Installationshandbok flexpipe plus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationshandbok flexpipe plus"

Transkript

1 METRO THERM Installationshandbok flexpipe flexpipe plus plus för kontrollerad bostadsventilation Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Rund? Oval? Egal! Rund? Oval? Egal! Helios-logga

2 Installation av ventilationsaggregatet Aggregatets placering och montering Innehållsförteckning. Enkel och smart installation monteringstips för hantverkaren A Detalj "A" från KWL -systemhuset. Enkel och smart installation monteringstips för hantverkaren.... Aggregatets placering och montering.... Installation av systemkomponenterna för tilluft och frånluft Ljuddämpare IsoPipe rörsystem... 5 I detta kapitel får du praktiska tips för installationen av aggregatet och för monteringen av FlexPipe och IsoPipe rörsystemen. Ventilationsaggregat, placering och montering Sida Ljuddämpare tilluft och frånluft.. FlexPipe fördelningslåda FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar Installation av luftdonen Installation av systemkomponenterna för uteluft och avluft..... Avluft och direkt dragning av uteluftskanalen..... Insugning av uteluft via luftburen jordvärmeväxlare LEWT.... Injustering av ventilationsanläggningen.... Specialfall inom ventilation Grundläggande normer för dimensionering av en KWL -anläggning Teoretiska normer Aggregatval med hänsyn till motståndet i anläggningen Idrifttagnings- och injusteringsprotokol Mätprotokoll... 0 Sida 4 IsoPipe rörsystem tilluft och frånluft uteluftavluft Sida 5 FlexPipe fördelningslåda tilluft och frånluft Sida 6 FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar tilluft och frånluft Sida 7 Avluftskanal och direkt dragning av uteluftskanalen uteluftavluft Sida Uteluft via jordvärmeväxlare Sida. Aggregatets placering och montering Aggregatets placering ska bestämmas redan i planeringsfasen då den påverkar installationen för hela anläggningen på ett grundläggande sätt. Vid val av placering ska följande beaktas:... aggregatet ska installeras i en miljö som är frostfri året om.... kondensavloppet ska säkerställas på plats.... överföring av ljud och vibrationer till vardagsrum och sovrum ska vara utesluten.... samtliga nödvändiga inkommande ledningar (nätanslutning, sensorer, fjärrmanövrering) ska dras i god tid.... samtliga kanaler för tilluft, frånluft, avluft och uteluft ska utföras så korta som möjligt.... det ska finnas tillräckligt med plats för montering av aggregatljuddämpare på tilluftssidan och frånluftssidan.... uteluften ska inte belastas med avgaser eller lukt.... aggregatet ska vara lättåtkomligt för filterbyte, underhåll och rengöring.! Kondensbildning i aggregatet När värmen i frånluften överförs till tilluften bildas kondens i värmeväxlaren. För att avleda denna ska kondensavloppet i ventilationsaggregatet anslutas till ett vattenlås som utförs på plats (se bild). Placering på ouppvärmd vind + korta kanallängder + enkel kanaldragning för uteluft och avluft + enkel montering eventuellt inte möjligt med frostfri placering och installation av aggregatet och kondensavloppet eventuell ljudteknisk påverkan påkostad installation och anslutning av en jordvärmeväxlare (ovanligt) Placering i bostadsdelen + frostfri placering av aggregatet och frostfritt kondensavlopp möjliggörs + okomplicerat att dra kanaler för tilluft och frånluft i betongbjälklaget lämpligt utrymme måste finnas eventuell ljudteknisk påverkan kanaldragning för uteluft och avluft kan bli problematisk (risk för kortslutning - se kapitel..) Injustering Anslutning av kondensavloppet Sida Vattenlåset utförs på plats! Placering i källaren: + placering som underlättar underhåll + liten insats för inklädnader + optimal placering vid användning av en jordvärmeväxlare en direkt insugning av uteluft kan bli problematisk kanaldragning för tilluft och frånluft kräver ev. större insatser Untergeschos Untergeschoss

3 Installation av tilluft och frånluft Ljuddämpare Installation av IsoPipe rörsystemet. Installation av systemkomponenterna för tilluft och frånluft: B Detalj "B" från KWL -systemhuset.. Montering av IsoPipe rörsystemet C Detalj "C" från KWL -systemhuset.. Ljuddämpare!! Överhörningsljud Överhörningsljud är ljud som överförs mellan rummen via rörssystemet. I traditionella installationer med spirorör eller platta kanaler behöver överhörningsljudet beaktas i planeringen och förhindras genom att avse extra överhörningsljuddämpare. Tack vare den stjärnformade dragningen av Helios FlexPipe rörsystemet FRS bortfaller överhörningsljuddämpare. Insatsen för planering och montering förenklas och installationskostnaden minskar betydligt. Stomljud Stomljuddämpare används för att reducera överföring av aggregatljud till luftfördelningssystemet. Hänvisningar: På bostadssidan ska en ljuddämpare vardera avses i tillufts- och frånluftskanalen mellan aggregat och fördelningslåda. När luften sugs in eller blåses ut nära vistelserum, vilorum eller angränsande byggnader, rekommenderas att använda ljuddämpare också på uteluftssidan resp. avluftssidan. När man väljer ljuddämpare bör man beakta att ljuddämparens anslutningsdiameter inte ska vara mindre än diametern för rörsystemet som används för att ansluta ventilationsaggregatet till fördelningslådorna. Exempel: När man använder Helios IsoPipe rörsystemet IP 60 kan man t.ex. använda den elastiska ljuddämparen Helios SDE 60. Vidare bör ljuddämparen väljas så att dess genomsnittliga isoleringsmått uppfyller de nödvändiga gränsvärdena enligt DIN 409 A (00-0). Även här ger Helios KWL -periferin stora fördelar. Fördelar: Jämfört med konventionella spirorör bidrar det ljudabsorberande Helios IsoPipe rörsystemet, den Ljuddämpare SDE med IsoPipe på tilluftssidan och frånluftssidan invändigt isolerade Helios FlexPipe fördelningslådan samt den stjärnformade dragningen av Helios FlexPipe ventilationsrören betydligt till en ytterligare reducering av ljudeffektnivån. IsoPipe möjliggör en upp till 70% snabbare montering jämfört med isolerade spirorör, av följande anledningar: färre arbetssteg (avgradning, förskruvning och tätning bortfaller) tätning krävs endast inom vissa delar (se tabell nedan) lätt hantering och enkel bearbetning stickförbindelser med exakt passning Helios IsoPipe ger tekniska fördelar, tack vare: varaktig isolering som förhindrar kondensbildning ljuddämpande egenskaper en hygienisk och slät invändig yta som är lätt att rengöra beständig täthet tack vare optimalt avstämda formstycken Användningsområde: Som ersättning för spirorör, för luftkanaldragning: (a) från aggregatet till avluftsdonet resp. uteluftsdonet (se kapitel..5). (b) från aggregatet till FlexPipe fördelningslådan (se kapitel..) Monteringshänvisningar: Kapa i rät vinkel och avlägsna eventuella rester från röret. Som anslag eller hjälpreda vid kapning kan man använda IsoPipe rörsvepen IP-S... För att garantera tätheten ska delarna stickas in i muffen ända till anslaget. Vid vågrätt dragning ska lutningen mot aggregatet vara ca %. Infästningen av IsoPipe rören sker med IsoPipe rörsvepen IP-S... Röravsnitt kan sammanfogas med muffen IP-MU och sedan vidarebearbetas. Utelufts- och avluftskanaler ska tillläggsisoleras fackmannamässigt (se grå markeringar i tabellen nedan). Aggregatanslutning med IsoPipe Tabell : värmeisolering av luftkanaler Lufttyp och temperatur för luften i kanalen (Q L ) Omgivningsluftens temperatur och isoleringstjocklek vid kanaldragning (l = 0,045 W (m x K)) Minst utanför klimatskärmen, innanför byggnaden < 0 C (t.ex. tak) Förbättrat < 8 C (t.ex. källare) Minst Förbättrat innanför klimatskärmen Minst 8 C Förbättrat Uteluft Q AL (ångtät) Tilluft Q TL utan VÅV Tilluft Q TL = > 0 C med VÅV Tilluft Q TL = > 0 C med frånlufts-vp Tilluft Q TL = > 40 C Luftburen värme 60 80a b 40b Frånluft Q FL avluftq AL utan VÅV Avluft Q FL (ångtät) med VÅV ocheller frånlufts-vp a eller inga luftkanaler i denna del b får minskas i rummet som ska försörjas 4 5 5

4 Installation av tilluft och frånluft FlexPipe fördelningslåda Installation av tilluft och frånluft FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar.. FlexPipe fördelningslåda Det innovativa systemkonceptet för Helios FlexPipe rörsystemet möjliggör inte bara en snabb och komfortabel planering med KWL easyplan utan även en mycket enkel installation. För huvudkanalerna för tilluft och frånluft ska en luftfördelningslåda vardera avses. Därifrån dras de enskilda Flex- Pipe ventilationsrören i stjärnform, d.v.s. utan ytterligare formstycken eller överhörningsljuddämpare, DIREKT till respektive rum. Det nödvändiga antalet ventilationsrör per rum framgår av kanalschemat eller rumstabellen i KWL easyplan dimensioneringsassistenten. KWL easyplan-materialassistenten föreslår en passande fördelningslåda. Valet styrs av antalet nödvändiga ventilationsrör enligt din anläggningsplanering. Monteringshänvisningar Fördelningslådan ska helst placeras nära aggregatet. Med de medföljande resp. förmonterade montagebyglarna infästs denna med fördel i innertaket eller väggen. Vid installation på golvet ska det beaktas att fördelningslådan står stadigt. Revisionsöppningen ska alltid vara lättåtkomlig. De - och -radiga fördelningslådorna kan användas valfritt som genomgångsfördelare eller som 90 -fördelare. De anslutningsstosarna och öppningarna som inte behövs på fördelningslådan förses med de medföljande locken. Vid behov ska lämpliga åtgärder för stomljudisolering avses. Hänvisning: Märk de enskilda FlexPipe rören i teknikrummet med rumsbeteckning och typ av luft (frånluft eller tilluft) redan när de dras. På så sätt blir det enklare att tilldela de enskilda ventilationsrören vid anslutning till fördelningslådan. Detalj "D" från KWL -systemhuset D E Detalj "E" från KWL -systemhuset (se utfällbar sida)..4 FlexPipe rörsystem och anslutningsdelar. FlexPipe multi-fördelningslådor FRS-MVK: idealiskt för integrering i eller på bjälklaget. Väggmontering av FlexPipe fördelningslådan Använd de bifogade skruvarna för att fixera monteringsbygeln i fördelningslådan. installationsschakt inspektionsöppninganslutn.platta kan flyttas Helios FlexPipe försprång genom innovation: 50% färre komponenter än för andra luftfördelningssystem. Enkel planering och snabb montering med flexibel ändlös installation utan formstycken. Minimala flödesmotstånd och optimal rengöringsmöjlighet tack vara släta invändiga ytor. Antistatiskt, antibakteriellt och med neutral lukt tack vare en högkvalitativ beläggning av den invändiga ytan. FlexPipe finns i rund och oval form (utvändig-invändig Ø): FRS.. 75, runt: 756 mm, för flöden upp till 0 m³h. FRS.. 6, runt: 65 mm, för flöden upp till 0 m³h. FRS.. 5, ovalt: 5 x 4 mm, för flöden upp till 0 m³h. Allmänna hänvisningar för FlexPipe rörsystemet FRS FlexPipe röret dras direkt - utan förgrening - från fördelningslådan till respektive don i rummet. Kanaldragningen för FlexPipe rörsystemet kan ske nästan valfritt utifrån förutsättningarna på plats. Snäva böjar och små böjradier (< x D) kan utföras med den korta böjen FRS-B... För att säkerställa en jämn luftfördelning och injustering bör de enskilda rörsträckorna vara mellan 5 och 8 m långa. Anslutning av FlexPipe röret till fördelningslådan och anslutningsdelen Sätt in tätringen i rörets andra skåra utan att vrida den. Skjut in FlexPipe röret rakt ända till anslaget. Att applicera vanligt glidmedel på glidytorna och tätringen gör det lättare att föra in röret i anslutningsstosen. Tryck ner de röda fixeringsklamrarna på anslutningsdelen för att fixera röret i anslutningsstosen. Vid ingjutning: linda förbindelsen med krympband. Sätt in tätringen - använd glidmedel. Skjut in röret. Tryck ner fixeringsklamrarna på båda sidor. Rör med förbindelsemuff och tätring. Använd lämpliga skruvar och pluggar för infästning i väggen innertaket. FlexPipe rörförbindelse Två röränder sammankopplas enkelt med en förbindelsemuff (IP-VM..) och två tätringar

5 Installation av tilluft och frånluft Installation och montering av FlexPipe rörsystemet Installation av tilluft och frånluft Installation och montering av FlexPipe rörsystemet Viktiga hänvisningar avseende brandskydd och statik vid dragning av FlexPipe ventilationsrör i betongbjälklag. Helios FlexPipe ventilationsrör lämpar sig idealiskt för dragning i betongbjälklag. De ger betydligt större frihet vid en senare installation av värme- och VVS-ledningarna. Dessutom behöver man inte ta hänsyn till ventilationskanalerna när man planerar höjden för golvkonstruktionen. Tabellerna och installationsriktlinjerna nedan ska hjälpa att beakta eventuella krav avseende brandskydd och statik vid dragning i betongbjälklag. De ger också en bas för avstämning med statikern. a) Hänvisningar avseende brandskydd: Beroende på vilka brandklasser som behöver uppfyllas för bjälklag enligt DIN 40, del 4 för armerade betongplattor eller spännbetongplattor av normal betong med brännbara delar (t.ex. FlexPipe ventilationsrör) krävs vissa minsta bjälklagstjocklekar. Detaljerna framgår av tabell. Exempel: minsta bjälklagstjocklek för brandklass F0 - enfamiljshus: Räkneexempel Minsta underbyggnad ventilationsrör Utvändig diameter ventilationsrör Minsta överbyggnad ventilationsrör 50 mm (d) 75 mm (DN) 50 mm (d)* Rekommenderad minsta tjocklek Summa: 80 mm ** * Beakta hänvisningen avseende flytspacklets tjocklek! ** Det matematiska värdet är 75 mm, detta har rundats upp till nästföljande standardmått för bjälklag (80 mm). Värdet tar inte hänsyn till korsande kanaler resp. minsta tjockleken 00 mm vid beaktande av korsande tomrör för el. Vid kanaldragning i platsgjuten betong ska det beaktas att den nerkortade rörstosen (DN5) för FRSbjälklagslådan inte är kortare än,5 cm och att den nödvändiga minsta underbyggnaden är garanterad för ventilationsrören, med distanshållare ocheller en lämplig fixering. Vid kanaldragning i plattbärlag ska det beaktas att den nödvändiga minsta underbyggnaden ska säkerställas genom att regla upp FRS-bjälklagslådan och FlexPipe ventilationsröret (krävs i regel först från brandklass F0). Schutzvermerk nach DIN 4 beachten Tabell minsta tjocklekar för armerade betongplattor eller spännbetongplattor av normal betong med ventilationsrör enligt DIN 40 med brännbara delar Konstruktionskiss Byggnadsbeteckning d d d DN xdn Minsta täckning över* Minsta täckning under Minst avstånd mellan rören Rekommenderad minsta täcktjocklek vid linjekorsningar utan elektriska ledningar. Freimaßtoleranzen ISO DIN DIN... Datum Erst Maßstab :5 Werkstoff - Name Benennung fap MAßBLATT KATALOG Freig. Rekommenderad minsta täcktjocklek Montage Flex vid Pipe linjekorsningar med elektriska ledningar. Rohrsystem Systembild Zeichnungsnummer Blatt Mb Bl. Ersatz für Ersetzt durch Diese mit CAD erstellte Zeichnung darf nur per CAD geändert werden! DN = diameter ventilationsrör 75 mm eller enligt tillverkarens uppgift * Värdena gäller endast vid applicering av flytspackel med en minsta tjocklek på 5 mm. ** Uppgifterna i tabellen gäller också vid installation i platsgjutna betongbjälklag. Zust. Änderungs-Nr. Datum Name Tabell minsta avstånd för schaktutgångar i bjälklaget och fortsatt parallell kanaldragning med beaktande av DIN 40. Konstrukstionsskiss Konstrukstionsskiss b) Hänvisningar avseende statik: Vid dragning av FlexPipe rören i betongbjälklag ska de statiska kraven enligt den aktuella normen DIN 045- och förklaringarna i betongkalendern 0 uppfyllas. Följande minimikrav bör stämmas av med statikern: För platsgjutna bjälklag ska det vid röravstånd < x DN göras en statisk beräkning av den tvärgående kraften, eller så ska ett avstånd på x DN uppfyllas för FlexPipe rören. För prefabricerade plattbärlag ska armeringsstegarna dimensioneras så att den tvärgående kraften kan redovisas. DN Familjehus Familjehus Byggnad med låg takhöjd Byggnad större än fem våningar Schaktlösning för fem eller sex ventilationsrör vid en yttervägg med parallell kanaldragning. Schaktlösning för x 6 ventilationsrör där det inte är angränsande till en yttervägg. Kabelgångarna fästs på varje våning. Familjehus Byggnad med låg takhöjd Byggnad med låg takhöjd Byggnad större än fem våningar Byggnad större än fem våningar Lösningsmöjligheterna som visas i tabell är förslag som behöver kontrolleras i planeringen även avseende statiska krav. Exempel: Via ett invändigt schakt med måtten 40 x 4 cm kan man för en tvåvåningsbyggnad fördela 6 ventilationsrör per våning. Genom att ändra schaktets mått l = 40 cm eller b = 4 cm med 5 cm (rastermått) kan man vid behov öka antalet rör per våning med ventilationsrör. Installation och montering av FlexPipe rörsystemet FRS Kanaldragning i betongbjälklaget Gör en avstämning med konsulten som konstruerar stommen redan i planeringsfasen. När det gäller prefabricerade bjälklag ska följande detaljer meddelas till byggherrenkonsulten i god tid: Placering av intag och uttag för att undvika håltagning i efterhand. FlexPipe rördiameter för att garantera en problemfri dragning genom armeringsstegarna i prefabbjälklaget. Fixera rören noga för att förhindra att de flyter upp vid gjutningen. Vid parallell dragning av rören ska ett minsta avstånd på x DN uppfyllas. Spalten mellan bjälklagslådan och ursparingen i bjälklaget ska fyllas med skum före gjutning. Installation i platsgjutna betongbjälklag: Börja med att fixera locket till rörstosen på formen till den platsgjutna betongen. Montera sedan bjälklagslådan och säkra den mot glidning. Vid kapning av rörstosen ska det minsta krävda betongunderlaget (= minsta längd för rörstosen) beaktas. Installation på det råa bjälklaget Meddela placeringen för intag och uttag i god tid till byggherrenkonsulten. Utför ljudisolering mellan bjälklagslådagolvlåda och flytspackel genom att montera en stegljudsisolering. Rören kan fixeras med hålband. Installation i träregelkonstruktioner Vi rekommenderar att installera ventilationsrören i ett separat installationsskikt. Vid installation i ytterväggskonstruktionen ska kanaldragningen ske innanför klimatskärmen. Vid installation i träbjälklaget ska det beaktas hur bjälkarna går, eventuellt ska FRS installeras i ett mellantak eller undertak eller, om möjligt, ovanpå bjälklaget. Installation av runda rör i betongbjälklaget Standarddetalj Installation av ovala rör på det råa bjälklaget Standarddetalj Installation av ovala rör i träregelkonstruktioner Standarddetalj Teckenförklaring prefabriceratplattbärlag FlexPipe ventilationsrör armeringsstege 4 pågjuten betong 5 bjälklagslåda FRS-DWK.. med anpassningsbar stos 6 ventildon 7 spalt (fylls med skum!) 4 5 Teckenförklaring golvbeläggning flytspackel flytspackel resp. byggfolie 4 värme-stegljudsisolering 5 FlexPipe ventilationsrör 6 betongbjälklag 7 bjälklagslåda FRS-DWK.. med anpassningsbar stos 8 ventil Teckenförklaring puts isolering spånskiva 4 konstruktionsträ 5 värmeisolering glasull 6 ventilationsrör FRS-R.. 7 FRS-DWK.. med anpassningsbar stos 8 ångbroms och gips

6 Installation av tilluft och frånluft Luftintag och -uttag Installation Uteluft och avluft..5 Installation av luftdonen Vid urval av tilluftsdon och frånluftsdon ska följande beaktas: ljudnivå flöde strålutbredning (vid tilluftsdon) Hänvisningar för placering av tilluftsdon (galler, ventiler): Beroende på strålutbredningen kan montering ske i bjälklag, väggar eller golv, både nära innerväggar och i den utvändiga fasaden. Golvdon ska helst användas i kombination med golvvärme för att undvika att kall luft samlas vid golvet. Avståndet till zonen där personer vistas bör vara minst m. När luften förs in i vistelsezonen (t.ex. ovanför sittmöjligheter) ska den inte ge upphov till drag (hastighet, temperatur, turbulensgrad). Tilluftsdon ska inte placeras bakom gardiner, skåp eller synliga bjälkar. Beroende på tilluftsdonet ska avståndet till rummets hörn vara tillräckligt stort (ca 50 cm) för att undvika ogynnsamma strömningsförhållanden. Hänvisningar avseende placering av frånluftsdon: Frånluftsdon ska helst placeras högt i rummet, ca 0 cm nedanför eller direkt i innertaket. Frånluftsdon ska placeras i omedelbar närhet av lukt- och fuktkällor - dock inte direkt ovanför badkar eller duschar. Frånluftsdon ska inte placeras direkt ovanför radiatorer för att undvika onödiga ventilationsförluster. I kök ska frånluftsdon inte monteras direkt ovanför spisen för att undvika att fett avlagras i rörsystemet. I fettbelastade rum ska frånluftsdon med integrerade eller påbyggda filter användas (t.ex. Helios VFE 70 och VFE 90). TilluftsdonTVZ med rekommenderade avstånd montering i bjälklaget 50 cm Frånluftsdon KTV med rekommenderade avstånd 50 cm montering i bjälklaget 0 cm Exempelplanlösning med placering av tilluftsdon och frånluftsdon fel frånluft tilluft fel 0 cm väggmontering fel. Installation av systemkomponenterna för uteluft och avluft Kondensbildning utanför aggregatet Under uppvärmningsperioden transporteras kall luft (uteluft) i ventilationsröret mot ventilationsaggregatet resp. från aggregatet (avluft). Omgivningstemperaturen inom byggnaden är varmare än den transporterade luften. När isoleringen av utelufts- och avluftsrören saknas eller är bristfällig, kan kondens bildas utvändigt på röret. När man använder spirorör leder detta problem ofta till reklamationer. Här är Helios IsoPipe rörsystemet med sina tekniska och ekonomiska fördelar den idealiska lösningen (se kapitel..)... Avluftskanal och direkt dragning av uteluftskanalen a) Allmänna placeringshänvisningar För att uppnå så låga tryckförluster som möjligt ska kanalerna hållas så korta som möjligt. För att undvika en kortslutning över taket ska ett avstånd mellan uteluft och belastad avluft på minst m mellan uteluftsintag och avluftsdon säkerställas. Vägg- och takgenombrytningar genom byggnadens lufttäta skikt ska anslutas fackmannamässigt. I områden med mycket snö rekommenderas kanaldragning via väggen med ventilationsgaller. Speciella hänvisningar avseende uteluftskanalen: Vid insugningsstället bör en god luftkvalitet råda. Uteluftsintaget ska inte placeras i direkt närhet av kaminer, avfallsbehållare, gator eller avluftsdon. Insugningen av uteluft bör ske minst m över marken. För att minimera påverkan från yttre vindtryck ska uteluften inte sugas in på husets vädersida. När ett insektsgaller används ska den reducerade fria kanalarean och den ytterligare tryckförlusten beaktas. F Detalj "F" från KWL -systemhuset Manipulering av uteluftsintaget ska förhindras med lämpliga åtgärder. Såvida det inte används någon jordvärmeväxlare vid direkt insugning av uteluften rekommenderas ett värmebatteri för optimal frostfri drift av ventilationsanläggningen. Speciella hänvisningar avseende avluftskanalen På avluftssidan ska bullerpåverkan för tredje part ev. uteslutas genom att ansluta en ljuddämpare. Avluftsdonet ska inte placeras i direkt närhet av byggdelar eller ljusschakt då det kan bildas kondens vid låga temperaturer. b) Installation av avlufts- och uteluftskanalerna Vid val av takblypannan IP-BP.. ska taklutningen beaktas. Takhuven IP- DHS 5.. är utrustad med universaltakpannan IP-UDPS 5. Takhuv och takgenomföring ska fixeras väl. Genombrytningar av den lufttäta klimatskärmen ska tätas fackmannamässigt. För att undvika kondensbildning är takgenomföringarna IP-DH.. redan isolerade. För oisolerad takgenomföring krävs en fackmannamässig isolering i efterhand. Isoleringen av väggenomföringen kan ske genom att installera ett IsoPipe rör. Väggenomföring med IP-FKB.. fasad-kombinationskåpa IP-FKB.. Installation takgenomföring IP-DH..50 ursparing svep för infästning utförs på plats takhuv förzinkad blytakpanna ursparing ska isoleras IsoPipe -avluft IsoPipe - uteluft yttervägg 0

7 Installation Uteluft via jordvärmeväxlare Injustering av ventilationsanläggningen.. Insugning av uteluft via en jordvärmeväxlare För en optimal ventilationsdrift rekommenderar vi att installera en vätskeburen (SEWT) eller luftburen (LEWT) jordvärmeväxlare med -vägs-omkoppling för insugning av uteluft. Därmed tempereras den intagna uteluften perfekt både sommartid och vintertid. Mellan årstiderna kan man också koppla om till direkt insugning av uteluften. Kollektorröret ska läggas nedanför frostgränsen på ca,0,50 m djup. När den tillgängliga ytan är begränsad lämpar sig också ett utökat arbetsutrymme kring byggnaden. Mellan rör och byggnad och även mellan två kanaler ska ett minsta installationsavstånd på m för luftburna jordvärmeväxlare och 0,5 m för det vätskeburna alternativet hållas. För temporär fixering av röret före utfyllnad kan man använda armeringsjärn med lämplig böjning. Övriga hänvisningar finns i monterings- och driftanvisningen för Helios jordvärmeväxlarsystem. Speciella hänvisningar avseende luftburna jordvärmeväxlare LEWT Längden på kollektorröret för ett vanligt enfamiljshus ligger i regel på 5 till 50 m för system med ett rör med DN 00, beroende på klimatregionen och markens beskaffenhet. Röret bör installeras med en lutning på minst % mot kondensavloppet. Kondensavloppet ska anordnas på det lägsta stället - för byggnader utan källare i ett inspektionsschakt. Väggenomföringen ska tätas och isoleras. När det förekommer tryckande vatten ska en väggenomföring som är tät mot tryckande vatten användas. Insugningen av uteluft bör ske i tillräckligt stort avstånd från källor för buller och dålig luft. G Detalj "G" från KWL -systemhuset; bild SEWT Vätskeburen jordvärmeväxlare SEWT Installationsschema Komplett byggsats med avstämda komponenter luftvärmeväxlare inkl. filter regnskydd automatisk luftningsventil (tillbehör) huvudbrytare 4 anslutningsdosa 5 utvändig termostat 6 isolerad hydraulmodul med säkerhetsenhet 7 PE-HD-rör inkl. skruvförbindelser 8 expansionskärl med väggfäste och snabbavstängningsventil V* = rördragning på plats Luftburen jordvärmeväxlare LEWT: Installationsschema för byggnader med källarvåning Via väggenomföringen förs kollektorröret in i byggnaden under jord. Installationsschema uteluftsintag ca, m betongkrön utförs på plats utvändig termostat djup minst, m regnskydd minst m kollektorrör lutning mot kondensavloppet minst % ca 5-50 m Väggenomföring av kollektorrören (utförs på plats) styrskåp bypass spjäll väggenomföring ändlock till rengöringsöppning vattenlås till kondensavlopp förbindelse mellan värmeväxlare och hydraulenhet V* V* V* 7 8 anslutning uteluft KWL - aggregat:. Injustering av ventilationsanläggningen För mätning av enskilda flöden lämpar sig en differenstryckmätare med passande huv eller tratt. En utförlig beskrivning av mätmetoden kan laddas ner på i menyn Download > Planering och injustering.. Målsättningar för idrifttagning och injustering säkerställande av den nödvändiga minsta luftomsättningen inställning av de totala flödena inställning av rätt förhållande mellan totalt tilluftsflöde och totalt frånluftsflöde optimering av enskilda luftmängder i rummen. Kontroll av de allmänna förutsättningarna Installationen gjordes uteslutande med Helios ventilationskomponenter. Installationsarbetena är komplett slutförda och objektet är klart för inflyttning. Ritningsunderlagen för KWL - anläggningen föreligger. Anläggningens installatör är närvarande vid idrifttagningen och injusteringen. Samtliga relevanta anläggningskomponenter (aggregat, tilluftsdon, frånluftsdon osv.) är åtkomliga. Samtliga inredningsarbeten inkl. innerdörrar och golvbeläggningar är slutförda. Anläggningen har inte varit i drift under byggfasen. Samtliga överluftsanordningar är installerade.. Kontroll av förutsättningarna Är punkterna från checklistan i idrifttagnings- och injusteringsprotokollet (sida 0) uppfyllda? Är aggregatets bypass deaktiverad? Är aggregatet inställt på det planeradeberäknade driftsteget? Finns det tilluftsdon och frånluftsdon i samtliga rum? Är tilluftsdonen och frånluftsdonen öppna i samtliga rum? För FlexPipe rörsystem ska samtliga intags- och uttagsdon öppnas med samma (maximala) fria area. Riktvärden: frånlufts-tallriksventiler: ca varv, tillufts-tallriksventiler: ca 0 varv; vägg-golvgaller: max. öppningsarea. 4. Metod för mätning av de totala flödena Utrustning som krävs: differenstryckmätare tryckmätningsslangar styck tryckmätningsstosar 4 styck ev. batteridriven borrmaskin med en Ø 7,5 mm metallborr idrifttagnings- och injusteringsprotokoll (sida 0) Metod:. Sätt in tryckmätningsstosar med ett avstånd på ca 0-5 cm ovanför aggregatstosarna i samtliga rörledningar (UL, TL, AL, FL) och fixera dessa så att de inte kan ramla ut. I metallrör behöver ett hål borras i rörledningen med en borr med Ø 7,5 mm. För IsoPipe rör kan tryckmätningsstosarna tryckas igenom. OBS: Kontrollera när du tryckt igenom mätstosarna att inga materialrester blockerar genomgången! Mätning av tryckförlusten för att ta fram det totala uteluftsflödet:. För mätning av det totala uteluftsflödet ska tryckmätningsslangarna anslutas till tryckmätningsstosarna för uteluft och tilluft.. Koppla sedan in mätaren och tryck på knappen >0< (nollpunktsjustering). När knappen >0< har tryckts ska mätarens position helst inte ändras. 4. Sätt tryckmätningsslangarna på mätarens mätnipplar (se grafik nedan). Slangen för uteluft ska vara på > < och slangen för tilluft på >+<. 5. Avläs mätvärdet [Pa] och skriv in det i protokollet (sida 0). Anslutning av tryckmätningsslangarna till rörledningen och mätaren Totala frånluftsflödet Mätare Avluft Tillluft Frånluft Uteluft Mätning av tryckförlusten för att ta fram det totala frånluftsflödet: 6. För mätning av det totala uteluftsflödet ska tryckmätningsslangarna anslutas till tryckmätningsstosarna för avluft och frånluft. 7. Koppla sedan in mätaren och tryck på knappen >0< (nollpunktsjustering). När knappen >0< har tryckts ska mätarens position inte ändras. 8. Sätt tryckmätningsslangarna på mätarens mätnipplar (se grafik nedan). Slangen för frånluft ska vara på > < och slangen för avluft på >+<. 9. Avläs mätvärdet [Pa] och skriv in det i protokollet (sida 0). Totala tillluftsflödet Mätare * inte lämpligt för tryckande vatten.

8 Injustering av ventilationsanläggningen Specialfall inom ventilation Beräkning av de totala flödena utifrån aggregatets karakteristiska kurvor 0. Med hjälp av de uppmätta tryckförlusterna beräknas utifrån aggregatets karakteristiska kurvor det totala uteluftsflödet samt det totala frånluftsflödet (se bild till höger). Beakta att det finns olika karakteristiska kurvor för utelufts-tilluftsfläkten och avlufts-frånluftsfläkten. 5. Metod för mätning av flödena per rum Utrustning som krävs: differenstryckmätare tryckmätningsslang styck mättratt med mätnippel kantig och rund trappstege eller liknande idrifttagnings- och injusteringsprotokoll "Dataregistrering och beräkning av enskilda flöden" (sida ) miniräknare och penna Metod:. Sätt mättratten över donet som ska mätas så att mättrattens omlöpande gummitätning slutar tätt mot väggeninnertaket (se bilden till höger). OBS: Vid denna tidpunkt är mätslangen ansluten till mätnippeln på tratten, men inte till mätaren.. Koppla in mätaren och genomför en nollpunktsjustering med knappen >0<. Därefter ska mätarens position inte förändras.. Sätt tryckslangen på rätt mätnippel på mätaren (se bilden till höger), beroende på vad som ska mätas (tillluftsdon eller frånluftsdon). Tilluften ska alltid sättas på >+< och frånluften alltid på >-<. 4. Avläs mätvärdet och skriv in det i idrifttagnings- och injusteringsprotokollet "Dataregistrering och beräkning av enskilda flöden" (se sida ). Beakta en korrekt tilldelning av rum och kolumner (kolumn "Mätning " för första mätningen, kolumn "Mätning " för upprepad mätning). 5. Efter mätning av samtliga don ska mätvärdena [Pa] summeras för tilluft och frånluft. 6. Nu beräknas de enskilda luftmängderna per don med formeln nedan. Beräkning av de totala flödena utifrån aggregatets karakteristiska kurvor Differenstryckmätning för beräkning av flödena per rum V. don = DP don : DP: V. totalt : V. don : DP don x V. totalt DP differenstryck på donet [Pa] Summan av differenstrycken för samtliga tillufts- och frånluftsdon [Pa] Totalt utelufts- eller avluftsflöde [m h] flöde per don [m h] 7. Balansering av är-flödena mot börvärdena När fördelningen av de enskilda flödena motsvarar börvärdena (± 5%) krävs ingen efterjustering då avvikelsen kan vara orsakad av mättoleranser. När avvikelsen är större kan man få en annan fördelning av den totala luftmängden genom att reducera den fria arean på ventilen med för stort flöde ocheller genom att öppna ventilen med för lågt flöde något mer. OBS: Ändringar på en ventil påverkar alltid alla anda ventiler och eventuellt också det totala flödet! Vid areaförändringar (öppnastänga) på endast ett enskilt don ska därför generellt mätningen av de totala flödet samt mätningen av differenstrycket på samtliga don upprepas för respektive lufttyp (tilluft ocheller frånluft).. Specialfall inom ventilation Den gemensamma driften av en ventilationsanläggning med en eldstad och en fläktkåpa ställer speciella krav på anläggningen för vissa anläggningskonstellationer. Bild - Den parallella driften av ett centralt ventilationsaggregat, en eldstad som är oberoende av rumsluften ocheller en fläktkåpa med returluftsdrift innebär inga speciella krav för anläggningens teknik eller säkerhet. Beakta dock att det måste intygas med ett provningsintyg eller typgodkännande att eldstaden är oberoende av rumsluften. Bild Den parallella driften av ett centralt ventilationsaggregat och en eldstad som är beroende av rumsluften (kakelugn, gaspanna osv.) kräver en speciell säkerhetsanordning som övervakar eldstadens avgaskanalisering och som vid utlösning stänger av ventilationsanläggningen. Utlösning sker när undertrycket i rummet där den rumsluftberoende eldstaden är uppställt är mindre än 4 Pascal. Säkerhetsanordningen ska integreras i den rumsluftberoende eldstaden och kopplas ihop med ventilationsanläggningen. Installationen av säkerhetsanordningen utförs i regel av installatören som monterar eldstaden och ska besiktas av sotaren. Det rekommenderas därför att stämma av med båda parterna i god tid. Bild Den parallella driften av ett centralt ventilationsaggregat med en fläktkåpa med frånluftsdrift ska undvikas då detta leder till en drastisk ökning av frånluftsflödena. Det rekommenderas att använda en fläktkåpa med returluftsdrift. Skulle det ändå önskas en fläktkåpa med frånluftsdrift behöver man se till att tillräckligt mycket uteluft strömmar efter. Detta kan till exempel ordnas med en fönsterbrytare som automatiskt ställer upp fönstret när fläktkåpan sätts igång. (Bild ) Parallell drift av centralt ventilationsaggregat, eldstad som är oberoende av rumsluften och fläktkåpa med returluftsdrift Eldstad som är oberoende av rumsluften! inga krav tilluft Bild Parallell drift av centralt ventilationsaggregat, eldstad som är beroende av rumsluften och fläktkåpa med returluftsdrift Rumsluftberoende eldstad Säkerhetsanordning! krävs. Kontakta kakelugnsmontören och sotaren. tilluft Bild Parallell drift av centralt ventilationsaggregat, eldstad som är oberoende av rumsluften och fläktkåpa med returluftsdrift Eldstad som är oberoende av rumsluften tilluft frånluft frånluft frånluft fläktkåpa med returluftsdrift fläktkåpa med returluftsdrift fläktkåpa med returluftsdrift centralt ventilationsaggregat centralt ventilationsaggregat centralt ventilationsaggregat! Se till att tillräckligt med uteluft kan strömma efter

9 Planering och dimensionering Tilluft och frånluft Planering och dimensionering Tryckförlust uteluft och avluft 4. Grundläggande normer för dimensionering av en KWL -anläggning 4. Teoretiska normer Beräkning av flöden för maskinell ventilation. Basen för beräkning av de erforderliga luftmängderna för tilluft och frånluft är DIN 946-6: För den totala boytan beräknas det minsta uteluftsflödet med formeln nedan: q v,totalt,ne,nl = (-0,00 A NE ) + (,5 A NE ) + 0 [m ³ h] För frånluftsutrymmen definieras följande minsta frånluftsmängder efter rumstyp: minsta frånluftsflöden enligt DIN 946-6: för nominell ventilation Rum Frånluftsflöde m h * kök 45 kokvrå badrum, dusch 45 med WC WC, hobby, 5 tvättstuga bastu, 00 gym Summan av flödena för frånluftsytrummen enligt tabellen ställs mot det beräknade uteluftsflödet. Det större av dessa två värden väljs som dimensionerande flöde för objektet. Då en byggnad aldrig är till 00 % lufttät sker en så kallad infiltration av uteluft på grund av väderpåverkan. Objektets placering (bostadsområde med svaga eller kraftiga vindar) och byggnadens konstruktion (enfamiljshus eller flerfamiljshus) beaktas med fast definierade parametrar i beräkningsformeln för infiltrationsluftmängden. Beräkningsformeln är enligt följande: q v,inf,eff = f eff V. NE n 50 (dp50) f eff = korrektionsfaktor: för enfamiljshus och flerfamiljshus = 0,45 Þ fast definierade värden enligt DIN V NE = rumsvolym för objektet: n 50 = Þ fast definierad dp = svaga vindar: Pa, starka vindar: 4 Pa Þ fast definierad Denna infiltrations-luftmängd behöver inte tillhandahållas av ventilationsanläggningen och kan därför dras av från det beräknade och valda nominella ventilationsflödet enligt ovan. Det totala flödet som beräknats på detta sätt fördelas över frånluftsutrymmena och tilluftsutrymmena enligt fördelningsfaktorerna. Frånluft: Faktorn f för frånluftsutrymmet beräknas enligt följande: f = q v,r,min S q v,r,min frånluftsflöde (frånluftsutrymme) = totalt luftflöde x f Tilluft: För tilluftsutrymmen föreskrivs följande fördelningsfaktorer enligt DIN: Rum Fördelningsfaktor vardagsrum (± 0,5) sovrum, (±,0) föräldrasovrum, barnkammare mat-, arbets-,5 (± 0,5) gästrum (Dessa faktorer kan beroende på krav förändras med de värden som är angivna i parentes. En ändring av faktorerna är dock inte förberedd i KWL easyplan). Tilluftsflöde (rum) = totalt luftflöde x f Vid urval av ventilationsaggregatet ska det beaktas att anläggningen ska kunna komma upp i de erforderliga flödena för fuktskydd och forcerad ventilation samt för reducerad ventilation. Vid beräkningen av flödet för fuktskydd skiljer man mellan objekt med hög eller låg värmeisoleringsstandard. Bas för flödena är det dimensionerande flödet för nominell ventilation: q v,fukt,högt = qv nom 0, q v,fukt, lågt = qv nom 0,4 q v,reduc = qv nom 0,7 q v,forc,högt = qv nom, Beräkning av överluftsöppningar. Beräkningen av överluftsöppningar mellan tillufts- och frånluftsutrymmen och överluftszonen (hallen) sker på bas av den beräknade nominella luftmängden för de enskilda rummen. A ÖLD $ (, ( q v,ltm,r ) ) - k tätning,5 0,5 A ÖLD = erforderlig fri area mot rummet q v,ltm,r = tillufts- eller frånluftsflödet för rummet. Korrektionsfaktorn k tätning är 5 cm² när det inte finns någon tätning i innerdörren. När det finns en tätning (i sidan och uppe) är detta värde = 0. Förenklat kan man också avläsa och interpolera arean linjärt med nedanstående tabell "Överluftsflöde". Överluftsflöde i m³h Dörrar med tätning i sidan och uppe minsta fria area i cm² Dörrar utan tätning Dörrspalt vid dörrblad, bredd 74 cm höjd i mm Utförs på plats 4. Aggregatval med hänsyn till motståndet i anläggningen. För urval av det passande ventilationsaggregatet krävs i huvudsak två informationer: a) Nödvändigt totalt flöde Metoden för beräkning av det erforderliga totala flödet har redan beskrivits utförligt i kapitel 5.. Värdet som har beräknats för projektet inringar aggregatklassen avseende flödeskapaciteten. För att kunna välja ett konkret aggregat behöver man dock först beräkna tryckförlusten för ventilationsanläggningen. b) Tryckförlust för ventilationsanläggningen För manuell beräkning av tryckförlusten för ventilationsanläggningen antar man den mest "ogynnsamma" kanalen, detta är i regel den längsta rörsträckan mellan intag resp. uttag i rummet och uteluftsintag resp. avluftsuttag. Följande ska beaktas: Innan den längsta rörsträckan bestäms ska också aggregatets placering (källare, bostadsdel, vind) definieras - se även kapitel ), då denna väsentligt påverkar kanallängderna. I beräkningen av tryckförlusten ska (vid sidan om ventilationsröret) de enskilda motstånden vid det beräknade flödet beräknas och adderas för samtliga monterade detaljer i den mest ogynnsamma kanalen. Räkneexemplet nedan förklarar utifrån KWL -systemhuset hur man går fram för att beräkna tryckförlusten för den mest ogynnsamma kanalen (i detta fall: tilluftskanalen). Antaganden: totalt flöde: flöde på ventilen: 80 m³h 0 m³h H Detalj "H" från KWL -systemhuset Räkneexempel - tryckförlust för den mest ogynnsamma kanalen systemhuset Beteckning Enhet Antal V Dp (Pa) Dp tot. (Pa) Kurvatabell Tilluft tallriksventil KTVZ styck,0 0 0,0 0,0 Tryckförlust KTVZ Bjälklagslåda FRS-DWK.. styck,0 0 4,0 4,0 Tabell tryckförlust FlexPipe rör FRS-R.. meter 5,0 0,9 4,5 Tryckförlust FlexPipe rörsystem 4 Fördelningslåda FRS-VK.. styck,0 80 7,0 7,0 Tryckförlust FRS-VK Ljuddämpare FSD.. styck,0 80 6,0 6,0 Tryckförluströrledning DN 60 x faktor,5 6 IsoPipe böjar IP-B styck 4,0 80, 4,8 Tryckförlust IsoPipe IP-B 7 IsoPipe rör IP.. meter 7,0 80,0 4,0 Tryckförlust IsoPipe IP.. Väggdon IP-FBA 60 styck,0 80,0,0 beräknat Tryckförlust för anläggningen utan jordvärmeväxlare, 9 Jordvärmeväxlare inkl. uteluftsintag 5,0 med avdrag för väggdon då de redan ingår ovan,0 Tryckförlust för anläggningen med jordvärmeväxlare 4, Tab. beräkning av tryckförlusten bjälklagslåda FRS-DWK.. Beteckning Dp max. (Pa) Hänvisning Tilluft Frånluft vid max. flöde FRS-DWK Pa 6 Pa 40 m h FRS-DWK Pa 6 Pa 60 m h Tryckförlust KTVZ 5 Dp (Pa) 0,0 * tallriksvarv 4 mm till 9 mm 0 V m h Tryckförlust FlexPipe FRS-R.. Pa,9 V m h Dimensionerande område FRS-R 6, Ø 6 mm, max. 0 m h. Dimensionerande område FRS-R 75, Ø 75 mm, max. 0 m h. 0 Beräkningen ovan finns också på som information med möjlighet att beräkna spaltbredden för olika breda dörrblad

10 Planering och dimensionering Val av aggregat Idrifttagnings- och injusteringsprotokoll Hänvisning för FlexPipe rörsystem Den minimala resp. maximala längden för det flexibla ventilationsröret Flex-Pipe från fördelaren till donet bör vara mellan 5 och 8 meter. Hänvisning för jordvärmeväxlare När en jordvärmeväxlare LEWT är avsedd på uteluftssidan behöver man beakta motstånden i uteluftsintaget, röret osv. som uppstår till följd av detta. (se diagram över tryckförluster). c) Aggregatval Efter beräkning av det nödvändiga totala flödet och av tryckförlusten för ventilationsanläggningen bestäms det passande ventilationsaggregatet utifrån aggregats specifika kurva. I idealfallet kommer aggregatet upp i det erforderliga flödet i förhållande till den beräknade tryckförlusten på det mellersta effektsteget. Exempel Anläggningens parametrar som beräknats på de föregående sidorna är enligt följande: Anläggningens parametrar Nödvändigt totalt flöde frånluft: 90 m³h Nödvändigt totalt flöde tilluft: 80 m³h Total tryckförlust för anläggningen utan LEWT:, Pa När man ser till de totala flödena bör aggregat KWL EC 00 W användas. Utifrån aggregatens karakteristiska kurvor och den beräknade totala tryckförlusten för anläggningen ska man nu bestämma användbarheten (se driftpunkt B i den karakteristiska kurvan här intill). I det aktuella fallet är det möjligt att använda KWL EC 00 W. 4 Tryckförlust FRS-VK Pa 90 V m h Som tilluftsfördelare med inblåsningsriktning 90 max. dimensionerande område 50 m h (5 anslutningsstosar stängda). max. dimensionerande område 00 m h (samtliga stosar anslutna). 7 Tryckförlust IsoPipe IP.. Pa 7 Dimensionerande område IP.., per m rör. Karakteristik kurva KWL EC 00 W Dp fa Pa 90 KWL EC 00 W V m h Tryckförlust IsoPipe IP-B 9045 Pa dimensionerande område IP-B 90, 90 -böj. dimensionerande område IP-B 45, 45 -böj. 9 Tryckförlust LEWT-A med rör 90 V m h Dimensionerande område LEWT-A med rör. Med filter G och 40 m kollektorrör i rent tillstånd. B, 5 90 B = driftpunkt vid beräknad anläggningsparameter V m h V m h 5. Idrifttagning och injustering av ventilationsanläggningar med värmeåtervinning Byggprojekt: Installatör: Byggherre Firma Gatuadress Gatuadress Postadress Postadress Telefon Kontaktperson Installerat ventilationsaggregat: Anläggningens komponenter: Typ Eftervärmare el kw varmvatten kw PC-nr Förvärmare el kw varmvatten kw Källa monteringsdatum jordvärmeväxlare luftburen JVX vätskeburen JVX -vägs-system installerat (endast luft) Luftfördelningssystem: FlexPipe IsoPipe Spirorör Platt kanal Övriga Checklista: ja nej Aggregat Är aggregatet installerat i en frostfri miljö? Installationsplats-rum: Är ett kondensavlopp anslutet till aggregatet och frostfritt installerat? Är aggregatet driftklart? Funktionskontroll av reglage och test av alla driftsteg. Är tillvalen anslutna till aggregatet? (* = finns inte för alla aggregattyper) styck veckotimer, typ om känd: styck tryckdifferensbrytare styck CO -sensor(er)*, installationsplats(er) styck fuktsensor(er)*, installationsplats(er) styck KNX EIB- eller LON-gränssnitt* Är aggregatfiltret rent och korrekt monterat? Är värmeväxlaren ren? Luftfördelning Är luftkanalerna korrekt anslutna till aggregatet (korrekt stosbeläggning)? Är ljuddämpare installerade? Om ja, i vilka luftkanaler? tilluft frånluft avluft uteluft Avlufts- och uteluftskanal Avluft via taket Avluft via väggen Uteluft via taket Uteluft via väggen Är avlufts- och uteluftskanaler isolerade? om känt, IsoPipe eller isoleringstjocklek mm Är tillufts- och frånluftsdonen kompletta? Om känt - installerade enligt ritning? Vid användning av Helios-FlexPipe : Är ventilationsrören korrekt anslutna till fördelningslådan? Jordvärmeväxlare - om installerad Finns ett kondensavlopp till jordvärmeväxlaren och är det anslutet? Är luftfiltret i jordvärmeväxlaren korrekt monterat och rent? Övrigt Finns det en kakelugn, kamin eller gaspanna? Finns det en säkerhetsanordning? (utförs på plats!) Är överluft säkerställd, t.ex. genom kortning av dörrbladen nertill? Användaren har fått en introduktion (manövrering av styrfunktioner, underhållsarbeten o.s.v.) 8 9 9

11 Mätprotokoll DPdon DP V. totalt V. don = differenstryck på donet [Pa] = summan av differenstrycken för samtliga tillufts- eller frånluftsdon [Pa] = totalt utelufts- eller avluftsflöde [m h] = flöde per element [m h] Driftsteg som är inställt på ventilationsaggregratet: Uppmätt tryckförlust* (uteluftsstostilluftsstos): Totalt uteluftsflöde (enligt aggregatets karakteristiska kurva): [Pa] [m h] Tilluft: Rumsbeteckning Planerad luftmängd (m h) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) SUMMOR Uppmätt tryckförlust* (avluftsstosfrånluftsstos): Totalt uteluftsflöde (enligt aggregatets karakteristiska kurva): [Pa] [m h] Frånluft Rumsbeteckning Planerad luftmängd (m h) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) Mätning i Pa (uppmätt) Mätning i m h (beräknat) SUMMOR *HÄNVISNING: Summan av de uppmätta differenstrycken för de enskilda tillufts- resp. frånluftsdonen behöver inte stämma överens med de uppmätta tryckförlusterna för utelufttilluft resp. avluftfrånluft. Filtrens skick vid idrifttagning: rent, i nyskick lätt förorenat byte krävs Tilluft Frånluft Idrifttagning slutförd med framgång Idrifttagning slutförd, fel åtgärdas Idrifttagning avbruten, anledning enligt ovan (anmärkningar) Datum, ort Signatur installatör Signatur kund Signatur Helios-service 0

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00

VENTPLUS. Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden. Box 45 330 33 Hillerstorp Telefon +46 370 254 00 Fax +46 370 253 00 Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1. Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 4. Luften värms upp av radiatorn, stiger uppåt och vidare in i

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9

Innehåll. Allmänt 1. Handhavande 2. Underhållsanvisning 2. Installation 3. Inställningar 7. Projektering 8. Elschema 9 Innehåll Allmänt 1 Handhavande 2 Underhållsanvisning 2 Installation 3 Inställningar 7 Projektering 8 Elschema 9 Komponenter och tekniska data 10 CZ12037 PB2 Allmänt Tilluftaggregatet ComfortZone T12 är

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet.

Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. Hur du åtgärdar fukt, lukt och radon i golvet. 41 77 01 JAPE VENTGOLV 2013 När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner?

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Projekteringsanvisning för bostadsventilation

Projekteringsanvisning för bostadsventilation Projekteringsanvisning för bostadsventilation www.swegon.com PROJEKTERINGSANVISNING FÖR BOSTADSVENTILATION Projekteringsgång Luftflöden Luftflödet skall projekteras enligt gällande bestämmelser och rekommendationer

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning EL KONTROLLERA Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. KARTONGENS INNEHÅLL I leveransen av

Läs mer

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris

Heda. Byggelement. Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Heda Byggelement Hög kvalitet och flexibilitet till rätt pris Kostnadseffek tiva lösningar med prefabricerade byggelement I takt med att byggtiderna blir allt kortare och kraven på rationella lösningar

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat

lindab villaventilation Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat Lättare och luftigare familjeliv Villaventilation säkrar ett sunt inneklimat 2 Frisk och ren luft kan man inte ta för givet Luftlinjen till ett gott inneklimat Det finns många goda skäl till att få installerat

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R

FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R 94137S-05 2005-10 FLEXIT S4 X/TT-A4 X/TT-L4 X/TT S4 R S6 R S7 X/TT-A7 X/TT-L7 X/TT S7 R Monteringsanvisning Luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning S = Skåpaggregat V = Vindsaggregat X = Plattärmeväxlare

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån

PROJEKTERINGSRÅD. Buller i bostaden I denna broschyr får du tips om produkter som reducerar ljudnivån Installationsexempel Ljudreducerande Freshprodukter Typ Fresh Produkt Produktbeteckning Ljudnivåskillnad Luftkapacitet * l/s vid p Pa Dn,e,w C;C tr ) db) Fresh 0, håltagning Ø mm Väggvenatil db,0 l/s 0;-)

Läs mer

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör

Ross ventilationsrör. För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Ross ventilationsrör För ventilation av trossbotten och som tilluftsrör Elegant alternativ för ventilation av trossbotten Ross ventilationsrör är en elegant produkt för ventilation av husets krypgrund

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24

Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå 2013-09-24 Ventilationsutredning lägenhetsaggregat Östermalmsgatan Umeå En presentation av åtgärder i samband med utbyte av kryddhylleaggregat

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Kylbehov Sundbrolund äldreboende 2012-10-08 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Kylbehov Sundbrolund äldreboende Kund Landstinget Västernorrland - Olle Bertilsson Baltic Energy Lena

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 700S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC RT 7S-EC Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT 7S-EC Allmänt REC Temovex 7S-EC är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar.

PLANNJA PRO Husfabriker. akgenomföringar. Komplett sortiment för takgenomföringar. PLANNJA PRO Husfabriker akgenomföringar Komplett sortiment för takgenomföringar. Plannjas kompletta tak! Precis som en bil, består ett tak av väldigt många olika delar. Komponenter som exempelvis tar hand

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien

V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T. MK23 Serien V E N T I L A T I O N S A G G R E G A T MK23 Serien MK23 SERIEN Ventilationsaggregat MK23 serien finns i 44 storlekar med luftflöden från1000 m3/h upp till 80.000.m3/h, < 2.500 Pa. Även specialutföranden

Läs mer

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet?

Vem vill bo i en plastpåse? Det påstås ibland att byggnader måste kunna andas. Vad tycker ni om det påståendet? Lufttäta byggnader I exemplet diskuterar och förklarar vi varför det är bra att bygga lufttätt och vilka risker som finns med byggnader som läcker luft. Foto: Per Westergård Vem vill bo i en plastpåse?

Läs mer

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se

TAKGENOMFÖRINGAR. www.abcvent.se Takgenomföringar används huvudsakligen för säker anslutning av kanalsystem till takhuvar och takfläktar med eller utan ljuddämpande baffelsystem. ör bästa slutresultat anpassas takgenomföringar vid projektering

Läs mer

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Upp till 87% värmeåtervinning med vår unika motströmsväxlare REC Temovex luftbehandlingsaggregat Bra inomhusmiljö med hög

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet.

Funktion All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i bostaden kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. INSTRUKTION FÖR DRIFT & SKÖTSEL AV MINIMASTER I RADHUSEN JANUARI 2012 Till Systemet Minimaster finns bara i våra radhus, i punkthusen är det ett annat system. Minimastern är konstruerad att ge en balanserad

Läs mer

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft

KVD - Kondenskåpa med tilluft KVD. Kondenskåpa med tilluft KVD Kondenskåpa med tilluft KVD-kondenskåpa är speciellt lämpad för att uppfånga, kondensera och avlägsna ånga som kommer från diskmaskiner, kokkärl, och annan utrustning vars fettavgivning ligger på en

Läs mer

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder.

Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. Granab Ventilationssystem för effektiv undergolvventilation. Tillförlitligt system till låg totalkostnad för skolor, allmänna lokaler och bostäder. GRANAB Undergolvventilationssystem i kombination med

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

PODVENT 2.0. Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad PODVENT 2.0 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! Podvent passar både vid nyinstallation och utbyte.

Läs mer

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller

ALD. Ljuddämpande ytterväggsgaller Ljuddämpande ytterväggsgaller ALD Snabbfakta Mycket bra ljuddämpning Ett robust galler som tål svåra klimatförhållanden Kan fås i ett antal olika material Allmänt ALD-gallret reducerar effektivt buller

Läs mer

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar

Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Veremo system fläktrumsväggar och inspektionsdörrar Fläktrumsväggar Vi erbjuder ett komplett system av fläktrumsväggar och inspektionsdörrar. Vårt egenutvecklade system är väl förberedda för en smidig

Läs mer

Rätt montering = Ditt ansvar

Rätt montering = Ditt ansvar FDV - KANALSYSTEM/TILLBEHÖR Monteringsanvisning Ventilationsanläggning med värmeåtervinning 94007S-13 2015-02 Kännedom om korrekt montering är viktig för att: undvika fel och reklamationer få en nöjd slutkund

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått.

12) Terminologi. Brandflöde. Medelbrandflöde. Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. 12) Terminologi Brandflöde Brandskapat flöde avses den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet i rum där brand uppstått. Medelbrandflöde Ökningen av luftvolymen som skapas i brandrummet när rummet

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 250S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 5S RT-5S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-5S Allmänt REC Temovex 5S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox

Blue. Vallox. Sky. Blue. luftfördelningssystem. Teknisk instruktion. Vallox. Sky 1.09.390S 11.2.2011. Vallox Teknisk instruktion 1.09.390S 11.2.2011 Vallox Vallox är ett flexibelt, ljuddämpande och monteringsvänligt kanalsystem för ventilation. Tack vare snabb montering och ett ringa antal kanaldetaljer är Vallox

Läs mer

MONTERING & INSTALLATION

MONTERING & INSTALLATION REC EASY Systemskorsten utan klämband och pannkitt MONTERING & INSTALLATION För fastbränsle Inga klämband eller pannkitt Schaktfri även i halvisolerat utförande Snabb och enkel montering Säker inga värmebryggor

Läs mer

Förbered dig noga. Underarbetet.

Förbered dig noga. Underarbetet. När du väl valt kakel och klinkers rekommenderar vi att du sätter dig ner och planerar arbetet. På följande sidor får du en enkel beskrivning av hur du gör, vilka verktyg du behöver och hur du beräknar

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram

Två snabba sätt att bygga smyg på. VELUX komplett smyg VELUX monteringsram Två snabba sätt att bygga smyg på komplett smyg monteringsram Svenska AB velux.se lösningar för smyg Den perfekta inramningen av takfönstret En komplett installation betyder en snyggare, ljusare och mer

Läs mer

Intumex Wrap Montagevägledning

Intumex Wrap Montagevägledning Intumex Wrap Montagevägledning Grundförutsättningar för installation av brandtätning Tak- och väggkonstruktioner skall vara visuellt kontrollerade samt kontroll av bärighet och brandskydd skall vara utförd.

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Rak v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 -

yttervägg 5,9 5,9 3,6 4,9 - - Golv 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Tak 10,5 10,5 24 10,5 7 7 Fönster 2 2 4 3 - - Radiator 0,5 0,5 0,8 0,5 0,3 - B Lägenhetsmodell B.1 Yttre utformning Lägenheten består av tre rum och kök. Rum 1 och 2 används som sovrum, rum 3 som vardags rum, rum 4 som kök, rum 5 som badrum och slutligen rum 6 som hall. Lägenheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag hus ver. 2

Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Förfrågningsunderlag hus ver. 2 Måtten är inte hugna i sten utan kan ändras om det gör bygget billigare. Likaså om motsvarande byggmaterial finns med samma egenskaper så kan det räknas på, eller alternativ

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com

Ren luft inomhus! ET! NYHET! NYHET! NYH. Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin. www.ostberg.com Ren luft inomhus! Energiåtervinningsaggregatet HERU väggmodell för hälsan och ekonomin ET! NYHET! NYHET! NYH www.ostberg.com Innehåll NYA MÖJLIGHETER TILL REN LUFT INOMHUS.......3 ENERGIÅTERVINNINGSAGGREGAT

Läs mer

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN

ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN ETL FROSTGUARD ETT ENKELT SÄTT ATT FROSTSKYDDA VATTENLEDNINGEN Enkel och säker installation Självbegränsande värmekabel i komplett paket Utanpåliggande eller invändigt montage EN VÄRMEKABEL KLARAR FROSTSKYDDET

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning

Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Skötselinstruktioner och monteringsanvisning Rostfria Plåtarbeten Luxgatan 1 3 112 62 Stockholm Tel/fax 08-656 28 30 info@rostfriaarbeten.se 1 2 Markera toalettstolens plats i toalettutrymmet, i förhållande

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna

Värmeåtervinning av ventilationsluft. Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluft Förbättra inomhusklimatet och minska energikostnaderna Värmeåtervinning av ventilationsluften Ett sätt att ta vara på den förbrukade ventilationsluften, som annars

Läs mer

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren.

Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. Luften värms upp. Den varma luften blåses in i källaren. 0 Klart på en helg Kall luft sugs in via baksidan på solfångaren. SVÅRIGHETSGRAD: LÄTT SVÅRT Det gäller att mäta noga för placering av solfångaren. Köp hellre en som är lite för stor, och beställ solfångaren

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Friskluftsventilers ljudreduktion

Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga 6 Friskluftsventilers ljudreduktion Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Väggventiler...

Läs mer

Kanalsystemen. flexpipe plus. Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Flexpipe & Renopipe Revolution inom bostadsbyggande. Rund? Oval? Egal!

Kanalsystemen. flexpipe plus. Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Flexpipe & Renopipe Revolution inom bostadsbyggande. Rund? Oval? Egal! METRO THERM Kanalsystemen flexpipe plus Flexpipe & Renopipe Revolution inom bostadsbyggande Nie war ein Luftverteilsystem flexibler. Rund? Oval? Egal! Helios-logga Helios har KWL -lösningar för alla byggnadsinstallationer

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

1 / 8 125168/ 131022 SPISKÅPA TRINDA XM 2 / 8 125168/ 131022 S INSTALLATION 1 Spiskåpa TRINDA XM är avsedd för montering på vägg. Kåpan har motordrivet spjäll, halogenlampor och metalltrådsfilter. Installation,

Läs mer

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095

Nya. Fritidshus toaletter. Art nr. 1095 Nya Fritidshus toaletter Art nr. 1095 Förbränningstoalett 26.495 SEK Toamoa Förbränning Art nr 1002-02 Svensktillverkad Hygienisk Avloppsfri Två förbränningsprogram Säker Lätt installerad Toamoa är en

Läs mer