Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2 Intervjun Vi har behållit kostnadsdisciplinen från finanskrisen. > SID 3 Börsen Därför fortsätter tillväxten i Sydamerika. > SID 6 7 Lönsamt miljöfokus Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 NYCKELTAL I FOKUS: 110% Ökning av orderingång första nio månaderna 2010.

2 första nio månaderna I SIFFROR och leveranser per region, kv 3 (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp* Rörelseresultat och marginal MSEK Beg. fordon 6% Övrigt 3% % Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 22% Lastbilar 57% Nyckeltal 2008 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv3 Motorer 1% Bussar 10% (MSEK om ej annat anges) 2010, 9 mån 2009, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster 8, Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 16,2 2,4 Avkastning på eget kapital, % 28,1 8,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 32,3 11,5 Resultat per aktie (SEK) 7,63 0,38 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 30 september *Rullande 12 månader (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv2 9 MÅN I KORTHET: 2010 Kv Rörelsemarginalen steg till 16,2 procent (2,4 procent). en ökade med 110 procent till fordon. Kassaflödet för fordon och tjänster ökade till MSEK (3 017). 0 2 SCANIA VALUE Q3/2010

3 intervju t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: c a r l-e r i k a n d e r s s o n Effektiva möten. Fyradagarsveckan visade att det går att göra saker effektivare, säger Scanias finanschef Jan Ytterberg. Krisen har gjort Scania effektivare Scanias vinstmarginal ligger på rekordnivå, mycket tack vare förra årets effektiviseringsåtgärder. Företaget har också lyckats behålla mycket av kostnadsdisciplinen från finanskrisen. Det gör att lönsamheten har stigit snabbt när efterfrågan kommit tillbaka, säger finanschefen Jan Ytterberg i en intervju med Scania Value. Tredje kvartalet i år var starkare än det brukar för Scania, vad är förklaringen till det? Före finanskrisen stod Europa för procent av vår omsättning. I dag är den andelen nere i runt 50 procent, framför allt beroende på att Sydamerika har en större andel av kakan. Därför påverkas vi inte lika starkt av semesterperioden i Europa som tidigare år, då det i princip har varit tre månader kostnader men bara två månader intäkter. I Sydamerika ligger semesterperioden kring jul. Brasilien som i dag är er största marknad har en historia av ekonomisk och politisk instabilitet. Betyder det att Scania också är mer instabilt? Nej, det tycker jag inte. Dels är Brasilien i dag en mycket mer stabil marknad än tidigare, politiskt och ekonomiskt. Dels betyder Sydamerikas ökade betydelse att Scania står på två starka ben, Europa är det andra, vilket minskar volatiliteten. Europa och Sydamerika går inte alltid i takt i konjunkturen, det visar inte minst den senaste krisen. Scania har börjat anställa igen. Även om världsekonomin tycks vara på väg upp finns fortfarande en hel del orosmoln, inte minst i södra Europa. Ni går inte för fort fram? Under finanskrisen försvann i stort sett hälften av vår marknad på ett år, det hade nog ingen trott skulle kunna ske. Det har gjort oss försiktiga och när vi nu ökar vår bemanning sker det med flexibilitet: de som har nyanställts i produktionen har korttidskontrakt. Det är också en risk att inte öka kapaciteten i takt med efterfrågan, det är dåligt för resultatet att förlora en order om bilar till en konkurrent bara för att vi inte hinner leverera i tid. Ett år efter en djup kris har Scania rekordhög lönsamhet. Rörelsemarginalen var 18,3 procent under tredje kvartalet. Hur kan det komma sig? Kombinationen av den starkare efterfrågan och en hög kostnadsmedvetenhet ger en bra utväxling. Scania är mentalt kvar i krisen, alla i företaget har blivit mer kostnadsmedvetna. Senast vår bransch genomgick ett riktigt stålbad var i början 1990-talet, efter en så lång period av goda tider blir alla företag lite bekväma och då finns potential för att effektivisera. Kostnaderna har minskat i alla delar av vår verksamhet och fyradagarsveckan visade att det går att göra saker effektivare. Finns det möjlighet att effektivisera andra delar inom företaget vid sidan av produktionen där Scania varit framgångsrika många år? Helt klart, ett exempel är tjänsteverksamheten. Fortfarande finns stora skillnader i hur service genomförs runt om i världen. Genom att tillämpa good practice och principerna från Scanias produktionssystem även inom vårt servicenätverk kan vi bli ännu effektivare. Det angreppssättet har ingen av våra konkurrenter. Q3/2010 SCANIA VALUE 3

4 FOKUS: Ecolution Nytt grepp för grönare transporter Många transportföretag brottas i dag med miljöfrågor och krav på att kunna tillhandahålla så kallade gröna transporter. Därför lanseras nu Ecolution by Scania, ett nytt affärskoncept som hjälper transportföretagen att minska koldioxidutsläpp och driftskostnader. Ecolution by Scania bygger på att transportörer tillsammans med Scanias experter sätter ihop en transportlösning som innefattar både produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. I grunden handlar det om att kombinera befintliga, väl beprövade och kommersiellt fungerande lösningar, som alla var för sig bidrar till lägre bränsleförbrukning, och därmed lägre miljöpåverkan. Ecolution by Scania gör vår omfattande gröna produktportfölj synlig för kunderna, säger Martin Lundstedt, ansvarig för försäljning och marknadsföring, och fortsätter: Det finns mycket vi kan göra här och nu. I nära samarbete med våra kunder kan vi bidra till att optimera deras verksamhet, vilket minskar både bränslekostnader och koldioxidutsläpp, och samtidigt ökar lönsamheten under fordonens livslängd. Unik lösning för varje kund Eftersom behov och förutsättningar skiljer sig åt är varje lösning unik, individuellt anpassad för det aktuella transportbehovet. För stadstrafik erbjuder Ecolution by Scania till exempel en lösning med etanollastbilar som påtagligt bidrar till ett lägre utsläpp av koldioxid. För skogs- och anläggningstransporter handlar det om robusta fordon med biodiesel som bränsle. För de flesta typer av fjärrtrafik över långa avstånd är diesel fortfarande det enda realistiska alternativet. Men med rätt fordonsspecifikation, rätt tjänster och rätt service går det att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som bränslekostnaderna hålls nere. Gemensamt för alla lösningar är möjligheten att komplettera med ett antal gröna tillval, till exempel: Förarutbildning i Scanias regi minskar bränsleförbrukningen med 10 procent. Detta gäller även förare som är skickliga och rutinerade redan innan utbildningen startar. Utbildningen är inriktad på ekonomisk körning, vilket också kan ge besparingar i slitage och minska risken för olyckor. Föraruppföljning vid överenskomna intervaller bidrar till att besparingarna blir bestående. Efter den inledande förarutbildningen håller Scaniapersonal kontakten med förarna och ger personlig återkoppling på hur de presterar. Kunden får också hjälp med att bevaka och analysera förbrukningsdata. Ett utökat program för underhåll utarbetat med syftet att de minskade koldioxidutsläppen och bränslebesparingarna ligger kvar på den nya, lägre nivån. Kunder som väljer hela erbjudandet får ett Ecolution by Scania-certifikat. De enskilda delarna kan också köpas separat. Josefien Dusseljee från Scania i Nederländerna jobbar hos ett åkeri för att följa upp dess förare och fordon. 4 SCANIA VALUE Q3/2010

5 t e x t: c o n n y h e t t i n g f o t o: e r i c b a k k e r Coach åt kunden Josefien Dusseljee är anställd på Scania i Nederländerna men tillbringar all sin arbetstid hos transportföretaget Post-Kogeko för att hjälpa det att bli grönare och mer effektivt. På visitkortet står det Team Leader Technical Support Program, men Josefien Dusseljee kallas lika ofta coach eller projektledare. Hon har helhetsansvar för ett pilotprojekt som om några år kan bilda skola för hur Scania i nära relationer arbetar med stora kunder. För sju månader sedan blev Josefien Dusseljee erbjuden arbetet som coach och huvudansvarig för ett treårigt samarbete med Post-Kogeko, en av Scanias största kunder i Nederländerna. Det familjeägda transportföretaget har 350 lastbilar, varav 80 procent från Scania. Under de närmaste tre åren ska man köpa 114 nya fordon. I Scanias avtal med Post-Kogeko ingår att både förare och fordon kontinuerligt ska följas upp inom ramen för ständiga förbättringar. Målet är att minska bränsleförbrukning, miljöpåverkan och underhållskostnader samt att öka effektiviteten. De första månaderna har Josefien Dusseljee ägnat mycket tid åt att kartlägga och mäta hur Post-Kogekos förare arbetar. Just nu mäter vi 17 olika parametrar, till exempel hur hårt förarna bromsar och accelererar. Med alla siffror på plats sätter jag och Post- Kogeko ihop ett utbildnings- och åtgärdspaket som ska minska företagets bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Josefien Dusseljee åker ofta med förarna för att i detalj se hur körstil och bränsleförbrukning går hand i hand. Det är viktigt att se vad som finns bakom den enorma mängd siffror vi samlar in. Enbart vetskapen om att förarnas arbete mäts gör att de förbättrar sin körning. Nyckelpersonerna i projektet är Post-Kogekos mentorförare. Det är erfarna förare som bland annat hjälper till att utbilda nyanställda förare. Efter förarutbildningen kommer vi att arbeta mycket med rätt fordonskonfigurationer och serviceprogram, som ytterligare sätt att minska bränsleförbrukningen. Q3/2010 SCANIA VALUE 5

6 finans Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt, sa Sven Antonsson, chef för Scania Latin America till besökarna under Scanias investerardag i Brasilien. Fortsatt bra fart i Brasilien Förutsättningarna är goda för att fortsätta växa i Latinamerika. Det var budskapet när Scania höll investerardag i Brasilien. I mitten av september besökte runt 60 investerare och analytiker samt några journalister från Europa, USA och Latinamerika Scanias investerardag i São Paulo. Scania presenterade strategin för tillväxt med lönsamhet i Latinamerika, där både tjänsteverksamheten och Scanias flexibla produktionssystem är viktiga komponenter. Det faktum att Scania har funnits på plats i över 50 år, är marknadsledare på de största marknaderna Brasilien och Argentina samt har ett vida utbyggt servicenätverk tillsammans med ett flexibelt produktionssystem gör företaget väl positionerat för lönsam tillväxt, sa Sven Antonsson, chef för Scania Latin America till besökarna. Lastbilsmarknaden i Brasilien återhämtade sig snabbt efter finanskrisen och sedan det tredje kvartalet 2009 har utvecklingen varit mycket stark. Den starka efterfrågan i Latinamerika och framför allt Brasilien är en viktig förklaring till att Scania snabbt kom ur krisen och hittills har visat bra lönsamhet under Brasilien har en mycket stark ekonomi. BNP beräknas stiga med över sju procent i år och arbetslösheten är låg, sa Christopher Podgorski, Scanias försäljnings- och marknadschef i Latinamerika. Intresset för Brasilien har därför varit stort hos finansmarknaden och analytiker och investerare undrar hur länge efterfrågan kan hålla sig uppe på nuvarande höga nivå. Marknaden har fått stöd av subventioner, både genom lägre skatt och genom förmånlig finansiering. Det finns dock en risk att det blir en lägre efterfrågan om dessa subventioner försvinner vid årsskiftet, sa Sven Antonsson. Samtidigt tillade han att nya emissionsregler som träder i kraft 2012 kan göra att marknaden passar på att köpa lastbilar under 2011 före de nya reglerna träder i kraft. Scania arbetar mot att vid nästa konjunkturtopp ha en kapacitet på fordon per år globalt, vilket skulle innebära fordon i 6 SCANIA VALUE Q3/2010

7 t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: w a g n e r m e n e z e s o c h c e l s o l u i z g o n ç a l v e s Scania imponerar Scania har stora möjligheter till en fortsatt stark tillväxt i Brasilien trots att konkurrensen sannolikt hårdnar. Det säger analytiker efter Scanias investerardag i São Paulo. Omkring 60 investerare och analytiker fanns på plats när Scanias ledning i Latinamerika presenterade verksamheten. det latin amerikanska systemet. En viktig faktor bakom att företaget snabbt har kunnat öka produktionen när efterfrågan tog fart är dels Scanias ledarskapsfilosofi innebärandes en strävan mot ständiga förbättringar, dels det globala produkt- och produktionssystemet. Vi har stärkt vår effektivitet under nedgången genom bland annat utbildning av personal och fokuserar nu på att hålla korta ledtider, sa produktionschefen Stefan Palskog. Vi är nu mer effektiva än före krisen, det gör att vi inte behöver bygga nya fabriker för att kunna växa. Stor potential i gruvnäringen I många länder i Latinamerika är gruvnäringen viktig och här ser Scania en stor potential. Det finns flera fördelar med att använda Scanialastbilar i stället för traditionella, tyngre dumprar. Kunden får bland annat ökad flexibilitet, lägre reparationskostnader och lägre investeringskostnad, framhöll Sven Antonsson. Ett växande antal lastbilar som körs i gruvnäringen Besökarna fick ett guidat fabriksbesök och chansen att provköra Scanias lastbilar. innebär också att Scania kan öka försäljningen av reservdelar. Scania har ett omfattande servicenärverk. I Brasilien omfattar det 99 verkstäder och där säljs inte bara reservdelar. Kunderna efterfrågar transportledning fleet management, förarutbildning och service av bland annat trailers och andra påbyggnationer. Vi har en stor potential att öka försäljningen. Transportsektorn blir allt mer avancerad med just in time-tänkande och därmed ökar kraven på snabb service med hög kvalitet, sa Christopher Podgorski. Vid sidan av Scanias fokus på fordon till gruvsektorn ska även produktutbudet i Latinamerika breddas till att omfatta lastbilar med 9- och 11-liters motorer. Tidigare har vi koncentrerat oss på de allra tyngsta lastbilarna men inom ramen på vårt befintliga motorprogram och modulsystem kan vi på ett kostnadseffektivt sätt nå en större marknad, förklarade Christopher Podgorski. Scania har en imponerande stark ställning på marknaden. Även om MAN nu lanserar en lastbil i det tyngsta segmentet kommer det att ta tid för dem att etablera sig på marknaden, säger Kennet Toll Johansson, analytiker på Carnegie. Kortsiktigt finns några faktorer som skulle kunna dämpa tillväxten, bland annat att statliga subventioner löper ut under 2011 och de nya emissionskrav som träder i kraft Men det är en fantastik marknad just nu och ser ut att förbli det på fem, tio års sikt också. BNP-tillväxten ser stark ut och det kommer att bli stora infrastruktursatsningar, vilket gynnar Scania specifikt. Brasilien ska ju arrangera både fotbolls-vm 2014 och OS 2016, säger Anders Trapp, analytiker på SEB Enskilda. På efterfrågesidan är det svårt att se några allvarliga hot. Det handlar mer om huruvida Scania hinner bygga ut produktionskapaciteten i samma takt som marknaden växer, säger Kennet Toll Johansson. Han tillägger att det i dag finns en bred ekonomisk bas i Brasilien, med ett stort antal råvaror och en växande medelklass som ökar den inhemska efterfrågan. Men Brasilien är en sockerbit som lockar till sig fler utmanare. Anders Trapp pekar på att inte bara MAN är på väg in på marknaden, Mercedes lanserar en ny modell och även Paccar-DAF är på offensiven. Men växer marknaden med 10 procent per år som tycks vara konsensus så finns det plats för alla. Nästa år ser dock ut att vara ett undantag, vi räknar med i stort sett nolltillväxt som en reaktion på de senaste årens snabba ökning och att subventionerna fasas ut. Q3/2010 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT f o t o: d a n b o m a n, d o o s a n i n f r a c o r e Ny vindtunnel för olika klimat Scania har beslutat att bygga en vindtunnel vid sitt centrum för forskning och utveckling i Södertälje. Vindtunneln ska användas för att testa fordonsegenskaper som komfort, trafiksäkerhet och miljöprestanda i olika klimat. Anläggningen, som är den enda i sitt slag i Europa, ska stå färdig 2013 och innebär en ytterligare förstärkning av forsknings- och utvecklingsavdelningen i Södertälje där anställda jobbar i dag. Det är tidskrävande och tar stora resurser i anspråk för att kunna genomföra prov av lastbilar och bussar i olika klimat, bland annat för planering och transporter. En vindtunnel där det går att simulera verklighetsnära miljö allt från arktisk torr kyla till fuktig tropisk hetta samt olika vindförhållanden kommer därför att göra Scanias utvecklingsarbete effektivare, liksom mera flexibelt. Enligt avtalet mellan Scania och Doosan Infracore kommer Doosan Moxys lastmaskiner att utrustas med Scaniamotorer. En glädjestrålande Andreas Söderström med sitt förstapris. Svenska Andreas bäst i Europa Under två tuffa tävlingsdagar i oktober ställdes Europas vassaste lastbilsförare mot varandra. De 18 finalisterna i Scanias förartävling Young European Truck Driver testades i att köra bränslesnålt, anpassa körningen till olika situationer, säkra lasten och att kontrollera fordonet före körning. De avslutande grenarna att manövrera fordonet med centimeterprecision avgjordes inför tusentals entusiastiska åskådare på en tävlingsbana utanför Scanias chassimontering i Södertälje. Efter en dramatisk finalrunda stod den 26-årige svensken Andreas Söderström som klar vinnare. Förutom att kunna kalla sig Europas bästa unga lastbilsförare kammade Andreas också hem förstapriset, en splitter ny Scania R-seriebil värd runt en miljon kronor. Scanias förartävlingar, som 2010 arrangerades för fjärde gången, är inte bara europeiska. Sedan starten 2003 har mer än lastbilsförare från fem kontinenter deltagit i Scania Driver Competitions, vilket gör den till världens största tävling inom branschen. Se film från finalen: Avtal inom motorer ger öppning i Asien Scania och Doosan Infracore, en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner, har tecknat ett samförståndsavtal som innebär att Scania ska leverera motorer till Doosans produkter för den globala marknaden. na till Doosan Infracore beräknas uppgå till ett tusental motorer under de närmaste åren. Avtalet ger Scania tillgång till den växande asiatiska marknaden för anläggningsmaskiner. De Scaniamotorer som levereras är utrustade med avgasreningstekniken SCR (Selective Catalytic Reduction). Motorerna KOMMANDE FINANSIELLA HÄNDELSER Kapitalmarknadsdag i Södertälje Bokslutskommuniké Delårsrapport jan mar 2011 uppfyller de utsläppskrav som träder i kraft 2011 och är förberedda för de krav som träder i kraft 2014, Stage IV och Tier 4 Final. na till Doosan Infracore beräknas uppgå till ett tusental motorer under de närmaste åren. I januari tecknade Scania också ett avtal om leveranser av motorer till nordamerikabaserade Terex Corporation, en ledande tillverkare av anläggnings- och entreprenadmaskiner. Därmed har Scania en omfattande global närvaro på marknaden för anläggningsmaskiner. Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Conny Hetting, Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Eric Bakker Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå.

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -09-09 -09-09 -10-10 -10-10 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt rekordhög

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Scania bokslutskommuniké januari december 2012

Scania bokslutskommuniké januari december 2012 30 Januari 2013 Scania bokslutskommuniké januari december 2012 Sammanfattning av helåret 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 8 300 (12 398), resultatet per aktie till 8,31 (11,78) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar

Innovation. Rapporten. Scania rapporterar EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 2 2008 % Rörelsemarginal 20 17 14 11 8-06 -06-06 -07-07 -07-07 -08-08 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Scania rapporterar rekordresultat. > SID

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Aula Östensjöveien Medica, Stockholm 27, Oslo -04-29 NCC AB 1 Q1 i korthet Orderingång 13

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT

JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT Q1 JANUARI-MARS DELÅRSRAPPORT J A N U A R I - MARS JANUARI - MARS I SAMMANFATTNING Faktureringen för första kvartalet uppgick till 10 576, (22 491 ). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3

Läs mer

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-12 -12-12 -12-13 -13-13 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen.

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus

Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus PRESS info 1 juli 2014 Scania på IAA: Hållbarhet och tjänster som gynnar kunderna i fokus Scania Citywide med Scanias hybridsystem Nya innovationer som ger betydande bränslebesparing Ny 13-litersmotor

Läs mer

Produkter, segment samt geografisk spridning

Produkter, segment samt geografisk spridning Axis är världsledande på den snabbväxande marknaden för nätverkskameror och står just inför en expansion i Asien. Samtidigt satsar man på att bredda sitt sortiment för att enklare tillgodose sina kunders

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015

Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Kvartalsrapport 1 Januari - mars 2015 Första kvartalet 2015 Intäkter: 1 382 MSEK (1 290) Rörelseresultat: 142 MSEK (126) EBITA: 169 MSEK (156) Rörelsemarginal: 10 procent (10) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version.

Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version. Årsredovisning 2011 Scania har som mål att ge sina kunder den bästa lönsamheten över produktens livs cykel genom att leverera optimerade tunga lastbilar och bussar, motorer och tjänster och därigenom vara

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

PRESS info. Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken

PRESS info. Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken PRESS info P13101SE / Per-Erik Nordström 29 jan 2013 Scania på Bauma 2013 i München Scanias robusta lastbilar och motorer med den senaste utsläppstekniken I Scanias monter på Bauma 2013 finns ett brett

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Heta Brasilien. 166% Orderingångens ökning första kvartalet. Rapporten. Rörelsemarginalen. fortsatt uppåt kvartal 1. > SID 2

Heta Brasilien. 166% Orderingångens ökning första kvartalet. Rapporten. Rörelsemarginalen. fortsatt uppåt kvartal 1. > SID 2 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2010 % 20 Operating margin 16 12 8 4 0-08 Q1-08 Q2-08 Q3 Rapporten. Rörelsemarginalen fortsatt uppåt kvartal 1. > SID 2-08 Q4-09 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-10 Q1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang

Analytiker: Emil Wasteson Michael Wang De senaste åren har det svenska Fenix Outdoor som tillverkar och distribuerar friluftskläder och produkter fått mycket uppmärksamhet då det växt stadigt som även visas av att aktiekursen har skjutit i

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011

Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Anförande av verkställande direktör Leif Östling vid Scanias årsstämma i Södertälje den 5 maj 2011 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! Nu ska jag ta över och beskriva det år som har gått och hur vi

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt!

Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Delårsrapport Q3, januari-september 2012 Vi är på rätt väg och snart är det dags för snöprojekt! Nettoomsättning för perioden uppgick till 135,0 (126,1) MSEK Rörelseresultat för perioden uppgick till 4,4

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2009

Scania delårsrapport januari-september 2009 26 oktober Scania delårsrapport januari-september Rörelseresultatet sjönk till MSEK 1 042 (10 455) och resultat per aktie sjönk till 0,38 (9,21) kronor Nettoomsättningen minskade med 34 procent till MSEK

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Handlingskraft. Rapporten. Vinstmarginalen. kvar talet. Människan i centrum när Scania höjer produktiviteten. > SID 4 5

Handlingskraft. Rapporten. Vinstmarginalen. kvar talet. Människan i centrum när Scania höjer produktiviteten. > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 28 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-6 -6-6 -6-7 -7-7 -7-8 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Vinstmarginalen på rekordnivå första kvar talet. > SID

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2009 MSEK 5 000 Rörelseresultat 4 000 3 000 2 000 Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5 1 000 2007 Kv2 2007 Kv4 Rapporten.

Läs mer

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009

VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 VDs ANFÖRANDE Per Lindberg 6 Maj, 2009 UTVECKLINGEN UNDER 2008 Första halvåret:» Stark efterfrågan» Inflationsförväntningar och höjda räntor» Hög efterfrågan på råvaror gav fortsatt kraftiga kostnadsökningar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Årsredovisning 2010 LasTbiLaR bussar MOTORER TjänsTER FinansiELLa TjänsTER

Årsredovisning 2010 LasTbiLaR bussar MOTORER TjänsTER FinansiELLa TjänsTER Årsredovisning 2010 Scanias årsredovisning publiceras på svenska och engelska. Den svenska årsredovisningen är bindande version. De finansiella rapporterna omfattar sidorna 68 136 och har upprättats i

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer