Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar"

Transkript

1 Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

2 Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar det 6 minuter till Malmö C och mindre än 30 minuter till Köpenhamn. Här byggs bostäder, kontor, hotell, badhus, parker, skolor och lekplatser. Arena, mäss anläggning och köpcentrum är redan på plats. Med Hyllie avses i denna broschyr det utbyggnads område vars geografiska avgränsning anges i Klimatkontrakt för Hyllie. IMalmö är miljön en viktig fråga och hållbar utveckling är en drivkraft som förenar många av de aktörer som verkar i staden. Malmö stad har högt ställda miljömål: 2020 ska den egna organisationen vara klimatneutral, och 2030 ska hela Malmö försörjas till 100 procent av förnybar energi. Hyllie, Malmös största utbyggnadsområde, ska leda utvecklingen i riktning mot den hållbara staden. För att axla denna utmaning tecknade, i februari 2011, Malmö stad, VA SYD och E.ON ett klimatkontrakt för Hyllie. I det åtar vi oss tillsammans att lägga grunden för Hyllie att bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling. Fullt utbyggt planeras området omfatta runt bostäder och nästan lika många arbetsplatser. Ambitionerna för Hyllie förverkligas om alla de aktörer som utvecklar stadsdelen medverkar. I Malmö finns det många företag som vill satsa på innovativ teknik, och som vill bidra till möjligheter för nya sätt att resa, bo och arbeta. I Hyllie finns förutsättningarna. Här arbetar vi tillsammans för att testa och utveckla de koncept som ska stå som förebild för Malmös fortsatta utveckling som hållbar stad. Möten, mångfald och möjligheter För miljön, nära dig Malmö Arena invigs Station Hyllie öppnas Klimatkontrakt undertecknas Malmömässan och Emporia öppnas Första lägenheterna klara för inflyttning. E.ONs Smarta nät-plattform går live och Roth Fastigheter ansluts. Biobränsleanläggningen Flintrännan återstartas för leverans av förnybar fjärrvärme. MKB, Skanska och Malmö Arena ansluts till E.ONs Smarta nätplattform.

3 1OO% förnybar eller återvunnen energi Redan år 2020 ska Hyllie utbyggnadsområde försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi. Energiförsörjningsmodellen utgår från förutsättningarna i Hyllie för att skapa resurseffektiva kretslopp och energi effektiva lösningar i alla led. Den för nybara energin ska komma från vind, sol och biobränsle. En betydande andel av energiproduktionen ska vara lokalt producerad, bland annat i form av solceller på fastigheterna. Ny Hylliededikerad vindkraftsproduktion planeras i regionen och E.ON har driftstartat det biobränslebaserade fjärrvärmerverket Flintrännan i Malmö. Den återvunna energin består av energiåtervinning från avfall och avlopp i Hyllie, vilket genererar fjärrvärme, el och biogas. Även överskott av solenergi producerad i fastigheterna eller överskott från andra processer som ger värme ska kunna tas emot av el- och fjärrvärmenätet för att nyttiggöras där det finns ett behov. En utredning ska klargöra om grundvattensänkan i anslutning till citytunneln i Hyllie kan användas som energikälla i ett fjärrkylanät. En framtidsbild I den nya hållbara stadsdelen Hyllie har människor en hög livskvalitet samtidigt som de lever resurs snålt och energi smart. Energiförsörjningen utgår från kretsloppsprincipen, och avfall är en resurs. Den energi som används är förnybar eller återvunnen. De flesta i Hyllie behöver sällan bil. De tar oftare tåget eller bussen. Med tåg från station Hyllie tar det 6 minuter till Malmö C och under 30 minuter med tåget till Köpenhamn. Att cykla genom gröna stråk till havet eller Malmös innerstad tar mindre än en kvart. Många, såväl privat som i tjänsten, kör miljövänliga bilpoolsbilar snarare än egna bilar. I området finns laddstationer för elbilar och närhet till tankstationer för biogas. Hyllie är grönt från grunden och det är nära till naturen. De öppna landskapen i söder glider sömlöst över i parker och grönområden i Hyllies centrala delar. Rekreationsområden där människor promenerar, joggar och rider, bidrar till stadsdelens gröna karaktär Kretseum, Vattenparken och Malmö Arena invigs. Resultatkonferens för projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie.

4 Människan i centrum ett nytt sätt att leva Urbaniseringstakten ökar globalt och Malmö växer som stad. Det innebär nya utmaningar men också möjligheter då det är i städerna som nyckeln till en hållbar utveckling finns. Det är här framtidens arbeten växer fram och det är i städerna det finns goda förutsättningar för att utveckla hållbara energi- och transportlösningar. Miljöfrågorna berör oss alla och på alla plan. Vad vi äter, hur vi reser, arbetar och lever hemma och på jobbet påverkar miljön lokalt och globalt. Att bo och verka i Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel ska innebära att det är lätt att leva hållbart. I Hyllie ska det finnas goda möjligheter för att bo, resa och verka energi- och resurssnålt. Så här fungerar det i Hyllie Obligatorisk utsortering av matavfall Malmö är den första storstaden i Sverige som infört obligatorisk utsortering av matavfall. Beslutet omfattar alla typer av fastigheter inte bara enfamiljshus och flerfamiljshus utan även verksamheter, restauranger, storhushåll, kontor och butiker. Av matavfallet görs det biogas för att bland annat driva bussar och sopbilar. Tio kilo matavfall ger så mycket biogas att man kan köra en bil över en mil. 4 Det smarta hemmet Hur mycket el och värme kan man spara genom att styra sin konsumtion? Som en del av utvecklingen i Hyllie genomförs ett antal piloter som ska kunna utvecklas ytterligare i Hyllie. En av dem är flerfamiljshuset Hållbarheten i Västra hamnen som E.ON byggt för att utveckla nya energilösningar. Huset har solceller, solfångare och ett litet vindkraftverk på taket, även hissen i huset producerar energi. Lägenheterna har utrustats med elbil, elcyklar, laddstolpar, och intelligent styrning av hemmet samt detaljerad mätning av energiproduktion och energikonsumtion. Hemmets energianvändning kan till exempel styras med hjälp av en app, och olika körscheman kan förprogrammeras så att temperaturen minskar när man går hemifrån och tvättmaskinen startar när både belastningen på elnätet och priset är lägre. Lätt att återvinna och källsortera Blir det lättare att källsortera med genomskinliga sorteringskärl? I Hyllie kommer VA SYD att arbeta för att anpassa systemen för återvinning och källsortering till människors vardag och använda beteendevetenskapliga teorier för att utveckla lösningar som gör det lätt att göra rätt. VA SYD kommer även att medverka till att bygga upp attraktiva avfallslösningar som ger direkt återkoppling till användaren.

5 Stadsodling nära hemmet Bo urbant med en fot på landet. I Hyllie ska det finnas goda möjligheter till stadsodling. De senaste åren har intresset för att odla eget ökat i Malmö, och Malmö stad stödjer stadsodling som en metod för att skapa en ökad gemenskap och frodiga odlingar i grannskapet. Runt det nya badhuset i ena änden av Hyllie boulevard gör Malmö stad plats för odlingslotter, och vid andra nybyggnadsprojekt i området finns det planer på odlingslotter för boende i anslutning till fastigheterna. Resa hållbart Citytunneln och station Hyllie har redan gett människor goda förutsättningar att välja ett hållbart resande i Hyllie. Med tåget når man Malmös centrum på bara några minuter. I Malmö sker redan var fjärde resa på cykel och i Hyllie utvecklar vi förutsättningarna för cykling ytterligare. Här finns till exempel Malmös första Bike and Ride med bekvämligheter för cykelpendlare såsom förvaringsboxar, tillgång till tryckluft, toalett, dusch och lounge. Vill man ändå ta bilen kommer man i Hyllie att ha god tillgång till bilpool och här kommer det att vara lätt att tanka biogas eller ladda sin elbil. Miljöcertifierade kontorshus Mår människor bättre i miljöcertifierade kontorshus? Mycket tyder på det. En studie som Skanska gjort tillsammans med en grupp studenter från Lunds universitet visar att företag gör en energibesparing med 25 procent genom flytta till miljöcertifierade lokaler. Men lika intressant är att man kunde se att sjukfrånvaron minskade med 39 procent och att produktiviteten ökade med mellan 3 och 10 procent. I Hyllie kommer företag att ha möjlighet att stärka sin miljöprofil genom att flytta in i miljöcertifierade kontorshus. 5

6 Framtidens energisystem smarta energilösningar Hyllie ligger i spetsen för utvecklingen av ett hållbart energisystem. Här integreras, såväl för el som för värme och kyla, de smarta nät och andra intelligenta energilösningar som kommer att känneteckna framtiden. Smarta nät möjliggör flexibilitet i konsumentledet och kan genom bättre kontroll och övervakning optimera utnyttjandet av förnybara energikällor. I Hyllie kommer människor via smarta energilösningar att aktivt kunna mäta, se, styra och påverka sin egen energianvändning, och dessutom kunna producera energi själva. För att effektivisera energianvändningen ytterligare finns det för intresserade byggherrar möjlighet att installera flödesmätare för individuell mätning av tappvarmvatten och värme. I kombination med Hyllies energisnåla fastigheter och med användningen av el- och biogasfordon, leder detta till en effektivare energianvändning och en lägre klimatpåverkan. Smarta lösningar för styrning av konsumtion och lagring av energi i Hyllie möjliggör redan 2020 en bättre balansering av produktion och användning än i dagens konventionella energisystem. Stöd till smarta nät Projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie lyfter frågor kring vilken roll konsumenterna, fastigheterna och infrastrukturen får i det framtida energisystemet. Målsättningen för energilösningarna i Hyllie är inte enbart fokuserade på förnybar energi utan också på att göra det möjligt för konsumenterna att bli aktiva i sin energianvändning. Hållbarhet inom transporter, avfallshantering och återvinning är andra viktiga byggstenar. Inom projektet utvecklas ett integrerat infrastruktursystem i Hyllie för el, gas, värme och kyla, vilket fokuserar på ett optimerat samspel mellan central och lokal produktion med hjälp av smarta nät. Del i detta är att byggnaderna i Hyllie ska kunna utnyttja de möjligheter som de övergripande smarta systemen ger. En betydande andel av energibehovet i byggnaderna ska bestå av lokalt producerad förnybar energi såsom sol- eller vindenergi. Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie har stöd från Energimyndigheten och genomförs av Malmö stad och E.ON i samarbete med byggherrar och andra aktörer. Delar ur projektet ingår som det enda svenska demonstrationsprojektet i EU-projektet Future Internet Smart Utility Services (FINESCE) som utvecklar smarta energiapplikationer. 6 Så här fungerar det i Hyllie Mätning och styrning av energi Ett system för energiövervakning kommer att implementeras i Hyllie. Systemet ska bidra till att balansera användning av och tillgång till förnybar energiproduktion genom att övervaka, mäta och styra effektuttaget. På så sätt optimerar man stadsdelens energiflöden efter pris och andelen tillgänglig förnybar produktion. Genom att inkludera prognoser, bland annat för energipriser, energiproduktionskapacitet och väder, kan systemet skapa scenarier som fastigheter och konsumenter anslutna till systemet kan agera utifrån. Smart fastighet med ny energiteknik I Hyllie ska det bli möjligt för fastighetsägare, verksamma och boende att bli en aktiv del i energisystemet. En första pilot i Hyllie är redan på plats. Inom projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie har Roth Fastigheter i samarbete med E.ON testat smarta och kostnadseffektiva energilösningar med de boende i fokus. Flerfamiljshuset har försetts med solfångare och alla lägen heter är utrustade med smarta hem system som reglerar och styr effektuttag och energianvändning. Via en skärm i hallen kan hyresgästerna se sin energianvändning i kronor. Också fastigheten i dess helhet kan optimera sina energiflöden i förhållande till pris och produktion. Pilotprojektet gör det möjligt att bland annat mäta värmetrögheten i fastigheten, kapa effekttoppar och prova nya prismodeller. De som bor i fastigheten får en högre boendekvalitet och fastighetsägaren sparar både energi och pengar när tillgången till och efterfrågan på energi optimeras.

7 Balans mellan konsumtion och produktion av energi Malmö stad, E.ON och VA SYD har tillsammans arbetat fram en energibalansmodell som visar hur stort energibehovet för Hyllie kan antas bli 2015, 2020 och I Hyllie ska alla energiflöden, både förnybara och återvunna, tillföras energisystemet i form av värme, kyla, el och biogas. Energibalansmodellen ger en bild av hur stort tillskott av förnybar energi som behövs för att målen om förnybar och återvunnen energi ska infrias. Modellen bygger i dagsläget på upp skattade data, men allt eftersom stadsdelen byggs upp kommer dessa att ersättas av uppmätta värden. Vitvaror drivna med hetvatten istället för el I Hyllie finns planer på att koppla diskoch tvättmaskiner samt torktumlare till fastighetens hetvattenkrets. Bland annat kommer man att testa detta i några av stadsdelens nya förskolor. Eftersom fjärrvärme har ett lägre primärenergivärde än el, är detta ett smart sätt att spara energi. Vad är smarta nät? Historiskt har energiproduktionen kommit från några få stora huvudkällor. Energin har gått i en riktning, från källan och ut till konsument, och produktionen har styrts utifrån vad man tror sig veta om kommande förbrukning. Med en ökande andel förnybar energi i vårt samhälle kommer tillgången att variera då produktion av exempelvis vind- och solenergi är väderberoende. Utöver detta måste framtidens energisystem även kunna hantera större variationer i efterfrågan. Med ett betydande antal elbilar i fordonsparken kan, under loppet av några få timmar, stora variationer ske i efterfrågan på el. Smarta nät integrerar på ett intelligent sätt alla slags energikällor, både storskaliga och småskaliga. De möjliggör även för fastig hetsägare, hushåll och verksamheter att bli mer aktiva på energimarknaden, bland annat genom att kunna sälja överskott av egen energiproduktion. Energiflödet går alltså i två riktningar. Genom att använda energi när till gången på förnybar energi är hög och priset är lägre minimeras behovet av dyrare reserv- eller regler energi. 7

8 Smarta fastigheter förberedda för framtiden E tt smartare och mer hållbart energisystem sätter fastigheterna och människorna i fokus. Genom rätt materialval och smarta konsumentanpassade lösningar minskar energianvändningen. I Hyllie arbetar vi för att nybyggnation inte bara ska vara energisnål utan även förberedd för framtidens energilösningar. För att kunna utnyttja tillförd energi till nätet på bästa sätt behöver fastigheterna kommunicera med det övergripande systemet och i vissa fall även med varje lägenhets styrsystem. Den här funktionen gör det möjligt att styra belastningen i systemet, lagra energi samt optimera och maximera användningen av både återvunnen och förnybar energi. Ett mål för Klimatkontrakt för Hyllie är även att en stor andel av fastigheterna i Hyllie ska installera någon form av lokal energiproduktion, som sol- eller vindenergi. Utöver att vara smarta och energisnåla ska fastigheterna i Hyllie också bidra till grönskan i stadsdelen. I planen för utbyggnaden längs Hyllie allé har det slagits fast att byggnaderna ska ha goda möjligheter för grönska på balkonger, tak och väggar. Det ska exempelvis finnas förberedda odlingsbäddar eller generösa planteringslådor. Träd eller annan grönska ska kunna ses från gatan och Hyllies gröna karaktär ska synas på gårdarna med vindskyddade gröna ytor där de boende kan umgås och barnen leka. Så här fungerar det i Hyllie A Energianvändning I Hyllie är ambitionen hög bland byggherrarna, som i byggprocessen följt Miljöbyggprogram Syd. Miljöbyggpogram Syd finns som stöd för de med miljöambitioner och innebär högre miljökrav än de som ställs nationellt av Boverkets Byggregler (BBR). I programmets lägsta ambitionsnivå, miljöklass C, skärps kraven med 10 % jämfört med energikraven i BBR. B Källsortering Alla som bor i området kommer att ha fullständig källsortering i anslutning till fastigheten och alla bostäder kommer att vara utformade med praktiska lösningar för källsortering. C Framtidssäkrade Vid sidan av Miljöbyggprogram Syd har byggherrarna kring Hyllie allé, i samarbete med Malmö stad, tagit fram en hållbarhetsöverenskommelse. I den har man bland annat slagit fast att de runt lägenheter som uppförs kommer att vara framtidssäkrade så att de kan ansluta till Hyllies smarta nät. Småskalig produktion av förnybar energi Många aktörer i Hyllie planerar att satsa på solcellslösningar som kopplas in på elnätet eller solfångare som kopplas in på fjärrvärmenätet. Inom projektet Smarta nät för ett hållbart energisystem i Hyllie kan intresserade byggherrar få medfinansiering för att upprätta fastighetsnära produktion av solenergi såsom solceller eller solfångare. Lågenergihus med boende och brukare i fokus Två aktörer i Hyllie ingår i projektet Buildsmart som leds av Malmö stad. Projektet finansieras av EU och inkluderar bostadshus och kommersiella lokaler som ska byggas i Sverige och Spanien. Projektet ska visa att det går att konstruera byggnader med mycket låg energiförbrukning på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt. De byggnader som ingår i projektet ska förbruka under 60 kwh primärenergi per m2, vilket närmast motsvarar ett passivhus. Boende och brukare är centrala i projektet då ett av projektmålen är att stimulera ett klimatsmartare beteende. I Hyllie ingår bostäder, kontorslokaler och en förskola. Där kommer man bland annat att testa innovativa tekniker såsom lufttätt byggnadsskal, från- och tilluftsventilation med återvinning, smarta nät och belysningsstyrning med rörelsedetektorer. Bland aktörerna i Hyllie ingår Roth och Skanska. 8

9 E.ONs Smarta nätplattform möjliggör: Övervakning, mätning och optimering av energianvändning Skapar bryggan mellan produktion/ distribution och kundens energianvändning. Optimering av stadsdelens energiflöden efter pris och tillgång till förnybar produktion i nära realtid Gröna tak och plats för vilda bin Fastigheternas utformning är viktig för att bidra till grönskan i Hyllie. Genom Malmö stads projekt BiodiverCity, som syftar till att öka stadens biologiska mångfald, byggde Skanska takbiotoper som efterliknar Limhamns kalkbrott på en kontorsbyggnad i Hyllie. Taket förseddes även med boplatser för vilda bin. På gården anlades kalkrika biotoper, och klängväxter på vajersystem för en lummig grönska. Användning av överskottsenergi I Hyllie blir bebyggelsen blandad. Här kommer det att finnas en rad olika typer av fastigheter allt från bostäder, kontorshus och hotell till större publika anläggningar som arena, mässa, badhus och köpcenter. Med det följer inte bara en komplex energianvändning utan också möjligheter att ta till vara synergier mellan olika fastighetssegment. När det finns ett överskott av energi i en fastighet kan det finnas ett underskott i en annan. Restflöden och överskott av energi i en verksamhet kan utnyttjas som resurs av någon annan. På värmesidan är temperaturdynamisk fjärrvärme en lösning på hur spillvärme eller ett överskott av lokalt producerad värme kan användas effektivare. Genom att distributionsnätet och fastigheternas tekniska system kan hantera temperaturer på fjärrvärmevattnet som varierar mellan grader, skapas förutsättningarna för att en fastighet kan leverera in lågtempererad värme. Denna värme kan sedan utnyttjas av en annan fastighet. På så sätt skapar vi tillsammans med olika aktörer ett smartare fjärrvärmenät. Lagring av energi i byggnader Genom att bygga hus som bevarar värmen längre kan man optimera energianvändningen och göra kostnadsbesparingar. Klimatkontrakt för Hyllie fick år 2012 Betongpriset från byggtidskriften Betong för sitt arbete med att optimera energianvändningen genom att utnyttja byggnaders värmelagrande förmåga maximalt. I Hyllie ska man testa hur man kan reglera fastighetens energianvändning utifrån väderprognoser, exempelvis genom att proaktivt lagra energi i byggnaden inför en köldknäpp. I arbetet ses betongens byggfysikaliska egenskaper över eftersom de har betydelse för förmågan att lagra termisk energi. 9

10 Hållbart resande en omställning som håller E n av våra främsta utmaningar idag är trafiken som skapar problem med utsläpp, buller, dålig luft och trängsel i städerna. Transportsektorn står för en fjärdedel av Sveriges energianvändning, och då de flesta av dagens fordon drivs med fossila bränslen kan vi minska utsläppen av växthusgaser betydligt om vi ställer om till andra bränslen och till klimatsmartare sätt att resa. I Hyllie ska det vara lätt att gå, cykla eller resa kollektivt istället för att ta bilen. Från station Hylle tar det bara 6 minuter till Malmö C och under 30 minuter till centrala Köpenhamn. Malmö är redan en växande cykelstad där cirka 40 procent av alla arbetsresor sker med cykel. Från Hyllie trampar man in till city eller ner till havet längs fina cykelvägar på en kvart. Bussarna i Malmö körs idag på naturgas, biogas eller en mix av båda. Men senast 2020 ska alla bussar drivas av fossilfria bränslen och biogas är ett av de viktigaste alternativen. Den kan produceras lokalt och klassas som det mest klimatanpassade fordonsbränslet. Behöver man ändå bil kommer det att finnas tillgång till bilpooler i Hyllie. Det ska även vara enkelt att ladda sin elbil eller tanka biogas. Redan idag kan man ladda sin elbil i Hyllies pendlarparkering Park and Ride och i shoppingcentret Emporia, och fler laddplatser planeras i anslutning till bostäderna i Hyllie. Tanka biogas kan man göra redan idag på Kvartettgatan, en transportnod i nära anslutning till Hyllie. Så här fungerar det i Hyllie Bilpool för många För både privatpersoner och företag kommer miljövänliga bilpoolsbilar att vara ett lockande alternativ i Hyllie. Antalet parkeringsplatser per hushåll är lågt, 0,65 bilplats per lägenhet. I gengäld finansierar bygg herrarna en gemensam bilpool. Medlemskapet ingår i hyran under de första fem åren. När Trafikverket räknat på effekter av bilpooler konstaterar man att de bland annat frigör mark som kan användas till andra ändamål. Enligt Trafikverket kan en bilpoolsbil ersätta cirka fem bilar. Man räknar med att en bilpoolsbil kan bidra till en koldioxidbesparing på mellan 5,7 och 8,5 ton per år. Smart laddning av elbilar Ett sätt att optimera utnyttjandet av förnybar energi och samtidigt minska kostnader är att bestämma hur och när man vill ladda sin elbil. Som konsument får man veta tillgången på förnybar energi i systemet och vad elen kostar via en smart mobil eller surfplatta. Vill man ekoladda bilen när det finns gott om förnybar energi kan man enkelt förprogrammera det. Just nu testas detta i E.ONs pilot Hållbarheten i Malmö och resultaten från studien kommer att ligga till grund för lösningarna i Hyllie. Bilbatterier som buffert Med smarta elnät kan bilen laddas när strömmen är billig och ge tillbaka överskottsel när den är dyrare. Elen kan man som konsument använda själv eller sälja tillbaka till nätet. Elbilarna kan alltså lagra energi. I princip kan elnätet i viss utsträckning balanseras genom att elen som lagras i bilarnas batterier på detta sätt används som buffert. E.ON planerar att studera detta närmare med målet att ta fram ett demonstrationsprojekt. 10

11 Transportpaket för företag Malmö stad vill knyta ihop olika sätt att färdas, även för företag. Genom att sätta samman olika transportpaket kan det bli fullt möjligt att ta tåget till Hyllie och få tillgång till en elbil eller cykel under dagen för att sedan åka tåg tillbaka igen. Bike and Ride I det nya P-huset vid station Hyllie ligger Malmös första Bike and Ride som underlättar för dem som pendlar med cykel. Anläggningen rymmer cirka cyklar och det är gratis att parkera. I Bike and Ride finns en mängd tjänster och bekvämligheter som utvecklats till förmån för cyklister. Här finns förvaringsboxar för hjälm och regnkläder, fixarytor för snabba cykelreparationer, tryckluft dygnet runt samt toalett, dusch och lounge. Tio kilo matavfall ger så mycket biogas att man kan köra en bil över en mil. 11

12 Vi skapar Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Tillsammans. FOTO: MALMÖ STAD, MATS PERSSON, FELIX GERLACH, GUGGE ZELANDER, E.ON, VA SYD, COLOURBOX. TRYCK: HOLMBERGS, MALMÖ MAJ 2013 I stadsdelen Hyllie provar vi de lösningar som vi sen vill använda i hela staden. Redan 2020 ska stadsdelen vara försörjd av 100 procent förnybar eller återvunnen energi. Det driver utvecklingen för de företag som vill vara med för att nå det här målet. Vi samarbetar med byggherrarna som sedan sätter sina egna mål för hur högt de vill sikta och sedan utvecklar systemen tillsammans. Kerstin Åkerwall, miljödirektör, Malmö stad För att skapa kommunikationsled mellan olika gränssnitt i energisystemet fastigheter, konsumenter, distributionssystem och produktion och för att uppnå energibalans över året, arbetar vi med lösningar inom begreppet smarta nät. Vi har utvecklat en smarta nät-plattform för Hyllie som möjliggör ett samspel mellan energisystemet och energianvändningen i fastigheterna, bland annat genom optimering utifrån mängden förnybar energi i produktionsmixen, väderprognoser och energipris. Peder Berne, projektledare, E.ON Sustainable City Vår insats i Hyllie handlar mycket om att det ska vara lätt att göra rätt. Väldigt många människor vill göra rätt men trots det blir det ibland inte så. Därför vill vi sätta människan i centrum snarare än tekniken. I Hyllie kommer vi att jobba mycket med avfallslösningarna och med beteendefrågor för att få människor att göra rätt utan att behöva tänka så mycket. Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör och professor, VA SYD Ta del av utvecklingen i Hyllie på Detta informationsmaterial har tagits fram med stöd av Energimyndigheten I februari 2011 undertecknade Malmö stad, VA SYD och E. ON ett klimatkontrakt för Malmös största utvecklingsområde Hyllie. Tillsammans kommer vi att göra Hyllie till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel. Målet är att energiförsörjningen ska bestå till 100 procent av förnybar eller återvunnen energi Här utvecklar vi smarta nät som bidrar till att energi utnyttjas effektivare. Via ny teknik kommer människor att aktivt kunna mäta, styra och påverka sin egen energiförbrukning, och dessutom producera energi själva. Vi tänker nytt, bygger grönt och utnyttjar smart teknik för att bygga hållbart. För vi vet att det lönar sig och att resultaten blir bättre om vi samarbetar. Framtiden blir mer möjlig om du är med!

13 Climate smart Hyllie testing the solutions of tomorrow

14 Close to the world, and close to home. Hyllie is the hub for public transportation in southern Malmö. From Hyllie Station, it takes 6 minutes by train to Malmö Central and 30 minutes to Copenhagen. Residences, offices, hotels, public swimming pools, parks, schools and playgrounds are being built in the area. An arena, a trade-fair center and a shopping center are already in place. In this brochure, Hyllie is defined as the development area whose geographical borders are specified in the Climate Contract for Hyllie. Making sustainability a reality IIn Malmö, the environment is a key issue and sustainable development is a driving force that unites many of the players that operate in the city. The City of Malmö has ambitious environmental goals: by 2020, the city s organization is to be climate neutral, and by 2030, all of Malmö will be 100-percent sustained by renewable energy. Hyllie Malmö s largest development area will lead the way toward the most sustainable city. To shoulder this responsibility, in February of 2011, the City of Malmö, VA SYD and E.ON signed a climate contract for Hyllie. Under this contract, we jointly undertake to lay the foundation for Hyllie to become the Öresund region s most climate-smart city district and a global benchmark for sustainable urban development. When fully built, the area will comprise about 9,000 homes and almost an equal number of workplaces. Hyllie s objectives will be realized if all of the players active in the development of the city district work together. In Malmö, there are many companies that want to focus on innovative technology, and that want to contribute to new approaches to transportation, living and working. Hyllie holds the potential. Here, we are working in unison to test and develop the concepts that will serve as a role model for Malmö s continued progress as a sustainable city. Meetings, diversity and opportunities For the environment, close to you Malmö Arena inaugurated Hyllie Station opened Climate contract signed Malmö Trade Fair and Emporia opened First apartments ready for occupancy. E.ON s Smart network platform goes live and the property company Roth Fastigheter is connected. The Flintrännan biofuel plant is restarted for the delivery of renewable district heating. MKB, Skanska and Malmö Arena are connected to CESO (E.ON Customer Energy and System Optimisation platform)

15 1OO% Renewable or reused energy By as early as 2020, Hyllie will be 100-percent sustained by renewable or reused energy. The focus is on an energy supply model that is based on Hyllie s potential to create a resource-efficient ecocycle and energy-efficient solutions throughout. The renewable energy is to derive from wind power, solar power and biofuels. A significant share of the energy production is to be locally produced in the form of such solutions as solar cells on the properties. New Hyllie-destined wind-power production is planned for the region and E.ON has commissioned the Flintrännan biofuel-based district-heating plant in Malmö. The reused energy comprises energy recycling from waste and wastewater in Hyllie, which generates district heating, electricity and biogas. The electricity and district-heating network will also be capable of using surplus solar energy produced in the properties or surplus from other processes that generate heat where it is needed. A study will determine whether the ground water hollows related to the city tunnel in Hyllie can be used as a source of energy in a district-cooling network. A vision of the future In the sustainable city district Hyllie, residents have a high quality of life while living in a resourceefficient and energy-smart way. The energy supply will be based on the ecocycle principle, and waste will be a resource. The energy that will be used will be renewable or reused. Most people in Hyllie rarely need a car. They prefer to take the train or bus. The Hyllie station is six minutes from Malmö Center and less than 30 minutes by train from Copenhagen. Cycling through parklands to the sea or Malmö s city center takes less than 15 minutes. Many civilian drivers and business people drive environmentally friendly carpooling cars instead of their own cars. The area has charging stations for electric cars and is close to biogas fueling stations. Hyllie is green to its core and is close to nature. Parks, planting areas and urban parklands discreetly meld with the open landscapes. Recreational areas where people walk, jog and ride horseback add to the green essence of the city district Kretseum, Vattenparken and Malmö Arena are inaugurated. Results conference for the Smart grid project for a sustainable energy system in Hyllie.

16 People in focus a new approach to living The rate of urbanization is increasing globally and Malmö is growing as a city. This entails new challenges, but also new opportunities since urban areas hold the key to sustainable development. These are the areas where employment opportunities emerge and where there is strong potential to develop sustainable energy and transportation solutions. Environmental matters impact everyone at all levels. What we eat, how we travel, work and live at home and at the office has an impact on the local and global environment. Living and working in the Öresund region s most climate smart city district is meant to facilitate sustainable living. Hyllie will offer ample ability to live, travel and work in an energy and resourceefficient manner. This is how Hyllie will work Mandatory sorting of food waste Malmö is the first major city in Sweden to introduce mandatory sorting of food waste. The decision applies to all types of buildings not only single-family houses and apartment blocks, but also businesses, restaurants, large households, offices and stores. Food waste is used for such purposes as producing the biogas that powers buses and refuse trucks, for example. Ten kilograms of food waste generate enough biogas to drive a car for more than ten kilometers. 4 The smart home How much electricity and heating can be conserved by controlling consumption? The development of Hyllie includes a number of pilot projects that can be advanced on in Hyllie, such as the Hållbarheten apartment block in Västra Hamnen, which E.ON built to develop new energy solutions. The building has photovoltaic cells, solar panels and a small wind power generator on the roof; even the elevator in the building produces energy. The apartments are equipped with outlets for electric cars, electric bicycles, charging posts, intelligent home controls and detailed metering of energy and energy consumption. For example, home energy consumption can be controlled using an app and various programs can be preprogrammed so that the temperature decreases when leaving home and the washing machine starts when activity on the electricity network and the price are lower. Easy to recycle and sort waste Does it become easier to sort waste using transparent sorting containers? In Hyllie, VA SYD will work to adapt the recycling and waste sorting systems in accordance with people s everyday lives and use behavioral-science theories to develop solutions that make the right approach easy to take. VA SYD will also help construct attractive waste solutions that provide users with direct feedback.

17 Urban gardening close to home Live in the city with one foot in the countryside. Hyllie will offer excellent urban gardening opportunities. In recent years, the interest in home gardening has increased in Malmö and the City of Malmö is promoting urban gardening as a successful method for creating a greater sense of community and cultivating gardens in the neighborhood. Around the new public swimming pool at one end of Hyllie Boulevard, the City of Malmö is making space for individual gardening parcels, and at other new construction projects in the area, there are plans for individual gardening parcels for residents adjacent to the properties. Sustainable travel The City Tunnel and Hyllie Station have already given people ample opportunity to opt for sustainable travel in Hyllie. The center of Malmö is just a few minutes away by train. In Malmö, 25 % of all travel is already by bicycle, and in Hyllie, we are further developing the means to use bicycles. For example, the area is home to Malmö s first Bike and Ride system with conveniences for bicyclists, including storage boxes, access to air pumps, restrooms, showers and lounges. If you would still like to take your car, Hyllie offers great access to carpools and it will be easy to fill up using biogas or charge your electric car. Environmentally certified office buildings Do people experience a greater sense of well-being in environmentally certified office buildings? There are substantial indications of this. A study conducted by Skanska together with a group of students from Lund University shows that companies generate energy savings of 25 % by relocating to environmentally certified premises. However, it is equally interesting that sickness absence declined by 39 % and that productivity increased between 3 % and 10 %. In Hyllie, companies will have the ability to sharpen their environmental image by moving into an environmentally certified office building. 5

18 Tomorrow s energy systems smart energy solutions Hyllie is at the forefront of the development of a sustainable energy system. The area will integrate electricity, heating and cooling, the smart grids and other intelligent energy solutions that will hallmark the future. Smart grids enable flexibility in the chain of consumption and can optimize the use of renewable energy sources through better control and monitoring. In Hyllie, people will actively be able to measure, monitor, control and influence their own energy consumption using smart energy solutions, and be able to independently produce energy. To enhance the efficiency of energy consumption, building contractors that are interested can install flow meters for the individual metering of hot tap water and heating. When combined with Hyllie s energy efficient properties and the use of electric and biogas-fueled vehicles, this will result in enhanced energy consumption efficiency and less of an impact on the climate. By as early as 2020, smart solutions for the regulation of consumption and storage of energy in Hyllie will enable an improvement in the balance between production and consumption compared with current conventional energy systems. Support for smart grids The Smart grids for a sustainable energy system in Hyllie project highlights issues related to the role that consumers, properties and infrastructure will play in the future energy system. Hyllie s energy solutions do not focus exclusively on renewable energy, but also on enabling consumers to become actively involved in their energy consumption. A sustainable approach to transportation, waste management and recycling is another key cornerstone. Under the project, an integrated infrastructure system is being developed for electricity, gas, heating and cooling, which focuses on optimizing the interaction between central and local production using smart grids. This includes enabling the buildings in Hyllie to utilize the overall potential of the smart system, whereby locally produced renewable energy, including solar or wind energy, will account for a major share of energy demand. The Smart grids for a sustainable energy system in Hyllie has the support of the Swedish Energy Agency and is being implemented by the City of Malmö and E.ON in cooperation with building developers and other players. Parts of the project are included as the only Swedish demonstration project to participate in the EU Future Internet Smart Utility Services (FINESCE) project, which is developing smart energy applications. 6 This is how Hyllie will work The measurement and regulation of energy An energy monitoring system will be implemented in Hyllie. The system will contribute to balancing the consumption of and access to renewable energy production by monitoring, measuring and regulating power output, thus optimizing the city district s energy flows in accordance with price and the share of available renewable production. By including forecasts of such factors as energy prices, energy production capacity and weather, the system can create scenarios based on which properties and consumers who are connected to the system can act. Smart properties with new energy technology Hyllie will enable property owners, those working in the area and residents to become an active part of the energy system. The first pilot project in Hyllie is already in place. In the Smart grids for a sustainable energy system in Hyllie project, in partnership with E.ON, Roth Fastigheter has tested smart and cost effective energy solutions with residents in focus. The apartment block has been fitted with solar thermal collectors and all apartments have been equipped with smart home systems that regulate and control power output and energy consumption. A screen in the hallway allows tenants to monitor their energy consumption in SEK. The property as a whole is also able to optimize its energy flows in relation to price and production. The pilot project will make it possible to measure thermal inertia in the property, to cap output peaks and to test new pricing models. Residents of the property will achieve a higher standard of living and the property owner will conserve energy and save money as the supply and demand of energy are optimized.

19 Balance between the consumption and production of energy The City of Malmö, E.ON and VA SYD have jointly developed an energy balance model that shows the estimated energy demand in Hyllie by 2015, 2020 and In Hyllie, all energy flows, both renewable and recycled, will be able to be added to the energy system in the form of heating, cooling, electricity and biogas. The energy balance model demonstrates how much renewable energy surplus will be needed to achieve the renewable and recycled energy goals. The model is currently based on estimated data, but this will be replaced by measured values as the city district is developed. Major appliances powered by hot water instead of electricity In Hyllie, there are plans to connect dishwashers, washing machines and dryers to the property s hot-water system. This will be tested in some of the city district s new preschools, among other properties. Since district heating has a lower primary energy value than electricity, this is a smart way to save electricity. What are smart grids? Historically, energy production has derived from a limited number of major, primary sources. Energy has gone in one direction, from the source and out to consumers and production has been governed on the basis of estimates about future consumption. With a rising share of renewable energy in our society, access will vary since the production of wind power and solar energy, for example, are contingent on the weather. In addition, future energy systems must also be able to cope with major fluctuations in demand. With a significant number of electric cars in the vehicle fleet, there can be major fluctuations in electricity demand within the span of a few hours. Smart grids intelligently integrate all sorts of energy sources, both large and small scale. They also enable property owners, households and businesses to become more active in the energy market through such measures as selling the surplus from their independent energy production. In other words, the energy flow goes in two directions. By using energy when the supply of renewable energy is high and the price is lower, the need for demand for reserve or balance energy is minimized. 7

20 Smart properties equipped for the future A smarter and more sustainable energy system focuses on the properties and people. Energy consumption is reduced by using the right choice of materials and smart consumer-adapted solutions. In Hyllie, we strive to not only make new construction projects energy efficient, but also equipped for tomorrow s energy solutions. To optimally use the energy supplied to the network in the best way, the properties must communicate with the overall system and in certain cases also with each apartment s control system. This function makes it possible to regulate the load in the system, to store and optimize energy, and to maximize the use of recycled or renewable energy. Hyllie s Climate contract also aims to ensure that a significant share of the properties in Hyllie install some form of local energy production, such as solar and wind energy. In addition to being smart and energy efficient, the properties in Hyllie will also contribute to the greenery in the city district. In the plan for the development along Hyllie Avenue, the buildings will offer excellent opportunities for greenery on the balconies, rooftops and walls. For example, prefabricated gardening parcels and spacious planting boxes will be available. Trees or other greenery will be visible from the street and Hyllie s green essence will be visible in the yards with green areas protected from the wind where residents can spend time together and children can play. This is how Hyllie will work A Energy consumption The building developers at Hyllie are highly ambitious. As part of the building process, they have closely monitored the Environmental Building Program South (EBPS), which is used as support for the environmental ambitions and represents more stringent environmental requirements than those imposed nationally in the BBR regulations. In the lowest level of ambition environmental class C requirements have been sharpened by 10 % compared with the energy requirements specified in BBR. B Waste sorting All area residents will have full waste sorting facilities near their property and all housing units will be designed with practical waste sorting solutions. C Future proofing In addition to the EBPS, the contractors for Hyllie Avenue and the City of Malmö have drafted a sustainability agreement under which the 1,700 apartments that are being built will be future proofed so that they can connect to Hyllie s smart grid. 8 Small-scale production of renewable energy Many players in Hyllie plan to focus on solar cells that can be connected to the electricity network or on solar thermal collectors that can be connected to the district heating network. Within the framework of the Smart grids for a sustainable energy system in Hyllie project, contractors that are interested can receive matching funding to establish on-site production of solar energy, in the form of solar cells or solar thermal collectors. Low-energy housing focused on residents and care recipients Two players in Hyllie are members of the Buildsmart project, which is headed by the City of Malmö. The project is being financed by the EU and includes residential buildings and commercial premises that will be built in Sweden and Spain. The project aims to prove that buildings can be innovatively and cost-efficiently constructed with very limited energy consumption. The buildings that are included in the project will consume less than 60 kwh of primary energy per square meter, which is nearly on par with passive housing. Residents and care recipients are central to the project since one of the project s objectives is to promote a more climate-minded approach. Hyllie features residential units, office space and a preschool, where such methods as an air-tight building structure, supply and exhaust ventilation systems with heat recovery, smart grids and lighting control with motion detectors. The companies involved with Hyllie include Roth and Skanska.

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Energifallets ordlista

Energifallets ordlista ENERGIFALLET.SE GRATIS LÄROMEDEL OM ENERGI OCH HÅLLBAR UTVECKLING Energifallets ordlista för lärare och alla andra. skolår f-3 skolår 4-6 skolår 7-9 Atmosfär till Växthusgaser Acidification to Wavepower

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export dag henning olle mårdsjö ISBN 978-91-7381-018-0 2009 Svensk Fjärrvärme AB förord Fjärrvärme kan minska koldioxidutsläppen

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092 HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 RAPPORT U2012:06 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges förord Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett efterfrågat verktyg för byggherrar och fastighetsägare

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

Scanning the Horizon Mobile Mapping

Scanning the Horizon Mobile Mapping MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 05 Roman Mosaics Aerial survey Flygmätning High Speed Tracking Rail control Spårmätning Scanning the Horizon Mobile Mapping 3D control GPS, mmgps, total station

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi

Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi Gör Öland självförsörjande på förnyelsebar energi En studie om energianvändningen på Öland idag och i framtiden av Lena Eckerberg Energikontor Sydost i samarbete med SERO, Högskolan i Kalmar och Mälardalens

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur

34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur 34642-1 Effektkontroll med smart elnät Test och utvärdering av teknik och affärsmodeller för lokal infrastruktur Författare: Joachim Lindborg Jan Kristoffersson Utgiven i Augusti 2012 av Sustainable Innovation

Läs mer

Hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen

Hållbar återföring av fosfor. Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen Hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen rapport 6580 SEPTEMBER 2013 Hållbar återföring av fosfor Naturvårdsverkets redovisning av ett uppdrag från regeringen

Läs mer

Vägval för framtidens energianvändning

Vägval för framtidens energianvändning Vägval för framtidens energianvändning Vägval energi VÄGVAL ENERGI 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX

KNX Mätning är smart. Smart Metering with KNX KNX Mätning är smart Smart Metering with KNX KNX Sweden Irisgatan 4B, 431 61 Mölndal tel: +46 (0)734 330 250 epost: info@knx.se hemsida:www.knx.se Innehåll / Content KNX Mätning är smart KNX Metering is

Läs mer

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60

Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer. Elforsk rapport 10:60 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk rapport 10:60 Lennart Spante och Arbetsgrupp P5 Juni 2010 Laddningsinfrastruktur Marknadsinventering och rekommendationer Elforsk

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

OSÄKER ELLER NÖJD. kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik. Susanne Ewert, Greger Henriksson och Lynn Åkesson

OSÄKER ELLER NÖJD. kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik. Susanne Ewert, Greger Henriksson och Lynn Åkesson S. Ewert, G. Henriksson & L. Åkesson OSÄKER ELLER NÖJD kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik OSÄKER ELLER NÖJD kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik Susanne Ewert, Greger Henriksson

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer