Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om"

Transkript

1 LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj I N N E H Å L L Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus u hö- ksndsskydd Cymb få bänsd subvnn Vmn TB u- sus u höksndsskydd 21 Envådsb Läkmds- kmméns 21 Lsn kmmnd 21 Knkn ub vss 21 Tndvådns äkmd Sms nbkmå unå! Mnd än n fmd v bfknnn än h få nbk å c 22 Tv smm & sms Absusk fö äkmdskmmén: Öväk M Pmun Ekbäck Öväk Mån P -s: Läkmdskmméns hmsd: Ak Lf Knb Infmnsäk Gunn Cssn Pfss P Enfd Ak Mnus Ossn Rdkö: Ak B Lnh Adss: Läkmdskmmén Unvsssjukhus ÖREBRO T Fx Tycksk Lyu Tms Mü T Tyck ch dsbun: Snds Gfsk Ndn AB Bx 145, Lndsb T (vx) Tx: Svn Hussn, ÖNH-knkn, USÖ Mnès sjukdm Mbus Mnè dbb unfä 2 % v dn vuxn bfknnn k mfnn hs kvnn ch män ch nnbä åkmmnd sk ysnf, nnus ch hösndsänn å d sjuk ö. Hösndsännn ä fukund ch åvk fs d å fkvnss n böjn. På ån sk föväs hösskdn ch kn vsvä höshndk. Sjukdmn ä b mn 7-15 %. D sm nn sök fö ä fs ysnfn vk f ä fönd md månd ch käknn. Anfn v mn mnu ch fy mm. Ef nf b nn nsk sn åsäd. Hs mån n föås nfn v symm fån d sjuk ö fm v yck- ckkäns, juddssn ökd nnus. Räds ch fö dbbs v ys kn sscd åns. Fökmsn v ysnf v fån nsk nf md ås mnum f nf vckn. Ysnfn kn kmm skv ch dn vnd fkvnsn ö sjukdmn bäkn. Ökd fyssk ch syksk sss, sömnbs ch öh dsn fö ysnfn. Mknsmn sjukdmns ukms nss v ök väskyck nnös hnnbyn, ndymfsk hyds, vk kunn vfs hs vdn n md Mb Mnè. En ä dän v ndymf fån nnös sccus ndymfcus mvnd små vn n fun. D ökd väskyck skd å sk håcn hössnäckn ch bnssnnsn. En möjh ä ös bsnn d unn mmbn sm bäns hnnbynn ch mdföjnd äck v ndymf kn s n fö snsmn fån håcn vd ysnfn. Dn n skn d bsnd dän v ndymf ä kän. D fnns k md mmunkmn ukcy sccus ndymfcus ch n ummun nfmmn md åföjnd ss sccus ä n änkb. D fnns n n scfk dnssk md fö sjukdmn un mn sä dnsn Mb Mnè å bsn v nmnsn ch sun vd ud hösv (nudm). D ä fmfö fukun nöskn bss sm ä vädnd. E smsk vknd sm yc kn f fös fä föbä nudmm vk ä v dnssk väd. Undsöknnssu fån vdnysmf (VNG) md ksk v ch VEMP (Vsbu vkd mync ns) ä v kmnd byds ksm kcchf ch hjänsmsudm (BRA). D ä vk nn möjhn knnu söd und sjukdmn. Mn bö åd m bund vn md bundn måd ch d sömnkv. Rskn v sn h vss duc svåhsdn v sjukdmn. Fö ku ysnfns nns bö nn föss md nhsmn md nmsk ffk ch dä ä mkzn (T. Psfn) föshndsv. Läkmd sk s så sn nn n nf ä å ån fö få bäs ffk å nfs syk. T. Psfn dss 25 m x 1-2. Vd käknn ch nnsv nf kn susum md nusk ffk s sä. Tyzn (Tcn) dsnn 6,5 m x 1-2 ä äm. Mkmd (Su. Pmn) m x 1-3 ä nv. N skn fö xymd symm vd bhndn md Tcn ch Pmn. Fö föby ä ysnf kn knnu mdcnn övväs. Bhndn md duk h dkumns md ffk å ysfkvnsn. Hydkzd (T. Esdx) dsn 25 m 1-2 x 2 ä s fö Mb Mnè ch vd njusvk ä fusmd (Dks. Lsx Rd) dsn 30 m 1 x 1-2 nv. Vd knnu dukbhndn sk sumnvån v num, kum ch knn föjs. f sd 18 R m Läk m d 17 m j 10 >>

2 >> fån sd 17 E äkmd sm nvänds myck Cnu ä bhsn (Bsc) vk ä kävdnd sm kn ök mkckunn nnö. Bsc ä n dkän v Läkmdsvk Sv mn kn föskvs å cns. P h få ch md bvknn vk kn dbb snsnknn ch hudn. Föskh sk ks vd bhndn v smk. P dss 16 m 1 x 2-3 ch kn övväs vd äck ffk v duk. Ansksk fk väsk- ch jnbnsn öv cmmbn k n. Pn nss h byds b vd nfmmsk msjukdm ch Mb Mnè dä skn xcuä h byds. SPC-fn (Scy cssd cs) h dkumns smu n dukn v nsksk fk ch mnsk svåhsdn v sjukdmn. SPC-fn skvs u å c sm ksä vk nn n vss b å s. Dsnn ä -30 x 3. Tyckkmmbhndn v n md Mb Mnè kn mnsk såvä nnus sm ysfkvns. Sådn bhndn kn s Lnkön ch bjuds 2-3 ån å. Övycksus föd v hösånn v n yckn (Mn) ä n k vn v dnn y v bhndn. Mn käv sö fös ns nm umhnnn. Bhndnn h vss vss mån mnsk ysnfns fkvns ch syk jämfö md n cb. A nb n sö nm umhnnn vk ckså kunn mnsk nns ysbsvä. Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb Dsuknsbhndn v nnös bnsn kn övväs sm nv nä vn nvn md h övs un fdssänd ffk. Bhndnn vs så u håcn vsbusn fö d n fsännn sk kunn dn snsm sm ukmm vd ku ysnf. På d fs önknk Sv nvänds Gnmcn fö nymn buk fö mnö v sck nm umhnnn fö dnn bhndn. Läkmd sus u nnö v d und ch v föns. Dn nsk md ys sm kn ukmm v usnnn v håcn vd sjäv bhndnn å öv f nå dyn. Cnnvös kmnsn ö nn k bns ch jämvk un d n bnsn. Efsm unfä 30 % v bhndnn ävn åvk håcn cchn ä d äm nvänd m nn ffnd h nvändnn v sn hös å d sjuk ö. Vdnysmf md ksk v sk föå bhndnn sm s knsk vd vå fän md n ds mnum. I fbu å nmföds mnsvnsk äkmdsfum fö nd ånn. Fum ns mnsm v Läkmdskmmén d sju ndsnn sm nå Us-Öb sjukvådsn. Dns smmnfnd mdöm v knfnsn v fm å n sxd sk. Mån fmhö väd v mö n ä sns v äkmdsndusn. Näs å kmm mnsvnsk äkmdsfum ns Öb. Bk dn nu dn 2-3 fbu 11! Vk mn näs å b: I Sv ns n knd mucnsud v n nymn föd kksd v sö nm umhnnn. Önknkn å USÖ kmm d dn sudn. Pcbffkn vd bhndn v Mb Mnè ä snnk hö. Hjäsvk hs äd, skfk/mävnn, dbs KOL, sm nk bn Oss Bndsjukdm, ADHD Nd ufväsnfkn nk nfunz Dssum Vkn vdns fnns fö kmmnä mdcn h ffk? Pf Edzd Ens, Unvsy f Ex, vädsuk nm måd ch mdföf bkn Svkvck ch kvcksv sv n sy mn ufsknd mdcn D ä mv män mhändnd v n md Mb Mnè vk ävn kn mf nss v sjukymns ch ku. Rfns Cummns. Oyny-Hd nd Nck Suy, Msby Hén, Annk. Ön-, näs- ch hssjukdm, Amqvs & Wks Hnn P. Ac Oyn 09; 28:1-5. Ödqvs L, Bnus J. Kus Ys - n bhndnsb åkmm, Sckhm 00. R m Läk m d 18 M Aj 10

3 Tx: Håkn Lndn, Hsbs vådcn Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Bkund Hu s nd h ARB, vfö h mn ARB ch vm h n bhndnn? Vd hjäsvksbhndn h f fmfös d fnns n undbhndn md ACE-hämm vnu ARB. Ibnd h fmfös mnd än häfn v d sm bd h ACE-hämm h få d. Fö d å hu d s u vå n vksmh h j j n junnmån vd Hsbs vådcn. 31 v 95 md ARB- ACE-hämmbhndn h ARB = 33 %. Av d 31 nn md ARB h nsänn sk n ndn: 1 n få v vådcnns äk sm fös v. M U dn sk dykbkn h v fm s å n md hjäsvksdns å Hsbs vådcn. På sn fnns nv vk n sm bhnds md u un C09A, C09B, C09C ch C09D. Infmn m äkmdn kmm u SYSm Css äkmdsmdu ch dnsn kmm u ncknnsmdun. 8 n h by fån ACE ARB hs. 14 n h få ARB v kd. 3 n h få ARB v njumdcn. 2 n h få ARB v nnn USÖ-äk. 3 n kmm v väk fån nn ndsn. Suss Rsu Mn bö j sä hjäsvksdns föän dn ä säk, fk s dns sndvd uföjnnssu! 149 n md hjäsvksdns fnns å sn. - vv 2 dubbsd. 5 vdn. 13 md s säkh f dns (hjäk j få un söd fö dnsn). 8 md vksm dns. D å j å sskn u SYSm Css äkmdsmdu s bf fäms v dsn. D fnns ävn nd m svåfö- kd bf. Näsn hjäsvksn sm bö h d h ckså få ACE-häm- nn ARB (97 %). Kvså 121 n - vv 9 bhnds å USÖ. Kvså 112 md k hjäsvksdns sm bhnds å vådcnn (nsk xk 1 % v vå bfknnsund). - vv 6 h knndkn fö ACE/ARB (äödm, ys, hykm, ä sns). Vådcnns äk h näsn h föj äkmdskmméns km- mndn sm fös v ACE-hämm ch j ARB. I b f hd vådcnsäk ARB nnn ACE-hämm vs. Sös dn v d sm h ARB h få d ns å nnn knk. 8 dä ACE/ARB j säk ä ndcd (fäms ä dssk dysfunkn, ävn övånd svk vd fmmsd). Kvså 98 md säk dns ch ndkn fö ACE/ARB. Av dsn få mn fm 65 sn bhnds md ACE/ARB. Hu s d då u vd junnmånn fö d 33 sm j f u dsn? 13 h ds ch ACE-hämm. 5 h ds ch ARB. 4 h h ACE n mdcnsn (mn d h j fåns u å dsn). 2 h ARB n mdcnsn (mn d h j fåns u å dsn). 4 h ACE mn d fnns j å mdcnsn (syns x ks mss). 2 h ARB mn d fnns j å mdcnsn (syns x ks mss). 3 h vkn ACE ARB. T 95 v dss 98 h så ACE-hämm ARB = 97 %. R m Läk m d 19 M Aj 10

4 Tx: Ud u Tndvåds- ch Läkmdsfömånsvks (TLV) bsu (www.v.s) Hyunsy usus u höksndsskydd Tndvåds- ch äkmdsfömånsvk (TLV) hå å nsk subvnnn v smäsnd ch nfmmnsdämnd äkmd. I d b h mn nu d dbsu usu äkmd nnhånd hyunsy u höksndsskydd. Bsu äd kf 15 jun 10. Fö y nfmn s Id fnns äkmd sm nnhå hyunsy ch ä dkänd fö bhndn v md må knädss. Fön sm säj dss äkmd h n vs väd v dn vnu mdcnsk ffkn msv ksndn. TLV s suss ä äkmdn n sk nå höksndsskydd då d n ä äck k nvändnnn ä ksndsffkv. Föjnd äkmd fö sn subvnn: Az Hyn Synvsc I Öb än v ndsns ksnd und 09 fö hyunsy föskv å c kn. Cymb få bänsd subvnn Tndvåds- ch äkmdsfömånsvk (TLV) h bsu bäns subvnnn v d ndssv md Cymb (duxn). D subvnns nds fö n md dssn ns ånssyndm sm h v mns vå nd ndssv äkmd ch n unå bhndnsmå. E v dss äkmd bö v vnfxn såvd n säskd skä m d. På ndknn smäsm dbsnu uhö subvnnn h. Bsu äd kf 1 ju 10. Fö y nfmn s Dssn ch ns ånssyndm Vd bhndn v d fs n md dssn ns ånssyndm fnns n vönd sknd mn Cymb ch vnfxn vd vs ffk ch bvknn. Vnfxn fnns d sm nk n dynsksnd å 1,25 kn. Dynsksndn fö Cymb ä c 13 kn. M dnn bkund ä Cymb däfö n ksndsffkv nv vnfxn vd bhndn v dssn ns ånssyndm. En TLV sk dy äkmd sm Cymb n subvnns sm fös- ndhndsnv nä d fnns b md k d ffk. Cymb kn nds föskvs md subvnn sm djhndsnv fö n sm n sv å sn ndssv bhndn. Rn mdcnsk h xun fö syk Öb än smbnd md vdnn v Rkmmndd äkmd bdöm Cymbs s n. Dnn bdömnn vä nj md TLV:s bsu, s Rkmmndd äkmd 10-11, sd Smäsm dbsnu Fö bänsnnn v subvnnn sk v yd fö föskv ch möj föj u, subvnns n Cymb än fö n sm d v smäsm dbsnu. På dnn ndkn h nu duxn und nmn Acm dkäns md subvnn. E bsvndum! E bsvndum ä duxn nu fnns md k nmn sm v ch h k ndkn. D ö d kn fnns sk fö dubbmdcnn md duxn. Acm bhndn v smäsm dbsnu hs vuxn Cymb bhndn v dssn, ns ånssyndm Ynv bhndn v kvnn md må svå nsännnsnknnns I Öb än v ndsns ksnd und 09 fö Cymb föskv å c c 2 mjn kn. Cymb så Öb än fö 22 % v ksndn fö föskvn ndssv äkmd, s d b uö 3 % v dynsdsn. B-vmn TB usus u höksndsskydd Tndvåds- ch äkmdsfömånsvk (TLV) h bsu usu äkmd TB u höksndsskydd. TB ä n vs fö bhndn v B-vmnbs, un fö föby bs. En TLV ä äkmd sm usund sk nvänds fö föby B-vmnbs n äck nä subvnn md skmd. D fnns dssum nd m ksndsffkv bhndnsnv TB. Bsu äd kf 1 uus 10. Fö y nfmn s TB nnhå n kmbnn v vmnn B6, B12 ch fsy. TB ä dkän fö föby bs å dss vmn vd äck födn mbsn, fmfö hs äd. Fö mån n äck d md nänsk ksn. Ends uvd f ch fö säskd sku kn föbynd bhndn md B-vmn v mvd. D vmn sm nå TB fnns hö ds n ä ksnd nd subvnnd äkmd. Dss B-vmn h, sknd fån TB, ävn ndkn fö bhndn v B-vmnbs. I Öb än v ndsns ksnd und 09 fö TB föskv å c c 1 mjn kn. R m Läkmd MAj 10

5 Envådsb Läkmdskmméns Häs- ch sjukvådsdkö P Öjn ch Mdcnsk ådv Ms Bjömn h bsu Öb äns ndsn sk unyj d nn nvådssöd 1177 fu u. D nnbä Läkmdskmméns xu nvåd sn nuvnd fm uhö. Bkn Råd m Envåd kmm såund n uds. Bkn h s b fån Läkmdskmméns hmsd. Infmn mänhn m nvåd bös n v d bsu, un Läkmdskmmén h ffnd ud nfm mänhn m kk äkmdsnvändnn. M Pmun Ekbäck, dfönd Lsn kmmnd Tndvådns äkmd 10 Läkmdskmmén d smbsjk m äkmd ndvådn sm v smmn 14 ndsnsmådn. Ab h umynn n vdd u v bkn Tndvådns äkmd 10, sm dsbus föskvnd ndäk ch ndhyns, såvä v sm ffn, Öb äns ndsnsmåd. Bkn nnhå kmmndn vsnd bhndnsnv ch äkmdsv. Dss ä m djd än Rkmmndd äkmd. I bkn fnns ckså n ussd md änd föfnn ch födnn vsnd äkmdshnn. Sjukhusndäk Gun Emdh, Käkkusk knkn USÖ h sm snn fö Läkmdskmmén ÖLL d vdnsb md bkn. Pn fö Cz sm Cz cm h å u. Läkmdsvk h bsu m ubybh md nk kn sk ch å kn ös dämd sådn byn. D fnns f nk å mkndn. Läkmdskmmén h bsu kmmnd Lsn. Ps und mj 10 Lsn b 50 m ch 100 m 100 föcknn ks 0,69 k/b skv 0,89 k/b. Msvnd s fö Cz 50 m ch 100 m ä 6,07 k/b skv 9,99 k/b. D fnns ävn nk nnhånd sn kmbnn md hydkzd. Lsn/Hydchhzd 50 m/12,5 m ks 0,86 k/b mdn msvnd syk Cz cm ks 7,07 k/b. Kmbnns Lsmy Cm ä bs sykn 100 m/25 m 1,13 k/b jämfö md 11 k/b fö msvnd syk v Cz Cm F. Bsnsnn fö Öb äns ndsn ä c 8 Mk å vd föskvnn v snnk sä fö Cz. Knkn ub vss Knkn ub 10 m vss dn Andnnn ä bn nvänds myck n mfnn ch nds få änd. Rch h däfö bsu su vk bn. Rch hänvs sä Knkn Nvum, mu 10 m/m, sm n duksumén ävn å n. Knkn Nvum h hs fäms nväns nm sunvådn ch mfs j v äkmdsfömånn. Efsm bn vss ch sm n ä hänvsd mun h Rch ämn n n nsökn TLV (Tndvåds- ch Läkmdsfömånsvk) m få mun nm äkmdsfömånn. Läkmdskmmén h n n u v bkn. Dn kn bsäs fån Läkmdskmmén: -s TLV h n sänn d ännu, vfö nn dsä få så fö h äkmdsksndn. Knkn Nvum 10 m/m 5 x 1 m ks 85,50 kn. R m Läk m d 21 M Aj

6 Tx: Mån P, Läkmdskmmén ÖLL Sms nbkmå unå! - Mnd än n fmd v bfknnn än h få nbk å c. I SKL s ch Scsysns ön jämfös dvss b ndn bfknnn sm häm u nbk å c. 07 v sffn 25,3 % k ch 22,3 % Öb än. Väsbn å äs md,1 %. Fö å sn dfnd Läkmdskmmén smmns md Sm må än nnn 10 ås uån sk h kmm und %. 18,0 18,9 19,1 19,9,1,1,3,4,5 21,2 21,3 21,4 21,7 21,8 22,1 22,4 22,8 22,8 23,4 23,8 24,3 25,4 Väsbns äns ndsn Lndsn Dn Jämnds äns ndsn Öb äns ndsn Lndsn Gävb Lndsn Vämnd Lndsn Jönköns än Nbns äns ndsn Lndsn Väsnnd Mn h d ön jämfösn änd dvsnnssä ch vå dvsnn å åsbss ä nu ck ådsnddsd. Lndsn Ösönd Gnds kmmun Sv Lndsn Sömnd Lndsn Us än Lndsn Km än Uånsä fö Öb än b då 22,4 % v nvånn häm u f nbkc v sffn 22,1 % ch 09 19,9 %. V h så nå må mnd än n fmd v bfknnn än få nbk å c. D ä nu und % ävn 10! Lndsn Väsmnnd Lndsn Knb Lndsn Hnd Lndsn Bkn Väs Göndsnn Rn Skån Sckhms äns ndsn % 30 And v bfknnn sm häm u nbk å c 09, änsvs. (Sffn ä n ådssnddsd vfö dmm n ä h jämföb md d v d ubc fö 07.) Kä: Läkmdss, Scsysn. Tv Smm & Sms! önsk Läkmdskmmén ä ss s M n u s n (6 s) 450 n äss 1 m ck 1 s n h n ök c 1 u ök n fn d 1 d k yc k 2 d ä d d f c h m 2 msk c c d v n ä ä sk 2m sh y n s. Pss d 2 msk n öv. Kk h. ss ä n 0 45 c h B n c h Sm ksä m d s. s. c h ä n m n d ä h v ch S v m j k k ö b d ä n c s n ä Pc h n. Sä n v v v u n v ö h c Kk u. n k c h s. Lä n sk d v Om d n ö d sä ä. h k. d ä n n v Kn ä c k s d n ä så h å ä Hä d n. Lå sk d md dn. k ä m m v sk jä n k n m n h m d n h å s v. Gu T u ä n. k n s s n s R m Läk m d 22 M Aj

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Tillträde till lärarehögskolan är öppet för lärare och ol ra rinnor vid alla slags skolor. Kurserna äro fortfarande e tan _&'a

Tillträde till lärarehögskolan är öppet för lärare och ol ra rinnor vid alla slags skolor. Kurserna äro fortfarande e tan _&'a 6 vdsynt ch vmhjätd bskp M n d, t stånd n z j2 ås ftbdnngskus fö bgåvcud s mnsts vd utbdnng t stdsä ; N ä d dnsk sk n sdm böjd Up!p bmst, mdnds dn»m n dsk kus n» 889 t n»ttåg kus fö skä,» Snt ng bfnns

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog

En handbok om biodieselanvändning på sjön Sanna-Sofia Skog PROJEKTET BIOBRÄNLE FÖR FIKERINÄRINGEN Engffv f En hndbo om bodlnvändnng på jön nn-of og P oj B ob ä n l f öfi nä ng n/ E n g ff v fi F o / d ö nn ofi og U g v Y hög ol nnov, F b g n1, V, F nl nd nn ofi og&y

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1,

=============================================== Plan: Låt π vara planet genom punkten P = ( x1, Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR Räta linje och plan RÄTA LINJER OCH PLAN Räta linje: Låt L vaa den äta linjen genom punkten P = x, y, som ä paallell med vekton v = v, v, v ) 0. 2 3 P v Räta linjens ekvation

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vd sammanträde med kommunstyrelsen Falkenberg 2011-06-07 171 Medborgarförslag om elektronsk nformatonsskylt på Falkhallens fasad. ( AU 164) Dnr KS 2011-165 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10 Bmäss MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR BORÅS -7 OKTOBER 200 A Sc på bsö - sd 4 Id md F Shu - sd 0 Fmjps ds 20 Ispd föäs - sd 0 Osb bjudd vj mm!- sd 8 ÅHAGA -7 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor>

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor> Emacs Lathund Johan Sandén 1 Emacs lathund "C-x" nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Produktbeskrivning EVOLUTION-SERIEN. Produktbeskrivning. Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) Bensats. Socklar. Ryggar. Hjulsats. Hyllor.

Produktbeskrivning EVOLUTION-SERIEN. Produktbeskrivning. Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) Bensats. Socklar. Ryggar. Hjulsats. Hyllor. 2015 Produktbeskrivning -SERIEN Produktbeskrivning Stommar (topp, botten, gavel, mellangavel) 19 mm tjock direktlaminerad spånskiva med slagtålig 2 mm ABS-kantlist med radie 2 och hörnavrundning. Alla

Läs mer

Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00

Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den 2 juni 2010 kl. 14.00-19.00 EOREISK FYSIK KH Lösningsanvisningar till tentamen i SI1161 Statistisk fysik, 6 hp, för F3 Onsdagen den juni 1 kl. 14. - 19. Examinator: Olle Edholm, tel. 5537 8168, epost oed(a)kth.se. Komplettering:

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Prislista Idre Fjäll 2015/16. Typ 4, 28 kvm Parhus, 2 sovrum, 3+2 bäddar, ES, 2NV, BS2, DU, WC, T. Kök med S, KFF. Prisklass 1 Skogsbyn

Prislista Idre Fjäll 2015/16. Typ 4, 28 kvm Parhus, 2 sovrum, 3+2 bäddar, ES, 2NV, BS2, DU, WC, T. Kök med S, KFF. Prisklass 1 Skogsbyn Prislista Idre 2015/16 Idre Ski -apartment Lägenhet i huvudbyggnaden, 4 bäddar, 1ES, 2NV, 2BS, 1DU, 1WC, MK, DS+VS Gemensamt torkrum. Prisklass 3 Centrum Nyrenoverad Typ 5S, 30 kvm Lägenhet, 4 bäddar,

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Ek e näs gym nas ium i K ina

Ek e näs gym nas ium i K ina Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n

Läs mer

120 110 S t : 100 100 90 80 Vi ska här betrakta ett antal portföljer som vid t = 0 är värda 100 SEK.

120 110 S t : 100 100 90 80 Vi ska här betrakta ett antal portföljer som vid t = 0 är värda 100 SEK. STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISKA INSTITUTIONEN Avd. för Matematisk statistik Thomas Höglund FINANSMATEMATIK I. KOMPLEMENT DAG 5. HANDELSSTRATEGIER Låt S t beteckna priset på en aktie vid tiden t. Vi

Läs mer

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater.

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. Framtiden flyttar in. 2 Med innovativ teknik kan du energispara dig in i framtiden. Inom EU är A-klass högsta nivå när det gäller energieffektivitet.

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1:

AUBER 95 9 jan LÖSNINGAR STEG 1: AUBER 95 9 jn AR. Den finit utomten nedn ccepterr ett språk L över = {, }. A B ε Konstruer ) ett reguljärt uttryck för L. ) L = ( ( ) ) = ( ) ) en reguljär grmmtik för L S A S A c) en miniml DFA för L.

Läs mer

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1

Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: Inkoppling 230 VD och 400 VY för motorer upp t.o.m. 3 kw W2 U2 V2. Spole Matning 3x230V U1 V1 W1 61 TEKNISKA DATA BROMSMOTORER TYP FE Så här är den elektromagnetiska bromsen konstruerad: a) När motorn inkopplas och elektromagneten (8) får spänning, attraheras ankaret (4). Trycket från fjädern (5)

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK-

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK- Kort genomgång av EK3-1-8 -jämörelse med BSK- Milan Veljkovic Innehåll Skruvörband Svetsörband Modellering av konstruktioner Ledade örband Momentstyva örband Slutsatser BSK Skruvörbandsklasser EK3-1-8

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

,QQHKnOO. 7HOHIRQ 6DPWDO 6DPWDOVORJJ,QVWlOOQLQJDU ,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G

,QQHKnOO. 7HOHIRQ 6DPWDO 6DPWDOVORJJ,QVWlOOQLQJDU ,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G ,QQHKnOO,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G.RPPDLJnQJ &KH NOLVWD )XQNWLRQVOlJHQ %DWWHULHW 6,0NRUWHW 6OnDYSn 6WlQJGOX ND gsshqox ND 6lNHUKHW 6WlQJGOX ND 7HOHIRQNQDSSDU.QDSSVDWVHQVIXQNWLRQHU,QGLNDWRUHULWH

Läs mer

1 3 5 7 9 11 13 12 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 90 122 80 109 225 200 70 60 95 82 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS 100 20 1000 1500 2000 2500

Läs mer

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel. Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

019-HCR 019-H. 019-HP Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fi ts to catalyst 019-H1 019-H1P. C30 Turbo T5

019-HCR 019-H. 019-HP Komplett kit passar efter katalysator Complete kit fi ts to catalyst 019-H1 019-H1P. C30 Turbo T5 C30 Turbo T5 019-9AR AR 019-4AR 019-5CR 019-MC 019-HCR S40/V40 (Fas I/Phase I) 1.8/2.0 96-00 019-4 019-M 019-H 019-2 S40/V40 (Fas I/Phase I) 1.8/2.0 96-00 019-2 019-4P 019-M 019-HP S40/V40 (Fas II/Phase

Läs mer