Sveriges Olympiska Kommitté

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges Olympiska Kommitté"

Transkript

1 Sveriges Olympiska Kommitté Verksamhetsberättelse

2 SOK:s verksamhetsberättelse är producerad av SOK och Tidningsmakarna AB. SOK svarar för innehållet. Grafisk form Sofia Berry. Foton från Pressens bild och av Ulf Lodin. Tryckt av AB Danagårds Grafiska.

3 Sveriges Olympiska Kommitté Verksamhetsberättelse 1/ /

4 2 SOK:s traditionella Olympiabal ägde rum den 22 november på Grand Hotel i Stockholm. Balen var samtidigt en kick off inför OS i Salt Lake City. Som vanligt var Kung Carl Gustaf på ett strålande humör och bjöd baldeltagarna på många skratt då han intervjuades från scenen av Sven Melander. Två mycket idrottsintresserade personer som fann varandra.

5 Föredragningslista vid SOK:s 89:e årsmöte Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm 23 april 2002, kl Årsmötets öppnande. 1. Upprop och fastställande av röstlängd. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 6. Behandling av styrelsens berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår med därtill hörande resultat- och balansräkningar. 7. Revisorernas berättelse för sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning avseende sistförflutet verksamhets- och räkenskapsår. 9. Beslut om deltagande i nästkommande OS. 10. Genomgång av verksamhetsplan för pågående och närmast kommande verksamhetsår. 11. Styrelsens rapport om förberedelser för deltagande i nästkommande OS. 12. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna ärenden. 13. Ärenden som OSF, RSF, svensk IOK-ledamot eller RF i vederbörlig ordning hänskjutit till årsmötet. Årsmötets avslutande. 3

6 I. Sveriges Olympiska Kommittés (SOK) sammansättning Styrelse: Stefan Lindeberg ordförande Björn Rosengren vice ordförande Tomas Gustafson vice ordförande Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson Carl Eric Stålberg Carin Nilsson-Green Lennart Pettersson Ann-Louise Skoglund Gunilla Lindberg generalsekreterare IOK-ledamot Arne Ljungqvist IOK-ledamot 4

7 Ordförande tillika styrelseordförande Stefan Lindeberg Generalsekreterare Gunilla Lindberg, utsedd av styrelsen den 6 februari Olympiska specialförbund (OSF) och recognized specialförbund (RSF) Badmintonförbundet Baseboll/softbollförbundet Basketbollförbundet Bob/rodelförbundet Bordtennisförbundet Boxningsförbundet Bouleförbundet (RSF) Bowlingförbundet (RSF) Brottningsförbundet Budoförbundet (RSF) Bågskytteförbundet Curlingförbundet Cykelförbundet Danssportförbundet (RSF) Flygsportförbundet (RSF) Fotbollförbundet Friidrottsförbundet Fäktförbundet Golfförbundet (RSF) Gymnastikförbundet Gångförbundet Handbollförbundet Handikappidrottsförbundet (RSF) Ishockeyförbundet Judoförbundet Kanotförbundet Konståkningsförbundet Landhockeyförbundet Orienteringsförbundet (RSF) Ridsportförbundet Roddförbundet Rugbyförbundet (RSF) Seglarförbundet Simförbundet Skidförbundet Skidskytteförbundet Skridskoförbundet Sportskytteförbundet Sportdykarförbundet (RSF) Squashförbundet (RSF) Taekwondoförbundet Tennisförbundet Triathlonförbundet Tyngdlyftningsförbundet Vattenskidförbundet (RSF) Volleybollförbundet Militäridrotts- och mångkampsförbundet (modern femkamp) Ledamöter av Internationella Olympiska Kommittén Ledamot jämlikt IOK:s stadgar 32 punkt 1:1.1 och SOK:s stadgar 2:3 Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist. Styrelse Av årsmötet 2000 vald styrelse: Ordförande: Stefan Lindeberg Övriga ledamöter: Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson Tomas Gustafson Carl Eric Stålberg Carin Nilsson Green Lennart Pettersson Björn Rosengren Ann-Louise Skoglund Tomas Gustafson och Björn Rosengren valdes vid sammanträde den 18 december till vice ordföranden för SOK:s styrelse. I styrelsen har enligt IOK:s stadgar 32 punkt och SOK:s stadgar 2:3 ingått IOK-ledamöterna Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist. Kansli Gunilla Lindberg är generalsekreterare och kanslichef med Carina Tovland som assistent. Inger Wickström är ekonomiansvarig med Marja von Stedingk som ekonomiassistent på deltid. Helena Olsson har sedan oktober 2000 varit anställd som assistent på generalsekretariatet. Björn Folin är informationsansvarig. Efter beslut av SOK:s styrelse är Stefan Lindeberg från och med den 1 juli 1998 heltidsarvoderad förtroendeman att leda verksamheten på sportsekretariatet. Peter Reinebo är projketsamordnare och biträdande sportchef. Glenn Östh är projektanställd som projektsamordnare, Helena Elinder Wilén som karriärrådgivare och Olle Anfelt som projektledare på det mentala området. Johnny Nilsson, Hans Rosdahl och Rickard Nilsson (samtliga deltid) har varit knutna till det fysiologiska området på projektbasis och Bengt Saltin har varit vetenskaplig rådgivare. Från och med den 20 november 2001 är Marja von Stedingk anställd på halvtid som assistent på sportsekretariatet. SOK:s kansli är beläget i Sofiatornet i Stockholms Olympiastadion. För sponsorgruppen Olympialaget har ett kontorsutrymme ställts till förfogande i SOK:s lokaler för handläggning av gruppens interna aktiviteter. Revisorer Vid årsmötet 2000 omvaldes Bo Finnhammar och Ulf Egenäs till revisorer. Ola Spinnars omvaldes vid årsmötet 2000 och Bo Johansson nyvaldes vid årsmötet 2000 till revisorssuppleanter. Valberedning Valberedning vald vid årsmötet 2000 för perioden till årsmötet 2005 är Bo Tovland, ordförande, Ivar Brandelius, Thomas Widlund, Lena Wallin Kantzy och Pia Zetterström. 5

8 II. Årsmötet SOK:s 88:e årsmöte hölls den 29 november 2000 i Industrihuset, Storgatan 19, Stockholm under ledning av riksdagsman Ingemar Josefsson. 39 OSF och nio RSF deltog i mötet. Dessutom var Idrottsminister Ulrica Messing och Lars Bryntesson från Näringsdepartementet närvarande. Vidare representanter från Sveriges Riksidrottsförbund, Olympiska Guldklubben, Sveriges Olympiska Akademi, SISU, Sveriges Olympiahistorikers Förening, Bosöns Idrottsinstitut, Svenska Idrottshistoriska Föreningen, Sveriges Centralförening för Idrottens främjande och representanter från SOK:s sponsorer och massmedia närvarande. I sitt öppningsanförande framförde SOK:s avgående ordförande Carl-Gustav Anderberg följande: Det nu avslutade arbetsåret har varit händelserikt ur flera perspektiv, nationellt och internationellt, organisatoriskt och idrottsligt. Vid förra årsmötet kunde vi lägga 1900-talet bakom oss och därmed också de turbulenta förhållanden som då hade skakat IOK som organisation. Genom ett omfattande reformarbete hade IOK, visserligen under ett starkt yttre tryck, men genom ett i huvudsak internt skapat och genomfört förändringsarbete, återskapat tilltron på IOK som en ansvarsfull och ledande idrottsorganisation. Det förtjänar att upprepas att de Olympiska Spelen som idrottsevenemang inte har berörts eller skadats av de med rätta kritiserade förhållandena. I reningsprocessen har dock utan egentligt samband med reformarbetet kraftfulla åtgärder gjorts i arbetet mot dopning inom idrotten. Ett stort steg har tagits genom inrättandet av WADA World Antidoping Agency med uppgift att löpande kontrollera förbudet mot doping. Lokaliseringen av byrån är ännu inte bestämd, men av tio sökande är fem utvalda för en slutlig prövning och däribland Stockholm, som erbjudit sina tjänster. Det skulle vara ett erkännande av Sveriges roll som föregångsland i kampen mot dopningen, om byrån förlades till Stockholm. Förändringsarbetet i IOK har också avsett sammansättningen av IOK. Det nya är att av sammanlagt 115 medlemmar skall 70 utses av IOK och 15 vardera av de Nationella Olympiska Kommittéerna, de Internationella Olympiska Idrottsförbunden och Athletes Commission. Ändringen förväntas medföra större öppenhet och ökad sakkunskap i behandlingen av de idrottsliga frågorna. Detta gäller inte minst vid valet av arrangörsort för de Olympiska Spelen. I detta sammanhang är det glädjande och angeläget att framhålla att vår generalsekreterare och IOK-medlemmen Gunilla Lindberg valts in som ledamot av IOK:s exekutiv. Ett val som är grundat på hennes kompetens och långa erfarenhet i ett brett spektrum av olympiska frågor. Visserligen gäller att en IOK-medlem är IOK:s representant i sitt hemland och inte tvärtom, men vi är övertygade om att Gunilla kommer att påverka utvecklingen i den riktning som svensk och nordisk idrottskultur företräder och strävar efter. Proceduren för val av OS-ort har också förändrats i hög grad och mot en prövning av kandidaturen på sakliga grunder. Borta är kostsamma marknadsföringsprogram och besök av IOK-medlemmar hos kandidatstäderna eller vice versa. Ansökningarna förgranskas och antalet sökande kan reduceras. Inför OS 2008 reducerades tio sökande orter till fem kandidater. Kandidaterna blir föremål för utvärdering av en särskild kommission sammansatt av representanter för IOK, NOK, och IF. På basis av kommissionens rapport över vilka kandidater som uppfyller kraven för att vara arrangör, bestämmer IOK:s styrelse vilka kandidater som skall presenteras för IOK:s Session, som väljer på sedvanligt sätt. Den nya proceduren öppnar för en saklig prövning av kandidaturen och därmed ökar Sveriges chanser att få värdskapet för ett OS sommar- såväl som vinter-os. Mot bakgrunden av detta aktualiseras på nytt en ansökan från Sverige om värdskapet för ett OS. Vi har i maj haft ett informationsmöte med de tänkbara och ur såväl regel- som lämplighetssynpunkt acceptabla kandidaterna. Från SOK:s synvinkel är de möjliga kandidaterna Stockholm eller Stor-Stockholm för sommar-os och Östersund-Åre för vinter-os. Informationen var en slags hemläxa för överväganden om en ny kandidatur under de nya regler- 6

9 Carl-Gustav Anderberg vid sitt avskedets årsmöte i talarstolen. na. Hittills och helt nyligen har Stockholms Idrottsförbund begärt hos kommunen att en förstudie startas för att utröna möjligheterna till en ny ansökan alternativt att avskriva ett sådant projekt. Längre än så här har arbetet inte kommit. Det är en lång väg att vandra och vi får avvakta fortsättningen. Vi har under året också slutfört förhandlingarna med Riksidrottsförbundet om revision av det mellanvarande samarbetsavtalet. RF sade upp detta för omförhandling i december Vi hade hoppats att intentionerna i Riksidrottsstämmans beslut i Malmö i maj 1999 om samarbetet angående elitidrottstödet skulle utgöra grunden för vårt fortsatta och utvidgade samarbete. Nu blev det inte så, vilket vi från SOK beklagar. Enkelt uttryckt sköter i fortsättningen varje organisation sin del av elitidrottsstödet. En samordning för alla förbunden med som tidigare ett uppdrag till SOK avseende de icke-olympiska förbunden hade av kompetens- och resursskäl varit att föredraga. Mera positivt att erinra om är de resultat som våra olympiska sommarförbund och deras aktiva presterade för två månader sedan vid de Olympiska Sommarspelen i Sydney. Det är tveklöst så och omvittnat av de aktiva själva att SOK:s stödprogram Topp-, Talang- och Supportprogrammen och vårt samarbete med förbunden är av den allra största betydelse för de aktivas möjligheter att kunna utveckla sin prestationsförmåga och förbereda sig inför deltagandet i OS. Utvecklingen till internationell toppelit är ett långsiktigt arbete och våra integrerade utvecklingsprogram har varit i drift bara några år. Horisonten för målsättningen är de Olympiska Spelen 2004 i Aten och 2006 i Turin, men på vägen dit finns det delmål att erövra. Vi ser med intresse och spänning fram emot vinter-os 2002 i Salt Lake City, som är bara 14 månader bort i tiden. För att förbättra vårt arbete tar vi lärdom av allt vi gör. Som ett led i detta ingår den sedvanliga utvärderingen av ett OS tillsammans med förbunden. I förra veckan hade vi ett sådant möte på Bosön med aktiva och ledare från OS i Sydney. Stefan Lindeberg kommer i anslutning till behandlingen av verksamhetsberättelsen att informera närmare härom. Han kommer också att informera om hur vi har stakat ut den fortsatta verksamheten för elitstödet. Vi är observanta på att stödet till de aktiva måste vara individuellt utformat och flexibelt över tiden, men också på att stödet till lagidrotterna måste anpassas till dessas villkor. Ett område som skjuts alltmer i förgrunden är ledarutvecklingen. Vi måste medverka till att också ledarna är väl förberedda för sin uppgift med de krav som ställs i den speciella tävling som de Olympiska Spelen utgör. Vårt arbete och våra satsningar på att höja den svenska olympiska idrottens internationella slagkraft kräver naturligtvis ekonomiska resurser. Utan tillräckliga sådana är det inte möjligt att kunna åstadkomma något med kvalitet och på både bredden och djupet i idrottsleden. Det är vårt samarbete med staten och näringslivet som ger oss de ekonomiska resurserna till våra utvecklingsprogram. Ekonomiavsnittet i verksamhetsberättelsen talar sitt tydliga språk om detta och det är på sin plats att här och nu framföra SOK:s ödmjuka tack för detta. Utan dessa resurser skulle det inte vara möjligt för våra olympier att kunna konkurrera med världens bästa i de Olympiska Spelen. En mycket positiv effekt av våra utvecklingsprogram är att de aktiva vinner större slagkraft också för allt annat tävlande utanför de Olympiska Spelen. Framgångar för svensk idrott är en bra reklampelare för nationen Sverige och det är därför av stor betydelse att prestera bra resultat. Det är också glädjande och viktigt att notera att framgångarna i OS i Sydney har gett till resultat att 7

10 ungdomarna strömmar till idrotten. Handboll, skytte och simning är några av de idrotter som har känt effekterna av detta. Det samhälleliga perspektivet av en sådan utveckling kan inte överskattas. Avslutningsvis vill jag vid låt mig kalla det avskedets årsmöte framföra mitt personliga tack för den tid jag har fått vara med i SOK. Det har varit givande och stimulerande och i huvudsak trevligt. Kontakter och relationer med SOK:s medlemmar har varit de bästa även om meningarna ibland har varit delade. Så är det, men med ömsesidig respekt finns vänskapen kvar. Särskilt vill jag tacka mina kamrater i styrelsen genom åren för ett gott samarbete i ett entydigt arbete för SOK:s arbete och mål. Ett speciellt tack naturligtvis till alla dem som varit verksamma i SOK:s kansli, inte minst till Gunilla, vi som tillsammans ingått i besättningen på skutan under alla år. Med detta vill jag än en gång hälsa er alla varmt välkomna och förklarar årsmötet år 2000 för öppnat. Efter årsmötets öppnande ägde utdelning av olika utmärkelser rum. Sveriges Olympiska Kommitté instiftade 1974 en minnesring till aktiva som tar medaljer vid de Olympiska Spelen. Den aktive erhåller en ring i den valör som medaljen erövrats vid OS. Om en aktiv erhållit en ring vid tidigare spel utdelas en ring endast om valören på den erövrade medaljen är högre. Sverige tog tolv medaljer vid OS i Sydney. Medaljörerna från OS i Sydney hyllades av årsmötet med en varm applåd. Efter Stockholms kampanj för OS 2004 beslutade styrelsen för OS 2004 att skänka behållningen från Stockholms OS-kampanj till Stockholms Idrottsförbund som en gåva vid förbundets 100-årsjubileum. Avkastningen från den generösa gåvan gav möjlighet att instifta ett stipendium, Stockholms OS-stipendium. Stipendiet skall bidra till att ge lovande elitidrottare från Stockholmsdistriktet chansen att ta det sista avgörande steget in i världseliten. Samtidigt skall stipendiet hålla OS-tanken levande inom Stockholmsregionen. Juryn som består av företrädare för Stockholms stad, Sveriges Olympiska Kommitté och Stockholms Idrottsförbund, har i år beslutat utse Sanna Askelöf, Carl-Gustav Anderberg avtackades vid årsmötet av bland annat Gunilla Lindberg, SOK:s generalsekreterare, och valdes också till hedersordförande i SOK. judo, till stipendiat. Sanna fick mottaga en check på kronor av ordföranden i Stockholms Idrottsförbund Lars Liljegren och Olof Stenhammar, kampanjledare för Stockholm Den internationella olympiska kommittén instiftade i början av 1900-talet en Olympisk trofé som skänks till de Nationella Olympiska Kommittéerna att förmedlas till en person inom landet som speciellt arbetat för vissa områden inom den olympiska rörelsen. Årets trofé skall tillägnas en person som på ett aktivt sätt deltagit i arbetet för Sport and Universality. Styrelsen inom Sveriges Olympiska Kommitté beslutade vid sitt sammanträde den 7 november att tilldela generalsekreteraren i Sveriges Olympiska Kommitté, Gunilla Lindberg, IOK:s trofé för år 2000 för hennes engagemang i den svenska och internationella olympiska idrotten. Trofén överlämnades av SOK:s ordförande Carl-Gustav Anderberg. Efter utdelningen av utmärkelserna höll statsrådet Ulrica Messing ett anförande där hon hyllade de svenska olympiernas insatser vid OS i Sydney. Hon bekräftade också regeringens fortsatta stöd till talangutvecklingen och till SOK. Ulrica Messing framförde också regeringens tack till SOK:s avgående ordförande Carl-Gustav Anderberg. 8

11 Efter detta tal inleddes årsmötesförhandlingarna. SOK:s generalsekreterare Gunilla Lindberg redovisade verksamhetsplanen för pågående och närmast kommande verksamhetsår. En skriftlig uppföljning av tidigare verksamhetsplan hade innan mötet delats ut till deltagarna. Under behandlingen av verksamhetsberättelsen redogjorde under punkten Sveriges Olympiska Akademi, Akademins ordförande Gösta Gärdin för det gångna årets verksamhet. Under punkt V. Elitprogrammet redogjorde Stefan Lindeberg för det svenska OS-deltagandet i Sydney och för den utvärdering som gjorts gällande de svenska insatserna. Han informerade också om det pågående arbetet gällande topp-, kval- och talangprogrammen och de målsättningar som satts upp för de kommande fyra åren. Gunilla Lindberg redogjorde även för styrelsens rapport för deltagande i nästkommande OS. Efter dessa punkter vidtog kandidatnominering för val. Valberedningens ordförande Bo Tovland redogjorde för valberedningens arbete. Följande personer hade till valberedningen avböjt omval för den kommande perioden: Carl-Gustav Anderberg, ordförande, Göran Johansson, ledamot, Stig Pettersson, ledamot och Carl-Gustav Tollemar, revisorssuppleant. Bo Tovland meddelade att en enhällig valberedning föreslagit följande personer till SOK:s styrelse: Ordförande: Carl Eric Stålberg, skidor Ledamöter på 4 år: Kerstin Bodin, sportskytte Per-Axel Eriksson, simning Tomas Gustafson, skridsko Stefan Lindeberg, kanot Ledamöter på 2 år: Lennart Pettersson, modern femkamp Ann-Louise Skoglund, friidrott Carin Nilsson Green, handboll Björn Rosengren, boxning Under punkten nominerades Stefan Lindeberg som kandidat till ordförandeposten av Svenska Kanotförbundet. Michael Thorén och Inga Arwidsson no- Carl-Gustav Anderberg överlämnar ordförandeklubban till sin efterträdare Stefan Lindeberg. 9

12 Carl Eric Stålberg, Carl-Gustav Anderberg och Stefan Lindeberg i glatt samspråk efter årsmötet. minerades till kandidater till styrelsen av Svenska Triathlonförbundet respektive Svenska Curlingförbundet för en period av fyra år. Valen för perioden november 2000 årsmötet 2005 Röstlängden fastställdes till 37 röster. Gunilla Lindberg meddelade att hon tillsammans med Arne Ljungqvist beslutat att icke utnyttja sina rösträtter i egenskap av IOK-ledamöter gällande valfrågorna. a) Ordförande i SOK, tillika SOK:s styrelse. Föredrogs sluten omröstning med följande resultat: Stefan Lindeberg 23 Carl Eric Stålberg 12 b) Åtta övriga ledamöter av styrelsen. I följd av resultatet av valet till ordförande nominerade valberedningen Carl Eric Stålberg till ledamot för en period av fyra år. Företogs val med sluten omröstning av fyra ledamöter med mandatperiod till årsmötet Röstningen utföll sålunda. Kerstin Bodin 30 Per-Axel Eriksson 30 Tomas Gustafson 30 Carl Eric Stålberg 29 Michael Thorén 5 Inga Arwidsson 5 Förklarades valda till ledamöter med denna mandatperiod: Kerstin Bodin, sportskytte, Per-Axel Eriksson, simning, Tomas Gustafson, skridsko och Carl- Eric Stålberg, skidor. Företogs val av fyra ledamöter med mandatperiod till årsmötet Valberedningens förslag till fyra ledamöter med mandatperiod till årsmötet 2003 accepterades med acklamation. Förklarades valda till ledamöter för denna mandatperiod: Lennart Pettersson, modern femkamp, Ann-Louise Skoglund, friidrott, Carin Nilsson Green, handboll och Björn Rosengren, boxning. SOK:s styrelse för ovannämna period är således följande: Ordförande: Stefan Lindeberg

13 Ledamöter: Kerstin Bodin 2005 Per-Axel Eriksson 2005 Tomas Gustafson 2005 Carl Eric Stålberg 2005 Carin Nilsson Green 2003 Lennart Pettersson 2003 Björn Rosengren 2003 Ann-Louise Skoglund 2003 Dessutom ingår IOK:s ledamöter enligt den Olympiska Chartern Paragraf 32 som ex officio medlemmar i styrelsen. Två revisorer: Bo Finnhammar (omval) Ulf Egenäs (omval) Två revisorssuppleanter: Ola Spinnars (omval) Bo Johansson (nyval) Valberedning: Bo Tovland, ordförande Ivar Brandelius Thomas Widlund Lena Wallin Kantzy Pia Zätterström Dessutom valdes SOK:s avgående ordförande Carl- Gustav Anderberg med acklamation till hedersordförande i Sveriges Olympiska Kommitté. Inga motioner eller övriga ärenden hade hänskjutits till årsmötet. SOK:s nyvalde ordförande Stefan Lindeberg höll efter mötets avslutande ett tacktal till den avgående ordföranden C G Anderberg för hans mångåriga framgångsrika ledarskap. Han överlämnade vid detta tillfälle ett hedersbevis på den olympiska stipendiefond som inrättats i Carl-Gustav Anderbergs namn. SOK:s nye ordförande Stefan Lindeberg talar vid årsmötet. LOL, Liten Olympisk Latmask SOK Sverige Olympiska Kommitté IOK (IOC*) Internationella Olympiska Kommittén NOK (NOC) Nationella Olympiska kommittéer EOK (EOC) Sammanslutning av Europeiska Olympiska Kommitteer ANOK (ANOC) Sammanslutningen av världens 200 olympiska kommitteer RF Riksidrottsförbundet SF Specialförbund IAAF Internationella friidrottsförbundet ENGSO De europeiska riksidrottsförbundens samarbetsorgan OSF Olympiska Specialförbund RSF «Recognized» specialförbund IF Internationella förbund IS De internationella specialförbunden IOA Internationella Olympiska Akademin SOA Sveriges Olympiska Akademi EYOD European Youth Olympic Days WADA World Antidpoing Agency * de engelska förkortningarna 11

14 III. Styrelsens sammanträden m m Styrelsen har under perioden hållit tio protokollförda sammanträden, nämligen den 17/12, 21/ , 17/1, 13/2, 19/3, 29/5, 28/8, 1/10, 13/11 och 19/ I styrelsens arbete har under året principiella diskussioner om inriktningen av SOK:s verksamhet haft en betydande plats. En grundläggande fråga har varit hur SOK på bästa sätt ska lösa sitt avgränsade och målinriktade uppdrag inom den svenska idrottsrörelsen. I detta ligger givetvis också hur samspelet särskilt med specialförbunden ska hanteras på bästa sätt. Styrelsen har konstaterat att den kraftigt förstärkta satsningen mot OS i Aten, som möjliggjorts av de nya topp- och talangprogrammen, i förening med ett allmänt ökande medialt intresse för OS ger nya förutsättningar. Styrelsens inriktning är att försöka ta vara på perioden fram till OS i Aten på bästa sätt för att skapa en hävstång framöver både vad gäller marknadsföring och idrottslig utveckling. Styrelsen har därför beslutat att se över SOK:s informations- och marknadsföringsstrategier. Avsikten är att under de närmaste åren ytterligare stärka den mediala exponeringen av det olympiska och de olympiska idrotterna och att försöka utveckla nya plattformar för exponering och marknadsföring. Det skulle också kunna förstärka enskilda specialförbunds möjligheter på sponsormarknaden och även bidra till att stärka intresset för och rekryteringen till olika olympiska idrotter. SOK:s uppdrag förutsätter ett väl fungerande samspel med andra organisationer. Genom det för SOK, RF och SISU gemensamma elitidrottsrådet, där också SF-representanter finns med, har en arena skapats för att följa och kunna föreslå förbättringar i elitstödet. Under året har SOK representerats av Stefan Lindeberg och Tomas Gustafson i rådet. Styrelsen har dessutom under året vid flera tillfällen principiellt ställt sig bakom olika samverkansinitiativ. Det gäller exempelvis visavi RF och EIC/Bosön om en samordnad hantering av stipendier till elitidrottare och en förstärkning och samordning av test- och idrottsvetenskapliga labresurser. För att ytterligare förstärka samspelet med OSF utsåg styrelsen den 17 januari kontaktpersoner enligt följande: Kerstin Bodin Per-Axel Eriksson Tomas Gustafson Carin Nilsson Green Lennart Pettersson Björn Rosengren Ann-Louise Skoglund Sportskytteförbundet Bågskytteförbundet Konståkningsförbundet Basketbollförbundet Bordtennisförbundet Simförbundet Seglarförbundet Brottningsförbundet Bob/rodelförbundet Roddförbundet Skridskoförbundet Curlingförbundet Badmintonförbundet Cykelförbundet Landhockeyförbundet Handbollförbundet Gymnastikförbundet Fotbollförbundet Volleybollförbundet Militäridrotts- och mångkampsförbundet Ridsportförbundet Fäktförbundet Triathlonförbundet Boxningsförbundet Judoförbundet Taekwondoförbundet Tyngdlyftningsförbundet Friidrottsförbundet Gångförbundet Kanotförbundet Baseboll/Softbollförbundet 12

15 Carl Eric Stålberg Skidförbundet Skidskytteförbundet Ishockeyförbundet Tennisförbundet Samspelet med regeringen och hanteringen av de statliga medel som tillförs SOK:s verksamhet har varit en återkommande fråga under perioden. I budgetpropositionen hösten 2000 redovisade regeringen sin bedömning att det finns skäl att överväga att fortsättningsvis ställa medel direkt till SOK.. Regeringen pekade på att SOK genom att vara en paraplyorganisation till sin karaktär är lik RF samt att SOK ansvarar för verksamheter som finansieras av medel från statsanslaget särskilt deltagandet i OS och den talangsatsning som genomförs i samverkan mellan SOK, staten och näringslivet. Frågan har behandlats i flera omgångar under året och den 6 december 2001 fattade regeringen beslut i procedurfrågan: Organisationsbidraget till SOK ska fortsatt förmedlas via RF. Samtidigt angavs det aktuella beloppet för Bidraget för deltagande vid olympiska spel ska fortsatt förmedlas via RF. Samtidigt konstaterades att det bör vara RFs uppgift att i samråd med SOK, SHIF och regeringskansliet förvalta medlen på ett sådant sätt att ett svenskt deltagande i olympiska spel och paralympics säkerställs samt att denna nya ordning bör träda i kraft från Bidraget till en talangsatsning inom svensk idrott bör sökas och rekvireras direkt av SOK. Samtidigt slogs fast att en dialog bör inledas mellan staten, näringslivet och SOK under 2002 om hur talangsatsningen bör bedrivas efter utgången av En huvudfråga för styrelsen har givetvis varit att följa upp riktlinjerna för genomförandet av SOK:s elitprogram samt förberedelserna och uttagningen av truppen till vinter-os i Salt Lake City. När det gäller OS-uttagningarna till den svenska truppen till vinter-os i Salt Lake City har styrelsen följt samma strategi som föreslogs av sportsekretariatet inför uttagningarna i Sydney, nämligen tidiga uttagningar för aktiva som ingår i SOK:s Toppgrupp och som under säsongen bevisat sin kapacitet. OS-uttagningarna började den 29 maj och fortgick till den 20 januari. Redovisning över uttagningarna till Salt Lake City sker i särskild bilaga. Frågan om nya försök att söka OS till Sverige har aktualiserats både från Stockholms Idrottsförbund och från Östersunds kommun. När det gäller en ev. ansökan om ett sommar-os fattade Stockholms stad ett beslut att inte söka för Östersunds Kommun har hos SOK aktualiserat frågan om ett vinter- OS till Sverige. SOK har förklarat sig beredda att diskutera frågan tillsammans med regeringskansliet och Östersunds Kommun. En ev. ansökan är dock tidigast aktuell för OS SOK:s hemsida uppdateras kontinuerligt och skall ytterligare förbättras. När det gäller informationsverksamheten i övrigt har 4 nummer av Olympiskt Magasin utkommit. SOK Magasin och SOK:s hemsida svarar för en del av informationsverksamheten. 13

16 SOK anordnade ett Olympiskt seminarium i samband med Olympiabalen den 22 november i OM-gruppens hörsal med bland annat den nyvalde IOK-presidenten Jacques Rogge och IOK:s marknadsdirektör Michael Payne. I samband med seminariet hölls en presskonferens där Gunilla Lindberg, Jacques Rogge, Michael Payne och Stefan Lindeberg medverkade. SOK:s officiella organ är Svensk Idrott. Tomas Gustafson och Björn Folin är ledamöter i redaktionsrådet för Svensk Idrott. framskjutna placeringar vid VM, EM eller andra internationella tävlingar. Olympiabalen SOK:s traditionella Olympiabal ägde rum den 22 november på Grand Hotel i Stockholm. Balen var en kick off för OS i Salt Lake City och arrangerades med amerikanska förtecken. Hedersgäster var DKH Konungen och Drottningen, Prinsessan Lilian, statsrådet Ulrica Messing och IOK:s nyvalde ordförande Jacques Rogge. Inbjudna gäster var också den Olympiska Guldklubben, aktuella aktiva och ledare inför Salt Lake City och Aten, representanter från Riksidrottsförbundet, OSF, media och sponsorer. Vid balen presenterades bland annat den officiella utrustningen för OS i Salt Lake City samt den OSlåt som tagits fram av sångaren Markoolio i samarbete med SOK. Uppvaktningar SOK har lyckönskat svenska och utländska idrottsledare i samband med födelsedagar och har sänt gratulationstelegram till de svenska idrottsmän/ kvinnor eller landslag inom OSF som under året nått Jacques Rogge hälsar på Olympialagets Olof Stenhammar under överinseende av TV-sportens chef Remy Nilsson i samband med marknadsföringsseminariet. 14

17 IV. Internationellt samarbete Nordiska mötet Det 36:e Nordiska mötet för de Nordiska Olympiska Kommittéerna arrangerades i direkt anslutning till det Nordiska Mötet för de Nordiska Riksidrottsförbunden den 31 augusti 2 september 2001 på Åland. SOK representerades av Stefan Lindeberg och Carin Nilsson Green. Dessutom höll SOK:s chefsläkare Bo Berglund ett anförande gällande Elitidrottens etikfrågor med ämnet Är allt tillåtet som inte är förbjudet. Ämnesområden för det Olympiska mötet var: Salt Lake City 2002 Aten 2004 Olympic Solidarity Val inom EOC European Youth Olympic Days Det nordiska samarbetet är av rådgivande och informativ karaktär och är mycket värdefullt för åsiktsutbytet i olympiska frågor och för sammanhållningen inom Norden. Nästa nordiska möte arrangeras på Färöarna den september IOK:s 112:e session IOK:s 112:e session hölls den juli 2001 i Moskva. Det var en på många sätt historisk session. Det nya milleniets första session dominerades av två historiska händelser val av ny ordförande för Internationella Olympiska Kommittén och val av arrangörsort för sommarspelen 2008 enligt en ny ansökningsprocedur. Moskva hade utsetts som värd för den 112:e sessionen eftersom den avgående IOK-ordföranden Juan Antonio Samaranch valdes i Moskva för 21 år sedan. Hela sessionen direktsändes till media via presscentrat. Drygt 1800 mediarepresentanter fanns på plats i Moskva att jämföras med ett drygt 100-tal vid sessionen IOK-ledamöter deltog i sessionen. Återbud hade lämnats av Prince de Merode, Belgien Vera Caslavska, Tjeckien Bob Hassan, Indonesien Lasena Palenfo, Elfenbenskusten IOK-ordföranden Juan Antonio Samaranch öppnade sessionen och meddelade att han besökt samtliga 199 Nationella Olympiska Kommittéer under sin ordförandetid. Han erinrade om IOK:s utveckling sedan 1980, men också om den svåra kris som organisationen genomgick under Krisen hade dock givit möjlighet till modernisering och översyn av IOK och drygt 50 reformer antogs vid IOK:s extra session i december Sessionens första dag ägnades helt åt presentationer av de fem finalisterna till arrangörsskapet av sommar-os 2008 Osaka, Paris, Toronto, Peking och Istanbul. Varje stad fick under en timme presentera sitt koncept varefter möjlighet gavs till frågor från sessionen. Efter städernas presentation redogjorde ordföranden i Evaluation Commission, holländaren Hein Verbruggen, för den rapport som tillställts samtliga ledamöter gällande de tekniska koncepten för varje ansökningsstad. Efter dessa rapporter ägde röstproceduren rum vilken skedde under sluten omröstning. Röstberättigade är samtliga ledamöter av IOK med dock endast en av ledamöterna från det land som har en stad som gått till final. IOK:s ordförande röstar inte. Röstningen gav följande resultat: Omgång I Peking 44 Toronto 20 Istanbul 17 Paris 15 Osaka 6 utslaget Omgång II Peking 56 Toronto 22 Paris 18 Istanbul 6 Absolut majoritet var 53. Peking valdes i andra omgången till värdstad för sommar-os Under sessionens andra dag presenterades rapporter från de kommande OS-arrangörerna Salt Lake City, Aten och Turin. En slutrapport lämnades också av Organisationskommittén för sommar-os i Sydney 2000 under ledning av Michael Knight. Syd- 15

18 neys delegation fick långa applåder och gratulerades till ett mycket framgångsrikt OS. Ordförandena för IOK:s kommissioner lämnade ingående rapporter om verksamheten. Noteras kan under rapporten från Marketing Commission att IOC (via TV-rättigheter och sponsorskap) förmedlade 1,1 miljarder dollar till Organisationskommittén i Sydney mer än 50 procent av SOCOG:s budget och 600 miljoner dollar till Organisationskommittén i Salt Lake City. TOK, transfer of knowledge, -programmet från Sydney innehåller 50 olika verksamhetsområden. Detta program överförs nu till kommande arrangörer med hjälp av expertis från SOCOG. Den största händelsen vid sessionen var val av ny ordförande till IOK. Fem kandidater hade anmält sig och omröstningen gav följande resultat: Omgång I (109 röstberättigade) Jacques Rogge, Belgien 46 Un Yong Kim, Sydkorea 21 Dick Pound, Canada 20 Pal Schmitt, Ungern 11 Anita DeFrantz, USA 9 utslagen Omgång II (112 röstberättigade) Jacques Rogge, Belgien 59 Un Yong Kim, Sydkorea 23 Dick Pound, Canada 22 Pal Schmitt, Ungern 6 Jacques Rogge valdes till ny ordförande i IOK för en period om 8 år. Val till IOK:s exekutivkommitté I och med Rogges val till president fanns nu två vakanser i exekutivkommittén. Un Yong Kim hade avslutat sin mandatperiod och fyllnadsval till Salt Lake City ägde rum av en andra person. Endast en kandidat fanns till vicepresidentposten, Vitaly Smirnov från Ryssland. Smirnov valdes med siffrorna 71 ja, 25 nej och tio avstod. Till ordinarie ledamot i IOK:s exekutivkommitté valdes Lambis Nikolau, Grekland och till en fyllnadsplats Toni Khouri, Libanon. Nomineringskommitténs ordförande Judge Keba M Baye presenterade de sju namn som föreslagits av kommittén att upptagas till nya medlemmar. Röstresultatet blev enligt nedan: Representerade Ja Nej Avstod Timothy Fok, HongKong NOC vald Randhir Singh, Indien NOC vald John Coates, Australien NOC vald Issa Hayatou, Kameroun Ind.medlem vald Adolf Ogi, Schweiz NOC ej vald Juan Antonio Samaranch, Jr Ind.medlem vald Els Van Breda Vriesman, Ned. IF (landhockey) vald Sessionen beslutade också välja den avgående ordföranden Juan Antonio Samaranch till honorary life president. IOK:s 113:e session IOK:s 113:e session ägde rum i Salt Lake City den 4 6 februari WADA World Antidoping Agency Verksamheten i den av IOK grundande organisationen WADA har nu kommit igång och fått sitt permanenta säte i Montreal. Fem städer kandiderade om att få det permanenta kansliet placerat i sin stad, nämligen Bonn, Lausanne, Montreal, Stockholm och Wien. Efter omröstning i WADA:s styrelse tilldelades Montreal värdskapet. IOK har lämnat bidrag om 20 miljoner dollar för verksamhetsåret 2000 och 2001 och man väntar fortfarande på bidrag från regeringarna i framförallt EU-länderna som skall meddela med vilka belopp de kommer att stödja verksamheten. Det verkställande utskottet inom styrelsen för WADA har följande sammansättning Ordförande: Dick Pound, IOK Ledamöter: Prince Alexandre de Merode, IOK Feliciano Mayoral, ANOC Mustapha Larfaoui, IF Hein Verbruggen, IF Johan Olav Koss, Athletes Commission 16

19 SOK:s ordförande Stefan Lindeberg fyrar av startskottet för Olympic Day Run Ngconde Balfour, Idrottsminister Sydafrika Denis Coderre, Statssekreterare Canada Suvi Lindén, Kulturminister Finland Ryuji Matsumura, Statssekreterare Japan Amanda Vanstone, Justitieminister Australien Dessutom finns fem arbetsgrupper: etik och utbildning finans och administration hälsa, medicin och forskning harmonisering juridik Arne Ljungqvist är ordförande i arbetsgruppen för hälsa, medicin och forskning. WADA var närvarande under vinter-os i Salt Lake City och hade ansvaret för alla out of competition tester. WADA kontrollerade även under OS att dopingkontrollerna sköttes enligt reglerna. Olympic Day Run IOK uppmanar samtliga olympiska kommittéer att varje år arrangera ett motionslopp, Olympic Day Run, som en manifestation för breddidrotten. Det tolfte Olymic Day Run arrangerades den 20 augusti 2001 med start och mål i Kungsträdgården i Stockholm personer deltog i evenemanget som var ett samarrangemang mellan Sveriges Olympiska Kommitté, Stockholm Marathon och Olympialaget. Svensk representation i IOK IOK har två ledamöter i Sverige, Gunilla Lindberg och Arne Ljungqvist. Gunnar Ericsson är hedersledamot. Gunilla Lindberg är sedan OS i Sydney ledamot av IOK:s exekutivkommitté. Dessutom har hon under året varit ledamot i IOK:s presskommission, Olympic Solidaritykommissionen (som representant för EOC), Coordination Commission för vinter-os i Turin 2006 samt i arbetsgruppen för översyn av det olympiska programmet för 2004, 2006 och

20 Medaljen utdelades vid en ceremoni i samband med Olympiabalen den 22 november i Stockholm av IOK:s ordförande Jacques Rogge. IOK:s nyvalde president Jacques Rogge gästade Stockholm och SOK i samband med Olympiabalen och det olympiska marknadsföringsseminariet den 22 november. Arne Ljungqvist är ledamot av IOK:s medicinska kommission och av dess subkommission Sports medicine and Coordination with the NOC:s. Björn Rosengren är ledamot av den idrottsdomstol Court of arbitration for sport som IOK bildat av inom idrotten verksamma jurister. Tomas Gustafson är medlem av IOK:s Athletes Commission och är samma kommissions representant i IOK:s presskommission. Tomas Gustafson är också ordförande i Athletes Commissions arbetsgrupp för vinter-os i Salt Lake City Docent Björn Ekblom är ledamot av IOK:s Selection Committee for the IOC Olympic Prize on Sports Science samt tillsammans med docent Per Renström, professor Bengt Saltin och P-O Åstrand, ledamot av IOK:s Olympic Academy on Sports Science. Per Renström är förutom ovanstående, medlem i IOK:s medicinska kommission sedan 1997 och medlem i IOK:s subkommission Public Advisary Committee sedan Före detta statsminister Ingvar Carlsson är ledamot av International Olympic Truce Foundation (IOTF). Pierre de Coubertin-medaljen SOK:s före detta generalsekreterare Wolf Lyberg tilldelades Pierre de Coubertinmedaljen för sina insatser och sitt långvariga arbete för IOK vid IOK:s session i Moskva. Internationella Olympiska Akademin SOK och Sveriges Olympiska Akademi har sänt deltagare till följande sammankomster inom den Internationella Olympiska Akademin under 2001: 9:e post graduate session 5 maj 15 juni Björn Sandahl, Stockholms Universitet 41:a sessionen för aktiva/ledare under 35 åren 19 juni 4 juli Lizze-Lott Magnusson, fotboll Ulf Bjöns, bordtennis 5:e sessionen för högskoleutbildare juli Sören Hjälm, Örebro Universitet Anna Tidén, Stockholms Idrottshögskola 6:e sessionen för nationella olympiska akademier 29 juli 5 augusti Lars-Gunnar Björklund, SOA Christer Lignell, suppleant SOA Sveriges Olympiska Akademi Styrelsen inom Sveriges Olympiska Akademi har under året haft 6 styrelsemöten, den 19 januari, 2 april, 21 augusti, oktober och 12 december. Däremellan har ledningsgruppen utfört aktuella arbetsuppgifter. Tomas Gustafson efterträdde Gösta Gärdin som Akademins ordförande vid styrelsemötet den 19 januari. Styrelsen har för övrigt bestått av Lars-Gunnar Björklund, Lotta Falkenbäck, Gunnar Larsson, Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth, Björn Walden, Björn Folin, adjungerad och Carina Ribjer Tovland, sekreterare. Ulf Bjöns har varit adjungerad ledamot och Christer Lignell suppleant från SOA. Elisabeth Vestlund har varit adjungerad ledamot med speciellt uppdrag för SOK:s skolprojekt. I ledningsgruppen har ingått Tomas Gustafson, Gunilla Lindberg, Inger Lindholm, Jan Lindroth och Carina Tovland. Akademins verksamhet har framförallt inriktats på SOK:s skolprojekt som startades inför OS i Sydney av Elisabeth Vestlund. Projektet har rönt stor uppskattning både nationellt och internationellt. Ett samarbetsavtal har tecknats med Arla för marknadsföring av projektet på mjölkpaketen under januari februari

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Fastställda av årsmötet 20164

Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Fastställda av årsmötet 20164 Ärende 15, bilaga B Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Fastställda av årsmötet 20164 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 20164 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift

Läs mer

Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska Kommitté Sveriges Olympiska Kommitté Verksamhetsberättelse 2002 SOK:s verksamhetsberättelse är producerad av SOK och Tidningsmakarna AB. SOK svarar för innehållet. Grafisk form Tidningsmakarna AB. Foton från Pressens

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade

Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna Ändrade Stadgar för Svenska Othelloförbundet SOF Antagna 2003-04-24 Ändrade 2004-09-18 2011-09-10 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap 3 Organ 4 Styrelse, arbetsutskott och sessioner 5 Valprocedur 6 Särskilda

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister

Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Stadgar för Svensk förening för informationsspecialister Fastställda vid ordinarie årsmöte den 7 april 2014 och ordinarie årsmöte den 24 april 2015. Dessa stadgar skall också gälla för föreningens lokalavdelningar.

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

SPÅRVÄGEN HF Stadgar

SPÅRVÄGEN HF Stadgar SPÅRVÄGEN HF Stadgar antagna 1991-05-14. Reviderade 2010-06- 16 Innehåll 1. Medlemskap... 3 2. Styrelse... 4 3. Årsmöte och extra föreningsmöte... 5 4. Årsmötesdagordning... 5 5. Verksamhets- och räkenskapsår...

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik

Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Stadgar för Branschorganisationen Svensk Elektronik Antagna vid konstituerande möte i Stockholm den 2010-01-21 Reviderade vid föreningsmöte i Stockholm 2015-05-21, fastställda den 2015-12-03 Namn 1 Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen.

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 89:e årsmöte söndagen den 29 mars 2009 på Carlshälls Gård, Långholmen. Närvarande: Ett 30-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Stadgar för Örebro Sportklubb

Stadgar för Örebro Sportklubb Stadgar för Örebro Sportklubb Örebro Sportklubb bildades den 28 oktober och har sin hemort i Örebro Kommun. Stadgarna senast ändrade och reviderade av årsmötet 2002 03 30 och 2005 04 26. Örebro Sportklubbs

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgarna bygger på SIF:s riktlinjer för SDF:s stadgar. Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser Årsmötet Distriktsstyrelsen Dessa

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb

Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb Stadgar för Dalarnas Dövas Ungdomsklubb 1 Klubbens namn Ungdomsklubbens namn är Dalarnas Dövas Ungdomsklubb. Klubben är ansluten till Sveriges Dövas Riksförbund och Sveriges Dövas Ungdoms Förbund och Dalarnas

Läs mer

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar, avsnitt A, kapitel 1 Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Simdistriktsförbundet (SDF).. är en del av Svenska Simförbundets (SSF) regionala

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 35:e ordinarie årsmötet Lördagen den 7 mars 2015 kl. 15.00 på Valla Folkhögskola, Linköping. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ

SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ Stadgar och Instruktion för valberedningen Regler för antidoping Regler för uttagning till OS April 2014 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Fastställda av årsmötet 2014

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet

Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet Stadgar för Ladyfest Göteborg, antagna på årsmötet 2016-01-26 Ladyfest Göteborg är en partipolitiskt- och religiöst obunden feministisk ideell förening med säte i Göteborg. Ladyfest Göteborg arbetar för

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län

Stadgar för Folkdansringen i Örebro län Stadgar för Folkdansringen i Örebro län 1 ÄNDAMÅL Uppdaterad senast 25/11 2010 Folkdansringen i Örebro län, i fortsättningen kallad Distriktet, är en distriktsorganisation för alla åldrar, vars ändamål

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS)

Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Föreningen för datorhjälp i släktforskningen (DIS) Org.nr: 822001-6052 36:e ordinarie årsmötet Lördagen den 12 mars 2016 kl. 16.00 på Hotell Höga Kusten i Kramfors kommun. 1 Årsmötet öppnas Årsmötet öppnades

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner

STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner STADGAR Sveriges Backhoppar veteraner Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning och Nordisk Kombination den 2008-02-25. Föreningens syften: Föreningens

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Olympiska Kommitté Sveriges Olympiska Kommitté Verksamhetsberättelse 2004 SOK:s verksamhetsberättelse är producerad av SOK och Tidningsmakarna AB. SOK svarar för innehållet. Grafisk form Tidningsmakarna AB. Foton från SOK.

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59)

Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59) Utlåtande 2003:55 RII (Dnr 445-1419/2001) Stipendium för och hyllning av idrottens medaljörer Motion av Iris Birath (v) (2001:59) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion 2001:59

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation)

Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) Stadgar för Norden, svensk förening för nordiskt samarbete (Föreningen Norden i kommunikation) 1. Föreningens syfte Norden, svensk förening för nordiskt samarbete, har till ändamål att på alla områden

Läs mer