Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör"

Transkript

1 Innehåll Silvents unika blåsteknik Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör Fakta Ljud & bullerbekämpning Energibesparing Säkerhetsföreskrifter Tekniska data Applikationer Utbildningsmaterial

2 En komplett produktkatalog och en handbok i effektiv och miljövänlig blåsteknik Välkoen till Silvent! Blåsmunstycken Silvents världspatenterade blåsmunstycken är idag ett välkänt begrepp över hela världen. Våra produkter eliminerar skadligt tryckluftsbuller, spar energi och uppfyller alla högt ställda krav på säkerhet. Katalogen du nu håller i din hand har två syften. Den presenterar vårt breda program av blåsmunstycken, säkerhetspistoler och ljuddämpare. Men den är också en handbok i effektiv och miljövänlig blåsteknik. Säkerhetspistoler Buller anses av forskare och experter som ett av våra största miljöproblem. En NYHET i katalogen är ett helt avsnitt som behandlar åtgärdsprogram mot buller. Miljöansvar är en viktig del av vårt arbete, därför arbetar vi på Silvent mot miljösäkringsstandarden ISO samt kvalitetsstandarden ISO Välkoen till Silvent! Låt oss hjälpa dig att halvera ljudnivån, sänka energikostnaderna Ljuddämpare och öka säkerheten på din arbetsplats. Med vänlig hälsning Peder Ekberg, VD Silvent AB

3 Innehåll Kapitel 1 Produkter Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Fakta Kapitel 6 Viktigt att veta om Silvents unika blåsteknik Sidan Blåsmunstycken Nyhet! Dimensionera din egen luftkniv Sidan Säkerhetspistoler Sidan Ljuddämpare Sidan Tillbehör Sidan Ljud & bullerbekämpning Nyhet! Förslag till åtgärdsprogram mot buller Sidan Energibesparing Sidan Myndigheternas säkerhetsföreskrifter Sidan Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Tekniska data Sidan Applikationer Sidan Utbildningsmaterial Sidan 9.1 reducera skadligt buller spara energi öka säkerheten

4 Silvents unika blåsteknik löser många problem Problemet: Blåsning med tryckluft i tillverkningsprocessen är ett stort problem då det är extremt högljutt, energikrävande och många gånger farligt för användaren. Det vanligaste sättet att blåsa är helt enkelt att använda sig av ett avkapat rör, som med en tång formats och böjts, till blåsarbetet. Det andra alternativet som används är vätskemunstycken eller andra typer av munstycken som inte är anpassade för blåsning. Båda dessa metoder är extremt högljudda och direkt skadliga för hörseln. Ljudnivåer över 100 db(a) är inte ovanliga. Dessutom är dessa metoder enormt energikrävande, har dålig effektivitet och uppfyller inte myndigheternas stränga krav på säkerhet. Lösningen: Vid användning av Silvents unika och världspatenterade blåsteknik elimineras dessa problem. Silvents effektiva produkter halverar i de flesta fall både ljudnivån och energiförbrukningen samtidigt som myndigheternas stränga säkerhetskrav vid tryckluftsanvändning uppfylls. Problem vid användning av öppet rör: - Hög turbulens som genererar skadligt buller - Stor energiåtgång - Riskfyllt förfarande - Dålig effektivitet - Försämrad arbetsmiljö Användning av Silvent innebär: - Laminär strömning som halverar ljudnivån - Stor tryckluftsbesparing - Tryckluftssäkerhet - Optimalt utnyttjande av dyr energi - Förbättrad arbetsmiljö Halvera ljudnivån med Silvent Närmare 80% av hörselskadorna inom verkstadsindustrin orsakas av buller från tryckluftsanvändning. Buller anses av forskare och experter som ett av våra största miljöproblem. Nedsatt hörsel på grund av buller kan aldrig repareras. I dag inser allt fler sambandet mellan god arbetsmiljö och mänsklig prestation. Silvents patenterade säkerhetsmunstycken är utvecklade för att reducera luftturbulens, som är den primära orsaken till hög ljudnivå vid blåsoperationer med tryckluft. En installation med Silvents patenterade produkter halverar normalt ljudnivån och eliminerar hörselskadligt buller. Genom att ersätta t ex ett öppet rör med ett Silventmunstycke sänker man ljudnivån med minst 10 db(a). En sänkning av ljudnivån med 8-10 db(a) uppfattas av örat som en halvering av ljudnivån. Silvents ljuddämparsystem, dämpar impulsljud från pneumatiska ventiler med upp till 30 db(a). Läs mer om ljud och förslag på bullerbekämpning i kapitel 6 på sidan

5 Spara energi med Silvent Idag används elenergi vid nästan all tryckluftsproduktion. Mängder av dyrbar energi slösas varje dag bort när blåsoperationer görs med öppet rör. Silvents blåsmunstycken och säkerhetspistoler utnyttjar tryckluften effektivare. Vid användning av Silventtekniken erhålls energibesparingar på 30-50%. Silvent betalar i princip tillbaka hela investeringen på relativt kort tid och dessutom får man en bättre arbetsmiljö på köpet. På BMW gjorde man för några år sedan en studie av energibesparande och ljudreducerande blåspistoler. Resultatet visade att en investering i Silvents säkerhetspistoler sparade upp till 57% i tryckluftskonsumtion. Läs mer om energibesparing i kapitel 6 på sidan Arbeta säkert med Silvent Tryckluft är en energikälla som lagrar stora mängder energi. Felaktigt använd ger den upphov till svåra skador. För oss på Silvent är säkerheten viktigast. Våra patenterade produkter uppfyller bullerkraven från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifterna från OSHA (Occupational Safety and Health Administration), som är kontrollmyndigheten i USA. Bestäelserna är mycket omfattande och Silvent uppfyller alla högt ställda krav med god marginal. Är trycket högre än 30 psi (210 kpa) och det öppna röret eller blåspistolens mynning blockeras av exempelvis en hand kan svåra skador uppstå när luft tränger in i blodbanorna. Silvents säkerhetsmunstycken är utformade så att de inte kan blockeras och det maximala baktrycket som kan byggas upp överstiger inte 30 psi (210 kpa). Läs mer om säkerhet i kapitel 6 på sidan OSHA-mätaren, en symbol för säkerhet! Samtliga Silvents säkerhetspistoler uppfyller bullerkrav från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifter från OSHA. 1.2

6 Silvent erbjuder världens bredaste produktprogram Arbeta effektivt och säkert Säkerhet och miljö är två frågor som idag prioriteras högt på alla företag. Silvent leder utvecklingen av kvalitetsdesignade produkter, som är enkla att installera och utformade för att förbättra arbetsmiljön för människor som arbetar med tryckluft varje dag. Vi ägnar all vår forskning, utveckling och ingenjörskunskap till att designa effektiva produkter som sänker ljudnivån, sparar energi och uppfyller myndigheternas säkerhetsföreskrifter. Alla fabriker som utnyttjar tryckluft har ett potentiellt behov av Silvents produkter. Överallt där tryckluft används för att göra rent, flytta, torka eller kyla ner delar eller produkter kan Silvent hjälpa till. Många av världens mest välkända storföretag är idag användare av Silvents unika produkter. Företag som exempelvis British Steel, General Motors, Coca-Cola, Caterpillar, Toyota, Volvo etc. På sidan 8.1 hittar du ytterligare referenser på ständiga användare av Silvent. Blåsbazooka Ett blåsverktyg för riktigt höga blåskrafter och långa blåsavstånd.

7 Produktgrupper Blåsmunstycken (Kapitel 2) Silvents blåsmunstycken är idag ett begrepp över hela världen. Silvent erbjuder världens bredaste och effektivaste program av tysta, energisnåla och säkra blåsmunstycken. Prograet består av runda munstycken, flatmunstycken, luftknivar/luftridåer, flexsystem och multimunstycken. I kapitlet finns även ett avsnitt som beskriver vad man bör tänka på, och hur man väljer rätt munstycke till olika applikationer. Säkerhetspistoler (Kapitel 3) För oss på Silvent är säkerheten viktigast. Vårt breda program av patenterade säkerhetspistoler uppfyller bullerkraven från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifterna från OSHA. Vid användning av Silvents säkerhetspistoler får du en mycket effektiv och säker arbetsplats. Vi erbjuder säkerhetspistoler för de allra flesta tänkbara applikationer. Välj från Micropistoler till Blåsbazooka, beroende på vilken blåskraft som behövs och vilken spridningsbild som önskas. Även i detta kapitel finns ett avsnitt som beskriver hur man väljer rätt blåspistol. Ljuddämpare (Kapitel 4) Med Silvents ljuddämpare kan ljudet från enstaka eller flera ventiler dämpas med stor effektivitet. Silvents ljuddämparsystem eliminerar skadligt buller och oljedia i alla tryckluftssystem. Våra olika ljuddämpare delas in i slangdämpare, centraldämpare och expansionsdämpare. Vilken av dessa som är mest lämplig för din applikation, kan du hitta i avsnittet hur man väljer ljuddämpare. Blåsmunstycken Ljuddämpare Säkerhetspistoler 1.4

8

9 Blåsmunstycken Genom att ersätta ett öppet rör med ett Silvent-munstycke går det att spara dyrbar energi och samtidigt halvera ljudnivån. Hur du väljer rätt blåsmunstycke Ersätt öppna rör med Silvent blåsmunstycken Användningsområden Tre viktiga faktorer vid val av munstycke Tips och råd för tystare och effektivare blåsning Dimensionering av luftknivar Applikationshjälp Produktöversikt blåsmunstycken Produkter Micromunstycken Slitsmunstycken Hålmunstycken Lavalmunstycken Flatmunstycken Övriga munstycken Flexsystem Luftknivar/luftridåer Multimunstycken/storblåsare 2.1

10 Ersätt öppna rör med Silvent blåsmunstycken Det allra vanligaste munstycket vid blåsning med tryckluft är ett öppet rör. I bästa fall har det plattats till i öppningen. Rörens dimensioner kan variera från några millimeter upp till en tum i diameter. I de flesta fallen har installationen inte föregåtts av någon teknisk dimensionering. Man har valt ett rör, som var så stort att det säkert skulle kunna utföra blåsarbetet. Detta har lett till att man i de flesta fall har fått en överdimensionering av blåskraften. Med Silvent blåsmunstycken kan du halvera ljudnivån och minska luftförbrukningen med minst 30%. Genom praktiska applikationstester har vi kunnat saanställa en tabell som visar vilka munstycken som kan utföra saa arbete som ett öppet rör. Se nedan. Luftförbrukning Nm 3 /h scfm Ljudnivå db(a) Öppet rör Orsakar hörselskador. Slösar med dyr tryckluft. Orsakar arbetsskador. Silvent blåsmunstycke Eliminerar skadligt tryckluftsbuller! 30-50% lägre luftförbrukning! Uppfyller säkerhetskraven! Öppet rör Silventmunstycke Öppet rör Silventmunstycke Jämförelsetabell för öppna rör och Silventmunstycken, vid 500 kpa (71.5 psi). RÖR inv. Ø /64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 11/16 23/32 3/4 1 LJUDNIVÅ db(a) LUFTFÖR- BRUKNING Nm 3 /h scfm ERSÄTTS MED SILVENT MUNSTYCKE MJ4 MJ5 MJ6 * 511, 011, 209, 701, 921, 971, 811 * 1011, 700-mini , * 705, 2005 * 707C, C 715L C LJUDNIVÅ- SÄNKNING db(a) % LUFTBESPARING Nm 3 /h scfm % * Värdena kan variera något beroende på munstycke. 2.2

11 Användningsområden Alla fabriker som utnyttjar tryckluft har ett potentiellt behov av Silvents produkter. Överallt där tryckluft används för att göra rent, flytta, torka eller kyla ner delar eller produkter kan Silvent hjälpa till. Företag som idag använder Silvent är bland andra: Ford, Procter & Gamble, Goodyear, BMW, Volvo m fl. Se vår fina referenslista på sidan 8.1 och några applikationsexempel nedan. Rengöring Torkning Kylning Transportering Buller-eliminering Energibesparing Silvent 404 används hos Jaguar för renblåsning innan målning. 2 British Steel hade problem med vatten och glödskal vid tillverkning av tunnplåt. Silvents produkter löste både ett kvalitetsoch miljöproblem. 3 Belin, Frankrikes ledande tillverkare av kex, har installerat Silvents luftknivar för renblåsning under processen. Installationen har halverat ljudnivån. 4 Bilden visar Silvents munkmunstycke 456 hos en japansk kabeltillverkare. Munkmunstycket tillåter att kablar, profiler etc, kan passera igenom munstycket under löpande produktion. 2.3

12 Tre viktiga faktorer vid val av munstycke 1 Omgivning En faktor som påverkar munstycksvalet är hur omgivningen, som munstycket skall användas i ser ut. Faktorer som påverkar munstycksvalet är: Korrosion Omgivningstemperatur Slitage I de allra flesta fall kan man använda sig av standardmunstycken av zink, men i en starkt aggressiv eller korrosionsbenägen atmosfär bör man välja ett rostfritt munstycke. Ett alternativ är att välja ett munstycke med ytbeläggning. Denna variant är lämplig i miljöer med låg aggressivitet. Om munstyckena skall användas i applikationer där omgivningstemperaturen kan bli hög, rekoenderar vi att man använder rostfria munstycken. När munstyckena används så att de koer att utsättas för stor nötning, måste man använda ett munstycke med hög slitstyrka, alltså ett rostfritt material. En god hjälp vid valet av material, är att se på vad övrig utrustning är tillverkad av. Om inte detta materialval avviker från det normala, kan man som regel använda ett standardmunstycke av zink. PEEK Aluminium Zink 2 Blåsmönster och anblåsningsavstånd Blåsmönster: En annan viktig detalj vid val av blåsmunstycke är konutbredningen dvs. vilken spridningsbild Rostfritt stål munstycket har. En detaljerad redovisning av spridnings bilden för munstyckena ges i Tekniska data sid Rent allmänt kan sägas att munstyckena ger en konformad spridningsbild. Önskar man en platt och bred stråle, skall man välja ett flatmunstycke. Anblåsningsavstånd: Beroende på vad för typ av arbete som munstycket skall utföra, så varierar blåsavståndet mellan munstycke och föremål. Blåsavståndet ligger som regel mellan (4-16 ). Önskar man en koncentrerad kraft görs avståndet litet. Skall man blåsa bort lätt stoft från stora ytor, kan man med fördel välja ett längre avstånd och därmed täcka ett större område. Hur stort område som täcks framgår av konutbredningsdiagraet. 2.4

13 En viktig detalj för att våra munstycken skall fungera på ett riktigt sätt, är att lufttillförseln är tillräckligt stor. Nedan finner du en tabell som visar hur många munstycken som kan anslutas till en ledning. Lufttillförsel Vid applikationer där många munstycken är monterade på en ledning, är det lämpligt att fördela lufttillförseln på flera inlopp. Det är också viktigt att kopplingar eller nipplar inte stryper lufttillförseln. 3 Antal munstycken / ledning LEDNING inv. Ø 6.4 1/ mini C C 0 715L C 9.5 3/ / / / Tips och råd för tystare och effektivare blåsning Reducera trycket, spara luft. Minska blåsavståndet. Minska luftmängden så långt som möjligt. I de allra flesta fall används mer luft än nödvändigt för att åstadkoa den erforderliga blåskraften. Ljudnivå och luftförbrukning kan då reduceras betydligt. Undvik att blåsa mot vassa kanter etc. Rikta om möjligt luftstrålen så att den passerar strax förbi kanter, hål och andra skarpa oregelbundenheter hos maskiner, produkter och liknande. Använd flera blåsmunstycken om blåskraften måste ökas. Det är gynnsaare från ljudsynpunkt att öka blåskraften mot ett föremål med hjälp av ett extra munstycke än att höja luftmängden hos det befintliga. Rikta in munstyckena mot de delar av föremålet, där den största effekten åstadkoms. Att installera ytterligare ett lika munstycke ger en ljudnivåhöjning av ca 3 db(a), att fördubbla blåskraften hos ett rakt rörmunstycke höjer ljudnivån med 6 8 db(a). Blås endast då behovet finns. Stäng lufttillförseln vid pauser i arbetet, det minskar bullret och sparar luft. Då det finns blåsbehov endast i vissa faser av bearbetningsprocessen, såsom exempelvis i excenterpressar, kan en ventil styras av en kamskiva så att den bara öppnas under rätt tidsintervall, impulsblåsning. 2.5

14 Dimensionering av luftknivar och luftridåer Bygg din egen luftkniv / luftridå Genom decennier av erfarenhet har vi ett gediget kunnande på hur en luftkniv/luftridå skall dimensioneras, både i fråga om standardfall och i kundanpassade konstruktioner. Hur du konstruerar en egen luftkniv/luftridå framgår av dimensioneringsunderlaget nedan. Specialbyggda luftknivar/luftridåer förekoer överallt inom industrin. Framförallt inom stål-, aluminium- och bilindustrin. Genom vårt stora produktsortiment kan vi erbjuda den mest optimala lösningen på marknaden. De arbetsbetingelser som luftknivarna/luftridåerna verkar under, är ofta påfrestande för munstyckena. Vi använder oss därför alltid av robusta metallkonstruktioner, som tål dessa miljöer. Vi har möjlighet att arbeta med luftknivar/luftridåer tillverkade av zink, aluminium eller rostfritt stål. Det är hela tiden viktigt att hålla i minnet att den mest utsatta delen i en luftkniv/luftridå är munstyckena. Valet av material i själva munstycket är alltså av synnerlig betydelse. Ett felaktigt materialval kan snabbt leda till att något munstycke havererar. Detta får sedan till följd att luftfördelningen i luftkniven/luftridån blir snedfördelad. Hela luftknivens/luftridåns funktion blir därmed ödelagd. Är du tveksam hur du skall dimensionera din luftkniv/luftridå? Utnyttja möjligheten att få hjälp av Silvents tekniska personal. 2.6

15 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 A()(") 1 Ta reda på hur lång sträcka (Lt) som skall täckas upp och på vilket avstånd (A) munstyckena kan placeras. Fig 1. c /c c /c c /c c /c Fig.1 2 Välj Silvent munstyckstyp. Tabell 1. Ytterligare info se resp. munstycke. 3 Beräkna hur många munstycken som behövs. n= Lt 7/8(2A tanα+lo) Lt () (") 4 Beräkna avståndet mellan munstyckena (c/c). c/c= Lt7/8(2A tanα+lo) n-1 Tabell 1 5 Välj vilken av Silvents olika profiler som passar bäst för applikationen. Ytterligare info om profilerna finns på sid Överlappning Beräkningen är baserad på allmän blåsning t ex bortblåsning av smuts, stoft, träspån och små metallspån. För speciella fall bör överlappningen (se bild) ökas, dvs konstanten 7/8 minskas. Munstycke 511, 011, , , 703, 705 Lo , Vinkel α Begränsning Amin= 30 (1.2) Amin= 30 (1.2) Amin= 30 (1.2) Amin= 100 (4) Amin= 100 (4) Applikationshjälp Trots all information som du finner i Silvent katalogen så kanske Du behöver specifika råd just för din applikation. Vi på Silvent har ett antal mycket duktiga applikationsingenjörer som hjälper till med kostnadsfria förslag på effektiva blåssystem där våra munstycken ingår. Vi hjälper dagligen företag och användare runt om i världen med applikationslösningar som bekämpar buller, spar energi och förbättrar tryckluftsäkerheten. Silvents hjälp är aldrig längre bort än din telefon, fax eller

16 Produktöversikt blåsmunstycken Runda munstycken Detta är vår bredaste produktgrupp, med munstycken i zink, aluminium och rostfritt stål, och med blåskrafter från 0.9 N (3.2 Oz) upp till 98 N (345.9 Oz). Munstyckena genererar en konformad spridningsbild. 1 Micromunstycken av rostfritt stål. Se sid Slitsmunstycken av zink, aluminium. Se sid , Slitsmunstycken av rostfritt stål. Se sid Hålmunstycken av zink. Se sid Lavalmunstycken av rostfritt stål. Se sid Flatmunstycken Flatmunstycken i både zink och rostfritt stål ingår i prograet. Finns även med flödesjustering. Munstyckena genererar en bred och flat luftstråle. 1 Flatmunstycken av zink. Se sid Flatmunstycken av rostfritt stål. Se sid

17 Övriga munstycken Specialframtagna munstycken för speciella ändamål, t.ex. applikationer som är känsliga mot repor och blåsning inuti rör. 1 PEEK-munstycken. Se sid Bakblåsande munstycken av rostfritt stål. Se sid Divergerande munstycken av rostfritt stål. Se sid Roterande munstycken av rostfritt stål. Se sid Luftknivar & luftridåer Används vid applikationer där blåsningen sker över en längre sträcka. Storlek, längd och antal munstycken anpassas efter applikation. 1 Luftridåer av zink. Se sid Luftknivar av zink. Se sid Luftknivar av rostfritt stål. Se sid Kundanpassade luftknivar/luftridåer. Se sid

18 Flexsystem Böjbara Flexblowslangar och justerbara Flexarmstativ används vid applikationer där position och vinkel ändras från gång till gång. 1 Flexblowslangar. Se sid Magnetfötter. Se sid Flexarmar. Se sid Multimunstycken Saanbyggda multimunstycken. Olika antal beroende på önskad blåskraft. Finns även med kulventil eller i handhållet utförande. 1 Multimunstycken av zink. Se sid Munkmunstycken av zink. Se sid Storblåsare av zink. Se sid

19 A MICRO MUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 2-3 5/64-1/8 FÖRDELAR Ljudnivåsänkning 8-10 db(a) Luftbesparing % SILVENTs microserie blåsmunstycken är tillverkade i rostfritt stål. Munstycket är konstruerat med ett centralt hål i kombination med omkringliggande slitsar. Med denna utformning erhåller man en koncentrerad luftkon, samtidigt som både ljudnivå och luftförbrukning begränsas till ett minimum. Seriens små inbyggnadsmått gör att de passar in i de flesta maskinkonstruktioner. Microserien möter upp de krav som EU:s maskindirektiv ställer på luftburet buller i maskiner. Patenterad. Bilden visar en applikation där Silvent MJ6 används för punktkylning och renblåsning vid lödning av kretskort. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION E D B C ORDER NR/MODELL A B C D E MJ4 M4x MJ5 M5x MJ6 M6x KONUTBREDNING ØD2 ØD1 150(6") 300(12") ORDER NR/MODELL D1 D2 MJ MJ MJ ØD3 DISTANS 450(18") D Ersätter öppet rör Nm 3 /h Luftförbrukning scfm Ljudnivå db(a) N Blåskraft oz C Max temp F g Vikt lbs Material munstycke Ytterligare information under flik: Tekniska data /64 3/ Rostfritt stål 3 1/ Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.11

20 C SLITSMUNSTYCKE FÖR FAST MONTAGE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 3-4 1/ FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA SILVENT 511 och 512 är slitsmunstycken som genererar en riktad luftstråle. Munstyckena är lämpade för allmän blåsning och för blåsning in i trånga utryen. I maskiner och verktyg med begränsade inbyggnadsmått är munstyckena frekvent använda på grund av sina små dimensioner. Båda munstyckena uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA, vilket innebär att lufttrycket inte får överstiga 210 kpa (30 psi) vid direktkontakt med huden. Munstyckena kombinerar fördelarna, låg ljudnivå och låg luftförbrukning med hög blåskraft. Patenterad. TILLBEHÖR JUSTERBAR KULLED Justerbar kulled för inställning av luftkonen. Kulleden möjliggör en enkel efterjustering av blåsvinkeln utan att påverka det övriga fasta montaget. En korrekt inställning av blåsvinkeln ger både lägre ljudnivå och ökad effektivitet. Ytterligare information under flik: Tillbehör. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION Ø8 (0.31") D B A ORDER NR/MODELL A B C D BSP NPT /8 1/ /8 1/ KONUTBREDNING Ø60(2.36") 150(6") Ø115(4.53") 300(12") Ø170(6.69") DISTANS 450(18") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke Nm 3 /h scfm db(a) N oz C F g lbs 4 1/ /+70-4/ Zink 4 1/ /+70-4/ Ytterligare information under flik: Tekniska data. Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.12

21 M7x0.75 M7x0.75 APPLIKATIONER Bilden visar en förpackningsmaskin som utrustats med 25 st SILVENT 511. Munstyckena förflyttar senapslock. Ljudnivån på maskinerna har mer än halverats. Renblåsning efter svetsning. En av de största fälgtillverkarna i Europa, Prins Dokkum i Holland, använder SILVENTs blåsmunstycken i ett flertal olika blåsoperationer. Bilden visar en ramp med SILVENT 511-munstycken. Rampen används för bortblåsning av glödskal och smuts efter punktsvetsning. Renblåsning vid svarvning med FLEXBLOW-slang och 511 munstycke. Bilden visar hur 4 st SILVENT 5001 munstycken monterats runt en plastremdragare. Munstyckena blåser plastrear torra från vatten under löpande produktion. Företaget har konstaterat att luftförbrukningen har blivit lägre samt att ljudnivån reducerats med 20 % när man bytte ut öppet rör blåsningen. ALTERNATIVA MUNSTYCKEN 18.3(0.72") 23.3(0.92") SILVENT 5001, är ett slitsmunstycke som används till ett flertal produktvarianter i SILVENTs program säljs både som reservdel och som alternativt munstycke. Konutbredning och övriga tekniska data är lika med 511 och 512. Munstycket har en invändig anslutningsgänga M7x0,75. SILVENT 5003, har en utvändig anslutningsgänga M7x0,75. I övrigt lika prestanda som

22 M7x0.75 M7x0.75 ROSTFRITT SLITSMUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER /8 011 är ett rostfritt stålmunstycke. Rostfria stålmunstycken krävs exempelvis vid höga omgivningstemperaturer, i livsmedelsindustrin eller i applikationer där munstycket utsätts för mekanisk nötning. Ljudnivån halveras och energibesparingen blir avsevärd jämfört med öppet rör blåsning. Munstycket tål tuffa tag och uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA, vilket innebär att lufttrycket inte får överstiga 210 kpa eller 30 psi vid direktkontakt med huden. Munstycket tillverkas i speciallängder på förfrågan. Patenterad. FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA ALTERNATIVA MUNSTYCKEN 27.5(1.08") SILVENT 0071 har en invändig anslutningsgänga M7x0,75. Munstycket är av rostfritt stål. Säljs både som reservdel och som alternativt munstycke. 32.5(1.28") Bilden visar en applikation hos Yamaha i Japan. 35 st SILVENT 011 munstycken torkar cylinderhuvuden. Företaget har installerat 10 linjer. Silventmunstycken har sparat 50% i energi och halverat ljudnivån i produktionen. Tidigare användes öppna rör för torkning. SILVENT 0073, har en utvändig anslutningsgänga M7x0,75. I övrigt lika prestanda som DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION 39.5(1.56") ORDER NR/MODELL (0.47") Ø8 (0.31") KONUTBREDNING 1/8" BSP 1/8" 27 NPT Ø60(2.36") 8 (0.31") Ø115(4.53") Ø170(6.69") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke 4 1/8 Nm 3 /h 19 scfm 11.2 db(a) 81 N 3.2 oz 11.3 C -20/+400 F -4/+752 g 10 lbs Rostfritt stål 150(6") 300(12") DISTANS 450(18") Ytterligare information under flik: Tekniska data Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.14

23 ROSTFRITT MINIMUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 3-5 1/8-3/ mini FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA SILVENT 700 mini är tillverkat av rostfritt stål. Munstycket har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Munstycket är tillverkat i sexkantsmaterial med ett nyckelgrepp på 14 (0.55). 700 mini har en mindre dimension än övriga munstycken i SILVENTs 700-serie och passar därför till applikationer där inbyggnadsmåtten är begränsade. Munstycket har utvecklats för att klara de applikationsområden där Silvents standardmunstycken har begränsningar, t ex höga omgivningstemperaturer, renlighetskrav, mekanisk nötning etc. Munstycket uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. TILLBEHÖR Ytterligare information under flik: Tillbehör. JUSTERBAR KULLED Justerbar kulled för inställning av luftkonen. Kulleden möjliggör en enkel efterjustering av blåsvinkeln utan att påverka det övriga fasta montaget. En korrekt inställning av blåsvinkeln ger både lägre ljudnivå och ökad effektivitet. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION ORDER NR/MODELL 700 mini 14(0.55") Ø7(0.28") KONUTBREDNING 1/8" BSP 1/8" - 27 NPT 25(0.98") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke 5 3/16 Nm 3 /h 25 scfm 14.7 db(a) 84 N 4.2 oz 14.8 C -20/+400 F -4/+752 g 18 lbs 0.04 Rostfritt stål Ø270(10.63") Ø195(7.68") Ø120(4.72") DISTANS 20(0.8") 150(6") 300(12") 450(18") Ytterligare information under flik: Tekniska data. Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.15

24 ØA B C MUNSTYCKSSERIE I ROSTFRITT STÅL ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER /8-3/ seriens blåsmunstycken specialtillverkas helt i rostfritt stål. Denna munstycksserie har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Höga omgivningstemperaturer i glasbruk, extremt höga blåskrafter i stålverk eller renlighetskrav från livsmedelsindustrin är några exempel på applikationsområden. FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA För att erbjuda korta leveranstider finns vissa storlekar förberedda för leverans. Blåskrafter motsvarande 1, 3, 5, 10 och 20 st SILVENT 209 finns för snabbleverans. (Blåskraften för SILVENT 209; 3.5 N). Övriga storlekar offereras på begäran. Patenterad, uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION ORDER NR/MODELL D Ø A B C D Ø H BSP NPT BSP NPT /2 1/ /2 1/ /2 1/ M36x1.5 M58x2 M36x1.5 M58x2 3/4 1 3/ / ØH Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke Nm 3 /h scfm db(a) N oz C F g lbs 4 1/ / / / / / / / / /+400-4/+752-4/+752-4/+752-4/+752-4/ Rostfritt stål 2.16

Coanda effekten. halverar ljudnivå och luftförbrukning

Coanda effekten. halverar ljudnivå och luftförbrukning Luftkniv X-Stream Luftkniv modell X-stream är enkel att montera och underhålla, de reducerar både luftförbrukning och ljudnivån vid blåsning med tryckluft. Producerar en laminär blåsbild längs med luftknivens

Läs mer

CEJNs nya blåspistol MultiFLOW är ett kraftfullt verktyg för många olika användningsområden. Hög tryck-/blåskraft vid borttagning av flisor

CEJNs nya blåspistol MultiFLOW är ett kraftfullt verktyg för många olika användningsområden. Hög tryck-/blåskraft vid borttagning av flisor Hög tryck-/blåskraft vid borttagning av flisor Effektiv dammborttagning före målning Rengöring med vatten i chokladfabriken Effektiv rengöring med skärvätska CEJNs nya blåspistol MultiFLOW är ett kraftfullt

Läs mer

Sektion J Blåsmunstycken

Sektion J Blåsmunstycken Sektion J Översikt I vårt mycket omfattande program av olika blåsmunstycken, för bland annat torkning och renblåsning, ingår produkter som är avsedda för att antingen drivas av tryckluft eller sidkanalfläkt.

Läs mer

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration

Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT. Förser industrin med vibration 23 Lofgren pneumatiska turbin vibratorer serie NCT Cirkulär vibration Resistenta mot omgivande aggresiva media Helt obegränsad oljefri drift Nomnell frekvens från 4.00 min -1 till 45.4 min -1 Centrifugal

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

hydraulik CEJN Multi-X Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se

hydraulik CEJN Multi-X Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se hydraulik CEJN MultiX Flexibla multikopplingar för snabbt och enkelt handhavande www.cejn.se Med CEJN MultiX kan du minimera stilleståndstiden vid verktygsbyten ansluta hydraulledningar under resttryck

Läs mer

PRIDUX. världens tystaste spjäll

PRIDUX. världens tystaste spjäll PRIDUX världens tystaste spjäll Pridux är ett patenterat regler- och mätspjäll med unika egenskaper. Dubbelt så tyst som ett IRIS-spjäll och hela fyra gånger tystare än ett vridspjäll. Det innebär att

Läs mer

TRYCKLUFT. MultiFLOW Proffsens självklara val.

TRYCKLUFT. MultiFLOW Proffsens självklara val. TRYCKLUFT MultiFLOW Proffsens självklara val www.cejn.com Hög tryck-/blåskraft vid borttagning av flisor Effektiv dammborttagning före målning Rengöring med vatten i chokladfabriken Effektiv rengöring

Läs mer

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation

Brandgasfläkt EKO-BVZAXN för garageventilation Brandgasfläktar 15 storlekar Fläkthölje diam 0 mm EKO-BVZAXN 12/56 Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 4. Pa EKO-BVZAXN 9/56 EKO-BVZAXN Luftflöde max.000 m 3 /h tryckökning max 3.0 Pa Teknisk beskrivning

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar.

Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Förstahandsvalet när det gäller energibesparing för ishallar. Realice system Spara energi och få en bättre is Detta är den andra och förbättrade generationen av det välkända Realicesystemet. Det består

Läs mer

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s

Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar. BD 100-3000 100-3000 l/s Atlas Copco Varmregenererade adsorptionstorkar BD 100-3000 100-3000 l/s Full kapacitet, fullt ansvar Atlas Copco levererar tryckluft av högsta kvalitet så att du som kund får ut maximalt av kärnverksamheten.

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd

ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad. ETP-EXPRESS R Rostfritt. ETP-EXPRESS C Nickelbelagd Översikt... ETP-EXPRESS För snabb montering och kompakt inbyggnad ETP-EXPRESS R Rostfritt Ytterst snabb montering/demontering med endast EN skruv. Radiell åtkomst av skruven, spar plats längs axeln. Ytterst

Läs mer

LINDOFLAMM flamlösningar.

LINDOFLAMM flamlösningar. Katalog LINDOFLAMM flamlösningar. Flexibel teknik för alla värmningsapplikationer. 2 Innehåll. Innehåll. 3 Inledning 4 Högeffektsbrännare LF-H-4 till LF-H-16 (manuella) 5 Högeffektsbrännare LF-H-2D (manuell)

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion

QH-system. Proportionaldoserare modell Q-Dos. För enkel och exakt dosering av kylvätska. Funktion Oljeskimmers & pneumatiska blås/vakuumsystem Proportionaldoserare modell Q-Dos För enkel och exakt dosering av kylvätska Reglerbar koncentration. Unik patenterad blandningskammare för optimal blandning.

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

TRYCKLUFT. Slang- och kabelupprullare. Suverän prestanda, robust konstruktion och användarvänlig

TRYCKLUFT. Slang- och kabelupprullare. Suverän prestanda, robust konstruktion och användarvänlig TRYCKLUFT Slang- och kabelupprullare Suverän prestanda, robust konstruktion och användarvänlig 2 För yrkesmässigt användande i industrimiljö. Tillfredställer de behov som finns i professionella arbetsmiljöer

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Tryckluft 4. Innehåll: Slangupprullare FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 Snabbkopplingar...69

Tryckluft 4. Innehåll: Slangupprullare FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 Snabbkopplingar...69 Tryckluft 4 Innehåll: Slangupprullare... 64-65 FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 ar...69 63 4 TRYCKLUFT Slangupprullare Serie ORK, ORM Öppen slangupprullare. Tillverkad av lackerad stålplåt.

Läs mer

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem

Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan VacuMyggan Den ekonomiska lösningen på ett ergonomiskt problem VacuMyggan är en manuell vakuumlyftare som hanterar alla typer av laster. Manövreringen är extremt smidig och snabb. Samtliga funktioner

Läs mer

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation

GYGS/GYGCC-01. Manual. Sid 1(6) Orderinformation GYGS/GYGCC-01 Sid 1(6) GYGS-givaren är med sitt lilla format mycket tacksam att montera i cylindrar som kräver litet installationsmått. De erbjuder dig slaglängder upp till 3500 mm samt spänning/strömsignal.

Läs mer

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER)

TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) TRYCKSTEGRARE (BOOSTER) Tryckstegraren, eller boostern, är ett automatiskt system som komprimerar luft för att ge ett utgångstryck som är dubbelt så stort som ingångstrycket. Enheten användes oftast till

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

slangupprullare elkabelvindor

slangupprullare elkabelvindor scandinavia ab slangupprullare elkabelvindor Norlub Scandinavia AB, Stormgatan 11, 652 21 Karlstad, Sweden Tel. 054-85 19 70 Fax. 054-85 19 42 Mail. info@norlub.se www.norlub.se 132 133 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ulefos Rörproppar för alla typer av rör

Ulefos Rörproppar för alla typer av rör Ulefos Rörar för alla typer av rör Ulefos RÖRPROPPAR är en serie högkvalitativa ar som kan användas på alla typer av rör, för att stoppa eller kontrollera vattenflöden. De kan också användas som ändpluggar

Läs mer

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790

Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 TEKNISK INFORMATION Helautomatisk injusteringsventil CIM 790 Beskrivning Injusteringventil CIM 790 är konstruerad för automatisk balansering av värme- och kylanläggningar. Den automatiska balanseringen

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER

PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER PRODUKTER FÖR LINJÄRA OCH ROTERANDE RÖRELSER 2015 KULSKRUV WWW.INTERALIA.SE LINJÄRENHETER STÄLLDON LINJÄRLAGER PLANETVÄXLAR SKRUVDOMKRAFTER KOPPLINGAR GLIDSKRUV SOLENOIDER OM INTERALIA InterAlia är ett

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik R GYRO Den perfekta lösningen för avgradning och slipning Oscillerande slipteknik För stål, rostfritt och metaller - ett starkt och effektivt maskinkoncept..! Ett karakteristiskt kännetecken för varje

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Välkommen! i1

Välkommen! i1 Miljötänkande och säkerhet är idag prioriterade områden där människor är involverade. Inte minst vid användandet av slangar och ledningskomponenter har vi en ökad medvetenhet och intresse för att klara

Läs mer

SLANG-KIT ACO - ACCESSORIES ORIGINAL. Triggless II slang-kit. Spolpistol slang-kit. Kulventil slang-kit

SLANG-KIT ACO - ACCESSORIES ORIGINAL. Triggless II slang-kit. Spolpistol slang-kit. Kulventil slang-kit SLANG-KIT Triggless II slang-kit Komplett slang-kit innehållande Triggless II spolpistol, 15-30 meter 1/2 slang, rostfria kopplingar samt insticksnipplar för anslutning till Lagafors VMS II satellit. Slang-kitet

Läs mer

Produktblad Montage Miljö Underhåll

Produktblad Montage Miljö Underhåll ABC DK INDUSTRI AVLUFTSHUV 2015-08 Produktblad Montage Miljö Underhåll INDUSTRI ABC DK INDUSTRI AVLUFTSHUV Lämplig vid kontinuerlig drift. Kom ihåg! Innan anläggningen är i drift bör takhuven täckas över

Läs mer

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell

LOCKZONETMBase. Rotationsdon för installationsgolv. Snabbvalstabell TM Rotationsdon för installationsgolv Snabbfakta Kraftig plåtkonstruktion Klarar stora undertemperaturer Hög induktionseffekt Rensbart Anslutningslåda ALS med spjällfunktion eller smutsfälla T som tillbehör

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

Nyhet. Lågtryckspump - GP1

Nyhet. Lågtryckspump - GP1 Nyhet Lågtryckspump - GP1 Beskrivning GP1 är en tystgående lågtryckspump speciellt framtagen för cirkulation och transport av olja i kyl och fi lterkretsar samt smörjoljesystem. GP1- Lågtryckspump är av

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL

DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL . DYSKANALEN ROL ROL-S JUSTERINGS- OCH DÄMPNINGSDEL www.climecon.fi Den snygga, tystgående dyskanalen ROL är konstruerad för rum där stora luftvolymer behöver fördelas jämnt och dragfritt. ROL-S justerings-

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

Allmänt om takhuvar och galler

Allmänt om takhuvar och galler Allmänt om takhuvar och galler Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar och ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt:

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Hydrauliska kolvackumulatorer

Hydrauliska kolvackumulatorer Hydrauliska kolvackumulatorer Serie PMC PAC och PMC PAS CE godkända enlig PED 97/23/EG Produktutveckling och tillverkning i PMC Cylinders toppmoderna anläggning i Vaggeryd, Småland. Copyright PMC CYLINDERS

Läs mer

Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen

Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen Pneumatiska lösningar för sågverksbranschen Öka driftsäkerheten Minska underhållet SMC:s historia i sågverksbranschen sträcker sig inte så långt tillbaka i tiden som för vissa andra. Detta ser vi som vår

Läs mer

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m.

Användningsområde Den pneumatiska ställcylindern är avsedd att användas i reglerkretsar för styrning av ventiler, spjäll, variatorer m.m. PI-Air typ WV-121 Pneumatisk ställcyliner med lägesregulator PI-Air WV-121 Stor ställkraft i förening med litet utrymmesbehov Påbyggd lättåtkomlig lägesregulator Nollpunktsinställning lätt åtkomlig från

Läs mer

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD

Atlas Copco. Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare. HD 4-96 och TD 8-650, WSD och WD 80/EWD Atlas Copco Efterkylare, vattenavskiljare och kondensavledare HD -96 och TD 8-650, WSD 25-750 och WD 80/EWD 50-1500 Ett sortiment bestående av effektiva efterkylare och vattenavskiljare som passar till

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

StudioLine flat unit fancoils

StudioLine flat unit fancoils StudioLine flat unit fancoils StudioLine TM Flat Unit en ny generation innovativa fancoils StudioLine TM är en ny förstklassig fancoilfamilj, vilken har utvecklats av Chiller Oy. Aggregatets ljudnivå kan

Läs mer

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur

KULVENTIL AL 33. Beskrivning. Tryck / Temperatur Ref..6 0/05. www.axellarsson.se L 33 eskrivning L 33 är en smidd tredelad kulventil vilket garanterar en mycket hög kvalitetsnivå på materialet. Ventilen finns i rostfritt stål och kolstål samt andra material

Läs mer

Automatdragstång 26-080000

Automatdragstång 26-080000 MOUNTING INSTRUCTION 0-0-8 8-05000h Automatdragstång 6-080000 Beskrivning VBG Automatdragstång 6-080000 är en förlängbar dragstång med två eller fler fasta inställningslägen med luftmanövrerad låsning.

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Plast Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA

Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 TEKNISKA DATA Rev 15.1_SV Sida 1 av 6 1. BESKRIVNING Vikings flexibla sprinklerneddragningar är en komplett enhet avsedd för installation i kommersiella hängtak med medelkraftiga till kraftiga T-balkar som stöd, såsom

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

SAB nr Typ Flöde Arb tryck Motor Effekt Tank Anslutn Vikt (m³/min) (bar) (kw) (lit) (kg) 57301700 MobilAir M17 1,0 15 Honda GC630 15,5 20 1 x G½ 204

SAB nr Typ Flöde Arb tryck Motor Effekt Tank Anslutn Vikt (m³/min) (bar) (kw) (lit) (kg) 57301700 MobilAir M17 1,0 15 Honda GC630 15,5 20 1 x G½ 204 Kompressor M17 M17 är en kompressor utvecklar för fiberblåsning, där Plumettaz och Käser samarbetat för att erbjuda en optimal maskin till Ultimaz, MicroJet och MiniJet. SIGMA rotorerna är driftsäkra och

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet

PALIFT Lastväxlare. Kundernas behov är vår prioritet PALIFT Lastväxlare Kundernas behov är vår prioritet TELESCOPIC T 17 T 20 T 22 Den kraftiga allväxlaren Våra lastväxlare är kända för optimal balans mellan vikt och lyftkapacitet såväl som för det utmärka

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Hydraulik. När du behöver superkrafter

Hydraulik. När du behöver superkrafter Hydraulik När du behöver superkrafter En stor stark familj Vårt breda program för högtryckshydraulik förser dig snabbt och enkelt med enorma krafter, genialiskt förpackade i utrymmessnåla och lätthanterade

Läs mer

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM

TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM H ögimpulssystem TEXTILBASERADE HÖGIMPULSSYSTEM KE Fibertec marknadsför två produkter för textilbaserad högimpulsventilation, KE-Inject-systemet respektive KE-DireJet-systemet. Båda dessa system kan utföras

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

AutoComp. Välkommen till. I katalogen fi nns ett omfattande sortiment av ljuddämpare, avgassystem och tillbehör av högsta kvalitet.

AutoComp. Välkommen till. I katalogen fi nns ett omfattande sortiment av ljuddämpare, avgassystem och tillbehör av högsta kvalitet. VGS SYSTEM Välkommen till utocomp I katalogen fi nns ett omfattande sortiment av ljuddämpare, avgassystem och tillbehör av högsta kvalitet. Hittar du inte det du söker? Slå oss en signal. Med hjälp av

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering

GP & GH Serien. Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler. Marknadsledare inom ventilautomatisering GP & GH Serien Pneumatiska och hydrauliska manöverdon för kvartsvarvsventiler Marknadsledare inom ventilautomatisering Rotork manöverdon Kvalitetssäkrade Rotork är en global ledare inom teknik för manöverdon.

Läs mer

CPA Passiv kylbaffel. Version:

CPA Passiv kylbaffel. Version: CPA Passiv kylbaffel Version: 13.06.2012 Modulär konvektor för fullt synligt montage eller integrerad i undertak Tyst drift Inga rörliga delar Långa underhållsintervaller och låga kostnader Individuell/multipel

Läs mer

Kylvätskeslang Loc-Line

Kylvätskeslang Loc-Line Kylvätskeslang Loc-Line www.partille-tool.se Marknadens bredaste och mest flexibla sortiment! Loc-Line är originalet - med överlägsen kvalitet och precision Kompletta satser för svarvar Mycket stabil,

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

Bandtransportör Typ ANDERSON

Bandtransportör Typ ANDERSON Produktblad 49 2000-02-05 Sid 1 av 2 Bandtransportör Typ ANDERSON Trummotor driven transportör med minimala inbyggnadsmått Bandsvärd i aluminium med T-spår Tillbehör: för fastsättning av tillbehör Kantlister

Läs mer

Electrolux Diskrumsutrustning

Electrolux Diskrumsutrustning I kombination med kan Electrolux Diskmaskiner utnyttjas till sin fulla kapacitet. Modulsystemet gör att man kan utforma diskrummet på ett ekonomiskt och ergonomiskt fulländat sätt med kompletta lösningar

Läs mer

Metal Work arbetar för miljön

Metal Work arbetar för miljön Miljö och energibesparing Metal Work arbetar för miljön Metal Work SpA har alltid lagt ner mycket energi på miljöfrågor, och nu - genom att följa miljöledningssystemet och efter att ha blivit certifierade

Läs mer

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07

2-, 3- och 4-vägs ventil VZ V7-07 V7-07 Användning VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ ventilerna ger en högkvalitativ och kostnadseffektiv lösning för reglering av varmt och/ eller kallt vatten i fancoils, små värme- och kylapparater i temperaturstyrda

Läs mer

4 Tryckluft. Innehåll: Slangupprullare... 64-65 FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 Snabbkopplingar...68

4 Tryckluft. Innehåll: Slangupprullare... 64-65 FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 Snabbkopplingar...68 4 Tryckluft Innehåll: Slangupprullare... 64-65 FRL-Enheter...66 Ventiler, blåspistoler etc...67 ar...68 63 4 Slangupprullare Serie ORK, ORM Öppen slangupprullare. Serie ORK 10 10-3/8 G3/8 (inv) 1,5 15

Läs mer

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien

TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER. Mixon Separat limning av bärande konstruktioner 2800 Serien TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR BÄRANDE KONSTRUKTIONER Mixons system för separat limning av bärande konstruktioner används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det

Läs mer

Bevent Rasch - Luftdon -

Bevent Rasch - Luftdon - Bevent Rasch - uftdon - REK / EK / ROK / OK REK, EK, ROK OCH OK Eleganta inluftsspridare med strikta linjer för nedsänkta tak.. www.bevent-rasch.se ämmittäjänkatu 4 A, FI-008 HESINGFORS, Finland Telefon

Läs mer

Kuggväxelmotorer i världsklass

Kuggväxelmotorer i världsklass Kuggväxelmotorer i världsklass Tysk kvalitet bidrar till din framgång. 1908 1992 2000 2011 2013 Stephan-Werke grundades Sålt till BTR BTR Gruppe Sålt till Rexnord "Rexnord Stephan" Sålt till Premium Transmission

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

Hultdins SuperSaw flexibilitet i ett nötskal

Hultdins SuperSaw flexibilitet i ett nötskal Hultdins SuperSaw, högproduktiv buntkapning i Brasilien Hultdins gripsågar i SuperSaw-serien har under många år varit det naturliga kvalitetsvalet bland skogsentreprenörer världen över. Kaptillsatsen appliceras

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB

GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB GRÖNARE TRÄDGÅRD ÖSTORPS BEVATTNING AB Grönare Trädgård Vill du också ha mer tid över till att njuta av din trädgård? Med en automatisk bevattning i din trädgård får du en frodig grönska och tid över till

Läs mer

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2!

MONTAGE...2! INNAN!MONTAGE...2! MONTAGEANVISNING EVA bumper bryggfendrar SPAR TID LÄS DENNA MONTAGEANVISNING INNAN DU MONTERAR! Gäller produkt EVA bumper B60, B60 Hörn, B70, B80, B90 och B100 Datum 120210 Ref TA/www.d-fender.se MONTAGE...

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda

Långsamtgående omrörare. En serie med överlägsen prestanda Långsamtgående omrörare En serie med överlägsen prestanda 2 Effektivare omrörning och lägre effektförbrukning Dränkbar omrörning Om jetstrålen får utbredas så långt och obehindrat som möjligt leder det

Läs mer