Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt."

Transkript

1 2006 Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt.

2 SOFTRONIC PÅ 30 SEKUNDER Softronic i korthet Softronic är ett av Sveriges ledande konsultföretag för kunder där IT är avgörande för verksamheten Softronic är bäst när kunden behöver konsulter som är både rådgivare och leverantör med garanterade resultat Softronic har över 20 års samlad erfarenhet och kompetens med en mängd mycket goda kundreferenser Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till dagens närmare 250 och en omsättning på över 220 Mkr Softronic noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1998 Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet är 13 år INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 1 VD HAR ORDET 2 Antal 120 DETTA ÄR SOFTRONIC SID SID 4 SID 7 Softronic B Afv IT-bolag Antal omsatta aktier i tal per månad MARKNADEN ERBJUDANDE ORGANISATION & MEDARBETARE 12 CONSULTUS 14 AKTIEN SID år år 40 49år år år SID 13 Ecovision SID 16 EKONOMISK ÖVERSIKT STYRELSE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ,2 148,6 152,1-0,1 0,7 55,4 54,7 37,1 222,6 203,4 189,9 197,2 184,8 188,5 1,6 1,6 2,1 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE ,8 17,0 0,7 4,5 1,0 1,0 ADRESSER BAKSIDA 28,3 18,0 0,3 SID 18 SID 20 BAKSIDA

3 ÅRET I KORTHET 2006 Stor resultatförbättring före skatt med 57,2 % till 28,3 Mkr (18,0). Vinstmarginalen före skatt uppgick till 12,7 % (8,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,46 kr före utspädning (0,28). Stark finansiell ställning där soliditeten uppgick till 73 % (68). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 Mkr (10,7). Totala likviditetsutrymmet uppgick till 63,1 Mkr. Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 kr per aktie. God tillväxt där omsättningen ökade med 9,4 % till 222,6 Mkr (203,4). Företagsförvärv av TBook Software och Megabyte Systems. Nya outsourcingavtal med ett flertal a-kassor. Avtal med Teleca innebär övertagande av verksamhet med över 30 konsulter samt ett konsultavtal Mkr Omsättning 222,6 203,4 Resultat före skatt 28,3 18, Vinstmarginal, % 12,7 8, Genomsnittligt antal anställda Antal medarbetare vid årets slut Beläggningsgrad, % Timpris, genomsnitt, kr Omsättning, Mkr Resultat före skatt, Mkr 1

4 VD HAR ORDET Full fart framåt! VÄGEN LIGGER RAK FRAMFÖR OSS Fram till halvårsskiftet 2006 kändes det som det fanns en inbyggd broms i marknaden trots en successiv förbättring sedan De mer komplicerade uppdragen var fortfarande sällsynta vilket höll tillbaka timpriserna. För Softronics del har det inneburit ett hårt arbete att leverera god kvalitet i befintliga kundrelationer och samtidigt bli mer effektiva. Efter halvårsskiftet 2006 finns nu en mycket stark efterfrågan på affärsförbättrande ITlösningar som också innebär större och mer kvalificerade åtaganden i form av utvecklingsprojekt och outsourcing. Det resulterar i att försäljningskostnader och ställtider minskar samt att beläggningen ökar och att priserna inte längre är lika pressade. Alla tecken tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta det närmaste året. Softronic är redan ett av de mest lönsamma konsultföretagen på Stockholmsbörsen med en vinstmarginal på 12,7 % för 2006 men det finns fortfarande utrymme för betydligt högre tillväxt med minst lika god lönsamhet. Redan under januari 2007 har personalstyrkan ökat med 25 %. Rekryteringen intensifieras där också konsulter med mindre erfarenhet blir aktuella. Det skapar möjlighet till en bättre ålders-, erfarenhets- och lönestruktur och ger stora möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare vilket är en förutsättning för ett konsultföretag. Tack vare mycket goda referenser hos befintliga kunder kommer ökade satsningar nu att ske inom de områden där vi redan är ledande men också inom nya områden. Varje satsningsområde är en kombination av verksamhetskunskap med användande av senaste teknik och återanvändbara moduler för garanterat lyckade resultat. Nu är det gaspedalen som gäller när vi ska förbättra kundernas verksamhet! Anders Eriksson, VD 2

5 VD HAR ORDET Softronic är redan ett av de mest lönsamma konsultföretagen på Stockholmsbörsen med en vinstmarginal på 12,7 procent för 2006 Anders Eriksson, VD 3

6 DETTA ÄR SOFTRONIC Långsiktighet OCH ENGAGEMANG PRÄGLAR VÅRT ARBETSSÄTT Affärsidé Genom långsiktigt partnerskap förbättra kundernas verksamhet med senaste informationsteknik. Vision Att vara en ledande utvecklingspartner inom utvalda satsningsområden med kapacitet att hantera stora affärsavgörande spjutspetsprojekt. Finansiella mål % omsättningsökning under lönsamhet varav minst hälften genom organisk tillväxt Vinstmarginal % Den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 % av resultat efter skatt Strategi Uppnå stabil lönsamhet och tillväxt genom att: Ständigt tillsammans med kunderna aktivt utveckla deras huvudprocesser Vara både kreativ rådgivare och kvalitativ leverantör Kombinera kunnande om verksamhet och teknik Vara ledande inom våra satsningsområden Skapa nya satsningsområden organiskt eller via förvärv Erbjuda garanterade leveranser i rätt tid och till rätt kostnad Rekrytera och utveckla erfarna medarbetare med bred kompetens Uppnå jämnare beläggning genom att växa med uppdragskonsultkunder 4

7 DETTA ÄR SOFTRONIC BÅDE RÅDGIVARE OCH LEVERANTÖR Partnerskap kräver att vi som partner kan agera både som rådgivare och leverantör. Det ger kunden möjlighet till aktiv verksamhetsutveckling. LEDANDE INOM SATSNINGSOMRÅDEN Idag är det viktigt att vara ledande inom både verksamhet och teknik. Softronic har kapacitet att vara ledande inom ett antal satsningsområden där senaste teknik aktivt kan användas för kundernas verksamhetsutveckling. VERKSAMHETSKUNSKAP I BRANSCHER Softronic har alltid arbetat mycket nära kunder inom ett antal olika branscher. Successivt har vi blivit experter på de olika branscherna och vi har knutit till oss medarbetare med specifik kompetens. TEKNIKOMRÅDEN Softronic behärskar SOA (Serviceorienterad arkitektur) med Web Services (till exempel Microsofts.NET), både för att bygga moderna kompletta verksamhetssystem samt integrera befintliga system av äldre teknik. TEKNIK VERKSAMHET Softronic bygger moderna system samt integrerar befintliga Softronic är experter inom flera olika branscher SOFTRONICS ERBJUDANDE 5

8 MARKNADEN God position PÅ MARKNADEN GER OSS KONKURRENSFÖRDELAR EFTERFRÅGEÖKNING PÅ EN FÖRÄNDRAD MARKNAD Marknaden har märkbart förbättrats men kunderna ställer idag större krav på kvalitet, leveranstider och fastpriser. Det finns också en klar trend hos kunderna att fatta beslut på tydliga nyttoeffekter i verksamheten i samband med IT-investeringar. Outsourcing med snabbt bevisad effekt är en fortsatt stark trend på marknaden. BÅDE KUNDER OCH LEVERANTÖRER HAR ÖKAT SIN KOMPETENS Kundernas beställarkompetens har ökat väsentligt vilket gjort att de nu har betydligt bättre förutsättningar att förstå möjligheterna med den senaste informationstekniken. De kräver därför att också leverantörerna har kombinerad verksamhetskunskap och teknikkunskap. Softronic har under de senaste åren helt inriktat sig på att möta denna förändring genom att bli ledande inom verksamhetsinriktad modern IT och erbjuda garanterade resultat i outsourcingmodeller. Därför kan Softronic idag möta denna nya marknad på ett mycket framgångsrikt sätt. STÖRSTA KUNDER Antal kunder som faktureras över 2 Mkr Andel av omsättning kunder över 2 Mkr 74% 72% Andel av omsättning 5 största kunderna 42% 40% SOFTRONICS POSITION MOT KONKURRENTER Softronics konkurrenter vad gäller företag med motsvarande affärsidé är främst IBM, Accenture, Capgemini, WM-data och TietoEnator. Softronic arbetar, liksom dessa bolag, med kundernas ledning i en partnerrelation för att förbättra deras affärer med hjälp av ett komplett utbud av kvalificerade tjänster i paketerad form, gärna med outsourcingmodeller. Man kan definiera denna partnerrelation som en lång uppdragslängd kombinerat med en stor andel av kundens budget. ETT FLEXIBELT OCH SNABBRÖRLIGT ALTERNATIV Kunden blir mer betydelsefull hos en mindre leverantör och därmed få högre prioritering. I de branscher och teknikområden där Softronic är ledande ger detta en unik position. Konkurrenter som KnowIT, Mandator, Modul1 och Sigma har oftast kortare uppdrag med budgetar som delas med fler konkurrenter. Konkurrenter som Telecomputing och QBranch som också satsar på längre partnerrelationer är idag begränsade i tjänsteutbud. Softronic är alternativet för de kunder som önskar den ständiga närhet och engagemang man kan få från en mindre aktör och dessutom få tillgång till den bästa och bredaste kompetensen med stor leveranssäkerhet och kvalitet. Andel av omsättning 10 största kunderna 57% 56% 6

9 MARKNADEN CASE: ODEN ANLÄGGNINGSENTREPRENAD AB UTMANING Att bygga upp ett flexibelt, skalbart och säkert IT-stöd som hjälper Oden att snabbt ta nya marknadsandelar och befästa sin position som ett av de ledande anläggningsföretagen i Sverige. Odens verksamhet är inriktad på stora infrastrukturprojekt som tunnlar, broar och massförflyttning uppdrag som kräver den omfattande kompetens och den tekniska kunskap som har byggts upp inom verksamheten sedan starten Nu är det dags att ta nästa steg och expandera kraftigt. LÖSNING För att klara utmaningarna krävdes en lyhörd partner. Valet föll därför på Softronic, som kan hantera stora IT-projekt med bibehållen flexibilitet och följsamhet mot Odens verksamhet, vilket ger Oden ökad konkurrenskraft. Partnerskapet omfattar helhetsåtagande med organisationsutveckling, IT-drift, förvaltning, helpdesk samt vidareutveckling av verksamhetssystemen. Oden och Softronic har tillsammans skapat en central outsourcad plattform som möjliggör snabb och säker etablering av nya projekt och arbetsplatser i hela landet vilket ger Oden bätttre konkurrenskraft i sin tillväxtstrategi. RESULTAT Alla tillgänglighets- och säkerhetskrav som stipulerats i överenskommelsen har uppnåtts och alla nya projekt uppnår mycket snabb etablering. Oden har mellan 2005 och 2006 ökat sin omsättning med 18 % till Mkr. Rörelseresultatet ökade med 19 % under samma period till 33,7 Mkr. Orderstocken uppgick i slutet av 2006 till Mkr. För att klara utmaningarna krävdes en lyhörd partner. Anders Eriksson, VD Softronic och Björn Andersson, VD Oden 7

10 ERBJUDANDE Lösningarna ÄR FÖRBEREDDA, EFFEKTIVA OCH FLEXIBLA PAKETERING OCH ÅTERANVÄNDNING Genom paketering och återanvändning kan genomtänkta, testade och flexibla lösningar överföras mellan olika kunder. ITM ÅT FÖRSÄKRINGSBOLAG Ett komplett verksamhetssystem med alla ingående komponenter för att driva försäkringsverksamhet inom både liv, fond och sakområdena. TBOOK RESEBOKNING PÅ INTERNET Ett internetbaserat bokningssystem för resebranschen. SOFTFLOW PROCESSMOTOR Utvecklar och effektiviserar processer i tjänsteorienterade organsationer. Skapar till exempel ärendehanteringsappliktioner i offentlig sektor, finansbranschen och inom medlemsorganisationer. MICROSOFT DYNAMICS AFFÄRSSYSTEM Microsofts Dynamics affärssystem finns i förberedda konfigurationer för logistik-, handels och industriföretag. KUNDHANTERING MED IP-TELEFONI För kundorienterade organsiationer kan CRM-system och ärendehanteringslösningar skapas med kopplingar till IP-telefoni. RÄTT ARKITEKTUR AVGÖR FRAMGÅNG Många företag har idag unika applikationer, som när de togs fram innebar stora investeringar. Systemen fungerar var för sig men tillsammans fungerar de inte bra. Att koppla samman olika system i en organisation och låta automatisera verksamhetsprocesserna kan spara mycket tid och arbete. SOA SERVICEORIENTERAD ARKITEKTUR Med rätt arkitektur som SOA och Web Services är det möjligt att med begränsade investeringar öka effektiviteten och flexibiliteten och därigenom öka kundens konkurrenskraft. < SOFTRONIC BEHÄRSKAR MODERN TEKNIK SOM.NET, JAVA OCH IP-TELEFONI 8

11 ERBJUDANDE CASE: SKYWAYS Stefan Melander, VD Softronic TBook AB och Erik Salén VD Skyways Holding AB UTMANING Skyways flyger mer än passagerare mellan 22 orter i Sverige, Danmark och Estland. De 140 flygstarterna som genomförs varje dag sköts av 370 anställda och 21 flygplan. Skyways är det största svenska flygbolaget på de mindre orter som knyter an till Arlanda i Stockholm och Kastrup i Köpenhamn. Kundernas förändrade resmönster parat med strukturförändringen i resebranschen gjorde att Skyways behövde förändra sin distribution av flygbiljetter. Kunderna satt i telefonkö för att boka biljetter samtidigt som fler och fler kunder blev vana vid Internet. LÖSNING Partnerskap med Softronic som stod för verksamhetskompetens inom flygsektorn parat med gedigen teknisk kompetens. Softronic har en färdig elektronisk distributionsplattform i form av Tbook-systemet i en öppen systemarkitektur. Idag hanteras alla Skyways Internetbokningar den vägen liksom elektroniska färddokument och en röststyrd tidtabelltjänst. Med nya elektroniska portaler erbjuder Skyways unika upplägg till sina företagskunder och genom sin Agent -portal får många nya återförsäljare en möjlighet att skräddarsy egna paketresor åt sina kunder. RESULTAT Idag handlar mer än hälften av alla Skyways kunder sina resor över Internet. Detta har lett till lägre distributionskostnader och nöjdare kunder. Idag sker oftast alla kontakter via nätet och ombokning är idag lika enkelt som själva köpet av resan. Genom ny teknik skapas möjlighet till nya kunderbjudanden som fyller flygplanen med passagerare i större utsträckning än tidigare. Skyways lönsamhet har ökat starkt. 9

12 ERBJUDANDE Garanterade resultat MED BEPRÖVADE MODELLER OCH METODER Handel och Industri 10% 23% Försäkring, fond och finans Telekom 17% 12% Resor, transport och logistik UTVECKLA VERKSAMHET MED IT För att ha möjlighet att utveckla kundens verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet krävs djup insikt i kundernas huvudprocesser parat med kunskap om senaste teknikens möjligheter. Softronic har mångårig erfarenhet av att utveckla verksamhetskritiska system inom olika branscher där transaktionsintensiva informationsflöden är extremt viktiga för att framgångsrikt driva verksamheten. FÖRÄNDRINGARNA MÅSTE KUNNA SKE SNABBT OCH FLEXIBELT Samtidigt måste alla intressenter som kunder, leverantörer och den egna organisationen kunna använda lösningen på ett kostnadseffektivt sätt. Det går med rätt IT-arkitektur. Softronic använder SOA, företagsportaler och Internet som motorer i utvecklingen. Offentlig och privat service 16% 22% Medlemsorganisationer LEDANDE VERKSAMHETSKUNSKAP I FLERA BRANSCHER Flera av Nordens största försäkringsbolag jobbar idag med Softronics konsulter tillsammans med försäkringsystemet ITM för att förbättra sina affärer. Softronic är idag partner till många av de största fackliga organisationerna i Sverige för att förbättra medlemsservicen och säkra IT-verksamheten. Telekomområden är idag det starkast växande inom Softronic där vi hanterar allt från ledarskapsfrågor till forskning och utveckling. Vi hjälper idag flera rese- och logistikföretag som SAS, Skyways, Jetpak, DHL att effektivisera sina processer med IT. Andra viktiga områden är handel och industri liksom offentlig och privat service. 10

13 ERBJUDANDE För att hantera ett komplext förändringsprojekt med IT krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser och en mycket strikt styrning där kunden och leverantören gemensamt arbetar tillsammans, hanterar och beslutar om alla situationer. PROJEKT I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD, MED RÄTT INNEHÅLL För att hantera ett komplext förändringsprojekt med IT krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser och en mycket strikt styrning. Kunden och leverantören arbetar gemensamt i interna och externa styrgrupper där man tillsammans hanterar och beslutar om alla situationer. BEPRÖVADE PROJEKTMODELLER OCH METODER Genom användning av projektmodeller samt tydligt dokumenterade krav och processer hanteras projektstyrningen. Softronic har 20 års erfarenhet av att framgångsrikt drivit hundratals större förändringsprojekt. OUTSOURCING SKAPAR MÖJLIGHETER Allt fler företag inser nyttan med att överlåta olika processer och funktioner på externa leverantörer för att effektivisera dessa och fokusera på kärnverksamheten. Softronics modell för outsourcing handlar inte om att kunden avhänder sig ett problem utan istället om att skapa nya möjligheter. Det innebär att kunden överlåter till specialister att driva det vardagliga förändringsarbetet och kunden får på så sätt ständigt utvecklade funktioner med garanterade effekter. Dessutom innebär detta en direkt kostnadsbesparing för kunden. Softronic erbjuder outsourcing inom allt från IT-drift till verksamhetsoutsourcing. 11

14 ORGANISATION & MEDARBETARE Kompetent organisation SOF TRONIC AB AFFÄRSOMRÅDEN med självständiga uppgifter att skapa kundnärhet, resursoptimering och kvalitetsuppföljning. Man eftersträvar ledande position inom sina satsningsområden. Softronic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Estland. ENTERPRISE PARTNER Systemlösningar och konsulttjänster baserade på försäkringssystemet ITM för försäkrings- och finansbranschen i Norden. TECHNOLOGY PARTNER Kunderna är produktutvecklande företag främst inom Telekom- och annan programvaruindustri. Erbjuder effektiviseringar av R&D samt outsourcinguppdrag med nearshoringupplägg i Estland. BUSINESS PARTNER Affärs- och projektledning liksom verksamhets- och systemutvecklingskonsulter inom finans, fordons- och resesektorn. Outsourcingåtaganden med Internetbokningssystemet Tbook för resesektorn. SOLUTION PARTNER Komplexa verksamhetssystem i branscherna Logistik och Medlemsorganisationer. Satsningsområdena IT-drift och IP-telefoni sorterar under detta affärsområde liksom processmotorn Softflow. MBS Nyckelfärdiga lösningar med Microsoft Dynamics affärssystem integrerat med e-handel och andra verksamhetssystem för handels- och industriföretag. CONSULTUS Consultus är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Change Management att leda och genomföra förändring. 12

15 ORGANISATION & MEDARBETARE KOMPETENSUTVECKLING Våra konsulter har en djup kompetens inom sina expertområden kombinerat med en bred förståelse för kundernas verksamhet för att vara attraktiva på marknaden. Kompetensen hos Softronics medarbetare är jämförelsevis hög. Genomsnittlig branscherfarenhet är 12,5 år. Cirka 65 % av medarbetarna har en akademisk utbildning på i snitt 3,5 år. Våra konsulter breddar och fördjupar ständigt sina kunskaper för att möta kundernas efterfrågan. PERSONALSTRUKTUR Under året har 61 personer anställts. På grund av personalomsättning har nettoökningen uppgått till 21 personer. Vid årets utgång fanns det 197 anställda. Under januari 2007 har antalet anställda ökat med 25 %. Medelåldern i bolaget är 40 år och 50 % av medarbetarna är mellan 30 och 39 år. Förädlingsvärdet har ökat till 800 Tkr (770 Tkr) per anställd. FÖRETAGSKULTUR Inom kunskapsföretag är det mycket viktigt med en stark och tydlig företagskultur med tydliga värderingar. Det ska vara stimulerande och utvecklande att arbeta på Softronic och kulturen ska präglas av öppenhet, tydlighet och ärlighet. Initiativförmåga och viljan att ta ansvar ska uppmuntras. JÄMSTÄLLDHET På Softronic ska alla individer ha samma möjlighet till anställning, utbildning och karriärutveckling. Jämställdhetsplanen har reviderats under året. En stor förbättringspotential finns i att öka andelen kvinnor (22 %) generellt och särskilt i ledande befattningar. NYCKELTAL FÖR ANSTÄLLDA Antal anställda vid årets slut Medelantalet anställda Medeltal debiterande personer Omsättning per anställd (Tkr) Tjänsteomsättning per debiterande 100konsult (Tkr) Förädlingsvärde per anställd (Tkr) Personalkostnad per anställd (Tkr) Resultat före skatt per anställd (Tkr) Medelålder (år) Akademiskutbildning (%) Akademiska år, snitt per anställd 40 3,5 3,7 Branscherfarenhet (år) 12,5 13,0 Antal år i företaget 20 6,4 6,9 Personalomsättning (%) Antal år år 40 49år år år 13

16 CONSULTUS Consultus GER STÖD I UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING SÅ ARBETAR CONSULTUS Vi börjar inte om från början, 80 % av kunskapen finns i företaget Vi stöttar och styr utvecklings- och förändringsprocessen så att viktiga och svåra beslut kan tas Vi säkerställer att organisationen orkar genomföra utveckling och förändringen FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vi har ett nära samarbete med uppdragsgivaren Vi sätter upp tydliga mål för våra insatser gemensamt med uppdragsgivaren Vi gör medvetna val av modeller och metoder Vi använder partners med specialistkompetens vid behov i våra uppdrag Vi säkerställer att kunskapen stannar kvar och utvecklas i organisationen CASE: ERICSSON Communicating Portfolio Value Marconi UTMANING Utmaningen bestod i att få produktledarna på Ericsson att förstå och förmedla kundnyttan av tekniska lösningar. LÖSNING I samarbete med Ericsson har Consultus utvecklat en utbildning som syftar till att förbättra kommunikationen och öka förståelsen mellan tekniksida, säljare och marknad. RESULTAT Informationen från produktledningen har blivit mer användbar i mötet med kund och marknad. Olle Edsbäcker, Consultus, leder en workshop på Ericsson. UTMANING Nya medarbetare från Marconi behövde förstå Ericssons produktlivscykelprocess. LÖSNING En tvådagarsutbildning som Consultus utvecklade tillsammans med Ericsson redan 2005 blev ett effektivt verktyg när de nya medarbetarna skulle introduceras till Ericssons produktlivscykelprocess. RESULTAT En snabb och effektiv implementering av Ericssons processer och metoder till de nya medarbetarna från Marconi. 14

17 CONSULTUS Strategi och verksamhetsutveckling Strategi Consultus stödjer ledningen i arbetet att tydliggöra den strategiska inriktningen. Faciliterar den strategiska processen i organisationen Utvecklar och implementerar den strategiska processen Värderingsstyrning Struktur Consultus säkerställer att organisation, processer och värdering går hand i hand med den strategiska inriktningen. Våra konsulter arbetar inom följande områden: Organisationsutveckling Målstyrning och uppföljning Verksamhetsprocesser Change management Consultus konsulter säkerställer att förändringen håller rätt hastighet och att de svåra besluten tas. Projektledning och stöd till ledning Business Project Coaching Strategisk kommunikation, stödja ledningen i att involvera personalen så att förståelse ökar för stora förändringar Ledarskap Ledarskapsstrategier och processer Consultus säkerställer att den strategiska affärsprocessen och ledarförsörjningen går hand i hand genom att stödja våra kunder inom följande områden: Utveckla ledarskapspolicy och ledarskapsprofiler Strategier för att utveckla ledare och chefer Kompetensanalyser Utvecklingsprogram Consultus utvecklar och levererar skräddarsydda kompetensutvecklingslösningar för samtliga chefsnivåer: Ledarutvecklingsprogram för blivande chefer, nya chefer och mellanchefer Managementprogram för mellanchefer och seniora chefer Trainee- och Young-potentialprogram Coaching i grupp eller individuellt Ledningsgrupputveckling Många ledningsgrupper är inte ett team. Consultus hjälper våra kunder att utveckla högpresterande grupper. Våra insatser har olika fokus beroende på behoven. Skapar samstämmighet runt den strategiska planen Etablera nya medlemmar i ledningsgruppen Lära känna varandra och förstå roller och utvecklingsstadier i teamet Skapa en struktur för ledningsgruppsarbetet Elisabeth Sköld, Consultus och Annika Elgeryd, Competence Manager, Ericsson, pratar om kompetensutveckling för produktledare på Ericsson. CONSULTUS MANAGEMENT INSTITUTE Strategiskt kompetensstöd Utveckling och leverans SÄKERSTÄLLER ATT KUNDEN HAR RÄTT KOMPETENS ATT MÖTA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER. CMI kan säkerställa att den strategiska affärsprocessen och kompetensutvecklingen går hand i hand för att: Skapa nya affärsmöjligheter Möta interna och externa utmaningar BEHÖVER PERSONALEN UTVECKLAS? HUR SÄKRAR MAN EFFEKTEN AV KOM- PETENSUTVECKLING? CMI UTVECKLAR OCH TILLHANDAHÅLLER KOMPETENS- UTVECKLINGSLÖSNINGAR. Målgruppsanpassad kompetensutveckling Kortare utbildningsinsatser Längre utbildningsprogram Användande av standardiserade koncept och utbildningar Operativt och administrativt stöd Bokning av lokaler, kost och logi Utbildningsmaterial Lärare, facilitatorer, coacher Uppföljning och återraportering 15

18 AKTIEN Softronicaktien Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på Stockholms fondbörs. Aktien handlas på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap och en börspost motsvarar aktier. Antalet aktieägare i Softronic per 31 december 2006 uppgick till stycken. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Softronic uppgick vid utgången av 2006 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,40 kronor. Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A medför tio röster per aktie och aktier av serie B medför en röst per aktie. Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av dennes ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. AKTIENS UTVECKLING Aktiekursen var vid ingången av ,51 kronor och vid utgången av året 5,25 kronor. Högsta respektive lägsta betalkurs under året var 6,05 kronor respektive 3,78 kronor. Antalet aktier omsatta under året uppgick till eller i genomsnitt per dag. Softronic nyttjar en Market Maker för att ytterligare förbättra likviditeten i aktien. Kursuppgången under året på 16 procent skedde i huvudsak i början och slutet av året. Aktien nådde sin lägsta respektive högsta kurs augusti och februari. Kursens utveckling har varit i linje med övriga bolag enligt Affärsvärldens index för IT-företag. 7 6 Softronic B Afv IT-bolag Antal omsatta aktier i tal per månad UTDELNINGSPOLITIK Utdelningsnivån anpassas efter kapitalbehovet av investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 % av resultat efter skatt Bolagets största aktieägare 31 december Ecovision 0 Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Andel i % av rösterna Andel i % av kapitalet Anders Eriksson inkl. bolag och familj ,4% 21,2% Stig Martín ,4% 8,5% Björn Janberger inkl. bolag och familj ,6% 6,3% AB Traction ,3% 16,6% Nexans IKO Sweden AB ,9% 6,3% RAMBAS AB ,1% 1,7% Hyresgästernas Riksförbund ,9% 1,5% Benny Lachmann inkl. familj ,7% 1,0% Norgesveigen Ventures AS ,6% 1,0% Mats-Olof Ekberg ,6% 0,8% Övriga aktieägare ,6% 35,0% Summa antalet aktier Summa antalet röster ,0% 100,0% 16

19 AKTIEN ÄGARSTYRNING OCH KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Styrelsens arbete beskrivs i förvaltningsberättelsen. Företaget tillämpar inte kod för bolagsstyrning eftersom koncernen har ett marknadsvärde som understiger 3 miljarder kronor men styrelsebeslut är fattat att koncernen i möjligaste mån skall anpassa sig efter tilllämplig kod. Företaget har en valberedning bestående av fyra personer varav en är tillsatt av Aktiespararna. Beredningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter och tillse att dessa förslag blir behandlade i god tid före bolagsstämman. Revisionskommitté utses när behov uppstår. Aktiekapitalets förändring Under året har nyemission skett med aktier som användes vid förvärv av TBook Software AB. År Transaktion Ökning av antalet aktier Antal aktier Aktiens kvotvärde, kr Ökning/ minskning av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr 1984 Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Fondemission Split 10: Nyemission Split 5: Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Split 4: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning av aktiens nominella belopp , Nyemission ,

20 EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNING Mkr * 2002* Intäkter Konsulttjänster 167,2 148,6 152,1 191,4 230,0 Licenser (ITM) - 0,1 0,7-1,0 Varor 55,4 54,7 37,1 39,5 40,2 Summa intäkter 222,6 203,4 189,9 230,9 271,2 Rörelsens kostnader 197,2 184,8 188,5 236,4 270,7 Avskrivningar enligt plan 1,6 1,6 2,1 7,6 10,5 Jämförelsestörande poster, inkl nedskrivningar ,1 19,5 Rörelseresultat 23,8 17,0 0,7 21,2 29,5 Finansnetto 4,5 1,0 1,0 0,9 2,6 Resultat efter finansnetto 28,3 18,0 0,3 20,3 32,1 Skatt 6,1 5,0 0,4 2,6 2,2 Årets resultat 22,2 13,0 0,1 17,7 29,9 BALANSRÄKNING Mkr * 2002* Tillgångar Goodwill 35,8 29,3 29,3 29,2 37,5 Materiella anläggningstillgångar 2,6 2,0 2,5 3,7 10,0 Finansiella anläggningstillgångar 1,8 3,3 8,4 8,9 6,6 Omsättningstillgångar 60,8 52,2 52,8 51,6 71,5 Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) 43,1 44,2 27,5 45,0 30,7 Summa tillgångar 144,1 130,9 120,4 138,4 156,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 105,4 89,1 76,1 80,6 98,7 Räntebärande skulder ,3 Ej räntebärande skulder 38,7 41,8 44,3 57,8 56,3 Summa eget kapital och skulder 144,1 130,9 120,4 138,4 156,3 18

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER JANUARI JUNI Omsättningen ökade med 8 % till 110,3 Mkr (102,0 Mkr) UNDER ANDRA KVARTALET

DELÅRSRAPPORT för perioden VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER JANUARI JUNI Omsättningen ökade med 8 % till 110,3 Mkr (102,0 Mkr) UNDER ANDRA KVARTALET VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER JANUARI JUNI Omsättningen ökade med 8 % till 110,3 Mkr (102,0 Mkr) Vinstmarginal före skatt förbättrades till 8,6 % (7,9 %) Resultat före skatt förbättrades med 17 % till 9,5 Mkr

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET. Omsättningen uppgick till 64,5 Mkr (67,9 Mkr) Resultatet före skatt ökade med 9,8 Mkr till 1,1 Mkr (-8,7 Mkr)

FÖRSTA KVARTALET. Omsättningen uppgick till 64,5 Mkr (67,9 Mkr) Resultatet före skatt ökade med 9,8 Mkr till 1,1 Mkr (-8,7 Mkr) FÖRSTA KVARTALET Omsättningen uppgick till 64,5 Mkr (67,9 Mkr) Resultatet före skatt ökade med 9,8 Mkr till 1,1 Mkr (-8,7 Mkr) Nytt ramavtal har tecknats med SAS Softronic utses till bästa.net konsult

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 jan 30 jun

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 jan 30 jun FÖRSTA HALVÅRET Omsättningen uppgick till 127 Mkr (144 Mkr) Resultat före skatt ökade med 18,5 Mkr till 1,3 Mkr (-17,2 Mkr) Resultat efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (-14,5 Mkr) och resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER KVARTALET FÖRSTA KVARTALET Omsättningen ökade till 48,9 Mkr (45,7 Mkr)

DELÅRSRAPPORT VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER UNDER KVARTALET FÖRSTA KVARTALET Omsättningen ökade till 48,9 Mkr (45,7 Mkr) VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET Omsättningen ökade till 48,9 Mkr (45,7 Mkr) Resultat före skatt förbättrades med 5,1 Mkr till 4,2 Mkr (-0,8 Mkr) Vinstmarginalen uppgick till 8,7 % (-1,8 %) Kassaflödet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet

Kvartalsrapport, Q3. nov jan 2015/2016 Förberedelse för långsiktig hållbarhet Förberedelse för långsiktig hållbarhet Om Bolaget: Maxkompetens är ett av Sveriges ledande företag inom bemanning och rekrytering inriktat mot teknik, IT och industri samt elevhälsa. Bolaget startade sin

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2005 VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER. Omsättningen ökade till 102,0 Mkr (92,5 Mkr) UNDER ANDRA KVARTALET

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA HALVÅRET 2005 VIKTIGA AFFÄRSHÄNDELSER. Omsättningen ökade till 102,0 Mkr (92,5 Mkr) UNDER ANDRA KVARTALET FÖRSTA HALVÅRET Omsättningen ökade till 102,0 Mkr (92,5 Mkr) Resultat före skatt förbättrades med 11,7 Mkr till 8,1 Mkr (-3,6 Mkr) Resultat efter skatt förbättrades med 8,4 Mkr till 5,7 Mkr (-2,7 Mkr)

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

TREDJE KVARTALET. Avtal har tecknats om leverans av ITM till Vital Link i Norge. Timpriset ökade till 870 kr från föregående

TREDJE KVARTALET. Avtal har tecknats om leverans av ITM till Vital Link i Norge. Timpriset ökade till 870 kr från föregående TREDJE KVARTALET Avtal har tecknats om leverans av ITM till Vital Link i Norge Timpriset ökade till 870 kr från föregående kvartals 855 kr Beläggningsgraden ökade till 63% från föregående kvartals 62%

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Året i korthet. Sidan 1. affärsförbättrande it-lösningar, helt enkelt. årsberättelse 2007

Året i korthet. Sidan 1. affärsförbättrande it-lösningar, helt enkelt. årsberättelse 2007 Året i korthet Sidan 1 affärsförbättrande it-lösningar, helt enkelt årsberättelse 2007 Året i korthet Sidan 2 VD-ord 2007 blev vårt bästa år någonsin. Vårt mål är att ligga i branschtoppen vad gäller tillväxt

Läs mer

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004

FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT. januari - mars 2004 FORUM SQL AB (publ) DELÅRSRAPPORT januari - mars 2004 Intäkterna uppgick till 9,0 Mkr (11,1). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till 1,6 Mkr, före goodwillavskrivningar 1,2 Mkr. Forum

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december

All time high. Perioden oktober-december. Perioden januari december All time high Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 70,3 MSEK (57,6), vilket motsvarar en tillväxt med 21,9 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (3,7) vilket ger en rörelsemarginal om

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2009

Bokslutskommuniké. januari december 2009 2010-02-18 Bokslutskommuniké januari december 2009 Kraftigt förbättrat resultat på helåret. Tillväxten fortsätter och omsättningen ökar med 6% Nordic Camping förvärvar anläggningen på Frösön Lyckat övertagande

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport 1 juli september 2015

Kvartalsrapport 1 juli september 2015 RealXState AB (publ) Kvartalsrapport 1 juli 2015 30 september 2015 Perioden i sammandrag 1 juli 30 september 2015 RealXState blev en koncern i samband med tillträdet av dotterbolaget OPP Förvaltnings AB

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2003 Feelgood är ett av Sveriges ledande hälsoföretag och finns etablerat på 52 platser. Antalet årsanställda uppgår till ca 640. Feelgoods affärsidé är att genom friska idéer förbättra företags och organisationers

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer