Skadeståndsrätt I och II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skadeståndsrätt I och II"

Transkript

1 Skadeståndsrätt I och II

2 Inledning Skilj mellan skadestånd I ett kontraktsförhållande Utanför ett kontraktsförhållande Skadeståndslagen reglerar primärt det utomobligatoriska ansvaret (dvs. vad som gäller utanför kontraktsförhållanden)

3 Terminologi; skador Personskada Sakskada Allmän förmögenhetsskada Ren förmögenhetsskada 1:2 Ideell skada Tredjemansskada

4 Terminologi; ansvar Ansvarsgrunder: Culpa (vårdslöshet, oaktsamhet) Dolus (uppsåt) Inget ansvar vid Casus (våda, olyckshändelse) Ansvar i annan lag: Kontrollansvar (köprätten) Strikt ansvar (t.ex. atomansvarighetslagen)

5 Skadestånd i kontraktsförhållanden När utgår skadestånd (jfr. 1 kap. 1 SkL)? Enligt särskild bestämmelse i avtalet Enligt särskild bestämmelse i lag (exv KöpL) Hur stort blir skadeståndet? HR: det positiva kontraktsintresset, dvs. även utebliven vinst m.m., ersätts

6 Skadestånd utanför kontraktsförhållanden När utgår skadestånd? Reglerna i skadeståndslagen avgör Allmänt om skadeståndslagen Lagen är dispositiv (i kontraktsförhållanden) Skilj mellan Ansvar vid eget vållande Ansvar vid annans vållande

7 Huvudregler eget vållande Culparegeln 2 kap. 1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan Den som vållar ren förmögenhetsskada genom brott skall ersätta skadan. SkL 2 kap. 2 Ideella skador ersätts i vissa fall (5:1 3 p) Tredjemansskador ersätts inte

8 Förutsättningar för ansvar Objektiva förutsättningar Skadan måste bevisas Det ska föreligga ett adekvat samband mellan handling och skada (adekvat kausalitet). Subjektiva förutsättningar Uppsåt eller oaktsamhet (vållande) ska föreligga

9 Adekvat kausalitet Samband mellan skadevållarens beteende och skadan Är beteendet sådant att det typiskt sett orsakar risk för den aktuella skadan? Sambandet måste vara rimligt och förutsebart

10 Förutsättningar för ansvar, forts Skilj mellan olika sätt att orsaka skada: Aktiva handlingar Passivitet/underlåtenhet Handlingsplikt enligt lag Handlingsplikt enligt avtal

11 Vad är ett oaktsamt beteende? Objektiva aktsamhetsnormer Skrivna regler Subjektiva aktsamhetsnormer Utgångspunkten: en normal person Bonus Pater Familias Sedvana Olika handlingsalternativ? Den fria culpabedömningen Hur stor var risken för skada? Fanns några möjligheter att undvika skada?

12 Strikt ansvar Ansvar oberoende av någons vållande Oftast farlig verksamhet Luftfartstrafik Järnvägstrafik Produktansvar Atomansvar Lagen om tillsyn över katter och hundar

13 Omständigheter som utesluter ansvar Nöd Nödvärn Tjänsteplikt Samtycke Brottsbalken (BrB) 24 kap.

14 Omständigheter som mildrar ansvar Under 18 år (2 kap. 4 ) Jämför 3 kap 5 föräldraansvar Allvarlig psykisk störning (2 kap. 5 )

15 Den skadades medvållande Påverkar ej ansvaret i sig Ersättningsbeloppet kan jämkas Regleras i 6 kap. 1 SkL Skilj mellan Personskador Sakskador och rena förmögenhetsskador

16 Ansvar i övrigt Ansvar vid annans vållande principalansvar Strikt ansvar Myndighetsansvar Föräldraansvar 3 kap. 5 SkL

17 Principalansvaret Arbetsgivaransvaret, 3 kap. 1 Ansvarar för både eget vållande och för anställdas skadevållande Person eller sakskada ersätts vid fel eller försummelse i tjänsten Ren förmögenhetsskada ersätts vid brott i tjänsten Andra som jämställs med arbetstagare, 6 kap. 5

18 Fel eller försummelse i tjänsten Vid fel eller annan försumlighet i tjänsten krävs alltid vårdslöshet Vid fel där vårdslöshet ej förelegat utgår ej skadestånd i tjänsten kräver funktionellt samband mellan skadan och tjänsten

19 Myndighetsansvaret Stat, kommun och landsting Dock ej riksdag, regering och domstolar Ansvar utöver 2 kap. 1 och 3 kap. 1 Två bestämmelser 3 kap. 2 (fel vid myndighetsutövning) 3 kap. 3 (informationsansvaret)

20 Myndighetsutövning 3 kap. 2 Person-, sak- och ren förmögenhetsskada ersätts vid fel eller försummelse vid myndighetsutövning Funktionellt samband mellan myndighetens agerande och skadan

21 Myndighetsutövning, forts Vad är myndighetsutövning? Det allmänna utövar makt över medborgarna Exempel: Beslut om bostadsbidrag Beslut om omhändertagande av barn Utfärdande av intyg eller tillstånd, inskrivning Annat än serviceverksamhet (ex städning av gator, sophämtning, förmedling av sommarstugor kan inte medföra skadeståndsskyldighet)

22 Informationsansvaret, 3 kap. 3 All information föll tidigare under begreppet serviceverksamhet Fick orimliga konsekvenser ingen möjlighet att få skada ersatt om myndighet informerat fel förut. Ny from 1 januari 1999

23 Ansvarets utformning Ersättning för ren förmögenhetsskada Felaktiga upplysningar eller råd en följd av fel eller försummelse Särskilda skäl måste alltid finnas Vid bedömningen ska beaktas Upplysningens/rådets art Sambandet med myndighetens verksamhetsområde Omständigheterna när de lämnades

24 Hur beräknas skadeståndets storlek? Personskada 5 kap. 1 Sakskada 5 kap 7 Möjlighet att jämka om oskäligt betungande 6 kap 2 skadelidandes behov övriga omständigheter

25 Sammanfattning 1. Finns bevisbar skada? Typ av skada? 2. Uppsåt, vårdslöshet eller brott? 3. Adekvat kausalitet? 4. Omständighet som utesluter ansvar? 5. Omständighet som mildrar ansvar? 6. Medvållande? 7. Strikt ansvar? 8. Principalansvar eller myndighetsansvar?

TILLFÄLLE 4 SKADESTÅNDSRÄTT. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law

TILLFÄLLE 4 SKADESTÅNDSRÄTT. Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law TILLFÄLLE 4 SKADESTÅNDSRÄTT Jessica Östberg, jur. dr, lektor Stockholm Centre for Commercial Law ALLMÄNT OM SKADESTÅND Vad är skadestånd? Skadeståndet är en ersättning som ska ställa den skadelidande i

Läs mer

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning

Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Fråga 4 Och så några ytterligare skador som avslutning Inledning Tanken med frågan är att utreda förhållandet mellan de tre olika ersättningsmöjligheter som kan komma ifråga i den aktuella situationen:

Läs mer

Jan Hellner Marcus Radetzki. Skadeståndsrätt. Ättonde upplagan. Norstedts Juridik

Jan Hellner Marcus Radetzki. Skadeståndsrätt. Ättonde upplagan. Norstedts Juridik Jan Hellner Marcus Radetzki Skadeståndsrätt Ättonde upplagan Norstedts Juridik Förord 5 Förkortningar 19 Allmänt om skadeståndsrätten Kapitel 1 Inledning 25 1.1 Skadeståndsrätten 25 1.2 SkL 29 1.3 Skadestånd

Läs mer

Produktansvar. Köprättsliga regler. Skadeståndsrättsliga regler

Produktansvar. Köprättsliga regler. Skadeståndsrättsliga regler Produktansvar Produktansvar Köprättsliga regler Skadeståndsrättsliga regler Köprätt - Köplagen, Konsumentköplagen mfl. 1. reparation 2. omleverans 3. återköp Reklamation Garanti Gäller endast det sålda

Läs mer

Skadeståndslag (1972:207)

Skadeståndslag (1972:207) Skadeståndslag (1972:207) 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag meddelade bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer

Läs mer

Svarsmall omtentamen i skadeståndsrätt Fråga 1

Svarsmall omtentamen i skadeståndsrätt Fråga 1 Svarsmall omtentamen i skadeståndsrätt 2014-12-16 Fråga 1 a) Personskada i form av ett arbetsolycksfall. Eftersom Glada madamen tecknat kollektivavtal omfattas Vanja av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada,

Läs mer

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt

Grundläggande juridik. Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Grundläggande juridik Repetitionsföreläsning om förmögenhetsrätt och fastighetsrätt Normer och normhierarki Grundlagar Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207); utfärdad den 27 september 2001. SFS 2001:732 Utkom från trycket den 9 oktober 2001 Omtryck Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Skadeståndsrätt. Utom- och inomobligatoriskt skadestånd

Skadeståndsrätt. Utom- och inomobligatoriskt skadestånd Skadeståndsrätt Skadeståndsrätten är den del av det juridiska systemet som reglerar möjligheten att få en särskild typ av ersättning (skadestånd) för skador som orsakas av någon annan. Det karakteristiska

Läs mer

Kurs: Skadestånd i brottmål Mårten Schultz www.juridikbloggen.com INLEDNING OCH ANHÖRIGSKADA

Kurs: Skadestånd i brottmål Mårten Schultz www.juridikbloggen.com INLEDNING OCH ANHÖRIGSKADA Kurs: Skadestånd i brottmål Mårten Schultz www.juridikbloggen.com INLEDNING OCH ANHÖRIGSKADA SKADESTÅNDSRÄTTENS BETYDELSE I BROTTMÅL OCH BORTOM Skadeståndsrättens betydelse i systemet Skadeståndsrättens

Läs mer

D-UPPSATS. Ersättningsmöjligheter vid skador orsakade av underåriga

D-UPPSATS. Ersättningsmöjligheter vid skador orsakade av underåriga D-UPPSATS 2009:021 Ersättningsmöjligheter vid skador orsakade av underåriga Emil Gåhlin Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

EXAMENSARBETE. Föräldraansvaret i 3 kap. 5 SkL. En analys av hur föräldraansvaret påverkar ersättningsmöjligheterna vid. skador orsakade av barn

EXAMENSARBETE. Föräldraansvaret i 3 kap. 5 SkL. En analys av hur föräldraansvaret påverkar ersättningsmöjligheterna vid. skador orsakade av barn EXAMENSARBETE Föräldraansvaret i 3 kap. 5 SkL En analys av hur föräldraansvaret påverkar ersättningsmöjligheterna vid skador orsakade av barn Niclas Tidare Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå

Läs mer

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom

Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Riktlinjer för hantering av skadeståndsärenden i samband med skada på kommunens egendom Begrepp Skadeståndsansvar uppstår när någon uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet vållar skada på egendom och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL

meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 16 juni 2005 Ö 3221-03 KLAGANDE Megazone Technologies Ltd, 171 Belgrave Gate, LEICESTER, LE1 3HS England Ombud: advokaten GL MOTPART

Läs mer

Principalansvaret för vårdnadshavare

Principalansvaret för vårdnadshavare Principalansvaret för vårdnadshavare Föräldrars skadeståndsansvar för skada vållad av barn Saman Aban Rättsvetenskap, kandidat 2016 Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

Svarsmall ordinarie tentamen i skadeståndsrätt Fråga 1

Svarsmall ordinarie tentamen i skadeståndsrätt Fråga 1 Svarsmall ordinarie tentamen i skadeståndsrätt 2014-11-07 Fråga 1 Poäng har satts utifrån en helhetsbedömning av svaret. För full poäng krävs att studenten bl.a. har tagit upp principalansvar och arbetstagarens

Läs mer

EXAMENSARBETE. Om kränknings- och diskrimineringsersättning. - likheter, skillnader och speciella problem. Caroline Strömberg

EXAMENSARBETE. Om kränknings- och diskrimineringsersättning. - likheter, skillnader och speciella problem. Caroline Strömberg EXAMENSARBETE Om kränknings- och diskrimineringsersättning - likheter, skillnader och speciella problem Caroline Strömberg Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2

Obligationsrätt 9/4/2014. A. Föreläsningens idé ??? Kursen och tentamen. Struktur och teknik. tenta. kurs. inledning till studierna på Terminskurs 2 Obligationsrätt Struktur och teknik inledning till studierna på Terminskurs 2 Joel Samuelsson 1 A. Föreläsningens idé 2 Kursen och tentamen kurs tenta 3 1 [ ] studenter som aktivt försöker lära sig vad

Läs mer

Arbetsgivarens principalansvar - En studie om dess omfattning, syfte och arbetsrättsliga konsekvenser

Arbetsgivarens principalansvar - En studie om dess omfattning, syfte och arbetsrättsliga konsekvenser UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Arbetsgivarens principalansvar - En studie om dess omfattning, syfte och arbetsrättsliga konsekvenser Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skadeståndsansvar för personer med psykisk störning. Camilla Hansson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Skadeståndsansvar för personer med psykisk störning. Camilla Hansson Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Skadeståndsansvar för personer med psykisk störning Camilla Hansson 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Läs mer

7bUN 8N_Ub

7bUN 8N_Ub Finsk Talentum Helsingfors 2014 Verk som publicerats i FIDUCIA-serien: 1. Förvaltningsförfarandets grunder 2. Finsk skadeståndsrätt ISBN 978-952-14-2238-6 ISBN 978-952-14-2239-3 (e-bok) Originalets titel:

Läs mer

Allmän straffrätt Brottsbalken

Allmän straffrätt Brottsbalken Allmän straffrätt Brottsbalken Specialstraffrätt Övriga straffrättsliga regleringar som t.ex. narkotikastrafflagen, trafikbrottslagen Brottsbalken (BrB) kan delas in i - allmänna regler som är gemensamma

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solidariskt skadeståndsansvar. Hur berörs ungdomar? Mathilda Broström Lisa Bäckander 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

EXAMENSARBETE. Solidariskt skadeståndsansvar. Hur berörs ungdomar? Mathilda Broström Lisa Bäckander 2014. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap EXAMENSARBETE Solidariskt skadeståndsansvar Hur berörs ungdomar? Mathilda Broström Lisa Bäckander 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

Myndighetsutövning, suicid och skadestånd

Myndighetsutövning, suicid och skadestånd Örebro universitet Institutionen för beteende- social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D HT 2007 Handledare; Marcus Radetzki Myndighetsutövning, suicid och skadestånd Henrik Karlsson Sammanfattning Ett

Läs mer

Juridik i eftermiddagsverksamhet

Juridik i eftermiddagsverksamhet Juridik i eftermiddagsverksamhet Möte för personal inom eftermiddagsverksamheten i Helsingfors 11.5.2006 Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan FN:s konvention om barnens rättigheter Artikel

Läs mer

När föreligger rent strikt ansvar

När föreligger rent strikt ansvar Rent strikt ansvar Rent strikt ansvar Innebörden av begreppet: Rent strikt ansvar = ansvar oberoende av någons oaktsamhet Rätten till skadestånd grundar sig på grundval av det sätt skadan uppstått på I

Läs mer

EXAMENSARBETE. Svenska statens skadeståndsansvar

EXAMENSARBETE. Svenska statens skadeståndsansvar EXAMENSARBETE 2005:103 SHU Svenska statens skadeståndsansvar Per Berndtsson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Rättsvetenskapliga programmet C-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Styrelseansvar. Lektion 18 - Styrelseansvar. Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Styrelseansvar. Lektion 18 - Styrelseansvar. Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Styrelseansvar Lektion 18 - Styrelseansvar Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se 6502589-v2 Disposition 1. Skada och skadestånd 2. Personligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 20 april 2017 T 2947-16 KLAGANDE TK Ombud: Advokat BB MOTPART PB Ombud: Advokat JS SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

Staten och kommunens skadeståndsansvar i ljuset av Europakonventionen

Staten och kommunens skadeståndsansvar i ljuset av Europakonventionen Moa Johansson & Mine Tirpan Staten och kommunens skadeståndsansvar i ljuset av Europakonventionen En redogörelse av SOU 2010:87 State and municipal liability in the light of the European Convention An

Läs mer

Skadeståndsansvar för arbetsgivare respektive arbetstagare

Skadeståndsansvar för arbetsgivare respektive arbetstagare Örebro Universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C, 10 poäng Handledare: Marcus Radetzki HT 2006 Skadeståndsansvar för arbetsgivare respektive arbetstagare Författare:

Läs mer

Jämkning och annan skälighetsbedömning av skadeståndsansvar

Jämkning och annan skälighetsbedömning av skadeståndsansvar 2004:032 SHU EXAMENSARBETE Jämkning och annan skälighetsbedömning av skadeståndsansvar GUNNEL ISAKSSON LINDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Brottsskadelag; utfärdad den 15 maj 2014. SFS 2014:322 Utkom från trycket den 27 maj 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 Till den

Läs mer

Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar (Ds 2009:42) Remiss från Justitiedepartementet

Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar (Ds 2009:42) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009:206 RVII (Dnr 001-2092/2009) Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar (Ds 2009:42) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar

Läs mer

Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman

Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman Kandidatuppsats HAR 420 HT 2005 Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman Handledare: Krister Moberg Författare: Gisela Exler 790818-4000 Sammanfattning Titel: Revisorns ansvar i förhållande till tredjeman.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Principalansvar och arbetstagarens skadeståndsansvar. En utredning av gällande rätt samt en komparation med finsk rätt

EXAMENSARBETE. Principalansvar och arbetstagarens skadeståndsansvar. En utredning av gällande rätt samt en komparation med finsk rätt EXAMENSARBETE Principalansvar och arbetstagarens skadeståndsansvar En utredning av gällande rätt samt en komparation med finsk rätt Andreas Degerman Daniel Elm Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elsäkerhetslag; utfärdad den 9 juni 2016. SFS 2016:732 Utkom från trycket den 21 juni 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 Denna lag syftar till att främja

Läs mer

Arbetstagarens skadeståndsansvar

Arbetstagarens skadeståndsansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Mats Wallmark Arbetstagarens skadeståndsansvar Examensarbete 20 poäng Birgitta Nyström Skadeståndsrätt VT 2004 Innehåll FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING 5 1.1 Allmän

Läs mer

Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. 3 kap. 5 skadeståndslagen

Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet. 3 kap. 5 skadeståndslagen Vårdnadshavares skadeståndsskyldighet 3 kap. 5 skadeståndslagen RättsPM 2010:6 Utvecklingscentrum Stockholm Uppdaterad juni 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Vårdnadshavares skadeståndsansvar...

Läs mer

Culpabedömningen - En komparation av den skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga culpabedömningen

Culpabedömningen - En komparation av den skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga culpabedömningen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Eva Sturesson Culpabedömningen - En komparation av den skadeståndsrättsliga och den straffrättsliga culpabedömningen Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz

Läs mer

Transporterade eller omvandlade sakskador och viten

Transporterade eller omvandlade sakskador och viten LIU-IEI-FIL-A--13-01388--SE Transporterade eller omvandlade sakskador och viten Transferred or Converted Property Damages and Penalty Payments! Alexandra Lindholm!!! HT 2012/ VT 2013 Handledare: Harald

Läs mer

HUR BORDE RISKER HANTERAS I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET?

HUR BORDE RISKER HANTERAS I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET? HUR BORDE RISKER HANTERAS I FÖRFRÅGNINGSUNDERLAGET? Seminarium 2013-11-26 Axel Hallin/ Grontmij 2013-11-27 SGF 1 Allmänfarlig vårdslöshet Brottet är ett så kallat oaktsamhetsbrott, det vill säga att det

Läs mer

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen

Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden. Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Klimatanpassning i den fysiska planeringen Lagstiftning och ansvarsförhållanden Johan Hjalmarsson Avdelningen för planfrågor, Länsstyrelsen Olika ansvarsområden Innan för att åtgärder kommer till stånd

Läs mer

Principalansvaret. ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C HT 2006 Handledare: Marcus Radetzki

Principalansvaret. ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C HT 2006 Handledare: Marcus Radetzki ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap C HT 2006 Handledare: Marcus Radetzki Principalansvaret Författare: Carola Laakakoski Annicka Larsson Sammanfattning

Läs mer

Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering

Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering Försäkringsskydd och rutiner händelse av skada i samband med praktisk arbetslivso- rientering praoklausulen m.m. 1. Försäkringsskydd för elever eller andra personer under yrkes- utbildning, arbetsträning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2004 T 471-04 KLAGANDE 1. SJ 2. AJ 3. NJ 4. LJ Ombud för samtliga: advokaten MB MOTPART BT Ombud: jur. lic. SA SAKEN Skadestånd

Läs mer

Vårdnadshavares skadeståndsansvar

Vårdnadshavares skadeståndsansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Susanne Klemendz Vårdnadshavares skadeståndsansvar Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Skadeståndsrätt HT 2008 Innehåll SUMMARY 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kränkningsersättning vid allvarligare sexualbrott mot barn

Kränkningsersättning vid allvarligare sexualbrott mot barn Kränkningsersättning vid allvarligare sexualbrott mot barn Corina Pilemalm Höstterminen 2012 Handledare: Eleonor Kristoffersson Examensarbete i Juridik Juristprogrammet Akademin för juridik, psykologi

Läs mer

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada

Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada Ansvarsförsäkring Ren förmögenhetsskada GL 132:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings AB Göta Lejon Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Läs mer

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25

1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 Innehåll FÖRKORTNINGAR 19 FÖRORD 23 1 KÖPRÄTTEN 25 1.1 Köprätten och dess systematiska hemvist 25 1.2 Lagstiftningen inom köprätten 29 1.2.1 Allmänt 29 1.2.2 1990 års köplag 30 1.2.3 Nyare kontraktsrättslig

Läs mer

Grov vårdslöshet inom försäkrings- och skadeståndsrätten

Grov vårdslöshet inom försäkrings- och skadeståndsrätten EXAMENSARBETE 2004:179 SHU Grov vårdslöshet inom försäkrings- och skadeståndsrätten ERIK LINDFORS Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

D-UPPSATS. Ansvarskanalisering och dess konsekvenser för skadeståndets funktioner

D-UPPSATS. Ansvarskanalisering och dess konsekvenser för skadeståndets funktioner D-UPPSATS 2010:013 Ansvarskanalisering och dess konsekvenser för skadeståndets funktioner - en studie utifrån kanalisering vid principalansvar och ansvarsförsäkring Camilla Fylkehed Luleå tekniska universitet

Läs mer

Skadeståndsrättsliga aspekter av molntjänster Johan Hedenstedt

Skadeståndsrättsliga aspekter av molntjänster Johan Hedenstedt JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skadeståndsrättsliga aspekter av molntjänster Johan Hedenstedt Examensarbete med praktik i Skadeståndsrätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm,

Läs mer

Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv

Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv Internetdagarna 8 oktober 2002 Mikael Pawlo Abuse - juridiska aspekter eller - Hör upp, Blindstyre! Typer av abuse Situationer Civilrätt och skadestånd Brott, lagar och direktiv 1 Två typer av abuse-ansvar

Läs mer

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys

Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Page 1 of 5 JP Skolnet Elevs skadegörelse skolans möjlighet att kräva ersättning analys Senast ändrad: 2007-01-17 Utgivare: JP Infonet Vilka regler gäller för en skolas möjlighet att få ersättning för

Läs mer

Culpa - tuottamus, Vårdslöshet, vållande, oaktsamhet, oskicklighet, ovarsamhet, oförsiktighet, fel eller försummelse

Culpa - tuottamus, Vårdslöshet, vållande, oaktsamhet, oskicklighet, ovarsamhet, oförsiktighet, fel eller försummelse Skadeståndsrätt VT 2010 LST 1 Först en mycket kort intro i rättsfallslösningsteknik 1. Identifiera det rättsliga problemet. 2. Angiv den abstrakta rättsnormen - vad säger lagen. 3. Tillämpa normen på fallet.

Läs mer

Culpa och objektiva förutsättningar för culpa, or sa k a nde, a dek va ns och normskyddslära

Culpa och objektiva förutsättningar för culpa, or sa k a nde, a dek va ns och normskyddslära JURIDISKA FAKULTETEN vid L u nds u niver sitet Joha n Bengtsson Culpa och objektiva förutsättningar för culpa, or sa k a nde, a dek va ns och normskyddslära Examensarbete 20 poäng Handledare Bertil Bengtsson

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen

Beslut. Lag. om ändring av skadeståndslagen RIKSDAGENS SVAR 60/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av skadeståndslagen och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till 2003 års riksmöte överlämnat sin

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM. Mål nr. meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK. Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 18 juni 2015 T 2909-14 KLAGANDE RK Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat RA MOTPARTER 1. Målsägande 5 2. Målsägande 9 3. Målsägande

Läs mer

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor

Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Policy vid skadegörelse på kommunens skolor och förskolor Inledning Skadegörelse av egendom är ett ökande problem i samhället, som också Svedala kommun drabbas av. En gemensam policy är ett led i att stärka

Läs mer

Arbetstagares skadeståndsansvar, främst enligt 4 kap. 1 SkL

Arbetstagares skadeståndsansvar, främst enligt 4 kap. 1 SkL Uppsala universitet Inst. för handelsrätt Handelsrätt D Kursansvarig: Torsten Seth Handledare: Torsten Seth Av: Gustav Lindkvist vt 04 Arbetstagares skadeståndsansvar, främst enligt 4 kap. 1 SkL 1 Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Föräldrars solidariska skadeståndsansvar vid barns brott. Möjligheterna till jämkning. Michelle Engman 2016

EXAMENSARBETE. Föräldrars solidariska skadeståndsansvar vid barns brott. Möjligheterna till jämkning. Michelle Engman 2016 EXAMENSARBETE Föräldrars solidariska skadeståndsansvar vid barns brott Möjligheterna till jämkning Michelle Engman 2016 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Culpabedömning i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL

Culpabedömning i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL Ekonomihögskolan Institutionen för handelsrätt HAR 420 Kandidatuppsats HT 2006 Culpabedömning i samband med revisorns skadeståndsansvar enligt ABL Handledare: Krister Moberg Författare: Daniel Kusecek

Läs mer

EXAMENSARBETE. Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014

EXAMENSARBETE. Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall. I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014 EXAMENSARBETE Säkerhetsföreskrifter och framkallande av försäkringsfall I konsument- och företagsförsäkring. Yana Vikström 2014 Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND

FASTIGHETSMARKNADENS REKLAMATIONSNÄMND BESLUT DEN 5 OKTOBER 2017 DNR 17/17 SIDA 1 AV 6 Anmälare NN Motpart Mäklaren Ombud: Förbundsjuristen Louise Lundqvist Saken Skadestånd BESLUT Mäklaren rekommenderas att betala 25 000 kr till NN. YRKANDEN

Läs mer

Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning. Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning. Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Allmänt om myndighetsutövning och svensk lagstiftning Ellinor Englund, Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Myndighetsutövning Myndighetsutövning ett begrepp som egentligen inte är definierat

Läs mer

Medvållande genom underlåtenhet att teckna försäkring

Medvållande genom underlåtenhet att teckna försäkring Linköpings universitet Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Masteruppsats 30 hp Masterprogram i Affärsjuridik Affärsrätt HT2016/VT2017 LIU-IEI-FIL-A--17/02422--SE Medvållande genom underlåtenhet

Läs mer

Fastighetsägares ansvar - för självständiga medhjälpare -

Fastighetsägares ansvar - för självständiga medhjälpare - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stephan Karlsson Fastighetsägares ansvar - för självständiga medhjälpare - Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Franz Ämnesområde Skadeståndsrätt VT

Läs mer

Vilket juridiskt ansvar ar väghållaren f ör fför fel på vägen? Bengt Waldersten

Vilket juridiskt ansvar ar väghållaren f ör fför fel på vägen? Bengt Waldersten Vilket juridiskt ansvar har väghållaren för fel på vägen? Övergripande regelverket Miljöbalken (1998:808) Plan- och bygglag (1987:10) Väglagen (1971:948) Skadeståndslagen (1972:207) Vägkungörelse (1971:954)

Läs mer

Kommunens skadeståndsansvar vid kränkning av elever i skolan

Kommunens skadeståndsansvar vid kränkning av elever i skolan UMEÅ UNIVERSITET EXAMENSARBETE Juridiska Institutionen 2008-01-18 Juristprogrammet, termin 9 20 poäng Handledare: Viola Boström Kommunens skadeståndsansvar vid kränkning av elever i skolan Det går att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 oktober 2012 T 4323-11 KLAGANDE Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag, 516401-7799 106 26 Stockholm Ombud: Jur.kand. MH MOTPART SJ AB, 556196-1599

Läs mer

LAGEN.NU. Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsaka...

LAGEN.NU. Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsaka... 1 of 8 5/6/2010 10:35 AM LAGEN.NU Nyheter Lagar Domar Begrepp Om Förordning (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadspolitiskt program eller yrkesinriktad

Läs mer

EXAMENSARBETE. Culpa in contrahendo och vissa liknande frågor

EXAMENSARBETE. Culpa in contrahendo och vissa liknande frågor EXAMENSARBETE 2005:221 SHU Culpa in contrahendo och vissa liknande frågor Sara-Kajsa Lindahl Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar Rättsvetenskapliga programmet C-nivå Institutionen

Läs mer

SKADESTÅND PÅ UPPHANDLINGSRÄTTSLIG GRUND. Johanna Näslund och Hugo Norlén, Upphandlingsdagarna den 30 januari 2014

SKADESTÅND PÅ UPPHANDLINGSRÄTTSLIG GRUND. Johanna Näslund och Hugo Norlén, Upphandlingsdagarna den 30 januari 2014 SKADESTÅND PÅ UPPHANDLINGSRÄTTSLIG GRUND Johanna Näslund och Hugo Norlén, Upphandlingsdagarna den 30 januari 2014 Skadestånd annonserade upphandlingar Om helt klart att leverantören skulle tilldelats Positiva

Läs mer

Försäkringsskydd och rutiner i händelse av skada i samband med placering i familje- hem

Försäkringsskydd och rutiner i händelse av skada i samband med placering i familje- hem Försäkringsskydd och rutiner i händelse av skada i samband med placering i familje- hem m.m. 1. Försäkringsskydd för person som erhåller insatser utanför det egna hemmet 1.1 Olycksfallsförsäkring Kommunen

Läs mer

Konsulter är betydelsefulla

Konsulter är betydelsefulla Konsultupphandling Konsulttjänster Tjänsten avslutas med att ritningar, beskrivningar och utlåtande levereras eller att någon form av rådgivning lämnas. Förutsättningarna är unika för varje enskilt uppdrag

Läs mer

Fondkommissionärers skadeståndsansvar ur ett kontraktuellt perspektiv

Fondkommissionärers skadeståndsansvar ur ett kontraktuellt perspektiv Örebro universitet Institutionen för Beteende-, Social- och Rättsvetenskap Rättsvetenskap C, uppsats 10 p Handledare: Marcus Radetzki HT 2006 Fondkommissionärers skadeståndsansvar ur ett kontraktuellt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 oktober 2004 T 693-03 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681, 106 50 STOCKHOLM Ombud: försäkringsjuristen LvS

Läs mer

MEDVERKAN TILL BROTT MEDVERKANSANSVAR. Utvidgat ansvar, en skiss. 3/2 2014, Erik Svensson. Regleras i 23:4 BrB

MEDVERKAN TILL BROTT MEDVERKANSANSVAR. Utvidgat ansvar, en skiss. 3/2 2014, Erik Svensson. Regleras i 23:4 BrB MEDVERKAN TILL BROTT 3/2 2014, Erik Svensson MEDVERKANSANSVAR Regleras i 23:4 BrB Ansvar som i denna balk är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

Flera skadeståndsskyldiga Den slutgiltiga ansvarsfördelningen

Flera skadeståndsskyldiga Den slutgiltiga ansvarsfördelningen JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Maria Evenås Flera skadeståndsskyldiga Den slutgiltiga ansvarsfördelningen Examensarbete 20 poäng Handledare Eva Lindell-Frantz Skadeståndsrätt HT 2004 Innehåll

Läs mer

Principalansvar - förutsättningar, omfattning och begränsningar av en arbetsgivares ansvar

Principalansvar - förutsättningar, omfattning och begränsningar av en arbetsgivares ansvar JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Johan Lindén Principalansvar - förutsättningar, omfattning och begränsningar av en arbetsgivares ansvar Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare Eva Lindell-Frantz

Läs mer

Föräldrars ansvar och brottsoffers rättigheter

Föräldrars ansvar och brottsoffers rättigheter Föräldrars ansvar och brottsoffers rättigheter En studie av vårdnadshavares skadeståndsansvar och dess effekter för brottsoffret Edvard Breitholtz Edvard Breitholtz HT 2013 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet,

Läs mer

https://lagen.nu/dom/nja/2007s295

https://lagen.nu/dom/nja/2007s295 NJA 2007 s. 295 Beslut i fråga som hänskjutits av tingrätt till prövning av HD. Staten kan åläggas att betala skadestånd, utöver enligt vad som följer av skadeståndslagen (1972:207) och lagen (1998:714)

Läs mer

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3

Ersättning för kränkning Jag känner mig kränkt! Ersättning för kränkning Ersättning för kränkning 3 Jag känner mig kränkt! Kort historisk översikt Reglerades innan SkL:s tillkomst i 6 kap. 3 1 st. strafflagen. Nuvarande lydelse i 2:3 SkL (ersatte tidigare gällande 1:3 SkL). Kompletterades samtidigt med

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB SÄRSKILDA VILLKOR ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETSSKADA N23:3 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid 6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada 3 6.4.1

Läs mer

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar i samband med psykisk störning Om tillämpningen av 2 kap 3 SkL och därmed sammanhängande frågor

Utomobligatoriskt skadeståndsansvar i samband med psykisk störning Om tillämpningen av 2 kap 3 SkL och därmed sammanhängande frågor JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Rohdin Utomobligatoriskt skadeståndsansvar i samband med psykisk störning Om tillämpningen av 2 kap 3 SkL och därmed sammanhängande frågor Examensarbete

Läs mer

TERMINSKURS 2 HÖSTEN Kommentar till hemtentamen den 1 dec Same-same, but different?

TERMINSKURS 2 HÖSTEN Kommentar till hemtentamen den 1 dec Same-same, but different? TERMINSKURS 2 HÖSTEN 2014 Kommentar till hemtentamen den 1 dec 2014 Same-same, but different? 1 Inledning och bakgrund Detta är en kommentar av hemtentamensuppgiften för T2 Ht 2014. I kommentaren kommer

Läs mer

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE

Försäkringsvillkor ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Försäkringsvillkor 2011-01-01 ANSVARSFÖRSÄKRING KY- OCH YH- STUDERANDE Sid 1 (12) Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 6 kap. Försäkringar Försäkring för personskada 1 Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

Föräldrars skadeståndsansvar

Föräldrars skadeståndsansvar Juridiska institutionen Vårterminen 2016 Examensarbete i civilrätt, särskilt skadeståndsrätt 30 högskolepoäng Föräldrars skadeståndsansvar Om jämkning av principalansvaret i 3 kap 5 SkL Författare: Lisa

Läs mer

SKADESTÅNDSANSVAR FÖR BARN En jämförelse med vuxnas och föräldrars skadeståndsansvar

SKADESTÅNDSANSVAR FÖR BARN En jämförelse med vuxnas och föräldrars skadeståndsansvar JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet SKADESTÅNDSANSVAR FÖR BARN En jämförelse med vuxnas och föräldrars skadeståndsansvar Malin Lejonqvist Examensarbete i skadeståndsrätt, 30 hp Examinator: För-

Läs mer

Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång Skada och ersättning vid Det processuella vs materiella/ kontextuella förhållningssättet Doktorand David Johansson 2016-03-23 Lagstiftning Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) Den svenska immaterialrättsliga

Läs mer

Ansvarsförsäkring för KY-studerande

Ansvarsförsäkring för KY-studerande Ansvarsförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-12-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkringar 9 Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Läs mer

6.0 Förmögenhetsbrottsförsäkring

6.0 Förmögenhetsbrottsförsäkring 6.0 Förmögenhetsbrottsförsäkring Definitioner De försäkrade Försäkringstagaren Bolag som är *)dotterbolag vid *)försäkringstidens början och som anges i försäkringsbrevet. Under *)försäkringstiden tillkommande

Läs mer

Skadestånd vid sakskada Ansvar och beräkningsmetoder

Skadestånd vid sakskada Ansvar och beräkningsmetoder Örebro universitet Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap Rättsvetenskap D, uppsats 10 p Handledare: Marcus Radetzki HT 2006 Skadestånd vid sakskada Ansvar och beräkningsmetoder Författare:

Läs mer

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter

Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen. 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Konsumentens rättigheter enligt 11 kap. ellagen 11 kap. Särskilda bestämmelser om överföring och leverans av el till konsumenter Inledande bestämmelser 1 Detta kapitel gäller överföring och leverans av

Läs mer

nyheter i arbetsrätt december 2014

nyheter i arbetsrätt december 2014 nyheter i arbetsrätt december 2014 I detta nyhetsbrev kan du läsa om följande: Arbetstagares skadeståndsskyldighet Nya rättsfall hösten 2014 Kommande lagändringar och pågående utredningar Arbetstagares

Läs mer

Det allmännas informationsansvar och privaträttslig verksamhet

Det allmännas informationsansvar och privaträttslig verksamhet NFT 4/2008 Det allmännas informationsansvar och privaträttslig verksamhet av Mårten Schultz För några år sedan infördes i skadeståndslagen en särskild informationsansvarsregel för rena förmögenhetsskador

Läs mer