Reflektion. Att kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reflektion. Att kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land"

Transkript

1 Reflektion Magasin om ledarskap, strategi och teknik från sas institute Att kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land Anna-Karin Hatt, IT-minister Ericsson säkrar kvaliteten på efter frågeprognoser med nytt kompetenscenter, sid 4-5 Göran Persson uppmanar offentlig sektor att dra nytta av tekniken, sid 6-7 Finansinspektionen jagar ekobrottslingar med avancerad analyslösning, sid 8-9

2 IT-minister Anna-Karin Hatt: Sverige ska bli världens bästa digitala samhälle! Den 5 oktober förra året fick Sverige för första gången en IT-minister. Anna-Karin Hatt, med rötter från halländska Hyltebruk, som utnämndes till IT- och regionminister. IT-frågorna sågs som så pass viktiga att de bröts ut, dels från ansvarsområdet som tidigare sköttes av infrastrukturministern och dels från finansmarknadsministern. Politiskt hade hon fram till dess befunnit sig i kölvattnet och skuggan av ministern Andreas Carlgren samt partiledarna Lennart Daléus och Maud Olofsson. Men nu befinner hon sig i den mer offentligt politiska hetluften och utnämndes i december till Sveriges mäktigaste IT-kvinna av tidningen Computer Sweden. Och konstigt vore det väl annars, såsom högst styrande minister över IT-Sverige. Men själv är Anna-Karin Hatt ingen ITnörd. Det ligger mer humanistiska värderingar bakom hennes sätt att hantera ministerämbetet. Ja, det är lite av poängen att inte vara en IT-nörd, säger Anna-Karin Hatt. Mitt starka fokus ligger på att låta tekniken stå i människans tjänst och ge alla individer och regioner möjligheter att växa. Och i det stora hela vill jag samla in olika parters särintressen inom IT, få dem att dra åt samma håll och istället göra den samlade kunskapen till något starkt som gör Sverige till världens mest framgångsrika digitala samhälle. Centerpartisten Hatt har både befunnit sig inom näringslivet och varit djupt förankrad i politiken. Som statssekreterare och som talskrivare åt Centerpartiets parti ledning har hon långsamt skolats in i politiken och utnämndes alltså i höstas till IT- och regionminister. På kort tid gick hon från politisk doldis till minister i offentligheten. Jag har haft möjligheten att stå bakom en minister, men jag har längtat efter att vara i en beslutsfattande ställning, säger Anna-Karin Hatt. Som minister har Anna-Karin Hatt rivstartat. Hon tog snabbt beslut om att Sverige behöver en digital agenda, och för att samla ihop kunskap, skapa gemensamma mål och nå fram till den digitala agendan inledde hon tematiska rundabordssamtal. Under vintern och våren har jag fört en dialog med företrädare för företag, organisationer och myndigheter för att prata om bland annat digitalt innanförskap, om IT i skolan, vården och omsorgen och om digitala samhällstjänster, berättar Anna-Karin Hatt. En av hennes första åtgärder var att lägga ner IT-rådet som funnits sedan 2007 och ersätta det med Digitaliseringsrådet. Det nya rådet ska fungera som ett rådgivande bollplank för regeringen kring bland annat arbetet med den digitala agendan. Jag ville helt enkelt att det rådgivande organet skulle stämma överens med den digitala agendan, konstaterar Anna-Karin Hatt. Det nya rådets arbete hamnar på en mer övergripande och strategisk nivå. I sina rundabordssamtal har Anna- Karin Hatt släppt in relevanta aktörer, men hon har även öppnat för inspel från i princip vem som helst som vill vara 2 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

3 Jag har längtat efter att vara i en beslutsfattande ställning. med om att skapa den digitala agendan. Dessutom har hon besökt företag som kan bidra med ytterligare råd och kunskap, bland annat träffade hon ledningen för SAS Institute i vintras. På regeringens hemsida finns det möjligheter att kommentera och komma med råd. Det jag slagits av är att det finns ett jättestort intresse av att vara med, säger Anna-Karin Hatt. Och det existerar ingen nånannanism, utan här vill alla vara med om att bidra till något bättre. Vad har du för vision av möjligheterna att samköra register och exempelvis skapa förbättringar när det handlar om journalhantering inom vård och omsorg? Det är viktigt att kunna erbjuda både användarvänlighet och trygghet för medborgaren. Därför är det angeläget att skapa system för säker e-legitimation. Här handlar det också om att ytterligare förstärka ansträngningarna för med hjälp av IT minska våra ekologiska avtryck. Anna-Karin Hatts ambition att göra Sverige till världens mest framgångsrika digitala samhälle upplever hon själv inte som någon utopi. Nej, vi är traditionellt en framstående IT-nation, men det gäller också att försvara den positionen genom att utveckla och expandera. Att till exempel kombinera leverans av välfärd och IT-infrastruktur kan ganska snart bli en framgångsrik exportvara för vårt land. Senare i år kommer den Digitala Agendan för Sverige att presenteras. Innan dess har IT- och regionminister Anna-Karin Hatt hunnit med en omfattande dialog genom rundabordssamtal, rådgivande möten med Digitaliseringsrådet och konsulterande företagsbesök. Magnus Dahlberg Reflektion & Resultat nummer 2,

4 Nytt kompetenscenter säkrar kvaliteten på Ericssonsprognoser Ericsson, den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen, har genomfört två stora satsningar som stöd för en ny global efterfrågeprocess. Det ena är en prognostiseringslösning som precis har sjösatts. Men minst lika viktigt är grundandet av ett nytt support- och kompetenscenter som säkrar statistikkompetensen i organisationen. Foto: Ericsson 4 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

5 Med tillverkning och kunder i hela världen har Ericsson en stor utmaning: att få fram tillförlitliga efterfrågeprognoser för att kunna styra hela varuförsörjningskedjan optimalt. Under två års tid har Ericsson utvecklat en ny process för den globala efterfrågan baserad på SAS Institutes beslutsstödslösning. När RoR besöker Ericsson har lösningen som fått namnet SAIDA(efter spåkvinnan) varit i drift i en vecka. Målet med SAIDA och den utvecklade processen är att höja vår prognosprecision. Vi vill att de strategiska planerarna ska kunna ägna sig mer åt analys och mindre åt administrativ hantering samt att användarna ute i regionerna ska få ett bra systemstöd för sina prognoser, säger Maria Rosenkranz, chef för Kompetenscentret inom Demand Management & Planning där lösningen har utvecklats. Avdelningen tillhör Ericsson Business Network Supply, men tanken är att SAIDA ska användas av hela Ericsson-koncernen. För att säkra kompetensen i samband med den nya prognostiseringslösningen har Ericsson byggt upp ett support- och kompetenscenter, som startade sin verksamhet den 1 augusti Det var SAS Institute som rekommenderade en central funktion som stöttar system och process. Den nya prognostiseringslösningen ställer ganska höga krav på systemadministration och på att det finns statistisk specialkompetens för att vi ska dra full nytta av de statistiska funktionerna, säger Maria Rosenkranz. Det var just de avancerade statistikfunktionerna som gjorde att Ericsson valde SAS Institute för sitt nya systemstöd för prognostisering. De senaste åren har förutsättningarna för efterfrågeplaneringen ändrats. Kundernas behov har förändrats och produktfloran har utökats och produktväxlingarna snabbats på. Vi paketerar också på ett helt annat sätt idag. Tidigare hade vi ett fåtal kunder, såsom gamla Televerket och BT, som visste ganska exakt vad de ville ha på komponentnivå. Idag har vi helt andra kunder som bara bryr sig om funktionerna och inte behöver veta vad en lösning består av, säger Maria. För tre år sedan tog Ericsson Business Network Supply fram en ny strategi som ställde högre krav på snabbhet och flexibilitet i planeringen och som krävde ett bättre systemstöd. Det befintliga, då 13 år gamla informationsinsamlingssystemet, räckte inte längre till. Vi behövde en ökad automatisering att luta oss mot för att klara av efterfrågeplaneringen med samma resurser. Dessutom gick det åt för mycket tid åt att knappa in siffror i Excel och att förbereda presentationsmaterial manuellt. Vi ville minska det administrativa arbetet för att istället kunna lägga mer tid på analys, berättar Maria. Ericssons har en komplex global supply-kedja med kunder i 197 länder runt om i världen och det är avgörande med en tillförlitlig efterfrågeplanering för ett bra resultat. Vi har gjort en hel del specialutveckling för att SAIDA ska klara av Ericssons komplexa produkt- och kundstrukturer, säger Maria. Skapandet av kompetenscentret var också ett sätt att få full effekt av statistikfunktionerna i lösningen. Syftet med kompetenscentret är att säkra kompetensen inom organisationen samt att driva utvecklingen av processverktygen och datainsamlingen. Vi ska också se till att alla som använder prognostiseringslösningen håller sig till samma sätt att bygga strukturer, säger Maria. Fler statistiker behövs Idag arbetar en statistiker i kompetenscentret, som består av nio personer. I framtiden hoppas Maria Rosenkranz på att få in fler statistiker på Demand Management & Planning-avdelningen, som totalt består av 50 medarbetare. Vi behöver höja den statistiska kompetensen i hela organisationen för att bli en effektiv planeringsorganisation. Tack vare kompetenscentret kan vi också säkra att kunskapen i projektet, hos dem som utvecklat SAIDA, förs över och lever kvar i linjeorganisationen. Det är annars lätt att tappa bort information om vad som bestämdes och hur man tänkte från början, säger hon. I dagsläget har SAIDA cirka användare. Ett femtiotal av dem jobbar med efterfrågeplanering centralt och övriga är användare ute i regionerna som lägger in egna prognoser. Det är viktigt att få in kompletterande prognoser från verksamheten till exempel när det handlar om helt nya produkter eller produkter som är på väg att fasas ut. I de fallen räcker det inte att använda sig av historisk information för att ta fram prognoser utan där behöver vi få input som baserar sig på direktkommunikation med kunden. Samtidigt är det nödvändigt att de som ska göra prognoser i regionen får tillgång till den information som krävs via ett bra systemstöd, säger Maria. Ericsson har delat in världen i tio regioner med varsin Regional Demand Manager, som är ytterst ansvarig för att alla Key Account Managers uppdaterar lösningen regelbundet. Maria Rosenkranz, chef för Kompetenscentret inom Demand Management & Planning, Ericsson Business Network Supply. Både de strategiska planerarna och de regionala medarbetarna kommer åt lösningen via en webbportal där det också finns användarstöd och olika forum för respektive grupp. Användandet av lösningen har redan fått bra genomslag i hela verksamheten, mycket tack vare att högsta ledningen har stött projektet, säger Maria. De strategiska planerarna tar fram en basprognos som är baserad på historiken i lösningen, med hjälp av olika statistiska modeller. Därefter kan de jämföra med de regionala marknadsprognoserna. Målet är att vi ska kunna använda statistiska modeller för en stor mängd produkter och därmed låta våra Key Account Managers i regionerna fokusera på de produkter vi måste ha marknadsinformation om. Vi arbetar nu närmast med att sätta upp kvantitativa och kvalitativa mål och mäta vad den nya lösningen tillför. Om ett halvår ska vi kunna se om planerarna har fått mer tid till analys och om användarna ute i regionerna har det systemstöd de behöver för sina prognoser. Ett konkret mål är också att vi ska ha 15 procent högre träffsäkerhet i prognoserna och en betydande effektivitetsökning i vårt arbete, säger Maria. Under en stabiliseringsfas för SAIDA avsätts nu extra resurser för systemrelaterade frågor, integration med andra interna system etcetera. Vidareutveckling kommer att ske successivt och det gamla systemet kommer att leva kvar som backup under någon månad. Vi räknar med en halvintensiv utvecklingsfas under de närmaste två åren. Sedan kommer det att övergå till mer av en underhållsfas. Vi är glada att vi startade kompetenscentret i god tid, att vi jobbade parallellt med det och projektet så att kompetensstödet nu finns på plats när vi rullar ut lösningen, säger Maria Rosenkranz. Eva Gustin Reflektion & Resultat nummer 2, Foto: Per Jonasson

6 Göran Perssons uppmaning till offentliga sektorn: Dra nytta av tekniken när färre måste göra mer En dag i februari i år, med yrsnö utanför fönstret på SAS Institutes kontor i Stora Frösunda i Solna, gick närmare hundra ledare inom den offentliga sektorn den branta och smala trappan upp till Biljardrummet. Frågeställningen som alla hoppades få ett svar på handlade om hur den offentliga sektorn ska möta kraven på snabba riktningsförändringar och följderna efter ett valår där den styrande regeringen kräver riskanalyser, miljökonsekvensbeskrivningar och samordning mellan myndigheterna. Någon som både varit i hetluften och stått bredvid och tittat på när politiska beslut fattats, och som påverkat den offentliga sektorn, är före detta statsministern Göran Persson. Denna snöiga februaridag pratade han till ledarna med friare och vidare perspektiv såsom nestor med ett halvt sekels politiskt arbete i den välslitna portföljen. Kunskap är alltings moder. Den som vet är förberedd och kan fatta välgrundade beslut, var ett av de argument Göran Persson med kraft skickade med ledarna för den offentliga sektorn. I så motto är teknikföretag som SAS Institute ett hjälpmedel som bidrar med beslutsunderlag och kunskap åt den offentliga sektorn. Vi fick en längre intervju med Göran Persson efter hans föredrag och fick svar på hans syn på den offentliga sektorns utmaningar, ledarens roll, den nya teknikens betydelse och behovet av kompetens. Om du tittar tio år framåt, vilka är de största utmaningarna som offentlig sektor står inför? Jag vill peka på fyra viktiga områden som blir avgörande för utvecklingen. 1. Volatiliteten i ekonomin, att förstå mark nadsrisken och dess effekter. Det kommer fler Lehman Brothers-krascher, och det påverkar den offentliga ekonomin direkt, med väldiga effekter eftersom den offentliga sektorn är så personalintensiv. 2. Den tekniska utvecklingen, det man sysslar med på SAS Institute bland annat. 3. Den demografiska utvecklingen. 4. Klimathotet, där vi ser vad som händer i Australien och USA och på andra ställen, och där vi ännu inte fattar vad det har för effekter. Om det är det som blir vardagen i fortsättningen, vad betyder det för inte minst den offentliga sektorn, som ska stå för någon sorts grundläggande samhällelig infrastruktur. Inom offentlig sektor blåser förändringens vindar ständigt, med nya krav på effektivisering och arbetssätt. Ser du några tendenser i effektiviseringen på kort sikt? More out of less. Det görs med hjälp av ny teknik, med kunnigare personal och ständigt utvecklade metoder. Den skruven sitter man i, och det är ju inget konstigt, det är ju det som är utveckling. Och de närmaste åren kommer inte att bjuda på mindre sådan utveckling snarare tvärtom. Jag skulle gissa att ledarna inom offentlig sektor får allt mer att göra, med i stort sätt oförändrade resurser, men med tillgång till bättre redskap. Och där ligger teknikens möjligheter förstås? Ja, det behöver ju inte jag säga, haha. Det berättar SAS Institute så väl Jämfört med hur det var för några år sedan, då du var statsminister, hur stor skillnad är det idag på att genomdriva politiska beslut som får effekt i den offentliga sektorn? Det blir allt svårare, därför att allt fler tycker att de har rätt att lägga sig i processen. Information sprids snabbt och direkt, möjligheten att göra sig hörd likaså. Kunskapen hos de som påverkas ökar hela tiden och respekten för överheten är helt borta. Det där gör att förändring möter välorganiserade, kunniga opinioner. Därmed inte sagt att de har rätt, och därmed inte sagt att de kommer att stoppa förändringen, men den som inte förstår att förändringsarbete sker i en sådan miljö kommer att misslyckas. Det är i den förändringen den offentliga sektorn sitter i. Det gör att offentlig förvaltning måste bli publik i meningen att man är tillgänglig och att man syns. Hur ska en ledare möta de här utmaningarna? Genom att vara synlig. Och det gäller i alla sammanhang. Vi lever i en tid som bygger på kommunikation, och anonyma avsändare är ohyggligt ineffektiva. Är du synlig tar du alltid en risk, och tar du risker så har du anledning att minimera dem genom att vara kunnig och ha bästa tänkbara stöd för ditt beslut. Valfrihetsreformerna, vad finns det där mer att önska för att förbättra för medborgaren och för dem som ska genomföra åtgärderna? Valfriheten är införd, men informationsunderlaget som gör det möjligt att välja är undermåligt. Vi kommer att se en tillnyktring, pendlar som svänger. Skolans valfrihet tror jag kommer att kraftigt struktureras så att medborgarna vet vad de väljer emellan. Och framförallt att det inte blir några som blir över när alla andra har gjort sitt val, ungdomar som inte hade föräldrar som valde åt dem och som får nöja sig med det sämsta. Den pendeln har nått sitt yttersta läge, men den kommer att svänga tillbaka och då kommer det att bygga på bättre information och ett hän- 6 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

7 synstagande till dem som inte gör ett aktivt val. Diskussionen om valet av el tycker jag är talande. De som inte väljer elavtal är tydligen de som får betala för dem som har valt Du har sagt att vi har för många kommuner och borde minska antalet kraftigt. Men samtidigt handlar decentralisering om utökad demokrati. Var går skärningspunkten innan samhället går över till centralstyrning? Jag brukar säga att den som decentraliserar utan att samtidigt centralisera, den abdikerar. Vi har inte de stora verksamheterna i gemensam sektor bara för att vi måste ha dem där, vi vill ju någonting med dem. Om vi decentraliserar måste det också skickas med ett ansvar för uppdraget så att det går att ta reda på att man lever upp till uppdraget. Decentralisering är ett uttryck för människors kunskapsnivå, man tar inte bara emot utan man vill kunna påverka själv. Att ha en reell situation då du möter en tydlig motpart när du väljer i det här decentraliserade samhället, så måste kommunerna vara kraftfulla, de måste har personal, de måste ha kompetens och de måste ha utrustning. Eftersom både teknik och personal finns, är det i så fall kompetenshöjning som är det givna förbättringsområdet? Utvecklingen och tekniken är oerhört spännande, och vi ska se det som en möjlighet istället för ett problem. Men för många kommuner är det här ett elände idag som är en belastning, det är ingen tillgång. Det kräver med andra ord en kraftfullare och mer professionell kommunal nivå för att det här ska fungera. Det finns ingen väg tillbaka och här är det ingen pendel som svänger, det är en process som startat och den drivs av teknisk utveckling där den offentliga sektorns kompetens måste ökas. Snart sitter ju föräldrarna med i klassrummet i någon slags virtuell närvaro. Det blir ett helsicke för lärarna i ett sådant läge. Magnus Dahlberg Foto: Erik Abel Prisad CIO höjer Göteborgs attraktionskraft För ett par år sedan blev Magnus Petzäll nominerad till titeln Årets CIO i Sverige, en utmärkelse skapad av tidningen CIO. Det här var ett värdefullt kvitto på det jobb han hittills utfört för att göra Göteborgs stad ännu mer attraktiv med hjälp av IT. Som IT-direktör i Göteborgs stad har han fokuserat på att öka Göteborgs attraktionskraft och servicenivå för medborgarna. Utmaningarna har varit många i denna långsiktiga process. Ja, som jag ser det finns det utmaningar åt två håll, säger Magnus Petzäll. Den ena är mot medborgarna, där förväntningarna ökar lavinartat på enkelhet och tillgänglighet när man kontaktar myndigheterna. När jag som privatperson får smidiga tjänster i min mobil blir kraven och förväntningarna stora på att även myndigheterna ska hänga med i utvecklingen. Det är ett viktigt fokus vi har nu. Är det integritetsfrågan som är den svåra nöten att knäcka när det gäller tillgängligheten till information mellan myndigheter och medborgare? Det är en otroligt viktig nöt att hantera. Gör vi fel kommer konsekvenserna att bli stora, både på individnivå och för utvecklingen av öppenheten vi strävar efter. Göteborgs stad är Sveriges näst största kommun och en stor offentlig organisation. Hur upplever du att IT-mognaden är? Mycket varierande. Ett av de områden där mognaden varierar är inom skolan. Lärarnas förmåga att möta det som eleverna har med sig i fråga om tekniskt kunnande innebär ofta stora utmaningar. Och hur löser man det? Ja det är inte lätt. Det gäller att jobba med frågan och se till att skapa förutsättningar redan på lärarhögskolan och fortsätta att stödja både lärare och elever på skolan. Hur arbetar Göteborgs stad med att använda tekniken för att hantera riskbedömningar? Vi har en ny stadsdelsorganisation från årsskiftet och den har ett större fokus på en mer övergripande riskhantering. Riskhantering för oss har tidigare varit krisberedskap och kommunens ansvar i en krisledningssituation, men där har vi ut ökat sättet att jobba med risker. Det har aktualiserats ytterligare sedan Wikileaks och de risker som kan uppstå när integriteten inte är lika självklar. För oss blir det en logisk kullerbytta när vi samtidigt ska möta EU:s krav på öppenhet och tillgänglighet. Traditionellt är vi ju här i Sverige angelägna om trygghet och kontroll. Som en av Sveriges största kommuner, utifrån din roll, vad kan du bidra med till verksamheten i Göteborg som IT-chef? Göteborg får ta på sig ett stort ansvar som kärnan i Västra Götaland, det är stor skillnad mellan de 49 kommunerna som ingår i regionen. Det kräver både investeringar och kompetens att till exempel hantera e-tjänster, och där känner vi ett stort ansvar som lokomotiv med våra resurser. Det här är för övrigt ett problem för nationen Sverige, eftersom skillnaden mellan stor och liten kommun är så pass stor när det handlar om just ekonomiska resurser och kompetens. Jag sitter i en nationell styrgrupp för Sveriges kommuner och landsting, där är frågan ständigt aktuell. Vår utmaning är att sänka tröskeln så att det blir enklare och mindre kostsamt att införa e-tjänster. Har du själv någon lösning på hur man sänker tröskeln? Jag har en vision om hur man löser problemet. Titta på hur Apple hanterar App Store för dem som vill utveckla appar. Det kostar 99 dollar att vara med om att få ta del och utveckla nya appar. Det är ett tydligt ramverk som gör att många kan vara med i utvecklingen. Tänk om vi kunde få en App Store där vi utvecklar hela det offentliga Sveriges e-tjänster, där medborgarna själva får insyn, kan utveckla och ta del av utbudet. Kan vi skapa en plattform på ramverksnivå så sänks tröskeln väsentligt. Hur kan den offentliga sektorn gå från tekniskt driven till mer affärsdriven IT? Ledarna inom offentlig sektor måste bli mer medvetna om vad de ska ha IT till i sina organisationer och ställa de kraven på sin IT-chef. Och den chef som exempelvis säger nej, vi tillåter inte ipad och tillgång till Facebook i vårt nät den chefen tillhör den gamla skolan som vill ha kontroll, men som inte förstår vilka krafter det är som verkar just nu. Samtidigt måste vi alltid ha ett business case på våra investeringar. Innebär det att cheferna bör förändra synen på säkerhetsbegreppet? Ja, generellt tycker jag det. IT-folk har traditionellt tagit till tuffa krav utan att se till vad man faktiskt försöker skydda. Kanske behöver vi omvärdera, införa olika nivåer och vara mer selektiva i vår säkerhetsanalys. Det håller inte att ha ett standardförbud. Magnus Dahlberg Reflektion & Resultat nummer 2,

8 Finansinspektionen jagar ekobrottslingar med analyslösning Foto: Monalyn Gracia/Corbis/Scanpix Finansinspektionen övervakar företagen på den svenska finansmarknaden. Enheten för värdepappersmarknader ansvarar för tillsynen av börs- och clearing företag, som Nasdaq OMX, Aktietorget och Euroclear (före detta Värdepapperscentralen). Med en ny analysplattform ska enheten automatisera delar av marknadsövervakningen som idag sköts manuellt. Det kommer att öka effektiviteten i arbetet att hitta avvikelser i handeln som kan tyda på ekonomisk brottslighet. Det öppnar även för nya avancerade analysmöjligheter i framtiden. Foto: FI Alla banker och värdepappersbolag som handlar med finansiella instrument i Sverige är skyldiga att rapportera sina värdepapperstransaktioner till Finansinspektionen. En normal handelsdag får de in omkring en miljon transaktioner från svenska och utländska värdepappersinstitut. Den här transaktionsdatan är viktig för att Finansinspektionen ska kunna identifiera avvikelser i handeln som kan tyda på ekonomisk brottslighet i form av insiderhandel eller kursmanipulation. Idag görs manuella sökningar på enheten för värdepappersmarknader för att hitta avvikelser i handeln. Med den nya analysplattformen kommer det att ske automatiserat. Personalen definierar ett antal scenarier och varje morgon ger analysverktyget larm om något misstänkt skett under gårdagens handel. Systemet reagerar på avvikelser i handeln, som exempelvis köpbeteenden. Har en viss aktie handlats i ovanligt stora poster? Vem är det som har handlat? Hur har dennes tidigare köpbeteende sett ut? Den typen av frågor kommer vi att få svar på snabbare och enklare. Idag görs sökningarna manuellt och vi måste alltså veta exakt vad vi ska leta efter, säger Jan Sjödin, enhetschef för värdepappersmarknader på Finansinspektionen. I dagsläget kan inte Finans inspektionen analysera transaktionsdata tillsammans med andra datakällor, men det kommer att bli möjligt med den nya analyslösningen. Genom att kombinera transaktionsdata med till exempel bolagsregistret och nyhetsflödet kommer misstänkt handel att kunna spåras effektivare. Ett exempel är om någon handlar stora poster av en viss aktie 45 sekunder innan en nyhet med kurspåverkande information publiceras. Efter nyheten har publicerats 8 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

9 ökar priset på aktien. Genom att kombinera transaktionsdata med bolagsregistret och nyhetsflöden ser vi om det är en insynsperson, som till exempel en styrelseledamot i bolaget, som köpt aktierna. Den nya analyslösningen ger oss den här informationen automatiskt, istället för att som idag söka efter den manuellt, fortsätter Jan Sjödin. Om Finansinspektionen får indikationer på att en avvikelse i handeln kan bero på kursmanipulation eller insiderhandel startar de en utredning. Om de finner att det finns misstanke så överlämnas ärendet till Ekobrottsmyndigheten som för utredningen vidare, vilket eventuellt leder till ett åtal. Men avvikelser i handeln kan också bero på att en bank eller ett värdepappersföretag helt enkelt har för dåliga kunskaper om gällande regelverk. Det kan vara bolag som inte har tillräckligt bra koll på regelverket och inte förstått hur de ska sköta sig. Då handlar det om att besluta om bolaget ska få behålla sitt tillstånd för att bedriva värdepappershandel. Finansinspektionens styrelse fattar den typen av beslut, och då måste underlagen vara välgrundade och heltäckande. Om det handlar om ett beslut som rör värdepappersmarknader och transaktioner så kommer analysen av transaktionsdatan att vara det viktigaste beslutsunderlaget. Då är det viktigt att vi på Finansinspektionen har ett system som kan visa hur handeln har gått till, säger Jan Sjödin. En framtida utvecklingsmöjlighet är att Finansinspektionen kan använda sig av textanalys för att inhämta information från internet och analysera tillsammans med data från transaktionsrapporteringen. En annan möjlighet är att koppla på orderböckerna, som innehåller information som kompletterar transaktionsrapporteringen. Men Jan Sjödin ser även utvecklingsmöjligheter för andra avdelningar på Finansinspektionen: Vi skaffar oss en bred plattform som på sikt ger helt nya analysmöjligheter för flera olika områden. Andra avdelningar, till exempel de som jobbar med tillsyn av banker eller försäkringsbolag, får möjlighet att bygga en avancerad analyskapacitet för sin specifika data på den nya plattformen, avslutar Jan Sjödin. Pelle Olofsson Självbelåtenhet hotar riskhanteringen Riskaptiten ökar på finansbolagen samtidigt som riskfunktionen minskar i betydelse. Det visar en global studie som EIU (Economist Intelligence Unit) och SAS Institute har genomfört. De till frågade är 315 chefer världen över vars främsta fokus är på riskhantering i banker, på kapitalmarknadsföretag och försäkringsbolag i alla storlekar. Det största hotet mot en förbättrad och integrerad riskhantering är enligt studien den självbelåtenhet som vilar på den generella förbättringen i ekonomin och det förbättrade resultatet hos de finansiella instituten. Den förbättrade ekonomiska situationen har alltså lett till en ökad riskaptit men istället för att gå mot en fortsatt förbättrad riskhantering med ökad betydelse för affärsbesluten tycks utvecklingen gå åt andra hållet. Risk är fortfarande inte integrerat i affärsbesluten enligt studien som diskuterar dålig kommunikation mellan riskavdelning och affärsenheterna och dålig interaktion mellan de olika riskområdena. I hälften av företagen har riskavdelningens roll inte stärkts under de senaste tolv månaderna och en fjärdedel konstaterar att riskorganisationen ofta blir överkörd. Det här är skrämmande med tanke på att det bara är ett par år sedan vi hade den värsta finanskrisen i modern tid, där bristande kontroll och riskhantering var en starkt bidragande orsak. Den dåliga kommunikationen mellan avdelningarna är ett av huvudproblemen som måste övervinnas för att få en effektiv riskhantering. Den bristande kommunikationen kan naturligtvis bero på flera saker, men jag ser primärt tre orsaker: språkbruk, säljkunskap och dålig spridning av riskinformationen. Riskhanteringen vilar ofta på olika kvantitativa mått och många riskorganisationer består till stor del av kvantare och teknokrater som har ett språk för de invigda. Lyckligtvis har de riskmått som används oftast en intuitiv förklaring och det är viktigt att riskorganisationen försäkrar sig om att detta gått fram till användarna av dessa mått. Dessutom skadar det nog inte att även kommunicera styrkor och svagheter med olika mått också på ett enkelt sätt. Utöver det bör riskorganisationen bli bättre säljare av sin kunskap och sitt bidrag i affären. De finansiella företagen består av många kloka och intelligenta personer som, om de bara får chansen, skulle uppskatta en aktiv riskorganisation som stöttar alla delar i affären: strategiplanering, genomförande och uppföljning. Riskinformationen måste också spridas i företaget, till väldigt många olika användare med helt olika behov. Här kommer systemmiljöerna in och även här börjar man se en avmattning i investeringarna enligt studien. Istället låter många bolag analytikerna lägga ned sin tid på att skapa standardrapporter och att sprida dessa. Detta borde faktiskt ske med automatik så att analytikerna kan fokusera på de mer komplexa frågorna och på att kommunicera resultatet. Ann-Charlotte Kjellberg Adjungerad Professor KTH Chef SAS Expertgrupp Risk, Norden Reflektion & Resultat nummer 2,

10 Foto: Jonas Kjellstrand Innovation och teknik måste gå hand i hand för att skapa affärsnytta Affärsstrategerna Fredrik Pallin och Jonas Kjellstrand har rest till USA och pratat med fyra av världens mest kända thought leaders. I förra numret av Reflektion & Resultat kretsade det kring ledarskap, den här gången handlar det mer om innovation och teknik. Ingen betvivlar att vi lever i innovationens och teknikens tidevarv. Frågan Fredrik och Jonas har ställt sig är vart tekniken är på väg och vad tekniken vill. Börjar tekniken sakta driva oss framför sig, eller är det vi som driver tekniken? Teknik driver allt i dagens samhälle, affärsliv och privat affärer, samhället, utveckling allt uppfattas dessutom som att det går mycket fortare idag än tidigare. På toppen av allt detta ångar globalisering fram och lägger grund för kraftiga beroenden och möjligheter både för samhällen, affärslivet och privat. Fredrik och Jonas ville förstå mer om hur detta kan komma att forma oss och våra företag i framtiden så för att få reda på lite mer besökte de författaren, ITexperten och världsnamnet Kevin Kelly. För att få ytterligare en dimension på det tekniska sammanhanget träffade de även organisations- och processexperten David Sibbet för att prata om vilka förutsättningar som måste finnas på plats i organisationen för att tekniken ska kunna leva fullt ut och skapa affärsnytta. Artikelserien Fredrik och Jonas blickar i framtiden: Under denna vinjett presenterar vi i förra och detta numret ledande thoughtleaders som vi träffat. Här låter vi dem reflektera över det framtida företagandet. CIOn är bäst rustad att driva teknik- och innovationsfrågorna Kevin Kelly är redaktör på och en av grundarna till Wired magazine. Han har också skrivit ett flertal böcker och är aktuell med What Technology Wants, är redaktör för webbsajten the Cool Tools och en av grundarna till Hackers Conference. Människan kan enligt IT-gurun Kevin Kelly inte låta bli att utveckla teknik. Hans tes bygger på att vi hela tiden under vår mänskliga utveckling har haft teknologi som ett förtecken för vår överlevnad, och för att inte spåna iväg i filosofiska frågeställningar fokuserade vi vår dialog på att utröna vad faktiskt teknologin vill i företags- och organisationsperspektiv. Ingen kan väl argumentera emot att vi lever i en tidsålder då teknik, i alla avseenden, gjort oss mer produktiva och skapat nya förutsättningar. Speciellt informationstekniken, där vi verkligen har informationen vid våra fingerspetsar idag. Ett berg av data växer under fötterna på oss, växer sig allt större och mer komplext, mer svårtolkat och mer stökigt att skapa värde ur. Så om tekniken och utvecklingen går hand i hand, hur ska vi då klara av att inom vårt företag skapa kunskap och nytta av all 10 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

11 den information som växer under fötterna på oss? Om man ser teknik som drivkraften för innovation i ett företag, vad är det första kravet som ställs på ledarna i det företaget? Undersökningar visar att ledare som har en förståelse för hur verksamhet, affärsnytta, kundnytta och teknik går hand i hand verkar vara arketypen för den moderna framgångsrika ledaren. Att veta hur IT kan skapa värde och fungera är idag lika viktigt som att hålla koll på de ekonomiska siffrorna i ett företag. Man måste dess utom ha tillgång till och kunna omge sig med personer som delar samma typ av förståelse men inom olika roller i organisationen. Vi valde att titta speciellt på CIO-rollen. Kevin Kelly menade att CIO-rollen är den roll som har mest inneboende kapacitet och möjlighet att driva teknik-, innovations- och verksamhetsfrågorna på ett framtidsinriktat sätt. Om man tittar på organisationen utifrån både teknik- och innovationsperspektivet, hittar man även de framgångsrika CIOerna som vet att skapa kunskap ur den information som företaget sitter på. Vi frågade Kevin Kelly om vad som ligger till grund för innovation. Han framhöll tre viktiga krav: Den komplexa miljön som tekniken ger upphov till kräver ett innovativt sätt att hantera informationen, detta innebär att man måste förändra det sätt man ser på IT och framför allt organiserar ett företag kring IT och dessutom förstå hur man kan kombinera teknologi på nya sätt för att skapa ytterligare värde. Det krävs organisatoriska förutsättningar för att det här ska kunna få en nytto aspekt i företagets verksamhet, det vill säg ge affärsnytta, kundnytta, driva intäkter eller spara kostnader, det vill säga att IT måste högt upp på agendan i företaget, kunskapen, idéerna och genomförandet måste vara på högsta nivå. Det krävs förutsättningar i organisationen för att kunna samarbeta. Ledningen måste se till att det går att samarbeta kring dessa frågor inom organisationen, framför allt mellan IT och verksam- Kevin Kelly, redaktör på och en av grundarna till Wired magazine. heten, detta innebär att en VDs uppgift är att skapa det utrymme som gör att IT och verksamheten kan komma samman kring de frågeställningar som är viktiga för företagets kunder. För att gå lite djupare in på de krav som ställs på organisationen och dess ledning träffade vi i nästa steg organisationsexperten David Sibbet. David Sibbet är styrelseordförande och grundare av The Grove Consultants International. Han är organisations- och processexpert, informationsdesigner, samt har lång erfarenhet av ledarskapsutveckling, strategiformulering, organisationsförändringar och framtids studier. David har arbetat med flera av världens idag största IT-bolag, hjälpt dem att skapa organisatoriska förutsättningar och klarhet i den strategiska riktningen så att organisationen kan samla och fokusera på de saker som är viktiga för att uppnå resultat. Enligt David Sibbet får ett företag inte tumma på den strategiska avsikten. Det är nödvändligt att med hjälp av klassisk organisationsutveckling skapa uppslutning kring vad företaget är till för och att engagera medarbetarna. Vi håller med om att den nödvändiga aspekten för att organisationen ska kunna skapa affärsnytta är att organisationen är rustad för det. Först då kan man starta de tekniska projekten. Hos David Sibbet fick vi dock veta att detta bara är halva sanningen. Vill man ha ett verkligt högpresterande företag där tekniken är en drivkraft för affären måste organisationen få ytterligare utrymme. Här ställs krav på ledarskapet att visa vilket sätt organisationen ska jobba på och på att detta sätt är återupprepbart. Du kan inte bara springa in på en arena och hoppa 2,40 i höjd utan träning först. Det krävs träning och en plan för att nå uppsatta mål. Vi har funderat över hur företag gör när de använder avancerade verktyg för att skapa en högpresterande organisation och frågade David Sibbet vad en organisation behöver ha för att framgångsrikt använda teknik innovativt. David säger att en organisation måste genomgå fyra stadier för bli en högpresterande organisation. Orientering den generella riktningen och svaret på frågan varför personer är där. Bygga förtroende den grundläggande orsaken till att förstå varför andra personer är där. Definiera målet förståelsen för vad vi ska göra i organisationen. Engagemanget beskriva hur vi ska göra saker tillsammans och vad ett bra resultat är. David Sibbet menar alltså att beslutsfattande till sin natur bygger på att kunna göra kvalificerade avvägningar mellan det som är viktigt för kunden och de möjligheter som finns i organisationen. Det handlar inte bara om att välja mellan en blå och en grön godisbit, utan om huruvida man kan leverera godiset över huvud taget och om kunden verkligen vill ha godiset. Det betyder till exempel att ett beslutsstöd måste vara anpassat till att förstå marknadens behov. Det finns dolda värden i organisationen som baseras på data men som via information och analys blir till värde och nytta. Teknik behöver initialt vara fristående från organisationen, medan den utvecklas, men sedan behövs integration med organisationen. Här kommer ledaren, CIO och verksamhetscheferna in det är de som måste skapa förutsättningar för detta. Slutligen behöver en modern informationsdriven organisation en ledare som förstår att nyttja tekniken på rätt sätt, för rätt sak och vid rätt tillfälle. David Sibbet, styrelseordförande och grundare av The Grove Consultants International. Reflektion & Resultat nummer 2,

12 Tomas Estlander, CRM-chef på If: Med ett välfyllt datalager kan vi prata med rätt kunder vid rätt tidpunkt Försäkringar är knappast det första samtalsämnet som kommer upp på en middagsbjudning. Lågintresseprodukterna för en tillvaro i skymundan och det innebär också att försäkringsbolagen får jobba hårdare för kundinsikt och kundrelationer. Försäkringsbolaget If har ägnat de senaste åren åt att skapa ett välfyllt datawarehouse. Nu är lagret fyllt och If är på god väg att samla ihop tillräckligt med data för att kunna gör de rätta analyserna och få välunderbyggda rapporter. Tomas Estlander är CRM-chef inom företagssegmentet och ser två huvudsyften med förbättringarna av kundinsikt och kundrelationer. Den ena är riskhanteringen och att förstå vilken risk som är knuten till kunden. Den andra är mer ur kundens synvinkel. Lönsamhet är alltid nummer ett, så klart. Men att stödja lönsamheten kräver också att vi tittar på hur kunden uppfattar oss. Och här kan vi bli mycket bättre. Hur skulle ni kunna bli bättre? Om man tittar på vad kunden tycker är viktigt så är det en bra produkt, bra service och bra prisvärde. CRM-avdelningen förser försäljningsorganisationen med information och potentiella prospekt. Vi sitter med en mängd data och information som våra analytiker tolkar, men där ser jag att vi kan ta ytterligare ett steg och verkligen nå fram till att knyta ihop säcken. Försäkringsbranschens produkter har ju ett relativt sett lågt intresse bland blivande och nuvarande kunder. Hur tacklar ni det i branschen? Det kommer att vara enormt viktigt att hitta rätt tidpunkt att prata med kunden och dessutom prata om rätt saker. Här kommer analysen av vår samlade information att vara oerhört värdefull. Ser du några trender när det handlar om försäkringsbranschens kundrelationer? Alla försäkringsbolag kämpar med samma problem att hitta rätt tidpunkt för att prata om rätt saker med rätt kunder. Vi kan fundera på segmenteringsmodeller och en myriad av olika tekniska lösningar som kan stödja oss i våra utmaningar, men företagsförsäkringar kan vara en komplex verksamhet och det är utmanande att hitta rätt hjälpmedel. Det krävs väldigt olika lösningar eftersom företagen kan variera mellan 1 och 500 anställda. Den som kommer att hitta något unikt för den här kundkonstellationen kommer att ha en väldigt stor konkurrensfördel. Att känna sina kunder och dessutom förstå dem och förutspå deras beslut, är det en överlevnadsfråga idag? Absolut. Att skapa lojalitet kommer att vara en allt viktigare fråga för att överleva, vilken bransch du än befinner dig i. Det gäller att hitta de kunder som kan tänka sig att stanna kvar och att dessutom vårda relationen. Att det är mer kostsamt att skaffa nya kunder jämfört med att få nuvarande kunder att stanna kvar är basic. Därmed blir lojalitetsprogram en överlevnadsfråga, helt klart. Du jobbar med CRM på en nordisk marknad, kan du se skillnader i lojalitetsbeteende mellan länderna? Ja, i Finland är kunderna inte lika lättrörliga. Där har företagen sina försäkringar samlade på ett ställe och på grund av lagstiftningar är det svårare att flytta sina försäkringar. I Sverige shoppar man gärna runt och har sina försäkringar i olika korgar. Foto: IF Vilken är den största utmaningen ni står inför när det handlar om analys kopplad till CRM? Att hitta guldkornen. Men för att hitta den krävs det att vi har en välfylld data warehouse-lösning, och där är vi nästan framme nu efter en lång tids utveckling och byggande. Ett delmål är SAS Campaign Management som vi sjösätter under sommaren, det är ett steg mot ännu bättre analysmöjligheter. Magnus Dahlberg 12 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

13 SLU använder SAS lösning bland annat för inventering av olika växtarter. Foto: Gonzalez, SLU Välkommen att vara med och fira SAS Institute 25 år i Sverige! SAS Forum Agera i realtid navigera mot framtiden SAS Institutes första svenska kund SLU har använt SAS lösning i över 25 år Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, är en av SAS Institutes äldsta kunder i Sverige. Redan när Sverigekontoret öppnades för 25 år sedan hade universitetet installerat statistikprogrammet, som fortfarande används inom både forskning och undervisning. En prisad trendspanare, en lovordad humorist, en nybliven VD och en tung SAS-profil. Årets SAS Forum bjuder på inspiration och trendspaning i toppklass. Framför dig har du en dag som bjuder på skratt, aha-upplevelser och innovationer. Du får också de senaste nyheterna presenterade inom analytiskt beslutsstöd samt åtta kundberättelser som kan inspirera. Ett heldagsseminarium där vi på kvällen vill, tillsammans med våra kunder och partners, fira att SAS Institute fyller 25 år i Sverige. 22 september 2011 Münchenbryggeriet Stockholm Läs mer på Ulf Heyman har arbetat på flera håll inom universitetsvärlden och använt SAS som statistikprogramvara sedan 1978, då på Uppsala Universitet. Sedan sju år tillbaka är han universitets direktör på SLU. För 25 år sedan använde vi SAS i stordatormiljö. Idag är statistiklösningen PC-baserad och har användare inom hela SLU. Även om tekniken förstås har utvecklats, så är vår användning i stort sett densamma. Vi har SAS huvudsakligen som statistikprogram, mycket handlar om att hantera data och omforma siffror, säger Ulf Heyman. SLU utvecklar genom utbildning, forskning och miljöanalys kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. För detta krävs bearbetning av stora mängder information. SAS Institute har ett väldigt kompetent statistikpaket, som från början är byggt för universitetens behov. Det är oerhört stabilt, väldigt brett och innehåller i stort sett allt vi behöver. Det är särskilt lämpligt för oss som har stora databaser och som behöver se olika samband, säger Ulf och fortsätter: Visst använder vi lösningen även för grafisk presentation av informationen, men det viktigaste för oss är de basala statistikfunktionerna, som till exempel tidsserieanalyser. Ulf Heyman är i grunden sötvattenekolog, eller limnolog. Han har bland annat använt SAS-lösningen för att titta på förhållandet mellan alger och djurplankton. Inventering av olika växtarter är generellt ett viktigt användningsområde. Idag är Ulf chef över administrationen på SLU, men använder fortfarande statistikklösningen om än inte så ofta. Senast var det för att göra publiceringsanalyser. När jag började använda SAS skrev vi allt i kod. Idag är lösningen mer intuitiv. Jag som är van vid att skriva kod gör det i alla fall, medan mina yngre kollegor gör det i mycket mindre utsträckning, säger han. Eva Gustin Reflektion & Resultat nummer 2,

14 Flygbolaget SAS förbättrar både lönsamheten och miljön med integrerad analyslösning Flygbolaget SAS använder analys inom alla områden. De senaste åren har en dedikerad beslutsstödsavdelning byggt upp en analyslösning som integrerar allt från bokningar, punktlighet, HR, ekonomi och miljöpåverkan. Nu kan samma information effektivt användas för att ge alla det beslutsunderlag som just de behöver. Foto: Scandinavian Airlines Att arbeta systematiskt med analys är en fråga om överlevnad, både i goda och i dåliga tider. När lönsamheten viker är det speciellt viktigt att satsa på rätt saker, säger Dan Andersen som är chef för SAS Decision Support. Dan Andersen började bygga upp enheten Decision Support för fem år sedan. Ett flertal analys- och rapportlösningar användes då inom flygbolaget och man ville SAS använder analys inom alla områden. Ett exempel är checkin, här på Arlanda flygplats. ta ett samlat grepp. Idag sköter Decision Support med sina sju medarbetare en helt integrerad analyslösning som bygger på SAS Institutes analysplattform och som utnyttjas av hela koncernen. Vi använder analys inom alla områden. Vi brukar nämna punktligheten, det är ett lysande exempel på hur vi har förbättrats med hjälp av analys. Andra områden är försäljning och bokning av biljetter, marknadsföring, lojalitetsprogram, produktutveckling, incheckning, flighter och bagagehantering, säger Dan. Analys används även inom finans och HR, som underlag för ekonomioch personalavdelningen. Totalt är det nu närmare användare som regelbundet loggar in via flygbolagets beslutsstödsportal. Där får var och en upp ett visst antal sidor med ett visst antal rapporter som berör deras yrkesroll och som de använder som beslutsunderlag i sitt dagliga arbete. Det finns även information som är tillgänglig för alla. En fördel med den integrerade lösningen är att samma grundinformation kan användas på flera olika sätt i vilken del av organisationen som helst. Tidigare har vi kanske analyserat samma grunddata tre gånger i tre olika syften. Nu räcker det med en analys, sedan kan vi skapa olika rapporter utifrån den, säger Dan. När det till exempel gäller personalens sjukfrånvaro kan samma grunddata användas både ur ett humanitärt perspektiv var behövs arbetsmiljöåtgärder och ur ett ekonomiskt perspektiv. Miljö och ekonomi går hand i hand Information om hur mycket koldioxid som går åt för varje enskild flygning används både till miljöredovisningen, rapportering till myndigheter och som underlag för den del av organisationen som tittar på hur vi kan spara på bränslet, berättar Dan Andersen. Han betonar att för SAS går miljö- och ekonomiaspekterna hand i hand. Genom 14 Reflektion & Resultat nummer 2, 2011

15 att bli mer bränsleeffektiva minskas såväl miljöslitaget som kostnaderna. Alla rapporter som SAS Decision Support tar fram är uppdragsbaserade, de olika delarna av organisationen får lägga beställningar. En typisk fråga kan gälla res- eller köpbeteende. Men idag är också många rapporter som tidigare var manuella automatiserade, till exempel rörande punktligheten och sjukfrånvaron. Många rapporter produceras också för flera olika mottagare, som stationschefer, högre beslutsfattare, Luftfartsverket och pressen. Vi använder SAS Institutes produkter från ax till limpa, från dataintegration till rapporter och för all avancerad analys som sker däremellan. Vi har anlitat SAS Institute i över 20 år och efter hand utvärderat andra nya beslutsstödslösningar som har kommit, men de har inte varit lika bra för våra syften så vi har hållit fast vid SAS-lösningarna, säger Dan. Nästa steg för SAS Decision Support är att börja arbeta mer med forecasting och prognostisering. Men för att kunna dra full nytta av forecasting måste organisationen anpassas först, det är också en mognadsprocess. Hittills har vi prioriterat att ta fram en analyslösning som vi kan visa att koncernen tjänar på ekonomiskt. Nu, när affärsnyttan är tydlig, kan vi ta ett steg vidare, säger Dan. Tanken är att fokusera mer på att ta fram scenarier för olika affärsstrategier, kampanjer och produkter, till exempel vad lönar sig bäst att sälja billiga biljetter till Luleå vecka 23 eller vecka 24 eller vilken kategori av Eurobonus-medlemmar ska erbjudas att använda sina poäng för att åka till London och titta på fotboll i sommar? Vi har ganska bra koll på vilka våra Eurobonus-medlemmar är och hur de reser. Vi kan idag göra bra prognoser eftersom vi har god koll på grundinformationen och tack vare de avancerade modeller som snurrar i analyslösningen, säger Dan. SAS Decision Support tittar också på möjligheten att använda datamining och mönsterigenkänning för att hitta mönster i stora datamängder, till exempel för att förstå köpbeteenden. Förenklat kan det handla om att någon som bara flyger inom Sverige inte ska erbjudas en resa till Dubai och att någon som flyger ofta till London i tjänsten kanske även skulle vilja flyga dit privat med sin familj. Med en avancerad datamining-modell skulle vi kunna hitta mönster som vi inte kan se idag, vilket öppnar nya möjligheter, avslutar Dan Andersen. Pelle Olofsson Var kommer du närmast ifrån, innan du kom till SAS Institute? Jag arbetade på Cisco Systems i fyra år, i två olika roller. Först var jag produktmarknadschef i Europa och Mellanöstern på den optiska divisionen, men stationerad i Stockholm. I den rollen arbetade jag med utbyggnaden av optiska nätverk. Sedan var jag säljare för bank och försäkring. I botten är jag civilingenjör från KTH och så har jag läst CivilingenjörsProgrammet Affärs - ekonomi (känt som IFL) på Handelshögskolan. Vad innebär regionaliseringen för SAS Institutes kunder och anställda? Den innebär stora samordningsfördelar för kunderna, våra partners och för våra anställda, samtidigt som vi behåller den lokala närheten. Vi kommer att kunna ge kunder och partners mycket bättre stöd, både vad gäller implementation och expertis eftersom vi får tillgång till kompetensbasen i hela Norden. Våra anställda får dessutom ännu bättre utvecklingsmöjligheter, trots att de var goda tidigare. Vi har redan börjat ta de första stegen mot en organisation som omfattar hela Norden. Oavsett vilket nordiskt land du befinner dig i ska du som kund eller partner uppleva lika hög kvalitet i dina kontakter med SAS Institute. Regionaliseringen innebär också att våra experter blir ännu skickligare på sina specialistområden. Vi har påbörjat uppbyggnaden av fyra Centers of Excellence. Det är inom risk, IT och CI (Customer Intelligence) fem frågor till Magnus Khysing som utsetts till VD i samband med att Sverigekontoret upp- gått i en nordisk organisation. SAS Institutes nya VD fokuserar på tillväxt och ett motsvarande för våra partnersamarbeten. Dessa kommer exempelvis att hjälpa till med råd om hur kunderna kan få bästa möjliga värde av sin SAS-investering. Samtidigt som vi regionaliserar oss inom vissa områden kommer vi fortfarande att finnas lokalt för våra kunder och sitta kvar på slottet i Solna. Vilka är dina tre främsta fokusområden som VD? Fokusområde ett är tillväxt. På Sverigekontoret ska vi anställa 23 personer bara i år. Tillväxtstrategin hänger ihop med regionaliseringen och med vår satsning på att utveckla befintliga kunder. Fokusområde två är att utveckla det nordiska samarbetet, att sätta den nordiska organisationen så att den uppnår sin fulla potential. Fokusområde tre är att hjälpa våra affärspartners att utveckla sin kompetens på SAS-miljön. Vad kommer att prägla ditt ledarskap framöver? Att finnas tillhands för våra kunder lokalt i Sverige och samtidigt utnyttja potentialen nordiskt. Och till sist: hur tänker ni fira att SAS Institute fyller 25 år? Vi har SAS Forum i höst med spännande seminarier då vi också uppmärksammar födelsedagen. På kvällen har vi en stor fest dit alla våra kunder, partners och anställda är bjudna för att fira 25-åringen. Christina Bonnevier Reflektion & Resultat nummer 2,

16 Ledare Myndigheterna måste ge medborgarna ett bra beslutsstöd Jag läste en bok av Magnus Lindkvist, vår huvudtalare på årets SAS Forum. The Attack of the Unexpected heter den och titeln talar för sig själv. Boken handlar om hur personer och företag förhåller sig till det oväntade och hur oväntade idéer föds genom tillfälligheter. Hans reflektioner rör sig både i den privata sfären och den professionella, men hans spaning är tydlig. Oavsett om man väcks av rånare på natten eller om företagssiffrorna rasar så händer något. Magnus är övertygad om att det finns en kraft i det oväntade som man inte ska underskatta. Flertalet blir inte handfallna utan uppfinningsrika och tar först i en krissituation fram sin entrepenörsanda eller överlevnadsinstinkt. Och visst stämmer det när man tänker efter. Jag kom att tänka på de båda askmolnshistorierna. Kommer ni ihåg hur det var 2010? På alla upptänkliga sätt försökte människor ta sig hem från den plats de befann sig på jorden eftersom ovissheten om tidsperspektivet var så stort. Avsaknaden av information gjorde situationen värre och det fanns ingen gräns för uppfinningsrikedomen i att försöka komma hem. Och hur är det då i år, version 2011 av samma historia? Mycket lugnare och mindre kaotiskt. I år fanns beredskapen, det fanns mer information om konsekvenser och tidsperspektiv. Så nog väcks kraften i det oväntade, men man hanterar utmaningar mer rationellt med rätt information till hands. Det handlar om människa och teknik tillsammans när det är som bäst. För hur vore livet om alla dagar går åt till att släcka bränder och ligga steget efter. Eller att famla i mörkret i jakten på sanningen. Att ha en bra plattform av kunskap att stå på och därifrån kunna hantera det oväntade är nog det bästa. Sökandet efter sanningen ser jag på många plan, liksom behovet av fakta. Att lita på sitt nätverks omdömen och medmänniskors tyckande har ju blivit ett starkt beslutsunderlag för många. Tänk på hur mycket information det finns att ta del av för den som söker råd i valet av än det ena än det andra. En väninna till mig skulle boka rum på ett pittoreskt vandrarhem som jag rekommenderade, men en endaste negativ kommentar på nätet gjorde henne tveksam och hon avstod. Men vem ska man tro på? Det är helt klart lättare att vara kritisk än korrekt, det syns i alla kommentarer som medmänniskor lägger ut. Men ibland är behovet av beslutsunderlag viktigare än i vandrarhemsfrågan. Tänk när du söker information om bästa vården, eller bästa skolan för att göra dina val som du har rätt till. Vem ska man tro på? Här har myndigheterna ett stort ansvar framöver att bidra med korrekt och kvalitativt beslutsunderlag. I det här numret av Reflektion & Resultat möter du flera viktiga påverkare som arbetar för att modernisera myndigheters och kommuners arbetssätt. IT-ministern Anna-Karin Hatt berättar om sitt uppdrag, Göran Persson reflekterar från sitt håll, liksom Göteborgs IT-direktör Magnus Petzäll, som visar på sann entreprenörsanda. Avsätt en stund och låt dig inspireras. Och du, glöm inte att boka upp dig på årets SAS Forum, den 22 september i Münchenbryggeriet i Stockholm. Då ska vi fira SAS Institutes 25-årsjubileum i Sverige med ett fullspäckat program som bjuder på både nytta och nöje. Vi ses! Susanne Wahlström Jonsson, marknadschef, SAS Institute REFLEKTION & RESULTAT SAS Institute AB, Stora Frösunda Box 609, SE SOLNA Telefon: Ansvarig Utgivare: Susanne Wahlström Jonsson, SAS Institute Redaktör: Gisela Östlund, SAS Institute Projektledare: Christina Bonnevier / Eva Gustin, Visible PR Huvudfotograf: Georg Kristiansen Layout, tryck och repro: Göteborgstryckeriet, Mölndal OM SAS INSTITUTE SAS Institute är ledande på beslutsstöd med avancerad analys. SAS Institute, även världens största privatägda mjukvaruföretag, omsatte ,43 miljarder dollar i 127 länder och har sedan 1976 erfarenhet av att utveckla verktyg och metoder som låter stora organisationer lära av sin historia, mäta och kommunicera pågående aktiviteter och inte minst att skapa insikt om framtiden. Världen runt har SAS Institute totalt gjort kundinstallationer, bland annat i 93 procent av Fortune 500-företagen. I Sverige startade SAS Institute AB år 1986 och har idag drygt 100 anställda på kontoret i Stockholm. Bland de svenska kunderna finns landets mest betydande företag och organisationer. För mer information besök:

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD

EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD EXCE E D CA P ITA L SV E R I G E A B ANKNUTET OMBUD SNABBFAKTA Exceed Capital AB är ett privatägt värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen, med tillstånd att bland annat bedriva värdepappershandel,

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern

CIO-barometern 2014. En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur. Om CIO-barometern CIO-barometern 2014 CIO-barometern 2014 En undersökning bland CIO:er och IT-chefer i Sverige kring IT-infrastruktur Om CIO-barometern CIO-barometern är en årligen återkommande undersökning som genomförs

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG

KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG KUNSKAPSÖVERTAG GENOM SAMVERKAN I ETT DIVERSIFIERAT FÖRETAG Affärsklimatet inom stålindustrin blir alltmer komplext. För att kunna följa förändringen hade Sandvik Material Technologies (SMT) länge arbetat

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

seminarier östergötland

seminarier östergötland seminarier östergötland... hösten 2013 19 Fortsatt inspiration från Knowit i Östergötland under hösten 2013! September Under våren har Knowit i Östergötland genomfört ett antal mycket uppskattade seminarier

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Ergonomisällskapet Sverige 091103

Ergonomisällskapet Sverige 091103 Ulf Johanson Ergonomisällskapet Sverige 091103 Är hälsa/arbetsmiljö lönsamt? Bhö Behövs ekonomiska k kalkyler/ekonomiska lkl /k ik argument? Behöver hälsa/arbetsmiljö kopplas ihop med verksamhetsstyrningen?

Läs mer

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET

FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET FÖRETAG UTNYTTJAR FLEXIBLA MOLNTJÄNSTER I ALLT HÖGRE GRAD, MEN UPPHANDLINGEN AV SYSTEMSTÖD STAMPAR PÅ STÄLLET White paper Hösten 2014 Relex Författare Mikko Kärkkäinen Verkställande direktör, D.Sc. (Tech.)

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014

TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 TALENT MANAGEMENT BAROMETERN 2014 Bakgrund Talent Management Barometern genomförs årligen sedan 2011. 2014 års version genomfördes som en webbenkät under november-december I år ställdes fördjupande frågor

Läs mer

Framtidens skola i Norrtälje kommun

Framtidens skola i Norrtälje kommun Framtidens skola i Norrtälje kommun Kommunalt självstyre i skolorna Stärk undervisningen för barn med särskilda behov En differentierad skolpeng Stärka ledarskapet i skolan Separera skolmaten från skolpengen

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Workshop. Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering? eller Hur får man egentligen fart i Digital transformation?

Workshop. Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering? eller Hur får man egentligen fart i Digital transformation? Workshop Hur ser det ledarskap ut som möjliggör framgångsrik digitalisering? eller Hur får man egentligen fart i Digital transformation? 13 oktober 2016 Erik Sandström, Arbetsförmedlingen 1 Micael Mathsson,

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken

Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare. Tips från boken Mänskligt ledarskap: 10 budord för den (o)fullständige ledare Tips som hjälper dig att vara ödmjuk 1. Skaffa en mentor som du vågar blotta dig för. 2. Tänk på mångfalden. Olika bakgrund, kultur, kön och

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Brandskydd, strategi... och tid

Brandskydd, strategi... och tid Brandskydd, strategi... och tid 2 DET HANDLAR OM ATT VINNA VARJE LOPP MOT LÅGORNA. Den viktigaste faktorn för att stoppa en brand är tiden. Ju tidigare du kan upptäcka en begynnande brand desto mer tid

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer