Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör"

Transkript

1 Innehåll Silvents unika blåsteknik Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör Fakta Ljud & bullerbekämpning Energibesparing Säkerhetsföreskrifter Tekniska data Applikationer Utbildningsmaterial

2 En komplett produktkatalog och en handbok i effektiv och miljövänlig blåsteknik Välkoen till Silvent! Blåsmunstycken Silvents världspatenterade blåsmunstycken är idag ett välkänt begrepp över hela världen. Våra produkter eliminerar skadligt tryckluftsbuller, spar energi och uppfyller alla högt ställda krav på säkerhet. Katalogen du nu håller i din hand har två syften. Den presenterar vårt breda program av blåsmunstycken, säkerhetspistoler och ljuddämpare. Men den är också en handbok i effektiv och miljövänlig blåsteknik. Säkerhetspistoler Buller anses av forskare och experter som ett av våra största miljöproblem. En NYHET i katalogen är ett helt avsnitt som behandlar åtgärdsprogram mot buller. Miljöansvar är en viktig del av vårt arbete, därför arbetar vi på Silvent mot miljösäkringsstandarden ISO samt kvalitetsstandarden ISO Välkoen till Silvent! Låt oss hjälpa dig att halvera ljudnivån, sänka energikostnaderna Ljuddämpare och öka säkerheten på din arbetsplats. Med vänlig hälsning Peder Ekberg, VD Silvent AB

3 Innehåll Kapitel 1 Produkter Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Fakta Kapitel 6 Viktigt att veta om Silvents unika blåsteknik Sidan Blåsmunstycken Nyhet! Dimensionera din egen luftkniv Sidan Säkerhetspistoler Sidan Ljuddämpare Sidan Tillbehör Sidan Ljud & bullerbekämpning Nyhet! Förslag till åtgärdsprogram mot buller Sidan Energibesparing Sidan Myndigheternas säkerhetsföreskrifter Sidan Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Tekniska data Sidan Applikationer Sidan Utbildningsmaterial Sidan 9.1 reducera skadligt buller spara energi öka säkerheten

4 Silvents unika blåsteknik löser många problem Problemet: Blåsning med tryckluft i tillverkningsprocessen är ett stort problem då det är extremt högljutt, energikrävande och många gånger farligt för användaren. Det vanligaste sättet att blåsa är helt enkelt att använda sig av ett avkapat rör, som med en tång formats och böjts, till blåsarbetet. Det andra alternativet som används är vätskemunstycken eller andra typer av munstycken som inte är anpassade för blåsning. Båda dessa metoder är extremt högljudda och direkt skadliga för hörseln. Ljudnivåer över 100 db(a) är inte ovanliga. Dessutom är dessa metoder enormt energikrävande, har dålig effektivitet och uppfyller inte myndigheternas stränga krav på säkerhet. Lösningen: Vid användning av Silvents unika och världspatenterade blåsteknik elimineras dessa problem. Silvents effektiva produkter halverar i de flesta fall både ljudnivån och energiförbrukningen samtidigt som myndigheternas stränga säkerhetskrav vid tryckluftsanvändning uppfylls. Problem vid användning av öppet rör: - Hög turbulens som genererar skadligt buller - Stor energiåtgång - Riskfyllt förfarande - Dålig effektivitet - Försämrad arbetsmiljö Användning av Silvent innebär: - Laminär strömning som halverar ljudnivån - Stor tryckluftsbesparing - Tryckluftssäkerhet - Optimalt utnyttjande av dyr energi - Förbättrad arbetsmiljö Halvera ljudnivån med Silvent Närmare 80% av hörselskadorna inom verkstadsindustrin orsakas av buller från tryckluftsanvändning. Buller anses av forskare och experter som ett av våra största miljöproblem. Nedsatt hörsel på grund av buller kan aldrig repareras. I dag inser allt fler sambandet mellan god arbetsmiljö och mänsklig prestation. Silvents patenterade säkerhetsmunstycken är utvecklade för att reducera luftturbulens, som är den primära orsaken till hög ljudnivå vid blåsoperationer med tryckluft. En installation med Silvents patenterade produkter halverar normalt ljudnivån och eliminerar hörselskadligt buller. Genom att ersätta t ex ett öppet rör med ett Silventmunstycke sänker man ljudnivån med minst 10 db(a). En sänkning av ljudnivån med 8-10 db(a) uppfattas av örat som en halvering av ljudnivån. Silvents ljuddämparsystem, dämpar impulsljud från pneumatiska ventiler med upp till 30 db(a). Läs mer om ljud och förslag på bullerbekämpning i kapitel 6 på sidan

5 Spara energi med Silvent Idag används elenergi vid nästan all tryckluftsproduktion. Mängder av dyrbar energi slösas varje dag bort när blåsoperationer görs med öppet rör. Silvents blåsmunstycken och säkerhetspistoler utnyttjar tryckluften effektivare. Vid användning av Silventtekniken erhålls energibesparingar på 30-50%. Silvent betalar i princip tillbaka hela investeringen på relativt kort tid och dessutom får man en bättre arbetsmiljö på köpet. På BMW gjorde man för några år sedan en studie av energibesparande och ljudreducerande blåspistoler. Resultatet visade att en investering i Silvents säkerhetspistoler sparade upp till 57% i tryckluftskonsumtion. Läs mer om energibesparing i kapitel 6 på sidan Arbeta säkert med Silvent Tryckluft är en energikälla som lagrar stora mängder energi. Felaktigt använd ger den upphov till svåra skador. För oss på Silvent är säkerheten viktigast. Våra patenterade produkter uppfyller bullerkraven från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifterna från OSHA (Occupational Safety and Health Administration), som är kontrollmyndigheten i USA. Bestäelserna är mycket omfattande och Silvent uppfyller alla högt ställda krav med god marginal. Är trycket högre än 30 psi (210 kpa) och det öppna röret eller blåspistolens mynning blockeras av exempelvis en hand kan svåra skador uppstå när luft tränger in i blodbanorna. Silvents säkerhetsmunstycken är utformade så att de inte kan blockeras och det maximala baktrycket som kan byggas upp överstiger inte 30 psi (210 kpa). Läs mer om säkerhet i kapitel 6 på sidan OSHA-mätaren, en symbol för säkerhet! Samtliga Silvents säkerhetspistoler uppfyller bullerkrav från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifter från OSHA. 1.2

6 Silvent erbjuder världens bredaste produktprogram Arbeta effektivt och säkert Säkerhet och miljö är två frågor som idag prioriteras högt på alla företag. Silvent leder utvecklingen av kvalitetsdesignade produkter, som är enkla att installera och utformade för att förbättra arbetsmiljön för människor som arbetar med tryckluft varje dag. Vi ägnar all vår forskning, utveckling och ingenjörskunskap till att designa effektiva produkter som sänker ljudnivån, sparar energi och uppfyller myndigheternas säkerhetsföreskrifter. Alla fabriker som utnyttjar tryckluft har ett potentiellt behov av Silvents produkter. Överallt där tryckluft används för att göra rent, flytta, torka eller kyla ner delar eller produkter kan Silvent hjälpa till. Många av världens mest välkända storföretag är idag användare av Silvents unika produkter. Företag som exempelvis British Steel, General Motors, Coca-Cola, Caterpillar, Toyota, Volvo etc. På sidan 8.1 hittar du ytterligare referenser på ständiga användare av Silvent. Blåsbazooka Ett blåsverktyg för riktigt höga blåskrafter och långa blåsavstånd.

7 Produktgrupper Blåsmunstycken (Kapitel 2) Silvents blåsmunstycken är idag ett begrepp över hela världen. Silvent erbjuder världens bredaste och effektivaste program av tysta, energisnåla och säkra blåsmunstycken. Prograet består av runda munstycken, flatmunstycken, luftknivar/luftridåer, flexsystem och multimunstycken. I kapitlet finns även ett avsnitt som beskriver vad man bör tänka på, och hur man väljer rätt munstycke till olika applikationer. Säkerhetspistoler (Kapitel 3) För oss på Silvent är säkerheten viktigast. Vårt breda program av patenterade säkerhetspistoler uppfyller bullerkraven från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifterna från OSHA. Vid användning av Silvents säkerhetspistoler får du en mycket effektiv och säker arbetsplats. Vi erbjuder säkerhetspistoler för de allra flesta tänkbara applikationer. Välj från Micropistoler till Blåsbazooka, beroende på vilken blåskraft som behövs och vilken spridningsbild som önskas. Även i detta kapitel finns ett avsnitt som beskriver hur man väljer rätt blåspistol. Ljuddämpare (Kapitel 4) Med Silvents ljuddämpare kan ljudet från enstaka eller flera ventiler dämpas med stor effektivitet. Silvents ljuddämparsystem eliminerar skadligt buller och oljedia i alla tryckluftssystem. Våra olika ljuddämpare delas in i slangdämpare, centraldämpare och expansionsdämpare. Vilken av dessa som är mest lämplig för din applikation, kan du hitta i avsnittet hur man väljer ljuddämpare. Blåsmunstycken Ljuddämpare Säkerhetspistoler 1.4

8

9 Blåsmunstycken Genom att ersätta ett öppet rör med ett Silvent-munstycke går det att spara dyrbar energi och samtidigt halvera ljudnivån. Hur du väljer rätt blåsmunstycke Ersätt öppna rör med Silvent blåsmunstycken Användningsområden Tre viktiga faktorer vid val av munstycke Tips och råd för tystare och effektivare blåsning Dimensionering av luftknivar Applikationshjälp Produktöversikt blåsmunstycken Produkter Micromunstycken Slitsmunstycken Hålmunstycken Lavalmunstycken Flatmunstycken Övriga munstycken Flexsystem Luftknivar/luftridåer Multimunstycken/storblåsare 2.1

10 Ersätt öppna rör med Silvent blåsmunstycken Det allra vanligaste munstycket vid blåsning med tryckluft är ett öppet rör. I bästa fall har det plattats till i öppningen. Rörens dimensioner kan variera från några millimeter upp till en tum i diameter. I de flesta fallen har installationen inte föregåtts av någon teknisk dimensionering. Man har valt ett rör, som var så stort att det säkert skulle kunna utföra blåsarbetet. Detta har lett till att man i de flesta fall har fått en överdimensionering av blåskraften. Med Silvent blåsmunstycken kan du halvera ljudnivån och minska luftförbrukningen med minst 30%. Genom praktiska applikationstester har vi kunnat saanställa en tabell som visar vilka munstycken som kan utföra saa arbete som ett öppet rör. Se nedan. Luftförbrukning Nm 3 /h scfm Ljudnivå db(a) Öppet rör Orsakar hörselskador. Slösar med dyr tryckluft. Orsakar arbetsskador. Silvent blåsmunstycke Eliminerar skadligt tryckluftsbuller! 30-50% lägre luftförbrukning! Uppfyller säkerhetskraven! Öppet rör Silventmunstycke Öppet rör Silventmunstycke Jämförelsetabell för öppna rör och Silventmunstycken, vid 500 kpa (71.5 psi). RÖR inv. Ø /64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 11/16 23/32 3/4 1 LJUDNIVÅ db(a) LUFTFÖR- BRUKNING Nm 3 /h scfm ERSÄTTS MED SILVENT MUNSTYCKE MJ4 MJ5 MJ6 * 511, 011, 209, 701, 921, 971, 811 * 1011, 700-mini , * 705, 2005 * 707C, C 715L C LJUDNIVÅ- SÄNKNING db(a) % LUFTBESPARING Nm 3 /h scfm % * Värdena kan variera något beroende på munstycke. 2.2

11 Användningsområden Alla fabriker som utnyttjar tryckluft har ett potentiellt behov av Silvents produkter. Överallt där tryckluft används för att göra rent, flytta, torka eller kyla ner delar eller produkter kan Silvent hjälpa till. Företag som idag använder Silvent är bland andra: Ford, Procter & Gamble, Goodyear, BMW, Volvo m fl. Se vår fina referenslista på sidan 8.1 och några applikationsexempel nedan. Rengöring Torkning Kylning Transportering Buller-eliminering Energibesparing Silvent 404 används hos Jaguar för renblåsning innan målning. 2 British Steel hade problem med vatten och glödskal vid tillverkning av tunnplåt. Silvents produkter löste både ett kvalitetsoch miljöproblem. 3 Belin, Frankrikes ledande tillverkare av kex, har installerat Silvents luftknivar för renblåsning under processen. Installationen har halverat ljudnivån. 4 Bilden visar Silvents munkmunstycke 456 hos en japansk kabeltillverkare. Munkmunstycket tillåter att kablar, profiler etc, kan passera igenom munstycket under löpande produktion. 2.3

12 Tre viktiga faktorer vid val av munstycke 1 Omgivning En faktor som påverkar munstycksvalet är hur omgivningen, som munstycket skall användas i ser ut. Faktorer som påverkar munstycksvalet är: Korrosion Omgivningstemperatur Slitage I de allra flesta fall kan man använda sig av standardmunstycken av zink, men i en starkt aggressiv eller korrosionsbenägen atmosfär bör man välja ett rostfritt munstycke. Ett alternativ är att välja ett munstycke med ytbeläggning. Denna variant är lämplig i miljöer med låg aggressivitet. Om munstyckena skall användas i applikationer där omgivningstemperaturen kan bli hög, rekoenderar vi att man använder rostfria munstycken. När munstyckena används så att de koer att utsättas för stor nötning, måste man använda ett munstycke med hög slitstyrka, alltså ett rostfritt material. En god hjälp vid valet av material, är att se på vad övrig utrustning är tillverkad av. Om inte detta materialval avviker från det normala, kan man som regel använda ett standardmunstycke av zink. PEEK Aluminium Zink 2 Blåsmönster och anblåsningsavstånd Blåsmönster: En annan viktig detalj vid val av blåsmunstycke är konutbredningen dvs. vilken spridningsbild Rostfritt stål munstycket har. En detaljerad redovisning av spridnings bilden för munstyckena ges i Tekniska data sid Rent allmänt kan sägas att munstyckena ger en konformad spridningsbild. Önskar man en platt och bred stråle, skall man välja ett flatmunstycke. Anblåsningsavstånd: Beroende på vad för typ av arbete som munstycket skall utföra, så varierar blåsavståndet mellan munstycke och föremål. Blåsavståndet ligger som regel mellan (4-16 ). Önskar man en koncentrerad kraft görs avståndet litet. Skall man blåsa bort lätt stoft från stora ytor, kan man med fördel välja ett längre avstånd och därmed täcka ett större område. Hur stort område som täcks framgår av konutbredningsdiagraet. 2.4

13 En viktig detalj för att våra munstycken skall fungera på ett riktigt sätt, är att lufttillförseln är tillräckligt stor. Nedan finner du en tabell som visar hur många munstycken som kan anslutas till en ledning. Lufttillförsel Vid applikationer där många munstycken är monterade på en ledning, är det lämpligt att fördela lufttillförseln på flera inlopp. Det är också viktigt att kopplingar eller nipplar inte stryper lufttillförseln. 3 Antal munstycken / ledning LEDNING inv. Ø 6.4 1/ mini C C 0 715L C 9.5 3/ / / / Tips och råd för tystare och effektivare blåsning Reducera trycket, spara luft. Minska blåsavståndet. Minska luftmängden så långt som möjligt. I de allra flesta fall används mer luft än nödvändigt för att åstadkoa den erforderliga blåskraften. Ljudnivå och luftförbrukning kan då reduceras betydligt. Undvik att blåsa mot vassa kanter etc. Rikta om möjligt luftstrålen så att den passerar strax förbi kanter, hål och andra skarpa oregelbundenheter hos maskiner, produkter och liknande. Använd flera blåsmunstycken om blåskraften måste ökas. Det är gynnsaare från ljudsynpunkt att öka blåskraften mot ett föremål med hjälp av ett extra munstycke än att höja luftmängden hos det befintliga. Rikta in munstyckena mot de delar av föremålet, där den största effekten åstadkoms. Att installera ytterligare ett lika munstycke ger en ljudnivåhöjning av ca 3 db(a), att fördubbla blåskraften hos ett rakt rörmunstycke höjer ljudnivån med 6 8 db(a). Blås endast då behovet finns. Stäng lufttillförseln vid pauser i arbetet, det minskar bullret och sparar luft. Då det finns blåsbehov endast i vissa faser av bearbetningsprocessen, såsom exempelvis i excenterpressar, kan en ventil styras av en kamskiva så att den bara öppnas under rätt tidsintervall, impulsblåsning. 2.5

14 Dimensionering av luftknivar och luftridåer Bygg din egen luftkniv / luftridå Genom decennier av erfarenhet har vi ett gediget kunnande på hur en luftkniv/luftridå skall dimensioneras, både i fråga om standardfall och i kundanpassade konstruktioner. Hur du konstruerar en egen luftkniv/luftridå framgår av dimensioneringsunderlaget nedan. Specialbyggda luftknivar/luftridåer förekoer överallt inom industrin. Framförallt inom stål-, aluminium- och bilindustrin. Genom vårt stora produktsortiment kan vi erbjuda den mest optimala lösningen på marknaden. De arbetsbetingelser som luftknivarna/luftridåerna verkar under, är ofta påfrestande för munstyckena. Vi använder oss därför alltid av robusta metallkonstruktioner, som tål dessa miljöer. Vi har möjlighet att arbeta med luftknivar/luftridåer tillverkade av zink, aluminium eller rostfritt stål. Det är hela tiden viktigt att hålla i minnet att den mest utsatta delen i en luftkniv/luftridå är munstyckena. Valet av material i själva munstycket är alltså av synnerlig betydelse. Ett felaktigt materialval kan snabbt leda till att något munstycke havererar. Detta får sedan till följd att luftfördelningen i luftkniven/luftridån blir snedfördelad. Hela luftknivens/luftridåns funktion blir därmed ödelagd. Är du tveksam hur du skall dimensionera din luftkniv/luftridå? Utnyttja möjligheten att få hjälp av Silvents tekniska personal. 2.6

15 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 A()(") 1 Ta reda på hur lång sträcka (Lt) som skall täckas upp och på vilket avstånd (A) munstyckena kan placeras. Fig 1. c /c c /c c /c c /c Fig.1 2 Välj Silvent munstyckstyp. Tabell 1. Ytterligare info se resp. munstycke. 3 Beräkna hur många munstycken som behövs. n= Lt 7/8(2A tanα+lo) Lt () (") 4 Beräkna avståndet mellan munstyckena (c/c). c/c= Lt7/8(2A tanα+lo) n-1 Tabell 1 5 Välj vilken av Silvents olika profiler som passar bäst för applikationen. Ytterligare info om profilerna finns på sid Överlappning Beräkningen är baserad på allmän blåsning t ex bortblåsning av smuts, stoft, träspån och små metallspån. För speciella fall bör överlappningen (se bild) ökas, dvs konstanten 7/8 minskas. Munstycke 511, 011, , , 703, 705 Lo , Vinkel α Begränsning Amin= 30 (1.2) Amin= 30 (1.2) Amin= 30 (1.2) Amin= 100 (4) Amin= 100 (4) Applikationshjälp Trots all information som du finner i Silvent katalogen så kanske Du behöver specifika råd just för din applikation. Vi på Silvent har ett antal mycket duktiga applikationsingenjörer som hjälper till med kostnadsfria förslag på effektiva blåssystem där våra munstycken ingår. Vi hjälper dagligen företag och användare runt om i världen med applikationslösningar som bekämpar buller, spar energi och förbättrar tryckluftsäkerheten. Silvents hjälp är aldrig längre bort än din telefon, fax eller

16 Produktöversikt blåsmunstycken Runda munstycken Detta är vår bredaste produktgrupp, med munstycken i zink, aluminium och rostfritt stål, och med blåskrafter från 0.9 N (3.2 Oz) upp till 98 N (345.9 Oz). Munstyckena genererar en konformad spridningsbild. 1 Micromunstycken av rostfritt stål. Se sid Slitsmunstycken av zink, aluminium. Se sid , Slitsmunstycken av rostfritt stål. Se sid Hålmunstycken av zink. Se sid Lavalmunstycken av rostfritt stål. Se sid Flatmunstycken Flatmunstycken i både zink och rostfritt stål ingår i prograet. Finns även med flödesjustering. Munstyckena genererar en bred och flat luftstråle. 1 Flatmunstycken av zink. Se sid Flatmunstycken av rostfritt stål. Se sid

17 Övriga munstycken Specialframtagna munstycken för speciella ändamål, t.ex. applikationer som är känsliga mot repor och blåsning inuti rör. 1 PEEK-munstycken. Se sid Bakblåsande munstycken av rostfritt stål. Se sid Divergerande munstycken av rostfritt stål. Se sid Roterande munstycken av rostfritt stål. Se sid Luftknivar & luftridåer Används vid applikationer där blåsningen sker över en längre sträcka. Storlek, längd och antal munstycken anpassas efter applikation. 1 Luftridåer av zink. Se sid Luftknivar av zink. Se sid Luftknivar av rostfritt stål. Se sid Kundanpassade luftknivar/luftridåer. Se sid

18 Flexsystem Böjbara Flexblowslangar och justerbara Flexarmstativ används vid applikationer där position och vinkel ändras från gång till gång. 1 Flexblowslangar. Se sid Magnetfötter. Se sid Flexarmar. Se sid Multimunstycken Saanbyggda multimunstycken. Olika antal beroende på önskad blåskraft. Finns även med kulventil eller i handhållet utförande. 1 Multimunstycken av zink. Se sid Munkmunstycken av zink. Se sid Storblåsare av zink. Se sid

19 A MICRO MUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 2-3 5/64-1/8 FÖRDELAR Ljudnivåsänkning 8-10 db(a) Luftbesparing % SILVENTs microserie blåsmunstycken är tillverkade i rostfritt stål. Munstycket är konstruerat med ett centralt hål i kombination med omkringliggande slitsar. Med denna utformning erhåller man en koncentrerad luftkon, samtidigt som både ljudnivå och luftförbrukning begränsas till ett minimum. Seriens små inbyggnadsmått gör att de passar in i de flesta maskinkonstruktioner. Microserien möter upp de krav som EU:s maskindirektiv ställer på luftburet buller i maskiner. Patenterad. Bilden visar en applikation där Silvent MJ6 används för punktkylning och renblåsning vid lödning av kretskort. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION E D B C ORDER NR/MODELL A B C D E MJ4 M4x MJ5 M5x MJ6 M6x KONUTBREDNING ØD2 ØD1 150(6") 300(12") ORDER NR/MODELL D1 D2 MJ MJ MJ ØD3 DISTANS 450(18") D Ersätter öppet rör Nm 3 /h Luftförbrukning scfm Ljudnivå db(a) N Blåskraft oz C Max temp F g Vikt lbs Material munstycke Ytterligare information under flik: Tekniska data /64 3/ Rostfritt stål 3 1/ Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.11

20 C SLITSMUNSTYCKE FÖR FAST MONTAGE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 3-4 1/ FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA SILVENT 511 och 512 är slitsmunstycken som genererar en riktad luftstråle. Munstyckena är lämpade för allmän blåsning och för blåsning in i trånga utryen. I maskiner och verktyg med begränsade inbyggnadsmått är munstyckena frekvent använda på grund av sina små dimensioner. Båda munstyckena uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA, vilket innebär att lufttrycket inte får överstiga 210 kpa (30 psi) vid direktkontakt med huden. Munstyckena kombinerar fördelarna, låg ljudnivå och låg luftförbrukning med hög blåskraft. Patenterad. TILLBEHÖR JUSTERBAR KULLED Justerbar kulled för inställning av luftkonen. Kulleden möjliggör en enkel efterjustering av blåsvinkeln utan att påverka det övriga fasta montaget. En korrekt inställning av blåsvinkeln ger både lägre ljudnivå och ökad effektivitet. Ytterligare information under flik: Tillbehör. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION Ø8 (0.31") D B A ORDER NR/MODELL A B C D BSP NPT /8 1/ /8 1/ KONUTBREDNING Ø60(2.36") 150(6") Ø115(4.53") 300(12") Ø170(6.69") DISTANS 450(18") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke Nm 3 /h scfm db(a) N oz C F g lbs 4 1/ /+70-4/ Zink 4 1/ /+70-4/ Ytterligare information under flik: Tekniska data. Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.12

21 M7x0.75 M7x0.75 APPLIKATIONER Bilden visar en förpackningsmaskin som utrustats med 25 st SILVENT 511. Munstyckena förflyttar senapslock. Ljudnivån på maskinerna har mer än halverats. Renblåsning efter svetsning. En av de största fälgtillverkarna i Europa, Prins Dokkum i Holland, använder SILVENTs blåsmunstycken i ett flertal olika blåsoperationer. Bilden visar en ramp med SILVENT 511-munstycken. Rampen används för bortblåsning av glödskal och smuts efter punktsvetsning. Renblåsning vid svarvning med FLEXBLOW-slang och 511 munstycke. Bilden visar hur 4 st SILVENT 5001 munstycken monterats runt en plastremdragare. Munstyckena blåser plastrear torra från vatten under löpande produktion. Företaget har konstaterat att luftförbrukningen har blivit lägre samt att ljudnivån reducerats med 20 % när man bytte ut öppet rör blåsningen. ALTERNATIVA MUNSTYCKEN 18.3(0.72") 23.3(0.92") SILVENT 5001, är ett slitsmunstycke som används till ett flertal produktvarianter i SILVENTs program säljs både som reservdel och som alternativt munstycke. Konutbredning och övriga tekniska data är lika med 511 och 512. Munstycket har en invändig anslutningsgänga M7x0,75. SILVENT 5003, har en utvändig anslutningsgänga M7x0,75. I övrigt lika prestanda som

22 M7x0.75 M7x0.75 ROSTFRITT SLITSMUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER /8 011 är ett rostfritt stålmunstycke. Rostfria stålmunstycken krävs exempelvis vid höga omgivningstemperaturer, i livsmedelsindustrin eller i applikationer där munstycket utsätts för mekanisk nötning. Ljudnivån halveras och energibesparingen blir avsevärd jämfört med öppet rör blåsning. Munstycket tål tuffa tag och uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA, vilket innebär att lufttrycket inte får överstiga 210 kpa eller 30 psi vid direktkontakt med huden. Munstycket tillverkas i speciallängder på förfrågan. Patenterad. FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA ALTERNATIVA MUNSTYCKEN 27.5(1.08") SILVENT 0071 har en invändig anslutningsgänga M7x0,75. Munstycket är av rostfritt stål. Säljs både som reservdel och som alternativt munstycke. 32.5(1.28") Bilden visar en applikation hos Yamaha i Japan. 35 st SILVENT 011 munstycken torkar cylinderhuvuden. Företaget har installerat 10 linjer. Silventmunstycken har sparat 50% i energi och halverat ljudnivån i produktionen. Tidigare användes öppna rör för torkning. SILVENT 0073, har en utvändig anslutningsgänga M7x0,75. I övrigt lika prestanda som DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION 39.5(1.56") ORDER NR/MODELL (0.47") Ø8 (0.31") KONUTBREDNING 1/8" BSP 1/8" 27 NPT Ø60(2.36") 8 (0.31") Ø115(4.53") Ø170(6.69") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke 4 1/8 Nm 3 /h 19 scfm 11.2 db(a) 81 N 3.2 oz 11.3 C -20/+400 F -4/+752 g 10 lbs Rostfritt stål 150(6") 300(12") DISTANS 450(18") Ytterligare information under flik: Tekniska data Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.14

23 ROSTFRITT MINIMUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 3-5 1/8-3/ mini FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA SILVENT 700 mini är tillverkat av rostfritt stål. Munstycket har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Munstycket är tillverkat i sexkantsmaterial med ett nyckelgrepp på 14 (0.55). 700 mini har en mindre dimension än övriga munstycken i SILVENTs 700-serie och passar därför till applikationer där inbyggnadsmåtten är begränsade. Munstycket har utvecklats för att klara de applikationsområden där Silvents standardmunstycken har begränsningar, t ex höga omgivningstemperaturer, renlighetskrav, mekanisk nötning etc. Munstycket uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. TILLBEHÖR Ytterligare information under flik: Tillbehör. JUSTERBAR KULLED Justerbar kulled för inställning av luftkonen. Kulleden möjliggör en enkel efterjustering av blåsvinkeln utan att påverka det övriga fasta montaget. En korrekt inställning av blåsvinkeln ger både lägre ljudnivå och ökad effektivitet. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION ORDER NR/MODELL 700 mini 14(0.55") Ø7(0.28") KONUTBREDNING 1/8" BSP 1/8" - 27 NPT 25(0.98") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke 5 3/16 Nm 3 /h 25 scfm 14.7 db(a) 84 N 4.2 oz 14.8 C -20/+400 F -4/+752 g 18 lbs 0.04 Rostfritt stål Ø270(10.63") Ø195(7.68") Ø120(4.72") DISTANS 20(0.8") 150(6") 300(12") 450(18") Ytterligare information under flik: Tekniska data. Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.15

24 ØA B C MUNSTYCKSSERIE I ROSTFRITT STÅL ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER /8-3/ seriens blåsmunstycken specialtillverkas helt i rostfritt stål. Denna munstycksserie har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Höga omgivningstemperaturer i glasbruk, extremt höga blåskrafter i stålverk eller renlighetskrav från livsmedelsindustrin är några exempel på applikationsområden. FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA För att erbjuda korta leveranstider finns vissa storlekar förberedda för leverans. Blåskrafter motsvarande 1, 3, 5, 10 och 20 st SILVENT 209 finns för snabbleverans. (Blåskraften för SILVENT 209; 3.5 N). Övriga storlekar offereras på begäran. Patenterad, uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION ORDER NR/MODELL D Ø A B C D Ø H BSP NPT BSP NPT /2 1/ /2 1/ /2 1/ M36x1.5 M58x2 M36x1.5 M58x2 3/4 1 3/ / ØH Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke Nm 3 /h scfm db(a) N oz C F g lbs 4 1/ / / / / / / / / /+400-4/+752-4/+752-4/+752-4/+752-4/ Rostfritt stål 2.16

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

RULLPOLERING S.C.A.M.I.

RULLPOLERING S.C.A.M.I. S.C.A.M.I. Katalog 2011 2 Rullpolering är en plastisk bearbetning. Genom rullens tryck omfördelas material plastiskt och därmed uppnås en god ytjämnhet. Bearbetningen reducerar dessutom porer och repor

Läs mer

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner

HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 Avstängningsventil Installations- och underhållsinstruktioner 1. Generell säkerhetsinformation 2. Generell produktinformation 3. Installation 4. Driftsättning 5. Drift

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Vi löser ditt dammproblem

Vi löser ditt dammproblem Ett komplett system 4 Vi löser ditt dammproblem Optimierad lokal lösning Design av utsugningsanläggningar utgår alltid från det specifika behovet på varje arbetsplats. Man kan sedan bygga stora centrala

Läs mer

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum.

Mätsystem 8A 8B MÄT S0304. TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. MÄT S0304 8A 8B Mätsystem www.meiro.se 0304 TEMA System 100 är framtaget för mätning av statiska och dynamiska tryck. Det kan användas även vid vakuum. Ett brett sortiment av anslutnings- och övergångsnipplar

Läs mer

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall

ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall ARO EXP Membranpumpar Tryckluftsdrivna Metall Datablad 1 (14) EXP är AROs nya serie tryckluftsdrivna membranpumpar (EXPert-serien). De finns i många storlekar med en mängd olika materialkombinationer som

Läs mer

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar

SVENSKA. Spiralformade låsringar Vågfjädrar SVENSKA www.smalley.com Spiralformade låsringar Vågfjädrar är Smalley Vad är Smalley Vad Företagets historia Smalley Steel Ring Company grundades 1918 och var från början en leverantör av kolvringar för

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring

AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring AX 310/410 ett måste för professionell mattrengöring Två rengöringslägen (renovering eller underhåll) för bästa resultat (AX 410) Robust och driftsäker utan en massa finesser, enkel att använda (AX 310)

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG ORIGINALET! MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett svenskt fristående företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment består bl.a. av

Läs mer

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus

Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompaktklassen HD 5/15 C Plus Kompakt och kraftfull allroundmaskin för snabb och grundlig rengöring på gården, i verkstaden, av företagets vagnpark och maskiner. 10 m stålarmerad högtrycksslang med förlängt

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR

SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR SVETSA DIG RIK MED OPTIMATOR Bevisat resultat Testet visar att Volvo sparar minst 43% gas genom installation av Optimator. För att kontrollera hur mycket gas man kan spara med Optimator gjordes följande

Läs mer

Tryckluftsdriven Fettspruta

Tryckluftsdriven Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning 1.2 Konstruktions- och funktionsbeskrivning 1.3 Tekniska data 1.4 Användningsområde 2. Allmänna säkerhetshänvisningar

Läs mer

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604

pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 pisave 594 pisave Introduktion...596 pisave optimize...598 pisave onoff...600 pisave release...602 pisave sense...603 pisave restrict...604 595 pisave Introduktion pisave För pump/system Inkluderad i kod

Läs mer

SPILLVAC modell SumpEvac

SPILLVAC modell SumpEvac modell SumpEvac Hur tömmer du maskinsumpen nästa gång? Standard: 20100SE ATEX: Finns ej På det enkla sättet? SumpEvac Montera utrustningen i fatets 2 och 3/4 anslutning på locket. Fyller fatet på några

Läs mer

Q&A StableTable Scandinavia AB

Q&A StableTable Scandinavia AB Q&A StableTable Scandinavia AB Vad är ett StableTable bordsstativ? StableTable bordsstativ är unika, självjusterande stativ. De bygger på en patenterad lösning som gör att bordet helt automatiskt hittar

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT

Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT Drift & skötsel Sugejektor GOLIAT 141023_100820:5 QMTC 7SU3-XXXX Adress Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 71 70 Telefax +46(0)480 44 00 22 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com

Läs mer

SPILLVAC modell PressOut

SPILLVAC modell PressOut modell PressOut Ersätter eller som ett komplement till absorbenter Underhållsfri våtsug med smart tömningsfunktion Standard: 20W054R ATEX: 20ATEXW054R Suger upp golvspill eller tömmer maskinsumpen. PressOut

Läs mer

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri

Snabbkoppling M42. Som anslutningskoppling vid lossning och lastning inom kemisk industri, cellulosaindustri eller annan processindustri Datablad 2.515 Snabbkoppling M42 Snabbkoppling M42 är ett komplett program av snabbkopplingar för snabb och säker hantering av rör och slangsystem. Kopplingarna tillverkas i ett flertal dimensioner och

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål

BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål M BIS Fästtekniksystem för rör i rostfritt stål BIS Klammor med inlägg BIS Bifix 1301 Rostfritt stål (M8, M10) 3 BIS Klammor BIS Bifix 300 RFR (M8, M10) 4 BIS Klammor för Plaströr BIS Bifix 415 Rostfritt

Läs mer

-ett stort litet aggregat

-ett stort litet aggregat -ett stort litet aggregat - Låg Friktion 1. Proportionellt vinklade matarhjul innebär att när aggregatet är fullt öppet, dvs vid max trädstorlek, har också matarhjulen mest vinkel och bärkraft mot stammen.

Läs mer

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9001:2000 SEKTION Gångjärn GÅNGJÄRN SE Invändigt gångjärn, se sid. -010 Gångjärn med 180 öppning, se sid. -175 Utanpåliggande gångjärn, se sid. -010 Tredelat gångjärn,

Läs mer

ROSTBORTTAGNING MÖJLIGHETER HITTA OSS TAR BORT FÄRG OCH ROST OMBORD >>> TAR BORT TJOCKA ROST LAGER >>>

ROSTBORTTAGNING MÖJLIGHETER HITTA OSS TAR BORT FÄRG OCH ROST OMBORD >>> TAR BORT TJOCKA ROST LAGER >>> MARITIME ROSTBORTTAGNING Många båtägare är rädda för det, den pågående kampen mot rost på fartyg, vad man än tycks göra så kommer ändå rosten tillbaka. Den nu förbjudna produkten red lead användas ofta

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION CALIBRA - FÖRETAGET MED ALLT UNDER ETT TAK Calibra har sin verksamhet i Arlandastad, här har vi funnits sedan 2010. Som företag har vi funnits sedan 1991. Det gör att vi har en stor

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info:

INFLOOR - KONVEKTOR. Teknisk info: INFLOOR - KONVEKTOR Teknisk info: Modell: WIK Galler: Alu, rostfritt, massivt ädelträ Lådan: Svartlackerad galvaniserad stållåda. Värmeväxlare: Kopparspiral Bredd: 196(222) eller 246(272)mm Höjd: 89 mm

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

AROS Manuell pump CARPU1001

AROS Manuell pump CARPU1001 AROS Manuell pump CARPU1001 Användarhandbok 10057013 V1.0 2012 12 04 SE enriching urban life Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 PRODUKTÖVERSIKT...4 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 BETJÄNING...6

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material

Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material Siloövervakning Silosäkerhet vid mottagning av pneumatiskt transporterat material SILOÖVERVAKNING - De grundläggande principerna Vad är det och varför ska man ha det? Många industrier som t.ex livsmedel,

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning

Skärande bearbetning med Castrol-produkter ger dig: Skärande bearbetning Skärande bearbetning Skärande bearbetning I de flesta skäroperationer krävs en skärvätska som kyler skärstället, transporterar bort spånor, minskar verktygsslitaget, ökar produktiviteten och säkerställer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet!

Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TM Du behöver inte längre välja mellan prestanda och säkerhet! TRYCKLUFT www.cejn.com Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden.

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Unimer tätningslister

Unimer tätningslister Tätningslister Unimer tätningslister Unimer arbetar främst på den skandinaviska marknaden med såväl standardprodukter som kundanpassade lösningar inom framförallt slangar, tätningslister och guiprodukter.

Läs mer

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar:

Tubvärmeväxlare. Tubvärmeväxlare från Alfa Laval är kompakta och mycket temperatureffektiva. Vi har två typer som är utformade för VVS-tillämpningar: Kapitel 12 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige.

Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Välkommen till Metalocks värld! Vi underhåller Sverige. Vår breda och djupa erfarenhet av underhåll garanterar en effektiv produktion för dig Själva tanken bakom industrialismen var ju att tillverkningen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft.

Kaesers lilla gröna. eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Kaesers lilla gröna eller konsten att spara energi och miljö med intelligentare tryckluft. Nu när när miljöfrågorna blir viktigare känner vi oss stolta över att våra kompressorer är energisnålare än något

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251

BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 BRUKSANVISNING FÖR KARTRO KOMPRESSOR K251 Installation 1. Montera hjulen och gummidelen på tanken, om dessa inte redan är monterade. 2. Montera insugningsfiltret i kompressorerna, om detta inte redan är

Läs mer

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och

Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och företaget 2 Alvenius grundades 1951 i Eskilstuna. Företaget började tidigt att tillverka och leverera stålrörsystem till internationella gruvföretag och byggprojekt runt om i världen. Södra Afrika och

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium

Enerpac lättviktscylindrar i aluminium nerpac lättviktscylindrar i aluminium rån vänster till höger: RC-6, RCL-6, RC-14, RR-6 RC, RCL, RC, RR Serien apacitet: 20-1 @ 700 bar Slaglängd: -2 mm Lättvikt, enkla att bära och placera för att få ut

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV

SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV SÅ SIMPELT SOM EN SKRUV Finns det något mer trivialt än en skruv? Idag befriade från att vara instängda i en arbetares verktygslåda kan man se dem dagligen på ett flertal ställen. Även den medicinska industrin

Läs mer

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning

Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Bättre tillförlitlighet vid djupare avstickning Prioriterade användarkrav...... vid djupare avstickning var något man tog hänsyn till redan tidigt under utvecklingen av det nya konceptet. Resultatet bygger

Läs mer

Kallstart -till glädje för miljön

Kallstart -till glädje för miljön Kallstart -till glädje för miljön - I ett villahushåll går en femtedel av energiförbrukningen till varmvatten och i lägenheter är andelen ännu högre. Därför gäller det att hela tiden hitta nya sätt att

Läs mer

WEO Plug-In Cartridge

WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge WEO Plug-In Cartridge - Hydrauliska anslutningar som sparar tid, utrymme och pengar Den flexibla lösningen som minskar dina kostnader Minimera monterings- och testtider. Tillverka

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

MSD SERIEN. Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION

MSD SERIEN. Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION MSD SRIN Membrantorkar för tryckluft i modulutförande CORPORATION INNOVATIV KOMPAKT TRYCKLUFTTORK AV MMBRANTYP Wilkerson MSD membrantorkar har ett avancerat molekylärmembran som kan skapa en atmosfärisk

Läs mer

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning

Gyptone BIG Curve system Monteringsanvisning Monteringsanvisning Design och teknik Produktbeskrivning Gyptone BIG Curve är en unik lösning som förenar design och akustisk reglering. Gyptone BIG Curve är ett böjt undertak monterat på stålbärverk utan

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Driftsinstruktioner Top Gun

Driftsinstruktioner Top Gun Driftsinstruktioner Top Gun 1. GENERELLT Vid all snötillverkning gäller att personalen skall vara väl förtrogen med de uppgifter de skall utföra. Personalen skall ha nödvändig kännedom om vad som kan ske

Läs mer

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426

Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 1 Manual Blästerhuva NCS art nr 9826 C 0426 2 ALLMÄNT Blästerhuvan NCS ger ett effektiv skydd för såväl andningsorgan som de delar av kroppen som måste skyddas för mekaniska påverkan av blästermedlet.

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

Produktinformation Santex vikdörrar

Produktinformation Santex vikdörrar Produktinformation Santex vikdörrar Santex vikdörrar är lättmanövrerade och man får största möjliga öppning med dessa partier. Uw-värde på hela konstruktionen är vid 3-glas låga 1,29. Aluminium: Karmdimension:

Läs mer

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB

Q-Serien Q-SERIEN O. MALMKVIST AB Q-Serien En- och flerstegs spoltvättmaskiner Q-Serien Frontmatad en- eller flerstegs alkalisk spoltvättmaskin för medeltunga eller tunga gods (upp till 1 000 kg). Utrustad som standard med roterande spolsystem

Läs mer

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling

Fräsning. Tapio Alatalo, Product Manager Milling Fräsning Tapio Alatalo, Product Manager Milling 335.25 En ny generation skivfräsar för breda spår Skivfräsar 335.25 Innehåll: 1. Historik och bakgrund 2. SECO skivfräsprogram 3. Lanseringsdatum 4. Vad

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7)

tt coil Lamellvärmeväxlare Användarmanual tt coil - www.tt-coil.se 1(7) Användarmanual 1(7) INDEX Sida Produkttyp och varumottagning 3 Montering 4 Transport- och lyftanvisning 5 Drift och underhåll 6 Säkerhetsföreskrifter 7 2(7) PRODUKTTYP Kyl värmeyta omtalas i texten som

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25)

Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Datablad Tryckavlastningsregulator AVA (PN 25) Beskrivning Regulatorn är en självverkande tryckavlastningsregulator som huvudsakligen är avsedd för fjärrvärmenät. Regulatorn är normalt stängd, och öppnas

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN

OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN OLJA / PUMPAR / TRYCKLUFTSDRIVEN Oljepump 1:1, Kort modell för vägg eller golvmontage Artnr: 11-26091 Pris: 3725:- Raasm tryckluftsdrivna dubbelverkande pump för icke korrosiva vätskor, mindre aggressiva

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad

HepcoMotion. V-formade linjära gejdsystem. Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad Hepcootion V-formade linjära gejdsystem Simple Select är en lagervara som levereras färdigmonterad och injusterad enkel att välja enkel att beställa Introduktion Hepco V-formade linjära gejdsystem Hepco

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Monteringsanvisning för träkomposittrall

Monteringsanvisning för träkomposittrall Monteringsanvisning för träkomposittrall Grattis till ert val av trall från Scandinavian Plank. Vi har längre erfarenhet av trall i träkomposit än många av våra konkurrenter därför vet vi också vad man

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Precisionsregulatorer

Precisionsregulatorer Precisionsregulatorer Serie R210 / R220 / R230 Katalog PDE2542TCSE-ca VARNING FELAKTIGT ELLER OLÄMPLIGT VAL OCH OLÄMPLIG ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH/ELLER SYSTEM SOM BESKRIVS HÄRI ELLER AV KRINGUTRUSTNING

Läs mer

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN

SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Nordens ledande tillverkare av excenterskruvpumpar sedan 1994 SE-PUMPEN MADE IN SWEDEN Precisionssmidda excenterskruvpumpar tillverkade i Sverige En kvalitetspump du verkligen kan lita på i alla lägen!

Läs mer

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3

Filter. Alfa Port-filter ALF 13:2. Läs mer på sidan 13:7. Läs mer på sidan 13:3 Kapitel 13 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer