Si vis pacem para bellum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Si vis pacem para bellum"

Transkript

1 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag

2

3 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Överste av 1. graden (Brigadgeneral) Stf Chef Livgrenadjärbrigaden Chef för Livgrenadjärbrigaden Chef för Livgrenadjärregementet och Östergötlands Försvarsområde Noteria Förlag 1

4 Utgiven 2013 med ekonomiskt stöd av Livgrenadjärföreningen på Noteria förlag Torbjörn Tillman och Noteria Förlag 2013 Kan beställas från Garnisonsmuséet i Linköping, Infanterivägen 6, Linköping eller Noteria Förlag Klockrike (webbutik) Tryck: Noteria tryckeri, Klockrike 2013, tryckt i Estland ISBN

5 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig 3

6 4

7 Förord Si vis pacem para bellum är myntat av Publius Flavius Vegetius Renatus. Citatet är taget ur hans löroböcker De Re Militari om romersk krigföring (omkring år 400 e Kr) och är ett klassiskt uttryck, som brukar användas för att hävda att ett starkt försvar motverkar risken för krig eller mer noga översatt, Om du önskar fred bered dig för krig. Det är denna boks budskap till läsaren. Sedan år har Sverige haft fred! Freden har dock inte varit gratis! Huvuddelen av den tiden har Sverige bekänt sig till en väpnad neutralitet och avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att möjliggöra den. Den väpnade säkerhetspolitiken under 200 år har baserats på att majoriteten av det svenska folket förstått andemeningen i sentensen Si vis pacem para bellum. Den har dock inte anammats av alla svenska politiker under alla de 200 åren. 4 4 Gud och soldater vördar vi, när i tider av fara de står oss bi. När faran syns faren och fyllda är faten, då glömmer vi Gud och föraktar soldaten. 4 4 Må denna bok vara en lätt tillgänglig resumé av svensk historia. Må den tydliggöra att vi alla bör sträva efter ett stärkt försvar av Sverige vi behöver värnplikt. Den nu förkrympta och svårrekryterade yrkesarmén räcker bara till tjänstgöring långtbortistan. Vi bör alla lobbyarbete bedriva genom att tala och genom att skriva. Må några argument och dikter i boken befinnas värda att använda i säkerhetspolitiskt fotarbete för vårt fosterlands försvar. 5

8 Boken är en förkortad och versifierad redovisning, som sträcker sig över 500 år. Den är stödd på Livgrenadjärregementets Historia 16 band om totalt cirka sidor. Internet/ Wikipedia har varit ett oskattbart stöd för författaren. Därifrån är mycket stulet. Bokens historier startar på 1500-talet vid Juteberget i Sågarhem i Borensberg i Östergötland, där vår familj numera bor. Den redovisar också glimtar från stormaktstiden, frihetstiden, osv fram till Förkortat beskrivs således en lång militär historia med östgötsk anknytning. Boken växte fram som underlag för ytterligare ett föredrag i Rotary, för vilken gång vet jag verkligen inte ämnena har varierat under åren. Jag väljer att göra presentationen för åhörarna i lyrisk form men inte utan udd. Läsarna får finna sig i allt, såväl prosa som poem. Vad åhörarna i Rotary tål av poem vet jag inte i skrivande stund, men som östgöten säger dä oer sä Författaren [h\ Dedicerad till Östergötlands Livgrenadjärer och deras familjer [h\ 6

9 4 Klockans pendel slår 4 Hitan hit ditan dit så klockans pendel slår så många år det går Somt är fornt somt är nytt somt nu är svåruttytt somt är explicit Hädan här dädan där ord som en gång klingat ord som vi förringat Somt är språk vi glömde somt är det vi gömde somt syns till besvär Dådan då nudan nu skall vi något lära skall vi oss besvära Somt det bör man spara somt är värt bevara somt är vettigt ju Vi vadan och varthän så den kloke frågar så gör den som vågar Somt dåligt är somt bra somt värt tillvarata som för kloke män 4 Författaren tackar Torbjörn Tillman Kyrkoherden Stefan Bjuvsjö den medlem i Borensbergs Rotaryklubb som gav mig idén att berätta om den svenska försvarsförmåga, som var och inte mera är, men som borde vara. Jan Backelin och Marianne Klöfverskjöld mina ungdomsvänner Jan för att du lockade mig att ge ut detta mitt alster i bokform och Marianne för att du lockat mig att dikta. Gudrun Tillman min historiekunniga och språklärda hustru för din av kärlek inspirerade uppmuntran, noggranna korrekturläsning och källa till rimmade oden. Fredrica Ica Ganestål Noteria Förlag som entusiastiskt redigerat, låtit trycka och leverera denna bok till läsarna. Livgrenadjärföreningen den livskraftiga vars ekonomiska bidrag till boken möjliggjort, att hålla dess pris på en för köparen anständig nivå. 7

10 8

11 Innehåll Prosa Sida Dikt Sida Del 1 Flydda tider 11 I. Hela tiden 13 Östergötlands Landskapsregementen 13 Militär utveckling i Östergötland 14 II. Vasatiden 19 Erik XIV och Daniel Rantzau 19 Erik XIV och Daniel Rantzau 21 Slag vid Stångebro, Blodbad i Linköping 22 Stångebro Hertig Karl/Karl IX 23 Gustav II Adolf och Trettioåriga Kriget 24 Höstplöjda fält och förskingrade värden 26 Johan Banér och Kungs Norrby 29 Johan Banér och Östgöta ryttare 31 III. Karolinska tiden 33 Kusinerna 33 Östgötar i Polen, över Bälten, Charlottenborg 37 till Köpenhamn 35 Karlarna 40 Ludwig Wierich Lewenhaupt o Charlotta 39 Kvinnorna 45 Karlarna och Kvinnorna i stugorna 45 IV. Frihetstiden 49 Ulrika Eleonora 50 Fredrik I 50 Hattarnas Krig 51 Adolf Fredrik 53 Frihetstiden 55 V. Gustavianska tiden 57 Gustav III 57 Gustav III far till greve Gustavsson 59 Gustav Adolf den blivande kungen 61 Gustav VI Adolf Gustavs son 62 Karl XIII 63 VI. Napoleontiden 65 Napoleonbekämparen Gustav IV Adolf 65 Pommerska kriget Dansk-Svenska kriget Ryssarna tog Finland Danmark Sverige Finland 78 Sandels (Runeberg) 81 9

12 Del 2 Nära epoker 85 VII. Den nya epoken 87 Karl XIII en doldis på tronen 87 Karl XIV Johan en kändis till tronen 88 Livgrenadjärerna och Bernadotten 93 Livgrenadjärernas senaste strid 96 VIII. Fredsepoken 99 Unionen Sverige Norge 99 Karl XIV Johan som regent 101 Karl XIV Johans försvarspolitik 102 De händer som grävde på Göta Kanal 106 Fredspolitik (Danielsson) Bernadotteska kungahuset 109 IX. Världskrigsepoken 113 Förkrigstiden Första Världskriget Östgötar Mellankrigstiden Andra Världskriget Se Sverige runderesor Det Kalla kriget För svenskt försvar i kalla femtio år 148 Nulli Secundus 149 Id i förfrusen tid upprop om värn som var och som bör vara kvar 152 Det blev inne att göra lumpen ode till folkförankrad förbandsanda 154 X. Epilog 157 Landshövdingen talar 157 Regementschefen avslutar 158 Hög tid att börja om 160 Livgrenadjären Napred denuo 162 om besvären med yrkeshären 162 Hjälp är av nöden 163 Öppet brev till vår regering 164 Postscriptum 167 Författaren 171 Anteckningar

13 DEL I Flydda tider Vet du inte, min son, med hur litet förstånd, som världen styrs? Axel Oxenstierna fostraren till den blivande konungen 11

14 12

15 I. Hela tiden Östergötlands Landskapsregementen Östergötland har under huvuddelen av 500 år haft två regementen, nämligen det första (vita) infanterister och det andra (röda) kavallerister. Under tider, då de både regementena varit sammanslagna, återfinns både den vita och röda färgen i granatsymbolerna på dess fana. Livgrenadjärregementet är nedlagt sedan 1997, men var ett av landets äldsta landskapsregementen och har sitt ursprung i Gustav Vasas tid. Östgötarna medverkade med framgång till svenska segrar i Norden och på Europas slagfält. Fanan bär deras nitton segernamn fler än något annat svenskt regementes! Livgrenadjärregementets fana förs och dess uniformsinsignier bärs nu av Östgöta Hemvärn, som fortfarande består om än litet. Livgrenadjärregementets 19 segernamn på fanan Varberg 1565 Warszawa 1656 Rügen 1678 Rajovka 1708* Breitenfeld 1631 Fredriksodde 1657 Kliszów 1702 Helsingborg 1710 Lützen 1632 Tåget över Bält Rakowitz 1705 Gadenbusch 1712 Wittstock Holovczyn 1708 Valkeala 1790 Leipzig 1642 Lund 1676 Malatitze 1708 Svensksund 1790 Rajkova 1708 är krönt, innebärande att konungen personligen (som regementschef) förde befälet över regementet. 13

16 Valspråk Kunglig 1. Livgrenadjärregementet Si vis pacem para bellum 1 Om du önskar fred, bered dig för krig Kunglig 2. Livgrenadjärregementet Nulli secundus 2 Livgrenadjärbrigaden Står inte efter någon. Aldrig tvåa. Vi har alla del i det försvar, som de senaste 200 åren hållit aggressiva makter utanför Sveriges gränser, inte minst under Det Kalla Kriget Militär utveckling i Östergötland Bondeuppbådet var det tidigaste uttrycket för en löst organiserad väpnad makt med talens tillfälligt sammansatta vikingaledung och allmogekrigare talens småkonungar med hirdmän och husfolk och bondehärar, löst formerade i rotar och hopar. Så var det när ätter som Kettil och Stenkil och Erik och Sverker och Sture försökte tillskansa sig makten vid fejder i Svealand, Västra Götaland eller Östra Götaland helst makten över dem alla tre. Så var det för Birger jarl Magnusson, född omkring 1210 i Bjälbo i Östergötland. Så var det vid det svenska upproret mot Kung Erik av Pommern regent efter den danska drottningen Margareta i Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark. På tre månader år 1434 tog då rikshövitsmannen Engelbrekt Engelbrektsson, född på 1390-talet, kontroll över i stort sett hela Sverige och det svenska rådet förklarade kung Erik avsatt. 1 Myntat av Publius Flavius Vegetius Renatus. Om valspråket verkligen var 1. reg:s är inte verifierat. 2 Att valspråket var 2. reg:s är verifierat 14

17 Bondeuppbåden fick egentlig systematisk militär träning först med Gustav Vasa, som också organiserade dem i fastställda enheter, därtill tvingad av Dackefejden De utländska värvade knektarna försökte han att bli av med. Östgötaregementena stammar från Gustav Vasas 1500-tal, då landskapets krigsfolk organiserades i två fotfolksfänikor Östanstångs och Västanstångs om 500 man vardera en ryttarfana om 300 man. Det var med sådana militära förband, som Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX stred mot danskar, ryssar och polacker. Gustav Vasas sonson Gustav II Adolf genomförde en landskapsvis regementsindelning, som för Östergötlands del innebar: 1618 omorganiserades Östgöta Ryttarfana till Östgöta Kavalleriregemente (även kallat Östgöta ryttare ), 800 man omorganiserades Östgöta Fotfolks två fänikor till Östgöta Infanteriregemente (även kallat Östgöta fotfolk ), 1200 man. Regementen och brigader har samordnats på varierande sätt över tid, som gått. 3 Gustav II Adolf införde en för tiden revolutionerande brigadorganisation och brigadtaktik. Idén var ursprungligen nederländsk, men anammades och utvecklades radikalt av svenskarna under stormaktstiden var brigaden den större enheten, sammansatt av flera regementen under VK I och VK II var ett infanteriregementes styrka cirka man (tre bataljoner mm). Först omkring 1950 organiserades brigader med ingående art, lv, ing, etc som komplement till infanteribataljonerna under KK var styrkan på en infanteribrigad drygt man och en pansarbrigad drygt man. Brigaderna bestod av tre-fyra bataljoner plus artilleri-, ingenjör- och underhållsbataljoner samt luftvärns-, pansarvärns-, stabs- och spaningskompanier mm. Regementena var fredsenheter överordnade brigaderna och ansvariga för krigsbrigadernas och lokalförsvarsförbandens anda, utbildning, utrustning, personalförsörjning och mobilisering. I krig leddes länets försvar av försvarsområdesbefälhavaren (fobef) i samverkan med länsstyrelsen och under fobef leddes förband av försvarsområdesgruppchefer (fogrpch) i samverkan med kommunledningar. 15

18 Gustav II Adolfs Brigader var eldkraftiga, lättrörliga och snabbmanövrerande, till skillnad från de i Europa vanligen förekommande stora Spanska Fyrkanterna. Brigadernas taktik skulle komma att tillämpas framgångsrikt under hela den svenska stormaktstiden Östgöta Fotfolk ingick i den Svenska brigaden under det 30-åriga kriget och var en cirka man stor taktisk enhet för självständiga uppgifter på slagfältet. Svenska Brigaden sammansattes ur Östgöta-, Västgöta-, Dal-, Upplandsoch Savolax-regementet. I brigaden, som samarbetade nära med rytteriet, t ex Östgöta ryttare, ingick infanteriregementenas egna direktskjutande lätta artilleripjäser. 4 4 Svensk utrustning, vapen och stridteknik förbättrades radikalt av G II A. Vapnen gjordes lättare och mer ändamålsenliga, särskilt genom införandet av färdiga patroner. De svenska musketerarnas antal ökades på bekostnad av pikenerarnas. I de svenska brigaderna var förhållandet mellan musköter och pikar 13 till 8. Svenskarna grupperade sina trupper tunt sex man, ibland bara tre man djupa formeringar, vilka kunde bruka sina vapen bättre. Arméartilleriet gjordes mer rörligt och kompletterades med små regementskanoner, vilka följde fotfolket under striden. Så hade stridssättet utvecklats under Gustav II Adolfs krig i Polen och Preussen och sådant var det, då det i slaget vid Breitenfeld 1631 vann överlägset över det gamla stridssättet, uppburet av Tillys dittills aldrig besegrade trupper. De kejserliga ställde upp djupa, svårmanövrerade massor på slagfälten sk spanska fyrkanter, Tersios, om pikenerare, man med kortsvärd och kastspjut, men bara 500 man med musköter, totalt man per fyrkant. Det svenska fotfolket indelades i brigader på cirka man, i vilka musketerarna och pikenerarna verksamt understödde varandra. G II A brigader gavs namn som Gula Brigaden, Blå Brigaden, Svenska Brigaden osv. Brigaderna uppställdes i två eller tre regementslinjer bakom varandra. Där ingick det lätta artilleriet i respektive regemente, medan arméartilleriet grupperades framför fronten och rytteriet på flyglarna eller i reserv bakom infanteriet. Fotfolket i förening med artilleriet utvecklade en för den tiden ovanligt kraftfull eld och trupperna var genomträngda av den bästa anda. Det svenska rytteriet, fördelat i skvadroner på man, grupperades vanligen på två regementslinjer på infanteriflyglarna. Rytteriet anföll i fyrsprång med blanka vapen i stället för som fienden gjorde i trav, under ett gagnlöst skjutande (sk karakoll). 16

19 De två Östgötaregementena skulle bestå hela stormaktstiden och därefter till år Under Gustav III:s tid medverkade östgötaregementena till segrarna vid Valkeala 1790 och Svensksund 1790 och bär dessa namn bland alla de 19 på fanan. Gustav III utsåg 1792 de nyligen sammanslagna, Östgöta Infanterioch Kavalleriregementena (dock fortfarande organiserande två fältregementen) att som infanteriförband ingå i konungens Liv- och hustrupper bärs hedersnamnet Kunglig Livgrenadjärregementet skulle regementet återigen uppdelas i två Kunglig Första och Kunglig Andra Livgrenadjärregementena (I 4 och I 5) sammanslogs de båda än en gång till ett (I 4) under Andra Världskriget organiserade Kunglig Livgrenadjärregementet dels två fältregementen (I 4 och I 34), efter kriget en sista gång sammanslagna till ett (I 4) dels ett landstormsregemente (I 401) lades Livgrenadjärregementet ned, efter att i nära 500 år ha tjänat Sveriges försvar återstår Östgöta Hemvärn som Livgrenadjärer i Östergötlands län. 17

20 18

21 II. Vasatiden Erik XIV och Daniel Rantzau Erik XIV ( / svensk kung ) och Daniel Rantzau ( ). Erik var en av Gustav I Vasas tre söner. Daniel Ranzau, fältherre i dansk tjänst, var den mest berömde härföraren i Nordiska Sjuårskriget Danmarks krig mot Vasaättens uppkomlingar. Nordiska Sjuårskriget ägde rum under Erik XIV:s tid och hade karaktären av en rad mer eller mindre planmässiga danska infall i de svenska gränsprovinserna under utvecklande av det totala krigets alla grymheter Reiten und rauben ist keine Schande, das tun die Besten im Lande. Kriget utspelades till stor del i dagens Västra Götaland bl a i slaget vid Varberg 1565, där östgötarna segrade mot danskarnas Daniel Rantzau och vid Axtorna samma år, där svenskarna inklusive östgötarna förlorade. Strider ägde även rum i Östergötland och där anfördes cirka danskar än en gång av Daniel Rantzau. Under merparten av sin regeringstid visade Erik XIV både politiskt omdöme och planmässighet. Han var en militärt skicklig organisatör men måhända mindre duktig härförare medan Daniel Rantzau är sjuårskrigets mest lysande namn. Rantzau s utmärkande egenskaper var djärvhet och snabba taktiska avgöranden och därför blev det överlägsna danska kavalleriet hans förnämsta vapen i striden. Rantzau hade år 1567 via Nissastigen och Jönköping nått Östergötland, där landsbygden förhärjades och städerna brändes. Orterna var små och träbyggnader dominerade även stadsbebyggelsen. Till de större städerna i Sverige hörde Linköping, Vadstena, Skänninge och Söderköping. Norrköping var en by ännu på medeltiden. Huvudstaden Stockholm hade inte mer än invånare. Borensberg har i dag nästan 500 år senare cirka På 1500-talet hade gårdarna vid Husbyfjöl (Borensberg), som löd under Norrbyhus (Kungs Norrby), måhända några hundratal människor. 19

22 På nyåret 1568 var den svenska huvudstyrkan samlad under fältöversten Hogenskild Bielke från Ekebyborna, biträdd av Per Brahe och kraftsamlad till Vättern-Roxen. Längs den strida, forsrika strömmen från Vättern via Boren, Norrbysjön, Roxen, Glan till Norrköping hejdades danskarna från att tränga vidare mot rikets huvudstad Stockholm. Vid Motala, Husbyfjöl, Norrbyhus och Kungsbro bevakades broarna av fasta detachement. Här mötte Rantzau en Motalaström-linje från Vättern till Roxen, vilken i förening med hans vintriga provianteringsbekymmer definitivt skulle bryta hans planer att fortsätta mot Stockholm. Östergötlands Ryttarfana samt Västanstångs och Östanstångs Fotfolksfänikor ingick i den svenska styrkan, som totalt uppgick till man. Danskarna överraskade det svenska högkvarteret vid Norrbyhus genom att nattetid gå över strömmen vid Ulfshem (nuvarande Sågarhem) och inta den där belägna svenska posteringen vid bergstoppen Juteberget. Dess gamla fornborg låg 2 km väster om det befästa, men illa försvarade svenska lägret vid Norrbyhus, som nu angreps från Juteberget. Samtidigt anföll Rantzau över träbron vid Norrbyhus. Svenskarna hade firat jul-nyår och var kraftfullt berusade. Huvuddelen av det svenska försvaret vid Norrby flydde till skogs och vägen mot Stockholm verkade ligga öppen, men svenska hären stoppade danskarna vid Norrköping. Försvarslinjen längs dagens Motala Ström hade tjänat sitt syfte att uppehålla danskarna, utnyttja vinterns besvärligheter och försvåra deras försörjning. Bristande underhåll till den danska hären omöjliggjorde fortsatt framryckning mot Stockholm. Logistiken med de uttänjda danska försörjningslinjerna fungerade inte. Rantzau såg sig tvungen att retirera söderut, denna gång över Eksjö mot riksgränsen, som vid den tiden gick i linjen Jönköping - Kalmar. I skogarna härjade de elaka smålänningarna. De decimerade den danska hären genom list och överfall. Tillbaka till Danmark kom endast Rantzau själv och ett fåtal ryttare. 20

23 4 Erik XIV och Daniel Rantzau Den danskbesoldade turisten D. Rantzau såg vi häromsisten i Kungs Norrby med sin ryttarhär femtonhundrasjuttio ungefär Då gav han svenskarna på moppe den dag de ej höll garden oppe från Jutebergets branter vek de vid Norrby Sveriges färger svek de Svenska nederlag vid Axtorna Norrbyhus och Ekbyborna den nyårssupne Hognskild Bielke slappt ledde hären från sin kälke Vår kung Erik tvungen krigare leder svensken inget vidare väl skall dock sjuårskriget sluta och kungen leker på sin luta. 4 Lögn och föga troligt men ändå ganska roligt Erik det förneka månde sa du Karin är min enda Karin sa det kan väl hända du Erik är min fjortonde Om verkligheten framkom var nog sanningen tvärtom. Torbjörn Tillman

24 Slag vid Stångebro blodbad i Linköping Hertig Karl/Kung Karl IX ( / riksföreståndare och de facto regent /svensk kung ) var son till kung Gustav I Vasa och drottning Margareta, halvbror till Erik XIV och bror till Johan III. Karl IX var far till Gustav II Adolf, farfar till drottning Kristina samt morfar till Karl X Gustav. Han gifte sig 1579 med Maria av Pfalz ( ). År 1592 gifte han sig med Kristina av Holstein-Gottorp ( ). Karl var således bror till Gustav Vasas söner Erik XIV och Johan III samt farbror till Johan III:s son Sigismund av Polen. Sigismund var liksom modern, Catarina Jagellonica katolik. Som son till Johan III var Sigismund berättigad till både den polska och den svenska kronan. Då Sigismund inte uppehöll sig i Sverige, var Hertig Karl riksföreståndare och starkt oppositionell till den katolske Sigismund. Att en brytning dem emellan skulle komma, var tydligt under lång tid. Vid Stångebro i Linköping utkämpades ett avgörande slag med östgötar på båda sidor. När Sigismund år 1598 i spetsen för polacker och med stöd av svenska kungatrogna adelsmän landsteg i Östergötland vid Stegeborg, mötte han och besegrade där den svenske usurpatorn, hertig Karl. Sigismund utnyttjade dock aldrig vunnen fäktning, utan drog sig till Linköping och förskansade sig väster om Stångån. Hertig Karl gick till förnyat anfall från öster och vann det avgörande Slaget vid Stångebro. Senare år 1600 skulle mer blod flyta i Linköping, då Karl bekämpade rådsadeln. Efter slaget vid Stångebro 1598 superade Karl och Sigismund på Linköpings Slott. Snart drog Sigismund åter till Polen, men fortsatte att hävda sin rätt till Sveriges tron. Först under Karl X Gustavs fälttåg i Polen på 1650-talet avsade sig Polen anspråken på den svenska kronan. Polens fientliga inställning till Sverige skulle dock bestå. Hertig Karl valdes till kung år 1604 som Karl IX. När han avled 1611 var Sverige i krig med tre grannländer samtidigt Danmark, Polen och Ryssland. Dessa krig skulle ärvas av hans son Gustav II Adolf, dennes dotter Kristina samt av hennes kusin och efterföljare Karl X Gustav. 22

25 Vid Linköpings blodbad år 1600 avrättades flera av dem, som stött Sigismund. Hertig Karl lät adelsmän, som stött den legale tronarvingen Sigismund, plikta med sina liv för detta. 4 Stångebro Hertig Karl blev Kung Karl IX Femtonhundranittioåtta då var svårt veta vem att satsa på i familjefejd om Vasatron konung hertigstrid vid Stångebron Polacker utav vågor burna och svenskar kungatroget svurna Steg borg blev seger för noblessen vid Stångebro Karl vann processen Protestant blev inte katolik hertigen blev kung och redigt rik Linköpings blodbad gavs dess torg till de svenska kungatrognas sorg Så kan det gå när det går galet så börjar sextonhundratalet hur lätt att omdömet en sviker farligt lita på politiker Torbjörn Tillman

26 Gustav II Adolf och Trettioåriga Kriget Gustav II Adolf ( / svensk kung ) var Karl IX:s son och efterträdare och är den, som oftast räknas såsom grundläggaren av Sveriges stormaktsställning. Trots att Karl IX hade besegrat Sigismund vid Stångebro år 1598, hade denne inte givit upp sina anspråk på den svenska kronan. Gustav II Adolfs kamp för att avvärja av Sigismunds återupptagna krav ledde till fortsatta krig med Polen och Ryssland. Dessa medförde att Kexholms län och Ingermanland, som tidigare tillhört Ryssland blev svenska redan Åren Stormaktstiden är den epok i Sveriges historia, då Sverige erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Perioden anses inledd 1611, då Gustav II Adolf bestiger den svenska tronen, även om många vill förlägga dess inledning till Då startade nämligen Erik XIV den svenska Östersjöexpansionen genom att sända en armé till Estland på anmodan av staden Reval. När trettioåriga kriget bröt ut var Estland svenskt sedan femtio år. Trettioåriga kriget ( ) var en serie militära konflikter, som utspelades i Centraleuropa, huvudsakligen i det, som idag är Tyskland. Om den katolska sidan skulle segra i detta stora religionskrig i Tyskland, kunde Sigismund påräkna Katolska Ligans understöd för kuvande av Sverige. Detta kan ses som den främsta orsaken till Sveriges och Gustav II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget. Efter många militära framgångar se Östgötaregementenas fanor och en del nederlag, avslutades kriget med ett fredsfördrag, som undertecknades i de westfaliska städerna Osnabrück och Münster 1648 därav namnet Westfaliska Freden. Redan 1629 hade Polen måst avträda Livland (norra halvan av dagens Lettland) och en del för östersjöhandeln viktiga preussiska hamnar. Westfaliska freden gav också Sverige ett flertal nordtyska besittningar. Bland dem finner man Svenska Pommern i dag Vorpommern som inte sällan av invånare till exempel i Rostock och på Rügen fortfarande med uppskattning omtalas som Südschweden. Avgörande steg hade tagits till att Östersjön skulle bli ett svenskt innanhav. Svenska Pommern var i svensk ägo 1648 till

27 Gustav II Adolf var en oomtvistat framstående konung och statsman, som omgav sig med skickliga medarbetare rikskanslern Axel Oxenstierna och de stora fältherrarna, som kom ur konungens krigarskola. Den främste av dess officerare var översten, sedermera fältmarskalken Johan Banér, som var chef för Östgötarna och överbefäl för den svenska hären Bland alla Gustav II Adolfs dugliga befälhavare återfanns också generalen av infanteriet Johan Lilliehöök, herre till Händelö Gård i Norrköping och generalen av artilleriet Lennart Torstenson för att nu nämna några av många, många. Med sådana män i spetsen för landet och för sina stridskrafter, bestående av inhemska landskapsregementen och värvade utlänningar, var det inte märkligt, att konungen vann beundran bland och bevågenhet från Europas ledare och befolkning. Styrkan i det svenska ledarskapet visade sig, då Gustav II Adolf stupade vid Lützen år 1632 och kriget ändå kunde slutföras framgångsrikt ytterligare ett och ett halvt årtionde. Till framgången hörde också den mänskliga svenska administrationen av Baltikum och de nordtyska provinserna. Därav kommer att tyskar på den södra Östersjökusten än idag kallar sina domäner Südschweden, syftande på ett milt svenskt regemente inte minst med Oxenstiernas administrativa lagar och förordningar. Vart tog beundran av Gustav II Adolf och insikt om en klok svensk statsledning vägen 400 år senare? 25

28 4 Höstplöjda fält och förskingrade värden en dikt om stormakt och vanmakt Mot Brunneby far jag en dimmig novemberdag Skördade åkrar är höstplöjt mörka i kontrast mot en vitmenad körka Någon tänder sitt ljus tjänligt i kristet hus Disiga, fälten skönjes mot skogen lerblanka tiltor vända av plogen Sjätte november är snart till ända stunden åminnes vördsamt kanhända Gustav Adolf den andre i raden faller i Lützens dimma den dagen Minns vi dimmigt idag detta vårt svensk tyska slag På Lützens fält i novemberdiset erlägger svensken yttersta priset Dödligt stick allt slutar en konung stupar November gav en dyrköpt viktoria men nu har många glömt dess historia Att behålla svensk storhet i minnet syns inte längre tilltala sinnet Så tanklöst en stor svensk försakelse nu högtidlighålls med bara en bakelse 4 26

29 Något bör vi begrunda hur blev primärt så sekunda Fakta värderas nytillvänt gärna känslolösa förmenat moderna Hjältar är inte inne i historikers sinne Jag är omodern gammal och grå men erfaren nog att mycket förstå Man tjugonde seklet illa beskrev så skonad från krig den svenske blev Högt håller jag själv mitt fosterland var kallad till tjänst med vapen i hand Krig ett isande kallt tonen var bitsk, smaken salt Ständig beredskap att offra livet blåögd yngling var detta givet Nu med grånade hår än jag tanken förstår Knekt blev jag villigt ren femtiofyra i värnpliktsarmén var vi inte så dyra Vår plikt att värna var tydlig och klar mot ryssen från öster ett folks försvar Drygt fyrtio blev åren i köldtålig här redo försedd med moderna gevär 27

30 Glömd är brukad åker nu är andra nya epoker Helst man nu strider långtbortistan mot ryssen ställs ingen endaste fan Förskingrat svenskt försvar allt är borta som var Förgäten syns fosterlandstanken vara låt Gustav Adolfson flyga och fara Höstmörkret döljer bedrägligt väl att legoknekten har en Akilles häl Den pekuniära knipan blir större mer för den senare än för den förre Inte för sent måhända att nu historien vända Är folkförsvarets anda riktig bara när rikets bestånd är kommet i fara Försvar syns tungt i mellantid för blåögd svensk individ Så går då tanken till hösten åter till dimmig dag och till svartplöjd åker Till kyrka och tro och en här till värn en folkets anda som visst är modern Oss lärt vår kung den sjätte november att ärligen fäkta när olyckan händer 28 4 Torbjörn Tillman

31 Fältmarskalken Johan Banér och Norrbyhus/ Kungs Norrby Johan Banér ( ) var son till Gustav Axelsson Banér och Kristina Svantesdotter Sture. Han var deras tolfte barn. Redan vid fyra års ålder miste han sin far och sin farbror Sten Axelsson Banér, vilka avrättades vid Linköpings blodbad år Johan Banér var Chef för Östgöta Landsregemente , för Östgöta Ryttare och överbefäl för den svenska hären i Tyskland Han anses som en av Sveriges främsta fältherrar genom tiderna. Redan som 19-åring deltog han i det ryska kriget i Baltikum. År 1620 följde han Gustav II Adolf på dennes friarresa till Berlin. Då var Johan Banér en levnadsglad och oerfaren kaptenlöjtnant, som uppvaktade unga hovfröknar och fröjdade sin omgivning med glada skämt. Vid bara 25 års ålder blev han år 1622 överste, efter att han visat stor tapperhet och skicklighet vid svenskarnas erövring av Riga. När han 1630 återvänder till Sverige från de många krigsåren i Baltikum, är han en stram överste, fylld av lugn eftertanke och överlagda handlingar. Den blivande fältmarskalkens hela liv var vigt åt kriget. Genom sin duglighet steg han snabbt i de militära graderna. I slaget vid Breitenfeld 1631, en av den svenska arméns största segrar någonsin, förde Banér befäl över den högra flygeln. Han följde Gustav Adolf ända till slaget vid Nürnberg 1632, där han skadades allvarligt och inte själv kunde delta i striderna vid Lützen samma år, där Gustav II Adolf stupade 6 november. År 1634 utsågs han till fältmarskalk och hans närmaste uppgift blev att bemanna och utbilda en ny armé, som 1636 vann en stor seger i slaget vid Wittstock under ledning av Banér. Breitenfeld, Lützen och Wittstock är tre av segernamnen på Östgötarnas fana. 5 Östgöta Ryttare och Östgöta Fotfolk i den Svenska brigaden medverkade till en av svenska arméns största framgångar vid Breitenfeld år Båda fotfolket och ryttarna deltog också i slaget vid Lützen Efter slaget vid Lützen fick Östgöta Ryttare stanna kvar i Tyskland, medan Östgöta Fotfolk återfördes 5 G II A brigader betecknades med namn som Gula brigaden, Blå Brigaden, osv. I Svenska Brigaden ingick landskapsregementena Östgöta-, Västgöta-, Dal-, Upplands- och Savolax-regementen. 29

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan

Gustav II Adolf. Sveriges regent mellan Gustav II Adolf Sveriges regent mellan 1611-1632 Gustav II Adolf -Ärvde kungakronan från sin far Karl IX som 16 åring. -Hans mamma var en tysk prinsessa - Kristina - Ung men väl förberedd på sin uppgift

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Stormaktstiden fakta

Stormaktstiden fakta Stormaktstiden fakta 1611-1718 Stormaktstiden varade i ca 100 år. Sverige var stort och hade en miljon invånare. Som levde i ett stånd samhälle. Under denna tid skaffade Sverige sig mycket makt och erövrade

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen.

Kort historik. hela den militära organisationen, inklusive officerarna, och den civila statsförvaltningen. 1 Kort historik Sedan 1815 har det oavbrutet rått fred i Sverige, en längre tid än i något annat land i Europa. Tidigare var förhållandet helt annorlunda. Mellan år 1600 och 1815 befann sig landet i krig

Läs mer

Stormaktstiden- Frihetstiden

Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden- Frihetstiden Lpp Stormaktstiden- Frihetstiden Stormaktstiden del 2 => Förklara hur Karl XI och Karl XII försökte göra Sverige till ett Östersjörike (reduktionen, ny krigsmakt, envälde)

Läs mer

Stormaktstiden 1611-1718 (1721)

Stormaktstiden 1611-1718 (1721) Stormaktstiden 1611-1718 (1721) v Stormaktstiden kallas den period i Sveriges historia, framför allt på 1600-talet, när Sverige var ett betydande rike i Europa. v Det var militärt starkt och hade ett stort

Läs mer

Från Sturarna t o m Gustav Wasa.

Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Från Sturarna t o m Gustav Wasa. Kalmarunionen 1398 1522. Drottning Margareta hade lyckats via sin son att skapa en union mellan Sverige, Danmark och Norge. Denna union och den svenska kampen emot den

Läs mer

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7

Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 Den nya tiden GRUNDBOKEN sid. 4-7 1. Omkring år 1500 skedde stora förändringar i människornas liv. Därför har historikerna bestämt att det är omkring år 1500 som Den nya tiden börjar. Berätta kort vilka

Läs mer

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN

MARTIN LUTHER OCH REFORMATIONEN EXPERTKORT VASATIDEN 1. GUSTAV VASA FLYR Koll på vasatiden sid. 10-11 1. Vad är en krönika? 2. Vem bestämde vad som skulle stå i krönikan om hur Gustav Vasa flydde från soldaterna? 3. Vem berättade för

Läs mer

Stormaktstiden utförlig. fakta

Stormaktstiden utförlig. fakta Stormaktstiden utförlig Stormaktstiden varade i ca 100 år. Från 1611-1718. Sverige var stort till ytan med hade endast 1 miljon invånare. Det var inte mycket, jämfört med Tyskland och Frankrike som hade

Läs mer

Min hjärtans allra käraste på världen

Min hjärtans allra käraste på världen Min hjärtans allra käraste på världen Under några år i början av 1600-talet utspelade sig en hopplös kärlekshistoria mellan en adelsfröken och en svensk kung. Några brev, skrivna under åren 1613-1615 minner

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

1. Gustav Vasa som barn

1. Gustav Vasa som barn På Gustav Vasas tid Innehåll 1. Gustav Vasa som barn 2. Tiden för Gustav Vasa början av 1500-talet 3. Stockholms blodbad 1520 4. Gustav Vasa blir kung 5. Gustav Vasa som kung 6. Gustav Vasas familj 1.

Läs mer

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten.

Forntiden. STENÅLDERN år f.kr lärde sig svenskarna att odla. - Människorna kunde tillverka enkla verktyg av trä och flintasten. FORNTIDEN ISTIDEN - Inga människor kunde bo i Sverige - 5000 år f.kr hade isen smält, och då invandrade människor till Sverige - De första svenskarna var nomader Forntiden STENÅLDERN - 3000 år f.kr lärde

Läs mer

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken

KRISTENDOMEN. Kristendomen spreds till Sverige från Europa Människorna byggde sina egna kyrkor De som gick till samma kyrka tillhörde samma socken Medeltiden KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN Kyrkan var sträng, de som inte löd kyrkans regler kallades kättare Bönderna fick betala skatt till kyrkan, kallades tionde Påmedeltiden var Sverige katolskt, påven

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Vad en tavla kan berätta

Vad en tavla kan berätta Vad en tavla kan berätta För att förstå den roll Magnus Stenbock senare fick i historien, måste vi gå lite tillbaka i historien. Magnus Stenbocks pappa var generalguvernör för Skåne, Blekinge och Halland.

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter

Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM. historia Stormaktsdröm och. småstatsrealiteter Göran Behre Lars -Olof Larsson Eva Österberg ESSELTE STUDIUM historia 1521-1809Stormaktsdröm och småstatsrealiteter Innehåll Regentlängd Förord 1 Vasatiden och stormaktstiden av Lars-Olof Larsson och Eva

Läs mer

Militärt försvar fredsbevarande?

Militärt försvar fredsbevarande? Militärt försvar fredsbevarande? Eders Majestäter, eders Kungliga högheter, herr talman, excellenser, akademiledamöter, mina damer och herrar Alla har vi hört uttrycket Si vis pacem para bellum, myntat

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG

FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG 1 ERIK NORBERG 2 november 2014 FÖRE 1814: 300 ÅR AV KRIG Sammanfattning I detta avsnitt tecknas den långa period av krig som föregick den tvåhundraåriga freden. Från Gustav Vasa till konventionen i Moss

Läs mer

Tryckt hos Saligen avsomnade Georg Hantsch:s Efterlevande änka År 1669

Tryckt hos Saligen avsomnade Georg Hantsch:s Efterlevande änka År 1669 Tryckt hos Saligen avsomnade Georg Hantsch:s Efterlevande änka År 1669 INLEDNING Denna faksimilutgåva skänktes av Barbro Lundqvist till Sancta Lucia Gille i november 2016 1600-talet Den Svenska Stormaktstiden

Läs mer

Lars Ericson Wolke 1658. tåget över bält. historiska media

Lars Ericson Wolke 1658. tåget över bält. historiska media Lars Ericson Wolke 1658 tåget över bält historiska media 3 1658. tåget över bält tidigare utgivning av lars ericson wolke på historiska media Svenska knektar (1995, 1998, 2002, 2004) Svenska frivilliga

Läs mer

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening Utflykt till södra Halland Laholmsbygden den 28 augusti 2010 Exkursionsguide Östra Karups kyrka 0 Ale-utflykt med buss i södra Halland Laholmsbygden

Läs mer

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se

Släkten Herrström. Släktbok 2015-08-24 Släkten Herrström Hemsida : www.bjornlind.se Släkten Herrström Pers familj... 2 Härslöv... 2 Kalender över bl a Härslöv från 1893... 4 Pers anor... 5 Byggmästarna... 7 Den äldste Herrström-anan... 8 Norra Skånska Kavalleriregementet... 9 Herrström-släkter...

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757

SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757 SVENSK FÖRSVARSPOLITIK 1743 1757 I DESS UTRIKESPOLITISKA OCH INRIKESPOLITISKA SAMMANHANG AV LEIF DANNERT UPPSALA 1943 APPELBERGS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG Förord Källor och litteratur Förkortningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Läs mer

HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG

HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG 1 HÄLSINGE REGEMENTE PÅ FÄLTTÅG Trettioåriga kriget Under 1630 blev Joakim Brahe chef över Hälsinge regemente. Halva regementet deltog i Gustav II Adolfs landstigning i Tyskland sommaren 1630 och medverkade

Läs mer

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte

Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte Vid sekelskiftet 1900 hade Tyskland Europas största befolkning och var även ett ledande industriland med stora naturresurser. Dock hade Tyskland inte speciellt många kolonier jämfört med andra länder i

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30

År 1718 var drygt svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 År 1718 var drygt 60.000 svenska soldater samlade för en attack mot Norge. Huvudarmén stod utanför Halden i södra Norge. Där föll Karl XII 30 november. I Jämtland var general Armfeldt och 10.000 soldater

Läs mer

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting.

Medeltid. Lydnad betydde att man lovade att lyda Gud mer än man lydde människor. Fattigdom betydde att man lovade att man inte skulle äga någonting. Medeltiden 1 Medeltid I Sverige 1050-1520 (500-1500 ute i Europa) Tider förändras sakta Efter det vi kallar Vikingatiden kommer medeltiden. Nu var det inte så att människor vaknade upp en morgon och tänkte:

Läs mer

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige?

Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Kunskapsinventering: Del 7, Mellan vilka år ägde vasatiden rum? Del 8, När startar stormaktstiden? Del 9, När börjar stormaktens fall? Del 10, När ägde upplysningens tid rum i Sverige? Del 11, När sker

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Uppdrag: gör Danmark sven

Uppdrag: gör Danmark sven Uppdrag: gör Danmark sven I början av 1600-talet drömde Danmarks kung om att styra hela Norden. Senare gjorde svenskarna upp planer på att erövra Danmark. Men 1600-talets krig nationalmuseum, stockholm

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m.

Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Äldre soldatbenämningar, militära grader, m.m. Denna listas beskrivningar är mycket kortfattade. Ibland ger källorna (till synes) motstridiga uppgifter. I listan har ej hänsyn tagits till tidsaspekter,

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD

GUSTAV VASA GUSTAV VASAS STÖD GUSTAV VASA 1. INTERNATIONELL BAKGRUND a. De geografiska upptäckterna innebar att nya handelsvägar etablerades! Det innebar också att de äldre handelscentra - Italienska städer och Hansan började förlora

Läs mer

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS

Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Karlsborgs fästning 1800 talets JAS Inehållsförtekning INEHÅLLSFÖRTEKNING 1 FÖRORD 2 VARFÖR 3 HUR 4 IDAG 7 KÄLLFÖRTECKNING 7 1 Förord Det svenska försvaret och den svenska industrin har mer eller mindre

Läs mer

Karl XII Text & foto Carl-Henrik Larsson

Karl XII Text & foto Carl-Henrik Larsson Stormaktens siste regent Karl XII Text & foto Carl-Henrik Larsson Ingen annan svensk kung har blivit så omdebatterad, utnyttjad i olika syften, och både hyllad och avskydd som Karl XII. Men oavsett hur

Läs mer

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp

Ämnesprov, läsår 2012/2013. Historia. Årskurs. Delprov A. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Historiska tidsbegrepp När vi studerar historia använder vi tidsbegrepp för att sortera det som hände i olika tidsperioder.

Läs mer

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj

Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj 1 Enkel dramatisering Erik den helige Festdag 18 maj Bakgrund Erik den helige, kung och martyr, är Sveriges nationalhelgon och skyddspatron som också givit namn till vår katolska Domkyrka i Stockholm.

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig.

Fadershuset. i tidens ström. Sune Askaner: En krönika om människor och händelser långt ner i Småland och i Sveriges sista krig. Sune Askaner: Fadershuset i tidens ström I tidens ström får alla plats. För en tid är vi där, på väg någonstans. Vart går färden och vad är målet? Ett liv kanske bara en tidsrymd mellan två årtal. Inte

Läs mer

Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss HISTORIEN OM TRETTIOÅRIGA KRIGET

Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss HISTORIEN OM TRETTIOÅRIGA KRIGET Dick Harrison Ett stort lidande har kommit över oss HISTORIEN OM TRETTIOÅRIGA KRIGET Ordfront Stockholm 2014 Innehåll Kommentar om namnskick, datum och valuta 14-17 Prolog: Utsikt från ett fönster 19-22

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping

http://sv.wikipedia.org/wiki/norrk%c3%b6ping http://sv.wikipedia.org/wiki/j%c3%b6nk%c3%b6ping Norrköping Norrköping fick stadsrättigheter 1384 då människor redan bott kring Motala ströms fall under lång tid. Nu finns det 83 561 invånare, staden är 3 477,94 hektar stor och varje kvadratmeter rymmer

Läs mer

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige.

Vasatiden. Du kommer att få läsa om den här nya tiden, lite om vad som hände i Europa men mest om vad som hände i Sverige. Vasatiden Med Gustav Vasa brukar man säga att den nya tiden kom till Sverige. Medeltiden tog slut och en ny tid kom till Sverige. Vi kallar den Vasatiden. Det var den tiden då Gustav Vasa och hans söner

Läs mer

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen.

DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. DEN OINTAGLIGA En gång var Bohus fästning ointaglig. I dag välkomnar den besökare från hela världen. text Tomas Eriksson foto Urban Jörén Hela sommaren pågår aktiviteter som lockar allt från leksugna barn

Läs mer

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst

Före 1789: Adeln 300 personer = 1 röst Präster 300 personer = 1 röst Tredje ståndet 600 personer = 1 röst Historia. Staten hade dålig ekonomi. (Bland annat p g a 7åriga kriget med Storbritannien) Dåliga skördar ledde till att brödpriserna steg. Ludvig XVI var inte intresserad av politik, ville hellre jaga

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen?

FRANSKA REVOLUTIONEN. Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? FRANSKA REVOLUTIONEN Varför blev det en revolution i Frankrike 1789? Vad hände under revolutionsåren? Vilka konsekvenser fick revolutionen? Situationen i Frankrike 1789 Frankrike hade krigat med Storbritannien

Läs mer

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid

Innehåll. Förord. Inledning. 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid DEL 1 KLERKERNAS TID 800 1520. Vikingatid och tidig medeltid Innehåll 11 13 Förord Inledning 15 Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid 17 Könsrelationernas betydelse för samhällsorganisationen 20 Klerkernas tid stat och kyrka etableras 22 Adelns

Läs mer

Nr DJÄVULENS KUSK KARLSSON & KARLSSON

Nr DJÄVULENS KUSK KARLSSON & KARLSSON Nr 1 2016 DJÄVULENS KUSK KARLSSON & KARLSSON KARL KÄMPE 1700-TALETS STÖRSTE HJÄLTE Det tidiga 1700-talet var en tumultartad tid. I Europa följde den ena blodiga konflikten efter den andra och landgränserna

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri

Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Malmöhus slott Plats: Malmöhusvägen Byggnadsår: äldsta byggnaden från 1434 Byggherre: Eric av Pommern Ursprunglig användning: representation för kungen, garnison och myntslageri Myntergården Malmöhus slott

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Facit till frågor Kompass historia

Facit till frågor Kompass historia Facit till frågor Kompass historia Vikingatiden 1 Mellan år 800 och 1050 brukar man säga att vikingatiden varade. 2 Ingen vet säkert. Kanske betyder det någon som ligger på lur i en vik och väntar på att

Läs mer

VASATIDEN GUSTAV VASAS SÖNER. Källor: SO-rummet.se, Professor dick harryson, youtube

VASATIDEN GUSTAV VASAS SÖNER. Källor: SO-rummet.se, Professor dick harryson, youtube VASATIDEN GUSTAV VASAS SÖNER Källor: SO-rummet.se, Professor dick harryson, youtube Sverige och Vasatiden - Erik XIV Erik XIV blir Sveriges nya kung När Gustav Vasa dör 1560 har han delat ut olika delar

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

Tal vid Regementets dag vid Kungsbäck den 5 sept. 2009

Tal vid Regementets dag vid Kungsbäck den 5 sept. 2009 Tal vid Regementets dag vid Kungsbäck den 5 sept. 2009 av regementets siste chef överste Tomas Bornestaf Regementskamrater, försvarsvänner 2009 är ett märkesår på flera sätt för 300 år sedan år 1709 inträffade

Läs mer

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås

Lars Gahrn. Herrevadsbro 1251. Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Lars Gahrn Herrevadsbro 1251 Om liv och leverne på medeltiden bearbetad av Anna Bratås Maktens vägar Hon är så trött av att alltid oroa sig. Oroa sig över att rövare ska plundra matförråden. Att hungriga

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark

Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark GT 1981-05-07 Milobefälhavare Väst: Anfallet kommer från Danmark Av CURT CARLSSON GÖTEBORG: Anfallet mot Västsverige kommer från Danmark. Inte från danskarna utan från Nato eller Warszawapakten som ockuperat

Läs mer

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658.

Västra Hisings härad (som omfattade socknarna Torslanda, Björlanda, Säve, Backa och Rödbo) tillhörde Norge fram till freden i Roskilde 1658. [b]lite om Hisingens historia[/b] [h]hisingen[/h] Hisingen är till ytan Sveriges fjärde största ö (Gotland 2 994 km² Öland 1 347 km² Orust 346 km² Hisingen 199 km² Värmdö 181 km² Tjörn 148 km² Väddö och

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Min mest spännande krigsupplevelse

Min mest spännande krigsupplevelse Min mest spännande krigsupplevelse LAURI TÖRNI: ASEVELI 1934-1954, Brother in Arms, (Vapenbroder) Jubileumspublikation, New York Fortsättnigskrig,1941-1944 Mars1943, Ontasjö (Ontajärvi), Öst-Karelen Korpral

Läs mer

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se

Birger Jarl. Bruno Eringstam, Prästängsskolan, Alvesta - www.lektion.se Birger Jarl Programledaren: God dag kung Birger. Välkommen till programmet Vem sitter på tronen! När var du kung? Birger: Ja, jag var egentligen aldrig en riktig kung. Jag var en jarl, kungens närmaste

Läs mer

Hällbo Gård. Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I

Hällbo Gård. Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I Hällbo Gård Wärmö H A W T H O R N E M Ä K L E R I Hällbo Gård - Wärmö Hällbo Gård - äldre flygfoto Hawthorne Mäkleri Box 20052 200 74 Malmö 0709-65 37 95 1 (1) MH026 Öresundsregionen Svalövs kommun ligger

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg.

Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. 2014-09-30 Petter Johanes Jonasson - min ff fm f avskedade soldaten Johan Hägg. av Åke Öster Johan Hägg kommer från gården Tomasbol i Tydje församling, som senare slogs samman med Tösse församling. Ingår

Läs mer

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta

Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta Sägnen om Sägnen om Fale Bure den unge som gett namn åt Birsta I slutet av 1100-talet och början av 1200- talet står striden om kungamakten i samband med enandet av det svenska riket mellan olika ätter,

Läs mer

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden.

Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Stadsvandring 1700-talet nya möjligheter för Malmö Stad Mål: Att förankra kunskaper om lokalhistorien i fysiska platser i staden. Material: Karta och information kring stoppen i kartan, se nästföljande

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni

Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni DRÄNGSERED Garnisons- och Luftvärnsmuseet, 91: an museet, 1 juni Vi var 73 personer som träffades utanför LV6, tidigare I16. Gullbrandstorp Motionsgrupp var värdar och vi besökte Garnisons och Luftvärnsmuseet.

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig

Tunadalskyrkan e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig 1 Tunadalskyrkan 150614 2 e tref Dom 6:1-16, Jag är med dig Tänk att en text som är 3500 år gammal ändå kan kännas så aktuell. Man skulle kunna byta ut några av namnen mot nutida namn och få exakt samma

Läs mer

Soldattorp nr 59 under Slögestorp

Soldattorp nr 59 under Slögestorp torp nr 59 under Slögestorp torp nummer 59 - Mossestugan under Slögestorp: Kartposition N: 6410130 O: 1412550. torpet tillhörde kompani 1 - Livkompaniet vid Jönköpings Regemente. Gården Slögestorp var

Läs mer

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson

en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson VASA- SÖNERNA en våldsam släkthistoria! av Carl-Henrik Larsson Under fem decennier regerades Sverige av Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX samt av barnbarnet Sigismund. En ytterst intressant

Läs mer

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia

200 år av fred i sverige. En resa i fredens fotspår. en turistresa från interaktiv historia 200 år av fred i sverige En resa i fredens fotspår en turistresa från interaktiv historia så går resan 08.00 Samling Umeå. 08.15 Avfärd till Hörnefors. Under färden berättar vår guide om dagen och bakgrunden

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Nationaldagen 6 juni 2012. Bästa ängelholmare!

Nationaldagen 6 juni 2012. Bästa ängelholmare! 1 Nationaldagen 6 juni 2012 Bästa ängelholmare! Idag är det Sveriges Nationaldag, 6 juni, 2012. En sådan här dag känner vi historiens vingslag sväva över oss alla. Vår svenska historia i forntid och nutid

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Sveriges historia

Sveriges historia GÖRAN BEHRE LARS-OLOF LARSSON EVA ÖSTERBERG Sveriges historia 1521-1809 Stormaktsdröm och småstatsrealitet Innehåll Regentlängd 7 Förord 9 Periodiseringens dilemma 10 Vasatiden och stormaktstiden 13 AV

Läs mer

4.14 Ur Tukydides histora

4.14 Ur Tukydides histora Uppgift 12 Läs 4.14 Ur Tukydides histora Perikles tal över de stupade atenarna År 431 f.kr trängde spartanerna in i Attika och dess invånare flyttade innanför Atens murar. Efter första krigsåret beslöt

Läs mer

LJUGA SIG TILL SANNING

LJUGA SIG TILL SANNING LJUGA SIG TILL SANNING Källkritik med årskurs 6, Årstaskolan 60 MINUTER OM KÄLLKRITIK 5 min Varför källkritisk? 12 min Källkritik: fejkade sidor 10 min Instruktioner till fejkad artikel 15 min Stafettarbete

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS

SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. Världsstrategispelet FÖRSTÄRKNINGSFAS 14538i06 2/18/00 5:05 PM Page 1 SAMMANFATTNING Här följer spelets gång under en tur i sammanfattning. En tur måste spelas i denna ordning. FÖRSTÄRKNINGSFAS - en tredjedel av områdena ska behärskas - extra

Läs mer

Instuderingsfrågor i historia åk 7

Instuderingsfrågor i historia åk 7 Instuderingsfrågor i historia åk 7 Läroboken s. 32-37 1. Vad innebär nationalismen? 2. Vem enade det tyska riket år 1871? 3. Vad kallades denna man? 4. Varför hade han fått detta smeknamn? 5. Mot vilka

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

vasamuseet på en timme lärarhandledning

vasamuseet på en timme lärarhandledning vasamuseet på en timme lärarhandledning Detta är en lärarhandledning till stöd för dig som själv vill gå runt med din grupp i museet. Den utgår från de vanligaste frågorna och ger en överblick av Vasas

Läs mer