ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN."

Transkript

1 ABC ÅKARNA TIDNING FÖR ÅKERIFÖRENINGEN ABC-ÅKARNAS MEDLEMMAR I STOCKHOLM OCH UPPSALA LÄN. NUMMER Höstens Mässresa Åkarsvingen Bärgarmöte YKB

2 lastbilsservice 22 VERKSTÄDER JOURBILAR BOKA SERVICE ON LINE Vanligaste sättet att boka service är att ringa till Service Center, där har man total överblick över dagens verkstadskapacitet. Målet är att du ska få assistans så snabbt som möjligt. De gånger då våra öppettider kanske inte passar går du till och gör din egen bokning. Service Center kontaktar dig och går igenom detaljerna. FAKTA Service Center för att boka manuellt Mån tors: Kvällsöppna verkstäder Fredagar: Verkstäderna Övrig tid: Volvo Action Service, Alltid öppet: Enköping Eskilstuna Jordbro Kallhäll Kungens Kurva Norrtälje Södertälje Sollentuna FORDON TRANSPORTINFORMATION FINANSIERING SERVICE & RESERVDELAR

3 Trafikinfrastrukturen är vår arbetsplats och samhällets intresse Jag fick nyligen en rapport på remiss från AB Storstockholms Lokaltrafik och Stockholms stad gällande Spårvägsoch stomnätsstrategi med sikte på en kapacitetsstark och strukturerande stomtrafik år 2030 i Stockholm. Vårt remissvar ska vara inne den 20 december. Stark expansion i ABC-regionen Vår ABC-region kommer att växa ytterligare och trenden att folk dras till tätorter från landsbygd fortsätter och kommer att fortsätta. Stockholms län beräknas år 2030 befolkas av 2,5 miljoner personer och tillsammans med Uppsala län blir vi knappt 3 miljoner. (Läste förresten i dag att vi nu passerat sju miljarder människor på jordklotet). Som vi kan se ökar vi inom ABC-regionen och det ställer stora krav på planering och utbyggnad av såväl bostäder, väg- och spårinfrastruktur och en väl fungerande kollektivtrafik. Spår i gatan tränger undan godstrafiken I ovanstående rapport anges Stomtrafiken prioriteras i vissa stråk på bilens bekostnad och ges eget utrymme i gatan. Med våra ögon sett sker prioriteten på godstrafikens bekostnad eftersom vi ännu inte har prioriterade godsfiler. Vissa har pippi på att vilja lägga spår i gatunätet, vilket i mångas våra ögon kräver stora investeringar, stora underhållskostnader, omfattande och ytkrävande spårvagnshallar. Spårvägar i gatunätet är oflexibelt vid oförutsedda händelser på gatunätet. Något nytt som inte är färdigutrett är BRT (Bus Rapid Transit) som är en miljövänlig längre busskombination - ABC-regionen är en tillväxtmotor för hela landet, säger Torbjörn Heierson, vd för ABCåkarna. (dubbel ledbuss ungefär) som likt spårvägen får en egen fil i gatunätet. Känns mer smakligt ur investerings- och flexibilitetssynpunkt. Den spårtrafik vi hyllar är utbyggnad av tunnelbanan som är effektiv, okänslig för väder och konkurrerar inte om gatuutrymmet med våra yrkesutövare. Bättre planering förhindrar trafikkaos Vi är för en utbyggnad av en väl fungerande kollektivtrafik som kan attrahera bilister vilket lämnar välbehövligt gatuutrymme till yrkestrafiken som har att utföra leveranser till nytta för hela vårt samhälle. Det vi dock påtalar är att underhåll och nybyggnad av trafikinfrastruktur måste planeras på ett sätt så att allt inte görs samtidigt och fäller krokben med stora trafikstörningar med orimliga köer som följd. Detta har vi fått erfara i höstens trafikkaos med omfattande ekonomiska avbräck för ABC ÅKARNA Medlemstidning för Åkeriföreningen i Stockholm och Uppsala län. Årgång 58. ISSN Utkommer med fyra nummer per år. Postadress: Fagerstagatan SPÅNGA Hemsida: e-post: Tel Fax Ansvarig utgivare: Torbjörn Heierson Tel Redaktör: Gunnar Gudmundsson Tel

4 många av medlemsföretagen genom ökade lönekostnader för att transportproducera på mycket längre tid. Osäker konjunktur Konjunkturen i Sverige står och väger just nu till följd av de internationella kriserna. Många av er medlemmar har mer än fullt upp att göra, men funderar över vad som finns bakom hörnet medan några andra av er som jobbar inom en mer konsumentberoende sektor, till och från känner tendenser till marginell nedgång. Som jag tidigare uttryckt är vi som verkar inom ABC- och Mälarregionen gynnade, där vi inte ser annat än fortsatt tillväxt och det betyder att efterfrågan på transporttjänster kommer att öka över tid. YKB-utbildningar Till sist: Sätt igång och ta itu med Yrkeskompetensbeviset (YKB). Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er med planeringen. eller Kör försiktigt i höstmörkret och var uppmärksamma på de oskyddade trafikanterna, vilka i många fall utan lyse eller reflexer, cyklar eller stövlar rakt ut i gatan utan att se sig för. Dessa tycks vara fullständigt självmordsbenägna medan ansvaret läggs på er. Kom-ihåg-dagar Clean Truck- Kör miljölastbil i Stockholm Frukostseminarium mellan kl på Rica Talk Hotel (vid Stockholmsmässan, Älvsjö) Även provkörning av miljölastbilar. (Anmälan o frågor Lova Nilsson André) ABC-åkarnas styrelsemöte i centrala Stockholm Besiktningskväll på Bilprovningens Fyrislundanläggning för alla medlemmar och alla typer av lätta och tunga fordon inkl. släp. MAN Lastbilar & Bussar AB byter namn till MAN Truck & Bus Sverige AB Den 1 januari 2011 fick MAN Nutzfahrzeuge det nya namnet MAN Truck & Bus. Målet med namnändringen var att redan namnet ska klargöra att det är en internationell koncern. Truck och Bus är begrepp som, i motsats till Nutzfahrzeuge, förstås överallt i världen och på många språk. För att säkra ett konsekvent uppträdande på alla marknader anpassas nu företagsnamnen på dotterbolagen i de enskilda länderna. För Sveriges del betyder det att MAN Lastbilar & Bussar AB nu byter namn till MAN Truck & Bus Sverige AB. Dags att boka Jul- och Nyårshälsningar i ABC ÅKARNA vd Omslagsbild: Marianne Hindriks från Tord Martinssons Åkeri AB vann årets Åkarsving som spelades på Täby Golfklubb en solig septemberfredag. En stolt Tord Martinsson gratulerar sin sambo till segern. Se reportage på sid 46! Redaktionen vill påminna om manusstoppet för införande av julhälsningar i nästa nummer, nr , av vår medlemstidning ABC ÅKARNA. Beräknad utgivningsvecka är vecka nr 51. Senast fredagen den 25 november vill vi ha manus på företagsnamn, adressuppgifter och eventuella logotyper. Uppgifterna placeras under vinjetten God Jul och Gott Nytt ÅR, tillönskas kunder leverantörer och vänner! Annonspriset är 200 kronor plus moms och 3% reklamskatt. Meddela ditt deltagande till Gunnar Gudmundsson på Åkeriföreningen ABC-åkarna snarast och senast fredagen den 25 november. Tel , fax eller e-post: Välkommen med din Jul- och Nyårshälsning i ABC ÅKARNA! 4

5 Innehåll Ledare 3 Kom-ihåg-dagar 4 Jul- och nyårshälsningar 4 Utbildningar 5 Juristspalt 6 YKB 8 Nya Veteraner 8 Konstiga båtar 10 Enklare skadeanmälan 12 Bussnostalgi 13 Bärgarmöte 14 Norr- och Södergruppen 16 Uppskjuten miljözon 16 EcoPar 17 Nynäs-Ösmo LBC 18 Ingemar byter jobb 20 Skodas revansch 22 Afrikabesök i Uppsala 24 Krafttag mot svartjobb 24 Mässkryssning 26 Städning i Uppsala 29 Medlemsaktuellt 30 Slussen i bild 32 Dubbdäcksförbud 32 Medlemsförmåner 34 Medlemsinloggning 35 Swedolkväll 35 Custom bikes 36 Veteranstyrelsen 36 Medlemsenkät 38 Oljeön 40 Bilmetro 40 Bilnostalgi 41 Flyttföretagare minns 44 Åkarsvingen Fallolyckor 48 Nyhetstips 48 Telefonskojare 50 Branschanpassade utbildningar som stärker din konkurrenskraft! Utvecklingen går framåt, gör du? YKB obligatorisk fortbildning för lastbilsförare Affärsmannaskap - för dig som vill skapa fler lönsamma affärer Transportledare - modern logistik för effektivare transportplanering helt enkelt Ledarskapsutbildning - kliv fram i ledarrollen. Samarbete är bättre än konflikter, men det är lättare sagt än gjort. Företagarskolan - för dig som vill utveckla ditt företagande eller står i begrepp att ta en ledande roll. Kontakta din åkeriförening eller Jeanette Milner, , för mer information. Se även aktiviteterutb 5

6 Juristspalten Jur kand Fredrik Engström Vägledande dom från Hovrätten för nedre Norrland Jag företrädde såsom av rätten förordnad offentlig försvarare av alla tre i en tingsrätt i vintras ett par förare som härom sommaren hade haft en väldigt stressande bitumenkörning från Nynäs till Västerbotten, där ett brådskande vägunderhållsarbete pågick. Det var bråttom och slutliga kunden Vägverket tryckte på. Av oro ibland för att inte körtiden skulle räcka till riktigt så hände det ett par gånger under samma vecka att förarna, som alla tre körde med analoga färdskrivare, tog ur diagrambladen innan dagen var riktigt slut. Men då dagen var avslutad skrev de av den korrekta mätarställningen enligt bilarnas vägmätare. Vad som då hände var att diagrambladets automatiska uppteckning den veckade bården som visar fem km åt vardera hållet visade den kortare sträcka som bladet legat i, medan körd sträcka över passet blev alldeles korrekt. ur bladen innan dagen var slut såsom en förseelse mot färdskrivarreglerna. Det skulle vara genom att skriva den alldeles riktiga körsträckan för dagen som bladen förfalskades. Tingsrätten köpte åklagarens resonemang. En av dem dömdes dessutom för att glömt vrida vredet till säng då bilen lämnades med bladet i för att åka till en olycksplats där sonen varit inblandad i en allvarlig trafikolycka. Alla tre dömdes till vilkorlig dom, vilket är en allvarlig markering som betyder att de egentligen skulle fått fängelse. Efter att domen överklagats till Hovrätten för nedre Norrland meddelade just den hovrätten en överraskande dom som innebar att även en riktigt lång asfaltskörning ibland kan vara att anse som undantagen från kör- och vilotidsreglerna om förutsättningarna är de rätta. Därigenom dök det upp utrymme för att hävda att körningarna mot bakgrund av samma hovrätts dom skulle vara undantagna. Extra roligt blev det då att vinna på den juridiska originalargumenteringen som jag körde i tingsrätten, där dock för döva öron. Dessutom ansåg hovrätten till skillnad från tingsrätten att det är ursäktligt glömma vrida färdskrivarvred till säng när man i kollegas personbil ilar till sonens trafikolycksplats. Åklagaren och tingsrätten bedömde frågan som ett brott enligt Brottsbalken, urkundsförfalskning, medan hovrätten de facto lyssnade på den juridiska argumentationen och rubricerade förseelsen dit den rätteligen hör hemma. Det intressanta är alltså att om man sanningsenligt anger de uppgifter som man ska ange på diagrambladet, t. ex. startvägmätarställning och slutvägmätarställning, men inte låter färdskrivaren registrera körsträckan som färdskrivaren ska göra (man tar t. ex. ur bladet ur färdskrivaren), så blir det brott mot färdskrivarförordningen och inte urkundsförfalskning. Ingen ska dömas för allvarligare brott än de som man faktiskt gjort sig skyldig till. Åtalas man då inte för dem så ska man naturligtvis gå fri. För detta i och för sig solklara fall av förseelse mot färdskrivarreglerna Rådets förordning 3821/85 åtalades alla tre för urkundsförfalskning. Gärningsbeskrivningen löd ungefär så här: genom att anteckna för många körda kilometer på diagrambladen så har dessa urkunder förfalskats. De åtalades alltså inte för att ha tagit Men i detta fall det ansåg uppenbarligen hovrätten inte att de ens behövde pröva frågan om undantag var för handen. God fortsättningen på hösten! önskar, Fredrik Engström 6

7 Lördagsöppet! Vi ökar nu tillgängligheten på våra större anläggningar i Stockholmsregionen. Nu har vi lördagsöppet mellan och Fr o m 2012 öppnar vi upp ännu mer för er kunder lördagar till kl Boka lördag få en väska! Om du bokar tid hos oss på en lördag så får du en väska. Gäller t o m 31/ Välkommen att boka tid! Kungens Kurva Kungens Kurvaleden 5 Capitolen Drabanten Regenten Tillsynshallen Kallhäll Skarprättarvägen Häggvik Åkeribacken Jordbro Silovägen S ö d e r t ä lj e / H ovsjö Hantverksvägen Älvsjö Buss Konsumentv Scania Assistance Öppettider Måndag torsdag Fredag Lördag Scania-Bilar Sverige, Region Stockholm Box 900, Stockholm Växel

8 Ytterligare YKB-lärare sökes! För våra delkurser om 7 timmar/dag behöver vi anpassa lärarresurserna efter den ökade efterfrågan på YKB-kurser från våra medlemsföretag. Rubrikerna på de 7-timmars delkurserna är: 1. Sparsam körning Mål: Känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa. Känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och förebygga störningar. Optimera bränsleförbrukningen. 2. Godstransporter specifikt Mål: Att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet. Känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden. 3. Gods Lagar & Regler Mål: Att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn. Kör- och vilotidsregler mm. Känna till bestämmelserna för godstransporter. Lagar och regler. Kunna förebygga brottslighet och människosmuggling. 4. Ergonomi & hälsa Mål: Att kunna förebygga fysiska risker. Ergonomi och fysisk säkerhet. Vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga. 5. Trafiksäkerhet & Kundfokus Mål: Att vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor. Kunna bedöma krissituationer. Första hjälpen mm. Kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs. Våra lärare ska för delkurs 1-3 ska ha Yrkeskompetensbeviset - YKB Vi kör för fullt nu över hela landet med YKB-fortbildningar för våra medlemsföretag. Det är fortfarande många som är osäkra vad yrkeskompetensbeviset innebär. Innan september 2016 måste alla med C-behörighet på körkortet gå en 35 timmars YKB-fortbildning för att få köra yrkesmässigt. De 35 timmarna är uppdelade på fem stycken delmoment á 7 timmar. Vi kan även komma ut till era företag efter överenskommelse. Se vidare och/ eller kontakta vår akeri.se på för anmälan eller förfrågningar. De öppna kurserna kostar kronor + moms per deltagare för en dag. Nya medlemmar i Veteranklubben ABC-åkarnas Veteranklubb hälsar följande medlemmar välkomna: Per Eriksson, Stockholm, Ove Karlsson, Ljusterö. minst två års erfarenhet inom de områden man ska undervisa i. Utbildning i pedagogiken får ni genom oss liksom läromedel och kursplaner vilket gäller även för delkurserna 4 och 5, där man inte behöver två års erfarenhet inom utbildningsområdena. Du som är intresserad av att bli YKBlärare hos oss ska kontakta Annelie Westberg på tel Annelie Westberg på ABC-åkarna administrerar YKB-utbildningarna. Kollegahjälp

9 Affärsförhandling 1 dag i Gävle Välkommen! Du är välkommen att gå en kurs i affärsförhandling. Mål Att skapa förståelse och insikt i de väsentligaste inslagen i en professionell affärsuppgörelse. Innehåll Förhandlingsteorier Förhandlingsprocessen Checklistor inför en förhandling Sonderande förhandling Styrkepositioner & maktbalans Taktik och dirty tricks i en förhandling Utspel och blockeringar i en slutförhandling Fakta om utbildningen Datum: 29 februari 2012 Tid: Plats: Gävle. Kurslokal meddelas senare. Lärare: Bo Gustafsson, BFG Affärsutveckling AB Kostnad: Medlem: kronor Ej medlem: kronor Kontakt och information Åsa Sundström Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna Beckasinvägen 16, Gävle Telefon: e-post: Sista anmälningsdag 25 januari 2012 Anmälan görs på Allmänna villkor för bokning/avbokning Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Vi reserverar oss för att ställa in vid för få deltagare. Vid avbokning gäller följande: Avbokning 14 dagar eller mindre före utbildningens start debiteras hela utbildningskostnaden. Kaffe och lunch ingår i kurskostnaden. Moms tillkommer på samtliga priser.

10 Original till sjöss I boken Konstiga båtar sitter fantasin vid rodret. Här finns berättelser om 14 mycket originella flytetyg och deras minst lika färgstarka ägare. Författaren Philip Pereira dos Reis har skrivit en mycket läsvärd bok om båtägare som valt att gå sina egna vägar. Han har också tagit alla fotografier i den mycket rikt illustrerade boken. Boken handlar om de som seglar vid sidan av farleden, som lägger ut kursen helt efter eget huvud och struntar i vad grannarna tänker. Skånsk ubåt Boken inleds med berättelsen om Birgers ubåt. I skånska Bjärnum har Birger byggt en åtta meter lång miniubåt på tio ton. Motorn är en 150 hästars dieselturbo, som ursprungligen suttit i en lastbil. I Slagsta Marina söder om Stockholm ligger något som ser ut som två strandade flygplan. Det är Villys katamaran. Här har Villy hållit på och snickrat under 20 år. En flytande husvagn med rötter i arabvärlden är Eile Claessons campingbåt. Med dragbilen, en ungerskbyggd civil variant av Volvos lilla terränglastbil Valpen, drar ekipaget blickarna till sig under vägtransport mellan olika vattendrag. Vattenplaning är ordet när det handlar om Amphicar, världens första och enda serietillverkade amfibiebil. Den runda groggverandan på bokens omslag är byggd för musik och sällskapsliv. Ägarna är Octetten Läderläpparne och ombord har det spelats tradjazz under flera decennier. Båten hade en framträdande roll i Konstiga båtar ges ut av Balkong Förlag. Boken är på 216 sidor i format 240 x 255 mm. Rikt illustrerad och kostar ca 350 kr. barn-tv-programmen På kurs med Kurt i början på 1980-talet. Folkbåten S275 blev hårt åtgången under inspelningen av filmklassikern Att angöra en brygga. Idag är den gamla folkbåten i Anders kärleksfulla händer och håller på att restaureras. Ångbåten Golden Gate byggd 1993 förenar gammalt och nytt. I maskinrummet finns både en traditionell ångmaskin och en batteridriven elmotor. Vattenskidbåt Ockelbo lanserade 1960 framtidsbåten Lux Futura. Med sina dubbla 25-hästars Penta utombordsmotorer gjorde den lilla vita båten ett imponerande intryck och toppade med 35 knop. Stormfågeln byggdes som en flytande testbänk för innovativ teknik. Båtens båda ställbara, ytskärande propellrar tillsammans med tre små bärytor gör att den åtta ton tunga båten med toppfart på 59 knop endast drog fyra liter bränsle per nautisk mil. Flytande teater Teaterbåten Arena vilar numera i en vattenfylld docka. Under storhetstiden på och 1970-talet fängslade båten sin publik i hamn efter hamn. Volga är en havsgående bärplansbåt med ett förflutet i ryska marinen. Uffe Eriksson äger Sveriges mest fotograferade båt, den sista riktiga Håvbåten på Strömparterren i Stockholm. Trampofoil är en människodriven bärplansfarkost för promenader till sjöss. Tandläkare Stenbecks segelmaskin Tesla sjösattes redan år 1941 och varken förr eller senare har något liknande seglat i Stockholms skärgård. Båten var på sin tid en mycket futuristisk skapelse med fönster av plexiglas och inredningsmaterial av plast. Den hade också ett mycket originellt segel, ett Ljungströmsegel. Idag vilar det som finns kvar av skrovet i en villaträdgård på Lidingö och nuvarande ägaren Christer visar med sorg i hjärtat sin båt. Balkong Förlag har gjort sig känt för ett gott bokhantverk med vackra, rikt illustrerade böcker. Konstiga båtar är en mycket lämplig julklappsbok till alla båtintresserade. 10

11 Nu är BioLine här! Ökad prestanda och smidigare tippning BioLine, det nya fliskonceptet från Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den moderna designen i kombination med lätta material förbättrar stabiliteten samtidigt som bränsleförbrukningen sänks. Räkna också med lägre underhållskostnader tack vare påbyggnadens modulsystem som underlättar reparation, underhåll och service. För mer information, kontakta din närmaste återförsäljare eller gå in på Flexibelt modul system Modern teknik och lätta material Tvåhastighetshydraulik för jämnare stängning Justerbar armlängd Central smörjning med fördelningsblock

12 Enklare anmäla skada till Trygg-Hansa Sedan 2010 har det blivit betydligt enklare att reglera fordonsskador hos Trygg-Hansa. För de allra flesta typer av skador kan verkstäderna numera sköta både besiktning och reparation. I fjol införde Trygg-Hansa helt nya rutiner för hantering av fordonsskador. Den viktigaste nyheten är att kunderna efter skadeanmälan hos Trygg-Hansa i nio av tio fall kan boka tid direkt hos en anvisad verkstad. Fördelen är naturligtvis att kunden därmed kan låta reparera eventuella fordonsskador på en gång, i stället för att som tidigare behöva avvakta en besiktning från försäkringsbolaget. - Därmed minskar vi stilleståndstiden för kunden och ledtiden för verkstaden, berättar Mikael Tollin, marknadskontakt på Trygg-Hansa. Det finns helt enkelt ingen anledning att skicka en besiktningsman för att titta på en liten skada som en verkstad kan bedöma minst lika bra. Stora tidsbesparingar I vissa fall kan det handla om tidsbesparingar på upp till en vecka, enligt Mikael Tollin. För många åkare kan det också handla om betydande ekonomiska vinster. Ingen är betjänt av att fordon som kunde vara i tjänst blir stående i ett garage. - Fordonsskador kan vara extra kännbara för mindre företag med bara ett par lastbilar, säger han. För dem innebär det här en rejäl förbättring. Rent praktiskt går det fortfarande till så att kunden anmäler en fordonsskada per e-post eller telefon. Skillnaden jämfört med tidigare är att Trygg- Hansa numera bekräftar anmälan med exempelvis e-post, som kunden sedan kan skriva ut och ta med till en anvisad verkstad för tidsbokning. Därefter är det upp till respektive verkstad att uppskatta kostnaderna för reparation och sedan kontakta Trygg- Hansas enhet för Skadeteknik. Nätverk av verkstäder - Vi bygger fortlöpande upp ett nätverk av verkstäder över hela landet, säger Mikael Tollin. Experterna som tidigare arbetade ute på fältet tjänstgör numera inom Skadeteknik eller utbildar de verkstäder som uppfyller våra strikta kvalitetskrav och som vi väljer att samarbeta med. Bakgrunden till de förenklade rutinerna är att ca 91 procent av alla fordonsskador som anmäls till Trygg- Hansa avser ett värde under kronor. I enskilda fall är det eme.lertid faktorer som värdet för kunden och skadans komplexitet som avgör ifall skadan ska besiktigas av Trygg-Hansa. Skadehanteringens alla faser Försäkringstagaren anmäler skadan på telefon Skaderegleringen Malmö tar in uppgifter och säkerställer att skadan är ersättningsbar. Verkstaden kontaktar Skadeteknik med fotografi av skadan och kostnadskalkyl. E-post: Fax , Telefon: Skadeteknik granskar foto och kalkyl samt godkänner rätt ersättning för skadan. LC skickar ut skadeinspektör vid behov. Trygg-Hansa svarar verkstaden inom 8 timmar. Klart fordon. Verkstad skickar faktura som stämmer överens med godkänd kalkyl. Regleringen vill ha faktura med reparationstid ifylld för att kunna betala ut rätt stilleståndsersättning. Snabb & Korrekt hantering fordonsskada Försäkringstagaren anmäler skadan till Skadeteknik granskar foto och kalkyl samt godkänner rätt ersättning för skadan. LC skickar ut skadeinspektör vid behov. Skaderegleringen Malmö tar in uppgifter och säkrar att skadan är ersättningsbar. Vi svarar inom 8 timmar, så att ni snabbt kan komma gång. Verkstaden kontaktar skadeteknik med foto och kalkyl Fax Tel Klart fordon. Verkstad skickar faktura som överensstämmer med godkänd kalkyl. Regleringen vill ha faktura med reparationstid ifylld för att kunna betala ut rätt stilleståndsersättning. NÖJD KUND! Snabb & Korrekt skadehantering 1 12

13 Viktigt att komma igång snabbt - De flesta av Gotlands Bilfrakts lastbilar fraktar gods mellan Gotland och ett antal destinationer på fastlandet i daglig linjetrafik. Mindre fordonsskador är ofrånkomliga, säger vd Jan-Åke Hedenstein. - Men som tur är fungerar skadehanteringen på ett smidigt sätt. Tidigare kunde hanteringen av fordonsskador dra ut rejält på tiden. En anledning var att skadorna inspekterades på plats i verkstaden, vilket fick till följd att lastbilen eller släpet blev stående längre tid än vad som egentligen var nödvändigt. För ett bolag som ständigt har alla Klassiska Bussar & Spårvagnar Gamla spårvagnar och bussar bjuder på enormt mycket charm. Tänk om de kunnat tala! De flesta av oss har någon gång åkt buss och bär på minnen kring det, vare sig det har handlat om pendling eller om att slutmålet har varit av det mer ovanliga slaget. - En kollektiv återresa, så sammanfattar Albinsson & Sjöbergs redaktör Bengt Gustafson den nya tidningen som ges ut under Nostalgia Special och fortsätter: - Tänk svensk högsommar, landsbygd och 60-tal. En hållplatsskylt vid en dammig grusväg. På marken står resväskorna och i fjärran hörs ljudet av en motor. Det tilltar i styrka och strax dyker bussen upp runt kröken. Det är dags för det årliga besöket hos kära släktingar i storstaden. Efter många men trevliga timmar närmar sig slutmålet. Innan dess är det dags att byta färdmedel, närmare bestämt till spårvagnen. Med ett gnisslande, inte alls besvärande utan snarast inbjudande, bromsar den in. Snart plingar det till och den sista delen av färden börjar. Precis så kan ett minne förknippat med bussar och spårvagnar se ut. - Det har vi tagit fasta på i Klassiska Bussar & Spårvagnar, säger Bengt Gustafsson. - På 84 sidor berättar vi i mängder med fylliga reportage om fordon som är bevarade. En del är uppställda och andra rullar fortfarande, både hos samlare och hos museer. Magasinet uppmärksammar också lyx-, linje- och trådbussar som gjort god tjänst, sköna människor, samt för- fordon ute på vägarna kan en extra vecka på verkstaden bli kännbar. - Vi har inga extrafordon, så helst vill vi naturligtvis komma igång direkt, säger Jan-Åke Hedenstein. I dag är däremot skadehanteringen smidig. Gotlands bilfrakt kontaktar Trygg-Hansa för att få ett skadenummer, som verkstaden sedan använder som referens. - Ofta räcker det med att verkstaden skickar bilder till skaderegleringen på Trygg-Hansa, som i sin tur uppskattar vad reparationen kan komma att kosta. Gotlands Bilfrakts fordonspark omfattar i dag uppemot 55 lastbilar och ungefär lika många släpfordon. Under 2010 inträffade ca 50 skador. De flesta av dessa var relativt begränsade, och flera av dem var allt för små för att anmälas till Trygg-Hansa. Klassiska Bussar & Spårvagnar bjuder på en riktig nostagitripp. Pris 69 kr och du hittar magasinet i en välsorterad tidningsbutik nära dig. stås spårvagnarna som en gång kunde ses i hela tolv svenska städer. Allt blandas till en ljuvlig nostalgisk återresa varmt välkommen att följa med! 13

14 Bärgarmöte hos ABC-åkarna Inom ABC-åkarna har vi ca 20 anslutna bilbärgningsföretag från de olika varumärkena avseende larmcentraler. Roffes och Assistanskårens representanter hade förhinder vid detta vårt möte den 23 september. Huvudtemat för dagens möte var Arbetsmiljöverkets beslut om vitesföreläggande fr. o. m. den 3 oktober om kronor i de fall bärgarpersonalen inte använder varselkläder av kategori 3 enligt (EU:s direktiv EN 471) vid alla arbeten på väg inom Stockholms- Uppsala- och Gotlands län. Vidare ett vite om kronor fr. o. m. den 2 april 2012 i det fall service- reparations- eller bärgningsarbete utförs på hela E 4:an och dess av- och påfarter, utan att arbetet skyddas av ett TMA (Truck Mounted Attenuator) el- Gästande bärgares bilar på ABC-åkarnas parkering i Spånga. ler TA (Truck Attenuator) fordon som Trafikverket godkänt för att användas på statliga vägar, om inte polis eller räddningstjänst dessförinnan stängt av aktuellt körfält och det/de intilliggande körfälten. Beslutet är överklagat av Falck Räddningskår AB, Assistancekåren AB och Storstockholms Bärgningstjänst AB. Mötet konstaterade att ansvaret för att få fram TMA-fordon eller hålla vägen avstängd torde ligga på väghållaren. Från vänster på hitsidan av bordet och runt, Christoffer Larsson, AB Bilbärgarna i Roslagen, Thomas Hellström, Din Bärgare, Leif Zacco, Storstockholms Bärgningstjänst, Torbjörn Heierson, ABC-åkarna, Lars-Erik Möller, Möllers Bilbärgning, Johan Lagercrantz, Falck Räddningskår, Lars Bergendahl, Svempas Bilbärgning, Gunilla Johansson, JB Bilbärgning och Stefan Johansson, JB Bilbärgning. 14

15 Vill du kunna köra äldre fordon i miljözon? Lösningen heter ecopar Du vet väl att du kan köra även äldre fordon i miljözon? Kravet är att du kör på ett drivmedel som är klassat som alternativt drivmedel. Hos oss finns lösningen det ultrarena syntetiska drivmedlet EcoPar, som ger mycket renare och hälsosammare avgaser. EcoPar fungerar i alla dieselmotorer utan att du behöver göra några omställningar. Notera att även Uppsala inför miljözonsregler fr.o.m Här tankar du EcoPar Du tankar EcoPar på våra anläggningar i Uppsala och Stockholm. Uppsala: Kungsängsgatan 63 Stockholm: Orminge vid CijaTank och Frihamnen/Palermogatan vid StrömmaBuss nya terminal. Kontakta oss för mer info och kortansökan! Telefon: Fax: E-post: Hemsida:

16 Norr- och Södergruppen hos FORIA i Södertälje Den 11 oktober stod FORIA i Södertälje värd för ABCåkarnas Norr- och Södergrupps halvdagskonferens, vid vilken regionens vd:ar för Lastbilcentralerna och de större åkerierna inom Bygg- och Anläggningstransportsektorn deltar. Med endast något återbud samlades 18 personer. Deltagarna var överens om att det vid tillfället och i vart fram till jul var bra fart på jobben. Vad som eventuellt väntar bakom hörnan kunde ingen säga men tillväxten i regionen är positiv vilket gynnar transportnäringen. Speciellt välkommen hälsades Stockholms Åkeri AB:s nye vd Mats Billingmark som för första gången bevistade ett Norr- och Södergruppsmöte. ABC åkarnas transporthandläggare Ingemar Resare uttryckte att prisnivån i marknaden tycks vara onödigt låg. Ingemar betonade att alla i marknaden måste räkna på jobben och att ABCåkarna håller baskurser i transportekonomi där programmet SÅ-Calc används samt får man bekanta sig med hur SÅ-index är uppbyggt. (Föredragningen engagerade deltagarna och många synpunkter framkom). FORIAS vd Håkan Lind lämnade en beskrivning av bolagets verksamhet som i dag har nio platskontor + HK i Södertälje och bolaget växer genom främst företagsförvärv och verkar i huvudsak på marknaderna i Stor- Stockholm, Södermanland och Östergötland. Bolaget omsätter ca 1,5 miljarder. Uppskjuten miljözon i Uppsala Nytt beslut om miljözon i Uppsala. 1 januari år 2013 gäller. Som vi tidigare meddelat hade Gatu- och trafiknämnden i Uppsala kommun den15 juni i år fattat beslut om att införa miljözon i Uppsalas centrala delar fr. o. m. den 1 januari år Efter påtryckningar från åkerinäringen och inte minst kollektivtrafikens (läs buss) aktörer som jobbar med upphandlingar, har Gatu- och Trafiknämnden vid sitt sammanträde den 28 september beslutat skjuta upp införandet av miljözon till den 1 januari år 2013 i stället. (Se regelverket i Åkerihandboken 2011 på sid 178). 16

17 Miljözon äldre fordon? Sedan ca tre år tillbaka finns möjlighet att använda äldre fordon i miljözon. Kravet är att man kör på ett drivmedel som är klassat som alternativt drivmedel. Exempel på ett sådant är det ultrarena syntetiska drivmedlet EcoPar som ger mycket renare och hälsosammare avgaser. EcoPar fungerar i alla dieselmotorer utan några omställningar. Notera att även Uppsala inför miljözonsregler fr.o.m I Stockholm finns möjlighet att tanka EcoPar vid CijaTank i Orminge och i Frihamnen/Palermogatan vid StrömmaBuss nya terminal. För mer information: Sven Johanssons Olje AB, eller EcoPars tankanläggning vid StrömmaBuss nya terminal i Frihamnen på Gärdet i Stockholm. - power to lift. HMF Sverige AB Täby

18 Glatt gäng på Nynäs-Ösmo LBC Nynäshamn tror på framtiden. Här pågår många byggarbeten och flera planeras. Nynäs-Ösmo LBC är en naturlig samarbetspartner i många av projekten. Nynäs-Ösmo LBC är en traditionell lastbilcentral med 31 delägare, som tillsammans har ett 50-tal fordon, hälften lastbilar och hälften grävmaskiner. Egen bergtäkt Företaget har en egen berg- och grustäkt i Sorunda och erbjuder ett brett utbud av grus- och krossprodukter. - Vår satsning på mobila krossverk och siktar har varit lyckosam, säger vd:n Henrik Carlsson. - Större delen av året är de i arbete i Sorunda, men ofta finns de ute på olika byggarbetsplatser. Genom att krossa t. ex. fyllnadsmassor på plats minskar transporterna och därmed miljöbelastningen. Trivsamt arbete Henrik tillträdde som vd för två år sedan och det märks att han gillar sitt arbete. - Arbetet som LBC-vd är både roligt och omväxlande med många kundkontakter, säger Henrik Carlsson. Årets företagsledare - Det är kul att åkerinäringen upp- Från vänster i bild Susanne Stålered, som arbetar med administration, miljö och kvalitet, Henrik Carlsson, vd, och Robert Carlsson, entreprenadsäljare. På bilden saknas transportledaren Nils Arvidsson. - Bygg- och anläggningstransporter är en växande marknad för oss, säger Henrik Carlsson. märksammas, säger Henrik med anledning av att han av Företagarna och Nynäshamns kommun utsetts till årets företagsledare i Nynäshamn. - Tyvärr har byggstarten skjutits upp flera gånger, men jag skulle tro att arbetena kommer igång under nästa år. Miljövänlig återvinning Nynäs-Ösmo LBC har en egen återvinningsanläggning som ligger centralt i Nynäsham, vilket innebär korta, miljövänliga transporter I anläggningen kan man återvinna och förädla i stort sett allt material från en byggarbetsplats. Nynäs-Ösmo LBC är ett välkänt varumärke på Södertörn. Norvikshamnen I Norvik strax innan Nynäshamn tänker Stockkholms Hamn bygga en stor container- och rorohamn. - Vi hoppas på mycket jobb när hamnbygget kommer igång, säger Henrik. Väg 73 är nu färdigutbyggd till motorvägsstandard hela sträckan mellan Stockholm och Nynäshamn. 18

19 KAN EN LÅDA GÖRA DIG TILL SVERIGES SÄKRASTE YRKESFÖRARE? Vårt försäkringspaket Trygga Yrkesförare ser inte bara till att du är rätt försäkrad. Om något händer ser vi också till att du får snabb assistans. Du får ett direktnummer till våra experter och vi garanterar snabb handläggning. De fl esta olyckor behöver dock aldrig inträffa, vi hjälper dig minska både risker och kostnader. Trygga Yrkesförare försäkringslösningen för Sveriges säkraste yrkesförare. VILL DU BLI EN AV SVERIGES SÄKRASTE YRKES- FÖRARE? RING ELLER BESÖK I samarbete med

20 Ingemar Resare drar öster ut Den 1 januari 2012 får Sveriges Åkeriföretag Öst en ny regionchef. Ingemar Resare, som för närvarande arbetar hos ABC-åkarna, blir ny regionchef när Jocke Larsson går över till att arbeta med förmånsavtalen inom SÅ Sparman på heltid. Här publicerar vi en artikel om chefsbytet som tidigare publicerats i Sveriges Åkeriföretag Östs medlemstidning Transportproffs. Ingemar Resare finns redan i organisationen sedan 8,5 år. I Ingemars vardag idag hos ABC-åkarna erbjuder han medlemmarna rådgivning inom transportekonomi och kostnadsberäkning. Han är också aktiv inom sektionsverksamhet, trafiksäkerhet och renhållningsfrågor. Några av er kanske redan har träffat honom på en transportekonomiutbildning eller på vår grillkväll hos Swedol då Ingemar berättade om olika IT- och mobillösningar anpassade efter åkeribranschen. SÅ Sparman Nuvarande regionchefen Jocke Larsson har under 2011 ägnat halvtid åt SÅ Sparman, dvs att arbeta fram bra avtal till våra medlemmar i hela landet. Detta arbete intensifieras nu när han alltså från 1 januari 2012 går över till att arbeta heltid med SÅ Sparman. Transportproffs passar på att intervjua både Jocke och Ingemar Jocke, hur känns det att du ska lämna din post som regionchef i Sveriges Åkeriföretag Öst? Om jag hade lämnat organisationen helt hade nog separationsångesten varit ganska öronbedövande men så är det ju inte. Jag kommer att fortsätta ha kontakt med både medlemmar och medarbetare även i fortsättningen och det är en av de stora uppsidorna med det här jobbet. Självklart blir det så att kontakten med de medlemmar, styrelse med flera, som jag har haft mest att göra med, kommer att bli betydligt mindre men samtidigt kommer möjligheterna till kontakter med deras kollegor i övriga landet att öka. Du har ju arbetat som VD på Sveriges Åkeriföretag Öst sedan 2001 och var med och ledde in Öst som första förening i den nya organisationen. Vad tycker du om förnyelseprocessen och att Sveriges Åkeriföretag nu är en enda organisation? Det har tagit något år längre än det hade behövt kan man tycka men samtidigt kan jag se att en högre hastighet hade inneburit ytterligare utmaningar för det praktiska genomförandet av alla överlåtelser m m. Kommunikation kan aldrig bli tillräckligt bra har vi lärt oss men i det skedet vi är i nu så känns det som om medarbetarnas oro för framtiden har lagt sig betydligt. Detta har skett i takt Jocke Larsson blir nu Sparmangeneral på heltid. med att det har visat sig att det har blivit som vi sade och inte som en del befarade. Har det blivit som du trodde? Än så länge har det blivit som jag hoppades och vi har en del utväxling kvar att ta ut när alla är med i vagnen. Skillnaden mellan hur arbetet bedrevs före och efter övergången är inte så dramatisk. Den största förändringen i vardagen har vi regionchefer förstås drabbats av eftersom vi plötsligt har en chef att rapportera till, utöver åkeriföreningens styrelse som fortfarande finns kvar. Vad har varit roligast med ditt arbete som VD och senare regionchef? Det har aldrig varit långtråkigt att arbeta hos oss och det hänger ihop med att vi har varit, och är fortfarande, väl- 20

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag

Sunda transporter från sunda åkeriföretag UTSKRIVBAR VERSION AV PROGRAMFÖRKLARING Fair TRANSPORT format: Liggande A4 Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter.

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför gods- eller persontransporter; VVFS 2008:159 Utkom från trycket den 7 mars 2008 beslutade

Läs mer

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT

INBJUDAN TILL MITTIA SKOGS TRANSPORT LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM SKOGSTRANSPORT INBJUDAN TILL MITTIA LJUSDAL 14-15 AUGUSTI 2015 NORDENS STÖRSTA FACKMÄSSA INOM 1 9 9 9-2 0 1 1 9 9 9-2 0 1 5 Möten mellan människor På mässan är den tunga frågan högaktuell Per-Arne Weglin p r o j e k

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

www.tomtom.com/business

www.tomtom.com/business www.tomtom.com/business WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet av fordonen för att sänka

Läs mer

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat

Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat 23042012_WORKsmart_ECO_bro_SE WORKsmart -Eko Skydda miljön och förbättra ert ekonomiska resultat www.tomtom.com/business Let s drive business Innehåll 2 Hur grön är er verksamhet? 3 Optimera utnyttjandet

Läs mer

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil

Dags för fortbildning se sidan 6. Yrkesförarkompetens. för förare av buss och tung lastbil Dags för fortbildning se sidan 6 1 Yrkesförarkompetens för förare av buss och tung lastbil Att köra lastbil eller buss i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014

TINGSRYD TINGSRYD TINGSRYD LBC LBC LBC. 75 år på väg TINGSRYDS LBC 1939-2014 75 år på väg S 1939-2014 1 Året var 1939 Tidig styrelse samlad och uppställd för gruppfotografering. Åkerierna skulle organisera sig i åkeriföreningar/lastbilscentraler (samlas under ett tak) som i sin

Läs mer

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon!

Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! UTSTÄLLARINBJUDAN Mässan med allt fokus på lätta arbetsfordon! 16 17 oktober 2013 UTSTÄLLARINBJUDAN Bilar som Jobbar rullar nu in på Stockholmsmässan Efter en succéartad premiär 2011 på Infra City tar

Läs mer

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB

Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB www.gub.se Välkommen till Gamla Uppsala Buss AB Gamla Uppsala Buss (GUB) är ett av Sveriges största kommunägda bussföretag. Vår huvudverksamhet är att bedriva kollektivtrafik på entreprenad. Företaget

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter

RALLYN &TRAFFAR. Så var då rally- och träffsäsongen åter RALLYN &TRAFFAR Veterane r föl Så var då rally- och träffsäsongen åter ifullgång' Antalet sammankomster för veteranentusiasterna äl många och ökar. En trend är att man av föklarli$a skäl besöker de evenemang

Läs mer

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare

Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare Skillnaden i att vara lastbilsförare i dag och för hundra år sedan, är enorm. Förutom den rent tekniska utvecklingen med större och effektivare fordon och avancerad kommunikation, är förarens vardag lika

Läs mer

service & after sales The sideloader specialist

service & after sales The sideloader specialist service & after sales The sideloader specialist 2 Världsledande och alltid nära våra kunder HAMMAR Maskin AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en mobil självlastande containerutrustning, sidlastare,

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil!

Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil! Vi tror på riktigt bra service. Det gäller både dig och din bil! Stanna kvar hos oss när vi servar din bil och gör något trevligt! Om du vill ha några av de extra tillval vi presenterar här intill, fyll

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

Håkan Ek, Strategic Business Manager, Atlet

Håkan Ek, Strategic Business Manager, Atlet Välkommen till MA-Systems kunskapsseminarium o n s d a g 6 m a j t o r s d a g 7 m a j För många i branschen har MA-systems kunskapsseminarium kring truck- & maskinutbildning, logistik, säkerhet och lagerhantering

Läs mer

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har

Kör längre spara. Alla verkstäderna vi har BILEKONOMI AV MIKAEL STJERNA/TEKNIKENS VÄRLD Kör längre spara Samma service, samma bil. Men du sparar över 2 000 kr på att välja rätt verkstad. Privata Affärer har jämfört priserna på Volvooch Saab-verkstäder.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Fakta om åkerinäringen

Fakta om åkerinäringen Fakta om åkerinäringen Fakta om Åkerinäringen 2013 I den här broschyren presenterar vi statistik om åkerinäringen. Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation. Organisationen representerar

Läs mer

Hej svejs bland tackel och tåg.

Hej svejs bland tackel och tåg. Nr 2 2009 Årgång 27 Hej svejs bland tackel och tåg. Detta blir den sista tidning, som kommer från min dator. Jag har skrivit i tidningen sedan 1996. Det känns som om nya idéer och bättre datakunskaper

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping

Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste

Läs mer

YrkesKompentensBevis för busschaufförer.

YrkesKompentensBevis för busschaufförer. YrkesKompentensBevis för busschaufförer. Lagen om Yrkesförarkompetens ska garantera att alla yrkeschaufförer har rätt kunskap och skicklighet för att säkerheten på vägarna ska öka. Värdefulla chaufförer

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Produkt broschyr 2012

Produkt broschyr 2012 Produkt broschyr 2012 Hyr-Lift AB finns idag Örebro, Eskilstuna, Västerås och Hallsberg med ca 25st anställda och över 700st liftar. Vi har även återuthyrare/partners i Katrineholm. Vi är en av regionens

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014

Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Veteranresa till Istanbul 28 31 mars 2014 Deltagare: Stockholmare: Göteborgare Gunnar Landborg Jan Lemos Håkan Karlsson Jukka Hämäläinen Klas Eliasson Bo Hörnquist Birger Vilhjalmsson Magnus Juthage Ingemar

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon

Rapport. Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon Stockholm 2013 Rapport Uppställningsplatser och säkra uppställningsplatser för tunga fordon C S V E R I G E S Å K E R I F Ö R E T A G B O X 7 2 4 8 1 0 3 8 9 S T O C K H O L M B e s ö k s a d r e s s :

Läs mer

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium!

KUNSKAPS- SEMINARIUM. Missa inte årets upplaga av Sveriges största branschseminarium! V Ä L K O M M E N T I L L M A - S Y S T E M S KUNSKAPS- SEMINARIUM 1 2-1 3 M A J G R A N D H O T E L I L U N D Truckutbildning, säkerhet, nya lagar och regler, lagerhantering, logistik och arbetsmiljö

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Övergångsorganisationen

Övergångsorganisationen Övergångsorganisationen Övergångsorganisation Stab Vägtrafik lagstiftning Yrkestrafik Fordon Körkort Förvaltnings rätt Statistik ochanalys Transportstyrelsen Vägtrafikavdelning Stab Vägtrafik lagstiftning

Läs mer

Varför ska du köpa bil av oss?

Varför ska du köpa bil av oss? Varför ska du köpa bil av oss? Ett tryggt bilköp. De flesta vill köpa sin bil av någon man har stort förtroende för. Det gäller både nya och begagnade bilar. För oss handlar förtroende framförallt om två

Läs mer

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE PRISLISTA 2013 METROS METROPOLITER Metro är Sveriges största tidning med ca 1,4 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges storstadsregioner där unga, moderna storstadsmänniskor rör sig.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 51 December 2009 Kostnadsfria seminarier Lansering av vår nya hemsida! Kurser Öhrlings PricewaterhouseCoopers: - Visionsbyrån Online If: Prova-på-försäkring

Läs mer

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis

FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis FAQ om YKB Yrkeskompetensbevis Vad står YKB för? Det står för Yrkeskompetensbevis. Vilken myndighet är ansvarig för Det gör Transportstyrelsen. Vad säger lagen om yrkeskompetens? Lagen innehåller bestämmelser

Läs mer

Du är inbjuden till... HR-Dagen på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Fredag 6 november

Du är inbjuden till... HR-Dagen på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm. Fredag 6 november Du är inbjuden till... HR-Dagen på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm 2015 Fredag 6 november Nya insikter & nya idéer! Efter att fem år i rad ha arrangerat den mycket uppskattade HR-Båten är det nu dags

Läs mer

SWEDISH OPEN SQUASH 09

SWEDISH OPEN SQUASH 09 SWEDISH OPEN SQUASH 09 Avgörs på fyrglasbanan i Linköpings Sporthall 5-8 februari. Kvalspel Linköping Squash Center och Norrköping Squashcenter.net 3-4 februari. Världens proffs är eniga Case Swedish Open

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Nio procent av de nyanställda är kvinnor

Nio procent av de nyanställda är kvinnor TYAs RAPPORT: REKRYTERING AV LAST- BILSFÖRARE 2013 Nio procent av de nyanställda är kvinnor Varje utbildningsplats är viktig för branschen Denna rapport kompletterar TYAs Arbetskraftsbarometer juni 2013.

Läs mer

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset

Vi levererar! Urban Svahn vd Höganäshuset Vi levererar! Bränd lera är vackert, har en varm och härlig känsla samt en tidlöshet som förenar oss med historien. De senaste åren har kakel och klinker använts mer och mer för att skapa nya rum som terrasser,

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig

UHPOI samarbete med. Möt din inköpscoach. Inköp på dina villkor. Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig UHPOI samarbete med Privattandläkarna Inköp på dina villkor Möt din inköpscoach Tomas hjälper dig att handla rätt Allt fler av Privattandläkarnas medlemmar ansluter sig Magnus Isberg på Privattandläkarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

Sigtuna projektet Ekilaskolan

Sigtuna projektet Ekilaskolan Sigtuna projektet Ekilaskolan Tre stenar och några träd. En kör längst bak i rummet. Några människor söker efter föda. För länge sedan Innan vi hade internet Och människan trodde Att solen var gud. Då

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt

Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt GARANT Bil Bilförsäkringen som för våra medlemmar framåt När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer med

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan!

Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund. Inbjudan! Chokladsalongen Chokladfest i hela Askersund Inbjudan! till utställare och värdar 2008 Chokladfesten växer! En gång om året fylls Askersunds gator och torg med doften av choklad! Den 12 14 september 2008

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09

Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB. BIL Sweden. Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 Rättegången i Marknadsdomstolen BIL Sweden./. MECA Sweden AB BIL Sweden Anders Norén Teknik och Miljö 2012-01-09 BIL Sweden Punkter i stämningen BIL Sweden har stämt MECA att vid vite upphöra med marknadsföring

Läs mer

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL.

V Ä L K O M M E N VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. Din Personalbil VÄLKOMMEN VÅR FILOSOFI ÄR ATT DET SKA VARA ENKELT ATT ANVÄNDA EN LEASEPLAN-BIL. ENKELT FÖR DIG DÄRFÖR ATT VI, PÅ DIN ARBETSGIVARES UPPDRAG, HANTERAR DET MESTA VAD GÄLLER ADMINISTRATIONEN

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1

Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 Årgång 7 Nr 9 December 2004 ÅRETS SISTA NAMNKLUR JULFESTER KANAL ERBJUDANDE M.M. Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund Tfn: 0911-70253 E-post:

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER 1 SVERIGES ÅKERIFÖRETAG NÄTVERK BYGG- OCH ANLÄGGNINGSTRANSPORTER 2 Marcus Wendel SÅ Sveriges Åkeriföretag ABC Stockholm/Uppsala län Transportrådgivning, Transportekonomi, Utbildning, YKB-lärare Remisshantering,

Läs mer

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning februari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN

Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Beslutat av bildningsnämnden 2011-05-30 SKOLSKJUTSREGLER FÖR ELEVER I GRUNDSKOLA OCH GRUNDSÄRSKOLA I HAMMARÖ KOMMUN Regler Övrig information 1. Fri skolskjuts Rätten till fri skolskjuts omfattar i Hammarö

Läs mer

INRIKTNING TRANSPORT

INRIKTNING TRANSPORT INRIKTNING TRANSPORT TYA vill med denna information hälsa dig välkommen till transportbranschen. Sid 1. Välkomstbrev från branschen Sid 2. Kursöversikt Sid 4. Transport- och yrkestävlingar Sid 5. Kollegahjälp

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015

Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: Olof Thiel Ombyggnad av Brodepån Start hösten 2013 Klar hösten 2015 Foto: SL Stockholm växer och fler behöver åka kollektivt ETT STEG PÅ VÄGEN ÄR ATT BYGGA UT PENDELTÅGSTRAFIKEN Arbetet med att förstärka

Läs mer

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN

M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN M-B JOURNALEN 4 2013 YOUNGTIMER MED SAMLARPOTENTIAL MERCEDES 123-SERIEN 18 4 2013 M-B Journalen W123 19 M-B JOURNALEN 4 2013 W123 123-serien är den mest sålda i Mercedeshistorien med sina nästan 2,7 miljoner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Kombinationer och banor i agilityträningen

Kombinationer och banor i agilityträningen Kombinationer och banor i agilityträningen av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2012 En av de saker som gör agility så fantastiskt roligt är den ständiga variationen. Ingen tävlingsbana

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer