3M Personlig skyddsutrustning. Produktkatalog hörselskydd Skydda din. hörsel. Under tryggare förhållanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3M Personlig skyddsutrustning. Produktkatalog hörselskydd 2013. Skydda din. hörsel. Under tryggare förhållanden"

Transkript

1 3M Personlig skyddsutrustning Produktkatalog hörselskydd 2013 Skydda din hörsel Under tryggare förhållanden

2 Introduktion Innehåll Ta personligt ansvar för din säkerhet Hörselskydden för bullriga och farliga miljöer från varumärkena Peltor och E-A-R är välkända och världsledande. Med över 50 års erfarenhet erbjuder hörselskyddssortimentet Peltor och E-A-R tillsammans med 3M, produkter av utmärkt kvalitet, med en optimal balans mellan komfort och skydd. Vårt mål är att säkerställa att vi uppfyller era behov genom att tillhandahålla expertkunskaper, kvalitet och ypperlig service. Med vårt globala nätverk inom teknik, tillverkning och kompetens erbjuder vi mer än att bara utveckla produkter som hjälper de anställda att arbeta säkert och bekvämt. Den avancerade ingenjörskonst och teknik som varumärkena Peltor och E-A-R står för svarar mot de höga normer för kvalitet och innovationer som finns hos ett produktsortiment som utvecklas kontinuerligt, vilket ni som kunder kan förvänta er av 3M. Skydd hela vägen Vår uppgift är att bidra till att skydda människor på arbetsplatsen och hemma, i alla aspekter av livet. Vi tror att hälsa och säkerhet prioriteras i alla arbetsmiljöer och att högre komfort förbättrar skyddet för arbetarna, så att både produktiviteten och säkerheten ökar. Förutom att skydda människor är vår ambition också att skydda miljön. Det är därför vi har formulerat vårt mål att utveckla och använda säkra produkter som har minsta möjliga påverkan på människor, miljö och arbetsplatser. Innovationer som varar längre För att leverera vad vi lovar krävs en kultur av ansvar, kundinspirerad innovation och kunskaper baserade på en djup förståelse för kundens behov. Varumärket Peltor har genom sina kunders förtroende fått en ledande position inom hörsel- ögon-, huvud- och ansiktsskydd och erbjuder dessutom ett omfattande sortiment av hörselskydd som kan kombineras med kommunikationssystem. Samarbete 3M är mer än bara produkter. Vi samarbetar med distributörer, företagshälsovård och skyddsombud för att skydda anställda som arbetar i farliga miljöer. Med lokala kontor över hela världen kan 3M erbjuda kunderna hjälp på plats. Kompanjonskap för säkerhet Många välkända företag har valt produkter från Peltor för optimal säkerhet på arbetsplatsen. Med kundanpassat tryck på produkter och förpackningar kan även våra säkerhetsprodukter bidra till att stärka ert varumärke. Produkterna indelade efter dämpning GRÖN OPTIME ALERT SYSTEM RNR* < 85dB(A) Hörselskydd ska finnas tillgängligt vid bullernivåer över 80 db. GUL OPTIME ALERT SYSTEM 83 db(a) - 93 db(a) Hörselskydd ska användas vid bullernivåer över 85 db. RÖD 1 OPTIME ALERT SYSTEM 87 db(a) - 98 db(a) Hörselskydd är vid denna bullernivå obligatoriska. Hörselskydd med denna märkning dämpar höga frekvenser mycket bra. RÖD 2 OPTIME ALERT SYSTEM 94dB(A) - 105dB(A) Hörselskydd är vid denna bullernivå obligatoriska. Hörselskydd med denna märkning dämpar höga och medelhöga frekvenser mycket bra. RÖD 3 OPTIME ALERT SYSTEM 95 db(a) db(a) Hörselskydd är vid denna bullernivå obligatoriska. Hörselskydd med denna märkning dämpar buller i alla frekvenser mycket bra. OBS: Vid nivåer över 95 db(a) behöver en noggrann bullerutredning göras för att rätt produkt ska kunna väljas ut. Produkter med grön och gul märkning är inte lämpliga att använda i lågfrekvent buller. 10 Ultrafit 14 - SNR 14dB 9 E-A-Rflex 20 - SNR 20dB 9 Caboflex - SNR 21dB 9 Flexicap - SNR 21dB 10 Ultrafit 20 - SNR 20dB 10 ClearE-A-R 20 - SNR 20dB 10 Ultratech - SNR 21dB 6 Classic - SNR 28dB 6 Classic small - SNR 28dB 8 Express - SNR 28dB 8 Pistonz - SNR 25dB 9 E-A-Rcaps - SNR 23dB 9 Pulsar - SNR 23dB 9 Swerve - SNR 26dB SNR 26dB 9 Reflex - SNR 26dB SNR 25dB 12 Peltor X1 -SNR 26/27dB (beroende på version) 16 H505B - SNR 24dB 17 H31 - SNR 27/28 db (beroende på version) 21 Optime I - SNR 26/27/28dB (beroende på version) 22 Bulls eye I - SNR 27dB 26 Peltor KID - SNR 27dB 6 Classic med snöre - SNR 29dB 10 Tri-Flange med snöre - SNR 29dB 10 Tracer - SNRr 32dB 10 Ultrafit - SNR 29dB 13 Peltor X2 - SNR 30/31dB (beroende på version) 13 Peltor X3 - SNR 32/33dB (beroende på version) 14 Peltor X4 - SNR 32/33dB (beroende på version) 20 Optime II för livsmedelsindustrin - SNR 30dB 22 Bulls eye I - SNR 31dB 23 Optime I - SNR 30/31dB (beroende på version) 24 Optime PTL - SNR 29/31dB (beroende på version) 6 Classic Soft - SNR 36dB F/1130F - SNR 34dB 7 E-A-Rsoft Yellow Neons - SNR 36dB 7 E-A-Rsoft metalldetekterbara - SNR 36dB SNR 37dB 7 E-A-Rsoft FX - SNR 39dB 8 No-Touch - SNR 35dB 8 Push-Ins - SNR 38dB 10 Ultrafit X - SNR 35dB 14 Peltor X5 - SNR 36/37dB (beroende på version) 22 Bulls eye I - SNR 35dB 25 Optime I - SNR 34/35 db (beroende på version) Produkterna indelade efter typ 4 Bullerdirektiv 5 EU:s bullerlagstiftning 5 Optime Alert System Rullade hörselproppar 6 Classic 6 Classic Soft 6 Classic Small F/1130F 7 E-A-Rsoft Yellow Neons 7 E-A-Rsoft FX 7 E-A-Rsoft metalldetekterbar Hörselproppar med skaft 8 Express 8 No-Touch 8 Push-Ins 8 Pistonz Hörselproppar med bygel 9 E-A-Rcaps 9 E-A-Rflex 20 9 Caboflex 9 Flexicap 9 Pulsar 9 Swerve 9 Reflex Flergångsproppar 10 Ultrafit 10 Ultrafit Ultrafit ClearE-A-R UltraTech Tracer 10 Ultrafit X 10 Tri-Flange 12 Peltor X1 13 Peltor X2 13 Peltor X3 14 Peltor X4 14 Peltor X5 16 H505B - Hörselskydd för svetshjälmar 17 H31 Välj rätt hörselskydd Valguider 20 Optime II för livsmedelsindustrin 21 Optime I 22 Bull's Eye, I, II och III 23 Optime II 24 Optime PTL (Push To Listen) 25 Optime III 26 Peltor KID Ljudmätare 27 Bullermätare SD Bullerindikator NI-100 Teknisk information 28 Örat i genomskärning - hörselskador 29 Lätt att skada - lätt att skydda 30 Användning och skötsel av hörselskydd Dämpningsdata

3 Teknisk information Bullerdirektiv Direktiv 2003/10/EG om buller är ett av flera direktiv som är framtaget för att se till att anställda är skyddade mot fysiska risker på sitt arbete. Hörselskador är fortfarande bland de vanligaste arbetsskadorna inom industrin, trots viss framgång att med lagstiftning begränsa antalet skadade. Kostnaden är hög för företagen, men lidandet för den drabbade är ett betydligt högre pris att betala. Hörselskador orsakade av buller går dock att förebygga helt med rätt åtgärder. I första hand ska man utvärdera alternativa arbetsmetoder, utrustningen och arbetsplatsens utformning samt om det är möjligt att begränsa bullret vid källan. För det buller som ändå återstår finns hörselskydd. I 3M:s sortiment finns allt från hörselproppar till mycket avancerade kommunikationsheadset. En valguide i mitten av katalogen finns till för att hjälpa dig välja. Insats- och gränsvärden Alla värden för bullerexponering är ett genomsnitt av en åttatimmars arbetsdag, med undantag för toppvärden (stöt- eller impulsljud) vilka refererar till en enstaka händelse. Det finns även alternativet att fördela bullernivån på en 40-timmarsvecka. Ett insatsvärde är en punkt där vissa definierade åtgärder måste vidtas. Gränsvärdet är den bullernivå vid örat som inte får överskridas. Nedre insatsvärde 80 db(a) kontinuerligt eller 112 pa (135 db(c)) toppnivå EU:s bullerlagstiftning I enlighet med EU:s nya bullerlagstiftning måste arbetsgivare tillhandahålla lämpliga hörselskydd vid bullernivåer överstigande 80 db(a). Sedan februari 2006 måste samtliga av EU:s medlemsländer följa det nya direktivet. Kontinuerlig vistelse i bullernivåer som överstiger 80 db(a) kan leda till permanenta hörselskador. Många anställda, som inte omfattades av den tidigare lagstiftningen, måste nu bära hörselskydd. Till exempel kan arbetare inom lätt industri och diversearbetare samt personal i barer och offentlig sektor vara utsatta för otillåtna bullernivåer och i behov av lämpliga skydd. Det kan vara svårt att välja rätt hörselskydd för dina behov. Hörselskydden ska varken skydda för mycket eller för lite. För detta har 3M ett urvalssystem som är enkelt att använda för produkter från 3M, E-A-R och Peltor och som underlättar valet av lämpliga hörselskydd för den aktuella bullernivån. Vårt system bygger på en logisk färgklassificering som förenklar urvalsprocessen. Det har sina rötter i den mycket uppskattade märkning som användes för sortimentet Peltor Optime. Skillnaden är att den här märkningen är bredare och täcker fler bullersituationer. Bedöm risknivån Vidta åtgärder för att minska exponeringen Underrätta de anställda om risken Tillhandahåll lämpliga hörselskydd Utbilda och informera om risken och genomför kontrollåtgärder Utför audiometri om riskbedömningen visar att det föreligger risk för hälsan Övre insatsvärde Allt ovanstående Användning av hörselskydd är obligatoriskt Audiometri krävs Gränsvärde för exponering 85 db(a) kontinuerligt eller 140 pa (137 db(c)) toppnivå 87 db(a) kontinuerligt eller 200 pa (140 db(c)) toppnivå Optime Alert System Vårt system bygger på en logisk färgklassificering som förenklar urvalsprocessen. Ta först reda på den aktuella bullernivån. Titta sedan på symbolerna nedan och fastställ i vilket spann som bullernivån ligger. Notera vilken symbol som gäller för er arbetsplats och välj produkter med samma symbol ur vårt breda sortiment. OBS! Vid nivåer över 95 db behöver en noggrann bullerutredning göras för att rätt produkt ska kunna väljas ut. Produkter med grön och gul märkning är inte lämpliga att använda mot buller i låga frekvenser. Denna gräns får aldrig överskridas Nivån är vid örat, det vill säga med hänsyn tagen till de hörselskydd som används Hörselskyddsstandarder EN Fysikaliska provningsmetoder EN Akustiska provningsmetoder EN Kåpor EN Proppar EN Kåpor monterade på industrihjälm EN Nivåberoende kåpor EN Kåpor med aktiv bullerdämpning EN Kåpor med elektrisk ljudingång EN Nivåberoende proppar EN 458 Val, användning, skötsel, underhåll EN Kåpor med ljudåtergivning för underhållningsändamål RNR* < 85dB(A) Hörselskydd ska finnas tillängligt vid bullernivåer över 80 db. 83 db(a) - 93 db(a) Hörselskydd ska användas vid bullernivåer över 85 db. Hur ska du välja rätt hörselskydd? 1. Mät bullernivån Antingen känner du till bullernivån eller så gör du en noggrann bullermätning. 87 db(a) - 98 db(a) Hörselskydd är vid denna bullernivå obligatoriska. Hörselskydd med denna märkning dämpar höga frekvenser mycket bra. 94dB(A) - 105dB(A) Hörselskydd är vid denna bullernivå obligatoriska. Hörselskydd med denna märkning dämpar höga och medelhöga frekvenser mycket bra 95 db(a) db(a) Hörselskydd är vid denna bullernivå obligatoriska. Hörselskydd med denna märkning dämpar buller i alla frekvenser mycket bra. 2. Hitta den symbol som bäst motsvarar bullernivån När bullernivån är uppmätt, använd Optime Alert System och ta reda på vilken symbol som gäller för era förhållanden. 3. Välja hörselskydd Titta efter symbolen när du väljer hörselskydd. = 4 5

4 Hörselproppar Hörselproppar E-A-R Classic hörselpropp Rullade hörselproppar i Polyuretan (PU) Classic hörselproppar är tillverkade av mjukt, energiabsorberande Våra rullade hörselproppar är tillverkade av ett skum som utvidgas polymerskum som ger utmärkt skydd för hörseln samtidigt som de är långsamt och ger hög komfort och ett bra skydd. Den koniska formen bekväma. Idealiska att använda överallt där buller är ett problem, både passar i de flesta hörselgångar och gör proppen lätt att använda. för arbete och fritid. Classic hörselproppar finns i flera alternativ för När du har satt in dem i örat, utvidgas hörselpropparna och ger en olika behov. tätslutande och säker passform. + + Energiabsorberande skum för ett jämnt tryck + + Fuktresistent, hjälper till att förhindra att fukt byggs upp i hörselgången + + Utformad för att passa de flesta hörselgångar med optimal komfort och skydd + + Proppens ytstruktur minskar risken för rörelse och hjälper till att upprätthålla en effektiv tätning Lättanvänd + + Packad i en behändig och återförslutbar Pillow pack Kompatibel med + + Utformad för att vara kompatibel med annan personlig skyddsutrustning E-A-R Classic utan snöre Artikelnummer: PP SNR: 28dB E-A-R Classic med snöre Artikelnummer: CC SNR: 29dB SNR: 28dB Andra E-A-R Classic produkter E-A-R Classic Soft Mjukare hörselproppar för ökad komfort Artikelnummer, med snöre: PR , utan snöre: PP SNR: 36dB + + Mjuk, icke-allergiframkallande skum ger lågt tryck mot örats insida + + Slät yta som står emot smuts och gör dem mer hygieniska, hållbara och bekväma Lättanvänd + + Konisk form passar i de flesta hörselgångar och gör proppen lätt att använda + + Endast en storlek + + One-Touch refillbehållare finns att beställa + + Hög SNR på 37dB Kompatibel med + + Utformad för att vara kompatibel med annan personlig skyddsutrustning 3M 1100 Finns endast utan snöre Artikelnummer: 1100F SNR: 37dB Andra rullade hörselproppar 3M 1120F/1130F Passar särskilt för korta eller smala hörselgångar Finns med och utan snöre Artikelnummer, utan snöre: 1120F, med snöre: 1130F SNR: 34dB E-A-Rsoft Yellow Neons E-A-R standard PU-hörselpropp Finns endast utan snöre Artikelnummer: ES SNR: 36dB 1100 Classic (utan snöre) E-A-R Classic Small Mindre diameter för små hörselgångar Finns endast utan snöre Artikelnummer: AM SNR: 28dB SNR=37dB H=37dB. M=34dB. L=31dB E-A-Rsoft FX Den högsta dämpningen Artikelnummer: ES SNR: 39dB SNR=28dB H=30dB. M=24dB. L=22dB E-A-R One-Touch dispenser Artikelnummer: PD (levereras utan proppar) 3M 1100B och 3M 1120B refillbehållare E-A-R One-Touch dispenser E-A-Rsoft metalldetekterbar Den metalldetekterbara engångsproppen med snöre Artikelnummer: ES A SNR: 36dB 6 3M One-Touch refillbehållare för 3M 1100B och 1120B hörselproppar 7

5 Hörselproppar Hörselproppar Hörselproppar med skaft Hörselproppar med bygel Hörselproppar med skaft är mycket lätta att använda eftersom de Hörselproppar med bygel är enkla att använda, praktiska och mycket inte behöver rullas: använd bara det mjuka, böjbara skaftet och sätt bekväma. De går snabbt att sätta in och ta ur och kan hänga runt halsen in hörselproppen i rätt läge för utmärkt skydd. I och med att du inte när de inte används, vilket gör att de är idealiska när du behöver sätta i behöver röra vid skummet när de sätts in är dessa bland de mest och ta ur dem ofta. Utbytesproppar finns till de flesta modeller vilket gör hygieniska hörselpropparna på marknaden. dem mer kostnadseffektiva. + + Unik konstruktion gör att skummet enkelt pressas samman + + Glider mjukt in i örat och expanderar långsamt för en effektiv tätning i de flesta hörselgångar E-A-R Express Artikelnummer, med snöre: EX , utan snöre: EX SNR 28dB + + Extremt lätt + + Mycket lågt tryck + + Propparna tätar hörselgången som ett lock E-A-Rcaps Utbytesproppar finns att beställa Artikelnummer: EC SNR 23dB Lättanvänd + + Finns med och utan snöre + + Behöver inte rullas + + Tvätt- och återanvändningsbara + + Eftersom du inte behöver röra vid skummet när de sätts in, behöver du inte heller tänka på att tvätta dina händer Andra hörselproppar med skaft: Lättanvänd + + Kan bäras under hakan (Under-The-Chin (UTC)) eller bakom huvudet (Behind-The- Head (BTH)) + + Lättanvänd + + Idealisk för personer som regelbundet går in i och ut ur bullriga miljöer + + Utbytesproppar finns att beställa Andra hörselproppar med bygel E-A-Rflex 20 Bygelproppen med låg dämpning Artikelnummer: RF SNR: 20dB Kompatibel med + + Utformad för att vara kompatibel med annan personlig skyddsutrustning 3M No-Touch De färgglada hörselpropparna med snöre Artikelnummer: PN SNR: 35dB Kompatibel med + + Utformad för att vara kompatibel med annan personlig skyddsutrustning E-A-R Caboflex Bygelproppen med koniskt formade proppar Utbytesproppar finns att beställa Artikelnummer: CF SNR: 21dB 8 Express SNR=28dB H=30dB. M=24dB. L=22dB E-A-R Push-Ins Hörselproppen med skaft och hög dämpning Finns med och utan snöre Artikelnummer, med snöre: EX , utan snöre: EX SNR: 38dB 3M Pistonz Hörselproppen designad för motorsport och fordonsindustrin Extra bekvämt skum Artikelnummer: PN SNR : 25dB E-A-RCAPS (I UTC-läge) SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB 3M 1310 Böjbar bygel, lätt att sätta på Utbytesproppar finns att beställa Artikelnummer: 1310F SNR : 26dB E-A-R Reflex Reflex-bygeln som kan ställas in i flera lägen, koniskt formade proppar Utbytesproppar finns att beställa Artikelnummer: RF SNR : 26dB E-A-R Flexicap Med bygel som kan ställas in i flera lägen Utbytesproppar finns att beställa Artikelnummer: FX SNR: 21dB 3M Pulsar Design och ergonomi Artikelnummer: PN A SNR : 23dB E-A-R Swerve Bygeln kan skjutas framåt och bakåt och ställas in efter öronen Utbytesproppar finns att beställa. Artikelnummer: SW SNR : 26dB 9

6 Hörselproppar Flergångsproppar Flergångspropparna tillverkas av mjuka material som har formats för att passa i örat. Vanligtvis finns de med snöre, så att de inte tappas bort. Dessa återanvändbara hörselproppar är bekväma, hygieniska och ekonomiska. De patenterade hörselpropparna med tre mjuka utstående kanter behöver inte rullas. De finns i flera olika modeller och skyddsnivåer. + + Unik och patenterad design med tre mjuka utstående kanter för en perfekt passform och komfort + + Lätt att passa i örat för ett kontinuerligt och bekvämt skydd + + Hög dämpning: SNR 29dB Lättanvänd + + Finns med snöre så att de inte tappas bort + + Tvätt- och återanvändningsbara Mångsidig + + Olika versioner för olika behov: metalldetekerbar, hög- och lågdämpande E-A-R Ultrafit Artikelnummer, med snöre: UF , med ask: UF SNR: 29dB Andra flergångsproppar: E-A-R Ultrafit 14 Lågdämpande med snöre Artikelnummer: UF SNR: 14dB E-A-R Ultrafit 20 Lågdämpande med snöre Artikelnummer: UF SNR: 20dB Kompatibel med + + Utformad för att vara kompatibel med annan personlig skyddsutrustning ClearE-A-R 20 Den nästintill osynliga hörselproppen Artikelnummer: UF SNR: 20dB Ultrafit SNR = 29dB H = 30dB M = 26dB L = 24dB APVf = Mf - sf E-A-R UltraTech Med UltraTech hörselproppar går det mycket lätt att uppfatta tal, varningssignaler och maskinljud, samtidigt som skadligt buller dämpas effektivt Utan snöre Artikelnummer: UT SNR: 21dB 3M Tri-Flange Komfort och design Med snöre Artikelnummer: PN SNR: 29dB E-A-R Ultrafit X Flergångsproppen med hög dämpning Med snöre Artikelnummer: UF SNR: 35dB E-A-R Tracer Den metalldetekterbara versionen Med snöre Artikelnummer, med snöre: TR , med ask: TR SNR: 32dB 3M 1271 Flergångsproppen med praktisk förvaringsbox Artikelnummer: 1271F SNR: 25dB 3M ClearE-A-R ClearE-A-R 20 har utvecklats för optimal dämpning i miljöer med medelhög ljudnivå, utan att möjligheten till kommunikation med kollegor eller kunder hindras. Hörselproppen designades ursprungligen för musik- och nöjesindustrin där man vill ha ett så diskret 10 hörselskydd som möjligt. 11

7 3M Peltor X-serien Sätter en ny standard DESIGN, KOMFORT och DÄMPNINGSTEKNIKER. 3M har utvecklat den nya 3M Peltor X-serien hörselskydd baserat på dessa tre hörnstolpar. Kompletterat med användarvänlighet och att det är enkelt att identifiera produkterna i den nya serien gör 3M Peltor X den nya referensen för hörselkåpor. Våra kunder är en ständig källa till inspiration att utveckla nya produkter som i sin tur driver utvecklingen av en allt bättre upplevelse hos användaren. 3M Peltor X2 3M Peltor X2 hörselskydd liknar X1 kåporna med tillägg av följande. + + Färgkodningen gul indikerar att X2 är en produkt för medelhög till hög dämpning + + Förbättrad dämpning, SNR 31dB 3M Peltor X2 med hjässbygel Artikelnummer: X2A SNR: 31dB Andra modeller 3M Peltor X2 med hjälmfäste Artikelnummer: X2P3 SNR: 30dB 3M Peltor X1 3M Peltor X3 En ny serie hörselskydd gör entré. Låt oss börja med att presentera 3M Peltor X-serien genom 3M Peltor X1. 3M Peltor X1 med hjässbygel Artikelnummer: X1A SNR: 27dB 3M Peltor X3 hörselskydd är den första i vår nya produktserie som använder sig av tekniken med en speciellt formgiven mellandel som 3M Peltor X3 med hjässbygel Artikelnummer: X3A SNR: 33dB + + Smala kåpor med god dämpning som möter behovet hos de flesta industriapplikationer + + SNR 27dB + + Formgiven för lätt vikt + + En logisk färgkodning: grön indikerar första nivåns dämpning inom den nya serien Andra modeller 3M Peltor X1 med hjälmfäste Artikelnummer: X1P3 SNR: 26dB förbättrar dämpningen utan att behöva ta till en dubbelskals design. Detta ökar utrymmet inne i kåpan vilket är bekvämare för användaren. + + Hög dämpning i en enkelkåpsdesign, SNR 33dB + + Extremt lätt och smidig jämfört med liknande hörselskydd + + Färgkodningen förenklar valet av rätt produkt ur serien. Röd indikerar att lämpligt användningsområde är i miljöer med kraftigt buller + + X3 dämpar särskilt effektivt buller i de lägre frekvenserna Andra modeller 3M Peltor X3 med hjälmfäste Artikelnummer: X3P3 SNR: 32dB 12 13

8 3M Peltor X4 Högdämpande hörselskydd innebar förr stora klumpiga kåpor. Men inte nu längre. 3M Peltor X4 hörselskydd dämpar ljud upp till 33dB och har en smidig och estetiskt tilltalande design. + + Speciell färgkodning förenklar valet + + Extremt tunna lättviktskåpor gör dem lätta att använda tillsammans med annan skyddsutrustning från 3M + + Fluorescerande gulgrön färg säkrar god synlighet vid utomhusarbete och förbättrar genom det säkerheten + + Ny speciellt utformade dämpningskuddar och innovativa material i skummet i hygiensatserna ger trots sitt nätta format ett utmärkt skydd mot buller från låga till höga frekvenser 3M Peltor X4 med hjässbygel Artikelnummer: X4A SNR: 33dB Andra modeller 3M Peltor X4 med hjälmfäste Artikelnummer: X4P3 SNR: 32dB 3M Peltor X5 Nydanande teknologi möjliggör i denna version av X-serien en exceptionellt hög prestanda. Samma teknologi används givetvis både i hjässbygeln och i de hjälmmonterade kåporna. + + Unik dämpning som är ett resultat av en optimal kombination av speciellt komponerat skum och tätningsringarna tillsammans med distansdelen och kåpans design + + Trots de större kåporna är produkten relativt lätt med utmärkt balans och komfort för användaren + + Färgkodad i svart ger indikation om att produkten är avsedd för extremt bullriga miljöer 3M Peltor X5 med hjässbygel Artikelnummer: X5A SNR: 37dB Andra modeller 3M Peltor X5 med hjälmfäste Artikelnummer: X5P3 SNR: 36dB 3M Peltor X2A med hjässbygel Hörselkåpan 3M Peltor X2A är ett högpresterande hörselskydd för skydd mot medelkraftigt till kraftigt buller i flertalet industriapplikationer. Kåpan har ett dämpvärde på 31dB och en modern, attraktiv och smal design. Hjässbygeln är elektriskt isolerad för tillförlitligt skydd. 14

9 3M Peltor hörselskydd för svetshjälmar 3M Peltor H31 hörselkåpor Det första hörselskyddet som konstruerats särskilt för svetshjälmar. Ett lågt, slimmat hörselskydd som är idealiskt för skogsbruk, sågverk och perfekt komfort även vid lång användning. Tätningsringarna har Detta hörselskydd är främst avsett att bäras med svetshjälmar från och industrin. Det är bekvämt med utmärkt dämpning och lågt tryck, tätt ventilationskanaler och är täckta med specialkonstruerad, mjuk, 3M. Svetshörselskyddet från 3M Peltor ger dämpning av de oljud som mot huvudet, utan utstickande delar. mönstrad hygienisk folie. uppstår vid svetsning, skärning och slipning, och passar under en Kåpkonstruktionen, som smalnar av mot överkanten, gör att användaren svetshjälm och dess begränsade utrymme. sätter på kåporna rätt i kombination med hjälm, oberoende av form och storlek på huvudet. De breda, bekväma tätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning + + Låg profil och låg vikt + + a tätningsringar + + Tvåpunktsfäste för bästa möjliga passform + + Dämpningsvärde 24dB + + Skyddar mot skadliga bullernivåer samtidigt som man ändå hör varnings ljud + + Möjlighet att köpa till en hygiensats för byte av tätningsringar och dämpningskuddar + + Hygienring kan användas för att hjälpa till att absorbera fukt och svett Kompatibel med + + Konstruerat för att passa under svetshjälmar, särskilt anpassat för 3M Speedglas 9100-serien 3M Peltor hörselskydd för svetsning Artikelnummer: H505B SNR : 24dB Tillbehör: Hygiensats Artikelnummer: HY505 Hygienring Artikelnummer: HY100A + + Tätningsringarna har ventilationskanaler och är täckta med specialkonstruerad mjuk mönstrad folie för bästa hygien och komfort + + Breda och bekväma tätningsringar fyllda med en unik kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning och perfekt komfort även vid långvarig användning. + + Medel dämpning trots låg vikt och låg profil: SNR 28dB + + Bygel i rostfritt stål för konstant tryck för lång- och kortvarig användning Mångsidig + + Finns i flera modeller: hjässbygel, nackbygel och hjälmfäste. 3M Peltor H31 med hjälmfäste Artikelnummer: H31P* SNR: 28dB Andra modeller 3M Peltor H31 med nackbygel Artikelnummer: H31B 300 SNR: 28dB 3M Peltor H31 med hjässbygel Artikelnummer: H31A 300 SNR: 27dB 16 17

10 Välj rätt hörselskydd Hörselproppar med bygel E-A-R One-Touch dispenser Artikelnummer: PD (levereras utan proppar) Följande refillbehållare kan kombineras med One-Touch dispenser: PD (E-A-R Classic Soft) PD (E-A-R Classic) 1120B (1120) Rullade hörselproppar PD (E-A-Rsoft Yellow Neons) E-A-Rflex 20 E-A-R Caboflex E-A-R Flexicap E-A-Rcaps 3M Pulsar E-A-R Swerve E-A-R Reflex 3M 1310 RF CF FX EC PN A SW RF F CS ES ES SW RS F ES ES dB 23dB 26dB 26dB 26dB 1100B (1100) Bygel Hörselproppar med skaft Utbytespropp Flergångsproppar Utbytespropp volymförpackning SNR 20dB 21dB 20 ggr * 23dB Optime Alert System E-A-R Classic E-A-R Classic Small E-A-R Classic Soft 1120/ 1130 E-A-Rsoft Yellow Neons 1100 E-A-Rsoft metall detekterbar E-A-Rsoft FX Pistonz E-A-R Express No-Touch E-A-R Push-Ins E-A-R Ultrafit 14 E-A-R Ultrafit 20 ClearE-A-R 20 E-A-R UltraTech 3M 1271 Tri-Flange E-A-R Ultrafit E-A-R Tracer E-A-R Ultrafit X Tvättbara i mild tvållösning Flergångsbruk Med/utan snöre Med snöre CC Utan snöre PP AM PR F PP F ES A ES F PN ES EX PN EX EX UF UF EX F UF Med ask PN UF TR UF * Absorberar vatten och ska därför inte spolas av eller doppas i vatten. Torka endast av med fuktig tvättlapp. UT UF F UF par/påse (butiksförp.) SP One-Touch refillbehållare PD PD One-Touch refillpåse PD PR ES SP 1100SP 1120B PD B 1120R PD R EX SP UF SP Dämpning 28dB 28dB 36dB 34dB 36dB 37dB 36dB 39dB 25dB 28dB 35dB 38dB 14dB 20dB 20dB 21dB 25dB 29dB 29dB 32dB 35dB Artikelnummer Hörselskydd för svetsning Optime I H31 Bull's Eye I Peltor X1 Optime II för livsmedels industrin Peltor X2 Optime II Push To Listen Bull's Eye II Peltor X3 Peltor X4 Optime III Bull's Eye III Peltor X5 H505B H510 H31 H515FB-516 X1A H520AH02 X2A H520 MT155H530 H520F-440 X3A X4A H540 H540A-441-GN X5A 24dB 27dB 27dB 27dB 28dB 30dB 31dB 31dB 31dB 31dB 33dB 33dB 35dB 35dB 37dB HY51 HY52 Dämpning Optime Alert System SNR * Lågdämpande Användning Optime Alert System Engångsbruk Modeller Flergångsbruk Hjässbygel Tvättbar i mild tvållösning Hygiensatser Hygiensatser finns till varje hörselkåpa. Varje sats består av tätningsringar och kuddar och behöver normalt bytas ut minst två gånger per år eller oftare om de är stela, har sprickor eller inte tätar. TR Format SNR 20 ggr * 3 ggr 3 ggr HY54 Peltor Clean Engångsskyddet Peltor Clean är ett enkelt sätt att hålla dämpkuddarna hygieniska och rena. De är perfekta om flera personer använder samma skydd, till exempel besökare. Vikbar hjässbygel Specifika egenskaper Hjälmfäste Passar bra för korta eller smala hörselgångar Nackbygel Fuktresistent Fler färg alternativ Metalldetekterbar Hygiensats Hi-Viz HY505 HY51 Svart och grön HY52 HY51, HY51 GN HYX1 HY55 HYX2 Hi-Viz Hi-Viz Svart och grön HY52 HY53 PTL HY52 Hi-Viz HYX3 HYX4 HY54 HY54 GN HYX5 HY100A 100 par på rulle i en dispenser HY100A förpackningar x 5 par i en dispenser. *SNR-värdet gäller hörselkåpa med hjässbygel och skiljer något mellan de olika bygelvarianterna

11 3M Peltor Optime II hörselkåpor för livsmedelsindustrin Denna version av 3M Peltor Optime II är särskilt anpassad för livsmedelsindustrin. Den är lätt att rengöra och har en speciell klädsel på hjässbygeln. 3M Peltor Optime I hörselkåpor Optime I är ett flexibelt skydd med mycket låg vikt som är väldigt bekväm att bära. Skyddet har både låg profil och ett generöst invändigt djup, vilket gör att det går lätt att kombinera med annan skyddsutrustning samtidigt som det är gott om utrymme för örat. Optime I passar bra för både långvarig och kortvarig användning. De breda, bekväma tätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum som ger optimal dämpning och lågt tryck mot huvudet. Skyddet är idealiskt att använda i miljöer med måttligt industribuller, till exempel i verkstäder, plåtslagerier och tryckerier, men passar även för utomhusarbete som gräsklippning eller i samband med hobby- och fritidsaktiviteter. + + Låg vikt: Hjässbygeln är tillverkad i hållbart rostfritt stål som garanterar rätt komfort och skydd under lång tid + + Tätningsringarnas fyllning utgörs av en kombination av vätska och skum, vilket resulterar i en optimal tätning med lågt tryck mot huvudet + + Kåpor och hjässbygel kan köras i diskmaskin + + Lätt utbytbar hygienkit (HY55) bestående av dämpande skum och tätningsringar + + Kåporna har ett skum som inte absorberar fukt, idealiskt i fuktiga miljöer eller när man går in och ut ur kylrum + + Den vita färgen gör att föroreningar lätt kan upptäckas 3M Peltor Optime II hörselskydd för livsmedelsindustrin Artikelnummer: H520AH02 SNR : 30dB + + Extremt låg profil och låg vikt (180g) vilket gör att det går lätt att kombinera med annan skyddsutrustning + + Gott om utrymme för örat + + Mjuka och breda tätningsringar fyllda med en unik kombination av skum och vätska ger optimal tätning med lågt tryck mot huvudet + + Medel dämpning trots låg vikt och låg profil: SNR 27dB + + Bygel i rostfritt stål för konstant tryck för lång- och kortvarig användning Mångsidig + + Finns i flera versioner: hjässbygel, hopfällbar hjässbygel, nackbygel och hjälmfäste. Alla versioner finns även i Hi-Viz grönt för användare som behöver synas extra väl 3M Peltor Optime I med hjässbygel Artikelnummer: H510A SNR: 27dB Andra modeller: 3M Peltor Optime I med nackbygel Utan hjässbygel, för utmärkt kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning. Artikelnummer: H510B SNR: 28dB 3M Peltor Optime I med vikbar hjässbygel Lätt att förvara. Artikelnummer: H510F SNR: 28dB 3M Peltor Optime I med hjälmfäste Kan användas med flertalet skyddshjälmar. Artikelnummer: H510P3* SNR: 26dB Tillbehör Hygiensats finns för varje modell Engångsskydd för hörselskydd Peltor Clean i två versioner (HY100A par på rulle i en dispenser, HY100A förpackningar x 5 par i en dispenser. Samma version för alla modeller. 3M Peltor Optime I Hi-Viz För användare som behöver synas extra väl, t ex vid vägarbete och på flygplatser. Finns i alla versioner. SNR: 28dB 20 21

12 3M Peltor Bull's Eye hörselkåpor I, II och III 3M Peltor Optime II hörselkåpor na Bull's Eye I har konstruerats i samarbete med skyttar Bull's Eye I har därför breda, bekväma tätningsringar, fyllda med Peltors Optime II har utvecklats för krävande bullerutsatta miljöer och dämpar Optime II är ett lämpligt val för miljöer med kraftigt industribuller eller i världsklass för att utveckla ett hörselskydd som passar dem. Till unika kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning och även låga frekvenser bra. Tätningsringarna är fyllda med en unik byggnadsmaskiner, flygplatser och lantbruksarbete. Finns även i Hi- exempel är den nedre delen av varje kåpa avfasad för att undvika att lågt tryck mot huvudet. Hörselskyddet har vikbar hjässbygel för enkel, kombination av vätska och skum. Resultatet är en optimal tätning med Viz-grönt för arbetare som behöver skydda hörseln och samtidigt synas hörselskyddet stöter emot gevärskolven. skyddad förvaring. lågt tryck mot huvudet, vilket ger välsittande komfort även vid lång extra väl vid vägbyggnad, på flygplatser eller andra arbetsplatser Hörselskyddets dämpning är tillräckligt för att skydda i de flesta användning. Tätningsringarna har ventilationskanaler och är täckta med med hög risk. situationer med högt ljud utan att de blir för otympliga. Det är nödvändigt mjuk, mönstrad hygienisk folie. att hörselskyddet är bekvämt för att användaren ska vilja bära det. + + Extremt låg profil och låg vikt vilket gör att hörselskyddet är bekvämt även under lång tid. + + Gott om utrymme för örat + + Mjuka och breda tätningsringar fyllda med en unik kombination av skum och vätska som ger optimal dämpning och lågt tryck mot huvudet 3M Peltor Bull's Eye I med vikbar hjässbygel Artikelnummer, röd: H515FB-516-RD Artikelnummer, grön: H515FB-516-GN Artikelnummer, svart: H515FB-516-SV SNR: 27dB + + Gott om utrymme för örat + + Mjuka och breda tätningsringar fyllda med en unik kombination av skum och vätska ger optimal tätning med lågt tryck mot huvudet + + Tätningsringar med ventilationskanaler, täckta med mjuk, mönstrad hygienisk folie 3M Peltor Optime II hjässbygel Artikelnummer: H520A SNR: 31dB Andra modeller 3M Peltor Optime II nackbygel Utan hjässbygel, för utmärkt kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning. Artikelnummer: H520B SNR: 31dB + + Finns i tre olika dämpningsnivåer (27 db, 31dB och 35 db). Välj modell efter situation och bullernivå Praktisk + + Vikbar hjässbygel gör hörselskyddet enkelt att förvara Mångsidig + + Finns i olika färger beroende på modell 3M Peltor Bull's Eye II med vikbar hjässbygel Artikelnummer, röd: H520F-440-RD Artikelnummer, grön: H520F-440-GN Artikelnummer, svart: H520F-440-SV SNR: 31dB + + Hög dämpning trots låg vikt och låg profil: SNR: 31dB + + Bygel i rostfritt stål för konstant tryck vid lång- och kortvarig användning Mångsidig + + Finns i flera versioner: hjässbygel, vikbar hjässbygel, nackbygel och hjälmfäste. Alla versioner finns även i hi-viz. 3M Peltor Optime II vikbar hjässbygel Enkel att förvara Artikelnummer: H520F SNR : 31dB 3M Peltor Optime II hjälmfäste Kan användas med flertalet skyddshjälmar. Artikelnummer: H520P3* SNR: 30dB 3M Peltor Bull's Eye III med vikbar hjässbygel Artikelnummer, grön: H540A-441-GN SNR: 35dB Specifikt för Bull's Eye I + + Den nedre delen av Bull s Eye I kåporna är avfasad för att undvika att hörselskyddet stöter emot gevärskolven. Hörselskyddets dämpning är tillräckligt för att skydda i de flesta situationer med högt ljud utan att de blir för otympliga Tillbehör Hygiensats finns för varje modell Engångsskydd för hörselskydd: Peltor Clean i två versioner (HY100A par på rulle i en dispenser, HY100A förpackningar x 5 par i en dispenser. Samma version för alla modeller. 3M Peltor Optime II Hi-Viz För arbetare som behöver synas extra väl, till exempel vid vägbyggnad och på flygplatser. Tillgänglig i alla versioner. SNR: 31dB 22 23

13 3M Peltor Push To Listen (PTL) hörselkåpor 3M Peltor Optime III hörselkåpor En serie passiva hörselkåpor med manuell lyssningsfunktion. Konstruktionen är lika enkel som genial - genom att trycka på en knapp på kåpan kan du minska dämpningen för att kunna delta i samtal. Detta uppfyller ett av de starkaste behoven på arbetsplatser som kräver extremt kraftfulla passiva hörselskydd, och möjliggör samtidigt kommunikation mellan kollegor utan att hörselskyddet behöver tas av eller kåporna lyftas. Därmed undviks risken för hörselskador. Optime III är ett hörselskydd med hög prestanda som har utvecklats för användning i extremt bullriga miljöer. Skyddet är baserat på en teknik med dubbelt hölje, som minimerar resonansen i höljets hållare, vilket resulterar i maximal dämpning av höga frekvenser. En akustisk förbindelse mellan innervolymen och volymen mellan höljena ger maximal lågfrekvensdämpning. Tätningsringarna är breda och fyllda med mjukt plastskum för bästa passform och lågt tryck mot huvudet. Optime III står för effektivt skydd och högsta komfort för användaren. Finns även i Hi-Viz-grönt för arbetare som behöver skydda hörseln och samtidigt synas extra väl - vid väggbyggnad, på flygplatser eller andra arbetsplatser med hög risk. + + Gott om utrymme för örat + + Mjuka och breda tätningsringar som är fyllda med en unik kombination av skum och vätska ger en optimal tätning med lågt tryck mot huvudet + + Tätningsringarna har ventilationskanaler och är täckta med specialkonstruerad mjuk mönstrad folie för bästa hygien och komfort + + Hög dämpning, SNR: 31dB + + Unik bygelkonstruktion i rostfritt stål för konstant tryck vid lång användning Elektroniska passiva hörselkåpor + + En passiv sida och en elektronisk sida. Användaren behöver bara trycka på knappen för att lyssna hörselskyddet ställs in för kommunikation. Den elektroniska funktionen stängs av automatiskt Ökad bärtid + + Med Peltor Optime Push To Listen behöver man inte längre lyfta på kåpan för att höra vad folk säger och minskar därigenom att riskera sin hörsel i onödan. Mångsidig + + Finns med hjässbygel och hjälmfäste och även i hi-viz färg 3M Peltor Optime Push To Listen (PTL) Artikelnummer: MT155H530A 380 SNR: 31dB Andra modeller 3M Peltor Optime Push To Listen (PTL) hjälmfäste Artikelnummer: MT155H530P3 380 SNR: 29dB 3M Peltor Optime Push To Listen (PTL) Hi-Viz För arbetare som behöver synas extra väl, till exempel vid vägbyggnad och på flygplatser. Finns med hjässbygel och hjälmfäste. SNR: 29dB + + Gott om utrymme för örat + + Mjuka och breda tätningsringar fyllda med en unik kombination av skum och vätska ger optimal tätning med lågt tryck mot huvudet + + Mycket hög dämpning: SNR 35dB + + Bygel i rostfritt stål för konstant tryck vid lång- och kortvarig användning + + Dubbelt hölje minimerar resonansen vilket resulterar i maximal dämpning av höga frekvenser Mångsidig + + Finns i flertalet modeller: hjässbygel, nackbygel och med hjälmfäste. Alla modeller finns även i Hi-Viz färger Tillbehör Hygiensats finns för varje modell Engångsskydd för hörselskydd: Peltor Clean i två versioner (HY100A par på rulle i en dispenser, HY100A förpackningar x 5 par i en dispenser. Samma version för alla modeller. 3M Peltor Optime III hjässbygel Artikelnummer: H540A SNR: 35dB Andra modeller 3M Peltor Optime III nackbygel Utan hjässbygel, för utmärkt kompatibilitet med annan personlig skyddsutrustning. Artikelnummer: H540B SNR: 35dB 3M Peltor Optime III hjälmfäste Kan användas med flertalet skyddshjälmar. Artikelnummer: H540P3* SNR: 34dB 3M Peltor Optime III Hi-Viz hjässbygel För arbetare som behöver synas extra väl, till exempel vid vägbyggnad och på flygplatser. Finns med hjässbygel, nackbygel och hjälmfäste SNR: 35dB 24 25

14 3M Peltor KID 3M Peltor KID är ett hörselskydd som är utvecklat speciellt för barn. Barn har en extremt känslig hörsel, och de har dessutom svårare att skydda sig från skadligt buller. Peltor KID dämpar skadligt buller effektivt utan att stänga ute omgivningsljuden. Bullermätare 3M bullermätare SD-200 med referens till Optime Alert System Enkelt att välja rätt hörselskydd Bullermätaren SD-200 är kompakt, lätt och är utformad för att med hög precision mäta bullret på arbetsplatser. LED-ljuset blinkar i grönt, gult eller rött vilket motsvarar Optime Alert Systemet och gör det enkelt att välja rätt nivå av hörselskydd. + + Hörselskyddet är enkelt att använda, med låg profil och utan utstickande delar som kan fastna + + De breda bekväma tätningsringarna är fyllda med en unik kombination av vätska och skum, som ger optimal dämpning och lågt tryck mot huvudet och därmed säkerställer bästa möjliga komfort även vid lång användning + + Peltor KID är CE-godkänt och passar för barn mellan 2 och 10 års ålder + + Finns i två karakteristiska färger, neonrosa och neongrönt - för att de ska synas väl och vara kul att använda + + Vikt: 180 g 3M Peltor KID Färg: neongrön Artikelnummer: H510AK-442-GB SNR: 27dB + + Beräknar den genomsnittliga ljudtrycksnivån och möjliggör en exakt bedömning av återkommande buller + + Användarvänligt gränssnitt + + Laddningsbart litiumbatteri av kostnadsoch miljöskäl + + Redovisning av den genomsnittliga ljudtrycks nivån ger ett lättavläst värde Det blinkande LED-ljuset matchar Optime Alert Systemet Lättläst skärm: + + Ljudtrycksnivå, medelvärde (L EQ /L AVG ), Optime Alert (med hörselskyddsikon), maxvärde (MAX) och minvärde (MIN) till 130dB (Dynamic Range) + + A eller C 3M Peltor KID Färg: neonrosa Artikelnummer: H510AK-442-RE SNR: 27dB 3M bullerindikator NI-100 3M bullerindikator NI-100 varnar användare för potentiellt farligt buller Kompakt och låg vikt gör att den är idealisk för användare i en mängd och hjälper till att identifiera var hörselskydd bör användas. Den är liten olika branscher. och kompakt och kan enkelt fästas på en skjorta eller en jacka. LEDljuset ger en tydlig indikation på när ljudnivån överskrider en potentiellt farlig nivå. + + Kan fästas på en skjorta eller bäras i ett snöre + + Liten och låg vikt, hållbar design + + Lättanvänd, en enda på/av-knapp + + Uppladdningsbart batteri med upp till 200 timmar mellan laddningarna + + Varnar användare för potentiellt farligt buller + + Hjälper till att identifiera var hörselskydd bör användas Grön LED-indekering/Grönt blinkande ljus: + + Bullernivån är under 85dB(A) indikerar säker bullernivå. Röd LED-indekering/Rött blinkande ljus: + + Bullernivån är över 85dB(A) indikerar att hörselskydd bör användas

15 Teknisk information Örat i genomskärning Lätt att skada lätt att skydda Överföringsvägar via ben Ytteröra Båggångar Mellanöra Hörselnerv Nål som faller till golvet Tyst viskning Konversation Gräsklippning Motorsåg Disco Startande jetplan Inneröra db(a) db(a) Överföringsvägar via luft Snäcka (cochlea) Gränsen för vad som är möjligt att höra Smärttröskel Daglig exponering orsakar lättare hörselskada. Hörselskydd rekommenderas. Hörselgång Ben Daglig exponering orsakar måttlig till allvarlig hörselskada. Hörselskydd krävs. Kort exponering orsakar måttlig till allvarlig hörselskada. Var extra noga med hörselskydd. Brosk Trumhinna Hörselbenen i mellanörat Ovala fönstret med stigbygeln Örontrumpet Kort exponering kan orsaka permanent hörselskada. Ytteröra Skador som varar livet ut 100 % användning Det mänskliga örat är konstruerat för att uppfatta naturliga ljud. Många processer och applikationer på arbetsplatsen kan generera bullernivåer som är potentiellt skadliga för hörseln. När de små sensoriska hårcellerna vid upprepade tillfällen utsätts för stora doser av buller går de sönder. De överlevande hårcellerna kan bara bearbeta en bråkdel av den tidigare informationsöverföringen, vilket innebär permanenta hörselskador. Skador på hörseln beror inte bara på den aktuella bullernivån, utan även på hur lång tid man exponeras för ljudet. Så lite som fem minuters slarv under en åttatimmarsdag kan potentiellt leda till hörselskador för resten av livet. Det är därför viktigt att använda hörselskydd 100 % av tiden i bullriga miljöer, för att få det skydd som hörselskyddet utlovar. Välj ett bekvämt hörselskydd som passar dig och dina behov. Ett normalt, oskadat öra, fotograferat genom elektronmikroskop, med de små sensoriska hårcellerna som har till uppgift att bearbeta ljudvibrationer till meningsfull information. Ett skadat öra, fotograferat genom elektronmikroskop, med skadade hårceller till följd av upprepad exponering för högt buller. En permanent hörselskada har uppstått. 100 % användning. Ger förväntat skydd. 99 % användning. Så lite som fem minuters slarv varje dag minskar effekten av hörselskyddet betydligt. 90 % användning. Praktiskt taget inget skydd % användning det enda säkra skyddet mot hörselskador. 29

16 Användning och skötsel av hörselskydd Fel Rätt Dämpningsdata ULTRAFIT 14 EXPRESS Rullade hörselproppar Användning Skötsel och rengöring 3,9 2,9 8,3 18, ,4 29,9 27,8 26,0 24,9 25,2 29,4 34,9 37,0 35,9 Rulla långsamt och pressa samman hörselpropparna till en mycket smal cylinder. Sätt in hörselproppen ordentligt i hörselgången medan den fortfarande är hoptryckt. Det går lättare om du sträcker armen runt huvudet och drar örat utåt och uppåt vid insättningen. Håll hörselpropparna rena och fria från material som kan irritera hörselgången. Vissa kan tvättas i varmt vatten med milt rengöringsmedel. Pressa ut vattnet ur propparna och låt lufttorka. Du kan behöva tvätta dem flera gånger. Släng hörselpropparna om de märkbart ändrar fasthet eller inte expanderar till ursprunglig storlek och form. ULTRAFIT 20 3,0 0,9 7,2 5,1 1,9 1,0 9,0 1,7 11,9 3,9 8,0 3,0 2,2 2,2 5,3 16,1 24,7 17,6 14,0 23,9 3,1 20,8 28,9 25,3 3,4 3,9 28,0 26,0 SNR=14dB H=22dB, M=10dB, L=5dB 3 35,8 7,1 4,2 2 31,6 SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB SWERVE 5,4 22,4 21,9 4,9 17,0 21,5 19,7 3,7 16,0 21,5 20,2 4,2 25,2 30,8 5,2 3 3,7 32,2 SNR=28dB H=30dB, M=24dB, L=22dB 17,7 17,6 2 32,8 38,9 33,4 2,8 2,8 14,9 14, ,0 29,0 3,0 4,9 35,9 28,5 SNR=26dB H=27dB, M=19dB, L=17dB Flergångsproppar Sträck armen bakom huvudet och dra örat utåt medan du för in hörselproppen tills du känner att den tätar. Det kan kännas trångt till en början, särskilt om du aldrig har använt hörselproppar förut. Flergångsproppar kan hålla i flera månader, beroende på sort och arbetsmiljö, hygien och kroppskemi. Byt ut dem om de krymper, blir hårda, slits, brister eller blir permanent deformerade. Tvätta dem i varmt tvålvatten och skölj väl. Lägg dem i en förvaringsask när de har torkat. CLEARE-A-R 20 ULTRATECH 7,2 5,1 1 9,0 15,3 11, ,0 18,1 17,6 23,9 3,1 14,0 20,8 20,8 2 28,9 3 7,1 25,3 2 26,3 21,5 35,8 4,2 31,6 SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB 27,0 E-A-RCAPS REFLEX 21,0 16,9 2 20,2 4,4 15,8 24,4 19,8 19,1 2 33,4 41,0 40,7 4,2 3,7 2,9 5,4 15,5 14,8 19,5 29,0 38,1 35,2 SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB ,7 35, ,9 2,9 3,5 3,0 4,7 8,7 8, ,6 4,8 5,1 4, , , ,3 2 14,6 16,3 15,7 18,5 22,9 30,2 3 30,6 SNR=21dB H=18dB, M=18dB, L=16dB SNR=26dB H=29dB, M=22dB, L=18dB E-A-RFLEX 20 PISTONZ Hörselproppar med bygel Vissa bygelproppar kan rengöras på samma sätt som flergångsproppar eller rengöras med fuktig trasa. Eftersom bygeln håller propparna på plats för att täta mot ljud ska den inte modifieras. Skyddets effekt kan reduceras. Håll i den större änden av propparna och vrid dem för att rikta in topparna i hörselgångarna. Tryck bestämt och vicka in proppen i hörselgången tills en ordentlig tätning uppnås. För de flesta underlättar det om man drar i ytterörat medan proppen trycks in. CABOFLEX 7,2 5,1 2 9,0 20,7 11,9 3,9 8,0 22,4 17,6 14,0 23,9 3,1 20,8 28,9 25,3 3 35,8 7,1 4,2 2 31,6 SNR=20dB H=25dB, M=17dB, L=10dB ,2 36,2 Optime I - H510A 25,3 4,7 20,6 24,0 2,9 21,1 11,6 2 3,9 17,9 21,3 17,0 25,8 4,9 20,9 3 4,7 28,6 41,3 38,0 4 40,3 SNR=25dB H=28dB, M=21dB, L=19dB 18,7 27, ,1 35,8 8,7 7,8 8,7 9,2 7,0 5,7 4,6 8,2 3,4 3, ,9 12,9 13,7 13,5 16,8 26,6 37,6 28,0 7,3 15,1 2 30,1 30, ,0 SNR=21dB H=25dB, M=17dB, L=15dB SNR=27dB H=32dB, M=25dB, L=15dB FLEXICAP Optime I - H510B na måste helt omsluta öronen för att täta mot huvudet. Justera hjässbygeln så att kuddarna ger ett jämnt tryck runt öronen, för bästa bullerdämpning. Dra håret bakåt och bort från kuddarna. Använd inte mössa och förvara inte pennor bakom örat eller annat som kan förstöra tätningen. Rengör kuddarna med varmt tvålvatten och skölj väl. Använd inte alkohol eller lösningsmedel. Kuddarna behöver normalt bytas ut minst två gånger per år eller oftare. Detta ska ske om de blir stela, spricker eller inte tätar. Ändra inte hörselkåporna på något sätt, sträck dem inte eller justera inte hjässbygeln eftersom detta leder till minskat skydd. Peltor X1A 26,1 5,2 20,8 15,6 22,8 6,0 16,8 11,9 2,0 9,9 20,1 15,1 18,3 15,3 22,0 3,4 18,6 3 28,6 36,5 32,2 37,0 8,3 28,7 SNR=21dB H=26dB, M=19dB, L=17dB 15,4 12, ,8 22,0 31,9 29,5 37,4 37,4 34,9 33,5 Optime I - H510F 10,9 3,5 7,3 12,2 3,4 8,7 17,1 2,8 1 25,4 2 31,5 28,9 3 28,3 36,3 3,4 32,9 34,8 31,1 SNR=26dB H=30dB, M=24dB, L=15dB 18,7 27,1 32,9 3,0 15,5 2 30,8 3 36,5 34,4 4,0 2,9 3,9 31,0 3 30,6 SNR=27dB H=32dB, M=24dB, L=16dB SNR=28dB H=32dB, M=25dB, L=16dB CLASSIC Optime I - P3* Peltor Clean Engångsskydd för hörselskydd, headset etc. Produktkod HY100A 100 par på rulle i en dispenser HY100A förpackningar x 5 par i en dispenser. Engångsskyddet Peltor Clean är ett lätt sätt att förbättra hygienen och komforten. De är lätta att fästa på tätningsringarna och minskar bara dämpningen obetydligt. a och praktiska att använda i smutsiga eller varma miljöer för att hålla dämpkuddarna hygieniska och rena. De är även användbara om flera personer använder samma skydd, till exempel besökare. 2 5,4 16,9 2 5,3 18,1 Hörselskydd för svetshjälmar - H505B 11,4 8,8 24,6 20,9 1 9,7 26,9 27,4 5,4 4,8 21, ,6 3,1 3,5 30,9 38, ,4 34,0 SNR=28dB H=30dB, M=24dB, L=22dB 24,0 23,4 21,3 21,1 3 38,8 3 36,3 38,7 34,9 BULL S EYE I 11,2 2,0 9,2 10,9 7,7 13,4 1,9 11,5 26,9 25,1 33,9 1,9 31,9 17,3 14,8 26,6 2,2 24,4 28,3 25,6 32,0 33,5 2,4 29,6 31,7 33,5 37,8 2,0 30,9 35,7 36,9 35,1 SNR=26dB H=32dB, M=23dB, L=15dB 37,9 35,3 30 SNR=24dB H=29dB, M=20dB, L=13dB SNR=27dB H=32dB, M=24dB, L=15dB 31

17 Dämpningsdata H31A 300 CLASSIC med snöre OPTIME II för livsmedelsindustrin Optime III H540P3* ,4 29,7 36,2 37,3 34,7 35,7 21,7 23,7 26,1 30,4 30, ,69 12,80 21,26 30,22 34,47 33,06 38,01 36,80 17,1 2 34,8 40,2 39,6 46,7 43, ,1 3,7 6,3 5,6 5,2 5,7 5,3 4,6 4,0 5,7 9 2,04 1,22 1,66 3,42 8 2,48 3,01 2,8 2,2 2,0 4, ,2 33,1 33,7 31,5 32 SNR=27dB H=33dB, M=25dB, L=15dB 15,4 18,0 20,9 24,6 24,9 29,2 38,6 36,4 SNR=29dB H=30dB, M=26dB, L=23dB 19 10,76 20,04 28,56 31,05 30,68 35,52 33,79 SNR=30dB H=33dB, M=28dB, L=19dB 14,8 21,7 3 38,2 37,8 4 40,6 SNR=34dB H=40dB, M=32dB, L=22db H31B 300 ULTRAFIT TRI-FLANGE med snöre BULL S EYE III 10,2 17, ,2 36,6 35, ,4 29,4 32,2 3 36,1 4 44,8 27,8 29,9 29,6 30,8 35,3 34,6 38,7 43,0 17,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 4 2,9 2,9 2,2 3,7 4,0 6,0 7,4 6,6 5,3 6,0 6,4 6,8 8,2 7,7 6,8 6,7 7,1 8,8 5, ,0 1,5 7,3 14,2 27,2 3 33,5 3 3 SNR=27dB H=34dB, M=25dB, L=15dB 2 22,0 2 26,9 27,3 32,8 38,3 38,4 SNR=29dB H=33dB, M=28dB, L=25dB 21,0 21,7 22,0 24,0 28,5 27,5 29,9 37,1 SNR=29dB H=29dB, M=27dB, L=24dB 15, ,3 37,8 43,0 40,0 SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB H31P3* 300 TRACERS E-A-RSOFT YELLOW NEONS NO-TOUCH 1 19,2 28,6 3 37,7 37,8 38,0 29,2 29,4 29,4 32,2 3 36,1 4 44,8 23,7 30,8 36,1 39,2 39,5 35,8 4 46,1 30,4 3 31,3 33,5 36,1 37,4 47,8 46,5 2,9 1,9 6,0 7,4 6,6 5,3 6,0 6,4 6,7 6,5 6,7 4,7 3,9 4,9 3,1 4,9 3,5 5,5 8,6 15,4 25,9 3 33,9 34,9 36,1 SNR=28dB H=35dB, M=26dB, L=16dB 2 22,0 2 26,9 27,3 32,8 38,3 38,4 SNR=32dB H=33dB, M=28dB, L=25dB 17,0 2 29,4 3 35,6 30,9 39,0 42,8 SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB 26,3 27,4 27,2 29,7 3 33,1 43,5 41,0 SNR=35dB H=35dB, M=32dB, L=30dB 1271 Optime II - H520A E-A-RSOFT metalldetekterbara 1120/ ,6 27,7 28,4 29,5 29,6 35,6 35,4 38,9 14,6 20,2 3 39,3 36,4 34,4 40,2 23,7 30,8 36,1 39,2 39,5 35,8 4 46,1 22,9 27,3 30,8 33,5 36,5 39,0 46,9 45,3 9,4 9,9 10,9 9,6 8,2 6,8 9,6 6,7 1,6 2,4 4,0 6,7 6,5 6,7 4,7 3,9 4,9 3,1 5,4 5,6 5,9 4,0 3,7 4,7 4,6 17,2 17,8 17,5 19,9 21,4 28,8 25,8 32,2 13,0 17,7 30,2 37,2 34,0 30,4 37,9 17,0 2 29,4 3 35,6 30,9 39,0 42,8 18,8 21,9 25,2 27,6 3 35,3 42,2 40,7 SNR=25dB H=27dB, M=22dB, L=20dB SNR=31dB H=34dB, M=29dB, L=20dB SNR=36dB H=34dB, M=34dB, L=31dB SNR=34dB H=37dB, M=31dB, L=27dB 1310 Optime II - H520B CLASSIC SOFT , ,1 34,8 40,5 4 14,7 20,4 3 39,6 36,2 35,4 40,2 28,2 30,6 32,8 35,9 36,0 38,5 4 43,1 30,0 33,1 36,3 38,4 38,7 39,7 48,3 44,4 4,6 3,0 2,2 2,4 4,2 2,4 6,7 6,4 5,4 4,2 3,7 3,9 7,4 6,2 5,6 4,4 17,6 17,0 17,3 19,3 2 31,6 36,2 39,1 SNR=26db H=30dB, M=22dB, L=19dB 12,9 17,8 29,8 37,4 3 31,2 37,8 SNR=31dB H=34dB, M=29dB, L=20dB 21,5 24,2 27,4 31,7 3 35,3 40,0 39,3 SNR=36dB H=36dB, M=33dB, L=29dB 26,1 28,1 28,9 32,2 33,1 35,4 4 40,0 SNR=37dB H=37dB, M=34dB, L=31dB PULSAR Optime II - H520F E-A-RSOFT FX Peltor X5A 21,9 19,7 17,7 17,6 2 32,8 38,9 33,4 1 20,3 3 39,1 35,1 34,7 39,8 34,6 37,5 38,5 40,4 38,6 39,6 48,9 47,8 23,0 2 28,8 39,7 44,2 39,8 43,0 40,2 4,9 3,7 2,8 2,8 3,0 4,9 2,4 5,7 6,0 5,4 4,2 3,9 3,1 2,4 2,4 3,4 4,6 2,8 2,9 17,0 16,0 14,9 14,8 20,0 29,0 35,9 28,5 SNR=23dB H=27dB, M=19dB, L=17dB 1 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 37,3 SNR=31dB H=34dB, M=28dB, L=20dB 28,9 31, ,4 34,4 37,1 45,1 43,9 SNR=39dB H=39dB, M=36dB, L=34dB 19,8 19,9 26,4 37,0 40,9 35,2 40,2 37,3 SNR=37dB H=37dB, M=35dB, L=27dB Peltor KID Optime II - H520P3* PUSH-INS 11,6 18,7 27,5 32,9 3 36,1 35,8 1 19,4 32,0 39,9 36,2 35,4 39,2 34,8 37,0 38,2 40,2 39,9 40,1 41,9 41,1 3,4 3,0 2,4 4,4 5,7 6,0 3,7 7,3 15,1 2 30,1 30,2 3 32,0 SNR=27dB H=32dB, M=25dB, L=15dB 1 16,7 29,3 37,5 3 31,0 36,6 SNR=30dB H=34dB, M=28dB, L=19dB 29,8 31,3 32,2 35,7 34,9 36,8 38,1 37,4 SNR=38dB H=37dB, M=36dB, L=34dB Peltor X2A PTL A ULTRAFIT X 19,0 1 22,2 31,1 39,7 36,6 37,0 37,9 17,4 2 30,8 36,1 3 34,9 3 33,1 34,6 34,2 35,8 38,2 38,0 42,9 45,2 2,2 3,7 3,4 4,2 2,4 2,8 4,7 5,6 6,7 5,7 5,7 5, ,9 20,1 28,4 36,6 33,5 3 3 SNR=31dB H=34dB, M=29dB, L=20dB 1 20,8 26,6 33,7 3 30,1 30,9 SNR=31dB H=32dB, M=29dB, L=21dB 28,4 29,0 27,5 30, ,4 39,2 SNR=35dB H=35dB, M=32dB, L=30dB Peltor X3A PTL P3* Optime III H540A 21,5 22,8 25,1 27,0 40,0 35,8 38,5 38,9 17,6 2 28, ,4 24,7 34,7 41,4 39,3 47,5 4 3,0 3,1 1,7 2,8 2,2 2,9 2,2 1,9 2,0 1,5 18,4 20,7 22,0 25,4 37,2 3 35,8 35,9 13,5 19,2 26,2 30,5 29,2 31,9 26,8 15, ,3 37,8 43,0 40,0 SNR=33dB H=35dB, M=30dB, L=25dB SNR=29dB H=30dB, M=27dB, L=21dB SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB Peltor X4A BULL S EYE II Optime III H540B 19,6 17,8 2 30,6 39,5 37, ,3 3 39,1 35,1 34,7 39,8 17, ,4 39,5 47,3 42,0 2,9 2,8 4,0 2,4 2,0 2,2 2,0 4,4 2, ,5 15,5 19,6 28,8 36,6 3 41,1 38,2 SNR=33dB H=36dB, M=30dB, L=22dB 1 17,7 30,2 36,6 32,8 32,0 37,3 SNR=31dB H=34dB, M=26dB, L=20dB 15, ,2 37,5 42, SNR=35dB H=40dB, M=32dB, L=23dB 33

18 Under tryggare förhållanden 3M Personlig skyddsutrustning 3M vägleder er som strävar efter en säker och hälsosam arbetsmiljö - som är genomtänkt, konsekvent och beständig. Med personlig skyddsutrustning från 3M placerar du ditt företag i den tekniska framkanten och vi hjälper till att hålla er informerade om regler och standarder. Våra specialister är tillgängliga för konsultation på plats för att kunna identifiera era utmaningar och hjälpa er med att: Ett brett sortiment av personlig skyddsutrustning Det kompletta sortimentet av produkter från 3M, Peltor, E-A-R, Speedglas och Adflo består av innovativa lösningar av hög kvalitet som skyddar människor på sina arbetsplatser. Här följer några exempel: Andningsskydd Hörselskydd, med och utan elektronik Identifiera risker Utbilda kring potentiella hälsoeffekter och förebyggande åtgärder Välja lämplig personlig skyddsutrustning Utbilda användare i handhavande och skötsel av skyddsutrustningen Skyddsglasögon Skyddshjälmar och visir I Sverige har vi två produktionsenheter - Centres of excellence - i Gagnef och i Värnamo, där vi bedriver forskning och utveckling samt tillverkning av svetshjälmar respektive hörsel skydd. I Gagnef utvecklas och produceras även andningsskydd för svetshjälmar. Dessa enheter ger oss möjligheten att erbjuda unikt lokalt stöd men också att involvera våra kunder i hela produktens livscykel från att förstå kundens behov till att förbättra befintliga produkter. Gagnef Svetsskydd Sollentuna Huvudkontor och Innovation Center Skyddskläder Svetshjälmar 3M Innovation Center i Sollentuna består av två delar. Dels är det ett välutrustat laboratorium som med djup teknisk kompetens inom 3M:s olika teknologier, arbetar med utveckling och kundanpassning av applikationer. Dels är det ett besökscentrum som med interaktiv utbildning ger besökaren en inspirerande inblick i 3M:s fascinerande värld. Göteborg Försäljningskontor Värnamo Hörselskydd I den här broschyren kan du läsa om 3M:s sortiment av personlig skyddsutrustning. Läs och låt dig inspireras av 3M:s innovativa lösningar. Det här är vad vi menar med att arbeta under tryggare förhållanden. Läs mer på vår hemsida:

19 3M Svenska AB Personlig skyddsutrustning Sollentuna Tel: Kundservice Fax: Kundservice 3M, Speedglas, Adflo, Versaflo, Peltor och E-A-R är registrerade varumärken hos 3M. Lämnas till återvinning. Tryckt i Sverige, Lenanders grafiska, M Alla rättigheter förbehålls. BR

3M Personlig skyddsutrustning 3M Peltor X Serien. En ny Standard. inom Design, Komfort. och Skydd. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning 3M Peltor X Serien. En ny Standard. inom Design, Komfort. och Skydd. Under tryggare förhållanden 3M Personlig skyddsutrustning 3M Peltor X Serien En ny Standard inom Design, Komfort och Skydd Under tryggare förhållanden en värld av Oljud Vårt främsta mål är att minska antalet bullerrelaterade hörselskador

Läs mer

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd

3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter. Hörselskydd 3M Personskydd Katalog för hörselskyddsprodukter Hörselskydd Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att nu även kunna

Läs mer

EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER

EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER HÖRSELSKYDD EXEMPEL PÅ LJUDNIVÅER Några exempel på ljudnivåer i db(a) 180 Rymdraket lyfter 135 Flygplan lyfter / Formel 1 120 Flygplansmotor / Rockkonsert (peak ljud) 105 Tryckluftsborr / Diskotek 80 Trafikbuller

Läs mer

PERSONLIGT SKYDD 108

PERSONLIGT SKYDD 108 108 PERSONLIGT SKYDD 06942 Korttidsmask med fasta filter Skyddar mot gaser/ångor samt partiklar. När filtren är förbrukade byts hela masken vilket ger enklare rutiner, bättre hygien och ökad komfort. Levereras

Läs mer

Formgjutna hörselskydd för alla

Formgjutna hörselskydd för alla Formgjutna hörselskydd för alla 2 ÅRS GARANTI PRODUKT, PASSFORM & FUNKTION Personliga hörselskydd för en skönare vardag och fritid Idag utsätts varannan person dagligen för buller på arbetet. Störande,

Läs mer

3M Personskydd Hörselskydd med radio och medhörning. Hörselskydd. med radio och medhörning

3M Personskydd Hörselskydd med radio och medhörning. Hörselskydd. med radio och medhörning 3M Personskydd Hörselskydd med radio och medhörning Hörselskydd med radio och medhörning Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta

Läs mer

Buller och hörselskydd

Buller och hörselskydd Buller och hörselskydd Ibland hör man någon säga, visst bullrar det men man vänjer sig. Det är fel. Man vänjer sig inte. Man blir hörselskadad. Du ska inte behöva utsättas för buller som skadar dig. De

Läs mer

PROPPGUIDEN. Hur väljer man rätt propp? En propp passar inte alla öron och situationer. Här följer våra tips

PROPPGUIDEN. Hur väljer man rätt propp? En propp passar inte alla öron och situationer. Här följer våra tips PROPPGUIDEN Hur väljer man rätt propp? En propp passar inte alla öron och situationer Här följer våra tips 1 INNEHÅLL: 2 Skydda dina öron... 3 Öronproppar för alla situationer... 3 Alla öron är olika...

Läs mer

Passiva hörselskydd Komfort, skydd och ekonomi

Passiva hörselskydd Komfort, skydd och ekonomi Passiva hörselskydd Komfort, skydd och ekonomi left/right beca Helt ny bygelkonstruktion för bättre passform Tunnare och mer följsamma dämpringar use we all are different LOW Ny design och nya färger MEDIUM

Läs mer

MER LJUD MINDRE BULLER

MER LJUD MINDRE BULLER MER LJUD MINDRE BULLER Vi släpper igenom mer ljud än de flesta andra hörselskydd och det är vi stolta över. Nya Peltor SportTac speciellt för jägare och skyttar. Med förbättrad nivåberoende funktion låter

Läs mer

Peltor Alert. Lyssnar till omgivningen.

Peltor Alert. Lyssnar till omgivningen. Peltor Alert Lyssnar till omgivningen. Gör det nödvändiga till ett nöje! Ett bra hörselskydd stänger inte ute omvärlden. Det bjuder in den, på dina villkor. Peltor Alert är ett nivåberoende hörselskydd

Läs mer

Ljud är vågor. EU kräver hörselskydd snart överallt. Hörselskydd

Ljud är vågor. EU kräver hörselskydd snart överallt. Hörselskydd Ljud är vågor De akustiska vågorna är en grundläggande del av din hörsel på gott och ont. Vågorna är en förutsättning för överföring av ljud: Men om de inte motsvarar örats förväntningar på naturliga ljud,

Läs mer

Skyddsutrustning. Personligt skydd. Hörselkåpa Peltor. Hörselpropp 3M Bygel. Hörselpropp 3M Snöre. Hörselpropp 3M. Handrengöringduk Scrubs

Skyddsutrustning. Personligt skydd. Hörselkåpa Peltor. Hörselpropp 3M Bygel. Hörselpropp 3M Snöre. Hörselpropp 3M. Handrengöringduk Scrubs Hörselkåpa Peltor 3M Peltor Optime Hörselskydd H510A (passivt). Med hjässbygel. Mycket bra skyddsegenskaper, och bekväma att använda tack vare den låga vikten. Lätta att använda med annan utrustning tack

Läs mer

PASSIVA HÖRSELKÅPOR. 2. Bilsom Viking V3

PASSIVA HÖRSELKÅPOR. 2. Bilsom Viking V3 352-1 26 31 23 14 Vikt 173 g 352-1 30 34 28 20 Vikt 218 g Passiva hörselkåpor Ordet passiva används som beteckning, i motsats till de aktiva kåporna som du kan läsa mer om från sid 123. Den passiva kåpan

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Peltor Kommunikation. The Sound Solution. Sortimentsguide. Kommunikationsprodukter

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Peltor Kommunikation. The Sound Solution. Sortimentsguide. Kommunikationsprodukter 3M Personlig skyddsutrustning 3M Peltor Kommunikation The Sound Solution Sortimentsguide Kommunikationsprodukter 3M Peltor LiteCom produkter Vad är 3M Peltor LiteCom 3M Peltor LiteCom är ett sortiment

Läs mer

Öroninsatsen. Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén.

Öroninsatsen. Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén. Öroninsatsen 2 Öroninsatsen är en viktig del av hörapparaten och har stor betydelse för ljudkvalitén. Detta är broschyr nummer 2 i en serie från Widex om hörsel och hörselrelaterade ämnen. Öroninsatsens

Läs mer

Tillförlitligt skydd komfort

Tillförlitligt skydd komfort 3M Adflo fläktassisterade andningsskydd Tillförlitligt skydd komfort och tillverkade för svetsare Under tryggare förhållanden Det är som en egen värld Svalare, renare och bekvämare svetsning Med nya 3M

Läs mer

WORKSTYLE. Peltor Select II FM-radion som lyssnar och samtidigt skyddar hörseln

WORKSTYLE. Peltor Select II FM-radion som lyssnar och samtidigt skyddar hörseln Peltor Select II FM-radion som lyssnar och samtidigt skyddar hörseln En liten men effektiv investering i trivsel och säkerhet Lätt och bekväm att bära. Fullmatad med tekniska finesser, men ändå mycket

Läs mer

Hörselskydd Bruksanvisning

Hörselskydd Bruksanvisning Hörselskydd Bruksanvisning bellman.com Tack för att du har valt formgjutna hörselskydd från Bellman & Symfon. De skyddar din hörsel utan att tumma på ljudupplevelsen. Följ råden i bruksanvisningen så håller

Läs mer

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten

20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten 20 % av de anmälda arbetssjukdomarna inom byggindustrin är orsakat av buller. Antalet har gått ned något sedan föregående år men fördelningsprocenten har ökat. Allt oönskat ljud kallas för buller. Det

Läs mer

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Peltor kommunikationsprodukter. The Sound Solution. Kommunikations- lösningar. Under tryggare förhållanden

3M Personlig skyddsutrustning. 3M Peltor kommunikationsprodukter. The Sound Solution. Kommunikations- lösningar. Under tryggare förhållanden 3M Personlig skyddsutrustning 3M Peltor kommunikationsprodukter The Sound Solution Kommunikations- lösningar Under tryggare förhållanden Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande

Läs mer

Säkerhet med valfrihet.

Säkerhet med valfrihet. NYHET Säkerhet med valfrihet. Skyddsglasögon precis som du vill ha dem. #protectiveeyewear six hundred 3M SecureFit 3M SecureFit är redan branschens förstahandsval när det gäller skyddsglasögon, och med

Läs mer

CENS. Elektroniska hörselskydd för jakt och skytte. digital. CE EN352-2: 2002 & EN352-7: 2002, www.cens.se etter Inspec International

CENS. Elektroniska hörselskydd för jakt och skytte. digital. CE EN352-2: 2002 & EN352-7: 2002, www.cens.se etter Inspec International CENS digital Elektroniska hörselskydd för jakt och skytte CE EN352-2: 2002 & EN352-7: 2002, www.cens.se etter Inspec International Det ultimata jaktskyddet Ett gevärsskott på nära håll kan skada hörseln

Läs mer

Skötsel och underhåll -

Skötsel och underhåll - Skötsel och underhåll - att hålla hörapparaten i trim Innehåll Olika modeller av hörapparat 3 Skötsel och underhåll alla modeller 4 För att undvika reparationer 4 Byta batteri 4 Att ta ur ett gammalt batteri

Läs mer

PRODUCT GROUP. Hörsel- och ögonskydd för jakt och skytte

PRODUCT GROUP. Hörsel- och ögonskydd för jakt och skytte PRODUCT GROUP Hörsel- och ögonskydd för jakt och skytte Ett känsligt organ som måste skyddas Hörselnedsättning En hörselnedsättning kan bero på en mekanisk blockering som hindrar ljudet från att nå innerörat

Läs mer

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater

Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Bruksanvisning Öroninsatser för Widex BTE-hörapparater Innehållsförteckning Allmän information... 6 VARNINGAR...6 Underhåll och skötsel...9 Höger/vänster-identifiering...9 Standard ear-tips för RIC-modeller...10

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

AFS 2005:16 Buller

AFS 2005:16 Buller AFS 2005:16 Buller 1 Nya bullerföreskrifter fr.o.m. 2005-07-01 AFS 2005:16 ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BULLER AFS 2005:16 - gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet.

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

För att du ska vara garanterad ett fullgott skydd måste du bära hörselskydden. Anslutningskablar

För att du ska vara garanterad ett fullgott skydd måste du bära hörselskydden. Anslutningskablar Våra produkter är enkla att använda Alla elektroniska funktioner styrs via distinkta tryckknappar, vilket gör skydden mycket enkla att använda. Den inbyggda minnesfunktionen kommer ihåg dina senaste inställningar

Läs mer

Att välja det skydd som dämpar mest är inte alltid rätt. Med ett högdämpande skydd i en lågbullrig miljö finns en risk att användaren känner sig

Att välja det skydd som dämpar mest är inte alltid rätt. Med ett högdämpande skydd i en lågbullrig miljö finns en risk att användaren känner sig Bara till proffs! Att välja det skydd som dämpar mest är inte alltid rätt. Med ett högdämpande skydd i en lågbullrig miljö finns en risk att användaren känner sig isolerad och tar av sig skyddet för att

Läs mer

3M Personskydd Kortidsoveraller. och lätta

3M Personskydd Kortidsoveraller. och lätta 3M Personskydd Kortidsoveraller Komfortabla och lätta Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att även kunna erbjuda märkesprodukter

Läs mer

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig

Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Bort med bullret en bra ljudmiljö lönar sig Att ta bort eller minska bullret på arbetsplatsen är lönsamt. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för

Läs mer

ÖRONPROPPAR STORLEKSGUIDE

ÖRONPROPPAR STORLEKSGUIDE ÖRONPROPPAR ÖRONPROPPAR STORLEKSGUIDE Större proppar för engångsbruk Större flergångsproppar Mindre proppar för engångsbruk Mindre flergångsproppar MAX SmartFit SmartFit Detectable Bilsom 303/304 S Multi

Läs mer

Vad du behöver höra. EU-direktiv om buller i arbetsmiljön 2003/10/EC

Vad du behöver höra. EU-direktiv om buller i arbetsmiljön 2003/10/EC Vad du behöver höra EU-direktiv om buller i arbetsmiljön 2003/10/EC När antalet europeiska företag som sysslar med tillverkning, byggnation och annan industriell verksamhet ökar, ökar även antalet personer

Läs mer

Världsledande program för jakt och skytte

Världsledande program för jakt och skytte Världsledande program för jakt och skytte Koncentrera dig på skyttet Peltor har ett komplett program för de speciella krav som skytte i olika former ställer på hörsel- och ögonskydd. Det har utvecklats

Läs mer

3M Personskydd Absorbenter. ekonomiskt

3M Personskydd Absorbenter. ekonomiskt 3M Personskydd Absorbenter Säkert,rent & ekonomiskt Introduktion Ta personligt ansvar för din säkerhet 3M, världsledande inom säkerhets- och skyddsutrustning, är stolta över att även kunna erbjuda märkesprodukter

Läs mer

Skydd, förstärkning och kommunikation

Skydd, förstärkning och kommunikation Skydd, förstärkning och kommunikation hörselskydd med många funktioner Våra produkter är enkla att använda Alla elektroniska funktioner styrs via distinkta tryckknappar, vilket gör skydden mycket enkla

Läs mer

HÖRSELSKYDD. 3M Hörselskydd. om du är utsatt för buller under arbete eller hobby. Innovation

HÖRSELSKYDD. 3M Hörselskydd. om du är utsatt för buller under arbete eller hobby.  Innovation HÖRSELSKYDD 3M Hörselskydd om du är utsatt för buller under arbete eller hobby www.personskydd.se Innovation Använd hörselskydd när du är utsatt för buller Att använda hörselskydd 100 % av tiden man är

Läs mer

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå

Think. Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Think Think Yellow Think Orange Think Red Think Green Think Blue Think Purple Tar Livsmedelsäkerheten till högsta nivå Fler produkter i f ler färger än någon annan Väggupphäng Borstar Golv- & Vägg Borstar

Läs mer

Få en bra start med hörapparat

Få en bra start med hörapparat Få en bra start med hörapparat Vad kan du förvänta dig? Gratulerar till din nya hörapparat. För att du skall veta vad du kan förvänta dig och kunna få ut så mycket som möjligt av din nya hörapparat rekommender

Läs mer

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser //

Houseware. SodaMaster gazelle // Type 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516, 6517, espresso nero// espresso nero// mineral water dispenser // espresso nero// espresso and cappuccino maker// Houseware espresso nero// espresso and cappuccino maker// SodaMaster gazelle // mineral water dispenser // 1 litre // Adjustable amount of CO2 in water //

Läs mer

För alla som älskar musik.

För alla som älskar musik. 26 ACS formgjutna hörselskydd För alla som älskar musik. 20 17 15 10 ACS PRO10 Låg dämpning. PRO10 är idealisk för sångare och akustiska artister eller i arbetsmiljöer med lite buller. De ger en naturlig

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen Only det kompletta hörselskyddet Sordin erbjuder högklass hörselskydd till låga prise för fritid och yrkesmässigt bruk Musik och kommunikation

Läs mer

DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN

DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN DEN MINSTA, INNOVATIVA RENGÖRINGSBORSTEN BRUKSANVISNING KOMMA IGÅNG Gratulerar till att du har tagit första steget till att upptäcka hur en rengöringsrutin borde se genom köpet av ansiktsrengöringsborsten

Läs mer

Headsets för det. mobila kontoret.

Headsets för det. mobila kontoret. Headsets för det mobila kontoret. Mobila kontoret Plantronics startade 1962 och har sedan dess enbart inriktat sig på att utveckla bra kommunikationsheadset. Idag är Plantronics världsledande på headset

Läs mer

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING

TORKMATERIAL IKATEX BOX. ikatex TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING TORKMATERIAL ikatex IKATEX BOX TEXTILA TORKDUKAR AV HÖG KVALITET I PRAKTISK FÖRPACKNING Ikatex är en serie av textila, högklassiga torkdukar för den mest krävande användaren. Torkdukarna klarar hårda krav

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 8 oktober 2002 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. HÖRSELN Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. 1. Vad är allt ljud som vi hör? 2. När hörs ljudvågorna? I en radio, stereo eller en teve är det högtalarna som

Läs mer

Fyra av våra sinnen sitter ovanför nacken

Fyra av våra sinnen sitter ovanför nacken Fyra av våra sinnen sitter ovanför nacken ÖGON-, HUVUD- OCH HÖRSELSKYDD FRÅN 3M INNEHÅLL 3M ÖGONSKYDD............................... 72 3M SKYDDSHJÄLMAR......................... 77 3M HÖRSELSKYDD............................

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

design säkert Fräck har aldrig varit så här NYHET! 3M Personskydd Glasögonnyheter våren-sommaren 2010

design säkert Fräck har aldrig varit så här NYHET! 3M Personskydd Glasögonnyheter våren-sommaren 2010 3M Personskydd Glasögonnyheter våren-sommaren 2010 så här Fräck design har aldrig varit säkert Inga kompromisser; Design möter optimalt ögonskydd De nya serierna med 3M Premium Skyddsglasögon tar steget

Läs mer

2013 2013 2013 Personligt skydd

2013 2013 2013 Personligt skydd 2013 2013 2013 Personligt skydd Skyddsglasögon för glasögon Skyddsglasögon för glasögon. Lättviktsglasögon med reptålig polykarbonatlins, med stor siktyta och med extra ventilation i skalmarna för att

Läs mer

personligt skydd 3M PERSONLIGT SKYDD

personligt skydd 3M PERSONLIGT SKYDD 3M PERSONLIGT SKYDD 135 06942 Korttidsmask Mot organiska gaser/ångor och damm A2 P3. Vid sprutmålning (ej isocyanat), färgblandning, avfettning, limning. Har filtren inbyggda i maskstommen. När filtren

Läs mer

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM

Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Mirage Swift II NASAL PILLOWS SYSTEM Den perfekta partnern för effektiv CPAP behandling Så tyst att både patient och partner kan sova gott om natten Effektiv försegling minskar oönskat luftflöde och störande

Läs mer

Advantage-serien Hel- och halvmasker

Advantage-serien Hel- och halvmasker PRODUCT GROUP Advantage-serien Hel- och halvmasker MSA:s erfarenhet av andningsskydd framgår tydligt av ett stort sortiment av hel- och halvmasker. Komfort och kvalitet, användbara tillbehör och ett brett

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 SVENSKA Plattång i pro 230 steam BaByliss plattång i pro 230 steam är en plattång med ånga som har en mycket hög temperatur.

Läs mer

VARJE ORD RÄKNAS. En guide till att forstå och följa EU-direktivet om buller på arbetsplatsen på contact centers

VARJE ORD RÄKNAS. En guide till att forstå och följa EU-direktivet om buller på arbetsplatsen på contact centers VARJE ORD RÄKNAS En guide till att forstå och följa EU-direktivet om buller på arbetsplatsen på contact centers Agenter på contact centers är ambassadörer för organisationer. Många arbetsgivare strävar

Läs mer

Peltor Lite-Com. Lite-Com III, Lite-Com Basic

Peltor Lite-Com. Lite-Com III, Lite-Com Basic Peltor Lite-Com, Lite-Com Basic Nya Lite-Com För ökad säkerhet och effektivitet Lite-Com är ett effektivt hörselskydd med inbyggd kommunikationsradio för hands-free korthållskommunikation med andra Lite-Com-headset

Läs mer

Headset för pålitlig kommunikation

Headset för pålitlig kommunikation Headset för pålitlig kommunikation En serie Headset med hög dämpning Med sitt noggrant utformade mikrofon/hörtelefonsystem och sin utmärkta dämpning erbjuder denna serie headset unika akustiska egenskaper

Läs mer

Frihet att arbeta där du vill

Frihet att arbeta där du vill Frihet att arbeta där du vill Upptäck hur långt du kan gå med nya utvecklade GN 9120 Global innovatör inom headset Kommer du ihåg när du senast bara hade en sak att göra? Du arbetar hårt och vill gärna

Läs mer

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå

Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik tas till en högre nivå Rockfon Eclipse När design och akustik får samverka Elegant ö utan ram Goda ljudabsorberande egenskaper Passar bra i de flesta typer av rum

Läs mer

3M fi ltrerande halvmasker 8

3M fi ltrerande halvmasker 8 8 3M fi ltrerande halvmasker Med sina toppmoderna egenskaper skiljer sig 3M från andra andningsskydd på marknaden. Det högpresterande fi ltermaterialet kombinerar fördelarna hos mekanisk fi ltrering med

Läs mer

Skyddsutrustning. Skyddsutrustning för professionell användning

Skyddsutrustning. Skyddsutrustning för professionell användning Skyddsutrustning Skyddsutrustning för professionell användning Extra säkert. Extra elegant. Kärchers nya arbetsutrustning sätter nya riktlinjer för säkerhet och utseende. Våra produkter skyddar mot smuts,

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

Information till dig som bedriver verksamhet med HÖG MUSIK Vad är en hörselskada? Om örat utsätts för hög ljudnivå under lång tid, eller mycket hög ljudnivå under kort tid, kan hörseln försämras. Många

Läs mer

Bärbara mediadisplayer från Expand.

Bärbara mediadisplayer från Expand. Bärbara mediadisplayer från Expand. Funktion, kvalitet och design i fokus Expand erbjuder högkvalitativa, användarvänliga displayer för marknadsföring, varumärkesbyggande, information och presentationer.

Läs mer

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s

M2 Multi-tip. Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion. HMN a/s M2 Multi-tip Elektriskt höjd-och sänkbara dusch/toalettstol stol i rostfritt stål med elektrisk-tip funktion M2 Multi-tip M2 Multi-tip är HMN unika bad stol som lever upp till framtiden för dusch / toalettstol

Läs mer

S Series Receiver-In-Canal

S Series Receiver-In-Canal S Series Receiver-In-Canal Bevisad Prestanda. Maximalt av allt. Välkommen till S Series med Drive Architecture Starkeys nya hörapparatsfamilj med hörtelefon i örat (RIC) där marknadsledande teknologi och

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning

B r u k s a n v i s n i n g O T E. Öppen anpassning B r u k s a n v i s n i n g O T E Öppen anpassning Innheållsförteckning Din hörapparat........................... 2 Hantering av apparaten.................... 5 Batterier................................

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan?

Bort med bullret! Hur minskar vi störande ljud i skolan? Sidan 1 av 5 Bort med bullret! Det finns många sätt att minska ljudet från möbler, leksaker och annan utrustning. Vaxdukar på borden, lekunderlag på golvet och filtklädda leklådor är några av personalens

Läs mer

Tactical Protac II, Tactical XP

Tactical Protac II, Tactical XP Tactical Protac II, Tactical XP Pålitlig kommunikation på kort och långt avstånd Nivåberoende funktion Både Protac II och Tactical XP är utrustade med en nivåberoende funktion som gör att du kan höra ljud

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Forbo Flooring AS Hagaløkkveien 7 1383 Asker Tlf.: 66 77 12 00 Fax: 66 77 12 40 E-Mail: info.norway@forbo.com www.forbo.no

Forbo Flooring AS Hagaløkkveien 7 1383 Asker Tlf.: 66 77 12 00 Fax: 66 77 12 40 E-Mail: info.norway@forbo.com www.forbo.no Forbo flooring Systems ingår i den schweiziska Forbo-koncernen, världledande inom golv-, bindemedles- och transportbandssystem, och erbjuder ett komplett sortiment av golvprodukter för såväl företag som

Läs mer

Ifö Sign SE broschyr konsument 66-10. WC, spolknapp och installationselement från Ifö. För att allt hör ihop. 2 3

Ifö Sign SE broschyr konsument 66-10. WC, spolknapp och installationselement från Ifö. För att allt hör ihop. 2 3 Tänk igenom 3 Ifö Sign SE broschyr konsument 66-10 WC, spolknapp och installationselement från Ifö. För att allt hör ihop. 2 3 I Ifös värld hör allt ihop. Det betyder att även de mest diskreta detaljerna

Läs mer

ROCK V40 SNABB GUIDE

ROCK V40 SNABB GUIDE ROCK V40 SNABB GUIDE 1 Frigör ROCK V40 batteri skalet Lås upp och ta bort batteriskalet, öppna sedan tätningskyddet. 2 Sätt i SIM kortet Sätt in SIM 1 / 2 kortet i telefonen enligt bilden nedan (kontakt

Läs mer

Hydraulik. När du behöver superkrafter

Hydraulik. När du behöver superkrafter Hydraulik När du behöver superkrafter En stor stark familj Vårt breda program för högtryckshydraulik förser dig snabbt och enkelt med enorma krafter, genialiskt förpackade i utrymmessnåla och lätthanterade

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com

SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater. www.kuulotekniikka.com SIEMENS Bruksanvisning i-örat apparater www.kuulotekniikka.com Innehållsförteckning Beskrivning av hörapparaten sid 3 Sätta på och stänga av din hörapparat sid 4 Hörapparater med programknapp sid 5 Hörapparater

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

TRYCKLUFT. Slang- och kabelupprullare. Suverän prestanda, robust konstruktion och användarvänlig

TRYCKLUFT. Slang- och kabelupprullare. Suverän prestanda, robust konstruktion och användarvänlig TRYCKLUFT Slang- och kabelupprullare Suverän prestanda, robust konstruktion och användarvänlig 2 För yrkesmässigt användande i industrimiljö. Tillfredställer de behov som finns i professionella arbetsmiljöer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor

Barn- och utbildningsförvaltningen. Handlingsplan mot störande buller. Tyresö förskolor och skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan mot störande buller i Tyresö förskolor och skolor 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen 2006-01-13 Handlingsplan störande buller i Tyresö förskolor och

Läs mer

BELLMAN & SYMFON AB KOPIA

BELLMAN & SYMFON AB KOPIA Blankett 1 (2) BELLMAN & SYMFON AB KOPIA Plats för Klinikbricka Avtryckstagare Datum: Arbetsplats: Tel: Användare Född*: (ååmmdd) Förnamn*: Efternamn*: Tel hem: Tel arbete / mobil: Beställningsblankett:

Läs mer

S Series iq produktfamilj

S Series iq produktfamilj S Series iq produktfamilj S Series iq Troligtvis den smartaste, mest avancerade hörapparaten som finns. Välkommen till S Series en av de mest sålda hörapparatserierna i världen. Med Drive Architecture,

Läs mer

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA

X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA X2BRUKSANVISNING PREMIUM BLUETOOTH-HÖRLURAR SVENSKA FODRAL Instruktioner för fodralet...3 MONTERING Montering under örat...5 Ljudkontroll...14 Montering över örat...16 DETALJERADE INSTRUKTIONER Förpackningens

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Jabra Link 850. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Link 850. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Link 850 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll 1. Produktöversikt...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Extra tillbehör...4 2. ANSLUT Jabra LINK 850...5 2.1 Ansluta till strömkälla...5 2.2 Ansluta till

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer