Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om"

Transkript

1 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj I N N E H Å L L Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus u hö- ksndsskydd Cymb få bänsd subvnn Vmn TB u- sus u höksndsskydd 21 Envådsb Läkmds- kmméns 21 Lsn kmmnd 21 Knkn ub vss 21 Tndvådns äkmd Sms nbkmå unå! Mnd än n fmd v bfknnn än h få nbk å c 22 Tv smm & sms Absusk fö äkmdskmmén: Öväk M Pmun Ekbäck Öväk Mån P -s: Läkmdskmméns hmsd: Ak Lf Knb Infmnsäk Gunn Cssn Pfss P Enfd Ak Mnus Ossn Rdkö: Ak B Lnh Adss: Läkmdskmmén Unvsssjukhus ÖREBRO T Fx Tycksk Lyu Tms Mü T Tyck ch dsbun: Snds Gfsk Ndn AB Bx 145, Lndsb T (vx) Tx: Svn Hussn, ÖNH-knkn, USÖ Mnès sjukdm Mbus Mnè dbb unfä 2 % v dn vuxn bfknnn k mfnn hs kvnn ch män ch nnbä åkmmnd sk ysnf, nnus ch hösndsänn å d sjuk ö. Hösndsännn ä fukund ch åvk fs d å fkvnss n böjn. På ån sk föväs hösskdn ch kn vsvä höshndk. Sjukdmn ä b mn 7-15 %. D sm nn sök fö ä fs ysnfn vk f ä fönd md månd ch käknn. Anfn v mn mnu ch fy mm. Ef nf b nn nsk sn åsäd. Hs mån n föås nfn v symm fån d sjuk ö fm v yck- ckkäns, juddssn ökd nnus. Räds ch fö dbbs v ys kn sscd åns. Fökmsn v ysnf v fån nsk nf md ås mnum f nf vckn. Ysnfn kn kmm skv ch dn vnd fkvnsn ö sjukdmn bäkn. Ökd fyssk ch syksk sss, sömnbs ch öh dsn fö ysnfn. Mknsmn sjukdmns ukms nss v ök väskyck nnös hnnbyn, ndymfsk hyds, vk kunn vfs hs vdn n md Mb Mnè. En ä dän v ndymf fån nnös sccus ndymfcus mvnd små vn n fun. D ökd väskyck skd å sk håcn hössnäckn ch bnssnnsn. En möjh ä ös bsnn d unn mmbn sm bäns hnnbynn ch mdföjnd äck v ndymf kn s n fö snsmn fån håcn vd ysnfn. Dn n skn d bsnd dän v ndymf ä kän. D fnns k md mmunkmn ukcy sccus ndymfcus ch n ummun nfmmn md åföjnd ss sccus ä n änkb. D fnns n n scfk dnssk md fö sjukdmn un mn sä dnsn Mb Mnè å bsn v nmnsn ch sun vd ud hösv (nudm). D ä fmfö fukun nöskn bss sm ä vädnd. E smsk vknd sm yc kn f fös fä föbä nudmm vk ä v dnssk väd. Undsöknnssu fån vdnysmf (VNG) md ksk v ch VEMP (Vsbu vkd mync ns) ä v kmnd byds ksm kcchf ch hjänsmsudm (BRA). D ä vk nn möjhn knnu söd und sjukdmn. Mn bö åd m bund vn md bundn måd ch d sömnkv. Rskn v sn h vss duc svåhsdn v sjukdmn. Fö ku ysnfns nns bö nn föss md nhsmn md nmsk ffk ch dä ä mkzn (T. Psfn) föshndsv. Läkmd sk s så sn nn n nf ä å ån fö få bäs ffk å nfs syk. T. Psfn dss 25 m x 1-2. Vd käknn ch nnsv nf kn susum md nusk ffk s sä. Tyzn (Tcn) dsnn 6,5 m x 1-2 ä äm. Mkmd (Su. Pmn) m x 1-3 ä nv. N skn fö xymd symm vd bhndn md Tcn ch Pmn. Fö föby ä ysnf kn knnu mdcnn övväs. Bhndn md duk h dkumns md ffk å ysfkvnsn. Hydkzd (T. Esdx) dsn 25 m 1-2 x 2 ä s fö Mb Mnè ch vd njusvk ä fusmd (Dks. Lsx Rd) dsn 30 m 1 x 1-2 nv. Vd knnu dukbhndn sk sumnvån v num, kum ch knn föjs. f sd 18 R m Läk m d 17 m j 10 >>

2 >> fån sd 17 E äkmd sm nvänds myck Cnu ä bhsn (Bsc) vk ä kävdnd sm kn ök mkckunn nnö. Bsc ä n dkän v Läkmdsvk Sv mn kn föskvs å cns. P h få ch md bvknn vk kn dbb snsnknn ch hudn. Föskh sk ks vd bhndn v smk. P dss 16 m 1 x 2-3 ch kn övväs vd äck ffk v duk. Ansksk fk väsk- ch jnbnsn öv cmmbn k n. Pn nss h byds b vd nfmmsk msjukdm ch Mb Mnè dä skn xcuä h byds. SPC-fn (Scy cssd cs) h dkumns smu n dukn v nsksk fk ch mnsk svåhsdn v sjukdmn. SPC-fn skvs u å c sm ksä vk nn n vss b å s. Dsnn ä -30 x 3. Tyckkmmbhndn v n md Mb Mnè kn mnsk såvä nnus sm ysfkvns. Sådn bhndn kn s Lnkön ch bjuds 2-3 ån å. Övycksus föd v hösånn v n yckn (Mn) ä n k vn v dnn y v bhndn. Mn käv sö fös ns nm umhnnn. Bhndnn h vss vss mån mnsk ysnfns fkvns ch syk jämfö md n cb. A nb n sö nm umhnnn vk ckså kunn mnsk nns ysbsvä. Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb Dsuknsbhndn v nnös bnsn kn övväs sm nv nä vn nvn md h övs un fdssänd ffk. Bhndnn vs så u håcn vsbusn fö d n fsännn sk kunn dn snsm sm ukmm vd ku ysnf. På d fs önknk Sv nvänds Gnmcn fö nymn buk fö mnö v sck nm umhnnn fö dnn bhndn. Läkmd sus u nnö v d und ch v föns. Dn nsk md ys sm kn ukmm v usnnn v håcn vd sjäv bhndnn å öv f nå dyn. Cnnvös kmnsn ö nn k bns ch jämvk un d n bnsn. Efsm unfä 30 % v bhndnn ävn åvk håcn cchn ä d äm nvänd m nn ffnd h nvändnn v sn hös å d sjuk ö. Vdnysmf md ksk v sk föå bhndnn sm s knsk vd vå fän md n ds mnum. I fbu å nmföds mnsvnsk äkmdsfum fö nd ånn. Fum ns mnsm v Läkmdskmmén d sju ndsnn sm nå Us-Öb sjukvådsn. Dns smmnfnd mdöm v knfnsn v fm å n sxd sk. Mån fmhö väd v mö n ä sns v äkmdsndusn. Näs å kmm mnsvnsk äkmdsfum ns Öb. Bk dn nu dn 2-3 fbu 11! Vk mn näs å b: I Sv ns n knd mucnsud v n nymn föd kksd v sö nm umhnnn. Önknkn å USÖ kmm d dn sudn. Pcbffkn vd bhndn v Mb Mnè ä snnk hö. Hjäsvk hs äd, skfk/mävnn, dbs KOL, sm nk bn Oss Bndsjukdm, ADHD Nd ufväsnfkn nk nfunz Dssum Vkn vdns fnns fö kmmnä mdcn h ffk? Pf Edzd Ens, Unvsy f Ex, vädsuk nm måd ch mdföf bkn Svkvck ch kvcksv sv n sy mn ufsknd mdcn D ä mv män mhändnd v n md Mb Mnè vk ävn kn mf nss v sjukymns ch ku. Rfns Cummns. Oyny-Hd nd Nck Suy, Msby Hén, Annk. Ön-, näs- ch hssjukdm, Amqvs & Wks Hnn P. Ac Oyn 09; 28:1-5. Ödqvs L, Bnus J. Kus Ys - n bhndnsb åkmm, Sckhm 00. R m Läk m d 18 M Aj 10

3 Tx: Håkn Lndn, Hsbs vådcn Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Bkund Hu s nd h ARB, vfö h mn ARB ch vm h n bhndnn? Vd hjäsvksbhndn h f fmfös d fnns n undbhndn md ACE-hämm vnu ARB. Ibnd h fmfös mnd än häfn v d sm bd h ACE-hämm h få d. Fö d å hu d s u vå n vksmh h j j n junnmån vd Hsbs vådcn. 31 v 95 md ARB- ACE-hämmbhndn h ARB = 33 %. Av d 31 nn md ARB h nsänn sk n ndn: 1 n få v vådcnns äk sm fös v. M U dn sk dykbkn h v fm s å n md hjäsvksdns å Hsbs vådcn. På sn fnns nv vk n sm bhnds md u un C09A, C09B, C09C ch C09D. Infmn m äkmdn kmm u SYSm Css äkmdsmdu ch dnsn kmm u ncknnsmdun. 8 n h by fån ACE ARB hs. 14 n h få ARB v kd. 3 n h få ARB v njumdcn. 2 n h få ARB v nnn USÖ-äk. 3 n kmm v väk fån nn ndsn. Suss Rsu Mn bö j sä hjäsvksdns föän dn ä säk, fk s dns sndvd uföjnnssu! 149 n md hjäsvksdns fnns å sn. - vv 2 dubbsd. 5 vdn. 13 md s säkh f dns (hjäk j få un söd fö dnsn). 8 md vksm dns. D å j å sskn u SYSm Css äkmdsmdu s bf fäms v dsn. D fnns ävn nd m svåfö- kd bf. Näsn hjäsvksn sm bö h d h ckså få ACE-häm- nn ARB (97 %). Kvså 121 n - vv 9 bhnds å USÖ. Kvså 112 md k hjäsvksdns sm bhnds å vådcnn (nsk xk 1 % v vå bfknnsund). - vv 6 h knndkn fö ACE/ARB (äödm, ys, hykm, ä sns). Vådcnns äk h näsn h föj äkmdskmméns km- mndn sm fös v ACE-hämm ch j ARB. I b f hd vådcnsäk ARB nnn ACE-hämm vs. Sös dn v d sm h ARB h få d ns å nnn knk. 8 dä ACE/ARB j säk ä ndcd (fäms ä dssk dysfunkn, ävn övånd svk vd fmmsd). Kvså 98 md säk dns ch ndkn fö ACE/ARB. Av dsn få mn fm 65 sn bhnds md ACE/ARB. Hu s d då u vd junnmånn fö d 33 sm j f u dsn? 13 h ds ch ACE-hämm. 5 h ds ch ARB. 4 h h ACE n mdcnsn (mn d h j fåns u å dsn). 2 h ARB n mdcnsn (mn d h j fåns u å dsn). 4 h ACE mn d fnns j å mdcnsn (syns x ks mss). 2 h ARB mn d fnns j å mdcnsn (syns x ks mss). 3 h vkn ACE ARB. T 95 v dss 98 h så ACE-hämm ARB = 97 %. R m Läk m d 19 M Aj 10

4 Tx: Ud u Tndvåds- ch Läkmdsfömånsvks (TLV) bsu (www.v.s) Hyunsy usus u höksndsskydd Tndvåds- ch äkmdsfömånsvk (TLV) hå å nsk subvnnn v smäsnd ch nfmmnsdämnd äkmd. I d b h mn nu d dbsu usu äkmd nnhånd hyunsy u höksndsskydd. Bsu äd kf 15 jun 10. Fö y nfmn s Id fnns äkmd sm nnhå hyunsy ch ä dkänd fö bhndn v md må knädss. Fön sm säj dss äkmd h n vs väd v dn vnu mdcnsk ffkn msv ksndn. TLV s suss ä äkmdn n sk nå höksndsskydd då d n ä äck k nvändnnn ä ksndsffkv. Föjnd äkmd fö sn subvnn: Az Hyn Synvsc I Öb än v ndsns ksnd und 09 fö hyunsy föskv å c kn. Cymb få bänsd subvnn Tndvåds- ch äkmdsfömånsvk (TLV) h bsu bäns subvnnn v d ndssv md Cymb (duxn). D subvnns nds fö n md dssn ns ånssyndm sm h v mns vå nd ndssv äkmd ch n unå bhndnsmå. E v dss äkmd bö v vnfxn såvd n säskd skä m d. På ndknn smäsm dbsnu uhö subvnnn h. Bsu äd kf 1 ju 10. Fö y nfmn s Dssn ch ns ånssyndm Vd bhndn v d fs n md dssn ns ånssyndm fnns n vönd sknd mn Cymb ch vnfxn vd vs ffk ch bvknn. Vnfxn fnns d sm nk n dynsksnd å 1,25 kn. Dynsksndn fö Cymb ä c 13 kn. M dnn bkund ä Cymb däfö n ksndsffkv nv vnfxn vd bhndn v dssn ns ånssyndm. En TLV sk dy äkmd sm Cymb n subvnns sm fös- ndhndsnv nä d fnns b md k d ffk. Cymb kn nds föskvs md subvnn sm djhndsnv fö n sm n sv å sn ndssv bhndn. Rn mdcnsk h xun fö syk Öb än smbnd md vdnn v Rkmmndd äkmd bdöm Cymbs s n. Dnn bdömnn vä nj md TLV:s bsu, s Rkmmndd äkmd 10-11, sd Smäsm dbsnu Fö bänsnnn v subvnnn sk v yd fö föskv ch möj föj u, subvnns n Cymb än fö n sm d v smäsm dbsnu. På dnn ndkn h nu duxn und nmn Acm dkäns md subvnn. E bsvndum! E bsvndum ä duxn nu fnns md k nmn sm v ch h k ndkn. D ö d kn fnns sk fö dubbmdcnn md duxn. Acm bhndn v smäsm dbsnu hs vuxn Cymb bhndn v dssn, ns ånssyndm Ynv bhndn v kvnn md må svå nsännnsnknnns I Öb än v ndsns ksnd und 09 fö Cymb föskv å c c 2 mjn kn. Cymb så Öb än fö 22 % v ksndn fö föskvn ndssv äkmd, s d b uö 3 % v dynsdsn. B-vmn TB usus u höksndsskydd Tndvåds- ch äkmdsfömånsvk (TLV) h bsu usu äkmd TB u höksndsskydd. TB ä n vs fö bhndn v B-vmnbs, un fö föby bs. En TLV ä äkmd sm usund sk nvänds fö föby B-vmnbs n äck nä subvnn md skmd. D fnns dssum nd m ksndsffkv bhndnsnv TB. Bsu äd kf 1 uus 10. Fö y nfmn s TB nnhå n kmbnn v vmnn B6, B12 ch fsy. TB ä dkän fö föby bs å dss vmn vd äck födn mbsn, fmfö hs äd. Fö mån n äck d md nänsk ksn. Ends uvd f ch fö säskd sku kn föbynd bhndn md B-vmn v mvd. D vmn sm nå TB fnns hö ds n ä ksnd nd subvnnd äkmd. Dss B-vmn h, sknd fån TB, ävn ndkn fö bhndn v B-vmnbs. I Öb än v ndsns ksnd und 09 fö TB föskv å c c 1 mjn kn. R m Läkmd MAj 10

5 Envådsb Läkmdskmméns Häs- ch sjukvådsdkö P Öjn ch Mdcnsk ådv Ms Bjömn h bsu Öb äns ndsn sk unyj d nn nvådssöd 1177 fu u. D nnbä Läkmdskmméns xu nvåd sn nuvnd fm uhö. Bkn Råd m Envåd kmm såund n uds. Bkn h s b fån Läkmdskmméns hmsd. Infmn mänhn m nvåd bös n v d bsu, un Läkmdskmmén h ffnd ud nfm mänhn m kk äkmdsnvändnn. M Pmun Ekbäck, dfönd Lsn kmmnd Tndvådns äkmd 10 Läkmdskmmén d smbsjk m äkmd ndvådn sm v smmn 14 ndsnsmådn. Ab h umynn n vdd u v bkn Tndvådns äkmd 10, sm dsbus föskvnd ndäk ch ndhyns, såvä v sm ffn, Öb äns ndsnsmåd. Bkn nnhå kmmndn vsnd bhndnsnv ch äkmdsv. Dss ä m djd än Rkmmndd äkmd. I bkn fnns ckså n ussd md änd föfnn ch födnn vsnd äkmdshnn. Sjukhusndäk Gun Emdh, Käkkusk knkn USÖ h sm snn fö Läkmdskmmén ÖLL d vdnsb md bkn. Pn fö Cz sm Cz cm h å u. Läkmdsvk h bsu m ubybh md nk kn sk ch å kn ös dämd sådn byn. D fnns f nk å mkndn. Läkmdskmmén h bsu kmmnd Lsn. Ps und mj 10 Lsn b 50 m ch 100 m 100 föcknn ks 0,69 k/b skv 0,89 k/b. Msvnd s fö Cz 50 m ch 100 m ä 6,07 k/b skv 9,99 k/b. D fnns ävn nk nnhånd sn kmbnn md hydkzd. Lsn/Hydchhzd 50 m/12,5 m ks 0,86 k/b mdn msvnd syk Cz cm ks 7,07 k/b. Kmbnns Lsmy Cm ä bs sykn 100 m/25 m 1,13 k/b jämfö md 11 k/b fö msvnd syk v Cz Cm F. Bsnsnn fö Öb äns ndsn ä c 8 Mk å vd föskvnn v snnk sä fö Cz. Knkn ub vss Knkn ub 10 m vss dn Andnnn ä bn nvänds myck n mfnn ch nds få änd. Rch h däfö bsu su vk bn. Rch hänvs sä Knkn Nvum, mu 10 m/m, sm n duksumén ävn å n. Knkn Nvum h hs fäms nväns nm sunvådn ch mfs j v äkmdsfömånn. Efsm bn vss ch sm n ä hänvsd mun h Rch ämn n n nsökn TLV (Tndvåds- ch Läkmdsfömånsvk) m få mun nm äkmdsfömånn. Läkmdskmmén h n n u v bkn. Dn kn bsäs fån Läkmdskmmén: -s TLV h n sänn d ännu, vfö nn dsä få så fö h äkmdsksndn. Knkn Nvum 10 m/m 5 x 1 m ks 85,50 kn. R m Läk m d 21 M Aj

6 Tx: Mån P, Läkmdskmmén ÖLL Sms nbkmå unå! - Mnd än n fmd v bfknnn än h få nbk å c. I SKL s ch Scsysns ön jämfös dvss b ndn bfknnn sm häm u nbk å c. 07 v sffn 25,3 % k ch 22,3 % Öb än. Väsbn å äs md,1 %. Fö å sn dfnd Läkmdskmmén smmns md Sm må än nnn 10 ås uån sk h kmm und %. 18,0 18,9 19,1 19,9,1,1,3,4,5 21,2 21,3 21,4 21,7 21,8 22,1 22,4 22,8 22,8 23,4 23,8 24,3 25,4 Väsbns äns ndsn Lndsn Dn Jämnds äns ndsn Öb äns ndsn Lndsn Gävb Lndsn Vämnd Lndsn Jönköns än Nbns äns ndsn Lndsn Väsnnd Mn h d ön jämfösn änd dvsnnssä ch vå dvsnn å åsbss ä nu ck ådsnddsd. Lndsn Ösönd Gnds kmmun Sv Lndsn Sömnd Lndsn Us än Lndsn Km än Uånsä fö Öb än b då 22,4 % v nvånn häm u f nbkc v sffn 22,1 % ch 09 19,9 %. V h så nå må mnd än n fmd v bfknnn än få nbk å c. D ä nu und % ävn 10! Lndsn Väsmnnd Lndsn Knb Lndsn Hnd Lndsn Bkn Väs Göndsnn Rn Skån Sckhms äns ndsn % 30 And v bfknnn sm häm u nbk å c 09, änsvs. (Sffn ä n ådssnddsd vfö dmm n ä h jämföb md d v d ubc fö 07.) Kä: Läkmdss, Scsysn. Tv Smm & Sms! önsk Läkmdskmmén ä ss s M n u s n (6 s) 450 n äss 1 m ck 1 s n h n ök c 1 u ök n fn d 1 d k yc k 2 d ä d d f c h m 2 msk c c d v n ä ä sk 2m sh y n s. Pss d 2 msk n öv. Kk h. ss ä n 0 45 c h B n c h Sm ksä m d s. s. c h ä n m n d ä h v ch S v m j k k ö b d ä n c s n ä Pc h n. Sä n v v v u n v ö h c Kk u. n k c h s. Lä n sk d v Om d n ö d sä ä. h k. d ä n n v Kn ä c k s d n ä så h å ä Hä d n. Lå sk d md dn. k ä m m v sk jä n k n m n h m d n h å s v. Gu T u ä n. k n s s n s R m Läk m d 22 M Aj

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand

åten t i l l b a Litauen Karlshamn - Klaipeda MINIsemester SHOPPING & Kultur BO BRA & Upplev SPA GOLF & Strand T ån l l b Lun Klhmn - Klpd MINIm SHOING & Kulu BO BRA & Uppl GOLF SA & Snd Lun h någo fö ll. Lun h någo fö ll. MINIm V hjälp bok d m l l gän, SA,, l b y h, holl. un om c g n n d gu Lun. n Välkomm! konk

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uker i kun + Srvik, Gäsrike-Hrby, Sjärnsund & Lånshyn Bde Crn 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfbde.se nnns@hfbde.se Ansvri uivre: Tbbe Jhnssn Wece Cp Finnd POENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER Veck 7 11

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR: :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D 899. 2: OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO:

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b

-ClassiC samhällskunskap kurs 1 b Z-CssC smhäskunskp är vsedd ör den ymns utbdnnens kurs 1b GY 2011 Z-CssC smhäskunskp betonr smbnd oh smmnhn en tydt uppbyd pedosk struktur Z-CssC smhäskunskp är ett v er äromede Z-men, som dessutom består

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer