Fokus på hållbar energi EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus på hållbar energi EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN. Nr 1 2014"

Transkript

1 EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr LÖNSAM TILLVÄXT STUDSVIKS NYA ORGANISATION SKAPAR RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR TUFF MILJÖ BYTE AV VENTILATIONS- SYSTEM VID BRITTISKT FORSKNINGS - LABORATORIUM I Studsviks laboratorier genomför Jimmy Karlsson studier av korrosion och materialegenskaper i simulerad reaktormiljö. Läs om Studsviks nya organisation på sidan 8. Fokus på hållbar energi

2 Ledaren Fokus på lönsamhet D et har nu gått ett år sedan jag tog över som vd för Studsvik. Sedan januari 2014 har Studsvik en ny kundorienterad organisation med syfte att öka koncernens kommersiella fokus, vilket skapar förutsättningar för lönsam tillväxt, och jag är övertygad om att Studsvik inom kort kommer att nå de finansiella målen. Den globala efterfrågan på energi ökar hela tiden snabbt. Efter fem tuffa år återhämtar sig nu ekonomin, vilket betyder att företagen kommer att behöva mer energi. Eftersom allt fler människor tar sig ur fattigdomen och når en högre levnadsstandard kommer dessutom efterfrågan på energi att öka ännu mer. Samtidigt hör vi hela tiden talas om stora utsläpp av växthusgaser och om de drastiska förändringar i vårt beteende som kommer att bli nödvändiga om vi vill behålla vår levnadsstandard under de kommande åren. Politikerna funderar på hur man kan sätta ett rättvist pris på utsläppen, vilket naturligtvis kommer att innebära fördel för förnybar energi och kärnkraft, och det kommer att göra kolkraftverk och skiffergas mindre attraktiva än de är i dag. I det här numret av Innova kan du läsa om en livscykelanalys av olika energikällor. Något förvånande är kanske att kärnkraft ligger på samma nivå som vindkraft enligt den analysen. Men, som många analytiker påpekar, vi kan inte utesluta någon energikälla alla behövs. Slutligen vill jag rekommendera en intressant dokumentärfilm om kärnkraft och de myter som den omges av. Filmen heter Pandora s promise och kan ses på Netflix eller laddas ner från Itunes. Michael Mononen, VD Innova ges ut av Studsvikkoncernen och innehåller information om verksamheten och den internationella kärnkraftsindustrin. Chefredaktör: Eva-Lena Lindgren, Studsvik E-post: Adress: Studsvik AB, Box 556, Nyköping Redaktör/projektledare: Petra Lodén, Appelberg Art Director: Karin Söderlind, Appelberg Tryck: Österbergs Omslagsfoto: Janne Höglund FOTO: JANNE HÖGLUND Innehåll Nr Jämföra olika energikällor Ur livscykelperspektiv finns nackdelar även med de grönaste energikällorna. Extrema experiment Studsvik har bytt ut ventilationssystemet vid Atomic Weapons Establishment (AWE) i Storbritannien. Synergimöjligheter Ny ledning och omorganisation, nya Studsviks organisation har tydligt kundfokus. Från icke deponerbart till deponerbart Nya metoder för att oxidera metalliskt uranavfall för att minska dess reaktivitet och möjliggöra slutförvar ILLUSTRATION: LADISLAV KOSA FOTO: STUDSVIK 2 Innova [1:2014]

3 Noterat i världen Belönad rapport Unikt uppdrag i Spanien Studsvik har fått i uppdrag att undersöka material från Spaniens första kärnkraftverk Zorita (också benämnt José Cabrera), som togs i drift 1968 och som togs ur drift för gott Materialet som ska undersökas har hämtats från komponenter nära reaktorhärden. Materialets långa driftperiod med hög neutrondos gör det unikt och resultaten från studierna kommer att ge information om en reaktors hela livslängd. Studsvik kommer att undersöka hur materialets egenskaper har påverkats av neutrondosen under reaktorns livslängd och studierna kommer att ge viktig information om driften av befintliga reaktorer och underhållsprogram och möjligheterna att förlänga den ekonomiska livslängden. Resultaten av studierna kan också bidra till att undvika onödiga mängder kärnavfall genom att komponenter som fortfarande kan användas inte byts ut i förtid. Projektet drivs som ett multilateralt internationellt samarbete med deltagare från USA, Europa och Japan. I april 2012 presenterade Joe Robinson, ansvarig för strategisk utveckling vid Studsvik i Storbritannien, en teknisk rapport om projektet Berkeley Boilers. Rapporten, som författats tillsammans med Dave Saul, Gavin Davidson och Bo Wirendal, vann utmärkelsen Best Paper vid WM 2013 Symposia i Phoenix i Arizona, den ledande internationella konferensen om hantering av radioaktivt avfall. Rapporten valdes ut bland över 500 rapporter. Utmärkelsen visar på styrkan i Berkeley Boiler-projektet och att alla som arbetade med projektet bidragit till att göra det till en sådan framgång, säger Joe Robinson. Att Dave, Gavin och Bo inte själva kunde vara där för att presentera rapporten eftersom de var upptagna med leveransen av ytter ligare tio värmeväxlare, var också typiskt för projektet och visar att Studsvik jobbar på som vanligt. Det finns ingen övertygande väg mot ett stabilt klimat där inte kärnkraften spelar en viktig roll. Fyra av världens främsta klimatforskare uppmanar beslutsfattare att acceptera kärnkraften i ett öppet brev som publicerades i slutet av Visste du att. I USA lagras utbränt kärnbränsle i bassänger och tjocka betongcylindrar vid kärnkraftsanläggningarna. Om en amerikan skulle få hela sitt livstidsbehov av elkraft enbart från kärnkraft så skulle den personens totala andel av avfallet rymmas i en läskburk. I Frankrike återvinns kärnbränslet och avfallsmängderna reducerats kraftigt. Livstidsavfallet från en fransk familj på fyra personer skulle få plats i en enda kaffekopp. Källa: cravenspowertosavetheworld.com Kalender 7 9 april Studsvik International Users Group sammanträder i Boston, Massachusetts, USA 8 10 april Metallåtervinningssymposium, Studsvik, Sverige april Årets NITF (Nuclear Information Technology Forum) i Shanghai i Kina 23 april Studsviks årsstämma maj EnergyCon IEEE, internationell energikonferens i Dubrovnik i Kroatien [1:2014] Innova 3

4 Outlook Grön el är inte 4 Innova [1:2011]

5 Utblick alltid så grön Efterfrågan på energi världen över växer stadigt och hållbara energikällor får stor uppmärksamhet. Men även om vissa av alternativen till kärnkraft kan verka attraktiva är det ofta långt mellan teori och verklighet. Text Illustration Ladislav Kosa Enligt internationella energiorganet (IEA) kommer världens behov av el att öka med över två tredjedelar fram till Dessutom ökar mänsklig verksamhet och aktiviteter runt om vår jord och det får stora effekter på föroreningar, naturliga miljöer försvinner och utsläpp av växthusgaser ökar. För vår egen framtids skull måste mänskligheten använda hållbara metoder för att producera elkraft. Påståendet att kärnkraften, som svarar för cirka 12 procent av dagens globala elkraft, är ett bra alternativ vad gäller hållbarheten kommer naturligtvis inte som någon överraskning om det framförs i den här tidningen. Om vi tar vattenkraften så svarar den för mindre utsläpp av växthusgaser (se diagrammet på sidan 6). Men hur hållbara är egentligen alternativen till kärnkraft? Till exempel har kolkraft, som för närvarande utgör två femtedelar av energimixen, få positiva egenskaper. Gwyneth Cravens, journalist och författare till Power to Save the World: The Truth About Nuclear Energy, medger att det inte längre hänger några svarta moln över kolkraftverken i USA tack vare de filter som krävs enligt lagarna, som gradvis har skärpts under det senaste decenniet. Men ånga som innehåller svaveldioxid och kväveoxid släpps fortfarande ut i luften och det bildas små partiklar. De partiklarna fastnar i lungorna hos barn och vuxna. Så i stället för att personer dör varje år är det nu , säger Gwyneth Cravens. Man bör också tänka på kolets utsläpp av koldioxid, kolbrytningens ökända effekter och den giftiga, radioaktiva flygaska som bildas när kolet förbränns. Gwyneth Cravens har tittat på den nya metoden att avskilja och lagra koldioxid (CCS). Men, säger hon, den är dyr. Enligt pålitliga statliga källor skulle 30 procent av kraftverkets energi gå åt till att avskilja koldioxid. Och vem vill investera i det? Ett annat fossilt bränsle, naturgas, håller på att omforma energilandskapet. Utsläppen av koldioxid är mindre än för kolet, men det finns många problem i samband med utvinning och läckage, säger hon. Dessutom kräver verklig hållbarhet långsiktigt tänkande. Tillgången på naturgas är kanske god just nu, men hur ser det ut i framtiden? Skälet till att vi just nu intresserar oss för skiffergas är att den lättillgängliga naturgasen har tagit slut, säger Gwyneth Cravens. För de flesta människor är hållbar energi detsamma som förnybar energi vatten-, sol- och vindkraft, bio energi med mera. Tillsammans svarar de förnybara energikällorna för en femtedel av dagens globala elförsörjningsmix. De växer snabbt, till stor del tack vare statliga subventioner, vilket väcker hopp inför framtiden. Enligt Gwyneth Cravens har Schweiz och Sverige, länder som i första hand utnyttjar vatten- och kärnkraft, den mest hållbara energimixen. Men vattenkraften har sina begränsningar, anser hon: USA slutade bygga ut vattenkraften när den utgjorde endast sex procent av landets totala energimix. Det fanns helt enkelt inte mer vatten. Men även om det skulle finnas [1:2014] Innova 5

6 Utblick Medianvärden och värden för 25:e och 75:e percentilen för utsläppen av växthusgaser. Bioenergi PV (photovoltaic) CSP (concentrated solar power) Vind Vatten Kärnkraft Kol Gas Inom ramen för det amerikanska National Renewable Energy Laboratorys projekt för harmonisering av livscykelanalysen har en systematisk genomgång gjorts av de beräkningar av livscykelutsläppen av växthusgaser från olika typer av elkraftverk som offentliggjordes mellan 1970 och Syftet med harmoniseringen var att justera beräkningarna så att de blev metodiskt konsekventa och därmed mer jämförbara. En förebild inom ansvarstagande Under 2007 fastställde Studsvik i Storbritannien långsiktiga mål för socialt ansvar (CR), inklusive miljömål. Enligt målen ska Studsvik offentliggöra en årlig CR-rapport för att informera berörda intressenter om framstegen såsom att förebygga föroreningar, förbättra miljön, hantera koldioxid och minimera avfall. Rapporten för 2012 belyser till exempel ett projekt där Studsvik hjälpt ett företag som skrotar och återvinner material från fartyg och marina miljöer genom att identifiera och avlägsna naturligt förekommande radioaktivt material i rör och komponenter från en rigg som varit placerad i Nordsjön. Fem ton avfall i fat togs om hand i en deponi anläggning och genom projektet omhändertogs cirka 300 ton metall för återvinning i stället för att placera allt i en deponi som lågaktivt radioaktivt avfall. Tack vare att Studsvik har en återvinningsgrad på 95 procent vid sin anläggning för metallåtervinning i Storbritannien kunde kilo metall föras tillbaka till marknaden, vilket motsvarar 90 tvåvåningsbussar. Enligt Sam Usher, vd för Studsvik UK, har arbetet under det senaste året medfört positiva fördelar för kunder och andra intressenter, bland annat lagstiftare, lokalsamhällen och aktieägare: CR är en viktig affärsverksamhet och vårt CR-program med ansvarsfulla och hållbara affärsrutiner är avgörande för Studsviks långsiktiga tillväxt och lönsamhet, säger han. Bland de övriga CR-resultat som redovisas i rapporten finns RoSPA:s arbetsmiljöutmärkelse Sector Award for Health & Safety, som Studsvik vann för tredje gången på fem år, övergången till tvåskiftarbete och bättre introduktionsprocess för anställda, underleverantörer och inhyrd personal. vatten så kan nya vattenkraftverk, just nu genomförs stora dammprojekt runtom i världen, förstöra samhällen och få förödande ekologiska effekter. Vattenkraften är också sårbar för torka. Efter en treårig torr period i Kalifornien tvingades de allmännyttiga företagen gå över till naturgas. Detta är ett problem med de flesta förnybara energikällor, framför allt vind- och solenergi: de är opålitliga när det gäller att möta efterfrågan. Vaclav Smil, professor vid University of Manitobas institution för miljö och geografi, är skeptisk när det gäller förnybara energi källor, delvis på grund av deras låga kapacitetsfaktorer (den största mängd elkraft som ett kraftverk faktiskt kan producera, delat med vad det skulle producera om det kördes på heltid). Kapacitetsfaktorn för ett typiskt kärnkraftverk är över 90 procent. För ett kolkraftverk är den procent. En solcellsanläggning kan komma i närheten av 20 procent i soliga Spanien och ett vindkraftverk, väl placerat på torra land, procent. Till sjöss kommer det kanske till och med upp i 40 procent, skriver han i en kommentar. Gwyneth Cravens instämmer. Inom överskådlig tid kommer inte solenergi att kunna driva en bilfabrik som måste arbeta dygnet runt, sju dagar i veckan. Den är för svag och för opålitlig och utgör fortfarande bara en mycket liten bit av energikakan, säger hon. Hon konstaterar också att där sol- och vindenergi används krävs det backupsystem för att stabilisera nätet, och den backupen kommer från förbränning av kol och naturgas. Därför gillar företagen som säljer fossila bränslen att visa bilder av vindkraftverk i sina annonser. Tillverkning och avveckling av solcellspaneler som används vid framställning av solenergi är också ett problem. Tillverkning av polysilikon kan vara en säker process där silikontetraklorid, en extremt toxisk biprodukt, återvinns Gwyneth Cravens, journalist och författare till Power to Save the World: The Truth About Nuclear Energy. tillbaka till basmaterialet. Det finns länder som har en strängt reglerad återvinningsprocess, men det höjer kostnaderna och det finns indikationer på att tillverkare världen över tar genvägar. Washington Post har till exempel rapporterat om de oroande effekterna av silikontetrakloridföroreningar i en by i Henan i Kina. Tillverkarna har börjat införa återvinningsprogram för begagnade solpaneler, men programmen tilllämpas långt ifrån alltid. Det är svårt att uppnå hållbarhet och till och med de grönaste energikällorna har sina nackdelar. Bättre teknik och lagstiftning kan hjälpa. Men en av de viktigaste åtgärderna vi kan genomföra för att blir mer hållbara har inget med källan till elproduktionen att göra. I sin World Energy Outlook 2012 hävdade IEA att om effektiva energisparåtgärder infördes globalt skulle ökningen av världens primära energibehov till 2035 halveras. I en värld där tiden eventuellt börjar rinna ut har tiden själv blivit en värdefull resurs. 6 Innova [1:2014]

7 AWE Experiment med sprängkraft Studsvik har fått i uppdrag att byta ut ventilationssystemen i ett hydrodynamiskt forskningslaboratorium i Atomic Weapons Establishment i Storbritannien. Text Foto AWE Atomic Weapons Establishment (AWE) levererar och underhåller stridsspetsar till Tridentmissilerna i Storbritanniens kärnvapenarsenal. På ett av de hydrodynamiska forskningslaboratorier som finns inom området undersöks enligt AWE:s webbplats olika materials dynamiska egenskaper när de flödar under högt tryck och kraftig belastning. AWE utför bland annat hydrodynamiska experiment där små mängder material utsätts för explosioner i särskilda slutna kammare. På grund av experimentens natur krävs en särskild försöksanläggning och diagnosinstrument som kan fungera under extrema förhållanden. Experimenten äger rum i förstärkta sprängkammare som konstruerats för att experimenten ska kunna genomföras på ett säkert sätt. AWE har utvecklat en teknik där kraftfulla röntgenapparater tar serier av bilder under experimenten för att kartlägga chockvågornas rörelser genom olika högdensitetsmaterial. Därefter samlas data in med olika diagnosinstrument som konstruerats för att tåla extrema förhållanden. Under experimenten konstaterades att kammarens befintliga ventilationssystem med tillhörande elkontroller och uppvärmningssystem inte var tillförlitliga. AWE kontaktade då Studsvik och bad om ett anbud på ersättning av systemen. Innan kontraktet skrevs lämnade AWE:s konsulter över konstruktionsritningar. Studsvik fick i uppdrag att granska dessa för att kunna analysera dem och hitta lösningar på de konstruktionsproblem som framkommit under implementerings- och drifttagningsfasen i samband med tidigare projekt inom samma område. I sin rapport beskrev Studsvik ett antal områden med betydande nivåoch kvalitetsproblem utifrån den information som konsulterna hade lämnat. Studsvik ifrågasatte konstruktionslösningens möjligheter att uppfylla kraven på kontrollerna. Studsvik ifrågasatte också befintliga kontrollpaneler som enligt utförda undersökningar var i mycket dåligt skick. På grund av programbegränsningar kunde kunden inte vidta de åtgärder som rekommenderades i rapporten. Studsvik ombads istället att påbörja installationen innan företaget hade fått all konstruktionsinformation. I ett tidigt skede av installationsarbetet blev det tydligt att både nivån och kvaliteten på informationen om konstruktionen skulle påverka programmet. Det gav upphov till ett stort antal tekniska frågor under denna fas AWE har utvecklat en teknik där röntgenapparater kartlägger chockvågors rörelser genom olika högdensitetsmaterial. av projektet. Parallellt genomförde AWE en omfattande intern, oberoende, granskning av konstruktionen där över hundra problem påträffades, varav de flesta redan hade tagits upp i Studsviks rapport. AWE bad Studsvik att ersätta de kontrollpaneler som Studsvik i sin rapport hade dömt ut eftersom de var i dåligt skick. Det resulterade i ytterligare förseningar under implementeringsfasen. Under hela projektet samarbetade Studsvik intensivt med AWE och AWE har särskilt framhållit stödet från Studsvik under det här svåra projektet. Studsvik är en av flera entreprenörer som arbetar på detta område på AWE:s anläggning och enligt AWE har Studsviks insats i alla avseenden varit föredömligt. [1:2014] Innova 7

8 Profil Michael Mononen Med en ny organisation kan Studsvik bättre utnyttja den höga kompetens som finns i bolaget, öka kundorienteringen och skapa förutsättningar för lönsam tillväxt. Det säger vd Michael Mononen i en intervju med Innova. Uppdrag: lönsamhet Magnus Andersson, Studsvik, stänger locket till ett pyrolyskärl. Text Foto Janne Höglund Det första som slog mig som ny vd var att Studsvik aldrig levt upp till sina finansiella mål. Det andra var hur uppskattat Studsvik var av kunderna på grund av sin höga kvalitet och flexibilitet. Michael Mononen tillträdde som vd i mars 2013 och kom då närmast från en position som vd för CTEK Sweden AB. Uppdraget från styrelsen var tydligt: återställ lönsamheten. Knappast förvånande då Studsvik under de senaste fem åren i princip inte tjänat några pengar alls. Kortsiktigt kan du i det läget göra tre saker, förklarar Mononen: skära kostnader, ta bort olönsamma affärer och göra prisjusteringar. Det positiva var att jag upplevde att det fanns förutsättningar för att ändra priserna. Det fanns, som i många andra ingenjörsdominerade företag, en kultur där man levererar väldigt hög kvalitet men är sämre på att ta betalt, säger han. I fokus för Michael Mononens arbete med att höja lönsamheten ligger kundförståelsen. Genom bättre kunskap om kundens behov går det att leverera tjänster som man kan ta mer betalt för. En grundläggande sanning som kan vara nog så svår att omsätta i praktisk handling. Vi jobbar med customer value management, som är ett strukturerat sätt att höja mervärdet för kunden. Den nya organisationens främsta syfte är också att göra Studsvik mer kundorienterat. Genom omorganisationen, som lanserades i november och trädde i kraft i januari, går Studsvik från en geografisk till en affärsområdesbaserad indelning. Det nya Studsvik består av tre affärsområden: Avfallshantering med fokus på behandling av radioaktivt avfall, konsulttjänster vid kärnkrafts-, gasoch oljeanläggningar samt driftoptimering, med inriktning på bränsle och reaktordrift. Genom att bygga en struktur på produkter och tjänster skapas kundfokus ända upp till toppen i organisationen. Det skapas också större möjlighet till synergier, inte minst genom samarbete mellan olika länder inom samma affärsområde. När Studsvik kan nå sina finansiella mål, en årlig tillväxt om 10 procent och en rörelsemarginal om 8 procent, vill inte Michael Mononen inte säga. Men att det går att nå målen är jag övertygad om, de är fullt realistiska. I vilken utsträckning Studsvik och Michael Mononen får draghjälp av marknaden för att nå de finansiella målen är svårt att säga. Samtidigt som 8 Innova [1:2014]

9 Pia Tejland på Hot Celllaboratoriet studerar ett materialprov i ett svepelektronmikroskop. Ny organisation Studsvik har en ny kundorienterad organisation sedan den 1 januari Studsvikkoncernen är nu uppdelad i tre affärsområden: Avfallshantering med Mats Fridolfsson som chef, konsulttjänster drivs av Stefan Berbner, samt driftoptimering med koncernens vd Michael Mononen som chef. Dessutom har den tidigare chefen för segmentet Storbritannien Sam Usher utsetts till chef för affärsutveckling. En ny ekonomidirektör har också utsetts: Pål Jarness. Innan han kom till Studsvik var Pål Jarness ekonomidirektör på Actic, en av Nordens ledande friskvårdskedjor med verksamhet i sex länder. Dessförinnan var han ekonomidirektör på Goodyear Dunlop Nordic och Kraft Foods Nordic och har haft olika befattningar inom finans och HR på Philip Morris. Jarness ersätter Jerry Ericsson som går in i en rådgivande roll inom koncernen. Fukushima-olyckan leder till avveckling i länder som Japan och Tyskland byggs kärnkraften ut på andra håll till exempel Finland, Ryssland, Indien och Kina. Rivningsmarknad och ombyggnation i Europa är ett uppenbart tillväxtområde. Konsulttjänster globalt i länder som satsar på kärnkraft ett annat, säger Mononen och tillägger att en expansion på nya tillväxtmarknader kommer i andra hand, först måste stabil lönsamhet etableras. På ett övergripande plan finns också mycket som talar för kärnkraften, menar han. Det är svårt att få ihop en minskad global uppvärmning och en förbättrad levnadsstandard i världen utan kärnkraft. Sol- och vindkraft är viktigt men inte tillräckligt och inte alltid tillgängligt. Michael Mononen Karriär: Civilingenjör, väg och vatten vid Chalmers och ekonomistudier på Handelshögskolan i Göteborg. Kom närmast från en befattning som vd för CTEK Sweden AB och var innan dess, under perioden , chef för Sapa Heat Transfer. Familj: Hustrun Elisabeth, en son född 1990 och en dotter Fritid: Löpning, skidor, golf (hcp 11). Om att vara börs-vd: Mer exponerad men annars ingen större skillnad mot andra vd- och chefsroller. Om ledarskap: Viktigt att ha rätt personer i sin omgivning som är drivna och tar initiativ. Är resultatorienterad, kvantifierbara mål måste finnas. [1:2014] Innova 9

10 Från icke deponerbart till deponerbart behandling av pyrofora material för slutförvar I nya experimentella studier har metoder för att oxidera metalliskt uranavfall för att minska dess reaktivitet och möjliggöra slutförvar undersökts. Resultaten presenterades i USA vid Waste Management Symposia i Phoenix, Arizona, i mars Text Carl Österberg, Maria Lindberg Foto Studsvik F ör att deponera avfall i ett slutförvar djupt ner i berggrunden eller i ett grundare förvar måste avfallet uppfylla ett antal krav. Ett är att det inte ska reagera med syre, med materialet i avfallsbehållarna eller med återfyllningsmaterialet i förvaret, det vill säga betong. Avfallsformer som inte uppfyller dessa specifika kriterier måste behandlas på något sätt för att göra avfallet icke-reaktivt. En av avfallsströmmarna är metalliskt uran, som inte bara består av använt kärnbränsle från den nukleära industrin, utan som även kan vara transportflaskor eller prover som används i skolor. Alla dessa produkter blir förr eller senare avfall som måste tas omhand. Experiment har utförts i syfte att utvärdera termisk behandling av metalliskt uran i en kontrollerad miljö, såsom i ett pyrolyskärl. Syftet med behandlingen är att oxidera metalllerna och därmed få en oxid med låg lakbarhet. Cerium, som kan användas som ersättning för uran, oxiderar lätt. Fokus för den första försöksserien var att garantera en säker process utan att riskera en accelererande oxidationsprocess. Som ett resultat av försöken och parameteroptimering behandlades en blandning av cerium och olja i tre steg, för att visa att processen fungerar säkert. De tre stegen beskrivs och förklaras nedan. 10Innova [1:2014] Två deglar placerades i pyrolyskärlet (se bild A i figur 1). Den ena degeln innehöll två ceriumbitar och olja och den andra endast två ceriumbitar. Det första steget var att förgasa oljan, utan att oxidera något cerium. Resultaten efter detta förgasningssteg visas i bild B. I det andra steget tillfördes ånga för att delvis oxidera ceriumet. När temperaturen i pyrolyskärlet började öka avbröts tillförseln av ånga. A C Fig. 1 Ceriumblock före och efter oxidationssteget. B D Därefter kvävdes reaktionen, det vill säga den stoppades genom att kvävgas tillfördes. Som ett tredje och sista steg oxiderades återstående cerium genom tillsats av syrgas och/eller ånga. När ingen temperaturökning längre kunde observeras, trots tillförsel av syrgas och ånga, bedömdes oxidationsprocessen vara avslutad (se bild C och bild D, som är en närbild av C). Efter förgasning av oljan hade cirka

11 Teknik A B 2,2 procent av ceriumet oxiderats. Efter det slutliga steget, när syrgas och ånga hade tillförts, hade mer än 99,75 procent av ceriumet oxiderats. När det gäller försök på små mängder radioaktivt avfall har flera olika blandningar använts. Det aktiva materialet har varit både metalliskt uran i form av spån blandat med organiskt material (olja och sågspån) och solida block (> 700 g). Flera försök har utförts med metalliskt uranspån och olja. Eftersom uranmetallspån är pyrofora förvarades spån och olja i fat, och träflis eller sågspån tillsattes för att binda eventuell överflödig olja. Detta avfall innehållandes metalliskt uran är inte lämpligt för slutförvar men kan behandlas och övergå till en form som passar för ett slutförvar. Materialet före behandling (A) och efter behandling (B) visas i figur 2. Uranspån och uranblock behandlades på samma sätt som ceriumblocken, och restmaterialet såg ut ungefär som resterna från försöken på cerium. Försöken utfördes på ett säkert sätt, utan incidenter i form av accelererande reaktioner eller temperaturer. En annan form av avfall som behöver slutförvaras är magnesium dopat med torium, som härrör från flyg- och robotindustrin. Dessa magnesium-toriumlegeringar (Mg-Th) ersätts nu med legeringar utan torium, men det gamla materialet behöver Fig. 2 Blandning av uran, sågspån och olja före behandling (A) och efter behandling (B). A B hanteras och eventuellt behandlas före slutförvaring. Magnesiummetall är också pyrofor, särskilt i smält form eller pulverform. Försök har utförts på denna typ av material för att bedöma dess lämplighet för termisk behandling. Figur 3 visar bilder av ett solitt Mg-Th-block före termisk behandling (A) och efter termisk behandling (B). Även om det ursprungliga materialet är ett metallblock ser resultatet, en MgO-ThO 2 -blandning, mer ut som ett pulver. Fig. 3 Mg- Th-legering före värmebehandling och MgO/ThO 2 efter värmebehandling. SLUTSATSER Oxidation av alla undersökta metaller och metallegeringar kunde utföras på ett säkert och kontrollerat sätt. Alla reaktioner var möjliga att kväva genom att minska eller helt stänga av tillförseln av syre. Det är möjligt att uppnå en fullständig oxidation av metall, även om metallen har formen av block. I fallet med uran kunde ett solitt block av metall som väger ungefär 750 gram oxideras fullständigt i en 2-liters degel i en kontrollerad process. Metallpulver eller spån behandlas på samma sätt, och processen är lika lättstyrd som när solida metallblock behandlas. [1:2014] Innova 11

12 Noterat HEMMA PÅ HORSVIK Precis till vänster om grindarna in till Studsviks anläggning utanför Nyköping ligger Horsvik vandrarhem, hotell och konferensanläggning. Anläggningen ägs av Studsvik och de flesta kunder, anställda och andra som besöker bolaget har nog även gästat Horsvik. Text Foto Janne Höglund De flesta som besökt Studsviks anläggning utanför Nyköping har nog också besökt Horsvik, ätit lunch i matsalen eller sovit i någon av de 56 bäddarna hotellet erbjuder. Innanför dörrarna till den låga, gula tegelbyggnaden möts gästerna av en trevliga entré, till vänster ligger restaurang- och konferensavdelning, till höger hotell- och vandrarhemsreceptionen. När Innova besöker Horsvik är lunchen just avklarad och ett behagligt lugn råder i restaurangen. Men lugnet bedrar, för just den här veckan i mitten av januari är hotellet fullbokat och snart väntas ett trettiotal gäster anlända, berättar Elisabeth Andersson, restaurang- och enhetschef på Horsvik. Den här veckan är det en konferens på Studsvik och de flesta gästerna bor hos oss. Det är ovanligt att det är fullt så här års, men när Studsvik har en konferens blir det snabbt fullbelagt och vi får mycket att göra. Det gäller att vara flexibel, ibland kan det bli lite ryckigt, först lugnt och sedan plötsligt full fart, säger hon och tillägger: Det är roligt när vi har många gäster och det händer grejer, jag har varit i hotell- och restaurangbranschen i närmare 30 år och gillar verkligen att jobba med service. Vi har en man som bott hos oss i åtta år. Han har haft samma rum i alla år och vi bäddar och städar åt honom, det kan nog vara rätt skönt om man har långa arbetsdagar. Elisabeth Andersson Och det märks, ingenting är omöjligt för Horsvik. Den läckra tårtan till födelsedagsfirandet beställer du givetvis här. På somrarna är det många picknick-korgar som packas till lunchutflykterna och vid jul dukas ett uppskattat julbord upp. De största konferenserna är Scipmötena två gånger per år. Då räcker inte rummen på Horsvik till utan några gäster måste bo inne i Nyköping. Dessa dagar är det extra intensivt på Horsvik med långa arbetsdagar som kan starta vid halv sex på morgonen och personalen kan inte gå hem förrän efter midnatt. Men det fungerar bra, alla ställer upp och vi vet att andra tider på året är det lugnare och det kompenserar för extraarbetet. Hotell- och konferensbranschen i Sverige har det rätt tufft just nu, och även om Horsvik också känt av lågkonjunkturen har de en stadig ström gäster från Studsvik, men också externa gäster. Horsvik ägs av Studsvik och de sju medarbetarna på anläggningen är anställda av bolaget. Den allra vanligaste gästen är medarbetare på Studsvik. Ett tiotal personer veckopendlar till sitt arbetet på Studsvik. Av olika anledningar har en del anställda valt att inte flytta hit utan har kvar sin bostad någon annanstans i Sverige och bor hos oss i veckorna, säger Elisabeth Andersson. Kanske har maken eller makan ett jobb han eller hon inte vill lämna eller barn som inte vill byta skola. Vi har en man som bott hos oss i åtta år. Han har haft samma rum i alla år och vi bäddar och städar åt honom, det kan nog vara rätt skönt om man har långa arbetsdagar, säger Elisabeth Andersson. Gästerna har tillgång till eget kök, men i matsalen serveras frukost och lunch. Att kunna erbjuda boende till anställda underlättar vid rekrytering och gör det möjligt attrahera kvalificerad personal från hela Sverige och från utlandet. Horsvik har 56 bäddar fördelade på 39 rum. Några av dem behöver rustas upp, något Elisabeth Andersson hoppas kommer att ske inom kort. Horsvik är anslutet till STS Vandrarhem, bokningssajterna Citybreak och booking.com. På sommaren är det många turister som hittar hit. Framför allt är det naturlivet kring naturreservatet Stendörren som lockar. Där finns fina vandringsleder och möjlighet hyra kajak för den som vill upptäcka skärgården från sjösidan. Jag tror många av våra internationella Studsvikgäster som kommer 12Innova [1:2014]

Första lasten med ny transportflaska

Första lasten med ny transportflaska EN TIDSKRIFT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN Nr 1 2013 Vi garanterar våra kunder bästa tänkbara service. Stefan Berbner, chef för Studsviks verksamhet i Tyskland KREATIVITET EN NYCKELFAKTOR MÖT MICHAEL GRANFORS

Läs mer

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001

Vad kostar energin? TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 TEMA: FRAMTID Nr. 2 juni 2001 I dag saknar två miljarder människor tillgång till el, med allt vad det innebär. Naturligtvis är det då rätt att producera el med alla medel som står till buds. Men det ställer

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12

tid är här Nytt konsultbolag i Studsvik-gruppen Framtidens kärnkraft Vi har köpt en kronjuvel Sid 12 SENASTE NYTT FRÅN STUDSVIKKONCERNEN NR 3 DECEMBER 2008 tid är här Världens mäktigaste politiker i G8-gruppen konstaterade i sitt slutdokument från mötet i somras att kärnkraften måste få en nyckelroll

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8

JACOBS STEGE. testa dig själv Är du av rätta virket? SID 21. Vinn resa till kärnkraftverk! Återanvända kärnavfall? Javisst! SID 8 ALLT OM NUMMER 1/2012 Laddad med möjligheter EXKLUSIV INTERVJU MED PERCY BARNEVIK DÄRFÖR VILL HAN FÖRÄNDRA VÄRLDEN SID 11 Psst! Läs mer om utbildning, jobb och forskning på www.svenskkarnkraft.se Återanvända

Läs mer

Sista numret av Nyheter från Barsebäck

Sista numret av Nyheter från Barsebäck Från starten nr. 45 december 2006 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäck inför framtiden Efter nyår inträder Barsebäck i en ny organisation. Syftet med den är att förbereda

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Att säga nej skickar negativa signaler

Att säga nej skickar negativa signaler nr 1 2014 En affärstidning från EY Rysk vinter Permafrost i affärsklimatet? Europas dyra nota Höga elpriser hotar industrin Anders Sundström om en politisk comeback: Att säga nej skickar negativa signaler

Läs mer

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg

Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg Vågenergi från havsbotten Fortum 1 2008 Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Framåt med innovativa steg Innovationer kan reducera klimatförändringar 26 Fortum möter framtiden

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck

Kärnkraftsrallare kompetensförstärkning i Barsebäck Nr. 2 juni 2004 INFORMATION TILL ER SOM BOR NÄRA BARSEBÄCKS KÄRNKRAFTVERK Barsebäcks informatör Maria Swartling-Jung intervjuas av dansk TV. Barsebäck möter danskarna på bortaplan Måndagen den 24 maj reste

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank.

INSIKT. Grön rebell I 40 år har Anders Wijkman slagits mot slit-och-slängsamhället. Ett magasin från Carnegie Privatbank. HÅLLBAR! AFFÄRSTIPS, ANALYSER & REPORTAGE Tibros entreprenörer inreder hela världen Aktieutdelning som hjälper barn Hon säljer våra succéförfattare INSIKT Ett magasin från Carnegie Privatbank. VÅREN 2013

Läs mer

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen.

LEAN 6TIPS TILL. STRÄVA EFTER STÄNDIG FÖRBÄTTRING Mr Imai: För att vara konkurrenskraftig i dagens ekonomi måste företag arbeta med Kaizen. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OCH LEAN FORUM Nr. 4 / Oktober 2009 Lean är i grunden en japansk fi losofi som innebär att man med en stark kundorientering ska arbeta med kontinuerliga

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

utsikter för Nyköpings flygproffs Support and Services fokus arbetsliv rekrytering och nödvändiga Unik teknik med anor

utsikter för Nyköpings flygproffs Support and Services fokus arbetsliv rekrytering och nödvändiga Unik teknik med anor sp ir i t saabs tidning till alla medarbetare NR 4/2011 BT46 Unik teknik med anor Support and Services lysande utsikter för Nyköpings flygproffs fokus Storsatsning på rekrytering arbetsliv Konflikter nyttiga

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse

Verksamhetsåret 2010. Årsberättelse Verksamhetsåret 2010 Årsberättelse 1 Årsstämma I din hand håller du en verksamhetsredovisning för OKG Aktiebolag. Ambitionen är att denna ska spegla verksamhetsåret 2010 vid OKG ur flera olika perspektiv.

Läs mer

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning Atea tomorrow för professionella it-användare 3-2009 UNIFIED COMMUNICATION: Peab sparar både tid och pengar NYTT ERBJUDANDE: Video som tjänst ELEVDATOR: Stor succé i Nyköpings skolor FRIIDROTT: Emma Green

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer