SeeTec 5. Total hantering av IP-video

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SeeTec 5. Total hantering av IP-video"

Transkript

1 SeeTec 5 Total hantering av IP-video

2 Nätverksbaserad videoövervakning med SeeTec 5: något om dina fördelar. SeeTec 5 är flexibel och skalbar Mjukvaran SeeTec är inte bunden till någon tillverkare och kan hantera produkter från alla ledande producenter av kameror och tillhörande hårdvara. Detta innebär att olika hårdvaror från flera tillverkare kan arbeta tillsammans, för att på bästa sätt möta olika projektkrav. Den har också interface till ett stort antal applikationer från andra producenter såsom brandlarm, passerkontroll och fastighetsstyrning. Dessutom, i form av en äkta klient-/server-lösning, kan SeeTec 5 enkelt ändras i storlek och är lämpligt att användas i system från en enda kamer enheter. Då ett system enkelt kan byggas ut, kan det växa i takt med anläggningens krav och behov och ger på detta sätt hög säkerhet för investeringen att även fungera i framtiden. SeeTec 5 medger skräddarsydda paket De alternativ som erbjuds genom nätverksbaserade videohanteringssystem ger mycket mer än bara visning, lagring och arkivering av bilddata. Tillvalsmoduler som SeeTecs avläsning av registreringsskyltar på bilar eller SeeTecs produktserier för analyser innebär en automatisk förbehandling av händelser, vilket avsevärt reducerar arbetsbelast- ningen för säkerhetspersonalen. SeeTec har även mjukvarumoduler för vissa speciella arbetsområden, såsom finans-, återförsälr-och transportmarknaden, som integrerat med ett företags ekonimi-procedurer gör händelsesökning mycket snabbare. Totalt sett innebär skräddar- sydda lösningar värdefulla besparingar. SeeTec 5 är kraftfull och innovativ Vare sig det gäller en enda H.264, megapixel- kamera eller en mängd videoströmmar, så kan SeeTec 5 leda vägen mot framtida, nya teknologier. SeeTecs filosofi är att integrera ny mjuk- och hårdvara så totalt och grundligt som möjligt, för att ge användare tillgång till ett komplett funktionsspektrum. Genom den modulära uppbyggnaden av mjukvaran och den underliggande klient-/ serverarkitekturen är SeeTecs system mycket kraftfulla och gör det möjligt att skapa anläggningar som täcker flera platser med hjälp av en flertal servrar med distribuerad mjukvara. SeeTec 5 är tillförlitligt Ett stor antal välkända företag och organi- sationer i Europa och övriga världen förlitar sig på stabiliteten och tillförlitligheten hos vår mjukvara, utvecklad i Tyskland. Många års erfarenheter, baserade på en mängd framgångsrika projekt, har gjort SeeTec till en av de världsledande lösningarna för videohantering. Även efter genomförd försäljning får SeeTecs kunder kompetent och professionell support via certifierade samarbetspartners eller direkt från SeeTecs supportteam. Med vår modell för service kommer våra videosystem alltid att förbli uppdaterade med senaste teknik. Vill du göra ett fösök? Testa SeeTec 5 utan förbehåll och kostnader. Gå till där du kan beställa en helt gratis, i 30 dagar fullt fungerande testversion, som kan nedladdas till din dator. Nästa generatio ns videoövervakning E edan 1998 utvecklade SeeTec en speciell applikation för videoövervakning med världens första mjukvara för hantering av nätverksbaserade kameror. Sedan dess, tack vare sitt nyänkande, sin flexibilitet och tillförlitlighet, har IP-video utvecklats till en vägledande teknik inom videoövervakning och med SeeTec har du en samarbetspartner som är ledande leverantör inom detta marknadssegment. SeeTec ger en optimal lösning för varje system, från små anläggningar med fem kameror upp till stora installationer med flera tusen videokällor och interface mot en mängd olika säkerhetssystem från andra producenter. Videoserver för anslutning av analoga kameror Server 1 Grundtjänster, CM1, MDB2 Monitorvägg SeeTec 5 är en av marknadens mest kraftfulla mjukvaruprodukter för videoövervakning. Vad gäller hårdvara är den producentoberoende och kan hantera nätverkskameror från alla ledande tillverkare. SeeTec 5 anpassar sig flexibelt till kraven från samverkande system och är kraftfullare och avsevärt mer kostnadseffektiv än all annan standard videoutrustning. Befintliga, analoga komponenter kan utan problem integreras i det nya nätverket. Andra typer av säkerhetssystem; såsom brandlarm, inbrottslarm och passerkontroll kan integreras och kontrolleras via en mängd olika interface. Server 2 CM 1, MDB 2 Kamera nät NÄTVERKSKAMERA Med SeeTec 5 får ett videoövervakningssystem större funktionalitet och fexibilitet, samtidigt som kostnaderna hålls nere. SeeTecs kunder kan gläd sig åt fördelarna med ett nätverksbaserat system för videoövervakning och videolösningar inom industri-, butiks-, hälsovårds, nans- och transportmarknaden samt för övervakning av cityområden eller parkeringsplatser, ofta på utspridda platser. SeeTec används också för att registrera hur olika bygnaddsprojekt framskrider eller för att övervaka olika arbetsmoment. Många välkända företag och organisationer runt hela världen räknar alltid med SeeTec när de ska använda videoövervakning i samband med sina projekt. Brandlarm Fastighetsövervakning och passerkontroll EXTERNA SYSTEM Inbrottslarm VoiP internkommunilkation In-/Utgångsinterface Kamera nät med anslutningsmöjlighet via Internet Awarded solution. Certifierad År 2008 utfärdade den tyska test- och certifieringsorganisationen VBG (Arbetsgivarnas förening för trygghetsförsäkran) ett certifikat för SeeTec (BGV). Utförda tester innefattade inspelning av larm och tvetydiga händelser, inspelningens hastighet och kvalitet, åtkomst till backup, felmeddelanden samt systemets stabilitet. År 2010 blev SeeTec 5 godkänt av Fiduca, en av de största IT-leverantörerna inom banksektorn, för användning i Fiducas IT-system. RFID (Identifikation via radio) Kamera nät med IP videolarmsensor för intelligent videoanalys Kamera nät med Pan/Tilt/Zoom Standard-PC för videoövervakning och styrning av ansutna enheter Denna nya lösning har visat sig fungera mycket bra i drift. En mycket viktig faktor för oss är att systemet är verkligen stabilt. Schweiziska järnvägsmyndigheten, SBB 02 SeeTec 5 Programvara för videosäkerhet 1 Du hitter fler detaljer om detta under Tekniska data på sidan 8 2 CM : CameraManagement, MDB: Multimedia DataBas SeeTec 5 Programvara för videosäkerhet 03

3 Skalbarhet, Lastbalans och Arkitektur FÖRETAGETS HUVUDKONTOR I ROTTERDAM Servern med basfunktionerna är placerad i adminstrationsbyggnaden. Den utför tjänster som att hantera användare och styra händelser. På detta sätt garanteras den grundläggande funktionen hos hela systemet. Det finns även bildservrar i butikerna som också lagrar de bilder som skapas på dessa platser. S eetec 5 är uppbyggt i moduler och arbetar i nätverk. Alla funktioner finns organiserade i dessa moduler, vilka kommunicerar med varandra via TCP/IP. Genom att använda flera installationer i distribuerade servrar kan ett system byggas praktiskt taget hur stort som helst. De olika servrarna kan installeras på olika önskade platser, t.ex. i regionala kontor. Grunden för det kompletta systemet utgörs av en klient-/serveruppbyggnad där klienterna är fysiskt separerade från servern. Både inspelningen av bilder och kamera- kommunikationen utförs i form av tjänster. På detta sätt behöver inga applikationer startas upp i servern på användarnivå. Det krävs således ingen lokal inloggning vid servern. Denna arkitektur banar väg för mycket komplexa applikationer med lagring av upp till bilder/sekund per lagrande server. En annan fördel med denna uppbyggnad är att redundans kan skapas i det kompletta systemet. Även om det blir ett spännings-, nätverks- eller serverfel kan SeeTec 5 alltid garantera hög tillgänglighet. Lastbalans Då tjänsterna hos individuella servrar kan distribueras till en eller flera andra servrar i praktiskt taget valfri konstellation kommer arbetsbelastningen att kunna fördelas över tillgänglig hårdvara på det mest effektiva sättet. Detta innebär att extremt höga och omfattande krav vad gäller systemets tillgänglighet, redundans och uppdateringshastigheter kan uppfyllas. Användningsexempel: Ett typiskt exempel på användning: Ett företag har sitt huvudkontor med produktion och lager i härheten av Rotterdam i Nederländerna. Det finns även ett regionskontor i Basel, Schweiz med ett stort distributionscenter samt ett försäljnings- och utbildningscenter i sydtyska München. Det kompletta systemet för videoövervakning består av flera distribuerade servrar och arbetsstationer. På detta sätt kan företaget bäst utnytt sin hårdvara för tillgänglig bandbredd. Andra samverkande applikationer som e-post- och fax-server, ERP, etc., kan samtidigt fungera parallellt utan några, problem. SeeTecs mångsidiga plattform SeeTecs mångsidiga plattform medger en mängd alternativ att ansluta SeeTec-lösningar till tredje parts system för många Efter att ha genomsökt marknaden efter fördelarna med att använda analog eller digital teknik, beslöt vi oss det bästa alternativet vi hittade: SeeTec videoövervakning. Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau olika typer applikationer. SeeTec 5 har interface mot en mängd olika lösningar för områden som fastighets- och passerkontroll men också inbrotts- och brandlarm. Detta gör det möjligt att, exempelvis, visa larmdata från SeeTec 5 i tredje parts larmcentraler. Detta innebär att en monitorvägg i larmcentralen kan användas för att visa kamerabilder från SeeTecs interna REGIONSKONTOR I BASEL Då kontoret i Basel inte har någon egen vakt vid entrén sköts denna funktion från Nuremberg. När någon ringer på klockan i Basel aktiveras ett larm hos väktarna i Nuremberg. Tack vare levande bilder i realtid kan säkerhetspersonal se vad som händer vid entrén i Basel. Den kan sedan tala till personen via entréns internkommunikationssystem och öppna dörren/grinden med hjälp av SeeTec. system. SeeTecs lösningar kan också åstadkommas med hjälp av SeeTecs industrimoduler, som gör det möjligt att integrera videohanteringssystem med ett företags normala, adminstrativa system. Det går även att kommunicera med tredje parts system, t.ex. genom larm aktiverade via TCP/IP, RS232 eller OPC samt även genom funktioner i SeeTec 5s SDK. Larmscenario Larmscenarion används för att i detalj bestämma hur ett externt, tredjepartssystem ska kontrolleras, samt vilka åtgärder som inkommande händelser ska medföra. Till exempel kan en larminspelning startas eller externa system styras via kamerabaserade videosensorer, SeeTecs moduler för video- analys, nätverks in-/utgångar, potentialfria kontakter och andra aktiverare. Genom att, till exempel, använda SIP-modulen är det möjligt att tala genom dörrens porttelefon och sedan låsa upp dörrar via potentialfria kon larmsce- INTERNET narion på ett sådant sätt att de endast kan kommas åt av behöriga användare. Administration av användare Mer än tusen användare kan hanteras genom administrationen av användare. Organisationer kan tilldela mycket detaljerade rättigheter till varje användare vad gäller deras åtkomst till kamerors bilder och deras PTZ-styrning samt även för kontroll av andra komponenter som knappar och byggnadsritningar. Naturligtvis kan administrationen av användare också integeras med Active Directory så att du kan logga in med det namn du använder i Windows. SeeTec SDK SeeTec har ett programmeringsinterface, med komplett dokumentation, så att SeeTec kan integreras med system från. tredje part. På detta sätt kan applikationer från andra tillverkare bekvämt och enkelt utnytt funktionerna och fördelarna med SeeTec 5. Producentoberoende Ett stort antal kameratillverkare erbjuder ett brett sortiment av kameramodeller på marknaden, var och en med sina för- och nackdelar, där allt måste vägas in och tas med i beräkningen när ett project planeras. Detta är det tyngst vägande skälet att SeeTec har en policy att vara helt producentoberoende. Nätverkskameror ch videoservrar från alla Producentoberoende välkända tillverkare och ett stort antal I/Ooch SIP-moduler, larmaktiverare och videodetektorer kan samarbeta med SeeTecs mjukvara.standard serversystem från alla ledande tillverkare kan också användas som serverhårdvara för SeeTec 5. Du kan uppnå en optimal prestandanivå för pengarna genom det fria valet av IT och kameror. SÄKERHETSCENTRAL MED TOTAL KONTROLL I denna säkerhetscentral finns alla data tilgängliga och den kan kontrollera alla systemets kameror och anslutna system i Rotterdam, München och Basel. Bilder och användargränssnitt visas på en skärmvägg med sex monitorer. LOGISTIKCENTRAL I MÜNCHEN Det finns två systemservrar i logistikcentralen i München. De lagrar alla bilder från alla kameror i Basel. Dessutom finns det flera trådlösa WLAN-kameror monterade i Basel, där fordon normalt passerar, vilka är integrerade i SeeTec 5. Personal i säkerhetscentralen i Rotterdam kan inte bara se bilder från kamerorna, utan även styra dessa (PTZ). Naturligtvis överförs endast data via Internet när någon i München vill arbeta med kamerorna placerade i Basel. 04 SeeTec 5 Programvara för videosäkerhet SeeTec 5 Programvara för videosäkerhet 05

4 Komplexa funktioner Enkelt handhavande Menyträdets struktur Menystrukturen förenklar intuitiv och snabb navigation på ett sätt liknande Microsofts operativsystem Windows. Kameror, knappar, våningsplan och andra interface-element kan grupperas och tilldelas i de tydliga, användarvänliga menystrukturerna. Ronderingar Kameror kan konfigureras att automatiskt utföra så kallade väktarronderingar. Det är möjligt att flytta till individuella kamerors förinställda lägen samt att öppna kamerafönster och -visningar. Alla åtgärder kan utföras under en specificerad tidsrymd. Våningsritningar Ritningar över våningsplan kan integreras i mjukvaran för att ge en komplett översikt över det område som övervakas. Kameror, dörrar m.m., kan placeras in på ritningarna i form av symboler och sedan väls med ett klick. I händelse av larm visas det objekt som löst ut larmet i rött. Många monitorer* Ett obegränsat antal monitorer kan användas för att visa olika funktioner. Den första monitorn kan, till exempel, visa våningsritningar med en systemöversikt, den andra kan på delad skärm visa bilder från nio olika kameror medan den tredje visar levande bilder från en kamera som just rapporterat ett larm. Obegränsat antal bildparametrar Du kan bestämma bildparametrarna för varje individuell kamera, t.ex. bildstorlek, bildhastighet, upplösning, kompressionsgrad etc. Ett aktiverat larm vid en kamera kan automatiskt växla från lägsta standardvärden till larmläge samt visa och spara bilderna i, exempelvis, maximal hastighet, storlek och upplösning. Multi-streaming Genom så kallad multi-streaming kan många olika bilddata från en kamera tas emot i olika format och upplösningar. Till exempel, MJPEG-bilder med en lägre bildhastighet kan användas för lagring i servern, medan H.264-bilder med högre kvalitet kan användas för visning av levande bilder. VERTIKALA LÖSNINGAR* Industrispecifika värdepaket kan läggas till befintliga SeeTec-installationer i form av moduler, så att videoövervakningen kan integreras i ett företags ordinarie arbetsprocesser. På detta sätt kan interface mot ERP- eller kassasystem totalt förändra och skapa nya möjligheter för videosystemet. Dra och släpp förenklar Genom att dra-och-släppa symboler för alla komponenter i SeeTec 5, t.ex. kameror, dörrar, spärrar etc., kan dessa placeras ut i våningsritningar, storleksändras, ritkas in och tildelas önskad funktion. När detta gjorts kan funktionen utnytts genom att enkelt klick på dess motsvarande position i våningsritningen. Mobil åtkomst Med alternativet SeeTec Anywhere kan du starta upp en SeeTecklient från ett USB-minne eller drivenhet i nätverk, utan föregående installation av programvara, för att på detta sätt via Internet eller Intranet få tillgång till en SeeTec-server. Det fionns även en mobil klient tillgänglig för vissa mobila enheter, som gör det möjligt att få tillgång till arkiverade eller levande kamerabilder i händelse av larm. Ljud SeeTec kan hantera ljud i en riktning eller dubbelriktat. Integrationen av MPEG4, till exempel, gör det möjligt endast avlyssna samtal som sker framför en kamera. Dessutom, med hjälp av VoIP kan system för internkommunikation med hög kvalitet och tvåvägsljud, integreras i total IP videohantering. Central administration Om en anläggning täcker flera olika platser och fastigheter, kan det kompletta systemet administreras från valfri plats genom en primär konfigurationsmodul. I administrationsoch konfigurationsläge kan SeeTec 5 centralt ändra och hantera varje kamera, varje server och ändra inställningrna för varje klient. NAT-support Med NAT-support är det möjligt att få tillgång till en SeTec-server från en SeeTec-klient via Internet, utan att behöva använda en VPNansluning. INTELLIGENT VIDEOANALYS* Analysmodulerna i SeeTecs produktprogram kan utföra avancerad analys av video för att kunna uppfylla alla önskemål. De är kapabla att snabbt och tillförlitligt upptäcka potentiella risker och utföra riktade åtgärder vid larm. Alla analysparametrar konfigureras direkt i SeeTecs användargränssnitt. Vi är helt övertygade att vi fattade rätt beslut när vi valde att använda SeeTecs system. Det uppfyller på alla punkter helt perfekt våra krav och önskemål. SPAR Österreichische Warenhandels-AG Användarprofiler Det går att kongurera användarproler för alla nivåer ner till enstaka kameror. Användare kan nytt sin egen prol på valfri arbetsstation, oavsett var denna är placerad. Kontroll med joystick PTZ- och dome-kameror kan styras genom SeeTecs mjukvara med hjälp av en joystick (styrpinne) eller en virtuell kontrollpanel. Detta medför en snabbare och mer exakt styrning av kamerapositioner. Larmlistor Larm i listorna sorteras efter prioritet: låg, mellan eller hög. Ett larm kan ha fyra olika status: öppet, återställt, nekat samt verifierat. Kryptering Överföring och lagring av bilddata och behörigheter är alltid krypterade. Händelseloggen Alla händelser och processer, t.ex. larmkvittering, knapptryckning och dörrstyrning i SeeTec 5, lagras och kan sökas i den användarbaserade händelseloggen. Export av bilddata Bilddata kan automatiskt exporteras till DVD eller yttbara minnesenheter (USB, lös hårddisk etc.) för ytterligare behandling. Exporten är krypterad så att bilddata endast kan visas efter det att rätt användarbehörighet angivits. Komplexa larmscenarion Med SeeTec 5 är det möjligt att skapa komplexa larmscenarion som startar samtidig inspelning av bilder från valfritt antal kameror i systemet i händelse av utlöst larm. Dessutom kan tredje parts system i form av porttelefoner och dörröppnare styras genom olika larmscenarion. AVLÄSNING AV REGISTRERINGSPLÅTAR* Avläsning av registreringsplåtar i videobilden medger automatisk passerkontroll och styrning av bommar/spärrar, tilldelning av parkeringsplater och lastkajer samt aktivering av larmscenarion konfigurede i SeeTec 5. Trafikstyrning förenklas, vilket innebär kostnadsbesparingar. Porttelefoner Porttelefoner (internkommunikationssystem) används för tvåvägs kommunikation via SIP/Voice och kan integreras med potentiafria kontakter för upplåsning av dörrar. Monitorvägg Tillvalet Monitorvägg används för manuell aktivering av levande bilder på valda monitorer eller videoväggar. I stora installationer kan detta tillval ge samtidig visning av era olika bilder på en monitorvägg. Obegränsat antal av klienter SeeTec 5 har stöd för ett obegränsat antal klienter, beroende på gällande licens. Systemet kan när som helst expanderas, för att utöka antalet klienter, genom att uppgradera gällande licens. 06 SeeTec 5 Programvara för videosäkerhet * För vissa funktioner krävs en extra modul. SeeTec 5 Programvara för videosäkerhet 07

5 Tekniska data Produkt ProBox Enterprise Edition Artikelnummer SO200B1 SO200B2 SO200B3 SO200B4 SO200B5 SO200B7 SO200B8 SO200B9 SO200B11 SO200B0 Antal kameror obegränsat Antal klienter obegränsat Antal WebClients obegränsat Antal I/O-moduler obegränsat Våningsritningar inte tillämpbart Hopkopplade servrar inte tillämpbart 2 Komplexa larmscenarion inte tillämpbart Krypterad överföring inte tillämpbart Active Directory inte tillämpbart Väktarronderingar inte tillämpbart SIP ljudinspelning inte tillämpbart Monitorvägg inte tillämpbart 2 Generella produktegenskaper Hanterar flera monitorer Rörelsedetektering Video- / bildexport Ljudexport Lagringsmedia Inspelningar möjliga att använda som bevismaterial Inspelning Inspelning audio MPEG4 Krypterad export Automatisk export Sabotageskydd för kameror PTZ-styrning Interface till tredje parts system Intelligenta videosensorer Maximal bildhastighet per server (fps) Bildhastighet per kamera (fps) Maximal upplösning Standarder för videokomprimering Många videoströmmar Händelsehantering Larmrapportering Sökvillkor Kontroll med Joystick Server- och klientsystem som kan användas (server eller kamerabaserad) JPEG, AVI (beroende på installerade codec) WAV (beroende på installerade codec) DAS, NAS, SAN, DVR, IDE, SATA, SCSI Raid Manuell, permanent inspelning, larminspelning, tidsstyrd inspelning Brandlarm, passerkontroll, inbrottslarm, alla detektorer med potentialfri kontakt Snubbeltråd, inpassering, utpassering, uppdykande, försvinnade, kvarlämnat, borttaget Upp till 3500 (beroende på hårdvara) obegränsat obegränsat MJPEG, MxPEG, MPEG4, H.263, H.264, på många nivåer E-post, SMS, SMTP, SNMP, http, TCP, OPC Händelse, datum, klockslag, kamera, larm, full text Microsoft Windows XP Pro från SP3 / Vista Pro och Ultimate7 Pro samt Ultimate / 2003 Server / 2008 Server (32 bitars och 64 bitars) Tillval (utbyggnadsmoduler) ProBox Enterprise Edition Just Watch-klient inte tillämpbart SO220B0 3 Master-klient inte tillämpbart SO220B3 3 ProBox-klient (medföljer) inte/tillämpbart Web-klient (3 inkl.) (medföljer) SO220B8 3 Mobile-klient inte tillämpbart SO220B9 3 Monitorvägg klient inte tillämpbart SO220B4 3 Monitorvägg Manager inte tillämpbart SO250B5 SeeTec Anywhere USB SO291A1 3 SO291A1 3 SeeTec Anywhere NET SO291A0 3 SO291A0 3 Nätverkskamera (medföljer) SO210B0 4 I/O-modul (medföljer) SO250B0 Våningsritningar medföljer PB25 medföljer adddatabas inte tillämpbart SO240B0 OPC-server inte tillämpbart SO250B4 SeeTec Analytics Basic inte tillämpbart SO290A3 4 (en kanal ingår) SeeTec Analytics Premium inte tillämpbart SO290A0 4 SeeTec Analytics Enterprise inte tillämpbart SO290A1 4 Enheter som kan hanteras Nätverkskameror VoIP-enheter Intelligenta videossensorer In-/utgångar i nätverk Hårdvaru in/ut (I/O) ACTi Arecont Vision AXIS Basler Bosch Commend Dallmeier Ganz Grandeye Hikvision IQinVision Behnke Cisco Commend VIA:SYS SeeTec Analytics Basic SeeTec Advantech ADAM JVC Lumenera Mobotix Panasonic PCS Convision Samsung Sanyo Santec Sony Vivotek Cyberdata Mobotix Schneider Intercom SeeTec Analytics Premium SeeTec Analytics Enterprise 1 Ingår i baspaketet: 5 kamerakanaler och 1 klient 2 Utbyggnadsmodul 3 Per klient 4 Per kanal För mer information om hårdvara som kan hanteras, var vänlig besök SeeTec AG, Norden Cylindervägen Nacka Strand Sverige TELEFON: E-POST: HEMSIDA: SeeTec AG Wallgaertenstrasse Philippsburg Allemagne Återförsälre TELEFON: +49 (0) TELEFAX: +49 (0) E-POST: HEMSIDA: SeeTec AG. SeeTec är ett varumärke för SeeTec AG. Alla andra företagsnamn och produkter är varueller registrerade varumärken för respektive företag. Vissa bilder har gjorts tillgängliga genom tillåtelse från company photocase.de. V. 2011_SE_1.2

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid Bosch IP Network Video Produktguide 2 3 Ändringar i CCTV-tekniken har drivits fram på grund av tre huvudsakliga krav. Det första är behovet att reducera

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri oktober 2007. Sony i framkant inom intelligent kameraövervakning

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products

En tryggare värld. Ett samlat grepp om säkerheten. Building Technologies, Security Products En tryggare värld Ett samlat grepp om säkerheten Building Technologies, Security Products Hitta balansen i dina säkerhetsinköp > Siemens är ett av världens största företag inom elektronik och elteknik

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar

SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar SwyxWare Unified Communications. Normsättare inom IP-baserade kommunikationslösningar Swyx y our business. www.swyx.com Välkommen till Swyx. Hur vi kommunicerar förändras dagligen. Nya sätt, nya teknologier

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB Systembeskrivning Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem Bravida Säkerhet AB The Home of Bravida Integra Systembeskrivning Bravida Integra V5 1 Generellt om Bravida Integra...

Läs mer

NOX Säkerhetssystem We are way ahead - and just around the corner

NOX Säkerhetssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Säkerhetssystem We are way ahead - and just around the corner NOX Säkerhetssystem NOX är ett kombinerat säkerhetssystem som förenar tillträdeskontroll, inbrottslarm, videoövervakning samt klimat- och

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Våra tjänster. Have a safe day

Våra tjänster. Have a safe day Våra tjänster Have a safe day AddSecure har ett tydligt löfte till marknaden Vi bidrar till ett tryggare samhälle genom att säkra kritisk kommunikation Säkrad kommunikation för alla behov Oavsett om du

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE 2 Ascom telecare IP Ascom telecare IP kombinerar traditionella patientkallelsefunktioner med kraften hos modern IP- baserad nätverksteknik. Ascom

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad

Våra lösningar erbjuder nu mer till en mindre kostnad Ascom IP-DECT Trådlös IP-telefoni baserad på beprövad radioteknologi 2 Ascom IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

För smart IP-telefoni

För smart IP-telefoni För smart IP-telefoni Det är dags att uppleva ipecs, en verklig IP-telefoniplattform 2 ipecs från LG-Ericsson är en kommunikationsplattform som är framtagen för att uppfylla de krav som din affärsverksamhet

Läs mer