Norrköping. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland"

Transkript

1 Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil:

2 Innehållsförteckning Sammanfattande statistik... 3 ABF... 4 Bilda... 7 Folkuniversitetet Ibn Rushd Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan NBV Sensus Studiefrämjandet Vuxenskolan... 47

3 Norrköping ABF Bilda FU SFR SV NBV MBSK Sensus IR KBV Summa STUDIECIRKEL Antal arrangemang Antal Studtim Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska Studietimmar målgrupper Invandrare Funktionsh ANNAN GRUPPVERKSAMHET Antal arrangemang Antal Studtim Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska Studietimmar målgrupper Invandrare Funktionsh KULTURPROGRAM Antal arrangemang Antal Studtim, 9/arr Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska TOTALT Antal arrangemang Bidragstimmar volym Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska Bidragstimmar målgrupper Antal unika deltagare i studiecirkel Antal unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet Källa: SCB 3

4 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2012 i Norrköpings kommun Kontaktuppgifter Studieförbund: Arbetarnas Bildningsförbund Kontaktperson: Göran Lundström Adress: Storgatan 24, Linköping Telefon: E-postadress: Plusgiro/bankgiro: Lokal verksamhet Deltagare i kulturprogram Unika deltagare i folkbildning Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Ekonomi 2012 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader

5 Verksamhetsbeskrivning 2012: Vår fasta bas i Norrköping är Bergslagsgården, Västgötegatan 25 där vårt kontor ligger och där vi har en viktig del av våra verksamhetslokaler. Allmänt om verksamheten Efter ett tydligt trendbrott 2011 med ökad verksamhet inom samtliga tre viktiga kategorier av målgrupper som är centrala för oss, har utvecklingen fortsatt 2012, med ett ur vår utgångspunkt mycket gott resultat även 2012, kanske över vår förväntan t.o.m. 46 % är en siffra som inte minst sätter viss press på vår resultaträkning med tanke på stödsystemens konstruktion där intäkterna inte kommer omedelbart vilket kostnaderna gör. Det är främst i kompisgrupper och fristående föreningar som verksamheten ökar. Vi vill särskilt notera Verksamhet tillsammans med rap och hiphop kollektivet Killahsound Studios där man arbetar med allt från studioteknik till musikproduktion, dans och video har vi sett som ett viktigt samarbete med utgångspunkt från hur vi prioriterar målgrupper, och hur vi vill bidra med folkbildningens förtjänster när det gäller inte minst yngre människors förutsättningar att växa och utvecklas i demokratiska processer och i interaktion med samhället på olika sätt. Vi ser också glädjande ökning inom sektorn Bostad och Invandrare vilket ligger i linje med vår strategi om vart vi bäst kan möta våra målgrupper och bidra med folkbildning under devisen mest till de som fått minst. Vi noterar också viss ökning under områdesrubriken politik. Vi har fortsatt satsat betydande resurser tillsammans med våra partners Hyresbostäder, Arbetsförmedlingen, Marieborgs folkhögskola och Migrationsverket i det s.k. Portalensamarbetet i Hageby. Portalen är en pilotsatsning för oss och som vi gärna ser kan utvecklas även i andra bostadsområden vartefter. Kontexten för samarbetet är människors egenförsörjning vilket finns som en central del i vår verksamhetsidé. Ungdomsverksamhet I vår verksamhet 2012 riktad till ungdomar mellan år har det tematiskt handlat om folklig dans, fackliga frågor, pedagogik och metodik och föreningskunskap motsvarande närmare studietimmar. 200 studietimmar folklig dans har också genomförts i åldersgruppen 6 13 år. Därutöver har en rad kulturarrangemang genomförts I åldersgruppen 6-13 som lockat 459 deltagare och i åldersgruppen år deltagare Ämnesbeskrivning (de fem största ämnesområdena) Ämne Studietimmar Sång och musik i grupp 6404 Folklig dans 2892 Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning 2413 Arrangörskap (turism, resor och fritid) 2380 Instrumentalmusik ensemble

6 Verksamhetsplan 2013 ABFs verksamhet i länet och därmed i varje kommun utgår från fyra utmaningar som identifierats: Motverka klassamhället Kultur för alla Stärka folkrörelserna Livslångt lärande Med utmaningarna som grund har representantskapet beslutat om en sammanhållen strategi för ABFs arbete, där den bärande faktorn är verksamhetsiden: ABF ger människor förutsättningar Att utöva egenmakt i sitt vardagliga liv Att vara delaktig i ett uppkopplat samhälle Att kunna hantera arbetsmarknadens villkor och föränderlighet Att delta i gränsöverskridande möten, etniska och kulturella Att verka för tolerans och ett samhälle fritt från rasism Mot den här bakgrunden är vår utgångspunkt att fysiskt möta människor bland våra medlemsorganisationer och allmänheten i varje kommun i syfte att identifiera olika behov och erbjuda våra folkbildningsverktyg som stöd att tillgodose dessa behov. Utöver detta finns att tillgå alla former av traditionella ämnen inom språk, humaniora, kultur, fritid, data etc. som kan efterfrågas av oss som studieförbund. Vi utgår från att människor ska definiera sina egna behov och där vi efter bästa förmåga tillhandahåller verktygen för att hantera dessa. Vi vill aktivt sträva bort ifrån den instrumentella synen att folkbildning är en aktivitetet bland andra, där vi definierar människors behov och formulerar färdiga lösningar att konsumera som en vara eller en produkt. Folkbildning utgår från den enskilda människans behov, därför ställer denna grundläggande inställning också krav på vår fysiska närvaro och praktiska möten med människor. 6

7 7

8 Norrköpings kommun Verksamhet under 2012 Detta är en kortfattad beskrivning av Bildas profilområden och verksamhet i Norrköpings kommun. I verksamhetsberättelsen för Studieförbundet Bilda Sydöst kan du läsa mer om vår verksamhet i regionen. Kultur Här ryms musik, film, foto, konserter, hantverk och dans i en mängd former. Kulturarbetet drivs i egen regi och i samarbete med våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Ett stort, spännande och kreativt område där vi arbetar utifrån deltagarnas behov. Exempel på verksamhet: Vi har under året haft flertalet studiecirklar med rock/ pop/jazz och körgrupper t.ex. tonårskören Acquire. Vi har haft arrangemangscirkel med FIN (Folkmusik i Norrköping) Vi har haft olika hantverkscirklar i bl.a. akvarellmålning och träslöjd. Vi har haft flera studiecirklar i dans, många som riktat sig mot barn och ungdomar bl.a. i S:ta Maria församling. Flera konsertarrangemang har ägt rum under året bl.a. lunchkonserter i Immanuel och i samarbete med Arbetarnas museum. Vi har under år 2012 erbjudit studiecirklar i hur man använder Photoshop och tar bilder med digital systemkamera. Ett flertal studiecirklar som i cirkelform gjort egna filmer har varit aktiva i Norrköping under år Vi har haft en skapandegrupp tillsammans med fritidsgården Fästet. Dialog Dialogen och folkbildningspedagogiken har en central roll inom Bilda. Här skapas goda möten med dialogen som grundpelare. Inom profilområdet finns folkhälsa, Folkbildning i vården och våra dialogkoncept MOD, Vuxendialog och Ung Dialog, vilka anpassas efter behov och teman. Exempel på verksamhet: Vi har haft utbildningar i ledarskap. I Skärblacka har vi haft ett folkhälsoprojekt, en öppen aktivitet. I Korskyrkan i Norrköping har vi haft en föräldra-barngrupp. En föreläsning om ätstörningar med Maja Engström ägde rum i mars. Våga vara förälder - en föreläsning med Alf B Svensson på Vikbolandet. Digidel på stadsbiblioteket, studiecirklar i digitalt lärande. Internationellt Bilda vill öka kunskapen och förståelsen för situationen i olika delar av världen. Sedan flera år har Bilda ett studiecenter i Jerusalem - Swedish Christian Study Centre, dit vi arrangerar olika resor. På hemmaplan arbetar vi med internationella frågor i form av studiecirklar och kulturarrangemang. Exempel på verksamhet: Föreläsning om situationen i Israel/Palestina med Katarina Linderborg. Föreläsning om folk utan land av Isa Gabor. Föreläsning om kristnas svårigheter i Irak med Louay Ayoub Suleiman. Ortodox bildning och kultur Inom Ortodox bildning och kultur bedrivs folkbildningsverksamhet i de ortodoxa och orientaliska församlingarna med särskilt satsning och fokus på ledarutveckling och bevarande av kyrkospråket. Exempel på verksamhet: Sång och musikcirklar. Språkcirklar för barn och ungdomar. Hantverkscirklar. Matlagningscirklar. Drama/teatercirklar. Studiecirklar för diakoner. Studieverksamhet på barn och ungdomsläger. Läxhjälp för högstadie- och gymnasieelever tillsammans med SAAF (Syrianska arameiska akademiska föreningen) Flertalet kulturarrangemang med varierade teman och föreläsningar. Bibelstudier för ungdomar. Bildning och kultur i frikyrkorna Vi har ett uppdrag att vara en studie- och bildningsresurs för våra medlemsorganisationer. Verksamheten utgår från medlemsorganisationernas behov. Gemensamma kultur- och bildningssatsningar sker där en eller flera av våra medlemsorganisationer samverkar med oss. Exempel på verksamhet: En föreläsningsserie med temat - Kan man tro på allt som står i Bibeln? Alpha och Betakurser grundkurs i kristen tro. Många olika samtalsgrupper för både vuxna och ungdomar. 8 Fortsättning på nästa sida.

9 En mängd olika kulturarrangemang har genomförts i våra medlemsorganisationer såsom adventskonsert, cafékvällar med sång, kvinnofrukostar och torgkaffe med underhållning m.m. Scoutverksamhet för barn och ungdomar. Samtalsgrupper för ungdomar. Katolsk bildning och kultur Inom Katolsk bildning och kultur arbetar vi för att möjliggöra och stärka folkbildningsarbetet i församlingar, rörelser, organisationer och grupper i Stockholms katolska stift (stiftet). Verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede och fokus ligger på att Bildas folkbildningsarbete förankras i stiftet. Exempel på verksamhet: Samtalscirklar i trosfrågor bl.a. Katolska kyrkans lära. Studiecirkel i körsång bl.a. S:ta Birgittas kammarkör. Arbetslöshets- och integrationsarbete Med vårt arbete för arbetslösa skapar vi förutsättningar och nya möjligheter till arbete och studier och genom vårt integrationsarbete vill vi öka möjligheterna för flyktingar och invandrare att känna sig hemma i det svenska samhället och påverka sin egen livssituation. Arbete med arbetslösa/långtidssjukskrivna i Missionskyrkan i Skärblacka i form av studiecirklar i bland annat textil och hantverk, matlagning och folkhälsa. En bred folkbildningsverksamhet Det är viktigt för oss att utifrån olika behov möjliggöra och stödja människors utveckling genom vårt folkbildningsarbete. Vi önskar att varje deltagare i vår verksamhet ska uppleva att Bilda erbjuder frizoner, där de kan delta i bildnings- och kulturarbete som skapar perspektiv. Detta utifrån vårt uppdrag i kyrka och samhälle, med våra profilområden och med livsåskådningsfrågor i fokus. Kontaktperson för Norrköpings kommun: Lotta Dahm, Sandbäcksgatan 19, Linköping tel: , mob: Norrköping Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Antal arr. Antal delt. Antal tim

10 Norrköpings kommun Verksamhetsplan 2013 I verksamhetsplanen för Studieförbundet Bilda Sydöst kan du läsa mer om vår verksamhet i regionen. Detta är en kortfattad beskrivning av Bildas profilområden och verksamhet i Norrköpings kommun. Studieförbundet Bilda Sydöst bedriver folkbildning i tillsammans med medlemsorganisationer, samverkanspartner och i egen regi. Det är viktigt för oss att utifrån olika behov möjliggöra och stödja människors utveckling genom vårt folkbildningsarbete. Vi önskar att varje deltagare i vår verksamhet ska uppleva att Bilda erbjuder frizoner, där de kan delta i bildnings- och kulturarbete som skapar perspektiv. Detta utifrån vårt uppdrag i kyrka och samhälle, med våra profilområden och med livsåskådningsfrågor i fokus. Vi arbetar utifrån fem profilområden: Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Ortodox bildning och kultur samt Katolsk bildning och kultur. Utöver dessa profiler arbetar vi även utifrån våra stödfunktioner Ledarutveckling och Mellanöstern. I Norrköpings kommun bedriver vi verksamhet i egen regi och i samverkan med de flesta frikyrkoförsamlingar i kommunen, de ortodoxa församlingarna, Katolska kyrkan, Norrköpings kommun och olika kulturföreningar. Kultur Här ryms musik, film, foto, hiphop, hantverk, konserter och dans i en mängd former. Kulturarbetet drivs i egen regi och i samarbete med våra medlemsorganisationer. Ett stort, spännande och kreativt område där vi arbetar utifrån deltagarnas behov. Kultur är allt det som genom en mängd konstnärliga uttrycksformer får människor och sammanhang att växa och utvecklas. Vi ska erbjuda våra ledare och deltagare kompetensutveckling. Vi ska fortsätta vårt samarbete kring olika arrangemang på Arbetarnas museum. Tillsammans med Folkmusikföreningen i Norrköping arrangerar vi olika arrangemang med dans till levande musik. Dialog Att delta i en dialog innebär intresse och ödmjukhet inför det obekanta. En vilja att lyssna till den andres berättelse och att själv bidra med sina egna erfarenheter. Inom profilområdet finns folkhälsa, ung dialog, mångfald, lärande på nätet, klimatfrågor och folkbildningen i vården. Vi erbjuder flera olika dialogkoncept som anpassas efter behov och teman; som ledarutbildningar, Ung dialog, Vuxendialog, MOD (Mångfald och dialog), Familjeverkstan och konflikthantering. Vi ska stödja och stimulera arbetet och verksamheten kring lärande och ledarskap i samverkan med våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Vi ska ge redskap för att stärka människor i sitt identitetsskapande och se till att fler får möjlighet att utvecklas med dialogen som förhållningssätt. Detta gör vi genom att erbjuda cirklar och utbildning som ger möjlighet till nya perspektiv i till exempel synen på föräldraskap eller ledarskap. Vi ska under verksamhetsperioden utveckla arbetet med folkhälsa i regionen. Bildning och kultur i frikyrkorna Vi samverkar med våra frikyrkliga medlemsorganisationer i ett stort bildnings- och kulturarbete, där vi utgår från olika behov och förutsättningar. Ofta får de lokala förutsättningarna vara tongivande. Tillsammans med församlingar, föreningar och kårer är Bilda med och stärker och utvecklar verksamheten. Vi ska fortsätta arbetet med att skapa studiecirklar inom tro och teologi och vidareutveckla smågruppsverksamheten inom församlingarna, där samtal kring tro och livsåskådning äger rum. Vi ska utveckla vårt arbete med kulturprogram, bl a föreläsningar, konserter och vernissager, i samverkan med våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Vi ska fortsätta jobba med körverksamhet, barnmusik och spädbarnsmusik i olika församlingar. Vi kommer att i samverkan med medlemsorganisationer arbeta med föreläsningar och konserter med livstolkning 10 som grund. Under 2013 ska vi fortsätta utveckla konceptet pilgrimsvandringar. Vi ska jobba med att ha mentors/ledarutbildningar för ledare i samtalgrupper och styrelser. Vi kommer att fortsätta och fördjupa samverkan med medlemsorganisationerna kring arbetet med bl.a. flyktingar och långtidssjukskrivna. Ortodox bildning och kultur Inom Ortodox bildning och kultur bedrivs folkbildning tillsammans med de ortodoxa kyrkorna med särskilt fokus på teologi, kyrkomusik, klassiska språk och församlingsutveckling. Genom profilområdet Ortodox bildning och kultur vill vi lyfta fram det östkyrkliga studiet och de olika traditioner som idag finns representerade i Sverige. Vi ska erbjuda ledarutbildningar för nya och befintliga ledare. Vi ska vidareutveckla söndagsskoleverksamheten inom ortodox tro och teologi. Vi ska utveckla arbetet med det klassiska kyrkospråket, Leshono suryoyo. Vi ska utveckla verksamheten inom kyrkomusiken genom att utbilda diakoner och ledare. Vi ska utveckla arbetet med orientalisk ortodoxa kulturprogram i samverkan med våra medlemsförsamlingar. Katolsk bildning och kultur Genom verksamheten i Katolska kyrkan vill vi verka för att fördjupa kunskap om tron och det kristna livet, bredda engagemanget och förbättra undervisningen av barn och ungdomar såväl som vuxna. Verksamheten har en genuint mångkulturell prägel. Här möts människor från vitt spridda kulturer för samtal och utbyte. Vi ska fortsätta att utveckla vår befintliga verksamhet i de katolska församlingarna samt skapa nya kontakter med församlingar och föreningar. Vi ska vara en resurs för ledarutbildningar Vi ska fortbilda smågruppsledare genom vårt ledarutvecklingsprogram Lära för att Leda. Vi kommer att utveckla och göra en satsning på kvinnogrupper med utländsk härkomst, som kommer att fortsätta på ett större plan under 2013 och framöver. Vi kommer fortsätta arbetet med de orientaliska ungdomarna i form av ledarutveckling. Ledarutveckling Vi erbjuder våra ledare ledarutbildningar enligt Bildas koncept Lära för att leda. Det innebär introduktionssamtal för nya cirkelledare, grundledarutbildning och möjlighet till fördjupningskurser. Kontaktperson för kommunen: Lotta Dahm tel: ,

11 11

12 12

13 13

14 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2012 i Norrköpings kommun Kontaktuppgifter Norrköpings kommun Studieförbund: Kontaktperson: Adress: Folkuniversitetet Åsa Forsman Klostergatan 49, Linköping Telefon: E-postadress: Plusgiro/bankgiro: bg Lokal verksamhet i Norrköping Studiecirkelverksamhet: Antal studietimmar och Annan folkbildningsverksamhet: Antal studietimmar och Kulturprogram: Antal arrangemang och Antal unika personer inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Antal deltagare i kulturprogram Verksamhetsbeskrivning 2012 Norrköpings kommun Folkuniversitetet bedriver en omfattande verksamhet med kulturarrangemang, studiecirklar öppna för allmänheten och samarbeten med olika föreningar. Under 2012 har vi bibehållit den ganska kraftig ökning i antal timmar vi gjorde under Kulturarrangemangen är ungefär de samma. Kvalitetsarbete Under 2012 fortsatte kvalitetsarbetet och vårt ISO-certifikat samt miljödiplomering reviderades. Kulturarrangemang Vi samarbetar med ett stort antal kulturföreningar och institutioner. På stadens museer driver vi öppna kreativa verkstäder för barn t.ex. Kreativ verkstad på Arbetets museum, Krumeluren på Norrköpings konstmuseum och Grå Husets verksamhet på Norrköpings stadsmuseum. Vi är också aktivt medverkande i museernas föreläsningsverksamhet. Nya samarbeten 2012 har bl.a.varit Antikvariatet samt Föreningen Gamla stan i Norrköping. 14

15 Ett av Folkuniversitetets mål är att bedriva forskningsinformation, att vara en länk mellan universitetet och allmänheten. Vi har därför ett väletablerat samarbete med Linköpings universitet här i Norrköping där vi under året ordnat föreläsningar om stadsbebyggelse under namnet Barfotauniversitetet. Andra exempel på samarbeten är med Konstforum och Norrköpings berättarsällskap. Verksamhet för barn- och ungdomar Nedan följer några exempel. Enskild undervisning i piano, keyboard och sång från 5 år samt enskild undervisning och studiecirklar i gitarr 8-12 år. Keramikcirklar för barn. Totalt involverar detta över 100 deltagare/ år. I dansverksamhet för barn under 14 år har vi mer än 60 studiecirklar. Tillsammans med andelen ungdomar mellan år som deltar i gruppen blandat med unga vuxna är det ca deltagare per år. Inom dansen arrangerar vi också dansläger, dansresor, dansuppvisningar, "dance til you drop" m fl arrangemang som involverar många ungdomar. Till detta kommer en mängd mindre dansuppvisningar. Vi samarbetar med flera föreningar som har cirkelverksamhet bl.a Kultur och vänskap (irakisk förening), Bosniska föreningen, Centro Cultural Bolivia, alla med flera cirklar som vänder sig till barn och ungdomar. Tillsammans med teatergrupperna Papanella och Teater Pelikan har vi föreställningar där målgruppen är små barn, över året ett 20-tal föreställningar. Tillsammans med Arbetets museum har vi workshops i form och öppna verkstäder som vänder sig till familjer där huvuddelen av deltagarna är barn och ungdomar. Här följer utdrag ur vårt gemensamma måldokument "Samverkan mellan Arbetets museum och Folkuniversitetet är ett exempel på hur ett studieförbund och ett nationellt museum gemensamt kan verka för att bredda kulturintresset i samhället och öka delaktigheten. Här ges barn och vuxna möjlighet att skapa tillsammans." Totalt under ett år har vi ca 250 workshops med flera tusen besökare. Folkuniversitetet bedriver också barn- och ungdomsverksamhet i Öppna verkstäder tillsammans med Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings konstmuseum där vi också har länsprojektet Öppen bildverkstad för barn samt temaveckor tillsammans med Norrköpings stadsbibliotek. Vuxna med funktionshinder Den verksamhet vi under många år bedrivit för vuxna med funktionshinder upphörde under Språk Folkuniversitetet har ett brett utbud av cirklar inom språk. Förutom de mer traditionella språken som engelska, tyska och franska, har vi sett ett större intresse för spanska, italienska och svenska för invandrare. 15

16 Musik, teater, dans, konst och hantverk En stor del av vår verksamhet ligger inom det estetiska området. Cirklarna inom konst har varit populära och inom hantverk har möbeltapetsering och keramik varit välbesökt medan silversmidet tappat lite. Dansen är en verksamhet som stadigt ökat under de senare åren. Samarbeten med föreningar Även om Folkuniversitetet inte har några medlemsorganisationer samarbetar vi med många föreningar i Norrköping. Under 2012 bibehöll vi den ökningen vi gjorde under Den största är Senioruniversitetet som bedriver en mängd öppna studiecirklar och kulturarrangemang. Under 2012 fortsatte vi med de mycket populära studiecirklarna där personer som vill lära mer om svenska språket och samhället träffas i smågrupper med cirkelledare för att diskutera och förbättra sin svenska. Verksamhetsplan 2013 Norrköpings kommun Folkuniversitetet bedriver en omfattande verksamhet med kulturarrangemang och studiecirklar öppna för allmänheten samt bildningsverksamhet inom olika föreningar. Enligt vår 3-årsplan ska vi inom folkbildningen arbeta med ett ständigt attraktivt och nyskapande innehåll i den öppna kursverksamheten. Vi ska kommande år prioritera ungdomsverksamhet och integration. Kulturarrangemang Under 2013 har vi som mål att bibehålla den verksamhet och volym vi hade året innan tillsammans med stadens kulturföreningar och museer. Ett av Folkuniversitetets mål är att bedriva forskningsinformation och samarbetet med Linköpings universitet här i Norrköping fortsätter. Verksamhet för barn- och ungdomar De satsningar vi gjort tidigare bibehålls. För mer detaljer se verksamhetsbeskrivningen för I vårt kursprogram kommer vi ha egna sidor för ungdomsverksamhet i ett försök att lyfta fram den. Språk Folkuniversitetet har ett brett utbud av öppna cirklar inom språk. Den vikande trenden för språk som vi sett under 2010 och 2011 vände lite under Vi kommer satsa på mer attraktiva upplägg och bättre marknadsföring. Musik, dans, foto, konst och hantverk Vår största enskilda verksamhet inom öppna kurser är dans där vårt mål är att behålla eller öka den verksamhet vi har, bl.a. har vi planerat en dansuppvisning i Hörsalen samt ett sommardansläger för ungdomar. 16

17 Under senare år har vi successivt tappat deltagare inom konstområdet. Under 2011 gjorde vi en satsning som gav resultat och under 2012 bibehöll vi det vi uppnått. Silversmide och keramik är populära även om vi under 2012 sett en minskning av silversmidet, vi kommer 2013 arbeta för att återta tidigare volym. Musiken kommer, tack vare nya kursupplägg och bättre lokaler att kunna öka ytterligare under Samarbeten med föreningar Under 2013 kommer vi som nämnt ovan prioritera integration och eftersom många av våra föreningssamarbeten har grupper med många invandrare hoppas vi utföra kvalitativa insatser. Ämnesfördelning Norrköpings kommun 2012 Ämnen Antal arr Antal tim Antal delt. Studiecirklar: Handikappverksamhet Svenska Moderna språk Övriga språk Metall Keramik Konst Teater Musik Dans Dans för barn Foto Övriga I samverkan I samverkan * Övrig folkbildning Handikappverksamhet Moderna språk Metall Keramik Musik Dans Dans för barn Foto Övrigt I samverkan I samverkan * Kultur Forskningsinformation Föreläsningar Kultur Övrigt 3 20 I samverkan I samverkan * *Senioruniversitetet,RödaKorset,HemochSamhälle/Aktivakvinnor 17

18 Redovisning av verksamheten i: Norrköping Verksamhetsåret 2012 Ansökan om bidrag verksamhetsåret: 2013 Studietimmar: Annan folkbildningsverksamhet: 104 Cirklar: 624 Studietimmar: varav målgrupp: studietimmar: deltagartimmar: invandrarverksamhet basämnen funktionshinder Kulturverksamhet: antal arr: 622 volymtimmar: INTÄKTER: Kommunbidrag Landstingsbidrag 0 Statsbidrag EU-bidrag Handikappbidrag 0 Övriga bidrag 0 Övriga intäkter Finansiella intäkter 0 Summa intäkter KOSTNADER: Direkta kurskostnader Löner och ersättningar Lokal- kontors och kommunikationskostnader Övriga administrationskostnader Marknadsföringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Linköping FOLKUNIVERSITETET PG , BG Åsa Forsman Biträdande avdelningschef

19 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2012 i Norrköping kommun Kontaktuppgifter Studieförbund: Ibn Rushd Norra Götaland - Östergötland Kontaktperson: Abdirahman Musse Adress: Skäggetorps centrum 1A, Linköping Telefon: mobil : E-postadress: Plusgiro/bankgiro: Lokal verksamhet Studiecirkelverksamhet: Antal studietimmar 2011 och 2012:1418 resp.160 Annan folkbildningsverksamhet: Antal studietimmar 2011 och 2012: 1872 resp.827 Kulturprogram: Antal arrangemang 2011 och 2012:. 36 resp.27 Antal unika personer inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet 2012: 137 Antal deltagare i kulturprogram 2012: 1155 Bifogas med redovisningen: Verksamhetsbeskrivning 2012 (sida 2 i mallen) Verksamhetsplan 2013 (sida 3 i mallen) Ämnesfördelning (vilka ämnen ni har jobbat med och var) Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse Skickas digitalt till senast den 15 april!) Underskrivet kommunsammandrag (uppgifter om studiecirkelverksamhet, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram, originalhandling skickas så att Bildningsförbundet har detta tillhanda senast den 15 april!) Bildningsförbundet Östergötland Repslagaregatan Linköping 19

20 Verksamhetsbeskrivning 2012: Ibn Rushd är ett islamiskt studieförbund. Demokrati och ett demokratiskt förhållningssätt är en självklar del av vårt arbete. Vår verksamhet grundar sig i vår vision. VISION Att berika samhället med insikten om att islam är en självklar del av Sverige. Att skapa ett arbetsklimat där alla anställda och förtroendevalda kommer till sin rätt. Att arbeta för våra medlemmar och deras behov. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är det viktiga basarbetet med lokala föreningar som vårt statsbidrag grundar sig på. Oavsett tankar och önskemål om egen kursverksamhet eller deltagande i större projekt så måste basarbetet med nödvändighet prioriteras. Som anordnare av cirklar, kulturprogram och annan folkbildning i samverkan med våra föreningar har distriktet ansvar för att detta basarbete håller hög kvalitet i förhållande till Folkbildningsrådets regler och riktlinjer. Denna kvalitet har två delar. En administrativ del där all verksamhet ska registreras in i minsta detalj med hjälp av ett fastställt blankett- och rapporteringssystem som alla måste använda. Dessa rapporter måste lämnas i rätt tid, vara fullständigt ifyllda och tydliga samt överensstämma med sina bifogade underlag. Den andra delen är den kontakt och det stöd studiekonsulenterna har möjlighet att ge föreningarna för att verksamhet och rapportering av god kvalitet ska kunna genomföras. Cirkelledarutbildning är mycket viktigt i detta sammanhang, både för Ibn Rushds eget kvalitetsarbete och för föreningarna. 5 studiecirkelledare från Norrköping har fått cirkelledare utbildning. Ett viktigt kvalitetsarbete i sig och en förutsättning för bra verksamhetsplanering är också ett system för bra dokumentation. Under perioden har en systematisk dokumentation av distriktet påbörjats i och med arbetet med kartläggningen. En förutsättning för kvalitet i konsulenternas basarbete är att de har tillgång till bra verktyg för detta arbete. Dessa verktyg är, förutom egen kunskap och kompetens, Ibn Rushds och distriktets egna fastställda rutiner, informationsmaterial och blanketter. Arbete med föreningarna Studiekonsulenterna har under året gjort besök hos föreningarna och många representanter för föreningarna har besökt våra lokalkontor. Ständiga kontakter sker också via telefon, e- post och brev. Hur arbetet ser ut vid dessa kontakter beror mycket på vilka föreningarna är och deras olika behov av stöd och hjälp. Man kan dela upp arbetet i följande huvudområden: Information, stöd och rådgivning kring den administrativa rapporteringen av verksamhet. Hjälp och stöd för att kunna starta och genomföra cirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Planering och genomförande av cirkelledarutbildning. Hjälp och stöd till nya föreningar kring praktisk föreningskunskap och kontakter. Ibn Rushd spelar en viktig roll både när det gäller språkhjälp och för att förklara de formella regler som gäller för förening. Med denna hjälp har t.ex. flera föreningar kunnat skaffa egna lokaler där folkbildning nu bedrivs. 20

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland

Årsredovisning 2013. Verksamhetsberättelse och bokslut. Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Årsredovisning Verksamhetsberättelse och bokslut Sensus Studieförbund Östergötland - Norra Småland Sensus uppgift Vi ger möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Statens stöd till studieförbunden

Statens stöd till studieförbunden Statens stöd till studieförbunden RiR 2011:12 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen

Dnr 2014/199-5. Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen Dnr 2014/199-5 Arbetsplan för utvärdering av folkbildningen MISSIV DATUM DIARIENR 2015-05-21 2014/199-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-04 U2014/7240/UC Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

FÖRSLAG. 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014. Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2011-10-04 KN-KUS11-271 40 Kulturplan Sörmland, 2012-2014 Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet

Läs mer

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan

ABF Skånes strategiska utvecklingsplan ABF Skånes strategiska utvecklingsplan för perioden 2013-2015 ABF en idérörelse Arbetarnas Bildningsförbund är en radikal idérörelse och en bred folkbildningsorganisation. Innehåll ABF Skånes strategiska

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare

SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare SST Rapport 2013: Ledarskaps- och kompetensutveckling för trossamfundens ledare Slutversionen av SSTs redovisning av regeringsuppdraget rörande analys av behovet av och förslag till återgärder angående

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall

Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall 1(36) Mall slutredovisning av projekt version 3 Datum 2012-06-18 Beslutsnummer 2012-70 Slutredovisning av projekt i integrationsfonden, handledning och mall Slutredovisning Slutredovisningen av ert projekt

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND

REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND FÖRSLAG 2010-11-03 REGIONAL KULTURPLAN 2011-2013, REGION GOTLAND Detta förslag har godkänts av Kultur- och fritidsnämnden 2010-11-01 och överlämnas härmed till Kommunstyrelsen för behandling inför antagande

Läs mer