Kulturbygd kring Hammarö Kyrka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturbygd kring Hammarö Kyrka"

Transkript

1 Kulturbygd kring Hammarö Kyrka

2 Hammarö kyrka Hammarön, långt tillbaka i tiden allenast ett abborrgrund i Storvänern, har sedan den befolkats, genom seklerna förblivit ett av de svagaste bland Sveriges samhällen. Sedan den i våra dagar befunnits vara den allra yppersta plats för storindustri, har allt så förvandlats, att de äldre numera icke känna igen sig. Det gamla abborrgrundet är nu ett rätt så betydelsefullt samhälle... Så skrev prebendepastorn John Börjeson inledningsvis i sin bok Hammarön och Hammaröborna 1921 och han skulle nog heller inte känna igen sig, ens vid sin gamla kyrka. På Börjesons tid var kyrkan försedd med brutet tak och vitmålad brädpanel. Först vid restaureringen 1934 fick den sitt nuvarande (och tidigare) utseende. Man har hittat 26 stavplankor från en stavkyrka från 1200talet. Några med ristade och glödritade figurer. Bl a den avbildade hästen som ristats på en planka. Sannolikt fanns kyrka här ännu tidigare. Utgrävningar på Hammars udde 1911 och så sent som 2001, tyder på bebyggelse redan under brons- och järnåldern. Två av de gamla stavkyrkoplankorna finns utställda i koret. Medeltidskyrkan från 1306, är identisk med nuvarande kyrkans kor och sakristia och det lilla fönstret har släppt in ljuset från 700 års soluppgångar och kan så göra i många hundra år till. Sin nuvarande korsform fick kyrkan vid flera tillbyggnader under 1700-talet. Från stavkyrkotiden finns bevarade en dopfunt i täljsten och en gravhäll, en s k liljesten, båda från 1200-talet. Den medeltida kyrkan brukar jämföras med Södra Råda kyrka, både i byggnadssätt, med liggande, spånklädda timmerväggar och invändigt utsmyckade med

3 väggmålningar, sannolikt utförda av mäster Amund. Även det medeltida sakramentskåpet är målat under 1400-talets senare del i samma stil och sannolikt av samme mästare. Den stora altartavlan är byggd 1748 och bekostades av änkeprostinnan Geijer. Sakramentskåpet i sakristian Detalj av väggmålningen i sakristian Altarskåpet med madonnabild från sen medeltid har dörrmålningar från 1600-talet föreställande en behornad(!) Moses och hans bror Aron. Den nuvarande orgeln är den fjärde i kyrkans historia och byggd Första orgeln kom från Östra Ämtervik Vackra glasmålningar i fönstren och en brudkrona i filigran, enligt sägnen skänkt av drottning Kristina, är liksom kyrkan i övrigt sevärda och värt ett besök. Den tidigare öppna klockstapeln från 1731 byggdes in och spånkläddes Den medeltida kyrkan från 1300-talet 3

4 Hembygdsgården Uppfördes av timmermän från Fryksdalen och fungerade som möteslokal för socknens styrelser. Här utauktionerades socknens arbetsföra fattighjon till de hemmansägare som lämnade lägsta buden, som betalades ur sockenkassan. Klockaren/ läraren som med sin familj bodde i ett rum och kök i andra delen av huset, nyttjade lokalen som klassrum. I klockarfamiljens kammare/sovrum sorterades post, som de olika gårdarnas postbud hämtade dagligen. Numera är kammaren minnesrum över Wenzel Björkhagen ( ), kulturredaktör på Karlstads-Tidningen, kåsör, diktare och konstnär. i samma stad, växte upp i gården där hans piano finns i Björkhagenrummet. På andra våningen finns ett museum, där äldsta föremålet är en stavkyrkoplanka från ca En mängd bruksföremål finns här utlagda, som den avbildade separatorn, ett minne från självhushållets tid inrättades en telefonväxel som sköttes av en kvinnlig tjänsteman övertog Hammarö Hembygdsförening det s k Östra rummet och sedan 1939 disponerar föreningen hela huset. Alf Linder, professorn vid Musikhögskolan i Stockholm och organisten i Oscarskyrkan I Prästkammaren, finns efter kyrkoherde John Börjeson ( ), bl a hans stövlar och skridskor, som han använde tillsammans med sin stabila isbill då han skrinnade över isen från Karlstad till

5 prästtjänsten i Hammarö kyrka. År 1921 vid 66 års ålder, spelade han prästen i en stumfilmsversion av Värmlänningarna 1921 vilket framgår av stillbilder ur filmen. Han var en flitig amatörfotograf och använde sina bilder i sin stora hembygdsbok Hammarön och Hammaröborna, utgiven Prästen Börjesons storstövlar och skridskor Att Hammarö är en skärgårdskommun där fisket haft stor betydelse framgår av redskap och annat i Sjöboden, där bl a en Hammarösnipa från 1907 förvaras. Den representerade Vänern på utställningen Människor och båtar i Norden 1998 på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Bodarna Vidöboden är sammansatt av övre gavlarna från Vidö gårds manbyggnad, vars byggherre var den mytomsusade Hybelejen, Gamla block av trä C J Heublein, ( ) i Karlstad. Selma Lagerlöf kallade honom Kevenhüller i Gösta Berlings saga. Torsvikslogen har stått vid ett närbeläget torp på ön. I den förvaras jordbruksredskap. Kyrkboden uppfördes som kyrkstall på 1800-talet.

6 Hammars udde 1 Kyrkan 2 Hembygdsgården 3 Sockenstugan 4 Hammars gård 5 Område som provgrävts 2001 Planerad framtida utgrävning 6 Drottninghögen 7 Domarringen 8 Fågeltornet 6

7 TECKENFÖRKLARING Fritidsbebyggelse Mindre allmän väg Stig 7

8 Sockenstugan I början av 1900-talet ökade Hammaröns befolkning snabbt genom tillkomsten av industrin i Skoghall och det behövdes en större lokal för stämmorna än vad klockargården (nuvarande hembygdsgården) kunde erbjuda. Man beslutade att bygga ett separat kommunalhus och efter en del diskussioner kom det att placeras i socknens gamla centrum vid Hammarö kyrka. Det första kommunalfullmäktigesammanträdet i nya sockenstugan hölls i mars I oktober 1920 beslöts att byggnaden skulle kallas Sockenstugan och så är det än i dag. Invändigt är den stora salen prydd med takmålningar, utförda av Oscar Jonsson efter idéer av Wenzel Björkhagen. De sex ovala medaljongerna symboliserar hammaröbornas levebröd: fisket, jordbruket och industrin och sägner från ön. Wenzel Björkhagen hade även åtagit sig att skissa den östra gavelväggen, men dog 1926 till följd av en olycka med en skenande häst och måleriarbetet blev aldrig utfört. Både kommunalfullmäktige och kommunalstämman sammanträdde i stora salen men efter hand flyttades mötena till aulan i Skoghalls skola och 1928 till Skoghalls Folkets Hus, eftersom de flesta ledamöterna bodde i Skoghall. På övervåningen i sockenstugan fanns kyrkvaktmästarens lägenhet. Från 1981 används lokalen som grafisk verkstad och möteslokal av Hammarö Konstförenings aktiva konstnärer. I lilla salen fanns sockenbiblioteket, som blev filial till det nya kommunbiblioteket i Skoghalls kommunalhus som invigdes Skolmuseet Hembygdsföreningen har numera inrättat ett välutrustat museum i lilla salen, som visar hur det såg ut i en skola förr i tiden.

9 Hammars gård Från Kung Sverres av Norge självbiografiska historia från slutet av 1100-talet vet vi att lagmannen Folkvidr, gift med Cecilia, Sverres halvsyster, bodde på Hammar Sverre bodde på härbärget där pilgrimer övernattade på sin vandring till Olof den Heliges relikskrin i Nidaros, nuvarande Trondheim. Han värvades här av birkebeinarna till hövding för ett revanschkrig mot kung Magnus Erlingsson och dennes far, Erling Jarl. Efter sju års blodiga strider lyckades Sverre bli ensam kung av Norge och lät sig krönas Under tidig medeltid ägdes hälften av Hammaröns gårdar av Sveriges och Norges kung Magnus Eriksson. I april 1347 kom kungen och hans följe ridande till Tingvalla och Hammarön för att hålla ting och avkunna domar. I ett bevarat utslag från Hammar tilldömer konungen fyra kloster laxfisket i Klarälven. Drottning Kristina donerade år 1645 Hammars gård till den skotske översten Gordon vid Nerike-Wermlands regemente som belöning för hans insats i 30-åriga kriget. Drottningen skulle besöka Värmland julen 1651 och kanske gästa översten men därav blev intet, trots sägner om motsatsen. P G Andreios Lidback, förebilden till farbror Eberhard i Gösta Berlings saga, arrenderade kronohemmanet Hammar åren Han var släkt med Selma Lagerlöf, Tegnér och Geijer. Filosof och bonde, rabulist även kallad Värmlands första socialist. Från eget tryckeri på Ö:a Tye gav han ut tidningar och pamfletter, men tiden var inte mogen för hans idéer om ett rättvisare samhälle. Bitter låste han in sina skrifter i en koffert som förvaras i Ö:a Ämterviks kyrka. Stenen till minne av Sverre invigdes 1977 av landshövdingen Rolf Edberg. Kompositören Gunnar Turesson hade tagit initiativet till minneshögtiden

10 Hammars udde Idag ett populärt strövområde och utflyktsmål. För mer än 2000 år sedan stöttes kanske här i lurar på ett av Värmlands största gravfält från järnåldern. Arkeologiska provgrävningar 2001 antyder att området var befolkat redan under bronsåldern, kanske redan under stenåldern... Vad skulle inte en omfattande utgrävning på Hammars udde kunna avslöja? Boplatser, husgrunder eller kanske grunden till pilgrimshärbärget. Ordet Hammar betyder sten, klippa eller grushöjd i namn från järnålder och vikingatid. Det är därför ingen utopisk tanke att ön, Hammarön, fått sitt namn efter området. Domarringen på järnåldersgraven i norr har ursprungligen haft tolv stenar. Nu finns där tio. En liten backstuga uppfördes mitt i ringen av stenar 1822 och beboddes i ca tjugo år av ett par som arbetade på Hammars gård. Ännu syns spår av spismuren. 10 Efter avstyckningen från hemmanet Hammar bosatte sig familjen Pollak här. Dottern Mimi kom att välja skådespelarbanan och blev studiekamrat och bästa vän med Greta Gustafsson på Dramatens elevskola. Hon följde med Mimi till Hammarö på loven och hette ännu inte Garbo. Det skulle bli premiär på filmen om Gösta Berlings saga och Stiller ville att Greta, som gjorde Elisabeth Dohna, skulle byta

11 Olvon efternamn. Mimi Pollak kom på namnet Garbo. Så bra sa Greta så slipper jag namna om mina handdukar. Så gick det till. Pollaks stenhus var Restaurang Hammarsudde, stod därefter obebott och förföll tills det brann Idag återstår bara en jordhög. I närheten bedrev fru Pollak hönsavel i de hus som fortfarande står kvar och är idag fritidshus. En promenad ut till udden bjuder på olika upplevelser beroende på årstid. Under vår och försommar är det naturligtvis fågellivet som dominerar. Går man stigen ut mot fågeltornet så breder de vidsträckta ängarna ut sig mot väster och Nolgård. Med lite tur kan kärrhöken komma svävande på stela vingar som en papperssvala, spejande efter sorkar, grodor eller kanske fågelungar. Kvittrande gulärlor håller gärna till i sälgbuskagen. Från himlen vibrerar himlageten enkelbeckasinens stjärtpennor. Från fågeltornet ses ofta fiskgjusen fiska i klarvattenytorna, där sothöns bråkar och slåss som sothöns plägar. I vasspipornas toppar hänger sävsparvar och inne i vassen tutar rördrommen i sin basbutelj. Vid pingsttiden doftar det av hägg och olvonens vita kransar skymtar inne i dunklet där sångarna löv- trädgårds- ärt och härmsångare, myggor och många andra bildar den kör, som hör sommar och Hammars udde till.. Vår och höst sträcker tranor och gäss över udden och många flyttfåglar rastar här på upp- eller nedsträcket. Över de lurtutande vikingarna flög sannolikt havsörnar och glador och kanske Odinssvalan- den svarta storken. Idag är det skarvar från Vänern som sträcker norrut, för att kanske bosätta sig i sjöarna norr om Vänerhavet. Hammars udde, med sin strand mot en vänervik är ett unikt, flertusenårigt kulturområde och troligtvis ler prebendeprosten Börjeson i sin himmel, när hans sockenkyrkas spröda klockklang ljuder över det gamla abborrgrundet. 11

12 Fakta om hembygdsrörelsen: 1300 föreningar med hembygdsgård varav 600 hembygdsmuseer Över 300 miljoner besökare 200 årsböcker ges ut samt 700 publikationer av olika slag 2 miljoner föremål på hembygdsgårdarna 1,2 hyllmil arkivmaterial och 2 miljoner fotografier En del av detta finner Du hos Hammarö Hembygdsförening vars syfte uttrycks i dessa stadgar: 1 Föreningens syfte är att verka för ökad hembygdskänsla, främst genom att ta tillvara bygdens kultur- och naturminnen. 2 Var och en som hyser intresse för hembygdens kultur och natur kan vinna inträde i föreningen. Bli medlem Du också Denna broschyr är framtagen av Hammarö Hembygdsförening med stöd av: AKZO NOBEL STORA ENSO HAMMARÖ FÖRSAMLING HAMMARÖ KOMMUN HAMMARÖ HEMBYGDSFÖRENING Texter Roy Olsson och Tore Andersson Teckningar Tore Andersson Tryck Hammarö Tryckeri AB 12

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka

Emmaboda. Johansfors. Emmaboda kyrka Form & Design Längs den 14 mil slingrande och natursköna KulTuren kan du hitta nya smultronställen i Emmaboda och Lessebo kommuner. Här finns spåren efter inlandsis och industrialisering. Här finns skrönor,

Läs mer

Backstugusittarna på Kulla 1860-1961

Backstugusittarna på Kulla 1860-1961 Backstugusittarna på Kulla 1860-1961 Backstugusittarna var oftast egendomslösa och betecknades som inhystes dvs. boende på någon annans mark och ofta också i någon annans hus. Backstugan kunde vara ingrävd

Läs mer

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Översiktsplan 2004 Faktadel Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Innehåll 1. KRISTINEHAMN I OMVÄRLDEN...2 Administrativ tillhörighet...2 Funktionell region...2 Sverige 2009 - förslag till vision...2

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012

KULTUR I UPPLAND. Detta nummer. No 15 2012 KULTUR I UPPLAND No 15 2012 Detta nummer Rasbo kyrka är en av Upplands största medeltida landskyrkor. Den ligger vackert på en höjd och kyrkogården är omgiven av en mossbevuxen gråstensmur. I kyrkan möter

Läs mer

Traditioner. Studiehandledning till utställningen Traditioner för lärare och studerande inom Sfi

Traditioner. Studiehandledning till utställningen Traditioner för lärare och studerande inom Sfi Traditioner Studiehandledning till utställningen Traditioner för lärare och studerande inom Sfi Nordiska museet, Stockholm 2006 Utställningar och förmedling Idé och text Wenke Rundberg Grafisk form Johanna

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

Mina småländska universitet

Mina småländska universitet 1 Mina småländska universitet Småland har olika landskaps- och kulturtyper. Tänk bara på skillnaderna mellan bygden utmed Vättern och Kalmarsund, mellan småländska höglandet och de flackare bygderna i

Läs mer

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse

Läs mer

Kulturmiljöer i Mora

Kulturmiljöer i Mora Kulturmiljöer i Mora av Anders Romson & Barbro Barwing Revidering 2012 Mora äldsta historia I likhet med de övriga kommunerna i Siljansregionen består nuvarande Mora av en mängd olika byar, och det gamla

Läs mer

Kullabladet nr 2/2011

Kullabladet nr 2/2011 Kullabladet nr 2/2011 Vår, Sommar och Höst Medlemstidning för föreningen Backstugans Vänner, Upphärad Kortet är taget i samband med Kerstins 50-årsdag 1984 Stående: Alfhild, Clara, Åke, Per-Axel, Elvy,

Läs mer

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet!

Träskoposten nr 3 2014 TACK! Stort tack för den penninggåva som vi har fått från Bernt Damne. Läs Träskoposten på internet! 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2014 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se Adress Träskoposten Kyrkvägen 26 361 95 Långasjö Redaktion Jan-Erik

Läs mer

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition.

Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund. Smide, hantverk med tradition. Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 5 Årgång 65 2010 Smide, hantverk med tradition sidan 5 Forna ödemarken Hillet uppodlat och bebott

Läs mer

SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN

SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN SÅ GICK DET TILL I HSB BRF EKEMARKEN En skrift om HSB Bostadsrättsförening Ekemarkens historia, utgiven med anledning av bostadsrättsföreningens 50-årsjubileum 2011. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning

Läs mer

Hur försörjningen fungerade för de boende på holmen kan man bara ana. Troligen blev det dagligen mycket spring och rodd över till fastlandet.

Hur försörjningen fungerade för de boende på holmen kan man bara ana. Troligen blev det dagligen mycket spring och rodd över till fastlandet. Följ med på en historisk vandring i Torsby av Siwert Cromvall och Annika Cromvall I flera hundra år har människor bott och varit verksamma i vårt vackra Torsby. Hur lång tid tillbaka det bott människor

Läs mer

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10

Marks kommun. Historiska platser. Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks kommun Historiska platser Elin Lundén och Ida Collinius Samhällsvetenskapligaprogrammet-10 Marks historiska platser Det finns många orter i Mark som har en historia att berätta. Dessa historiska

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia -

FRÅN DÅTID TILL NUTID. - glimtar ur Öckerööarnas historia - 1 FRÅN DÅTID TILL NUTID - glimtar ur Öckerööarnas historia - Sture Olofsson 2 Tack Dessa korta glimtar ur Öckerööarnas mångtusenåriga historia har satts på pränt på initiativ av personalen vid Öckerö Kultur-

Läs mer

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem

ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 14 NUMMER 3 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem SEPTEMBER 2007 Karlstad för 50 år sedan Den 1 oktober 1957 åkte 1.150 4:e-6:e klasselever från Karlstad på en dags skolresa

Läs mer

PristÄVlinGen avgjord!

PristÄVlinGen avgjord! FÖRENINGSPOST B Avs: Breidablick 2 178 93 DROTTNINGHOLm nummer 4, december 2014 årgång 23 PristÄVlinGen avgjord! Tävlingens segrare Bengt Krantz presenteras nu iklädd priströjan på den plats där tävlingsbilden

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

Kap. 4 SKEBY KYRKA. Dopfunten mm. Av Helfrid Jansson. Skeby kyrka 1985.

Kap. 4 SKEBY KYRKA. Dopfunten mm. Av Helfrid Jansson. Skeby kyrka 1985. Kap. 4 SKEBY KYRKA Av Helfrid Jansson Skeby kyrka 1985. Medeltiden Skeby kyrka är byggd i mitten på 1100-talet. Sakkunskapen har med stöd av iaktagelser rörande stenhuggeritekniken kunnat med säkerhet

Läs mer

Nr 2 Sommaren 2010. Långasjö socken. Tema: Sevärdheter och naturupplevelser

Nr 2 Sommaren 2010. Långasjö socken. Tema: Sevärdheter och naturupplevelser Träsko p osten Nr 2 Sommaren 2010 Nyhetsblad Ny Nyh etsblad för f Långasjö socken Tema: Sevärdheter och naturupplevelser 2 Träskoposten Nr 2 Sommaren 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig

Läs mer

KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson. Sammanställt av Inger Löfstedt

KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson. Sammanställt av Inger Löfstedt KVARNIBBLE GÅRD Intervju med Staffan Tesch av Inger Löfstedt, Gun Björkman, Ragnar Samuelsson Sammanställt av Inger Löfstedt Hembygdsforskning KVARNNIBBLE Staffan Tesch Intervju April /September 2007 Gun

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

Historisk stadsvandring genom Gamla stan

Historisk stadsvandring genom Gamla stan Historisk stadsvandring genom Gamla stan Författare och illustratör: Carola Segerlund Om vandringen I Stadsmuseets Stockholmsutställning finns ett rum som heter Bebyggelserummet. I rummet kan man lära

Läs mer

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN

SKOGSFINNARNA I SÄFSEN SKOGSFINNARNA I SÄFSEN Uppsats i tre delar Kurs vid Mälardalens Högskola hösten 2009 Skogsfinnarna i Skandinavien av Mariana Grahn Skogsfinnarnas bosättning i Säfsen Anna Ivars Skogsfinnarnas bosättningar

Läs mer

Innehåll. Förord 5 Tidsandan 7 Den äldsta historien 17 Marielunds gård 23 Lennakatten 29 av Bernt Karlsson

Innehåll. Förord 5 Tidsandan 7 Den äldsta historien 17 Marielunds gård 23 Lennakatten 29 av Bernt Karlsson Innehåll Förord 5 Tidsandan 7 Den äldsta historien 17 Marielunds gård 23 Lennakatten 29 av Bernt Karlsson Så byggdes Marielund 41 Sjön Trehörningen 51 Marielunds simsällskap 59 Skogen 65 av Pär Eriksson

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide

God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide E N T I D N I N G F R Å N S K Ä R G Å R D S S T I F T E L S E N N R 6 / 2 0 0 7 God Jul och Gott Nytt År önskas alla läsare! Gör besök på Finnhamn i vinter! Krogen på Ålö går i ide Vinter på Röder Gör

Läs mer

Vårt Grums. Informationstidning från Grums kommun till invånare och företag. December 2010. TEMA: Kultur

Vårt Grums. Informationstidning från Grums kommun till invånare och företag. December 2010. TEMA: Kultur Vårt Grums Informationstidning från Grums kommun till invånare och företag. December 2010. EMA: Kultur Kungsfiskaren från Grums Företagarkommun 2010 Invigning av Sveaparken i Grums den 29 september 2010

Läs mer