Samtalsrapporter från Open Space. Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället. 4 april 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtalsrapporter från Open Space. Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället. 4 april 2012"

Transkript

1 Samtalsrapporter från Open Space Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället 4 april 2012 Arrangörer: Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg, Kronobergs läns bildningsförbund Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

2 Samtalsämne: Arrangera för flera Initiativtagare: Handikapprörelsens idé-och kunskapscentrum Deltagare: Martin Eneborg (Reaktor Sydost), Maria Lundqvist (Växjö kommun), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg), Ros-Marie Jönsson Neckö (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Gunnar Nordmark (Styrelseordf. kulturberedningen, RFSS), Jan Karlsson(Idé- och kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Studieförbundet Vuxenskolan - Genomgång av projektet Arrangera för flera. - Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar att kunna ta del av kulturlivet. - Vad är det för tänkbara hinder som gör att man drar sig för att ta del av kulturen? - Om man inte får någon certifiering som arrangör? - Kan detta vara något för volontärer? - Kan detta vara något för kommunerna? - Sätt att stärka arrangörskapet: Kulturplanen och att man vet hur man ska ta emot personer med funktionsnedsättningar. - Hur gör man tillgängligheten verklig? Erika Lundvall berättade om satsningar på tyst teater, föreställningar på teckenspråk exempelvis Pippi Långstrump. - Hur hittar man förutsättningar för att kunna ta del av konst? Projekt om scenkonst Scenkonst sydost. - Checklistor för arrangörer vore bra och att man gör den tillsammans med föreningarna. En lista till hjälp för hur man ska agera när man arrangerar. Låta det bli en del av verksamheten. - Man bör kanske erbjuda kultur istället för att fråga vad folk vill ha. - Informationsspridning viktigt. - Arrangörskapet måste stärkas. 2 (23)

3 Samtalsämne: Hur får vi ett brett kulturutbud i hela länet? Initiativtagare: Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg) Deltagare: Maria Lundqvist (Länsbibliotek sydost), Janna Holmberg (Alvesta kommun), Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg), Magnus Eriksson (Hemslöjden i Kronoberg), Carolin Hedman (Föreningen Sofia), Mariann Hellberg (Kulturarvscentrum Småland), Gerd Lanser (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Ingemar Almkvist (ABF), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun), Predrag Jankovic (Kultur-och fritidsnämnden, Älmhults kommun), Monika Haider (Regionstyrelsen, RFSS), Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Karin Hermansson (Ljungby kommun) - Hur kan kommunen få utdelning för de pengar de sätter in i föreningslivet? - Hur bjuder vi in? - Är vi bra på att åka dit arrangemangen finns (Ljungby dans)? Skulle länsgränserna kunna korsas till och med? Man ska inte vara rädd för att samarbeta. Då skulle man kunna sprida nätverket. Regionförbundet borde vara nätverksbyggare för detta (eller landstinget) - Hur får vi makthavare att acceptera att kulturen kanske inte går med vinst. FÖRLUSTBIDRAG. Det måste vara ok att det bara sitter fem personer i salongen på ett arrangemang. Regionförbundet borde vara nätverksbyggare och skapa fler samarbeten för arrangörer över länsgränserna. 3 (23)

4 Samtalsämne: Digitalisering - Kulturarvslyftet Initiativtagare: Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost), Maria Lundqvist (Länsbibliotek Sydost), Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Janne Karlsson (Idé-och kunskapscentrum), Maria Sjölund (Folkuniversitetet), Therese Thapper (ABF), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg) - Q+ krav+ grupper att sysselsätta - >hur lösa? - Lägg in på redan öppna existerande databaser. - Hur får personerna fortsatt en plats på arbetsmarknaden? Strategi och policy krävs liksom teknik och tillgänglighet. Inte enbart digitalisera i mängd- kvalitet också. - Fria resurser då till flera organisationer. Finns plats för 1300 arbetstillfällen. Tips att kommunerna kan ta arbetsgivaransvar. Lön + Riksantikvarieämbete (5000kr/mån/person, anställd 50% eller mer + handledare kan också få stöd). - Det finns stora tveksamheter från institutioner att hoppa på kulturarvslyftet på grund av att resurserna inte täcks. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Kulturinstitutionerna kan lära ut - Civilsamhället genomföra/sprida utåt, samt delta i lyftet. - Riksantikvarieämbetet Community Platsr - Storytelling - Organisationer + enskilda - Kortkurs i detta lokalt 4 (23)

5 Samtalsämne: Dramastudio i alla kommuner Initiativtagare: Magnus Holm Deltagare: Roger Simonsson (Konstnärscentrum syd), Fredrik Shirén (Teater Weak), Magnus Holm (Regionteatern Blekinge Kronoberg), Martin Eneborg (Reaktor sydost), Sunny Sandström (RFSS/Landstinget Kronoberg), Susanne Diesner (Studieförbundet Vuxenskolan) - Brist på cirkelledare inom teater - Cirkelledarutbildning behövs: samverkan mellan olika institutioner och flera olika studieförbund för att möjliggöra detta. 5 (23)

6 Samtalsämne: Unga filmskapare Vill du hjälpa till? Initiativtagare: Martin Eneborg (Reaktor Sydost) Deltagare: Ola Sennehed (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Annelie Welin (Växjö kommun), Maria Sjölund (Folkuniversitetet), André Pihlblad (Växjö kommun), Jenny Michaelsson (RFSS), Frida Gamberg, Peter Ström (Studiefrämjandet Småland-Gotland) Reaktor märker ett ökat tryck från ungdomar som vill uttrycka sig genom film. Reaktor fokuserar på filmare som kommit en bit på sin resa och behöver avancerad filmteknik eller finansiella medel. Verksamheten räcker dock inte till för att möta efterfrågan från de yngre filmarna i de 25 kommunerna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. De filmare som är vana i sitt filmande. - Där krävs en samverkan med studieförbund och andra aktörer för att räcka till. - Resultatet av detta samarbete kan vara allt från att i en jaktcirkel göra film av jakten, eller filma scenframträdanden med rockbanden, till filmcirkel som smakar på olika filmutryck; actionfilm/skräckfilm/reklafilm osv. Eller kanske en cirkel i filmberättande och manusteknik. - Det finns också ett behov att samverka kring föreläsningar. - Det saknas kompetens i studieförbunden för att driva cirklar på filmområdet idag. Samtidigt finns det flera cirklar där det är intressant att addera på film eller digital storytelling. - Reaktor uppmanas att samverka med Bildningsförbundet för att arrangera fortbildning för samtliga studieförbund. Reaktor bjuds även in till årsmötet i Kalmar 25/4. - Vidare finns det ett intresse från studieförbundens sida att ta del av möjliga cirkelledare som reaktor har bland sina filmare. Reaktor ser att en del av dessa säkert är sådana som engageras för skapande skola- uppdrag idag. - Studieförbunden är idag samarbetskonkurrenter och vi konstaterar att filmområdet är så brett att det finns utrymme för alla. 6 (23)

7 Gruppen enas kring att detta arbete körs ur ett demokratiperspektiv där filmen blir allt viktigare som utrycksform. Därför måste vi se på hur samhällsmedborgarna utvecklar sin förmåga att se och tolka film. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Reaktor ska samverka med Bildningsförbundet kring fortbildning av studieförbunden. - Studieförbunden kan samverka med reaktor om cirkelledare och filmrepertoar. 7 (23)

8 Samtalsämne: Hur kan man göra länet tillgängligt för att arrangera dansföreställningar? Initiativtagare: Anne Lindblad (Dans i sydost) Deltagare: Ola Sennehed (Studieförbundet Vuxenskolan), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Maria Emilsson (Bilda syd) - Koppling mellan amatörer och professionella. - Engagera lokala dansstudios + studieförbund. - Behov av dansstudios. - Att gå ett steg i taget. Enkätfrågor om dans till kommunerna. - Ge regionteatern ett uppdrag att arrangera dans. - Stimulera utförarna att skapa produktioner för mindre format. - Vid upprustning av gamla scener, anpassa för dans också. - Ge regionteatern ett uppdrag att arrangera dans. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Engagera lokala dansstudios + studieförbund 8 (23)

9 Samtalsämne: Hur kan vi lära oss av varandra för att utveckla deltagarkulturer? (Civilsamhälle och kulturorganisationer och vice versa) Initiativtagare: Ida Qvarnström (Reaktor Sydost) Deltagare: Mariann Hellberg (Kulturarvscentrum Småland), Ida Qvarnström (Reaktor Sydost), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland-Gotland), Predrag Jankovic (Kultur-och fritidsnämnden Älmhults kommun), Per-Inge Olsson (Sensus Småland-Öland), Magnus Eriksson (Hemslöjden Kronoberg), Jan Karlsson (Idéoch kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum) - Omsättning av eldsjälar. Hitta nya sätt. Folk jobbar mycket och har inte tid. Bättre på ett sätt, men sämre på ett annat. Fler ideellt arbetande idag än någonsin, men inte på samma sätt som förr! Ramen i en förening ser likadan ut men det gör inte samhället. - Hitta nya samarbeten mellan stödfunktioner och kulturorganisationer (folk som har betalt) och ideella organisationer och individer. Det man vill göra är viktigare än formen. - Måste finnas flera ingångar och varianter till engagemang. Se delen i helheten, alla är viktiga! Göra något tillsammans. - Stödja nya former av deltagarkulturer, fortsätta jobba med alternativa finansieringsformer som t.ex. Crowd culture! - Marknadsföra både egna tjänster och andras! Smörgåsbord av möjligheter. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Träffas mera och utbyta tankar och behov. Former som fungerar för ideella arbetare (alltså inte på arbetstid). Även ideella/semiprofessionella aktörer som inte är engagerade i föreningsform. 9 (23)

10 Samtalsämne: Fiberutbyggnad ger bredband i var buske - hur kan vi utveckla/nyttja det? Initiativtagare: Britt- Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Ida Qvarnström (Reaktor Sydost), Therese Thapper (ABF), Britt- Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) - Puben + sport eller annat event på bygdegården. - Samtal + streaming video en del på plats och en del på distans. - Föreläsningar eller seminarier kan oavsett plats. - Dyra experter utnyttjas av många parallellt + ställa frågor! - Ungdomsengagemang, många ingångar: Inga blommiga gardiner! Ta in egen verksamhet på sina villkor. Grannarna? - Börja med att fiberutbyggnaden pågår i delar av länet. Vad innebär detta för tillgänglighet och delaktighet? Vad innebär det för de andra kommunerna? Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Vara medvetna och förhålla sig till detta och utveckla strategier, se möjligheter. 10 (23)

11 Samtalsämne: Hur skapar vi ett brett och välförankrat ägarskap och ansvar för kulturell välfärd? Initiativtagare: Jessica Linde (RFSS) Deltagare: Jessica Linde (RFSS), Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Birgitta Bogren (NBV Sydost), Monica Modig Rauden (Hemslöjden Kronoberg), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun), Roger Simonsson (Konstnärscentrum Syd), Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) - Kultur ej lagstadgat. Tryck på kultur för unga. Media/estetiskt program. - Studieförbunden får stå för mycket av infrastrukturen (t.ex. kultur för äldre). - Vem äger ansvaret för kulturell välfärd? Ryms inte inom någon plan, händer ändå. - Risk för institutionalisering. - Hur följa/stödja dem som inte organiserar sig? - Kulturell välfärd ojämlikt fördelat, vems ansvar att säkerställa att skattemedel används rätt? - Fördelningsproblematik. Kultursamverkansmodellen skapade förväntningar. Fördelning kopplat till samverkan. - Bevakar egna intressen. Viktigt att även vi vågar gå utanför vår komfortzon och prata om samverkan och användande av resurser. - Hemslöjden samarbete med Regionteatern. - Våra mallar passar inte alltid för allt det som pågår där ute. 11 (23)

12 Samtalsämne: Kultur för/av unga Initiativtagare: Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Maria Emilsson (Bilda) Deltagare: Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Maria Emilsson (Bilda), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Jenny Michaelsson (RFSS), Therese Thapper (ABF), Carolin Hedman (Föreningen Sofia), Janna Li Holmberg Alvesta kommun), André Pihlblad (Växjö kommun), Anneli Welin (Växjö kommun) - Hur hittar man förutsättningar och möjligheter för unga arrangörer? - Kortare beslutsvägar: snabba cash. Brett (inte skapa begränsningar utan möjligheter). - Ge pengar till grupper/människor som inte är organiserade. - Problemet är att man inte gör potten större utan att man istället tar från den farliga kusinen. Kan man vara mer flexibel utan att göra avkall på redovisning? - STÖD: med annat än ekonomiska resurser! - Marknadsföring/nätverk/ lokaler. - Kan vi hitta sätt att utnyttja den befintliga infrastrukturen för att skapa arenor och plattformar för nya aktörer? Ljungby kommun har en särskild peng avsedd för unga som vill arrangera, men man har problem att nå ut med att den finns. - Skapa plattformar för och möjligheter för sammanhang. Navigatorcentrum : som ett slags arbetsförmedling för unga att hitta aktiviteter. GLAPP: vi når inte gruppen unga. Göda. Dra nytta av den miljö där unga finns i en samlad miljö (skolan). - Vikten av rätt marknadsföring till olika målgrupper. Fokus på de unga. Sociala medier. - Behöver hjälpa unga som vill arrangera och stötta dem genom att visa hur projektstrukturerna fungerar (deltagande i årsmöten, ekonomi osv.) - > Ska man ställa krav på unga att engagera sig i sådana organisationsfrågor eller ge dem fria tyglar att enbart göra det de vill göra och tycker är roligt? - Ekonomin begränsar och begränsningar i uppdraget. - Positiva attacker 12 (23)

13 Samtalsämne: Kultur för äldre och på institutioner. Samverkan/projekt Initiativtagare: Maria Emilsson (Bilda Syd) Deltagare: Camilla Görloff (Nätverket SIP), Maria Emilsson (Bild Syd), Ola Sennehed (Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland- Gotland), Helen Hägglund (RFSS), Emma (ABF), Magnus Eriksson (Hemslöjden Kronoberg), Maria Lundqvist (Länsbibliotek Sydost), Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Predrag Jankovic (Kultur- och fritidsnämnden, Älmhults kommun), Marianne (Kulturarvscentrum Småland) - Kulturarvscentrum: möjlighet, material Fakta/historia/sägner skolor/äldre museipedagoger (man får betala för deras tjänster) - bra programverksamhet med pensionärsuniversitetet. - Dagcentraler- sug efter att få aktiviteter. - Finns det utbud att erbjuda inom kultur och hälsa? Musik i syd Från Hemslöjden intresserad av att arbeta mot detta område. Studiecirkelledare med handens kraft - Utbudskatalog, idag mycket sång och musik. - Strukturella modeller för att inte bara jobba med aktiviteter. Projekt -> Läskraft frivilliga, SV + biblioteken, centrum för lättläst (Älmhult på gång) Pensionärernas hus finns i Växjö. - Beroende av hur äldreomsorgen agerar. - Gemensamt projekt kring detta. - Utbudskatalog. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? 13 (23)

14 - Lyfta fram varandra. - Berätta om att man faktiskt har ett utbud. Göra paket/utbudskatalog. 14 (23)

15 Samtalsämne: Kulturbiljett Initiativtagare: Linda Tranquist (Ljungbergmuseet) Deltagare: Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Jessica Linde (RFSS), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund) - Förstudie om kulturbiljett i samarbete med Region Skåne och Blekinge. Samtidigt förs diskussion med den egna Länstrafiken. (Musik i Syd ska också titta närmre på transport till ex. Korröfestivalen) - Det är en viktig demokratifråga att man kan ta sig till de olika kulturinstitutionerna. Eftersom vi lever i ett vidsträckt land behöver vi ha fungerande kommunikationer. - Bästa lösningen? Att på ett enkelt sätt skicka ut ett ex. busskort till klasser/grupper det specifika tillfället. (ex. Jamtli), (Halland). - Se på hur andra har gjort/gör? Plocka fram 3 förslag att visa politiken. Se till att det är gratis. 15 (23)

16 Samtalsämne: Kulturinstitutioner + Studieförbund Initiativtagare: Maria Sjölund (Folkuniversitetet) Deltagare: Maria Sjölund (Folkuniversitetet), Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost), Monica Haider (Regionstyrelsen, RFSS), Monica Modig Rauden (Hemslöjden Kronoberg), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), André Pihlblad (Växjö kommun), Therese Thapper (ABF), Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Lars-Evert Ekman (Riksteatern Kronoberg), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland- Gotland), Jessica Linde (RFSS), Helen Hägglund (RFSS), Ida Qvarnström (Reaktor Sydost) - Musik i syd (satsat pengar) -> kommunerna (satsat pengar) -> Studieförbunden (exempel på samarbete) - Fördel: ekonomi, marknadsföring, personella - Hemslöjden = öppen för samarbete- deltagarkultur - Reaktor: Lättare samarbeta om filmkonsulent finns på studieförbunden. Behov av lokala agenter. Intresserade av att samverka kring arrangemang. Åskådarkultur + deltagarkultur. - Digidel: Länsbildningsförbund, bibliotek + studieförbund.- Ännu ett gott projekt. 16 (23)

17 Samtalsämne: Hur bygger vi upp ett samarbete med respekt för de ideella krafternas roll gentemot institutionerna? Initiativtagare: Margareta Arteus Thor Deltagare: Maria Lundqvist (Växjö kommun), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Jan Karlsson (Idéoch kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Linda Tranquist (Hemslöjden Kronoberg), Peter Johansson (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Jessica Linde (RFSS), Leif Sandberg (Linneateatern), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost) - Problemet ideella föreningar hemmablind! MÖTAS - Kulturplanen - > kartläggning - Ideella krafter så mycket större än vi vet. - Två olika typer av organisationer. Erkänna särarten. Utövare - vad brinner ni för? Båda parters villkor. - Mycket kan aldrig göras om man inte har ideella krafter. - Janne K: Arrangörer SV- ABF:s roll, tusentals arrangemang i småbuskarna. SV/ABF ser till att det händer! - Leif: Linneateatern (började 1979 som Växjö amatörteaterförening). Bra och praktiskt namn. Efter hand har man tagit in professionella ledare, proffs = betalt. Det finns många utbildade operasångare som bor i våra trakter reser ut och gör jobb utom sockens Operasångare från Göteborg/Stockholm. Ingen planerad utveckling. HYBRID: PROFFESIONELL ÖVERBYGGNAD. Kan inte fylla listorna med betalda. Fyller på underifrån med personer från t.ex. Katedralskolans estetprogram. Kombinerar = respekt. Många har gått vidare inom teater/musikal Linneateatern fungerar som en plantskola. - Alla ideella krafter tillhör det civila samhället / finns hybrider, semiprofessionell, som också måste definieras. 17 (23)

18 Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Mötesplatser/Dialoger. - Sätt ihop genrevis teater etc. - Leif Sandberg + Ingrid Kyrö- bra samarbete sedan 2000-talet. Jättebra samarbete kring tekniken. Byggt dekor hos Magnus Holm på Regionteatern Blekinge Kronoberg. - Redmo + mässa = bra, fungerande mix amatörförfattare & stjärnor. - Linneateatern har anpassat sig till folk utifrån - missar bussar kan inte gå! Linneateatern har helgföreställningar kl RFSS: För diskussioner med Länstrafiken! - Hur kan man stödja barnteater- ska få komma in självklart- på Kalmar Teater. - Amatörgrupper ska självklart få komma in och ha handledning på de fina institutionerna. - Proffs förstå amatören! 18 (23)

19 Samtalsämne: Goda och mindre goda exempel på samverkan amatörkulturutövare - institutioner Initiativtagare: Anna-Karin Waldemarsson (ax Amatörkulturens samrådsgrupp) Deltagare: Anna-Karin Waldemarsson (ax- Amatörkulturens samrådsgrupp), Gerd Lanser (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Peter Johansson (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Annelie Welin (Växjö kommun), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun) - Folkbildningsverksamhet för stöd till vuxna. - Landstings/region för stöd till barn och ungdomar. - Privat sponsring: - Samtal med föreningar 1 gång/år: regionens medel till möten har lagts in i budget. - Samstämma arrangemang. - Sommarjobb för föreningar. - Mentorskap ungdomar lär yngre musik. - Studieförbunden: lokaler, administration, ledare. - De ideella föreningarna ska delta på egna villkor. Kansliet ska möta, ha dialog, lyssna för att få syn på de villkoren. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Politiker budgetera för mötesplatser för samtal - > exempel: dialog i Växjö. - Samtal om: Att hitta något att samverka kring Gemensamma problem? Mål man ej kan uppfylla? - > Hinder -> Möjligheter 19 (23)

20 Samtalsämne: Stödjande nätverk/mentorer Initiativtagare: Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Margareta Arteus Thor (styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniveritetet), Sunny Sandström (RFSS/Landstinget Kronoberg) - Elitsamhälle svåra att komma in i. Studieförbund fyller funktion för att kunna hjälpa till i små grupper. - Jämlikheten är viktig. Avstamp till andra arbetstillfällen. - Fristadsförfattandet Växjö. Samverkan. - Biologiskt mångfaldmöte i Kristianstad - Etnisk mångfald. Olika studiecirklar. - Alla lika värda samverkan alla studieförbund. Multinationell catwalk (Pågår sedan 2010). - Kultur på recept - > Vårdcentral/ svårbotade patienter. Icke medicinskt recept. Aktivitet + fika Som fullvärdig människa. Sofiero, Fredriksdahl m.m. - Kan vi dra nytta av studieförbunden? Checklista frånstudieförbunden vad de kan hjälpa till med. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Mer kunskaper om olika studieförbund, profil-info. - Monocrome samverkan coacher. - Musikhus: Ungdomar hitta nått. Reducerade priser. Få tillgång till proffs. 20 (23)

21 Samtalsämne: Vilka mål är svåra att uppfylla för civilsamhällets organisationer?/hur kan institutionernas uppdrag, mål och processer omformuleras och rekonstrueras för att öka delaktighet och ansvar hos civilsamhället? Initiativtagare: Magnus Holm (Regionteatern Blekinge/Kronoberg), Deltagare: Väldigt många - Svårt att kommunicera det strategiska och praktiska arbetet i lokalföreningar. Svårt att nå målen för att samverka med andra organisationer. - Politiskt underlätta i t.ex. momsfrågan, momspliktighetsfrågan för föreningslivet. - Gemensam administration eller regionalt servicebolag som kan hantera administration, moms, utbetalningar etc. - Öppna husen för amatörverksamheten, tillgängliggöra resurser, lokaler, personal. - Krockar uppstår i rapporteringssystemet/stoppar upp. Studieförbundens samverkan med professionella aktörer. - Utvecklingsprojekt inom främjande verksamheter, gemensam administrativ organisation/bolag. - Vad är skillnad på konsulentverksamhet och kulturinstitution? - När de ideella övertas av institutionerna tappar de tolkningsföreträdet. Samtidigt överöses de av administrativt arbete. - Driva professionalisering av civilorganisationer. Möjlighet till jämlik samverkan som inte tar lust och resurs från den ideellt aktiva. - Det ideella arbetet måste vara kul och det måste vara viktigt. - Se ovan! - Incitament för långsiktig och strategisk utveckling av civilorganisation verksamhet. 21 (23)

22 - Fånga in resurser och politiska ambitioner och be institutioner och civilsamhälle gemensamt formulera uppdragen. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Regionalt servicebolag för ideella organisationer. 22 (23)

23 Samtalsämne: Volontärverksamhet Möjligheter? Svårigheter? Initiativtagare: Alexandra Nylén (Kulturparken Småland) Deltagare: Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Helen Hägglund (RFSS), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Lars-Evert Ekman (Riksteatern Kronoberg), Ros-Marie Jönsson Neckö (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Maria Emilsson (Bilda Syd), Camilla Görloff (Nätverket SIP) - Begreppet volontär- frivillig - Anpassa formerna för ideellt engagemang utifrån olika grupper/önskemål. Kolla upp vad som triggar engagemanget för olika personer/grupper. - När man ska bygga upp volontärverksamhet är det nog viktigt att ha en testfas där man kollar motiven till engagemang och sedan bygger en modell efter det. - Bemötande i lokaler/på platser känns som en bra ingång. Det kan gälla både funktionsnedsatta så väl som ovana besökare. - Volontärverksamhet både för kortare arrangemang med tydlig början och slut, liksom för mer långsiktigt engagemang. - Viktigt med någon form av win-win- dvs. en ersättning som passar individ/grupp (t.ex. gratis inträde). - För den interna förankringen av att använda sig av volontärverksamhet, men även för den enskilde volontärens skull, verkar det viktigt att ha någon form av kontrakt med volontären. Viktigt med en enkel gemensam värdegrund som slås fast. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? Gärna ett samarrangemang Kulturparken + Regionförbundet när det gäller just volontärsfrågan. 23 (23)

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014

SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 SAMTALSRAPPORTER ARRANGÖRSKAPETS OPEN SPACE 12 MARS 2014 PASS 1 VAD FINNS IDAG? GRUPP 1 - Eldsjälar - Föreläsningsföreningen - Bra förutsättningar - En publik och ett stort utbud för den äldre publiken

Läs mer

Open Space vid Kulturting 2009

Open Space vid Kulturting 2009 2009-03-11 Dokumentation Open Space vid Kulturting 2009 -Hur skapar vi en kulturverksamhet som främjar både amatörer och professionella? Processledare: Anette Granberg och Anna Uhlin Landh Innehållsförteckning

Läs mer

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket

Måndagen den 5 juli kl. 10.00-11.30 Fallstudie: Kultur och näring i samarbete i det småländska glasriket Minnesanteckningar LTS vårmöte 21-22 april 2010 i Visby LTS vårmöte 2010 inleddes med att naturen bjöd kulturen starkt motstånd. Detta är våren när vi har lärt oss åtminstone ett namn till på en isländsk

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder

Utveckla samverkan med civilsamhället. Inspiration, idéer och metoder Utveckla samverkan med civilsamhället Inspiration, idéer och metoder Förord Intresset för samverkan med civilsamhället blir allt tydligare. Civilsamhällets potential som förnyare av välfärden, som en kraft

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1

DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DISSEKTION SOMMAR KOMPETENS STEG 1 DOKUMENTATION GÖTEBORG DE UNGAS SOMMARAKADEMI 2010 GULLSPÅNG PICCOLOKULTURUTVECKLARE 2010 MARIESTAD GRAFFITI MARIESTAD SKÖVDE KULTURLABB PÅ HJUL 2010 2 INTRO Detta är

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport

Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport Kulturinstitutionerna och det civila samhället Rapport. Kulturrådets skriftserie 2012:1 Innehåll Förord 5 Inledning 6 Sammanfattning 8 Slutsatser

Läs mer

Tre enkätundersökningar

Tre enkätundersökningar Tre enkätundersökningar Sammanställning av svar från länets invånare, professionella kulturskapare och ungdomar Kulturenheten December 2011 Tre enkätundersökningar... 3 Enkät till invånare i länets kommuner...

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Röster om folkbildning och demokrati

Röster om folkbildning och demokrati F olkbildningsrådet utvärderar No 3 2001 Röster om folkbildning och demokrati En rapport från projektet Folkbildingen och de demokratiska utmaningarna Röster om folkbildning och demokrati En rapport från

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012

Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare 040-675 37 35 ola.jacobson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-10-14 Dnr 1001255 1 (5) Regional kulturplan 2011 2012 Ordförandens

Läs mer

Dans i 16 kommuner. En kartläggning i Västra Götalandsregionen. Maj 2004.

Dans i 16 kommuner. En kartläggning i Västra Götalandsregionen. Maj 2004. . En kartläggning i Västra Götalandsregionen. Maj 2004. Av 1 Jag som skrivit den här rapporten heter. I två år har jag gått på Kulturverkstan, en projektledarutbildning med kulturinriktning i Göteborg.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl

Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Den gränslösa slöjden Eva Melldahl Nämnden för hemslöjdsfrågor 2013-09-26 Inledning Under det tvååriga projektet Den internationella och interkulturella hemslöjden har fokus varit på de faktorer som styr

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer