Från örat till det Sanna Ljudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från örat till det Sanna Ljudet"

Transkript

1 Från örat till det Sanna Ljudet Aodho billah minal shaytan al-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi rabil a3alamin Wa salat o wa salamo ala ashraf al-khalq il-ajma ain abil qasim Mohammad wa alihi theyibin wa taherin. Salamon aleykom bröder och systrar, Välkomna igen till Azan Göteborg. Dagens föreläsning kommer att handla om örat och det Sanna Ljudet. Eftersom vi inte har tillräckligt med tid att täcka precis allt som finns om örat skall vi med Guds hjälp försöka gå igenom de viktigaste islamiska aspekterna som är kopplade till örat, inshaallah. Bismillah ar-rahman ar-rahim Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall [alla en Dag] tillfrågas om detta. (Den heliga Koranen sura al-isra, verse 36) Men ni försökte aldrig dölja [era förehavanden] för att era öron, era ögon och er hud inte skulle kunna vittna mot er, och ni trodde att Gud inte kände till vad ni gjorde. (Den heliga Koranen sura Fussilat, verse 22) Sadaqa Allah hul Ali ul-adhim. Som vi märker i både verser kommer ordet öra innan ordet öga. När dessa ord upprepas varför följer de precis denna ordning i de flesta Koraniska verser: örat före ögonen? Har ni ställt er denna fråga, i fall ni märkt det? Det som är intressant är att det har bevisats vetenskapligt av forskare (embryologer, som är specialister på att forska om de olika stadierna i fosterutvecklingen) att örat är det första sinnet som utvecklas. 1

2 I fosterlivet, börjar örats inre delar bildas sakta från och med tredje veckan. Från sjätte veckan börjar örats struktur synas, följd av sjunde veckan där mellanörat formas och fram tills den femte månaden i fosterstadiet utvecklas ytterörat (till att likna en vuxens öra); men örats inre och yttre delar kommer att fortsätta stärkas fram tills födelsen. Därför redan vid 24e veckan kan fostret höra första ljudet. Källan till detta är universell där detta kan finnas i många medicinska böcker och hemsidor, vilket är en av anledningarna varför detta undervisas på universitet och är klassificerad som fakta. Några källor är Human Anatomy, av F. Martini, M. Timmons 4e upplaga, hemsidan och många andra böcker på anatomi eller embryologi. Som vi Muslimerna vet var det under Imam Sadiqs(A) tid som Islams vetenskapliga grenar blomstrade. Detta ledde senare till att Bagdad blev världens huvudstad i kunskap och vetenskap där de största vetenskapsmän från världens alla hörn kom dit för att lära sig och sedan sprida Islams kunskap vidare till deras eget folk. Men andra ord, kom roten av vetenskap inte från våra kända vetenskapsmän, såsom Hayyan, Jaber, Abo Sina eller ibn Haytham, utan roten kommer från Ahl al-bait(a) via Imam Sadiq(A). Men detta betyder inte att endast han hade denna kunskap medan de andra imamerna före och efter honom inte hade det. Nej! alla de felfria bland Ahl al- Bait(A) hade en givagiven kunskap. Om vi skall prata om deras materialistiska kunskap (alltså det som går att se med ögat och inte är dold) så finns det ett exempel från Imam Ali(A) som är värt att ta upp som har med örat bl.a. att göra: Människan är en underbar skapelse; han ser igenom fettlager [ögon], hör genom ben [öron] och pratar genom en bit kött [tungan]. (Imam Ali (A) Nahjul Balagha, visdomsord #7) I denna sägelse kan man konstatera tre olika medicinska fakta; där den som är relevant till dagens ämne är människans öra därför kommer vår fokus att vara på vad benen, som nämns i citatet, är för något. Så Imam Ali(A) sade inte att människan hör med örat utan han använde sig av orden här genom ben, varför detta? Varför sade han inte att vi hör med trumhinnan istället som verkar vara mer rimligt. 2

3 Med andra ord, låt oss börja med följande fråga: Använde Imam Ali(A) ordet ben hellre än trumhinna av misstag? För att kunna besvara denna fråga måste vi börja beröra detta genom att beskriva dessa ben och deras roll i vårt öra. Figur 1. Här är en bild på ytterörat, mellanörat och innerörat. [bilder ritade på whiteboardtavlan under föreläsningens gång] Det mänskliga örat är indelat i tre sektioner: det yttre, det mellersta samt det inre örat. Området från trumhinnan till det ovala fönstret ingår i mellanörat. I detta luftfyllda område, mellanörat, finns tre ben länkade till varandra. Lateralt ifrån mot insidan kallas dessa ben: - malleus (hammaren), - incus (städet) och - stapes(stigbygeln). Det är dessa ben som Imam Ali (AS) refererade sig till när man använder ordet ben. I västvärlden upptäcktes dessa ben och några andra strukturer i 3

4 mellanörat först i talet av en den Tyska läkaren Augustus Quirinus Rivinus. Så sedan Imam Alis(A) tid fram tills den tiden hade ingen annan hittat denna struktur fastän Imam Ali(A) inte behövde öppna någons öra för att veta detta, all hans kunskap var Gudagivet. Låt oss för argumentens skull säga att han öppnade någons öra och upptäckte benen, men ändå hur kunde han veta att det är just ben som ser till att man hör och inte trumhinnan eller andra strukturer i örat? Hur kunde han(a) veta det? Det undervisas inom medicin att funktionen av mellanörat är att öka ljud trycket, vilket krävs för att sätta perilymfan (en vätska), lokaliserad i cochlean (snigeln), i rörelse. Det är rörelsen av denna vätska som aktiverar nerverna, vilka i sin tur skickar informationen som elektrisk impuls som egentligen hörs (av vårt öra) till vår hjärna. Den första relevanta kontributionen till förståelsen av processen av ljudöverföring gavs av Hermann von Helmholtz ( ). Han påstod att den mekaniska länken, försedd av mellanörat, optimerar överförandet av energi från luften (ljudvågorna) som sätter trumhinnan i rörelse till den vätskefyllda cochlean(snigeln). Både det yttre och mellersta örat är fyllda med luft, men det inre örat är fylld med vätska. När ljud överförs från luft till det här täta mediet förekommer det en minskning av tryck av cirka 30 decibeler. För att förstå detta kan ni tänka befinna er i badet där ni använder en viss kraft och slår i vattnet, vad händer då? Er rörelse bromsas och det är precis vad som händer i örat. Figur 2. Visar vägen som ljudvågorna tar från hörselgången till mellanörat och sedan vidare till innerörat där den cochleära vätskan finns. För att kompensera denna förlust i tryck förstärker mellanörat ljudet automatiskt på två sätt: 1. En skillnad med faktor 17 i area av trumhinnan och stapes fotplatta. 2. En faktor 1.3 genom hävstångprincipen hos de tre benen, speciellt den långformade malleus. 4

5 Figur 3. Ljudförstärkningen från trumhinnan till stapes fotplattan Hävstångsprincipen som tillämpas i en gunga såväl som i örat. Den vänstra bilden kan jämföras med det som händer i den högre bilden (gungan). Denna hävstångsprincip (i högra bilden) visar att ju längre man befinner sig ifrån rotationsvinkeln desto mindra kraft behövs och det som bidrar mest till detta är malleus. Än så länge har vi lärt oss att de tre benen förstärker vibrationerna skapade av trumhinnan till vätskevågor i cochleans vätska. Alltså, hur exakt förekommer ljudets förstärkning? Ta hänsyn till följande formell, från gymnasiets fysik A-kurs: Tryck-kraft formeln där p är trycket, F är kraften och A är arean. Användningen av denna formel ovan visar att trycket ökar (vid slutet av stapes på det ovala fönstret) då arean (av stapes jämfört med arean av malleus) minskar så länge kraften behålls konstant. Detta är anledningen till varför Indianer brukade fästa racketer under deras skor så att deras ben inte skulle gå djup i snön och fastna. Man bör ha märkt att trumhinnan (55mm 2 ) är ungefär 17 gånger större i storlek än det ovala fönstret i vilket fotplattan till stapes (3,2 mm 2 ) sätter sig. Detta förhållande förser en ljudförstärkning av ca 20 decibeler. Denna skillnad i ytarean tillsammans med benens hävstångrörelse leder till ungefär 25 decibeler av total ljudförstärkning av trumhinnan och benen. Den otroliga saken är att mindre än 1 % av det ljudet som överförs till trumhinnan reflekteras tillbaka. Med andra ord, 99 % av ljudet överförs vidare. Subhan Allah! Men hur fungerar detta? 5

6 Figur 4. Ljudförstärkning från trumhinnan till fotplattan.. Däremot finns fortfarande en annan förstärkande effekt hos det överförda ljudet. I figuren ovan ser man att fotplattan till stapesen rör sig; den roterar sig medan den har dess rotationsaxel vid dess posteriora kant. I andra ord, det är dess anterior kant som resulterar i ett tryck på perilymfan som är lokaliserad i innerörat (på det ovala fönstrets andra sida). Därför, detta leder till en högre rörelse av perilymfan (av innerörat) som i sin tur kan leda till ett tydligare uppfattat ljud än om den rotationsrörelsen inte existerade. Dessa är de främsta anledningarna till varför en ljudförstärkning uppstår automatiskt, tack vare de tre benens design som Allah vår Skaparen har gjort. Som påminnelse är detta varför vi kallar Gud för al-mosawir (Designern) som ett av Guds 99 olika Namn. Hittills har vi bevisat medicinskt att mellanörat överför det hörda ljudet och förstärker det anmärkningsvärd. Varje gång man använde sig av bomullpinnar brukade våra föräldrar be oss att akta sig att inte skada hörseln (trumhinnan). Därmed, leder detta oss till att ställa följande viktiga fråga: Utan att visa någon tecken på respektlöshet använde vår första Imam sig av uttrycket ben i hans sägelse av misstag hellre än trumhinna? Märkligt nog är svaret till frågan nej. Istället hade han fullständigt rätt och menade exakt det han sade genom att ha använt sig av ordet ben. Hur kommer det sig att det är benen hellre än trumhinnan? Förhoppningsvis finns det visa kliniska experiment och iakttagelser, undervisade av professorer inom medicin, som är direkt kopplade och fullständigt överensstämmer med vår kära Imams (Fred vare med honom) sägelse. 6

7 Figur 5. En perforerad trumhinna Den här bilden visar en liten perforation i trumhinnan. Med hänsyn till effekterna av att höra med perforerad trumhinna är det så att ett litet hål inte leder till en markant förlust av hörseln. Däremot, ju större perforationen är desto större blir hörselförlusten (maximum till 30 db); dessutom, beror graden av hörselförlusten av hålets lokalisering. Om ett allvarligt trauma (skallfraktur) splittrar mellanörats ben, vilka i normala fall överför ljud, eller orsakar skada till innerörats strukturer, kan hörselförlusten vara ganska allvarligt (ca 60 db). Det vill säga mycket värre än hörselförlusten resulterad av trumhinnans perforation. Det som händer i sådana fall är att mellanörats förstärkning har förlorats helt såväl som den oskadade trumhinnan absorberar den största delen av ljudenergin från ljudvågorna som når trumhinnan. När både dessa iakttagelser adderas till varandra leder de till en mycket försvagat ljudvåg som sträcker sig bakom trumhinnan och når det ovala fönstret. Dessutom, når denna ljudvåg både det ovala och det runda fönstret nästan samtidigt, vilket leder till upphävning av ljudets tryckvågor i vätskan i cochlean. Därmed, på grund av annulleringen kommer nästan inget ljud att höras eftersom för att ljudet ska kunna höras måste vätskan sättas i rörelse och i sin tur utlösa nervernas excitation (via deras hårceller) för att sända informationen till vår hjärna. Så Subhan Allah! (Må Gud vare lovad!) Imam Ali (fred vare med honom) hade sannerligen rätt; detta är bara en skymt av den vetenskapliga kunskapen han hade för 1500 år sedan. Vissa må hävda att mellanörats ben kunde ha setts med det mänskliga ögat (genom en obduktion) och därför kunde vara möjligt för Imam Ali (AS) att uppfinna. Men i själva verket, som det har både visats och bevisats, var det inte möjligt för vilken människa som helst att uppfinna alla dessa iakttagelser utan att ha använt sig av sofistikerade moderna medicinska utrustningar som vi endast har haft tillgång under den senaste hundra åren. Därmed återstår det bara en förklaring till källan till hans unika kunskap: dess källa är Gudomlig precis som alla andra profeternas sägelser som bl.a. Profeterna David (Fred vare med honom), Moses (Fred vare med honom), Jesus (Fred vare med honom) och den sista heliga Profeten(S) - Profeten Mohammed (S). 7

8 Så låt detta sinne få höra goda saker, såsom naturens ljud, såsom fåglar, vinden, havet, osv. istället för att höra ghayba (baktalning) som oftast leder till tuhma (att förtala) mot andra. Varför skall vi utsätta detta sinne för sådana slöserier med tid genom att prata ill om folk och göra det som en underhållning, har inte Allah(SWT) givit oss tillräckligt med varningar om vad som väntar de som inte slutar med sådant? Du måste ställa dig frågan vad som är syftet med att lyssna till musik till exempel. Ger det mig något framsteg i detta liv eller för livet efter detta, eller för det mig närmare Gud. Förlorar jag något om jag inte lyssnar till det och istället ägnar samma tid åt något annat som är mer konstruktiv till mitt liv? T.ex. om jag läser en bok istället för musik på bussen så lär jag mig något och kan senare ha en användning av det. Så boken är konstruktiv och kunskapen i den bildar upp min tankesätt genom att det leder till att jag reflekterar och bidrar till en materialistisk eller till och med gudomligt resultat. Men hur går det till om man istället lyssnar till musik regelbundet i bussen eller på spårvagnen? För de som lyssnar det som de tycker om skapar inte musik en behaglig känsla som ekar på sätt och vis i vårt sinne och ger oss en underhållande och skön känsla? Bevaras denna känsla efter att ni slutat lyssna för att kunna använda det till någon nytta i ert liv? När svaret är nej där musik aldrig kan ersätta effekten som en bok eller en text har varför slösar vi tid på sådana lahw (underhållning/förnygelse)? Med andra ord, om effekten som uppstår från musiken inte kvarhålls efteråt och inte heller kan användas till amr bil ma roof (utförandet av det goda) och nahi anil monkar (undvikandet av det onda) vilken ställning har den då bröder och systrar? Alltså skapar musik bara en falsk syn, en falsk smak och känsla om något som egentligen inte existerar. Musik kan betraktas som ett toxiskt ämne som leder till att man glömmer ens omgivning utan att lägga märke till det som händer runt om. Ok, låt oss säga för argumentens skull att känslan är sann. Om så vore fallet varför när ungdomar eller äldre, som just nu har någon favorit låt och musik glömmer bort den då en annan artist blir mer känd? Om första musiken var så 8

9 bra varför glöms den bort helt och hållet och ersätts hur lätt som helst av en nyare musik som blivit mer aktuell? Visst behöver man ibland ändra sin stämning och många använder argumenten att det inte finns något bättre än musik. Sanningen är att många vetenskapliga studier har visat att vissa sorters musik, såsom klassiska, minskar stress och förlänger åldern till och med. Men frågan är igen vad det finns det för bättre alternativ med avseende på argumenten som vi tog upp nyligen. Alltså om man inte vill läsa en bok och samtidigt vill gärna slippa lyssna på någon musik som kan skapa en skön inbillning ej användbar i livet vad finns det att sysselsätta sig i. Oavsett om vi anser musik vara makrooh eller haram så är följande ett faktum om musik. De bästa musikkomponerande inom historien som ännu lever i västvärlden och även andra halvklotet är gammal klassisk musik från Europa, såsom Behovens eller Mozarts piano och violinisten Albinonis. Oavsett om vi tycker om det eller inte så är deras melodi världsledande och används som terapi i många medicinska forskarhus runt om i världen mot olika stressrelaterade sjukdomar (www.pub.med.gov). Sådan musik som fortfarande levt hittills har uppmuntrat flera musiker såsom den världskände musikproducenten Hans Zimmer, att använda samma metod för att skapa musik för filmer exempelvis. Han använder sig av flera olika toner parallellt utan att dessa förstör varandras ljud och förvaras i harmoni. 9

10 Figur 6. Cocleans inre delar från dess bas till apex med respektive frekvenser i Hz. Om vi återgår till örat finns i innerörat cochlean eller snigeln där ljud med höga frekvenser registreras i basen och låga frekvenser i apex (toppen), och gradvis däremellan. Ljud leds in i ytterörat och ger upphov till en så kallad travelling wave med samma frekvens som ursprungsljudet. I apex registreras ljud runt 20Hz och i basen runt 20kHz. Så frekvensen som varje ljud innehar kan betraktas som ett fingeravtryck. Det som de världsledande musiker, såsom Zimmer, gör är att de kör flera instrumentella ljud innehållande deras respektive frekvenser samtidigt så att de tillsammans skapar en fin harmonisk melodi utan att de blandas, försvagar eller även förstör varandras frekvenser. Som det togs upp har de naturliga ljuden i naturen och klassisk musik några positiva effekter men frågan är ändå om vilket ljud är den universella, den bästa, vackraste, mest betydelsefulla som omfattar allt från melodi, betydelse, moral, vetenskap, historia, etc Kan ni gissa bröder och systrar? Allahs ord! Vad kan det vara för annat ljud än Guds ord. Säger inte Allah(SWT): I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN 10

11 DU som täcker över dig [med din mantel]! Vaka [i bön] under natten, inte hela, men halva natten - eller förkorta denna tid något, eller förläng den - och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm, med klart uttal och tanken fäst vid dess mening. (Den heliga Koranen sura al-muzzammil, verse 1-4) Sadaq al-llah al-ali al-adhim Så Guds ord borde läsas högt av de som har fin röst så att det hörs i en lugn och jämn rytm, precis som under bönen där ens öra skall få höra Guds ord. Om man återgår till klassisk musik eller den bästa mest inspirerande musiken/ låten och försöker jämföra det med effekten som orsakas hos vårt sinne och kropp med när den heliga Koranen läses upp eller hörs så inser man att det finns något speciellt hos Allahs ord. Detta är anledningen till varför en tartil, tajwid eller till och med vanlig qira a av den heliga Koranen som hörs av en afrikan, kines eller syd amerikan som inte förstår någon arabiska alls kan börja rysa och bli tårögda. Det här är målet! Kan någon av er hitta någon musik som ger samma känsla eller även en liten mindre känsla trots att i musik finns låt och all sorters instrument och alla sorters (elektroniska) utrustningar? Nej, det finns inget sådant. Så Gudomliga ord, endast ord, vinner över all sorts ljud. Subhan Allah! Sannerligen är Allah(SWT) och Hans ord Störst, Allahu Akbar! I början av föreläsningen pratade vi om hur barnets öra utvecklas och blir redo på födelsen. Så när barnet föds har vi blivit tillsagda att läsa adhan och iqamah i babyns högra respektive vänstra öra. Så följande aspekter är viktiga att observera: Ifall örat inte hade skapats helt och hållet tills födelsen skulle läsandet av adhan och iqamah ha någon betydelse för barnet? Logiskt sätt är svaret nej. Så om örat fungerar vad är då syftet med att läsa dessa? Dessa ord är inte vanliga ord, dessa är Allahs ord. Ord som tyder på att detta barn som kommer från Gud skall underkasta sig till att vara en dyrkare av Allah. Finns det något vackrare ljud än detta bröder och systrar? Visst har detta en filosofisk betydelse vilket är att barnet kommer att beskyddas av de sataniska viskningarna senare under livet som Ayatollah Ibrahim Amini 11

12 nämnt. Men utöver detta har det sagts av Imam Hossein(A) att den heliga Profeten(S) nämnde om läsandet av adhan och iaqamah men också att dessa skyddar barnet från epilepsi. Om man efterforskar lite kring epilepsi (som är en nervsjukdom) och de många olika kliniska forskningsstudierna (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ) som gjort om hur man botar detta så har många forskare använt sig av olika sorters klassisk musik och bevisat att de lyckats minska uppkomsten av epilepsi attacker till en viss utsträckning och procent. Subahan Allah! Om klassisk musik, som skapats av människan (skapelsen) fungerar till att förhindra uppkomsten av epilepsi (till en viss utsträckning) föreställ er vad adhan och iaqmah (som är Gudomliga ord) kan ha för att påverka för hälsan förutom att förhindra uppkomsten av epilepsi som den heliga Profeten(S) och Imam Hossein(A) tog upp. Som slutsats märker man att det ligger något fel i lyssnandet av musik och därför är det orekommenderat. Så var ett av målen att övertyga er om att inte lyssna till musik? Nej, inte nödvändigtvis! Budskapet är inte att förbjuda halal musik eller helt förbjuda all sorts musik. Målet är att få er förstå att om folk verkligen börjar inse vad örats tyngd och målet med livet är och vad deras ansvar är i deras vardagliga liv så skulle tanken om musik inte uppstå och detta utan att man märker av det. Man tror att man är beroende av att lyssna musik men i själva verket är detta bara ens egen nafs som säger till denne att hon inte kommer att överleva utan den och därför måste lyssna till den varje dag. Så genom att ta hänsyn till det som Imam Sadiq(A) sagt Ta inte vägen (som leder) till synd [istället för att säga: synda inte ], förstår vi att det är waswas at-al-shajtan (de sataniska viskningarna) som vill se till att era öron smittas med meningslösa världsliga saker (såsom att lyssna till ghayba (baktalning) och tuhma (förtalning) och sedan att ni ska utföra dessa) istället för att låta era öron få höra det Sanna Gudomliga Ljudet som en baby måste få äran att höra då hon föds, nämligen adhan och iqamah, vars historia inte slutar där vid födelsen bröder och systrar. Som jag fick lyssna till Guds vackra ord då jag föddes måste jag då inte fortfarande lyssna till dem och agera i enlighet med orden? 12

13 För allt finns en nyckel och nyckeln till himlarna är att säga [och handlar i enlighet med]: Det finns ingen Gud [värd att dyrkas] utom [den En och Enda Gud] (Den heliga Profeten(S), Nahjul Fasaha, sid.77) Wa Hamdullah Rabi al-amin wa salat ala Mohammad wa alihi Thaherin 13

Från det intellektuella till det andliga uppvaknandet

Från det intellektuella till det andliga uppvaknandet Från det intellektuella till det andliga uppvaknandet Aodho billah minal shaytan al-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Alhamdulillahi rabil a3alamin Wa salat o wa salamo ala ashraf al-khalq il-ajma ain

Läs mer

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra:

Vår hörsel. Vid normal hörsel kan vi höra: Vår hörsel Vår hörsel är fantastisk! Vid ett telefonsamtal kan vi med hjälp av det första eller två första orden oftast veta vem som ringer Vid normal hörsel kan vi höra: från viskning till öronbedövande

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Håriga öron är det bästa som finns!

Håriga öron är det bästa som finns! Håriga öron är det bästa som finns! Hej kompis! Visste du att alla har hår i öronen? Ja, du kanske trodde det bara var en och annan gammal farbror som har det, men sanningen är att vi alla har hår i örat.

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap.

Hur jag föreläser. Normal och nedsatt hörsel. Hur jag använder bildspel. Vad använder vi hörseln till? Kommunikation. Gemenskap. Hur jag föreläser Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken Dialog/diskussion ställ frågor,

Läs mer

Normal och nedsatt hörsel

Normal och nedsatt hörsel Normal och nedsatt hörsel Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Johan Adler, läkare Hörsel- och balanskliniken 2011-08-25 Johan Adler (Hörselkliniken) Barns

Läs mer

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör

Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Hörselorganets anatomi och fysiologi Medicinska aspekter på hörselskador hos barn Hur vi hör Varför vissa barn inte hör Johan Adler, läkare Hörsel- och Balanskliniken, B58 Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet.

Instuderingsfrågor till Hörseln. HÖRSELN. Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. HÖRSELN Allt ljud vi hör är ljudvågor i luften, När ljudvågorna når in örat så hörs ljudet. 1. Vad är allt ljud som vi hör? 2. När hörs ljudvågorna? I en radio, stereo eller en teve är det högtalarna som

Läs mer

Surat Al-Baqarah (Kon)

Surat Al-Baqarah (Kon) www.islamguiden.com 1 Surat Al-Baqarah (Kon) Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Surat Al-Baqarah (kon) Uppenbarades under Madina-perioden. Består av 286

Läs mer

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat.

Hörseln. Ytterörat. Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Våra sinnen Hörseln Örat har tre delar ytterörat, inneörat och mellanörat. Ytterörat I ytterörat finns öronmusslan och hörselgången. Öronmusslan fångar in ljudet som åker in i hörselgången. I hörselgången

Läs mer

DE SEX GRUNDERNA. Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA. Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb. (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret

DE SEX GRUNDERNA. Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA. Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb. (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret 1 Studiehäfte DE SEX GRUNDERNA Författare: Shaykh Muhammed bin Abdil- Wahhâb (rahimahullâh) Presenteras av: Ibn Abbas Centret 2 www.islam.nu 3 Introduktion I Allahs den Nåderikes den Barmhärtiges namn.

Läs mer

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET.

OCH VI BER ALLAH SWT ATT VÄCKA ISLAM I VÅRA HJÄRTAN OCH ÖKA OSS I KUNSKAP OCH BELÖNA OSS MED PARADISET. FREDAGS KHOTBA 28 FEBRUARI, 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH

Läs mer

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar

Upptäck din Discover hörsel your hearing. Förstå hörselnedsättningar Upptäck din Discover hörsel your hearing Förstå hörselnedsättningar Förstå En röst kan vara djupt rörande och förmedla tankar och känslor. Varje talat ord består av ljud och toner som skapar förståelse

Läs mer

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera.

Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. Akustik Läran om ljudet Ljud är egentligen tryckförändringar i något material. För att ett ljud ska uppstå måste något svänga eller vibrera. När en gitarrsträng vibrerar, rör den sig fram och tillbaka.

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Kasta ut nätet på högra sidan

Kasta ut nätet på högra sidan Kasta ut nätet på högra sidan Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Ps 89:12-14; Joh 21:1-14; AC 10061:1,2. Se sista sidan!) Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden, men lärjungarna visste inte

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

DEN SOM ALLAH SWT VÄLJER ATT VÄGLEDA KAN ABSOLUT INGEN VILSE LEDA, OCH DEN SOM ALLAH VÄLJER ATT VILSELEDA KAN INGEN VÄGLEDA..

DEN SOM ALLAH SWT VÄLJER ATT VÄGLEDA KAN ABSOLUT INGEN VILSE LEDA, OCH DEN SOM ALLAH VÄLJER ATT VILSELEDA KAN INGEN VÄGLEDA.. KHOTBA FREDAG 27/6 2014 BISMILAH AL RAHMAN AL RAHIM ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT VI TACKAR ALLAH OCH BER ALLAH SWT OM SKYDD OCH VÄGLEDNING PÅ DEN RÄTTA VÄGEN. OCH VI BER ALLAH SWT ATT

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

Centralt innehåll. O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. LJUD Fysik åk 7 Centralt innehåll O Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. O Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan. Tre avsnitt O Ljudets egenskaper O Ljudvågor

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Vad är Islam? ! Lär dig förstå Islam! Detta häfte är gratis! Språk kontrollant Obaida Alramahi. Projektledare/Designer Kamal Ahmad

Vad är Islam? ! Lär dig förstå Islam! Detta häfte är gratis! Språk kontrollant Obaida Alramahi. Projektledare/Designer Kamal Ahmad DETTA Utgåva HÄFTE 2012, ÄR version GRATIS 2 Vad är Islam? Lär dig förstå Islam Projektledare/Designer Kamal Ahmad Språk kontrollant Obaida Alramahi 1 Kontrollant Imam Ahmad Alsaegh Detta häfte är gratis

Läs mer

Akustik läran om ljudet

Akustik läran om ljudet Akustik läran om ljudet Innehåll Exempel på ljudkällor... 1 Hur ljud uppstår... 1 Så här fungerar örat... 1 Ytterörat samlar upp ljud... 2 I mellanörat sitter hörselbenen... 2 Innerörat... 2 Det var lite

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I ISLAM Eftersom Gud är människornas och universums absolute och ende Härskare, så är Han den högste Herren, Upprätthållaren, Livgivaren och den Barmhärtige, vars barmhärtighet omfattar

Läs mer

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel

Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Läsnyckel Skot på barnhem av Oscar K. illustrationer av Dorte Karrebæk översättning av Marie Helleday Ekwurtzel Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Ett budskap till icke muslimer

Ett budskap till icke muslimer www.konvertitguiden.com 1 Källa: www.kalamullah.com Översättning: www.konvertitguiden.com Ett budskap till icke muslimer I Allahs den Nåderikes, den Barmhärtiges namn Bästa läsare: Avsikten med detta budskap

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Mål med temat vad är ljud?

Mål med temat vad är ljud? Vad är ljud? När vi hör är det luftens molekyler som har satts i rörelse. När en mygga surrar och låter är det för att den med sina vingar puttar på luften. När en högtalare låter är det för att den knuffar

Läs mer

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273)

FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) FÖRLÅTA I HERRENS NAMN En predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 8: 1-20; AC 7273) Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda inte mer! (Joh 8:11) Det kommer ett starkt budskap från vår Herre

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

En introduktion i koranstudier

En introduktion i koranstudier 2002-03-07 WWW.ISLAMISKA.ORG _ En introduktion i koranstudier Den islamiska trons första och viktigaste kunskapskälla är Koranen. Varje muslim som har underkastat sig Allah är förpliktigad att ta till

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Al thabaat. Hur förblir vi solida thabitiin - inom Islam? Hur behåller vi vår tillförsikt inom tron? Hur bevarar vi styrkan i Islam?

Al thabaat. Hur förblir vi solida thabitiin - inom Islam? Hur behåller vi vår tillförsikt inom tron? Hur bevarar vi styrkan i Islam? www.islamguiden.com 1 Al thabaat Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Redigering: Syster Faiza Hur förblir vi solida thabitiin - inom Islam? Hur behåller

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär

! Namn: Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär Islam Det finns ungefär 1,3 miljarder muslimer i världen. I Sverige bor det ungefär 350 000 muslimer. Islam betyder att lyda Gud. En person som tror på islam kallas muslim. Tro Gud (Allah) skapade världen.

Läs mer

Vilja lyckas. Rätt väg

Vilja lyckas. Rätt väg Vilja lyckas Rätt väg Till Fadern genom Mig Predikan av pastor Göran Appelgren Läsningar: Ps 23; Joh 14:1-11; SKR 538. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sade: Herre, vi vet inte

Läs mer

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning ISLAM Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning FRÅGOR JAG SKA KUNNA BESVARA! Vem var Mohammed? När levde han, var levde han, vad gjorde han? Viktiga årtal? Vad hände med islam efter Mohammeds död?

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig!

Tunadalskyrkan 13 08 11. Det är roten som bär Dig! 1 Tunadalskyrkan 13 08 11 Det är roten som bär Dig! Visst är det spännande att göra AHA-upplevelser ibland, för de kan ge både kraft och inspiration. Häromdagen gjorde jag en sådan upplevelse när jag upptäckte

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet.

Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Allt ljus på nåden 140907 Vi är mitt inne i en serie Livsviktigt en upptäcksfärd i Efesierbrevet. Vid ett tillfälle för ett par år sedan kändes det som att mitt hjärta nästan stannade. Jag blev rädd. Jag

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga

Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga Vägledning till filmen Må bra med medicinsk yoga hjart-lung.se Vad är medicinsk yoga? Medicinsk yoga har sina rötter i kundaliniyoga och har en bevisat välgörande effekt. Fokus ligger på mjuka yogaövningar

Läs mer

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte

Ljud. Låt det svänga. Arbetshäfte Ljud Låt det svänga Arbetshäfte Ljud När ljudvågorna träffar örat börjar trumhinnan svänga i takt vi hör ett ljud! Trumhinnan Ljud är en svängningsrörelse. När ett föremål börjar vibrera packas luftens

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

Talperception. Talperception. Örat. Örat

Talperception. Talperception. Örat. Örat Talperception Studiet av talperception handlar om lyssnarens förmåga att uppfatta den akustiska signalen som en talare producerar som en sekvens av meningsfulla ord och idéer Talperception Vi ska behandla

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Islam är fred och barmhärtighet

Islam är fred och barmhärtighet Islam är fred och barmhärtighet Assalamu Alaikum warahmatullahi wa barakatuh, (Allahs fred, barmhärtighet och välsignelse vare med dig) är det första muslimer säger till varandra närhelst de träffas. Koranen

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari

Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året. Januari 15 Januari Vid årsskiftet 1 januari Vår Herre och vår Gud, vi gläder oss i Dig. Vi behöver Din hjälp för att orädda möta året som ligger framför. Jag står på tröskeln mellan det gamla och det nya året.

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Till religionsprovet fredag vecka 50

Till religionsprovet fredag vecka 50 Till religionsprovet fredag vecka 50 Provet kommer vara precis som vanligt, där det finns fakta, ord och resonemangsdel. Allt detta har vi gått igenom i klassen! Islam betyder att lyda Gud. En person som

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk.

Ljudmaskiner. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp av en likadan burk. Ljud åk 3-4; station a) Ljudmaskiner 1. Kacklande burk. Beskrivning: Se länk på sidan 'Bygga'. Dra med en fuktig pappersbit längs tråden som sitter fast i plastburken. Till påsken kan du göra en påsktupp

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN

MAR S VÄRLDSBÖNDAGEN Mars 48 MARS 1 2 Sonen i huset var nu vuxen och skulle flytta hemifrån. När han skulle lämna barndomshemmet vände sig hans far till honom och sade: Glöm inte att spela på alla nittionio tangenterna på

Läs mer

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

15 söndagen efter Trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 15 söndagen efter Trefaldighet Psalmer: 67, L63, 243, 249, 400, 207:1-3 Texter: 5 Mos 6:4-7, Gal 5:25-6:10, Matt 6:24-34 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Läs mer

Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)]

Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)] Al-Hafidh An-Nawawi korfattat om Baktal [Kortfattat ur an-nawawis al-adhkar (sid.534-545)] (Kortfattat och översatt av Abu Isa Imran Sheikh) Känn till att dessa två egenskaper hör till de sämsta av egenskaper

Läs mer

Ramadanpromenad

Ramadanpromenad Ramadanpromenad Ramadanfråga 1 När börjar fastemånaden Ramadan varje år? a. Månaden juni. b. Månaden Ramadan. c. I början av året. Ramadanfråga 2 Vad är suhor? a. Måltiden innan soluppgången. b. När muslimer

Läs mer

Information om Tinnitus

Information om Tinnitus Information om Tinnitus Guide för att hjälpa dig förstå och hantera din tinnitus Innehåll Din hälsa och dina mål 4 Vad är det för ljud du hör? 5 Vad orsakar tinnitus? 6 Tinnitus och din hjärna 7 Finns

Läs mer

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln

Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln ISLAM Muhammad föddes år 570(e.kr) i Mekka. Han var kameldrivare, karavanledare. Han var gift med den rika änkan Khadidja. År 610 möter Muhammad ängeln Gabriel för första gången och börjar mottag guds

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016

Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Seendets Gud vill att vi ska mer än bara överleva, Installationsgtj Nora, 8e maj 2016 Bön - Vi lever i en tid i Sverige där det på de flesta platser inte bildas några stora köer av människor som vill omvända

Läs mer

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA

Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Islam -DEN YNGSTA AV DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA Var och hur uppstår Islam? Islam uppstår på den Arabiska halvön Enligt Koranen får Muhammed uppdraget av Gud att sprida ett budskap till alla människor

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa

Avtryck Avbild. 1:a Mosebok 1. Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt. Är ditt fingeravtryck bara ditt. Skapades du till människa Avtryck Avbild Här är du Du är den du är Du är unik 1:a Mosebok 1 Gud sade: Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss Liksom varje snöflinga, varje blad, är unikt Är ditt fingeravtryck bara ditt

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Skapad för att glädja Gud

Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud Predikan Smyrnakyrkan 2015-02- 01 Skapad för att glädja Gud För två veckor sen så inledde vi vår temaserie Ett meningsfullt liv med att Peter

Läs mer