Slutrapport för Matlaget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Matlaget 2007-2009"

Transkript

1 Slutrapport för Matlaget Sociala Resursförvaltningen Matlag för äldre Olika kulturers mat Mat för gubbar och tanter Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Louise Follin, Leg dietist/projektledare Sociala resursförvaltningen

2 0BInnehållsförteckning Bakgrund 3 Mål..3-4 Resultat...4 Reflektioner 5 Bilagor Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

3 1Bakgrund Under två års tid har jag arbetat som projektledare för det stimulansmedelsfinansierade och kommunövergripande Matlaget. Stimulansmedelsbidrag är avsatt av regeringen för att förbättra för de äldre inom prioriterade områden som t ex läkemedelsgenomgång, socialt innehåll, förebyggande av fall och nutrition. Kommuner och landsting kan ansöka om dessa medel hos Socialstyrelsen. Det första året arbetade jag med Matlag för äldre och hemtjänstpersonal. Syftet var att bidra till ett ökat oberoende, mat- och måltidglädje för Malmös äldre, främst inom ordinärt boende. Detta skulle uppnås genom ökad kunskap hos personalen samt hos de äldre själva. Under andra projektåret kom önskemål från enhets- och sektionschefer om en utbildning för vårdpersonal i Olika kulturers mat då det i Malmö finns många vårdtagare med annan religiös och kulturell bakgrund än den svenska. Även extra kurser i Matlag för hemtjänstpersonal efterfrågades liksom fler enkla och snabba recept som går att laga antingen på vårdboendena eller inom hemtjänsten. Då det för de äldre var fokus på det sociala kom idén att Matlag för äldre fortsätta i studiecirkelform i samarbete med ABF och PRO. Det uttrycktes även behov av utbildning i grundläggande nutrition för biståndshandläggare för att underlätta deras beslut vid nutritionsinsatser. Även nutritionsutbildning för enhets- och sektionschefer för att kunna följa upp personalens nyvunna nutritionskunskaper efterfrågades. 2BMål Målsättningen för Matlag för äldre, del 1 Bidra till att äldre får ett mer oberoende liv. Ökad mat- och måltidsglädje. God/ökad livskvalitet bl a. genom att skapa en möjlighet för äldre att stifta nya kontakter för gemensamma måltider i framtiden och om möjligt fortsätta sina matlagningsträffar även efter Matlagets slut. Öka personalens kunskaper inom mat och matlagning, samt hur de med enkla medel kan underlätta och hjälpa de äldre till en bättre mathållning, näringsriktiga måltider och en bättre måltidsmiljö. Mål för Matlaget, del 2 Att bidra till att äldre får ett oberoende liv, ökad mat- och måltidsglädje, god livskvalitet samt att öka personalens kunskaper inom mat och matlagning med fokus på de äldres specifika behov, oavsett kulturell bakgrund. 3 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

4 Att sammanställa en näringsberäknad receptsamling, kompletterad med en inköpslista, för att underlätta hemtjänstspersonalens arbete. Att i ABF:s regi fortsätta driva Matlag för äldre för pensionärerna, med kommundietisten som konsult. Detta i enlighet med stadsdelarnas önskan om att frivilligorganisationer och liknande ska var delaktiga i vår verksamhet. Att ge ledningspersonal kunskap om vad hemtjänstpersonalen lärt sig under utbildningen för att underlätta uppföljningsarbetet av Matlag för äldre ute i stadsdelarna. Att ge biståndshandläggarna grundläggande utbildning i de äldres specifika, näringsmässiga behov. 3BResultat Utbildningen Matlag för äldre och hemtjänstpersonal genomförd med totalt 162 deltagare varav 47 äldre och 115 hemtjänstpersonal. Ökad kunskap bland personalen och de uppger själva att de fått ett annat tänk kring de äldres mat- och måltidssituation. Insikt hos personalen att det går att laga riktig mat på kort tid (20 min). Se personalens kommentarer bland bilagorna. Ökad mängd hemtjänstinsatser med matlagning t ex i Södra Innerstaden. Ökad social tillvaro/livskvalitet hos de äldre deltagarna då 70% av äldregrupperna fortsatte träffas i någon form efter Matlag för äldre. Resultat Utbildningsinsatserna för enhets-, sektionschefer och biståndshandläggare ställdes in av Vård- och omsorgs chefsgruppen, inget tydligt skäl framkom. Malmö stads syninstruktörer har fått grundläggande nutritionsutbildning inom projektets ramar. Två kursomgångar i Olika kulturers mat genomfördes med totalt 203 deltagare. Utbildning av cirkelledare i Matlag för äldre inom PRO avklarad. En studiecirkelomgång i Matlag för äldre på PRO i samarbete med ABF genomförd med kommundietisten som konsult. En extrainsatt kursomgång av Matlag för hemtjänstpersonal genomfördes. Kokboken Mat för gubbar och tanter färdig och distribution till Malmös alla kommunala vårdboende och hemtjänstgrupper genomförs under hösten För detaljer om kursinnehåll, antal deltagare och totalt antal kurser se bilagor. 4 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

5 Reflektion angående behovet av framtida satsningar. Grundläggande nutritionsutbildning för enhets- och sektionschefer samt biståndshandläggare: För att underlätta och öka förståelsen för kostombudens arbete på enhets- och sektionschefnivå. För att förbättra och underlätta biståndshandläggarnas bedömning vid insatser kring mat och måltider. Fungerande löpande nutritionsbedömning även inom ordinärt boende. Utredning av behovet av antalet specialkoster inom Vård- och omsorg i Malmö stad. 5 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

6 Bilaga 1 Sammanställning av deltagarlistor Matlaget 1 ( ) 47 st. deltagare (äldre) 115 st. deltagare (hemtjänstpersonal) Totalt: 162 st. deltagare Matlaget 2 (2009) 8 st. deltagare (hemtjänstpersonal) Utbildning av cirkelledare PRO (2008) 4 st. deltagare Matlaget PRO (2009) 6 st. deltagare Olika kulturers mat 1 (2008) Tillfälle 1-51 st. deltagare (av 62 st. anmälda) Tillfälle 2-28 st. deltagare (av 42 st. anmälda) Tillfälle 3-30 st. deltagare (av 43 st anmälda) Tillfälle 4 30 st. deltagare (av 48 st anmälda) Totalt: 139 st deltagare Varav 20 st. som deltog i matlagningen Olika kulturers mat 2 (2009) Tillfälle1-37 st. deltagare Tillfälle 2-27 st. deltagare Totalt: 64 st. deltagare Utbildning för syninstruktörer (2008) 4 st. deltagare Totalt antal utbildade personer: 387 st 6 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

7 Bilaga 2 Utbildningstillfällen Matlag för äldre Personalutbildningar: Varje utbildning omfattade 5ggrx3h=15h Centrum x 2= 2 Oxie x 2= 2 S. Innerstaden x 2= 2 Fosie x 2= 2 Husie x 2= 2 Hyllie x2= 2 Ki x 1= 1 Li/Bu x 1= 1 V Innerstaden x 2= 2 Totalt: = 16 kurser Äldreutbildningar Varje utbildning omfattade 5ggrx3h=15h Centrum x 2= 2 Oxie x 2= 2 S. Innerstaden x 2= 0 (1 kursdeltagare m Centrum) Fosie x 1= 1 Husie x 1= 1 Hyllie = 0 Ki = 0 (1 kursdeltagare m V innerst. SDF) Li/ Bu x 1= 0 V Innerstaden x 1= 1 Totalt =7 kurser Totalt antal kursomgångar: 21 st(105 kurstillfällen) Totalt antal timmar: 315 Utbildningstillfällen Olika kulturers mat 4x1,5h=6h exklusive matlagning (3x4,5h=13,5h inklusive matlagning) 2x3h=6h Matlag för hemtjänstpersonal, extrainsatt enl. önskemål (5x3,5h=17,5 h) 1 kursomgång Cirkelledarutbildning PRO 5x3,5h=17,5h Matlagsutbildning på PRO 5x 3,5h=17,5h Syninstruktörer 2x3 h=6h Totalt antal kurstillfällen: 19 Totalt antal timmar: 79,5 7 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

8 Bilaga 3 Kursinnehåll Matlag för äldre och hemtjänstpersonal 1. Mat och hälsa på äldre dar: grundläggande näringslära, åldrande och nutrition samt genomgång av de äldres specifika behov. 2. Att handla mat: Vad ska man tänka på när man handlar mat, att läsa och förstå innehållförteckningar, bra saker att ha hemma. 3. Hantering och förvaring av mat: grundläggande livsmedelshygien, temperaturer att minnas, 4. Att laga från grunden eller köpa färdigmat: För- och nackdelar med de olika alternativen, hur göra för att få ihop en komplett måltid med hjälp av hel- och halvfabrikat. Besök av Malmö stads syninstruktörer som informerar och kommer med praktiska tips för hur man kan underlätta vardagen för en vårdtagare med synnedsättning. 5. Bra mellanmål, berikning, konsistenser och tid för nattfasta: Praktiska tips och recept på bra och enkla mellanmål, längd på nattfasta, hur man kan berika maten med enkla medel samt information om olika konsistenser och konsistensanpassning av mat. Svar från några av deltagarna i Matlag för hemtjänstpersonal på frågan: Något du lärt dig som du praktiskt kan använda i ditt arbete, vad? Recepten och att doften från maten höjer aptiten och att göra vårdtagaren mer delaktig i matsituationen. Att man kan använda olja, smör och grädde att berika med. Tipsa vårdtagaren om annorlunda mat, variation på bekanta rätter. Vikten av frukt och grönt. Allt, recepten, hygienhantering, tips på dukning mer färgglad och aptitlig. Hur man själv kan göra Sängfösaren (billigt). Byta kvällsmackorna mot något annat som går lika fort, ex mikroomelett Tips på mellanmål eller mat för kvällen Recepten, väldigt bra råd som enkelt kan förbättra kosten, berikning, mikroomelett på 2 min osv. Att veta att man kan laga nyttig mat enkelt och snabbt Att tolka och utläsa näringsinnehåll på förpackningar 8 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

9 Bilaga 4 Kursinnehåll i Olika kulturers mat 1. Mat och religion: Livsmedelsregler och livsmedelsförbud inom Islam, Judendom och Kristendom samt information om halal, haram, kosher och Ramadan. Föreläsare: Maria Masoomi, dietist, kostekonom och kokboksförfattare. 2. Matkultur från Mellanöstern (Iran, Irak): Få en inblick i Mellanösterns och Persiens vackra och färgrika matkultur samt hur man med enkla medel kan tillmötesgå personer som kommer från andra kulturer. Föreläsare: Maria Masoomi, dietist, kostekonom och kokboksförfattare. 3. Mat från forna Jugoslavien: Låt dig inspireras och förföras av Medelhavetsmat och nya sätt att använda välbekanta råvaror. Föreläsare: Olivera Lazic, kokboksförfattare, matinspiratör och innehavare av restaurangerna Vår tids mat och Oliveras. 4. Asiatisk mat: Få en bakgrund till de olika asiatiska köken och bli presenterad för nya smaker och livsmedel du aldrig kommit i kontakt med. Föreläsare: Lisa Förare-Winbladh, upphovskvinna till Matkaravanen på Möllevångstorget i Malmö, matkreatör och kokboksförfattare. Dessa föreläsningstillfällen var kombinerade med matlagning för den personal som lagar mat till äldre. 9 Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

10 Bilaga 5 Matlag för äldre och hemtjänstpersonal Kvinnor Äldre Män Kvinnor Män Äldre Äldre totalt Personal Personal Personal Totalt Stadsdel SDF totalt Södra Innerstaden Oxie Centrum Hyllie Fosie Husie Limhamn- Bunkflo Kirsberg Västra Innerstaden Totalt: Totalt deltagarantal: Sociala Resursförvaltningen Slutrapport för Matlaget

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna

Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna Rapport, Utvärdering av RoM projektet med fokus på Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna Jönköping mars 2012 Reviderad oktober 2012 Projektledare för RoMprojektet Karin Aldensjö Lena Strömbom Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Måltidprojektet Matglädje på äldre da r

Måltidprojektet Matglädje på äldre da r Omsorgs- och socialförvaltningen Slutrapport: Måltidprojektet Matglädje på äldre da r i Ljusdals kommun 091027-100630 100901-100930 Projektledare Ninja Revelj Kock med Kandidatexamen i Restaurang och Måltidskunskap

Läs mer

Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun

Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun Rapport 2009:02 Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun Utvärderings och uppföljningsrapport April 2009 FoU Välfärd Margareta Hansson Stimulansmedel 2007-2008 i Hallsbergs kommun Utvärderings- och

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Omsorgspersonal Inledning Dessa råd vänder sig till dig som arbetar med omsorg, både på särskilt boende och med äldre i hemmet. I Dag finns närmare en halv miljon

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg

på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Den goda maten på spaning efter föredömen inom sjukvård och äldreomsorg Sveriges Konsumenters projekt Den goda maten uppmärksammar den offentliga måltiden inom sjukvård och äldreomsorg. Vi lyfter upp goda

Läs mer

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet.

för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. för Göteborgs Stad För förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilt boende samt mat i det egna hemmet. Måltidsprogrammet för Göteborgs Stad är framtaget på uppdrag och beslutat av Göteborgs kommunfullmäktige

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Meny och mat kostchefer kökspersonal Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar inom kostverksamhet med exempelvis menyplanering eller matlagning.

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust

Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom. Hemtjänst. Rapport från. Kvalitetsnätverk Västkust Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom Hemtjänst Rapport från Kvalitetsnätverk Västkust,,,,,,,, 2003-04-10 Sammanfattning Kvalitetsnätverk Västkust startade i slutet av 1998 och har som syfte att jämföra

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet

Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Kunskap, inspiration och nya möjligheter! Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat angår oss alla! Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap,

Läs mer

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Rapport 2001:01. Projekt Hedra. förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Rapport 2001:01 Projekt Hedra förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Författare: Dilek Baladiz Projekt Hedra Förebyggande arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld Utgivningsår:

Läs mer