Samtalsrapporter från Open Space. Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället. 4 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samtalsrapporter från Open Space. Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället. 4 april 2012"

Transkript

1 Samtalsrapporter från Open Space Strategiskt samtal om kulturinstitutionerna och det civila samhället 4 april 2012 Arrangörer: Regionförbundet södra Småland, Landstinget Kronoberg, Kronobergs läns bildningsförbund Regionförbundet södra Småland Videum Science Park SE Växjö Telefon: Fax: E-post:

2 Samtalsämne: Arrangera för flera Initiativtagare: Handikapprörelsens idé-och kunskapscentrum Deltagare: Martin Eneborg (Reaktor Sydost), Maria Lundqvist (Växjö kommun), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg), Ros-Marie Jönsson Neckö (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Gunnar Nordmark (Styrelseordf. kulturberedningen, RFSS), Jan Karlsson(Idé- och kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Studieförbundet Vuxenskolan - Genomgång av projektet Arrangera för flera. - Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar att kunna ta del av kulturlivet. - Vad är det för tänkbara hinder som gör att man drar sig för att ta del av kulturen? - Om man inte får någon certifiering som arrangör? - Kan detta vara något för volontärer? - Kan detta vara något för kommunerna? - Sätt att stärka arrangörskapet: Kulturplanen och att man vet hur man ska ta emot personer med funktionsnedsättningar. - Hur gör man tillgängligheten verklig? Erika Lundvall berättade om satsningar på tyst teater, föreställningar på teckenspråk exempelvis Pippi Långstrump. - Hur hittar man förutsättningar för att kunna ta del av konst? Projekt om scenkonst Scenkonst sydost. - Checklistor för arrangörer vore bra och att man gör den tillsammans med föreningarna. En lista till hjälp för hur man ska agera när man arrangerar. Låta det bli en del av verksamheten. - Man bör kanske erbjuda kultur istället för att fråga vad folk vill ha. - Informationsspridning viktigt. - Arrangörskapet måste stärkas. 2 (23)

3 Samtalsämne: Hur får vi ett brett kulturutbud i hela länet? Initiativtagare: Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg) Deltagare: Maria Lundqvist (Länsbibliotek sydost), Janna Holmberg (Alvesta kommun), Erika Lundvall (Riksteatern Kronoberg), Magnus Eriksson (Hemslöjden i Kronoberg), Carolin Hedman (Föreningen Sofia), Mariann Hellberg (Kulturarvscentrum Småland), Gerd Lanser (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Ingemar Almkvist (ABF), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun), Predrag Jankovic (Kultur-och fritidsnämnden, Älmhults kommun), Monika Haider (Regionstyrelsen, RFSS), Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Karin Hermansson (Ljungby kommun) - Hur kan kommunen få utdelning för de pengar de sätter in i föreningslivet? - Hur bjuder vi in? - Är vi bra på att åka dit arrangemangen finns (Ljungby dans)? Skulle länsgränserna kunna korsas till och med? Man ska inte vara rädd för att samarbeta. Då skulle man kunna sprida nätverket. Regionförbundet borde vara nätverksbyggare för detta (eller landstinget) - Hur får vi makthavare att acceptera att kulturen kanske inte går med vinst. FÖRLUSTBIDRAG. Det måste vara ok att det bara sitter fem personer i salongen på ett arrangemang. Regionförbundet borde vara nätverksbyggare och skapa fler samarbeten för arrangörer över länsgränserna. 3 (23)

4 Samtalsämne: Digitalisering - Kulturarvslyftet Initiativtagare: Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost), Maria Lundqvist (Länsbibliotek Sydost), Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Janne Karlsson (Idé-och kunskapscentrum), Maria Sjölund (Folkuniversitetet), Therese Thapper (ABF), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg) - Q+ krav+ grupper att sysselsätta - >hur lösa? - Lägg in på redan öppna existerande databaser. - Hur får personerna fortsatt en plats på arbetsmarknaden? Strategi och policy krävs liksom teknik och tillgänglighet. Inte enbart digitalisera i mängd- kvalitet också. - Fria resurser då till flera organisationer. Finns plats för 1300 arbetstillfällen. Tips att kommunerna kan ta arbetsgivaransvar. Lön + Riksantikvarieämbete (5000kr/mån/person, anställd 50% eller mer + handledare kan också få stöd). - Det finns stora tveksamheter från institutioner att hoppa på kulturarvslyftet på grund av att resurserna inte täcks. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Kulturinstitutionerna kan lära ut - Civilsamhället genomföra/sprida utåt, samt delta i lyftet. - Riksantikvarieämbetet Community Platsr - Storytelling - Organisationer + enskilda - Kortkurs i detta lokalt 4 (23)

5 Samtalsämne: Dramastudio i alla kommuner Initiativtagare: Magnus Holm Deltagare: Roger Simonsson (Konstnärscentrum syd), Fredrik Shirén (Teater Weak), Magnus Holm (Regionteatern Blekinge Kronoberg), Martin Eneborg (Reaktor sydost), Sunny Sandström (RFSS/Landstinget Kronoberg), Susanne Diesner (Studieförbundet Vuxenskolan) - Brist på cirkelledare inom teater - Cirkelledarutbildning behövs: samverkan mellan olika institutioner och flera olika studieförbund för att möjliggöra detta. 5 (23)

6 Samtalsämne: Unga filmskapare Vill du hjälpa till? Initiativtagare: Martin Eneborg (Reaktor Sydost) Deltagare: Ola Sennehed (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Annelie Welin (Växjö kommun), Maria Sjölund (Folkuniversitetet), André Pihlblad (Växjö kommun), Jenny Michaelsson (RFSS), Frida Gamberg, Peter Ström (Studiefrämjandet Småland-Gotland) Reaktor märker ett ökat tryck från ungdomar som vill uttrycka sig genom film. Reaktor fokuserar på filmare som kommit en bit på sin resa och behöver avancerad filmteknik eller finansiella medel. Verksamheten räcker dock inte till för att möta efterfrågan från de yngre filmarna i de 25 kommunerna i Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. De filmare som är vana i sitt filmande. - Där krävs en samverkan med studieförbund och andra aktörer för att räcka till. - Resultatet av detta samarbete kan vara allt från att i en jaktcirkel göra film av jakten, eller filma scenframträdanden med rockbanden, till filmcirkel som smakar på olika filmutryck; actionfilm/skräckfilm/reklafilm osv. Eller kanske en cirkel i filmberättande och manusteknik. - Det finns också ett behov att samverka kring föreläsningar. - Det saknas kompetens i studieförbunden för att driva cirklar på filmområdet idag. Samtidigt finns det flera cirklar där det är intressant att addera på film eller digital storytelling. - Reaktor uppmanas att samverka med Bildningsförbundet för att arrangera fortbildning för samtliga studieförbund. Reaktor bjuds även in till årsmötet i Kalmar 25/4. - Vidare finns det ett intresse från studieförbundens sida att ta del av möjliga cirkelledare som reaktor har bland sina filmare. Reaktor ser att en del av dessa säkert är sådana som engageras för skapande skola- uppdrag idag. - Studieförbunden är idag samarbetskonkurrenter och vi konstaterar att filmområdet är så brett att det finns utrymme för alla. 6 (23)

7 Gruppen enas kring att detta arbete körs ur ett demokratiperspektiv där filmen blir allt viktigare som utrycksform. Därför måste vi se på hur samhällsmedborgarna utvecklar sin förmåga att se och tolka film. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Reaktor ska samverka med Bildningsförbundet kring fortbildning av studieförbunden. - Studieförbunden kan samverka med reaktor om cirkelledare och filmrepertoar. 7 (23)

8 Samtalsämne: Hur kan man göra länet tillgängligt för att arrangera dansföreställningar? Initiativtagare: Anne Lindblad (Dans i sydost) Deltagare: Ola Sennehed (Studieförbundet Vuxenskolan), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Maria Emilsson (Bilda syd) - Koppling mellan amatörer och professionella. - Engagera lokala dansstudios + studieförbund. - Behov av dansstudios. - Att gå ett steg i taget. Enkätfrågor om dans till kommunerna. - Ge regionteatern ett uppdrag att arrangera dans. - Stimulera utförarna att skapa produktioner för mindre format. - Vid upprustning av gamla scener, anpassa för dans också. - Ge regionteatern ett uppdrag att arrangera dans. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Engagera lokala dansstudios + studieförbund 8 (23)

9 Samtalsämne: Hur kan vi lära oss av varandra för att utveckla deltagarkulturer? (Civilsamhälle och kulturorganisationer och vice versa) Initiativtagare: Ida Qvarnström (Reaktor Sydost) Deltagare: Mariann Hellberg (Kulturarvscentrum Småland), Ida Qvarnström (Reaktor Sydost), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland-Gotland), Predrag Jankovic (Kultur-och fritidsnämnden Älmhults kommun), Per-Inge Olsson (Sensus Småland-Öland), Magnus Eriksson (Hemslöjden Kronoberg), Jan Karlsson (Idéoch kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum) - Omsättning av eldsjälar. Hitta nya sätt. Folk jobbar mycket och har inte tid. Bättre på ett sätt, men sämre på ett annat. Fler ideellt arbetande idag än någonsin, men inte på samma sätt som förr! Ramen i en förening ser likadan ut men det gör inte samhället. - Hitta nya samarbeten mellan stödfunktioner och kulturorganisationer (folk som har betalt) och ideella organisationer och individer. Det man vill göra är viktigare än formen. - Måste finnas flera ingångar och varianter till engagemang. Se delen i helheten, alla är viktiga! Göra något tillsammans. - Stödja nya former av deltagarkulturer, fortsätta jobba med alternativa finansieringsformer som t.ex. Crowd culture! - Marknadsföra både egna tjänster och andras! Smörgåsbord av möjligheter. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Träffas mera och utbyta tankar och behov. Former som fungerar för ideella arbetare (alltså inte på arbetstid). Även ideella/semiprofessionella aktörer som inte är engagerade i föreningsform. 9 (23)

10 Samtalsämne: Fiberutbyggnad ger bredband i var buske - hur kan vi utveckla/nyttja det? Initiativtagare: Britt- Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Ida Qvarnström (Reaktor Sydost), Therese Thapper (ABF), Britt- Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) - Puben + sport eller annat event på bygdegården. - Samtal + streaming video en del på plats och en del på distans. - Föreläsningar eller seminarier kan oavsett plats. - Dyra experter utnyttjas av många parallellt + ställa frågor! - Ungdomsengagemang, många ingångar: Inga blommiga gardiner! Ta in egen verksamhet på sina villkor. Grannarna? - Börja med att fiberutbyggnaden pågår i delar av länet. Vad innebär detta för tillgänglighet och delaktighet? Vad innebär det för de andra kommunerna? Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Vara medvetna och förhålla sig till detta och utveckla strategier, se möjligheter. 10 (23)

11 Samtalsämne: Hur skapar vi ett brett och välförankrat ägarskap och ansvar för kulturell välfärd? Initiativtagare: Jessica Linde (RFSS) Deltagare: Jessica Linde (RFSS), Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Birgitta Bogren (NBV Sydost), Monica Modig Rauden (Hemslöjden Kronoberg), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun), Roger Simonsson (Konstnärscentrum Syd), Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) - Kultur ej lagstadgat. Tryck på kultur för unga. Media/estetiskt program. - Studieförbunden får stå för mycket av infrastrukturen (t.ex. kultur för äldre). - Vem äger ansvaret för kulturell välfärd? Ryms inte inom någon plan, händer ändå. - Risk för institutionalisering. - Hur följa/stödja dem som inte organiserar sig? - Kulturell välfärd ojämlikt fördelat, vems ansvar att säkerställa att skattemedel används rätt? - Fördelningsproblematik. Kultursamverkansmodellen skapade förväntningar. Fördelning kopplat till samverkan. - Bevakar egna intressen. Viktigt att även vi vågar gå utanför vår komfortzon och prata om samverkan och användande av resurser. - Hemslöjden samarbete med Regionteatern. - Våra mallar passar inte alltid för allt det som pågår där ute. 11 (23)

12 Samtalsämne: Kultur för/av unga Initiativtagare: Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Maria Emilsson (Bilda) Deltagare: Wirginia Bogatic (Kulturnämnden, Växjö kommun), Maria Emilsson (Bilda), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Jenny Michaelsson (RFSS), Therese Thapper (ABF), Carolin Hedman (Föreningen Sofia), Janna Li Holmberg Alvesta kommun), André Pihlblad (Växjö kommun), Anneli Welin (Växjö kommun) - Hur hittar man förutsättningar och möjligheter för unga arrangörer? - Kortare beslutsvägar: snabba cash. Brett (inte skapa begränsningar utan möjligheter). - Ge pengar till grupper/människor som inte är organiserade. - Problemet är att man inte gör potten större utan att man istället tar från den farliga kusinen. Kan man vara mer flexibel utan att göra avkall på redovisning? - STÖD: med annat än ekonomiska resurser! - Marknadsföring/nätverk/ lokaler. - Kan vi hitta sätt att utnyttja den befintliga infrastrukturen för att skapa arenor och plattformar för nya aktörer? Ljungby kommun har en särskild peng avsedd för unga som vill arrangera, men man har problem att nå ut med att den finns. - Skapa plattformar för och möjligheter för sammanhang. Navigatorcentrum : som ett slags arbetsförmedling för unga att hitta aktiviteter. GLAPP: vi når inte gruppen unga. Göda. Dra nytta av den miljö där unga finns i en samlad miljö (skolan). - Vikten av rätt marknadsföring till olika målgrupper. Fokus på de unga. Sociala medier. - Behöver hjälpa unga som vill arrangera och stötta dem genom att visa hur projektstrukturerna fungerar (deltagande i årsmöten, ekonomi osv.) - > Ska man ställa krav på unga att engagera sig i sådana organisationsfrågor eller ge dem fria tyglar att enbart göra det de vill göra och tycker är roligt? - Ekonomin begränsar och begränsningar i uppdraget. - Positiva attacker 12 (23)

13 Samtalsämne: Kultur för äldre och på institutioner. Samverkan/projekt Initiativtagare: Maria Emilsson (Bilda Syd) Deltagare: Camilla Görloff (Nätverket SIP), Maria Emilsson (Bild Syd), Ola Sennehed (Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland- Gotland), Helen Hägglund (RFSS), Emma (ABF), Magnus Eriksson (Hemslöjden Kronoberg), Maria Lundqvist (Länsbibliotek Sydost), Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Karin Hermansson (Ljungby kommun), Frida Gamberg (Ljungby kommun), Predrag Jankovic (Kultur- och fritidsnämnden, Älmhults kommun), Marianne (Kulturarvscentrum Småland) - Kulturarvscentrum: möjlighet, material Fakta/historia/sägner skolor/äldre museipedagoger (man får betala för deras tjänster) - bra programverksamhet med pensionärsuniversitetet. - Dagcentraler- sug efter att få aktiviteter. - Finns det utbud att erbjuda inom kultur och hälsa? Musik i syd Från Hemslöjden intresserad av att arbeta mot detta område. Studiecirkelledare med handens kraft - Utbudskatalog, idag mycket sång och musik. - Strukturella modeller för att inte bara jobba med aktiviteter. Projekt -> Läskraft frivilliga, SV + biblioteken, centrum för lättläst (Älmhult på gång) Pensionärernas hus finns i Växjö. - Beroende av hur äldreomsorgen agerar. - Gemensamt projekt kring detta. - Utbudskatalog. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? 13 (23)

14 - Lyfta fram varandra. - Berätta om att man faktiskt har ett utbud. Göra paket/utbudskatalog. 14 (23)

15 Samtalsämne: Kulturbiljett Initiativtagare: Linda Tranquist (Ljungbergmuseet) Deltagare: Linda Tranquist (Ljungbergmuseet), Jessica Linde (RFSS), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund) - Förstudie om kulturbiljett i samarbete med Region Skåne och Blekinge. Samtidigt förs diskussion med den egna Länstrafiken. (Musik i Syd ska också titta närmre på transport till ex. Korröfestivalen) - Det är en viktig demokratifråga att man kan ta sig till de olika kulturinstitutionerna. Eftersom vi lever i ett vidsträckt land behöver vi ha fungerande kommunikationer. - Bästa lösningen? Att på ett enkelt sätt skicka ut ett ex. busskort till klasser/grupper det specifika tillfället. (ex. Jamtli), (Halland). - Se på hur andra har gjort/gör? Plocka fram 3 förslag att visa politiken. Se till att det är gratis. 15 (23)

16 Samtalsämne: Kulturinstitutioner + Studieförbund Initiativtagare: Maria Sjölund (Folkuniversitetet) Deltagare: Maria Sjölund (Folkuniversitetet), Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Ingemar Almkvist (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost), Monica Haider (Regionstyrelsen, RFSS), Monica Modig Rauden (Hemslöjden Kronoberg), Janna Li Holmberg (Alvesta kommun), André Pihlblad (Växjö kommun), Therese Thapper (ABF), Britt-Louise Berndtsson (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniversitetet), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Lars-Evert Ekman (Riksteatern Kronoberg), Peter Ström (Studiefrämjandet Småland- Gotland), Jessica Linde (RFSS), Helen Hägglund (RFSS), Ida Qvarnström (Reaktor Sydost) - Musik i syd (satsat pengar) -> kommunerna (satsat pengar) -> Studieförbunden (exempel på samarbete) - Fördel: ekonomi, marknadsföring, personella - Hemslöjden = öppen för samarbete- deltagarkultur - Reaktor: Lättare samarbeta om filmkonsulent finns på studieförbunden. Behov av lokala agenter. Intresserade av att samverka kring arrangemang. Åskådarkultur + deltagarkultur. - Digidel: Länsbildningsförbund, bibliotek + studieförbund.- Ännu ett gott projekt. 16 (23)

17 Samtalsämne: Hur bygger vi upp ett samarbete med respekt för de ideella krafternas roll gentemot institutionerna? Initiativtagare: Margareta Arteus Thor Deltagare: Maria Lundqvist (Växjö kommun), Margareta Arteus Thor (Styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Jan Karlsson (Idéoch kunskapscentrum), Miralema Klokic (Idé-och kunskapscentrum), Linda Tranquist (Hemslöjden Kronoberg), Peter Johansson (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Jessica Linde (RFSS), Leif Sandberg (Linneateatern), Ulf Redmo (Länsbibliotek Sydost) - Problemet ideella föreningar hemmablind! MÖTAS - Kulturplanen - > kartläggning - Ideella krafter så mycket större än vi vet. - Två olika typer av organisationer. Erkänna särarten. Utövare - vad brinner ni för? Båda parters villkor. - Mycket kan aldrig göras om man inte har ideella krafter. - Janne K: Arrangörer SV- ABF:s roll, tusentals arrangemang i småbuskarna. SV/ABF ser till att det händer! - Leif: Linneateatern (började 1979 som Växjö amatörteaterförening). Bra och praktiskt namn. Efter hand har man tagit in professionella ledare, proffs = betalt. Det finns många utbildade operasångare som bor i våra trakter reser ut och gör jobb utom sockens Operasångare från Göteborg/Stockholm. Ingen planerad utveckling. HYBRID: PROFFESIONELL ÖVERBYGGNAD. Kan inte fylla listorna med betalda. Fyller på underifrån med personer från t.ex. Katedralskolans estetprogram. Kombinerar = respekt. Många har gått vidare inom teater/musikal Linneateatern fungerar som en plantskola. - Alla ideella krafter tillhör det civila samhället / finns hybrider, semiprofessionell, som också måste definieras. 17 (23)

18 Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Mötesplatser/Dialoger. - Sätt ihop genrevis teater etc. - Leif Sandberg + Ingrid Kyrö- bra samarbete sedan 2000-talet. Jättebra samarbete kring tekniken. Byggt dekor hos Magnus Holm på Regionteatern Blekinge Kronoberg. - Redmo + mässa = bra, fungerande mix amatörförfattare & stjärnor. - Linneateatern har anpassat sig till folk utifrån - missar bussar kan inte gå! Linneateatern har helgföreställningar kl RFSS: För diskussioner med Länstrafiken! - Hur kan man stödja barnteater- ska få komma in självklart- på Kalmar Teater. - Amatörgrupper ska självklart få komma in och ha handledning på de fina institutionerna. - Proffs förstå amatören! 18 (23)

19 Samtalsämne: Goda och mindre goda exempel på samverkan amatörkulturutövare - institutioner Initiativtagare: Anna-Karin Waldemarsson (ax Amatörkulturens samrådsgrupp) Deltagare: Anna-Karin Waldemarsson (ax- Amatörkulturens samrådsgrupp), Gerd Lanser (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Peter Johansson (Kronobergs Läns Bildningsförbund), Annelie Welin (Växjö kommun), Bengt Gustafsson (Ljungby kommun) - Folkbildningsverksamhet för stöd till vuxna. - Landstings/region för stöd till barn och ungdomar. - Privat sponsring: - Samtal med föreningar 1 gång/år: regionens medel till möten har lagts in i budget. - Samstämma arrangemang. - Sommarjobb för föreningar. - Mentorskap ungdomar lär yngre musik. - Studieförbunden: lokaler, administration, ledare. - De ideella föreningarna ska delta på egna villkor. Kansliet ska möta, ha dialog, lyssna för att få syn på de villkoren. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Politiker budgetera för mötesplatser för samtal - > exempel: dialog i Växjö. - Samtal om: Att hitta något att samverka kring Gemensamma problem? Mål man ej kan uppfylla? - > Hinder -> Möjligheter 19 (23)

20 Samtalsämne: Stödjande nätverk/mentorer Initiativtagare: Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg) Deltagare: Margareta Arteus Thor (styrelseledamot kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Susanne Diesner (Studieförbundet vuxenskolan Kronoberg), Susanne Alpar (Folkuniveritetet), Sunny Sandström (RFSS/Landstinget Kronoberg) - Elitsamhälle svåra att komma in i. Studieförbund fyller funktion för att kunna hjälpa till i små grupper. - Jämlikheten är viktig. Avstamp till andra arbetstillfällen. - Fristadsförfattandet Växjö. Samverkan. - Biologiskt mångfaldmöte i Kristianstad - Etnisk mångfald. Olika studiecirklar. - Alla lika värda samverkan alla studieförbund. Multinationell catwalk (Pågår sedan 2010). - Kultur på recept - > Vårdcentral/ svårbotade patienter. Icke medicinskt recept. Aktivitet + fika Som fullvärdig människa. Sofiero, Fredriksdahl m.m. - Kan vi dra nytta av studieförbunden? Checklista frånstudieförbunden vad de kan hjälpa till med. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Mer kunskaper om olika studieförbund, profil-info. - Monocrome samverkan coacher. - Musikhus: Ungdomar hitta nått. Reducerade priser. Få tillgång till proffs. 20 (23)

21 Samtalsämne: Vilka mål är svåra att uppfylla för civilsamhällets organisationer?/hur kan institutionernas uppdrag, mål och processer omformuleras och rekonstrueras för att öka delaktighet och ansvar hos civilsamhället? Initiativtagare: Magnus Holm (Regionteatern Blekinge/Kronoberg), Deltagare: Väldigt många - Svårt att kommunicera det strategiska och praktiska arbetet i lokalföreningar. Svårt att nå målen för att samverka med andra organisationer. - Politiskt underlätta i t.ex. momsfrågan, momspliktighetsfrågan för föreningslivet. - Gemensam administration eller regionalt servicebolag som kan hantera administration, moms, utbetalningar etc. - Öppna husen för amatörverksamheten, tillgängliggöra resurser, lokaler, personal. - Krockar uppstår i rapporteringssystemet/stoppar upp. Studieförbundens samverkan med professionella aktörer. - Utvecklingsprojekt inom främjande verksamheter, gemensam administrativ organisation/bolag. - Vad är skillnad på konsulentverksamhet och kulturinstitution? - När de ideella övertas av institutionerna tappar de tolkningsföreträdet. Samtidigt överöses de av administrativt arbete. - Driva professionalisering av civilorganisationer. Möjlighet till jämlik samverkan som inte tar lust och resurs från den ideellt aktiva. - Det ideella arbetet måste vara kul och det måste vara viktigt. - Se ovan! - Incitament för långsiktig och strategisk utveckling av civilorganisation verksamhet. 21 (23)

22 - Fånga in resurser och politiska ambitioner och be institutioner och civilsamhälle gemensamt formulera uppdragen. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? - Regionalt servicebolag för ideella organisationer. 22 (23)

23 Samtalsämne: Volontärverksamhet Möjligheter? Svårigheter? Initiativtagare: Alexandra Nylén (Kulturparken Småland) Deltagare: Alexandra Nylén (Kulturparken Småland), Helen Hägglund (RFSS), Kjell Gustafsson (Kronobergs Läns Hembygdsförbund), Lars-Evert Ekman (Riksteatern Kronoberg), Ros-Marie Jönsson Neckö (Styrelseledamot Kulturberedningen, Landstinget Kronoberg), Maria Emilsson (Bilda Syd), Camilla Görloff (Nätverket SIP) - Begreppet volontär- frivillig - Anpassa formerna för ideellt engagemang utifrån olika grupper/önskemål. Kolla upp vad som triggar engagemanget för olika personer/grupper. - När man ska bygga upp volontärverksamhet är det nog viktigt att ha en testfas där man kollar motiven till engagemang och sedan bygger en modell efter det. - Bemötande i lokaler/på platser känns som en bra ingång. Det kan gälla både funktionsnedsatta så väl som ovana besökare. - Volontärverksamhet både för kortare arrangemang med tydlig början och slut, liksom för mer långsiktigt engagemang. - Viktigt med någon form av win-win- dvs. en ersättning som passar individ/grupp (t.ex. gratis inträde). - För den interna förankringen av att använda sig av volontärverksamhet, men även för den enskilde volontärens skull, verkar det viktigt att ha någon form av kontrakt med volontären. Viktigt med en enkel gemensam värdegrund som slås fast. Hur kan utbytet mellan civilsamhälle och kulturinstitutioner stärkas kring denna fråga? Vad kan civilsamhället göra? Vad kan kulturinstitutionerna göra? Gärna ett samarrangemang Kulturparken + Regionförbundet när det gäller just volontärsfrågan. 23 (23)

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Margareta Schlee (M), tjänstgörande ersättare Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2012-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 3 februari 2012 kl. 10-13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

PROTOKOLL. C red Centrum för redesign, Kulturparken Småland, Växjö

PROTOKOLL. C red Centrum för redesign, Kulturparken Småland, Växjö 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2013-02-14 Kulturberedningen Tid Fredagen den 1 februari 2013 kl. 9-12 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

UNESCO IMMATERIELLA KULTURARVET VISION 2020 BIENNAL HUR KAN DIN ORGANISATION DELTA I ATT UTVECKLA KONSTOMRÅDET I HELA LÄNET?

UNESCO IMMATERIELLA KULTURARVET VISION 2020 BIENNAL HUR KAN DIN ORGANISATION DELTA I ATT UTVECKLA KONSTOMRÅDET I HELA LÄNET? UNESCO IMMATERIELLA KULTURARVET Initiativtagare: Meg Nömgard Deltagare: Janne Karlsson, Ingela Olsson, Eva Holmström-Sjödahl, Lennart Johansson Göra oss mer uppmärksamma på det immateriella kulturarvet

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

RUS-process kulturområdet

RUS-process kulturområdet 2014-03-14 RUS-process kulturområdet Sammanhanget Kulturområdets process kopplat till den mer övergripande RUS-processen kan förstås mot bakgrund av det pågående arbetet med revidering av den regionala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer

Kulturens Open Space 29 augusti 2012, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö

Kulturens Open Space 29 augusti 2012, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö Kulturens Open Space 29 augusti 2012, S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö 09:30 Mingel & Fika 10:00 Nu genomförs den regionala kulturplanen! Kulturplanens styrgrupp om syftet med dagen, Gunnar Nordmark (Fp),

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329

Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Samtalsrapporter Strategiskt samtal om biografutveckling i Småland och Blekinge 20110329 Vad kan vi samverka kring? Deltagare: Tino Braun, Kenneth Moberg, Ewa Nilsson, Karin Brunsberg Ideella krafter är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR KULTUR LJUNGBY KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN FÖR KULTUR LJUNGBY KOMMUN REMISSUTGÅVA VERKSAMHETSPLAN FÖR KULTUR LJUNGBY KOMMUN 2018 2020 LJUNGBY KOMMUN 2017 Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2017-XX-XX 1 FÖRORD Text skrivs av kultur- och fritidsnämndens ordförande. En

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

Kulturplan Ljungby kommun 2015-2017

Kulturplan Ljungby kommun 2015-2017 Kulturplan Ljungby kommun 2015-2017 Antagen av Ljungby kommun, kultur- och fritidsnämnden 23 mars 2015 Innehållsförteckning Kulturplan Kronoberg + Kulturplan Ljungby kommun = Sant 2. Prioriteringar och

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015

Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Skapa och uppleva kultur möjligheter och utmaningar. Åsele 2 februari 2015 Närvarande: Petra Rantatalo, Region Västerbotten Åsa J-Persson, Åsele kommun Tage Markusson, Västerbottensteatern Brage Sundberg,

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen )

VERKSAMHETSPLAN 2013 ORGANISATION FOLKBILDNINGENS BRANSCHORGANISATION HEMBYGDSRÖRELSEN. (Fastställd av styrelsen ) VERKSAMHETSPLAN 2013 (Fastställd av styrelsen 2012-11-29) ORGANISATION Hallands bildningsförbund är folkbildningens samverkansorganisation i Hallands län. Verksamheten har till syfte att ge stärka folkbildningen

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad!

Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! Sammanfattning tankesmedjor Kultur gör skillnad! 10-11 september 2015 Ung kreativitet på landsbygden Vilka möjligheter finns det för unga att verka på landsbygden? Skapa tidig framtidstro genom nätverk/relationer

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sidan 1 (5) REMISSVAR 2016-03-07 D nr Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88, Diarienr Ku02481/KL) Sammanfattning

Läs mer

Twilight. Bokhörna på fritidsgårdar. Fostra våra unga till kulturtänk. Kommunala musikskolor viktiga. Satsa på skapande verksamheter

Twilight. Bokhörna på fritidsgårdar. Fostra våra unga till kulturtänk. Kommunala musikskolor viktiga. Satsa på skapande verksamheter Samtalsrapporter Kulturens Open Space 2011 05 19 Hur når vi våra unga till kulturen Initiativtagare: Gerd Lansler Deltagare: Lars Erik Svensson, Anders Olsson, Berne Ekman, Ulrik Starck Prioritering i

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.

Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24. Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete. Region Skåne om Överenskommelsen i Eslöv v 2010 11 24 Ideella sektorn/ Civilsamhället och kommunerna. Jan Linde SFFF jan.linde@folkhalsoarbete.se Kommunstyrelsepolitiker Deltagit i SKL:s arbete med Civilsamhället

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Jessica Linde Tel: 0470-72 47 33 E-post: jessica.linde@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Kulturcrew Sydost Kultur Om ungas arrangörskap och inflytande

Projektbeskrivning. Projekt Kulturcrew Sydost Kultur Om ungas arrangörskap och inflytande Projektbeskrivning Projekt Kulturcrew Sydost Kultur Om ungas arrangörskap och inflytande Bakgrund Inspirerade av en modell från Norge, där elever är värdar för kulturarrangemang på skolan, har Teatercentrum

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar konstområdet

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar konstområdet 2012-08-16 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Helen Hägglund Tel: 0470-72 74 37 E-post: helen.hagglund@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014

KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström LS 7/2014 KALLELSE 1 (5) F 2 Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström 2014-10-07 LS 7/2014 Landstingsstyrelse Tid Tisdagen den 14 oktober 2014 kl. 09.00 ca 12.00 Plats Oden (f d Föreläsningssalen)

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

www.cesamblekinge.se

www.cesamblekinge.se www.cesamblekinge.se PROGRAM 1000-1020 Nuläge Regional Digital Agenda i Blekinge 1020-1200 4 st regionala digitala guldkorn Digitala dans- och dramapedagoger, Kultur Andreas Dahl, Regionteatern Regionalt

Läs mer

Budget fördelning av anslag

Budget fördelning av anslag Bildnings- och kulturförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2016-02-19 1(2) KN160085 Kulturnämnden Budget 2016 - fördelning av anslag Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslag om fördelning

Läs mer

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö

Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö Kulturnämnden Tid 2015-01-29 13:00 16:00 Plats Sessionssalen, Regionens Hus, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ragnar Lindberg (S), ordförande RosMarie

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011

Kommunikation som påverkar en avgörande framgångsfaktor för ESF-projekt. Växjö 27 oktober 2011 Karin Alkeberg Regionförbundet i Kalmar län 2 Maria Sjödin Ljungby Kommun 5 Hans Österlund Medborgarskolan Projekt & Utveckling 1 Victor Moreira Medborgarskolan Projekt & Utveckling 2 Fredrika Plessen

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST

LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN UTKAST LÖKen VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2015-2017 UTKAST studieförbund gymnastik teater orientering bridge socialt arbete klättring rollspel körsång film

Läs mer

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET

UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET UNG NYKTER FOLKBILDNING INTRODUKTION FÖR UNF:ARE I NBV-VERKSAMHET Ungdomens Nykterhetsförbund och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet 2011 Text och utformning: Jim Gustafsson (Baserad på Cirkelledare

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

ÄMNESRAPPORTER FRÅN FRAMTIDSFORUM I KRISTIANSTAD 17 MAJ. RIKSTEATERN OCH FRAMTIDEN VAD ÄR VIKTIGT?

ÄMNESRAPPORTER FRÅN FRAMTIDSFORUM I KRISTIANSTAD 17 MAJ. RIKSTEATERN OCH FRAMTIDEN VAD ÄR VIKTIGT? ÄMNESRAPPORTER FRÅN FRAMTIDSFORUM I KRISTIANSTAD 17 MAJ. RIKSTEATERN OCH FRAMTIDEN VAD ÄR VIKTIGT? Publikmål kontra småorter/små scener (18 prioritets-pluppar) Små scener är viktiga av olika anledningar.

Läs mer

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33

Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Lena Eriksson Jessica Linde Emelie Johansson Jonna Welin (Växjö Kommun) 33 Kulturnämnden Tid 2015-06-24 13:00-16:35 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Det fria ordets hus, Kungsgatan 29 C, Växjö Ragnar Lindberg (S) (ordförande) RosMarie Jönsson Neckö (S)

Läs mer

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor?

Varför kultur i Falkenbergs förskolor och skolor? Tjänsteskrivelse Datum 2015-04-07 Barn- och utbildningsförvaltningen BUN-kansliet Handlingsplan för mer och bättre kultur för barn och elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter Handlingsplanen

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 28/9-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 48 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 49 Höstschema Förra veckan

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv för personer med funktionsnedsättning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Kultur i Halland 2013-11-21 RS130452 Eva Nyhammar, förvaltningschef 035-17 98 89 REGIONSTYRELSEN Handlingsplan för tillgänglighet till regionalt kulturliv

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll

Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Framtidens välfärd och civilsamhällets roll Vad menas med civilsamhället? Civilsamhället Föreningar, sällskap och organisationer utanför både offentliga sektorn och marknadssamhället Civilsamhället avgränsas

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012

Frågor och svar från inflytandeworkshopen i Linköping den 27 oktober 2012 i Östergötland den 27 oktober 2012 Deltagare Emma Palmkvist, 24 år, Linköping Ellinor Sundberg, 19 år, Finspång Mimmi Rosell, 24 år, Mjölby Diana Jonsson, 21 år, Åtvidaberg Emma Petersson, 18 år, Åtvidaberg

Läs mer

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden inom: ABF i Kronobergs län

Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden inom: ABF i Kronobergs län Nulägesbeskrivning och utvecklingsområden inom: ABF i Kronobergs län Institution/organisation: ABF, Arbetarnas bildningsförbund Styrelse: Organisationsform: Styrdokument: Antal anställda: Arrangemang/

Läs mer

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen

Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen Enligt preliminärt snabbprotokoll från kongressen RIKSTEATERNS STRATEGISKA PLAN 2011-2015 Vision Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse för alla överallt. Verksamhetsidé Riksteatern är en folkrörelse

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län

Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län MISSIV 1(1) Förvaltningsnamn Avsändare Regionala utvecklingsdelegationen Avsiktsförklaring mellan Landstinget i Jönköpings län och statsbidragsberättigade studieförbund i Jönköpings län En avsiktsförklaring

Läs mer

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013

Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Nätverket för kultur i vården i Sverige 2013 Namn Titel och arbetsplats Hemsida E-post Ahlin, Lars Kulturmäklare www.sodertalje.se/k365 Lars.ahlin@sodertalje.se Södertälje kommun Agestam, Maria Samordnare

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Landstingets arbete med delaktighet för personer med funktionsnedsättning GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll Plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning... 3

Läs mer

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Speed-dating för samverkan Träffa kollegor och ideella kulturorganisationer du tidigare bara hört talas om eller inte ens visste fanns. Så stod det

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Laholmsnämnden Bokslut 2010

Laholmsnämnden Bokslut 2010 Laholmsnämnden Bokslut 2010 Bokslut Laholmsnämnden LNLHM110014 Ledamöter Margareta Bengtsson (M), ordf. Thomas Jönsson (M) Angela Magnusson (M) Annalena Emilsson (C) Monica Yngvesson (S), v ordf. Villemo

Läs mer