Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Silvents unika blåsteknik. Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör"

Transkript

1 Innehåll Silvents unika blåsteknik Produkter Blåsmunstycken Säkerhetspistoler Ljuddämpare Tillbehör Fakta Ljud & bullerbekämpning Energibesparing Säkerhetsföreskrifter Tekniska data Applikationer Utbildningsmaterial

2 En komplett produktkatalog och en handbok i effektiv och miljövänlig blåsteknik Välkoen till Silvent! Blåsmunstycken Silvents världspatenterade blåsmunstycken är idag ett välkänt begrepp över hela världen. Våra produkter eliminerar skadligt tryckluftsbuller, spar energi och uppfyller alla högt ställda krav på säkerhet. Katalogen du nu håller i din hand har två syften. Den presenterar vårt breda program av blåsmunstycken, säkerhetspistoler och ljuddämpare. Men den är också en handbok i effektiv och miljövänlig blåsteknik. Säkerhetspistoler Buller anses av forskare och experter som ett av våra största miljöproblem. En NYHET i katalogen är ett helt avsnitt som behandlar åtgärdsprogram mot buller. Miljöansvar är en viktig del av vårt arbete, därför arbetar vi på Silvent mot miljösäkringsstandarden ISO samt kvalitetsstandarden ISO Välkoen till Silvent! Låt oss hjälpa dig att halvera ljudnivån, sänka energikostnaderna Ljuddämpare och öka säkerheten på din arbetsplats. Med vänlig hälsning Peder Ekberg, VD Silvent AB

3 Innehåll Kapitel 1 Produkter Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Fakta Kapitel 6 Viktigt att veta om Silvents unika blåsteknik Sidan Blåsmunstycken Nyhet! Dimensionera din egen luftkniv Sidan Säkerhetspistoler Sidan Ljuddämpare Sidan Tillbehör Sidan Ljud & bullerbekämpning Nyhet! Förslag till åtgärdsprogram mot buller Sidan Energibesparing Sidan Myndigheternas säkerhetsföreskrifter Sidan Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Tekniska data Sidan Applikationer Sidan Utbildningsmaterial Sidan 9.1 reducera skadligt buller spara energi öka säkerheten

4 Silvents unika blåsteknik löser många problem Problemet: Blåsning med tryckluft i tillverkningsprocessen är ett stort problem då det är extremt högljutt, energikrävande och många gånger farligt för användaren. Det vanligaste sättet att blåsa är helt enkelt att använda sig av ett avkapat rör, som med en tång formats och böjts, till blåsarbetet. Det andra alternativet som används är vätskemunstycken eller andra typer av munstycken som inte är anpassade för blåsning. Båda dessa metoder är extremt högljudda och direkt skadliga för hörseln. Ljudnivåer över 100 db(a) är inte ovanliga. Dessutom är dessa metoder enormt energikrävande, har dålig effektivitet och uppfyller inte myndigheternas stränga krav på säkerhet. Lösningen: Vid användning av Silvents unika och världspatenterade blåsteknik elimineras dessa problem. Silvents effektiva produkter halverar i de flesta fall både ljudnivån och energiförbrukningen samtidigt som myndigheternas stränga säkerhetskrav vid tryckluftsanvändning uppfylls. Problem vid användning av öppet rör: - Hög turbulens som genererar skadligt buller - Stor energiåtgång - Riskfyllt förfarande - Dålig effektivitet - Försämrad arbetsmiljö Användning av Silvent innebär: - Laminär strömning som halverar ljudnivån - Stor tryckluftsbesparing - Tryckluftssäkerhet - Optimalt utnyttjande av dyr energi - Förbättrad arbetsmiljö Halvera ljudnivån med Silvent Närmare 80% av hörselskadorna inom verkstadsindustrin orsakas av buller från tryckluftsanvändning. Buller anses av forskare och experter som ett av våra största miljöproblem. Nedsatt hörsel på grund av buller kan aldrig repareras. I dag inser allt fler sambandet mellan god arbetsmiljö och mänsklig prestation. Silvents patenterade säkerhetsmunstycken är utvecklade för att reducera luftturbulens, som är den primära orsaken till hög ljudnivå vid blåsoperationer med tryckluft. En installation med Silvents patenterade produkter halverar normalt ljudnivån och eliminerar hörselskadligt buller. Genom att ersätta t ex ett öppet rör med ett Silventmunstycke sänker man ljudnivån med minst 10 db(a). En sänkning av ljudnivån med 8-10 db(a) uppfattas av örat som en halvering av ljudnivån. Silvents ljuddämparsystem, dämpar impulsljud från pneumatiska ventiler med upp till 30 db(a). Läs mer om ljud och förslag på bullerbekämpning i kapitel 6 på sidan

5 Spara energi med Silvent Idag används elenergi vid nästan all tryckluftsproduktion. Mängder av dyrbar energi slösas varje dag bort när blåsoperationer görs med öppet rör. Silvents blåsmunstycken och säkerhetspistoler utnyttjar tryckluften effektivare. Vid användning av Silventtekniken erhålls energibesparingar på 30-50%. Silvent betalar i princip tillbaka hela investeringen på relativt kort tid och dessutom får man en bättre arbetsmiljö på köpet. På BMW gjorde man för några år sedan en studie av energibesparande och ljudreducerande blåspistoler. Resultatet visade att en investering i Silvents säkerhetspistoler sparade upp till 57% i tryckluftskonsumtion. Läs mer om energibesparing i kapitel 6 på sidan Arbeta säkert med Silvent Tryckluft är en energikälla som lagrar stora mängder energi. Felaktigt använd ger den upphov till svåra skador. För oss på Silvent är säkerheten viktigast. Våra patenterade produkter uppfyller bullerkraven från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifterna från OSHA (Occupational Safety and Health Administration), som är kontrollmyndigheten i USA. Bestäelserna är mycket omfattande och Silvent uppfyller alla högt ställda krav med god marginal. Är trycket högre än 30 psi (210 kpa) och det öppna röret eller blåspistolens mynning blockeras av exempelvis en hand kan svåra skador uppstå när luft tränger in i blodbanorna. Silvents säkerhetsmunstycken är utformade så att de inte kan blockeras och det maximala baktrycket som kan byggas upp överstiger inte 30 psi (210 kpa). Läs mer om säkerhet i kapitel 6 på sidan OSHA-mätaren, en symbol för säkerhet! Samtliga Silvents säkerhetspistoler uppfyller bullerkrav från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifter från OSHA. 1.2

6 Silvent erbjuder världens bredaste produktprogram Arbeta effektivt och säkert Säkerhet och miljö är två frågor som idag prioriteras högt på alla företag. Silvent leder utvecklingen av kvalitetsdesignade produkter, som är enkla att installera och utformade för att förbättra arbetsmiljön för människor som arbetar med tryckluft varje dag. Vi ägnar all vår forskning, utveckling och ingenjörskunskap till att designa effektiva produkter som sänker ljudnivån, sparar energi och uppfyller myndigheternas säkerhetsföreskrifter. Alla fabriker som utnyttjar tryckluft har ett potentiellt behov av Silvents produkter. Överallt där tryckluft används för att göra rent, flytta, torka eller kyla ner delar eller produkter kan Silvent hjälpa till. Många av världens mest välkända storföretag är idag användare av Silvents unika produkter. Företag som exempelvis British Steel, General Motors, Coca-Cola, Caterpillar, Toyota, Volvo etc. På sidan 8.1 hittar du ytterligare referenser på ständiga användare av Silvent. Blåsbazooka Ett blåsverktyg för riktigt höga blåskrafter och långa blåsavstånd.

7 Produktgrupper Blåsmunstycken (Kapitel 2) Silvents blåsmunstycken är idag ett begrepp över hela världen. Silvent erbjuder världens bredaste och effektivaste program av tysta, energisnåla och säkra blåsmunstycken. Prograet består av runda munstycken, flatmunstycken, luftknivar/luftridåer, flexsystem och multimunstycken. I kapitlet finns även ett avsnitt som beskriver vad man bör tänka på, och hur man väljer rätt munstycke till olika applikationer. Säkerhetspistoler (Kapitel 3) För oss på Silvent är säkerheten viktigast. Vårt breda program av patenterade säkerhetspistoler uppfyller bullerkraven från EU:s maskindirektiv och säkerhetsföreskrifterna från OSHA. Vid användning av Silvents säkerhetspistoler får du en mycket effektiv och säker arbetsplats. Vi erbjuder säkerhetspistoler för de allra flesta tänkbara applikationer. Välj från Micropistoler till Blåsbazooka, beroende på vilken blåskraft som behövs och vilken spridningsbild som önskas. Även i detta kapitel finns ett avsnitt som beskriver hur man väljer rätt blåspistol. Ljuddämpare (Kapitel 4) Med Silvents ljuddämpare kan ljudet från enstaka eller flera ventiler dämpas med stor effektivitet. Silvents ljuddämparsystem eliminerar skadligt buller och oljedia i alla tryckluftssystem. Våra olika ljuddämpare delas in i slangdämpare, centraldämpare och expansionsdämpare. Vilken av dessa som är mest lämplig för din applikation, kan du hitta i avsnittet hur man väljer ljuddämpare. Blåsmunstycken Ljuddämpare Säkerhetspistoler 1.4

8

9 Blåsmunstycken Genom att ersätta ett öppet rör med ett Silvent-munstycke går det att spara dyrbar energi och samtidigt halvera ljudnivån. Hur du väljer rätt blåsmunstycke Ersätt öppna rör med Silvent blåsmunstycken Användningsområden Tre viktiga faktorer vid val av munstycke Tips och råd för tystare och effektivare blåsning Dimensionering av luftknivar Applikationshjälp Produktöversikt blåsmunstycken Produkter Micromunstycken Slitsmunstycken Hålmunstycken Lavalmunstycken Flatmunstycken Övriga munstycken Flexsystem Luftknivar/luftridåer Multimunstycken/storblåsare 2.1

10 Ersätt öppna rör med Silvent blåsmunstycken Det allra vanligaste munstycket vid blåsning med tryckluft är ett öppet rör. I bästa fall har det plattats till i öppningen. Rörens dimensioner kan variera från några millimeter upp till en tum i diameter. I de flesta fallen har installationen inte föregåtts av någon teknisk dimensionering. Man har valt ett rör, som var så stort att det säkert skulle kunna utföra blåsarbetet. Detta har lett till att man i de flesta fall har fått en överdimensionering av blåskraften. Med Silvent blåsmunstycken kan du halvera ljudnivån och minska luftförbrukningen med minst 30%. Genom praktiska applikationstester har vi kunnat saanställa en tabell som visar vilka munstycken som kan utföra saa arbete som ett öppet rör. Se nedan. Luftförbrukning Nm 3 /h scfm Ljudnivå db(a) Öppet rör Orsakar hörselskador. Slösar med dyr tryckluft. Orsakar arbetsskador. Silvent blåsmunstycke Eliminerar skadligt tryckluftsbuller! 30-50% lägre luftförbrukning! Uppfyller säkerhetskraven! Öppet rör Silventmunstycke Öppet rör Silventmunstycke Jämförelsetabell för öppna rör och Silventmunstycken, vid 500 kpa (71.5 psi). RÖR inv. Ø /64 3/32 1/8 5/32 3/16 1/4 9/32 5/16 3/8 1/2 9/16 5/8 11/16 23/32 3/4 1 LJUDNIVÅ db(a) LUFTFÖR- BRUKNING Nm 3 /h scfm ERSÄTTS MED SILVENT MUNSTYCKE MJ4 MJ5 MJ6 * 511, 011, 209, 701, 921, 971, 811 * 1011, 700-mini , * 705, 2005 * 707C, C 715L C LJUDNIVÅ- SÄNKNING db(a) % LUFTBESPARING Nm 3 /h scfm % * Värdena kan variera något beroende på munstycke. 2.2

11 Användningsområden Alla fabriker som utnyttjar tryckluft har ett potentiellt behov av Silvents produkter. Överallt där tryckluft används för att göra rent, flytta, torka eller kyla ner delar eller produkter kan Silvent hjälpa till. Företag som idag använder Silvent är bland andra: Ford, Procter & Gamble, Goodyear, BMW, Volvo m fl. Se vår fina referenslista på sidan 8.1 och några applikationsexempel nedan. Rengöring Torkning Kylning Transportering Buller-eliminering Energibesparing Silvent 404 används hos Jaguar för renblåsning innan målning. 2 British Steel hade problem med vatten och glödskal vid tillverkning av tunnplåt. Silvents produkter löste både ett kvalitetsoch miljöproblem. 3 Belin, Frankrikes ledande tillverkare av kex, har installerat Silvents luftknivar för renblåsning under processen. Installationen har halverat ljudnivån. 4 Bilden visar Silvents munkmunstycke 456 hos en japansk kabeltillverkare. Munkmunstycket tillåter att kablar, profiler etc, kan passera igenom munstycket under löpande produktion. 2.3

12 Tre viktiga faktorer vid val av munstycke 1 Omgivning En faktor som påverkar munstycksvalet är hur omgivningen, som munstycket skall användas i ser ut. Faktorer som påverkar munstycksvalet är: Korrosion Omgivningstemperatur Slitage I de allra flesta fall kan man använda sig av standardmunstycken av zink, men i en starkt aggressiv eller korrosionsbenägen atmosfär bör man välja ett rostfritt munstycke. Ett alternativ är att välja ett munstycke med ytbeläggning. Denna variant är lämplig i miljöer med låg aggressivitet. Om munstyckena skall användas i applikationer där omgivningstemperaturen kan bli hög, rekoenderar vi att man använder rostfria munstycken. När munstyckena används så att de koer att utsättas för stor nötning, måste man använda ett munstycke med hög slitstyrka, alltså ett rostfritt material. En god hjälp vid valet av material, är att se på vad övrig utrustning är tillverkad av. Om inte detta materialval avviker från det normala, kan man som regel använda ett standardmunstycke av zink. PEEK Aluminium Zink 2 Blåsmönster och anblåsningsavstånd Blåsmönster: En annan viktig detalj vid val av blåsmunstycke är konutbredningen dvs. vilken spridningsbild Rostfritt stål munstycket har. En detaljerad redovisning av spridnings bilden för munstyckena ges i Tekniska data sid Rent allmänt kan sägas att munstyckena ger en konformad spridningsbild. Önskar man en platt och bred stråle, skall man välja ett flatmunstycke. Anblåsningsavstånd: Beroende på vad för typ av arbete som munstycket skall utföra, så varierar blåsavståndet mellan munstycke och föremål. Blåsavståndet ligger som regel mellan (4-16 ). Önskar man en koncentrerad kraft görs avståndet litet. Skall man blåsa bort lätt stoft från stora ytor, kan man med fördel välja ett längre avstånd och därmed täcka ett större område. Hur stort område som täcks framgår av konutbredningsdiagraet. 2.4

13 En viktig detalj för att våra munstycken skall fungera på ett riktigt sätt, är att lufttillförseln är tillräckligt stor. Nedan finner du en tabell som visar hur många munstycken som kan anslutas till en ledning. Lufttillförsel Vid applikationer där många munstycken är monterade på en ledning, är det lämpligt att fördela lufttillförseln på flera inlopp. Det är också viktigt att kopplingar eller nipplar inte stryper lufttillförseln. 3 Antal munstycken / ledning LEDNING inv. Ø 6.4 1/ mini C C 0 715L C 9.5 3/ / / / Tips och råd för tystare och effektivare blåsning Reducera trycket, spara luft. Minska blåsavståndet. Minska luftmängden så långt som möjligt. I de allra flesta fall används mer luft än nödvändigt för att åstadkoa den erforderliga blåskraften. Ljudnivå och luftförbrukning kan då reduceras betydligt. Undvik att blåsa mot vassa kanter etc. Rikta om möjligt luftstrålen så att den passerar strax förbi kanter, hål och andra skarpa oregelbundenheter hos maskiner, produkter och liknande. Använd flera blåsmunstycken om blåskraften måste ökas. Det är gynnsaare från ljudsynpunkt att öka blåskraften mot ett föremål med hjälp av ett extra munstycke än att höja luftmängden hos det befintliga. Rikta in munstyckena mot de delar av föremålet, där den största effekten åstadkoms. Att installera ytterligare ett lika munstycke ger en ljudnivåhöjning av ca 3 db(a), att fördubbla blåskraften hos ett rakt rörmunstycke höjer ljudnivån med 6 8 db(a). Blås endast då behovet finns. Stäng lufttillförseln vid pauser i arbetet, det minskar bullret och sparar luft. Då det finns blåsbehov endast i vissa faser av bearbetningsprocessen, såsom exempelvis i excenterpressar, kan en ventil styras av en kamskiva så att den bara öppnas under rätt tidsintervall, impulsblåsning. 2.5

14 Dimensionering av luftknivar och luftridåer Bygg din egen luftkniv / luftridå Genom decennier av erfarenhet har vi ett gediget kunnande på hur en luftkniv/luftridå skall dimensioneras, både i fråga om standardfall och i kundanpassade konstruktioner. Hur du konstruerar en egen luftkniv/luftridå framgår av dimensioneringsunderlaget nedan. Specialbyggda luftknivar/luftridåer förekoer överallt inom industrin. Framförallt inom stål-, aluminium- och bilindustrin. Genom vårt stora produktsortiment kan vi erbjuda den mest optimala lösningen på marknaden. De arbetsbetingelser som luftknivarna/luftridåerna verkar under, är ofta påfrestande för munstyckena. Vi använder oss därför alltid av robusta metallkonstruktioner, som tål dessa miljöer. Vi har möjlighet att arbeta med luftknivar/luftridåer tillverkade av zink, aluminium eller rostfritt stål. Det är hela tiden viktigt att hålla i minnet att den mest utsatta delen i en luftkniv/luftridå är munstyckena. Valet av material i själva munstycket är alltså av synnerlig betydelse. Ett felaktigt materialval kan snabbt leda till att något munstycke havererar. Detta får sedan till följd att luftfördelningen i luftkniven/luftridån blir snedfördelad. Hela luftknivens/luftridåns funktion blir därmed ödelagd. Är du tveksam hur du skall dimensionera din luftkniv/luftridå? Utnyttja möjligheten att få hjälp av Silvents tekniska personal. 2.6

15 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 SWEDEN, PATENTED MEETS OSHA STANDARD 920 A()(") 1 Ta reda på hur lång sträcka (Lt) som skall täckas upp och på vilket avstånd (A) munstyckena kan placeras. Fig 1. c /c c /c c /c c /c Fig.1 2 Välj Silvent munstyckstyp. Tabell 1. Ytterligare info se resp. munstycke. 3 Beräkna hur många munstycken som behövs. n= Lt 7/8(2A tanα+lo) Lt () (") 4 Beräkna avståndet mellan munstyckena (c/c). c/c= Lt7/8(2A tanα+lo) n-1 Tabell 1 5 Välj vilken av Silvents olika profiler som passar bäst för applikationen. Ytterligare info om profilerna finns på sid Överlappning Beräkningen är baserad på allmän blåsning t ex bortblåsning av smuts, stoft, träspån och små metallspån. För speciella fall bör överlappningen (se bild) ökas, dvs konstanten 7/8 minskas. Munstycke 511, 011, , , 703, 705 Lo , Vinkel α Begränsning Amin= 30 (1.2) Amin= 30 (1.2) Amin= 30 (1.2) Amin= 100 (4) Amin= 100 (4) Applikationshjälp Trots all information som du finner i Silvent katalogen så kanske Du behöver specifika råd just för din applikation. Vi på Silvent har ett antal mycket duktiga applikationsingenjörer som hjälper till med kostnadsfria förslag på effektiva blåssystem där våra munstycken ingår. Vi hjälper dagligen företag och användare runt om i världen med applikationslösningar som bekämpar buller, spar energi och förbättrar tryckluftsäkerheten. Silvents hjälp är aldrig längre bort än din telefon, fax eller

16 Produktöversikt blåsmunstycken Runda munstycken Detta är vår bredaste produktgrupp, med munstycken i zink, aluminium och rostfritt stål, och med blåskrafter från 0.9 N (3.2 Oz) upp till 98 N (345.9 Oz). Munstyckena genererar en konformad spridningsbild. 1 Micromunstycken av rostfritt stål. Se sid Slitsmunstycken av zink, aluminium. Se sid , Slitsmunstycken av rostfritt stål. Se sid Hålmunstycken av zink. Se sid Lavalmunstycken av rostfritt stål. Se sid Flatmunstycken Flatmunstycken i både zink och rostfritt stål ingår i prograet. Finns även med flödesjustering. Munstyckena genererar en bred och flat luftstråle. 1 Flatmunstycken av zink. Se sid Flatmunstycken av rostfritt stål. Se sid

17 Övriga munstycken Specialframtagna munstycken för speciella ändamål, t.ex. applikationer som är känsliga mot repor och blåsning inuti rör. 1 PEEK-munstycken. Se sid Bakblåsande munstycken av rostfritt stål. Se sid Divergerande munstycken av rostfritt stål. Se sid Roterande munstycken av rostfritt stål. Se sid Luftknivar & luftridåer Används vid applikationer där blåsningen sker över en längre sträcka. Storlek, längd och antal munstycken anpassas efter applikation. 1 Luftridåer av zink. Se sid Luftknivar av zink. Se sid Luftknivar av rostfritt stål. Se sid Kundanpassade luftknivar/luftridåer. Se sid

18 Flexsystem Böjbara Flexblowslangar och justerbara Flexarmstativ används vid applikationer där position och vinkel ändras från gång till gång. 1 Flexblowslangar. Se sid Magnetfötter. Se sid Flexarmar. Se sid Multimunstycken Saanbyggda multimunstycken. Olika antal beroende på önskad blåskraft. Finns även med kulventil eller i handhållet utförande. 1 Multimunstycken av zink. Se sid Munkmunstycken av zink. Se sid Storblåsare av zink. Se sid

19 A MICRO MUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 2-3 5/64-1/8 FÖRDELAR Ljudnivåsänkning 8-10 db(a) Luftbesparing % SILVENTs microserie blåsmunstycken är tillverkade i rostfritt stål. Munstycket är konstruerat med ett centralt hål i kombination med omkringliggande slitsar. Med denna utformning erhåller man en koncentrerad luftkon, samtidigt som både ljudnivå och luftförbrukning begränsas till ett minimum. Seriens små inbyggnadsmått gör att de passar in i de flesta maskinkonstruktioner. Microserien möter upp de krav som EU:s maskindirektiv ställer på luftburet buller i maskiner. Patenterad. Bilden visar en applikation där Silvent MJ6 används för punktkylning och renblåsning vid lödning av kretskort. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION E D B C ORDER NR/MODELL A B C D E MJ4 M4x MJ5 M5x MJ6 M6x KONUTBREDNING ØD2 ØD1 150(6") 300(12") ORDER NR/MODELL D1 D2 MJ MJ MJ ØD3 DISTANS 450(18") D Ersätter öppet rör Nm 3 /h Luftförbrukning scfm Ljudnivå db(a) N Blåskraft oz C Max temp F g Vikt lbs Material munstycke Ytterligare information under flik: Tekniska data /64 3/ Rostfritt stål 3 1/ Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.11

20 C SLITSMUNSTYCKE FÖR FAST MONTAGE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 3-4 1/ FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA SILVENT 511 och 512 är slitsmunstycken som genererar en riktad luftstråle. Munstyckena är lämpade för allmän blåsning och för blåsning in i trånga utryen. I maskiner och verktyg med begränsade inbyggnadsmått är munstyckena frekvent använda på grund av sina små dimensioner. Båda munstyckena uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA, vilket innebär att lufttrycket inte får överstiga 210 kpa (30 psi) vid direktkontakt med huden. Munstyckena kombinerar fördelarna, låg ljudnivå och låg luftförbrukning med hög blåskraft. Patenterad. TILLBEHÖR JUSTERBAR KULLED Justerbar kulled för inställning av luftkonen. Kulleden möjliggör en enkel efterjustering av blåsvinkeln utan att påverka det övriga fasta montaget. En korrekt inställning av blåsvinkeln ger både lägre ljudnivå och ökad effektivitet. Ytterligare information under flik: Tillbehör. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION Ø8 (0.31") D B A ORDER NR/MODELL A B C D BSP NPT /8 1/ /8 1/ KONUTBREDNING Ø60(2.36") 150(6") Ø115(4.53") 300(12") Ø170(6.69") DISTANS 450(18") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke Nm 3 /h scfm db(a) N oz C F g lbs 4 1/ /+70-4/ Zink 4 1/ /+70-4/ Ytterligare information under flik: Tekniska data. Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.12

21 M7x0.75 M7x0.75 APPLIKATIONER Bilden visar en förpackningsmaskin som utrustats med 25 st SILVENT 511. Munstyckena förflyttar senapslock. Ljudnivån på maskinerna har mer än halverats. Renblåsning efter svetsning. En av de största fälgtillverkarna i Europa, Prins Dokkum i Holland, använder SILVENTs blåsmunstycken i ett flertal olika blåsoperationer. Bilden visar en ramp med SILVENT 511-munstycken. Rampen används för bortblåsning av glödskal och smuts efter punktsvetsning. Renblåsning vid svarvning med FLEXBLOW-slang och 511 munstycke. Bilden visar hur 4 st SILVENT 5001 munstycken monterats runt en plastremdragare. Munstyckena blåser plastrear torra från vatten under löpande produktion. Företaget har konstaterat att luftförbrukningen har blivit lägre samt att ljudnivån reducerats med 20 % när man bytte ut öppet rör blåsningen. ALTERNATIVA MUNSTYCKEN 18.3(0.72") 23.3(0.92") SILVENT 5001, är ett slitsmunstycke som används till ett flertal produktvarianter i SILVENTs program säljs både som reservdel och som alternativt munstycke. Konutbredning och övriga tekniska data är lika med 511 och 512. Munstycket har en invändig anslutningsgänga M7x0,75. SILVENT 5003, har en utvändig anslutningsgänga M7x0,75. I övrigt lika prestanda som

22 M7x0.75 M7x0.75 ROSTFRITT SLITSMUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER /8 011 är ett rostfritt stålmunstycke. Rostfria stålmunstycken krävs exempelvis vid höga omgivningstemperaturer, i livsmedelsindustrin eller i applikationer där munstycket utsätts för mekanisk nötning. Ljudnivån halveras och energibesparingen blir avsevärd jämfört med öppet rör blåsning. Munstycket tål tuffa tag och uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA, vilket innebär att lufttrycket inte får överstiga 210 kpa eller 30 psi vid direktkontakt med huden. Munstycket tillverkas i speciallängder på förfrågan. Patenterad. FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA ALTERNATIVA MUNSTYCKEN 27.5(1.08") SILVENT 0071 har en invändig anslutningsgänga M7x0,75. Munstycket är av rostfritt stål. Säljs både som reservdel och som alternativt munstycke. 32.5(1.28") Bilden visar en applikation hos Yamaha i Japan. 35 st SILVENT 011 munstycken torkar cylinderhuvuden. Företaget har installerat 10 linjer. Silventmunstycken har sparat 50% i energi och halverat ljudnivån i produktionen. Tidigare användes öppna rör för torkning. SILVENT 0073, har en utvändig anslutningsgänga M7x0,75. I övrigt lika prestanda som DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION 39.5(1.56") ORDER NR/MODELL (0.47") Ø8 (0.31") KONUTBREDNING 1/8" BSP 1/8" 27 NPT Ø60(2.36") 8 (0.31") Ø115(4.53") Ø170(6.69") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke 4 1/8 Nm 3 /h 19 scfm 11.2 db(a) 81 N 3.2 oz 11.3 C -20/+400 F -4/+752 g 10 lbs Rostfritt stål 150(6") 300(12") DISTANS 450(18") Ytterligare information under flik: Tekniska data Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.14

23 ROSTFRITT MINIMUNSTYCKE ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER 3-5 1/8-3/ mini FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA SILVENT 700 mini är tillverkat av rostfritt stål. Munstycket har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Munstycket är tillverkat i sexkantsmaterial med ett nyckelgrepp på 14 (0.55). 700 mini har en mindre dimension än övriga munstycken i SILVENTs 700-serie och passar därför till applikationer där inbyggnadsmåtten är begränsade. Munstycket har utvecklats för att klara de applikationsområden där Silvents standardmunstycken har begränsningar, t ex höga omgivningstemperaturer, renlighetskrav, mekanisk nötning etc. Munstycket uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. TILLBEHÖR Ytterligare information under flik: Tillbehör. JUSTERBAR KULLED Justerbar kulled för inställning av luftkonen. Kulleden möjliggör en enkel efterjustering av blåsvinkeln utan att påverka det övriga fasta montaget. En korrekt inställning av blåsvinkeln ger både lägre ljudnivå och ökad effektivitet. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION ORDER NR/MODELL 700 mini 14(0.55") Ø7(0.28") KONUTBREDNING 1/8" BSP 1/8" - 27 NPT 25(0.98") Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke 5 3/16 Nm 3 /h 25 scfm 14.7 db(a) 84 N 4.2 oz 14.8 C -20/+400 F -4/+752 g 18 lbs 0.04 Rostfritt stål Ø270(10.63") Ø195(7.68") Ø120(4.72") DISTANS 20(0.8") 150(6") 300(12") 450(18") Ytterligare information under flik: Tekniska data. Maximalt arbetstryck: 1.0 MPa (143 psi) 2.15

24 ØA B C MUNSTYCKSSERIE I ROSTFRITT STÅL ERSÄTTER ÖPPNA RÖR MED DIAMETER /8-3/ seriens blåsmunstycken specialtillverkas helt i rostfritt stål. Denna munstycksserie har aerodynamiska slitsar för att uppnå optimalt utnyttjande av tryckluften och samtidigt begränsa ljudnivån till ett minimum. Höga omgivningstemperaturer i glasbruk, extremt höga blåskrafter i stålverk eller renlighetskrav från livsmedelsindustrin är några exempel på applikationsområden. FÖRDELAR Ljudnivåsänkning db(a) Luftbesparing % Säkerhetsmunstycke Uppfyller OSHA För att erbjuda korta leveranstider finns vissa storlekar förberedda för leverans. Blåskrafter motsvarande 1, 3, 5, 10 och 20 st SILVENT 209 finns för snabbleverans. (Blåskraften för SILVENT 209; 3.5 N). Övriga storlekar offereras på begäran. Patenterad, uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. DIMENSIONER PRODUKTINFORMATION ORDER NR/MODELL D Ø A B C D Ø H BSP NPT BSP NPT /2 1/ /2 1/ /2 1/ M36x1.5 M58x2 M36x1.5 M58x2 3/4 1 3/ / ØH Ersätter öppet rör Luftförbrukning Ljudnivå Blåskraft Max temp Vikt Material munstycke Nm 3 /h scfm db(a) N oz C F g lbs 4 1/ / / / / / / / / /+400-4/+752-4/+752-4/+752-4/+752-4/ Rostfritt stål 2.16

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft

Tryckluftsprodukter. Kvalitet, prestanda och säkerhet. tryckluft Tryckluftsprodukter Kvalitet, prestanda och säkerhet tryckluft Med nästan 60 år i branschen finns CEJN över hela världen och vi är stolta över att vi fortfarande är made in Sweden. DETTA ÄR CEJN SNABBKOPPLINGAR

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå

EXAMENSARBETE. Gradningsutrustning. förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå 2003:08 YTH EXAMENSARBETE Gradningsutrustning förbättringsförslag för utrustning till gradningsrobot FANUC vid Ferruform AB, Luleå Patrik Johansson, Daniel Juntti, Pär Lindskog, Jan Skott, Anders Suikki

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar

Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar 2011 Mobila stoftavskiljare Luftrenare Sugkåpor Våtsugar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare 5 Föravskiljare 6 Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar

Läs mer

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION

Nya Tryckluftguiden INTRODUKTION INTRODUKTION 2 Nya Tryckluftguiden BIAB tryckluft är idag ett expansivt företag som säljer på hela den Skandinaviska marknaden. Vårt mål att ta hand om det viktigaste vi har, nämligen kunderna. Vi på BIAB

Läs mer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer

Mekanikerns handbok för avancerade. Drivsystem för motorer Mekanikerns handbok för avancerade Drivsystem för motorer Innehåll Introduktion...3 1 Motorns utveckling...4-5 2 Drivsystem för motorer...6-13 3 Felanalys...14-19 4..Tips för service och. reparation...20-27

Läs mer

Dammsugare april 2009

Dammsugare april 2009 Dammsugare april 2009 003 Innehåll 004 Golvdammsugare 028 Batteridammsugare 038 Övriga produkter 050 Tillbehör 058 Tekniska data Golvdamm sugare anpassade för moderna hem med krav på ren luft och god

Läs mer

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys

Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys Att välja den produkt som ger bästa möjliga funktion och en säker drift kräver både kunskap och möjlighet att göra en grundlig behovsanalys EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning

PROJEKTRAPPORT. En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning PROJEKTRAPPORT En pneumatisk dubbelverkande kolvmotor - Från koncept till tillverkning I Förord Rapporten du nu håller i din hand är produkten av drygt två månaders hårt arbete under kursen Projektkurs

Läs mer

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov

Högtryckshydraulik. 70 300 MPa. Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov Högtryckshydraulik 70 300 MPa Högtryckshydraulik Steget före tack vare högklassig teknik, säkerhetsfokus och lyhördhet för kundernas behov 2 Innehåll Innehåll Innehåll En marknadsledande ställning är mer

Läs mer

RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN

RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN RADARPLATTFORM TILL GIRAFFE AMB 4:E GENERATIONEN GRUPP E3 Jonathan Andersson 86 08 20-5533 Peter Andersson 86 02 20-5034 Mladen Gibanica 88 08 31-2790 Patrik Ollas 87 09 10-7257 Industriell konstruktion

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel

7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel 1 7 enkla steg för att spara tid & pengar när du skall välja servoväxel Inledning Det är idag en djungel att välja rätt servoväxlar till sina maskiner eller applikationer. I denna rapport kommer du att

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40

Innehåll. Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Om vattenkranar Innehåll Inledning 4 Olika typer av blandare 6 Saker att tänka på 12 Spara 18 Vatten 22 Skillnaden sitter på insidan 28 Tips, frågor och svar 40 Det är skillnad på kranar och blandare Vad

Läs mer

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB

VD-ordet. Med vänliga hälsningar. Anders Karlsson VD Zone Systems AB Katalog 2011/12 VD-ordet Effektiv kommunikation är något vi alla strävar efter. Både internt och externt. Att effektivt lyckas kommunicera ut våra erbjudanden och våra budskap ökar vår synlighet i vardagens

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

inspiration & innovation från gustavsberg 2012 2013

inspiration & innovation från gustavsberg 2012 2013 ETT SMARTARE BADRUM inspiration & innovation från gustavsberg 2012 2013 vägen till ett smartare badrum börjar i gustavsberg När jag var ung och ny i Stockholm var det första jag gjorde när jag flyttade

Läs mer

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES

EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ. Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES EXPERTRÅD OCH TIPS FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ Gigantmagasinet hösten 2014 MAKING BETTER WORKPLACES MAKING BETTER WORKPLACES SKAPA EN BÄTTRE ARBETS- MILJÖ GENOM EFFEKTIV HANTERING & ELIMINERING AV SKADLIGA

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

www.kaeser.com Intelligentare tryckluft

www.kaeser.com Intelligentare tryckluft Intelligentare tryckluft Intelligentare tryckluft Intelligentare tryckluft Det känns nästan lite förbjudet att bryta av med goda nyheter. Men vi kan inte låta bli. De senaste åren har verksamheten ökat

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid

Innehåll dimmerguidentm 2012 Sid Innehåll dimmerguiden TM 2012 Sid Om dimmerguiden TM 1 Laster och reglering 2 LED-belysning, drift- och dimringsteknik 5-9 Så här dimras ljusdioder 10-11 LED-styrdon, kombinerat driftdon och dimmer för

Läs mer

VERKTYG. SPECIAL U&D 10 2014 Del 2. Hylsan som klarar nästan allt. Extra hand när den behövs som bäst. Teleskopiskt spärrskaft

VERKTYG. SPECIAL U&D 10 2014 Del 2. Hylsan som klarar nästan allt. Extra hand när den behövs som bäst. Teleskopiskt spärrskaft VERKTYG SPECIAL U&D 10 2014 Del 2 Hylsan som klarar nästan allt Extra hand när den behövs som bäst Trådlösa värmekameror Teleskopiskt spärrskaft Elverktyg med utbytbara huvuden Batteridriven fettspruta

Läs mer

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association)

Råd, tips, service, och underhåll av gummibåtar och RIB SPECIAL. Skandinaviska Gummibåtsklubben. (Scandinavian Inflatable Boat Association) ISSN 1650-2760 SPECIAL Ett specialmedlemsblad utgivet av Skandinaviska Gummibåtsklubben 5:e uppl. 2002 Skandinaviska Gummibåtsklubben (Scandinavian Inflatable Boat Association) Råd, tips, service, och

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer