ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN."

Transkript

1 ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER Höstens Mässresa Åkarsvingen Bärgarmöte YKB

2 lastbilsservice 22 VERKSTÄDER JOURBILAR BOKA SERVICE ON LINE Vanligaste sättet att boka service är att ringa till Service Center, där har man total överblick över dagens verkstadskapacitet. Målet är att du ska få assistans så snabbt som möjligt. De gånger då våra öppettider kanske inte passar går du till och gör din egen bokning. Service Center kontaktar dig och går igenom detaljerna. FAKTA Service Center för att boka manuellt Mån tors: Kvällsöppna verkstäder Fredagar: Verkstäderna Övrig tid: Volvo Action Service, Alltid öppet: Enköping Eskilstuna Jordbro Kallhäll Kungens Kurva Norrtälje Södertälje Sollentuna FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR

3 Trafikinfrastrukturen är vår arbetsplats och samhällets intresse Jag fick nyligen en rapport på remiss från AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad gällande Spårvägsoch stomnätsstrategi med sikte på en kapacitetsstark och strukturerande stomtrafik år 2030 i Stockholm. Vårt remissvar ska vara inne den 20 december. Stark expansion i ABC-regionen Vår ABC-region kommer att växa ytterligare och trenden att folk dras till tätorter från landsbygd fortsätter och kommer att fortsätta. Stockholms län beräknas år 2030 befolkas av 2,5 miljoner personer och tillsammans med Uppsala län blir vi knappt 3 miljoner. (Läste förresten i dag att vi nu passerat sju miljarder människor på jordklotet). Som vi kan se ökar vi inom ABC-regionen och det ställer stora krav på planering och utbyggnad av såväl bostäder, väg- och spårinfrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik. Spår i gatan tränger undan godstrafiken I ovanstående rapport anges Stomtrafiken prioriteras i vissa stråk på bilens bekostnad och ges eget utrymme i gatan. Med våra ögon sett sker prioriteten på godstrafikens bekostnad eftersom vi ännu inte har prioriterade godsfiler. Vissa har pippi på att vilja lägga spår i gatunätet, vilket i mångas våra ögon kräver stora investeringar, stora underhållskostnader, omfattande och ytkrävande spårvagnshallar. Spårvägar i gatunätet är oflexibelt vid oförutsedda händelser på gatunätet. Något nytt som inte är färdigutrett är BRT (Bus Rapid Transit) som är en miljövänlig längre busskombination - ABC-regionen är en tillväxtmotor för hela landet, säger Torbjörn Heierson, vd för ABCåkarna. (dubbel ledbuss ungefär) som likt spårvägen får en egen fil i gatunätet. Känns mer smakligt ur investerings- och flexibilitetssynpunkt. Den spårtrafik vi hyllar är utbyggnad av tunnelbanan som är effektiv, okänslig för väder och konkurrerar inte om gatuutrymmet med våra yrkesutövare. Bättre planering förhindrar trafikkaos Vi är för en utbyggnad av en väl fungerande kollektivtrafik som kan attrahera bilister vilket lämnar välbehövligt gatuutrymme till yrkestrafiken som har att utföra leveranser till nytta för hela vårt samhälle. Det vi dock påtalar är att underhåll och nybyggnad av trafikinfrastruktur måste planeras på ett sätt så att allt inte görs samtidigt och fäller krokben med stora trafikstörningar med orimliga köer som följd. Detta har vi fått erfara i höstens trafikkaos med omfattande ekonomiska avbräck för ABC ÅKARNA Medlemstidning för Åkeriföreningen i Stockholm och Uppsala län. Årgång 58. ISSN Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Fagerstagatan SPÅNGA Hemsida: e-post: Tel Fax Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson Tel Redaktör: Gunnar Gudmundsson Tel

4 många av medlemsföretagen genom ökade lönekostnader för att transportproducera på mycket längre tid. Osäker konjunktur Konjunkturen i Sverige står och väger just nu till följd av de internationella kriserna. Många av er medlemmar har mer än fullt upp att göra, men funderar över vad som finns bakom hörnet medan några andra av er som jobbar inom en mer konsumentberoende sektor, till och från känner tendenser till marginell nedgång. Som jag tidigare uttryckt är vi som verkar inom ABC- och Mälarregionen gynnade, där vi inte ser annat än fortsatt tillväxt och det betyder att efterfrågan på transporttjänster kommer att öka över tid. YKB-utbildningar Till sist: Sätt igång och ta itu med Yrkeskompetensbeviset (YKB). Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er med planeringen. eller Kör försiktigt i höstmörkret och var uppmärksamma på de oskyddade trafikanterna, vilka i många fall utan lyse eller reflexer, cyklar eller stövlar rakt ut i gatan utan att se sig för. Dessa tycks vara fullständigt självmordsbenägna medan ansvaret läggs på er. Kom-ihåg-dagar Clean Truck- Kör miljölastbil i Stockholm Frukostseminarium mellan kl på Rica Talk Hotel (vid Stockholmsmässan, Älvsjö) Även provkörning av miljölastbilar. (Anmälan o frågor Lova Nilsson André) ABC-åkarnas styrelsemöte i centrala Stockholm Besiktningskväll på Bilprovningens Fyrislundanläggning för alla medlemmar och alla typer av lätta och tunga fordon inkl. släp. MAN Lastbilar & Bussar AB byter namn till MAN Truck & Bus Sverige AB Den 1 januari 2011 fick MAN Nutzfahrzeuge det nya namnet MAN Truck & Bus. Målet med namnändringen var att redan namnet ska klargöra att det är en internationell koncern. Truck och Bus är begrepp som, i motsats till Nutzfahrzeuge, förstås överallt i världen och på många språk. För att säkra ett konsekvent uppträdande på alla marknader anpassas nu företagsnamnen på dotterbolagen i de enskilda länderna. För Sveriges del betyder det att MAN Lastbilar & Bussar AB nu byter namn till MAN Truck & Bus Sverige AB. Dags att boka Jul- och Nyårshälsningar i ABC ÅKARNA vd Omslagsbild: Marianne Hindriks från Tord Martinssons Åkeri AB vann årets Åkarsving som spelades på Täby Golfklubb en solig septemberfredag. En stolt Tord Martinsson gratulerar sin sambo till segern. Se reportage på sid 46! Redaktionen vill påminna om manusstoppet för införande av julhälsningar i nästa nummer, nr , av vår medlemstidning ABC ÅKARNA. Beräknad utgivningsvecka är vecka nr 51. Senast fredagen den 25 november vill vi ha manus på företagsnamn, adressuppgifter och eventuella logotyper. Uppgifterna placeras under vinjetten God Jul och Gott Nytt ÅR, tillönskas kunder leverantörer och vänner! Annonspriset är 200 kronor plus moms och 3% reklamskatt. Meddela ditt deltagande till Gunnar Gudmundsson på Åkeriföreningen ABC-åkarna snarast och senast fredagen den 25 november. Tel , fax eller e-post: Välkommen med din Jul- och Nyårshälsning i ABC ÅKARNA! 4

5 Innehåll Ledare 3 Kom-ihåg-dagar 4 Jul- och nyårshälsningar 4 Utbildningar 5 Juristspalt 6 YKB 8 Nya Veteraner 8 Konstiga båtar 10 Enklare skadeanmälan 12 Bussnostalgi 13 Bärgarmöte 14 Norr- och Södergruppen 16 Uppskjuten miljözon 16 EcoPar 17 Nynäs-Ösmo LBC 18 Ingemar byter jobb 20 Skodas revansch 22 Afrikabesök i Uppsala 24 Krafttag mot svartjobb 24 Mässkryssning 26 Städning i Uppsala 29 Medlemsaktuellt 30 Slussen i bild 32 Dubbdäcksförbud 32 Medlemsförmåner 34 Medlemsinloggning 35 Swedolkväll 35 Custom bikes 36 Veteranstyrelsen 36 Medlemsenkät 38 Oljeön 40 Bilmetro 40 Bilnostalgi 41 Flyttföretagare minns 44 Åkarsvingen Fallolyckor 48 Nyhetstips 48 Telefonskojare 50 Branschanpassade utbildningar som stärker din konkurrenskraft! Utvecklingen går framåt, gör du? YKB obligatorisk fortbildning för lastbilsförare Affärsmannaskap - för dig som vill skapa fler lönsamma affärer Transportledare - modern logistik för effektivare transportplanering helt enkelt Ledarskapsutbildning - kliv fram i ledarrollen. Samarbete är bättre än konflikter, men det är lättare sagt än gjort. Företagarskolan - för dig som vill utveckla ditt företagande eller står i begrepp att ta en ledande roll. Kontakta din åkeriförening eller Jeanette Milner, , för mer information. Se även aktiviteterutb 5

6 Juristspalten Jur kand Fredrik Engström Vägledande dom från Hovrätten för nedre Norrland Jag företrädde såsom av rätten förordnad offentlig försvarare av alla tre i en tingsrätt i vintras ett par förare som härom sommaren hade haft en väldigt stressande bitumenkörning från Nynäs till Västerbotten, där ett brådskande vägunderhållsarbete pågick. Det var bråttom och slutliga kunden Vägverket tryckte på. Av oro ibland för att inte körtiden skulle räcka till riktigt så hände det ett par gånger under samma vecka att förarna, som alla tre körde med analoga färdskrivare, tog ur diagrambladen innan dagen var riktigt slut. Men då dagen var avslutad skrev de av den korrekta mätarställningen enligt bilarnas vägmätare. Vad som då hände var att diagrambladets automatiska uppteckning den veckade bården som visar fem km åt vardera hållet visade den kortare sträcka som bladet legat i, medan körd sträcka över passet blev alldeles korrekt. ur bladen innan dagen var slut såsom en förseelse mot färdskrivarreglerna. Det skulle vara genom att skriva den alldeles riktiga körsträckan för dagen som bladen förfalskades. Tingsrätten köpte åklagarens resonemang. En av dem dömdes dessutom för att glömt vrida vredet till säng då bilen lämnades med bladet i för att åka till en olycksplats där sonen varit inblandad i en allvarlig trafikolycka. Alla tre dömdes till vilkorlig dom, vilket är en allvarlig markering som betyder att de egentligen skulle fått fängelse. Efter att domen överklagats till Hovrätten för nedre Norrland meddelade just den hovrätten en överraskande dom som innebar att även en riktigt lång asfaltskörning ibland kan vara att anse som undantagen från kör- och vilotidsreglerna om förutsättningarna är de rätta. Därigenom dök det upp utrymme för att hävda att körningarna mot bakgrund av samma hovrätts dom skulle vara undantagna. Extra roligt blev det då att vinna på den juridiska originalargumenteringen som jag körde i tingsrätten, där dock för döva öron. Dessutom ansåg hovrätten till skillnad från tingsrätten att det är ursäktligt glömma vrida färdskrivarvred till säng när man i kollegas personbil ilar till sonens trafikolycksplats. Åklagaren och tingsrätten bedömde frågan som ett brott enligt Brottsbalken, urkundsförfalskning, medan hovrätten de facto lyssnade på den juridiska argumentationen och rubricerade förseelsen dit den rätteligen hör hemma. Det intressanta är alltså att om man sanningsenligt anger de uppgifter som man ska ange på diagrambladet, t. ex. startvägmätarställning och slutvägmätarställning, men inte låter färdskrivaren registrera körsträckan som färdskrivaren ska göra (man tar t. ex. ur bladet ur färdskrivaren), så blir det brott mot färdskrivarförordningen och inte urkundsförfalskning. Ingen ska dömas för allvarligare brott än de som man faktiskt gjort sig skyldig till. Åtalas man då inte för dem så ska man naturligtvis gå fri. För detta i och för sig solklara fall av förseelse mot färdskrivarreglerna Rådets förordning 3821/85 åtalades alla tre för urkundsförfalskning. Gärningsbeskrivningen löd ungefär så här: genom att anteckna för många körda kilometer på diagrambladen så har dessa urkunder förfalskats. De åtalades alltså inte för att ha tagit Men i detta fall det ansåg uppenbarligen hovrätten inte att de ens behövde pröva frågan om undantag var för handen. God fortsättningen på hösten! önskar, Fredrik Engström 6

7 Lördagsöppet! Vi ökar nu tillgängligheten på våra större anläggningar i Stockholmsregionen. Nu har vi lördagsöppet mellan och Fr o m 2012 öppnar vi upp ännu mer för er kunder lördagar till kl Boka lördag få en väska! Om du bokar tid hos oss på en lördag så får du en väska. Gäller t o m 31/ Välkommen att boka tid! Kungens Kurva Kungens Kurvaleden 5 Capitolen Drabanten Regenten Tillsynshallen Kallhäll Skarprättarvägen Häggvik Åkeribacken Jordbro Silovägen S ö d e r t ä lj e / H ovsjö Hantverksvägen Älvsjö Buss Konsumentv Scania Assistance Öppettider Måndag torsdag Fredag Lördag Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Box 900, Stockholm Växel

8 Ytterligare YKB-lärare sökes! För våra delkurser om 7 timmar/dag behöver vi anpassa lärarresurserna efter den ökade efterfrågan på YKB-kurser från våra medlemsföretag. Rubrikerna på de 7-timmars delkurserna är: 1. Sparsam körning Mål: Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar. Optimera bränsleförbrukningen. 2. Godstransporter specifikt Mål: Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. 3. Gods Lagar & Regler Mål: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. Kör- och vilotidsregler mm. Känna till bestämmelserna för godstransporter. Lagar och regler. Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. 4. Ergonomi & hälsa Mål: Att kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi och fysisk säkerhet. Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. 5. Trafiksäkerhet & Kundfokus Mål: Att vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Kunna bedöma krissituationer. Första hjälpen mm. Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs. Våra lärare ska för delkurs 1-3 ska ha Yrkeskompetensbeviset - YKB Vi kör för fullt nu över hela landet med YKB-fortbildningar för våra medlemsföretag. Det är fortfarande många som är osäkra vad yrkeskompetensbeviset innebär. Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment á 7 timmar. Vi kan även komma ut till era företag efter överenskommelse. Se vidare och/ eller kontakta vår akeri.se på för anmälan eller förfrågningar. De öppna kurserna kostar kronor + moms per deltagare för en dag. Nya medlemmar i Veteranklubben ABC-åkarnas Veteranklubb hälsar följande medlemmar välkomna: Per Eriksson, Stockholm, Ove Karlsson, Ljusterö. minst två års erfarenhet inom de områden man ska undervisa i. Utbildning i pedagogiken får ni genom oss liksom läromedel och kursplaner vilket gäller även för delkurserna 4 och 5, där man inte behöver två års erfarenhet inom utbildningsområdena. Du som är intresserad av att bli YKBlärare hos oss ska kontakta Annelie Westberg på tel Annelie Westberg på ABC-åkarna administrerar YKB-utbildningarna. Kollegahjälp

9 Affärsförhandling 1 dag i Gävle Välkommen! Du är välkommen att gå en kurs i affärsförhandling. Mål Att skapa förståelse och insikt i de väsentligaste inslagen i en professionell affärsuppgörelse. Innehåll Förhandlingsteorier Förhandlingsprocessen Checklistor inför en förhandling Sonderande förhandling Styrkepositioner & maktbalans Taktik och dirty tricks i en förhandling Utspel och blockeringar i en slutförhandling Fakta om utbildningen Datum: 29 februari 2012 Tid: Plats: Gävle. Kurslokal meddelas senare. Lärare: Bo Gustafsson, BFG Affärsutveckling AB Kostnad: Medlem: kronor Ej medlem: kronor Kontakt och information Åsa Sundström Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna Beckasinvägen 16, Gävle Telefon: e-post: Sista anmälningsdag 25 januari 2012 Anmälan görs på Allmänna villkor för bokning/avbokning Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 14 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser.

10 Original till sjöss I boken Konstiga båtar sitter fantasin vid rodret. Här finns berättelser om 14 mycket originella flytetyg och deras minst lika färgstarka ägare. Författaren Philip Pereira dos Reis har skrivit en mycket läsvärd bok om båtägare som valt att gå sina egna vägar. Han har också tagit alla fotografier i den mycket rikt illustrerade boken. Boken handlar om de som seglar vid sidan av farleden, som lägger ut kursen helt efter eget huvud och struntar i vad grannarna tänker. Skånsk ubåt Boken inleds med berättelsen om Birgers ubåt. I skånska Bjärnum har Birger byggt en åtta meter lång miniubåt på tio ton. Motorn är en 150 hästars dieselturbo, som ursprungligen suttit i en lastbil. I Slagsta Marina söder om Stockholm ligger något som ser ut som två strandade flygplan. Det är Villys katamaran. Här har Villy hållit på och snickrat under 20 år. En flytande husvagn med rötter i arabvärlden är Eile Claessons campingbåt. Med dragbilen, en ungerskbyggd civil variant av Volvos lilla terränglastbil Valpen, drar ekipaget blickarna till sig under vägtransport mellan olika vattendrag. Vattenplaning är ordet när det handlar om Amphicar, världens första och enda serietillverkade amfibiebil. Den runda groggverandan på bokens omslag är byggd för musik och sällskapsliv. Ägarna är Octetten Läderläpparne och ombord har det spelats tradjazz under flera decennier. Båten hade en framträdande roll i Konstiga båtar ges ut av Balkong Förlag. Boken är på 216 sidor i format 240 x 255 mm. Rikt illustrerad och kostar ca 350 kr. barn-tv-programmen På kurs med Kurt i början på 1980-talet. Folkbåten S275 blev hårt åtgången under inspelningen av filmklassikern Att angöra en brygga. Idag är den gamla folkbåten i Anders kärleksfulla händer och håller på att restaureras. Ångbåten Golden Gate byggd 1993 förenar gammalt och nytt. I maskinrummet finns både en traditionell ångmaskin och en batteridriven elmotor. Vattenskidbåt Ockelbo lanserade 1960 framtidsbåten Lux Futura. Med sina dubbla 25-hästars Penta utombordsmotorer gjorde den lilla vita båten ett imponerande intryck och toppade med 35 knop. Stormfågeln byggdes som en flytande testbänk för innovativ teknik. Båtens båda ställbara, ytskärande propellrar tillsammans med tre små bärytor gör att den åtta ton tunga båten med toppfart på 59 knop endast drog fyra liter bränsle per nautisk mil. Flytande teater Teaterbåten Arena vilar numera i en vattenfylld docka. Under storhetstiden på och 1970-talet fängslade båten sin publik i hamn efter hamn. Volga är en havsgående bärplansbåt med ett förflutet i ryska marinen. Uffe Eriksson äger Sveriges mest fotograferade båt, den sista riktiga Håvbåten på Strömparterren i Stockholm. Trampofoil är en människodriven bärplansfarkost för promenader till sjöss. Tandläkare Stenbecks segelmaskin Tesla sjösattes redan år 1941 och varken förr eller senare har något liknande seglat i Stockholms skärgård. Båten var på sin tid en mycket futuristisk skapelse med fönster av plexiglas och inredningsmaterial av plast. Den hade också ett mycket originellt segel, ett Ljungströmsegel. Idag vilar det som finns kvar av skrovet i en villaträdgård på Lidingö och nuvarande ägaren Christer visar med sorg i hjärtat sin båt. Balkong Förlag har gjort sig känt för ett gott bokhantverk med vackra, rikt illustrerade böcker. Konstiga båtar är en mycket lämplig julklappsbok till alla båtintresserade. 10

11 Nu är BioLine här! Ökad prestanda och smidigare tippning BioLine, det nya fliskonceptet från Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den moderna designen i kombination med lätta material förbättrar stabiliteten samtidigt som bränsleförbrukningen sänks. Räkna också med lägre underhållskostnader tack vare påbyggnadens modulsystem som underlättar reparation, underhåll och service. För mer information, kontakta din närmaste återförsäljare eller gå in på Flexibelt modul system Modern teknik och lätta material Tvåhastighetshydraulik för jämnare stängning Justerbar armlängd Central smörjning med fördelningsblock

12 Enklare anmäla skada till Trygg-Hansa Sedan 2010 har det blivit betydligt enklare att reglera fordonsskador hos Trygg-Hansa. För de allra flesta typer av skador kan verkstäderna numera sköta både besiktning och reparation. I fjol införde Trygg-Hansa helt nya rutiner för hantering av fordonsskador. Den viktigaste nyheten är att kunderna efter skadeanmälan hos Trygg-Hansa i nio av tio fall kan boka tid direkt hos en anvisad verkstad. Fördelen är naturligtvis att kunden därmed kan låta reparera eventuella fordonsskador på en gång, i stället för att som tidigare behöva avvakta en besiktning från försäkringsbolaget. - Därmed minskar vi stilleståndstiden för kunden och ledtiden för verkstaden, berättar Mikael Tollin, marknadskontakt på Trygg-Hansa. Det finns helt enkelt ingen anledning att skicka en besiktningsman för att titta på en liten skada som en verkstad kan bedöma minst lika bra. Stora tidsbesparingar I vissa fall kan det handla om tidsbesparingar på upp till en vecka, enligt Mikael Tollin. För många åkare kan det också handla om betydande ekonomiska vinster. Ingen är betjänt av att fordon som kunde vara i tjänst blir stående i ett garage. - Fordonsskador kan vara extra kännbara för mindre företag med bara ett par lastbilar, säger han. För dem innebär det här en rejäl förbättring. Rent praktiskt går det fortfarande till så att kunden anmäler en fordonsskada per e-post eller telefon. Skillnaden jämfört med tidigare är att Trygg- Hansa numera bekräftar anmälan med exempelvis e-post, som kunden sedan kan skriva ut och ta med till en anvisad verkstad för tidsbokning. Därefter är det upp till respektive verkstad att uppskatta kostnaderna för reparation och sedan kontakta Trygg- Hansas enhet för Skadeteknik. Nätverk av verkstäder - Vi bygger fortlöpande upp ett nätverk av verkstäder över hela landet, säger Mikael Tollin. Experterna som tidigare arbetade ute på fältet tjänstgör numera inom Skadeteknik eller utbildar de verkstäder som uppfyller våra strikta kvalitetskrav och som vi väljer att samarbeta med. Bakgrunden till de förenklade rutinerna är att ca 91 procent av alla fordonsskador som anmäls till Trygg- Hansa avser ett värde under kronor. I enskilda fall är det eme.lertid faktorer som värdet för kunden och skadans komplexitet som avgör ifall skadan ska besiktigas av Trygg-Hansa. Skadehanteringens alla faser Försäkringstagaren anmäler skadan på telefon Skaderegleringen Malmö tar in uppgifter och säkerställer att skadan är ersättningsbar. Verkstaden kontaktar Skadeteknik med fotografi av skadan och kostnadskalkyl. E-post: Fax , Telefon: Skadeteknik granskar foto och kalkyl samt godkänner rätt ersättning för skadan. LC skickar ut skadeinspektör vid behov. Trygg-Hansa svarar verkstaden inom 8 timmar. Klart fordon. Verkstad skickar faktura som stämmer överens med godkänd kalkyl. Regleringen vill ha faktura med reparationstid ifylld för att kunna betala ut rätt stilleståndsersättning. Snabb & Korrekt hantering fordonsskada Försäkringstagaren anmäler skadan till Skadeteknik granskar foto och kalkyl samt godkänner rätt ersättning för skadan. LC skickar ut skadeinspektör vid behov. Skaderegleringen Malmö tar in uppgifter och säkrar att skadan är ersättningsbar. Vi svarar inom 8 timmar, så att ni snabbt kan komma gång. Verkstaden kontaktar skadeteknik med foto och kalkyl Fax Tel Klart fordon. Verkstad skickar faktura som överensstämmer med godkänd kalkyl. Regleringen vill ha faktura med reparationstid ifylld för att kunna betala ut rätt stilleståndsersättning. NÖJD KUND! Snabb & Korrekt skadehantering 1 12

13 Viktigt att komma igång snabbt - De flesta av Gotlands Bilfrakts lastbilar fraktar gods mellan Gotland och ett antal destinationer på fastlandet i daglig linjetrafik. Mindre fordonsskador är ofrånkomliga, säger vd Jan-Åke Hedenstein. - Men som tur är fungerar skadehanteringen på ett smidigt sätt. Tidigare kunde hanteringen av fordonsskador dra ut rejält på tiden. En anledning var att skadorna inspekterades på plats i verkstaden, vilket fick till följd att lastbilen eller släpet blev stående längre tid än vad som egentligen var nödvändigt. För ett bolag som ständigt har alla Klassiska Bussar & Spårvagnar Gamla spårvagnar och bussar bjuder på enormt mycket charm. Tänk om de kunnat tala! De flesta av oss har någon gång åkt buss och bär på minnen kring det, vare sig det har handlat om pendling eller om att slutmålet har varit av det mer ovanliga slaget. - En kollektiv återresa, så sammanfattar Albinsson & Sjöbergs redaktör Bengt Gustafson den nya tidningen som ges ut under Nostalgia Special och fortsätter: - Tänk svensk högsommar, landsbygd och 60-tal. En hållplatsskylt vid en dammig grusväg. På marken står resväskorna och i fjärran hörs ljudet av en motor. Det tilltar i styrka och strax dyker bussen upp runt kröken. Det är dags för det årliga besöket hos kära släktingar i storstaden. Efter många men trevliga timmar närmar sig slutmålet. Innan dess är det dags att byta färdmedel, närmare bestämt till spårvagnen. Med ett gnisslande, inte alls besvärande utan snarast inbjudande, bromsar den in. Snart plingar det till och den sista delen av färden börjar. Precis så kan ett minne förknippat med bussar och spårvagnar se ut. - Det har vi tagit fasta på i Klassiska Bussar & Spårvagnar, säger Bengt Gustafsson. - På 84 sidor berättar vi i mängder med fylliga reportage om fordon som är bevarade. En del är uppställda och andra rullar fortfarande, både hos samlare och hos museer. Magasinet uppmärksammar också lyx-, linje- och trådbussar som gjort god tjänst, sköna människor, samt för- fordon ute på vägarna kan en extra vecka på verkstaden bli kännbar. - Vi har inga extrafordon, så helst vill vi naturligtvis komma igång direkt, säger Jan-Åke Hedenstein. I dag är däremot skadehanteringen smidig. Gotlands bilfrakt kontaktar Trygg-Hansa för att få ett skadenummer, som verkstaden sedan använder som referens. - Ofta räcker det med att verkstaden skickar bilder till skaderegleringen på Trygg-Hansa, som i sin tur uppskattar vad reparationen kan komma att kosta. Gotlands Bilfrakts fordonspark omfattar i dag uppemot 55 lastbilar och ungefär lika många släpfordon. Under 2010 inträffade ca 50 skador. De flesta av dessa var relativt begränsade, och flera av dem var allt för små för att anmälas till Trygg-Hansa. Klassiska Bussar & Spårvagnar bjuder på en riktig nostagitripp. Pris 69 kr och du hittar magasinet i en välsorterad tidningsbutik nära dig. stås spårvagnarna som en gång kunde ses i hela tolv svenska städer. Allt blandas till en ljuvlig nostalgisk återresa varmt välkommen att följa med! 13

14 Bärgarmöte hos ABC-åkarna Inom ABC-åkarna har vi ca 20 anslutna bilbärgningsföretag från de olika varumärkena avseende larmcentraler. Roffes och Assistanskårens representanter hade förhinder vid detta vårt möte den 23 september. Huvudtemat för dagens möte var Arbetsmiljöverkets beslut om vitesföreläggande fr. o. m. den 3 oktober om kronor i de fall bärgarpersonalen inte använder varselkläder av kategori 3 enligt (EU:s direktiv EN 471) vid alla arbeten på väg inom Stockholms- Uppsala- och Gotlands län. Vidare ett vite om kronor fr. o. m. den 2 april 2012 i det fall service- reparations- eller bärgningsarbete utförs på hela E 4:an och dess av- och påfarter, utan att arbetet skyddas av ett TMA (Truck Mounted Attenuator) el- Gästande bärgares bilar på ABC-åkarnas parkering i Spånga. ler TA (Truck Attenuator) fordon som Trafikverket godkänt för att användas på statliga vägar, om inte polis eller räddningstjänst dessförinnan stängt av aktuellt körfält och det/de intilliggande körfälten. Beslutet är överklagat av Falck Räddningskår AB, Assistancekåren AB och Storstockholms Bärgningstjänst AB. Mötet konstaterade att ansvaret för att få fram TMA-fordon eller hålla vägen avstängd torde ligga på väghållaren. Från vänster på hitsidan av bordet och runt, Christoffer Larsson, AB Bilbärgarna i Roslagen, Thomas Hellström, Din Bärgare, Leif Zacco, Storstockholms Bärgningstjänst, Torbjörn Heierson, ABC-åkarna, Lars-Erik Möller, Möllers Bilbärgning, Johan Lagercrantz, Falck Räddningskår, Lars Bergendahl, Svempas Bilbärgning, Gunilla Johansson, JB Bilbärgning och Stefan Johansson, JB Bilbärgning. 14

15 Vill du kunna köra äldre fordon i miljözon? Lösningen heter ecopar Du vet väl att du kan köra även äldre fordon i miljözon? Kravet är att du kör på ett drivmedel som är klassat som alternativt drivmedel. Hos oss finns lösningen det ultrarena syntetiska drivmedlet EcoPar, som ger mycket renare och hälsosammare avgaser. EcoPar fungerar i alla dieselmotorer utan att du behöver göra några omställningar. Notera att även Uppsala inför miljözonsregler fr.o.m Här tankar du EcoPar Du tankar EcoPar på våra anläggningar i Uppsala och Stockholm. Uppsala: Kungsängsgatan 63 Stockholm: Orminge vid CijaTank och Frihamnen/Palermogatan vid StrömmaBuss nya terminal. Kontakta oss för mer info och kortansökan! Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

16 Norr- och Södergruppen hos FORIA i Södertälje Den 11 oktober stod FORIA i Södertälje värd för ABCåkarnas Norr- och Södergrupps halvdagskonferens, vid vilken regionens vd:ar för Lastbilcentralerna och de större åkerierna inom Bygg- och Anläggningstransportsektorn deltar. Med endast något återbud samlades 18 personer. Deltagarna var överens om att det vid tillfället och i vart fram till jul var bra fart på jobben. Vad som eventuellt väntar bakom hörnan kunde ingen säga men tillväxten i regionen är positiv vilket gynnar transportnäringen. Speciellt välkommen hälsades Stockholms Åkeri AB:s nye vd Mats Billingmark som för första gången bevistade ett Norr- och Södergruppsmöte. ABC åkarnas transporthandläggare Ingemar Resare uttryckte att prisnivån i marknaden tycks vara onödigt låg. Ingemar betonade att alla i marknaden måste räkna på jobben och att ABCåkarna håller baskurser i transportekonomi där programmet SÅ-Calc används samt får man bekanta sig med hur SÅ-index är uppbyggt. (Föredragningen engagerade deltagarna och många synpunkter framkom). FORIAS vd Håkan Lind lämnade en beskrivning av bolagets verksamhet som i dag har nio platskontor + HK i Södertälje och bolaget växer genom främst företagsförvärv och verkar i huvudsak på marknaderna i Stor- Stockholm, Södermanland och Östergötland. Bolaget omsätter ca 1,5 miljarder. Uppskjuten miljözon i Uppsala Nytt beslut om miljözon i Uppsala. 1 januari år 2013 gäller. Som vi tidigare meddelat hade Gatu- och trafiknämnden i Uppsala kommun den15 juni i år fattat beslut om att införa miljözon i Uppsalas centrala delar fr. o. m. den 1 januari år Efter påtryckningar från åkerinäringen och inte minst kollektivtrafikens (läs buss) aktörer som jobbar med upphandlingar, har Gatu- och Trafiknämnden vid sitt sammanträde den 28 september beslutat skjuta upp införandet av miljözon till den 1 januari år 2013 i stället. (Se regelverket i Åkerihandboken 2011 på sid 178). 16

17 Miljözon äldre fordon? Sedan ca tre år tillbaka finns möjlighet att använda äldre fordon i miljözon. Kravet är att man kör på ett drivmedel som är klassat som alternativt drivmedel. Exempel på ett sådant är det ultrarena syntetiska drivmedlet EcoPar som ger mycket renare och hälsosammare avgaser. EcoPar fungerar i alla dieselmotorer utan några omställningar. Notera att även Uppsala inför miljözonsregler fr.o.m I Stockholm finns möjlighet att tanka EcoPar vid CijaTank i Orminge och i Frihamnen/Palermogatan vid StrömmaBuss nya terminal. För mer information: Sven Johanssons Olje AB, eller EcoPars tankanläggning vid StrömmaBuss nya terminal i Frihamnen på Gärdet i Stockholm. - power to lift. HMF Sverige AB Täby

18 Glatt gäng på Nynäs-Ösmo LBC Nynäshamn tror på framtiden. Här pågår många byggarbeten och flera planeras. Nynäs-Ösmo LBC är en naturlig samarbetspartner i många av projekten. Nynäs-Ösmo LBC är en traditionell lastbilcentral med 31 delägare, som tillsammans har ett 50-tal fordon, hälften lastbilar och hälften grävmaskiner. Egen bergtäkt Företaget har en egen berg- och grustäkt i Sorunda och erbjuder ett brett utbud av grus- och krossprodukter. - Vår satsning på mobila krossverk och siktar har varit lyckosam, säger vd:n Henrik Carlsson. - Större delen av året är de i arbete i Sorunda, men ofta finns de ute på olika byggarbetsplatser. Genom att krossa t. ex. fyllnadsmassor på plats minskar transporterna och därmed miljöbelastningen. Trivsamt arbete Henrik tillträdde som vd för två år sedan och det märks att han gillar sitt arbete. - Arbetet som LBC-vd är både roligt och omväxlande med många kundkontakter, säger Henrik Carlsson. Årets företagsledare - Det är kul att åkerinäringen upp- Från vänster i bild Susanne Stålered, som arbetar med administration, miljö och kvalitet, Henrik Carlsson, vd, och Robert Carlsson, entreprenadsäljare. På bilden saknas transportledaren Nils Arvidsson. - Bygg- och anläggningstransporter är en växande marknad för oss, säger Henrik Carlsson. märksammas, säger Henrik med anledning av att han av Företagarna och Nynäshamns kommun utsetts till årets företagsledare i Nynäshamn. - Tyvärr har byggstarten skjutits upp flera gånger, men jag skulle tro att arbetena kommer igång under nästa år. Miljövänlig återvinning Nynäs-Ösmo LBC har en egen återvinningsanläggning som ligger centralt i Nynäsham, vilket innebär korta, miljövänliga transporter I anläggningen kan man återvinna och förädla i stort sett allt material från en byggarbetsplats. Nynäs-Ösmo LBC är ett välkänt varumärke på Södertörn. Norvikshamnen I Norvik strax innan Nynäshamn tänker Stockkholms Hamn bygga en stor container- och rorohamn. - Vi hoppas på mycket jobb när hamnbygget kommer igång, säger Henrik. Väg 73 är nu färdigutbyggd till motorvägsstandard hela sträckan mellan Stockholm och Nynäshamn. 18

19 KAN EN LÅDA GÖRA DIG TILL SVERIGES SÄKRASTE YRKESFÖRARE? Vårt försäkringspaket Trygga Yrkesförare ser inte bara till att du är rätt försäkrad. Om något händer ser vi också till att du får snabb assistans. Du får ett direktnummer till våra experter och vi garanterar snabb handläggning. De fl esta olyckor behöver dock aldrig inträffa, vi hjälper dig minska både risker och kostnader. Trygga Yrkesförare försäkringslösningen för Sveriges säkraste yrkesförare. VILL DU BLI EN AV SVERIGES SÄKRASTE YRKES- FÖRARE? RING ELLER BESÖK I samarbete med

20 Ingemar Resare drar öster ut Den 1 januari 2012 får Sveriges Åkeriföretag Öst en ny regionchef. Ingemar Resare, som för närvarande arbetar hos ABC-åkarna, blir ny regionchef när Jocke Larsson går över till att arbeta med förmånsavtalen inom SÅ Sparman på heltid. Här publicerar vi en artikel om chefsbytet som tidigare publicerats i Sveriges Åkeriföretag Östs medlemstidning Transportproffs. Ingemar Resare finns redan i organisationen sedan 8,5 år. I Ingemars vardag idag hos ABC-åkarna erbjuder han medlemmarna rådgivning inom transportekonomi och kostnadsberäkning. Han är också aktiv inom sektionsverksamhet, trafiksäkerhet och renhållningsfrågor. Några av er kanske redan har träffat honom på en transportekonomiutbildning eller på vår grillkväll hos Swedol då Ingemar berättade om olika IT- och mobillösningar anpassade efter åkeribranschen. SÅ Sparman Nuvarande regionchefen Jocke Larsson har under 2011 ägnat halvtid åt SÅ Sparman, dvs att arbeta fram bra avtal till våra medlemmar i hela landet. Detta arbete intensifieras nu när han alltså från 1 januari 2012 går över till att arbeta heltid med SÅ Sparman. Transportproffs passar på att intervjua både Jocke och Ingemar Jocke, hur känns det att du ska lämna din post som regionchef i Sveriges Åkeriföretag Öst? Om jag hade lämnat organisationen helt hade nog separationsångesten varit ganska öronbedövande men så är det ju inte. Jag kommer att fortsätta ha kontakt med både medlemmar och medarbetare även i fortsättningen och det är en av de stora uppsidorna med det här jobbet. Självklart blir det så att kontakten med de medlemmar, styrelse med flera, som jag har haft mest att göra med, kommer att bli betydligt mindre men samtidigt kommer möjligheterna till kontakter med deras kollegor i övriga landet att öka. Du har ju arbetat som VD på Sveriges Åkeriföretag Öst sedan 2001 och var med och ledde in Öst som första förening i den nya organisationen. Vad tycker du om förnyelseprocessen och att Sveriges Åkeriföretag nu är en enda organisation? Det har tagit något år längre än det hade behövt kan man tycka men samtidigt kan jag se att en högre hastighet hade inneburit ytterligare utmaningar för det praktiska genomförandet av alla överlåtelser m m. Kommunikation kan aldrig bli tillräckligt bra har vi lärt oss men i det skedet vi är i nu så känns det som om medarbetarnas oro för framtiden har lagt sig betydligt. Detta har skett i takt Jocke Larsson blir nu Sparmangeneral på heltid. med att det har visat sig att det har blivit som vi sade och inte som en del befarade. Har det blivit som du trodde? Än så länge har det blivit som jag hoppades och vi har en del utväxling kvar att ta ut när alla är med i vagnen. Skillnaden mellan hur arbetet bedrevs före och efter övergången är inte så dramatisk. Den största förändringen i vardagen har vi regionchefer förstås drabbats av eftersom vi plötsligt har en chef att rapportera till, utöver åkeriföreningens styrelse som fortfarande finns kvar. Vad har varit roligast med ditt arbete som VD och senare regionchef? Det har aldrig varit långtråkigt att arbeta hos oss och det hänger ihop med att vi har varit, och är fortfarande, väl- 20

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 4 2011 ÅFA:s Tumbabutik Besiktningskväll YKB-utbildning Julböcker volvoservice på väg Volvoservice VolvoservicePå

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2012 Höstens Mässresa Vinterväghållning Åkarsvingen Citylogistik volvoservice på väg Volvoservice På Väg

Läs mer

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland

Nummer 4 December 2011. Carl-Johan Johannesson - ny medarbetare i Västra Götaland Nummer 4 December 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Tunnlar utmärks Regeringen har nu beslutat att ändra i regelverken så att tunnlar kan märkas ut så att trafikanterna kan

Läs mer

Trafiksäkerhet i Nymölla

Trafiksäkerhet i Nymölla reportage Trafiksäkerhet i Nymölla Med ljusets hastighet>> Sid 3 Rapport Åkeriföreningen Syds halvårsmöte >> Sid 4-5 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 3 2010 Höstens Mariehamnsresa Veteranklubben 40 år Grönt bränsle Åkarsvingen delar dygnet runt www.begagnadelastbilsdelar.se

Läs mer

Relationsbygge i fokus

Relationsbygge i fokus Reportage Relationsbygge i fokus Framtiden väntar runt knuten >> Sid 3 Kurser i YKB-fortbildning! Vi erbjuder plats på tre utbildningsorter >> Sid 7 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt

Läs mer

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3

Reportage. M. Gustdolf Åkeri AB. Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4. Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Reportage M. Gustdolf Åkeri AB Jobbigt när man har rätt men får fel>> Sid 3 Rapport SÅ i förändriing >> Sid 4 Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är Du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag,

Läs mer

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. ABC ÅKARNA TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ABC:s MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER 2 2012 Årsmöte Bärgarmöte Höjdledsskador Nya körkortsregler Säkerhetsparkering volvoservice på väg Volvoservice

Läs mer

Äntligen på nya jobbet!

Äntligen på nya jobbet! Nummer 3 Oktober 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Höstmöte 12/11 på Scandic Backadal. Glöm ej att anmäla ditt deltagande, vi bjuder på lunch. På kvällen blir det supé och show

Läs mer

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Åkeriföreningen Syd 80 ÅR Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte Lördagen den 14 april 2012 på Elite Hotel Marina Plaza, Kungstorget 6, Helsingborg reportage Dantra AB Nya lokaler, bland annat>>

Läs mer

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist

Nummer 2 Maj 2011. Vi söker en jurist Nummer 2 Maj 2011 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland Transportstyrelsens kontroller av kör- och vilotider sker på distans Sedan den 1 januari är det Transportstyrelsen som handlägger

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker

Beredd att betala ÅKERISYDNYTT. Lyckat arrangemang i Malmö. Bakläxa Transportstyrelsen: Cabotage och klampning utreds igen Bältesanvändingen sjunker Våra förslag till regeringen. Regeringen har en tioårig plan för transportsystemet. Men trafiksäkerheten har glömts bort, enligt SÅ:s Erika Svanström. Läs hennes förslag till regeringen. SIDAN 4 Nystart

Läs mer

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Årsmöte 14 april. Höstkonferens 2012 - nu kan du anmäla dig! Nya utbildningar. i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Åkare Nummer 1 Mars 2012 i väst Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland 32 meter långt fordonsprojekt Årsmöte 14 april i år på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Höstkonferens 2012 - nu

Läs mer

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar ÅKARE I VÄST. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Välkommen att fira 80 år med oss! Sverige Åkeriföretag Västra Götaland fyller 80 år - och det ska vi fira med pompa och ståt. Boka redan nu lördagen den 28 september. SIDAN 19 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser

Utländska lastbilar TRANSPORTPROFFS. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier. Åkaren som nobbar låga priser Rejäl rapport från årsmötet. Nya stadgar och eventuellt samgående med BA. Vi berättar om årsmötets beslut och diskussioner. SIDAN 12-13 EU-förslag: Tillåt längre fordon EU-kommissionen föreslår längre

Läs mer

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt

Ingen nattparkering på Stigs Center ÅKARE I VÄST. Polisen i Väst ska jobba särskilt med transportbrott. SÅ Väst fick rätt om trängselskatt Höll farten sparade 700000. Sänkt fart ger sänkta kostnader. Återvinningsföretaget Lundstams delade extraslantarna med sina förare som fick åka på en studieresa. SIDAN 4 Den farliga högersvängen. Yrkeschauffören

Läs mer

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo

Beredd att betala ÅKARE I VÄST. Lyckat 80-årsjubileum! Tack alla som deltog! Kraftig kritik mot kommunala avfallsbolaget Rambo Utländska bilar slipper undan. Tidigast 1 januari 2015 kan det bli aktuellt med trängselskatt för utlandsregistrerade bilar. Dåligt det ger en snedvriden konkurrens, anser SÅ Västra Götaland. SIDAN 9 Våra

Läs mer

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: "Det här är vad ni behöver" Kampanjen Fair Transport redan en succé

ABC-ÅKARNA. Uppsalapolisen Bengt Karlsson: Det här är vad ni behöver Kampanjen Fair Transport redan en succé Äntligen föreslås klampning. Transportstyrelsen föreslår regeringen att lagstifta om hårdare tag mot oseriösa åkerier. Bland annat föreslås klampning SIDAN 4 Ja tack men gratis. Kunderna och omgivningen

Läs mer

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier

Utländska lastbilar HALLANDSÅKARNA. Åkaren som nobbar låga priser. Kampanjen Fair Transport ska stärka svenska åkerier Upphandlingschefen ger sina bästa råd. Vill du bli öka dina chanser att vinna offentliga upphandlingar? Halmstads upphandlingschef tipsar och förklarar hur du ska tänka. SIDAN 16 EU-förslag: Tillåt längre

Läs mer

Satsning på kvalitet en ljus idé

Satsning på kvalitet en ljus idé Företagsledarkonferens Årets höstkonferensresa gick av stapeln i Holland, med både Rotterdam och Amsterdam som resmål. SIDAN 19 Lär känna vår styrelse I detta nummer hittar du en presentation och intervjuer

Läs mer

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA

Medlemstidning för Juni 2012. Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA Medlemstidning för Juni 2012 Halvårsmöte i Helsingborg med show sid 5 Transportstyrelsens tillsyn sid 14-15 HALLANDSÅKARNA 1 Ditt medlemsskap i Sveriges Åkeriföretag Halland ger dig följande förmåner:

Läs mer

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips.

Vinn upphandlingen! En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Fenix Just nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag om en ny branschorganisation SIDAN 4 Ägardirektiv på ÅFAs årsstämma ÅFA AB har hållit årsstämma, tyvärr ingen utdelning på aktierna i år. SIDAN 26

Läs mer

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning

Satsning på kvalitet. en ljus idé TRANSPORTPROFFS. Politikerträffar. Nya möten med Transportstyrelsen. Sabina, mul- och klövsjukeövning Grönare logistiktjänster Den 5 november hölls slutkonferensen i projektet. SÅ Öst deltog och var med och filmade under dagen. SIDAN 27 Farligt få trafikpoliser Polisen har svårt att sköta trafiksäkerhetsarbetet.

Läs mer

Vi är fullastade med trygghet

Vi är fullastade med trygghet 1 Nummer 1 2012 Vi är fullastade med trygghet Vi har i snart 170 år skapat trygghet för skaraborgarna. Hos oss finns människor med gediget kunnande och kunskap som kan göra din vardag lite enklare. Vi

Läs mer

Förstå vad kunden vill ha

Förstå vad kunden vill ha En Snabbväxande liten rubrik här. Värmlandsåkeri Rit laborei En liten Elgiganten rubrik här. satsar Rit laborei hållbart Fyra av de caborem Åkes Fjärr- re conseuassim Lokaltransport volor re i Molkom är

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020.

trevlig resa Mångfald naturligt och nyttigt Appen Med miljö i tanken Skräddarsytt för dina behov fast pris och full koll www.taxi020. 2014 trevlig resa Nu med nya kläder! Med miljö i tanken Appen fast pris och full koll Skräddarsytt för dina behov Mångfald naturligt och nyttigt www.taxi020.se 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20 20 20 020-20

Läs mer