Från örat till det Sanna Ljudet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från örat till det Sanna Ljudet"

Transkript

1 Från örat till det Sanna Ljudet Aodho billah minal shaytan al-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi rabil a3alamin Wa salat o wa salamo ala ashraf al-khalq il-ajma ain abil qasim Mohammad wa alihi theyibin wa taherin. Salamon aleykom bröder och systrar, Välkomna igen till Azan Göteborg. Dagens föreläsning kommer att handla om örat och det Sanna Ljudet. Eftersom vi inte har tillräckligt med tid att täcka precis allt som finns om örat skall vi med Guds hjälp försöka gå igenom de viktigaste islamiska aspekterna som är kopplade till örat, inshaallah. Bismillah ar-rahman ar-rahim Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta. (Den heliga Koranen sura al-isra, verse 36) Men ni försökte aldrig dölja [era förehavanden] för att era öron, era ögon och er hud inte skulle kunna vittna mot er, och ni trodde att Gud inte kände till vad ni gjorde. (Den heliga Koranen sura Fussilat, verse 22) Sadaqa Allah hul Ali ul-adhim. Som vi märker i både verser kommer ordet öra innan ordet öga. När dessa ord upprepas varför följer de precis denna ordning i de flesta Koraniska verser: örat före ögonen? Har ni ställt er denna fråga, i fall ni märkt det? Det som är intressant är att det har bevisats vetenskapligt av forskare (embryologer, som är specialister på att forska om de olika stadierna i fosterutvecklingen) att örat är det första sinnet som utvecklas. 1

2 I fosterlivet, börjar örats inre delar bildas sakta från och med tredje veckan. Från sjätte veckan börjar örats struktur synas, följd av sjunde veckan där mellanörat formas och fram tills den femte månaden i fosterstadiet utvecklas ytterörat (till att likna en vuxens öra); men örats inre och yttre delar kommer att fortsätta stärkas fram tills födelsen. Därför redan vid 24e veckan kan fostret höra första ljudet. Källan till detta är universell där detta kan finnas i många medicinska böcker och hemsidor, vilket är en av anledningarna varför detta undervisas på universitet och är klassificerad som fakta. Några källor är Human Anatomy, av F. Martini, M. Timmons 4e upplaga, hemsidan och många andra böcker på anatomi eller embryologi. Som vi Muslimerna vet var det under Imam Sadiqs(A) tid som Islams vetenskapliga grenar blomstrade. Detta ledde senare till att Bagdad blev världens huvudstad i kunskap och vetenskap där de största vetenskapsmän från världens alla hörn kom dit för att lära sig och sedan sprida Islams kunskap vidare till deras eget folk. Men andra ord, kom roten av vetenskap inte från våra kända vetenskapsmän, såsom Hayyan, Jaber, Abo Sina eller ibn Haytham, utan roten kommer från Ahl al-bait(a) via Imam Sadiq(A). Men detta betyder inte att endast han hade denna kunskap medan de andra imamerna före och efter honom inte hade det. Nej! alla de felfria bland Ahl al- Bait(A) hade en givagiven kunskap. Om vi skall prata om deras materialistiska kunskap (alltså det som går att se med ögat och inte är dold) så finns det ett exempel från Imam Ali(A) som är värt att ta upp som har med örat bl.a. att göra: Människan är en underbar skapelse; han ser igenom fettlager [ögon], hör genom ben [öron] och pratar genom en bit kött [tungan]. (Imam Ali (A) Nahjul Balagha, visdomsord #7) I denna sägelse kan man konstatera tre olika medicinska fakta; där den som är relevant till dagens ämne är människans öra därför kommer vår fokus att vara på vad benen, som nämns i citatet, är för något. Så Imam Ali(A) sade inte att människan hör med örat utan han använde sig av orden här genom ben, varför detta? Varför sade han inte att vi hör med trumhinnan istället som verkar vara mer rimligt. 2

3 Med andra ord, låt oss börja med följande fråga: Använde Imam Ali(A) ordet ben hellre än trumhinna av misstag? För att kunna besvara denna fråga måste vi börja beröra detta genom att beskriva dessa ben och deras roll i vårt öra. Figur 1. Här är en bild på ytterörat, mellanörat och innerörat. [bilder ritade på whiteboardtavlan under föreläsningens gång] Det mänskliga örat är indelat i tre sektioner: det yttre, det mellersta samt det inre örat. Området från trumhinnan till det ovala fönstret ingår i mellanörat. I detta luftfyllda område, mellanörat, finns tre ben länkade till varandra. Lateralt ifrån mot insidan kallas dessa ben: - malleus (hammaren), - incus (städet) och - stapes(stigbygeln). Det är dessa ben som Imam Ali (AS) refererade sig till när man använder ordet ben. I västvärlden upptäcktes dessa ben och några andra strukturer i 3

4 mellanörat först i talet av en den Tyska läkaren Augustus Quirinus Rivinus. Så sedan Imam Alis(A) tid fram tills den tiden hade ingen annan hittat denna struktur fastän Imam Ali(A) inte behövde öppna någons öra för att veta detta, all hans kunskap var Gudagivet. Låt oss för argumentens skull säga att han öppnade någons öra och upptäckte benen, men ändå hur kunde han veta att det är just ben som ser till att man hör och inte trumhinnan eller andra strukturer i örat? Hur kunde han(a) veta det? Det undervisas inom medicin att funktionen av mellanörat är att öka ljud trycket, vilket krävs för att sätta perilymfan (en vätska), lokaliserad i cochlean (snigeln), i rörelse. Det är rörelsen av denna vätska som aktiverar nerverna, vilka i sin tur skickar informationen som elektrisk impuls som egentligen hörs (av vårt öra) till vår hjärna. Den första relevanta kontributionen till förståelsen av processen av ljudöverföring gavs av Hermann von Helmholtz ( ). Han påstod att den mekaniska länken, försedd av mellanörat, optimerar överförandet av energi från luften (ljudvågorna) som sätter trumhinnan i rörelse till den vätskefyllda cochlean(snigeln). Både det yttre och mellersta örat är fyllda med luft, men det inre örat är fylld med vätska. När ljud överförs från luft till det här täta mediet förekommer det en minskning av tryck av cirka 30 decibeler. För att förstå detta kan ni tänka befinna er i badet där ni använder en viss kraft och slår i vattnet, vad händer då? Er rörelse bromsas och det är precis vad som händer i örat. Figur 2. Visar vägen som ljudvågorna tar från hörselgången till mellanörat och sedan vidare till innerörat där den cochleära vätskan finns. För att kompensera denna förlust i tryck förstärker mellanörat ljudet automatiskt på två sätt: 1. En skillnad med faktor 17 i area av trumhinnan och stapes fotplatta. 2. En faktor 1.3 genom hävstångprincipen hos de tre benen, speciellt den långformade malleus. 4

5 Figur 3. Ljudförstärkningen från trumhinnan till stapes fotplattan Hävstångsprincipen som tillämpas i en gunga såväl som i örat. Den vänstra bilden kan jämföras med det som händer i den högre bilden (gungan). Denna hävstångsprincip (i högra bilden) visar att ju längre man befinner sig ifrån rotationsvinkeln desto mindra kraft behövs och det som bidrar mest till detta är malleus. Än så länge har vi lärt oss att de tre benen förstärker vibrationerna skapade av trumhinnan till vätskevågor i cochleans vätska. Alltså, hur exakt förekommer ljudets förstärkning? Ta hänsyn till följande formell, från gymnasiets fysik A-kurs: Tryck-kraft formeln där p är trycket, F är kraften och A är arean. Användningen av denna formel ovan visar att trycket ökar (vid slutet av stapes på det ovala fönstret) då arean (av stapes jämfört med arean av malleus) minskar så länge kraften behålls konstant. Detta är anledningen till varför Indianer brukade fästa racketer under deras skor så att deras ben inte skulle gå djup i snön och fastna. Man bör ha märkt att trumhinnan (55mm 2 ) är ungefär 17 gånger större i storlek än det ovala fönstret i vilket fotplattan till stapes (3,2 mm 2 ) sätter sig. Detta förhållande förser en ljudförstärkning av ca 20 decibeler. Denna skillnad i ytarean tillsammans med benens hävstångrörelse leder till ungefär 25 decibeler av total ljudförstärkning av trumhinnan och benen. Den otroliga saken är att mindre än 1 % av det ljudet som överförs till trumhinnan reflekteras tillbaka. Med andra ord, 99 % av ljudet överförs vidare. Subhan Allah! Men hur fungerar detta? 5

6 Figur 4. Ljudförstärkning från trumhinnan till fotplattan.. Däremot finns fortfarande en annan förstärkande effekt hos det överförda ljudet. I figuren ovan ser man att fotplattan till stapesen rör sig; den roterar sig medan den har dess rotationsaxel vid dess posteriora kant. I andra ord, det är dess anterior kant som resulterar i ett tryck på perilymfan som är lokaliserad i innerörat (på det ovala fönstrets andra sida). Därför, detta leder till en högre rörelse av perilymfan (av innerörat) som i sin tur kan leda till ett tydligare uppfattat ljud än om den rotationsrörelsen inte existerade. Dessa är de främsta anledningarna till varför en ljudförstärkning uppstår automatiskt, tack vare de tre benens design som Allah vår Skaparen har gjort. Som påminnelse är detta varför vi kallar Gud för al-mosawir (Designern) som ett av Guds 99 olika Namn. Hittills har vi bevisat medicinskt att mellanörat överför det hörda ljudet och förstärker det anmärkningsvärd. Varje gång man använde sig av bomullpinnar brukade våra föräldrar be oss att akta sig att inte skada hörseln (trumhinnan). Därmed, leder detta oss till att ställa följande viktiga fråga: Utan att visa någon tecken på respektlöshet använde vår första Imam sig av uttrycket ben i hans sägelse av misstag hellre än trumhinna? Märkligt nog är svaret till frågan nej. Istället hade han fullständigt rätt och menade exakt det han sade genom att ha använt sig av ordet ben. Hur kommer det sig att det är benen hellre än trumhinnan? Förhoppningsvis finns det visa kliniska experiment och iakttagelser, undervisade av professorer inom medicin, som är direkt kopplade och fullständigt överensstämmer med vår kära Imams (Fred vare med honom) sägelse. 6

7 Figur 5. En perforerad trumhinna Den här bilden visar en liten perforation i trumhinnan. Med hänsyn till effekterna av att höra med perforerad trumhinna är det så att ett litet hål inte leder till en markant förlust av hörseln. Däremot, ju större perforationen är desto större blir hörselförlusten (maximum till 30 db); dessutom, beror graden av hörselförlusten av hålets lokalisering. Om ett allvarligt trauma (skallfraktur) splittrar mellanörats ben, vilka i normala fall överför ljud, eller orsakar skada till innerörats strukturer, kan hörselförlusten vara ganska allvarligt (ca 60 db). Det vill säga mycket värre än hörselförlusten resulterad av trumhinnans perforation. Det som händer i sådana fall är att mellanörats förstärkning har förlorats helt såväl som den oskadade trumhinnan absorberar den största delen av ljudenergin från ljudvågorna som når trumhinnan. När både dessa iakttagelser adderas till varandra leder de till en mycket försvagat ljudvåg som sträcker sig bakom trumhinnan och når det ovala fönstret. Dessutom, når denna ljudvåg både det ovala och det runda fönstret nästan samtidigt, vilket leder till upphävning av ljudets tryckvågor i vätskan i cochlean. Därmed, på grund av annulleringen kommer nästan inget ljud att höras eftersom för att ljudet ska kunna höras måste vätskan sättas i rörelse och i sin tur utlösa nervernas excitation (via deras hårceller) för att sända informationen till vår hjärna. Så Subhan Allah! (Må Gud vare lovad!) Imam Ali (fred vare med honom) hade sannerligen rätt; detta är bara en skymt av den vetenskapliga kunskapen han hade för 1500 år sedan. Vissa må hävda att mellanörats ben kunde ha setts med det mänskliga ögat (genom en obduktion) och därför kunde vara möjligt för Imam Ali (AS) att uppfinna. Men i själva verket, som det har både visats och bevisats, var det inte möjligt för vilken människa som helst att uppfinna alla dessa iakttagelser utan att ha använt sig av sofistikerade moderna medicinska utrustningar som vi endast har haft tillgång under den senaste hundra åren. Därmed återstår det bara en förklaring till källan till hans unika kunskap: dess källa är Gudomlig precis som alla andra profeternas sägelser som bl.a. Profeterna David (Fred vare med honom), Moses (Fred vare med honom), Jesus (Fred vare med honom) och den sista heliga Profeten(S) - Profeten Mohammed (S). 7

8 Så låt detta sinne få höra goda saker, såsom naturens ljud, såsom fåglar, vinden, havet, osv. istället för att höra ghayba (baktalning) som oftast leder till tuhma (att förtala) mot andra. Varför skall vi utsätta detta sinne för sådana slöserier med tid genom att prata ill om folk och göra det som en underhållning, har inte Allah(SWT) givit oss tillräckligt med varningar om vad som väntar de som inte slutar med sådant? Du måste ställa dig frågan vad som är syftet med att lyssna till musik till exempel. Ger det mig något framsteg i detta liv eller för livet efter detta, eller för det mig närmare Gud. Förlorar jag något om jag inte lyssnar till det och istället ägnar samma tid åt något annat som är mer konstruktiv till mitt liv? T.ex. om jag läser en bok istället för musik på bussen så lär jag mig något och kan senare ha en användning av det. Så boken är konstruktiv och kunskapen i den bildar upp min tankesätt genom att det leder till att jag reflekterar och bidrar till en materialistisk eller till och med gudomligt resultat. Men hur går det till om man istället lyssnar till musik regelbundet i bussen eller på spårvagnen? För de som lyssnar det som de tycker om skapar inte musik en behaglig känsla som ekar på sätt och vis i vårt sinne och ger oss en underhållande och skön känsla? Bevaras denna känsla efter att ni slutat lyssna för att kunna använda det till någon nytta i ert liv? När svaret är nej där musik aldrig kan ersätta effekten som en bok eller en text har varför slösar vi tid på sådana lahw (underhållning/förnygelse)? Med andra ord, om effekten som uppstår från musiken inte kvarhålls efteråt och inte heller kan användas till amr bil ma roof (utförandet av det goda) och nahi anil monkar (undvikandet av det onda) vilken ställning har den då bröder och systrar? Alltså skapar musik bara en falsk syn, en falsk smak och känsla om något som egentligen inte existerar. Musik kan betraktas som ett toxiskt ämne som leder till att man glömmer ens omgivning utan att lägga märke till det som händer runt om. Ok, låt oss säga för argumentens skull att känslan är sann. Om så vore fallet varför när ungdomar eller äldre, som just nu har någon favorit låt och musik glömmer bort den då en annan artist blir mer känd? Om första musiken var så 8

9 bra varför glöms den bort helt och hållet och ersätts hur lätt som helst av en nyare musik som blivit mer aktuell? Visst behöver man ibland ändra sin stämning och många använder argumenten att det inte finns något bättre än musik. Sanningen är att många vetenskapliga studier har visat att vissa sorters musik, såsom klassiska, minskar stress och förlänger åldern till och med. Men frågan är igen vad det finns det för bättre alternativ med avseende på argumenten som vi tog upp nyligen. Alltså om man inte vill läsa en bok och samtidigt vill gärna slippa lyssna på någon musik som kan skapa en skön inbillning ej användbar i livet vad finns det att sysselsätta sig i. Oavsett om vi anser musik vara makrooh eller haram så är följande ett faktum om musik. De bästa musikkomponerande inom historien som ännu lever i västvärlden och även andra halvklotet är gammal klassisk musik från Europa, såsom Behovens eller Mozarts piano och violinisten Albinonis. Oavsett om vi tycker om det eller inte så är deras melodi världsledande och används som terapi i många medicinska forskarhus runt om i världen mot olika stressrelaterade sjukdomar (www.pub.med.gov). Sådan musik som fortfarande levt hittills har uppmuntrat flera musiker såsom den världskände musikproducenten Hans Zimmer, att använda samma metod för att skapa musik för filmer exempelvis. Han använder sig av flera olika toner parallellt utan att dessa förstör varandras ljud och förvaras i harmoni. 9

10 Figur 6. Cocleans inre delar från dess bas till apex med respektive frekvenser i Hz. Om vi återgår till örat finns i innerörat cochlean eller snigeln där ljud med höga frekvenser registreras i basen och låga frekvenser i apex (toppen), och gradvis däremellan. Ljud leds in i ytterörat och ger upphov till en så kallad travelling wave med samma frekvens som ursprungsljudet. I apex registreras ljud runt 20Hz och i basen runt 20kHz. Så frekvensen som varje ljud innehar kan betraktas som ett fingeravtryck. Det som de världsledande musiker, såsom Zimmer, gör är att de kör flera instrumentella ljud innehållande deras respektive frekvenser samtidigt så att de tillsammans skapar en fin harmonisk melodi utan att de blandas, försvagar eller även förstör varandras frekvenser. Som det togs upp har de naturliga ljuden i naturen och klassisk musik några positiva effekter men frågan är ändå om vilket ljud är den universella, den bästa, vackraste, mest betydelsefulla som omfattar allt från melodi, betydelse, moral, vetenskap, historia, etc Kan ni gissa bröder och systrar? Allahs ord! Vad kan det vara för annat ljud än Guds ord. Säger inte Allah(SWT): I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN 10

11 DU som täcker över dig [med din mantel]! Vaka [i bön] under natten, inte hela, men halva natten - eller förkorta denna tid något, eller förläng den - och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening. (Den heliga Koranen sura al-muzzammil, verse 1-4) Sadaq al-llah al-ali al-adhim Så Guds ord borde läsas högt av de som har fin röst så att det hörs i en lugn och jämn rytm, precis som under bönen där ens öra skall få höra Guds ord. Om man återgår till klassisk musik eller den bästa mest inspirerande musiken/ låten och försöker jämföra det med effekten som orsakas hos vårt sinne och kropp med när den heliga Koranen läses upp eller hörs så inser man att det finns något speciellt hos Allahs ord. Detta är anledningen till varför en tartil, tajwid eller till och med vanlig qira a av den heliga Koranen som hörs av en afrikan, kines eller syd amerikan som inte förstår någon arabiska alls kan börja rysa och bli tårögda. Det här är målet! Kan någon av er hitta någon musik som ger samma känsla eller även en liten mindre känsla trots att i musik finns låt och all sorters instrument och alla sorters (elektroniska) utrustningar? Nej, det finns inget sådant. Så Gudomliga ord, endast ord, vinner över all sorts ljud. Subhan Allah! Sannerligen är Allah(SWT) och Hans ord Störst, Allahu Akbar! I början av föreläsningen pratade vi om hur barnets öra utvecklas och blir redo på födelsen. Så när barnet föds har vi blivit tillsagda att läsa adhan och iqamah i babyns högra respektive vänstra öra. Så följande aspekter är viktiga att observera: Ifall örat inte hade skapats helt och hållet tills födelsen skulle läsandet av adhan och iqamah ha någon betydelse för barnet? Logiskt sätt är svaret nej. Så om örat fungerar vad är då syftet med att läsa dessa? Dessa ord är inte vanliga ord, dessa är Allahs ord. Ord som tyder på att detta barn som kommer från Gud skall underkasta sig till att vara en dyrkare av Allah. Finns det något vackrare ljud än detta bröder och systrar? Visst har detta en filosofisk betydelse vilket är att barnet kommer att beskyddas av de sataniska viskningarna senare under livet som Ayatollah Ibrahim Amini 11

12 nämnt. Men utöver detta har det sagts av Imam Hossein(A) att den heliga Profeten(S) nämnde om läsandet av adhan och iaqamah men också att dessa skyddar barnet från epilepsi. Om man efterforskar lite kring epilepsi (som är en nervsjukdom) och de många olika kliniska forskningsstudierna (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) som gjort om hur man botar detta så har många forskare använt sig av olika sorters klassisk musik och bevisat att de lyckats minska uppkomsten av epilepsi attacker till en viss utsträckning och procent. Subahan Allah! Om klassisk musik, som skapats av människan (skapelsen) fungerar till att förhindra uppkomsten av epilepsi (till en viss utsträckning) föreställ er vad adhan och iaqmah (som är Gudomliga ord) kan ha för att påverka för hälsan förutom att förhindra uppkomsten av epilepsi som den heliga Profeten(S) och Imam Hossein(A) tog upp. Som slutsats märker man att det ligger något fel i lyssnandet av musik och därför är det orekommenderat. Så var ett av målen att övertyga er om att inte lyssna till musik? Nej, inte nödvändigtvis! Budskapet är inte att förbjuda halal musik eller helt förbjuda all sorts musik. Målet är att få er förstå att om folk verkligen börjar inse vad örats tyngd och målet med livet är och vad deras ansvar är i deras vardagliga liv så skulle tanken om musik inte uppstå och detta utan att man märker av det. Man tror att man är beroende av att lyssna musik men i själva verket är detta bara ens egen nafs som säger till denne att hon inte kommer att överleva utan den och därför måste lyssna till den varje dag. Så genom att ta hänsyn till det som Imam Sadiq(A) sagt Ta inte vägen (som leder) till synd [istället för att säga: synda inte ], förstår vi att det är waswas at-al-shajtan (de sataniska viskningarna) som vill se till att era öron smittas med meningslösa världsliga saker (såsom att lyssna till ghayba (baktalning) och tuhma (förtalning) och sedan att ni ska utföra dessa) istället för att låta era öron få höra det Sanna Gudomliga Ljudet som en baby måste få äran att höra då hon föds, nämligen adhan och iqamah, vars historia inte slutar där vid födelsen bröder och systrar. Som jag fick lyssna till Guds vackra ord då jag föddes måste jag då inte fortfarande lyssna till dem och agera i enlighet med orden? 12

13 För allt finns en nyckel och nyckeln till himlarna är att säga [och handlar i enlighet med]: Det finns ingen Gud [värd att dyrkas] utom [den En och Enda Gud] (Den heliga Profeten(S), Nahjul Fasaha, sid.77) Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammad wa alihi Thaherin 13

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

The Work av Byron Katie

The Work av Byron Katie The Work av Byron Katie En introduktion Ingen kan ge dig frihet utom du själv. Denna lilla bok visar hur man gör. Byron Katie Det här häftet presenterar kärnan av The Work av Byron Katie. Tusentals häften

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008)

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Copyright 2011 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären Bok Se x Vårt liv och den andliga sfären Innehåll Kapitel 1 Livets väg Sektion 1 Vår livsväg 773 1.1 Vi kan inte förutse vår närmaste framtid 773 1.2 Vart går vi i livet? 775 1.3 Vår livstid är förberedelsen

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind

Min återhämtning från psykosen. - A beautiful mind Min återhämtning från psykosen - A beautiful mind Khai Chau 2002 Inledning - A Beautiful Mind är som ni kanske vet, en biofilm, som handlar om professor John F Nash, nobelpristagare i ekonomi, 1994, och

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Att förstå människor och förstå ett språk

Att förstå människor och förstå ett språk Proseminarium vt 1997 för Nikolai Enckell Filosofiska institutionen vid Åbo Akademi Att förstå människor och förstå ett språk Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Medvetande, beteende och

Läs mer

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden

2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden 2012 års internationella Fa-konferens i den amerikanska huvudstaden Li Hongzhi 14 juli 2012 ~ Washington DC (Alla deltagarna står upp och ger en varm applåd.) God morgon! (Lärjungarna säger: God morgon,

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik!

Sensitiv - Du är unik! Sensittiv Du är unik! Sen nsitiv - Du är unik! Den här eboken är skriven med en intention att få fler människor att erkänna och kunna leva gott med sin sensitivitet. Den är en guldgruva för den som söker guld och en liten påminnelse

Läs mer

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välommen till en helt ny värld, där bara din fantasi sätter gränser för vad du kommer att uppleva! Du kan göra övningarna i ordnin eller någon du känner

Läs mer

Säljarens uppträdande

Säljarens uppträdande Säljarens uppträdande Det är en konst att omvandla rätt tankesätt till dagliga handlingar, och för en säljare handlar rätt tankesätt om energi. Kom ihåg resultat skapas inte genom tillfälligheter utan

Läs mer