Si vis pacem para bellum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Si vis pacem para bellum"

Transkript

1 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag

2

3 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Överste av 1. graden (Brigadgeneral) Stf Chef Livgrenadjärbrigaden Chef för Livgrenadjärbrigaden Chef för Livgrenadjärregementet och Östergötlands Försvarsområde Noteria Förlag 1

4 Utgiven 2013 med ekonomiskt stöd av Livgrenadjärföreningen på Noteria förlag Torbjörn Tillman och Noteria Förlag 2013 Kan beställas från Garnisonsmuséet i Linköping, Infanterivägen 6, Linköping eller Noteria Förlag Klockrike (webbutik) Tryck: Noteria tryckeri, Klockrike 2013, tryckt i Estland ISBN

5 Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig 3

6 4

7 Förord Si vis pacem para bellum är myntat av Publius Flavius Vegetius Renatus. Citatet är taget ur hans löroböcker De Re Militari om romersk krigföring (omkring år 400 e Kr) och är ett klassiskt uttryck, som brukar användas för att hävda att ett starkt försvar motverkar risken för krig eller mer noga översatt, Om du önskar fred bered dig för krig. Det är denna boks budskap till läsaren. Sedan år har Sverige haft fred! Freden har dock inte varit gratis! Huvuddelen av den tiden har Sverige bekänt sig till en väpnad neutralitet och avsatt betydande ekonomiska och personella resurser för att möjliggöra den. Den väpnade säkerhetspolitiken under 200 år har baserats på att majoriteten av det svenska folket förstått andemeningen i sentensen Si vis pacem para bellum. Den har dock inte anammats av alla svenska politiker under alla de 200 åren. 4 4 Gud och soldater vördar vi, när i tider av fara de står oss bi. När faran syns faren och fyllda är faten, då glömmer vi Gud och föraktar soldaten. 4 4 Må denna bok vara en lätt tillgänglig resumé av svensk historia. Må den tydliggöra att vi alla bör sträva efter ett stärkt försvar av Sverige vi behöver värnplikt. Den nu förkrympta och svårrekryterade yrkesarmén räcker bara till tjänstgöring långtbortistan. Vi bör alla lobbyarbete bedriva genom att tala och genom att skriva. Må några argument och dikter i boken befinnas värda att använda i säkerhetspolitiskt fotarbete för vårt fosterlands försvar. 5

8 Boken är en förkortad och versifierad redovisning, som sträcker sig över 500 år. Den är stödd på Livgrenadjärregementets Historia 16 band om totalt cirka sidor. Internet/ Wikipedia har varit ett oskattbart stöd för författaren. Därifrån är mycket stulet. Bokens historier startar på 1500-talet vid Juteberget i Sågarhem i Borensberg i Östergötland, där vår familj numera bor. Den redovisar också glimtar från stormaktstiden, frihetstiden, osv fram till Förkortat beskrivs således en lång militär historia med östgötsk anknytning. Boken växte fram som underlag för ytterligare ett föredrag i Rotary, för vilken gång vet jag verkligen inte ämnena har varierat under åren. Jag väljer att göra presentationen för åhörarna i lyrisk form men inte utan udd. Läsarna får finna sig i allt, såväl prosa som poem. Vad åhörarna i Rotary tål av poem vet jag inte i skrivande stund, men som östgöten säger dä oer sä Författaren [h\ Dedicerad till Östergötlands Livgrenadjärer och deras familjer [h\ 6

9 4 Klockans pendel slår 4 Hitan hit ditan dit så klockans pendel slår så många år det går Somt är fornt somt är nytt somt nu är svåruttytt somt är explicit Hädan här dädan där ord som en gång klingat ord som vi förringat Somt är språk vi glömde somt är det vi gömde somt syns till besvär Dådan då nudan nu skall vi något lära skall vi oss besvära Somt det bör man spara somt är värt bevara somt är vettigt ju Vi vadan och varthän så den kloke frågar så gör den som vågar Somt dåligt är somt bra somt värt tillvarata som för kloke män 4 Författaren tackar Torbjörn Tillman Kyrkoherden Stefan Bjuvsjö den medlem i Borensbergs Rotaryklubb som gav mig idén att berätta om den svenska försvarsförmåga, som var och inte mera är, men som borde vara. Jan Backelin och Marianne Klöfverskjöld mina ungdomsvänner Jan för att du lockade mig att ge ut detta mitt alster i bokform och Marianne för att du lockat mig att dikta. Gudrun Tillman min historiekunniga och språklärda hustru för din av kärlek inspirerade uppmuntran, noggranna korrekturläsning och källa till rimmade oden. Fredrica Ica Ganestål Noteria Förlag som entusiastiskt redigerat, låtit trycka och leverera denna bok till läsarna. Livgrenadjärföreningen den livskraftiga vars ekonomiska bidrag till boken möjliggjort, att hålla dess pris på en för köparen anständig nivå. 7

10 8

11 Innehåll Prosa Sida Dikt Sida Del 1 Flydda tider 11 I. Hela tiden 13 Östergötlands Landskapsregementen 13 Militär utveckling i Östergötland 14 II. Vasatiden 19 Erik XIV och Daniel Rantzau 19 Erik XIV och Daniel Rantzau 21 Slag vid Stångebro, Blodbad i Linköping 22 Stångebro Hertig Karl/Karl IX 23 Gustav II Adolf och Trettioåriga Kriget 24 Höstplöjda fält och förskingrade värden 26 Johan Banér och Kungs Norrby 29 Johan Banér och Östgöta ryttare 31 III. Karolinska tiden 33 Kusinerna 33 Östgötar i Polen, över Bälten, Charlottenborg 37 till Köpenhamn 35 Karlarna 40 Ludwig Wierich Lewenhaupt o Charlotta 39 Kvinnorna 45 Karlarna och Kvinnorna i stugorna 45 IV. Frihetstiden 49 Ulrika Eleonora 50 Fredrik I 50 Hattarnas Krig 51 Adolf Fredrik 53 Frihetstiden 55 V. Gustavianska tiden 57 Gustav III 57 Gustav III far till greve Gustavsson 59 Gustav Adolf den blivande kungen 61 Gustav VI Adolf Gustavs son 62 Karl XIII 63 VI. Napoleontiden 65 Napoleonbekämparen Gustav IV Adolf 65 Pommerska kriget Dansk-Svenska kriget Ryssarna tog Finland Danmark Sverige Finland 78 Sandels (Runeberg) 81 9

12 Del 2 Nära epoker 85 VII. Den nya epoken 87 Karl XIII en doldis på tronen 87 Karl XIV Johan en kändis till tronen 88 Livgrenadjärerna och Bernadotten 93 Livgrenadjärernas senaste strid 96 VIII. Fredsepoken 99 Unionen Sverige Norge 99 Karl XIV Johan som regent 101 Karl XIV Johans försvarspolitik 102 De händer som grävde på Göta Kanal 106 Fredspolitik (Danielsson) Bernadotteska kungahuset 109 IX. Världskrigsepoken 113 Förkrigstiden Första Världskriget Östgötar Mellankrigstiden Andra Världskriget Se Sverige runderesor Det Kalla kriget För svenskt försvar i kalla femtio år 148 Nulli Secundus 149 Id i förfrusen tid upprop om värn som var och som bör vara kvar 152 Det blev inne att göra lumpen ode till folkförankrad förbandsanda 154 X. Epilog 157 Landshövdingen talar 157 Regementschefen avslutar 158 Hög tid att börja om 160 Livgrenadjären Napred denuo 162 om besvären med yrkeshären 162 Hjälp är av nöden 163 Öppet brev till vår regering 164 Postscriptum 167 Författaren 171 Anteckningar

13 DEL I Flydda tider Vet du inte, min son, med hur litet förstånd, som världen styrs? Axel Oxenstierna fostraren till den blivande konungen 11

14 12

15 I. Hela tiden Östergötlands Landskapsregementen Östergötland har under huvuddelen av 500 år haft två regementen, nämligen det första (vita) infanterister och det andra (röda) kavallerister. Under tider, då de både regementena varit sammanslagna, återfinns både den vita och röda färgen i granatsymbolerna på dess fana. Livgrenadjärregementet är nedlagt sedan 1997, men var ett av landets äldsta landskapsregementen och har sitt ursprung i Gustav Vasas tid. Östgötarna medverkade med framgång till svenska segrar i Norden och på Europas slagfält. Fanan bär deras nitton segernamn fler än något annat svenskt regementes! Livgrenadjärregementets fana förs och dess uniformsinsignier bärs nu av Östgöta Hemvärn, som fortfarande består om än litet. Livgrenadjärregementets 19 segernamn på fanan Varberg 1565 Warszawa 1656 Rügen 1678 Rajovka 1708* Breitenfeld 1631 Fredriksodde 1657 Kliszów 1702 Helsingborg 1710 Lützen 1632 Tåget över Bält Rakowitz 1705 Gadenbusch 1712 Wittstock Holovczyn 1708 Valkeala 1790 Leipzig 1642 Lund 1676 Malatitze 1708 Svensksund 1790 Rajkova 1708 är krönt, innebärande att konungen personligen (som regementschef) förde befälet över regementet. 13

16 Valspråk Kunglig 1. Livgrenadjärregementet Si vis pacem para bellum 1 Om du önskar fred, bered dig för krig Kunglig 2. Livgrenadjärregementet Nulli secundus 2 Livgrenadjärbrigaden Står inte efter någon. Aldrig tvåa. Vi har alla del i det försvar, som de senaste 200 åren hållit aggressiva makter utanför Sveriges gränser, inte minst under Det Kalla Kriget Militär utveckling i Östergötland Bondeuppbådet var det tidigaste uttrycket för en löst organiserad väpnad makt med talens tillfälligt sammansatta vikingaledung och allmogekrigare talens småkonungar med hirdmän och husfolk och bondehärar, löst formerade i rotar och hopar. Så var det när ätter som Kettil och Stenkil och Erik och Sverker och Sture försökte tillskansa sig makten vid fejder i Svealand, Västra Götaland eller Östra Götaland helst makten över dem alla tre. Så var det för Birger jarl Magnusson, född omkring 1210 i Bjälbo i Östergötland. Så var det vid det svenska upproret mot Kung Erik av Pommern regent efter den danska drottningen Margareta i Kalmarunionen mellan Sverige, Norge och Danmark. På tre månader år 1434 tog då rikshövitsmannen Engelbrekt Engelbrektsson, född på 1390-talet, kontroll över i stort sett hela Sverige och det svenska rådet förklarade kung Erik avsatt. 1 Myntat av Publius Flavius Vegetius Renatus. Om valspråket verkligen var 1. reg:s är inte verifierat. 2 Att valspråket var 2. reg:s är verifierat 14

17 Bondeuppbåden fick egentlig systematisk militär träning först med Gustav Vasa, som också organiserade dem i fastställda enheter, därtill tvingad av Dackefejden De utländska värvade knektarna försökte han att bli av med. Östgötaregementena stammar från Gustav Vasas 1500-tal, då landskapets krigsfolk organiserades i två fotfolksfänikor Östanstångs och Västanstångs om 500 man vardera en ryttarfana om 300 man. Det var med sådana militära förband, som Gustav Vasas söner Erik XIV, Johan III och Karl IX stred mot danskar, ryssar och polacker. Gustav Vasas sonson Gustav II Adolf genomförde en landskapsvis regementsindelning, som för Östergötlands del innebar: 1618 omorganiserades Östgöta Ryttarfana till Östgöta Kavalleriregemente (även kallat Östgöta ryttare ), 800 man omorganiserades Östgöta Fotfolks två fänikor till Östgöta Infanteriregemente (även kallat Östgöta fotfolk ), 1200 man. Regementen och brigader har samordnats på varierande sätt över tid, som gått. 3 Gustav II Adolf införde en för tiden revolutionerande brigadorganisation och brigadtaktik. Idén var ursprungligen nederländsk, men anammades och utvecklades radikalt av svenskarna under stormaktstiden var brigaden den större enheten, sammansatt av flera regementen under VK I och VK II var ett infanteriregementes styrka cirka man (tre bataljoner mm). Först omkring 1950 organiserades brigader med ingående art, lv, ing, etc som komplement till infanteribataljonerna under KK var styrkan på en infanteribrigad drygt man och en pansarbrigad drygt man. Brigaderna bestod av tre-fyra bataljoner plus artilleri-, ingenjör- och underhållsbataljoner samt luftvärns-, pansarvärns-, stabs- och spaningskompanier mm. Regementena var fredsenheter överordnade brigaderna och ansvariga för krigsbrigadernas och lokalförsvarsförbandens anda, utbildning, utrustning, personalförsörjning och mobilisering. I krig leddes länets försvar av försvarsområdesbefälhavaren (fobef) i samverkan med länsstyrelsen och under fobef leddes förband av försvarsområdesgruppchefer (fogrpch) i samverkan med kommunledningar. 15

18 Gustav II Adolfs Brigader var eldkraftiga, lättrörliga och snabbmanövrerande, till skillnad från de i Europa vanligen förekommande stora Spanska Fyrkanterna. Brigadernas taktik skulle komma att tillämpas framgångsrikt under hela den svenska stormaktstiden Östgöta Fotfolk ingick i den Svenska brigaden under det 30-åriga kriget och var en cirka man stor taktisk enhet för självständiga uppgifter på slagfältet. Svenska Brigaden sammansattes ur Östgöta-, Västgöta-, Dal-, Upplandsoch Savolax-regementet. I brigaden, som samarbetade nära med rytteriet, t ex Östgöta ryttare, ingick infanteriregementenas egna direktskjutande lätta artilleripjäser. 4 4 Svensk utrustning, vapen och stridteknik förbättrades radikalt av G II A. Vapnen gjordes lättare och mer ändamålsenliga, särskilt genom införandet av färdiga patroner. De svenska musketerarnas antal ökades på bekostnad av pikenerarnas. I de svenska brigaderna var förhållandet mellan musköter och pikar 13 till 8. Svenskarna grupperade sina trupper tunt sex man, ibland bara tre man djupa formeringar, vilka kunde bruka sina vapen bättre. Arméartilleriet gjordes mer rörligt och kompletterades med små regementskanoner, vilka följde fotfolket under striden. Så hade stridssättet utvecklats under Gustav II Adolfs krig i Polen och Preussen och sådant var det, då det i slaget vid Breitenfeld 1631 vann överlägset över det gamla stridssättet, uppburet av Tillys dittills aldrig besegrade trupper. De kejserliga ställde upp djupa, svårmanövrerade massor på slagfälten sk spanska fyrkanter, Tersios, om pikenerare, man med kortsvärd och kastspjut, men bara 500 man med musköter, totalt man per fyrkant. Det svenska fotfolket indelades i brigader på cirka man, i vilka musketerarna och pikenerarna verksamt understödde varandra. G II A brigader gavs namn som Gula Brigaden, Blå Brigaden, Svenska Brigaden osv. Brigaderna uppställdes i två eller tre regementslinjer bakom varandra. Där ingick det lätta artilleriet i respektive regemente, medan arméartilleriet grupperades framför fronten och rytteriet på flyglarna eller i reserv bakom infanteriet. Fotfolket i förening med artilleriet utvecklade en för den tiden ovanligt kraftfull eld och trupperna var genomträngda av den bästa anda. Det svenska rytteriet, fördelat i skvadroner på man, grupperades vanligen på två regementslinjer på infanteriflyglarna. Rytteriet anföll i fyrsprång med blanka vapen i stället för som fienden gjorde i trav, under ett gagnlöst skjutande (sk karakoll). 16

19 De två Östgötaregementena skulle bestå hela stormaktstiden och därefter till år Under Gustav III:s tid medverkade östgötaregementena till segrarna vid Valkeala 1790 och Svensksund 1790 och bär dessa namn bland alla de 19 på fanan. Gustav III utsåg 1792 de nyligen sammanslagna, Östgöta Infanterioch Kavalleriregementena (dock fortfarande organiserande två fältregementen) att som infanteriförband ingå i konungens Liv- och hustrupper bärs hedersnamnet Kunglig Livgrenadjärregementet skulle regementet återigen uppdelas i två Kunglig Första och Kunglig Andra Livgrenadjärregementena (I 4 och I 5) sammanslogs de båda än en gång till ett (I 4) under Andra Världskriget organiserade Kunglig Livgrenadjärregementet dels två fältregementen (I 4 och I 34), efter kriget en sista gång sammanslagna till ett (I 4) dels ett landstormsregemente (I 401) lades Livgrenadjärregementet ned, efter att i nära 500 år ha tjänat Sveriges försvar återstår Östgöta Hemvärn som Livgrenadjärer i Östergötlands län. 17

20 18

21 II. Vasatiden Erik XIV och Daniel Rantzau Erik XIV ( / svensk kung ) och Daniel Rantzau ( ). Erik var en av Gustav I Vasas tre söner. Daniel Ranzau, fältherre i dansk tjänst, var den mest berömde härföraren i Nordiska Sjuårskriget Danmarks krig mot Vasaättens uppkomlingar. Nordiska Sjuårskriget ägde rum under Erik XIV:s tid och hade karaktären av en rad mer eller mindre planmässiga danska infall i de svenska gränsprovinserna under utvecklande av det totala krigets alla grymheter Reiten und rauben ist keine Schande, das tun die Besten im Lande. Kriget utspelades till stor del i dagens Västra Götaland bl a i slaget vid Varberg 1565, där östgötarna segrade mot danskarnas Daniel Rantzau och vid Axtorna samma år, där svenskarna inklusive östgötarna förlorade. Strider ägde även rum i Östergötland och där anfördes cirka danskar än en gång av Daniel Rantzau. Under merparten av sin regeringstid visade Erik XIV både politiskt omdöme och planmässighet. Han var en militärt skicklig organisatör men måhända mindre duktig härförare medan Daniel Rantzau är sjuårskrigets mest lysande namn. Rantzau s utmärkande egenskaper var djärvhet och snabba taktiska avgöranden och därför blev det överlägsna danska kavalleriet hans förnämsta vapen i striden. Rantzau hade år 1567 via Nissastigen och Jönköping nått Östergötland, där landsbygden förhärjades och städerna brändes. Orterna var små och träbyggnader dominerade även stadsbebyggelsen. Till de större städerna i Sverige hörde Linköping, Vadstena, Skänninge och Söderköping. Norrköping var en by ännu på medeltiden. Huvudstaden Stockholm hade inte mer än invånare. Borensberg har i dag nästan 500 år senare cirka På 1500-talet hade gårdarna vid Husbyfjöl (Borensberg), som löd under Norrbyhus (Kungs Norrby), måhända några hundratal människor. 19

22 På nyåret 1568 var den svenska huvudstyrkan samlad under fältöversten Hogenskild Bielke från Ekebyborna, biträdd av Per Brahe och kraftsamlad till Vättern-Roxen. Längs den strida, forsrika strömmen från Vättern via Boren, Norrbysjön, Roxen, Glan till Norrköping hejdades danskarna från att tränga vidare mot rikets huvudstad Stockholm. Vid Motala, Husbyfjöl, Norrbyhus och Kungsbro bevakades broarna av fasta detachement. Här mötte Rantzau en Motalaström-linje från Vättern till Roxen, vilken i förening med hans vintriga provianteringsbekymmer definitivt skulle bryta hans planer att fortsätta mot Stockholm. Östergötlands Ryttarfana samt Västanstångs och Östanstångs Fotfolksfänikor ingick i den svenska styrkan, som totalt uppgick till man. Danskarna överraskade det svenska högkvarteret vid Norrbyhus genom att nattetid gå över strömmen vid Ulfshem (nuvarande Sågarhem) och inta den där belägna svenska posteringen vid bergstoppen Juteberget. Dess gamla fornborg låg 2 km väster om det befästa, men illa försvarade svenska lägret vid Norrbyhus, som nu angreps från Juteberget. Samtidigt anföll Rantzau över träbron vid Norrbyhus. Svenskarna hade firat jul-nyår och var kraftfullt berusade. Huvuddelen av det svenska försvaret vid Norrby flydde till skogs och vägen mot Stockholm verkade ligga öppen, men svenska hären stoppade danskarna vid Norrköping. Försvarslinjen längs dagens Motala Ström hade tjänat sitt syfte att uppehålla danskarna, utnyttja vinterns besvärligheter och försvåra deras försörjning. Bristande underhåll till den danska hären omöjliggjorde fortsatt framryckning mot Stockholm. Logistiken med de uttänjda danska försörjningslinjerna fungerade inte. Rantzau såg sig tvungen att retirera söderut, denna gång över Eksjö mot riksgränsen, som vid den tiden gick i linjen Jönköping - Kalmar. I skogarna härjade de elaka smålänningarna. De decimerade den danska hären genom list och överfall. Tillbaka till Danmark kom endast Rantzau själv och ett fåtal ryttare. 20

23 4 Erik XIV och Daniel Rantzau Den danskbesoldade turisten D. Rantzau såg vi häromsisten i Kungs Norrby med sin ryttarhär femtonhundrasjuttio ungefär Då gav han svenskarna på moppe den dag de ej höll garden oppe från Jutebergets branter vek de vid Norrby Sveriges färger svek de Svenska nederlag vid Axtorna Norrbyhus och Ekbyborna den nyårssupne Hognskild Bielke slappt ledde hären från sin kälke Vår kung Erik tvungen krigare leder svensken inget vidare väl skall dock sjuårskriget sluta och kungen leker på sin luta. 4 Lögn och föga troligt men ändå ganska roligt Erik det förneka månde sa du Karin är min enda Karin sa det kan väl hända du Erik är min fjortonde Om verkligheten framkom var nog sanningen tvärtom. Torbjörn Tillman

24 Slag vid Stångebro blodbad i Linköping Hertig Karl/Kung Karl IX ( / riksföreståndare och de facto regent /svensk kung ) var son till kung Gustav I Vasa och drottning Margareta, halvbror till Erik XIV och bror till Johan III. Karl IX var far till Gustav II Adolf, farfar till drottning Kristina samt morfar till Karl X Gustav. Han gifte sig 1579 med Maria av Pfalz ( ). År 1592 gifte han sig med Kristina av Holstein-Gottorp ( ). Karl var således bror till Gustav Vasas söner Erik XIV och Johan III samt farbror till Johan III:s son Sigismund av Polen. Sigismund var liksom modern, Catarina Jagellonica katolik. Som son till Johan III var Sigismund berättigad till både den polska och den svenska kronan. Då Sigismund inte uppehöll sig i Sverige, var Hertig Karl riksföreståndare och starkt oppositionell till den katolske Sigismund. Att en brytning dem emellan skulle komma, var tydligt under lång tid. Vid Stångebro i Linköping utkämpades ett avgörande slag med östgötar på båda sidor. När Sigismund år 1598 i spetsen för polacker och med stöd av svenska kungatrogna adelsmän landsteg i Östergötland vid Stegeborg, mötte han och besegrade där den svenske usurpatorn, hertig Karl. Sigismund utnyttjade dock aldrig vunnen fäktning, utan drog sig till Linköping och förskansade sig väster om Stångån. Hertig Karl gick till förnyat anfall från öster och vann det avgörande Slaget vid Stångebro. Senare år 1600 skulle mer blod flyta i Linköping, då Karl bekämpade rådsadeln. Efter slaget vid Stångebro 1598 superade Karl och Sigismund på Linköpings Slott. Snart drog Sigismund åter till Polen, men fortsatte att hävda sin rätt till Sveriges tron. Först under Karl X Gustavs fälttåg i Polen på 1650-talet avsade sig Polen anspråken på den svenska kronan. Polens fientliga inställning till Sverige skulle dock bestå. Hertig Karl valdes till kung år 1604 som Karl IX. När han avled 1611 var Sverige i krig med tre grannländer samtidigt Danmark, Polen och Ryssland. Dessa krig skulle ärvas av hans son Gustav II Adolf, dennes dotter Kristina samt av hennes kusin och efterföljare Karl X Gustav. 22

25 Vid Linköpings blodbad år 1600 avrättades flera av dem, som stött Sigismund. Hertig Karl lät adelsmän, som stött den legale tronarvingen Sigismund, plikta med sina liv för detta. 4 Stångebro Hertig Karl blev Kung Karl IX Femtonhundranittioåtta då var svårt veta vem att satsa på i familjefejd om Vasatron konung hertigstrid vid Stångebron Polacker utav vågor burna och svenskar kungatroget svurna Steg borg blev seger för noblessen vid Stångebro Karl vann processen Protestant blev inte katolik hertigen blev kung och redigt rik Linköpings blodbad gavs dess torg till de svenska kungatrognas sorg Så kan det gå när det går galet så börjar sextonhundratalet hur lätt att omdömet en sviker farligt lita på politiker Torbjörn Tillman

26 Gustav II Adolf och Trettioåriga Kriget Gustav II Adolf ( / svensk kung ) var Karl IX:s son och efterträdare och är den, som oftast räknas såsom grundläggaren av Sveriges stormaktsställning. Trots att Karl IX hade besegrat Sigismund vid Stångebro år 1598, hade denne inte givit upp sina anspråk på den svenska kronan. Gustav II Adolfs kamp för att avvärja av Sigismunds återupptagna krav ledde till fortsatta krig med Polen och Ryssland. Dessa medförde att Kexholms län och Ingermanland, som tidigare tillhört Ryssland blev svenska redan Åren Stormaktstiden är den epok i Sveriges historia, då Sverige erövrade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa. Perioden anses inledd 1611, då Gustav II Adolf bestiger den svenska tronen, även om många vill förlägga dess inledning till Då startade nämligen Erik XIV den svenska Östersjöexpansionen genom att sända en armé till Estland på anmodan av staden Reval. När trettioåriga kriget bröt ut var Estland svenskt sedan femtio år. Trettioåriga kriget ( ) var en serie militära konflikter, som utspelades i Centraleuropa, huvudsakligen i det, som idag är Tyskland. Om den katolska sidan skulle segra i detta stora religionskrig i Tyskland, kunde Sigismund påräkna Katolska Ligans understöd för kuvande av Sverige. Detta kan ses som den främsta orsaken till Sveriges och Gustav II Adolfs deltagande i trettioåriga kriget. Efter många militära framgångar se Östgötaregementenas fanor och en del nederlag, avslutades kriget med ett fredsfördrag, som undertecknades i de westfaliska städerna Osnabrück och Münster 1648 därav namnet Westfaliska Freden. Redan 1629 hade Polen måst avträda Livland (norra halvan av dagens Lettland) och en del för östersjöhandeln viktiga preussiska hamnar. Westfaliska freden gav också Sverige ett flertal nordtyska besittningar. Bland dem finner man Svenska Pommern i dag Vorpommern som inte sällan av invånare till exempel i Rostock och på Rügen fortfarande med uppskattning omtalas som Südschweden. Avgörande steg hade tagits till att Östersjön skulle bli ett svenskt innanhav. Svenska Pommern var i svensk ägo 1648 till

27 Gustav II Adolf var en oomtvistat framstående konung och statsman, som omgav sig med skickliga medarbetare rikskanslern Axel Oxenstierna och de stora fältherrarna, som kom ur konungens krigarskola. Den främste av dess officerare var översten, sedermera fältmarskalken Johan Banér, som var chef för Östgötarna och överbefäl för den svenska hären Bland alla Gustav II Adolfs dugliga befälhavare återfanns också generalen av infanteriet Johan Lilliehöök, herre till Händelö Gård i Norrköping och generalen av artilleriet Lennart Torstenson för att nu nämna några av många, många. Med sådana män i spetsen för landet och för sina stridskrafter, bestående av inhemska landskapsregementen och värvade utlänningar, var det inte märkligt, att konungen vann beundran bland och bevågenhet från Europas ledare och befolkning. Styrkan i det svenska ledarskapet visade sig, då Gustav II Adolf stupade vid Lützen år 1632 och kriget ändå kunde slutföras framgångsrikt ytterligare ett och ett halvt årtionde. Till framgången hörde också den mänskliga svenska administrationen av Baltikum och de nordtyska provinserna. Därav kommer att tyskar på den södra Östersjökusten än idag kallar sina domäner Südschweden, syftande på ett milt svenskt regemente inte minst med Oxenstiernas administrativa lagar och förordningar. Vart tog beundran av Gustav II Adolf och insikt om en klok svensk statsledning vägen 400 år senare? 25

28 4 Höstplöjda fält och förskingrade värden en dikt om stormakt och vanmakt Mot Brunneby far jag en dimmig novemberdag Skördade åkrar är höstplöjt mörka i kontrast mot en vitmenad körka Någon tänder sitt ljus tjänligt i kristet hus Disiga, fälten skönjes mot skogen lerblanka tiltor vända av plogen Sjätte november är snart till ända stunden åminnes vördsamt kanhända Gustav Adolf den andre i raden faller i Lützens dimma den dagen Minns vi dimmigt idag detta vårt svensk tyska slag På Lützens fält i novemberdiset erlägger svensken yttersta priset Dödligt stick allt slutar en konung stupar November gav en dyrköpt viktoria men nu har många glömt dess historia Att behålla svensk storhet i minnet syns inte längre tilltala sinnet Så tanklöst en stor svensk försakelse nu högtidlighålls med bara en bakelse 4 26

29 Något bör vi begrunda hur blev primärt så sekunda Fakta värderas nytillvänt gärna känslolösa förmenat moderna Hjältar är inte inne i historikers sinne Jag är omodern gammal och grå men erfaren nog att mycket förstå Man tjugonde seklet illa beskrev så skonad från krig den svenske blev Högt håller jag själv mitt fosterland var kallad till tjänst med vapen i hand Krig ett isande kallt tonen var bitsk, smaken salt Ständig beredskap att offra livet blåögd yngling var detta givet Nu med grånade hår än jag tanken förstår Knekt blev jag villigt ren femtiofyra i värnpliktsarmén var vi inte så dyra Vår plikt att värna var tydlig och klar mot ryssen från öster ett folks försvar Drygt fyrtio blev åren i köldtålig här redo försedd med moderna gevär 27

30 Glömd är brukad åker nu är andra nya epoker Helst man nu strider långtbortistan mot ryssen ställs ingen endaste fan Förskingrat svenskt försvar allt är borta som var Förgäten syns fosterlandstanken vara låt Gustav Adolfson flyga och fara Höstmörkret döljer bedrägligt väl att legoknekten har en Akilles häl Den pekuniära knipan blir större mer för den senare än för den förre Inte för sent måhända att nu historien vända Är folkförsvarets anda riktig bara när rikets bestånd är kommet i fara Försvar syns tungt i mellantid för blåögd svensk individ Så går då tanken till hösten åter till dimmig dag och till svartplöjd åker Till kyrka och tro och en här till värn en folkets anda som visst är modern Oss lärt vår kung den sjätte november att ärligen fäkta när olyckan händer 28 4 Torbjörn Tillman

31 Fältmarskalken Johan Banér och Norrbyhus/ Kungs Norrby Johan Banér ( ) var son till Gustav Axelsson Banér och Kristina Svantesdotter Sture. Han var deras tolfte barn. Redan vid fyra års ålder miste han sin far och sin farbror Sten Axelsson Banér, vilka avrättades vid Linköpings blodbad år Johan Banér var Chef för Östgöta Landsregemente , för Östgöta Ryttare och överbefäl för den svenska hären i Tyskland Han anses som en av Sveriges främsta fältherrar genom tiderna. Redan som 19-åring deltog han i det ryska kriget i Baltikum. År 1620 följde han Gustav II Adolf på dennes friarresa till Berlin. Då var Johan Banér en levnadsglad och oerfaren kaptenlöjtnant, som uppvaktade unga hovfröknar och fröjdade sin omgivning med glada skämt. Vid bara 25 års ålder blev han år 1622 överste, efter att han visat stor tapperhet och skicklighet vid svenskarnas erövring av Riga. När han 1630 återvänder till Sverige från de många krigsåren i Baltikum, är han en stram överste, fylld av lugn eftertanke och överlagda handlingar. Den blivande fältmarskalkens hela liv var vigt åt kriget. Genom sin duglighet steg han snabbt i de militära graderna. I slaget vid Breitenfeld 1631, en av den svenska arméns största segrar någonsin, förde Banér befäl över den högra flygeln. Han följde Gustav Adolf ända till slaget vid Nürnberg 1632, där han skadades allvarligt och inte själv kunde delta i striderna vid Lützen samma år, där Gustav II Adolf stupade 6 november. År 1634 utsågs han till fältmarskalk och hans närmaste uppgift blev att bemanna och utbilda en ny armé, som 1636 vann en stor seger i slaget vid Wittstock under ledning av Banér. Breitenfeld, Lützen och Wittstock är tre av segernamnen på Östgötarnas fana. 5 Östgöta Ryttare och Östgöta Fotfolk i den Svenska brigaden medverkade till en av svenska arméns största framgångar vid Breitenfeld år Båda fotfolket och ryttarna deltog också i slaget vid Lützen Efter slaget vid Lützen fick Östgöta Ryttare stanna kvar i Tyskland, medan Östgöta Fotfolk återfördes 5 G II A brigader betecknades med namn som Gula brigaden, Blå Brigaden, osv. I Svenska Brigaden ingick landskapsregementena Östgöta-, Västgöta-, Dal-, Upplands- och Savolax-regementen. 29

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser

Övergången av Düna Realistiska stridsförberedelser Slaget vid Narva Den 1 oktober 1700 avseglade kungen från Karlskrona till Pernau i norra delen av Rigaviken. Han var fast besluten att först vända sig mot ryssarna och söka befria Narva, den starkt befästa

Läs mer

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid

Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltid och tidigmodern tid en klerkernas och adelns tid Medeltiden är en term som har varit etablerad inom historieskrivningen sedan 1600-talet. Först användes den för att beteckna den period som låg

Läs mer

Marco Smedberg. Första världskriget. historiska media

Marco Smedberg. Första världskriget. historiska media Marco Smedberg Första världskriget historiska media Historiska Media Box 1206 221 05 Lund info@historiskamedia.se www.historiskamedia.se Historiska Media och författaren 2014 Omslag: Jacob Wiberg Omslagsbild:

Läs mer

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne

Danskt blir svenskt. Din guide till 1600-talet i Skåne Danskt blir svenskt Din guide till 1600-talet i Skåne Gränslandet Skåne Att leva i gränslandet mellan två länder i krig är oerhört påfrestande för befolkningen. Skåne har ofta varit hårt ansatt i maktkamperna

Läs mer

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40

Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Kommunisterna och 2:a världskriget 1939-40 Innehåll Introduktion... 1 1. Molotov-Ribbentrop-pakten... 2 Sovjetunionen tröttnar på Chamberlains sabotage... 2 Chamberlain hårt pressad... 3 Antikominternpakten

Läs mer

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION?

BEHÖVER VI EN SYDSVENSK REGION? Behöver vi en sydsvensk region? Frågan är relevant och det kan finnas många svar. I denna bok ger ett flertal initierade skribenter sin bild av regionalt utvecklingsarbete och regional samhällsorganisation.

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116

Riksdagens snabbprotokoll 2014/15:116 Riksdagens snabbprotokoll Måndagen den Kl. 09.00 00.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Andre vice talmannen

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo

ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo ETT FÖNSTER MOT MASSAKERN Marco Impagliazzo "Vem talar idag om folkmordet på armenierna?" 1. Detta välkända uttalande av Hitler gjordes inför chefsbefälhavare för de väpnade tyska styrkorna den 22 augusti

Läs mer

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET LÄRARHANDLEDNING AV: ANNA MARIA FORSBERG OCH BOEL NYGREN 1 BREV FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET Serie i 8 avsnitt Målgrupp: åk 4-6 Filmerna som serien Brev från första världskriget

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi

Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor och svar Alla tiders historia Maxi Ny världsbild Nya geografiska upptäcker Nya handelsvägar Nya y politiska och ekonomiska centra växer fram Ny ekonomisk politik Nya y religiösa riktningar Upptäckternas och enväldets tid Instuderingsfrågor

Läs mer

ett ursprungsfolk i Sverige

ett ursprungsfolk i Sverige samer ett ursprungsfolk i Sverige Photo: Frida Hedberg Tiderna förändras Kulturer påverkas, förändras och smälter emellanåt samman. Samer och andra folk har levt sida vid sida under många hundra år i det

Läs mer

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna

Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna 1 Leo Trotskij: Leninismen och arbetarklubbarna (17 juli 1924) 1 Kamrater, jag kommer snart att få tillfälle att tala inför Kulturarbetarnas andra allryska konferens. Låt oss hoppas att bara det faktum

Läs mer

Ingela Olsson Moris AB, 2012

Ingela Olsson Moris AB, 2012 Ingela Olsson Moris AB, 2012 Barnuppfostran i olika kulturer Synen på barn utifrån kultur och religion Ingela Olsson Ingela Olsson Moris AB, Helsingborg, 2. rev. uppl., 2012 http://www.ingelaolsson.se/

Läs mer

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:-

09-10/2006 TEMA MÅNGFALD. Värde 50:- 09-10/2006 TEMA MÅNGFALD Värde 50:- TIDSKRIFTEN SPANING INNEHÅLL Vi hjälper dig spana Spaning är en tidskrift om kulturarvet i Västmanland, som det såg ut igår och som det ser ut idag. Spaning vill vara

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Nya Varvet - en nordisk mötesplats med gamla anor

Nya Varvet - en nordisk mötesplats med gamla anor Nya Varvet - en nordisk mötesplats med gamla anor Christer Johansson, arkivarie och historiker Inledning Nya Varvet vid Göta älvs mynning har alltid haft en central placering i Norden. Här bildade nationsgränserna

Läs mer

Vi trodde på kommunismen

Vi trodde på kommunismen 1 Vi trodde på kommunismen Engelskt original: The God That Failed Svenska upplagan publicerad 1950 Innehåll Förord av Martin Fahlgren... i Inledning... 1 Korta biografier över medarbetarna... 6 Del 1:

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete

Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Vad lärde vi oss? Ett antal katastrofer som påverkat dagens brandskyddsarbete Förord Historien lär oss att vi inget lär av historien Friedrich Hegel, 1770-1831 Det går såklart att känna sympati för ovanstående

Läs mer

FORUM TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS. SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av Försvarsmakten

FORUM TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS. SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av Försvarsmakten FÖRSVARETS FORUM FÖRSVARSMAKTENS PERSONALTIDNING NR 1/2015 TJUGOFEMÅRINGEN SOM GER SUPPORT KULSPRUTA 90, ETT VAPEN I VÄRLDSKLASS Den längsta intervjun med PETER HULTQVIST SKÅNSKA SANDSTÄPPEN räddas av

Läs mer

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper.

Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rapport från Rädda Barnens projekt Utanpapper.nu, en hjälplinje för barn utan papper. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal?

Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar som grävde Göta Kanal? LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för religion och kultur Religionsvetenskap, Kristendomshistoria HRVC45 Vårterminen 2006 Handledare: Otfried B Czaika Hur såg den kyrkliga integrationen ut för de ryssar

Läs mer

www.afghanistan.nu # 1 årg 2011 15 kr USA utplånade hel by Afghanistan.nu 1

www.afghanistan.nu # 1 årg 2011 15 kr USA utplånade hel by Afghanistan.nu 1 www.afghanistan.nu # 1 årg 2011 15 kr USA utplånade hel by Afghanistan.nu 1 Finding Ali - vacker men tveksam film 2001 träffade Pål Hollender Ali Sajjad i Kabul. Ali Sajjad var då nio år. Finding Ali skulle

Läs mer