Si vis pacem para bellum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Si vis pacem para bellum"

Transkript

1 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag

2

3 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Överste av 1. graden (Brigadgeneral) Stf Chef Livgrenadjärbrigaden Chef för Livgrenadjärbrigaden Chef för Livgrenadjärregementet och Östergötlands Försvarsområde Noteria Förlag 1

4 Utgiven 2013 med ekonomiskt stöd av Livgrenadjärföreningen på Noteria förlag Torbjörn Tillman och Noteria Förlag 2013 Kan beställas från Garnisonsmuséet i Linköping, Infanterivägen 6, Linköping eller Noteria Förlag Klockrike (webbutik) Tryck: Noteria tryckeri, Klockrike 2013, tryckt i Estland ISBN

5 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig 3

6 4

7 Förord Si vis pacem para bellum är myntat av Publius Flavius Vegetius Renatus. Citatet är taget ur hans löroböcker De Re Militari om romersk krigföring (omkring år 400 e Kr) och är ett klassiskt uttryck, som brukar användas för att hävda att ett starkt försvar motverkar risken för krig eller mer noga översatt, Om du önskar fred bered dig för krig. Det är denna boks budskap till läsaren. Sedan år har Sverige haft fred! Freden har dock inte varit gratis! Huvuddelen av den tiden har Sverige bekänt sig till en väpnad neutralitet och avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att möjliggöra den. Den väpnade säkerhetspolitiken under 200 år har baserats på att majoriteten av det svenska folket förstått andemeningen i sentensen Si vis pacem para bellum. Den har dock inte anammats av alla svenska politiker under alla de 200 åren. 4 4 Gud och soldater vördar vi, när i tider av fara de står oss bi. När faran syns faren och fyllda är faten, då glömmer vi Gud och föraktar soldaten. 4 4 Må denna bok vara en lätt tillgänglig resumé av svensk historia. Må den tydliggöra att vi alla bör sträva efter ett stärkt försvar av Sverige vi behöver värnplikt. Den nu förkrympta och svårrekryterade yrkesarmén räcker bara till tjänstgöring långtbortistan. Vi bör alla lobbyarbete bedriva genom att tala och genom att skriva. Må några argument och dikter i boken befinnas värda att använda i säkerhetspolitiskt fotarbete för vårt fosterlands försvar. 5

8 Boken är en förkortad och versifierad redovisning, som sträcker sig över 500 år. Den är stödd på Livgrenadjärregementets Historia 16 band om totalt cirka sidor. Internet/ Wikipedia har varit ett oskattbart stöd för författaren. Därifrån är mycket stulet. Bokens historier startar på 1500-talet vid Juteberget i Sågarhem i Borensberg i Östergötland, där vår familj numera bor. Den redovisar också glimtar från stormaktstiden, frihetstiden, osv fram till Förkortat beskrivs således en lång militär historia med östgötsk anknytning. Boken växte fram som underlag för ytterligare ett föredrag i Rotary, för vilken gång vet jag verkligen inte ämnena har varierat under åren. Jag väljer att göra presentationen för åhörarna i lyrisk form men inte utan udd. Läsarna får finna sig i allt, såväl prosa som poem. Vad åhörarna i Rotary tål av poem vet jag inte i skrivande stund, men som östgöten säger dä oer sä Författaren [h\ Dedicerad till Östergötlands Livgrenadjärer och deras familjer [h\ 6

9 4 Klockans pendel slår 4 Hitan hit ditan dit så klockans pendel slår så många år det går Somt är fornt somt är nytt somt nu är svåruttytt somt är explicit Hädan här dädan där ord som en gång klingat ord som vi förringat Somt är språk vi glömde somt är det vi gömde somt syns till besvär Dådan då nudan nu skall vi något lära skall vi oss besvära Somt det bör man spara somt är värt bevara somt är vettigt ju Vi vadan och varthän så den kloke frågar så gör den som vågar Somt dåligt är somt bra somt värt tillvarata som för kloke män 4 Författaren tackar Torbjörn Tillman Kyrkoherden Stefan Bjuvsjö den medlem i Borensbergs Rotaryklubb som gav mig idén att berätta om den svenska försvarsförmåga, som var och inte mera är, men som borde vara. Jan Backelin och Marianne Klöfverskjöld mina ungdomsvänner Jan för att du lockade mig att ge ut detta mitt alster i bokform och Marianne för att du lockat mig att dikta. Gudrun Tillman min historiekunniga och språklärda hustru för din av kärlek inspirerade uppmuntran, noggranna korrekturläsning och källa till rimmade oden. Fredrica Ica Ganestål Noteria Förlag som entusiastiskt redigerat, låtit trycka och leverera denna bok till läsarna. Livgrenadjärföreningen den livskraftiga vars ekonomiska bidrag till boken möjliggjort, att hålla dess pris på en för köparen anständig nivå. 7

10 8

11 Innehåll Prosa Sida Dikt Sida Del 1 Flydda tider 11 I. Hela tiden 13 Östergötlands Landskapsregementen 13 Militär utveckling i Östergötland 14 II. Vasatiden 19 Erik XIV och Daniel Rantzau 19 Erik XIV och Daniel Rantzau 21 Slag vid Stångebro, Blodbad i Linköping 22 Stångebro Hertig Karl/Karl IX 23 Gustav II Adolf och Trettioåriga Kriget 24 Höstplöjda fält och förskingrade värden 26 Johan Banér och Kungs Norrby 29 Johan Banér och Östgöta ryttare 31 III. Karolinska tiden 33 Kusinerna 33 Östgötar i Polen, över Bälten, Charlottenborg 37 till Köpenhamn 35 Karlarna 40 Ludwig Wierich Lewenhaupt o Charlotta 39 Kvinnorna 45 Karlarna och Kvinnorna i stugorna 45 IV. Frihetstiden 49 Ulrika Eleonora 50 Fredrik I 50 Hattarnas Krig 51 Adolf Fredrik 53 Frihetstiden 55 V. Gustavianska tiden 57 Gustav III 57 Gustav III far till greve Gustavsson 59 Gustav Adolf den blivande kungen 61 Gustav VI Adolf Gustavs son 62 Karl XIII 63 VI. Napoleontiden 65 Napoleonbekämparen Gustav IV Adolf 65 Pommerska kriget Dansk-Svenska kriget Ryssarna tog Finland Danmark Sverige Finland 78 Sandels (Runeberg) 81 9

12 Del 2 Nära epoker 85 VII. Den nya epoken 87 Karl XIII en doldis på tronen 87 Karl XIV Johan en kändis till tronen 88 Livgrenadjärerna och Bernadotten 93 Livgrenadjärernas senaste strid 96 VIII. Fredsepoken 99 Unionen Sverige Norge 99 Karl XIV Johan som regent 101 Karl XIV Johans försvarspolitik 102 De händer som grävde på Göta Kanal 106 Fredspolitik (Danielsson) Bernadotteska kungahuset 109 IX. Världskrigsepoken 113 Förkrigstiden Första Världskriget Östgötar Mellankrigstiden Andra Världskriget Se Sverige runderesor Det Kalla kriget För svenskt försvar i kalla femtio år 148 Nulli Secundus 149 Id i förfrusen tid upprop om värn som var och som bör vara kvar 152 Det blev inne att göra lumpen ode till folkförankrad förbandsanda 154 X. Epilog 157 Landshövdingen talar 157 Regementschefen avslutar 158 Hög tid att börja om 160 Livgrenadjären Napred denuo 162 om besvären med yrkeshären 162 Hjälp är av nöden 163 Öppet brev till vår regering 164 Postscriptum 167 Författaren 171 Anteckningar

13 DEL I Flydda tider Vet du inte, min son, med hur litet förstånd, som världen styrs? Axel Oxenstierna fostraren till den blivande konungen 11

14 12

15 I. Hela tiden Östergötlands Landskapsregementen Östergötland har under huvuddelen av 500 år haft två regementen, nämligen det första (vita) infanterister och det andra (röda) kavallerister. Under tider, då de både regementena varit sammanslagna, återfinns både den vita och röda färgen i granatsymbolerna på dess fana. Livgrenadjärregementet är nedlagt sedan 1997, men var ett av landets äldsta landskapsregementen och har sitt ursprung i Gustav Vasas tid. Östgötarna medverkade med framgång till svenska segrar i Norden och på Europas slagfält. Fanan bär deras nitton segernamn fler än något annat svenskt regementes! Livgrenadjärregementets fana förs och dess uniformsinsignier bärs nu av Östgöta Hemvärn, som fortfarande består om än litet. Livgrenadjärregementets 19 segernamn på fanan Varberg 1565 Warszawa 1656 Rügen 1678 Rajovka 1708* Breitenfeld 1631 Fredriksodde 1657 Kliszów 1702 Helsingborg 1710 Lützen 1632 Tåget över Bält Rakowitz 1705 Gadenbusch 1712 Wittstock Holovczyn 1708 Valkeala 1790 Leipzig 1642 Lund 1676 Malatitze 1708 Svensksund 1790 Rajkova 1708 är krönt, innebärande att konungen personligen (som regementschef) förde befälet över regementet. 13

16 Valspråk Kunglig 1. Livgrenadjärregementet Si vis pacem para bellum 1 Om du önskar fred, bered dig för krig Kunglig 2. Livgrenadjärregementet Nulli secundus 2 Livgrenadjärbrigaden Står inte efter någon. Aldrig tvåa. Vi har alla del i det försvar, som de senaste 200 åren hållit aggressiva makter utanför Sveriges gränser, inte minst under Det Kalla Kriget Militär utveckling i Östergötland Bondeuppbådet var det tidigaste uttrycket för en löst organiserad väpnad makt med talens tillfälligt sammansatta vikingaledung och allmogekrigare talens småkonungar med hirdmän och husfolk och bondehärar, löst formerade i rotar och hopar. Så var det när ätter som Kettil och Stenkil och Erik och Sverker och Sture försökte tillskansa sig makten vid fejder i Svealand, Västra Götaland eller Östra Götaland helst makten över dem alla tre. Så var det för Birger jarl Magnusson, född omkring 1210 i Bjälbo i Östergötland. Så var det vid det svenska upproret mot Kung Erik av Pommern regent efter den danska drottningen Margareta i Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark. På tre månader år 1434 tog då rikshövitsmannen Engelbrekt Engelbrektsson, född på 1390-talet, kontroll över i stort sett hela Sverige och det svenska rådet förklarade kung Erik avsatt. 1 Myntat av Publius Flavius Vegetius Renatus. Om valspråket verkligen var 1. reg:s är inte verifierat. 2 Att valspråket var 2. reg:s är verifierat 14

17 Bondeuppbåden fick egentlig systematisk militär träning först med Gustav Vasa, som också organiserade dem i fastställda enheter, därtill tvingad av Dackefejden De utländska värvade knektarna försökte han att bli av med. Östgötaregementena stammar från Gustav Vasas 1500-tal, då landskapets krigsfolk organiserades i två fotfolksfänikor Östanstångs och Västanstångs om 500 man vardera en ryttarfana om 300 man. Det var med sådana militära förband, som Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX stred mot danskar, ryssar och polacker. Gustav Vasas sonson Gustav II Adolf genomförde en landskapsvis regementsindelning, som för Östergötlands del innebar: 1618 omorganiserades Östgöta Ryttarfana till Östgöta Kavalleriregemente (även kallat Östgöta ryttare ), 800 man omorganiserades Östgöta Fotfolks två fänikor till Östgöta Infanteriregemente (även kallat Östgöta fotfolk ), 1200 man. Regementen och brigader har samordnats på varierande sätt över tid, som gått. 3 Gustav II Adolf införde en för tiden revolutionerande brigadorganisation och brigadtaktik. Idén var ursprungligen nederländsk, men anammades och utvecklades radikalt av svenskarna under stormaktstiden var brigaden den större enheten, sammansatt av flera regementen under VK I och VK II var ett infanteriregementes styrka cirka man (tre bataljoner mm). Först omkring 1950 organiserades brigader med ingående art, lv, ing, etc som komplement till infanteribataljonerna under KK var styrkan på en infanteribrigad drygt man och en pansarbrigad drygt man. Brigaderna bestod av tre-fyra bataljoner plus artilleri-, ingenjör- och underhållsbataljoner samt luftvärns-, pansarvärns-, stabs- och spaningskompanier mm. Regementena var fredsenheter överordnade brigaderna och ansvariga för krigsbrigadernas och lokalförsvarsförbandens anda, utbildning, utrustning, personalförsörjning och mobilisering. I krig leddes länets försvar av försvarsområdesbefälhavaren (fobef) i samverkan med länsstyrelsen och under fobef leddes förband av försvarsområdesgruppchefer (fogrpch) i samverkan med kommunledningar. 15

18 Gustav II Adolfs Brigader var eldkraftiga, lättrörliga och snabbmanövrerande, till skillnad från de i Europa vanligen förekommande stora Spanska Fyrkanterna. Brigadernas taktik skulle komma att tillämpas framgångsrikt under hela den svenska stormaktstiden Östgöta Fotfolk ingick i den Svenska brigaden under det 30-åriga kriget och var en cirka man stor taktisk enhet för självständiga uppgifter på slagfältet. Svenska Brigaden sammansattes ur Östgöta-, Västgöta-, Dal-, Upplandsoch Savolax-regementet. I brigaden, som samarbetade nära med rytteriet, t ex Östgöta ryttare, ingick infanteriregementenas egna direktskjutande lätta artilleripjäser. 4 4 Svensk utrustning, vapen och stridteknik förbättrades radikalt av G II A. Vapnen gjordes lättare och mer ändamålsenliga, särskilt genom införandet av färdiga patroner. De svenska musketerarnas antal ökades på bekostnad av pikenerarnas. I de svenska brigaderna var förhållandet mellan musköter och pikar 13 till 8. Svenskarna grupperade sina trupper tunt sex man, ibland bara tre man djupa formeringar, vilka kunde bruka sina vapen bättre. Arméartilleriet gjordes mer rörligt och kompletterades med små regementskanoner, vilka följde fotfolket under striden. Så hade stridssättet utvecklats under Gustav II Adolfs krig i Polen och Preussen och sådant var det, då det i slaget vid Breitenfeld 1631 vann överlägset över det gamla stridssättet, uppburet av Tillys dittills aldrig besegrade trupper. De kejserliga ställde upp djupa, svårmanövrerade massor på slagfälten sk spanska fyrkanter, Tersios, om pikenerare, man med kortsvärd och kastspjut, men bara 500 man med musköter, totalt man per fyrkant. Det svenska fotfolket indelades i brigader på cirka man, i vilka musketerarna och pikenerarna verksamt understödde varandra. G II A brigader gavs namn som Gula Brigaden, Blå Brigaden, Svenska Brigaden osv. Brigaderna uppställdes i två eller tre regementslinjer bakom varandra. Där ingick det lätta artilleriet i respektive regemente, medan arméartilleriet grupperades framför fronten och rytteriet på flyglarna eller i reserv bakom infanteriet. Fotfolket i förening med artilleriet utvecklade en för den tiden ovanligt kraftfull eld och trupperna var genomträngda av den bästa anda. Det svenska rytteriet, fördelat i skvadroner på man, grupperades vanligen på två regementslinjer på infanteriflyglarna. Rytteriet anföll i fyrsprång med blanka vapen i stället för som fienden gjorde i trav, under ett gagnlöst skjutande (sk karakoll). 16

19 De två Östgötaregementena skulle bestå hela stormaktstiden och därefter till år Under Gustav III:s tid medverkade östgötaregementena till segrarna vid Valkeala 1790 och Svensksund 1790 och bär dessa namn bland alla de 19 på fanan. Gustav III utsåg 1792 de nyligen sammanslagna, Östgöta Infanterioch Kavalleriregementena (dock fortfarande organiserande två fältregementen) att som infanteriförband ingå i konungens Liv- och hustrupper bärs hedersnamnet Kunglig Livgrenadjärregementet skulle regementet återigen uppdelas i två Kunglig Första och Kunglig Andra Livgrenadjärregementena (I 4 och I 5) sammanslogs de båda än en gång till ett (I 4) under Andra Världskriget organiserade Kunglig Livgrenadjärregementet dels två fältregementen (I 4 och I 34), efter kriget en sista gång sammanslagna till ett (I 4) dels ett landstormsregemente (I 401) lades Livgrenadjärregementet ned, efter att i nära 500 år ha tjänat Sveriges försvar återstår Östgöta Hemvärn som Livgrenadjärer i Östergötlands län. 17

20 18

21 II. Vasatiden Erik XIV och Daniel Rantzau Erik XIV ( / svensk kung ) och Daniel Rantzau ( ). Erik var en av Gustav I Vasas tre söner. Daniel Ranzau, fältherre i dansk tjänst, var den mest berömde härföraren i Nordiska Sjuårskriget Danmarks krig mot Vasaättens uppkomlingar. Nordiska Sjuårskriget ägde rum under Erik XIV:s tid och hade karaktären av en rad mer eller mindre planmässiga danska infall i de svenska gränsprovinserna under utvecklande av det totala krigets alla grymheter Reiten und rauben ist keine Schande, das tun die Besten im Lande. Kriget utspelades till stor del i dagens Västra Götaland bl a i slaget vid Varberg 1565, där östgötarna segrade mot danskarnas Daniel Rantzau och vid Axtorna samma år, där svenskarna inklusive östgötarna förlorade. Strider ägde även rum i Östergötland och där anfördes cirka danskar än en gång av Daniel Rantzau. Under merparten av sin regeringstid visade Erik XIV både politiskt omdöme och planmässighet. Han var en militärt skicklig organisatör men måhända mindre duktig härförare medan Daniel Rantzau är sjuårskrigets mest lysande namn. Rantzau s utmärkande egenskaper var djärvhet och snabba taktiska avgöranden och därför blev det överlägsna danska kavalleriet hans förnämsta vapen i striden. Rantzau hade år 1567 via Nissastigen och Jönköping nått Östergötland, där landsbygden förhärjades och städerna brändes. Orterna var små och träbyggnader dominerade även stadsbebyggelsen. Till de större städerna i Sverige hörde Linköping, Vadstena, Skänninge och Söderköping. Norrköping var en by ännu på medeltiden. Huvudstaden Stockholm hade inte mer än invånare. Borensberg har i dag nästan 500 år senare cirka På 1500-talet hade gårdarna vid Husbyfjöl (Borensberg), som löd under Norrbyhus (Kungs Norrby), måhända några hundratal människor. 19

22 På nyåret 1568 var den svenska huvudstyrkan samlad under fältöversten Hogenskild Bielke från Ekebyborna, biträdd av Per Brahe och kraftsamlad till Vättern-Roxen. Längs den strida, forsrika strömmen från Vättern via Boren, Norrbysjön, Roxen, Glan till Norrköping hejdades danskarna från att tränga vidare mot rikets huvudstad Stockholm. Vid Motala, Husbyfjöl, Norrbyhus och Kungsbro bevakades broarna av fasta detachement. Här mötte Rantzau en Motalaström-linje från Vättern till Roxen, vilken i förening med hans vintriga provianteringsbekymmer definitivt skulle bryta hans planer att fortsätta mot Stockholm. Östergötlands Ryttarfana samt Västanstångs och Östanstångs Fotfolksfänikor ingick i den svenska styrkan, som totalt uppgick till man. Danskarna överraskade det svenska högkvarteret vid Norrbyhus genom att nattetid gå över strömmen vid Ulfshem (nuvarande Sågarhem) och inta den där belägna svenska posteringen vid bergstoppen Juteberget. Dess gamla fornborg låg 2 km väster om det befästa, men illa försvarade svenska lägret vid Norrbyhus, som nu angreps från Juteberget. Samtidigt anföll Rantzau över träbron vid Norrbyhus. Svenskarna hade firat jul-nyår och var kraftfullt berusade. Huvuddelen av det svenska försvaret vid Norrby flydde till skogs och vägen mot Stockholm verkade ligga öppen, men svenska hären stoppade danskarna vid Norrköping. Försvarslinjen längs dagens Motala Ström hade tjänat sitt syfte att uppehålla danskarna, utnyttja vinterns besvärligheter och försvåra deras försörjning. Bristande underhåll till den danska hären omöjliggjorde fortsatt framryckning mot Stockholm. Logistiken med de uttänjda danska försörjningslinjerna fungerade inte. Rantzau såg sig tvungen att retirera söderut, denna gång över Eksjö mot riksgränsen, som vid den tiden gick i linjen Jönköping - Kalmar. I skogarna härjade de elaka smålänningarna. De decimerade den danska hären genom list och överfall. Tillbaka till Danmark kom endast Rantzau själv och ett fåtal ryttare. 20

23 4 Erik XIV och Daniel Rantzau Den danskbesoldade turisten D. Rantzau såg vi häromsisten i Kungs Norrby med sin ryttarhär femtonhundrasjuttio ungefär Då gav han svenskarna på moppe den dag de ej höll garden oppe från Jutebergets branter vek de vid Norrby Sveriges färger svek de Svenska nederlag vid Axtorna Norrbyhus och Ekbyborna den nyårssupne Hognskild Bielke slappt ledde hären från sin kälke Vår kung Erik tvungen krigare leder svensken inget vidare väl skall dock sjuårskriget sluta och kungen leker på sin luta. 4 Lögn och föga troligt men ändå ganska roligt Erik det förneka månde sa du Karin är min enda Karin sa det kan väl hända du Erik är min fjortonde Om verkligheten framkom var nog sanningen tvärtom. Torbjörn Tillman

24 Slag vid Stångebro blodbad i Linköping Hertig Karl/Kung Karl IX ( / riksföreståndare och de facto regent /svensk kung ) var son till kung Gustav I Vasa och drottning Margareta, halvbror till Erik XIV och bror till Johan III. Karl IX var far till Gustav II Adolf, farfar till drottning Kristina samt morfar till Karl X Gustav. Han gifte sig 1579 med Maria av Pfalz ( ). År 1592 gifte han sig med Kristina av Holstein-Gottorp ( ). Karl var således bror till Gustav Vasas söner Erik XIV och Johan III samt farbror till Johan III:s son Sigismund av Polen. Sigismund var liksom modern, Catarina Jagellonica katolik. Som son till Johan III var Sigismund berättigad till både den polska och den svenska kronan. Då Sigismund inte uppehöll sig i Sverige, var Hertig Karl riksföreståndare och starkt oppositionell till den katolske Sigismund. Att en brytning dem emellan skulle komma, var tydligt under lång tid. Vid Stångebro i Linköping utkämpades ett avgörande slag med östgötar på båda sidor. När Sigismund år 1598 i spetsen för polacker och med stöd av svenska kungatrogna adelsmän landsteg i Östergötland vid Stegeborg, mötte han och besegrade där den svenske usurpatorn, hertig Karl. Sigismund utnyttjade dock aldrig vunnen fäktning, utan drog sig till Linköping och förskansade sig väster om Stångån. Hertig Karl gick till förnyat anfall från öster och vann det avgörande Slaget vid Stångebro. Senare år 1600 skulle mer blod flyta i Linköping, då Karl bekämpade rådsadeln. Efter slaget vid Stångebro 1598 superade Karl och Sigismund på Linköpings Slott. Snart drog Sigismund åter till Polen, men fortsatte att hävda sin rätt till Sveriges tron. Först under Karl X Gustavs fälttåg i Polen på 1650-talet avsade sig Polen anspråken på den svenska kronan. Polens fientliga inställning till Sverige skulle dock bestå. Hertig Karl valdes till kung år 1604 som Karl IX. När han avled 1611 var Sverige i krig med tre grannländer samtidigt Danmark, Polen och Ryssland. Dessa krig skulle ärvas av hans son Gustav II Adolf, dennes dotter Kristina samt av hennes kusin och efterföljare Karl X Gustav. 22

25 Vid Linköpings blodbad år 1600 avrättades flera av dem, som stött Sigismund. Hertig Karl lät adelsmän, som stött den legale tronarvingen Sigismund, plikta med sina liv för detta. 4 Stångebro Hertig Karl blev Kung Karl IX Femtonhundranittioåtta då var svårt veta vem att satsa på i familjefejd om Vasatron konung hertigstrid vid Stångebron Polacker utav vågor burna och svenskar kungatroget svurna Steg borg blev seger för noblessen vid Stångebro Karl vann processen Protestant blev inte katolik hertigen blev kung och redigt rik Linköpings blodbad gavs dess torg till de svenska kungatrognas sorg Så kan det gå när det går galet så börjar sextonhundratalet hur lätt att omdömet en sviker farligt lita på politiker Torbjörn Tillman

26 Gustav II Adolf och Trettioåriga Kriget Gustav II Adolf ( / svensk kung ) var Karl IX:s son och efterträdare och är den, som oftast räknas såsom grundläggaren av Sveriges stormaktsställning. Trots att Karl IX hade besegrat Sigismund vid Stångebro år 1598, hade denne inte givit upp sina anspråk på den svenska kronan. Gustav II Adolfs kamp för att avvärja av Sigismunds återupptagna krav ledde till fortsatta krig med Polen och Ryssland. Dessa medförde att Kexholms län och Ingermanland, som tidigare tillhört Ryssland blev svenska redan Åren Stormaktstiden är den epok i Sveriges historia, då Sverige erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Perioden anses inledd 1611, då Gustav II Adolf bestiger den svenska tronen, även om många vill förlägga dess inledning till Då startade nämligen Erik XIV den svenska Östersjöexpansionen genom att sända en armé till Estland på anmodan av staden Reval. När trettioåriga kriget bröt ut var Estland svenskt sedan femtio år. Trettioåriga kriget ( ) var en serie militära konflikter, som utspelades i Centraleuropa, huvudsakligen i det, som idag är Tyskland. Om den katolska sidan skulle segra i detta stora religionskrig i Tyskland, kunde Sigismund påräkna Katolska Ligans understöd för kuvande av Sverige. Detta kan ses som den främsta orsaken till Sveriges och Gustav II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget. Efter många militära framgångar se Östgötaregementenas fanor och en del nederlag, avslutades kriget med ett fredsfördrag, som undertecknades i de westfaliska städerna Osnabrück och Münster 1648 därav namnet Westfaliska Freden. Redan 1629 hade Polen måst avträda Livland (norra halvan av dagens Lettland) och en del för östersjöhandeln viktiga preussiska hamnar. Westfaliska freden gav också Sverige ett flertal nordtyska besittningar. Bland dem finner man Svenska Pommern i dag Vorpommern som inte sällan av invånare till exempel i Rostock och på Rügen fortfarande med uppskattning omtalas som Südschweden. Avgörande steg hade tagits till att Östersjön skulle bli ett svenskt innanhav. Svenska Pommern var i svensk ägo 1648 till

27 Gustav II Adolf var en oomtvistat framstående konung och statsman, som omgav sig med skickliga medarbetare rikskanslern Axel Oxenstierna och de stora fältherrarna, som kom ur konungens krigarskola. Den främste av dess officerare var översten, sedermera fältmarskalken Johan Banér, som var chef för Östgötarna och överbefäl för den svenska hären Bland alla Gustav II Adolfs dugliga befälhavare återfanns också generalen av infanteriet Johan Lilliehöök, herre till Händelö Gård i Norrköping och generalen av artilleriet Lennart Torstenson för att nu nämna några av många, många. Med sådana män i spetsen för landet och för sina stridskrafter, bestående av inhemska landskapsregementen och värvade utlänningar, var det inte märkligt, att konungen vann beundran bland och bevågenhet från Europas ledare och befolkning. Styrkan i det svenska ledarskapet visade sig, då Gustav II Adolf stupade vid Lützen år 1632 och kriget ändå kunde slutföras framgångsrikt ytterligare ett och ett halvt årtionde. Till framgången hörde också den mänskliga svenska administrationen av Baltikum och de nordtyska provinserna. Därav kommer att tyskar på den södra Östersjökusten än idag kallar sina domäner Südschweden, syftande på ett milt svenskt regemente inte minst med Oxenstiernas administrativa lagar och förordningar. Vart tog beundran av Gustav II Adolf och insikt om en klok svensk statsledning vägen 400 år senare? 25

28 4 Höstplöjda fält och förskingrade värden en dikt om stormakt och vanmakt Mot Brunneby far jag en dimmig novemberdag Skördade åkrar är höstplöjt mörka i kontrast mot en vitmenad körka Någon tänder sitt ljus tjänligt i kristet hus Disiga, fälten skönjes mot skogen lerblanka tiltor vända av plogen Sjätte november är snart till ända stunden åminnes vördsamt kanhända Gustav Adolf den andre i raden faller i Lützens dimma den dagen Minns vi dimmigt idag detta vårt svensk tyska slag På Lützens fält i novemberdiset erlägger svensken yttersta priset Dödligt stick allt slutar en konung stupar November gav en dyrköpt viktoria men nu har många glömt dess historia Att behålla svensk storhet i minnet syns inte längre tilltala sinnet Så tanklöst en stor svensk försakelse nu högtidlighålls med bara en bakelse 4 26

29 Något bör vi begrunda hur blev primärt så sekunda Fakta värderas nytillvänt gärna känslolösa förmenat moderna Hjältar är inte inne i historikers sinne Jag är omodern gammal och grå men erfaren nog att mycket förstå Man tjugonde seklet illa beskrev så skonad från krig den svenske blev Högt håller jag själv mitt fosterland var kallad till tjänst med vapen i hand Krig ett isande kallt tonen var bitsk, smaken salt Ständig beredskap att offra livet blåögd yngling var detta givet Nu med grånade hår än jag tanken förstår Knekt blev jag villigt ren femtiofyra i värnpliktsarmén var vi inte så dyra Vår plikt att värna var tydlig och klar mot ryssen från öster ett folks försvar Drygt fyrtio blev åren i köldtålig här redo försedd med moderna gevär 27

30 Glömd är brukad åker nu är andra nya epoker Helst man nu strider långtbortistan mot ryssen ställs ingen endaste fan Förskingrat svenskt försvar allt är borta som var Förgäten syns fosterlandstanken vara låt Gustav Adolfson flyga och fara Höstmörkret döljer bedrägligt väl att legoknekten har en Akilles häl Den pekuniära knipan blir större mer för den senare än för den förre Inte för sent måhända att nu historien vända Är folkförsvarets anda riktig bara när rikets bestånd är kommet i fara Försvar syns tungt i mellantid för blåögd svensk individ Så går då tanken till hösten åter till dimmig dag och till svartplöjd åker Till kyrka och tro och en här till värn en folkets anda som visst är modern Oss lärt vår kung den sjätte november att ärligen fäkta när olyckan händer 28 4 Torbjörn Tillman

31 Fältmarskalken Johan Banér och Norrbyhus/ Kungs Norrby Johan Banér ( ) var son till Gustav Axelsson Banér och Kristina Svantesdotter Sture. Han var deras tolfte barn. Redan vid fyra års ålder miste han sin far och sin farbror Sten Axelsson Banér, vilka avrättades vid Linköpings blodbad år Johan Banér var Chef för Östgöta Landsregemente , för Östgöta Ryttare och överbefäl för den svenska hären i Tyskland Han anses som en av Sveriges främsta fältherrar genom tiderna. Redan som 19-åring deltog han i det ryska kriget i Baltikum. År 1620 följde han Gustav II Adolf på dennes friarresa till Berlin. Då var Johan Banér en levnadsglad och oerfaren kaptenlöjtnant, som uppvaktade unga hovfröknar och fröjdade sin omgivning med glada skämt. Vid bara 25 års ålder blev han år 1622 överste, efter att han visat stor tapperhet och skicklighet vid svenskarnas erövring av Riga. När han 1630 återvänder till Sverige från de många krigsåren i Baltikum, är han en stram överste, fylld av lugn eftertanke och överlagda handlingar. Den blivande fältmarskalkens hela liv var vigt åt kriget. Genom sin duglighet steg han snabbt i de militära graderna. I slaget vid Breitenfeld 1631, en av den svenska arméns största segrar någonsin, förde Banér befäl över den högra flygeln. Han följde Gustav Adolf ända till slaget vid Nürnberg 1632, där han skadades allvarligt och inte själv kunde delta i striderna vid Lützen samma år, där Gustav II Adolf stupade 6 november. År 1634 utsågs han till fältmarskalk och hans närmaste uppgift blev att bemanna och utbilda en ny armé, som 1636 vann en stor seger i slaget vid Wittstock under ledning av Banér. Breitenfeld, Lützen och Wittstock är tre av segernamnen på Östgötarnas fana. 5 Östgöta Ryttare och Östgöta Fotfolk i den Svenska brigaden medverkade till en av svenska arméns största framgångar vid Breitenfeld år Båda fotfolket och ryttarna deltog också i slaget vid Lützen Efter slaget vid Lützen fick Östgöta Ryttare stanna kvar i Tyskland, medan Östgöta Fotfolk återfördes 5 G II A brigader betecknades med namn som Gula brigaden, Blå Brigaden, osv. I Svenska Brigaden ingick landskapsregementena Östgöta-, Västgöta-, Dal-, Upplands- och Savolax-regementen. 29

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson VASA- SÖNERNA en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund. En ytterst intressant

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN.

Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. Summering Enväldet i Europa politisk historia. SPANIEN. 1. Karl V 1516-1556 a. Augsburg 1555 b. Krig emot främst Frankrike om Italien. c. Abdikerar och delar upp sitt väldiga rike: i. Österrike till brodern

Läs mer

Undret vid Dunkerque (Dunkirk).

Undret vid Dunkerque (Dunkirk). Undret vid Dunkerque (Dunkirk). I maj 1940 när Tyskland anfaller Frankrike så finns en stor del av brittiska armén i Frankrike. Tyskland anfaller Frankrike via Belgien och genom Ardennerskogen som ligger

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Patrioten, Ledaren, Mannen

Patrioten, Ledaren, Mannen Patrioten, Ledaren, Mannen Sofie Ahlgren, SAMgymnasiet HT-07 Vi ska gå mot frihetens sol eller mot döden; och om vi dör, så kommer vår sak ändå att leva vidare. Andra kommer att följa oss. (Sandino, Augusto

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Skillingarydslägren Ett vykort från Per Bunnstads vykortssamling vilket visar tälten på övningsplatsen, sannolikt år 1896. Från militärt tältläger till statligt byggnadsminne

Läs mer

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa

OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa OBS! Det kan finnas fel så se inte detta som en säker källa MEDELTIDEN Kristendomen införs under 1000-talet i Sverige och med den medeltiden. Medeltiden slutar med de religiösa och politiska förändringar

Läs mer

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott

Berättelsen om Sundbyholm, sammanställd och nedtecknad i december 2013 av ett barnbarn i Löfstugan. Sundbyholms slott BerättelsenomSundbyholm,sammanställdochnedtecknadidecember2013avettbarnbarniLöfstugan Sundbyholmsslott EgendomenSundbyholmägdesavEskilstunakloster,mendrogsvidreformationen ochreduktionenmedbörjan1527intillkronanavgustavvasaochblevenkungsgård

Läs mer

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock.

Han var med vid många berömda slag t.ex., Breitenfeld, Lech, Alte Veste, Lützen, Oldendorf, Nördlingen, Witt Stock. Hönsäter Förste kände ägaren av Hönsäter var hertig Erik, son till Kung Magnus Ladulås, han köpte gården år 1305. Vid Eriks död ärvde sonen Magnus gården, han blev sedermera konung Magnus Eriksson. Hönsäter

Läs mer

FRP 2015 - Information

FRP 2015 - Information FRP 2015 - Information Innehåll Allmänt... 2 Resa och samling... 3 Boende... 4 Historia... 5 1 Allmänt Årets FRP-mästerskap kommer att äga rum 10-13 september i Köpenhamn. Årets arrangörer är Mats, Fred

Läs mer

HISTORISK STADSBILDSÖVERSIKT 1. Älvmynningens bosättningar i forntiden 3. Förstäder, hamnar, manufakturer från tullen till Klippan Det fiskrika området kring Göta Älvs mynning har varit attraktivt för

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien.

Ryssland vägrade dra sig tillbaka över gränsen, och den 28 mars 1854 kom krigsdeklarationen från Frankrike och Storbritannien. Fred som provokation Det var vid Krimkrigets slut som Åland demilitariserades. För att förstå demilitariseringens tillkomst måste vi titta på utvecklingen under Krimkriget. I juli 1853 ockuperade Ryssland

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå

Självständigt arbete på grundnivå Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Officers- och underofficerskårens sociala och geografiska bakgrund i Sverige Uppland och Västergötland Daniel Ramsin Mittuniversitet

Läs mer

Uppdragstaktik 1805 1945

Uppdragstaktik 1805 1945 Uppdragstaktik 1805 1945 Preussisk seger Det var inte strängare disciplin och hårdare drill som lade grunden till Preussens framgångar. Istället premierades egna initiativ och officerarna fick uppdrag,

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Människor står utklädda i 1810 års mode

Människor står utklädda i 1810 års mode Stäng annonsen Den kungliga landstigningen Människor står utklädda i 1810 års mode Helsingborg 14:27 Trots försenat flyg lyckades Victoria, Daniel och Silvia hinna med färjan till Helsingör. Efter en lunch

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Resurrection Life of Jesus Church

Resurrection Life of Jesus Church Resurrection Life of Jesus Church UNDERVISNINGSSERIE OM PROFETEN DANIEL RLJ-1067-S JOHN S. TORELL 4 FEBRUARI 2007 DEL 11A: DEN SLUTLIGA SYNEN DEN SISTA SYNEN Ängeln berättar för Daniel att under maktstriden

Läs mer

Vinningsbo platsens historia

Vinningsbo platsens historia Vinningsbo platsens historia Vinningsbo hör till den gamla Skårdals by och är den enda av byns gårdar som hade ett särskilt namn Vinningsbogården. Rikspolitiska förvecklingar och krig har påverkat denna

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Gustaf Adolf den store

Gustaf Adolf den store NILS AHNLUND Gustaf Adolf den store EFTERSKRIFT AV INGVAR ANDERSSON BOKFÖRLAGET ALDUS/BON N IERS STOCKHOLM INNEHALL VÄGEN TILL KRONAN 1. Söderköpings riksdag 1597. Kristina av Holstein, Sigismund och hertig

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

HÄNT I SVERIGE 1361-1612

HÄNT I SVERIGE 1361-1612 HÄNT I SVERIGE 1361-1612 SVENSK MEDELTID 1361-1612 Under Sveriges medeltid var den politiska makten fördelad mellan olika grupper: ADELN Adelsmännen tillhörde rika och inflytelserika släkter, som hade

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk

Världsstrategispelet. www.hasbro.co.uk Världsstrategispelet 2004 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 020414538102 S T R I D S H A N D B O

Läs mer

Den ryska björnen i Vietnams djungel

Den ryska björnen i Vietnams djungel DEL 13 VIETNAMKRIGET Den ryska björnen i Vietnams djungel Under Vietnamkriget kom Sovjetunionen att agera mer aktivt i Sydostasien än tidigare. Dessförinnan hade man varit mer återhållsam och den sovjetiska

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs "Den siste atenaren".

Citat ur förorden till Viktor Rydbergs Den siste atenaren. "Jag förutspår, att du icke skall skörda guld på detta företag - lika lite som jag författarrykte. Mitt opus är icke av den art, att det kan vinna många läsare. Och bland dem, som det lyckas erhålla, skall

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se

medeltiden 1050-1523 Malin Hägg, Emådalskolan, Mörlunda www.lektion.se medeltiden 1050-1523 Medeltiden Medeltiden varade i Sverige i ungefär 500 år. Mellan åren 1050 1523. Under medeltiden hände det mycket både inom kyrkan och med handeln. Jordbruket utvecklades också genom

Läs mer

REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG

REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG REVOLUTIONÄREN SOM BLEV SVENSK KUNG av Carl-Henrik Larsson Jean Baptiste Bernadotte kunde tack vare den franska revolutionen, som han var anhängare av, göra en fantastisk karriär från vanlig enkel soldat

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja

Vietnam kriget. Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Vietnam kriget Vietnamkriget var en konflikt under kalla kriget i Vietnam,Laos och Kambodja Kriget pågick från 1 november 1955 till 30 april 1975. Alltså pågick kriget i 19 år och 180 dagar. Kriget slutade

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

III Den första stora ungdomskärleken

III Den första stora ungdomskärleken III Den första stora ungdomskärleken Nu hade Åkes mor i gengäld bjudit ut sin väninna och hennes två döttrar till sitt hem, Hon var visst stormförtjust i dessa, tyckte Åke, som också tyckte, att det skulle

Läs mer

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik!

TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009. Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! TALET PÅ SKANSEN DEN 3 MAJ 2009 Mina damer och herrar! Ärade märkespublik! Ni hade nog inte gärna varit här i Stockholm i dag för exakt 200 år sedan. Då var nämligen det gamla svenska riket i allvarlig

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.3 Pensioner Många militärt anställda har haft rätt att uppbära pension eller gratial av en eller annan orsak. Officerare och underofficerare betalade in en avgift till

Läs mer

Stormaktens sista krig

Stormaktens sista krig Stormaktens sista krig Sverige och stora nordiska kriget 1700 1721 Olle Larsson historiska media Historiska Media Box 1206 221 05 Lund www.historiskamedia.se info@historiskamedia.se Historiska Media och

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Välkommen! 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet? Välkommen! Sidan 3 1 Vem äger de kungliga slotten? 2 Varför kallas de kungliga? 3 Vad är ett kungahus? 4 Rita ett slott som du själv skulle vilja bo i. Vilka rum ska finnas? Hur ska det se ut utanför slottet?

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan

MiniMaxNr - x 2015. Text ruta om något som finns i tidningen. Second Life Blodgrevinnan MiniMaxNr - x 2015 Text ruta om något som finns i tidningen. Storlek 18 Second Life Blodgrevinnan Second Life Second Life (SL) är en virtuell värld där man med hjälp av en avatar kan röra sig i olika miljöer

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer