Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt."

Transkript

1 2006 Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt.

2 SOFTRONIC PÅ 30 SEKUNDER Softronic i korthet Softronic är ett av Sveriges ledande konsultföretag för kunder där IT är avgörande för verksamheten Softronic är bäst när kunden behöver konsulter som är både rådgivare och leverantör med garanterade resultat Softronic har över 20 års samlad erfarenhet och kompetens med en mängd mycket goda kundreferenser Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till dagens närmare 250 och en omsättning på över 220 Mkr Softronic noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1998 Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet är 13 år INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 1 VD HAR ORDET 2 Antal 120 DETTA ÄR SOFTRONIC SID SID 4 SID 7 Softronic B Afv IT-bolag Antal omsatta aktier i tal per månad MARKNADEN ERBJUDANDE ORGANISATION & MEDARBETARE 12 CONSULTUS 14 AKTIEN SID år år 40 49år år år SID 13 Ecovision SID 16 EKONOMISK ÖVERSIKT STYRELSE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ,2 148,6 152,1-0,1 0,7 55,4 54,7 37,1 222,6 203,4 189,9 197,2 184,8 188,5 1,6 1,6 2,1 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE ,8 17,0 0,7 4,5 1,0 1,0 ADRESSER BAKSIDA 28,3 18,0 0,3 SID 18 SID 20 BAKSIDA

3 ÅRET I KORTHET 2006 Stor resultatförbättring före skatt med 57,2 % till 28,3 Mkr (18,0). Vinstmarginalen före skatt uppgick till 12,7 % (8,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,46 kr före utspädning (0,28). Stark finansiell ställning där soliditeten uppgick till 73 % (68). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 Mkr (10,7). Totala likviditetsutrymmet uppgick till 63,1 Mkr. Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 kr per aktie. God tillväxt där omsättningen ökade med 9,4 % till 222,6 Mkr (203,4). Företagsförvärv av TBook Software och Megabyte Systems. Nya outsourcingavtal med ett flertal a-kassor. Avtal med Teleca innebär övertagande av verksamhet med över 30 konsulter samt ett konsultavtal Mkr Omsättning 222,6 203,4 Resultat före skatt 28,3 18, Vinstmarginal, % 12,7 8, Genomsnittligt antal anställda Antal medarbetare vid årets slut Beläggningsgrad, % Timpris, genomsnitt, kr Omsättning, Mkr Resultat före skatt, Mkr 1

4 VD HAR ORDET Full fart framåt! VÄGEN LIGGER RAK FRAMFÖR OSS Fram till halvårsskiftet 2006 kändes det som det fanns en inbyggd broms i marknaden trots en successiv förbättring sedan De mer komplicerade uppdragen var fortfarande sällsynta vilket höll tillbaka timpriserna. För Softronics del har det inneburit ett hårt arbete att leverera god kvalitet i befintliga kundrelationer och samtidigt bli mer effektiva. Efter halvårsskiftet 2006 finns nu en mycket stark efterfrågan på affärsförbättrande ITlösningar som också innebär större och mer kvalificerade åtaganden i form av utvecklingsprojekt och outsourcing. Det resulterar i att försäljningskostnader och ställtider minskar samt att beläggningen ökar och att priserna inte längre är lika pressade. Alla tecken tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta det närmaste året. Softronic är redan ett av de mest lönsamma konsultföretagen på Stockholmsbörsen med en vinstmarginal på 12,7 % för 2006 men det finns fortfarande utrymme för betydligt högre tillväxt med minst lika god lönsamhet. Redan under januari 2007 har personalstyrkan ökat med 25 %. Rekryteringen intensifieras där också konsulter med mindre erfarenhet blir aktuella. Det skapar möjlighet till en bättre ålders-, erfarenhets- och lönestruktur och ger stora möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare vilket är en förutsättning för ett konsultföretag. Tack vare mycket goda referenser hos befintliga kunder kommer ökade satsningar nu att ske inom de områden där vi redan är ledande men också inom nya områden. Varje satsningsområde är en kombination av verksamhetskunskap med användande av senaste teknik och återanvändbara moduler för garanterat lyckade resultat. Nu är det gaspedalen som gäller när vi ska förbättra kundernas verksamhet! Anders Eriksson, VD 2

5 VD HAR ORDET Softronic är redan ett av de mest lönsamma konsultföretagen på Stockholmsbörsen med en vinstmarginal på 12,7 procent för 2006 Anders Eriksson, VD 3

6 DETTA ÄR SOFTRONIC Långsiktighet OCH ENGAGEMANG PRÄGLAR VÅRT ARBETSSÄTT Affärsidé Genom långsiktigt partnerskap förbättra kundernas verksamhet med senaste informationsteknik. Vision Att vara en ledande utvecklingspartner inom utvalda satsningsområden med kapacitet att hantera stora affärsavgörande spjutspetsprojekt. Finansiella mål % omsättningsökning under lönsamhet varav minst hälften genom organisk tillväxt Vinstmarginal % Den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 % av resultat efter skatt Strategi Uppnå stabil lönsamhet och tillväxt genom att: Ständigt tillsammans med kunderna aktivt utveckla deras huvudprocesser Vara både kreativ rådgivare och kvalitativ leverantör Kombinera kunnande om verksamhet och teknik Vara ledande inom våra satsningsområden Skapa nya satsningsområden organiskt eller via förvärv Erbjuda garanterade leveranser i rätt tid och till rätt kostnad Rekrytera och utveckla erfarna medarbetare med bred kompetens Uppnå jämnare beläggning genom att växa med uppdragskonsultkunder 4

7 DETTA ÄR SOFTRONIC BÅDE RÅDGIVARE OCH LEVERANTÖR Partnerskap kräver att vi som partner kan agera både som rådgivare och leverantör. Det ger kunden möjlighet till aktiv verksamhetsutveckling. LEDANDE INOM SATSNINGSOMRÅDEN Idag är det viktigt att vara ledande inom både verksamhet och teknik. Softronic har kapacitet att vara ledande inom ett antal satsningsområden där senaste teknik aktivt kan användas för kundernas verksamhetsutveckling. VERKSAMHETSKUNSKAP I BRANSCHER Softronic har alltid arbetat mycket nära kunder inom ett antal olika branscher. Successivt har vi blivit experter på de olika branscherna och vi har knutit till oss medarbetare med specifik kompetens. TEKNIKOMRÅDEN Softronic behärskar SOA (Serviceorienterad arkitektur) med Web Services (till exempel Microsofts.NET), både för att bygga moderna kompletta verksamhetssystem samt integrera befintliga system av äldre teknik. TEKNIK VERKSAMHET Softronic bygger moderna system samt integrerar befintliga Softronic är experter inom flera olika branscher SOFTRONICS ERBJUDANDE 5

8 MARKNADEN God position PÅ MARKNADEN GER OSS KONKURRENSFÖRDELAR EFTERFRÅGEÖKNING PÅ EN FÖRÄNDRAD MARKNAD Marknaden har märkbart förbättrats men kunderna ställer idag större krav på kvalitet, leveranstider och fastpriser. Det finns också en klar trend hos kunderna att fatta beslut på tydliga nyttoeffekter i verksamheten i samband med IT-investeringar. Outsourcing med snabbt bevisad effekt är en fortsatt stark trend på marknaden. BÅDE KUNDER OCH LEVERANTÖRER HAR ÖKAT SIN KOMPETENS Kundernas beställarkompetens har ökat väsentligt vilket gjort att de nu har betydligt bättre förutsättningar att förstå möjligheterna med den senaste informationstekniken. De kräver därför att också leverantörerna har kombinerad verksamhetskunskap och teknikkunskap. Softronic har under de senaste åren helt inriktat sig på att möta denna förändring genom att bli ledande inom verksamhetsinriktad modern IT och erbjuda garanterade resultat i outsourcingmodeller. Därför kan Softronic idag möta denna nya marknad på ett mycket framgångsrikt sätt. STÖRSTA KUNDER Antal kunder som faktureras över 2 Mkr Andel av omsättning kunder över 2 Mkr 74% 72% Andel av omsättning 5 största kunderna 42% 40% SOFTRONICS POSITION MOT KONKURRENTER Softronics konkurrenter vad gäller företag med motsvarande affärsidé är främst IBM, Accenture, Capgemini, WM-data och TietoEnator. Softronic arbetar, liksom dessa bolag, med kundernas ledning i en partnerrelation för att förbättra deras affärer med hjälp av ett komplett utbud av kvalificerade tjänster i paketerad form, gärna med outsourcingmodeller. Man kan definiera denna partnerrelation som en lång uppdragslängd kombinerat med en stor andel av kundens budget. ETT FLEXIBELT OCH SNABBRÖRLIGT ALTERNATIV Kunden blir mer betydelsefull hos en mindre leverantör och därmed få högre prioritering. I de branscher och teknikområden där Softronic är ledande ger detta en unik position. Konkurrenter som KnowIT, Mandator, Modul1 och Sigma har oftast kortare uppdrag med budgetar som delas med fler konkurrenter. Konkurrenter som Telecomputing och QBranch som också satsar på längre partnerrelationer är idag begränsade i tjänsteutbud. Softronic är alternativet för de kunder som önskar den ständiga närhet och engagemang man kan få från en mindre aktör och dessutom få tillgång till den bästa och bredaste kompetensen med stor leveranssäkerhet och kvalitet. Andel av omsättning 10 största kunderna 57% 56% 6

9 MARKNADEN CASE: ODEN ANLÄGGNINGSENTREPRENAD AB UTMANING Att bygga upp ett flexibelt, skalbart och säkert IT-stöd som hjälper Oden att snabbt ta nya marknadsandelar och befästa sin position som ett av de ledande anläggningsföretagen i Sverige. Odens verksamhet är inriktad på stora infrastrukturprojekt som tunnlar, broar och massförflyttning uppdrag som kräver den omfattande kompetens och den tekniska kunskap som har byggts upp inom verksamheten sedan starten Nu är det dags att ta nästa steg och expandera kraftigt. LÖSNING För att klara utmaningarna krävdes en lyhörd partner. Valet föll därför på Softronic, som kan hantera stora IT-projekt med bibehållen flexibilitet och följsamhet mot Odens verksamhet, vilket ger Oden ökad konkurrenskraft. Partnerskapet omfattar helhetsåtagande med organisationsutveckling, IT-drift, förvaltning, helpdesk samt vidareutveckling av verksamhetssystemen. Oden och Softronic har tillsammans skapat en central outsourcad plattform som möjliggör snabb och säker etablering av nya projekt och arbetsplatser i hela landet vilket ger Oden bätttre konkurrenskraft i sin tillväxtstrategi. RESULTAT Alla tillgänglighets- och säkerhetskrav som stipulerats i överenskommelsen har uppnåtts och alla nya projekt uppnår mycket snabb etablering. Oden har mellan 2005 och 2006 ökat sin omsättning med 18 % till Mkr. Rörelseresultatet ökade med 19 % under samma period till 33,7 Mkr. Orderstocken uppgick i slutet av 2006 till Mkr. För att klara utmaningarna krävdes en lyhörd partner. Anders Eriksson, VD Softronic och Björn Andersson, VD Oden 7

10 ERBJUDANDE Lösningarna ÄR FÖRBEREDDA, EFFEKTIVA OCH FLEXIBLA PAKETERING OCH ÅTERANVÄNDNING Genom paketering och återanvändning kan genomtänkta, testade och flexibla lösningar överföras mellan olika kunder. ITM ÅT FÖRSÄKRINGSBOLAG Ett komplett verksamhetssystem med alla ingående komponenter för att driva försäkringsverksamhet inom både liv, fond och sakområdena. TBOOK RESEBOKNING PÅ INTERNET Ett internetbaserat bokningssystem för resebranschen. SOFTFLOW PROCESSMOTOR Utvecklar och effektiviserar processer i tjänsteorienterade organsationer. Skapar till exempel ärendehanteringsappliktioner i offentlig sektor, finansbranschen och inom medlemsorganisationer. MICROSOFT DYNAMICS AFFÄRSSYSTEM Microsofts Dynamics affärssystem finns i förberedda konfigurationer för logistik-, handels och industriföretag. KUNDHANTERING MED IP-TELEFONI För kundorienterade organsiationer kan CRM-system och ärendehanteringslösningar skapas med kopplingar till IP-telefoni. RÄTT ARKITEKTUR AVGÖR FRAMGÅNG Många företag har idag unika applikationer, som när de togs fram innebar stora investeringar. Systemen fungerar var för sig men tillsammans fungerar de inte bra. Att koppla samman olika system i en organisation och låta automatisera verksamhetsprocesserna kan spara mycket tid och arbete. SOA SERVICEORIENTERAD ARKITEKTUR Med rätt arkitektur som SOA och Web Services är det möjligt att med begränsade investeringar öka effektiviteten och flexibiliteten och därigenom öka kundens konkurrenskraft. < SOFTRONIC BEHÄRSKAR MODERN TEKNIK SOM.NET, JAVA OCH IP-TELEFONI 8

11 ERBJUDANDE CASE: SKYWAYS Stefan Melander, VD Softronic TBook AB och Erik Salén VD Skyways Holding AB UTMANING Skyways flyger mer än passagerare mellan 22 orter i Sverige, Danmark och Estland. De 140 flygstarterna som genomförs varje dag sköts av 370 anställda och 21 flygplan. Skyways är det största svenska flygbolaget på de mindre orter som knyter an till Arlanda i Stockholm och Kastrup i Köpenhamn. Kundernas förändrade resmönster parat med strukturförändringen i resebranschen gjorde att Skyways behövde förändra sin distribution av flygbiljetter. Kunderna satt i telefonkö för att boka biljetter samtidigt som fler och fler kunder blev vana vid Internet. LÖSNING Partnerskap med Softronic som stod för verksamhetskompetens inom flygsektorn parat med gedigen teknisk kompetens. Softronic har en färdig elektronisk distributionsplattform i form av Tbook-systemet i en öppen systemarkitektur. Idag hanteras alla Skyways Internetbokningar den vägen liksom elektroniska färddokument och en röststyrd tidtabelltjänst. Med nya elektroniska portaler erbjuder Skyways unika upplägg till sina företagskunder och genom sin Agent -portal får många nya återförsäljare en möjlighet att skräddarsy egna paketresor åt sina kunder. RESULTAT Idag handlar mer än hälften av alla Skyways kunder sina resor över Internet. Detta har lett till lägre distributionskostnader och nöjdare kunder. Idag sker oftast alla kontakter via nätet och ombokning är idag lika enkelt som själva köpet av resan. Genom ny teknik skapas möjlighet till nya kunderbjudanden som fyller flygplanen med passagerare i större utsträckning än tidigare. Skyways lönsamhet har ökat starkt. 9

12 ERBJUDANDE Garanterade resultat MED BEPRÖVADE MODELLER OCH METODER Handel och Industri 10% 23% Försäkring, fond och finans Telekom 17% 12% Resor, transport och logistik UTVECKLA VERKSAMHET MED IT För att ha möjlighet att utveckla kundens verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet krävs djup insikt i kundernas huvudprocesser parat med kunskap om senaste teknikens möjligheter. Softronic har mångårig erfarenhet av att utveckla verksamhetskritiska system inom olika branscher där transaktionsintensiva informationsflöden är extremt viktiga för att framgångsrikt driva verksamheten. FÖRÄNDRINGARNA MÅSTE KUNNA SKE SNABBT OCH FLEXIBELT Samtidigt måste alla intressenter som kunder, leverantörer och den egna organisationen kunna använda lösningen på ett kostnadseffektivt sätt. Det går med rätt IT-arkitektur. Softronic använder SOA, företagsportaler och Internet som motorer i utvecklingen. Offentlig och privat service 16% 22% Medlemsorganisationer LEDANDE VERKSAMHETSKUNSKAP I FLERA BRANSCHER Flera av Nordens största försäkringsbolag jobbar idag med Softronics konsulter tillsammans med försäkringsystemet ITM för att förbättra sina affärer. Softronic är idag partner till många av de största fackliga organisationerna i Sverige för att förbättra medlemsservicen och säkra IT-verksamheten. Telekomområden är idag det starkast växande inom Softronic där vi hanterar allt från ledarskapsfrågor till forskning och utveckling. Vi hjälper idag flera rese- och logistikföretag som SAS, Skyways, Jetpak, DHL att effektivisera sina processer med IT. Andra viktiga områden är handel och industri liksom offentlig och privat service. 10

13 ERBJUDANDE För att hantera ett komplext förändringsprojekt med IT krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser och en mycket strikt styrning där kunden och leverantören gemensamt arbetar tillsammans, hanterar och beslutar om alla situationer. PROJEKT I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD, MED RÄTT INNEHÅLL För att hantera ett komplext förändringsprojekt med IT krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser och en mycket strikt styrning. Kunden och leverantören arbetar gemensamt i interna och externa styrgrupper där man tillsammans hanterar och beslutar om alla situationer. BEPRÖVADE PROJEKTMODELLER OCH METODER Genom användning av projektmodeller samt tydligt dokumenterade krav och processer hanteras projektstyrningen. Softronic har 20 års erfarenhet av att framgångsrikt drivit hundratals större förändringsprojekt. OUTSOURCING SKAPAR MÖJLIGHETER Allt fler företag inser nyttan med att överlåta olika processer och funktioner på externa leverantörer för att effektivisera dessa och fokusera på kärnverksamheten. Softronics modell för outsourcing handlar inte om att kunden avhänder sig ett problem utan istället om att skapa nya möjligheter. Det innebär att kunden överlåter till specialister att driva det vardagliga förändringsarbetet och kunden får på så sätt ständigt utvecklade funktioner med garanterade effekter. Dessutom innebär detta en direkt kostnadsbesparing för kunden. Softronic erbjuder outsourcing inom allt från IT-drift till verksamhetsoutsourcing. 11

14 ORGANISATION & MEDARBETARE Kompetent organisation SOF TRONIC AB AFFÄRSOMRÅDEN med självständiga uppgifter att skapa kundnärhet, resursoptimering och kvalitetsuppföljning. Man eftersträvar ledande position inom sina satsningsområden. Softronic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Estland. ENTERPRISE PARTNER Systemlösningar och konsulttjänster baserade på försäkringssystemet ITM för försäkrings- och finansbranschen i Norden. TECHNOLOGY PARTNER Kunderna är produktutvecklande företag främst inom Telekom- och annan programvaruindustri. Erbjuder effektiviseringar av R&D samt outsourcinguppdrag med nearshoringupplägg i Estland. BUSINESS PARTNER Affärs- och projektledning liksom verksamhets- och systemutvecklingskonsulter inom finans, fordons- och resesektorn. Outsourcingåtaganden med Internetbokningssystemet Tbook för resesektorn. SOLUTION PARTNER Komplexa verksamhetssystem i branscherna Logistik och Medlemsorganisationer. Satsningsområdena IT-drift och IP-telefoni sorterar under detta affärsområde liksom processmotorn Softflow. MBS Nyckelfärdiga lösningar med Microsoft Dynamics affärssystem integrerat med e-handel och andra verksamhetssystem för handels- och industriföretag. CONSULTUS Consultus är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Change Management att leda och genomföra förändring. 12

15 ORGANISATION & MEDARBETARE KOMPETENSUTVECKLING Våra konsulter har en djup kompetens inom sina expertområden kombinerat med en bred förståelse för kundernas verksamhet för att vara attraktiva på marknaden. Kompetensen hos Softronics medarbetare är jämförelsevis hög. Genomsnittlig branscherfarenhet är 12,5 år. Cirka 65 % av medarbetarna har en akademisk utbildning på i snitt 3,5 år. Våra konsulter breddar och fördjupar ständigt sina kunskaper för att möta kundernas efterfrågan. PERSONALSTRUKTUR Under året har 61 personer anställts. På grund av personalomsättning har nettoökningen uppgått till 21 personer. Vid årets utgång fanns det 197 anställda. Under januari 2007 har antalet anställda ökat med 25 %. Medelåldern i bolaget är 40 år och 50 % av medarbetarna är mellan 30 och 39 år. Förädlingsvärdet har ökat till 800 Tkr (770 Tkr) per anställd. FÖRETAGSKULTUR Inom kunskapsföretag är det mycket viktigt med en stark och tydlig företagskultur med tydliga värderingar. Det ska vara stimulerande och utvecklande att arbeta på Softronic och kulturen ska präglas av öppenhet, tydlighet och ärlighet. Initiativförmåga och viljan att ta ansvar ska uppmuntras. JÄMSTÄLLDHET På Softronic ska alla individer ha samma möjlighet till anställning, utbildning och karriärutveckling. Jämställdhetsplanen har reviderats under året. En stor förbättringspotential finns i att öka andelen kvinnor (22 %) generellt och särskilt i ledande befattningar. NYCKELTAL FÖR ANSTÄLLDA Antal anställda vid årets slut Medelantalet anställda Medeltal debiterande personer Omsättning per anställd (Tkr) Tjänsteomsättning per debiterande 100konsult (Tkr) Förädlingsvärde per anställd (Tkr) Personalkostnad per anställd (Tkr) Resultat före skatt per anställd (Tkr) Medelålder (år) Akademiskutbildning (%) Akademiska år, snitt per anställd 40 3,5 3,7 Branscherfarenhet (år) 12,5 13,0 Antal år i företaget 20 6,4 6,9 Personalomsättning (%) Antal år år 40 49år år år 13

16 CONSULTUS Consultus GER STÖD I UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING SÅ ARBETAR CONSULTUS Vi börjar inte om från början, 80 % av kunskapen finns i företaget Vi stöttar och styr utvecklings- och förändringsprocessen så att viktiga och svåra beslut kan tas Vi säkerställer att organisationen orkar genomföra utveckling och förändringen FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vi har ett nära samarbete med uppdragsgivaren Vi sätter upp tydliga mål för våra insatser gemensamt med uppdragsgivaren Vi gör medvetna val av modeller och metoder Vi använder partners med specialistkompetens vid behov i våra uppdrag Vi säkerställer att kunskapen stannar kvar och utvecklas i organisationen CASE: ERICSSON Communicating Portfolio Value Marconi UTMANING Utmaningen bestod i att få produktledarna på Ericsson att förstå och förmedla kundnyttan av tekniska lösningar. LÖSNING I samarbete med Ericsson har Consultus utvecklat en utbildning som syftar till att förbättra kommunikationen och öka förståelsen mellan tekniksida, säljare och marknad. RESULTAT Informationen från produktledningen har blivit mer användbar i mötet med kund och marknad. Olle Edsbäcker, Consultus, leder en workshop på Ericsson. UTMANING Nya medarbetare från Marconi behövde förstå Ericssons produktlivscykelprocess. LÖSNING En tvådagarsutbildning som Consultus utvecklade tillsammans med Ericsson redan 2005 blev ett effektivt verktyg när de nya medarbetarna skulle introduceras till Ericssons produktlivscykelprocess. RESULTAT En snabb och effektiv implementering av Ericssons processer och metoder till de nya medarbetarna från Marconi. 14

17 CONSULTUS Strategi och verksamhetsutveckling Strategi Consultus stödjer ledningen i arbetet att tydliggöra den strategiska inriktningen. Faciliterar den strategiska processen i organisationen Utvecklar och implementerar den strategiska processen Värderingsstyrning Struktur Consultus säkerställer att organisation, processer och värdering går hand i hand med den strategiska inriktningen. Våra konsulter arbetar inom följande områden: Organisationsutveckling Målstyrning och uppföljning Verksamhetsprocesser Change management Consultus konsulter säkerställer att förändringen håller rätt hastighet och att de svåra besluten tas. Projektledning och stöd till ledning Business Project Coaching Strategisk kommunikation, stödja ledningen i att involvera personalen så att förståelse ökar för stora förändringar Ledarskap Ledarskapsstrategier och processer Consultus säkerställer att den strategiska affärsprocessen och ledarförsörjningen går hand i hand genom att stödja våra kunder inom följande områden: Utveckla ledarskapspolicy och ledarskapsprofiler Strategier för att utveckla ledare och chefer Kompetensanalyser Utvecklingsprogram Consultus utvecklar och levererar skräddarsydda kompetensutvecklingslösningar för samtliga chefsnivåer: Ledarutvecklingsprogram för blivande chefer, nya chefer och mellanchefer Managementprogram för mellanchefer och seniora chefer Trainee- och Young-potentialprogram Coaching i grupp eller individuellt Ledningsgrupputveckling Många ledningsgrupper är inte ett team. Consultus hjälper våra kunder att utveckla högpresterande grupper. Våra insatser har olika fokus beroende på behoven. Skapar samstämmighet runt den strategiska planen Etablera nya medlemmar i ledningsgruppen Lära känna varandra och förstå roller och utvecklingsstadier i teamet Skapa en struktur för ledningsgruppsarbetet Elisabeth Sköld, Consultus och Annika Elgeryd, Competence Manager, Ericsson, pratar om kompetensutveckling för produktledare på Ericsson. CONSULTUS MANAGEMENT INSTITUTE Strategiskt kompetensstöd Utveckling och leverans SÄKERSTÄLLER ATT KUNDEN HAR RÄTT KOMPETENS ATT MÖTA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER. CMI kan säkerställa att den strategiska affärsprocessen och kompetensutvecklingen går hand i hand för att: Skapa nya affärsmöjligheter Möta interna och externa utmaningar BEHÖVER PERSONALEN UTVECKLAS? HUR SÄKRAR MAN EFFEKTEN AV KOM- PETENSUTVECKLING? CMI UTVECKLAR OCH TILLHANDAHÅLLER KOMPETENS- UTVECKLINGSLÖSNINGAR. Målgruppsanpassad kompetensutveckling Kortare utbildningsinsatser Längre utbildningsprogram Användande av standardiserade koncept och utbildningar Operativt och administrativt stöd Bokning av lokaler, kost och logi Utbildningsmaterial Lärare, facilitatorer, coacher Uppföljning och återraportering 15

18 AKTIEN Softronicaktien Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på Stockholms fondbörs. Aktien handlas på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap och en börspost motsvarar aktier. Antalet aktieägare i Softronic per 31 december 2006 uppgick till stycken. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Softronic uppgick vid utgången av 2006 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,40 kronor. Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A medför tio röster per aktie och aktier av serie B medför en röst per aktie. Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av dennes ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. AKTIENS UTVECKLING Aktiekursen var vid ingången av ,51 kronor och vid utgången av året 5,25 kronor. Högsta respektive lägsta betalkurs under året var 6,05 kronor respektive 3,78 kronor. Antalet aktier omsatta under året uppgick till eller i genomsnitt per dag. Softronic nyttjar en Market Maker för att ytterligare förbättra likviditeten i aktien. Kursuppgången under året på 16 procent skedde i huvudsak i början och slutet av året. Aktien nådde sin lägsta respektive högsta kurs augusti och februari. Kursens utveckling har varit i linje med övriga bolag enligt Affärsvärldens index för IT-företag. 7 6 Softronic B Afv IT-bolag Antal omsatta aktier i tal per månad UTDELNINGSPOLITIK Utdelningsnivån anpassas efter kapitalbehovet av investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 % av resultat efter skatt Bolagets största aktieägare 31 december Ecovision 0 Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Andel i % av rösterna Andel i % av kapitalet Anders Eriksson inkl. bolag och familj ,4% 21,2% Stig Martín ,4% 8,5% Björn Janberger inkl. bolag och familj ,6% 6,3% AB Traction ,3% 16,6% Nexans IKO Sweden AB ,9% 6,3% RAMBAS AB ,1% 1,7% Hyresgästernas Riksförbund ,9% 1,5% Benny Lachmann inkl. familj ,7% 1,0% Norgesveigen Ventures AS ,6% 1,0% Mats-Olof Ekberg ,6% 0,8% Övriga aktieägare ,6% 35,0% Summa antalet aktier Summa antalet röster ,0% 100,0% 16

19 AKTIEN ÄGARSTYRNING OCH KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Styrelsens arbete beskrivs i förvaltningsberättelsen. Företaget tillämpar inte kod för bolagsstyrning eftersom koncernen har ett marknadsvärde som understiger 3 miljarder kronor men styrelsebeslut är fattat att koncernen i möjligaste mån skall anpassa sig efter tilllämplig kod. Företaget har en valberedning bestående av fyra personer varav en är tillsatt av Aktiespararna. Beredningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter och tillse att dessa förslag blir behandlade i god tid före bolagsstämman. Revisionskommitté utses när behov uppstår. Aktiekapitalets förändring Under året har nyemission skett med aktier som användes vid förvärv av TBook Software AB. År Transaktion Ökning av antalet aktier Antal aktier Aktiens kvotvärde, kr Ökning/ minskning av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr 1984 Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Fondemission Split 10: Nyemission Split 5: Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Split 4: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning av aktiens nominella belopp , Nyemission ,

20 EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNING Mkr * 2002* Intäkter Konsulttjänster 167,2 148,6 152,1 191,4 230,0 Licenser (ITM) - 0,1 0,7-1,0 Varor 55,4 54,7 37,1 39,5 40,2 Summa intäkter 222,6 203,4 189,9 230,9 271,2 Rörelsens kostnader 197,2 184,8 188,5 236,4 270,7 Avskrivningar enligt plan 1,6 1,6 2,1 7,6 10,5 Jämförelsestörande poster, inkl nedskrivningar ,1 19,5 Rörelseresultat 23,8 17,0 0,7 21,2 29,5 Finansnetto 4,5 1,0 1,0 0,9 2,6 Resultat efter finansnetto 28,3 18,0 0,3 20,3 32,1 Skatt 6,1 5,0 0,4 2,6 2,2 Årets resultat 22,2 13,0 0,1 17,7 29,9 BALANSRÄKNING Mkr * 2002* Tillgångar Goodwill 35,8 29,3 29,3 29,2 37,5 Materiella anläggningstillgångar 2,6 2,0 2,5 3,7 10,0 Finansiella anläggningstillgångar 1,8 3,3 8,4 8,9 6,6 Omsättningstillgångar 60,8 52,2 52,8 51,6 71,5 Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) 43,1 44,2 27,5 45,0 30,7 Summa tillgångar 144,1 130,9 120,4 138,4 156,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 105,4 89,1 76,1 80,6 98,7 Räntebärande skulder ,3 Ej räntebärande skulder 38,7 41,8 44,3 57,8 56,3 Summa eget kapital och skulder 144,1 130,9 120,4 138,4 156,3 18

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005

TBook Holding AB. 1 januari till 31 mars, 2005 TBook Holding AB 1 januari till 31 mars, 2005 Stockholm 2005-06-07 Försäljningen ökade med +5% till 2 444 tkr, jämfört med samma period förra året. Koncernen visar ett resultat om 195 tkr (166 tkr) Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2014 First North: FIRE Orderingången ökade med 15 % till 33,5 mkr (29,2 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 41,1 mkr (33,3 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2015

Kvartalsrapport Q1 2015 Kvartalsrapport Q1 2015 KVARTALSRAPPORT Q1 2015-03-31 Periodens nettoomsättning uppgick till ksek 11.989 (8.634). Periodens resultat uppgick till ksek 1.252 (334). Periodresultat per aktie: SEK 0,13 (0,035).

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015

KVARTALSRAPPORT 1. MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1-1 JULI 2015-30 SEPTEMBER 2015 KVARTALSRAPPORT 1 2015/2016 MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 1 JULI 2015 30 SEPTEMBER 2015 Modern Ekonomi är en av Sveriges snabbast växande redovisningsbyråer. JULI 2015 SEPTEMBER

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008

Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 1 av 7 VD Jan Bengtsson kommenterar Uniflex delårsrapport 1 januari 30 juni 2008: Uniflex fortsätter att öka marknadsandelen och redovisar rekordresultat för första halvåret 2008 Uniflex redovisar ett

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer