totalt är det är en ökning med 63 mnkr sedan förra månaden, 79% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) november 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 644 mnkr. Det är en ökning med 23 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer