Medlemstidning 2010:3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemstidning 2010:3"

Transkript

1 Luren Medlemstidning 2010:3

2 Sid 2: Styrelsen, redaktion Sid 9 Hörselrådet i maj, Audiologen Ur Innehållet: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Ordföranden har ordet Vi har förlorat en vän! Hörseldagen 16 oktober Menière, krishantering Seniorträffar 23 september o 2 december Uppsalaplantorna - ny intressegrupp Vandring i Lunsen 11 september Museibesök i Stockholm 3 november Visning av Domkyrkan Sista Dansen 18 september Äldremässan 14 oktober Studiecirklar i höst Sid 10 Intressanta föredrag om hörsel i april Sid 11 Nya i styrelsen Sid 12 Befria samtalet - kampanjen Sid 13 Textad kultur Sid 14 Vuxendövas förening, 9 september: Hur kommunicerar djur? Sid 15 Infoträffar på Hörcentralen TSS för småbarnsföräldrar Hör Bra blir Din Hörsel Sid 16 Hänt i verksamheten Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Ordinarie: Anette Nyberg Grau, sekreterare , Bo Svahn, kassör, slingtekniker, medlemsregistret , Margareta Lundell , Lena-Maria Broström , Johan Jonson, fotograf, kulturombud , Margita Tanndal, menièregruppen , Ersättare: Per Mattsson , Sonia Chacon , Föreningens adress: HRF, Hörselskadades förening i Uppsala Kungsgatan UPPSALA Öppet måndag-fredag Telefon: Fax: E-post: Hemsida: Postgiro: Medlemsavgift per rullande år: Enskild medlem Dubbelansluten Vuxen familjemedlem Medlem under 18 år: 200 kr 100 kr 75 kr 50 kr Adjungerade till styrelsen: Lena Hård, projektledare, webbredaktör , Eva Alsén Eklöf, redaktör Luren, CI-gruppen , Hedersledamot: Thomas van Stokkom, , Luren Ansvarig utgivare: Eva Alsén Eklöf Redaktör: Eva Alsén Eklöf, Redaktionskommitté: Lena Hård Per Mattsson Margita Tanndal Manusstopp nästa nr 4, 22 oktober 2010 Upplaga 600 ex Tryck: HSO:s tryckeri

3 Nu är det höst och vi i HRF:s lokala styrelse har blivit en person mindre. Vi sörjer Karin mycket, som framgår av texten nedan. Men vi har ändå fått något vi kan glädja oss åt här i Uppsala. Vi har fått en gata som anpassats även till oss hörselskadade. Vi hörselskadade har länge observerat att när det gäller tillgänglighetsanpassning är vi ofta en bortglömd handikappgrupp. Det är inte så konstigt. Den som är synskadad och den som har gångsvårigheter måste av fysiska skäl få hjälp av sina medmänniskor. Därför har dessa grupper också haft det lättare att få sina behov tillgodosedda. Våra problem är inte så tydliga för gemene man. Vi hörselskadade blir Ledaren Tillgänglig gata "bara" förvirrade och känner oss "mindre begåvade" när vi inte kan uppfatta hur vårt samhälles offentliga miljö är tänkt att fungera. Som oskyddade trafikanter uppfattas vi ofta som "höns". I centrala Uppsala finns det många gator som i äldre tider haft kantstensparkering. När trafiken ökat har dessa parkeringar måst utgå. Körfältet har då blivit alltför brett vilket lockar till farliga omkörningar. För att smalna av körfälten har man då markerat cykelbanor, ibland på själva körfältet, ibland på en breddad trottoar. En vitmålad linje visar gränsen för det som är tänkt att vara cykelbana. På en del gator har trafikplanerarna haft svårt att bestämma hur de vill ha det, ibland nyttjas trottoaren och i korsningar gatan till cykelbana. Det här är särskilt förvirrande för dem som ser eller hör illa. Vi hörselskadade är ju själva gångtrafikanter, bilister och cyklister. Därför känns det ännu mer tillfredsställande att man lyckats med Väderkvarnsgatans avsmalning. Tydliga och tätt placerade skyltar med små uppbyggnader kring skyltarna gör att cyklisterna hamnar på rätt plats. Ingen cyklist får här för sig att cykla mot körriktningen. Trottoaren lämnas ifred för gående. Cyklisterna har full kontroll på sin cykelbana, trots att den ligger i samma nivå som biltrafiken. Vi i Uppsalas HRF-förening arbetar ständigt med att få bättre tillgänglighet i samhället. Väderkvarnsgatan har nu blivit ett bra exempel, som vi kan hänvisa till i vårt fortsatta arbete. Anette Nyberg Grau Styrelseledamot, sekreterare (till yrket arkitekt) Vi har förlorat en vän! Ibland stannar tiden upp och allting fryses. Ibland händer det som inte får hända och som vi har så svårt att acceptera. Men livet är nu så att ibland måste man acceptera ett orättvist öde. Vår styrelsemedlem Karin Mercurio är död. Helt plötsligt utan förvarning drabbades hon av tre hjärnblödningar som tog hennes liv. Mitt i försommarens ljuva grönska och studentfirande, fylld av förväntan inför att få ljud i sitt implantat tog Karins liv plötsligt slut. Vi är förstummade. Hur ska vi fortsätta styrelsearbetet i HRF Uppsala utan Karin? Hur ska akvarellgruppen kunna fylla tomrummet efter henne? Och hur ska vi andra kunna tro på livet igen? Men det måste vi ju. Livet går vidare och så sakteliga dras vi med igen. Inom oss ekar de bekanta orden: Det är livsfarligt att leva. Man kan faktiskt dö. Detta är ju människans lott, men ack så svårt att leva med. Kära Karin! Vi kommer inte att glömma dig. Vår medkänsla går till din familj och din syster som också är medlem hos oss. Styrelsen genom Eva 3

4 Höstens program 2010 Boka in Hörseldagen den 16 oktober Årets Hörseldag har temat Befria samtalet som syftar på förbundets kampanj för att underlätta för hörselskadade i en allt bullrigare omvärld. Då vi vet att många uppskattar kombinationen av utställningar och föredrag satsar vi på det även denna gång. Programmet kommer att annonseras på hemsidan så snart det är fastställt. Dessutom blir det annons i UNT den 13 oktober. Boka in dagen i era almanackor redan nu! Tillgänglighet: Slinga och skrivtolk Krishantering Att få diagnosen Meniéres sjukdom förändrar plötsligt livets villkor. Sorgen över att vara sjuk infinner sig. Många får en känsla av Kaos. Vi människor hanterar känslor olika. Inget är rätt eller fel i ett sorgearbete. Inledningsvis hamnar man ofta i ett chocktillstånd och förnekelse ( detta kan inte gälla mig) Man vill protestera mot sin sjukdom. Längtan efter att få vara frisk är stark. Det är lätt att känna besvikelse och ilska. På läkare, arbetskamrater och närstående som försöker ge uppmuntran och stöd. De flesta upplever en förlamande trötthet. När man övergår till att acceptera tanken på att man fått en kronisk sjukdom, vilket kan ta lång tid, först då orkar man fundera på sitt fortsatta liv. Den här sjukdomen skall jag leva med. Mycket stöttning från närstående, arbetsplatsen och vården behövs. Lugn och ro är ett måste. När man kommit så långt kan man bearbeta sin sjukdom, med allt vad det innebär. Gamla aktiviteter kan återupptas, som inte får vara för ansträngande eller stressiga. Kanske arbeta mindre, lära sig undvika stress, acceptera perioder med sjukskrivning. Får man svårigheter med att anpassa sin nya tillvaro, var inte rädd för att söka hjälp. För att orka med vardagen måste man lyssna på sig själv. Till den nya tillvaron finns ingen genväg, det är ett stort arbete. När man försöker se framåt, se möjligheterna, och få kontroll över sitt liv. Problemen finns med yrselattacker och osäkerhetskänsla. Det är lätt att isolera sig. När jag får ett anfall. Hur ska jag bete mig? Många frågor att söka svar på. Ett råd är att söka kontakt med någon som har Meniéres sjukdom, och få del av den andres erfarenheter. Det är en hjälp till självhjälp, som kan vara av stort värde när man är drabbad. Kunskap och egenvård är viktig! Intressegrupp för Meniére drabbade finns i Uppsala sen 2008 och är mycket uppskattad. Margita Tanndal Menièregruppen i höst Föredrag om yrsel- och balansträning 6 oktober Onsdagen 6 okt kommer sjukgymnasten Camilla Ekwall och föreläser om yrsel- och balansträning. Carina är specialist på Menière och föreläser mellan för Menièregruppen. Lokal: Kungsgatan 64, bv, rum 1. Alla menièredrabbade välkomna! Kontakta gärna Margita Tanndal för mer information. Kontaktuppgifter till Margita: se sid 2. Mer om Menièregruppen på sid 8. 4

5 Höstens program 2010 Seniorträffar: Torsdagen den 23 september kl Torsdagen den 2 december kl Bengt Jansson kommer med sitt dragspel och sjunger och spelar gamla slagdängor. Kören Våghalsarna står för underhållningen den här gången. Anmälan till kansliet senast 21 september Annons i UNT under Föreningsnytt 20/9 Anmälan till kansliet senast 30 november Annons i UNT under Föreningsnytt 29/11 Lokal: Storan, Kungsgatan 62 Kaffe och smörgåstårta 25 kr, Lotteri, Slinga och skrivtolk Start för ny intressegrupp - Uppsalaplantorna! Hörselskadade med implantat blir allt fler. Denna grupp har ofta egna frågor att driva. Det kan gälla uppgradering av implantat, nya operationsmetoder, programmering av processorn, rehabilitering, hörseltekniska tillbehör, försäkringsfrågor och mycket annat. Numera opereras allt fler innan de blivit helt döva. Från att ha varit gravt hörselskadade blir de lättare hörselskadade men inte normalhörande. Implantatgruppen behöver ett forum för sina egna frågor. Man kan kalla det Intressegrupp eller Patientförening. Vi föreslår Uppsalaplantorna. Därmed täcker vi även in Uppsala län. Vi vänder oss till alla plantor oavsett medlemskap. Även blivande plantor välkomnas. HRF Uppsala och Teamet för Hörselimplantat på Akademiska välkomnar till upptaktsträff Torsdagen den 7 oktober kl Lokal: Storan, Kungsgatan 62, 5 tr Kurator Gun-Britt Olsson och ingenjör Mikael Nordström medverkar. Inbjudan kommer även att skickas ut via sjukhuset. Ingen anmälan behövs. Slinga och skrivtolk. Juice och frukt. Vandring till Lunsen-torpet Lördagen den 11 september är det dags för utflykt till Lunsentorpet i Lunsen. Vårens utflykt blev inställd på grund av regn. Vi hoppas på bättre tur i höst. Vandringen startar i Nyby ( Lunsen ) och sträckan är totalt 7 km fram och åter, gångtid ca 3 timmar. Samling lördagen den 11 september kl vid ICA Vilan, gamla Stockholmsvägen. Till ICA kommer man med buss 5 eller 20, hållplats Nämndemansvägen. Därifrån till startpunkten i Nyby samåker vi med bil. Avslutning och samling vid ICA Vilan beräknad till ca Utrustning: kläder efter väder och ryggsäck. Att ta med: korv och korvbröd, mellanmål och något att dricka. Senap och ketchup tar Johan med. Vid Lunsentorpet finns två eldplatser, färskvattenpump och torrdass. Vid regnväder ställs utflykten in. Anmälan till kansliet senast den 8 september Ansvarig ledare: Johan Jonson tel E-post: 5

6 Höstens program 2010 Museibesök i Stockholm: Plast! i 100 år på Nordiska museet Kommer ni ihåg den gamla svarta bakelittelefonen med sin lite ödesmättade ringsignal, Sigvard Bernadottes campingset från 50-talet och många andra bruksföremål formgivna av exempelvis Stig Lindberg? Dessa och massor av andra vardagsföremål kommer från den 4 juni att visas på Nordiska museet. Visserligen har Upplandsmuséet haft en liknande utställning, men den här är mer omfattande. Utställningen Plast! är tillfällig så den kan bara ses till och med 9 januari På Nordiska muséet finns inte bara plast, här finns utställningar som kan intressera de flesta, allt från dukade bord till leksaker och kläder genom tiderna. Vi åker onsdagen den 3 november kl från Uppsala C. Det är fri entré mellan kl och I museets restaurant som vi också besöker kan vi äta middag till hyfsade priser kr. Avresa från Uppsala C kl , samling kl i nya resecentrum, övre hallen, för inköp av biljetter. Kostnad: Tåg med SJ ToR: 144 kr, vid köp med kontokort i automat. Adressen till museet är Djurgårdsvägen Du som tar dig dit själv, meddela detta vid anmälan. Stockholm: buss 47 med SL, 30 kr/enkel resa. Rabattkuponger för 8 resor (16 kuponger) kostar 110 kr för pensionär, ( 180 kr. normalpris ). Resten kan sparas till annat tillfälle. Om du har några frågor kan du ringa Johan Jonson eller e-post: Anmälan till kansliet senast 25 oktober Information om museet finns på Visning av Domkyrkan 26 oktober kl Gunilla Öhngren Löfberg visar oss runt. Visningen tar ungefär en timme Samling utanför Domkyrkans huvudingång Slinga Anmälan till kansliet senast 15 oktober 6

7 Höstens program 2010 TEATERBESÖK STOCKHOLMS STADSTEATER Lördagen den 18 september 2010 kl SISTA DANSEN Av Carin Mannheimer Medverkande: Yvonne Lombard, Meg Westergren, Meta Velander, Lena-Pia Bernhardsson, Lennart Jähkel, Åke Lundqvist m.fl. Föreställningen är textad. Pris: 230 kr för pensionär. Anmälan till kansliet tel omedelbart. Förtur gäller för dem som tidigare bokat sig för den föreställning som inställdes pga vattenskada. Äldremässa 14 oktober i konserthuset Torsdagen den 14 oktober blir det Äldremässa igen i Musikens Hus. HRF kommer att vara där med en bemannad monter som vanligt. Dessutom har vi varit med vid planeringen så Moderator Ako Nytell Oldeberg hälsar välkommen Mässan invigs Ismail Kamil, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen och Gustaf von Essen, ordförande i äldrenämnden Får man slita på slitna le der? Åke Schwan, informationsläkare JA TACK HJÄRNA! hjärngympa för mental vardagsspänst Jenny Åkerman, hjärnpedagog nu hoppas vi att det ska fungera med slinga och skrivtolk. Kom och besök oss i vår monter. Vi säljer batterier och svarar på frågor om hörsel. Kl Kl Kl Underbart är kort Ako minns Monica Zetterlund Ako, Bobbo Andersson gi tarr, Anders Grosse Grotherus kontrabas och Sture Lundén trombon Brandsäkert hem Svante Pettersson, brandinspektör vid Uppsala brandförsvar Mer levande med åren Patricia Tudor Sandahl författare, psykolog och psykoterapeut Mässan avslutas av moderator Ako Nytell Oldeberg 7

8 Studiecirklar hösten 2010 TSS-cirkel på mellannivå Onsdagar, kl Kungsgatan 62, 5 tr (Storan) 8 september, rum 3, Kungsg september, Kungsg 62, 5 tr (Storan) 13 oktober, Storan 27 oktober, Storan 10 november, Storan 24 november, Storan 15 december, rum 2, Kungsg 64 Akvarellgruppen Preliminärt torsdagar, kl gånger S:t Johannesgatan 4 A, källaren OBS! Ny lokal, ny dag Start: 30 september kl Cirkelledare: Anna-Lisa Bonnorp Cirkeln är nästan full. Kontakta kansliet om intresse finns. Cirkelledare: Johan Jonson. Se kontaktadresser på sid 2. TSS-cirkel för nybörjare Intresse för ny kurs anmäls till kansliet. Vi har några stycken anmälningar idag men behöver fler. Kursen kan eventuellt bli gemensam för Vuxendövföreningen och HRF Uppsala. Menièregruppen Onsdagar kl Kungsgatan 64, bv 8 september rum 2 6 oktober rum 1 3 november rum 1 1 december rum 1 15 december rum 1 Tennbroderi Pågående cirkel hemma hos deltagare. Start i september. Cirkeln i princip full. Anmäl intresse till kansliet. Spanska för nybörjare Torsdagar kl Kungsgatan 64,bv 16 september rum nr 2 23 september rum nr 3 30 september inställt 7 oktober rum nr 3 14 oktober rum nr 2 21 oktober rum nr 3 28 oktober rum nr 2 11 november rum 2 Den 6 oktober blir det yrsel- och balansträning under ledning av sjukgymnast. Se sid 4. Cirkelledare: Sonia Chacon, vår styrelsemedlem med ursprung i Chile. Anmälan till kansliet. Cirkelledare: Margita Tanndal Intressegruppen för Menière bildades 2008 och har blivit mycket viktig för drabbade. Här kan du få hjälp till självhjälp och goda råd på vägen. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna. Kontakta cirkelledaren (se sid 2) för mer information. Hörselskadad småbarnsförälder? Vill du delta i en snabbkurs i TSS för att lära dig några tecken som kan vara bra i olika barnsituationer? Vi träffas vid några tillfällen, kväll eller helg. Anmäl intresse till kansliet. 8 Datacirklar Vi planerar för kurs eller cirkel i Sociala medier till hösten. Anmäl intresse till kansliet. Föreningskunskap/HRF Anmäl intresse till kansliet Nya kurser/cirklar Vi tar gärna emot önskemål om ämnen för cirklar eller kurser. Kontakta vårt kansli med dina idéer. Kanske vet du också någon som kan leda cirkeln?

9 Många aktuella frågor på Hörselrådet 31 maj Upphandlingar av hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel pågår. Upphandlingarna görs gemensamt för länen Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Örebro och Västmanland. Detta framgick av senaste möte med Hörselrådet. Det rör sig alltså om två upphandlingar. Den som rör hörapparater ska ersätta nuvarande avtal som gick ut i våras men förlängdes till sista mars nästa år. Upphandlingsunderlag för hörapparatdelen skulle gå ut i augusti. Men samtidigt görs också en upphandling av hörseltekniska hjälpmedel inom samma län. På fråga från HRF om vilka som får hörseltekniska hjälpmedel från Hörcentralen förklarades att det främst rörde sig om barn. (Som bekant för hörselskadade i allmänhet betala sina dyra hjälpmedel själva, såvida de inte har en arbetsgivare som kan tänkas vilja betala eller lyckas få dem via Försäkringskassan). Ett annat avtal som också är aktuellt för omförhandling är det med Din Hörsel som på uppdrag av Hörcentralen provar ut hörapparater till personer med lätt eller måttlig hörselnedsättning. Nuvarande avtal löper ut den sista juni nästa år. Hur når man Audiologen? Ingen hörselpeng aktuell På fråga från HRF svarades att hörselpeng inte var något som diskuterades. Sista frågan om detta är dock knappast avgjord. I alla fall inte om den nuvarande regeringen sitter kvar. Här finns en stark inriktning mot Fritt val. Landstingsfullmäktige beslutade samma dag som Hörselrådet i sin plan och budget för att inriktning mot Fritt val ska gälla inom hjälpmedelsområdet. Vid mötet presenterade Anita Keshihi, audionom vid HC, sin magisteruppsats om hur brukare subjektivt upplever CI och hörapparater. Se Gå in på hoh/ rapportserien Från Hörcentralen rapporterades av två nya kuratorer börjar i höst. De vänder sig till vuxna hörselskadade med alla nivåer av skada samt till teckenspråkiga döva. Från HRF efterfrågades uppföljningsgrupper efter ca sex månader för nya hörapparatbärare. Även behov av gruppuppföljning efter CI operation efterfrågades. Hörcentralen tar med sig synpunkterna till sitt arbete med att vidareutveckla uppföljning, gruppverksamhet och fördjupad rehabilitering. Jätteprojekt inom Habiliteringen Chefen för Habiliteringsverksamheten, Eva Widenfalk, berättade om det utredningsuppdrag som Hälsooch sjukvårdsstyrelsen lagt på Habiliteringen. Det gäller att ta fram riktlinjer och metodstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning. Projektet består av fyra delar. Dessutom har Landstingets kansli fått i uppdrag att kartlägga alla hjälpmedel som förskrivs i länet. Habiliteringsverksamheten berör nämligen bara Syn, hörsel och Hjälpmedelscentralen. Ett brukarråd har bildats med HSO, som stöd för projektet. En särskild projektledare kommer att anställas till hösten. Från Audiologen rapporterades att överläkare Göran Linde slutar och ersätts av en nyutbildad audiolog. Antalet CI-operationer ökar stadigt. Till midsommar hade 39 utförts. Under hela 2009 var det 45 st. Eae På sistone har många brukare klagat över svårigheter att nå Audiologen på Akademiska. Det rör sig främst om implantatopererade eller sådana som står i kö för operation. Anledningen till problemen torde vara ändrade rutiner samt omorganisation. Som bekant ska andra hörselskadade vända sig till Hörcentralen, inte Akademiska Sjukhuset. Undantag gäller vid svåra öroninfektioner eftersom det finns en särskild Öronakut på Akademiska. (Se nr till Öronmottagning). Vid senaste möte med Hörselrådet i maj förklarade Annika Wahlström, avdelningschef på Audiologen eller Hörsel- och Balanssektionen, som det officiellt heter, att följande gäller för kontakt med Audiologen: Telefon: , CI-koordinator Denna telefon har telefonsvarare som kopplas in då den inte är bemannad. Man får information om att ringa annan nummer om man villa komma i kontakt med ingenjör eller kurator. Röstbrevlåda finns. (Problemet för gravt hörselskadade kan dock vara att uppfatta telefonnumret till teknikern eller kuratorn men då får man använda sig av de andra alternativen). Texttelefon: Fax: Sms via mobiltelefon: Läses av varje dag. E-post: Läses av varje dag. Besvaras i möjligaste mån varje dag eller senast nästkommande vardag. Tel nr till sekreterare: Tel nr till öronmottagning för läkartid (Ej CI.pat) Hörsel- och balanssektionen är en del av verksamhetsområdet Öron, näsa, hals. Detta verksamhetsområde ingår i Neurodivisionen inom Akademiska sjukhuset. Verksamhetschef för Öron, näsa, hals är Manochehr Amani. Divisionschef är Brita Winsa. 9

10 Intressanta föredrag om hörsel den 8 april Återigen har det visat sig att konceptet föreläsningar utställning är något som uppskattas stort av både medlemmar och andra, kanske blivande medlemmar. Ett hundratal personer hade letat sig fram till lokalen i Pingstkyrkan den 8 april när HRF Uppsala och Hör Bra bjöd på en informationsdag om hörsel. De flesta hade nog vikt hela dagen för detta ändamål, för vi såg inte någon minskning i antalet. Redan före första föreläsningen var alla sittplatser upptagna. Tyvärr råkade vi, som vanligt (!) ut för tekniska problem i form av obefintlig teleslinga, vilket medförde att vår ständige livräddare, Bo Svahn, snabbt hämtade vår bärbara slinga på kansliet. Efter 30 minuters försening kunde Ragnar Åhgren från leverantörernas förening Svensk Hörsel inleda dagen. Han berättade bland annat om hur snabbt utvecklingen går framåt. Det är naturligtvis positivt för oss hörselskadade, men för hörselvården skapar det problem eftersom de anställda får svårare att hålla sig uppdaterade inom området. I telefonintervjuer med landets hörselvårdschefer, som leverantörsföreningen gjort, framkom dessutom att man saknar tydliga regler och riktlinjer för förskrivning av hörseltekniska produkter. Olikheterna är stora över landet, något som även HRF ständigt påtalar för våra politiker. Snabb utveckling Utvecklingen går mot alltmer trådlös teknik, bättre ljudbehandling (riktat ljud och borttag av brus), automatisk justering m m. För närvarande räknar man med att en ny hörapparat har en livscykel på 3-4 år, att jämföra med år för de som togs fram på 80-talet. På grund av landstingens stränga upphandlingsregler är dock chansen för oss att få den senaste modellen i det närmaste obefintlig. Den enda möjligheten till det är enligt Ragnar Åhgren, att en modell med så kallad Hörselpeng införs. Kampanjen Befria samtalet En kort information om HRF:s kampanj Befria samtalet hölls därefter av undertecknad. Om den kan ni läsa på andra sidor i detta och kommande nummer av Luren. Två sorters implantat Anette Nyberg Grau, styrelseledamot i föreningen, men också bärare av BAHA, benförankrad hörapparat på den ena sidan och med ett implantat av typen Vibrant Soundbridge på den andra, berättade om bakgrunden till och sina erfarenheter av dessa operationer. Anette har en mellanöreskada och hade ständiga inflammationer i hörselgångarna. Det blev alltmer ohållbart för henne att använda vanliga hörapparater med proppar i ytterörat. En göteborgsläkare utvecklade för ett flertal år sedan en teknik med att operera fast en titanskruv i skallbenet. Genom att fästa en hörapparat på skruven kunde ljudet förstärkas på samma sätt som om man håller en stämgaffel mot huvudet. Metoden, som kallas BAHA är tekniskt enkel och till stor hjälp för den som har ledningsproblem och friska hörselceller. Från Australien har det växt fram en annan teknik med implantat i mellanörat, i Anettes fall mot det ovala fönstret. Ljudet förs då över till de friska hörcellerna i innerörat. Metoden heter Vibrant Soundbridge. Tack vare de här teknikerna har hon klarat av att fortsätta sitt arbete som arkitekt, genomföra spännande resor till andra länder och umgås med sina barnbarn med enbart en måttlig hörselnedsättning jämfört med en normalhörande person. De båda teknikerna samarbetar på ett utmärkt sätt. Båda operationerna utfördes i Uppsala. Stamcellsforskning Sist, men inte minst, fick vi uppleva en mycket spännande resa in i nervcellernas värld. Professor Helge Rask Andersen, verksam vid otokirurgen på Akademiska sjukhuset, visade fantastiska bilder där vi kunde se hur en nervcell växer och delar sig. Tack vare tekniken att odla fram nya celler via stamceller finns det nu hopp om att kunna ersätta skadade hörceller med nya friska och fungerande. Tanken svindlar - kanske vi inte behöver våra hörapparater längre, åtminstone inte vi som har hörselnedsättning orsakad av nervcellsskador. Tack vare vår fantastiska datateknik kan man också få reda på senaste nytt väldigt snabbt. T ex att Helge Rask Andersen inom kort får Proper Menière Society s guldmedalj för sina insatser inom innerörekirurgi och medicin. Jag är inte alls förvånad! Lena Hård 10

11 Ny i styrelsen: Margareta Lundell Som ny i styrelsen för HRF Uppsala har jag blivit ombedd att berätta lite om mig. Jag heter Margareta Lundell och har varit med i föreningen i cirka två år. Jag är 57 år, bor i Uppsala med min man och vår katt. Katten heter Einar och är en Cornish Rex. I stan är han innekatt men i vår stuga som ligger vid Tämnaren mellan Östervåla och Månkarbo är han utekatt. Dock är han alltid inne på nätterna. Nej det var ju mig detta skulle handla om, inte Einar. Mitt i livet, efter jag fyllt 45 år, utbildade jag mig till förskollärare. Tidigare har jag arbetat på Televerket i många år. Efter några år på en specialförskola för hörselskadade och döva barn i Stockholm kände jag mig trött på att pendlingen tog stor del av min fritid och sökte till en förskola här i Uppsala. Jag arbetar nu på en integrerad resursavdelning där vi har barn med nedsatt hörsel och barn med normal hörsel. Jag trivs mycket bra men Ny i styrelsen: Sonia Chacón Mitt namn är Sonia Cecilia Chacón och jag kom till Sverige i augusti 1976 från Temuco, Chile. Jag är hörselskadad och har haft tinnitus sedan barndomen. Hörseln försämrades gradvis och i vuxen ålder var jag tvungen att skaffa hörapparater, som hjälpte mig måttligt, så året 2002 bestämde jag mig för en CI-operation och sedan dess har jag fått bättre hörsel och förstår tal mycket bättre än tidigare. Just när jag började göra framsteg på mitt arbete pga att jag kunde kommunicera bättre, vara med på mötena och vara mer delaktig, kom den ekonomiska krisen. Den nya ledningen, vid Nordiska Afrikainstitutet, beslutade lägga ner publikationsverksamheten och i augusti 2009 blev jag arbetslös. Jag hann jobba vid institutet ca 23 år och de första åren ägnade jag mig åt layout och redigering av önskar ibland att kunna sänka ljudnivån. Nu lite om varför jag är med i HRF. Min pappa var vuxendöv och jag har en syster som var hörselskadad som liten. Att även jag skulle förlora min hörsel var inget jag kunnat föreställa mig. Men efter jag fyllt 40 år upptäckte jag att det blev svårt att uppfatta tal i vissa situationer. Jag fick hörapparater som jag första året förvarade i en byrålåda. När jag började min förskollärarutbildning började jag använda apparaterna under skoltid. Efter några år försvann mycket av hörseln på vänster öra. Läkare föreslog CI men jag tvekade. Då hade jag ändå träffat många barn med CI och sett mycket positivt av CI. Sommaren 2007 fick jag mitt implantat och det har jag inte ångrat. Det blev en enorm förbättring även om jag fortfarande tycker det är svårt att uppfatta tal i restaurangmiljö och andra bullriga miljöer. institutets publikationer och efter det åt marknadsföring och försäljning av dessa. Har också jobbat som kanslist och sekreterare vid Upplands handbollsförbunds kansli, mellan åren Under min arbetstid har jag gått en grundkurs i trycksaksproduktion i vilken ingick följande program: Acrobat, Illustrator, Photoshop samt InDesign. Fortsatte sen med en fortsättningskurs i InDesign och med dessa kunskaper har jag författat, utformat och 2006 gett ut en egen liten bok: Från klockorna till hej aelita, som blev väl mottagen bland mina arbetskamrater, vänner och övriga personer som är intresserade i ämnet. Boken kan Ni hitta i följande länkar: från_klockorna.htm, Det finns också en version på Men annars tycker jag det fungerar utmärkt. Jag hoppas att ha något att tillföra HRFföreningen. Under sommarhalvåret tillbringar vi mycket tid i stugan. Där finns lugnet och stunder att njuta av blommor, plocka svamp, paddla, läsa och sitta på verandan och äta god mat med ett gott vin till. Men mycket av min fritid ägnar jag också till motion. Jag har sprungit i mer än 30 år och springer nu cirka fyra gånger i veckan, under semestertid blir det oftare. Det är mitt sätt att koppla av. Jag är stolt över att ha sprungit ett antal maraton och två år i rad gjort Sverigeklassikern tillsammans med min man. Att resa är också ett stort intresse. spanska (2009). Beträffande mitt liv, innan jag kom till Sverige, har jag berättat lite mer ingående i min bok. Här säger jag kort att jag tog studentexamen 1965 och i mars 1966 började jag läsa spanska och litteratur vid katolska universitetet i Temuco, men efter ett år och några månader fick jag sluta på grund av mina hörselproblem. Mellan september 1967 och april 1975 jobbade jag vid en statlig myndighet, som motsvarar Försäkringskassan i Sverige och sedan flyttade jag och familjen till Buenos Aires/Argentina och därifrån till Växjö/Sverige och här, i Uppsala, finns jag nu, till Ert förfogande, som en ny styrelsemedlem. 11

12 Befria samtalet. Hur har det gått? Befria samtalet - kampanjen har nu hunnit med 10 av 21 orter/län. Här i Uppsala drar vi nu under hösten igång med vårt läns kampanjarbete som mynnar ut i förbundets besök den 1 februari Vår arbetsgrupp kommer att granska ljudmiljön på restauranger, caféer och arbetsplatser i hela länet samt redovisa till förbundet i november. Stora arbetsplatser kommer att uppmuntras att genomföra en enkät bland anställda om hur de uppfattar ljudmiljön. Du, som privatperson, kan själv medverka i kampanjen genom att betygsätta ljudmiljön på caféer och restauranger på På den hemsidan finns också mycket intressant att läsa för dig som är intresserad av att förbättra ljudmiljön på din arbetsplats och mycket annat. Uppsala 1 februari Kampanjen kulminerar för vår del med förbundets stopp i Uppsala den 1 februari på Konsert- och Kongresshuset. Vi i arbetsgruppen försöker påverka så många berörda som möjligt att delta i konferensen. Och där avslöjas också hur bra Uppsala län klarar sig i mätningarna. Hela kampanjen avslutas sedan den 17 februari i Stockholm. 10 orter avklarade Förbundet hade till sommaren avverkat nästan hälften av huvudorterna i de 22 länen. Den 28 september kommer turen till Gävle. Därefter följer Borlänge, Jönköping, Norrköping, Malmö, Halmstad, Göteborg, Örebro och Karlstad före Uppsala. Mellan Uppsala och Stockholm i tidtabellen ligger Skövde. Utan tvivel har många inbjudna konferensdeltagare tagit till sig budskapet och fått nya kunskaper. Vid varje konferens får arkitekter, fastighetsförvaltare, kommuner, näringslivsföreträdare och andra inbjudna chansen att höra ledande akustiker och HRFs egna experter berätta om riskerna med störande ljud och om hur ljudmiljön kan bli bättre. I samband med turnéstoppen bjuder HRF också in allmänheten till utställningar och en pratbar om ljudmiljön i samhället. Postens terminal i Alvesta var ett av de företag som accepterade att delta i HRF:s arbetsplatsundersökning, där anställda fick besvara en ljudmiljöenkät. Resultatet visade både väntade och oväntade brister i ljudmiljön. Terminalchefen kunde, några veckor efter konferensen, meddela att arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår och fortsätter. - Jag är helt övertygad om att det är lönsamt att investera i bra ljudmiljö. Ju bättre personalen mår, desto bättre för företaget. Informationen och diskussioner på konferenserna leder till att nya idéer kommer fram. En företagssköterska som vill genomföra förändringar i skolan insåg att facket kunde vara en bra samarbetspartner. Just skolmiljön är särskilt uppmärksammad på flera platser. Men det finns också bra exempel, där personalen redan tidigare vidtagit bra åtgärder. Skutans förskola i Knivsta har lyckats skapa en bra ljudmiljö där både barn och personal trivs, tack vare återkommande arbetsmiljöutbildning åt alla chefer tillsammans med bra sakkunskap hos kommunens fastighetsansvarige. En journalist som deltagit i konferensen skriver: Om alla landets kommuner satsade på att förbättra ljudmiljön i skolor och förskolor skulle betydligt fler barn få en mer produktiv och harmonisk skoltid, utan onödig stress, anspänning, trötthet och oro. Och det skulle vara värt vartenda litet öre. Eller hur? Och en skolvaktmästare sade: "Nu fattar jag varför det vi har gjort inte har fungerat. Vi har gjort precis så där som man inte ska göra... Men vi får väl riva ner det vi har gjort fel." Lena Hård Sätt betyg på ljudmiljön i caféer och restauranger på nätet! Tipsa Ljudbarometern på förbundets hemsida: Vilka caféer och restauranger har den bästa ljudmiljön? Och var låter det så illa att du har svårt att höra vad folk säger? Sätt betyg och tipsa andra! Nu kan du lämna egna ljudmiljö recensioner direkt på webben! Fyll bara i formuläret på hemsidanoch sätt dina betyg på ljudmiljön i kaféer, restauranger, krogar och liknande serveringsställen. Du kan också se vad andra tycker om olika ställen och hitta tips och varningar! län för län. 12

13 Textad kultur Textad svensk film? Just nu cirkulerar textade versioner av filmerna Bröderna Karlsson och I rymden finns inga känslor (3-12/9 i Sthlm och Uppsala). Gå på bio i Uppsala Säg till att du vill ha slingan på när du går på bio. Filmstaden har hörslinga i salong 2, 10 och 11. Royal har hörslinga i salong 1 och 2. Spegeln har hörslinga. Rullstolsplats finns i flera lokaler i Filmstaden. (Salong 9, 5, 4, 3, 10 verkar det som). Beställs per telefon Royal har rullstolsplats i Ettan. Spegeln sägs också ha plats för rullstol. Tyvärr bestämmer SF programmen med mycket kort varsel så det är lätt att missa informationen. I annonser och vid bokning på nätet står dock numera vilken version som är textad. Filmerna byts varje fredag. Dramaten Följande föreställningar är textade för hörselskadade och döva. Textdisplay finns att låna hos publikvärdarna. Körsbärsträdgården 19 september och 8 oktober Stormen 31 oktober och 12 november En handelsresandes död 26 november För bokning av biljetter: public Tel Ca 20 biljetter till varje föreställning kvoterade för hörselskadade. Biljetterna hålls till en vecka före föreställningen. Några sista-minuten-biljetter hålls ofta till dagen innan. Fråga! Stockholms Stadsteater Sista dansen 18 september kl oktober kl Lärare för livet 2 september kl september kl 19 Sista sommaren 19 september kl oktober kl november kl 13 Fadern 18 september kl oktober kl november kl 19 5 december kl 19 Moskva 7 okt. 1 oktober kl oktober kl november kl 19 Aniara 11 november kl november kl 19 1 december kl december kl 19 Stadsteatern har infört ett kvotsystem för hsk/döva. Systemet innebär att 16 biljetter ligger låsta för oss fram till 14 dagar före föreställningen. För bokning av biljetter: 1. Skicka mail till: Ange textad föreställning. (Det kan dröja upp till 2 dagar för svar) 2. Ring biljettkassan, tel tisd-sönd Svensk text i TV 1. Tag fjärrkontrollen 2. Välj kanal 3. Tryck på text-tv-knappen 4. Tryck enligt nedan 199 för SVT1 299 för SVT2 793 för SVT 24 och Barnkanalen 794 för Kunskapskanalen 890 för TV4, TV4plus, TV4Fakta, TV400, TV4 Film och TV4 Sport 199 för Kanal 5 och Kanal 9 OBS! Gå in på önskad kanal innan du trycker på text-tv. Avsluta text-tv innan du byter kanal. Det går inte att byta kanal med text-tv inlagd. Betydligt fler program är textade än de flesta känner till. Textad film på DVD Svenska dvd-filmer är numera oftast försedda med svensk text. Ibland räcker det att trycka på knappen Subtitle och sedan välja språk. Kopiera eller klipp ur och lägg vid TV:n 13

14 Hoppas att ni haft en bra sommar! Två av våra medlemmar som varit väldigt aktiva med att föra ut och kommunicera på TSS är Birgitta Samuelsson och Sven Ankar. De deltog dels i Almedalveckan i Visby och påverkade politiker att använda TSS och deltog sedan i VIS TSS-vecka i Skellefteå. Där fanns även flera andra av våra medlemmar. Birgitta rapporterade att man kan läsa mer om Almedalveckan på Språk för alla, eller hur? och att hon uppskattade Norrland väldigt mycket! Hösten är snart här och det är dags för oss att träffas i våra grupper och träna TSS, att jobba med Hur skapar vi en bättre ljudmiljö i Sverige i kampanjen Bevara samtalet, arbeta i Lanstinget med tolk- och hörselfrågor, fundera på Hörseldagen, umgås under former där vi kan kommunicera på ett bra sätt eller förkovra oss med skrivtolkade föreläsningar. TSS Torsdagen den 9 september startar vi vår studiecirkel i TSS med Johan Jonson i HSO:s lokaler, Kungsgatan 64 (oftast sal 2). Observera att vi den 9 september börjar vår TSSträning kl därefter fikar vi och lyssnar på föreläsning (Se nedan!). Övriga möten är den 23 sept, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 dec och 16 dec kl 17 anmälan till Johan Jonson eller telefon Obs! Vi har tagit bort den 7 okt då vi hoppas att de flesta av våra cirkeldeltagare kommer att träna i Gysinge 8-10 okt. Det kommer att bli två ytterligare tillfällen att träna TSS över en helg med erfarna ledare: september på Wik VXD-föreningen, HRF med VIS-Gävleborg, VIS -Stockholm och VIS Örebro. Vid denna kurs kommer Carina Karlsson att medverka. Ansökan till kursen skulle ha varit hos Katrin Pettersson senast den 20 augusti. VXD-nytt oktober på Gysinge i HCK:s regi. Arrangörer är VXD-föreningen, HRF, och VIS. Det finns kurs både för nybörjare och för dem som har tränat längre. Karin Hedlund och Katrin Pettersson medverkar. Samåkning i bil. Speciell inbjudan kommer från HSO! Anmäl sker senast 15 dagar före kursstart gärna tidigare så att vi kan se att kursen kan genomföras.. Hur kommunicerar djur Föreläsning av Prof. em. Staffan Ulfstrand Kungsgatan 62 (Storan). Torsdagen den 9 september kl 18 Staffan Ulfstrand är en känd ornitolog och zoologiprofessor som belönats med bl.a. Linnémedaljen av Uppsala universitet och utsetts till årets folkbildare av föreningen Vetenskap och folkbildning. I ett citat från UNT 16 maj 2010 står bl.a. Är det mormödrar och jägare som har gjort människan till en framgångsrik art? Staffan Ulfstrand skriver bl a om mänskligt samarbete i jaktlag och i omhändertagandet av spädbarn. Han pekar på paralleller i myrstacken och punkterar tanken på att ensam är stark. Vad innehåller pastej, blodpudding och varmkorv? Studiebesök i repris! Onsdagen den 10 november kl besök på Andersson &Tillman AB, Danmarksgatan 24 i Boländerna. Samling utanför vid parkeringen 9.50 så släpps vi in. Vårens studiebesök på korvfabriken blev så populärt att inte alla fick plats. De som var med uppskattade besöket mycket! Tag chansen. Ingen kostnad. Teckentolk finns med. Anmäl Dig till Birgitta Samuelsson via mail: eller per telefon till Elisabeth Andersson på HRF:s kansli före den 4 november. Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller. Alla våra träffar är öppna för alla medlemmar i såväl Vxd-föreningen som HRF Uppsala! Anita Wallin

15 Din Hörsel har tagit över Hör Bra Den 1 juni i år tog Din Hörsel över HörBra i Uppland AB. Åsa Danielsson med medarbetare kommer att finnas kvar och jobba på ungefär som tidigare. Än så länge i samma lokal. Glädjande för oss hörselskadade är alltså att Hör Bra blir kvar med sin verksamhet fast under annat namn. Dessutom innebär sammanslagningen att Din Hörsel flyttar ner på marken och kommer att jobba öppet mot hela målgruppen, vilket vi vinner på. Din Hörsel är ett företag som ingår i Comfort Audio Holding. Din Hörsel och Comfort Audio AB är självständiga dotter olag i holdingbolaget. Din Hörsel anser sig stå helt fri från Comfort i sina val av hjälpmedel. Hörcentralen informerar om hörapparater och hörsel Även i höst kommer Hörcentralen att ordna infomationsträffar för hörapparatanvändare och deras anhöriga. Föreläsningarna kommer bland annat att handla om följande: Om örat och hur vi hör Konsekvenser av hörselnedsättning Teknikens möjligheter och begränsningar Praktiska tips för att underlätta kommunikationen Hörcentralens verksamhet Audionom och kurator medverkar Plats: Lindersalen, Kungsgärdets center, S:t Din Hörsel i Uppsala söker nu en lämplig lokal centralt på gatuplanet. Till vidare finns två personer på Vaksalagatan och fem personer på Salagatan. Vd för Din Hörsel är Inger Hansson Ekström med ett långt förflutet inom svensk hörselvård, bl a AMI Hörsel i Uppsala. Inger Hansson Ekström ser mycket positivt på sammanslagningen med Hör Bra och detta företags upparbetade kontakter med oss hörselskadade. Som bekant sköter Din Hörsel i Uppsala en stor del av hörapparatutprovningarna åt landstinget. Avtalet löper fram till nästa år. Valutgången kan påverka utformningen av ett nytt avtal. Johannesgatan 28A, Uppsala Tid: ca 1½ - 2 timmar Föreläsningen skrivtolkas. Eae Aktuella datum 2010: Tisdag den 14 september kl Onsdag den 27 oktober kl Anmäl dig till Hörcentralens reception, via telefon eller mail. Telefon: mån-fre Mail: Alla är välkomna. Annonsera i Luren! Nu tar vi in annonser i Luren. Du kanske vill ha in lite kontaktinformation eller uppgift om en särskild aktivitet eller utbildning? Vi vänder oss till företag, myndigheter och organisationer inom hörselområdet. Skicka e-post till vårt kansli om du vill få in en annons. Vissa tips och nyheter kan publiceras gratis om de har ett nyhetsvärde för våra läsare. Redaktionen förbehåller sig dock rätten att bedöma och utforma en sådan text. Önskas ett visst utseende och omfång hänvisar vi till annonsplats. Annonspriser i Luren! 120 x 80 mm 300 kr (1/4 sida) 120 x 160 mm 500 kr (halv sida) 240 x 320 mm 1000 kr (helsida) Ingen moms. Priserna gäller fr o m Du vet väl att HRF Uppsala har en bra och aktuell hemsida? Gå in på 15

16 B-föreningsbrev Avsändare: HRF, Hörselskadades förening i Uppsala Kungsgatan UPPSALA Bilder från verksamheten: Foto: Åke Palm och Margita Tanndal Seniorträffen i slutet av april Vårfest för seniorerna hölls 22 april i vår festsal Kungsgatan 62. skador vid årets jordbävning. Sonja var Det var glädjande stor uppslutning, trots snöslask och endast några plus- i Chile när jordbävningen grader i luften. ägde rum, tursamt nog Det bjöds på smörgåstårta och dryck, Elisabeth Andersson hade i vanlig ord- blev varken hon eller henning bakat en kaka till kaffet. Vi var totalt 31 personer som samlades. nes närstående, drabbade av Elisabeth Andersson hälsade alla välskalvet. komna och bjöd till bords. Bosse Svahn tog sedan över och pre- Så var det dags för blomstersenterade den nya styrelsen för seniolotteriet, Elisarerna. Stämningen var god runt borden, alla beth stod för lottförsäljningåt med god aptit. När det var dags för kaffe och kaka tog Sonja Chacon över, en, som gick hon visade bilder och berättade om sitt som smör i solskenet. Flera deltagare blev en Lycklig Lotta rikare. hemland Chile. Många vackra bilder Nu var det dags för en fråge- och visades, det var spännande att få se och förslagsstund, till framtida seniorträffar. höra från detta långsträckta land, som Hur skall vi träffas under hösten? var har en skiftande natur. Från höga berg Anderna till kritvita stränder. Många en fråga. Det fanns förslag på utflykt, bilder från Sant Diago. Där visade Son- föreläsning. Skall det bara vara en träff per termin, med en lite större fest som ja presidentpalatset som fick en del Sonia Chacon t v. Elisabeth Andersson närmast till höger och Margita Tanndal längst ut t h. 16 denna dag? Styrelsen önskar in förslag, det går att ringa Elisabeth Andersson på kansliet och lämna förslag till aktiviteter på träffarna. Sist men inte minst, ett stort tack till de två duktiga skrivtolkarna som bistod oss under festen. Margita Tanndal

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet

Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet Att ha en hörselnedsättning i arbetslivet - en information till dig som är arbetsgivare Lättläst svenska 1 Pontus Johansson Bild: Magnus Pehrsson 2 Med hjälpmedel orkar Pontus jobba heltid Pontus Johansson

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Medlemstidning 2010:4 november

Medlemstidning 2010:4 november Luren Medlemstidning 2010:4 november Sid 2: Styrelsen, redaktion Sid 11 Hörcentralens regelverk för förskrivning Ur Innehållet: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 6 Sid 7 Sid 7 Ledaren: Vi måste bli fler Kallelse

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2011:1 februari

Luren. Medlemstidning 2011:1 februari Luren Medlemstidning 2011:1 februari Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Styrelsen, redaktion Ledaren: Nya vindar i hörselvården Kallelse till årsmöte 22 mars Studiecirklar Informationsdag

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

Infoblad nr 3 augusti 2013

Infoblad nr 3 augusti 2013 Infoblad nr 3 augusti 2013 Ordförande har ordet Nu börjar vi så sakta komma tillbaka från semestrar och ledigheter. Lite ovant är det, men det är samtidigt skönt att landa i vardagen igen. Det var länge

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2011:3 september

Luren. Medlemstidning 2011:3 september Luren Medlemstidning 2011:3 september Ur Innehållet: Sid 2 Styrelsen, redaktion Sid 3 Ledaren: Slakten av hörselvården inledd Ordföranderutan Sid 4 CI-träff med Cochlear Yrkesverksamma: Studiebesök på

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases )

Lotta Billgert höll en föreläsning för styrelsen om MPD ( Myelo Proliferative Diseases ) BLCS SM 7 2011 09-26 Blodcancerföreningen i Stockholms län Styrelsesammanträde nr 7 2011-09 -26, kl 1800 1945. Möteslokal: Sturegatan 4 5tr, Sundbyberg Närvarande: Lena Zetterlund,, Gunnie Aalmo,, Kurt

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

Medlemstidning 2011:2 april

Medlemstidning 2011:2 april Luren Medlemstidning 2011:2 april Ur Innehållet: Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Styrelsen, redaktion Ledaren: Första året i styrelsen Tack för att ni valde mig som ordförande Demensföreläsning 27 april Seniorträff

Läs mer

VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET.

VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET. VALJEVIKEN, TIONDE ÅRET. Höstkonferensen i Valjeviken är en av de aktiviteter i HRF:s programutbud som hörsammas av väldigt många medlemmar. En bit över femtio hade anmält sig till årets upplaga, som för

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren

MINNESANTECKNINGAR. Datum: 2013-11-14. Tid: 13.30-14.30. Fraktgatan, lokal Hammaren Habilitering & Hjälpmedel ORDFÖRANDE DATUM DIARIENR Eva-Charlotte Bernthson 2013-11-14 HH-HOH13-094/2 MINNESANTECKNINGAR Gemensamt brukarråd för syn-, hörsel-, tolkfrågor i Landstinget Sörmland Datum:

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt

Återvinn din hörsel. Använd dina hörapparater framgångsrikt Återvinn din hörsel Använd dina hörapparater framgångsrikt Välkommen tillbaka till ljudens värld Nu när du har tagit steget till att återvinna din hörsel kommer det att vara nödvändigt att göra vissa omställningar.

Läs mer

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014!

Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Gdj Välkomna till Rädda Barnens framtids- och kunskapsdagar 2014! Datum: 17-18 maj 2014 Plats: IOGT-NTO, Vattentorget i Växjö Snart är det åter dags för lokalföreningar, distrikt och regionkontor att mötas

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL

Nummer 3 2014. Öppettider på sektionen INNEHÅLL - Nummer 3 2014 INNEHÅLL Ordförande ordet sid 2 Medlemsutbildning sid 3 Sektionsstyrelsen sid 4 Lathund arbetsmiljö sid 6 Sommarhälsning sid 7 Öpptetider sid 7 Travdag, Romme sid 8 Ny medlemsavgift sid

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Olof Samuelsson Kurator Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi upp? Uppskjutarbeteende

Läs mer

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna

Attention behöver din hjälp på café-kvällarna Uppsala Augusti 2009 Innehåll Kalendarium... sid 1 Schema för höstens cafékvällar... sid 2 Lista över föreningens förtroendevalda... sid 3 Studiecirkel: Kunskap gör skillnad... sid 4 Information/reklam

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Program Hösten 2014 S I D.1

Program Hösten 2014 S I D.1 Program Hösten 2014 S I D.1 Tomelilla och Simrishamn i maj 2014 Bästa medlemmar. Höstens program är här. Gå igenom det noga. Du kan ju missa något viktigt. Kom på våra aktiviteter och medlemsmöten, de

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Medlemstidning 2009:3

Medlemstidning 2009:3 Luren Medlemstidning 2009:3 Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Styrelsen, redaktion Ordföranden har ordet Seniorträffar Hantverkarna på Uppsala Stadsteater 9 oktober Studiecirklar

Läs mer

Afasiföreningens Vårprogram 2016

Afasiföreningens Vårprogram 2016 Afasiföreningens Vårprogram 2016 Afasilyftets träningsverksamhet startar åter Måndag 11 januari och avslutas Torsdag 16 juni Kontakt: Tel: 054-21 90 01 Mobil: 076-100 22 52 ( Susanne ) Mailadress: info@afasivarmland.se

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER MEDLEMSBLAD 5/2015 NOVEMBER-DECEMBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

Detta utskick innehåller följande:

Detta utskick innehåller följande: Detta utskick innehåller följande: Fritids- och Idrottsprogrammet Styrelsen har ordet/föreningsmöten Sommarfesten Hemmavinsten Melbystrand lägret (platser kvar) Medlemsrådgivare & Rättsombud Styrelsen

Läs mer

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat

Tre steg mot rätt val. - en guide vid val av hörapparat Tre steg mot rätt val - en guide vid val av hörapparat Den här informationsfoldern vänder sig till dig som står i begrepp att köpa en hörapparat. Varje hörselnedsättning är individuell och behandlas därefter.

Läs mer

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen.

Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen. Kod: Ämnesområde B Kurs Audiologisk rehabilitering Kurskod: HÖ1401 Tentamenstillfälle Ordinarie tentamen Datum 2012-05-30 Tid 3 timmar Kursansvarig Sara Båsjö Övrig information Resultat: Lärandemål Provkod:

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett

Program våren Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men var är Egon? Lira Stråkkvartett Program våren 2017 Föreningen präglas av nyckelorden GLÄDJE KVALITET GEMENSKAP Gamla som nya medlemmar är Välkomna! Egons Kvartett inleder vårsäsongen. Tolvan, Basen och Ukulisten spelar och sjunger. Men

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård 08-87 85 87 ninaejergard@hotmail.com

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2015 Kära Unionen-Senior! Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna höstens program attraktivt! Fredriksdals köksträdgård Utfärd till Wanås

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI

MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI Du är inbjuden till... 2016 MALMÖ SCANDIC TRIANGELN FREDAG 22 JANUARI NYA INSIKTER & NYA IDÉER! Fredagen den 22 januari är det dags för HR-Dagen på Scandic Triangeln i Malmö. Vi hälsar er varmt välkomna

Läs mer

Till dig som har ett syskon med adhd eller add

Till dig som har ett syskon med adhd eller add Till dig som har ett syskon med adhd eller add Namn: Hej! Den här broschyren är skriven till dig som har ett syskon med adhd eller add. När det i broschyren bara står adhd så betyder det både adhd och

Läs mer

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.!

assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning.! assisco HälsoCamp 5-6 mars 2016 Följ med oss upp till Ånnaboda för en helg fylld med mental och fysisk träning. Vi välkomnar människor som vill göra ett avstamp mot ett friskare och liv oavsett om det

Läs mer

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn.

Lämna in uppgifterna vartefter jag spar dem in en pärm för att kunna återkomma till dem. Glöm inte sidhuvud med namn och uppgiftens nummer/namn. Ni kommer att få arbeta en och en. Vi kommer att jobba med detta på Affärsutveckling- och ledarskapskursen på måndag eftermiddag och varannan onsdag morgon. Jag kommer också ge er feedback på sådana uppgifter

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

Ett samarbete mellan

Ett samarbete mellan Ett samarbete mellan VARA FOLKBIBLIOTEK VARA KOMMUN Västra Skaraborg Tema: Barnböcker i en digital värld! Torsdagen den 4 maj 2017 Vara Folkbibliotek Erbjudande till LO-medlemmar som har barn eller barnbarn

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer