Installationshandbok flexpipe plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok flexpipe plus"

Transkript

1 METRO THERM Installationshandbok flexpipe flexpipe plus plus för kontrollerad bostadsventilation Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Rund? Oval? Egal! Rund? Oval? Egal! Helios-logga

2 Installation av ventilationsaggregatet Aggregatets placering och montering Innehållsförteckning. Enkel och smart installation monteringstips för hantverkaren A Detalj "A" från KWL -systemhuset. Enkel och smart installation monteringstips för hantverkaren.... Aggregatets placering och montering.... Installation av systemkomponenterna för tilluft och frånluft Ljuddämpare IsoPipe rörsystem... 5 I detta kapitel får du praktiska tips för installationen av aggregatet och för monteringen av FlexPipe och IsoPipe rörsystemen. Ventilationsaggregat, placering och montering Sida Ljuddämpare tilluft och frånluft.. FlexPipe fördelningslåda FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar Installation av luftdonen Installation av systemkomponenterna för uteluft och avluft..... Avluft och direkt dragning av uteluftskanalen..... Insugning av uteluft via luftburen jordvärmeväxlare LEWT.... Injustering av ventilationsanläggningen.... Specialfall inom ventilation Grundläggande normer för dimensionering av en KWL -anläggning Teoretiska normer Aggregatval med hänsyn till motståndet i anläggningen Idrifttagnings- och injusteringsprotokol Mätprotokoll... 0 Sida 4 IsoPipe rörsystem tilluft och frånluft uteluftavluft Sida 5 FlexPipe fördelningslåda tilluft och frånluft Sida 6 FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar tilluft och frånluft Sida 7 Avluftskanal och direkt dragning av uteluftskanalen uteluftavluft Sida Uteluft via jordvärmeväxlare Sida. Aggregatets placering och montering Aggregatets placering ska bestämmas redan i planeringsfasen då den påverkar installationen för hela anläggningen på ett grundläggande sätt. Vid val av placering ska följande beaktas:... aggregatet ska installeras i en miljö som är frostfri året om.... kondensavloppet ska säkerställas på plats.... överföring av ljud och vibrationer till vardagsrum och sovrum ska vara utesluten.... samtliga nödvändiga inkommande ledningar (nätanslutning, sensorer, fjärrmanövrering) ska dras i god tid.... samtliga kanaler för tilluft, frånluft, avluft och uteluft ska utföras så korta som möjligt.... det ska finnas tillräckligt med plats för montering av aggregatljuddämpare på tilluftssidan och frånluftssidan.... uteluften ska inte belastas med avgaser eller lukt.... aggregatet ska vara lättåtkomligt för filterbyte, underhåll och rengöring.! Kondensbildning i aggregatet När värmen i frånluften överförs till tilluften bildas kondens i värmeväxlaren. För att avleda denna ska kondensavloppet i ventilationsaggregatet anslutas till ett vattenlås som utförs på plats (se bild). Placering på ouppvärmd vind + korta kanallängder + enkel kanaldragning för uteluft och avluft + enkel montering eventuellt inte möjligt med frostfri placering och installation av aggregatet och kondensavloppet eventuell ljudteknisk påverkan påkostad installation och anslutning av en jordvärmeväxlare (ovanligt) Placering i bostadsdelen + frostfri placering av aggregatet och frostfritt kondensavlopp möjliggörs + okomplicerat att dra kanaler för tilluft och frånluft i betongbjälklaget lämpligt utrymme måste finnas eventuell ljudteknisk påverkan kanaldragning för uteluft och avluft kan bli problematisk (risk för kortslutning - se kapitel..) Injustering Anslutning av kondensavloppet Sida Vattenlåset utförs på plats! Placering i källaren: + placering som underlättar underhåll + liten insats för inklädnader + optimal placering vid användning av en jordvärmeväxlare en direkt insugning av uteluft kan bli problematisk kanaldragning för tilluft och frånluft kräver ev. större insatser Untergeschos Untergeschoss

3 Installation av tilluft och frånluft Ljuddämpare Installation av IsoPipe rörsystemet. Installation av systemkomponenterna för tilluft och frånluft: B Detalj "B" från KWL -systemhuset.. Montering av IsoPipe rörsystemet C Detalj "C" från KWL -systemhuset.. Ljuddämpare!! Överhörningsljud Överhörningsljud är ljud som överförs mellan rummen via rörssystemet. I traditionella installationer med spirorör eller platta kanaler behöver överhörningsljudet beaktas i planeringen och förhindras genom att avse extra överhörningsljuddämpare. Tack vare den stjärnformade dragningen av Helios FlexPipe rörsystemet FRS bortfaller överhörningsljuddämpare. Insatsen för planering och montering förenklas och installationskostnaden minskar betydligt. Stomljud Stomljuddämpare används för att reducera överföring av aggregatljud till luftfördelningssystemet. Hänvisningar: På bostadssidan ska en ljuddämpare vardera avses i tillufts- och frånluftskanalen mellan aggregat och fördelningslåda. När luften sugs in eller blåses ut nära vistelserum, vilorum eller angränsande byggnader, rekommenderas att använda ljuddämpare också på uteluftssidan resp. avluftssidan. När man väljer ljuddämpare bör man beakta att ljuddämparens anslutningsdiameter inte ska vara mindre än diametern för rörsystemet som används för att ansluta ventilationsaggregatet till fördelningslådorna. Exempel: När man använder Helios IsoPipe rörsystemet IP 60 kan man t.ex. använda den elastiska ljuddämparen Helios SDE 60. Vidare bör ljuddämparen väljas så att dess genomsnittliga isoleringsmått uppfyller de nödvändiga gränsvärdena enligt DIN 409 A (00-0). Även här ger Helios KWL -periferin stora fördelar. Fördelar: Jämfört med konventionella spirorör bidrar det ljudabsorberande Helios IsoPipe rörsystemet, den Ljuddämpare SDE med IsoPipe på tilluftssidan och frånluftssidan invändigt isolerade Helios FlexPipe fördelningslådan samt den stjärnformade dragningen av Helios FlexPipe ventilationsrören betydligt till en ytterligare reducering av ljudeffektnivån. IsoPipe möjliggör en upp till 70% snabbare montering jämfört med isolerade spirorör, av följande anledningar: färre arbetssteg (avgradning, förskruvning och tätning bortfaller) tätning krävs endast inom vissa delar (se tabell nedan) lätt hantering och enkel bearbetning stickförbindelser med exakt passning Helios IsoPipe ger tekniska fördelar, tack vare: varaktig isolering som förhindrar kondensbildning ljuddämpande egenskaper en hygienisk och slät invändig yta som är lätt att rengöra beständig täthet tack vare optimalt avstämda formstycken Användningsområde: Som ersättning för spirorör, för luftkanaldragning: (a) från aggregatet till avluftsdonet resp. uteluftsdonet (se kapitel..5). (b) från aggregatet till FlexPipe fördelningslådan (se kapitel..) Monteringshänvisningar: Kapa i rät vinkel och avlägsna eventuella rester från röret. Som anslag eller hjälpreda vid kapning kan man använda IsoPipe rörsvepen IP-S... För att garantera tätheten ska delarna stickas in i muffen ända till anslaget. Vid vågrätt dragning ska lutningen mot aggregatet vara ca %. Infästningen av IsoPipe rören sker med IsoPipe rörsvepen IP-S... Röravsnitt kan sammanfogas med muffen IP-MU och sedan vidarebearbetas. Utelufts- och avluftskanaler ska tillläggsisoleras fackmannamässigt (se grå markeringar i tabellen nedan). Aggregatanslutning med IsoPipe Tabell : värmeisolering av luftkanaler Lufttyp och temperatur för luften i kanalen (Q L ) Omgivningsluftens temperatur och isoleringstjocklek vid kanaldragning (l = 0,045 W (m x K)) Minst utanför klimatskärmen, innanför byggnaden < 0 C (t.ex. tak) Förbättrat < 8 C (t.ex. källare) Minst Förbättrat innanför klimatskärmen Minst 8 C Förbättrat Uteluft Q AL (ångtät) Tilluft Q TL utan VÅV Tilluft Q TL = > 0 C med VÅV Tilluft Q TL = > 0 C med frånlufts-vp Tilluft Q TL = > 40 C Luftburen värme 60 80a b 40b Frånluft Q FL avluftq AL utan VÅV Avluft Q FL (ångtät) med VÅV ocheller frånlufts-vp a eller inga luftkanaler i denna del b får minskas i rummet som ska försörjas 4 5 5

4 Installation av tilluft och frånluft FlexPipe fördelningslåda Installation av tilluft och frånluft FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar.. FlexPipe fördelningslåda Det innovativa systemkonceptet för Helios FlexPipe rörsystemet möjliggör inte bara en snabb och komfortabel planering med KWL easyplan utan även en mycket enkel installation. För huvudkanalerna för tilluft och frånluft ska en luftfördelningslåda vardera avses. Därifrån dras de enskilda Flex- Pipe ventilationsrören i stjärnform, d.v.s. utan ytterligare formstycken eller överhörningsljuddämpare, DIREKT till respektive rum. Det nödvändiga antalet ventilationsrör per rum framgår av kanalschemat eller rumstabellen i KWL easyplan dimensioneringsassistenten. KWL easyplan-materialassistenten föreslår en passande fördelningslåda. Valet styrs av antalet nödvändiga ventilationsrör enligt din anläggningsplanering. Monteringshänvisningar Fördelningslådan ska helst placeras nära aggregatet. Med de medföljande resp. förmonterade montagebyglarna infästs denna med fördel i innertaket eller väggen. Vid installation på golvet ska det beaktas att fördelningslådan står stadigt. Revisionsöppningen ska alltid vara lättåtkomlig. De - och -radiga fördelningslådorna kan användas valfritt som genomgångsfördelare eller som 90 -fördelare. De anslutningsstosarna och öppningarna som inte behövs på fördelningslådan förses med de medföljande locken. Vid behov ska lämpliga åtgärder för stomljudisolering avses. Hänvisning: Märk de enskilda FlexPipe rören i teknikrummet med rumsbeteckning och typ av luft (frånluft eller tilluft) redan när de dras. På så sätt blir det enklare att tilldela de enskilda ventilationsrören vid anslutning till fördelningslådan. Detalj "D" från KWL -systemhuset D E Detalj "E" från KWL -systemhuset (se utfällbar sida)..4 FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar. FlexPipe multi-fördelningslådor FRS-MVK: idealiskt för integrering i eller på bjälklaget. Väggmontering av FlexPipe fördelningslådan Använd de bifogade skruvarna för att fixera monteringsbygeln i fördelningslådan. installationsschakt inspektionsöppninganslutn.platta kan flyttas Helios FlexPipe försprång genom innovation: 50% färre komponenter än för andra luftfördelningssystem. Enkel planering och snabb montering med flexibel ändlös installation utan formstycken. Minimala flödesmotstånd och optimal rengöringsmöjlighet tack vara släta invändiga ytor. Antistatiskt, antibakteriellt och med neutral lukt tack vare en högkvalitativ beläggning av den invändiga ytan. FlexPipe finns i rund och oval form (utvändig-invändig Ø): FRS.. 75, runt: 756 mm, för flöden upp till 0 m³h. FRS.. 6, runt: 65 mm, för flöden upp till 0 m³h. FRS.. 5, ovalt: 5 x 4 mm, för flöden upp till 0 m³h. Allmänna hänvisningar för FlexPipe rörsystemet FRS FlexPipe röret dras direkt - utan förgrening - från fördelningslådan till respektive don i rummet. Kanaldragningen för FlexPipe rörsystemet kan ske nästan valfritt utifrån förutsättningarna på plats. Snäva böjar och små böjradier (< x D) kan utföras med den korta böjen FRS-B... För att säkerställa en jämn luftfördelning och injustering bör de enskilda rörsträckorna vara mellan 5 och 8 m långa. Anslutning av FlexPipe röret till fördelningslådan och anslutningsdelen Sätt in tätringen i rörets andra skåra utan att vrida den. Skjut in FlexPipe röret rakt ända till anslaget. Att applicera vanligt glidmedel på glidytorna och tätringen gör det lättare att föra in röret i anslutningsstosen. Tryck ner de röda fixeringsklamrarna på anslutningsdelen för att fixera röret i anslutningsstosen. Vid ingjutning: linda förbindelsen med krympband. Sätt in tätringen - använd glidmedel. Skjut in röret. Tryck ner fixeringsklamrarna på båda sidor. Rör med förbindelsemuff och tätring. Använd lämpliga skruvar och pluggar för infästning i väggen innertaket. FlexPipe rörförbindelse Två röränder sammankopplas enkelt med en förbindelsemuff (IP-VM..) och två tätringar

5 Installation av tilluft och frånluft Installation och montering av FlexPipe rörsystemet Installation av tilluft och frånluft Installation och montering av FlexPipe rörsystemet Viktiga hänvisningar avseende brandskydd och statik vid dragning av FlexPipe ventilationsrör i betongbjälklag. Helios FlexPipe ventilationsrör lämpar sig idealiskt för dragning i betongbjälklag. De ger betydligt större frihet vid en senare installation av värme- och VVS-ledningarna. Dessutom behöver man inte ta hänsyn till ventilationskanalerna när man planerar höjden för golvkonstruktionen. Tabellerna och installationsriktlinjerna nedan ska hjälpa att beakta eventuella krav avseende brandskydd och statik vid dragning i betongbjälklag. De ger också en bas för avstämning med statikern. a) Hänvisningar avseende brandskydd: Beroende på vilka brandklasser som behöver uppfyllas för bjälklag enligt DIN 40, del 4 för armerade betongplattor eller spännbetongplattor av normal betong med brännbara delar (t.ex. FlexPipe ventilationsrör) krävs vissa minsta bjälklagstjocklekar. Detaljerna framgår av tabell. Exempel: minsta bjälklagstjocklek för brandklass F0 - enfamiljshus: Räkneexempel Minsta underbyggnad ventilationsrör Utvändig diameter ventilationsrör Minsta överbyggnad ventilationsrör 50 mm (d) 75 mm (DN) 50 mm (d)* Rekommenderad minsta tjocklek Summa: 80 mm ** * Beakta hänvisningen avseende flytspacklets tjocklek! ** Det matematiska värdet är 75 mm, detta har rundats upp till nästföljande standardmått för bjälklag (80 mm). Värdet tar inte hänsyn till korsande kanaler resp. minsta tjockleken 00 mm vid beaktande av korsande tomrör för el. Vid kanaldragning i platsgjuten betong ska det beaktas att den nerkortade rörstosen (DN5) för FRSbjälklagslådan inte är kortare än,5 cm och att den nödvändiga minsta underbyggnaden är garanterad för ventilationsrören, med distanshållare ocheller en lämplig fixering. Vid kanaldragning i plattbärlag ska det beaktas att den nödvändiga minsta underbyggnaden ska säkerställas genom att regla upp FRS-bjälklagslådan och FlexPipe ventilationsröret (krävs i regel först från brandklass F0). Schutzvermerk nach DIN 4 beachten Tabell minsta tjocklekar för armerade betongplattor eller spännbetongplattor av normal betong med ventilationsrör enligt DIN 40 med brännbara delar Konstruktionskiss Byggnadsbeteckning d d d DN xdn Minsta täckning över* Minsta täckning under Minst avstånd mellan rören Rekommenderad minsta täcktjocklek vid linjekorsningar utan elektriska ledningar. Freimaßtoleranzen ISO DIN DIN... Datum Erst Maßstab :5 Werkstoff - Name Benennung fap MAßBLATT KATALOG Freig. Rekommenderad minsta täcktjocklek Montage Flex vid Pipe linjekorsningar med elektriska ledningar. Rohrsystem Systembild Zeichnungsnummer Blatt Mb Bl. Ersatz für Ersetzt durch Diese mit CAD erstellte Zeichnung darf nur per CAD geändert werden! DN = diameter ventilationsrör 75 mm eller enligt tillverkarens uppgift * Värdena gäller endast vid applicering av flytspackel med en minsta tjocklek på 5 mm. ** Uppgifterna i tabellen gäller också vid installation i platsgjutna betongbjälklag. Zust. Änderungs-Nr. Datum Name Tabell minsta avstånd för schaktutgångar i bjälklaget och fortsatt parallell kanaldragning med beaktande av DIN 40. Konstrukstionsskiss Konstrukstionsskiss b) Hänvisningar avseende statik: Vid dragning av FlexPipe rören i betongbjälklag ska de statiska kraven enligt den aktuella normen DIN 045- och förklaringarna i betongkalendern 0 uppfyllas. Följande minimikrav bör stämmas av med statikern: För platsgjutna bjälklag ska det vid röravstånd < x DN göras en statisk beräkning av den tvärgående kraften, eller så ska ett avstånd på x DN uppfyllas för FlexPipe rören. För prefabricerade plattbärlag ska armeringsstegarna dimensioneras så att den tvärgående kraften kan redovisas. DN Familjehus Familjehus Byggnad med låg takhöjd Byggnad större än fem våningar Schaktlösning för fem eller sex ventilationsrör vid en yttervägg med parallell kanaldragning. Schaktlösning för x 6 ventilationsrör där det inte är angränsande till en yttervägg. Kabelgångarna fästs på varje våning. Familjehus Byggnad med låg takhöjd Byggnad med låg takhöjd Byggnad större än fem våningar Byggnad större än fem våningar Lösningsmöjligheterna som visas i tabell är förslag som behöver kontrolleras i planeringen även avseende statiska krav. Exempel: Via ett invändigt schakt med måtten 40 x 4 cm kan man för en tvåvåningsbyggnad fördela 6 ventilationsrör per våning. Genom att ändra schaktets mått l = 40 cm eller b = 4 cm med 5 cm (rastermått) kan man vid behov öka antalet rör per våning med ventilationsrör. Installation och montering av FlexPipe rörsystemet FRS Kanaldragning i betongbjälklaget Gör en avstämning med konsulten som konstruerar stommen redan i planeringsfasen. När det gäller prefabricerade bjälklag ska följande detaljer meddelas till byggherrenkonsulten i god tid: Placering av intag och uttag för att undvika håltagning i efterhand. FlexPipe rördiameter för att garantera en problemfri dragning genom armeringsstegarna i prefabbjälklaget. Fixera rören noga för att förhindra att de flyter upp vid gjutningen. Vid parallell dragning av rören ska ett minsta avstånd på x DN uppfyllas. Spalten mellan bjälklagslådan och ursparingen i bjälklaget ska fyllas med skum före gjutning. Installation i platsgjutna betongbjälklag: Börja med att fixera locket till rörstosen på formen till den platsgjutna betongen. Montera sedan bjälklagslådan och säkra den mot glidning. Vid kapning av rörstosen ska det minsta krävda betongunderlaget (= minsta längd för rörstosen) beaktas. Installation på det råa bjälklaget Meddela placeringen för intag och uttag i god tid till byggherrenkonsulten. Utför ljudisolering mellan bjälklagslådagolvlåda och flytspackel genom att montera en stegljudsisolering. Rören kan fixeras med hålband. Installation i träregelkonstruktioner Vi rekommenderar att installera ventilationsrören i ett separat installationsskikt. Vid installation i ytterväggskonstruktionen ska kanaldragningen ske innanför klimatskärmen. Vid installation i träbjälklaget ska det beaktas hur bjälkarna går, eventuellt ska FRS installeras i ett mellantak eller undertak eller, om möjligt, ovanpå bjälklaget. Installation av runda rör i betongbjälklaget Standarddetalj Installation av ovala rör på det råa bjälklaget Standarddetalj Installation av ovala rör i träregelkonstruktioner Standarddetalj Teckenförklaring prefabriceratplattbärlag FlexPipe ventilationsrör armeringsstege 4 pågjuten betong 5 bjälklagslåda FRS-DWK.. med anpassningsbar stos 6 ventildon 7 spalt (fylls med skum!) 4 5 Teckenförklaring golvbeläggning flytspackel flytspackel resp. byggfolie 4 värme-stegljudsisolering 5 FlexPipe ventilationsrör 6 betongbjälklag 7 bjälklagslåda FRS-DWK.. med anpassningsbar stos 8 ventil Teckenförklaring puts isolering spånskiva 4 konstruktionsträ 5 värmeisolering glasull 6 ventilationsrör FRS-R.. 7 FRS-DWK.. med anpassningsbar stos 8 ångbroms och gips

6 Installation av tilluft och frånluft Luftintag och -uttag Installation Uteluft och avluft..5 Installation av luftdonen Vid urval av tilluftsdon och frånluftsdon ska följande beaktas: ljudnivå flöde strålutbredning (vid tilluftsdon) Hänvisningar för placering av tilluftsdon (galler, ventiler): Beroende på strålutbredningen kan montering ske i bjälklag, väggar eller golv, både nära innerväggar och i den utvändiga fasaden. Golvdon ska helst användas i kombination med golvvärme för att undvika att kall luft samlas vid golvet. Avståndet till zonen där personer vistas bör vara minst m. När luften förs in i vistelsezonen (t.ex. ovanför sittmöjligheter) ska den inte ge upphov till drag (hastighet, temperatur, turbulensgrad). Tilluftsdon ska inte placeras bakom gardiner, skåp eller synliga bjälkar. Beroende på tilluftsdonet ska avståndet till rummets hörn vara tillräckligt stort (ca 50 cm) för att undvika ogynnsamma strömningsförhållanden. Hänvisningar avseende placering av frånluftsdon: Frånluftsdon ska helst placeras högt i rummet, ca 0 cm nedanför eller direkt i innertaket. Frånluftsdon ska placeras i omedelbar närhet av lukt- och fuktkällor - dock inte direkt ovanför badkar eller duschar. Frånluftsdon ska inte placeras direkt ovanför radiatorer för att undvika onödiga ventilationsförluster. I kök ska frånluftsdon inte monteras direkt ovanför spisen för att undvika att fett avlagras i rörsystemet. I fettbelastade rum ska frånluftsdon med integrerade eller påbyggda filter användas (t.ex. Helios VFE 70 och VFE 90). TilluftsdonTVZ med rekommenderade avstånd montering i bjälklaget 50 cm Frånluftsdon KTV med rekommenderade avstånd 50 cm montering i bjälklaget 0 cm Exempelplanlösning med placering av tilluftsdon och frånluftsdon fel frånluft tilluft fel 0 cm väggmontering fel. Installation av systemkomponenterna för uteluft och avluft Kondensbildning utanför aggregatet Under uppvärmningsperioden transporteras kall luft (uteluft) i ventilationsröret mot ventilationsaggregatet resp. från aggregatet (avluft). Omgivningstemperaturen inom byggnaden är varmare än den transporterade luften. När isoleringen av utelufts- och avluftsrören saknas eller är bristfällig, kan kondens bildas utvändigt på röret. När man använder spirorör leder detta problem ofta till reklamationer. Här är Helios IsoPipe rörsystemet med sina tekniska och ekonomiska fördelar den idealiska lösningen (se kapitel..)... Avluftskanal och direkt dragning av uteluftskanalen a) Allmänna placeringshänvisningar För att uppnå så låga tryckförluster som möjligt ska kanalerna hållas så korta som möjligt. För att undvika en kortslutning över taket ska ett avstånd mellan uteluft och belastad avluft på minst m mellan uteluftsintag och avluftsdon säkerställas. Vägg- och takgenombrytningar genom byggnadens lufttäta skikt ska anslutas fackmannamässigt. I områden med mycket snö rekommenderas kanaldragning via väggen med ventilationsgaller. Speciella hänvisningar avseende uteluftskanalen: Vid insugningsstället bör en god luftkvalitet råda. Uteluftsintaget ska inte placeras i direkt närhet av kaminer, avfallsbehållare, gator eller avluftsdon. Insugningen av uteluft bör ske minst m över marken. För att minimera påverkan från yttre vindtryck ska uteluften inte sugas in på husets vädersida. När ett insektsgaller används ska den reducerade fria kanalarean och den ytterligare tryckförlusten beaktas. F Detalj "F" från KWL -systemhuset Manipulering av uteluftsintaget ska förhindras med lämpliga åtgärder. Såvida det inte används någon jordvärmeväxlare vid direkt insugning av uteluften rekommenderas ett värmebatteri för optimal frostfri drift av ventilationsanläggningen. Speciella hänvisningar avseende avluftskanalen På avluftssidan ska bullerpåverkan för tredje part ev. uteslutas genom att ansluta en ljuddämpare. Avluftsdonet ska inte placeras i direkt närhet av byggdelar eller ljusschakt då det kan bildas kondens vid låga temperaturer. b) Installation av avlufts- och uteluftskanalerna Vid val av takblypannan IP-BP.. ska taklutningen beaktas. Takhuven IP- DHS 5.. är utrustad med universaltakpannan IP-UDPS 5. Takhuv och takgenomföring ska fixeras väl. Genombrytningar av den lufttäta klimatskärmen ska tätas fackmannamässigt. För att undvika kondensbildning är takgenomföringarna IP-DH.. redan isolerade. För oisolerad takgenomföring krävs en fackmannamässig isolering i efterhand. Isoleringen av väggenomföringen kan ske genom att installera ett IsoPipe rör. Väggenomföring med IP-FKB.. fasad-kombinationskåpa IP-FKB.. Installation takgenomföring IP-DH..50 ursparing svep för infästning utförs på plats takhuv förzinkad blytakpanna ursparing ska isoleras IsoPipe -avluft IsoPipe - uteluft yttervägg 0

7 Installation Uteluft via jordvärmeväxlare Injustering av ventilationsanläggningen.. Insugning av uteluft via en jordvärmeväxlare För en optimal ventilationsdrift rekommenderar vi att installera en vätskeburen (SEWT) eller luftburen (LEWT) jordvärmeväxlare med -vägs-omkoppling för insugning av uteluft. Därmed tempereras den intagna uteluften perfekt både sommartid och vintertid. Mellan årstiderna kan man också koppla om till direkt insugning av uteluften. Kollektorröret ska läggas nedanför frostgränsen på ca,0,50 m djup. När den tillgängliga ytan är begränsad lämpar sig också ett utökat arbetsutrymme kring byggnaden. Mellan rör och byggnad och även mellan två kanaler ska ett minsta installationsavstånd på m för luftburna jordvärmeväxlare och 0,5 m för det vätskeburna alternativet hållas. För temporär fixering av röret före utfyllnad kan man använda armeringsjärn med lämplig böjning. Övriga hänvisningar finns i monterings- och driftanvisningen för Helios jordvärmeväxlarsystem. Speciella hänvisningar avseende luftburna jordvärmeväxlare LEWT Längden på kollektorröret för ett vanligt enfamiljshus ligger i regel på 5 till 50 m för system med ett rör med DN 00, beroende på klimatregionen och markens beskaffenhet. Röret bör installeras med en lutning på minst % mot kondensavloppet. Kondensavloppet ska anordnas på det lägsta stället - för byggnader utan källare i ett inspektionsschakt. Väggenomföringen ska tätas och isoleras. När det förekommer tryckande vatten ska en väggenomföring som är tät mot tryckande vatten användas. Insugningen av uteluft bör ske i tillräckligt stort avstånd från källor för buller och dålig luft. G Detalj "G" från KWL -systemhuset; bild SEWT Vätskeburen jordvärmeväxlare SEWT Installationsschema Komplett byggsats med avstämda komponenter luftvärmeväxlare inkl. filter regnskydd automatisk luftningsventil (tillbehör) huvudbrytare 4 anslutningsdosa 5 utvändig termostat 6 isolerad hydraulmodul med säkerhetsenhet 7 PE-HD-rör inkl. skruvförbindelser 8 expansionskärl med väggfäste och snabbavstängningsventil V* = rördragning på plats Luftburen jordvärmeväxlare LEWT: Installationsschema för byggnader med källarvåning Via väggenomföringen förs kollektorröret in i byggnaden under jord. Installationsschema uteluftsintag ca, m betongkrön utförs på plats utvändig termostat djup minst, m regnskydd minst m kollektorrör lutning mot kondensavloppet minst % ca 5-50 m Väggenomföring av kollektorrören (utförs på plats) styrskåp bypass spjäll väggenomföring ändlock till rengöringsöppning vattenlås till kondensavlopp förbindelse mellan värmeväxlare och hydraulenhet V* V* V* 7 8 anslutning uteluft KWL - aggregat:. Injustering av ventilationsanläggningen För mätning av enskilda flöden lämpar sig en differenstryckmätare med passande huv eller tratt. En utförlig beskrivning av mätmetoden kan laddas ner på i menyn Download > Planering och injustering.. Målsättningar för idrifttagning och injustering säkerställande av den nödvändiga minsta luftomsättningen inställning av de totala flödena inställning av rätt förhållande mellan totalt tilluftsflöde och totalt frånluftsflöde optimering av enskilda luftmängder i rummen. Kontroll av de allmänna förutsättningarna Installationen gjordes uteslutande med Helios ventilationskomponenter. Installationsarbetena är komplett slutförda och objektet är klart för inflyttning. Ritningsunderlagen för KWL - anläggningen föreligger. Anläggningens installatör är närvarande vid idrifttagningen och injusteringen. Samtliga relevanta anläggningskomponenter (aggregat, tilluftsdon, frånluftsdon osv.) är åtkomliga. Samtliga inredningsarbeten inkl. innerdörrar och golvbeläggningar är slutförda. Anläggningen har inte varit i drift under byggfasen. Samtliga överluftsanordningar är installerade.. Kontroll av förutsättningarna Är punkterna från checklistan i idrifttagnings- och injusteringsprotokollet (sida 0) uppfyllda? Är aggregatets bypass deaktiverad? Är aggregatet inställt på det planeradeberäknade driftsteget? Finns det tilluftsdon och frånluftsdon i samtliga rum? Är tilluftsdonen och frånluftsdonen öppna i samtliga rum? För FlexPipe rörsystem ska samtliga intags- och uttagsdon öppnas med samma (maximala) fria area. Riktvärden: frånlufts-tallriksventiler: ca varv, tillufts-tallriksventiler: ca 0 varv; vägg-golvgaller: max. öppningsarea. 4. Metod för mätning av de totala flödena Utrustning som krävs: differenstryckmätare tryckmätningsslangar styck tryckmätningsstosar 4 styck ev. batteridriven borrmaskin med en Ø 7,5 mm metallborr idrifttagnings- och injusteringsprotokoll (sida 0) Metod:. Sätt in tryckmätningsstosar med ett avstånd på ca 0-5 cm ovanför aggregatstosarna i samtliga rörledningar (UL, TL, AL, FL) och fixera dessa så att de inte kan ramla ut. I metallrör behöver ett hål borras i rörledningen med en borr med Ø 7,5 mm. För IsoPipe rör kan tryckmätningsstosarna tryckas igenom. OBS: Kontrollera när du tryckt igenom mätstosarna att inga materialrester blockerar genomgången! Mätning av tryckförlusten för att ta fram det totala uteluftsflödet:. För mätning av det totala uteluftsflödet ska tryckmätningsslangarna anslutas till tryckmätningsstosarna för uteluft och tilluft.. Koppla sedan in mätaren och tryck på knappen >0< (nollpunktsjustering). När knappen >0< har tryckts ska mätarens position helst inte ändras. 4. Sätt tryckmätningsslangarna på mätarens mätnipplar (se grafik nedan). Slangen för uteluft ska vara på > < och slangen för tilluft på >+<. 5. Avläs mätvärdet [Pa] och skriv in det i protokollet (sida 0). Anslutning av tryckmätningsslangarna till rörledningen och mätaren Totala frånluftsflödet Mätare Avluft Tillluft Frånluft Uteluft Mätning av tryckförlusten för att ta fram det totala frånluftsflödet: 6. För mätning av det totala uteluftsflödet ska tryckmätningsslangarna anslutas till tryckmätningsstosarna för avluft och frånluft. 7. Koppla sedan in mätaren och tryck på knappen >0< (nollpunktsjustering). När knappen >0< har tryckts ska mätarens position inte ändras. 8. Sätt tryckmätningsslangarna på mätarens mätnipplar (se grafik nedan). Slangen för frånluft ska vara på > < och slangen för avluft på >+<. 9. Avläs mätvärdet [Pa] och skriv in det i protokollet (sida 0). Totala tillluftsflödet Mätare * inte lämpligt för tryckande vatten.

8 Injustering av ventilationsanläggningen Specialfall inom ventilation Beräkning av de totala flödena utifrån aggregatets karakteristiska kurvor 0. Med hjälp av de uppmätta tryckförlusterna beräknas utifrån aggregatets karakteristiska kurvor det totala uteluftsflödet samt det totala frånluftsflödet (se bild till höger). Beakta att det finns olika karakteristiska kurvor för utelufts-tilluftsfläkten och avlufts-frånluftsfläkten. 5. Metod för mätning av flödena per rum Utrustning som krävs: differenstryckmätare tryckmätningsslang styck mättratt med mätnippel kantig och rund trappstege eller liknande idrifttagnings- och injusteringsprotokoll "Dataregistrering och beräkning av enskilda flöden" (sida ) miniräknare och penna Metod:. Sätt mättratten över donet som ska mätas så att mättrattens omlöpande gummitätning slutar tätt mot väggeninnertaket (se bilden till höger). OBS: Vid denna tidpunkt är mätslangen ansluten till mätnippeln på tratten, men inte till mätaren.. Koppla in mätaren och genomför en nollpunktsjustering med knappen >0<. Därefter ska mätarens position inte förändras.. Sätt tryckslangen på rätt mätnippel på mätaren (se bilden till höger), beroende på vad som ska mätas (tillluftsdon eller frånluftsdon). Tilluften ska alltid sättas på >+< och frånluften alltid på >-<. 4. Avläs mätvärdet och skriv in det i idrifttagnings- och injusteringsprotokollet "Dataregistrering och beräkning av enskilda flöden" (se sida ). Beakta en korrekt tilldelning av rum och kolumner (kolumn "Mätning " för första mätningen, kolumn "Mätning " för upprepad mätning). 5. Efter mätning av samtliga don ska mätvärdena [Pa] summeras för tilluft och frånluft. 6. Nu beräknas de enskilda luftmängderna per don med formeln nedan. Beräkning av de totala flödena utifrån aggregatets karakteristiska kurvor Differenstryckmätning för beräkning av flödena per rum V. don = DP don : DP: V. totalt : V. don : DP don x V. totalt DP differenstryck på donet [Pa] Summan av differenstrycken för samtliga tillufts- och frånluftsdon [Pa] Totalt utelufts- eller avluftsflöde [m h] flöde per don [m h] 7. Balansering av är-flödena mot börvärdena När fördelningen av de enskilda flödena motsvarar börvärdena (± 5%) krävs ingen efterjustering då avvikelsen kan vara orsakad av mättoleranser. När avvikelsen är större kan man få en annan fördelning av den totala luftmängden genom att reducera den fria arean på ventilen med för stort flöde ocheller genom att öppna ventilen med för lågt flöde något mer. OBS: Ändringar på en ventil påverkar alltid alla anda ventiler och eventuellt också det totala flödet! Vid areaförändringar (öppnastänga) på endast ett enskilt don ska därför generellt mätningen av de totala flödet samt mätningen av differenstrycket på samtliga don upprepas för respektive lufttyp (tilluft ocheller frånluft).. Specialfall inom ventilation Den gemensamma driften av en ventilationsanläggning med en eldstad och en fläktkåpa ställer speciella krav på anläggningen för vissa anläggningskonstellationer. Bild - Den parallella driften av ett centralt ventilationsaggregat, en eldstad som är oberoende av rumsluften ocheller en fläktkåpa med returluftsdrift innebär inga speciella krav för anläggningens teknik eller säkerhet. Beakta dock att det måste intygas med ett provningsintyg eller typgodkännande att eldstaden är oberoende av rumsluften. Bild Den parallella driften av ett centralt ventilationsaggregat och en eldstad som är beroende av rumsluften (kakelugn, gaspanna osv.) kräver en speciell säkerhetsanordning som övervakar eldstadens avgaskanalisering och som vid utlösning stänger av ventilationsanläggningen. Utlösning sker när undertrycket i rummet där den rumsluftberoende eldstaden är uppställt är mindre än 4 Pascal. Säkerhetsanordningen ska integreras i den rumsluftberoende eldstaden och kopplas ihop med ventilationsanläggningen. Installationen av säkerhetsanordningen utförs i regel av installatören som monterar eldstaden och ska besiktas av sotaren. Det rekommenderas därför att stämma av med båda parterna i god tid. Bild Den parallella driften av ett centralt ventilationsaggregat med en fläktkåpa med frånluftsdrift ska undvikas då detta leder till en drastisk ökning av frånluftsflödena. Det rekommenderas att använda en fläktkåpa med returluftsdrift. Skulle det ändå önskas en fläktkåpa med frånluftsdrift behöver man se till att tillräckligt mycket uteluft strömmar efter. Detta kan till exempel ordnas med en fönsterbrytare som automatiskt ställer upp fönstret när fläktkåpan sätts igång. (Bild ) Parallell drift av centralt ventilationsaggregat, eldstad som är oberoende av rumsluften och fläktkåpa med returluftsdrift Eldstad som är oberoende av rumsluften! inga krav tilluft Bild Parallell drift av centralt ventilationsaggregat, eldstad som är beroende av rumsluften och fläktkåpa med returluftsdrift Rumsluftberoende eldstad Säkerhetsanordning! krävs. Kontakta kakelugnsmontören och sotaren. tilluft Bild Parallell drift av centralt ventilationsaggregat, eldstad som är oberoende av rumsluften och fläktkåpa med returluftsdrift Eldstad som är oberoende av rumsluften tilluft frånluft frånluft frånluft fläktkåpa med returluftsdrift fläktkåpa med returluftsdrift fläktkåpa med returluftsdrift centralt ventilationsaggregat centralt ventilationsaggregat centralt ventilationsaggregat! Se till att tillräckligt med uteluft kan strömma efter

9 Planering och dimensionering Tilluft och frånluft Planering och dimensionering Tryckförlust uteluft och avluft 4. Grundläggande normer för dimensionering av en KWL -anläggning 4. Teoretiska normer Beräkning av flöden för maskinell ventilation. Basen för beräkning av de erforderliga luftmängderna för tilluft och frånluft är DIN 946-6: För den totala boytan beräknas det minsta uteluftsflödet med formeln nedan: q v,totalt,ne,nl = (-0,00 A NE ) + (,5 A NE ) + 0 [m ³ h] För frånluftsutrymmen definieras följande minsta frånluftsmängder efter rumstyp: minsta frånluftsflöden enligt DIN 946-6: för nominell ventilation Rum Frånluftsflöde m h * kök 45 kokvrå badrum, dusch 45 med WC WC, hobby, 5 tvättstuga bastu, 00 gym Summan av flödena för frånluftsytrummen enligt tabellen ställs mot det beräknade uteluftsflödet. Det större av dessa två värden väljs som dimensionerande flöde för objektet. Då en byggnad aldrig är till 00 % lufttät sker en så kallad infiltration av uteluft på grund av väderpåverkan. Objektets placering (bostadsområde med svaga eller kraftiga vindar) och byggnadens konstruktion (enfamiljshus eller flerfamiljshus) beaktas med fast definierade parametrar i beräkningsformeln för infiltrationsluftmängden. Beräkningsformeln är enligt följande: q v,inf,eff = f eff V. NE n 50 (dp50) f eff = korrektionsfaktor: för enfamiljshus och flerfamiljshus = 0,45 Þ fast definierade värden enligt DIN V NE = rumsvolym för objektet: n 50 = Þ fast definierad dp = svaga vindar: Pa, starka vindar: 4 Pa Þ fast definierad Denna infiltrations-luftmängd behöver inte tillhandahållas av ventilationsanläggningen och kan därför dras av från det beräknade och valda nominella ventilationsflödet enligt ovan. Det totala flödet som beräknats på detta sätt fördelas över frånluftsutrymmena och tilluftsutrymmena enligt fördelningsfaktorerna. Frånluft: Faktorn f för frånluftsutrymmet beräknas enligt följande: f = q v,r,min S q v,r,min frånluftsflöde (frånluftsutrymme) = totalt luftflöde x f Tilluft: För tilluftsutrymmen föreskrivs följande fördelningsfaktorer enligt DIN: Rum Fördelningsfaktor vardagsrum (± 0,5) sovrum, (±,0) föräldrasovrum, barnkammare mat-, arbets-,5 (± 0,5) gästrum (Dessa faktorer kan beroende på krav förändras med de värden som är angivna i parentes. En ändring av faktorerna är dock inte förberedd i KWL easyplan). Tilluftsflöde (rum) = totalt luftflöde x f Vid urval av ventilationsaggregatet ska det beaktas att anläggningen ska kunna komma upp i de erforderliga flödena för fuktskydd och forcerad ventilation samt för reducerad ventilation. Vid beräkningen av flödet för fuktskydd skiljer man mellan objekt med hög eller låg värmeisoleringsstandard. Bas för flödena är det dimensionerande flödet för nominell ventilation: q v,fukt,högt = qv nom 0, q v,fukt, lågt = qv nom 0,4 q v,reduc = qv nom 0,7 q v,forc,högt = qv nom, Beräkning av överluftsöppningar. Beräkningen av överluftsöppningar mellan tillufts- och frånluftsutrymmen och överluftszonen (hallen) sker på bas av den beräknade nominella luftmängden för de enskilda rummen. A ÖLD $ (, ( q v,ltm,r ) ) - k tätning,5 0,5 A ÖLD = erforderlig fri area mot rummet q v,ltm,r = tillufts- eller frånluftsflödet för rummet. Korrektionsfaktorn k tätning är 5 cm² när det inte finns någon tätning i innerdörren. När det finns en tätning (i sidan och uppe) är detta värde = 0. Förenklat kan man också avläsa och interpolera arean linjärt med nedanstående tabell "Överluftsflöde". Överluftsflöde i m³h Dörrar med tätning i sidan och uppe minsta fria area i cm² Dörrar utan tätning Dörrspalt vid dörrblad, bredd 74 cm höjd i mm Utförs på plats 4. Aggregatval med hänsyn till motståndet i anläggningen. För urval av det passande ventilationsaggregatet krävs i huvudsak två informationer: a) Nödvändigt totalt flöde Metoden för beräkning av det erforderliga totala flödet har redan beskrivits utförligt i kapitel 5.. Värdet som har beräknats för projektet inringar aggregatklassen avseende flödeskapaciteten. För att kunna välja ett konkret aggregat behöver man dock först beräkna tryckförlusten för ventilationsanläggningen. b) Tryckförlust för ventilationsanläggningen För manuell beräkning av tryckförlusten för ventilationsanläggningen antar man den mest "ogynnsamma" kanalen, detta är i regel den längsta rörsträckan mellan intag resp. uttag i rummet och uteluftsintag resp. avluftsuttag. Följande ska beaktas: Innan den längsta rörsträckan bestäms ska också aggregatets placering (källare, bostadsdel, vind) definieras - se även kapitel ), då denna väsentligt påverkar kanallängderna. I beräkningen av tryckförlusten ska (vid sidan om ventilationsröret) de enskilda motstånden vid det beräknade flödet beräknas och adderas för samtliga monterade detaljer i den mest ogynnsamma kanalen. Räkneexemplet nedan förklarar utifrån KWL -systemhuset hur man går fram för att beräkna tryckförlusten för den mest ogynnsamma kanalen (i detta fall: tilluftskanalen). Antaganden: totalt flöde: flöde på ventilen: 80 m³h 0 m³h H Detalj "H" från KWL -systemhuset Räkneexempel - tryckförlust för den mest ogynnsamma kanalen systemhuset Beteckning Enhet Antal V Dp (Pa) Dp tot. (Pa) Kurvatabell Tilluft tallriksventil KTVZ styck,0 0 0,0 0,0 Tryckförlust KTVZ Bjälklagslåda FRS-DWK.. styck,0 0 4,0 4,0 Tabell tryckförlust FlexPipe rör FRS-R.. meter 5,0 0,9 4,5 Tryckförlust FlexPipe rörsystem 4 Fördelningslåda FRS-VK.. styck,0 80 7,0 7,0 Tryckförlust FRS-VK Ljuddämpare FSD.. styck,0 80 6,0 6,0 Tryckförluströrledning DN 60 x faktor,5 6 IsoPipe böjar IP-B styck 4,0 80, 4,8 Tryckförlust IsoPipe IP-B 7 IsoPipe rör IP.. meter 7,0 80,0 4,0 Tryckförlust IsoPipe IP.. Väggdon IP-FBA 60 styck,0 80,0,0 beräknat Tryckförlust för anläggningen utan jordvärmeväxlare, 9 Jordvärmeväxlare inkl. uteluftsintag 5,0 med avdrag för väggdon då de redan ingår ovan,0 Tryckförlust för anläggningen med jordvärmeväxlare 4, Tab. beräkning av tryckförlusten bjälklagslåda FRS-DWK.. Beteckning Dp max. (Pa) Hänvisning Tilluft Frånluft vid max. flöde FRS-DWK Pa 6 Pa 40 m h FRS-DWK Pa 6 Pa 60 m h Tryckförlust KTVZ 5 Dp (Pa) 0,0 * tallriksvarv 4 mm till 9 mm 0 V m h Tryckförlust FlexPipe FRS-R.. Pa,9 V m h Dimensionerande område FRS-R 6, Ø 6 mm, max. 0 m h. Dimensionerande område FRS-R 75, Ø 75 mm, max. 0 m h. 0 Beräkningen ovan finns också på som information med möjlighet att beräkna spaltbredden för olika breda dörrblad

10 Planering och dimensionering Val av aggregat Idrifttagnings- och injusteringsprotokoll Hänvisning för FlexPipe rörsystem Den minimala resp. maximala längden för det flexibla ventilationsröret Flex-Pipe från fördelaren till donet bör vara mellan 5 och 8 meter. Hänvisning för jordvärmeväxlare När en jordvärmeväxlare LEWT är avsedd på uteluftssidan behöver man beakta motstånden i uteluftsintaget, röret osv. som uppstår till följd av detta. (se diagram över tryckförluster). c) Aggregatval Efter beräkning av det nödvändiga totala flödet och av tryckförlusten för ventilationsanläggningen bestäms det passande ventilationsaggregatet utifrån aggregats specifika kurva. I idealfallet kommer aggregatet upp i det erforderliga flödet i förhållande till den beräknade tryckförlusten på det mellersta effektsteget. Exempel Anläggningens parametrar som beräknats på de föregående sidorna är enligt följande: Anläggningens parametrar Nödvändigt totalt flöde frånluft: 90 m³h Nödvändigt totalt flöde tilluft: 80 m³h Total tryckförlust för anläggningen utan LEWT:, Pa När man ser till de totala flödena bör aggregat KWL EC 00 W användas. Utifrån aggregatens karakteristiska kurvor och den beräknade totala tryckförlusten för anläggningen ska man nu bestämma användbarheten (se driftpunkt B i den karakteristiska kurvan här intill). I det aktuella fallet är det möjligt att använda KWL EC 00 W. 4 Tryckförlust FRS-VK Pa 90 V m h Som tilluftsfördelare med inblåsningsriktning 90 max. dimensionerande område 50 m h (5 anslutningsstosar stängda). max. dimensionerande område 00 m h (samtliga stosar anslutna). 7 Tryckförlust IsoPipe IP.. Pa 7 Dimensionerande område IP.., per m rör. Karakteristik kurva KWL EC 00 W Dp fa Pa 90 KWL EC 00 W V m h Tryckförlust IsoPipe IP-B 9045 Pa dimensionerande område IP-B 90, 90 -böj. dimensionerande område IP-B 45, 45 -böj. 9 Tryckförlust LEWT-A med rör 90 V m h Dimensionerande område LEWT-A med rör. Med filter G och 40 m kollektorrör i rent tillstånd. B, 5 90 B = driftpunkt vid beräknad anläggningsparameter V m h V m h 5. Idrifttagning och injustering av ventilationsanläggningar med värmeåtervinning Byggprojekt: Installatör: Byggherre Firma Gatuadress Gatuadress Postadress Postadress Telefon Kontaktperson Installerat ventilationsaggregat: Anläggningens komponenter: Typ Eftervärmare el kw varmvatten kw PC-nr Förvärmare el kw varmvatten kw Källa monteringsdatum jordvärmeväxlare luftburen JVX vätskeburen JVX -vägs-system installerat (endast luft) Luftfördelningssystem: FlexPipe IsoPipe Spirorör Platt kanal Övriga Checklista: ja nej Aggregat Är aggregatet installerat i en frostfri miljö? Installationsplats-rum: Är ett kondensavlopp anslutet till aggregatet och frostfritt installerat? Är aggregatet driftklart? Funktionskontroll av reglage och test av alla driftsteg. Är tillvalen anslutna till aggregatet? (* = finns inte för alla aggregattyper) styck veckotimer, typ om känd: styck tryckdifferensbrytare styck CO -sensor(er)*, installationsplats(er) styck fuktsensor(er)*, installationsplats(er) styck KNX EIB- eller LON-gränssnitt* Är aggregatfiltret rent och korrekt monterat? Är värmeväxlaren ren? Luftfördelning Är luftkanalerna korrekt anslutna till aggregatet (korrekt stosbeläggning)? Är ljuddämpare installerade? Om ja, i vilka luftkanaler? tilluft frånluft avluft uteluft Avlufts- och uteluftskanal Avluft via taket Avluft via väggen Uteluft via taket Uteluft via väggen Är avlufts- och uteluftskanaler isolerade? om känt, IsoPipe eller isoleringstjocklek mm Är tillufts- och frånluftsdonen kompletta? Om känt - installerade enligt ritning? Vid användning av Helios-FlexPipe : Är ventilationsrören korrekt anslutna till fördelningslådan? Jordvärmeväxlare - om installerad Finns ett kondensavlopp till jordvärmeväxlaren och är det anslutet? Är luftfiltret i jordvärmeväxlaren korrekt monterat och rent? Övrigt Finns det en kakelugn, kamin eller gaspanna? Finns det en säkerhetsanordning? (utförs på plats!) Är överluft säkerställd, t.ex. genom kortning av dörrbladen nertill? Användaren har fått en introduktion (manövrering av styrfunktioner, underhållsarbeten o.s.v.) 8 9 9

11 Mätprotokoll DPdon DP V. totalt V. don = differenstryck på donet [Pa] = summan av differenstrycken för samtliga tillufts- eller frånluftsdon [Pa] = totalt utelufts- eller avluftsflöde [m h] = flöde per element [m h] Driftsteg som är inställt på ventilationsaggregratet: Uppmätt tryckförlust* (uteluftsstostilluftsstos): Totalt uteluftsflöde (enligt aggregatets karakteristiska kurva): [Pa] [m h] Tilluft: Rumsbeteckning Planerad luftmängd (m h) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) SUMMOR Uppmätt tryckförlust* (avluftsstosfrånluftsstos): Totalt uteluftsflöde (enligt aggregatets karakteristiska kurva): [Pa] [m h] Frånluft Rumsbeteckning Planerad luftmängd (m h) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) SUMMOR *HÄNVISNING: Summan av de uppmätta differenstrycken för de enskilda tillufts- resp. frånluftsdonen behöver inte stämma överens med de uppmätta tryckförlusterna för utelufttilluft resp. avluftfrånluft. Filtrens skick vid idrifttagning: rent, i nyskick lätt förorenat byte krävs Tilluft Frånluft Idrifttagning slutförd med framgång Idrifttagning slutförd, fel åtgärdas Idrifttagning avbruten, anledning enligt ovan (anmärkningar) Datum, ort Signatur installatör Signatur kund Signatur Helios-service 0

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm

Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm KANALSYSTEM PLACERING, UTFORMNING, INSPEKTION OCH RENGÖRING Teknisk direktör JOHNNY ANDERSSON Ramböll Sverige AB, Stockholm Detta avsnitt beskriver vikten av att utforma och installera ett väl fungerande

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik

Massivträ. Handboken 2006. Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Handboken 2006 Byggsystem Stomsystem Byggnadsfysik Massivträ. Byggsystem 1 Massivträ. Handboken 2006 Massivträ. Byggsystem 1För en projektör är det av stort värde att få god vägledning vid utformningen

Läs mer

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance INSTLLTIONSNVISNING CV 80. 00; DV 000 VRNINGSSYMBOL Dessa anvisningar ska läsas igenom innan ventilationsanläggningen från irmaster installeras. Genom att följa dessa anvisningar

Läs mer

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän

HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS. Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters. Handbok för yrkesmän HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Handbok för yrkesmän Förord Handboken vänder sig till yrkesmän som skall montera in VELUX produkter. Boken beskriver framför

Läs mer

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter

Ventilera rätt. Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Ventilera rätt Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65

Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Användar- och installationsmanual EX35 EX50 EX65 Fr.o.m SN-1410254765H6 2014-06-03 CZ06525 Ver B Innehållsförteckning Förord... 4 1. Panel och styrenhet... 5 2. Inställningar under drift... 6 2.1. Display...

Läs mer

Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 2010

Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 2010 D Finlands byggbestämmelsesamling Miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön Byggnaders inomhusklimat och ventilation Föreskrifter och anvisningar 010 Miljöministeriets förordning om byggnaders

Läs mer

Åtgärder mot radon i bostäder

Åtgärder mot radon i bostäder Åtgärder mot radon i bostäder 2 Vi utsätts alla för strålning Till största delen kommer strålningen från radioaktiva ämnen i världsrymden, marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet

Läs mer

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem

TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE ID: En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem ID: TRE EXEMPEL PÅ AKUSTIKLÖSNINGAR I TRÄBYGGANDE En skrift för små och medelstora byggföretag som vill bygga med lätta stomsystem Klas Hagberg 2013-05-31 FÖRORD Denna skrift är ett resultat av samarbete

Läs mer

Ljud från rörinstallationer

Ljud från rörinstallationer Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok C h r i s t i a n S i m m o n s Ljud från rörinstallationer en handbok 3 Förord I denna skrift

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installations- och driftsinstruktioner

Installations- och driftsinstruktioner Installations- och driftsinstruktioner Kondenserande gaspanna HR11 HR22 HR30 HR43 HR60 Var vänlig och läs igenom noga innan installation och service Version 1.00 20070427-JMA Vi förbehåller oss rätten

Läs mer

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen - innemiljö, beständighet och brukarvänlighet Eva Sikander, Svein Ruud, Kristina Fyhr, Owe Svensson Energiteknik

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

VVS Handboken EDITION 1

VVS Handboken EDITION 1 VVS Handboken EDITION 1 01 2012 1003 DET HÄR EXEMPLARET AV VVS HANDBOKEN TILLHÖR:... NAMN... FÖRETAG... ADRESS... POSTADRESS... TELEFON Uponor VVS, Sverige förbehåller sig rätten att göra ändringar i specifikationen

Läs mer

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer

Teknikavsnitt. Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Teknikavsnitt Teknikavsnitt Beteckningar Omräkningsfaktorer Definitioner Hjälpmedel Ventilationens syfte Riktlinjer Ventilationsprinciper Ventilationssystem Omblandande ventilation Deplacerande ventilation

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação

Stûv. zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação zione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie installazione instalación instalação instalace installation installatie

Läs mer

Effektiva energilösningar för småhus

Effektiva energilösningar för småhus Effektiva energilösningar för småhus - En studie om värmepumpar för småhus LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg Byggnadsvetenskaper/ Byggnadskonstruktion Examensarbete: Shoaib Shakil Arton Nasufi

Läs mer