Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2 Intervjun Vi har behållit kostnadsdisciplinen från finanskrisen. > SID 3 Börsen Därför fortsätter tillväxten i Sydamerika. > SID 6 7 Lönsamt miljöfokus Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 NYCKELTAL I FOKUS: 110% Ökning av orderingång första nio månaderna 2010.

2 första nio månaderna I SIFFROR och leveranser per region, kv 3 (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp* Rörelseresultat och marginal MSEK Beg. fordon 6% Övrigt 3% % Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 22% Lastbilar 57% Nyckeltal 2008 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv3 Motorer 1% Bussar 10% (MSEK om ej annat anges) 2010, 9 mån 2009, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster 8, Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 16,2 2,4 Avkastning på eget kapital, % 28,1 8,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 32,3 11,5 Resultat per aktie (SEK) 7,63 0,38 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 30 september *Rullande 12 månader (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv2 9 MÅN I KORTHET: 2010 Kv Rörelsemarginalen steg till 16,2 procent (2,4 procent). en ökade med 110 procent till fordon. Kassaflödet för fordon och tjänster ökade till MSEK (3 017). 0 2 SCANIA VALUE Q3/2010

3 intervju t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: c a r l-e r i k a n d e r s s o n Effektiva möten. Fyradagarsveckan visade att det går att göra saker effektivare, säger Scanias finanschef Jan Ytterberg. Krisen har gjort Scania effektivare Scanias vinstmarginal ligger på rekordnivå, mycket tack vare förra årets effektiviseringsåtgärder. Företaget har också lyckats behålla mycket av kostnadsdisciplinen från finanskrisen. Det gör att lönsamheten har stigit snabbt när efterfrågan kommit tillbaka, säger finanschefen Jan Ytterberg i en intervju med Scania Value. Tredje kvartalet i år var starkare än det brukar för Scania, vad är förklaringen till det? Före finanskrisen stod Europa för procent av vår omsättning. I dag är den andelen nere i runt 50 procent, framför allt beroende på att Sydamerika har en större andel av kakan. Därför påverkas vi inte lika starkt av semesterperioden i Europa som tidigare år, då det i princip har varit tre månader kostnader men bara två månader intäkter. I Sydamerika ligger semesterperioden kring jul. Brasilien som i dag är er största marknad har en historia av ekonomisk och politisk instabilitet. Betyder det att Scania också är mer instabilt? Nej, det tycker jag inte. Dels är Brasilien i dag en mycket mer stabil marknad än tidigare, politiskt och ekonomiskt. Dels betyder Sydamerikas ökade betydelse att Scania står på två starka ben, Europa är det andra, vilket minskar volatiliteten. Europa och Sydamerika går inte alltid i takt i konjunkturen, det visar inte minst den senaste krisen. Scania har börjat anställa igen. Även om världsekonomin tycks vara på väg upp finns fortfarande en hel del orosmoln, inte minst i södra Europa. Ni går inte för fort fram? Under finanskrisen försvann i stort sett hälften av vår marknad på ett år, det hade nog ingen trott skulle kunna ske. Det har gjort oss försiktiga och när vi nu ökar vår bemanning sker det med flexibilitet: de som har nyanställts i produktionen har korttidskontrakt. Det är också en risk att inte öka kapaciteten i takt med efterfrågan, det är dåligt för resultatet att förlora en order om bilar till en konkurrent bara för att vi inte hinner leverera i tid. Ett år efter en djup kris har Scania rekordhög lönsamhet. Rörelsemarginalen var 18,3 procent under tredje kvartalet. Hur kan det komma sig? Kombinationen av den starkare efterfrågan och en hög kostnadsmedvetenhet ger en bra utväxling. Scania är mentalt kvar i krisen, alla i företaget har blivit mer kostnadsmedvetna. Senast vår bransch genomgick ett riktigt stålbad var i början 1990-talet, efter en så lång period av goda tider blir alla företag lite bekväma och då finns potential för att effektivisera. Kostnaderna har minskat i alla delar av vår verksamhet och fyradagarsveckan visade att det går att göra saker effektivare. Finns det möjlighet att effektivisera andra delar inom företaget vid sidan av produktionen där Scania varit framgångsrika många år? Helt klart, ett exempel är tjänsteverksamheten. Fortfarande finns stora skillnader i hur service genomförs runt om i världen. Genom att tillämpa good practice och principerna från Scanias produktionssystem även inom vårt servicenätverk kan vi bli ännu effektivare. Det angreppssättet har ingen av våra konkurrenter. Q3/2010 SCANIA VALUE 3

4 FOKUS: Ecolution Nytt grepp för grönare transporter Många transportföretag brottas i dag med miljöfrågor och krav på att kunna tillhandahålla så kallade gröna transporter. Därför lanseras nu Ecolution by Scania, ett nytt affärskoncept som hjälper transportföretagen att minska koldioxidutsläpp och driftskostnader. Ecolution by Scania bygger på att transportörer tillsammans med Scanias experter sätter ihop en transportlösning som innefattar både produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. I grunden handlar det om att kombinera befintliga, väl beprövade och kommersiellt fungerande lösningar, som alla var för sig bidrar till lägre bränsleförbrukning, och därmed lägre miljöpåverkan. Ecolution by Scania gör vår omfattande gröna produktportfölj synlig för kunderna, säger Martin Lundstedt, ansvarig för försäljning och marknadsföring, och fortsätter: Det finns mycket vi kan göra här och nu. I nära samarbete med våra kunder kan vi bidra till att optimera deras verksamhet, vilket minskar både bränslekostnader och koldioxidutsläpp, och samtidigt ökar lönsamheten under fordonens livslängd. Unik lösning för varje kund Eftersom behov och förutsättningar skiljer sig åt är varje lösning unik, individuellt anpassad för det aktuella transportbehovet. För stadstrafik erbjuder Ecolution by Scania till exempel en lösning med etanollastbilar som påtagligt bidrar till ett lägre utsläpp av koldioxid. För skogs- och anläggningstransporter handlar det om robusta fordon med biodiesel som bränsle. För de flesta typer av fjärrtrafik över långa avstånd är diesel fortfarande det enda realistiska alternativet. Men med rätt fordonsspecifikation, rätt tjänster och rätt service går det att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som bränslekostnaderna hålls nere. Gemensamt för alla lösningar är möjligheten att komplettera med ett antal gröna tillval, till exempel: Förarutbildning i Scanias regi minskar bränsleförbrukningen med 10 procent. Detta gäller även förare som är skickliga och rutinerade redan innan utbildningen startar. Utbildningen är inriktad på ekonomisk körning, vilket också kan ge besparingar i slitage och minska risken för olyckor. Föraruppföljning vid överenskomna intervaller bidrar till att besparingarna blir bestående. Efter den inledande förarutbildningen håller Scaniapersonal kontakten med förarna och ger personlig återkoppling på hur de presterar. Kunden får också hjälp med att bevaka och analysera förbrukningsdata. Ett utökat program för underhåll utarbetat med syftet att de minskade koldioxidutsläppen och bränslebesparingarna ligger kvar på den nya, lägre nivån. Kunder som väljer hela erbjudandet får ett Ecolution by Scania-certifikat. De enskilda delarna kan också köpas separat. Josefien Dusseljee från Scania i Nederländerna jobbar hos ett åkeri för att följa upp dess förare och fordon. 4 SCANIA VALUE Q3/2010

5 t e x t: c o n n y h e t t i n g f o t o: e r i c b a k k e r Coach åt kunden Josefien Dusseljee är anställd på Scania i Nederländerna men tillbringar all sin arbetstid hos transportföretaget Post-Kogeko för att hjälpa det att bli grönare och mer effektivt. På visitkortet står det Team Leader Technical Support Program, men Josefien Dusseljee kallas lika ofta coach eller projektledare. Hon har helhetsansvar för ett pilotprojekt som om några år kan bilda skola för hur Scania i nära relationer arbetar med stora kunder. För sju månader sedan blev Josefien Dusseljee erbjuden arbetet som coach och huvudansvarig för ett treårigt samarbete med Post-Kogeko, en av Scanias största kunder i Nederländerna. Det familjeägda transportföretaget har 350 lastbilar, varav 80 procent från Scania. Under de närmaste tre åren ska man köpa 114 nya fordon. I Scanias avtal med Post-Kogeko ingår att både förare och fordon kontinuerligt ska följas upp inom ramen för ständiga förbättringar. Målet är att minska bränsleförbrukning, miljöpåverkan och underhållskostnader samt att öka effektiviteten. De första månaderna har Josefien Dusseljee ägnat mycket tid åt att kartlägga och mäta hur Post-Kogekos förare arbetar. Just nu mäter vi 17 olika parametrar, till exempel hur hårt förarna bromsar och accelererar. Med alla siffror på plats sätter jag och Post- Kogeko ihop ett utbildnings- och åtgärdspaket som ska minska företagets bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Josefien Dusseljee åker ofta med förarna för att i detalj se hur körstil och bränsleförbrukning går hand i hand. Det är viktigt att se vad som finns bakom den enorma mängd siffror vi samlar in. Enbart vetskapen om att förarnas arbete mäts gör att de förbättrar sin körning. Nyckelpersonerna i projektet är Post-Kogekos mentorförare. Det är erfarna förare som bland annat hjälper till att utbilda nyanställda förare. Efter förarutbildningen kommer vi att arbeta mycket med rätt fordonskonfigurationer och serviceprogram, som ytterligare sätt att minska bränsleförbrukningen. Q3/2010 SCANIA VALUE 5

6 finans Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt, sa Sven Antonsson, chef för Scania Latin America till besökarna under Scanias investerardag i Brasilien. Fortsatt bra fart i Brasilien Förutsättningarna är goda för att fortsätta växa i Latinamerika. Det var budskapet när Scania höll investerardag i Brasilien. I mitten av september besökte runt 60 investerare och analytiker samt några journalister från Europa, USA och Latinamerika Scanias investerardag i São Paulo. Scania presenterade strategin för tillväxt med lönsamhet i Latinamerika, där både tjänsteverksamheten och Scanias flexibla produktionssystem är viktiga komponenter. Det faktum att Scania har funnits på plats i över 50 år, är marknadsledare på de största marknaderna Brasilien och Argentina samt har ett vida utbyggt servicenätverk tillsammans med ett flexibelt produktionssystem gör företaget väl positionerat för lönsam tillväxt, sa Sven Antonsson, chef för Scania Latin America till besökarna. Lastbilsmarknaden i Brasilien återhämtade sig snabbt efter finanskrisen och sedan det tredje kvartalet 2009 har utvecklingen varit mycket stark. Den starka efterfrågan i Latinamerika och framför allt Brasilien är en viktig förklaring till att Scania snabbt kom ur krisen och hittills har visat bra lönsamhet under Brasilien har en mycket stark ekonomi. BNP beräknas stiga med över sju procent i år och arbetslösheten är låg, sa Christopher Podgorski, Scanias försäljnings- och marknadschef i Latinamerika. Intresset för Brasilien har därför varit stort hos finansmarknaden och analytiker och investerare undrar hur länge efterfrågan kan hålla sig uppe på nuvarande höga nivå. Marknaden har fått stöd av subventioner, både genom lägre skatt och genom förmånlig finansiering. Det finns dock en risk att det blir en lägre efterfrågan om dessa subventioner försvinner vid årsskiftet, sa Sven Antonsson. Samtidigt tillade han att nya emissionsregler som träder i kraft 2012 kan göra att marknaden passar på att köpa lastbilar under 2011 före de nya reglerna träder i kraft. Scania arbetar mot att vid nästa konjunkturtopp ha en kapacitet på fordon per år globalt, vilket skulle innebära fordon i 6 SCANIA VALUE Q3/2010

7 t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: w a g n e r m e n e z e s o c h c e l s o l u i z g o n ç a l v e s Scania imponerar Scania har stora möjligheter till en fortsatt stark tillväxt i Brasilien trots att konkurrensen sannolikt hårdnar. Det säger analytiker efter Scanias investerardag i São Paulo. Omkring 60 investerare och analytiker fanns på plats när Scanias ledning i Latinamerika presenterade verksamheten. det latin amerikanska systemet. En viktig faktor bakom att företaget snabbt har kunnat öka produktionen när efterfrågan tog fart är dels Scanias ledarskapsfilosofi innebärandes en strävan mot ständiga förbättringar, dels det globala produkt- och produktionssystemet. Vi har stärkt vår effektivitet under nedgången genom bland annat utbildning av personal och fokuserar nu på att hålla korta ledtider, sa produktionschefen Stefan Palskog. Vi är nu mer effektiva än före krisen, det gör att vi inte behöver bygga nya fabriker för att kunna växa. Stor potential i gruvnäringen I många länder i Latinamerika är gruvnäringen viktig och här ser Scania en stor potential. Det finns flera fördelar med att använda Scanialastbilar i stället för traditionella, tyngre dumprar. Kunden får bland annat ökad flexibilitet, lägre reparationskostnader och lägre investeringskostnad, framhöll Sven Antonsson. Ett växande antal lastbilar som körs i gruvnäringen Besökarna fick ett guidat fabriksbesök och chansen att provköra Scanias lastbilar. innebär också att Scania kan öka försäljningen av reservdelar. Scania har ett omfattande servicenärverk. I Brasilien omfattar det 99 verkstäder och där säljs inte bara reservdelar. Kunderna efterfrågar transportledning fleet management, förarutbildning och service av bland annat trailers och andra påbyggnationer. Vi har en stor potential att öka försäljningen. Transportsektorn blir allt mer avancerad med just in time-tänkande och därmed ökar kraven på snabb service med hög kvalitet, sa Christopher Podgorski. Vid sidan av Scanias fokus på fordon till gruvsektorn ska även produktutbudet i Latinamerika breddas till att omfatta lastbilar med 9- och 11-liters motorer. Tidigare har vi koncentrerat oss på de allra tyngsta lastbilarna men inom ramen på vårt befintliga motorprogram och modulsystem kan vi på ett kostnadseffektivt sätt nå en större marknad, förklarade Christopher Podgorski. Scania har en imponerande stark ställning på marknaden. Även om MAN nu lanserar en lastbil i det tyngsta segmentet kommer det att ta tid för dem att etablera sig på marknaden, säger Kennet Toll Johansson, analytiker på Carnegie. Kortsiktigt finns några faktorer som skulle kunna dämpa tillväxten, bland annat att statliga subventioner löper ut under 2011 och de nya emissionskrav som träder i kraft Men det är en fantastik marknad just nu och ser ut att förbli det på fem, tio års sikt också. BNP-tillväxten ser stark ut och det kommer att bli stora infrastruktursatsningar, vilket gynnar Scania specifikt. Brasilien ska ju arrangera både fotbolls-vm 2014 och OS 2016, säger Anders Trapp, analytiker på SEB Enskilda. På efterfrågesidan är det svårt att se några allvarliga hot. Det handlar mer om huruvida Scania hinner bygga ut produktionskapaciteten i samma takt som marknaden växer, säger Kennet Toll Johansson. Han tillägger att det i dag finns en bred ekonomisk bas i Brasilien, med ett stort antal råvaror och en växande medelklass som ökar den inhemska efterfrågan. Men Brasilien är en sockerbit som lockar till sig fler utmanare. Anders Trapp pekar på att inte bara MAN är på väg in på marknaden, Mercedes lanserar en ny modell och även Paccar-DAF är på offensiven. Men växer marknaden med 10 procent per år som tycks vara konsensus så finns det plats för alla. Nästa år ser dock ut att vara ett undantag, vi räknar med i stort sett nolltillväxt som en reaktion på de senaste årens snabba ökning och att subventionerna fasas ut. Q3/2010 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT f o t o: d a n b o m a n, d o o s a n i n f r a c o r e Ny vindtunnel för olika klimat Scania har beslutat att bygga en vindtunnel vid sitt centrum för forskning och utveckling i Södertälje. Vindtunneln ska användas för att testa fordonsegenskaper som komfort, trafiksäkerhet och miljöprestanda i olika klimat. Anläggningen, som är den enda i sitt slag i Europa, ska stå färdig 2013 och innebär en ytterligare förstärkning av forsknings- och utvecklingsavdelningen i Södertälje där anställda jobbar i dag. Det är tidskrävande och tar stora resurser i anspråk för att kunna genomföra prov av lastbilar och bussar i olika klimat, bland annat för planering och transporter. En vindtunnel där det går att simulera verklighetsnära miljö allt från arktisk torr kyla till fuktig tropisk hetta samt olika vindförhållanden kommer därför att göra Scanias utvecklingsarbete effektivare, liksom mera flexibelt. Enligt avtalet mellan Scania och Doosan Infracore kommer Doosan Moxys lastmaskiner att utrustas med Scaniamotorer. En glädjestrålande Andreas Söderström med sitt förstapris. Svenska Andreas bäst i Europa Under två tuffa tävlingsdagar i oktober ställdes Europas vassaste lastbilsförare mot varandra. De 18 finalisterna i Scanias förartävling Young European Truck Driver testades i att köra bränslesnålt, anpassa körningen till olika situationer, säkra lasten och att kontrollera fordonet före körning. De avslutande grenarna att manövrera fordonet med centimeterprecision avgjordes inför tusentals entusiastiska åskådare på en tävlingsbana utanför Scanias chassimontering i Södertälje. Efter en dramatisk finalrunda stod den 26-årige svensken Andreas Söderström som klar vinnare. Förutom att kunna kalla sig Europas bästa unga lastbilsförare kammade Andreas också hem förstapriset, en splitter ny Scania R-seriebil värd runt en miljon kronor. Scanias förartävlingar, som 2010 arrangerades för fjärde gången, är inte bara europeiska. Sedan starten 2003 har mer än lastbilsförare från fem kontinenter deltagit i Scania Driver Competitions, vilket gör den till världens största tävling inom branschen. Se film från finalen: Avtal inom motorer ger öppning i Asien Scania och Doosan Infracore, en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner, har tecknat ett samförståndsavtal som innebär att Scania ska leverera motorer till Doosans produkter för den globala marknaden. na till Doosan Infracore beräknas uppgå till ett tusental motorer under de närmaste åren. Avtalet ger Scania tillgång till den växande asiatiska marknaden för anläggningsmaskiner. De Scaniamotorer som levereras är utrustade med avgasreningstekniken SCR (Selective Catalytic Reduction). Motorerna KOMMANDE FINANSIELLA HÄNDELSER Kapitalmarknadsdag i Södertälje Bokslutskommuniké Delårsrapport jan mar 2011 uppfyller de utsläppskrav som träder i kraft 2011 och är förberedda för de krav som träder i kraft 2014, Stage IV och Tier 4 Final. na till Doosan Infracore beräknas uppgå till ett tusental motorer under de närmaste åren. I januari tecknade Scania också ett avtal om leveranser av motorer till nordamerikabaserade Terex Corporation, en ledande tillverkare av anläggnings- och entreprenadmaskiner. Därmed har Scania en omfattande global närvaro på marknaden för anläggningsmaskiner. Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Conny Hetting, Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Eric Bakker Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

I konvoj mot hållbara transporter

I konvoj mot hållbara transporter EN TIDNING TILL SCANIAS INTRESSENTER KVARTAL 2 214 % 2 Rörelsemarginal 16 12 8 4-12 -12-12 -13-13 -13-13 -14-14 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Rapporten. Oförändrad marginal jämfört med andra kvartalet

Läs mer

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506.

874 Kassaflöde (MSEK) första kvartalet 2009. Lugn i stormen. Rapporten. Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5. till MSEK 506. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2009 MSEK 5 000 Rörelseresultat 4 000 3 000 2 000 Lugn i stormen Financial Services stabil partner i lågkonjunkturen > SID 4 5 1 000 2007 Kv2 2007 Kv4 Rapporten.

Läs mer

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar.

Extrem beredskap. Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen. Intervjun. Kinas transportsektor. stora förändringar. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 2013 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-11 -11-12 -12-12 -12-13 -13-13 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Den starkare kronan drog ner marginalen.

Läs mer

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter.

Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare och övriga intressenter. Årsredovisning 2007 stolthet KVALITET KÖRGLÄDJE PRODUKTIVITET HÅLLBAR UTVECKLING Scania ska vara det ledande företaget i sin bransch genom att skapa bestående värden för sina kunder, anställda, aktieägare

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2001 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 7 maj 2002, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum (f d Folkets Hus) i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Information från Scania

Information från Scania ÅRSREDOVISNING 2002 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 25 april 2003, klockan 15:00 i Konferenshuset, TelgeForum i Södertälje. Deltagande Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR

ELANDERS ÅRSREDO VISNING 2012 FRAMTIDEN BERÖR FRAMTIDEN BERÖR DITT OMSLAG Omslagets framsida är en av 5 678 slumpmässigt utvalda bilder genererade från bilden på sidan till vänster. Markören visar var i bilden ditt omslag är genererat. Förstoringen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front MötSandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och MEDARBETARE december 211 Guldläge i Sydafrika Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front möt sandvik

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN.

VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. VOLVO anläggningsmaskiner ECO OPERATOR MORE CARE. BUILT IN. 2 INTELLIGENCE INTELLIGENS substantiv: förmåga till tänkande och analys att förstå och dra nytta av erfarenheter förmåga att åstadkomma något.

Läs mer

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1

Årsredovisning 2005. Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal. poolia 2005 1 Årsredovisning 2005 Uthyrning och rekrytering av kvalificerad personal poolia 2005 1 Katti Razavi, IT-support 5 år som Pooliakonsult Joe Foley, rekryterare Jobbat 1 år på Poolia Patricia Barrera, ekonomiassistent

Läs mer

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09

Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam LOGISTIK nr 8. 09 Logistikens betydelse för miljön, näringslivet och samhället Foto: Göran Wink»»» E-HANDELN FORTSATT UPPÅT

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Atlas Copco Januari mars, 1999

Atlas Copco Januari mars, 1999 Atlas Copco Januari mars, 1999 1 Atlas Copcos fakturering uppgick till 7 751 MSEK för det första kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 725 MSEK. Vinst per aktie minskade till 1:95 SEK,

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1

Innehåll. Finansiell kalender 2014. utvik. Concentric i korthet. Koncernens förändringar i eget kapital 39. Investment case 1 Technology + Innovation = Sustainability Årsredovisning 2013 Innehåll Concentric i korthet utvik Koncernens förändringar i eget kapital 39 Investment case 1 2013 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål

Läs mer