Samtalsrapporter från Open Space. Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället. 4 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtalsrapporter från Open Space. Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället. 4 april 2012"

Transkript

1 Samtalsrapporter från Open Space Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället 4 april 2012 Arrangörer: Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg, Kronobergs läns bildningsförbund Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

2 Samtalsämne: Arrangera för flera Initiativtagare: Handikapprörelsens idé-och kunskapscentrum Deltagare: Martin Eneborg (Reaktor Sydost), Maria Lundqvist (Växjö kommun), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg), Ros-Marie Jönsson Neckö (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Gunnar Nordmark (Styrelseordf. kulturberedningen, RFSS), Jan Karlsson(Idé- och kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Studieförbundet Vuxenskolan - Genomgång av projektet Arrangera för flera. - Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar att kunna ta del av kulturlivet. - Vad är det för tänkbara hinder som gör att man drar sig för att ta del av kulturen? - Om man inte får någon certifiering som arrangör? - Kan detta vara något för volontärer? - Kan detta vara något för kommunerna? - Sätt att stärka arrangörskapet: Kulturplanen och att man vet hur man ska ta emot personer med funktionsnedsättningar. - Hur gör man tillgängligheten verklig? Erika Lundvall berättade om satsningar på tyst teater, föreställningar på teckenspråk exempelvis Pippi Långstrump. - Hur hittar man förutsättningar för att kunna ta del av konst? Projekt om scenkonst Scenkonst sydost. - Checklistor för arrangörer vore bra och att man gör den tillsammans med föreningarna. En lista till hjälp för hur man ska agera när man arrangerar. Låta det bli en del av verksamheten. - Man bör kanske erbjuda kultur istället för att fråga vad folk vill ha. - Informationsspridning viktigt. - Arrangörskapet måste stärkas. 2 (23)

3 Samtalsämne: Hur får vi ett brett kulturutbud i hela länet? Initiativtagare: Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg) Deltagare: Maria Lundqvist (Länsbibliotek sydost), Janna Holmberg (Alvesta kommun), Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg), Magnus Eriksson (Hemslöjden i Kronoberg), Carolin Hedman (Föreningen Sofia), Mariann Hellberg (Kulturarvscentrum Småland), Gerd Lanser (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Ingemar Almkvist (ABF), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun), Predrag Jankovic (Kultur-och fritidsnämnden, Älmhults kommun), Monika Haider (Regionstyrelsen, RFSS), Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Karin Hermansson (Ljungby kommun) - Hur kan kommunen få utdelning för de pengar de sätter in i föreningslivet? - Hur bjuder vi in? - Är vi bra på att åka dit arrangemangen finns (Ljungby dans)? Skulle länsgränserna kunna korsas till och med? Man ska inte vara rädd för att samarbeta. Då skulle man kunna sprida nätverket. Regionförbundet borde vara nätverksbyggare för detta (eller landstinget) - Hur får vi makthavare att acceptera att kulturen kanske inte går med vinst. FÖRLUSTBIDRAG. Det måste vara ok att det bara sitter fem personer i salongen på ett arrangemang. Regionförbundet borde vara nätverksbyggare och skapa fler samarbeten för arrangörer över länsgränserna. 3 (23)

4 Samtalsämne: Digitalisering - Kulturarvslyftet Initiativtagare: Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost), Maria Lundqvist (Länsbibliotek Sydost), Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Janne Karlsson (Idé-och kunskapscentrum), Maria Sjölund (Folkuniversitetet), Therese Thapper (ABF), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg) - Q+ krav+ grupper att sysselsätta - >hur lösa? - Lägg in på redan öppna existerande databaser. - Hur får personerna fortsatt en plats på arbetsmarknaden? Strategi och policy krävs liksom teknik och tillgänglighet. Inte enbart digitalisera i mängd- kvalitet också. - Fria resurser då till flera organisationer. Finns plats för 1300 arbetstillfällen. Tips att kommunerna kan ta arbetsgivaransvar. Lön + Riksantikvarieämbete (5000kr/mån/person, anställd 50% eller mer + handledare kan också få stöd). - Det finns stora tveksamheter från institutioner att hoppa på kulturarvslyftet på grund av att resurserna inte täcks. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Kulturinstitutionerna kan lära ut - Civilsamhället genomföra/sprida utåt, samt delta i lyftet. - Riksantikvarieämbetet Community Platsr - Storytelling - Organisationer + enskilda - Kortkurs i detta lokalt 4 (23)

5 Samtalsämne: Dramastudio i alla kommuner Initiativtagare: Magnus Holm Deltagare: Roger Simonsson (Konstnärscentrum syd), Fredrik Shirén (Teater Weak), Magnus Holm (Regionteatern Blekinge Kronoberg), Martin Eneborg (Reaktor sydost), Sunny Sandström (RFSS/Landstinget Kronoberg), Susanne Diesner (Studieförbundet Vuxenskolan) - Brist på cirkelledare inom teater - Cirkelledarutbildning behövs: samverkan mellan olika institutioner och flera olika studieförbund för att möjliggöra detta. 5 (23)

6 Samtalsämne: Unga filmskapare Vill du hjälpa till? Initiativtagare: Martin Eneborg (Reaktor Sydost) Deltagare: Ola Sennehed (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Annelie Welin (Växjö kommun), Maria Sjölund (Folkuniversitetet), André Pihlblad (Växjö kommun), Jenny Michaelsson (RFSS), Frida Gamberg, Peter Ström (Studiefrämjandet Småland-Gotland) Reaktor märker ett ökat tryck från ungdomar som vill uttrycka sig genom film. Reaktor fokuserar på filmare som kommit en bit på sin resa och behöver avancerad filmteknik eller finansiella medel. Verksamheten räcker dock inte till för att möta efterfrågan från de yngre filmarna i de 25 kommunerna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. De filmare som är vana i sitt filmande. - Där krävs en samverkan med studieförbund och andra aktörer för att räcka till. - Resultatet av detta samarbete kan vara allt från att i en jaktcirkel göra film av jakten, eller filma scenframträdanden med rockbanden, till filmcirkel som smakar på olika filmutryck; actionfilm/skräckfilm/reklafilm osv. Eller kanske en cirkel i filmberättande och manusteknik. - Det finns också ett behov att samverka kring föreläsningar. - Det saknas kompetens i studieförbunden för att driva cirklar på filmområdet idag. Samtidigt finns det flera cirklar där det är intressant att addera på film eller digital storytelling. - Reaktor uppmanas att samverka med Bildningsförbundet för att arrangera fortbildning för samtliga studieförbund. Reaktor bjuds även in till årsmötet i Kalmar 25/4. - Vidare finns det ett intresse från studieförbundens sida att ta del av möjliga cirkelledare som reaktor har bland sina filmare. Reaktor ser att en del av dessa säkert är sådana som engageras för skapande skola- uppdrag idag. - Studieförbunden är idag samarbetskonkurrenter och vi konstaterar att filmområdet är så brett att det finns utrymme för alla. 6 (23)

7 Gruppen enas kring att detta arbete körs ur ett demokratiperspektiv där filmen blir allt viktigare som utrycksform. Därför måste vi se på hur samhällsmedborgarna utvecklar sin förmåga att se och tolka film. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Reaktor ska samverka med Bildningsförbundet kring fortbildning av studieförbunden. - Studieförbunden kan samverka med reaktor om cirkelledare och filmrepertoar. 7 (23)

8 Samtalsämne: Hur kan man göra länet tillgängligt för att arrangera dansföreställningar? Initiativtagare: Anne Lindblad (Dans i sydost) Deltagare: Ola Sennehed (Studieförbundet Vuxenskolan), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Maria Emilsson (Bilda syd) - Koppling mellan amatörer och professionella. - Engagera lokala dansstudios + studieförbund. - Behov av dansstudios. - Att gå ett steg i taget. Enkätfrågor om dans till kommunerna. - Ge regionteatern ett uppdrag att arrangera dans. - Stimulera utförarna att skapa produktioner för mindre format. - Vid upprustning av gamla scener, anpassa för dans också. - Ge regionteatern ett uppdrag att arrangera dans. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Engagera lokala dansstudios + studieförbund 8 (23)

9 Samtalsämne: Hur kan vi lära oss av varandra för att utveckla deltagarkulturer? (Civilsamhälle och kulturorganisationer och vice versa) Initiativtagare: Ida Qvarnström (Reaktor Sydost) Deltagare: Mariann Hellberg (Kulturarvscentrum Småland), Ida Qvarnström (Reaktor Sydost), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland-Gotland), Predrag Jankovic (Kultur-och fritidsnämnden Älmhults kommun), Per-Inge Olsson (Sensus Småland-Öland), Magnus Eriksson (Hemslöjden Kronoberg), Jan Karlsson (Idéoch kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum) - Omsättning av eldsjälar. Hitta nya sätt. Folk jobbar mycket och har inte tid. Bättre på ett sätt, men sämre på ett annat. Fler ideellt arbetande idag än någonsin, men inte på samma sätt som förr! Ramen i en förening ser likadan ut men det gör inte samhället. - Hitta nya samarbeten mellan stödfunktioner och kulturorganisationer (folk som har betalt) och ideella organisationer och individer. Det man vill göra är viktigare än formen. - Måste finnas flera ingångar och varianter till engagemang. Se delen i helheten, alla är viktiga! Göra något tillsammans. - Stödja nya former av deltagarkulturer, fortsätta jobba med alternativa finansieringsformer som t.ex. Crowd culture! - Marknadsföra både egna tjänster och andras! Smörgåsbord av möjligheter. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Träffas mera och utbyta tankar och behov. Former som fungerar för ideella arbetare (alltså inte på arbetstid). Även ideella/semiprofessionella aktörer som inte är engagerade i föreningsform. 9 (23)

10 Samtalsämne: Fiberutbyggnad ger bredband i var buske - hur kan vi utveckla/nyttja det? Initiativtagare: Britt- Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Ida Qvarnström (Reaktor Sydost), Therese Thapper (ABF), Britt- Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) - Puben + sport eller annat event på bygdegården. - Samtal + streaming video en del på plats och en del på distans. - Föreläsningar eller seminarier kan oavsett plats. - Dyra experter utnyttjas av många parallellt + ställa frågor! - Ungdomsengagemang, många ingångar: Inga blommiga gardiner! Ta in egen verksamhet på sina villkor. Grannarna? - Börja med att fiberutbyggnaden pågår i delar av länet. Vad innebär detta för tillgänglighet och delaktighet? Vad innebär det för de andra kommunerna? Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Vara medvetna och förhålla sig till detta och utveckla strategier, se möjligheter. 10 (23)

11 Samtalsämne: Hur skapar vi ett brett och välförankrat ägarskap och ansvar för kulturell välfärd? Initiativtagare: Jessica Linde (RFSS) Deltagare: Jessica Linde (RFSS), Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Birgitta Bogren (NBV Sydost), Monica Modig Rauden (Hemslöjden Kronoberg), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun), Roger Simonsson (Konstnärscentrum Syd), Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) - Kultur ej lagstadgat. Tryck på kultur för unga. Media/estetiskt program. - Studieförbunden får stå för mycket av infrastrukturen (t.ex. kultur för äldre). - Vem äger ansvaret för kulturell välfärd? Ryms inte inom någon plan, händer ändå. - Risk för institutionalisering. - Hur följa/stödja dem som inte organiserar sig? - Kulturell välfärd ojämlikt fördelat, vems ansvar att säkerställa att skattemedel används rätt? - Fördelningsproblematik. Kultursamverkansmodellen skapade förväntningar. Fördelning kopplat till samverkan. - Bevakar egna intressen. Viktigt att även vi vågar gå utanför vår komfortzon och prata om samverkan och användande av resurser. - Hemslöjden samarbete med Regionteatern. - Våra mallar passar inte alltid för allt det som pågår där ute. 11 (23)

12 Samtalsämne: Kultur för/av unga Initiativtagare: Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Maria Emilsson (Bilda) Deltagare: Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Maria Emilsson (Bilda), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Jenny Michaelsson (RFSS), Therese Thapper (ABF), Carolin Hedman (Föreningen Sofia), Janna Li Holmberg Alvesta kommun), André Pihlblad (Växjö kommun), Anneli Welin (Växjö kommun) - Hur hittar man förutsättningar och möjligheter för unga arrangörer? - Kortare beslutsvägar: snabba cash. Brett (inte skapa begränsningar utan möjligheter). - Ge pengar till grupper/människor som inte är organiserade. - Problemet är att man inte gör potten större utan att man istället tar från den farliga kusinen. Kan man vara mer flexibel utan att göra avkall på redovisning? - STÖD: med annat än ekonomiska resurser! - Marknadsföring/nätverk/ lokaler. - Kan vi hitta sätt att utnyttja den befintliga infrastrukturen för att skapa arenor och plattformar för nya aktörer? Ljungby kommun har en särskild peng avsedd för unga som vill arrangera, men man har problem att nå ut med att den finns. - Skapa plattformar för och möjligheter för sammanhang. Navigatorcentrum : som ett slags arbetsförmedling för unga att hitta aktiviteter. GLAPP: vi når inte gruppen unga. Göda. Dra nytta av den miljö där unga finns i en samlad miljö (skolan). - Vikten av rätt marknadsföring till olika målgrupper. Fokus på de unga. Sociala medier. - Behöver hjälpa unga som vill arrangera och stötta dem genom att visa hur projektstrukturerna fungerar (deltagande i årsmöten, ekonomi osv.) - > Ska man ställa krav på unga att engagera sig i sådana organisationsfrågor eller ge dem fria tyglar att enbart göra det de vill göra och tycker är roligt? - Ekonomin begränsar och begränsningar i uppdraget. - Positiva attacker 12 (23)

13 Samtalsämne: Kultur för äldre och på institutioner. Samverkan/projekt Initiativtagare: Maria Emilsson (Bilda Syd) Deltagare: Camilla Görloff (Nätverket SIP), Maria Emilsson (Bild Syd), Ola Sennehed (Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland- Gotland), Helen Hägglund (RFSS), Emma (ABF), Magnus Eriksson (Hemslöjden Kronoberg), Maria Lundqvist (Länsbibliotek Sydost), Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Predrag Jankovic (Kultur- och fritidsnämnden, Älmhults kommun), Marianne (Kulturarvscentrum Småland) - Kulturarvscentrum: möjlighet, material Fakta/historia/sägner skolor/äldre museipedagoger (man får betala för deras tjänster) - bra programverksamhet med pensionärsuniversitetet. - Dagcentraler- sug efter att få aktiviteter. - Finns det utbud att erbjuda inom kultur och hälsa? Musik i syd Från Hemslöjden intresserad av att arbeta mot detta område. Studiecirkelledare med handens kraft - Utbudskatalog, idag mycket sång och musik. - Strukturella modeller för att inte bara jobba med aktiviteter. Projekt -> Läskraft frivilliga, SV + biblioteken, centrum för lättläst (Älmhult på gång) Pensionärernas hus finns i Växjö. - Beroende av hur äldreomsorgen agerar. - Gemensamt projekt kring detta. - Utbudskatalog. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? 13 (23)

14 - Lyfta fram varandra. - Berätta om att man faktiskt har ett utbud. Göra paket/utbudskatalog. 14 (23)

15 Samtalsämne: Kulturbiljett Initiativtagare: Linda Tranquist (Ljungbergmuseet) Deltagare: Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Jessica Linde (RFSS), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund) - Förstudie om kulturbiljett i samarbete med Region Skåne och Blekinge. Samtidigt förs diskussion med den egna Länstrafiken. (Musik i Syd ska också titta närmre på transport till ex. Korröfestivalen) - Det är en viktig demokratifråga att man kan ta sig till de olika kulturinstitutionerna. Eftersom vi lever i ett vidsträckt land behöver vi ha fungerande kommunikationer. - Bästa lösningen? Att på ett enkelt sätt skicka ut ett ex. busskort till klasser/grupper det specifika tillfället. (ex. Jamtli), (Halland). - Se på hur andra har gjort/gör? Plocka fram 3 förslag att visa politiken. Se till att det är gratis. 15 (23)

16 Samtalsämne: Kulturinstitutioner + Studieförbund Initiativtagare: Maria Sjölund (Folkuniversitetet) Deltagare: Maria Sjölund (Folkuniversitetet), Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost), Monica Haider (Regionstyrelsen, RFSS), Monica Modig Rauden (Hemslöjden Kronoberg), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), André Pihlblad (Växjö kommun), Therese Thapper (ABF), Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Lars-Evert Ekman (Riksteatern Kronoberg), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland- Gotland), Jessica Linde (RFSS), Helen Hägglund (RFSS), Ida Qvarnström (Reaktor Sydost) - Musik i syd (satsat pengar) -> kommunerna (satsat pengar) -> Studieförbunden (exempel på samarbete) - Fördel: ekonomi, marknadsföring, personella - Hemslöjden = öppen för samarbete- deltagarkultur - Reaktor: Lättare samarbeta om filmkonsulent finns på studieförbunden. Behov av lokala agenter. Intresserade av att samverka kring arrangemang. Åskådarkultur + deltagarkultur. - Digidel: Länsbildningsförbund, bibliotek + studieförbund.- Ännu ett gott projekt. 16 (23)

17 Samtalsämne: Hur bygger vi upp ett samarbete med respekt för de ideella krafternas roll gentemot institutionerna? Initiativtagare: Margareta Arteus Thor Deltagare: Maria Lundqvist (Växjö kommun), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Jan Karlsson (Idéoch kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Linda Tranquist (Hemslöjden Kronoberg), Peter Johansson (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Jessica Linde (RFSS), Leif Sandberg (Linneateatern), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost) - Problemet ideella föreningar hemmablind! MÖTAS - Kulturplanen - > kartläggning - Ideella krafter så mycket större än vi vet. - Två olika typer av organisationer. Erkänna särarten. Utövare - vad brinner ni för? Båda parters villkor. - Mycket kan aldrig göras om man inte har ideella krafter. - Janne K: Arrangörer SV- ABF:s roll, tusentals arrangemang i småbuskarna. SV/ABF ser till att det händer! - Leif: Linneateatern (började 1979 som Växjö amatörteaterförening). Bra och praktiskt namn. Efter hand har man tagit in professionella ledare, proffs = betalt. Det finns många utbildade operasångare som bor i våra trakter reser ut och gör jobb utom sockens Operasångare från Göteborg/Stockholm. Ingen planerad utveckling. HYBRID: PROFFESIONELL ÖVERBYGGNAD. Kan inte fylla listorna med betalda. Fyller på underifrån med personer från t.ex. Katedralskolans estetprogram. Kombinerar = respekt. Många har gått vidare inom teater/musikal Linneateatern fungerar som en plantskola. - Alla ideella krafter tillhör det civila samhället / finns hybrider, semiprofessionell, som också måste definieras. 17 (23)

18 Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Mötesplatser/Dialoger. - Sätt ihop genrevis teater etc. - Leif Sandberg + Ingrid Kyrö- bra samarbete sedan 2000-talet. Jättebra samarbete kring tekniken. Byggt dekor hos Magnus Holm på Regionteatern Blekinge Kronoberg. - Redmo + mässa = bra, fungerande mix amatörförfattare & stjärnor. - Linneateatern har anpassat sig till folk utifrån - missar bussar kan inte gå! Linneateatern har helgföreställningar kl RFSS: För diskussioner med Länstrafiken! - Hur kan man stödja barnteater- ska få komma in självklart- på Kalmar Teater. - Amatörgrupper ska självklart få komma in och ha handledning på de fina institutionerna. - Proffs förstå amatören! 18 (23)

19 Samtalsämne: Goda och mindre goda exempel på samverkan amatörkulturutövare - institutioner Initiativtagare: Anna-Karin Waldemarsson (ax Amatörkulturens samrådsgrupp) Deltagare: Anna-Karin Waldemarsson (ax- Amatörkulturens samrådsgrupp), Gerd Lanser (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Peter Johansson (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Annelie Welin (Växjö kommun), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun) - Folkbildningsverksamhet för stöd till vuxna. - Landstings/region för stöd till barn och ungdomar. - Privat sponsring: - Samtal med föreningar 1 gång/år: regionens medel till möten har lagts in i budget. - Samstämma arrangemang. - Sommarjobb för föreningar. - Mentorskap ungdomar lär yngre musik. - Studieförbunden: lokaler, administration, ledare. - De ideella föreningarna ska delta på egna villkor. Kansliet ska möta, ha dialog, lyssna för att få syn på de villkoren. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Politiker budgetera för mötesplatser för samtal - > exempel: dialog i Växjö. - Samtal om: Att hitta något att samverka kring Gemensamma problem? Mål man ej kan uppfylla? - > Hinder -> Möjligheter 19 (23)

20 Samtalsämne: Stödjande nätverk/mentorer Initiativtagare: Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Margareta Arteus Thor (styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniveritetet), Sunny Sandström (RFSS/Landstinget Kronoberg) - Elitsamhälle svåra att komma in i. Studieförbund fyller funktion för att kunna hjälpa till i små grupper. - Jämlikheten är viktig. Avstamp till andra arbetstillfällen. - Fristadsförfattandet Växjö. Samverkan. - Biologiskt mångfaldmöte i Kristianstad - Etnisk mångfald. Olika studiecirklar. - Alla lika värda samverkan alla studieförbund. Multinationell catwalk (Pågår sedan 2010). - Kultur på recept - > Vårdcentral/ svårbotade patienter. Icke medicinskt recept. Aktivitet + fika Som fullvärdig människa. Sofiero, Fredriksdahl m.m. - Kan vi dra nytta av studieförbunden? Checklista frånstudieförbunden vad de kan hjälpa till med. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Mer kunskaper om olika studieförbund, profil-info. - Monocrome samverkan coacher. - Musikhus: Ungdomar hitta nått. Reducerade priser. Få tillgång till proffs. 20 (23)

21 Samtalsämne: Vilka mål är svåra att uppfylla för civilsamhällets organisationer?/hur kan institutionernas uppdrag, mål och processer omformuleras och rekonstrueras för att öka delaktighet och ansvar hos civilsamhället? Initiativtagare: Magnus Holm (Regionteatern Blekinge/Kronoberg), Deltagare: Väldigt många - Svårt att kommunicera det strategiska och praktiska arbetet i lokalföreningar. Svårt att nå målen för att samverka med andra organisationer. - Politiskt underlätta i t.ex. momsfrågan, momspliktighetsfrågan för föreningslivet. - Gemensam administration eller regionalt servicebolag som kan hantera administration, moms, utbetalningar etc. - Öppna husen för amatörverksamheten, tillgängliggöra resurser, lokaler, personal. - Krockar uppstår i rapporteringssystemet/stoppar upp. Studieförbundens samverkan med professionella aktörer. - Utvecklingsprojekt inom främjande verksamheter, gemensam administrativ organisation/bolag. - Vad är skillnad på konsulentverksamhet och kulturinstitution? - När de ideella övertas av institutionerna tappar de tolkningsföreträdet. Samtidigt överöses de av administrativt arbete. - Driva professionalisering av civilorganisationer. Möjlighet till jämlik samverkan som inte tar lust och resurs från den ideellt aktiva. - Det ideella arbetet måste vara kul och det måste vara viktigt. - Se ovan! - Incitament för långsiktig och strategisk utveckling av civilorganisation verksamhet. 21 (23)

22 - Fånga in resurser och politiska ambitioner och be institutioner och civilsamhälle gemensamt formulera uppdragen. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Regionalt servicebolag för ideella organisationer. 22 (23)

23 Samtalsämne: Volontärverksamhet Möjligheter? Svårigheter? Initiativtagare: Alexandra Nylén (Kulturparken Småland) Deltagare: Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Helen Hägglund (RFSS), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Lars-Evert Ekman (Riksteatern Kronoberg), Ros-Marie Jönsson Neckö (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Maria Emilsson (Bilda Syd), Camilla Görloff (Nätverket SIP) - Begreppet volontär- frivillig - Anpassa formerna för ideellt engagemang utifrån olika grupper/önskemål. Kolla upp vad som triggar engagemanget för olika personer/grupper. - När man ska bygga upp volontärverksamhet är det nog viktigt att ha en testfas där man kollar motiven till engagemang och sedan bygger en modell efter det. - Bemötande i lokaler/på platser känns som en bra ingång. Det kan gälla både funktionsnedsatta så väl som ovana besökare. - Volontärverksamhet både för kortare arrangemang med tydlig början och slut, liksom för mer långsiktigt engagemang. - Viktigt med någon form av win-win- dvs. en ersättning som passar individ/grupp (t.ex. gratis inträde). - För den interna förankringen av att använda sig av volontärverksamhet, men även för den enskilde volontärens skull, verkar det viktigt att ha någon form av kontrakt med volontären. Viktigt med en enkel gemensam värdegrund som slås fast. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? Gärna ett samarrangemang Kulturparken + Regionförbundet när det gäller just volontärsfrågan. 23 (23)

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Speed-dating för samverkan Träffa kollegor och ideella kulturorganisationer du tidigare bara hört talas om eller inte ens visste fanns. Så stod det

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

www.cesamblekinge.se

www.cesamblekinge.se www.cesamblekinge.se PROGRAM 1000-1020 Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge 1020-1200 4 st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner

Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Konferens Kompetensväxling: Perspektiv från dagens diskussioner Tisdagen den 5 februari sågs vi på Rörstrands Center i Lidköping. Temat var Kompetensväxling med fokus på möjligheter för utveckling av kultur

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Regionalt dansnätverk

Regionalt dansnätverk Projektbeskrivning Regionalt dansnätverk Projektstart respektive projektslut: 2015.07.01 2016.12.31 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och mål 4. Genomförande 5. Tidsplan 6. Målgrupper 7. Projektets

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet

1. Studiefrämjandet är... 1. Partipolitiskt bundet X. Religiöst bundet 2. Partipolitiskt och religiöst obundet Tipspromenad Syfte: Syftet med tipspromenaden är att repetera den information som ges på ledarintroduktionen för att deltagarna ska få ökade kunskaper om Studiefrämjandet & Folkbildningen. Tidsåtgång:

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper i världens bästa förening! Våren 2012 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen FUF-radion Vem

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE

STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN I SVERIGE STUDIEFÖRBUNDEN MÖTESPLATS & MÖJLIGGÖRARE STUDIEFÖRBUNDEN ÄR SVERIGES största mötesplats för bildning och kultur. Hit kommer den som vill lära, skapa och utvecklas. VARJE DAG

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård

Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Minnesanteckningar Nätverksträff II Barn med krångel i familjen 101123 på Karlslunds herrgård Inledning: Marie Cesares Olsson samordnare av nätverket hälsar alla välkomna till höstens nätverksträff nummer

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst

ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst ung scen/öst ung scen/öst i Linköping, foto ung scen/öst Vad är ung scen/öst? Ung scen/öst är en satellitverksamhet till Östgötateatern med eget teaterhus i Linköping och har sedan starten 2001 varit en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden 2013-11-20. B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats B-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-16.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Wibroe (M), ordförande Wirginia Bogatic (V), vice ordförande Ann Albertsen

Läs mer

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin!

Hej. Känner du att de är något som du vill göra men som inte finns med i foldern, kontakta Elin! Utbud hösten 2015 Hej Folkbildningens kulturskola fortsätter med nya spännande studiecirklar i höst. Studieförbunden har gemensamt arbetat fram utbudet så att du ska hitta något som passar just dig. Bläddra

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg?

#påväg. 500 kr. Vart är du på väg? #påväg LsekAort! V TÄ 10 Re assa à 500 kr esk med r Vart är du på väg? #påväg VART ÄR DU PÅ VÄG? Till jobbet. Till skolan. På väg hem eller mot något nytt? Oavsett vart färden går så väljer många buss

Läs mer

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman)

Stockholm Gotland (genom Tove Larsson, konsulent och 100% anställd) Nedre Norrland (genom styrelserep. Jörgen Ahlberg och Marie Holm Sherman) Regionernas Råd den 2-3 februari 2013 Inledning Regionernas Råd 2013 inleddes med en presentationsrunda av samtliga deltagare. Efter presentationen var också en konstruktiv diskussion om att regionernas

Läs mer

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 PASS 1 VAD FINNS IDAG? GRUPP 1 - Eldsjälar - Föreläsningsföreningen - Bra förutsättningar - En publik och ett stort utbud för den äldre publiken

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de

Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834, 801 30 Gävle. av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet. För 797 000 kronor av de KULTURRÅDET BESLUT 2015-01-29 82015:5 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2015 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Region Gävleborg, org.nr 232100-0198, Box 834,

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj

Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Minnesanteckningar från Täkthandläggarträffen i Vetlanda den 15 maj Närvarande: Susanne Johansson, Alvesta kommun, Torbjörn Adolfsson, Aneby kommun, Ingemar Bergbom, Habo kommun, Magnus Nilsson, Jönköpings

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung.

Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Dokumentation från föreningsträffen den 25 april 2013 på Sankt Olof Hotell & Krog i Malung. Närvaro enligt separat närvarolista. 48 personer deltog. Eva Renström från Radio Dalarna var på plats och intervjuade

Läs mer

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11

Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Kommunalt och idéburet medskapande Dokumentation från konferensen i Eslöv 2014-03-11 Den 11 mars möttes nära 130 personer i Eslövs medborgarhus för att under en dag fokusera på hur samverkan kan vara ett

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

KulKulturmånad För alla intresserade För alla intresserade i en viss ålder För utvalda grupper

KulKulturmånad För alla intresserade För alla intresserade i en viss ålder För utvalda grupper KulKulturmånad För alla intresserade För alla intresserade i en viss ålder För utvalda grupper 5 oktober - 1 november 2014 Vecka 41-44 Vecka 41 5-11 oktober Dag Datum Tid Plats Inbjudna Arrangemang Aktör

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

argument Blekinge Läns Bildningsförbund

argument Blekinge Läns Bildningsförbund Svar på tal vanliga frågor och svar om folkbildning Notera! Studieförbunden tillhör de organisationer som får samhällsstöd för att bedriva folkbildning. När ordet folkbildning används här, avses studieförbundens

Läs mer

VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012

VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 VLBF:s styrelses verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 Inledning ställningstagande om folkbildning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för kvalitetsfyllda möten mellan människor med

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00

Dagordning 20/8. Kl 08.30 10.00 Kl 08.30 10.00 Dagordning 20/8 Inledning bakgrund presentation Genomgång av nätverkets och vars och ens/varje verksamhets uppdrag 10.00 10.20 Fika 10.20 12.30 Idéer om nya former och arenor för föräldrastöd

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga

Rätt. Ganska. Lite otydlig. Mycket stolt! På stark frammarsch. Lätt tilltufsad. Kämpar i kylan! Kan snart flyga Ganska bekant Rätt kaxig Lite otydlig Mycket stolt! På stark frammarsch Lätt tilltufsad Kämpar i kylan! Kan snart flyga Varför Lärcentrum? Startade under 1990-talet Ingen egen utbildningsanordnare Förmedlare

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015

VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 1 VERKSAMHETSPLAN Föreningen Fenix 2015 2 Föreningen Fenix verksamhet i Aspudden startade 1999. Verksamhetens ryggrad är synen på människans inneboende kraft att hitta tillbaka till sig själv, till sina

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11

Växjös starkaste lag. Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018. Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 Växjös starkaste lag Ledamöter och ersättare i styrelser och nämnder 2015-2018 Blå markering betyder att valet förrättades 3/11 KOMMUNSTYRELSEN (+AU) Bo Frank + AU Anna Tenje + AU Catharina Winberg Oliver

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå.

1(2) Diarienummer DNKS150151. Datum. unga. Riktlinjer för. regionalt stöd. riktlinjer. nivå. TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kultur i Halland Eva Nyhammar Förvaltningschef Datum 2015-04-10 Diarienummer DNKS150151 Driftnämnden Kultur och skola Riktlinjer för regionalt stöd gällande kultur för barn och unga

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer