Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt."

Transkript

1 2006 Affärsförbättrande IT-lösningar, helt enkelt.

2 SOFTRONIC PÅ 30 SEKUNDER Softronic i korthet Softronic är ett av Sveriges ledande konsultföretag för kunder där IT är avgörande för verksamheten Softronic är bäst när kunden behöver konsulter som är både rådgivare och leverantör med garanterade resultat Softronic har över 20 års samlad erfarenhet och kompetens med en mängd mycket goda kundreferenser Företaget har vuxit från fem anställda 1984 till dagens närmare 250 och en omsättning på över 220 Mkr Softronic noterades på Nordiska Börsen i Stockholm 1998 Konsulternas genomsnittliga branscherfarenhet är 13 år INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 1 VD HAR ORDET 2 Antal 120 DETTA ÄR SOFTRONIC SID SID 4 SID 7 Softronic B Afv IT-bolag Antal omsatta aktier i tal per månad MARKNADEN ERBJUDANDE ORGANISATION & MEDARBETARE 12 CONSULTUS 14 AKTIEN SID år år 40 49år år år SID 13 Ecovision SID 16 EKONOMISK ÖVERSIKT STYRELSE STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ,2 148,6 152,1-0,1 0,7 55,4 54,7 37,1 222,6 203,4 189,9 197,2 184,8 188,5 1,6 1,6 2,1 INFORMATION TILL AKTIEÄGARE ,8 17,0 0,7 4,5 1,0 1,0 ADRESSER BAKSIDA 28,3 18,0 0,3 SID 18 SID 20 BAKSIDA

3 ÅRET I KORTHET 2006 Stor resultatförbättring före skatt med 57,2 % till 28,3 Mkr (18,0). Vinstmarginalen före skatt uppgick till 12,7 % (8,9). Resultatet per aktie uppgick till 0,46 kr före utspädning (0,28). Stark finansiell ställning där soliditeten uppgick till 73 % (68). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 Mkr (10,7). Totala likviditetsutrymmet uppgick till 63,1 Mkr. Styrelsen föreslår utdelning med 0,30 kr per aktie. God tillväxt där omsättningen ökade med 9,4 % till 222,6 Mkr (203,4). Företagsförvärv av TBook Software och Megabyte Systems. Nya outsourcingavtal med ett flertal a-kassor. Avtal med Teleca innebär övertagande av verksamhet med över 30 konsulter samt ett konsultavtal Mkr Omsättning 222,6 203,4 Resultat före skatt 28,3 18, Vinstmarginal, % 12,7 8, Genomsnittligt antal anställda Antal medarbetare vid årets slut Beläggningsgrad, % Timpris, genomsnitt, kr Omsättning, Mkr Resultat före skatt, Mkr 1

4 VD HAR ORDET Full fart framåt! VÄGEN LIGGER RAK FRAMFÖR OSS Fram till halvårsskiftet 2006 kändes det som det fanns en inbyggd broms i marknaden trots en successiv förbättring sedan De mer komplicerade uppdragen var fortfarande sällsynta vilket höll tillbaka timpriserna. För Softronics del har det inneburit ett hårt arbete att leverera god kvalitet i befintliga kundrelationer och samtidigt bli mer effektiva. Efter halvårsskiftet 2006 finns nu en mycket stark efterfrågan på affärsförbättrande ITlösningar som också innebär större och mer kvalificerade åtaganden i form av utvecklingsprojekt och outsourcing. Det resulterar i att försäljningskostnader och ställtider minskar samt att beläggningen ökar och att priserna inte längre är lika pressade. Alla tecken tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta det närmaste året. Softronic är redan ett av de mest lönsamma konsultföretagen på Stockholmsbörsen med en vinstmarginal på 12,7 % för 2006 men det finns fortfarande utrymme för betydligt högre tillväxt med minst lika god lönsamhet. Redan under januari 2007 har personalstyrkan ökat med 25 %. Rekryteringen intensifieras där också konsulter med mindre erfarenhet blir aktuella. Det skapar möjlighet till en bättre ålders-, erfarenhets- och lönestruktur och ger stora möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare vilket är en förutsättning för ett konsultföretag. Tack vare mycket goda referenser hos befintliga kunder kommer ökade satsningar nu att ske inom de områden där vi redan är ledande men också inom nya områden. Varje satsningsområde är en kombination av verksamhetskunskap med användande av senaste teknik och återanvändbara moduler för garanterat lyckade resultat. Nu är det gaspedalen som gäller när vi ska förbättra kundernas verksamhet! Anders Eriksson, VD 2

5 VD HAR ORDET Softronic är redan ett av de mest lönsamma konsultföretagen på Stockholmsbörsen med en vinstmarginal på 12,7 procent för 2006 Anders Eriksson, VD 3

6 DETTA ÄR SOFTRONIC Långsiktighet OCH ENGAGEMANG PRÄGLAR VÅRT ARBETSSÄTT Affärsidé Genom långsiktigt partnerskap förbättra kundernas verksamhet med senaste informationsteknik. Vision Att vara en ledande utvecklingspartner inom utvalda satsningsområden med kapacitet att hantera stora affärsavgörande spjutspetsprojekt. Finansiella mål % omsättningsökning under lönsamhet varav minst hälften genom organisk tillväxt Vinstmarginal % Den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 % av resultat efter skatt Strategi Uppnå stabil lönsamhet och tillväxt genom att: Ständigt tillsammans med kunderna aktivt utveckla deras huvudprocesser Vara både kreativ rådgivare och kvalitativ leverantör Kombinera kunnande om verksamhet och teknik Vara ledande inom våra satsningsområden Skapa nya satsningsområden organiskt eller via förvärv Erbjuda garanterade leveranser i rätt tid och till rätt kostnad Rekrytera och utveckla erfarna medarbetare med bred kompetens Uppnå jämnare beläggning genom att växa med uppdragskonsultkunder 4

7 DETTA ÄR SOFTRONIC BÅDE RÅDGIVARE OCH LEVERANTÖR Partnerskap kräver att vi som partner kan agera både som rådgivare och leverantör. Det ger kunden möjlighet till aktiv verksamhetsutveckling. LEDANDE INOM SATSNINGSOMRÅDEN Idag är det viktigt att vara ledande inom både verksamhet och teknik. Softronic har kapacitet att vara ledande inom ett antal satsningsområden där senaste teknik aktivt kan användas för kundernas verksamhetsutveckling. VERKSAMHETSKUNSKAP I BRANSCHER Softronic har alltid arbetat mycket nära kunder inom ett antal olika branscher. Successivt har vi blivit experter på de olika branscherna och vi har knutit till oss medarbetare med specifik kompetens. TEKNIKOMRÅDEN Softronic behärskar SOA (Serviceorienterad arkitektur) med Web Services (till exempel Microsofts.NET), både för att bygga moderna kompletta verksamhetssystem samt integrera befintliga system av äldre teknik. TEKNIK VERKSAMHET Softronic bygger moderna system samt integrerar befintliga Softronic är experter inom flera olika branscher SOFTRONICS ERBJUDANDE 5

8 MARKNADEN God position PÅ MARKNADEN GER OSS KONKURRENSFÖRDELAR EFTERFRÅGEÖKNING PÅ EN FÖRÄNDRAD MARKNAD Marknaden har märkbart förbättrats men kunderna ställer idag större krav på kvalitet, leveranstider och fastpriser. Det finns också en klar trend hos kunderna att fatta beslut på tydliga nyttoeffekter i verksamheten i samband med IT-investeringar. Outsourcing med snabbt bevisad effekt är en fortsatt stark trend på marknaden. BÅDE KUNDER OCH LEVERANTÖRER HAR ÖKAT SIN KOMPETENS Kundernas beställarkompetens har ökat väsentligt vilket gjort att de nu har betydligt bättre förutsättningar att förstå möjligheterna med den senaste informationstekniken. De kräver därför att också leverantörerna har kombinerad verksamhetskunskap och teknikkunskap. Softronic har under de senaste åren helt inriktat sig på att möta denna förändring genom att bli ledande inom verksamhetsinriktad modern IT och erbjuda garanterade resultat i outsourcingmodeller. Därför kan Softronic idag möta denna nya marknad på ett mycket framgångsrikt sätt. STÖRSTA KUNDER Antal kunder som faktureras över 2 Mkr Andel av omsättning kunder över 2 Mkr 74% 72% Andel av omsättning 5 största kunderna 42% 40% SOFTRONICS POSITION MOT KONKURRENTER Softronics konkurrenter vad gäller företag med motsvarande affärsidé är främst IBM, Accenture, Capgemini, WM-data och TietoEnator. Softronic arbetar, liksom dessa bolag, med kundernas ledning i en partnerrelation för att förbättra deras affärer med hjälp av ett komplett utbud av kvalificerade tjänster i paketerad form, gärna med outsourcingmodeller. Man kan definiera denna partnerrelation som en lång uppdragslängd kombinerat med en stor andel av kundens budget. ETT FLEXIBELT OCH SNABBRÖRLIGT ALTERNATIV Kunden blir mer betydelsefull hos en mindre leverantör och därmed få högre prioritering. I de branscher och teknikområden där Softronic är ledande ger detta en unik position. Konkurrenter som KnowIT, Mandator, Modul1 och Sigma har oftast kortare uppdrag med budgetar som delas med fler konkurrenter. Konkurrenter som Telecomputing och QBranch som också satsar på längre partnerrelationer är idag begränsade i tjänsteutbud. Softronic är alternativet för de kunder som önskar den ständiga närhet och engagemang man kan få från en mindre aktör och dessutom få tillgång till den bästa och bredaste kompetensen med stor leveranssäkerhet och kvalitet. Andel av omsättning 10 största kunderna 57% 56% 6

9 MARKNADEN CASE: ODEN ANLÄGGNINGSENTREPRENAD AB UTMANING Att bygga upp ett flexibelt, skalbart och säkert IT-stöd som hjälper Oden att snabbt ta nya marknadsandelar och befästa sin position som ett av de ledande anläggningsföretagen i Sverige. Odens verksamhet är inriktad på stora infrastrukturprojekt som tunnlar, broar och massförflyttning uppdrag som kräver den omfattande kompetens och den tekniska kunskap som har byggts upp inom verksamheten sedan starten Nu är det dags att ta nästa steg och expandera kraftigt. LÖSNING För att klara utmaningarna krävdes en lyhörd partner. Valet föll därför på Softronic, som kan hantera stora IT-projekt med bibehållen flexibilitet och följsamhet mot Odens verksamhet, vilket ger Oden ökad konkurrenskraft. Partnerskapet omfattar helhetsåtagande med organisationsutveckling, IT-drift, förvaltning, helpdesk samt vidareutveckling av verksamhetssystemen. Oden och Softronic har tillsammans skapat en central outsourcad plattform som möjliggör snabb och säker etablering av nya projekt och arbetsplatser i hela landet vilket ger Oden bätttre konkurrenskraft i sin tillväxtstrategi. RESULTAT Alla tillgänglighets- och säkerhetskrav som stipulerats i överenskommelsen har uppnåtts och alla nya projekt uppnår mycket snabb etablering. Oden har mellan 2005 och 2006 ökat sin omsättning med 18 % till Mkr. Rörelseresultatet ökade med 19 % under samma period till 33,7 Mkr. Orderstocken uppgick i slutet av 2006 till Mkr. För att klara utmaningarna krävdes en lyhörd partner. Anders Eriksson, VD Softronic och Björn Andersson, VD Oden 7

10 ERBJUDANDE Lösningarna ÄR FÖRBEREDDA, EFFEKTIVA OCH FLEXIBLA PAKETERING OCH ÅTERANVÄNDNING Genom paketering och återanvändning kan genomtänkta, testade och flexibla lösningar överföras mellan olika kunder. ITM ÅT FÖRSÄKRINGSBOLAG Ett komplett verksamhetssystem med alla ingående komponenter för att driva försäkringsverksamhet inom både liv, fond och sakområdena. TBOOK RESEBOKNING PÅ INTERNET Ett internetbaserat bokningssystem för resebranschen. SOFTFLOW PROCESSMOTOR Utvecklar och effektiviserar processer i tjänsteorienterade organsationer. Skapar till exempel ärendehanteringsappliktioner i offentlig sektor, finansbranschen och inom medlemsorganisationer. MICROSOFT DYNAMICS AFFÄRSSYSTEM Microsofts Dynamics affärssystem finns i förberedda konfigurationer för logistik-, handels och industriföretag. KUNDHANTERING MED IP-TELEFONI För kundorienterade organsiationer kan CRM-system och ärendehanteringslösningar skapas med kopplingar till IP-telefoni. RÄTT ARKITEKTUR AVGÖR FRAMGÅNG Många företag har idag unika applikationer, som när de togs fram innebar stora investeringar. Systemen fungerar var för sig men tillsammans fungerar de inte bra. Att koppla samman olika system i en organisation och låta automatisera verksamhetsprocesserna kan spara mycket tid och arbete. SOA SERVICEORIENTERAD ARKITEKTUR Med rätt arkitektur som SOA och Web Services är det möjligt att med begränsade investeringar öka effektiviteten och flexibiliteten och därigenom öka kundens konkurrenskraft. < SOFTRONIC BEHÄRSKAR MODERN TEKNIK SOM.NET, JAVA OCH IP-TELEFONI 8

11 ERBJUDANDE CASE: SKYWAYS Stefan Melander, VD Softronic TBook AB och Erik Salén VD Skyways Holding AB UTMANING Skyways flyger mer än passagerare mellan 22 orter i Sverige, Danmark och Estland. De 140 flygstarterna som genomförs varje dag sköts av 370 anställda och 21 flygplan. Skyways är det största svenska flygbolaget på de mindre orter som knyter an till Arlanda i Stockholm och Kastrup i Köpenhamn. Kundernas förändrade resmönster parat med strukturförändringen i resebranschen gjorde att Skyways behövde förändra sin distribution av flygbiljetter. Kunderna satt i telefonkö för att boka biljetter samtidigt som fler och fler kunder blev vana vid Internet. LÖSNING Partnerskap med Softronic som stod för verksamhetskompetens inom flygsektorn parat med gedigen teknisk kompetens. Softronic har en färdig elektronisk distributionsplattform i form av Tbook-systemet i en öppen systemarkitektur. Idag hanteras alla Skyways Internetbokningar den vägen liksom elektroniska färddokument och en röststyrd tidtabelltjänst. Med nya elektroniska portaler erbjuder Skyways unika upplägg till sina företagskunder och genom sin Agent -portal får många nya återförsäljare en möjlighet att skräddarsy egna paketresor åt sina kunder. RESULTAT Idag handlar mer än hälften av alla Skyways kunder sina resor över Internet. Detta har lett till lägre distributionskostnader och nöjdare kunder. Idag sker oftast alla kontakter via nätet och ombokning är idag lika enkelt som själva köpet av resan. Genom ny teknik skapas möjlighet till nya kunderbjudanden som fyller flygplanen med passagerare i större utsträckning än tidigare. Skyways lönsamhet har ökat starkt. 9

12 ERBJUDANDE Garanterade resultat MED BEPRÖVADE MODELLER OCH METODER Handel och Industri 10% 23% Försäkring, fond och finans Telekom 17% 12% Resor, transport och logistik UTVECKLA VERKSAMHET MED IT För att ha möjlighet att utveckla kundens verksamhet, konkurrenskraft och effektivitet krävs djup insikt i kundernas huvudprocesser parat med kunskap om senaste teknikens möjligheter. Softronic har mångårig erfarenhet av att utveckla verksamhetskritiska system inom olika branscher där transaktionsintensiva informationsflöden är extremt viktiga för att framgångsrikt driva verksamheten. FÖRÄNDRINGARNA MÅSTE KUNNA SKE SNABBT OCH FLEXIBELT Samtidigt måste alla intressenter som kunder, leverantörer och den egna organisationen kunna använda lösningen på ett kostnadseffektivt sätt. Det går med rätt IT-arkitektur. Softronic använder SOA, företagsportaler och Internet som motorer i utvecklingen. Offentlig och privat service 16% 22% Medlemsorganisationer LEDANDE VERKSAMHETSKUNSKAP I FLERA BRANSCHER Flera av Nordens största försäkringsbolag jobbar idag med Softronics konsulter tillsammans med försäkringsystemet ITM för att förbättra sina affärer. Softronic är idag partner till många av de största fackliga organisationerna i Sverige för att förbättra medlemsservicen och säkra IT-verksamheten. Telekomområden är idag det starkast växande inom Softronic där vi hanterar allt från ledarskapsfrågor till forskning och utveckling. Vi hjälper idag flera rese- och logistikföretag som SAS, Skyways, Jetpak, DHL att effektivisera sina processer med IT. Andra viktiga områden är handel och industri liksom offentlig och privat service. 10

13 ERBJUDANDE För att hantera ett komplext förändringsprojekt med IT krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser och en mycket strikt styrning där kunden och leverantören gemensamt arbetar tillsammans, hanterar och beslutar om alla situationer. PROJEKT I RÄTT TID, TILL RÄTT KOSTNAD, MED RÄTT INNEHÅLL För att hantera ett komplext förändringsprojekt med IT krävs lång erfarenhet, handplockade kompetenser och en mycket strikt styrning. Kunden och leverantören arbetar gemensamt i interna och externa styrgrupper där man tillsammans hanterar och beslutar om alla situationer. BEPRÖVADE PROJEKTMODELLER OCH METODER Genom användning av projektmodeller samt tydligt dokumenterade krav och processer hanteras projektstyrningen. Softronic har 20 års erfarenhet av att framgångsrikt drivit hundratals större förändringsprojekt. OUTSOURCING SKAPAR MÖJLIGHETER Allt fler företag inser nyttan med att överlåta olika processer och funktioner på externa leverantörer för att effektivisera dessa och fokusera på kärnverksamheten. Softronics modell för outsourcing handlar inte om att kunden avhänder sig ett problem utan istället om att skapa nya möjligheter. Det innebär att kunden överlåter till specialister att driva det vardagliga förändringsarbetet och kunden får på så sätt ständigt utvecklade funktioner med garanterade effekter. Dessutom innebär detta en direkt kostnadsbesparing för kunden. Softronic erbjuder outsourcing inom allt från IT-drift till verksamhetsoutsourcing. 11

14 ORGANISATION & MEDARBETARE Kompetent organisation SOF TRONIC AB AFFÄRSOMRÅDEN med självständiga uppgifter att skapa kundnärhet, resursoptimering och kvalitetsuppföljning. Man eftersträvar ledande position inom sina satsningsområden. Softronic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Estland. ENTERPRISE PARTNER Systemlösningar och konsulttjänster baserade på försäkringssystemet ITM för försäkrings- och finansbranschen i Norden. TECHNOLOGY PARTNER Kunderna är produktutvecklande företag främst inom Telekom- och annan programvaruindustri. Erbjuder effektiviseringar av R&D samt outsourcinguppdrag med nearshoringupplägg i Estland. BUSINESS PARTNER Affärs- och projektledning liksom verksamhets- och systemutvecklingskonsulter inom finans, fordons- och resesektorn. Outsourcingåtaganden med Internetbokningssystemet Tbook för resesektorn. SOLUTION PARTNER Komplexa verksamhetssystem i branscherna Logistik och Medlemsorganisationer. Satsningsområdena IT-drift och IP-telefoni sorterar under detta affärsområde liksom processmotorn Softflow. MBS Nyckelfärdiga lösningar med Microsoft Dynamics affärssystem integrerat med e-handel och andra verksamhetssystem för handels- och industriföretag. CONSULTUS Consultus är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom Change Management att leda och genomföra förändring. 12

15 ORGANISATION & MEDARBETARE KOMPETENSUTVECKLING Våra konsulter har en djup kompetens inom sina expertområden kombinerat med en bred förståelse för kundernas verksamhet för att vara attraktiva på marknaden. Kompetensen hos Softronics medarbetare är jämförelsevis hög. Genomsnittlig branscherfarenhet är 12,5 år. Cirka 65 % av medarbetarna har en akademisk utbildning på i snitt 3,5 år. Våra konsulter breddar och fördjupar ständigt sina kunskaper för att möta kundernas efterfrågan. PERSONALSTRUKTUR Under året har 61 personer anställts. På grund av personalomsättning har nettoökningen uppgått till 21 personer. Vid årets utgång fanns det 197 anställda. Under januari 2007 har antalet anställda ökat med 25 %. Medelåldern i bolaget är 40 år och 50 % av medarbetarna är mellan 30 och 39 år. Förädlingsvärdet har ökat till 800 Tkr (770 Tkr) per anställd. FÖRETAGSKULTUR Inom kunskapsföretag är det mycket viktigt med en stark och tydlig företagskultur med tydliga värderingar. Det ska vara stimulerande och utvecklande att arbeta på Softronic och kulturen ska präglas av öppenhet, tydlighet och ärlighet. Initiativförmåga och viljan att ta ansvar ska uppmuntras. JÄMSTÄLLDHET På Softronic ska alla individer ha samma möjlighet till anställning, utbildning och karriärutveckling. Jämställdhetsplanen har reviderats under året. En stor förbättringspotential finns i att öka andelen kvinnor (22 %) generellt och särskilt i ledande befattningar. NYCKELTAL FÖR ANSTÄLLDA Antal anställda vid årets slut Medelantalet anställda Medeltal debiterande personer Omsättning per anställd (Tkr) Tjänsteomsättning per debiterande 100konsult (Tkr) Förädlingsvärde per anställd (Tkr) Personalkostnad per anställd (Tkr) Resultat före skatt per anställd (Tkr) Medelålder (år) Akademiskutbildning (%) Akademiska år, snitt per anställd 40 3,5 3,7 Branscherfarenhet (år) 12,5 13,0 Antal år i företaget 20 6,4 6,9 Personalomsättning (%) Antal år år 40 49år år år 13

16 CONSULTUS Consultus GER STÖD I UTVECKLING OCH FÖRÄNDRING SÅ ARBETAR CONSULTUS Vi börjar inte om från början, 80 % av kunskapen finns i företaget Vi stöttar och styr utvecklings- och förändringsprocessen så att viktiga och svåra beslut kan tas Vi säkerställer att organisationen orkar genomföra utveckling och förändringen FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vi har ett nära samarbete med uppdragsgivaren Vi sätter upp tydliga mål för våra insatser gemensamt med uppdragsgivaren Vi gör medvetna val av modeller och metoder Vi använder partners med specialistkompetens vid behov i våra uppdrag Vi säkerställer att kunskapen stannar kvar och utvecklas i organisationen CASE: ERICSSON Communicating Portfolio Value Marconi UTMANING Utmaningen bestod i att få produktledarna på Ericsson att förstå och förmedla kundnyttan av tekniska lösningar. LÖSNING I samarbete med Ericsson har Consultus utvecklat en utbildning som syftar till att förbättra kommunikationen och öka förståelsen mellan tekniksida, säljare och marknad. RESULTAT Informationen från produktledningen har blivit mer användbar i mötet med kund och marknad. Olle Edsbäcker, Consultus, leder en workshop på Ericsson. UTMANING Nya medarbetare från Marconi behövde förstå Ericssons produktlivscykelprocess. LÖSNING En tvådagarsutbildning som Consultus utvecklade tillsammans med Ericsson redan 2005 blev ett effektivt verktyg när de nya medarbetarna skulle introduceras till Ericssons produktlivscykelprocess. RESULTAT En snabb och effektiv implementering av Ericssons processer och metoder till de nya medarbetarna från Marconi. 14

17 CONSULTUS Strategi och verksamhetsutveckling Strategi Consultus stödjer ledningen i arbetet att tydliggöra den strategiska inriktningen. Faciliterar den strategiska processen i organisationen Utvecklar och implementerar den strategiska processen Värderingsstyrning Struktur Consultus säkerställer att organisation, processer och värdering går hand i hand med den strategiska inriktningen. Våra konsulter arbetar inom följande områden: Organisationsutveckling Målstyrning och uppföljning Verksamhetsprocesser Change management Consultus konsulter säkerställer att förändringen håller rätt hastighet och att de svåra besluten tas. Projektledning och stöd till ledning Business Project Coaching Strategisk kommunikation, stödja ledningen i att involvera personalen så att förståelse ökar för stora förändringar Ledarskap Ledarskapsstrategier och processer Consultus säkerställer att den strategiska affärsprocessen och ledarförsörjningen går hand i hand genom att stödja våra kunder inom följande områden: Utveckla ledarskapspolicy och ledarskapsprofiler Strategier för att utveckla ledare och chefer Kompetensanalyser Utvecklingsprogram Consultus utvecklar och levererar skräddarsydda kompetensutvecklingslösningar för samtliga chefsnivåer: Ledarutvecklingsprogram för blivande chefer, nya chefer och mellanchefer Managementprogram för mellanchefer och seniora chefer Trainee- och Young-potentialprogram Coaching i grupp eller individuellt Ledningsgrupputveckling Många ledningsgrupper är inte ett team. Consultus hjälper våra kunder att utveckla högpresterande grupper. Våra insatser har olika fokus beroende på behoven. Skapar samstämmighet runt den strategiska planen Etablera nya medlemmar i ledningsgruppen Lära känna varandra och förstå roller och utvecklingsstadier i teamet Skapa en struktur för ledningsgruppsarbetet Elisabeth Sköld, Consultus och Annika Elgeryd, Competence Manager, Ericsson, pratar om kompetensutveckling för produktledare på Ericsson. CONSULTUS MANAGEMENT INSTITUTE Strategiskt kompetensstöd Utveckling och leverans SÄKERSTÄLLER ATT KUNDEN HAR RÄTT KOMPETENS ATT MÖTA NYA AFFÄRSMÖJLIGHETER. CMI kan säkerställa att den strategiska affärsprocessen och kompetensutvecklingen går hand i hand för att: Skapa nya affärsmöjligheter Möta interna och externa utmaningar BEHÖVER PERSONALEN UTVECKLAS? HUR SÄKRAR MAN EFFEKTEN AV KOM- PETENSUTVECKLING? CMI UTVECKLAR OCH TILLHANDAHÅLLER KOMPETENS- UTVECKLINGSLÖSNINGAR. Målgruppsanpassad kompetensutveckling Kortare utbildningsinsatser Längre utbildningsprogram Användande av standardiserade koncept och utbildningar Operativt och administrativt stöd Bokning av lokaler, kost och logi Utbildningsmaterial Lärare, facilitatorer, coacher Uppföljning och återraportering 15

18 AKTIEN Softronicaktien Softronicaktien är sedan december 1998 noterad på Stockholms fondbörs. Aktien handlas på Nordiska Börsen Stockholm Small Cap och en börspost motsvarar aktier. Antalet aktieägare i Softronic per 31 december 2006 uppgick till stycken. AKTIEKAPITAL Aktiekapitalet i Softronic uppgick vid utgången av 2006 till kr fördelat på aktier med ett kvotvärde på 0,40 kronor. Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktier av serie A medför tio röster per aktie och aktier av serie B medför en röst per aktie. Vid årsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av dennes ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. AKTIENS UTVECKLING Aktiekursen var vid ingången av ,51 kronor och vid utgången av året 5,25 kronor. Högsta respektive lägsta betalkurs under året var 6,05 kronor respektive 3,78 kronor. Antalet aktier omsatta under året uppgick till eller i genomsnitt per dag. Softronic nyttjar en Market Maker för att ytterligare förbättra likviditeten i aktien. Kursuppgången under året på 16 procent skedde i huvudsak i början och slutet av året. Aktien nådde sin lägsta respektive högsta kurs augusti och februari. Kursens utveckling har varit i linje med övriga bolag enligt Affärsvärldens index för IT-företag. 7 6 Softronic B Afv IT-bolag Antal omsatta aktier i tal per månad UTDELNINGSPOLITIK Utdelningsnivån anpassas efter kapitalbehovet av investeringar och förändringar i rörelsekapital samt aktieägarnas önskan om en god direktavkastning. Målsättningen är att den långsiktiga utdelningsnivån skall uppgå till cirka 50 % av resultat efter skatt Bolagets största aktieägare 31 december Ecovision 0 Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Andel i % av rösterna Andel i % av kapitalet Anders Eriksson inkl. bolag och familj ,4% 21,2% Stig Martín ,4% 8,5% Björn Janberger inkl. bolag och familj ,6% 6,3% AB Traction ,3% 16,6% Nexans IKO Sweden AB ,9% 6,3% RAMBAS AB ,1% 1,7% Hyresgästernas Riksförbund ,9% 1,5% Benny Lachmann inkl. familj ,7% 1,0% Norgesveigen Ventures AS ,6% 1,0% Mats-Olof Ekberg ,6% 0,8% Övriga aktieägare ,6% 35,0% Summa antalet aktier Summa antalet röster ,0% 100,0% 16

19 AKTIEN ÄGARSTYRNING OCH KOD FÖR BOLAGSSTYRNING Styrelsens arbete beskrivs i förvaltningsberättelsen. Företaget tillämpar inte kod för bolagsstyrning eftersom koncernen har ett marknadsvärde som understiger 3 miljarder kronor men styrelsebeslut är fattat att koncernen i möjligaste mån skall anpassa sig efter tilllämplig kod. Företaget har en valberedning bestående av fyra personer varav en är tillsatt av Aktiespararna. Beredningen skall verka på ett sådant sätt att enskilda aktieägare kan lämna förslag på styrelseledamöter och tillse att dessa förslag blir behandlade i god tid före bolagsstämman. Revisionskommitté utses när behov uppstår. Aktiekapitalets förändring Under året har nyemission skett med aktier som användes vid förvärv av TBook Software AB. År Transaktion Ökning av antalet aktier Antal aktier Aktiens kvotvärde, kr Ökning/ minskning av aktiekapitalet, kr Totalt aktiekapital, kr 1984 Bolagets bildande Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Fondemission Split 10: Nyemission Split 5: Nyemission Nyemission Nyemission Fondemission Split 4: Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nedsättning av aktiens nominella belopp , Nyemission ,

20 EKONOMISK ÖVERSIKT Ekonomisk översikt RESULTATRÄKNING Mkr * 2002* Intäkter Konsulttjänster 167,2 148,6 152,1 191,4 230,0 Licenser (ITM) - 0,1 0,7-1,0 Varor 55,4 54,7 37,1 39,5 40,2 Summa intäkter 222,6 203,4 189,9 230,9 271,2 Rörelsens kostnader 197,2 184,8 188,5 236,4 270,7 Avskrivningar enligt plan 1,6 1,6 2,1 7,6 10,5 Jämförelsestörande poster, inkl nedskrivningar ,1 19,5 Rörelseresultat 23,8 17,0 0,7 21,2 29,5 Finansnetto 4,5 1,0 1,0 0,9 2,6 Resultat efter finansnetto 28,3 18,0 0,3 20,3 32,1 Skatt 6,1 5,0 0,4 2,6 2,2 Årets resultat 22,2 13,0 0,1 17,7 29,9 BALANSRÄKNING Mkr * 2002* Tillgångar Goodwill 35,8 29,3 29,3 29,2 37,5 Materiella anläggningstillgångar 2,6 2,0 2,5 3,7 10,0 Finansiella anläggningstillgångar 1,8 3,3 8,4 8,9 6,6 Omsättningstillgångar 60,8 52,2 52,8 51,6 71,5 Likvida medel (inkl kortfristiga placeringar) 43,1 44,2 27,5 45,0 30,7 Summa tillgångar 144,1 130,9 120,4 138,4 156,3 Eget kapital och skulder Eget kapital 105,4 89,1 76,1 80,6 98,7 Räntebärande skulder ,3 Ej räntebärande skulder 38,7 41,8 44,3 57,8 56,3 Summa eget kapital och skulder 144,1 130,9 120,4 138,4 156,3 18

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999:

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999: ÅRSREDOVISNING 1998 1 Innehåll Bolagsstämma 1998 i punktform... 3 Intervju med VD Anders Eriksson... 4-7 Tjänster och service via partnerskap... 8-9 Mångfald i produkter och tjänster... 10-11 ITM Insurance...

Läs mer

visning 20 Årsredo 08

visning 20 Årsredo 08 Årsredovisning 20 08 a k t i e ä g a r i n f o r m a t i o n Årsstämma 2009 MSC Konsult AB:s årsstämma hålls tisdagen den 5 maj 2009 kl. 16.00 i MSC Konsult AB:s lokaler på Vasagatan 52 i Stockholm. Anmälan

Läs mer

Enea Data AB Årsredovisning 2003

Enea Data AB Årsredovisning 2003 Enea Data AB Årsredovisning Innehåll 4 6 7 8 1 12 14 15 16 17 18 2 21 23 24 26 27 28 3 35 Året i sammandrag Eneaaktien Affärsidé, mål och strategi VD har ordet Enea Embedded Technology Enea Systems Medarbetare,

Läs mer

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002

Prevas årsredovisning 2002. Årsredovisning 2002 Årsredovisning 2002 Innehåll Året i sammandrag............... 3 VD har ordet.................. 4 5 Prevasaktien.................. 6 7 Affärsidé, vision och strategi......... 8 Marknad och konkurrens...........

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting

Årsredovisning 2014. ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Årsredovisning 2014 ework Scandinavia AB 2014 a Reshaping Consulting Reshaping consulting ework startade med nytänkande, hög innovationsförmåga och en vilja att förändra. Det är en naturlig del av vår

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2010 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00

Årsredovisning 2014. Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Årsredovisning 2014 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A

Årsredovisning 2012. Från ord till handling. Connecta Årsredovisning 2012 A Årsredovisning 2012 Från ord till handling A Innehållsförteckning n Innehållsförteckning Connecta 2012 Connecta Group i korthet 1 Finansiell översikt 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Aktien 6 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014

SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 SJR IN SCANDINAVIA AB ÅRSREDOVISNING 2014 Design: Brand Direction. Original: In Time. Tryck: Majornas Grafiska Foto: Magnus Rossander, Rikard Westman, Getty Images, Matton, 123rf Innehåll 2014 i korthet

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Innehåll. Ekonomisk Rapportering

Innehåll. Ekonomisk Rapportering Innehåll 3 Året i sammandrag 4 Prevas värden på framtidens marknad 6 Lennart Ekdal ställer VD och grundare mot väggen 9 IT-konsult verksamheten 9 Medarbetare 10 Medarbetare med höga förväntningar 11 Affärsområden

Läs mer

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com

ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com ÅRSREDOVISNING 1998 05 01 1998 12 31 ICON MEDIALAB INTERNATIONAL AB www.iconmedialab.com bryssel hamburg helsingfors kuala lumpur köpenhamn london madrid oslo san francisco stockholm tammerfors innehållet

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Inbjudan till årsstämma. Innehåll

Inbjudan till årsstämma. Innehåll WISE GROUP AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2013 13 Inbjudan till årsstämma Aktieägarna i Wise Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 16.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 13,

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8

å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 årsredovisning 1998 Från och med januari 1999 tillfördes Tieto Entra och ett nytt och starkare Entra bildades. Välkommen till det Nya Entra. INNEHÅLL entra i korthet 2 det nya entra 3 entras aktie 6 styrelseberättelse

Läs mer

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen

Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen Hur skapar företagen affärsnytta med hjälp av IT-investeringar? Genom lösningar som gör företagens information tillgänglig dygnet runt och världen över, på användarnas villkor. Ända sedan starten 1985

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer