Basfakta Independent State of Papua New Guinea (PNG) Huvudstad: Port Moresby ( invånare 2011) Yta: km ²

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Basfakta Independent State of Papua New Guinea (PNG) Huvudstad: Port Moresby ( invånare 2011) Yta: km ²"

Transkript

1 Promemoria CANBERRA Landfakta: Papua Nya Guinea Basfakta Officiellt namn: Independent State of Papua New Guinea (PNG) Huvudstad: Port Moresby ( invånare 2011) Yta: km ² Folkmängd: 6,8 miljoner (2012, DFAT) Befolkning: Melanesier, polynesier, mikronesier och papuaner Befolkningstillväxt: 1,84 % (2014,CIA) Språk: Tok pisin, engelska och hiri motu är officiella språk. Landet har även runt 830 lokala språk. Religion: Kristendom 96,4% (Protestanter 69,4%, Katoliker 27 %), övriga 3,6 % Statsskick: Konstitutionell parlamentarisk demokrati, medlem av Brittiska samväldet Statschef: Drottning Elizabeth II, representerad av Generalguvernör Michael Ogio sedan 25 februari Regering: Koalitionsregering (tiotal partier) Premiärminister: Peter O Neill (People's National Congress Party PNC) Oppositionsledare: Belden Namah (Papua New Guinea Party PNGpartiet) Senaste allmänna val: 23 juni 27 juli 2012 Nästa allmänna val: Juni 2017 Politiska partier: Totalt 41 st, bl a: PNC, PNGP, Nationella Alliansen, Folkets handlingsparti. Nationaldag: 16 september Internationella medlemskap: FN, PIF, IMF, WTO, WHO, APEC Valuta: PNG Kina (PGK); 1 PGK= 100 toea Växelkurs: 1 PGK= 2,28 SEK (april 2014) BNP (total): 19,96 miljarder USD (2013 est, CIA) BNP/capita: USD (2013 est, CIA) BNP-tillväxt: 5,4 % (2013 est, CIA) Inflation: 3,8 % (2013 est, CIA) Jordbruk, gruvnäring (främst koppar och guld),

2 Sveriges Ambassad Promemoria 2(9) Viktigaste näringar: Viktigaste exportprodukter: Största handelspartners, export: Största handelspartners, import: Svensk export till landet: Svensk import från landet: skogsbruk, olje-/gasutvinning Olja, guld, koppar, kaffe, kopra, kakao Australien, Japan och Kina Australien, Singapore, Kina och Japan 139 miljoner SEK (2013, Kommerskollegium) 2,2 miljoner SEK (2013, Kommerskollegium) Kort historik De första människorna anses ha kommit till Papua Nya Guinea (PNG) för mer än år sedan. Under och 1700-talen besöktes området av en rad europeiska sjöfarare, som gav sina namn åt sund, städer, öar med mera. Några exempel är spanjoren Torres, engelsmannen Moresby och fransmannen Bougainville. I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet pågick en kolonial dragkamp mellan Storbritannien och Tyskland om det territorium som idag utgör PNG. Under första världskriget ockuperade Australien de tyska delarna av övärlden och gavs sedan år 1920 mandat av Nationernas Förbud att administrera området. Efter andra världskriget fortsatte Australiens mandat, men då under FN. År 1951 inrättades ett lagstiftande organ och år 1964 hölls det första allmänna valet i landet. Förre premiärministern Sir Michael Somare medverkade i förhandlingarna som ledde till självständigheten från Australien år I samband med det blev han landets första premiärminister (mellan år ). Bougainvillekonflikten Mellan åren präglades Papua Nya Guinea av en konflikt på ön Bougainville som krävde omkring liv. Konflikten föregicks av krav på autonomi från PNG samt australisk exploatering av koppar på ön. Under 1960-talet etablerades en av världens största koppargruvor av ett australiskt gruvbolag och under 1970-talet kom utvinningen igång. Detta blev PNG:s viktigaste inkomstkälla. Utvinningen kantades dock av protester och motstånd från lokalbefolkningen, som både förlorade mark till gruvbolaget och såg deras kvarvarande mark drabbas av miljöförstöringar. Lokala stammar krävde tillbaka traditionella markrättigheter som gruvbolaget tagit i anspråk.

3 Sveriges Ambassad Promemoria 3(9) Konflikten eskalerade år 1988 till ett mindre inbördeskrig mellan regeringstrupper och Bougainvilles revolutionära armé (BRA), som varade till år Några år av fortsatta oroligheter följde fram till våren 1998 då ett vapenstillestånd undertecknades. En regional fredsstryka etablerades och FN fick ett observatörsuppdrag (UNPOB). Under år 2001 tecknades ett fredsavtal som garanterade ett stort mått av autonomi, och en regering tillsattes med stöd från lokala ledare och PNG:s regering. År 2005 gavs Bougainville omfattande självstyre genom den nya konstitutionen som då trädde i kraft. Samma år valdes även en regering till självstyret. Inrikespolitik Parlament och valsystem PNG är en konstitutionell monarki med den brittiska drottningen som statsöverhuvud. Drottningen representeras av en generalguvernör som innehar sitt ämbete i sexåriga mandatperioder och nomineras av parlamentet. Sedan år 2011 är Michael Ogio generalguvernör och dennes uppgifter är huvudsakligen ceremoniella. Det nationella parlamentet har 109 ledamöter som väljs på femåriga mandatperioder. Det är 20 ledamöter som representerar provinserna och the National Capital District, övriga röstas fram i öppna enmansvalkretsar. Premiärministern utses av en majoritet i parlamentet och får sitt regeringsuppdrag av generalguvernören. Premiärministern utser själv medlemmarna i sitt National Executive Council, även kallat the Cabinet (regeringen). Varje provins har en egen församling och administration. Val hålls vart femte år och röstberättigade är alla medborgare från 18 års ålder. Politiken har präglats av en mångfald av partier, skiftande partitillhörighet och misstroendevotum av regeringen. Partitillhörigheten är svag och politiken bygger mer på individer än ideologier vilket medför politisk instabilitet. Sedan år 1991 är regeringen skyddad genom lag mot misstroendevotum under de första 18 månaderna av regeringsperioden samt de sista 12 månaderna fram till nästa val. Valsystemet baserades fram till valet år 2002 på det brittiska systemet firstpast-the-post. Det innebär att den enskilde kandidat i en valkrets som erhåller flest röster vinner mandatet. Vanligast var att kandidaterna vann med mindre än 15 % av rösterna. Genom en reform, med stöd av Transparency International (NGO) och Europeiska Unionen, infördes systemet Limited

4 Sveriges Ambassad Promemoria 4(9) Preferential Voting efter valet år 2002 vilket ersatte det äldre systemet och kom i bruk under valet år Våldsamma val Inrikespolitiken på PNG har präglats av våldsamma valrörelser och nationella regeringskriser. Valet år 1992 kantades av anklagelser om korruption mot ledande politiker och av våld mellan politiska grupper. År 2001 genomgick landet ett radikalt sparprogram som ledde till stort missnöje bland befolkningen, med våldsamheter och dödsskjutningar som följd. Samma år utbröt strider mellan stammar i Södra höglandsprovinsen. Stridigheterna följdes av en brottsvåg och våldsamheter i hela landet som kantades av periodvisa undantagstillstånd och utegångsförbud. Valet år 2002 var både våldsamt och oförutsägbart. Omkring 30 människor fick sätta livet till. Under valet år 2007 sattes mer än 2000 soldater och poliser in för att undvika en upprepning av de tidigare våldsamheterna. Valet blev betydligt lugnare, men tre personer omkom samtidigt som sjukhus och arrester fylldes i olika delar av landet. Valet 2007 och efterdyningarna Parlamentsvalet i juni 2007 ledde till att Michael Somare från Nationella alliansen (NA) kunde sitta kvar som premiärminister. Den 13 december 2010 avgick Somare tillfälligt sedan beslut tagits att utreda anklagelser att han misskött sitt ämbete. Det gällde bland annat att Somare inte offentligt redovisat alla sina tillgångar och affärskontakter. Den 17 januari 2011 återgick Somare till jobbet som premiärminister. I mars samma år dömdes han till 14 dagars avstängning efter att ha fällts på 13 åtalspunkter. Straffet avtjänades månaden därpå. Oppositionen ansåg att domen var alltför mild och kallade den ett "hån mot rättssäkerheten". När Somare åter skulle träda i tjänst i mitten av april uteblev han oväntat. Han uppgav att han av medicinska skäl tagit ledigt på obestämd tid. Tillförordnad premiärminister blev Sam Abal. I juni tillkännagav Somares son att hans far beslutat sig för att lämna politiken för gott av hälsoskäl. Den 2 augusti beslöt parlamentet att förklara posten som premiärminister vakant, varefter man valde förre finansministern Peter O'Neill till ny regeringschef. Abal hävdade att avsättandet av honom inte skett enligt parlamentets regler och sade att han skulle överklaga omröstningen i domstol. Den 12 december 2011 tillkännagav Högsta domstolen att parlamentets avsättande av Abal som premiärminister var olagligt och att därmed även valet av Peter O'Neill som ny regeringschef inte följde lagen.

5 Sveriges Ambassad Promemoria 5(9) Kuppförsök januari 2012 I mitten av januari 2012 kom uppgifter om att en grupp på cirka soldater under ledning av den pensionerade översten Yaura Sasa hade tillfångatagit landets överbefälhavare, general Frabcis Agwi, och satt honom i förvar någonstans i Port Moresby. Sasa utropade därefter sig själv som ny överbefälhavare. Agwi hade tidigare sagt att han betraktade O'Neill som den legitime premiärminstern. Sasa förklarade att Somare nu var återinstallerad som premiärminister. O'Neill-regeringen betecknade det inträffade som "högförräderi" och uppmanade de soldater som deltog i myteriet att överlämna sig till polisen. Vice premiärministern påpekade att högförräderi bestraffas med döden i Papua Nya Guinea. O'Neill kallade myteriet för "en desperat handling". En dag senare lyckades armén slå ned myteriförsöket, de upproriska soldaterna greps och de vädjade därefter om benådning. Sasa åtalades för myteri. Somare uppmanade såväl poliskåren som armén att "följa Högsta domstolens order". Valet 2012 Landets senaste parlamentsval hölls under juni och juli Det var Peter O Neill från partiet Folkets Nationella Kongress (PNC) som vann valet och detta innebar ett regeringsskifte. PNC fick 27 av 111 mandat i parlamentet. Parlamentet bestod av 21 partier och 16 oberoende ledamöter, vilket innebar en stor partisplittring. Trots detta lyckades O Neill samla ett brett stöd och valdes i augusti 2012 till premiärminister. Valobservatörer vittnade om ohederligheter och brister i valprocessen. Våldsamheter och skadegörelse pågick även under valkampanjen. Rättväsendet Landet har ett oberoende domstolssystemet som influerats av den brittiska common law och består av en Högsta domstol, en nationell domstol samt regionala och lokala domstolar. Rättssystemets utövare är skolade i angloaustralisk anda. Det finns också bydomstolar vari lekmän tillämpar sedvanerätt (customary law). Rättsväsendet fungerar i allmänhet väl, och har både integritet och kompetens. Justitieombudsmannen har ett starkt mandat och hans inskridanden både i den konstitutionella kontrollen liksom i förvaltningsärenden har varit av stor betydelse för balans och rättsbildning. Svagheten i rättssystemet är de långa handläggningstiderna och att fängelserna är undermåliga.

6 Sveriges Ambassad Promemoria 6(9) I strafflagstiftningen finns dödsstraffet kvar men i praktiken har det inte tillämpats sedan år Utrikespolitik Inom utrikespolitiken har PNG betonat alliansfrihet. Samtidigt har en viktig aspekt varit medlemskap i främst regionala men också globala organisationer. Banden till Australien är starka och Australien är landets största handelspartner och biståndsgivare. PNG eftersträvar goda relationer med länderna i Öst- och Sydöstasien, och då särskilt grannlandet Indonesien. Gränsen mot Indonesien har ibland kränkts av Indonesien tillföljd av jakten på rebeller. Tidvis har det lett till spända relationer mellan länderna präglat av militär och politisk oro vid gränsen, som även är föremål för gränsöverskridande brottslighet. Som en följd av inbördeskriget i Bougainville försämrades relationen till Salomonöarna, då PNG anklagades för gränskränkning i jakten på rebeller samtidigt som PNG i sin tur anklagade Salomonöarna för att stödja rebellerna. Banden till Australien Relationen mellan Australien och PNG är speciell, främst på grund av deras gemensamma historia. Biståndet från Australien uppgår till AUD 448,5 miljoner under Biståndet går främst in i fyra nyckelområden: hälsa (inklusive HIV/AIDS); utbildning; infrastruktur; samt lag och rätt. I syfte att stävja korruption och laglöshet samt förebygga terrorism beslöt Australien att biståndet från år 2004 skulle åtföljas av australisk polis. Relationen mellan länderna försämrades under en period till följd av detta. Relationerna med Australien och Salomonöarna stördes på nytt genom den s.k. Motiaffären år Australien begärde utlämning hos PNG av den australiska advokaten, tillika justitiekansler i Salomonöarna, Julian Moti som misstänktes för barnsexbrott. Moti som då befann sig i PNG flydde i ett papuanskt militärplan till Salomonöarna. I slutet av år 2007 utlämnades Moti av Salomonöarna, men läget mellan Australien och PNG fortsatte vara spänt. Australiens förre premiärminister Kevin Rudd besökte PNG i mars Han skrev då tillsammans med premiärminister Somare under den så kallade Port

7 Sveriges Ambassad Promemoria 7(9) Moresby-deklarationen, vilken innebar något av en nystart av relationerna länderna emellan, med större betoning av ett ömsesidigt samarbete. Papua Nya Guinea har under de senaste åren haft ett avtal med Australien om att ta emot alla asylsökande som varit på väg till Australien. Asylsökandena förs till Manus Island vilket sätter stor press på flyktinganläggningen och levnadsförhållandena för asylsökanden där är hårda. Medlemskap i internationella fora På regional nivå märks medlemskap och samarbete inom Pacific Islands Forum (PIF), South Pacific Commission (SPC), South Pacific Regional Environment Program (SPREP), ASEAN Regional Forum (ARF) och Association of South East Asian Nations (ASEAN), landet har observatörstatus inom ASEAN. PNG tillhör även Melanesian Spearhead Group som består av ett antal Stillahavsöar och vars ändamål är att verka för frihandel och ekonomiskt samarbete samt att bevara melanesiska kulturtraditioner. På global nivå är landet medlem i FN, IMF, Världsbanken, WIPO, WHO, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) och WTO. Relationen till EU Sedan år 1977 har Papua Nya Guinea (PNG) haft ett partnerskap med EU. Genom Lomékonventionen (the ACP-EEC Convention) påbörjades ett samarbete där EU (dåvarande EEG) möjliggjorde för anslutande stater i Afrika, Västindien och Stillahavsregionen att exportera till unionen i utbyte mot stöd och hjälp i utvecklingsfrågor. År 2000 tecknades Cotonouavtalet som ersatte de tidigare konventionerna. Cotonouavtalet fokuserar på att minska eller utrota fattigdomen och samtidigt medverka till en hållbar utveckling samt att integrera länderna i världsekonomin. I juli 2009 var PNG ett av de första länderna i Stillahavsregionen som signerade ett Interim Economic Partnership Agreement (EPA), ett ytterligare steg för att underlätta handeln med och exporten till EU. Genom dessa avtal har PNG:s relation med EU stärkts. Fram till slutet av år 2007 hade EU bidragit med omkring 924 M och mellan har 142,3 M avsatts i ett nytt utvecklingsprogram. Detta program, fokuserar på att minska fattigdomen framförallt genom att satsa på att förbättra levnadsvillkoren (inkl. sjukvård och utbildning) samt utvecklingen på landsbygden och av miljön. På landsbygden eftersträvas bland annat investeringar i infrastruktur och kommunikation. För att öka

8 Sveriges Ambassad Promemoria 8(9) levnadsstandarden skall grundläggande undervisning förbättras i svårtillgängliga områden i landet. Ekonomi PNG upplevde i början av 2000-talet en nedgång i ekonomin. Sedan dess har ekonomin återhämtat sig och tillväxten stabiliserats, och BNP-tillväxten uppgick till 5,4 % Landet är en av de snabbast växande ekonomierna i Stilla havet. De senaste årens globala prisstegringar på bränsle, guld och koppar har tillsammans med ökad gruvproduktion gett större inkomster i statskassan. I och med den globala ekonomiska krisen sjönk priserna på råvaror sjunkit och efterfrågan minskade. BNP per capita har knappt utvecklats sedan självständigheten, vilket till mycket beror på den ombytliga mineralproduktionen, ökad befolkningstillväxt och dåliga ekonomiska handhavanden. Fattigdomen är fortsatt hög bland den del av befolkningen som försörjer sig genom självhushållning. Endast en mindre del av befolkning försörjer sig genom lönearbete. Landet är ett av de minst utvecklade i regionen. Ekonomin är uppdelad i två sektorer; den formella där fokus ligger på exporten av naturresurser och den informella (självhushållning). Den formella ekonomin omfattar bland annat sysselsättning inom offentlig sektor, gruvindustrin, tjänstesektorn och tillverkningsindustrin. PNG exporterar stora mängder naturtillgångar som virke, guld, olja, gas, silver och koppar. Även jordbruksprodukter som kaffe, kakao och palmolja är viktiga inom exporten. Exploateringen av olja och mineraler leder ofta till konflikter med stammar, grupper och personer som äger marken. Miljöförstöring är också en källa till konflikter. Olje- och gasförekomster finns främst i Södra höglandsprovinsen, som är notoriskt oroligt och laglöst. Oljekällorna beräknas dock vara uttömda inom snar framtid, samtidigt som reserverna av naturgas är omfattande. Ett nytt projekt för att utvinna naturgas beräknas börja under 2014 och staten samarbetar med investerare från Australien, USA och Japan. Inkomsterna för detta beräknas bli omfattande, vilket befaras skapa ytterligare motsättningar mellan landägare, gasbolag och regeringen. Skogsindustrin är betydande då omkring två tredjedelar av landets yta är skogsbevuxen. Skogsbolag som verkar i landet uppges främst vara asiatiska.

9 Sveriges Ambassad Promemoria 9(9) Skogsindustrin är svårt drabbad av korruption, och landets regnskogar avverkas enligt forskare tre gånger snabbare än vad naturen tål. Relationer med Sverige Sveriges ambassad i har ansvar för relationerna med Papua Nya Guinea. Ett svenskt honorärkonsulat finns i huvudstaden Port Moresby, nuvarande konsul heter Trevan Clough. Papua Nya Guinea har ingen diplomatisk representation i Sverige. Handel mellan Sverige och Papua Nya Guinea Sveriges export uppgick 2013 till 139 miljoner SEK och Sveriges import 2013 uppgick till 2,2 miljoner SEK. Sveriges ambassad i Embassy of Sweden 5 Turrana St, Yarralumla, ACT 2600 Australien Telefon: Fax: *** E-post: Hemsida: Sveriges konsulat i Port Moresby Konsul: Trevan Clough Besöksadress: c/o Brianbell & Co. Pty. Ltd Turumu Street, Boroko Port Moresby Postadress: Consulate General of Sweden P O Box 1228 Boroko, NCD Papua New Guinea Telefon: Fax: E-post: Tidsskillnad mot Sverige: + 8 timmar vid svensk sommartid + 10 timmar vid svensk vintertid ***

ADB, AOSIS, APEC, G77, ILO, PIF, FN, WHO, WTO mfl. organisationer:

ADB, AOSIS, APEC, G77, ILO, PIF, FN, WHO, WTO mfl. organisationer: Promemoria Sid. 1(12) 2016-05-10 Landfakta Papua Nya Guinea Basdata Officiellt namn: Papua New Guinea Huvudstad: Port Moresby Yta: 462 849 km² Folkmängd: 6 672 429 (est. juli 2015 CIA) Befolkning: Melanesier,

Läs mer

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI)

Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Honiara ( invånare est 2011 UI) Promemoria CANBERRA Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv.), Solomon Islands (eng.) Huvudstad: Honiara (68 000 invånare est 2011 UI) Yta: 28 900 km² Folkmängd: 565 000 (2012 DFAT) Befolkning:

Läs mer

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA)

Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%, övriga 1,3% Befolkningstillväxt: 2,01% (2014 est CIA) Promemoria CANBERRA Landfakta: Vanuatu Officiella namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 250 000 (2012 DFAT) Befolkning: Ni-Vanuatu 97,6%,

Läs mer

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1%

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1% Promemoria 2010-09-02 CANBERRA Praktikant Olof Esbjörnsson +61 2 6270 2723 olof.esbjornsson@foreign.ministry.se Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv), Solomon Islands (eng) Huvudstad:

Läs mer

Internationella medlemskap: FN, PIF, IMF, WTO, WHO, APEC PNG Kina (PGK); 1 PGK= 100 toea

Internationella medlemskap: FN, PIF, IMF, WTO, WHO, APEC PNG Kina (PGK); 1 PGK= 100 toea Promemoria CANBERRA Praktikant Angelica Larsson Landfakta Papua Nya Guinea BASFAKTA Officiellt namn: Independent State of Papua New Guinea (PNG) Huvudstad: Port Moresby (307 600 invånare 2009) Yta: 462

Läs mer

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji

Promemoria 2014-10-31 CANBERRA. Landfakta: Fiji Promemoria CANBERRA Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva Yta: 18 376 km² Folkmängd: 896 758 (2013 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57,3 %, indiska fijier 37,6%, övriga

Läs mer

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011)

Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Promemoria CANBERRA Landfakta: Samoa Basfakta Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia (36 753 invånare 2011) Yta: 2 944 km² Folkmängd: 195 000 (2014 DFAT) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

Basdata. Officiellt namn: Solomon Islands

Basdata. Officiellt namn: Solomon Islands Promemoria Sid. 1(8) 2016-05-03 Landfakta: Salomonöarna Basdata Officiellt namn: Solomon Islands Huvudstad: Honiara Yta: 27,986 km Folkmängd: 622,469 (est juli 2015 CIA) Befolkning: Melanesier 95,3%, polynesier

Läs mer

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA)

Officiellt namn: Republiken Kiribati Tarawa (46,000 est CIA) Promemoria Sid. 1(6) 2016-05-03 Landfakta Kiribati Basdata Officiellt namn: Republiken Kiribati Huvudstad: Tarawa (46,000 est. 2014 CIA) Yta: 810 km² Folkmängd: 110,500 (World Bank, 2014) Befolkning: I-Kiribati

Läs mer

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007)

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007) Promemoria 03-22 CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of the Fiji Islands Huvudstad: Suva Yta: 18 333 km² Folkmängd: 890 000 (2012 est CIA) Befolkning: Ursprungs-fijier 57%,

Läs mer

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug

Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2889 av Markus Wiechel (SD) Somalia, Somaliland, Puntland och Galmudug Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Port Vila ( invånare, 2009) (UI) km²

Port Vila ( invånare, 2009) (UI) km² Promemoria CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Vanuatu Officiellt namn: Republic of Vanuatu Huvudstad: Port Vila (41 200 invånare, 2009) (UI) Yta: 12 200 km² Folkmängd: 239 651 (2010) (UI) Befolkning:

Läs mer

Tuiatua Tupua Tamasese Efi (sedan 18 juni 2007) Premiärminister och utrikesminister:

Tuiatua Tupua Tamasese Efi (sedan 18 juni 2007) Premiärminister och utrikesminister: Promemoria CANBERRA Jonas Wester Praktikant Landfakta Samoa BASFAKTA Officiellt namn: The Independent State of Samoa Huvudstad: Apia Yta: 2 944 km² Folkmängd: 192 000 (2009) Befolkning: Samoaner (92,6

Läs mer

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay

Wangchuck Premiärminister Tshering Tobgay Promemoria 2015-11-10 Landfakta: Bhutan Officiellt namn: Druk Yul (Kingdom of Bhutan) Huvudstad: Thimphu (99 000 invånare 2011) Yta: 38 394 km 2 Folkmängd: 765 552 (2014) Befolkningstillväxt: 1,13 % (2014)

Läs mer

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien

Promemoria CANBERRA. Landfakta Australien Promemoria 1 2017-08-07 CANBERRA Landfakta Australien Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 390 000 invånare) Yta: 7 682 000 km² Folkmängd: 24,6 miljoner Befolkning:

Läs mer

272,264 (est. juli 2015 CIA) Ni-Vanuatu 98.7%, övriga 1.3% (est CIA)

272,264 (est. juli 2015 CIA) Ni-Vanuatu 98.7%, övriga 1.3% (est CIA) Promemoria Sid. 1(8) 2016-04-29 Landfakta : Vanuatu Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkning: Befolkningstillväxt: Språk: Religion: Nationaldag: Statsskick: Statschef: Premiärminister:

Läs mer

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta

2013-12-16. Land-PM Irland. Basfakta Promemoria 2013-12-16 Utrikesdepartementet Ambassaden Dublin p.t.stockholm och Enheten för Europeiska unionen Land-PM Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin (1,2 miljoner) Språk:

Läs mer

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare

Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, invånare Promemoria 1 2017-07-18 CANBERRA Landfakta Nya Zeeland Basdata Officiellt namn: New Zealand, Aotearoa (māori) Huvudstad: Wellington, 383 000 invånare Yta: 270 534 km² Folkmängd: 4,5 miljoner Befolkning:

Läs mer

Nuku alofa (25 500, est CIA) Yta:

Nuku alofa (25 500, est CIA) Yta: Promemoria Sid. 1(10) 2016-05-03 Landfakta: Tonga Basdata Officiellt namn: Kingdom of Tonga, Pule anga Tonga Huvudstad: Nuku alofa (25 500, est. 2014 CIA) Yta: 748 km² Folkmängd: 106 501 (juli 2015 est

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR

BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR 1.1.2007 8b/2006 BULGARIEN OCH RUMÄNIEN BLIR EU MEDLEMMAR Bulgarien och Rumänien ansluter sig till Europeiska unionen den 1 januari 2007. Enligt Europeiska kommissionens

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA

2012-07-10. Singapore LANDFAKTA 2012-07-10 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,79 miljoner är singaporianska

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer

2. Ratifikationsläget beträffande de mest centrala konventionerna om mänskliga rättigheter samt rapportering till FN:s konventionskommittéer Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig sammanställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Parlamentarisk republik Statschef:

Parlamentarisk republik Statschef: Promemoria Sid. 1(9) 2016-05-03 Landfakta: Fiji Basdata Officiellt namn: Republic of Fiji Huvudstad: Suva (176,000 est, 2014 CIA) Yta: 18 270 km² Folkmängd: 885 000 (2014, DFAT) Befolkning: Fijier/iTuakei

Läs mer

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007)

Ursprungs-fijier 57%, indiska fijier 38%, övriga 5% (folkräkningen 2007) Promemoria CANBERRA Praktikant Jonas Wester Landfakta: Fiji Officiellt namn: Republic of the Fiji Islands Huvudstad: Suva Yta: 18 333 km² Folkmängd: 883 000 (2009 est) Befolkning: Ursprungs-fijier 57%,

Läs mer

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA

2012-12-20. Singapore LANDFAKTA 2012-12-20 Singapore LANDFAKTA Officiellt namn: Republiken Singapore Huvudstad: Singapore Landyta: 712 km² (huvudö samt 62 mindre öar) Folkmängd: Total folkmängd: 5,2 miljoner. (3,8 miljoner är singaporianska

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI

2015-05-14 LANDFAKTA - BRUNEI LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 422 700 (2014)

Läs mer

Ekologiskt fotavtryck

Ekologiskt fotavtryck -, Ekologiskt fotavtryck Jordens människor använder mer natur än någonsin tidigare. Man kan beskriva det som att vårt sätt att leva lämnar olika stora avtryck i naturen. För att få ett ungefärligt mått

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Utrikesdepartementet Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information

Läs mer

Kriget som USA kan förlora

Kriget som USA kan förlora Skymning för Pax Americana? Kriget som USA kan förlora USA har för mycket att förlora i en öppen konflikt med Kina. Därför är det troligt att en pragmatisk inställning uppbackad av en fortsatt stark militär

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA

LANDFAKTA - BRUNEI 2012-04-04 1. BASFAKTA 2012-04-04 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam ( staten Brunei, hem för fred ) Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6% utgörs av vatten

Läs mer

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan

Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Utrikesutskottets betänkande 2015/16:UU20 Avtal om fördjupat partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan Sammanfattning

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010

Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 2012-01-02 UF2012/ Port-au-Prince p.t. Stockholm Ambassadör Claes Hammar Läget i Haiti - 208 år efter självständigheten, snart 2 år efter jordbävningen 2010 Sammanfattning Haiti är 208 år efter sin självständighet,

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Regeringspartiet UPP segrade knappt i parlamentsvalet i Antigua och Barbuda den 12 mars 2009

Regeringspartiet UPP segrade knappt i parlamentsvalet i Antigua och Barbuda den 12 mars 2009 2009-03-17 Nr Saint John s p.t. Stockholm UTRIKESDEPARTEMENTET Regeringspartiet UPP segrade knappt i parlamentsvalet i Antigua och Barbuda den 12 mars 2009 Regeringen Spencer fick förnyat förtroende av

Läs mer

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1%

Befolkning: Melanesier 95%, polynesier 3%, mikronesier 1%, övriga 1% Promemoria 2012-03-22 CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Salomonöarna Officiellt namn: Salomonöarna (sv), Solomon Islands (eng) Huvudstad: Honiara (66 800 invånare, 2008 (UI)) Yta: 28 900 km² Folkmängd:

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km²

Officiellt namn: Commonwealth of Australia Canberra (ca 419,00 invånare) 7 692 000 km² Page 1 of 10 Promemoria 2015-12-09 CANBERRA Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia Huvudstad: Canberra (ca 419,00 invånare) Yta: 7 692 000 km² Folkmängd: 23.6 miljoner

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Botswana en framgångssaga

Botswana en framgångssaga Botswana en framgångssaga Senioruniversitetet 5 mars 2015 Julia Majaha-Järtby Per Järtby Botswana Översikt Land, befolkning, språk, klimat Historisk återblick Utveckling Framgångar och möjliga förklaringar

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker

Öppna gränser och frihandel. - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Öppna gränser och frihandel - Risker och möjligheter för svensk industri i dagens EU Cecilia Wikström Europaparlamentariker Hotet mot Schengensamarbetet Konsekvenser för transportsektorn Det europeiska

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA

2011-02-25 LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA 2011-02-25 Singapore LANDFAKTA - BRUNEI 1. BASFAKTA Officiellt namn: Negara Brunei Darussalam Huvudstad: Bandar Seri Begawan Yta: 5 765 km², varav 8,6 % utgörs av vatten Folkmängd: 406 200, varav ca 100

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också

Läs mer

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-20 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Nya Zealand. 1. Basdata

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-20 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Nya Zealand. 1. Basdata Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Maria Engström Landfakta: Nya Zealand 1. Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkning: Officiella språk: Religion: Statsskick: Statschef: Nationaldag: Regering:

Läs mer

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet.

Organisationer för mänskliga rättigheter kan verka fritt i landet. Utrikesdepartementet Denna rapport är en översiktlig samman- ställning över hur de mänskliga rättigheterna efterlevs, grundad på den svenska ambassadens bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna.

Av hänsyn till upphovsrätten är vissa bilder borttagna. Käre användare! Denna pdf-fil är nedladdad från webbplatsen för Illustrerad Vetenskap Historia (www.varldenshistoria.se) och får inte lämnas vidare till tredje part. Av hänsyn till upphovsrätten är vissa

Läs mer

2012-03-19. Landfakta: Australien

2012-03-19. Landfakta: Australien Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Angelica Larsson Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Huvudstad: Yta: Folkmängd: Befolkningstillväxt: Befolkning: Nationellt språk: Religion: Statsskick: Statschef:

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-18 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Australien

Promemoria Sid. 1(10) 2013-12-18 CANBERRA. Maria Engström. Landfakta: Australien Promemoria Sid. 1(10) CANBERRA Maria Engström Landfakta: Australien 1. Basdata Officiellt namn: Commonwealth of Australia (eng), Australien (sv) (självständigt från Storbritannien 1 januari 1901) Huvudstad:

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 20.4.2006 APP 3856/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till betänkande (APP 3856/1-16) Nita Deerpalsing

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta

Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24. Landpromemoria -Irland. Basfakta Promemoria Sid. 1(5) 2012-02-24 Landpromemoria -Irland Basfakta Officiellt namn: Irland/Eire Huvudstad: Dublin Språk: Engelska och Iriska (Gaeilge) Yta: 70,282 km² Folkmängd: 4,58 miljoner. P g a utvandring

Läs mer

Nya aktörer på världsmarknaden

Nya aktörer på världsmarknaden Nya aktörer på världsmarknaden Global marknadsöversikt för jordbruksprodukter en kortversion Argentina, Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Ukraina Länderna är idag stora producenter inom livsmedelsproduktionen

Läs mer

Analys väljarrörlighet sedan valet

Analys väljarrörlighet sedan valet Analys väljarrörlighet sedan valet Analysen är baserad på Novus väljarbarometrar sedan valet 2014, där vi tittat på nettoflöden mellan partier över tid. Bakgrund Det har varit en minst sagt turbulent mandatperiod.

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende

Innehåll. EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende Innehåll EU:s historia - varför bildades EU? Förhindra krig Genom att skapa ett ömsesidigt ekonomiskt och politiskt beroende 1 Från kol och stål till en inre marknad EEG (Romfördraget) Euratom 1958 Gemensam

Läs mer

2016-05-03. Basdata. Statschef:

2016-05-03. Basdata. Statschef: Promemoria Sid. 1(7) 2016-05-03 Landfakta: Tuvalu Basdata Officiellt namn: Tuvalu Huvudstad: Funafuti (6,000 invånare 2014, CIA) Yta: 26 km 2 Folkmängd: 10 869 (est 2015 CIA) Befolkning: Polynesier 96

Läs mer

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys

1. Sammanfattning av läget för de mänskliga rättigheterna och trendanalys Denna rapport är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Rapporten kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör också sökas

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea

FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN, De mänskliga rättigheterna och konflikten i Korea FN FN förkortningen till Förenta Nationerna År 1918 efter fyra års krig det rådde vapenstillstånd i Europa, efter att kriget hade skördad miljöns tals

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Förberedelsematerial för eleverna

Förberedelsematerial för eleverna Demokrativerkstaden i klassrummet Ett rollspel från förslag till lag 1 Förberedelsematerial för eleverna Riksdagskrysset Är du redo att bli ledamot i Demokrativerkstaden? Gör krysset nedan och se om du

Läs mer