KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer"

Transkript

1 KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr En dörr in för företag Nöjda matgäster i skolan Datakunskap för seniorer

2 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET KONSUMENT HAR ORDET RÅD Nu finns Koll på pengarna 2001 hos Konsumentrådgivarna på Samservice i Fränsta och på kommunkontoret i Ånge. Där finns tips och råd hur du håller reda på och beräknar dina kostnader. Hämta ditt eget exemplar! Det är i många sammanhang viktigt hur omvärlden uppfattar att det står till i en kommun eller i ett företag. Jag tycker Dagbladets nya linje att varje dag ha minst en sida med nyheter från Ånge är alldeles utmärkt. Micke Engström gör ett bra jobb och visar att det faktiskt händer en hel del här i västra Medelpad. POSITIV SYN Förre EKA-chefen Lars-Erik Gustavsson har tillsammans med några kollegor från näringslivet initierat en rad träffar med olika opinionsbildare. Senast var Sundsvall Tidnings ansvarige utgivare Kjell Carnbro och näringslivsreportern Anders Andersson deras gäster. Jag är helt säker på att deras bild av Ånge och vårt näringsliv är positivt förändrad efter en heldags guidning. CENTRUM I CENTRUM Jag misstänker att många utsocknes har en bild av Ånge som där man saktar in till 50, åker under en viadukt för att sedan lämna innan man kommer fram till Fjällen. Vi borde ha en skylt; Centrum, vid kurvan innan viadukten för att visa att det finns mer än det som syns från riksväg 83. Ännu färre lär väl veta att det i Fränsta finns ett litet men naggande gott centrum. Där finns egentligen allt vad man kan behöva i serviceväg. Det är farligt att nämna någon affärsidkare och inte alla men titta på Göranssons Järnhandel, vilket sortiment! Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande. Bilden av kommunen Det händer mer i kommunen än vad omvärlden tycks tro, men det ska vi ändra på. På tal om viadukten i Ånge så ska Banverket rusta upp den till våren. Den skall bland annat målas om och här borde vi hjälpas åt och låta någon sätta en konstnärlig prägel på betongen så som man gjort i Östavall. LIMERICK Låt mig avsluta med en lokal limerick och eventuella likheter med någon person i kommunen är oavsiktlig och har inget med verkligheten att göra; Gammal ost, sa Bertil i By smakar mycket bättre än ny. I källarn jag har några bra exemplar men tyvärr har en lyckats fly. Sten-Ove Beslut om fjärrvärmeutbyggnad i mars I mars kommer Ånge Energi AB att besluta om det blir någon utbyggnad av fjärrvärmenätet till villaområden i Ånge och Fränsta. En inventering för ca 5 år sedan visade att intresset att ansluta sig till fjärrvärmenätet var ganska måttligt bland villaägarna i Ånge. Nu i vinter går bolaget igenom några aktuella områden i Ånge och Fränsta. Fastighetsägarna har då möjlighet att teckna preliminära abonnemang. NÄRHET EN FÖRUTSÄTTNING - I bolaget måste vi sedan bedöma lönsamheten i en eventuell utbyggnad, säger Kurt Hagström, Ånge Energi. Energiförbrukningen i villor är trots allt väldigt liten. Därför kan det visa sig svårt att få en utbyggnad lönsam om det inte finns en storkund längs ledningen. Villor som ligger intill en befintlig fjärrvärmeledning har möjlighet att ansluta sig redan idag. INGET BESLUTAT Ånge Energi är inget vinstdrivande företag, men man har krav på sig från ägaren Ånge kommun att gå runt ekonomiskt. En utbyggnad av fjärrvärmenätet är mycket kostsam och här har bolaget en rad ekonomiska bedömningar att göra innan man är redo för beslut om utbyggnad. Vid styrelsemöte i början av mars kommer man att besluta om det blir någon utbyggnad av fjärrvärmenäten i Ånge och Fränsta inom den närmaste framtiden. BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har beslutat följade vid sina senaste sammanträden. TORGHANDELSTAXA Revidering av torghandelstaxan. Saluplats tilldelas försäljarna i den ordning de har reserverat plats. Saluplats är reserverad först när avgift enligt taxa har kommit kommunen tillhanda. Avgift för outnyttjad saluplats återbetalas ej. Taxa för saluplats på Centraltorget i Ånge är följande: Torgplats 1 och 2 utan el 250 kr/dag, torgplats 1 och 2 med el 275 kr/dag, torgplats 3 utan el 100 kr/dag, torgplats 3 med el 125 kr/dag och torgplats 4,5 och 6 utan el 100 kr/dag. TEKNIKPROGRAM Den totala investeringsramen år 2001 för humanistiska nämnden utökas med 1 mkr under förutsättning att de används till gymnasieskolans teknikprogram för att kunna bedriva programmet på ett kvalitetsmässigt bra sätt. TIDERNAS VÄG Anslå kr år 2001 och kr år 2002 för projektet Tidernas väg. Målet vid starten för projektet 1998 var att öka antalet besökare vid de turistiska besöksmålen med 15 % och därmed skapa 50 nya arbeten. I dagsläget är målsättningarna uppfyllda och för att säkerställa uppnådda effekter ställs nu krav på en förlängning av projektet från intressenterna. DATAPROJEKT Anslå kr till dataprojekt för seniorer. Efter förra höstens stora folkbildningsinsats med seniorsurfcirklar finns nu ett behov att få lära sig grundläggande data. ERSÄTTNING Godkänna förlikningsavtal mellan Dan Lindeberg och Ånge kommun och anslå kr till Dan Lindeberg. I samband med översvämningarna vid Gimåns utlopp i juli 2000 har räddningstjänsten i Ånge kommun med stöd av 45 räddningstjänstlagen den 22 juli 2000 till undanröjande av fara för bl a de i Torpshammar belägna vägbroarna låtit nedbränna bostadshuset på Dan Lindebergs fastighet. Lindeberg har därefter krävt ersättning av Ånge kommun med kr. Ånge kommun förvärvar fastigheten Klöstre 5:6 av Dan Lindeberg för en köpeskilling av kr. PROJEKTLEDARE Anslå kr till anställning av projektledare för start av kvalificerad yrkesutbildning i Kemiteknik samt till planering och marknadsföring. Arbetet med marknadsföring och praktisk planering kring undervisningslokaler, personalrekrytering, samordning med berörda företag, elevbostäder etc behöver komma igång för att utbildningen ska kunna starta hösten LOKALER Godkänna att Ånge Fastighets och Industri AB gör en investering över 20 mkr dock max 45 mkr för att fullfölja förhandlingar och upphandla projekt ARK-IT i Fränsta under förutsättning att hyran sätts på sådant sätt att byggnaden kan vara avskriven efter projekttidens/hyrtidens utgång. Riksarkivet och Lantmäteriverket har för avsikt att bedriva ett projekt i syfte att digitalisera Lantmäteriets arkiv. Verksamheten kräver att lokaler uppförs i anslutning till SVAR och ÅFA har fått förfrågning om detta.

3 KOMMUNMAGASINET 3 På utvecklingsenheten i kommunhuset arbetar Jan Rylander, Håkans Andersson, Margareta Lindblom, Gunilla Mellgren och Lars Arkegren (sittande ). ALMI:s kontaktperson i Ånge är Göran Bjurestam. En dörr in för företag En av de fördelar som Ånge kommun lyfter fram när det gäller etableringsfrågor är det nära och obyråkratiska samarbetet och de korta beslutsvägarna. I stället för att ett företag själv söker upp alla instanser som blir inblandade vid etableringar och vid företagsutveckling så får man kontakt med alla samtidigt, med hjälp av kommunens utvecklingsenhet. En dörr in kallar man konceptet. De fem aktörer som samverkar är ALMI Företagspartner, Arbetsförmedlingen, Företagarkontoret, Länsstyrelsen och kommunens utvecklingsenhet. Under vintern har man vid tre tillfällen varit ute och träffat både gamla och nya företagare vid träffar i Östavall, Fränsta och Ånge. De täta kontakterna med företagare och blivande företagare fortsätter under våren. ÖPPET HUS Första måndagen varje månad finns möjlighet att träffa representanter från de fem aktörerna hos Utvecklingsenheten i kommunhuset. För att säkrast träffa den man behöver bör man boka tid på förhand. Under våren fortsätter samarbetet med utbildningar, bland annat Starta eget och ekonomi- och marknadsföringsutbildningar för blivande och redan etablerade företagare. ALMI FÖRETAGSPARTNER ALMI jobbar med områdena företagsutveckling, finansiering, starta eget, internationella affärer och innovation och teknik. ALMI:s uppdrag är att främja utvecklingen av mindre företag som vill och kan växa och se till att fler nya livskraftiga företag kan starta. Det sker genom en kombination av affärsstrategisk rådgivning, kompetensutveckling och finansiering. ALMI arbetar på uppdrag av staten, landstingen och vissa kommuner för att hjälpa mindre företag att komma igång och växa. ALMI har resurser att - i kombination med andra utvecklingsinsatser i företaget - erbjuda anpassade finansieringslösningar genom en egen lånefond och tillsammans med banker. Företagare har möjlighet till professionella rådgivning hos ALMI:s konsulter, som har flerårig erfarenhet av företagande. Göran Bjurestam heter ALMI:s kontaktperson i Ånge och han finns i Ånge en gång per månad. Tel , hemsida: Utvecklingsenheten kan också förmedla kontakten till honom. ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsförmedlingen beslutar om Stöd till start av näringsverksamhet eller Starta eget-bidrag som det också kallas. Stödet kan beviljas arbetslösa eller personer som har arbete, efter bedömning av företagets affärsidé och lönsamhet. Stödet motsvarar A-kassa i 6 månader med eventuell möjlighet till förlängning. Arbetsförmedlingen har avtalat med Utvecklingsenheten om att rådgivning inför Starta eget sköts hos utvecklingsenheten. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa till med utbildning inför start av företag både för lokala och externa blivande företagare. Kontaktperson på Arbetsförmedlingen i företagsfrågor är: Hans Fredriksson, tel , FÖRETAGARKONTORET Samlingspunkten som finns i bottenvåningen i Ångströmsenheten är för alla företag i kommunen. Företagarna Västra Medelpad, köpmannaföreningarna i Fränsta och Ånge, Företagsgruppen och Medelvägen samarbetar med kommunens Utvecklingsenhet för att utveckla näringslivet i kommunen. Nära samverkan med länsstyrelsen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och Ångströmsenhetens uppdragsutbildning finns också. Kompetenshöjande åtgärder bland företagen i kommunen är en viktig uppgift för kontoret, liksom att skapa nätverk mellan företag och att lämna råd och förmedla experthjälp till företag. Företagarkontoret finns i Ångströmsenheten, Centraltorget 1 i Ånge. Tel , LÄNSSTYRELSEN Via sitt servicekontor i Ånge har länsstyrelsen möjlighet att besluta och ge råd i olika statliga företagsstöd som till exempel landsbygdsstöd, regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag. Stöden kan sökas av företag som vill starta eller utveckla sin verksamhet. Lena Gustafsson och Kerstin Wiklund på Länsstyrelsens kontor i Ånge kan mera om vad som gäller för att söka de här stöden. Här når du dem: Länsstyrelsens kontor finns i Centralhuset, Järnvägsgatan 3 i Ånge. Lena Gustafsson: tel Kerstin Wiklund: tel UTVECKLINGSENHETEN Ånge kommuns Utvecklingsenhet i kommunhuset hjälper er att komma igång med företag, utveckla ert företag och andra företags- och utvecklingsfrågor. Vi som jobbar på utvecklingsenheten är: Lars Arkegren arbetar med företagsutveckling i befintliga företag samt nyföretagarfrågor. Lars ansvarar för projekt Tillväxtföretag och projekt Nyföretagande. Telefon: Mobil: Gunilla Mellgren arbetar med frågor som gäller etablering av nya företag, IT-frågor för företag, och projektledare för EU-projektet Deafin. Telefon: Mobil: Jan Rylander ger råd och stöd när det gäller EU-frågor. Jan arbetar också med olika projekt och övriga näringslivsfrågor. Telefon: Mobil: Håkan Andersson är projektledare för projektet Nyföretagande och arbetar med rådgivning inför företagsstart. Telefon: Mobil: Margreta Lindblom är ekonomiassistent inom det EU-projekt som de fem olika parterna samarbetar i. Telefon: ange.se Stefan Wallsten är samordnare för kontoret. Han arbetar också med infrastrukturfrågor, sysselsättnings- och utvecklingsfrågor. Telefon: Mobil:

4 4 KOMMUNMAGASINET God skolmat och glada mattanter Nöjda matgäster - glada mattanter, är mottot för personalen i Bobergsskolans matsal. Bobergsskolans mattanter vill göra god mat som alla tycker om. Varje dag serverar de ca 900 portioner god och näringsriktig mat till eleverna och lärarna på Bobergsskolan, Minervaskolan och Björkbackaskolan. Maj Karlsson är husmor på Bobergsskolan och samtidigt kostchef för skolmaten i hela kommunen. Hon berättar att de första börjar jobba i köket redan kl De serverar frukost från 7.15 för fritids och för gymnasieelever som vill ha. Gymnasieeleverna betalar 10 kr för att få äta frukost på skolan. Klockan 10 kommer de första lunchgästerna och lunchen serveras till klockan Eleverna får ju skolmaten gratis medan lärare, KomVux-elever och annan personal betalar sin lunch själva. Under eftermiddagen kan gymnasieeleverna köpa kaffe, smörgås, juice, frukt och ibland också kakor i matsalen och så äter barnen på fritids mellanmål. Klockan 15 slutar arbetspasset i skolköket. SMAKA PÅ ALLT Skolmaten ska fylla 1/3 del av barnens näringsbehov, så det är viktigt att man tänker på att äta en bra frukost och mat på kvällen hemma. - Man få äta så mycket man vill i skolan, bara man bär ut maten i magen, säger Maj Karlsson. Vi vill gärna att alla smakar på allting innan man säger att man inte tycker om maten. Skulle inte maten smaka så finns det ett stort utbud av råkost och sallader att välja mellan. Ibland finns också ett andra lunchalternativ att välja. Dessutom finns specialkost för till exempel allergiker och vegetarisk mat. En stor del av maten lagas från början i skolans kök, men eftersom det finns bra halvfabrikat så serveras också sådan mat, till exempel fiskpinnar och köttbullar. Maj tycker inte att det finns någon anledning att servera mat som väldigt få barn tycker om så därför har till exempel pölsan fått ge plats för nya maträtter på vårens matsedel. - Vi serverade kycklingklubbor för ett tag sedan och det var uppskattat, berättar Maj. Annars är nog hamburgare och pannkakor bland de populäraste rätterna. Vid jul bjöd vi på ett stort julbord, där alla sorter utom lutfisk fanns med. Till påsk blir det också lite festligare mat, lovar Maj. En matportion kostar ca 15 kr för de mindre barnen och upp emot 20 kr för gymnasieeleverna. I det ingår både råvaror och arbete. Maj är noga med att näringsvärdena i maten man serverar ska vara bra. Också ganska enkel mat som till exempel soppa täcker näringsbehovet om man får till exempel en frukt till. MERA MAT I HÖST Skolmat är roligt att laga tycker Maj som kom till Ånge i höstas från ett jobb som ekonomiföreståndare på Hudiksvalls sjukhus. I en skola kan man variera maten mer än sjukhusmat - men samtidigt kan hon mycket om specialkost. De kunskaperna kommer hon att få användning för igen i höst när Bobergsskolans kök blir tillagningskök även för mat till äldreomsorgen i Ånge. - Då blir köket öppet alla dagar i veckan och vi kommer att tillaga 2 varma mål per dag, säger Maj. Det förutsätter att vi lagar olika typer av mat eftersom favoriträtterna varierar för olika åldrar. För att kunna ta över matlagningen för äldreomsorgen i höst kommer Bobergsskolans kök att byggas om under sommaren. Bobergsskolans kök serverar ekologiskt odlad mat om det är möjligt. Men lika vikigt att man tänker på andra miljöaspekter, till exempel att inte maten behöver transporteras långt. Potatisen som serveras kommer från Ramsjö och en hel del grönsaker kommer också från närområdet. Svenskt kött används och matresterna blir grismat. FÖRÄLDRAR VÄLKOMNA Det som slår mig som gäst och även som förälder är att det ändå är ganska lugnt i matsalen fastän så många barn äter tillsammans. Möbleringen och att matsalen är byggd i flera olika avdelningar bidrar säkert till att det känns trivsamt. Maj säger att föräldrar är välkomna att komma och titta och provsmaka till skolmatsalen. Jag passar på och utnyttjar möjligheten att provsmaka och kan tala om att pastan med laxssås som serverades den här dagen smakade alldeles utmärkt. Till lunchen fanns den här dagen inte mindre än 4 olika sallader och råkost att välja mellan. Och mattanterna är glada. Ny utbildning i Ånge Under senare år har behovet av kvalificerad arbetskraft ökat i hela vårt län, undersökningar inom såväl SAF som länsarbetsnämnden visar på detta. Ånge kommun med sin kemiindustri är därför en lämplig plats för en Kvalificerad yrkesutbildning i kemiteknik. Kemiindustrin behöver och kommer att behöva utbildad personal under en period framöver och utifrån detta har man skräddarsytt en utbildning som leder till ett jobb när utbildningen är klar. Lite enkelt skulle man kunna kalla den för en praktisk högskoleutbildning. Utbildningen har tre inriktningar; Processtekniker, laborant och drifts- och underhållstekniker. Utbildningen ges till cirka en tredjedel i form av, Lärande i arbete (LIA), på företag och i organisationer. Den 20 augusti startar en kvalificerad yrkesutbildning i kemiteknik på Ångströmsenheten i Ånge. Den vänder sig till de som har treårigt gymnasium eller annan utbildning och yrkeslivserfarenhet. NY PROJEKTLEDARE Arbetet med detta har pågått sedan 1998 i olika former och sedan några veckor finns en projektledare anställd för att marknadsföra utbildningen och sedan börjar det praktiska arbetet med att få eleverna att trivas. En annan stor uppgift är att schemalägga och skaffa personal till utbildningen, både vid Ångströmsenheten och på de olika arbetsplatserna. INTAG FRÅN HELA LANDET Kemiteknisk utbildning har intag från hela landet och första året tas 24 elever emot. Vi hoppas även att många här i kommunen nappar på denna utbildning. Utbildningen inleds med anpassningskurser för att deltagare med olika bakgrund ska få en gemensam bas att stå på. Efter det väljer eleverna inriktningskurs beroende på vilken gren de vill satsa på. Utbildningen till kemitekniker är skissad efter dagens och framtidens behov. Processtekniker, Laborant och Drifts- & underhållstekniker är de tre inriktningar som man så småningom kan välja. Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, projektarbeten och studiebesök. Studierna är heltidsstudier i två år, 80 poäng (veckor) och en tredjedel av utbildningen arbetsplatsförlagd. ARBETSERFARENHET Många av de kunskaper som efterfrågas i arbetslivet är inte ämnesanknutna, exempelvis samordningsförmåga, kommunikationsfärdigheter, problemlösning och initiativförmåga. Under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ingår moment som främjar kompetensutveckling i denna riktning. Håkan Strandell är projektledare och kan berätta mer om utbildningen. Telefon

5 KOMMUNMAGASINET 5 Maten är delvis inte vad vi är van vid. Oerhört vacker är Laos natur. I Laos utnyttjas de naturliga badkaren. Laos, så in i Bengen vackert Under de senaste åren har BIV:s (Bobergsskolans Internationella Verksamhet) arrangemang varit många och lyckade. Stora satsningar på internationalisering av Bobergsskolan har gjorts och intresset hos eleverna bara ökar. Novemberlasset som arrangerades av BIV blev ett lyckat projekt, och fler är på väg. Eleverna har många planer på hjälporganisationer för att hjälpa folk i andra länder som har det svårt. Nyligen har en elev, Elin Mejer tillsammans med läraren Marianne Hyllested och rektor Tord Sundquist varit i Laos. Ånge har en vänort i Laos, som heter Beng, detta var anledningen till att de åkte. Jag har intervjuat Elin lite kort om resan: - Miljön i Beng är väldigt vacker, förklarar Elin. Deras problem är att de är fattiga. Inte på det sättet att de inte har någon mat, det är utbildning som fattas. INGA LÄROMEDEL Elin och de två lärare som var med på resan fick besöka skolor runt omkring i Beng. Eleverna har inga böcker att studera i, lärare finns, men utlärningstilen går att göras mycket bättre om de får hjälpmedel. Saker som böcker är de i stor brist på. På skolan såg de att klasserna var många, så pass många att klass rummen inte räckte till. Flera klasser fick studera utomhus eller i hyddor. Det kan inte vara så lätt med koncentrationen i en sådan värme! Under resan skrev Ånge på ett kontrakt som innebar att Ånge ska söka efter bidrag, och om detta lyckas så ska några lärare från Ånge resa dit och hjälpa till med utbildningen. Elever ska i sådana fall också få chansen att jobba där med ett projektarbete under två veckor. Detta planeras att ske på hösten år 2001, men endast ifall Ånge får bidragen de behöver. OERHÖRT VACKERT Jag frågade Elin hur det kändes att få uppleva deras kultur och hur de levde. - Jättekul, det var det verkligen. Det var så annorlunda där. De var mycket seriösa i sin religion. Om de såg en Buddhastaty kunde de sätta sig ner och be mitt bland allt folk. Jag frågade Elin om hon skulle vilja återvända till Laos. Jag behövde inte vänta länge på svaret: - Ja, jag vill tillbaka. Det är så vackert där, naturen är helt otrolig! Ett tips till er som vill åka är att man inte får vara knusslig. Ris fick de äta oavbrutet i två veckor, och tillgångar som duschar finns inte. De badar helt enkelt i floden. Jag bad Elin att beskriva Laos med några få ord. - Ett äventyr! En upplevelse som jag förmodligen aldrig fått vara med om ifall jag inte hade fått den här chansen. Beng är ännu inte upptäckt av turismen, så jag fick se stället i dess naturliga form. Helt klart ett äventyr! GLOBAL CLASSROOM I juni är det dags för tio elever att bege sig på ett nytt internationellt äventyr. Det är ännu en gång dags för Global Classrooms årliga konferens. Elever från Bobergsskolan har de senaste åren deltagit i denna, 1999 i Sydafrika, år 2000 i Japan och detta år sker mötet i Tyskland. Förbredelserna inför konferensen görs av The Learning School Det är en grupp ungdomar, alla ifrån olika länder. Vår representatör från Sverige är Karolina Landowska som just nu befinner sig i Sydafrika. Det bästa med den här verksamheten är att den kan hjälpa en att utveckla sina framtidsdrömmar. Det får ungdomar att inse att ingenting är omöjligt och inspirerar även till att kämpa för det man tror på. Lenita Sälllström Medieprogrammet åk 3 Ansökan om projektmedel för fortsatt samarbete med Beng söks från Svenska Kommunförbundet och SIDA. Om kommunen får bidrag fortsätter projektet enligt de planer som utarbetades under besöket i Laos. Elin Mejer, Marianne Hyllested och Tord Sundquist från Ånge besökte Laos. Undervisningen var ofta bara i hyddor.

6 6 KOMMUNMAGASINET Nya hyresgäster på Parkbacken Under våren och sommaren byggs Parkbackens omvårdnadscenter om. I november ska ombyggnaden av gamla sjukhemmet i Ånge vara klart enligt planerna. I byggnaden finns Ångehälsan som numera håller till i gamla läkarmottagningen i västra delen av huset. Nyinflyttade sedan i höstas är kommunens biståndshandläggare i vård- och omsorgsfrågor och västchefen för vård och omsorg. I gamla barnavårdscentralens utrymmen på nedervåningen i östra flygeln kommer två förskoleavdelningar att flytta in när ombyggnaden är klar. ENKELRUM - De stora enheterna vid Parkbacken byggs om till enkelrum med egna hygienutrymmen, berättar Ulla Andersson som arbetar som västchef inom Vård och omsorg. Ett dubbelrum kommer att finnas på varje boendeenhet. Lyktans gruppboende för dementa kommer även det byggas om. Under tiden som ombyggnaden pågår bor pensionärerna i första hand vid Spångbrogården i Ånge och på Ladugårdsgärde äldreboende i Ljungaverk. Några pensionärer bor på Haffragården och på Hallstaborg. Karin hittar lösningar Karin Persson heter kommunens nya arbetsterapeut och hon kommer att arbeta över hela kommunen inom särskilda boenden i första hand, men också ge råd till vårdpersonal om till exempel ergonomifrågor på arbetet. - Min uppgift är att hjälpa funktionshindrade att hitta lösningar så att de kan göra saker de vill och behöver göra både hemma och på fritiden, säger Karin. Det kan vara allt ifrån att hitta tekniska hjälpmedel som underlättar vardagen för den funktionshindrade till att hitta ett annat sätt att lösa saker på när inte kroppen längre fungerar så att man kan göra som man brukar. FÖRSKOLA I västra delens bottenvåning kommer en ny förskola att flytta in. Åsbackens förskola stängs när den nya förskolan är klar i december. Förskolan får två avdelningar med omkring 20 barn per avdelning. - Vi har fått vara med mycket aktivt i planeringen av lokalerna och utemiljön för förskolan, berättar Maj-Lis Wiegant som är biträdande rektor i Ånge. På framsidan planas slänten ut och vi får en fin utemiljö med både cykelbanor, gungor och en odlingslott. Inne är vi extra glada för att det blir golvvärme i hela lokalen. Barn och värmeelement är ofta en svår kombination och det slipper vi nu. SAMARBETE Gemensamma personalutrymmen och städning är områden där man kommer att samarbeta mellan de olika hyresgästerna i huset. Möjligheter att träffas och umgås olika generationer blir också stora när alla småningom är på plats. Sedan några veckor har kommunens vård och omsorgsverksamhet en nyinrättad tjänst som arbetsterapeut. AVTAL Kommunen har också tillsvidare ett avtal med landstinget om att anlita deras arbetsterapeuter. Nu i början medan Karin bygger upp kommunens verksamhet kommer hon att samarbeta nära med landstinget. Fördelningen mellan kommunen och landstinget när det gäller att använda arbetsterapeuternas tjänster kommer att bli: - Bor man hemma så har man kontakt med landstingets arbetsterapeut. - Bor man i särskilt boende, servicehus eller ålderdomshem, så är det kommunens arbetsterapeut som hjälper. Studieförbundens datakurser är mycket uppskattade. Datakunskap för seniorer Under några omgångar de senaste åren har äldre invånare i kommunen erbjudits möjligheter att prova på data och internet, bland annat i seniorsurfarcirklar. Men aldrig har intresset varit så stort som nu. Närmare 200 pensionärer i olika åldrar deltar i kurser som pågår nu eller startar senare i vår. Och många fler är det som är intresserade men som inte fått plats i vårens kurser. ABF och Vuxenskolan är studieförbunden som ordnar kurserna och finansieringen kommer från studieförbunden, kommunen och Kunskapslyftet. - Deltagaravgiften är 250 kr, vilket är en ganska låg avgift för den här typen av kurs, säger Catharina Börjesson på ABF. Bland annat därför tror jag att det är så många som vill prova på. Andra säger att det här måste jag bara lära mig för att klara mig i framtiden. NYBÖRJARKURS Deltagare som är nybörjare har prioriterats när anmälningarna tagits emot. Innehållet i kursen går ut på att bekanta sig med datorn och lära sig saker man har nytta av. Ordbehandling i Word, e-post och lite internet är det som man huvudsakligen jobbar med. En och annan provar också på kalkyleringsprogrammet Excel. Kursmaterialet som används är framtaget av PRO och är anpassat efter kursdeltagarna. Märit Norgren som leder 10 grupper i Medborgarhuset i Ånge berättar att de allra flesta deltagarna är nybörjare. Någon har erfarenhet av specifika dataprogram från sitt arbete och många kan ju skriva maskin. - Deltagarna är mycket intresserade och lär sig snabbt, säger Märit Norgren. De hjälper varandra och jag hjälper vidare när någon kör fast. Flera av deltagarna har redan egna datorer hemma. Några har fått överta dator efter barn och barnbarn och någon har köpt sig en dator. Många fler är intresserade av att skaffa dator nu efter de första kurstillfällena. MÅNGA GRUPPER ABF:s regi finns nu 10 grupper i Ånge och 5 grupper till startar i april. Även de grupperna är fullbokade. I Ljungaverk finns fyra grupper, i Torpshammar två grupper och en grupp i Överturingen. I Vuxenskolans regi finns 2 grupper i Ljungaverk och en i Fränsta. - Vi kommer att ordna fler cirklar under våren och kan ta in flera deltagare, säger Inga- Märta Löfstrand på Vuxenskolan i Fränsta. Catharina Börjesson på ABF i Ånge tror att det kommer önskemål på fortsättning. När man lärt sig grunderna vill man antagligen gå vidare. En sak som till exempel intresserar många äldre är släktforsning och här finns en hel del att jobba vidare med via datorn. Tankar på fortsättning i studiecirkelform finns redan, kanske med egna ledare som får cirkelledarutbildning. Med tanke på alla som inte fick plats i den här omgången kommer inte deltagare att saknas. - Det är en mycket bra utbildning, säger deltagarna samstämmigt till Kommunmagasinet, när de väl får tid att titta upp från dataskärmarna. Det här är viktigt att kunna. Vi har roligt och det är mycket skratt i vår grupp. Det är nästan svårt att få gruppen att bryta för att svara på mina frågor, de är helt uppslukade av sina uppgifter.

7 KOMMUNMAGASINET 7 Röken är tecknet Katt i tätort Snart kommer våren och människor och katter lever upp. Det brukar betyda att bygg och miljökontoret får in klagomål på skvättande katter. Om du har katt i tätort, håll den under noggrann uppsikt. Katten är din och det är du som är ansvarig för vad den gör. Det mår både katten och grannen bra av. Röken som inte syns är den bästa röken från vedpannan eller från majbrasan. Så gott som osynlig rök fås av ren ved som eldas vid hög temperatur med mycket luft. För att få glädje av värmen som blir bör du ha en ackumulatortank. Somliga dagar, när regnet hänger tungt, då är det svårt att få till rök som inte är besvärande för grannarna. Undvik elda då om du kan! Att elda sopor, papper, mjölkkartonger ger röken både färg och lukt. Det blir beläggning i skorsten som förstör den. Dessutom är det förbjudet att elda sopor. Soporna ska samlas in av sopbilen. Mjölkkartongerna kan du ta till återvinningsstationen. Fram på våren väcks lusten att rensa ut lite bråte. Denna bråte kan läggas på majbrasan om den består av rent, obehandlat, torrt virke. Däck, impregnerade brädor, Få människor skulle välja att andas in avgaser om de slapp. På somliga platser är det dock svårt att undvika därför att bilister inte slår av motorn. Ett sådant ställe är utanför skolan där föräldrarna väntar på att köra hem sina barn. Andra platser är vid bankomaten, på bensinstationen, i väntan på bussen och hemma på gården. plast, gamla skåp och takpapp ska inte eldas på majbrasan eller någon annan brasa! Det ska till miljöstationen i Hallsta. Får det lov att vara lite avgaser? I tätorterna är det max en minuts tomgångskörning som gäller. Respektera det. Grannen bakar goda bullar och tar in posten åt mig när jag är borta, men grannen har en hund som skäller långt in på småtimmarna, eldar något som ger kolsvart illaluktande rök och spelar hög musik som får mitt porslin att vibrera. Vad gör man? Personalen på bygg och miljökontoret får ta emot klagomål av den här sorten ibland och har funderat på lösningar: - Ring på dörren och tala vänligt om vilka problem du har, säger den myndiga. - Man måste kanske försöka närma sig med försiktighet, tror jag, säger den blyge. - Försök ta det med humor, säger vår roliga inspektör. Ge presenter. - Till den som lyssnar på hög musik nätterna igenom - BYGG- & MILJÖ KONTORET MILJÖRUTAN Tips för god grannsämja INFORMERAR kan du ge ett par trådlösa hörlurar. Till den som har många katter - p-piller till katterna. Till den som inte kan sköta sin kompost - köttätande växter (för att få bort flugorna). Ge beröm och lite kritik: - Din katt är en stilig och renlig katt den. Den pinkar väl aldrig hos dig? För det gör den på min farstubro. Erbjuda tjänster: - Om du vill kan jag ta in hunden åt dig på kvällen. - Du kan få låna min motorvärmarsladd så behöver du inte ha bilen på tomgång medan du äter frukost! - Jag tänkte be tonåringarna ta mjölkkartonger och tidningspapper till miljöstationen, de kan säkert hämta dina returförpackningar också. Elever med blomstrande ideér Ung Företagsamhet ger gymnasieelever möjlighet att prova på att vara företagare under ett läsår. Jenny Bruhn och Anny Bergsten har startat eget UF-företag vid Bobergsskolan. Deras företag heter UF Blomsterteknik, och det de gör mest är att ta emot beställningar och leverera blommorna. De har nyligen varit på en mässa, och många av trädgårdsmästarna har visat stort intresse för dem, och det är ju kul att unga kan få stöd att testa på något nytt. Vi lyssnade på deras redovisning av sitt företag. De visade hur man gör arrangemang för olika tillfällen, högt och stort, eller litet och lågt. Fördel med att göra arrangemangen själv är att det blir billigare, och så får man det precis som man vill ha det, förhoppningsvis. De påstod i alla fall att det är enklare än det verkar. De berättade även om skötsel av blommor, varför man ska snitta, om torkning och sådant. Det man ska tänka på är att man ska kunna se arrangemanget från alla håll, och att form och färg ska överensstämma. Just att färgerna ska gå bra ihop tryckte de på flera gånger, och att det kan se fylligt och fint ut även om man inte har jättemycket blommor. Det är också så att varje blomma ska synas, alla ska få ta ut sin rätt i buketten. De visade även hur man binder en bukett och sedan gjorde de även en brudbukett, och de var faktiskt riktigt duktiga, och inte tog det lång tid heller. Som med allt annat går det trender även inom det här området. Just nu är det att bryta av strån och använda sig av ovala kruko som gäller.. GLÄDJE OCH SKÖNHET Kulturen med blommor är annorlunda i Sverige, i andra länder är det vanligare att man ger bort blommor. Att det är mindre vanligt i Sverige har mycket med kostnad att göra. Blommor är något som alltid är populärt att ge bort, det skänker både glädje och skönhet i ditt hem. Det används också vid många andra tillfällen, som bröllop, begravningar, fester eller bara för att göra någon glad. Så underskatta inte värdet av blommor. Text: Linn Rudin MP 3 Fotograf: Lenita Sällström MP 3

8 KOMMUNMAGASINET HÄNDELSEKALENDERN MARS - JUNI 2001 MARS Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset. Elever från Fränstaskolan, Ulf Fagerström, Knivar. Ånge Naturum, Borgsjöbyn tom 11/3 :Margit Larsson, Gimåfors. Vadmalskläder och konsthatverk. 12 MARS - 1 APRIL Kerstin Malmberg, Matfors, Bilder. 15 MARS Musikcafé i Munkysjöns bygdegård kl Countrygruppen Hazard med flera. Arr: Munkbysjöns Intresseförening och Vuxenskolan. 16 MARS -17 APRIL Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Mats Duvahl, Skulpturer. Arr. Konstföreningen. 18 MARS "Könet bedrar", Teater Västernorrland, Träffpunkten i Kölsillre kl Arr: Kölsillre byggnadsförening. 18 MARS Kl Gunnar Bergsten & Lillen Andersson Quartet på Bolbykrogen, Ånge. Arr. Jazzklubben Slipers Ånge. 22 MARS "En hopplös grabb", Teater Västernorrland, Medborgarhuset i Ånge, salongen kl Arr: Ånge Teaterförening. 23 MARS Kl , Irländsk afton på Folkets Hus i Byberget. Musik i Västernorrland i samarbete med grupperna Sensa och Quilty uppträder. Arr. Kulturgruppen. 27 MARS Irländsk folkmusik i världsklass med Cristy O Leary och Bert Deivert, kl på Mittlandia i Ånge. Entré 100 kr. Arr Vuxenskolan. APRIL Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset: Birgitta Olsson, Äggkoppssamling. 1 APRIL Kl Håsta Jazz (18 pers. storband från Hudiksvall) på Bolbykrogen, Ånge. Arr. Jazzklubben Slipers Ånge APRIL Lars Gustavsson, Liden, Grafik och måleri. 4 APRIL Körkafé med Minerva/ Bobergskören, ensembler från Musikskolan, Bobergsskolan i Ånge kl Arr: Musikskolans vänner, Musikskolan, Bobergsskolans internationella verksamhet. 7 APRIL Naggennappet, Västernorrlands största angeldonstävling i Naggen. 14 APRIL Pimpeltävling, Mellansjön. Arr. Haverö Snöskoterklubb, kont.pers Per Claesson APRIL - 12 MAJ Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Gävle Konstgrafiska förening, Grafiska blad. Arr. Gävle konstgrafiska förening. 25 APRIL "Könet bedrar", Teater Västernorrland, Treklövern i Viken, kl Arr: Ånge Teaterförening, Finsta- Vikens Intresseförening. 27 APRIL Teater Västernorrland framför Könet bedrar av Jacke Sjödin på Folkets Hus i Byberget kl Arr. Kulturgruppen. 23 APRIL - 6 MAJ Birgit Jacobsson, Brunflo, Oljemåleri (prel.) MAJ Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset: Ingrid Hjeltman, Porslinmålning. MAJ Folk och rövare i Kamomilla stad, Teater med elever från Fränstaskolan åk 7-9. Tid och plats bestäms senare. 13 MAJ Öppet Hus på Folkets Hus i Byberget, kl Där visas bl.a. gamla tidningsurklipp och fotografier, vi fikar och umgås. Arr. Kulturgruppen. 13 MAJ Vårkonsert kl 19.00, Ånge Musiksällskap, ensembler från Musikskolan, solist Kenneth Lindholm, sång och elgitarr, Dirigent Gunnar Stålhand, Medborgarhuset i Ånge, Salongen. Arr: Ånge musiksällskap, Musikskolan, ABF, Musik i Västernorrland MAJ RUBRA-konst från Örnsköldsvik till Gnarp. 15 MAJ - 10 JUNI Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Solgårdens förskola, Ånge, Dagisbarnen ställer ut sina alster. 28 MAJ - 17 JUNI Ånge Naturum,Borgsjöbyn: Björn Gimstedt, Sundsvall, Smide. JUNI Månadsutställning i Biblioteket, Centralhuset: Bengt Andersson, Smide och knivar. 2 JUNI Träslaget, Brännbollstävling med fest på Ishallen under kvällen. 12 JUNI - 2 JULI Utställning i Biblioteket, Centralhuset: Reneé Person- Livh, Akvareller och akryl. 18 JUNI Utställning och försäljning av konst och konsthantverk, Sockenmagasinet i Borgsjö. 18 JUNI - 1 JULI Ingela Hansson Torpshammar, Vävning och försäljning av mattor m.m. Anna Gertsson-Granberg, Ånge, Linkläder och hantverk. 23 JUNI Premiär på ett nytt lustspel på Borgsjö Hembygdsgård. 27 JUNI Kaskiafton på Kåtalempi, Hjältanstorp. 29 JUNI - 15 JULI Musik längs Ljungan, Kulturfestival från Haverö till Torp. 30 JUNI Borgsjön runt, Sveriges vackraste låglandsvandring, 19 km. 30 JUNI Bymilen, Borgsjö. Du som vill lära dig att SPELA NÅGOT INSTRUMENT! Ånge Musikskola erbjuder INSTRUMENTAL UNDERVISNING från och med åk 3 till och med gymnasiet. Nu är det dags att anmäla sig till nästa läsår. Anmälningsblanketter finns på följande ställen: Samservice i Fränsta Kommuninformationen i Ånge Biblioteket i Ånge Musikskolans expedition Skolornas expeditioner Musikskolans lärare Anmälan skickas till: Ånge Musikskola, Box 116, ÅNGE. Frågor och information genom Musikskolans expedition, tel SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 APRIL Ånge kommuns informationstidning för medborgarna i Ånge kommun. ADRESS Ånge kommun Ånge E-POST FAX ANSVARIG UTGIVARE Göran Fjellström REDAKTÖR Kristina Kamsten Tel Pernilla Ehn Tel TEXT Kristina Kamsten Pernilla Ehn Håkan Strandell FOTO Bo Ångström Kristina Kamsten Pernilla Ehn GRAFISK FORMGIVNING Idé & Reklam Tel TRYCK Dala Demokraten Tel

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

en spänstig entreprenör sid 8

en spänstig entreprenör sid 8 SePtemBer 2006 Peo Jönis tar över torpshammars herrgård sid 4 Bra idé gav Ångeföretag seger sid 6 en spänstig entreprenör sid 8 framti d Ång e september 2006 1 informationstidning till alla HUSHÅll OcH

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 OKT 2010 Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 DENNA TIDNING ÄR EN DEL AV PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING

Läs mer

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS 2004 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN JUNI 2005 Kampanj lockar Märstabor till Ånge kommun sid 4 Wakeboard-SM i Torpshammar sid 8 Glad sommar! INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005 1 NOTERAT

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se

Kontakten. Musik i sommar. Klassrum i skogen? Rivning i Deje s 12. forshaga.se Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 3 juni 2010 forshaga.se Klassrum i skogen? Följ med till skolskogen där teori och praktik ska samspela. s 11 Musik

Läs mer

Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN

Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN Fördel Ånge KOMMUNMAGASINET NR 2 2002 - EN INFORMATIONSTIDNING FRÅN ÅNGE KOMMUN HÄR FINNS TID FÖR NJUTNING Eva och Kjell Envall är en av var ingen svårighet alls berät- Huset var precis det vi hade Eva.

Läs mer

VEM VINNER? företag 2012

VEM VINNER? företag 2012 företag 2012 KATEGORI Årets Marknadsförare KATEGORI Årets Företagare VEM VINNER? KATEGORI Årets Nyföretagare KATEGORI Årets Innovatör ÅRETS FEST MED PRISUTDELNING ONSDAG 29 FEBRUARI KL 18:00-24:00 STADSHUSET

Läs mer

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1

april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Nr 1 april 2012 Information från Torsby kommun öppet hus på alla grundskolor vindkraft i Torsby? medborgarundersökningen NR 1-2012 TORSBY NU 1 Innehåll LEDARE... 2 FIXARTJÄNSTEN HJÄLPER TILL... 3 UKM-FESTIVAL

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten

01-2014. Sveriges grönaste lägenheter. Välkommen till Vitsippan TAPETSERA SOM ETT PROFFS. Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten TAPETSERA SOM ETT PROFFS SIDAN 7 # 01-2014 NYHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR KOPPARSTADENS HYRESGÄSTER Stör ej: Så jobbar vi med tryggheten SIDAN 3 Välkommen till Vitsippan SOCKOR OCH SPA I SVÄRDSJÖ SIDAN 5

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001

VÄRDSNYHETER. Sid 10. Sid 14-15. Sid 16 SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN... ... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 NUMMER 22001 NUMMER 22001 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER SPELA BANDY INNE ÄR KUL MEN...... SIRIUSGATAN VINNER OCKSÅ PÅ ANNAT. 3-4 KUNDTJÄNST FÖR ALLA NÄSTAN JÄMT Sid 10 BYGG DITT EGET BLOMSTERBORD

Läs mer

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID

äldreliv Ett gott om Täby FRAMTID NR 4, DECEMBER 2012 7 frågor om Täby Aktuellt En oas för ungdomar FRAMTID Så skapas framtidens jobb Ett gott Täbys seniorer mår bra. Det visar kommunens uppsökande verksamhet som startade 2008. Följ med

Läs mer

Nya fullmäktige. Musikskolan. Näringslivet tycker till om kommunen. magasinet. Vårdprogrammet åter på Karlberg. en svängig väg till gemenskap

Nya fullmäktige. Musikskolan. Näringslivet tycker till om kommunen. magasinet. Vårdprogrammet åter på Karlberg. en svängig väg till gemenskap magasinet Åmåls UTGIVET AV ÅMÅLS KOMMUN #7 NOVEMBER 2014 Näringslivet tycker till om kommunen Musikskolan Sid 20-21 Vårdprogrammet åter på Karlberg Tillbaka efter 10 år Sid 25 en svängig väg till gemenskap

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer