KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer"

Transkript

1 KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr En dörr in för företag Nöjda matgäster i skolan Datakunskap för seniorer

2 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET KONSUMENT HAR ORDET RÅD Nu finns Koll på pengarna 2001 hos Konsumentrådgivarna på Samservice i Fränsta och på kommunkontoret i Ånge. Där finns tips och råd hur du håller reda på och beräknar dina kostnader. Hämta ditt eget exemplar! Det är i många sammanhang viktigt hur omvärlden uppfattar att det står till i en kommun eller i ett företag. Jag tycker Dagbladets nya linje att varje dag ha minst en sida med nyheter från Ånge är alldeles utmärkt. Micke Engström gör ett bra jobb och visar att det faktiskt händer en hel del här i västra Medelpad. POSITIV SYN Förre EKA-chefen Lars-Erik Gustavsson har tillsammans med några kollegor från näringslivet initierat en rad träffar med olika opinionsbildare. Senast var Sundsvall Tidnings ansvarige utgivare Kjell Carnbro och näringslivsreportern Anders Andersson deras gäster. Jag är helt säker på att deras bild av Ånge och vårt näringsliv är positivt förändrad efter en heldags guidning. CENTRUM I CENTRUM Jag misstänker att många utsocknes har en bild av Ånge som där man saktar in till 50, åker under en viadukt för att sedan lämna innan man kommer fram till Fjällen. Vi borde ha en skylt; Centrum, vid kurvan innan viadukten för att visa att det finns mer än det som syns från riksväg 83. Ännu färre lär väl veta att det i Fränsta finns ett litet men naggande gott centrum. Där finns egentligen allt vad man kan behöva i serviceväg. Det är farligt att nämna någon affärsidkare och inte alla men titta på Göranssons Järnhandel, vilket sortiment! Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. Bilden av kommunen Det händer mer i kommunen än vad omvärlden tycks tro, men det ska vi ändra på. På tal om viadukten i Ånge så ska Banverket rusta upp den till våren. Den skall bland annat målas om och här borde vi hjälpas åt och låta någon sätta en konstnärlig prägel på betongen så som man gjort i Östavall. LIMERICK Låt mig avsluta med en lokal limerick och eventuella likheter med någon person i kommunen är oavsiktlig och har inget med verkligheten att göra; Gammal ost, sa Bertil i By smakar mycket bättre än ny. I källarn jag har några bra exemplar men tyvärr har en lyckats fly. Sten-Ove Beslut om fjärrvärmeutbyggnad i mars I mars kommer Ånge Energi AB att besluta om det blir någon utbyggnad av fjärrvärmenätet till villaområden i Ånge och Fränsta. En inventering för ca 5 år sedan visade att intresset att ansluta sig till fjärrvärmenätet var ganska måttligt bland villaägarna i Ånge. Nu i vinter går bolaget igenom några aktuella områden i Ånge och Fränsta. Fastighetsägarna har då möjlighet att teckna preliminära abonnemang. NÄRHET EN FÖRUTSÄTTNING - I bolaget måste vi sedan bedöma lönsamheten i en eventuell utbyggnad, säger Kurt Hagström, Ånge Energi. Energiförbrukningen i villor är trots allt väldigt liten. Därför kan det visa sig svårt att få en utbyggnad lönsam om det inte finns en storkund längs ledningen. Villor som ligger intill en befintlig fjärrvärmeledning har möjlighet att ansluta sig redan idag. INGET BESLUTAT Ånge Energi är inget vinstdrivande företag, men man har krav på sig från ägaren Ånge kommun att gå runt ekonomiskt. En utbyggnad av fjärrvärmenätet är mycket kostsam och här har bolaget en rad ekonomiska bedömningar att göra innan man är redo för beslut om utbyggnad. Vid styrelsemöte i början av mars kommer man att besluta om det blir någon utbyggnad av fjärrvärmenäten i Ånge och Fränsta inom den närmaste framtiden. BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat följade vid sina senaste sammanträden. TORGHANDELSTAXA Revidering av torghandelstaxan. Saluplats tilldelas försäljarna i den ordning de har reserverat plats. Saluplats är reserverad först när avgift enligt taxa har kommit kommunen tillhanda. Avgift för outnyttjad saluplats återbetalas ej. Taxa för saluplats på Centraltorget i Ånge är följande: Torgplats 1 och 2 utan el 250 kr/dag, torgplats 1 och 2 med el 275 kr/dag, torgplats 3 utan el 100 kr/dag, torgplats 3 med el 125 kr/dag och torgplats 4,5 och 6 utan el 100 kr/dag. TEKNIKPROGRAM Den totala investeringsramen år 2001 för humanistiska nämnden utökas med 1 mkr under förutsättning att de används till gymnasieskolans teknikprogram för att kunna bedriva programmet på ett kvalitetsmässigt bra sätt. TIDERNAS VÄG Anslå kr år 2001 och kr år 2002 för projektet Tidernas väg. Målet vid starten för projektet 1998 var att öka antalet besökare vid de turistiska besöksmålen med 15 % och därmed skapa 50 nya arbeten. I dagsläget är målsättningarna uppfyllda och för att säkerställa uppnådda effekter ställs nu krav på en förlängning av projektet från intressenterna. DATAPROJEKT Anslå kr till dataprojekt för seniorer. Efter förra höstens stora folkbildningsinsats med seniorsurfcirklar finns nu ett behov att få lära sig grundläggande data. ERSÄTTNING Godkänna förlikningsavtal mellan Dan Lindeberg och Ånge kommun och anslå kr till Dan Lindeberg. I samband med översvämningarna vid Gimåns utlopp i juli 2000 har räddningstjänsten i Ånge kommun med stöd av 45 räddningstjänstlagen den 22 juli 2000 till undanröjande av fara för bl a de i Torpshammar belägna vägbroarna låtit nedbränna bostadshuset på Dan Lindebergs fastighet. Lindeberg har därefter krävt ersättning av Ånge kommun med kr. Ånge kommun förvärvar fastigheten Klöstre 5:6 av Dan Lindeberg för en köpeskilling av kr. PROJEKTLEDARE Anslå kr till anställning av projektledare för start av kvalificerad yrkesutbildning i Kemiteknik samt till planering och marknadsföring. Arbetet med marknadsföring och praktisk planering kring undervisningslokaler, personalrekrytering, samordning med berörda företag, elevbostäder etc behöver komma igång för att utbildningen ska kunna starta hösten LOKALER Godkänna att Ånge Fastighets och Industri AB gör en investering över 20 mkr dock max 45 mkr för att fullfölja förhandlingar och upphandla projekt ARK-IT i Fränsta under förutsättning att hyran sätts på sådant sätt att byggnaden kan vara avskriven efter projekttidens/hyrtidens utgång. Riksarkivet och Lantmäteriverket har för avsikt att bedriva ett projekt i syfte att digitalisera Lantmäteriets arkiv. Verksamheten kräver att lokaler uppförs i anslutning till SVAR och ÅFA har fått förfrågning om detta.

3 KOMMUNMAGASINET 3 På utvecklingsenheten i kommunhuset arbetar Jan Rylander, Håkans Andersson, Margareta Lindblom, Gunilla Mellgren och Lars Arkegren (sittande ). ALMI:s kontaktperson i Ånge är Göran Bjurestam. En dörr in för företag En av de fördelar som Ånge kommun lyfter fram när det gäller etableringsfrågor är det nära och obyråkratiska samarbetet och de korta beslutsvägarna. I stället för att ett företag själv söker upp alla instanser som blir inblandade vid etableringar och vid företagsutveckling så får man kontakt med alla samtidigt, med hjälp av kommunens utvecklingsenhet. En dörr in kallar man konceptet. De fem aktörer som samverkar är ALMI Företagspartner, Arbetsförmedlingen, Företagarkontoret, Länsstyrelsen och kommunens utvecklingsenhet. Under vintern har man vid tre tillfällen varit ute och träffat både gamla och nya företagare vid träffar i Östavall, Fränsta och Ånge. De täta kontakterna med företagare och blivande företagare fortsätter under våren. ÖPPET HUS Första måndagen varje månad finns möjlighet att träffa representanter från de fem aktörerna hos Utvecklingsenheten i kommunhuset. För att säkrast träffa den man behöver bör man boka tid på förhand. Under våren fortsätter samarbetet med utbildningar, bland annat Starta eget och ekonomi- och marknadsföringsutbildningar för blivande och redan etablerade företagare. ALMI FÖRETAGSPARTNER ALMI jobbar med områdena företagsutveckling, finansiering, starta eget, internationella affärer och innovation och teknik. ALMI:s uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. ALMI arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa. ALMI har resurser att - i kombination med andra utvecklingsinsatser i företaget - erbjuda anpassade finansieringslösningar genom en egen lånefond och tillsammans med banker. Företagare har möjlighet till professionella rådgivning hos ALMI:s konsulter, som har flerårig erfarenhet av företagande. Göran Bjurestam heter ALMI:s kontaktperson i Ånge och han finns i Ånge en gång per månad. Tel , hemsida: Utvecklingsenheten kan också förmedla kontakten till honom. ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen beslutar om Stöd till start av näringsverksamhet eller Starta eget-bidrag som det också kallas. Stödet kan beviljas arbetslösa eller personer som har arbete, efter bedömning av företagets affärsidé och lönsamhet. Stödet motsvarar A-kassa i 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetsförmedlingen har avtalat med Utvecklingsenheten om att rådgivning inför Starta eget sköts hos utvecklingsenheten. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa till med utbildning inför start av företag både för lokala och externa blivande företagare. Kontaktperson på Arbetsförmedlingen i företagsfrågor är: Hans Fredriksson, tel , FÖRETAGARKONTORET Samlingspunkten som finns i bottenvåningen i Ångströmsenheten är för alla företag i kommunen. Företagarna Västra Medelpad, köpmannaföreningarna i Fränsta och Ånge, Företagsgruppen och Medelvägen samarbetar med kommunens Utvecklingsenhet för att utveckla näringslivet i kommunen. Nära samverkan med länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Ångströmsenhetens uppdragsutbildning finns också. Kompetenshöjande åtgärder bland företagen i kommunen är en viktig uppgift för kontoret, liksom att skapa nätverk mellan företag och att lämna råd och förmedla experthjälp till företag. Företagarkontoret finns i Ångströmsenheten, Centraltorget 1 i Ånge. Tel , LÄNSSTYRELSEN Via sitt servicekontor i Ånge har länsstyrelsen möjlighet att besluta och ge råd i olika statliga företagsstöd som till exempel landsbygdsstöd, regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag. Stöden kan sökas av företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet. Lena Gustafsson och Kerstin Wiklund på Länsstyrelsens kontor i Ånge kan mera om vad som gäller för att söka de här stöden. Här når du dem: Länsstyrelsens kontor finns i Centralhuset, Järnvägsgatan 3 i Ånge. Lena Gustafsson: tel Kerstin Wiklund: tel UTVECKLINGSENHETEN Ånge kommuns Utvecklingsenhet i kommunhuset hjälper er att komma igång med företag, utveckla ert företag och andra företags- och utvecklingsfrågor. Vi som jobbar på utvecklingsenheten är: Lars Arkegren arbetar med företagsutveckling i befintliga företag samt nyföretagarfrågor. Lars ansvarar för projekt Tillväxtföretag och projekt Nyföretagande. Telefon: Mobil: Gunilla Mellgren arbetar med frågor som gäller etablering av nya företag, IT-frågor för företag, och projektledare för EU-projektet Deafin. Telefon: Mobil: Jan Rylander ger råd och stöd när det gäller EU-frågor. Jan arbetar också med olika projekt och övriga näringslivsfrågor. Telefon: Mobil: Håkan Andersson är projektledare för projektet Nyföretagande och arbetar med rådgivning inför företagsstart. Telefon: Mobil: Margreta Lindblom är ekonomiassistent inom det EU-projekt som de fem olika parterna samarbetar i. Telefon: ange.se Stefan Wallsten är samordnare för kontoret. Han arbetar också med infrastrukturfrågor, sysselsättnings- och utvecklingsfrågor. Telefon: Mobil:

4 4 KOMMUNMAGASINET God skolmat och glada mattanter Nöjda matgäster - glada mattanter, är mottot för personalen i Bobergsskolans matsal. Bobergsskolans mattanter vill göra god mat som alla tycker om. Varje dag serverar de ca 900 portioner god och näringsriktig mat till eleverna och lärarna på Bobergsskolan, Minervaskolan och Björkbackaskolan. Maj Karlsson är husmor på Bobergsskolan och samtidigt kostchef för skolmaten i hela kommunen. Hon berättar att de första börjar jobba i köket redan kl De serverar frukost från 7.15 för fritids och för gymnasieelever som vill ha. Gymnasieeleverna betalar 10 kr för att få äta frukost på skolan. Klockan 10 kommer de första lunchgästerna och lunchen serveras till klockan Eleverna får ju skolmaten gratis medan lärare, KomVux-elever och annan personal betalar sin lunch själva. Under eftermiddagen kan gymnasieeleverna köpa kaffe, smörgås, juice, frukt och ibland också kakor i matsalen och så äter barnen på fritids mellanmål. Klockan 15 slutar arbetspasset i skolköket. SMAKA PÅ ALLT Skolmaten ska fylla 1/3 del av barnens näringsbehov, så det är viktigt att man tänker på att äta en bra frukost och mat på kvällen hemma. - Man få äta så mycket man vill i skolan, bara man bär ut maten i magen, säger Maj Karlsson. Vi vill gärna att alla smakar på allting innan man säger att man inte tycker om maten. Skulle inte maten smaka så finns det ett stort utbud av råkost och sallader att välja mellan. Ibland finns också ett andra lunchalternativ att välja. Dessutom finns specialkost för till exempel allergiker och vegetarisk mat. En stor del av maten lagas från början i skolans kök, men eftersom det finns bra halvfabrikat så serveras också sådan mat, till exempel fiskpinnar och köttbullar. Maj tycker inte att det finns någon anledning att servera mat som väldigt få barn tycker om så därför har till exempel pölsan fått ge plats för nya maträtter på vårens matsedel. - Vi serverade kycklingklubbor för ett tag sedan och det var uppskattat, berättar Maj. Annars är nog hamburgare och pannkakor bland de populäraste rätterna. Vid jul bjöd vi på ett stort julbord, där alla sorter utom lutfisk fanns med. Till påsk blir det också lite festligare mat, lovar Maj. En matportion kostar ca 15 kr för de mindre barnen och upp emot 20 kr för gymnasieeleverna. I det ingår både råvaror och arbete. Maj är noga med att näringsvärdena i maten man serverar ska vara bra. Också ganska enkel mat som till exempel soppa täcker näringsbehovet om man får till exempel en frukt till. MERA MAT I HÖST Skolmat är roligt att laga tycker Maj som kom till Ånge i höstas från ett jobb som ekonomiföreståndare på Hudiksvalls sjukhus. I en skola kan man variera maten mer än sjukhusmat - men samtidigt kan hon mycket om specialkost. De kunskaperna kommer hon att få användning för igen i höst när Bobergsskolans kök blir tillagningskök även för mat till äldreomsorgen i Ånge. - Då blir köket öppet alla dagar i veckan och vi kommer att tillaga 2 varma mål per dag, säger Maj. Det förutsätter att vi lagar olika typer av mat eftersom favoriträtterna varierar för olika åldrar. För att kunna ta över matlagningen för äldreomsorgen i höst kommer Bobergsskolans kök att byggas om under sommaren. Bobergsskolans kök serverar ekologiskt odlad mat om det är möjligt. Men lika vikigt att man tänker på andra miljöaspekter, till exempel att inte maten behöver transporteras långt. Potatisen som serveras kommer från Ramsjö och en hel del grönsaker kommer också från närområdet. Svenskt kött används och matresterna blir grismat. FÖRÄLDRAR VÄLKOMNA Det som slår mig som gäst och även som förälder är att det ändå är ganska lugnt i matsalen fastän så många barn äter tillsammans. Möbleringen och att matsalen är byggd i flera olika avdelningar bidrar säkert till att det känns trivsamt. Maj säger att föräldrar är välkomna att komma och titta och provsmaka till skolmatsalen. Jag passar på och utnyttjar möjligheten att provsmaka och kan tala om att pastan med laxssås som serverades den här dagen smakade alldeles utmärkt. Till lunchen fanns den här dagen inte mindre än 4 olika sallader och råkost att välja mellan. Och mattanterna är glada. Ny utbildning i Ånge Under senare år har behovet av kvalificerad arbetskraft ökat i hela vårt län, undersökningar inom såväl SAF som länsarbetsnämnden visar på detta. Ånge kommun med sin kemiindustri är därför en lämplig plats för en Kvalificerad yrkesutbildning i kemiteknik. Kemiindustrin behöver och kommer att behöva utbildad personal under en period framöver och utifrån detta har man skräddarsytt en utbildning som leder till ett jobb när utbildningen är klar. Lite enkelt skulle man kunna kalla den för en praktisk högskoleutbildning. Utbildningen har tre inriktningar; Processtekniker, laborant och drifts- och underhållstekniker. Utbildningen ges till cirka en tredjedel i form av, Lärande i arbete (LIA), på företag och i organisationer. Den 20 augusti startar en kvalificerad yrkesutbildning i kemiteknik på Ångströmsenheten i Ånge. Den vänder sig till de som har treårigt gymnasium eller annan utbildning och yrkeslivserfarenhet. NY PROJEKTLEDARE Arbetet med detta har pågått sedan 1998 i olika former och sedan några veckor finns en projektledare anställd för att marknadsföra utbildningen och sedan börjar det praktiska arbetet med att få eleverna att trivas. En annan stor uppgift är att schemalägga och skaffa personal till utbildningen, både vid Ångströmsenheten och på de olika arbetsplatserna. INTAG FRÅN HELA LANDET Kemiteknisk utbildning har intag från hela landet och första året tas 24 elever emot. Vi hoppas även att många här i kommunen nappar på denna utbildning. Utbildningen inleds med anpassningskurser för att deltagare med olika bakgrund ska få en gemensam bas att stå på. Efter det väljer eleverna inriktningskurs beroende på vilken gren de vill satsa på. Utbildningen till kemitekniker är skissad efter dagens och framtidens behov. Processtekniker, Laborant och Drifts- & underhållstekniker är de tre inriktningar som man så småningom kan välja. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Studierna är heltidsstudier i två år, 80 poäng (veckor) och en tredjedel av utbildningen arbetsplatsförlagd. ARBETSERFARENHET Många av de kunskaper som efterfrågas i arbetslivet är inte ämnesanknutna, exempelvis samordningsförmåga, kommunikationsfärdigheter, problemlösning och initiativförmåga. Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ingår moment som främjar kompetensutveckling i denna riktning. Håkan Strandell är projektledare och kan berätta mer om utbildningen. Telefon

5 KOMMUNMAGASINET 5 Maten är delvis inte vad vi är van vid. Oerhört vacker är Laos natur. I Laos utnyttjas de naturliga badkaren. Laos, så in i Bengen vackert Under de senaste åren har BIV:s (Bobergsskolans Internationella Verksamhet) arrangemang varit många och lyckade. Stora satsningar på internationalisering av Bobergsskolan har gjorts och intresset hos eleverna bara ökar. Novemberlasset som arrangerades av BIV blev ett lyckat projekt, och fler är på väg. Eleverna har många planer på hjälporganisationer för att hjälpa folk i andra länder som har det svårt. Nyligen har en elev, Elin Mejer tillsammans med läraren Marianne Hyllested och rektor Tord Sundquist varit i Laos. Ånge har en vänort i Laos, som heter Beng, detta var anledningen till att de åkte. Jag har intervjuat Elin lite kort om resan: - Miljön i Beng är väldigt vacker, förklarar Elin. Deras problem är att de är fattiga. Inte på det sättet att de inte har någon mat, det är utbildning som fattas. INGA LÄROMEDEL Elin och de två lärare som var med på resan fick besöka skolor runt omkring i Beng. Eleverna har inga böcker att studera i, lärare finns, men utlärningstilen går att göras mycket bättre om de får hjälpmedel. Saker som böcker är de i stor brist på. På skolan såg de att klasserna var många, så pass många att klass rummen inte räckte till. Flera klasser fick studera utomhus eller i hyddor. Det kan inte vara så lätt med koncentrationen i en sådan värme! Under resan skrev Ånge på ett kontrakt som innebar att Ånge ska söka efter bidrag, och om detta lyckas så ska några lärare från Ånge resa dit och hjälpa till med utbildningen. Elever ska i sådana fall också få chansen att jobba där med ett projektarbete under två veckor. Detta planeras att ske på hösten år 2001, men endast ifall Ånge får bidragen de behöver. OERHÖRT VACKERT Jag frågade Elin hur det kändes att få uppleva deras kultur och hur de levde. - Jättekul, det var det verkligen. Det var så annorlunda där. De var mycket seriösa i sin religion. Om de såg en Buddhastaty kunde de sätta sig ner och be mitt bland allt folk. Jag frågade Elin om hon skulle vilja återvända till Laos. Jag behövde inte vänta länge på svaret: - Ja, jag vill tillbaka. Det är så vackert där, naturen är helt otrolig! Ett tips till er som vill åka är att man inte får vara knusslig. Ris fick de äta oavbrutet i två veckor, och tillgångar som duschar finns inte. De badar helt enkelt i floden. Jag bad Elin att beskriva Laos med några få ord. - Ett äventyr! En upplevelse som jag förmodligen aldrig fått vara med om ifall jag inte hade fått den här chansen. Beng är ännu inte upptäckt av turismen, så jag fick se stället i dess naturliga form. Helt klart ett äventyr! GLOBAL CLASSROOM I juni är det dags för tio elever att bege sig på ett nytt internationellt äventyr. Det är ännu en gång dags för Global Classrooms årliga konferens. Elever från Bobergsskolan har de senaste åren deltagit i denna, 1999 i Sydafrika, år 2000 i Japan och detta år sker mötet i Tyskland. Förbredelserna inför konferensen görs av The Learning School Det är en grupp ungdomar, alla ifrån olika länder. Vår representatör från Sverige är Karolina Landowska som just nu befinner sig i Sydafrika. Det bästa med den här verksamheten är att den kan hjälpa en att utveckla sina framtidsdrömmar. Det får ungdomar att inse att ingenting är omöjligt och inspirerar även till att kämpa för det man tror på. Lenita Sälllström Medieprogrammet åk 3 Ansökan om projektmedel för fortsatt samarbete med Beng söks från Svenska Kommunförbundet och SIDA. Om kommunen får bidrag fortsätter projektet enligt de planer som utarbetades under besöket i Laos. Elin Mejer, Marianne Hyllested och Tord Sundquist från Ånge besökte Laos. Undervisningen var ofta bara i hyddor.

6 6 KOMMUNMAGASINET Nya hyresgäster på Parkbacken Under våren och sommaren byggs Parkbackens omvårdnadscenter om. I november ska ombyggnaden av gamla sjukhemmet i Ånge vara klart enligt planerna. I byggnaden finns Ångehälsan som numera håller till i gamla läkarmottagningen i västra delen av huset. Nyinflyttade sedan i höstas är kommunens biståndshandläggare i vård- och omsorgsfrågor och västchefen för vård och omsorg. I gamla barnavårdscentralens utrymmen på nedervåningen i östra flygeln kommer två förskoleavdelningar att flytta in när ombyggnaden är klar. ENKELRUM - De stora enheterna vid Parkbacken byggs om till enkelrum med egna hygienutrymmen, berättar Ulla Andersson som arbetar som västchef inom Vård och omsorg. Ett dubbelrum kommer att finnas på varje boendeenhet. Lyktans gruppboende för dementa kommer även det byggas om. Under tiden som ombyggnaden pågår bor pensionärerna i första hand vid Spångbrogården i Ånge och på Ladugårdsgärde äldreboende i Ljungaverk. Några pensionärer bor på Haffragården och på Hallstaborg. Karin hittar lösningar Karin Persson heter kommunens nya arbetsterapeut och hon kommer att arbeta över hela kommunen inom särskilda boenden i första hand, men också ge råd till vårdpersonal om till exempel ergonomifrågor på arbetet. - Min uppgift är att hjälpa funktionshindrade att hitta lösningar så att de kan göra saker de vill och behöver göra både hemma och på fritiden, säger Karin. Det kan vara allt ifrån att hitta tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen för den funktionshindrade till att hitta ett annat sätt att lösa saker på när inte kroppen längre fungerar så att man kan göra som man brukar. FÖRSKOLA I västra delens bottenvåning kommer en ny förskola att flytta in. Åsbackens förskola stängs när den nya förskolan är klar i december. Förskolan får två avdelningar med omkring 20 barn per avdelning. - Vi har fått vara med mycket aktivt i planeringen av lokalerna och utemiljön för förskolan, berättar Maj-Lis Wiegant som är biträdande rektor i Ånge. På framsidan planas slänten ut och vi får en fin utemiljö med både cykelbanor, gungor och en odlingslott. Inne är vi extra glada för att det blir golvvärme i hela lokalen. Barn och värmeelement är ofta en svår kombination och det slipper vi nu. SAMARBETE Gemensamma personalutrymmen och städning är områden där man kommer att samarbeta mellan de olika hyresgästerna i huset. Möjligheter att träffas och umgås olika generationer blir också stora när alla småningom är på plats. Sedan några veckor har kommunens vård och omsorgsverksamhet en nyinrättad tjänst som arbetsterapeut. AVTAL Kommunen har också tillsvidare ett avtal med landstinget om att anlita deras arbetsterapeuter. Nu i början medan Karin bygger upp kommunens verksamhet kommer hon att samarbeta nära med landstinget. Fördelningen mellan kommunen och landstinget när det gäller att använda arbetsterapeuternas tjänster kommer att bli: - Bor man hemma så har man kontakt med landstingets arbetsterapeut. - Bor man i särskilt boende, servicehus eller ålderdomshem, så är det kommunens arbetsterapeut som hjälper. Studieförbundens datakurser är mycket uppskattade. Datakunskap för seniorer Under några omgångar de senaste åren har äldre invånare i kommunen erbjudits möjligheter att prova på data och internet, bland annat i seniorsurfarcirklar. Men aldrig har intresset varit så stort som nu. Närmare 200 pensionärer i olika åldrar deltar i kurser som pågår nu eller startar senare i vår. Och många fler är det som är intresserade men som inte fått plats i vårens kurser. ABF och Vuxenskolan är studieförbunden som ordnar kurserna och finansieringen kommer från studieförbunden, kommunen och Kunskapslyftet. - Deltagaravgiften är 250 kr, vilket är en ganska låg avgift för den här typen av kurs, säger Catharina Börjesson på ABF. Bland annat därför tror jag att det är så många som vill prova på. Andra säger att det här måste jag bara lära mig för att klara mig i framtiden. NYBÖRJARKURS Deltagare som är nybörjare har prioriterats när anmälningarna tagits emot. Innehållet i kursen går ut på att bekanta sig med datorn och lära sig saker man har nytta av. Ordbehandling i Word, e-post och lite internet är det som man huvudsakligen jobbar med. En och annan provar också på kalkyleringsprogrammet Excel. Kursmaterialet som används är framtaget av PRO och är anpassat efter kursdeltagarna. Märit Norgren som leder 10 grupper i Medborgarhuset i Ånge berättar att de allra flesta deltagarna är nybörjare. Någon har erfarenhet av specifika dataprogram från sitt arbete och många kan ju skriva maskin. - Deltagarna är mycket intresserade och lär sig snabbt, säger Märit Norgren. De hjälper varandra och jag hjälper vidare när någon kör fast. Flera av deltagarna har redan egna datorer hemma. Några har fått överta dator efter barn och barnbarn och någon har köpt sig en dator. Många fler är intresserade av att skaffa dator nu efter de första kurstillfällena. MÅNGA GRUPPER ABF:s regi finns nu 10 grupper i Ånge och 5 grupper till startar i april. Även de grupperna är fullbokade. I Ljungaverk finns fyra grupper, i Torpshammar två grupper och en grupp i Överturingen. I Vuxenskolans regi finns 2 grupper i Ljungaverk och en i Fränsta. - Vi kommer att ordna fler cirklar under våren och kan ta in flera deltagare, säger Inga- Märta Löfstrand på Vuxenskolan i Fränsta. Catharina Börjesson på ABF i Ånge tror att det kommer önskemål på fortsättning. När man lärt sig grunderna vill man antagligen gå vidare. En sak som till exempel intresserar många äldre är släktforsning och här finns en hel del att jobba vidare med via datorn. Tankar på fortsättning i studiecirkelform finns redan, kanske med egna ledare som får cirkelledarutbildning. Med tanke på alla som inte fick plats i den här omgången kommer inte deltagare att saknas. - Det är en mycket bra utbildning, säger deltagarna samstämmigt till Kommunmagasinet, när de väl får tid att titta upp från dataskärmarna. Det här är viktigt att kunna. Vi har roligt och det är mycket skratt i vår grupp. Det är nästan svårt att få gruppen att bryta för att svara på mina frågor, de är helt uppslukade av sina uppgifter.

7 KOMMUNMAGASINET 7 Röken är tecknet Katt i tätort Snart kommer våren och människor och katter lever upp. Det brukar betyda att bygg och miljökontoret får in klagomål på skvättande katter. Om du har katt i tätort, håll den under noggrann uppsikt. Katten är din och det är du som är ansvarig för vad den gör. Det mår både katten och grannen bra av. Röken som inte syns är den bästa röken från vedpannan eller från majbrasan. Så gott som osynlig rök fås av ren ved som eldas vid hög temperatur med mycket luft. För att få glädje av värmen som blir bör du ha en ackumulatortank. Somliga dagar, när regnet hänger tungt, då är det svårt att få till rök som inte är besvärande för grannarna. Undvik elda då om du kan! Att elda sopor, papper, mjölkkartonger ger röken både färg och lukt. Det blir beläggning i skorsten som förstör den. Dessutom är det förbjudet att elda sopor. Soporna ska samlas in av sopbilen. Mjölkkartongerna kan du ta till återvinningsstationen. Fram på våren väcks lusten att rensa ut lite bråte. Denna bråte kan läggas på majbrasan om den består av rent, obehandlat, torrt virke. Däck, impregnerade brädor, Få människor skulle välja att andas in avgaser om de slapp. På somliga platser är det dock svårt att undvika därför att bilister inte slår av motorn. Ett sådant ställe är utanför skolan där föräldrarna väntar på att köra hem sina barn. Andra platser är vid bankomaten, på bensinstationen, i väntan på bussen och hemma på gården. plast, gamla skåp och takpapp ska inte eldas på majbrasan eller någon annan brasa! Det ska till miljöstationen i Hallsta. Får det lov att vara lite avgaser? I tätorterna är det max en minuts tomgångskörning som gäller. Respektera det. Grannen bakar goda bullar och tar in posten åt mig när jag är borta, men grannen har en hund som skäller långt in på småtimmarna, eldar något som ger kolsvart illaluktande rök och spelar hög musik som får mitt porslin att vibrera. Vad gör man? Personalen på bygg och miljökontoret får ta emot klagomål av den här sorten ibland och har funderat på lösningar: - Ring på dörren och tala vänligt om vilka problem du har, säger den myndiga. - Man måste kanske försöka närma sig med försiktighet, tror jag, säger den blyge. - Försök ta det med humor, säger vår roliga inspektör. Ge presenter. - Till den som lyssnar på hög musik nätterna igenom - BYGG- & MILJÖ KONTORET MILJÖRUTAN Tips för god grannsämja INFORMERAR kan du ge ett par trådlösa hörlurar. Till den som har många katter - p-piller till katterna. Till den som inte kan sköta sin kompost - köttätande växter (för att få bort flugorna). Ge beröm och lite kritik: - Din katt är en stilig och renlig katt den. Den pinkar väl aldrig hos dig? För det gör den på min farstubro. Erbjuda tjänster: - Om du vill kan jag ta in hunden åt dig på kvällen. - Du kan få låna min motorvärmarsladd så behöver du inte ha bilen på tomgång medan du äter frukost! - Jag tänkte be tonåringarna ta mjölkkartonger och tidningspapper till miljöstationen, de kan säkert hämta dina returförpackningar också. Elever med blomstrande ideér Ung Företagsamhet ger gymnasieelever möjlighet att prova på att vara företagare under ett läsår. Jenny Bruhn och Anny Bergsten har startat eget UF-företag vid Bobergsskolan. Deras företag heter UF Blomsterteknik, och det de gör mest är att ta emot beställningar och leverera blommorna. De har nyligen varit på en mässa, och många av trädgårdsmästarna har visat stort intresse för dem, och det är ju kul att unga kan få stöd att testa på något nytt. Vi lyssnade på deras redovisning av sitt företag. De visade hur man gör arrangemang för olika tillfällen, högt och stort, eller litet och lågt. Fördel med att göra arrangemangen själv är att det blir billigare, och så får man det precis som man vill ha det, förhoppningsvis. De påstod i alla fall att det är enklare än det verkar. De berättade även om skötsel av blommor, varför man ska snitta, om torkning och sådant. Det man ska tänka på är att man ska kunna se arrangemanget från alla håll, och att form och färg ska överensstämma. Just att färgerna ska gå bra ihop tryckte de på flera gånger, och att det kan se fylligt och fint ut även om man inte har jättemycket blommor. Det är också så att varje blomma ska synas, alla ska få ta ut sin rätt i buketten. De visade även hur man binder en bukett och sedan gjorde de även en brudbukett, och de var faktiskt riktigt duktiga, och inte tog det lång tid heller. Som med allt annat går det trender även inom det här området. Just nu är det att bryta av strån och använda sig av ovala kruko som gäller.. GLÄDJE OCH SKÖNHET Kulturen med blommor är annorlunda i Sverige, i andra länder är det vanligare att man ger bort blommor. Att det är mindre vanligt i Sverige har mycket med kostnad att göra. Blommor är något som alltid är populärt att ge bort, det skänker både glädje och skönhet i ditt hem. Det används också vid många andra tillfällen, som bröllop, begravningar, fester eller bara för att göra någon glad. Så underskatta inte värdet av blommor. Text: Linn Rudin MP 3 Fotograf: Lenita Sällström MP 3

8 KOMMUNMAGASINET HÄNDELSEKALENDERN MARS - JUNI 2001 MARS Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset. Elever från Fränstaskolan, Ulf Fagerström, Knivar. Ånge Naturum, Borgsjöbyn tom 11/3 :Margit Larsson, Gimåfors. Vadmalskläder och konsthatverk. 12 MARS - 1 APRIL Kerstin Malmberg, Matfors, Bilder. 15 MARS Musikcafé i Munkysjöns bygdegård kl Countrygruppen Hazard med flera. Arr: Munkbysjöns Intresseförening och Vuxenskolan. 16 MARS -17 APRIL Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Mats Duvahl, Skulpturer. Arr. Konstföreningen. 18 MARS "Könet bedrar", Teater Västernorrland, Träffpunkten i Kölsillre kl Arr: Kölsillre byggnadsförening. 18 MARS Kl Gunnar Bergsten & Lillen Andersson Quartet på Bolbykrogen, Ånge. Arr. Jazzklubben Slipers Ånge. 22 MARS "En hopplös grabb", Teater Västernorrland, Medborgarhuset i Ånge, salongen kl Arr: Ånge Teaterförening. 23 MARS Kl , Irländsk afton på Folkets Hus i Byberget. Musik i Västernorrland i samarbete med grupperna Sensa och Quilty uppträder. Arr. Kulturgruppen. 27 MARS Irländsk folkmusik i världsklass med Cristy O Leary och Bert Deivert, kl på Mittlandia i Ånge. Entré 100 kr. Arr Vuxenskolan. APRIL Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset: Birgitta Olsson, Äggkoppssamling. 1 APRIL Kl Håsta Jazz (18 pers. storband från Hudiksvall) på Bolbykrogen, Ånge. Arr. Jazzklubben Slipers Ånge APRIL Lars Gustavsson, Liden, Grafik och måleri. 4 APRIL Körkafé med Minerva/ Bobergskören, ensembler från Musikskolan, Bobergsskolan i Ånge kl Arr: Musikskolans vänner, Musikskolan, Bobergsskolans internationella verksamhet. 7 APRIL Naggennappet, Västernorrlands största angeldonstävling i Naggen. 14 APRIL Pimpeltävling, Mellansjön. Arr. Haverö Snöskoterklubb, kont.pers Per Claesson APRIL - 12 MAJ Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Gävle Konstgrafiska förening, Grafiska blad. Arr. Gävle konstgrafiska förening. 25 APRIL "Könet bedrar", Teater Västernorrland, Treklövern i Viken, kl Arr: Ånge Teaterförening, Finsta- Vikens Intresseförening. 27 APRIL Teater Västernorrland framför Könet bedrar av Jacke Sjödin på Folkets Hus i Byberget kl Arr. Kulturgruppen. 23 APRIL - 6 MAJ Birgit Jacobsson, Brunflo, Oljemåleri (prel.) MAJ Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset: Ingrid Hjeltman, Porslinmålning. MAJ Folk och rövare i Kamomilla stad, Teater med elever från Fränstaskolan åk 7-9. Tid och plats bestäms senare. 13 MAJ Öppet Hus på Folkets Hus i Byberget, kl Där visas bl.a. gamla tidningsurklipp och fotografier, vi fikar och umgås. Arr. Kulturgruppen. 13 MAJ Vårkonsert kl 19.00, Ånge Musiksällskap, ensembler från Musikskolan, solist Kenneth Lindholm, sång och elgitarr, Dirigent Gunnar Stålhand, Medborgarhuset i Ånge, Salongen. Arr: Ånge musiksällskap, Musikskolan, ABF, Musik i Västernorrland MAJ RUBRA-konst från Örnsköldsvik till Gnarp. 15 MAJ - 10 JUNI Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Solgårdens förskola, Ånge, Dagisbarnen ställer ut sina alster. 28 MAJ - 17 JUNI Ånge Naturum,Borgsjöbyn: Björn Gimstedt, Sundsvall, Smide. JUNI Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset: Bengt Andersson, Smide och knivar. 2 JUNI Träslaget, Brännbollstävling med fest på Ishallen under kvällen. 12 JUNI - 2 JULI Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Reneé Person- Livh, Akvareller och akryl. 18 JUNI Utställning och försäljning av konst och konsthantverk, Sockenmagasinet i Borgsjö. 18 JUNI - 1 JULI Ingela Hansson Torpshammar, Vävning och försäljning av mattor m.m. Anna Gertsson-Granberg, Ånge, Linkläder och hantverk. 23 JUNI Premiär på ett nytt lustspel på Borgsjö Hembygdsgård. 27 JUNI Kaskiafton på Kåtalempi, Hjältanstorp. 29 JUNI - 15 JULI Musik längs Ljungan, Kulturfestival från Haverö till Torp. 30 JUNI Borgsjön runt, Sveriges vackraste låglandsvandring, 19 km. 30 JUNI Bymilen, Borgsjö. Du som vill lära dig att SPELA NÅGOT INSTRUMENT! Ånge Musikskola erbjuder INSTRUMENTAL UNDERVISNING från och med åk 3 till och med gymnasiet. Nu är det dags att anmäla sig till nästa läsår. Anmälningsblanketter finns på följande ställen: Samservice i Fränsta Kommuninformationen i Ånge Biblioteket i Ånge Musikskolans expedition Skolornas expeditioner Musikskolans lärare Anmälan skickas till: Ånge Musikskola, Box 116, ÅNGE. Frågor och information genom Musikskolans expedition, tel SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 APRIL Ånge kommuns informationstidning för medborgarna i Ånge kommun. ADRESS Ånge kommun Ånge E-POST FAX ANSVARIG UTGIVARE Göran Fjellström REDAKTÖR Kristina Kamsten Tel Pernilla Ehn Tel TEXT Kristina Kamsten Pernilla Ehn Håkan Strandell FOTO Bo Ångström Kristina Kamsten Pernilla Ehn GRAFISK FORMGIVNING Idé & Reklam Tel TRYCK Dala Demokraten Tel

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre

Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiderna i förskolan och skolan och hur vi ska göra dem bättre Måltiden har betydelse Våra måltider har stor betydelse. Det är säkert alla överens om. Näringsriktig mat ger energi och hälsa. God och

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna. Här berättar eleverna lite kortfattat vad vi arbetar med.

VAD HÄNDER PÅ LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna. Här berättar eleverna lite kortfattat vad vi arbetar med. VAD HÄNDER PÅ LÄRVUX Särskild utbildning för vuxna Här berättar eleverna lite kortfattat vad vi arbetar med. SVENSKA Vi läser svenska grund på måndagar. Vi skriver ord och meningar i olika teman, tex årstider,

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2012

Fritidsnytt. Nr 1/2012 Fritidsnytt Nr 1/2012 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Hn 110 Dnr 03/78. Humanistiska nämndens beslut

Hn 110 Dnr 03/78. Humanistiska nämndens beslut Hn 110 Dnr 03/78 Skateramp i Fränsta Förslag om att det även i Fränsta ska finns en skateramp, har inkommit. Hn 2003-05-27 110 1 Vice ordförande Marita Edlund Westin bjuder in alla som vill åka skateboard

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.

Familjedag. Sidsjö TIDNING. för alla... EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön. en ny stadsdel växer fram... Fri entré. Lördag 28 augusti kl. 11.00-15. Augusti 2010 Familjedag för alla... Fri entré SidsjöBolagen i samarbete med Villaägarna i Sundsvall presenterar: EN DAG FÖR ALLA - kring Sidsjön Lördag 28 augusti kl. 11.00-15.00 Början på en tradition...

Läs mer

21/11 2015 Kl. 11-15

21/11 2015 Kl. 11-15 21/11 2015 Kl. 11-15 BASARHÄFTE Waldorfbasar Lördag den 21 november 2015 kl. 11 15. Basaren är en fest för att sprida glädje och gemenskap. Välkommen med ditt bidrag! SYFTE Huvudsyftet med basaren är

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Organisation Kvalitet

Organisation Kvalitet 1(6) 2(6) I Svedala kommun är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är helt nödvändig, i rätt mängd och rätt sammansättning,

Läs mer

Ann-Marie Wiklund VÅR HEMBYGD. Åsgårdens konvalescenthem

Ann-Marie Wiklund VÅR HEMBYGD. Åsgårdens konvalescenthem Ann-Marie Wiklund VÅR HEMBYGD Åsgårdens konvalescenthem Kolbäcksberättelse del 24. Åsgården sidan 2 Åsgårdens konvalescenthem. En oas Jag (Ann-Marie Wiklund) arbetade natt på Åsgården mellan åren 1973

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖREGÅENDE PROTOKOLL... 3 1 2 3 4 Gatuskyltar...3 Ånge Travdag i Bergsåker...3 Information Lokala programmet för entreprenörskap och lokalt utvecklingsarbete...3 Svensk Handel, utveckling

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016

Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg. Reviderad Kf 117/2016 Måltidspolicy för förskola, skola och äldreomsorg Reviderad Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-10-26, 117 Diarienummer: 2015/215 10 För revidering ansvarar: Skol- och barnomsorgschefen och vård-

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje

Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje Roslagsmodellen - Tillsammans skapar vi livsglädje Tillsammans skapar vi livsglädje! Vårt mål är att få dig som är äldre att aktivera dig så att du fortsätter att känna dig delaktig i samhällslivet. Vi

Läs mer

VECKOBLAD v Till elever. Veckans ordspråk: För att komma till källan måste man simma mot strömmen. Sanislaw Jerzy Lec

VECKOBLAD v Till elever. Veckans ordspråk: För att komma till källan måste man simma mot strömmen. Sanislaw Jerzy Lec veckobrev v.6 2017 Malmö stad Klagshamns rektorsområde Klagshamnsskolan och Strandskolan VECKOBLAD v. 6 2017 Till elever Veckans ordspråk: För att komma till källan måste man simma mot strömmen. Sanislaw

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök

Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök 2006-06-27 06/73 Miljö- och hälsoskyddsnämnden (motsv) Skolstyrelsen (motsv) fvb till Skolornas kök Förskolornas kök Socialnämnden (motsv) fvb till Äldreboendets kök Landstinget köken Folkhögskolornas

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke

Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till. Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Alla Företagare i Bräcke kommun inbjuds till Lördag 3 oktober kl.18.00 på Hotell Jämtkrogen Bräcke Inspirationsföreläsning av stig WIKLUND Stig har mentalt tränat många kända idrottare och företagare till

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Äldredialog i Lysekil

Äldredialog i Lysekil Äldredialog i Lysekil Inledning och bakgrund Som ett led i att förverkliga Lysekils kommuns vision Lysekils kommun ska vara ett levande samhälle året runt och präglas av positiva människor som inspirerar

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskaper och färdigheter för ETT GOTT LIV www.viadidakt.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-post: info@viadidakt.se Viadidakt är en gemensam

Läs mer

Matglädje. för både elever och seniorer

Matglädje. för både elever och seniorer Matglädje för både elever och seniorer Rapport från Folkpartiet i Skellefteå, augusti 2010 1 Matglädje i skola och omsorg! Måltiden har en central betydelse i våra liv. Näringsrik mat som smakar bra ger

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, kokerska, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna

Stavsborgsskolans fritidshem Eken. Barnen i fokus - hela dagarna Stavsborgsskolans fritidshem Eken Barnen i fokus - hela dagarna Aktivitetstavlan Barnen väljer varje dag efter mellanmålet vilken aktivitet dom vill göra och på tavlan finns alltid 3-5 val. aktiviteterna

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från kulturnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2009-04-23 Frågor/ synpunkter Nämndens

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande

Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Kalendarium läsåret 2015/2016 Ung Företagsamhet i Östergötland UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning. Vi skickar ut separata

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November 2012

FRITIDSPROGRAM November 2012 FRITIDSPROGRAM November 2012 Teater Mimulus Eldshow Kulturnatten 21/9 i Museiparken 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer

Läs mer

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm.

Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2015-02-27 1 (6) Kvartalsbrev Mars 2015. Hej! Här kommer en information till dig som har kommunal hemtjänst, nattpatrull och trygghetslarm. Vi är redan inne i Mars månad, och efter en

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2

Ta steget! Konfirmation 2015/16. Järfälla kyrka Kyrkvägen 8. Maria kyrka Vasavägen 25. S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1. Viksjö kyrka Agrargränd 2 Ta steget! Järfälla kyrka Kyrkvägen 8 Maria kyrka Vasavägen 25 S:t Lukas kyrka Svarvargränd 1 Viksjö kyrka Agrargränd 2 Konfirmation 2015/16 Varför konfirmation? Konfirmandtiden är ett fantastiskt tillfälle

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Kvalitetsredovisning Läsåret 2013/2014 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s)

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Kent Norlander (s) Näringslivsutskottet 2006-05-31 2 Näringslivsutskottet 2006-05-31 1 (9) Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), onsdag 31 maj 2006 kl 08.00-11.15 Sten-Ove Danielsson (s), ordförande

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta

På Bröstkirurgen: med penna, papper och sax visade en bröstkirurg mig hur man gör en bröstvårta Reserapport efter utbytesstudier - Sara-Li LÄK T 8 - Liverpool 1. Vilket program läser du på? Läkarprogrammet 2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? University of Liverpool, Storbritannien,

Läs mer

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor

Agneta Andersson, administrativ assistent. Agneta Andersson. Birgitta Bolin. Kerstin Bäckström. Valnämnden. Ånge kommunkontor 1 (7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, torsdag den 8 oktober 2009, kl. 09.00-10.05 Birgitta Bolin, ordförande Sven Johansson Bengt Danielsson Birgitta Vistrand

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström

ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden (14) Ada Malmberg, ordförande Sten Boström Tora Larsson Kerstin Bäckström ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Valnämnden 2002-01-07 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Bergåsen, måndag den 7 januari 2002 kl. 09.00-10.10 Beslutande Ada Malmberg, ordförande Sten Boström

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten

Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjer för måltider på Förskolan Blåklinten Riktlinjerna är framtagna av Blåklintens styrelse i samråd med förskolechef, kostansvarig, föräldrar och pedagoger. Mat är viktigt. Mat och måltider är centrala

Läs mer

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ

företagsmässa 5.000 kr Älvdalen WOW! älvdalens HUVUDSPONSORER ARRANGÖRER ÄLVDALENS ISHALL 13-14 MAJ Boka monter och vinn 5.000 kr presentkort på s Sportcenter WOW! Har ni tänkt på hur bra vi är? En fantastiskt företagsam kommun, både historiskt och nu. Framtiden ser med andra ord ljus ut, för visst ska

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BO PÅ BERGUVEN

VÄLKOMMEN ATT BO PÅ BERGUVEN VÄLKOMMEN ATT BO PÅ BERGUVEN Berguven är ett äldreboende som drivs av Falkenbergs Kommun, och finns beläget alldeles i skogskanten på Falkagård. Huset byggdes 1992, och innehåller sex avdelningar med vardera

Läs mer

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget?

E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? A: Vad heter du? S: Jag heter Stefan. A: Hur gammal är du? S: 39. A: Och var jobbar du någonstans? S: Fällmans Kött. A: Vad är ditt yrke? S: Jag är logistik- och lagerchef. A: Hur hamnade du i den här

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se

Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Serviceområde Måltider Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka 0300-83 40 00 info@kungsbacka.se www.kungsbacka.se Det utmärkta matrådet! Så påverkar du maten på din skola Det här är ett matråd Varje skola

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer