LÄRARHANDLEDNING HÖGSTADIET - GYMNASIET. Hallwylska museet - läranderesurs i många ämnen HALLWYLSKA MUSEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÄRARHANDLEDNING HÖGSTADIET - GYMNASIET. Hallwylska museet - läranderesurs i många ämnen HALLWYLSKA MUSEET"

Transkript

1 LÄRARHANDLEDNING Hallwylska museet - läranderesurs i många ämnen HÖGSTADIET - GYMNASIET HALLWYLSKA MUSEET

2 HALLWYLSKA MUSEET - LÄRANDE RESURS FÖR MÅNGA ÄMNEN Det är omöjligt att förmedla historien på ett enda och sant sätt. Det går inte att berätta enbart en historia. I det förflutna finns alla människor, men det är först när personer eller aktiviteter dokumenteras och lyfts fram som de blir en del av historien. Hallwylska museet strävar efter att museet studeras ur olika perspektiv. Vi vill därmed bidra till att eleverna kan utveckla sin förmåga till att resonera utifrån olika historiska perspektiv. Hallwylska museet är ett intakt f.d. privathem från Museets innehåll spänner över kulturhistoria, socialhistoria, ekonomisk historia samt idéhistoria. Museet ger en inblick i människors livssituation, levnadssätt och vanor under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Dessutom inbjuder interiörerna till möjligheter att träna upp seendet vad gäller stilar och möbler. De många porträtten erbjuder möjligheter till diskussioner om skönhetsideal och genus. Syftet med lärarhandledningen är att läraren kan förbereda eleverna inför besöket samt att läraren, tillsammans med eleverna, kan arbeta aktivt på paradvåningen i museet. Handledningen är indelad i olika tematiska spår. I handledningen får läraren tillgång till faktatexter. Varje tematiska spår följs av förslag på övningar. Övningarna strävar efter att eleverna skall kunna inta ett kritiskt och analytiskt tänkande kring konstarterna samt bidra till att fördjupa förståelsen av det sena 1800-talet samt det tidiga 1900-talet. Ett besök i Hallwylska museet lämpar sig väl för undervisning i historia och samhällsorienterade ämnen, svenska, bild- och mediakommunikation, bild, drama, estetik, hantverkskunskap m.fl. ämnen. Metod Lärare och elever gör övningar tillsammans samt elever gör övningar både i grupp och individuellt. 1

3 Spår 1 Herrskap och Tjänstefolk Med den oskarianske epoken menas det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. I den anglosaxiska världen kallas epoken för den viktorianska. Hallwylska huset byggdes under den oskarianska eran. Huset uppfördes åren som Stockholmsbostad för Walther och Wilhelmina von Hallwyl. De var båda i femtioårs åldern när de flyttade in i huset. Deras tre döttrar var i trettioårsåldern och hade vid det laget bildat egna familjer. Hallwylska huset skulle fungera som Wilhelmina och Walthers vinterbostad. I maj månad varje år stängdes huset och paret begav sig ut på resa utomlands eller reste till något av de andra egendomarna som de ägde. Wilhelmina Kempe ( ) var enda barnet och arvtagerska till den mycket förmögne industrimagnaten Wilhelm Kempe ( ) talet är de stora förändringarnas århundrade. Industrialiseringen tog fart och nya färdmedel gjorde att den stora världen kunde komma närmare Sverige. Borgarklassen växte sig allt starkare. Kempe var en av Sveriges mest framgångsrika så kallade träpatroner under 1800-talet. I Hälsingland hade han på kort tid utvecklat en industriverksamhet som baserades på sågverksrörelse, järnbruk, kättingsmide och mekanisk verkstad. År 1881 samlades företagen under namnet Ljusne-Voxna aktiebolag. Hallwylska palatsets fasad ritad av Isak Gustaf Clason Greve Walther von Hallwyl ( ) var schweizare och född in i en av Europas äldsta adelssläkter. Under 1800-talet avskaffades det gamla ståndssamhället och sociala skillnader kom f.a. att bero på ekonomi och yrke mer än på börd (även om börd spelade en stor roll). Nu föddes idén om familjen med stort F. Mannen skulle vara försörjaren och kvinnan den ömma makan och modern. Det var enheten på vilken samhället vilade. Intressant är att det i slutet av 1800-talet kom ut mängder med handböcker om äktenskap och samlevnad, även om det sexuella samlivet. Det blev en debatt i slutet av 1800-talet där driftliv och äktenskapstvång diskuteras. Walther och Wilhelmina gifte sig år 1865 i Stockholm. Vi denna tid var de arrangerade äktenskapen fortfarande vanliga i de högre samhällsklasserna. Äktenskap handlade länge mest om att familjer skulle allieras. Den romantiska kärleken som utgångspunkt för äktenskap är en 1800-talskonstruktion. För Wilhelminas och Walther von Hallwyls del var äktenskapet inte arrangerat utan de valde varandra. Walther von Hallwyl var VD i Ljusne-Voxna och hade sitt kontor och arbetsplats i huset. På bottenvåningen i den östra flygeln installerade man kontor för Ljusne-Voxna och där arbetade ett flertal kontorsanställda. Hallwylska palatsets innergård 2

4 Att göra museum av stockholmshemmet var något som Wilhelmina von Hallwyl bestämde sig för tidigt och hon anlitade akademiker som fick i uppdrag att katalogisera samlingarna. När Wilhelmina beslutat att även vardagsföremålen skulle katalogiseras fortsatte akademikerna även med att katalogisera även de enklaste vardagssaker som tandborstar, lavemangssprutor och mustaschbindare. Först 1955 var hela katalogen omfattande 78 band färdig. Den trycktes i en begränsad upplaga om 110 exemplar När Wilhelmina bestämde sig för att skapa ett museum gick hon utanför ramarna för den tidens norm. Den borgerliga kvinnan skulle vara maka och mor. Det var männen som rörde sig i det offentliga livet. När Wilhelmina bestämde sig för att skapa ett museum närmade hon sig alltså den manliga sfären. År 1920 donerade paret von Hallwyl huset med alla inventarier till den svenska staten och år 1938 kunde Hallwylska museet öppna för allmänheten. På toppen av den sociala hierarkin befann sig Walther och Wilhelmina von Hallwyl. Wilhelminas sällskapsdam, fröken Ida Uhse, hörde inte till tjänstefolket och förväntades röra sig på Herrskapets planhalva. Fröken Ida Uhse var anställd som sällskapsdam och följeslagare på resor. De kvinnor som blev sällskapsdamer var oftast bildade, ogifta kvinnor eller änkor. Det var dock Fröken Uhse som hade den dagliga kontakten med tjänstefolket och fungerade som tjänstefolkets arbetsledare. Fröken Uhse deltog inte själv aktivt i hushållsarbetet. Vad var det som gjorde att vissa människor blev tjänare i ett hushåll? Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fanns det gott om arbetskraft. Människor från landsbygden sökte sig till städerna för att söka arbete. Män som saknade yrkesutbildning kunde söka arbete inom industrin och på byggarbetsplatser. Män utan yrkesutbildning kunde också söka plats som betjänt, kammartjänare, portvakt eller kusk. Hur såg det ut för de kvinnor som måste skaffa sig egen försörjning? Medelklassens kvinnor kunde söka anställning som guvernant, pianolärarinna eller sällskapsdam. Kvinnor ur arbetarklassen eller allmogen hade ett begränsat urval. Döttrarna i arbetarfamiljer fick sällan utbildning. De kunde söka plats som butiksbiträde eller fabriksarbeterska, vilket var tungt arbete. Att vara tjänarinna i ett hushåll innebar också en möjlighet till egen försörjning. Det var attraktivt att arbeta hos familjen von Hallwyl. Lönerna var bättre och huset var modernt. För de ogifta tjänarna ingick dessutom mat och husrum. Det var långa arbetsdagar. Tjänarna började arbetsdagen vid halvåttatiden på morgonen och drog sig tillbaka vid åttatiden på kvällen. I hallwylska hushållet fanns portvakt, gårdskarl, chaufför, betjänter, kokerska, kammarjungfru, köksor, husa. I huset arbetade tiotalet personer för att sköta hushållet. Porträtt av Wilhelmina som nygift år 1865 Porträtt av Walther i sin officersuniform samma år

5 Betjänten stod högst i hierarkin bland de manliga anställda. Betjänten Eskil tog hand om vinkällaren, putsade silveret och passade upp vid måltiderna. Pettterson var kammartjänare och hade hand om Walthers garderob. Husan Anna ansvarade för städningen och höll ordning. Vid storstädning inkallades extra hjälp. Kammarjungfrun Hulda ansvarade för Wilhelminas garderob samt städning och bäddning i greveparets sängkammare dit de andra i tjänstefolket inte hade tillträde. Kokerskan var en viktig person i hushållet. Mamsell Klaesson kom till palatset 1919 och hon hade en köksa till sin hjälp. Chauffören ansvarade för bil och garage. Gårdskarlen höll snyggt på gården och eldade i värmepannan. Portvakten Wahlström vaktade vid stora porten till Hamngatan. TEKNIK OCH FRAMSTEG Wilhelmina och Walther var entusiastiska över den nya tekniken som kunde underlätta det vardagliga livet. Huset utrustades med den tidens moderna bekvämlighet. Glödlampan introducerades Elektricitet drogs in redan från början i det Hallwylska huset och alla gamla ljuskronor leddes om för elektricitet. Huset utrustades med rinnande varmt och kall vatten, inomhusklosetter och telefoner. Ingen av de öppna spisarna i huset är den andra lik utan alla gavs individuell form. De kom aldrig till någon praktisk användning eftersom ett modernt varmluftssystemet installerades redan från början. ÖVNING Individuellt Skrivövning. Skriv en berättelse. Skriv om en person som arbetar i en familj. Det kan vara som betjänt, husa, chaufför, kokerska, sällskapsdam eller annat. Beskriv arbetsuppgifter, personens tankar om sitt arbete. Låt personen beskriva familjen som personen arbetar för. Gemensamt Dramaövning: Dela in i grupper. Varje grupp skapar ett scenario utifrån ett möte mellan följande yrkesgrupper: - Husan, Betjänten och Mamsell (kokerskan) skvallrar om Herrskapet - Chauffören skall köra herrskapet till Operan - Sällskapsdamen delar ut dagens arbetsuppgift till husan Tänk på att gestalta de olika personernas status i förhållande till varandra. Det Hallwylska vapnet med de svarta örnvingarna Så här kunde matsalen vara dukad inför en större middag i palatset

6 Spår talets nystilar och stilscheman för inredning Arkitekten Isak Gustaf Clason ( ) ritade huset. Det behövdes plats för Wilhelminas stora samlingar av antika möbler, äldre måleri, porslin, silver, textilier och vapen. Med sin blandning av konst, antikviteter och vardagsföremål ger museet en så gott som fullständig bild av ett patricierhem vid sekelskiftet! Huset är ett typexempel på det sena 1800-talets historieromantiska arkitektur. Det sena 1800-talet intresserade sig för de historiska stilarna. Det ledde fram till en ny estetik. Arkitekterna tolkade och inspirerades av de äldre historiska stilarna. Det skulle se gammalt ut. Arkitekterna kopierade inte, utan skapade en egen stil. Inredningarna i Hallwylska huset är gjorda i en rad olika historiska stilar. När Isac Gusaf Claeson fick uppdraget hade han inte några ekonomiska ramar han måste hålla sig inom. Claeson gavs fria händer att välja de bästa material och de bästa hantverkarna. Under 1800-talet imiterade hantverkarna äldre stilar, men på samma sätt som inredningarna inte är kopior är även möblernas nystilar självständiga stilar. Wilhelmina köpte få 1800-tals tillverkade möbler. Hallwylska huset byggdes för Wilhelminas samlingar av antikviteter. Estetik betyder hur människan uppfattar konsten samt hur människan skall njuta av världen. Estetiska uttryck är konst och musik. Den estetiska tanken i huset var att varje rum skulle utgöra en perfekt helhet. Rummets inredning skulle harmoniera med möblemanget, d.v.s. rummet skulle vara inrett en historisk stil som matchade möblemanget. Claeson följde tidens stilschema; barockstil i matsalen, rokoko i damernas salong osv. Att inreda sitt hem med antikviteter tydde på god smak. I Högreståndshemmet under 1800-talet skulle mörka väggar få föremålen på väggarna att framträda. Ytorna skulle inte lämnas tomma. Den förmögna borgarklassen satsade sitt överflöd på nya möbler och serviser. Vad berättar gamla föremål? Vad berättar gamla föremål för oss? De berättar om den tid och de levnadsvillkor som gällde då de skapades. De berättar om kulturell och industriell utveckling. Dessutom berättar föremålen om stilar och social status. De flesta hantverksyrken är av gammalt ursprung och har spelat en viktig roll i utvecklingen av människans kultur- och stilhistoria. Träna upp seendet! Vilken stil? Undersök rummens och möblernas stilar. Analysera stildrag. Jämför rummen och möblerna.

7 Matsalen Matsalens inredning är i renässans och tidig barockstil. Rummes väggar är klädda i ek, delvis svart sjödränkt ek. Ledord för barock Mörka och varma färger Stort och pampigt Sprialvridna kolonner Stolar med hög och rak rygg Klotform på möbelfot Gyllenläder Mörka träslag Tunga och stora möbler Ledord för renässans: Höga träpaneler Väggfasta möbler Fristående möbler som kistor och bord Kasettak I Nederländerna är barockstilen måttfull och stram med mörka möbler och tavelramar i svart. I sydeuropa är barockstilen en tingens teater med mycket guld och rikt skulpterade möbler. Ovanför dubbeldörrarna finns det Hallwylska vapnet svarta örnvingar mot guldgul botten. Skänkskåpet är schweiziskt och kan dateras till ca.1600, liksom den tyska renässanskistan vid fönstret. Matsalsmöbeln, bestående av bord samt 36 stolar, tillverkades dock i Stockholm 1897 av möbelsnickaren C H Benckert. De vävda tapeterna med parkmotiv (s.k. verdurer) är troligen tillverkade i norra Frankrike (Lille) i början av 1700-talet. Vilka av barockens och renässansens ledord stämmer in i rummets inredning och på rummets möblemang?

8 Lilla salongen Rummets inredning valdes med tanke på funktionen. Detta sällskapsrum var särskilt avsett för damerna. Här kunde de samlas efter en formell middag. Vad som uppfattas som maskulint eller feminint har skiftat genom århundradena. Den mjukt kurviga rokokon betraktades vid slutet av 1800-talet som en särskilt feminin stil och passande därför perfekt för eleganta salonger. Ledord för rokoko Lätt och graciös. Rocaille betyder klippformation. Termen rokoko började först användas på 1800-talet. Inga tydliga linjer Svängda böjda linjer. Lekfullhet. Snäckornament Graciösa asymmetriska former S-formen Bukiga byråer Bekväma soffor och fåtöljer Ornament som snäckornament, musslor, rosor och fåglar. Träpanelerna är huvudsakligen i alm, men de rundade hörnpartierna är utsmyckade med figurativa intarsiadekorationer bestående av hela 42 träslag. Ordet intarsia kommer från italienskans intarsiare som betyder lägga in. Mönstret av utskurna bitar av olika träslag läggs in i ett underlag av trä. Rummets intarsia utfördes av firma C H Benckert talsmöblerna i rummet är franska. Byrån är dock italiensk, och det stora skåpet är troligen holländskt. Ljuskronan, också den från 1700-talet. Genus. Hur uppfattar vi maskulint och feminint idag? Hur uppfattar ni idag ett maskulint/feminint inrett rum?

9 Stora salongen Inredningen i detta påkostade rum är utförd i så kallad guldbarockstil. Rummet var inte i dagligt bruk men kom till användning vid festliga tillfällen som baler, större middagsbjudningar och musikaliska aftnar. Ledord för Guldbarock Förgyllda och rikt snidade möbler Geridonger (= avställningsbord för ljusstakar) och speglar Sviten av Brysseltapeter från 1500-talets senare del var arkitekt Clasons utgångspunkt när han ritade rummets inredning. De stora bildvävnaderna (sex stycken totalt; ytterligare två hänger i Lilla Salongen) inköptes 1894 av grevinnan och framställer scener ur Odysséen. Reliefen ovanför spisen, Prometheus bringar människorna elden, utfördes i Carraramarmor av den svenske skulptören Gusten Lindberg. Även dörröverstyckena, framställande Musiken, Dikten och Bildande konst, är Lindbergs verk. Sittmöblerna är svenska och från 1700-talets mitt, men kläddes om och förgylldes på Vitrinskåpet från omkring 1775 ägdes ursprungligen av påven Pius VI, vars vapen pryder skåpets krön. Vilka av guldbarockens ledord stämmer in på rummet och rummets möblering? Sittmöblerna i Stora Salongen är svenska och från 1700-talets mitt. De kläddes om och förgylldes på 1890-talet. De förgyllda borden är något äldre och tillverkades runt år Den vackra flygeln levererades av Steinway & Sons 1896 och gavs därefter ett nytt fodral i barockinspirerad stil. Instrumentet restaurerades 1990 och är i konsertskick.

10 Rökrummet Från 1870 fram till sekelskiftet blev det modernt att inreda ett sällskapsrum i orientalisk stil. Det skulle vara persiska och anatoliska mattor, kelimvävda draperier, divaner, soffor och fåtöljer skulle kläs med orientaliska mattor. Färgerna skulle vara mättade. Det skulle gärna vara ett skrivbord i rökrummet. Europa upplevde det s.k. Orienten som exotiskt. År 1883 så rullar den första Orientexprssen från Paris till Konstantinopel (dagens Istanbul). I rökrummet skulle husets herre dra sig tillbaka för att läsa och röka cigarr. Gärna iklädd rökrock, turkiska tofflor och fez. Rökrummets inredning är ett typexempel på det sena 1800-talets inredningsideal med många möbler, tavlor och prydnadsföremål. Herrarnas domäner i huset utgörs av en svit om tre rum rökrum, vapenrum och biljardrum. Rökrummet användes också som familjens vardagsrum. Här brukade Walther, Wilehlmina och sällskapsdamen fröken Uhse dricka kaffe efter middagen och spela kort. Sittmöblerna är delvis klädda med turkmeniska mattor och före detta tältväskor. De köptes i Berlin Att på detta sätt återanvända orientaliska textilier var mycket vanligt i slutet på 1800-talet. Walthers skrivbord finns vid fönstret, orört sedan 1921 då han gick ur tiden 82 år gammal. I rummet finns några högklassiga 1600-talsmöbler, exempelvis ett tyskt kabinettskåp i ebenholts och sköldpadd. Bordet i valnöt är från ca med spiralsvarvade ben och blomsterintarsia. På vilket sätt kan den orientaliska stilen ses som européernas dröm om orienten? Olika kulturer och olika tidsepoker har olika uppfattningar om vad som är maskulint och feminint. Hur skulle ni inreda ett rum i en maskulin stil? Vad anser ni vara en maskulin stil?

11 Vapenrummet Rummets inredning är till stor del utförd i ek. Parkettgolvets inläggning föreställer Zodiakens tecken. Här finns huvuddelen av Wilhelminas stora samling av antika vapen och rustningar. I montern till höger om trappan hänger två turkiska stridsdräkter från 1400-talet. Under dessa står två tyska rustningar från sent 1500-tal respektive tidigt 1600-tal. Sadeln mellan dem sägs ha tillhört Johan Banér ( ), som var en känd svensk fältherre under Trettioåriga kriget. Gevären ovanför soffan är goda exempel på jaktvapen från talen. Till vänster om dubbeldörrarna finns pistoler från talen, bland annat ett par holländska flintlåspistoler med stock och kolv i elfenben tillverkade i Maastricht omkring På bordet i rummets mitt ligger ytterligare ett par fint dekorerade flintlåspistoler, med valnötsstockar och beslag i ciselerat silver. Dessa pistoler skall enligt traditionen ha varit en gåva från den polske kungen Stanislaus Leszczynski ( ) till Fredrik den Store av Preussen ( ). Blanka vapen av många typer och varierande ålder finns representerade i samlingen, exempelvis rappirer med korgfästen (till höger om dubbeldörrarna), bödelssvärd (till höger om fönstret) och smäckra dräktvärjor (på väggen till höger om trappan). Att samla vapen var en gammal tradition och det var status. Vad anser ni är statussymboler idag i ett hem?

12 Biljardrummet Biljardrummet är inrett i renässans/barockstil. Biljardbordet ritades av arkitekt Clason och var en julklapp till greven Panelerna i valnötsträ utfördes av firma J.R. Almgren och i taket ett djupt s.k. kassettak. Kassett är ett kvadratiskt ramverk i ett tak och ramverket upprepas i ett mönster. Runt panelerna löper utskurna sköldar med vapen tillhöriga kvinnor som genom århundradena gift in sig i släkten Hallwyl. Ovanför den väggfasta bänken kan ses de fyra Kardinaldygderna självbehärskning, rättskaffenhet, viljestyrka och vishet. Väggbeklädnaden ovanför panelen är gyllenläder, det vill säga dekorerat kalvskinn, från slutet av 1600-talet. Kabinettskåpet till höger om dörren till porslinsrummet är franskt och från tiden omkring 1640, tillverkat av ebenholts och svärtat päronträ. De utskurna motiven på dörrarna framställer Paris dom, ett motiv från den grekiska mytologin. Samtliga detaljer i Hallwylska huset är mycket noga genomtänkta. Varför tror ni att man valt de fyra kardinaldygderna dekorerar rummet? Vad innebär självbehärskning, rättskaffenhet, viljestyrka och vishet? Porslinsrummet Det här rummet är fyllt av små underverk! Rummet inreddes redan från början som ett museirum för samlingen av europeiskt porslin. Så gott som alla 1700-talets och det tidiga 1800-talets fabriker är representerade. Skåp och väggpaneler är utförda i polerat lönnträ med lister i förgylld brons. Bandinläggningar i olikfärgade träslag bildar ett komplicerat mönster i parkettgolvet. Takmålningen utfördes av en elev till Julius Kronberg, Nils Asplund ( ),

13 Vardagssalongen Rummet är inrett med många personliga föremål och var i dagligt bruk. Här tog grevinnan emot visiter och skötte sin korrespondens. Den storslagna ljuskronan i Empirestil är tillverkad i Frankrike omkring 1820 och har ägts av drottning Desiré av Sverige ( ). Intill fönstret står Wilhelminas barockskrivbord, ett svenskt arbete från början av 1700-talet. ÖVNING Gemensamt Dela in klassen i fem grupper. Varje grupp får varsitt rum att arbeta i: Matsal, Lilla salongen, Stora salongen, Rökrum, Biljardrum, Varje grupp beskriver rummet och diskuterar igenom rummets stil. Gruppen jämför rummet och möblerna med de historiska stilarnas ledord. Beskriv rummet och era egna intryck av rummet. Beskriv färgskalan, tak, väggar, dekorationer, studera möbleran och beskriv dem Varje grupp genomför en visning inför klasskamraterna. Varje grupp skall i visningen argumentera för just det rummets stil som ett vinnande koncept. Varje grupp gör sedan ett stilcollage av den stil som respektive grupp tog upp. Individuellt Skapa ditt eget drömhus. Tänk att du, liksom Wilhelmina och Walther von Hallwyl, har obegränsade möjligheter. Arkitekten Claeson som ritade Hallwylska huset slapp begränsas av ekonomiska restriktioner! Tänk att du har samma möjlighet. - vilken stil skulle du välja? Hur skulle husets exteriör se ut? Finns trädgård eller gård, swimmingpool? - Vilken inredningsstil väljer du? Antikviteter och historiska stilar, ultramodernt, inspireras du kanske av annat? - Hur möblerar du? 2

14 Spår 3 Mode och skönhetsideal genom tiderna - studera porträtten Genom att studera porträtten kan vi också se den tidens mode och skönhetsideal. Människor uttrycker sin identitet och samhällsställning genom kläder och smink samt omger sig med rekvisita. Hur och varför förändras skönhetsidealen? På paradvåningen finns och 1800tals portätt föreställande familjen von Hallwyl samt medlemmar ur släkten Im Hoff. Studera porträtten och diskutera hur personerna är framställda. Jämför de olika århundradenas porträtt: Övning 1 Använd analysmodellen inför varje porträtt Beskriv personen på porträttet Möter den avporträtterade din blick? Beskriv personens kläder, smycken och andra accessoarer Beskriv miljön; möbler och mattor, Vad gör personen på porträttet? Beskriv färgerna, penseldragen och ljuset i porträttet Tycker du om porträttet eller inte? Men vad är det egentligen i porträttet som gör att den avporträtterade blir just den personen som målats av? Vad skulle ni ta fram först? Om ni skulle måla ett porträtt? Skulle det vara ögonen, ögonbrynen eller näsan? Vilka färger skulle ni välja för att måla henne? Var sitter personligheten? Hur tolkar ni den avbildade personen? Hur tror ni personen var? Hur skulle ni förstärka en egenskap hos den människan ni vill måla av? Genom kläderna eller på annat sätt? Använder personen på porträttet kläder eller annat för att visa sin status? Idag finns photoshop kan porträtten ha använts för att försköna modellerna? Är porträttet egentligen en bild av hur man vill uppfattas eller är det en bild av hur konstnären har uppfattat sin modell Skönhetsideal under 1600-talet - Överlastad klädstil med draperingar - Ståndsskillnader märks i kläder och livsstil - Idealkroppen var stor och rund. - Övervikt var en statussymbol! - Blek hy var status Skönhetsideal under 1700-talet - Blek pudrad hy - Liten och tunn elegant kropp - Stora ögon och markerade ögonbryn - Smink och peruker för både män och kvinnor Skönhetsideal under 1800-talet - Kläder markerar status och makt, skillnader mellan könens sätt att klä sig understryks mer. - Smink och rysch och reserveras för kvinnornas dräkter och uttryck. - Genom historien var krigaren ett mansideal. Under senare delen av 1800-talet var det den beridna soldaten som förkroppsligade tidens mansideal som fysisk styrka, uthållighet.

15 Övre vestibulen Familjeporträtten på väggarna föreställer medlemmar av släkterna Hallwyl och Im Hoff från 1500-talet till 1800-talet. Porträtten är kopior utförda av grevinnans favoritkonstnär Julius Kronberg ( ). Originalporträtten skickades tillbaka till Schweiz. Fyra stora ovala porträtt på väggen längs trappans övre del visar greven (nederst till höger) och grevinnan (nederst till vänster) som nygifta. Ovanför ses grevinnans föräldrar Wilhelm Kempe och Johanna Kempe, född Wallis. Porträtten målades av den fransk-ungerske konstnären Edouard Boutibonne år Vardagssalong Familjeporträtten dominerar rummet. De större porträtten målades av Julius Kronberg på 1890-talet. Julius Kronberg var Wilhelminas hovmålare. Kronberg målade de flesta familjeporträtten. Redan på 1850-talet blev det vanligt med fotograferade porträtt. Konstnärerna menade att det fotograferade porträttet endast registrerade medan det målade porträttet som ansågs tolka och uttrycka. Det målade porträttet blev en statussymbol. Porträttmålereriet befann sig alltså i en brytningstid; mellan det idealiserande och det realistiska. De som kritiserade Julius Kronberg menade att han saknade intresse för psykologiserande framställninger. Kritikerna tyckte att de var vackra verk, men att Kronenbergs porträtt inte speglade personligheten hos den avporträtterade. Övning Individuellt eller i små grupper: Studera Kronbergs porträtt enligt analysmodellen på s.13. Vad anser ni? Ebba Ovanför den öppna spisen finns ett porträtt av den äldsta dottern Ebba von Eckermann ( ). Ebba utmanade sina föräldrar när hon ville studera vidare efter studentexamen. Från år 1873 kunde kvinnor studera vid universitet. Avslöjar porträttet något om Ebbas intressen? Ellen Till vänster om dörrarna till Stora Salongen mellandottern Ellen de Maré, sedermera Roosval, ( ). Ellen bröt mot konventionen när hon ville skilja sig och ett år efter skilsmässan gifte hon om sig med sin sons privatlärare. Vad berättar porträttet om Ellen? Johanna Porträttet till höger om dörrarna till vestibulen föreställer grevinnans mor, Johanna Kempe. Walther Till vänster om dörrarna till vapenrummet ser vi Walthers porträtt. Han sitter och röker. Vi ser inte någon miljö utan allt fokus är på Walther. Barnporträtt Porträtten runt fönstren föreställer barnbarnsbarn. I rummet finns även även avbildningar av barnbarn och svärsöner alla målades av Nils Asplund på och 20-talen.

16 Rökrum Wilhelmina Porträttet ovanför den öppna spisen föreställer Wilhelmina von Hallwyl och är utfört av Julius Kronberg Wilhelminas porträtt är mer realistiskt. Det är en ovanligt flärdfri studie. Hon har ett vackert silvervitt hår och en genomträngande blick. Hon sitter här med armen nonchalant lutad över ryggstödet och bär en klänning som var nio år gammal. Men vad är det egentligen i porträttet som gör att hon blir hon? Vad skulle ni ta fram först? Om ni skulle måla ett porträtt? Skulle det vara ögonen, ögonbrynen eller näsan? Vilka färger skulle ni välja för att måla henne? Var sitter personligheten? Irma Helfigurporträttet av Irma von Geijer ( ), greveparets yngsta dotter är också målat av Julius Kronberg. Irmas salongsporträtt var Kronbergs första porträtt för familjen! Hon är nätt som en porslinsfigur 48 cm i midjemått. Hur skulle ni förstärka en egenskap hos den människan ni vill måla av? Genom kläderna? I Irmas porträtt har Kronberg fäst stor vikt vid att få fram de dyrbara materialen; se det det tjocka gröna sidenet, känslan av mjukheten i den gröna sammeten Rolf Målningen till vänster om fönstret är husets enda modernistiska oljemålning, ett porträtt föreställande Rolf de Maré ( ), ett av greveparets barnbarn. Rolf stod nära sin mormor. För Wilhelmina var han kanske den son som hon och Walther aldrig fick. Rolf avbildades 1916 av konstnären Nils von Dardel. Rolf lärde känna Nils von Dardel när de studerade tillsammans vid Uppsala Universitet. De var i sin ungdom ett par, men förblev vänner livet ut. Nils von Dardel presenterades för Walther och Wilhelmina och var en ofta sedd gäst i Hallwylska huset såväl som på Hildersborgs slott där Wilhelmina och Walther tillbringade somrarna. Rolf de Maré grundade 1920 Svenska Baletten i Paris (Le Ballets Suedois), med ekonomiskt stöd från sin mormor. Under 1920-talet var det fortfarande straffbart att vara homosexuell. Men inom teatern och i intellektuella kretsar liksom inom överklassen fanns en öppnare och mer tillåtande attityd.

17 Spår 4 Vad är konstens uppgift? Stora salongen I takt med att ekonomin expanderade växte behovet av prakt hos borgarklasen. Tidens intresse för historia påverkade också konstverken. Konstnärerna ville efterlikna de stora mästarna från förr. Julius Kronberg är den som ansvarat för den konstnärliga utsmyckningen i palatset. Studera målningen i taket: - Beskriv vad ni ser - Beskriv figurerna och miljön figurerna befinner sig i - Är det en fantasivärld eller en verklig värld? - Syns konstnärens insats? Syns penseldragen? - Vem har makt över vem i bilden? I Hallwylska huset har konsten blivit en del av själva byggnaden. Först målade Kronberg en molnhimmel, Men Wilhelmina ville att målningen skulle framhäva att det är ett musik- och sällskapsrum så då målades figurerna som har konsert i trädet. Målningen var klar 1898 till inflyttningen i palatset. Det här är ett musikrum. Målningen är sång och musik! Vi får vara med om en riktig fest. Vid den här tiden ansåg man att Musiken representerade det översinnliga plafonden skildrar alltså en högre verklighet. Det här livet som vi lever nu menade man var viktigt, men det var ju inte det enda livet. Människan var på väg till något högre och konsten skulle hjälpa människan på vägen! Ovanför marmorovalen vid den öppna spisen finns en inskription på latin: Konsten förädlar vårt liv, om Konsten i bild eller rytmer vårt liv formar. Man menade att det var inte tillräckligt att konsten bara skulle handla om det vi har omkring oss. Konstens uppgift var att vara upphöjd och stor. Konsten skulle få själen att lyfta. Konsten skulle vara en källa till kunskap om en gudomlig och högre verklighet. Därför skulle konsten skildra en värld bortom vår egen. Figurerna är nakna för att visa att de hör till gudarnas värld. Naketmåleriet var uppskattat både bland konstnärer och köpare. Mytologiska motiv var ofta en förevändning för att måla naket. Kronberg är realistisk på så sätt att målningarna har en närmast fotografisk exakthet till minsta detalj. Men motiven är iscensatta. Fall ned på knä och tillbed måleriets triumfator. Så sade Strindberg om Julius Kronberg när Kronberg slog igenom som konstnär på 1870-talet. Människor stod i kö i flera timmar för att få se Kronbergs målning jaktnymf på Nationalmuseum. Men vid tiden då Kronberg dekorerade Hallwylska huset räknades han inte längre på den samtida konstscenen. Konstsmaken tog en annan väg och Julius Kronbergs konst blev omodern. De yngre konstnärerna reagerade på Konstakademins konstideal på 1880-talet organiserar sig 84 män och kvinnor. I en skrivelse till Konstakademin krävde de en modernare konstutbildning. De kallades för Opponenterna och de förespråkade vardagliga motiv. De vände sig mot den konst som Julius Kronberg målade. Kronberg menade att det behövde ju inte vara varken eller. Enligt Kronberg gick det inte att dela upp konsten i gammeldags eller modern. Han menade att det fanns bara god eller dålig konst. Kronberg kände sig bojkottad av det svenska Opponenterna som enbart förespråkade de vardagliga motiven.

18 Vardagssalongen Fram till 1917 var taket vitmålat. Kronberg valde själv motivet och han arbetade ensam. Det var ett hårt arbete från dagligen: Jag åt en bussig frukost innan jag gick hemifrån och redde mig sen med ett par medhavda smörgåsar skriver Kronberg i ett brev. Walther och Wilhelmina var nöjda med takmålningen. Kronberg skriver att De var i extas över mitt verk. Titta upp i taket. Fundera på om det går att måla en berättelse? Myten om Perseus som räddar Andromeda I ena hörnet ser ni hjälten Perseus på sin vita häst! Och i det andra hörnet Andromeda, naken och endast skyld med ett gult tyg! Mellan dem den gröna draken med sina utspärrade klor! Överst en himmel med putti och änglar som ropar ut triumfen. Men är de viktiga för själva handlingen? Är kampen mellan hjälten och monstret i själva verket kampen mellan det goda och det onda? Myten om Perseus som räddar Andromeda handlar egentligen om striden mellan ljus och mörker! Frågan är om man nu inte läst den här berättelsen innan, kan man ändå förstå vad målningen handlar om? Jaktgudinnan Diana - en lesbisk ikon (i matsalen ovanför öppna spisen) Vissa bilder har fungerat som koder för en dold gemenskap, men det har varit okänt för majoritetskulturen. Vissa motiv har blivit gay eller lesbiska ikoner genom historien. Diana, jaktgudinnan, var ett motiv som brukade finna en särskild plats hos kvinnor som åtrådde kvinnor. I mytologin beskyddade Diana jungfrudom. Oftast skildras hon, inte ensam som här, utan tillsammans med sina nymfer. Dianabilderna blev ikoner för den lesbiska publiken men det var okänt för den heterosexuella majoriteten. Så länge homosexualitet var tabu så fungerade vissa motiv som en subkulturell identitet. Bilderna blev koder för en dold gemenskap. Övning Kräver konst att man verkligen vill ta reda på vad konsten har att säga? Går det att förstå målningar som föreställer en scen ur mytologin utan att känna till myten? Vad tycker ni att konsten har för uppgift? Den oskarianska inställningen var att konstens uppgift var att fungera som verktyg för att bli en bättre människa Om ni skulle välja ett ögonblick och skildra det vilket skulle ni välja? Eller om ni skulle välja en känsla vilken skulle ni välja? Hur skulle ni skildra ögonblicket eller känslan? Individuellt Teckna av figurerna i stora salongens takmålning. Fundera på hur du skulle gestalta sång och musik. Hur ser sång och musik ut i en bild? Individuellt Skriv, teckna, måla, filma med mobilkamera eller gör collage avsluta berättelsen i vardagssalongens takmålning. I Kronbergs målning får vi inte veta vad som hände före eller vad som händer efter den händelse Kronberg skildrar. Gestalta före eller efter på valfritt sätt.

19 Adress: Hamngatan 4, Stockholm HALLWYLSKA MUSEET Hamngatan 4, Stockholm Tel: E-post:

Vad finns i HALLWYLSKA MUSEET? Lärarhandledning. Förskolan år 1-2

Vad finns i HALLWYLSKA MUSEET? Lärarhandledning. Förskolan år 1-2 Vad finns i HALLWYLSKA MUSEET? Lärarhandledning Förskolan år 1-2 Hej! Välkomna hit till Hallwylska museet! Vad roligt att ni kommer och hälsar på. Följ med på en rundtur i museet. Handledning för den vuxne

Läs mer

Vad finns i HALLWYLSKA MUSEET? FAMILJEGUIDE med rekvisitakorg

Vad finns i HALLWYLSKA MUSEET? FAMILJEGUIDE med rekvisitakorg Vad finns i HALLWYLSKA MUSEET? FAMILJEGUIDE med rekvisitakorg Hej! Välkomna hit till Hallwylska museet! Vad roligt att ni kommer och hälsar på. Upptäck museet med familjeguiden! Handledning för den vuxne

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall

Olika sätt att se om bildanalys. 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall INNEHÅLL 7 19 41 55 75 95 4 Förord Olika sätt att se om bildanalys 8 En metodisk verktygslåda för bildanalys 15 Exempelanalys : Marcus Larson Småländskt Vattenfall Kroppsuppfattning, skönhetsideal och

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Carl Larsson vänner & ovänner

Carl Larsson vänner & ovänner Carl Larsson vänner & ovänner Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen, i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 2: Vem är jag? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något?

Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Dödskallar, dukade bord och andra saker Tema 1: Kan saker betyda något? Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga

UPPLEVELSEN ÄR DIN. Om att se dans tillsammans med barn och unga UPPLEVELSEN ÄR DIN Om att se dans tillsammans med barn och unga Den här foldern vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga. Du kanske är lärare, leder en studiecirkel

Läs mer

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell

Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Aurore Bunge analysera och inspireras av Anne Charlotte Lefflers novell Anne Charlotte Leffler var en av 1880-talets mest framgångsrika författare. Hennes pjäser drog stor publik och hennes böcker såldes

Läs mer

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK

ew York Praktfullt i 49 KRONOR 80 NOK Stilguide ALLT FÖR EN DAG PÅ BRYGGAN Shopping HETASTE GRILLARNA I SOMMAR Trend SENASTE NYTT FRÅN MILANO EN DAG PÅ BRYGGAN GRILLARNA I SOMMAR NYTT FRÅN MILANO Stilguide Shopping Trend NUMMER 005 2013 ALLT

Läs mer

Tema OW Självporträtt

Tema OW Självporträtt Ü ~ å Ç ä É Ç å á å Ö Tema OW Självporträtt Vad säger mitt val av ryggsäck, mina kläder, min samling av suddgummin om mig? Under detta tema får barnen reflektera kring hur man använder saker för att kommunicera

Läs mer

Hon återkommer gång på gång i 1800 talets kvinnliga dramatik: den handarbetande kvinnan. Under dagen sitter hon

Hon återkommer gång på gång i 1800 talets kvinnliga dramatik: den handarbetande kvinnan. Under dagen sitter hon HANDARBETE SOM SPELBART TECKEN Hon återkommer gång på gång i 1800 talets kvinnliga dramatik: den handarbetande kvinnan. Under dagen sitter hon vid fönstret och vid lampan på kvällen. Hon sitter ensam eller

Läs mer

Perspektiv på romantiken

Perspektiv på romantiken Perspektiv på romantiken Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning tillsammans med

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç

Romantiken. ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç ~ ê Ä É í ë Ä ä ~ Ç Romantiken Till skillnad från upplysningen, som betonade förnuftet, hävdade romantikerna att det var känslan som var kärnan i tillvaron. Använd era känslor och associationer när ni

Läs mer

Eric Kuster. Inredarnas. inredarnas hemligheter

Eric Kuster. Inredarnas. inredarnas hemligheter Inredarnas Hemligheter Eric Kuster Den nederländske inredningsdesignern Eric Kuster har skapat sin egen nisch genom myntandet av begreppet metropolitan luxury storstadslyx. Hans fingertoppskänsla för denna

Läs mer

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén

Långvinds herrgård. Ett hus med stil och historia. Anders Franzén Långvinds herrgård Detalj av fasaden. Utsidan är i komplett snickarglädje: hyvlad fasadpanel lagd i olika riktningar, lövsågade fönsteröverstycken, en stor veranda i två våningar, med svarvade stolpar

Läs mer

Kvinnor och män i surrealism

Kvinnor och män i surrealism Kvinnor och män i surrealism Linnéa Jonsson Karin och Anna Klass 9 År 2010 Innehållsförteckning Kvinnor och män i surrealism 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte, frågeställning, metod

Läs mer

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild.

Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Nära och fjärran Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Våra lärarhandledningar är ett hjälpmedel för skolan

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

Ett litet äventyr? Med tåg från Stockholm. Turist i Egypten DIG 7942

Ett litet äventyr? Med tåg från Stockholm. Turist i Egypten DIG 7942 Resan till Egypten en digital uppta cktsfa rd Ett litet äventyr? DIG 7942 En resa till Egypten år 1900, det måste väl ha varit ett stort äventyr? Ja, det var det. Resan var lång, tog tid och kostade mycket

Läs mer

Arbetsblad för gymnasiet Passioner

Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor i konsten Arbetsblad för gymnasiet Passioner Känslor har skildrats i västerländsk konst sedan antiken. De många olika tolkningar och motiv där känslor spelar en roll visar att känslolivet har setts

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren

Agneta Livijn. J Jag älskar de internationella kontakterna. Gästinredare. Gästinredaren J Jag älskar de internationella kontakterna i mitt jobb. De är oerhört berikande och den ena kontakten leder ofta till nästa. Ett möte i New York ledde till fabriken i Italien där jag tillverkar en del

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

världsarvsgården JON-LARS

världsarvsgården JON-LARS världsarvsgården JON-LARS Speciellt är också att det bara finns ett enda bostadshus på gården, men som byggdes i två identiskt lika delar för två bröder. on-lars i Långhed ståtar med den största byggnaden

Läs mer

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013

bror hjorths hus konstpedagogiskt program 2013 bror hjorths hus konstpedagogiska program 2013 konstpedagogiska konstpedagogiskt bror program program hjorths 2013 2013 hus bror hjorths hus bror hjorths hus Upplev, skapa och kommunicera Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Signe berättar. signerat signe von der esch

Signe berättar. signerat signe von der esch signerat Signe von der Esch, barnbarnsbarn till Hallwylska museets grundare Wilhelmina von Hallwyl, är främst porträtt målare. Genom åren har hon porträtterat kända ansikten inom näringsliv och societet.

Läs mer

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus

Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Konstpedagogik i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter din grupps förutsättningar. Vi ser

Läs mer

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar

TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER. Datum. Kursexaminator. Betygsgränser. Tentamenspoäng. Uppladdare. Övrig kommentar TENTAPLUGG.NU AV STUDENTER FÖR STUDENTER Kurskod Kursnamn D0019A Formanalys Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Uppladdare Övrig kommentar Romansk stil (1050 till

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM

VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM VÄLKOMMEN TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM Denna handledning är framtagen med förhoppning att ge pedagogiska ingångar till våra tillfälliga utställningar. Handledningen finns tillgänglig på eskilstuna.se/konstmuseet

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009

KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 KONSTPEDAGOGISKA PROGRAM BROR HJORTHS HUS 2009 VÄLKOMMEN TILL BROR HJORTHS HUS Bror Hjorths (1894-1968) röda trähus i Kåbo är ett litet men innehållsrikt konstnärsmuseum. Här hade konstnären sitt hem och

Läs mer

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city.

uppvärmt cityläge Anna och Olof bytte ett vitt, nybyggt hem i Göteborg mot ombonat 1800-tal i Stockholms city. De beigegrå väggarna värmer upp och håller samman inredningen. Soffan är från Mio och kuddarna från Day home. På hyllan bakom står lampor och skalbaggefat från John Derian decoupage/k & co. Ljusstake,

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

Släktrummen (rum 312-314)

Släktrummen (rum 312-314) Långvinds bruk När man studerar de viktiga årtalen i Långvinds historia så påminner det om många andra järnbruk vid Bottenhavet. Det grundades i slutet av 1600-talet. År 1721 kom ryssarna och brände, och

Läs mer

I JUGENDSTIL HEMMA HOS NYBYGGT

I JUGENDSTIL HEMMA HOS NYBYGGT NYBYGGT I JUGENDSTIL En spännande fasad, en personlig planlösning, stora ljusa rum och gott om plats för hela familjen vad mer kan man önska sig? Kanske utsikt över skogen och närhet till havet och staden?

Läs mer

THE CASTLE SLOTTSBACKEN 8 LETAR DU EFTER EN UNIK LOKAL FÖR ATT ARRANGERA EVENEMANG ELLER KONFERENSER? HYR ETT SLOTT I GAMLA STAN!

THE CASTLE SLOTTSBACKEN 8 LETAR DU EFTER EN UNIK LOKAL FÖR ATT ARRANGERA EVENEMANG ELLER KONFERENSER? HYR ETT SLOTT I GAMLA STAN! THE CASTLE SLOTTSBACKEN 8 LETAR DU EFTER EN UNIK LOKAL FÖR ATT ARRANGERA EVENEMANG ELLER KONFERENSER? HYR ETT SLOTT I GAMLA STAN! Välkommen till The Castle Slottet på Slottsbacken 8 i Gamla Stan. Här ligger

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark)

Fakta om: Titel: Banvakten, 1884 Konstnär: Laurits Andersen-Ring (1854 1933, Danmark) Faktablad, övningar och bilder till kursprovet HT 2011 Fakta om: Titel: Den förlorade sonen, 1885 Konstnär: Georg von Rosen (1843 1923, Sverige) Konstnären Georg von Rosen var greve, professor och direktör

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN

UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN UKIYO-E BILDER FRÅN DEN FÖRBIFLYTANDE VÄRLDEN Värmlands Museum visar Japanska Träsnitt Under utställningen Bilder från den förbiflytande världen, där ett 50 tal träsnitt visas, vill vi berätta om konstnärerna,

Läs mer

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet?

Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? Bredäng Blasieholmen: Vem äger det offentliga rummet? är ett Skapande skola-samarbete mellan

Läs mer

Gustav iii:s paviljong på Haga

Gustav iii:s paviljong på Haga restaurering 1930-talet Gustav iii:s paviljong på Haga Ragnar Hjorth Vid tiden för Hagapaviljongens restaurering fanns redan en tradition av att ersätta 1800-talets tillägg och dovare interiörer i slott

Läs mer

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn

Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Faktablad, övningar och bilder till kursprovet VT 2013 Fakta om: Konstnär: Jacob Heinrich Elbfas, livländsk (ca 1600 1664) Titel: Drottning Kristina som barn Jacob Heinrich Elbfas var född i Livland och

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet

konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet konstpedagogiska program 2013 Högstadiet - Gymnasiet Bror Hjorth ÅRSKURS 7-GYMNASIET - Mitt liv i konsten Bror Hjorth räknas som en av 1900-talets största svenska konstnärer. I Bror Hjorths Hus lär du

Läs mer

Bildanalys. Introduktion

Bildanalys. Introduktion Bildanalys Introduktion Ett konstverk kan läsas på många olika sätt, ur flera olika perspektiv. Det finns inte en bestämd betydelse utan flera. Utgångspunkten för all tolkning är den personliga, egna upplevelsen,

Läs mer

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det.

Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Skenet bedrar Huset är till för att vi ska vara inne i det och ha det trevligt, inte för att vi ska stå utanför och beundra det. Av: Stina Kallin Räcket till verandan i okantad panel. Diskuterat frma hur

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

NY KOLLEKTION STOCKHOLM

NY KOLLEKTION STOCKHOLM NY KOLLEKTION STOCKHOLM EN AV MÅNGA SKICKLIGA MEDARBETARE BAKOM STOCKHOLM KOLLEKTIONEN. STOCKHOLM KOLLEKTIONEN För oss betyder hantverk design i varje detalj och de allra bästa materialen inifrån och ut

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig

sjuk trött svag ful orakad smutsig orolig tråkig ledsen hungrig en-ord Ett-ord Plurar Adjektiv Adjektiv + Substantiv Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. Jag är en stor man. Jag äter ett stort äpple. Jag äter stora äpplen. Jag är en liten man. Jag äter ett

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI

lärarhandledning Freskerna Ehrenstrahl målande Karl XI lärarhandledning Freskerna Om du står med näsan pekande mot slottet och museets ingång har du den södra väggen på vänster sida. De tre väggfälten visar händelser och personer ur den svenska konsthistorien.

Läs mer

TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER. KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring.

TEXT ULRIKA LINDGREN FOTO MIKAEL DAMKIER. KÖKET ÄR HEMMETS HJÄRTA. Familjen gillar att laga mat och önskade en rejäl köksö att samlas kring. Magi MAGI VID SJÖN HEMMA HOS vid sjön Mathias och Christina hade länge drömt om att bygga ett riktigt magiskt hus, med alla de där detaljerna och funktionerna som de längtat efter. Och de visste redan

Läs mer

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS

KONSTpedagOgiSKT program 2012 BROR HJORTHS HUS KONStpedagogiskt program 2012 BROR HJORTHS HUS LÄR, UPPLEV OCH UTVECKLAS bror hjorths hus Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus vänder sig till grupper i olika åldrar och med olika förutsättningar. Vi arbetar

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert

LUYA LULLA HOUSE. Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola. Josephine Roubert Presentation av Arkitekturprojekt november 2012 Lunds Konst och Designskola Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och formge en mindre

Läs mer

Drömmen om ett vackrare hem

Drömmen om ett vackrare hem Drömmen om ett vackrare hem 1 Vår kärlek till trä har sin förklaring Vårt företag har byggt trappor i det lilla inlandssamhället Norsjö i Västerbotten sedan 1923. Det är ganska enkelt att förstå varifrån

Läs mer

Med stor fantasi, kreativitet & långt ifrån minimalismen

Med stor fantasi, kreativitet & långt ifrån minimalismen portfolio Med stor fantasi, kreativitet & långt ifrån minimalismen Finns jag; som älskar färg och prylar i mängder. Som vill skapa inspirerande miljöer och berättelser med inredning. Med mitt ordningssinne

Läs mer

Från Gotik till Romantik

Från Gotik till Romantik Konsthistoria Från Gotik till Romantik Mål som ska ha uppnåtts i slutet av det nionde skolåret - ha kännedom om och kunna beskriva bilder från skilda tider och kulturer, känna till några framträdande bildkonstnärer.

Läs mer

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag

En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag En bild 1000 möjligheter Valdemar Atterdag Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

SPELANDE I KONSTHISTORIEN

SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÖVNING: SPELANDE I KONSTHISTORIEN ÅRSKURS: 7-9 WWW.PRATAOMSPEL.SE SPELANDE I KONSTHISTORIEN I ÖVNINGEN INGÅR ATT: Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap (BD) Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga

Läs mer

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv

När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv När Mandelträden blommar - fundera, diskutera och skriv Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: Gym, Vux, Lektionstyp: reflektion och diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-8 Det här lektionsupplägget är gjort

Läs mer

KONSTPEDAGOGISKT PROGRAM

KONSTPEDAGOGISKT PROGRAM KONSTPEDAGOGISKT PROGRAM 2016 2017 Konstpedagogiken i Bror Hjorths Hus Visningar och verkstäder i Bror Hjorths Hus är gratis för förskolor och skolor. Alla elever är välkomna, vi anpassar programmen efter

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Scary Movie. Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan )

Scary Movie. Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan ) Scary Movie Den här vilan är ingen vanlig! I 2000år har vilan varit ägd av en person. (För 2000år sedan ) Det var en varm morgon då personen byggde denna vila. Hans son fyllde 18år idag. Han skulle få

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet

räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet räkna med vasa övningar att genomföra i vasamuseet lärarhandledning 2 (av 2) övningar att genomföra i vasamuseet Denna handledning riktar sig till läraren som i sin tur muntligt instruerar sina elever.

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso

Moderna Museet på egen hand Förskola årskurs 6 Pablo Picasso Välkomna till Moderna Museet! Det här är frågor till konstverk av i Moderna Museets samling. Gå tillsammans hela klassen. Behöver du hjälp med något, fråga Moderna Museets värdar. De berättar gärna om

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

Trendguide Vår-sommar 2011 - MODEBUTIKERNA -

Trendguide Vår-sommar 2011 - MODEBUTIKERNA - Trendguide Vår-sommar 2011 - MODEBUTIKERNA - Välkommen till Modebutikernas trendguide för säsongen: vår-sommar 2011 Sportigt, romantiskt, klassiskt & modernt ger en omväxlande garderob! METROPOLIS Vår-sommar

Läs mer

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm

Research. Erikdalsbadets utomhusbad i Stockholm Framtidens färg Framtidens färg kommer varken att handla om nya kulörer eller färgkombinationer, vilket tidigare ofta har kännetecknat en viss tidsperiod. I framtiden får färgen sin betydelse genom kontexten

Läs mer

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass.

Vi hoppas att du ska ha nytta av handledningen. Välj det som passar dig och din klass. 1 Att vara jag Text och bild Anna Höglund I Att vara jag får vi möta Rosa 13 år. Rosa vill inte se sig själv utifrån, genom någon annans ögon. Hon vill se själv och söker förklaringar. Hur ser det ut egentligen?

Läs mer

TREND REPORT SPRING SUMMER

TREND REPORT SPRING SUMMER TREND REPORT SPRING SUMMER 2016 Add beauty to your home I en otrygg omvärld, ser vi hur intresset för hemmet växer sig allt starkare. Inredning har blivit både viktigare och mer komplicerat. Med ett seriöst

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer