Norrköping. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2012. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland"

Transkript

1 Studieförbundens verksamhet 2012 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil:

2 Innehållsförteckning Sammanfattande statistik... 3 ABF... 4 Bilda... 7 Folkuniversitetet Ibn Rushd Kulturens Bildningsverksamhet Medborgarskolan NBV Sensus Studiefrämjandet Vuxenskolan... 47

3 Norrköping ABF Bilda FU SFR SV NBV MBSK Sensus IR KBV Summa STUDIECIRKEL Antal arrangemang Antal Studtim Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska Studietimmar målgrupper Invandrare Funktionsh ANNAN GRUPPVERKSAMHET Antal arrangemang Antal Studtim Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska Studietimmar målgrupper Invandrare Funktionsh KULTURPROGRAM Antal arrangemang Antal Studtim, 9/arr Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska TOTALT Antal arrangemang Bidragstimmar volym Antal deltagare med funktionsnedsättning invandrare m brist i svenska Bidragstimmar målgrupper Antal unika deltagare i studiecirkel Antal unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet Källa: SCB 3

4 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2012 i Norrköpings kommun Kontaktuppgifter Studieförbund: Arbetarnas Bildningsförbund Kontaktperson: Göran Lundström Adress: Storgatan 24, Linköping Telefon: E-postadress: Plusgiro/bankgiro: Lokal verksamhet Deltagare i kulturprogram Unika deltagare i folkbildning Studiecirkelverksamhet: Studietimmar Annan folkbildningsverksamhet: studietimmar Kulturprogram: Antal arrangemang Deltagare inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Ekonomi 2012 (belopp anges i kr) Bidrag från kommunen Verksamhetskostnader

5 Verksamhetsbeskrivning 2012: Vår fasta bas i Norrköping är Bergslagsgården, Västgötegatan 25 där vårt kontor ligger och där vi har en viktig del av våra verksamhetslokaler. Allmänt om verksamheten Efter ett tydligt trendbrott 2011 med ökad verksamhet inom samtliga tre viktiga kategorier av målgrupper som är centrala för oss, har utvecklingen fortsatt 2012, med ett ur vår utgångspunkt mycket gott resultat även 2012, kanske över vår förväntan t.o.m. 46 % är en siffra som inte minst sätter viss press på vår resultaträkning med tanke på stödsystemens konstruktion där intäkterna inte kommer omedelbart vilket kostnaderna gör. Det är främst i kompisgrupper och fristående föreningar som verksamheten ökar. Vi vill särskilt notera Verksamhet tillsammans med rap och hiphop kollektivet Killahsound Studios där man arbetar med allt från studioteknik till musikproduktion, dans och video har vi sett som ett viktigt samarbete med utgångspunkt från hur vi prioriterar målgrupper, och hur vi vill bidra med folkbildningens förtjänster när det gäller inte minst yngre människors förutsättningar att växa och utvecklas i demokratiska processer och i interaktion med samhället på olika sätt. Vi ser också glädjande ökning inom sektorn Bostad och Invandrare vilket ligger i linje med vår strategi om vart vi bäst kan möta våra målgrupper och bidra med folkbildning under devisen mest till de som fått minst. Vi noterar också viss ökning under områdesrubriken politik. Vi har fortsatt satsat betydande resurser tillsammans med våra partners Hyresbostäder, Arbetsförmedlingen, Marieborgs folkhögskola och Migrationsverket i det s.k. Portalensamarbetet i Hageby. Portalen är en pilotsatsning för oss och som vi gärna ser kan utvecklas även i andra bostadsområden vartefter. Kontexten för samarbetet är människors egenförsörjning vilket finns som en central del i vår verksamhetsidé. Ungdomsverksamhet I vår verksamhet 2012 riktad till ungdomar mellan år har det tematiskt handlat om folklig dans, fackliga frågor, pedagogik och metodik och föreningskunskap motsvarande närmare studietimmar. 200 studietimmar folklig dans har också genomförts i åldersgruppen 6 13 år. Därutöver har en rad kulturarrangemang genomförts I åldersgruppen 6-13 som lockat 459 deltagare och i åldersgruppen år deltagare Ämnesbeskrivning (de fem största ämnesområdena) Ämne Studietimmar Sång och musik i grupp 6404 Folklig dans 2892 Samhälls- och beteendevetenskap, allmän inriktning 2413 Arrangörskap (turism, resor och fritid) 2380 Instrumentalmusik ensemble

6 Verksamhetsplan 2013 ABFs verksamhet i länet och därmed i varje kommun utgår från fyra utmaningar som identifierats: Motverka klassamhället Kultur för alla Stärka folkrörelserna Livslångt lärande Med utmaningarna som grund har representantskapet beslutat om en sammanhållen strategi för ABFs arbete, där den bärande faktorn är verksamhetsiden: ABF ger människor förutsättningar Att utöva egenmakt i sitt vardagliga liv Att vara delaktig i ett uppkopplat samhälle Att kunna hantera arbetsmarknadens villkor och föränderlighet Att delta i gränsöverskridande möten, etniska och kulturella Att verka för tolerans och ett samhälle fritt från rasism Mot den här bakgrunden är vår utgångspunkt att fysiskt möta människor bland våra medlemsorganisationer och allmänheten i varje kommun i syfte att identifiera olika behov och erbjuda våra folkbildningsverktyg som stöd att tillgodose dessa behov. Utöver detta finns att tillgå alla former av traditionella ämnen inom språk, humaniora, kultur, fritid, data etc. som kan efterfrågas av oss som studieförbund. Vi utgår från att människor ska definiera sina egna behov och där vi efter bästa förmåga tillhandahåller verktygen för att hantera dessa. Vi vill aktivt sträva bort ifrån den instrumentella synen att folkbildning är en aktivitetet bland andra, där vi definierar människors behov och formulerar färdiga lösningar att konsumera som en vara eller en produkt. Folkbildning utgår från den enskilda människans behov, därför ställer denna grundläggande inställning också krav på vår fysiska närvaro och praktiska möten med människor. 6

7 7

8 Norrköpings kommun Verksamhet under 2012 Detta är en kortfattad beskrivning av Bildas profilområden och verksamhet i Norrköpings kommun. I verksamhetsberättelsen för Studieförbundet Bilda Sydöst kan du läsa mer om vår verksamhet i regionen. Kultur Här ryms musik, film, foto, konserter, hantverk och dans i en mängd former. Kulturarbetet drivs i egen regi och i samarbete med våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Ett stort, spännande och kreativt område där vi arbetar utifrån deltagarnas behov. Exempel på verksamhet: Vi har under året haft flertalet studiecirklar med rock/ pop/jazz och körgrupper t.ex. tonårskören Acquire. Vi har haft arrangemangscirkel med FIN (Folkmusik i Norrköping) Vi har haft olika hantverkscirklar i bl.a. akvarellmålning och träslöjd. Vi har haft flera studiecirklar i dans, många som riktat sig mot barn och ungdomar bl.a. i S:ta Maria församling. Flera konsertarrangemang har ägt rum under året bl.a. lunchkonserter i Immanuel och i samarbete med Arbetarnas museum. Vi har under år 2012 erbjudit studiecirklar i hur man använder Photoshop och tar bilder med digital systemkamera. Ett flertal studiecirklar som i cirkelform gjort egna filmer har varit aktiva i Norrköping under år Vi har haft en skapandegrupp tillsammans med fritidsgården Fästet. Dialog Dialogen och folkbildningspedagogiken har en central roll inom Bilda. Här skapas goda möten med dialogen som grundpelare. Inom profilområdet finns folkhälsa, Folkbildning i vården och våra dialogkoncept MOD, Vuxendialog och Ung Dialog, vilka anpassas efter behov och teman. Exempel på verksamhet: Vi har haft utbildningar i ledarskap. I Skärblacka har vi haft ett folkhälsoprojekt, en öppen aktivitet. I Korskyrkan i Norrköping har vi haft en föräldra-barngrupp. En föreläsning om ätstörningar med Maja Engström ägde rum i mars. Våga vara förälder - en föreläsning med Alf B Svensson på Vikbolandet. Digidel på stadsbiblioteket, studiecirklar i digitalt lärande. Internationellt Bilda vill öka kunskapen och förståelsen för situationen i olika delar av världen. Sedan flera år har Bilda ett studiecenter i Jerusalem - Swedish Christian Study Centre, dit vi arrangerar olika resor. På hemmaplan arbetar vi med internationella frågor i form av studiecirklar och kulturarrangemang. Exempel på verksamhet: Föreläsning om situationen i Israel/Palestina med Katarina Linderborg. Föreläsning om folk utan land av Isa Gabor. Föreläsning om kristnas svårigheter i Irak med Louay Ayoub Suleiman. Ortodox bildning och kultur Inom Ortodox bildning och kultur bedrivs folkbildningsverksamhet i de ortodoxa och orientaliska församlingarna med särskilt satsning och fokus på ledarutveckling och bevarande av kyrkospråket. Exempel på verksamhet: Sång och musikcirklar. Språkcirklar för barn och ungdomar. Hantverkscirklar. Matlagningscirklar. Drama/teatercirklar. Studiecirklar för diakoner. Studieverksamhet på barn och ungdomsläger. Läxhjälp för högstadie- och gymnasieelever tillsammans med SAAF (Syrianska arameiska akademiska föreningen) Flertalet kulturarrangemang med varierade teman och föreläsningar. Bibelstudier för ungdomar. Bildning och kultur i frikyrkorna Vi har ett uppdrag att vara en studie- och bildningsresurs för våra medlemsorganisationer. Verksamheten utgår från medlemsorganisationernas behov. Gemensamma kultur- och bildningssatsningar sker där en eller flera av våra medlemsorganisationer samverkar med oss. Exempel på verksamhet: En föreläsningsserie med temat - Kan man tro på allt som står i Bibeln? Alpha och Betakurser grundkurs i kristen tro. Många olika samtalsgrupper för både vuxna och ungdomar. 8 Fortsättning på nästa sida.

9 En mängd olika kulturarrangemang har genomförts i våra medlemsorganisationer såsom adventskonsert, cafékvällar med sång, kvinnofrukostar och torgkaffe med underhållning m.m. Scoutverksamhet för barn och ungdomar. Samtalsgrupper för ungdomar. Katolsk bildning och kultur Inom Katolsk bildning och kultur arbetar vi för att möjliggöra och stärka folkbildningsarbetet i församlingar, rörelser, organisationer och grupper i Stockholms katolska stift (stiftet). Verksamheten befinner sig i ett uppbyggnadsskede och fokus ligger på att Bildas folkbildningsarbete förankras i stiftet. Exempel på verksamhet: Samtalscirklar i trosfrågor bl.a. Katolska kyrkans lära. Studiecirkel i körsång bl.a. S:ta Birgittas kammarkör. Arbetslöshets- och integrationsarbete Med vårt arbete för arbetslösa skapar vi förutsättningar och nya möjligheter till arbete och studier och genom vårt integrationsarbete vill vi öka möjligheterna för flyktingar och invandrare att känna sig hemma i det svenska samhället och påverka sin egen livssituation. Arbete med arbetslösa/långtidssjukskrivna i Missionskyrkan i Skärblacka i form av studiecirklar i bland annat textil och hantverk, matlagning och folkhälsa. En bred folkbildningsverksamhet Det är viktigt för oss att utifrån olika behov möjliggöra och stödja människors utveckling genom vårt folkbildningsarbete. Vi önskar att varje deltagare i vår verksamhet ska uppleva att Bilda erbjuder frizoner, där de kan delta i bildnings- och kulturarbete som skapar perspektiv. Detta utifrån vårt uppdrag i kyrka och samhälle, med våra profilområden och med livsåskådningsfrågor i fokus. Kontaktperson för Norrköpings kommun: Lotta Dahm, Sandbäcksgatan 19, Linköping tel: , mob: Norrköping Studiecirklar Annan folkbildningsverksamhet Kulturprogram Antal arr. Antal delt. Antal tim

10 Norrköpings kommun Verksamhetsplan 2013 I verksamhetsplanen för Studieförbundet Bilda Sydöst kan du läsa mer om vår verksamhet i regionen. Detta är en kortfattad beskrivning av Bildas profilområden och verksamhet i Norrköpings kommun. Studieförbundet Bilda Sydöst bedriver folkbildning i tillsammans med medlemsorganisationer, samverkanspartner och i egen regi. Det är viktigt för oss att utifrån olika behov möjliggöra och stödja människors utveckling genom vårt folkbildningsarbete. Vi önskar att varje deltagare i vår verksamhet ska uppleva att Bilda erbjuder frizoner, där de kan delta i bildnings- och kulturarbete som skapar perspektiv. Detta utifrån vårt uppdrag i kyrka och samhälle, med våra profilområden och med livsåskådningsfrågor i fokus. Vi arbetar utifrån fem profilområden: Kultur, Dialog, Bildning och kultur i frikyrkorna, Ortodox bildning och kultur samt Katolsk bildning och kultur. Utöver dessa profiler arbetar vi även utifrån våra stödfunktioner Ledarutveckling och Mellanöstern. I Norrköpings kommun bedriver vi verksamhet i egen regi och i samverkan med de flesta frikyrkoförsamlingar i kommunen, de ortodoxa församlingarna, Katolska kyrkan, Norrköpings kommun och olika kulturföreningar. Kultur Här ryms musik, film, foto, hiphop, hantverk, konserter och dans i en mängd former. Kulturarbetet drivs i egen regi och i samarbete med våra medlemsorganisationer. Ett stort, spännande och kreativt område där vi arbetar utifrån deltagarnas behov. Kultur är allt det som genom en mängd konstnärliga uttrycksformer får människor och sammanhang att växa och utvecklas. Vi ska erbjuda våra ledare och deltagare kompetensutveckling. Vi ska fortsätta vårt samarbete kring olika arrangemang på Arbetarnas museum. Tillsammans med Folkmusikföreningen i Norrköping arrangerar vi olika arrangemang med dans till levande musik. Dialog Att delta i en dialog innebär intresse och ödmjukhet inför det obekanta. En vilja att lyssna till den andres berättelse och att själv bidra med sina egna erfarenheter. Inom profilområdet finns folkhälsa, ung dialog, mångfald, lärande på nätet, klimatfrågor och folkbildningen i vården. Vi erbjuder flera olika dialogkoncept som anpassas efter behov och teman; som ledarutbildningar, Ung dialog, Vuxendialog, MOD (Mångfald och dialog), Familjeverkstan och konflikthantering. Vi ska stödja och stimulera arbetet och verksamheten kring lärande och ledarskap i samverkan med våra medlemsorganisationer och andra samverkansparter. Vi ska ge redskap för att stärka människor i sitt identitetsskapande och se till att fler får möjlighet att utvecklas med dialogen som förhållningssätt. Detta gör vi genom att erbjuda cirklar och utbildning som ger möjlighet till nya perspektiv i till exempel synen på föräldraskap eller ledarskap. Vi ska under verksamhetsperioden utveckla arbetet med folkhälsa i regionen. Bildning och kultur i frikyrkorna Vi samverkar med våra frikyrkliga medlemsorganisationer i ett stort bildnings- och kulturarbete, där vi utgår från olika behov och förutsättningar. Ofta får de lokala förutsättningarna vara tongivande. Tillsammans med församlingar, föreningar och kårer är Bilda med och stärker och utvecklar verksamheten. Vi ska fortsätta arbetet med att skapa studiecirklar inom tro och teologi och vidareutveckla smågruppsverksamheten inom församlingarna, där samtal kring tro och livsåskådning äger rum. Vi ska utveckla vårt arbete med kulturprogram, bl a föreläsningar, konserter och vernissager, i samverkan med våra medlemsorganisationer och samverkansparter. Vi ska fortsätta jobba med körverksamhet, barnmusik och spädbarnsmusik i olika församlingar. Vi kommer att i samverkan med medlemsorganisationer arbeta med föreläsningar och konserter med livstolkning 10 som grund. Under 2013 ska vi fortsätta utveckla konceptet pilgrimsvandringar. Vi ska jobba med att ha mentors/ledarutbildningar för ledare i samtalgrupper och styrelser. Vi kommer att fortsätta och fördjupa samverkan med medlemsorganisationerna kring arbetet med bl.a. flyktingar och långtidssjukskrivna. Ortodox bildning och kultur Inom Ortodox bildning och kultur bedrivs folkbildning tillsammans med de ortodoxa kyrkorna med särskilt fokus på teologi, kyrkomusik, klassiska språk och församlingsutveckling. Genom profilområdet Ortodox bildning och kultur vill vi lyfta fram det östkyrkliga studiet och de olika traditioner som idag finns representerade i Sverige. Vi ska erbjuda ledarutbildningar för nya och befintliga ledare. Vi ska vidareutveckla söndagsskoleverksamheten inom ortodox tro och teologi. Vi ska utveckla arbetet med det klassiska kyrkospråket, Leshono suryoyo. Vi ska utveckla verksamheten inom kyrkomusiken genom att utbilda diakoner och ledare. Vi ska utveckla arbetet med orientalisk ortodoxa kulturprogram i samverkan med våra medlemsförsamlingar. Katolsk bildning och kultur Genom verksamheten i Katolska kyrkan vill vi verka för att fördjupa kunskap om tron och det kristna livet, bredda engagemanget och förbättra undervisningen av barn och ungdomar såväl som vuxna. Verksamheten har en genuint mångkulturell prägel. Här möts människor från vitt spridda kulturer för samtal och utbyte. Vi ska fortsätta att utveckla vår befintliga verksamhet i de katolska församlingarna samt skapa nya kontakter med församlingar och föreningar. Vi ska vara en resurs för ledarutbildningar Vi ska fortbilda smågruppsledare genom vårt ledarutvecklingsprogram Lära för att Leda. Vi kommer att utveckla och göra en satsning på kvinnogrupper med utländsk härkomst, som kommer att fortsätta på ett större plan under 2013 och framöver. Vi kommer fortsätta arbetet med de orientaliska ungdomarna i form av ledarutveckling. Ledarutveckling Vi erbjuder våra ledare ledarutbildningar enligt Bildas koncept Lära för att leda. Det innebär introduktionssamtal för nya cirkelledare, grundledarutbildning och möjlighet till fördjupningskurser. Kontaktperson för kommunen: Lotta Dahm tel: ,

11 11

12 12

13 13

14 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2012 i Norrköpings kommun Kontaktuppgifter Norrköpings kommun Studieförbund: Kontaktperson: Adress: Folkuniversitetet Åsa Forsman Klostergatan 49, Linköping Telefon: E-postadress: Plusgiro/bankgiro: bg Lokal verksamhet i Norrköping Studiecirkelverksamhet: Antal studietimmar och Annan folkbildningsverksamhet: Antal studietimmar och Kulturprogram: Antal arrangemang och Antal unika personer inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet Antal deltagare i kulturprogram Verksamhetsbeskrivning 2012 Norrköpings kommun Folkuniversitetet bedriver en omfattande verksamhet med kulturarrangemang, studiecirklar öppna för allmänheten och samarbeten med olika föreningar. Under 2012 har vi bibehållit den ganska kraftig ökning i antal timmar vi gjorde under Kulturarrangemangen är ungefär de samma. Kvalitetsarbete Under 2012 fortsatte kvalitetsarbetet och vårt ISO-certifikat samt miljödiplomering reviderades. Kulturarrangemang Vi samarbetar med ett stort antal kulturföreningar och institutioner. På stadens museer driver vi öppna kreativa verkstäder för barn t.ex. Kreativ verkstad på Arbetets museum, Krumeluren på Norrköpings konstmuseum och Grå Husets verksamhet på Norrköpings stadsmuseum. Vi är också aktivt medverkande i museernas föreläsningsverksamhet. Nya samarbeten 2012 har bl.a.varit Antikvariatet samt Föreningen Gamla stan i Norrköping. 14

15 Ett av Folkuniversitetets mål är att bedriva forskningsinformation, att vara en länk mellan universitetet och allmänheten. Vi har därför ett väletablerat samarbete med Linköpings universitet här i Norrköping där vi under året ordnat föreläsningar om stadsbebyggelse under namnet Barfotauniversitetet. Andra exempel på samarbeten är med Konstforum och Norrköpings berättarsällskap. Verksamhet för barn- och ungdomar Nedan följer några exempel. Enskild undervisning i piano, keyboard och sång från 5 år samt enskild undervisning och studiecirklar i gitarr 8-12 år. Keramikcirklar för barn. Totalt involverar detta över 100 deltagare/ år. I dansverksamhet för barn under 14 år har vi mer än 60 studiecirklar. Tillsammans med andelen ungdomar mellan år som deltar i gruppen blandat med unga vuxna är det ca deltagare per år. Inom dansen arrangerar vi också dansläger, dansresor, dansuppvisningar, "dance til you drop" m fl arrangemang som involverar många ungdomar. Till detta kommer en mängd mindre dansuppvisningar. Vi samarbetar med flera föreningar som har cirkelverksamhet bl.a Kultur och vänskap (irakisk förening), Bosniska föreningen, Centro Cultural Bolivia, alla med flera cirklar som vänder sig till barn och ungdomar. Tillsammans med teatergrupperna Papanella och Teater Pelikan har vi föreställningar där målgruppen är små barn, över året ett 20-tal föreställningar. Tillsammans med Arbetets museum har vi workshops i form och öppna verkstäder som vänder sig till familjer där huvuddelen av deltagarna är barn och ungdomar. Här följer utdrag ur vårt gemensamma måldokument "Samverkan mellan Arbetets museum och Folkuniversitetet är ett exempel på hur ett studieförbund och ett nationellt museum gemensamt kan verka för att bredda kulturintresset i samhället och öka delaktigheten. Här ges barn och vuxna möjlighet att skapa tillsammans." Totalt under ett år har vi ca 250 workshops med flera tusen besökare. Folkuniversitetet bedriver också barn- och ungdomsverksamhet i Öppna verkstäder tillsammans med Norrköpings stadsmuseum och Norrköpings konstmuseum där vi också har länsprojektet Öppen bildverkstad för barn samt temaveckor tillsammans med Norrköpings stadsbibliotek. Vuxna med funktionshinder Den verksamhet vi under många år bedrivit för vuxna med funktionshinder upphörde under Språk Folkuniversitetet har ett brett utbud av cirklar inom språk. Förutom de mer traditionella språken som engelska, tyska och franska, har vi sett ett större intresse för spanska, italienska och svenska för invandrare. 15

16 Musik, teater, dans, konst och hantverk En stor del av vår verksamhet ligger inom det estetiska området. Cirklarna inom konst har varit populära och inom hantverk har möbeltapetsering och keramik varit välbesökt medan silversmidet tappat lite. Dansen är en verksamhet som stadigt ökat under de senare åren. Samarbeten med föreningar Även om Folkuniversitetet inte har några medlemsorganisationer samarbetar vi med många föreningar i Norrköping. Under 2012 bibehöll vi den ökningen vi gjorde under Den största är Senioruniversitetet som bedriver en mängd öppna studiecirklar och kulturarrangemang. Under 2012 fortsatte vi med de mycket populära studiecirklarna där personer som vill lära mer om svenska språket och samhället träffas i smågrupper med cirkelledare för att diskutera och förbättra sin svenska. Verksamhetsplan 2013 Norrköpings kommun Folkuniversitetet bedriver en omfattande verksamhet med kulturarrangemang och studiecirklar öppna för allmänheten samt bildningsverksamhet inom olika föreningar. Enligt vår 3-årsplan ska vi inom folkbildningen arbeta med ett ständigt attraktivt och nyskapande innehåll i den öppna kursverksamheten. Vi ska kommande år prioritera ungdomsverksamhet och integration. Kulturarrangemang Under 2013 har vi som mål att bibehålla den verksamhet och volym vi hade året innan tillsammans med stadens kulturföreningar och museer. Ett av Folkuniversitetets mål är att bedriva forskningsinformation och samarbetet med Linköpings universitet här i Norrköping fortsätter. Verksamhet för barn- och ungdomar De satsningar vi gjort tidigare bibehålls. För mer detaljer se verksamhetsbeskrivningen för I vårt kursprogram kommer vi ha egna sidor för ungdomsverksamhet i ett försök att lyfta fram den. Språk Folkuniversitetet har ett brett utbud av öppna cirklar inom språk. Den vikande trenden för språk som vi sett under 2010 och 2011 vände lite under Vi kommer satsa på mer attraktiva upplägg och bättre marknadsföring. Musik, dans, foto, konst och hantverk Vår största enskilda verksamhet inom öppna kurser är dans där vårt mål är att behålla eller öka den verksamhet vi har, bl.a. har vi planerat en dansuppvisning i Hörsalen samt ett sommardansläger för ungdomar. 16

17 Under senare år har vi successivt tappat deltagare inom konstområdet. Under 2011 gjorde vi en satsning som gav resultat och under 2012 bibehöll vi det vi uppnått. Silversmide och keramik är populära även om vi under 2012 sett en minskning av silversmidet, vi kommer 2013 arbeta för att återta tidigare volym. Musiken kommer, tack vare nya kursupplägg och bättre lokaler att kunna öka ytterligare under Samarbeten med föreningar Under 2013 kommer vi som nämnt ovan prioritera integration och eftersom många av våra föreningssamarbeten har grupper med många invandrare hoppas vi utföra kvalitativa insatser. Ämnesfördelning Norrköpings kommun 2012 Ämnen Antal arr Antal tim Antal delt. Studiecirklar: Handikappverksamhet Svenska Moderna språk Övriga språk Metall Keramik Konst Teater Musik Dans Dans för barn Foto Övriga I samverkan I samverkan * Övrig folkbildning Handikappverksamhet Moderna språk Metall Keramik Musik Dans Dans för barn Foto Övrigt I samverkan I samverkan * Kultur Forskningsinformation Föreläsningar Kultur Övrigt 3 20 I samverkan I samverkan * *Senioruniversitetet,RödaKorset,HemochSamhälle/Aktivakvinnor 17

18 Redovisning av verksamheten i: Norrköping Verksamhetsåret 2012 Ansökan om bidrag verksamhetsåret: 2013 Studietimmar: Annan folkbildningsverksamhet: 104 Cirklar: 624 Studietimmar: varav målgrupp: studietimmar: deltagartimmar: invandrarverksamhet basämnen funktionshinder Kulturverksamhet: antal arr: 622 volymtimmar: INTÄKTER: Kommunbidrag Landstingsbidrag 0 Statsbidrag EU-bidrag Handikappbidrag 0 Övriga bidrag 0 Övriga intäkter Finansiella intäkter 0 Summa intäkter KOSTNADER: Direkta kurskostnader Löner och ersättningar Lokal- kontors och kommunikationskostnader Övriga administrationskostnader Marknadsföringskostnader Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Linköping FOLKUNIVERSITETET PG , BG Åsa Forsman Biträdande avdelningschef

19 Redovisning av studieförbundens verksamhet 2012 i Norrköping kommun Kontaktuppgifter Studieförbund: Ibn Rushd Norra Götaland - Östergötland Kontaktperson: Abdirahman Musse Adress: Skäggetorps centrum 1A, Linköping Telefon: mobil : E-postadress: Plusgiro/bankgiro: Lokal verksamhet Studiecirkelverksamhet: Antal studietimmar 2011 och 2012:1418 resp.160 Annan folkbildningsverksamhet: Antal studietimmar 2011 och 2012: 1872 resp.827 Kulturprogram: Antal arrangemang 2011 och 2012:. 36 resp.27 Antal unika personer inom studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet 2012: 137 Antal deltagare i kulturprogram 2012: 1155 Bifogas med redovisningen: Verksamhetsbeskrivning 2012 (sida 2 i mallen) Verksamhetsplan 2013 (sida 3 i mallen) Ämnesfördelning (vilka ämnen ni har jobbat med och var) Ekonomisk redovisning och revisionsberättelse Skickas digitalt till senast den 15 april!) Underskrivet kommunsammandrag (uppgifter om studiecirkelverksamhet, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram, originalhandling skickas så att Bildningsförbundet har detta tillhanda senast den 15 april!) Bildningsförbundet Östergötland Repslagaregatan Linköping 19

20 Verksamhetsbeskrivning 2012: Ibn Rushd är ett islamiskt studieförbund. Demokrati och ett demokratiskt förhållningssätt är en självklar del av vårt arbete. Vår verksamhet grundar sig i vår vision. VISION Att berika samhället med insikten om att islam är en självklar del av Sverige. Att skapa ett arbetsklimat där alla anställda och förtroendevalda kommer till sin rätt. Att arbeta för våra medlemmar och deras behov. Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Utgångspunkten för verksamhetsutvecklingen är det viktiga basarbetet med lokala föreningar som vårt statsbidrag grundar sig på. Oavsett tankar och önskemål om egen kursverksamhet eller deltagande i större projekt så måste basarbetet med nödvändighet prioriteras. Som anordnare av cirklar, kulturprogram och annan folkbildning i samverkan med våra föreningar har distriktet ansvar för att detta basarbete håller hög kvalitet i förhållande till Folkbildningsrådets regler och riktlinjer. Denna kvalitet har två delar. En administrativ del där all verksamhet ska registreras in i minsta detalj med hjälp av ett fastställt blankett- och rapporteringssystem som alla måste använda. Dessa rapporter måste lämnas i rätt tid, vara fullständigt ifyllda och tydliga samt överensstämma med sina bifogade underlag. Den andra delen är den kontakt och det stöd studiekonsulenterna har möjlighet att ge föreningarna för att verksamhet och rapportering av god kvalitet ska kunna genomföras. Cirkelledarutbildning är mycket viktigt i detta sammanhang, både för Ibn Rushds eget kvalitetsarbete och för föreningarna. 5 studiecirkelledare från Norrköping har fått cirkelledare utbildning. Ett viktigt kvalitetsarbete i sig och en förutsättning för bra verksamhetsplanering är också ett system för bra dokumentation. Under perioden har en systematisk dokumentation av distriktet påbörjats i och med arbetet med kartläggningen. En förutsättning för kvalitet i konsulenternas basarbete är att de har tillgång till bra verktyg för detta arbete. Dessa verktyg är, förutom egen kunskap och kompetens, Ibn Rushds och distriktets egna fastställda rutiner, informationsmaterial och blanketter. Arbete med föreningarna Studiekonsulenterna har under året gjort besök hos föreningarna och många representanter för föreningarna har besökt våra lokalkontor. Ständiga kontakter sker också via telefon, e- post och brev. Hur arbetet ser ut vid dessa kontakter beror mycket på vilka föreningarna är och deras olika behov av stöd och hjälp. Man kan dela upp arbetet i följande huvudområden: Information, stöd och rådgivning kring den administrativa rapporteringen av verksamhet. Hjälp och stöd för att kunna starta och genomföra cirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Planering och genomförande av cirkelledarutbildning. Hjälp och stöd till nya föreningar kring praktisk föreningskunskap och kontakter. Ibn Rushd spelar en viktig roll både när det gäller språkhjälp och för att förklara de formella regler som gäller för förening. Med denna hjälp har t.ex. flera föreningar kunnat skaffa egna lokaler där folkbildning nu bedrivs. 20

Boxholm. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Boxholm. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Boxholm Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kinda. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Kinda. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Kinda Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Studieförbundens verksamhet 2014. Vadstena. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Studieförbundens verksamhet 2014. Vadstena. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2014 Vadstena Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund i Östergötland.

Läs mer

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Norrköping. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Norrköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables

18 Studieförbunden. Innehåll. List of tables Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Studieförbunden 18 Studieförbunden Innehåll Fakta om statistiken... 394 Kommentarer till statistiken... 396 18.1 Studiecirklar under 2011. Fördelade efter studieförbund,

Läs mer

Vadstena. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Vadstena. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Vadstena Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Ödeshög. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Ödeshög. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Ödeshög Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Studieförbundens verksamhet 2015. Åtvidaberg. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Studieförbundens verksamhet 2015. Åtvidaberg. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2015 Åtvidaberg Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund i Östergötland.

Läs mer

Linköping. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Linköping. Studieförbundens verksamhet 2013. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Linköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Skara. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Skara Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Skara

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10

Jämställdhetsintegrerad verksamhet. Regional utveckling med jämställdhetsperspektiv 25 maj-10 Jämställdhetsintegrerad verksamhet 5.1 Den gemensamma värdegrunden Regeringens förslag: Statens stöd till folkbildningen skall bidra till att grundläggande demokratiska värden som alla människors lika

Läs mer

Studieförbunden har genomfört 2 453 arrangemang, d v s i genomsnitt nästan 7 arrangemang/dag, under årets alla dagar.

Studieförbunden har genomfört 2 453 arrangemang, d v s i genomsnitt nästan 7 arrangemang/dag, under årets alla dagar. Motala kommun Studieförbundens verksamhet 2011 Studieförbunden har genomfört 2 453 arrangemang, d v s i genomsnitt nästan 7 arrangemang/dag, under årets alla dagar. Över 70 000 deltagare har samlats vid

Läs mer

Studieförbunden har genomfört 402 arrangemang, d v s i genomsnitt mer än ett arrangemang/dag, under årets alla dagar.

Studieförbunden har genomfört 402 arrangemang, d v s i genomsnitt mer än ett arrangemang/dag, under årets alla dagar. Ödeshögs kommun Studieförbundens verksamhet 2011 Studieförbunden har genomfört 402 arrangemang, d v s i genomsnitt mer än ett arrangemang/dag, under årets alla dagar. Över 25 000 deltagare har samlats

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Åtvidaberg. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Åtvidaberg. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Åtvidaberg Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Studieförbunden i Borås. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Borås. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Borås Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Borås kommun

Läs mer

Studieförbunden i Tidaholm. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Tidaholm. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Tidaholm Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Tidaholm

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet

Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10. Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Fastställd av förbundsstyrelsen 2012-02-23, uppdaterad 2012-10-10 Kulturens riktlinjer för folkbildningsverksamhet Verksamhetsformer Det finns tre olika verksamhetsformer: studiecirkel, annan folkbildningsverksamhet

Läs mer

Studieförbunden har genomfört 2 453 arrangemang, d v s i genomsnitt över 5 arrangemang/dag, under årets alla dagar.

Studieförbunden har genomfört 2 453 arrangemang, d v s i genomsnitt över 5 arrangemang/dag, under årets alla dagar. Mjölby kommun Studieförbundens verksamhet 2011 Studieförbunden har genomfört 2 453 arrangemang, d v s i genomsnitt över 5 arrangemang/dag, under årets alla dagar. Över 58 000 deltagare har samlats vid

Läs mer

Söderköping. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Söderköping. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2013 Söderköping Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från med idéprogram och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014 med idéprogram och kärnvärden 1 Inledning Om detta dokument Strategisk plan är, tillsammans med övriga styrdokument, en gemensam utgångspunkt för verksamhetsplanering

Läs mer

Valdemarsviks kommun

Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun Studieförbundens verksamhet 2011 Studieförbunden har genomfört 496 arrangemang under 2011, det blir mer än ett arrangemang/dag i genomsnitt, dag ut dag in, hela året. Över 16 000 deltagare

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Åtvidaberg. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Åtvidaberg. Studieförbundens verksamhet Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2012 Åtvidaberg Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Kontakt: Anneli Dahlqvist Pettersson Kanslichef Mobil: 070 774 53 62 anneli@bildningsförbundet.se Innehållsförteckning

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering

Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Fakta och argument för SISU Idrottsutbildarnas finansiering Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Idrottsrörelsen har valt att låta studieförbundet, SISU Idrottsutbildarna, få nyckelrollen som idrottens

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Bidragsregler för studieförbund

Bidragsregler för studieförbund Regler Bidragsregler för studieförbund Antagen av kommunstyrelsen, 7/2014 att gälla från den 1 januari 2014. Tierps kommun 815 80 Tierp, Telefon 0293-21 80 00, www.tierp.se Bidragsregler studieförbund

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Plats och tid Kommunhuset, A-salen, kl. 13.30-16:00 Beslutande och övriga närvarande enligt sida 2 Utses att justera Peter Staland Paragrafer 23-27 Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Studieförbunden i Töreboda. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Töreboda. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Töreboda Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Töreboda

Läs mer

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund

Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926. Foto: Marit Jorsäter. Vuxenutbildning Studieförbund Bildning är det som är kvar, sedan vi glömt allt vad vi lärt. Ellen Key, 1849 1926 Foto: Marit Jorsäter Vuxenutbildning Studieförbund 372 I över hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans

Läs mer

En lokal motor för musik

En lokal motor för musik Folkbildningsförbundets material 2014:6 En lokal motor för musik 1 Folkbildningsförbundet är de tio studieförbundens branschorganisation. Tillsammans är studieförbunden Sveriges största kulturarrangör

Läs mer

Studieförbunden i Götene. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Götene. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Götene Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Götene

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

Folkbildningen och framtiden

Folkbildningen och framtiden Folkbildningen och framtiden SFK Erfarenhetskonferens 5 februari 2015 Folkbildningsförbundet - Göran Hellmalm Sveriges Kommuner och Landsting - Göran Roos --------------------------------- Hur kan vi utveckla

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER

DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Mål och inriktning 2012-2017 DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Värdegrund Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet arbetar på helnykter och demokratisk grund, samt är i partipolitiska och religiösa frågor obunden.

Läs mer

Bilaga 1 Studieförbundens verksamhet i sammanfattning

Bilaga 1 Studieförbundens verksamhet i sammanfattning Bilaga 1 Studieförbundens verksamhet i sammanfattning Inledning I bilagan sammanfattas studieförbundens verksamhet med tyngdpunkt på kulturnämndens prioriterade områden. Förslaget utgår från en sammanvägd

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Fördelning av stöd till studieförbund

Fördelning av stöd till studieförbund Kulturförvaltningen Kulturstrategiska staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2013-12-03 Handläggare: Mats Sylwan Telefon: 08-508 31 928 Till Kulturnämnden 2013-12-17 Nr 12 Fördelning av stöd till studieförbund

Läs mer

Studieförbundens verksamhet Ydre. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Studieförbundens verksamhet Ydre. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2015 Ydre Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund i Östergötland. Bildningsförbundet

Läs mer

Vad är Medborgarskolan?

Vad är Medborgarskolan? Vad är Medborgarskolan? MEDBORGARSKOLAN ETT HUMANISTISKT STUDIEFÖRBUND Historik Idén till Medborgarskolans logotyp föddes vid Gimo damm i Uppland i november 1940, där initiativtagarna kastade en sten i

Läs mer

Studieförbunden i Falköping. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Falköping. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Falköping Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i

Läs mer

Studieförbundens verksamhet Boxholm. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland

Studieförbundens verksamhet Boxholm. Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Studieförbundens verksamhet 2016 Boxholm Sammanställd av Bildningsförbundet Östergötland Bildningsförbundet Östergötland är en intresseorganisation för folkhögskolor och studieförbund i Östergötland. Bildningsförbundet

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige

Världens mest nyfikna folk. En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Världens mest nyfikna folk En skrift om folkbildningens betydelse i Sverige Möten som utvecklar Sverige Folkbildningen är djupt förankrad i det svenska samhället, den är i det närmaste en del av den svenska

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003.

Folkbildningens Framsyn. - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Folkbildningens Framsyn - en sammanställning av grupparbeten genomförda vid ett samtal om FOLKBILDNINGEN I FRAMTIDENS NORRBOTTEN den 9 april 2003. Dokumenterat av Christina Holmqvist april 2003 1 Inledning

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Norr inom Kulturens Bildningsverksamhet Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.

Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete. Bildningssystem Antaget vid UNF:s kongress i Göteborg 2009 Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011 Reviderat vid UNF:s kongress i Borås 2013 Reviderat vid UNF:s kongress i Lund 2015 Inledning UNF är en

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280).

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Regler 2017-09-13 Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Dessa bidragsregler beskriver bidragsberäkning och

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Hjo Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Hjo kommun

Läs mer

Linköpings kommun. Studieförbunden har genomfört över 8 600 arrangemang, d v s i genomsnitt nästan ett arrangemang/timma, under årets alla dagar.

Linköpings kommun. Studieförbunden har genomfört över 8 600 arrangemang, d v s i genomsnitt nästan ett arrangemang/timma, under årets alla dagar. Linköpings kommun Studieförbundens verksamhet 2011 Studieförbunden har genomfört över 8 600 arrangemang, d v s i genomsnitt nästan ett arrangemang/timma, under årets alla dagar. Över 300 000 deltagare

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2011 för Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet Förmodligen världens nyaste studieförbund växer! Inom kulturområdet har det länge funnits tankegångar på

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande

Ny kunskap och kontakt. Att leda studiecirklar med asylsökande Ny kunskap och kontakt Att leda studiecirklar med asylsökande Studiematerial 2016 Studieförbunden Studieförbundens material 2016:6 Projektledare: Kerstin Mikaelsson Text: Hetty Rooth Grafisk form: Petra

Läs mer

Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans?

Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans? Hur ska Katolska kyrkan och Bilda arbeta tillsammans? Arbetsmaterial för pastoralrådssammanträdet den 10 oktober 2009 Marielund Detta arbetsmaterial är uppbyggt i två delar 1) Allmän information. Denna

Läs mer

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun

Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Runa Krehla 2017-01-13 KTN-2016-0436 Kulturnämnden Riktlinjer för stöd till studieförbund verksamma i Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Unga och samhällsintresset

Unga och samhällsintresset Unga och samhällsintresset Bildningstrender 2017 Innehåll Generalsekreteraren inleder... 3 Om rapporten...4 Sammanfattning...4 Intresset för språk är fortsatt stort... 5 Studiecirkeln: en mångfald av ämnen,

Läs mer

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll.

organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Ledarutveckling Du är viktig! Vi vill ge dig som arbetar med människor i grupp och dig som är aktiv i en organisation eller förening, möjligheten att utvecklas i din roll. Som cirkelledare, förtroendevald,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM

VERKSAMHETSPLAN. Gör en annan värld möjlig ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM VERKSAMHETSPLAN 2018 ABF HALLAND KUNGSBACKA, VARBERG, FALKENBERG, HALMSTAD, HYLTE & LAHOLM Gör en annan värld möjlig VISION ABF HALLAND ABF Halland ska med kompetens, kreativitet och engagemang, skapa

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer