Från örat till det Sanna Ljudet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från örat till det Sanna Ljudet"

Transkript

1 Från örat till det Sanna Ljudet Aodho billah minal shaytan al-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi rabil a3alamin Wa salat o wa salamo ala ashraf al-khalq il-ajma ain abil qasim Mohammad wa alihi theyibin wa taherin. Salamon aleykom bröder och systrar, Välkomna igen till Azan Göteborg. Dagens föreläsning kommer att handla om örat och det Sanna Ljudet. Eftersom vi inte har tillräckligt med tid att täcka precis allt som finns om örat skall vi med Guds hjälp försöka gå igenom de viktigaste islamiska aspekterna som är kopplade till örat, inshaallah. Bismillah ar-rahman ar-rahim Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta. (Den heliga Koranen sura al-isra, verse 36) Men ni försökte aldrig dölja [era förehavanden] för att era öron, era ögon och er hud inte skulle kunna vittna mot er, och ni trodde att Gud inte kände till vad ni gjorde. (Den heliga Koranen sura Fussilat, verse 22) Sadaqa Allah hul Ali ul-adhim. Som vi märker i både verser kommer ordet öra innan ordet öga. När dessa ord upprepas varför följer de precis denna ordning i de flesta Koraniska verser: örat före ögonen? Har ni ställt er denna fråga, i fall ni märkt det? Det som är intressant är att det har bevisats vetenskapligt av forskare (embryologer, som är specialister på att forska om de olika stadierna i fosterutvecklingen) att örat är det första sinnet som utvecklas. 1

2 I fosterlivet, börjar örats inre delar bildas sakta från och med tredje veckan. Från sjätte veckan börjar örats struktur synas, följd av sjunde veckan där mellanörat formas och fram tills den femte månaden i fosterstadiet utvecklas ytterörat (till att likna en vuxens öra); men örats inre och yttre delar kommer att fortsätta stärkas fram tills födelsen. Därför redan vid 24e veckan kan fostret höra första ljudet. Källan till detta är universell där detta kan finnas i många medicinska böcker och hemsidor, vilket är en av anledningarna varför detta undervisas på universitet och är klassificerad som fakta. Några källor är Human Anatomy, av F. Martini, M. Timmons 4e upplaga, hemsidan och många andra böcker på anatomi eller embryologi. Som vi Muslimerna vet var det under Imam Sadiqs(A) tid som Islams vetenskapliga grenar blomstrade. Detta ledde senare till att Bagdad blev världens huvudstad i kunskap och vetenskap där de största vetenskapsmän från världens alla hörn kom dit för att lära sig och sedan sprida Islams kunskap vidare till deras eget folk. Men andra ord, kom roten av vetenskap inte från våra kända vetenskapsmän, såsom Hayyan, Jaber, Abo Sina eller ibn Haytham, utan roten kommer från Ahl al-bait(a) via Imam Sadiq(A). Men detta betyder inte att endast han hade denna kunskap medan de andra imamerna före och efter honom inte hade det. Nej! alla de felfria bland Ahl al- Bait(A) hade en givagiven kunskap. Om vi skall prata om deras materialistiska kunskap (alltså det som går att se med ögat och inte är dold) så finns det ett exempel från Imam Ali(A) som är värt att ta upp som har med örat bl.a. att göra: Människan är en underbar skapelse; han ser igenom fettlager [ögon], hör genom ben [öron] och pratar genom en bit kött [tungan]. (Imam Ali (A) Nahjul Balagha, visdomsord #7) I denna sägelse kan man konstatera tre olika medicinska fakta; där den som är relevant till dagens ämne är människans öra därför kommer vår fokus att vara på vad benen, som nämns i citatet, är för något. Så Imam Ali(A) sade inte att människan hör med örat utan han använde sig av orden här genom ben, varför detta? Varför sade han inte att vi hör med trumhinnan istället som verkar vara mer rimligt. 2

3 Med andra ord, låt oss börja med följande fråga: Använde Imam Ali(A) ordet ben hellre än trumhinna av misstag? För att kunna besvara denna fråga måste vi börja beröra detta genom att beskriva dessa ben och deras roll i vårt öra. Figur 1. Här är en bild på ytterörat, mellanörat och innerörat. [bilder ritade på whiteboardtavlan under föreläsningens gång] Det mänskliga örat är indelat i tre sektioner: det yttre, det mellersta samt det inre örat. Området från trumhinnan till det ovala fönstret ingår i mellanörat. I detta luftfyllda område, mellanörat, finns tre ben länkade till varandra. Lateralt ifrån mot insidan kallas dessa ben: - malleus (hammaren), - incus (städet) och - stapes(stigbygeln). Det är dessa ben som Imam Ali (AS) refererade sig till när man använder ordet ben. I västvärlden upptäcktes dessa ben och några andra strukturer i 3

4 mellanörat först i talet av en den Tyska läkaren Augustus Quirinus Rivinus. Så sedan Imam Alis(A) tid fram tills den tiden hade ingen annan hittat denna struktur fastän Imam Ali(A) inte behövde öppna någons öra för att veta detta, all hans kunskap var Gudagivet. Låt oss för argumentens skull säga att han öppnade någons öra och upptäckte benen, men ändå hur kunde han veta att det är just ben som ser till att man hör och inte trumhinnan eller andra strukturer i örat? Hur kunde han(a) veta det? Det undervisas inom medicin att funktionen av mellanörat är att öka ljud trycket, vilket krävs för att sätta perilymfan (en vätska), lokaliserad i cochlean (snigeln), i rörelse. Det är rörelsen av denna vätska som aktiverar nerverna, vilka i sin tur skickar informationen som elektrisk impuls som egentligen hörs (av vårt öra) till vår hjärna. Den första relevanta kontributionen till förståelsen av processen av ljudöverföring gavs av Hermann von Helmholtz ( ). Han påstod att den mekaniska länken, försedd av mellanörat, optimerar överförandet av energi från luften (ljudvågorna) som sätter trumhinnan i rörelse till den vätskefyllda cochlean(snigeln). Både det yttre och mellersta örat är fyllda med luft, men det inre örat är fylld med vätska. När ljud överförs från luft till det här täta mediet förekommer det en minskning av tryck av cirka 30 decibeler. För att förstå detta kan ni tänka befinna er i badet där ni använder en viss kraft och slår i vattnet, vad händer då? Er rörelse bromsas och det är precis vad som händer i örat. Figur 2. Visar vägen som ljudvågorna tar från hörselgången till mellanörat och sedan vidare till innerörat där den cochleära vätskan finns. För att kompensera denna förlust i tryck förstärker mellanörat ljudet automatiskt på två sätt: 1. En skillnad med faktor 17 i area av trumhinnan och stapes fotplatta. 2. En faktor 1.3 genom hävstångprincipen hos de tre benen, speciellt den långformade malleus. 4

5 Figur 3. Ljudförstärkningen från trumhinnan till stapes fotplattan Hävstångsprincipen som tillämpas i en gunga såväl som i örat. Den vänstra bilden kan jämföras med det som händer i den högre bilden (gungan). Denna hävstångsprincip (i högra bilden) visar att ju längre man befinner sig ifrån rotationsvinkeln desto mindra kraft behövs och det som bidrar mest till detta är malleus. Än så länge har vi lärt oss att de tre benen förstärker vibrationerna skapade av trumhinnan till vätskevågor i cochleans vätska. Alltså, hur exakt förekommer ljudets förstärkning? Ta hänsyn till följande formell, från gymnasiets fysik A-kurs: Tryck-kraft formeln där p är trycket, F är kraften och A är arean. Användningen av denna formel ovan visar att trycket ökar (vid slutet av stapes på det ovala fönstret) då arean (av stapes jämfört med arean av malleus) minskar så länge kraften behålls konstant. Detta är anledningen till varför Indianer brukade fästa racketer under deras skor så att deras ben inte skulle gå djup i snön och fastna. Man bör ha märkt att trumhinnan (55mm 2 ) är ungefär 17 gånger större i storlek än det ovala fönstret i vilket fotplattan till stapes (3,2 mm 2 ) sätter sig. Detta förhållande förser en ljudförstärkning av ca 20 decibeler. Denna skillnad i ytarean tillsammans med benens hävstångrörelse leder till ungefär 25 decibeler av total ljudförstärkning av trumhinnan och benen. Den otroliga saken är att mindre än 1 % av det ljudet som överförs till trumhinnan reflekteras tillbaka. Med andra ord, 99 % av ljudet överförs vidare. Subhan Allah! Men hur fungerar detta? 5

6 Figur 4. Ljudförstärkning från trumhinnan till fotplattan.. Däremot finns fortfarande en annan förstärkande effekt hos det överförda ljudet. I figuren ovan ser man att fotplattan till stapesen rör sig; den roterar sig medan den har dess rotationsaxel vid dess posteriora kant. I andra ord, det är dess anterior kant som resulterar i ett tryck på perilymfan som är lokaliserad i innerörat (på det ovala fönstrets andra sida). Därför, detta leder till en högre rörelse av perilymfan (av innerörat) som i sin tur kan leda till ett tydligare uppfattat ljud än om den rotationsrörelsen inte existerade. Dessa är de främsta anledningarna till varför en ljudförstärkning uppstår automatiskt, tack vare de tre benens design som Allah vår Skaparen har gjort. Som påminnelse är detta varför vi kallar Gud för al-mosawir (Designern) som ett av Guds 99 olika Namn. Hittills har vi bevisat medicinskt att mellanörat överför det hörda ljudet och förstärker det anmärkningsvärd. Varje gång man använde sig av bomullpinnar brukade våra föräldrar be oss att akta sig att inte skada hörseln (trumhinnan). Därmed, leder detta oss till att ställa följande viktiga fråga: Utan att visa någon tecken på respektlöshet använde vår första Imam sig av uttrycket ben i hans sägelse av misstag hellre än trumhinna? Märkligt nog är svaret till frågan nej. Istället hade han fullständigt rätt och menade exakt det han sade genom att ha använt sig av ordet ben. Hur kommer det sig att det är benen hellre än trumhinnan? Förhoppningsvis finns det visa kliniska experiment och iakttagelser, undervisade av professorer inom medicin, som är direkt kopplade och fullständigt överensstämmer med vår kära Imams (Fred vare med honom) sägelse. 6

7 Figur 5. En perforerad trumhinna Den här bilden visar en liten perforation i trumhinnan. Med hänsyn till effekterna av att höra med perforerad trumhinna är det så att ett litet hål inte leder till en markant förlust av hörseln. Däremot, ju större perforationen är desto större blir hörselförlusten (maximum till 30 db); dessutom, beror graden av hörselförlusten av hålets lokalisering. Om ett allvarligt trauma (skallfraktur) splittrar mellanörats ben, vilka i normala fall överför ljud, eller orsakar skada till innerörats strukturer, kan hörselförlusten vara ganska allvarligt (ca 60 db). Det vill säga mycket värre än hörselförlusten resulterad av trumhinnans perforation. Det som händer i sådana fall är att mellanörats förstärkning har förlorats helt såväl som den oskadade trumhinnan absorberar den största delen av ljudenergin från ljudvågorna som når trumhinnan. När både dessa iakttagelser adderas till varandra leder de till en mycket försvagat ljudvåg som sträcker sig bakom trumhinnan och når det ovala fönstret. Dessutom, når denna ljudvåg både det ovala och det runda fönstret nästan samtidigt, vilket leder till upphävning av ljudets tryckvågor i vätskan i cochlean. Därmed, på grund av annulleringen kommer nästan inget ljud att höras eftersom för att ljudet ska kunna höras måste vätskan sättas i rörelse och i sin tur utlösa nervernas excitation (via deras hårceller) för att sända informationen till vår hjärna. Så Subhan Allah! (Må Gud vare lovad!) Imam Ali (fred vare med honom) hade sannerligen rätt; detta är bara en skymt av den vetenskapliga kunskapen han hade för 1500 år sedan. Vissa må hävda att mellanörats ben kunde ha setts med det mänskliga ögat (genom en obduktion) och därför kunde vara möjligt för Imam Ali (AS) att uppfinna. Men i själva verket, som det har både visats och bevisats, var det inte möjligt för vilken människa som helst att uppfinna alla dessa iakttagelser utan att ha använt sig av sofistikerade moderna medicinska utrustningar som vi endast har haft tillgång under den senaste hundra åren. Därmed återstår det bara en förklaring till källan till hans unika kunskap: dess källa är Gudomlig precis som alla andra profeternas sägelser som bl.a. Profeterna David (Fred vare med honom), Moses (Fred vare med honom), Jesus (Fred vare med honom) och den sista heliga Profeten(S) - Profeten Mohammed (S). 7

8 Så låt detta sinne få höra goda saker, såsom naturens ljud, såsom fåglar, vinden, havet, osv. istället för att höra ghayba (baktalning) som oftast leder till tuhma (att förtala) mot andra. Varför skall vi utsätta detta sinne för sådana slöserier med tid genom att prata ill om folk och göra det som en underhållning, har inte Allah(SWT) givit oss tillräckligt med varningar om vad som väntar de som inte slutar med sådant? Du måste ställa dig frågan vad som är syftet med att lyssna till musik till exempel. Ger det mig något framsteg i detta liv eller för livet efter detta, eller för det mig närmare Gud. Förlorar jag något om jag inte lyssnar till det och istället ägnar samma tid åt något annat som är mer konstruktiv till mitt liv? T.ex. om jag läser en bok istället för musik på bussen så lär jag mig något och kan senare ha en användning av det. Så boken är konstruktiv och kunskapen i den bildar upp min tankesätt genom att det leder till att jag reflekterar och bidrar till en materialistisk eller till och med gudomligt resultat. Men hur går det till om man istället lyssnar till musik regelbundet i bussen eller på spårvagnen? För de som lyssnar det som de tycker om skapar inte musik en behaglig känsla som ekar på sätt och vis i vårt sinne och ger oss en underhållande och skön känsla? Bevaras denna känsla efter att ni slutat lyssna för att kunna använda det till någon nytta i ert liv? När svaret är nej där musik aldrig kan ersätta effekten som en bok eller en text har varför slösar vi tid på sådana lahw (underhållning/förnygelse)? Med andra ord, om effekten som uppstår från musiken inte kvarhålls efteråt och inte heller kan användas till amr bil ma roof (utförandet av det goda) och nahi anil monkar (undvikandet av det onda) vilken ställning har den då bröder och systrar? Alltså skapar musik bara en falsk syn, en falsk smak och känsla om något som egentligen inte existerar. Musik kan betraktas som ett toxiskt ämne som leder till att man glömmer ens omgivning utan att lägga märke till det som händer runt om. Ok, låt oss säga för argumentens skull att känslan är sann. Om så vore fallet varför när ungdomar eller äldre, som just nu har någon favorit låt och musik glömmer bort den då en annan artist blir mer känd? Om första musiken var så 8

9 bra varför glöms den bort helt och hållet och ersätts hur lätt som helst av en nyare musik som blivit mer aktuell? Visst behöver man ibland ändra sin stämning och många använder argumenten att det inte finns något bättre än musik. Sanningen är att många vetenskapliga studier har visat att vissa sorters musik, såsom klassiska, minskar stress och förlänger åldern till och med. Men frågan är igen vad det finns det för bättre alternativ med avseende på argumenten som vi tog upp nyligen. Alltså om man inte vill läsa en bok och samtidigt vill gärna slippa lyssna på någon musik som kan skapa en skön inbillning ej användbar i livet vad finns det att sysselsätta sig i. Oavsett om vi anser musik vara makrooh eller haram så är följande ett faktum om musik. De bästa musikkomponerande inom historien som ännu lever i västvärlden och även andra halvklotet är gammal klassisk musik från Europa, såsom Behovens eller Mozarts piano och violinisten Albinonis. Oavsett om vi tycker om det eller inte så är deras melodi världsledande och används som terapi i många medicinska forskarhus runt om i världen mot olika stressrelaterade sjukdomar (www.pub.med.gov). Sådan musik som fortfarande levt hittills har uppmuntrat flera musiker såsom den världskände musikproducenten Hans Zimmer, att använda samma metod för att skapa musik för filmer exempelvis. Han använder sig av flera olika toner parallellt utan att dessa förstör varandras ljud och förvaras i harmoni. 9

10 Figur 6. Cocleans inre delar från dess bas till apex med respektive frekvenser i Hz. Om vi återgår till örat finns i innerörat cochlean eller snigeln där ljud med höga frekvenser registreras i basen och låga frekvenser i apex (toppen), och gradvis däremellan. Ljud leds in i ytterörat och ger upphov till en så kallad travelling wave med samma frekvens som ursprungsljudet. I apex registreras ljud runt 20Hz och i basen runt 20kHz. Så frekvensen som varje ljud innehar kan betraktas som ett fingeravtryck. Det som de världsledande musiker, såsom Zimmer, gör är att de kör flera instrumentella ljud innehållande deras respektive frekvenser samtidigt så att de tillsammans skapar en fin harmonisk melodi utan att de blandas, försvagar eller även förstör varandras frekvenser. Som det togs upp har de naturliga ljuden i naturen och klassisk musik några positiva effekter men frågan är ändå om vilket ljud är den universella, den bästa, vackraste, mest betydelsefulla som omfattar allt från melodi, betydelse, moral, vetenskap, historia, etc Kan ni gissa bröder och systrar? Allahs ord! Vad kan det vara för annat ljud än Guds ord. Säger inte Allah(SWT): I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN 10

11 DU som täcker över dig [med din mantel]! Vaka [i bön] under natten, inte hela, men halva natten - eller förkorta denna tid något, eller förläng den - och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening. (Den heliga Koranen sura al-muzzammil, verse 1-4) Sadaq al-llah al-ali al-adhim Så Guds ord borde läsas högt av de som har fin röst så att det hörs i en lugn och jämn rytm, precis som under bönen där ens öra skall få höra Guds ord. Om man återgår till klassisk musik eller den bästa mest inspirerande musiken/ låten och försöker jämföra det med effekten som orsakas hos vårt sinne och kropp med när den heliga Koranen läses upp eller hörs så inser man att det finns något speciellt hos Allahs ord. Detta är anledningen till varför en tartil, tajwid eller till och med vanlig qira a av den heliga Koranen som hörs av en afrikan, kines eller syd amerikan som inte förstår någon arabiska alls kan börja rysa och bli tårögda. Det här är målet! Kan någon av er hitta någon musik som ger samma känsla eller även en liten mindre känsla trots att i musik finns låt och all sorters instrument och alla sorters (elektroniska) utrustningar? Nej, det finns inget sådant. Så Gudomliga ord, endast ord, vinner över all sorts ljud. Subhan Allah! Sannerligen är Allah(SWT) och Hans ord Störst, Allahu Akbar! I början av föreläsningen pratade vi om hur barnets öra utvecklas och blir redo på födelsen. Så när barnet föds har vi blivit tillsagda att läsa adhan och iqamah i babyns högra respektive vänstra öra. Så följande aspekter är viktiga att observera: Ifall örat inte hade skapats helt och hållet tills födelsen skulle läsandet av adhan och iqamah ha någon betydelse för barnet? Logiskt sätt är svaret nej. Så om örat fungerar vad är då syftet med att läsa dessa? Dessa ord är inte vanliga ord, dessa är Allahs ord. Ord som tyder på att detta barn som kommer från Gud skall underkasta sig till att vara en dyrkare av Allah. Finns det något vackrare ljud än detta bröder och systrar? Visst har detta en filosofisk betydelse vilket är att barnet kommer att beskyddas av de sataniska viskningarna senare under livet som Ayatollah Ibrahim Amini 11

12 nämnt. Men utöver detta har det sagts av Imam Hossein(A) att den heliga Profeten(S) nämnde om läsandet av adhan och iaqamah men också att dessa skyddar barnet från epilepsi. Om man efterforskar lite kring epilepsi (som är en nervsjukdom) och de många olika kliniska forskningsstudierna (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) som gjort om hur man botar detta så har många forskare använt sig av olika sorters klassisk musik och bevisat att de lyckats minska uppkomsten av epilepsi attacker till en viss utsträckning och procent. Subahan Allah! Om klassisk musik, som skapats av människan (skapelsen) fungerar till att förhindra uppkomsten av epilepsi (till en viss utsträckning) föreställ er vad adhan och iaqmah (som är Gudomliga ord) kan ha för att påverka för hälsan förutom att förhindra uppkomsten av epilepsi som den heliga Profeten(S) och Imam Hossein(A) tog upp. Som slutsats märker man att det ligger något fel i lyssnandet av musik och därför är det orekommenderat. Så var ett av målen att övertyga er om att inte lyssna till musik? Nej, inte nödvändigtvis! Budskapet är inte att förbjuda halal musik eller helt förbjuda all sorts musik. Målet är att få er förstå att om folk verkligen börjar inse vad örats tyngd och målet med livet är och vad deras ansvar är i deras vardagliga liv så skulle tanken om musik inte uppstå och detta utan att man märker av det. Man tror att man är beroende av att lyssna musik men i själva verket är detta bara ens egen nafs som säger till denne att hon inte kommer att överleva utan den och därför måste lyssna till den varje dag. Så genom att ta hänsyn till det som Imam Sadiq(A) sagt Ta inte vägen (som leder) till synd [istället för att säga: synda inte ], förstår vi att det är waswas at-al-shajtan (de sataniska viskningarna) som vill se till att era öron smittas med meningslösa världsliga saker (såsom att lyssna till ghayba (baktalning) och tuhma (förtalning) och sedan att ni ska utföra dessa) istället för att låta era öron få höra det Sanna Gudomliga Ljudet som en baby måste få äran att höra då hon föds, nämligen adhan och iqamah, vars historia inte slutar där vid födelsen bröder och systrar. Som jag fick lyssna till Guds vackra ord då jag föddes måste jag då inte fortfarande lyssna till dem och agera i enlighet med orden? 12

13 För allt finns en nyckel och nyckeln till himlarna är att säga [och handlar i enlighet med]: Det finns ingen Gud [värd att dyrkas] utom [den En och Enda Gud] (Den heliga Profeten(S), Nahjul Fasaha, sid.77) Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammad wa alihi Thaherin 13

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk. Ljud åk 3-4; station a) Ljudmaskiner 1. Kacklande burk. Beskrivning: Se länk på sidan 'Bygga'. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp

Läs mer

8. Skaderisker och komplikationer

8. Skaderisker och komplikationer 8. Skaderisker och komplikationer Sammanfattning Skador och komplikationer har observerats i samband utprovning och användande av hörapparater. Skador av allvarlig natur är dock sällsynta. En allvarlig

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF

F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF F2 Samhällsbuller, Psykoakustik, SDOF Samhällsbuller i Sverige Idag uppskattas 2 miljoner människor i Sverige vara utsatta för en bullernivå* från flyg, tåg och vägtrafik som överstiger de riktvärden som

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser

2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser 2. Nedsatt hörsel orsaker och konsekvenser Sammanfattning Skador på hörselorganet kan ge upphov till olika former av störningar, främst hörselnedsättning. Hörselnedsättning kan ha sin grund i skador i

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården

VIBRANT SOUNDBRIDGE. ett mellanöreimplantat. Information för Hörselvården VIBRANT SOUNDBRIDGE ett mellanöreimplantat Information för Hörselvården Denna informationsskrift 2010 är framtagen i samarbete med: Konrad S. Konradsson, Hörselsektionen, VO-ÖNH Neurodivisionen, Akademiska

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN

NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN NYHETER I TEKNIKKLUBBEN LUSTEN Solcellsbilar Våra bilar spyr ut smutsiga avgaser. Strömmen hemma i vägguttaget kommer delvis från smutsig kolkraft och vi slänger mycket som skulle kunna återanvändas. Många

Läs mer

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag? Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändock till hela den muslimska ummah.

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag? Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändock till hela den muslimska ummah. www.islamguiden.com 1 Fastställ ditt mål med livet Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Låt oss än en gång läsa Allâhs ord: Gud gör nämligen ingen ändring

Läs mer

Varför ljud och hörsel?

Varför ljud och hörsel? Ljud & Hörsel Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Varför ljud och hörsel? Interaktionsdesign ligger flera decennier bakom filmindustrin George Lucas (1977): Ljudet är halva upplevelsen Varför

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen...

INNEHÅLL. Inledning... 4. Genomförande... 5. Ljud... 7. Centralt innehåll... 6. Ljud - En presentation... 7. Uppdragskort... 8. 2 Radioparabolen... 2012: 1 INNEHÅLL Inledning... 4 Genomförande... 5 Ljud... 6 Centralt innehåll... 6 Ljud... 7 Ljud - En presentation... 7 Uppdragskort... 8 2 Radioparabolen... 8 3 DigiWall, ljudmemory... 8 4. Skrikmätaren...

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Barns hörsel. Information till föräldrar

Barns hörsel. Information till föräldrar Barns hörsel Information till föräldrar Att bygga för framtiden Innehåll Att bygga för framtiden 3 Hur vi hör 4 Hörselnedsättning hos barn 7 Milstolpar inom kommunikation 12 Tecken på hörselsvårigheter

Läs mer

Vad är fasta och varför fastar man?

Vad är fasta och varför fastar man? Vad är fasta och varför fastar man? Fastan är den andra av islams fem grundpelare. Det är sådan form av dyrkan som avser stärka själen och öka ens självbehärskning. Fasta på arabiska kallas Saum, vilket

Läs mer

Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud

Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud Lärarhandledning Avdelningen för NT-didaktik 1NT30U vt-13 Viktoria Henriksson Lisbeth Lennartsson Mediha Mesinovic Projektarbete i ämnena NO/Teknik Ljud Arbetsområde NO/teknik - ljud. Klass Åk 1 och åk

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut.

Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05. Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Kritiskt tänkande HTXF04:3 FTEB05 Irrationella övertalningstekniker och några vanliga informella felslut. Falsk självsäkerhet Folk tenderar att acceptera ett påstående om det presenteras av en person som

Läs mer

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant

FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK. Fysik - Måldokument Lena Folkebrant Fysik - Måldokument Lena Folkebrant FYSIK ÅK 9 AKUSTIK OCH OPTIK Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Inget av det som står i denna ansvarsfriskrivning är menat att friskriva TATLife från lokala eller nationella lagar.

Inget av det som står i denna ansvarsfriskrivning är menat att friskriva TATLife från lokala eller nationella lagar. Välkommen till TAT Vi är glada över att du vill lära dig denna kraftfulla metod för helande. Innan du tar del av hur du använder denna fantastiska metod ber vi dig att läsa ansvarsfriskrivningen. Ansvarsfriskrivning

Läs mer

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson

SAGOTEMA. Kattgruppen. Stenänga Förskola. Vårterminen 2014. Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson SAGOTEMA Kattgruppen Stenänga Förskola Vårterminen 2014 Ansvariga pedagoger Marina Undenius och Carina Nilsson BAKGRUND Barngruppen består av 11 barn varav 5 flickor och 6 pojkar. En pojke är 6 år, fyra

Läs mer

Kroppen. Studiematerial. TEMA:

Kroppen. Studiematerial. TEMA: Studiematerial. TEMA: Kroppen Studiematerial från Göteborgs Naturhistoriska Museum. Slottsskogen Östra, Museivägen 10, 413 11 Göteborg. 010-441 44 01 www.gnm.se Vad luktar det? Ta fram tre skålar. Lägg

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

HEMPROV LJUD OCH LJUS

HEMPROV LJUD OCH LJUS HEMPROV LJUD OCH LJUS Utlämnat: 100329 Rekommenderat inlämningsdatum: 100412 Besvara frågorna handskrivet eller på dator. Lämna in för hand eller e-posta till kristian.bjornberg@bildning.habo.se Alla frågor

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Kod: Datum 2012-11-09. Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov

Kod: Datum 2012-11-09. Kursansvarig Susanne Köbler. Tillåtna hjälpmedel. Miniräknare Linjal Språklexikon vid behov nstitutionen för hälsovetenska och medicin Kod: Ämnesområde Hörselvetenska A Kurs Akustik och ljudmiljö, 7 h Kurskod: HÖ115 Tentamensty ndividuell salstentamen Tentamenstillfälle 1 Provkod 5, Ljudalstring,

Läs mer

Prolog: Jag sökte Allah

Prolog: Jag sökte Allah 17 Prolog: Jag sökte Allah Förkrossad inför Gud låg jag knäböjd med ansiktet mot marken i en stor muslimsk bönelokal. Hela min världsuppfattning, allt jag någonsin känt till, hade de senaste åren långsamt

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. Fastan - as-siyaam TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (2:183) Fastans definition och dess grunder i den islamiska

Läs mer

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg

Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Lars Jönsson Sahlgrenska Göteborg Temporalbenets patologi The best of: Yttre hörselgång Mellanöra Inneröra Apex pars petrosae Inre hörselgången Facialiskanalen Pulsatil

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi

Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Läsnyckel Drakula- klubben och spöket av Sissel Dalsgaard Thomsen illustrationer av Rasmus Bregnhøi Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Lutande torn och kluriga konster!

Lutande torn och kluriga konster! Lutande torn och kluriga konster! Aktiviteter för barn under Vetenskapsfestivalens skolprogram 2001 Innehåll 1 Bygga lutande torn som inte faller 2 2 Om konsten att vinna betingat godis i spel 5 3 Den

Läs mer

Ytter- och mellanörats anatomi, fysiologi och patofysiologi

Ytter- och mellanörats anatomi, fysiologi och patofysiologi Ytter- och mellanörats anatomi, fysiologi och patofysiologi Johan Adler läkare Öron-, näs-, hals- och cochleakliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge johan.adler@onhlakare.se Introduktion Kunskapsmål

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer