Kvinnor måste vara dubbelt duktiga MARIE GÖRANZON: S-kvinnors tidning. ALIDA M. BLACK: Hillary är tillbaka till valet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnor måste vara dubbelt duktiga MARIE GÖRANZON: S-kvinnors tidning. ALIDA M. BLACK: Hillary är tillbaka till valet 2012"

Transkript

1 S-kvinnors tidning Nummer 4 oktober 2008 ÅRGÅNG 104 ALIDA M. BLACK: Hillary är tillbaka till valet 2012 MIA SUNDELIN: S-kvinnor står oss närmast DEBATT Livmodern är ingen handelsvara MARIE GÖRANZON: Kvinnor måste vara dubbelt duktiga

2 När billiga poäng blir dyra INNEHÅLL NR 4 När Hillary Clinton erkände sig besegrad av Barack Obama i kampen om att bli demokraternas presidentkandidat, slocknade hoppet om att få se en kvinnlig president i USA. I och med nomineringen av Alaskas guvernör Sarah Palin till republikanernas vice presidentkandidat kan det bli en kvinna i toppen ändå. Om Sarah Palin får vi veta att hon är en konservativ, kristen NRA-medlem med tydligt abortmotstånd. Skrämmande åsikter naturligtvis, men jag kan ändå inte låta bli att fascineras, för det är främst som fembarnsmamma Sarah Palin porträtteras. Att en politikers familj tar stor plats är ett vanligt inslag i amerikansk politik, men det påverkar kvinnliga politiker särskilt. De tvingas hela tiden förhålla sig till mammarollen, som anses spegla deras duglighet som politiker. Sarah Palins syn på Irakkriget sammankopplas med att hennes sons militärtrupp nyligen åkt dit, hennes familjepolitiska hållning med hennes val att föda ett barn med downs syndrom och tonårsdotterns graviditet. När däremot George Bushs tonårsdöttrar hamnar i fylleriskandaler är det ett tecken på presidentfrun Laura Bushs misslyckande. George Bush ges möjligheten att iklä sig rollen som familjefader eller statsman när det passar honom, men Sarah Palin är alltid hockeymamman. Även demokraternas Hillary Clintons föräldraskap kopplas ständigt ihop med hennes förmåga att leda landet. Singeltjejen Condoleezza Rice däremot har ingen mammaroll att förhålla sig till, vilket upplevs som lite för suspekt för att hon ska kunna bli presidentkandidat. Duktiga barnlösa singeltjejer kan vara användbara som utrikesministrar, men är knappast något man visar upp som affischnamn. Även svenska kvinnliga politiker lockas av frestelsen att plocka billiga politiska poäng på familjen, exempelvis Stockholms landstingsråd Filippa Reinfeldt i tidningen Mama. Sådant riskerar inte bara att slå tillbaka när det börjar uppfattas som smaklöst, det riskerar även att skapa en förväntan på kvinnliga politiker som det är bäst vi håller oss borta ifrån. Foto: Ylva Säfvelin Foto: Marika Sivertsson Foto:LM Otero/Scanpix NALIN HAR ORDET Förslaget om en tredelning är ett stort steg mot ett jämställt familjeliv... 4 AKTUELLT En ny rapport kräver krafttag för jämnare könsbalans inom forskningen, och ny kartläggning av våld mot kvinnor visar att fördomar styr hjälpen... 4 KVINNORNAS USA Glastaket fick sig en omgång i demokraternas primärvalskampanj Men det kan bli Sarah Palin som får skörda frukterna... 8 NYA DO Backlash eller en modernisering som gör det möjligt att effektivt motverka diskriminering? Vi har pratat med Katri Linna KYRKOVALET Det drar ihop sig till det val där en röst väger tyngre än i andra kyrkovalet. Vi har pratat med Gun Andersson (s) MARIE GÖRANZON Som i andra yrken måste kvinnor vara mer kompetenta än män för att nå framgång, säger Marie Göranzon om jämställdheten på teatern...14 HALLON OCH HAT Vi har diskuterat författarskap med de två tidigare Morgonbris-redaktörerna Eva Swedenmark och Annica Wennström...16 Foto: Anette Andersson 11 8 FEMINISM I HBT-NÄTVERK S-kvinnor ligger ungefär 50 år före oss, säger Mia Sundelin, ordförande för nätverket hbt-socialdemokrater i Stockholm STINA TOUMA FÖRBUNDSSEKRETERARE Män lyssnar till män och kvinnor lyssnar ofta också till män. Dessvärre gäller det i hög utsträckning fortfarande. Margareta Winberg QUEER-FEMINISM PÅ SCEN Malin Hellkvist Sellén har skapat en feminsitisk plattform inom danskonsten KULTUR Lärarinna i politikens hårda skola Margareta Winberg bjöd på en presentation utöver det vanliga när hennes bok kom ut INTERNATIONELLT Tre generationer kvinnor i Grekland för en kvinnokamp på de villkor som bjuds. Det går långsamt framåt KORSORD DEBATT Risken finns att kvinnor och barn blir handelsvaror om surrogatmödraskap legaliseras. Billiga poäng om föreställningen att svenska skolan är i kaos AKTUELLT I FÖRBUNDET Omslagsbild: Ulla Richter Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta 3

3 NALIN HAR ORDET Nu väntar kampen för föräldraförsäkringen Den socialdemokratiska välfärdsgruppens förslag om en tredelning av uttaget i föräldraförsäkringen ligger nära vårt eget ställningstagande och är ett stort steg mot ett jämställt familjeliv och en jämställd arbetsmarknad. Men än är tredelningen inte inskriven i försäkringsvillkoren. Ett opinionsarbete som kräver S-kvinnors medverkan och engagemang väntar oss. Den socialdemokratiska partikongressen måste vinnas för förslaget. Sedan kommer valrörelsen. Om tredelningen ska bli verklighet måste vi kunna förklara för både partikamrater och väljare hur det kommer sig att individuell valfrihet kan få negativa följder för kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Vi måste förklara att individuella val kan få strukturella konsekvenser. Så länge kvinnor tar huvudansvaret för omsorgen om barn och gamla kommer kvinnors kunskaper och erfarenheter på arbetsmarknaden att värderas lägre. Om tredelningen ska bli verklighet måste vi kunna förklara för både partikamrater och väljare hur det kommer sig att individuell valfrihet kan få negativa följder för kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Arbetsgivare vet att kvinnor i allmänhet i större utsträckning är frånvarande från arbetet. Även kvinnorna själva tar med i beräkningen att de kommer att behöva vara frånvarande från arbetet och söker sig till jobb som går att förena med omsorg om barn och gamla. Med högre risk för frånvaro följer osäkrare anställningsförhållanden, lägre lön och sämre karriärmöjligheter. Får vi igenom en tredelning är mycket vunnet, men jämställda villkor i föräldraförsäkringen räcker inte. Det är självklart bra att papporna tar sin del av omsorgen om barnen men om båda föräldrarna ska arbeta heltid måste den offentligt finansierade barnomsorgen fungera bättre än i dag. Vi håller på att få oacceptabla kvalitetsskillnader med sämre och bättre förskolor. På vissa förskolor förväntas föräldrarna, för det mesta mamman, hämta barnen senast klockan fyra. Fritidsverksamheten för skolbarn hankar sig fram med lite personal och föräldrarna får försöka hitta andra lösningar. Deltid för mamman är en möjlighet. Under det senast decenniet har anhörigas insatser i äldreomsorgen ökat. Om anhörigas del i omsorgen om de gamla ska få rimliga proportioner måste den offentligt finansierade äldreomsorgen få mer resurser. Orimligt är det att en heltidsarbetande medelålders kvinna ska pressas av att ingen annan hjälper äldre anhöriga med personlig omvårdnad, handling eller städning. Orimligt är det också att en gammal människa, ofta en kvinna, ska behöva våndas över att omsorgen om maken/makan blir övermäktig. Om vi någonsin ska uppnå målet att kvinnor ska ha en inkomst som går att leva på livet ut måste vi lyfta den orimliga och orättvisa omsorgsbördan från kvinnors axlar. Jämställd föräldraförsäkring är ett sätt. Mer resurser till barnomsorgen och äldreomsorgen är ett annat sätt. Båda sätten är nödvändiga! N A L I N P E K G U L F Ö R B U N D S - O R D F Ö R A N D E AKTUELLT Krav på n Europaparlamentet har med överväldigande majoritet godkänt rapporten Women in Science av den danska parlamentsledamoten Britta Thomsen (s). Det faktum att få kvinnor når toppen i vetenskapliga karriärer är ett gemensamt europeiskt problem. Enligt rapporten är mer än 50 procent av studenterna, och 43 procent av de doktorsexaminerade, kvinnor ändå återfinns bara 15 procent kvinnor på höga akademiska befattningar. T E X T: M A R I K A S I V E R T S S O N Högskoleverkets rapport Kvinnor och män i högskolan visar samtidigt att andelen kvinnliga studenter på högre utbildning ökar i Sverige, från att redan tidigare ha varit i majoritet. Kvinnor tar också i större utsträckning än män examen. Det betyder att kvinnor i Sverige från ett redan bra utgångsläge blir alltmer välutbildade. Detta förhållande har inte påverkat maktstrukturerna i samhället, männen besitter trots den ökade kvinnliga kompetensen fortsatt de höga positionerna. Inom universitetsvärlden speglas det av att bara 18 procent av professorerna är kvinnor, detta trots att antalet professorer har fördubblats de senaste tio åren. Andelen kvinnnliga professorer har ökat med endast en procentenhet per år, detta trots uttalade att ambitioner att minska snedrekryteringen. Och utanför universiteten har män fortsatt Rebelliska kvinnor Vi har växt så att det knakar. Rent av med lite växtvärk. Vi har blivit en etablerad förening, och vi anser oss ha lyckats stoppa att skatteavdrag för hushållsnära tjänster blev s-politik... Här hejdar sig ordföranden Linnea Björnstam för att konstatera att hon kanske är lite kreativ 4 Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta

4 ny könsbalans Kvinnors löner sämre än EU-snittet Lönegapet mellan män och kvinnor i EU var 15,9 procent 2007 enligt en ny rapport från Eurofound, EUs arbetsmarknadsinstitut. Året innan var skillnaden 16,2 procent. För Sverige redovisas en större skillnad än genomsnittet, 16 procent. Det gör att svenska kvinnolöner hamnar först på tionde plats i jämförelse med männen inom EU15. I EUs femton första medlemsländer (EU15) var skillnaden något mindre, 14,4 procent. I Slovenien och Belgien är skillnaden på sju procent den minsta redovisade. Kompetens är manlig; på Lunds universitet erkänner man utan omsvep att det finns en könsbias i utvärderingarna. högre lön än kvinnor oavsett utbildningsnivå, men störst är skillnaderna i gruppen med minst tre år eftergymnasial utbildning. Universitetskansler Anders Flodström har efterlyst debatt med anledning av siffrorna. Han säger att det är orimligt att högutbildade kvinnor blir omsprungna av män som struntar i utbildning och tar en genväg till toppjobben. En utvärdering vid kemiska institutionen vid Lunds universitet belyser emellertid problemet inom självaste universitetsvärlden mycket tydligt: Män uppfattas som mer kompetenta av ingen annan anledning än kön. Kvinnliga forskare rankades lägre än de manliga kollegorna, trots likvärdiga prestationer. Två av de kvinnliga forskarna som utvärderats gjorde en kontroll av utvärderingens resultat genom att använda forskarnas h-index3, ett mått som kombinerar publikationer och citeringar. Resultatet visade sig då inte ha någon relation till kön. Dekanen på fakulteten ifråga ger de kvinnliga forskarna sitt stöd; han anser att det finns en könsbias i utvärderingarna. I rapporten Women in Science finns förslag på hur man kommer tillrätta med sådana situationer: där ställs krav på könsbalans inom beslutande organ, jämställdhet inom forskarprogram, och ett aktivt karriärstöd för kvinnliga forskare. Ett särskilt krav är att Europeiska kommissionen och EU-länderna garanterar att bedömningsgrupper och särskilda utskott ska bestå av minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män. Kan det vara något att ta till sig som en inledning till debatten på de svenska universiteten? Foto: Matton Library 50/50-kampanj i EU 2009 är det val till Europaparlamentet då en ny kommission, ledd av en ny ordförande och en ny president för Europaparlamentet kommer att utses. Hur många av EU-parlamentarikerna kommer att vara kvinnor? Kommer EUs båda högsta ledare bära kostym och slips? Mer än hälften av EUs befolkning är kvinnor. I dag är kvinnorna underrepresenterade i beslutsfattandet på alla nivåer inom EU-institutionerna. En verklig demokrati i EU förutsätter att alla medborgare är företrädda, såväl kvinnor som män skriver lobby-organisationen European Women s lobby 50/50- campaign som har startat en kampanj för att grantera jämställdhet såväl på EU-nivå som i medlemsstaterna. Organisationen uppmanar alla europeiska och nationella politiska partier att ha jämställda vallistor och program och att kvinnor och män ska göra sina röster hörda och delta i valet 2009 för att ge skjuts åt demokrati, jämställdhet och rättvisa. Läs mer på firade sitt femårsjubileum med historieskrivningen, men hur som helst: Vi har fått upp föräldraförsäkringsfrågan på kongressen, även om det nu inte gick som vi ville. Kort sagt: vi har försökt påverka strukturerna i partiet genom att lära oss mer och att stötta varandra till att åstadkomma förändringar. Och det finns mycket kvar att göra, säger hon, så i Rebella känns inte tioårsjubileumet som så särskilt långt borta. De omkring 60 medlemmarna firade sitt femårsjubileum med ett seminarium och en fest i början av september. Seminariet diskuterade intersektionalitet, och hur idén om intersektionalitet ska kunna omsättas i politisk verklighet. När den ena rättvisan inte utesluter den andra var rubriken, och bland annat diskuterades hur den nuvarande föräldraförsäkringen passar hbt-familjer bättre än en tredelad försäkring. Hållbar jämställdhet Sveriges kommuner och landsting ska ha fyra regionala konferenser hösten 2008 under rubriken Hur kan du integrera jämställdhet i ledningssystem och i kvalitetsarbete? Bland de som medverkar finns Margot Wallströms särskilda rådgivare Minna Gillberg och Marianne Melkersson som är jämställdhetssamordnare i Västra Götalandsregionen. En skrift om 10 års erfarenheter av praktiskt jämställdhetsarbete i kommuner och landsting ska också presenteras. Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta 5

5 Kvinnor löper högre risk för whiplash Bilsäten är konstruerade för män. Därför utsätts kvinnor för tre gånger så stor risk som män att få whiplashskador vid en krock bakifrån. I en doktorsavhandling vid den medicinska fakulteten vid Universitet i Umeå undersöker Bertil Jonsson saken. Han finner dessutom att kvinnor sitter annorlunda i bilstolarna än män; de sitter högre upp och närmare ratten. Den docka som används vid krockförsök stämmer överens med två av tre män, men bara var tredje kvinna i fråga om vikt. När det gäller längd stämmer dockan bara för en av tjugofem kvinnor. Sammantaget innebär kvinnors sittbeteende och bilstolarnas utformning en väsentligt högre risk för whiplashskador. För medsystrar i länder där kvinnors medellängd inte når upp till skandinaviskornas är situationen ännu värre. Tillskott i floran av kvinnoklubbar Två nya klubbar har nyligen bildats i Uppsala och Västerås. Och Yekbun Alp, medlemsutvecklare, har ett till nytillskott på gång. Om någon månad har vi en klubb också i Gottsunda i Uppsala. Hon är uppenbart glad över engagemanget. Den klubb som har hunnit komma igång är HEVI kvinnoklubb i Uppsala. De 20 medlemmarna i klubben kommer att arbeta med särskild inriktning på att motverka våld mot kvinnor. HEVI står för Hopp om en värld fri från psykisk och fysisk individmisshandel. Här finns det massor av ambitioner, och en stor vilja att förändra. Och klubben har också fått ett stort stöd att komma igång från både s-distriktet och arbetarekommunen. Och naturligtvis kvinnoförbundet, fortsätter Yekbun Alp. Klubben i Västerås ska rikta in sig på integrationsfrågor och har bildats av sex medlemmar. För att nära engagemanget ska medlemmarna att gå skrivarkurser och studiecirklar. AKTUELLT Utbildning mot En kvinna som utsätts för våld i nära relation är heterosexuell och i fertil ålder. T E X T: M A R I K A S I V E R T S S O N Lite hårddraget är den föreställningen ett av de problem som länsstyrelsens kartläggning av socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor har koncentrerat sig på. 25 kommuner samt Stockholms stad har kartlagts; det är en del i regeringens handlingsplan för kvinnofrid. För de s-kvinnor som under åren har motionerat om insatser för kvinnor som drabbas av våld säger kartläggningen inte mycket nytt. Morgan Johansson utsåg under sin tid som folkhälsominister Heléne Fritzon som utredare, varför det redan fanns en god kunskap om problemen: En del i denna mycket grundliga utredning har regeringen anammat. Vi vet att det finns många kvinnor som är särskilt utsatta: det gäller äldre kvinnor, funktionshindrade kvinnor och särskilt kvinnor med missbruk, säger Carina Ohlsson, som är ordförande i Svenska kvinnojourers riksförbund. Hon har skrivit många av de motioner som under åren har lagts fram i ämnet, till exempel i samband med den handlingsplan regeringen la fram i höstas. Lunds Universitet avlägset. Foto: Pentti Karppinen/AiBild Skyddet för utsatta kvinnor måste förbättras. Men frågan vi måste ställa oss nu, är hur vi ska få våldet att minska. Carina Ohlsson uppskattar ambitionen, och kartläggningen, eftersom någon sådan inte finns sedan tidigare. Men hon skulle önska ett mer komplext perspektiv. Bättre insatser för att skydda kvinnor är uppenbart nödvändigt: Resultatet av länsstyrelsens kartläggning visar en väldigt låg kompetens i omsorgerna om äldre och funktionshindrade kvinnor. Där finns i stort sett ingen kunskap alls. Också när det gäller frågor som rör de män som utövar våld, eller frågor som rör hedersrelaterat våld, är kompetensen särskilt låg. Ett annat problem är att underlaget är för litet för satsningar i varje kommun. För att möta det kommer länsstyrelsen i framtiden att kunna samordna resuser, så att små kommuner kan samsas om utbildning, och om till exempel mansjourer eller stöd till kvinnor och barn som bevittnat våld, säger Birgitta Vigil, utvecklingsledare för kvinnofrid vid Länsstyrelsen i Stockholm. Långt till högre s Möjligheter till arbete hänger ihop med utbildningsnivån, det är en sanning som gäller alldeles särskilt för funktionshindrade. Men tröskeln är mycket högre för unga funktionshindrade kvinnor. De prioriterar inte utbildning, säger Madeleine Linder. T E X T: M A R I K A S I V E R T S S O N Forum Kvinnor och Funktionshinder har genomfört en pilotstudie i Göteborg som projektledaren Madeleine Linder hoppas leder till 6 Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta

6 KRÖNIKA våld Frånvaron av rutiner och statistik blir också belyst av kartläggningen. Många kvinnor söker för något annat än att de har varit utsatta för våld, och det måste därför finnas rutiner och checklistor för att i varje ärende undersöka om kvinnan ifråga har blivit slagen. Och vet man inte ärendemängden så vet man inte heller hur man ska anpassa resurserna. Det är märkligt att statistiken är så dåligt skött, säger Birgitta Vigil. Carina Ohlsson menar emellertid att allt inte får handla om de kvinnor som redan är ärenden. De förebyggande insatserna måste få ett större utrymme: Vi har arbetat under många år för att man ska se hela gruppen kvinnor. Skyddet måste förbättras för de kvinnor som är särskilt utsatta. Men frågan vi måste ställa oss nu, är hur vi ska få våldet att minska. Vi ser inte att det gör det. Man måste arbeta förebyggande, poängterar hon. På förskolor, skolor, arbetsplatser... man måste tala om maskulinitet, om normer för män. Vi vet att problemen följer med in på arbetsplatsen. Såväl utsatta som förövare kommer till exempel ofta för sent till jobbet. Det är en bra plats att bedriva utbildning på, avslutar Carina Ohlsson. studier för funktionshindrade insatser och ett ökad intresse för kunskaper på området. Ett stödprojekt för att stimulera till studier planeras nu i föreningen. I de fokusgrupper som har ingått i undersökningen har det visat sig att kvinnor hålls tillbaka av rädsla för att förlora den försörjning de har, och av rädsla för att misslyckas på grund av en för tuff studiesituation. De som avbrutit studierna angav att studietakten var för hög. Dels är det svårt att upprätthålla studiemotivationen för den som kommer efter, och dels riskerar studielånen att bli alltför höga. Det kunde också vara svårt att få tag i studiematerial i tid, om mediet behövde anpassas. Under sommar- och juluppehåll riskerar studenter stå utan försörjning om de inte hittar jobb, samtidigt som funktionshinder kan innebära ett särskilt stort behov av återhämtning. Det kunde också vara svårt att få vägledning till ett lämpligt studieval för den som är funktionshindrad. Det leder till att funktionshindrade försvinner från den offentliga arenan. Det saknas förebilder, och vi får svårt att föra vår talan. Det är en mångfaldsfråga, säger Madeleine Linder. Undersökningen pekar på vikten av anpassade studieförhållanden för funktionshindrade. Det behövs coaching, ekonomiskt stöd och mer hjälp från universitetet. Foto: Mathias Bohman/AiBild Erfarenhetsutbyte om könsbaserat våld Demokratiska Republiken Kongo är ett land förött av militära konflikter sedan mitten av 1990-talet. Hundratusentals kvinnor och flickor har våldtagits och många har samtidigt stympats på det mest fruktansvärda sätt. Sexuellt våld mot kvinnorna används som strategi i krigföringen för att tortera, förödmjuka och skrämma. Genom våldtäkterna förstör förövarna familjer och hela samhällstrukturer. Där verkar en man som tagit som sin uppgift att försöka rädda och sy ihop några av dessa sargade kvinnor. Hans namn är Denis Mukwege, numera världsberömd kirurg på Panzi-sjukhuset. Jag träffade honom på en Sida-konferens om könsbaserat våld. Han har en omedelbar värme och utstrålar djup empati. Han beskriver de patriarkala strukturer och sociala stigma som dessa svårt traumatiserade och skadade kvinnor blir utsatta för när de lämnar sjukhuset. De blir utstötta ur familje- och bygemenskapen. Doktorn är djupt bekymrad. Han vill ändra människors attityder, han vill nå in i mäns hjärtan och få dem att förstå kvinnornas lidande. Det händer att även män utsätts för detta sexualiserade våld. Han berättar om en man som fått sitt könsorgan avskuret. Mannen är förvirrad. Vem är han nu? Doktorn försöker övertala mannen att berätta öppet om sitt öde i hopp om att flera män ska kunna identifiera sig med honom och därmed även kunna förstå kvinnor i liknande situation. Vi diskuterar behovet av psykosociala insatser för kvinnorna när de ska lämna sjukhuset. Vikten av att ha skyddade mötesplatser, samtalsgrupper och möjlighet till försörjning är en erfarehet som Kvinna till Kvinnas partners på Balkan har. I höst börjar därför ett unikt erfarenhetsutbyte mellan Dr Mukewege och hans team i Kongo och kvinnogrupper från Balkan. Bottom line: det handlar om kvinnors och mäns lika värde och rättigheter. L E N A A G G E N E R A L S E K R E T E R A R E, W W W W. K V I N N AT I L L K V I N N A. S E...han vill nå in i mäns hjärtan och få dem att förstå kvinnornas lidande. Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta 7

7 Hillary kom Allida M. Black har känt Hillary Clinton i 17 år och i våras kampanjade de tillsammans i 14 delstater. Målet var att krossa det glastak som har hindrat kvinnor från att nå den amerikanska politikens absoluta topp: skrivbordet i det Ovala Rummet i Vita Huset. Men resultatet av deras kamp kan istället bli att en kvinna med helt andra värderingar, republikanernas vicepresidentkandidat Sarah Palin, hamnar där. TEXT: ERIC SUNDSTRÖM Jag växte upp i Tennessee och pluggade i Georgia. Inom alla politikområden som intresserade mig, kvinnors rättigheter, skola, hälsovård, hänvisades jag till en kvinna som hade flyttat till grannstaten Arkansas, förklarar Allida M. Black. Den kvinnan var naturligtvis Hillary Clinton. Allida M. Black har levt sitt liv i gränslandet mellan akademi, politik och kampen för kvinnors rättigheter. Hon doktorerade vid The LM Otero/Scanpix Det är kvinnliga väljare som kan avgöra

8 mmer igen 2012 George Washington University och leder i dag ett forskningsprojekt om Eleanor Roosevelt vid samma universitet. Eleanor Roosevelt lyckades till slut kliva fram ur sin make Franklin D. Roosevelts skugga och anses vara den kanske mest betydelsefulla kvinnan i USAs nutida politiska historia. Blacks förhoppning var att Hillary Clinton inte bara skulle fortsätta klivet ur sin makes skugga. Hillary Clinton skulle även flytta in i det Ovala Rum där både Franklin D Roosevelt ( ) och Bill Clinton ( ) har huserat. Jag är feminist, men mitt stöd till Hillary handlar inte bara om att hon är kvinna. Jag har jobbat med henne i 17 år och stödjer hennes politiska linje i en rad frågor som är viktiga för mig, säger Black och slår samtidigt ett slag för Clintons erfarenhet och imponerande karaktär. Slutet av primärvalskampen mot Barack Obama var väldigt känslosam för mig. Att det framställdes som ett val mellan kön och etnicitet krossade nästan mitt hjärta. Jag träffade Hillary när hon arbetade för de svartas rättigheter i Arkansas, jag har sett hennes insatser i Afrika, hur etniskt blandad hennes stab är, säger Black innan rösten sviker henne för en sekund. Eric Sundström/AiBild Allida M. Black tror på valseger för Hillary Clinton Jag är feminist, men mitt stöd till Hillary handlar inte bara om att hon är kvinna. Jag har jobbat med henne i 17 år och stödjer hennes politiska linje i en rad frågor som är viktiga för mig. På en vägg i hennes arbetsrum hänger en affisch med Nelson Mandelas leende ansikte samt en valsedel från det första fria valet i Sydafrika. På den andra väggen hänger ett porträtt på Eleanor Roosevelt. Jag fick en tröja av Hillary i förra veckan. På framsidan står det 18 miljoner sprickor. Över ryggen lyder texter ge aldrig upp. Hillary Clintons 18 miljoner röster i demokraternas primärval skapade viktiga sprickor i det glastak som är en förklaring till att den amerikanska politiken är synnerligen ojämställd. I vakuumet efter Hillary Clinton dök Sarah Palin upp, menar Black. Det är ännu en anledning till att Obama borde ha valt Hillary som sin vicepresident. På frågan om en sådan valsedel, en afroamerikan och en kvinna, inte skulle vara väl historisk för de amerikanska väljarna svarar Black lika bestämt. De hade vunnit i en handvändning. Black menar att John McCains utnämning av Sarah Palin var ett genidrag. Inte för att Palin kommer att locka över horder av osäkra kvinnliga mittenväljare eller gamla Hillarysupporters. Abortfrågan, vapenlagar, lika lön för lika arbete de sakpolitiska skillnaderna är för stora för en kvinnlig väljare i en förort som lutar åt demokraterna. De senaste mätningarna visar på ett i princip dött lopp mellan Barack Obama och John McCain. Allida M. Black menar att de kvinnliga väljarna kan avgöra valet. T E X T : E R I C S U N D S T R Ö M Historien har lärt oss att om demokraterna ska vinna ett presidentval, så måste man vinna de kvinnliga väljarna med god marginal, säger Black. Efter Sarah Palins framfart har McCain nu stöd av en majoritet av de vita kvinnliga väljarna, medan Obama har en knapp ledning bland samtliga kvinnliga väljare. För att vinna måste valet återigen bli ett val mellan Obama och McCain, och inte mellan Obama och Palin, menar flera centralt placerade demokrater som AiP har talat med. Obama måste uppträda som en president och inte som en professor. Han ska kampanja i små städer och inte genom stora möten. Och han måste vinna en av debatterna mot Mc- Cain, säger Black. Will Marshall, grundare av tankesmedjan Progressive Policy Institute, anser att Obama ska prioritera det som ofta glöms bort i rapporteringen av amerikansk politik: sakfrågorna. Det är tydligt att det är ekonomin som egentligen oroar människor. Ekonomin är frågan som kan bryta jämviktsläget och föra Obama till Vita Huset. Samtidigt är säkerhetspolitiken den fråga som kan göra att han inte når dit, säger Marshall. Bloggaren Matthew Yglesias, som är knuten till tankesmedjan Center for American Progress, oroas över att Obamas kampanj verkar ha problem med att dominera den dagliga nyhetscykeln, som oftast kretsat kring McCain och Palin. Kevin Croke, doktorand vid universitetet Johns Hopkins SAIS, delar Yglesias oro men påpekar att Obamas kampanj verkar prioritera arbetet på marken ute i delstaten: registrering och mobilisering av möjliga väljare. Min främsta oro är att republikanerna redan har börjat driva en klart negativ kampanj mot Obama, precis som man gjorde Den här gången måste Obama sätta hårt mot hårt, och sedan göra varje diskussion till ett val mellan Obama och McCain och skillnaderna dem emellan, säger Croke. Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta 9

9 Hillary Clinton kampanjade även i delstater där der traditionellt varit svårt för kvinnliga politiker. En övergiven banderoll. Hillary Clinton förlorade demokraternas primärval. Paul Sakuma/Scanpix Eric Sundström/AiBild Charles Rex Arbogast/Scanpix Primärvalet är över och Hillary ställer upp bakom sin tidigare rival, Barack Obama. Men visst, om Palin lockar över någon procent i ett jämnt val så kan det avgöra. Och i synnerhet har hon fått fart på de kristna evangelikerna, vapenlobbyn och abortmotståndarna förklarar Black. Många republikanska kvinnor, som tror att det där med feminism bara handlar om abort och homosexuellas rättigheter, upplever nu en energi som Hillary framkallade i vårt läger. Även dessa kvinnor har upplevt manschauvinism och nu ser de en kvinna som är evangeliker precis som de, som har kämpat mot grabbnätverken och som är karismatisk. Klart att det gynnar republikanerna. En fråga som hela tiden hänger i luften är sprickorna i det där glastaket. Vilken är den viktigaste förklaringen till att taket verkar ha fått sig en rejäl omgång i valrörelsen 2008? Finns det någon enskild händelse som kan illustrera utvecklingen? Allida M. Black menar att det var väntat att Hillary skulle få ett överväldigande stöd bland kvinnor i demokraternas primärval, och även ett relativt starkt stöd bland svarta kvinnor. Men Black såg även Hillary Clinton kampanja i delstater och miljöer där kvinnliga politiker brukar ha det svårt. Stålstater som Ohio, Pennsylvania, Indiana, och i Texas. Det jag tycker var ett genombrott var hur en kvinna kunde tilltala män i den traditionella arbetarklassen. Hur de respekterade henne, såg henne som en kämpe som alltid reste sig. Att hon kom med seriösa och begripliga reformer som skulle göra en skillnad i just deras vardag. Att hon stannade och svarade på varenda fråga, och att de arbetare som ställde frågor kände att hon respekterade dem och deras oro. Att Hillary Clinton anpassade sig till männens värld och påminde om de goda tiderna när hennes make var president, alltså? Visst, namnet Clinton och det ekonomiskt goda 1990-talet var en faktor. Men Hillary blev verkligen en kandidat på egna meriter, inte alls bara hennes makes representant. Hon blev en omtyckt profil som stod för en politik som demokraternas kärnväljare ville ha, erfarenhet men också förändring. Demokraternas tuffa primärvalskamp vanns som bekant av den kandidat som verkligen upplevdes stå för förändring, Barack Obama. Det är ingen tvekan om att det är ett nederlag Jag är feminist, men mitt stöd till Hillary handlar inte bara om att hon är kvinna. Jag har jobbat med henne i 17 år och stödjer hennes politiska linje i en rad frågor som är viktiga för mig. FAKTA/Kvinnor i USAs politik I senaten: 16 av 100. I representanthuset: 74 av 435. Guvernörer: 8 av 50. Historia: Geraldine Ferraro (D) var 1984 Walter Mondales kandidat som vicepresidentkandidat. Madeleine Albright (D) blev 1997 den första kvinnliga utrikesministern. Nancy Pelosi (D) blev 2007 första kvinnliga talman i representanthuset. Kuriosa: Sedan 1789 har 35 av senatorer varit kvinnor (1,85 procent). som svider, och det var inte bara en majoritet av svarta kvinnor som valde Obama. I många delstater var yngre kvinnor bland Obamas mest hängivna supporters, något som brukar förklaras med att såväl Obamas person som hans moderna och ungdomliga kampanj tilltalar yngre väljare. Det är en förklaring. Men äldre kvinnor har också mer erfarenhet av diskriminering än yngre kvinnor, som kan leva på frukterna av vårt arbete. Hillary Clinton var den kandidat under min livstid som verkligen borde bli president. Ingen annan kvinna är ens nära att klara en jämförelse med hennes erfarenhet och kvaliteter, slår Black fast. I presidentvalet kommer Allida M. Black naturligtvis att rösta på Barack Obama. Att en seger för John McCain skulle innebära att Sarah Palin tar sig igenom glastaket till posten som vicepresident ser hon som en möjlig parantes på fyra år, innan det riktiga glastaket krossas en gång för alla. Då ställer Hillary upp i valet Och om Obama vinner? Då kommer hon att bli den naturliga ledaren i senaten. I vilken position i senaten vill du helst se henne, som majoritetsledare? Allida M. Black tänker högt en stund och resonerar kring det maktspel som alltid inträffar i senaten efter ett presidentval. Hon tar fram en kalender som listar senatens olika utskott, diskuterar vilken senator som är mest senior och hur Hillary Clinton bör spela sina kort. Sedan tystnar hon för en sekund och ser ut genom fönstret mellan affischerna på Nelson Mandela och Eleanor Roosevelt. Jag vill bara att Hillary ska vara Hillary, säger hon till slut. 10 Morgonbris nummer fyra tvåtusenåtta

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA!

Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. KOM IGEN LENA! Rapport från arbetsgrupperna Framtidskommissionen Första maj morgonbris Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång:107. Nummer 2 2011. 40kr. Extra Extra Partikongress! nystart men vart tog feminismen

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm

Ålder&arbete. Gammal är den som inte är nyfiken. Barbro Westerholm Pensionsåldern höjs Nya forskningsrön Åldersdiskriminering Vem orkar till 75? Lagar hindrar långt arbetsliv Testa din kunskap om ålder När är man gammal? Ålder&arbete ETT temamagasin FRÅN DU&JOBBET Gammal

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning

INKLUDERAD. En liten bok om facket & sexuell läggning INKLUDERAD En liten bok om facket & sexuell läggning Koordinator/projektledning: Anette Sjödin Redaktör: Rickard Henley Form/illustrationer: Anna Björnström Foto: Simon Johansson Tryck: Ljungbergs Tryckeri

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

HÄNDA. Möt KVINNOR som SK APAR JOBB i hela landet ANNIE LÖÖF: FEMINISMEN HAR FÅTT OFÖRTJÄNT DÅLIGT RYKTE

HÄNDA. Möt KVINNOR som SK APAR JOBB i hela landet ANNIE LÖÖF: FEMINISMEN HAR FÅTT OFÖRTJÄNT DÅLIGT RYKTE HÄNDA - VI FÅR SAKER ATT HÄNDA LIVET EFTER karriären / Ställ om till GRÖNT / ALLA familjers vardag ska fungera / BETALT för vad du gör / Stärkt SKYDD för våra BARN / EUROPA påverkar ditt liv / Vi vill

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor

ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: På lika villkor EN TIDNING FRÅN HABILITERING & HÄLSA Nr 2. 2013 Tema: På lika villkor ANSVARIG UTGIVARE HAR ORDET: Innehåll På lika villkor Jag har blivit en bättre människa! 3-5 Jämställdhet och lika villkor 6-7 Ta inget

Läs mer

Vad borde vuxna bli bättre på? Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år.

Vad borde vuxna bli bättre på? Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år. Vad borde vuxna bli bättre på? Kunskapskonferens 23 september 2009 Vuxna borde bli bättre på att tänka som barn. Emelie, 13 år. Rapport från den nationella kunskapskonferensen 2009 om barnets rätt i familjen

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN 3 DECEMBER 2002 Rapport från ett seminarium Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder Några röster om det aktuella läget Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!«

»JAG ÄR STOLT VI GÖR VARANDRA BRA!« Internationella Kvinnodagen 8 mars S-kvinnor på partikongressen Hyr Lisas hus Morgonbris tidning utgiven av S-kvinnor. Årgång: 109 Nummer 1 2013. 40 kr. Nya partiprogrammet framgång för S-kvinnor: REPRODUKTIONEN

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

anna hövenmark: Ge järnet! Det är en fantastisk resa! Nätverk är ett stöd i vardagen som politiker. Modernt ledarskap ställer nya krav.

anna hövenmark: Ge järnet! Det är en fantastisk resa! Nätverk är ett stöd i vardagen som politiker. Modernt ledarskap ställer nya krav. anna hövenmark: Ge järnet! Det är en fantastisk resa! Nätverk är ett stöd i vardagen som politiker. Modernt ledarskap ställer nya krav. Tiden är inne Med den här tidningen vill vi lyfta det specifika i

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. Ansvarig utgivare: Allt

Läs mer

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt

ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN. Bra liv och nära till allt ETT ÖREBRO FÖR ALLA! #2 SEPTEMBER 2006 EN TIDNING FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA I ÖREBRO TILL HUSHÅLLEN I ÖREBRO KOMMUN Bra liv och nära till allt 2 ETT ÖREBRO FÖR ALLA! Krönika Gör din röst hörd! "Vem ska man

Läs mer

Krokben och utsträckta händer

Krokben och utsträckta händer Krokben och utsträckta händer Intersektionella perspektiv på makt en hjälp för dig att vässa ditt jämställdhetsarbete 2:a upplagan En skrift av Sandra Dahlén på uppdrag av Allt Om Jämställdhet. 1 Krokben

Läs mer

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel

Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Pergite VSF:s interntidning #1 2011 Kongressdebatt: Behåll sommarkursen! VSF och Vänsterpartiet Marxismen visar vägen framåt! Rapport: Feministisk konferens i Bryssel Kultur: Ett museum över Europa Vänsterns

Läs mer

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT

SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT SAMLADE METODER FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING FRÅN ESF JÄMT ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Projektet finansieras

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

#9 10 07 GOTT LYTT ÅR

#9 10 07 GOTT LYTT ÅR #9 10 07 HBT-VÄRLDENS RÖST ÅRGÅNG 28 GOTT LYTT ÅR Crips, slampor och transmångfald. Kom Ut kastar blicken bakåt och slungas in i en framtid med outtömliga möten över hela världen. FUNKISARS PLATS I BEGÄRSHIERARKIN

Läs mer

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering

O/LIKA. Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering O/LIKA Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Innehåll Inledning 3 Kom igång 8 Hela havet stormar med mångfaldstema 9 Mångfaldstermometern 12 Med silversked i mun 14 Grupper 17 Vem är? 18 Osynliga

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld

Mäns våld mot kvinnor. och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Mäns våld mot kvinnor och i nära relationer. Så kan vi jobba för att motverka kvinnovåld Han älskar ju faktiskt mig Det är mitt fel att jag blir slagen Det är jag som inte sköter mig Det är inte honom

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET JÄMSTÄLLDHET ÄR EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Handledningsmaterialet till handboken Jämställdhet är en mänsklig rättighet är producerat av UNIFEM Sverige. www.unifem.se Text: Afamia Maraha Grafisk form: Jenny

Läs mer