Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönsamt miljöfokus. Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5"

Transkript

1 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL % Rörelsemarginal Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten Marginalen rekordhöga 18 procent. > SID 2 Intervjun Vi har behållit kostnadsdisciplinen från finanskrisen. > SID 3 Börsen Därför fortsätter tillväxten i Sydamerika. > SID 6 7 Lönsamt miljöfokus Scania hjälper kunder att minska utsläppen > SID 4 5 NYCKELTAL I FOKUS: 110% Ökning av orderingång första nio månaderna 2010.

2 första nio månaderna I SIFFROR och leveranser per region, kv 3 (antal fordon) VÄSTRA EUROPA % % CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA % % LATINAMERIKA % % ÖVRIGA MARKNADER % % ASIEN % % Nettoomsättning Omsättning per produktgrupp* Rörelseresultat och marginal MSEK Beg. fordon 6% Övrigt 3% % Rörelseresultat, i MSEK Marginal, i procent MSEK Serviceprodukter 22% Lastbilar 57% Nyckeltal 2008 Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv3 Motorer 1% Bussar 10% (MSEK om ej annat anges) 2010, 9 mån 2009, 9 mån Förändring, % Nettoomsättning, Scaniakoncernen Rörelseresultat, Fordon och tjänster 8, Rörelseresultat, Financial Services Rörelseresultat Resultat före skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 16,2 2,4 Avkastning på eget kapital, % 28,1 8,3 Avkastning på sysselsatt kapital, Fordon och tjänster, % 32,3 11,5 Resultat per aktie (SEK) 7,63 0,38 Kassaflöde, Fordon och tjänster Antal anställda, 30 september *Rullande 12 månader (antal, lastbilar och bussar) (antal, lastbilar och bussar) Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv Kv2 9 MÅN I KORTHET: 2010 Kv Rörelsemarginalen steg till 16,2 procent (2,4 procent). en ökade med 110 procent till fordon. Kassaflödet för fordon och tjänster ökade till MSEK (3 017). 0 2 SCANIA VALUE Q3/2010

3 intervju t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: c a r l-e r i k a n d e r s s o n Effektiva möten. Fyradagarsveckan visade att det går att göra saker effektivare, säger Scanias finanschef Jan Ytterberg. Krisen har gjort Scania effektivare Scanias vinstmarginal ligger på rekordnivå, mycket tack vare förra årets effektiviseringsåtgärder. Företaget har också lyckats behålla mycket av kostnadsdisciplinen från finanskrisen. Det gör att lönsamheten har stigit snabbt när efterfrågan kommit tillbaka, säger finanschefen Jan Ytterberg i en intervju med Scania Value. Tredje kvartalet i år var starkare än det brukar för Scania, vad är förklaringen till det? Före finanskrisen stod Europa för procent av vår omsättning. I dag är den andelen nere i runt 50 procent, framför allt beroende på att Sydamerika har en större andel av kakan. Därför påverkas vi inte lika starkt av semesterperioden i Europa som tidigare år, då det i princip har varit tre månader kostnader men bara två månader intäkter. I Sydamerika ligger semesterperioden kring jul. Brasilien som i dag är er största marknad har en historia av ekonomisk och politisk instabilitet. Betyder det att Scania också är mer instabilt? Nej, det tycker jag inte. Dels är Brasilien i dag en mycket mer stabil marknad än tidigare, politiskt och ekonomiskt. Dels betyder Sydamerikas ökade betydelse att Scania står på två starka ben, Europa är det andra, vilket minskar volatiliteten. Europa och Sydamerika går inte alltid i takt i konjunkturen, det visar inte minst den senaste krisen. Scania har börjat anställa igen. Även om världsekonomin tycks vara på väg upp finns fortfarande en hel del orosmoln, inte minst i södra Europa. Ni går inte för fort fram? Under finanskrisen försvann i stort sett hälften av vår marknad på ett år, det hade nog ingen trott skulle kunna ske. Det har gjort oss försiktiga och när vi nu ökar vår bemanning sker det med flexibilitet: de som har nyanställts i produktionen har korttidskontrakt. Det är också en risk att inte öka kapaciteten i takt med efterfrågan, det är dåligt för resultatet att förlora en order om bilar till en konkurrent bara för att vi inte hinner leverera i tid. Ett år efter en djup kris har Scania rekordhög lönsamhet. Rörelsemarginalen var 18,3 procent under tredje kvartalet. Hur kan det komma sig? Kombinationen av den starkare efterfrågan och en hög kostnadsmedvetenhet ger en bra utväxling. Scania är mentalt kvar i krisen, alla i företaget har blivit mer kostnadsmedvetna. Senast vår bransch genomgick ett riktigt stålbad var i början 1990-talet, efter en så lång period av goda tider blir alla företag lite bekväma och då finns potential för att effektivisera. Kostnaderna har minskat i alla delar av vår verksamhet och fyradagarsveckan visade att det går att göra saker effektivare. Finns det möjlighet att effektivisera andra delar inom företaget vid sidan av produktionen där Scania varit framgångsrika många år? Helt klart, ett exempel är tjänsteverksamheten. Fortfarande finns stora skillnader i hur service genomförs runt om i världen. Genom att tillämpa good practice och principerna från Scanias produktionssystem även inom vårt servicenätverk kan vi bli ännu effektivare. Det angreppssättet har ingen av våra konkurrenter. Q3/2010 SCANIA VALUE 3

4 FOKUS: Ecolution Nytt grepp för grönare transporter Många transportföretag brottas i dag med miljöfrågor och krav på att kunna tillhandahålla så kallade gröna transporter. Därför lanseras nu Ecolution by Scania, ett nytt affärskoncept som hjälper transportföretagen att minska koldioxidutsläpp och driftskostnader. Ecolution by Scania bygger på att transportörer tillsammans med Scanias experter sätter ihop en transportlösning som innefattar både produkter och tjänster med så liten miljöpåverkan som möjligt. I grunden handlar det om att kombinera befintliga, väl beprövade och kommersiellt fungerande lösningar, som alla var för sig bidrar till lägre bränsleförbrukning, och därmed lägre miljöpåverkan. Ecolution by Scania gör vår omfattande gröna produktportfölj synlig för kunderna, säger Martin Lundstedt, ansvarig för försäljning och marknadsföring, och fortsätter: Det finns mycket vi kan göra här och nu. I nära samarbete med våra kunder kan vi bidra till att optimera deras verksamhet, vilket minskar både bränslekostnader och koldioxidutsläpp, och samtidigt ökar lönsamheten under fordonens livslängd. Unik lösning för varje kund Eftersom behov och förutsättningar skiljer sig åt är varje lösning unik, individuellt anpassad för det aktuella transportbehovet. För stadstrafik erbjuder Ecolution by Scania till exempel en lösning med etanollastbilar som påtagligt bidrar till ett lägre utsläpp av koldioxid. För skogs- och anläggningstransporter handlar det om robusta fordon med biodiesel som bränsle. För de flesta typer av fjärrtrafik över långa avstånd är diesel fortfarande det enda realistiska alternativet. Men med rätt fordonsspecifikation, rätt tjänster och rätt service går det att minska koldioxidutsläppen, samtidigt som bränslekostnaderna hålls nere. Gemensamt för alla lösningar är möjligheten att komplettera med ett antal gröna tillval, till exempel: Förarutbildning i Scanias regi minskar bränsleförbrukningen med 10 procent. Detta gäller även förare som är skickliga och rutinerade redan innan utbildningen startar. Utbildningen är inriktad på ekonomisk körning, vilket också kan ge besparingar i slitage och minska risken för olyckor. Föraruppföljning vid överenskomna intervaller bidrar till att besparingarna blir bestående. Efter den inledande förarutbildningen håller Scaniapersonal kontakten med förarna och ger personlig återkoppling på hur de presterar. Kunden får också hjälp med att bevaka och analysera förbrukningsdata. Ett utökat program för underhåll utarbetat med syftet att de minskade koldioxidutsläppen och bränslebesparingarna ligger kvar på den nya, lägre nivån. Kunder som väljer hela erbjudandet får ett Ecolution by Scania-certifikat. De enskilda delarna kan också köpas separat. Josefien Dusseljee från Scania i Nederländerna jobbar hos ett åkeri för att följa upp dess förare och fordon. 4 SCANIA VALUE Q3/2010

5 t e x t: c o n n y h e t t i n g f o t o: e r i c b a k k e r Coach åt kunden Josefien Dusseljee är anställd på Scania i Nederländerna men tillbringar all sin arbetstid hos transportföretaget Post-Kogeko för att hjälpa det att bli grönare och mer effektivt. På visitkortet står det Team Leader Technical Support Program, men Josefien Dusseljee kallas lika ofta coach eller projektledare. Hon har helhetsansvar för ett pilotprojekt som om några år kan bilda skola för hur Scania i nära relationer arbetar med stora kunder. För sju månader sedan blev Josefien Dusseljee erbjuden arbetet som coach och huvudansvarig för ett treårigt samarbete med Post-Kogeko, en av Scanias största kunder i Nederländerna. Det familjeägda transportföretaget har 350 lastbilar, varav 80 procent från Scania. Under de närmaste tre åren ska man köpa 114 nya fordon. I Scanias avtal med Post-Kogeko ingår att både förare och fordon kontinuerligt ska följas upp inom ramen för ständiga förbättringar. Målet är att minska bränsleförbrukning, miljöpåverkan och underhållskostnader samt att öka effektiviteten. De första månaderna har Josefien Dusseljee ägnat mycket tid åt att kartlägga och mäta hur Post-Kogekos förare arbetar. Just nu mäter vi 17 olika parametrar, till exempel hur hårt förarna bromsar och accelererar. Med alla siffror på plats sätter jag och Post- Kogeko ihop ett utbildnings- och åtgärdspaket som ska minska företagets bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. Josefien Dusseljee åker ofta med förarna för att i detalj se hur körstil och bränsleförbrukning går hand i hand. Det är viktigt att se vad som finns bakom den enorma mängd siffror vi samlar in. Enbart vetskapen om att förarnas arbete mäts gör att de förbättrar sin körning. Nyckelpersonerna i projektet är Post-Kogekos mentorförare. Det är erfarna förare som bland annat hjälper till att utbilda nyanställda förare. Efter förarutbildningen kommer vi att arbeta mycket med rätt fordonskonfigurationer och serviceprogram, som ytterligare sätt att minska bränsleförbrukningen. Q3/2010 SCANIA VALUE 5

6 finans Vi är väl positionerade för fortsatt tillväxt, sa Sven Antonsson, chef för Scania Latin America till besökarna under Scanias investerardag i Brasilien. Fortsatt bra fart i Brasilien Förutsättningarna är goda för att fortsätta växa i Latinamerika. Det var budskapet när Scania höll investerardag i Brasilien. I mitten av september besökte runt 60 investerare och analytiker samt några journalister från Europa, USA och Latinamerika Scanias investerardag i São Paulo. Scania presenterade strategin för tillväxt med lönsamhet i Latinamerika, där både tjänsteverksamheten och Scanias flexibla produktionssystem är viktiga komponenter. Det faktum att Scania har funnits på plats i över 50 år, är marknadsledare på de största marknaderna Brasilien och Argentina samt har ett vida utbyggt servicenätverk tillsammans med ett flexibelt produktionssystem gör företaget väl positionerat för lönsam tillväxt, sa Sven Antonsson, chef för Scania Latin America till besökarna. Lastbilsmarknaden i Brasilien återhämtade sig snabbt efter finanskrisen och sedan det tredje kvartalet 2009 har utvecklingen varit mycket stark. Den starka efterfrågan i Latinamerika och framför allt Brasilien är en viktig förklaring till att Scania snabbt kom ur krisen och hittills har visat bra lönsamhet under Brasilien har en mycket stark ekonomi. BNP beräknas stiga med över sju procent i år och arbetslösheten är låg, sa Christopher Podgorski, Scanias försäljnings- och marknadschef i Latinamerika. Intresset för Brasilien har därför varit stort hos finansmarknaden och analytiker och investerare undrar hur länge efterfrågan kan hålla sig uppe på nuvarande höga nivå. Marknaden har fått stöd av subventioner, både genom lägre skatt och genom förmånlig finansiering. Det finns dock en risk att det blir en lägre efterfrågan om dessa subventioner försvinner vid årsskiftet, sa Sven Antonsson. Samtidigt tillade han att nya emissionsregler som träder i kraft 2012 kan göra att marknaden passar på att köpa lastbilar under 2011 före de nya reglerna träder i kraft. Scania arbetar mot att vid nästa konjunkturtopp ha en kapacitet på fordon per år globalt, vilket skulle innebära fordon i 6 SCANIA VALUE Q3/2010

7 t e x t: g ö r a n l i n d f o t o: w a g n e r m e n e z e s o c h c e l s o l u i z g o n ç a l v e s Scania imponerar Scania har stora möjligheter till en fortsatt stark tillväxt i Brasilien trots att konkurrensen sannolikt hårdnar. Det säger analytiker efter Scanias investerardag i São Paulo. Omkring 60 investerare och analytiker fanns på plats när Scanias ledning i Latinamerika presenterade verksamheten. det latin amerikanska systemet. En viktig faktor bakom att företaget snabbt har kunnat öka produktionen när efterfrågan tog fart är dels Scanias ledarskapsfilosofi innebärandes en strävan mot ständiga förbättringar, dels det globala produkt- och produktionssystemet. Vi har stärkt vår effektivitet under nedgången genom bland annat utbildning av personal och fokuserar nu på att hålla korta ledtider, sa produktionschefen Stefan Palskog. Vi är nu mer effektiva än före krisen, det gör att vi inte behöver bygga nya fabriker för att kunna växa. Stor potential i gruvnäringen I många länder i Latinamerika är gruvnäringen viktig och här ser Scania en stor potential. Det finns flera fördelar med att använda Scanialastbilar i stället för traditionella, tyngre dumprar. Kunden får bland annat ökad flexibilitet, lägre reparationskostnader och lägre investeringskostnad, framhöll Sven Antonsson. Ett växande antal lastbilar som körs i gruvnäringen Besökarna fick ett guidat fabriksbesök och chansen att provköra Scanias lastbilar. innebär också att Scania kan öka försäljningen av reservdelar. Scania har ett omfattande servicenärverk. I Brasilien omfattar det 99 verkstäder och där säljs inte bara reservdelar. Kunderna efterfrågar transportledning fleet management, förarutbildning och service av bland annat trailers och andra påbyggnationer. Vi har en stor potential att öka försäljningen. Transportsektorn blir allt mer avancerad med just in time-tänkande och därmed ökar kraven på snabb service med hög kvalitet, sa Christopher Podgorski. Vid sidan av Scanias fokus på fordon till gruvsektorn ska även produktutbudet i Latinamerika breddas till att omfatta lastbilar med 9- och 11-liters motorer. Tidigare har vi koncentrerat oss på de allra tyngsta lastbilarna men inom ramen på vårt befintliga motorprogram och modulsystem kan vi på ett kostnadseffektivt sätt nå en större marknad, förklarade Christopher Podgorski. Scania har en imponerande stark ställning på marknaden. Även om MAN nu lanserar en lastbil i det tyngsta segmentet kommer det att ta tid för dem att etablera sig på marknaden, säger Kennet Toll Johansson, analytiker på Carnegie. Kortsiktigt finns några faktorer som skulle kunna dämpa tillväxten, bland annat att statliga subventioner löper ut under 2011 och de nya emissionskrav som träder i kraft Men det är en fantastik marknad just nu och ser ut att förbli det på fem, tio års sikt också. BNP-tillväxten ser stark ut och det kommer att bli stora infrastruktursatsningar, vilket gynnar Scania specifikt. Brasilien ska ju arrangera både fotbolls-vm 2014 och OS 2016, säger Anders Trapp, analytiker på SEB Enskilda. På efterfrågesidan är det svårt att se några allvarliga hot. Det handlar mer om huruvida Scania hinner bygga ut produktionskapaciteten i samma takt som marknaden växer, säger Kennet Toll Johansson. Han tillägger att det i dag finns en bred ekonomisk bas i Brasilien, med ett stort antal råvaror och en växande medelklass som ökar den inhemska efterfrågan. Men Brasilien är en sockerbit som lockar till sig fler utmanare. Anders Trapp pekar på att inte bara MAN är på väg in på marknaden, Mercedes lanserar en ny modell och även Paccar-DAF är på offensiven. Men växer marknaden med 10 procent per år som tycks vara konsensus så finns det plats för alla. Nästa år ser dock ut att vara ett undantag, vi räknar med i stort sett nolltillväxt som en reaktion på de senaste årens snabba ökning och att subventionerna fasas ut. Q3/2010 SCANIA VALUE 7

8 NOTERAT f o t o: d a n b o m a n, d o o s a n i n f r a c o r e Ny vindtunnel för olika klimat Scania har beslutat att bygga en vindtunnel vid sitt centrum för forskning och utveckling i Södertälje. Vindtunneln ska användas för att testa fordonsegenskaper som komfort, trafiksäkerhet och miljöprestanda i olika klimat. Anläggningen, som är den enda i sitt slag i Europa, ska stå färdig 2013 och innebär en ytterligare förstärkning av forsknings- och utvecklingsavdelningen i Södertälje där anställda jobbar i dag. Det är tidskrävande och tar stora resurser i anspråk för att kunna genomföra prov av lastbilar och bussar i olika klimat, bland annat för planering och transporter. En vindtunnel där det går att simulera verklighetsnära miljö allt från arktisk torr kyla till fuktig tropisk hetta samt olika vindförhållanden kommer därför att göra Scanias utvecklingsarbete effektivare, liksom mera flexibelt. Enligt avtalet mellan Scania och Doosan Infracore kommer Doosan Moxys lastmaskiner att utrustas med Scaniamotorer. En glädjestrålande Andreas Söderström med sitt förstapris. Svenska Andreas bäst i Europa Under två tuffa tävlingsdagar i oktober ställdes Europas vassaste lastbilsförare mot varandra. De 18 finalisterna i Scanias förartävling Young European Truck Driver testades i att köra bränslesnålt, anpassa körningen till olika situationer, säkra lasten och att kontrollera fordonet före körning. De avslutande grenarna att manövrera fordonet med centimeterprecision avgjordes inför tusentals entusiastiska åskådare på en tävlingsbana utanför Scanias chassimontering i Södertälje. Efter en dramatisk finalrunda stod den 26-årige svensken Andreas Söderström som klar vinnare. Förutom att kunna kalla sig Europas bästa unga lastbilsförare kammade Andreas också hem förstapriset, en splitter ny Scania R-seriebil värd runt en miljon kronor. Scanias förartävlingar, som 2010 arrangerades för fjärde gången, är inte bara europeiska. Sedan starten 2003 har mer än lastbilsförare från fem kontinenter deltagit i Scania Driver Competitions, vilket gör den till världens största tävling inom branschen. Se film från finalen: Avtal inom motorer ger öppning i Asien Scania och Doosan Infracore, en av världens största tillverkare av anläggningsmaskiner, har tecknat ett samförståndsavtal som innebär att Scania ska leverera motorer till Doosans produkter för den globala marknaden. na till Doosan Infracore beräknas uppgå till ett tusental motorer under de närmaste åren. Avtalet ger Scania tillgång till den växande asiatiska marknaden för anläggningsmaskiner. De Scaniamotorer som levereras är utrustade med avgasreningstekniken SCR (Selective Catalytic Reduction). Motorerna KOMMANDE FINANSIELLA HÄNDELSER Kapitalmarknadsdag i Södertälje Bokslutskommuniké Delårsrapport jan mar 2011 uppfyller de utsläppskrav som träder i kraft 2011 och är förberedda för de krav som träder i kraft 2014, Stage IV och Tier 4 Final. na till Doosan Infracore beräknas uppgå till ett tusental motorer under de närmaste åren. I januari tecknade Scania också ett avtal om leveranser av motorer till nordamerikabaserade Terex Corporation, en ledande tillverkare av anläggnings- och entreprenadmaskiner. Därmed har Scania en omfattande global närvaro på marknaden för anläggningsmaskiner. Scania Value ges ut av Scania och distribueras till Scanias aktieägare. Ansvarig utgivare Per Hillström, Chefredaktör Conny Hetting, Projektledare Art Director Produktion Appelberg Publishing Group Tryck: Trosa Tryckeri Omslagsfoto: Eric Bakker Adress Scania Investor Relations SE Södertälje Tel:

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu.

Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. Ecolution by Scania Bättre för miljön. Bra för affärerna. Här och nu. by Scania Ecolution by Scania utan tunga transporter stannar världen. De är en grundläggande nödvändighet för att vi till exempel ska

Läs mer

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift.

Konceptet Ecolution by Scania består av flera olika element som ska säkerställa en varaktig minskning av koldioxidutsläppen från fordon i drift. PRESS info P10902SE / Per-Erik Nordström 22 september 2010 Bättre för miljön, bra för affärerna Ecolution by Scania Ecolution by Scania kallas en ny serie gröna produkter och tjänster som hjälper transportörer

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

11,11. I världens alla hörn. Rapporten. Högsta rörelseresultatet. någonsin. Scanias tjänster får allt större betydelse för koncernen > SID 6 7

11,11. I världens alla hörn. Rapporten. Högsta rörelseresultatet. någonsin. Scanias tjänster får allt större betydelse för koncernen > SID 6 7 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 28 MSEK 15 Rörelseresultat 12 9 6 25 26 27 28 Rapporten. Högsta rörelseresultatet någonsin. > SID 2 Intervjun. Scania väl rustat för svagare efterfrågan, säger

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7.

Smart logistik. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx. > SID 4 5 Ständig jakt på effektivitet inom detaljhandeln. > SID 6 7. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2011 % Rörelsemarginal 20 16 17 12 14 8 11 4 0 8-09 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 Kv4-06 Kv1-07 Kv2-07 Kv3-07 Kv4-07 Kv1-08Kv2-08Kv3-08 Kv4-08 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3

Läs mer

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012

PRESS info. P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 PRESS info P12903SE / Per-Erik Nordström 4 sep 2012 Nya Scanialösningar sammankopplar förare, transportör och fordon Scaniaappar för vagnparksövervakning Målförbrukning Ledande teknik för förarstöd Personlig

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå.

Lyft för buss. Rapporten. Rörelsemarginalen. på fortsatt rekordhög nivå. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2010 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-08 -09-09 -09-09 -10-10 -10-10 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten. Rörelsemarginalen på fortsatt rekordhög

Läs mer

Haldex delårsrapport, januari - september 2015

Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Landskrona, 23 oktober, 2015 Haldex delårsrapport, januari - september 2015 Stark rörelsemarginal och förbättrat kassaflöde Fokuserat arbete med kostnadsbasen

Läs mer

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Volvos A- respektive B-aktie handlas idag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Historiskt dåliga marginaler och en sviktande konjunktur; Volvo har inte övertygat den senaste tiden. Är Volvo-aktien efter den senaste tidens nedgång ett fynd eller speglar kursen bolagets sanna värde

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003

VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 1 (5) VD Leif Östlings tal vid Scanias bolagsstämma den 25 april 2003 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare, hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma här i Södertälje! Ännu ett framgångsrikt

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1999 RESULTAT I KORTHET Första kvartalet 1999 jämfört med första kvartalet 1998 Antal fakturerade lastbilar och bussar ökade med 11 procent till 12 910 (11 669). Faktureringen

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2011

Lastbilsleveranser oktober 2011 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2011 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under oktober till 22 028 fordon. Detta var en ökning med 25% jämfört

Läs mer

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5

Tjänster växer. Möjligheter att ta en större del av servicemarknaden > SID 4 5 EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 1 2014 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 4 0-12 -12-12 -12-13 -13-13 -13-14 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Rapporten. Högre leveranser och servicevolymer hade

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2012

Scania delårsrapport januari mars 2012 24 april 2012 Scania delårsrapport januari mars 2012 Sammanfattning av de första tre månaderna 2012 Rörelseresultatet sjönk till MSEK 2 323 (3 339), resultatet per aktie till 2,24 (3,14) kronor Nettoomsättningen

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM

GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM GLOBAL KOMPETENS LOKAL NÄRVARO SWECON OCH VOLVO TRUCK CENTER EN UNIK ALLIANS I PROJEKT FÖRBIFART STOCKHOLM Rätt tjänst på rätt plats och i rätt tid Som ett av Sveriges största infrastrukturprojekt någonsin

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013

Årsstämma World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 World Trade Center, Stockholm 22 april 2013 2012 Ett år med åtgärder för att stabilisera verksamheten Kostnadsminskningar Tyskland positionerat för den nya marknadssituationen antalet anställda minskade

Läs mer

Scania delårsrapport januari mars 2015

Scania delårsrapport januari mars 2015 23 april 2015 Scania delårsrapport januari mars 2015 Sammanfattning av första tre månaderna 2015 Rörelseresultatet minskade med 1 procent till MSEK 2 245 (2 257) Nettoomsättningen steg med 6 procent till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1)

Delårsrapport. 1 januari 30 september 2014. Kvartalet 1 juli 30 september 2014 (Q3) Kassaflöden från den löpande verksamheten - 1,7MSEK (- 0,1) Delårsrapport 1 januari 30 september Nettoomsättningen uppgick till 4,3 MSEK (3,2) Rörelseresultatet blev - 5,4 MSEK (- 5,7) Rörelsemarginalen blev - 127 % (- 176 %) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004

SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 4 februari 2005 SCANIA BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2004 2004 var ett framgångsrikt år och Scania stärktes som leverantör av tunga fordon och tjänster. Leveranserna av lastbilar var höga och försäljningen

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

VDs anförande. Haldex årsstämma 2015. Bo Annvik VD & Koncernchef

VDs anförande. Haldex årsstämma 2015. Bo Annvik VD & Koncernchef VDs anförande Haldex årsstämma 2015 Bo Annvik VD & Koncernchef 1 Agenda Kort om Haldex Marknadsutveckling Haldex i siffror Viktiga händelser 2014 Strategi Vägen framåt 2 Kort om Haldex Grundades 1887 Haldex

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Rekordkvartal med rekordaffärer!

Rekordkvartal med rekordaffärer! Rekordkvartal med rekordaffärer! Pricer idag Världsledare i ESL-marknaden 60% marknadsandel Fler än 7 100 installationer i närmare 50 länder över 80 miljoner etiketter installerade Kontor i Stockholm,

Läs mer

Scania delårsrapport januari-september 2011

Scania delårsrapport januari-september 2011 21 oktober 2011 Scania delårsrapport januari-september 2011 Sammanfattning av de första nio månaderna 2011 Rörelseresultatet steg till MSEK 9 657 (9 021), resultatet per aktie steg till 9,11 (7,63) kronor

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna!

Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Välkomna! Boule Diagnostics AB Årsstämma 12 maj 2016 Ernst Westman, VD Kort om Boule ett tillväxtbolag med inriktning diagnostik Sedan 1999 utvecklar, tillverkar

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 94,6 MSEK (60,5) Omsättning 92,2 MSEK (59,8) Bruttomarginal 41,9 procent (46,2) Rörelseresultat 8,6 MSEK (2,0) Resultat efter skatt 6,9 MSEK (1,7) Kommentarer från VD Efter ett urstarkt första

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2000 Resultat i korthet Rörelseresultatet översteg 5 miljarder kronor och vi nådde en tvåsiffrig marginal för Scaniaprodukter. Dessutom infriade Scania målet om ett positivt rörelseresultat

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari -31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1,4 MSEK (1,0) Rörelseresultatet Blev -1,7 MSEK (-1,9) Rörelsemarginalen blev -1,2% (-1,7%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

På väg mot hållbara transporter

På väg mot hållbara transporter volvo trucks. driving progress På väg mot hållbara transporter Volvo Lastvagnar och miljön Volvo Truck Corporation www.volvotrucks.com RSP 20100100002 Svenska. Tryckt i Sverige. På väg mot hållbara transporter.

Läs mer

Lastbilsleveranser oktober 2012

Lastbilsleveranser oktober 2012 AB Volvo Pressrelease Lastbilsleveranser oktober 2012 Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick i oktober till 20 254 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört

Läs mer

Scania delårsrapport januari september 2015

Scania delårsrapport januari september 2015 27 oktober 2015 Scania delårsrapport januari september 2015 Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) Nettoomsättningen steg med 6 procent

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Telefonkonferens 10 maj 2010 a Hamnhuset, Centrum, Stockholm Göteborg Första kvartalet i

Läs mer

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör

Aktiespararna. 24 november 2009 Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör Aktiespararna Bodil Eriksson, Kommunikationsdirektör 1 Det här är SCA 2 SCA Ett globalt hygien- och pappersföretag Nettoomsättning 110 miljarder SEK 52 000 anställda och försäljning i 90 länder TEN och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport Q2 2016

Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport Q2 2016 Delårsrapport januari juni 2016 OMSÄTTNINGSÖKNING OCH STÄRKT KASSAFLÖDE Nettoomsättning 318 Mkr (296) Resultat efter finansnetto 40,5 Mkr (43,8) Rörelsemarginal 13,6 % (15,8) Vinst

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Delårsrapport januari-mars 2017 Vinst per aktie upp 33% Nettoomsättning 192 Mkr (157) Resultat efter finansnetto 24,4 Mkr (18,0) Rörelsemarginal 13,7 % (12,4) Vinst per

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring

Sunda transporter från sunda åkeriföretag. Programförklaring Sunda transporter från sunda åkeriföretag Programförklaring Bra val ska löna sig. Både för dem som köper och säljer transporter. M ed Fair Transport vill vi på Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma

Läs mer

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004

Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 1 (5) Verkställande direktören Leif Östlings anförande vid Scanias bolagsstämma i Södertälje den 3 maj 2004 Mina damer och herrar, aktieägare, stämmodeltagare! Hjärtligt välkomna till årets bolagsstämma

Läs mer

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut?

Varje stad kräver sin egen uträkning. Hur ser din kalkyl ut? SCANIA CITYWIDE Scania bedriver en aktiv produktutveckling och produktförbättring. Scania förbehåller sig därför rätten att utan föregående meddelande genomföra ändringar av konstruktioner, specifikationer,

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh

INVESTERARPRESENTATION Kvartal Lennart Eberleh INVESTERARPRESENTATION Kvartal 3 2017 Lennart Eberleh 1 INNEHÅLL Kort om Rottneros: Hållbar tillväxt i utvalda nischer Marknaden Tredje kvartalet Vägen framåt 2 HÅLLBAR TILLVÄXT I UTVALDA NISCHER 3 ROTTNEROSKONCERNEN

Läs mer

SCANIA TOURING. Välkommen ombord

SCANIA TOURING. Välkommen ombord Välkommen ombord Berätta om din verksamhet Möt Scania Touring. Med sin kraftfullt formade exteriör är den här allsidiga turistbussen skapad för att motsvara kraven för charter trafik och reguljärtrafik

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1

Boliden. Delårsrapport januari-september Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 1 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-september 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt kvartal 3, 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion

Läs mer

Moduler. Rapporten. Modellen för framgång. > SID 6 7. upp fjärde kvartalet. Intervjun. Vd Leif Östling om 2009 och framtiden.

Moduler. Rapporten. Modellen för framgång. > SID 6 7. upp fjärde kvartalet. Intervjun. Vd Leif Östling om 2009 och framtiden. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 4 2009 % Rörelsemarginal 20 16 12 8 Moduler Modellen för framgång. > SID 6 7 4 0-07 -08-08 -08-08 -09-09 -09-09 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Rapporten.

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport januari-september 2017 Delårsrapport januari-september 2017 Delårsrapport januari-september 2017 Stärkt kassaflöde, ökade avskrivningar belastar resultatet Nettoomsättning 608 Mkr (483) Resultat efter finansnetto 69,5 Mkr (57,6)

Läs mer

Preliminärt resultat för Scania 1998

Preliminärt resultat för Scania 1998 1 (5) N99008SE / C 1999-01-18 Preliminärt resultat för Scania 1998 Scanias styrelse beslutade idag att lämna följande preliminära resultat för Scania 1998 samt en bedömning av utsikterna för 1999. Med

Läs mer